Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014"

Transcriptie

1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014 Tabellenrapport: landelijk en regionaal NIVEL Lud van der Velden Ronald Batenburg U vindt dit rapport en andere publicaties van het NIVEL in PDF-format op:

2 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus LB Utrecht T Uitvoering Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan door NIVEL maand/jaartal: mei/2014 ISBN Telefoon Fax NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 AFDELINGEN EN RESPONS ENQUÊTE AFDELINGEN EN RESPONS ENQUÊTE AANTAL PERSONEN EN FTE OP AANTAL PERSONEN EN FTE OP AANDEEL FTE NAAR BEROEPSGROEP PER REGIO OP EN AANDEEL FTE NAAR REGIO PER BEROEPSGROEP OP EN VERSCHIL IN AANTAL PERSONEN OP TEN OPZICHTE VAN VERSCHIL IN AANTAL FTE OP TEN OPZICHTE VAN AANTAL FTE PER PERSOON OP EN AANTAL FTE VACATURES EN VACATUREGRAAD OP AANTAL FTE VACATURES EN VACATUREGRAAD OP AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JONGER DAN 29 JAAR OP AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JAAR OP AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JAAR OP AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JAAR OP AANTAL EN AANDEEL PERSONEN 60 JAAR OF OUDER OP AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS WAARSCHIJNLIJK NAAR BUITEN REGIO IN AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS WAARSCHIJNLIJK NAAR BINNEN REGIO IN AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS WAARSCHIJNLIJK GEHEEL GESTOPT IN AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS MET ONBEKENDE BESTEMMING IN AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS IN AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS WAARSCHIJNLIJK VAN BUITEN REGIO IN AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS WAARSCHIJNLIJK VAN BINNEN REGIO IN AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS WAARSCHIJNLIJK VAN EIGEN OPLEIDING IN AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS MET OBEKENDE HERKOMST IN

4 VERWACHT AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN 2013 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN 2013 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN 2014 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN 2014 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS VOOR RAMING VERWACHTE INSTROOM IN DE OPLEIDING IN 2013 VOOR 2013 PER SOORT OPLEIDING VERWACHTE INSTROOM IN DE OPLEIDING IN 2013 VOOR 2014 PER SOORT OPLEIDING VERWACHTE INSTROOM IN DE OPLEIDING IN 2014 VOOR 2014 PER SOORT OPLEIDING VERWACHTE INSTROOM IN DE OPLEIDING IN 2014 VOOR 2015 PER SOORT OPLEIDING VERWACHT AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS IN DE OPLEIDING IN 2013 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS IN DE OPLEIDING IN 2013 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS IN DE OPLEIDING IN 2014 VOOR VERWACHT AANTAL EN AANDEEL INSTROMERS IN DE OPLEIDING IN 2014 VOOR VERWACHTE JAARLIJKSE GROEI IN DE ZORGVRAAG IN 2013 EN

5 VOORWOORD Dit tabellenrapport hoort bij het zogeheten Ramingsrapport van het FZO-onderzoek In hoofdstuk 8 van dat Ramingsrapport wordt uitgebreid ingegaan op de dataverzameling die zowel in 2013 als 2014 heeft plaatsgevonden bij 104 instellingen waar personen werkzaam zijn in één van de 15 verschillende zogeheten FZO-beroepen. Het gaat dan om een aantal medisch ondersteunende en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen waarvoor de opleidingen worden gefinancierd door het Fonds Ziekenhuisopleidingen. Dit tabellenrapport bevat een groot aantal tabellen over de gegevens die zijn aangeleverd in de Enquête 2013 en/of de Enquête De tabellen bevatten de uitkomsten per regio en de landelijke totalen. Een deel van de informatie uit dit tabellenrapport is ook te vinden in met name hoofdstuk 7 van het Ramingsrapport. Maar de tabellen in dit tabellenrapport bevatten in principe alle gegevens die verzameld zijn. Dit tabellenrapport is daarmee een meer volledige weergave van de data die verzameld zijn. Bovendien zijn de tabellen in dit tabellenrapport wat anders vormgegeven. Op de eerste plaats zijn in dit tabellenrapport alle tabellen uitgedraaid met de regio s en het landelijk totaal in de rijen en de beroepsgroepen in de kolommen. In het Ramingsrapport zijn de tabellen daarentegen zo vormgegeven dat de beroepsgroepen in de rijen staan en de regio s in de kolommen. Op de tweede plaats zijn in dit tabellenrapport per beroepsgroep bovendien in het algemeen meteen twee kolommen weergegeven. Het kan dan gaan om één kolom voor de absolute waarde van een gegeven (bijvoorbeeld het aantal responderende instellingen) en één kolom voor de relatieve waarde van dat gegeven (bijvoorbeeld het responspercentage) voor de betreffende beroepsgroep. Of bijvoorbeeld één kolom voor het aantal werkzame personen en één kolom voor het aantal FTE voor de betreffende beroepsgroep. Of één kolom voor de waarde van een bepaald gegeven in 2012 en één kolom voor de waarde van dat zelfde soort gegeven in 2013 voor de betreffende beroepsgroep. In het Ramingsrapport moesten dergelijke gegevens in verschillende tabellen worden gepresenteerd.

6 AFDELINGEN EN RESPONS ENQUÊTE 2013 Aantal afdelingen en respons voor "Enquête 2013" (peildatum ) afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% Den Haag 6 100% 5 100% 6 100% 1 100% 6 100% 6 100% 2 100% % Leiden 3 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100% 3 100% 1 100% % Limburg 5 100% 5 100% 5 100% 1 100% 5 100% 5 100% % Nijmegen 6 100% 6 100% 6 100% 1 100% 6 100% 6 100% 2 50% 33 97% Noord Brabant % % % 2 100% % % 4 100% % Noord Nederland % % % 2 100% % 9 100% 1 0% 59 98% Noordwest Nederland % % % 3 100% % % 4 100% % SR(ijnmond)Z % % % 1 100% % % 1 100% % Stedendriehoek 3 100% 3 100% 3 100% % 3 100% 1 0% 16 94% Twente Oost/Achterhoek 3 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100% 3 100% 1 100% % Utrecht 7 100% 7 100% 7 100% 2 100% 7 100% 7 100% 1 100% % Zwolle 3 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100% 1 100% 1 100% % Geen regio 2 100% 2 100% 2 100% % 2 100% 1 0% 11 91% Landelijk: % % % % % % 20 80% % Aantal afdelingen en respons voor "Enquête 2013" (peildatum IC-kinder IC Kinder SEH 2012) afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% Den Haag 5 100% % 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% % Leiden 2 100% 1 100% 1 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 2 100% % Limburg 4 100% 1 100% 2 100% 5 100% 5 100% 4 100% 5 100% 5 100% % Nijmegen 4 100% 1 100% 2 100% 6 100% 6 100% 5 100% 5 100% 5 100% % Noord Brabant % 2 100% 3 100% % % % % % % Noord Nederland 6 83% 1 100% 2 100% % % % % % 67 99% Noordwest Nederland 9 100% 2 100% 2 100% % % % % % % SR(ijnmond)Z 5 100% 1 100% 2 100% % % % % % % Stedendriehoek 2 100% % 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% % Twente Oost/Achterhoek 2 100% % 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% % Utrecht 5 100% 1 100% 1 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% % Zwolle 2 100% % 3 100% 3 100% 2 100% 3 100% 3 100% % Geen regio 2 50% % 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 12 92% Landelijk: 59 97% % % % % % % % % 6 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

7 AFDELINGEN EN RESPONS ENQUÊTE 2014 Aantal afdelingen en respons voor "Enquête 2014" (peildatum ) afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% Den Haag 6 100% 5 100% 6 100% 1 100% 6 100% 6 100% 2 100% % Leiden 3 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100% 3 100% 1 100% % Limburg 5 100% 5 100% 5 100% 1 100% 5 100% 5 100% % Nijmegen 6 83% 6 83% 6 83% 1 100% 6 83% 6 83% 2 100% 33 85% Noord Brabant % % % 2 100% % % 4 100% % Noord Nederland % % % 2 100% % 9 100% 1 100% % Noordwest Nederland % % % 3 100% % % 4 100% % SR(ijnmond)Z 12 92% 11 91% 11 91% 1 100% 12 92% 11 91% 1 100% 59 92% Stedendriehoek 3 100% 3 100% 3 100% % 3 100% 1 100% % Twente Oost/Achterhoek 3 67% 3 67% 3 67% 1 0% 3 67% 3 67% 1 0% 17 59% Utrecht 7 100% 7 100% 7 100% 2 100% 7 100% 7 100% 1 100% % Zwolle 3 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100% 1 100% 1 100% % Geen regio 2 100% 2 100% 2 100% % 2 100% 1 100% % Landelijk: 93 97% 91 97% 90 97% 16 94% 93 97% 87 97% 20 95% % Aantal afdelingen en respons voor "Enquête 2014" (peildatum IC-kinder IC Kinder SEH 2013) afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% afd. resp.% Den Haag 5 100% % 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% % Leiden 2 100% 1 100% 1 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 2 100% % Limburg 4 100% 1 100% 2 100% 5 100% 5 100% 4 100% 5 100% 5 100% % Nijmegen 4 100% 1 100% 2 100% 6 83% 6 83% 5 80% 5 80% 5 80% 34 85% Noord Brabant % 2 100% 3 100% % % % % % % Noord Nederland 6 83% 1 100% 2 100% % % % % % 67 99% Noordwest Nederland 9 100% 2 100% 2 100% % % % % % % SR(ijnmond)Z 5 100% 1 100% 2 100% 11 91% 10 90% 10 90% 11 91% 11 91% 61 92% Stedendriehoek 2 100% % 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% % Twente Oost/Achterhoek 2 50% % 3 67% 3 67% 3 67% 3 67% 17 65% Utrecht 5 100% 1 100% 1 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% % Zwolle 2 100% % 3 100% 3 100% 2 100% 3 100% 3 100% % Geen regio 2 100% % 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% % Landelijk: 59 97% % % 91 97% 90 97% 86 97% 91 97% 89 97% % 7 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

8 AANTAL PERSONEN EN FTE OP (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal werkzame gediplomeerde personen en FTE op pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE Den Haag Leiden Limburg Nijmegen Noord Brabant Noord Nederland Noordwest Nederland SR(ijnmond)Z Stedendriehoek Twente Oost/Achterhoek Utrecht Zwolle Geen regio Landelijk: Aantal werkzame gediplomeerde IC-kinder IC Kinder SEH personen en FTE op pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE Den Haag Leiden Limburg Nijmegen Noord Brabant Noord Nederland Noordwest Nederland SR(ijnmond)Z Stedendriehoek Twente Oost/Achterhoek Utrecht Zwolle Geen regio Landelijk: FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

9 AANTAL PERSONEN EN FTE OP (volgens enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal werkzame gediplomeerde personen en FTE op pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE Den Haag Leiden Limburg Nijmegen Noord Brabant Noord Nederland Noordwest Nederland SR(ijnmond)Z Stedendriehoek Twente Oost/Achterhoek Utrecht Zwolle Geen regio Landelijk: Aantal werkzame gediplomeerde IC-kinder IC Kinder SEH personen en FTE op pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE pers. FTE Den Haag Leiden Limburg Nijmegen Noord Brabant Noord Nederland Noordwest Nederland SR(ijnmond)Z Stedendriehoek Twente Oost/Achterhoek Utrecht Zwolle Geen regio Landelijk: FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

10 AANDEEL FTE NAAR BEROEPSGROEP PER REGIO OP EN (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aandeel FTE in 2012 en 2013 naar beroepsgroep per regio (horizontaal gepercenteerd) Den Haag 19% 19% 2% 1% 3% 3% 1% 1% 34% 34% 35% 34% 7% 9% 100% 100% Leiden 17% 18% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 37% 37% 27% 26% 13% 13% 100% 100% Limburg 19% 20% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 37% 38% 37% 35% 0% 0% 100% 100% Nijmegen 16% 16% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 32% 33% 34% 33% 13% 12% 100% 100% Noord Brabant 18% 19% 2% 3% 3% 3% 1% 0% 32% 33% 35% 33% 10% 10% 100% 100% Noord Nederland 22% 23% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 43% 42% 25% 25% 4% 4% 100% 100% Noordwest Nederland 19% 19% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 32% 33% 31% 29% 12% 13% 100% 100% SR(ijnmond)Z 21% 22% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 33% 33% 30% 29% 9% 9% 100% 100% Stedendriehoek 18% 19% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 33% 34% 33% 33% 10% 10% 100% 100% Twente Oost/Achterhoek 20% 21% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 35% 34% 33% 33% 5% 6% 100% 100% Utrecht 18% 19% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 34% 35% 35% 33% 6% 6% 100% 100% Zwolle 24% 24% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 40% 44% 19% 16% 10% 10% 100% 100% Geen regio 12% 14% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 29% 29% 34% 31% 20% 21% 100% 100% Landelijk: 19% 20% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 34% 35% 32% 31% 9% 9% 100% 100% Aandeel FTE in 2012 en 2013 naar beroepsgroep per regio (horizontaal IC-kinder IC Kinder SEH gepercenteerd) Den Haag 17% 17% 0% 0% 2% 1% 22% 22% 18% 18% 16% 16% 8% 7% 18% 18% 100% 100% Leiden 9% 9% 8% 6% 8% 9% 28% 30% 22% 24% 8% 9% 9% 5% 8% 9% 100% 100% Limburg 13% 14% 4% 4% 6% 6% 31% 32% 14% 14% 7% 7% 11% 11% 14% 13% 100% 100% Nijmegen 10% 10% 2% 2% 5% 5% 34% 35% 19% 19% 12% 12% 8% 8% 10% 10% 100% 100% Noord Brabant 14% 15% 1% 1% 4% 4% 30% 29% 13% 13% 11% 11% 11% 12% 15% 15% 100% 100% Noord Nederland 12% 12% 2% 3% 4% 4% 29% 28% 19% 19% 12% 12% 10% 11% 11% 12% 100% 100% Noordwest Nederland 9% 9% 3% 2% 3% 4% 25% 25% 17% 17% 14% 15% 15% 15% 14% 14% 100% 100% SR(ijnmond)Z 9% 9% 4% 3% 5% 4% 27% 27% 17% 20% 14% 12% 13% 13% 12% 13% 100% 100% Stedendriehoek 13% 13% 0% 0% 7% 7% 26% 26% 17% 17% 16% 16% 6% 6% 16% 16% 100% 100% Twente Oost/Achterhoek 15% 15% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 17% 17% 14% 15% 10% 10% 14% 14% 100% 100% Utrecht 14% 15% 3% 3% 3% 4% 26% 26% 21% 21% 13% 14% 8% 8% 11% 11% 100% 100% Zwolle 11% 11% 0% 0% 8% 8% 28% 27% 16% 16% 14% 14% 10% 10% 14% 14% 100% 100% Geen regio 18% 19% 0% 0% 0% 0% 26% 25% 17% 19% 18% 19% 6% 6% 15% 13% 100% 100% Landelijk: 12% 12% 2% 2% 4% 4% 28% 28% 17% 18% 13% 13% 11% 11% 13% 13% 100% 100% 10 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

11 AANDEEL FTE NAAR REGIO PER BEROEPSGROEP OP EN (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aandeel FTE in 2012 en 2013 naar regio en beroepsgroep (verticaal gepercenteerd) Den Haag 6% 6% 4% 3% 6% 7% 3% 3% 6% 6% 7% 7% 5% 6% 6% 6% Leiden 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 5% 5% 3% 3% Limburg 6% 6% 8% 7% 6% 6% 9% 9% 6% 6% 7% 7% 6% 6% Nijmegen 7% 7% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 8% 8% 9% 12% 11% 8% 8% Noord Brabant 16% 16% 18% 20% 18% 17% 8% 8% 16% 15% 18% 17% 18% 18% 17% 16% Noord Nederland 12% 12% 12% 11% 8% 9% 14% 12% 13% 12% 8% 8% 5% 4% 10% 10% Noordwest Nederland 18% 17% 16% 16% 18% 17% 16% 18% 17% 16% 17% 17% 25% 25% 18% 17% SR(ijnmond)Z 11% 12% 10% 11% 12% 11% 7% 7% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% Stedendriehoek 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% Twente Oost/Achterhoek 5% 4% 3% 3% 4% 5% 7% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 4% 4% Utrecht 8% 9% 9% 10% 10% 11% 20% 19% 9% 10% 10% 10% 6% 6% 9% 10% Zwolle 4% 4% 3% 3% 2% 2% 5% 5% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 3% 3% Geen regio 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 6% 6% 3% 2% Landelijk: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Aandeel FTE in 2012 en 2013 naar regio per beroepsgroep (verticaal IC-kinder IC Kinder SEH gepercenteerd) Den Haag 8% 9% 2% 2% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 4% 4% 8% 9% 6% 6% Leiden 3% 3% 13% 10% 8% 8% 4% 4% 5% 5% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 4% 4% Limburg 6% 7% 10% 10% 8% 9% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Nijmegen 7% 7% 7% 7% 10% 10% 11% 11% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 9% 9% Noord Brabant 17% 17% 5% 5% 13% 13% 15% 14% 11% 10% 12% 12% 15% 15% 17% 16% 14% 14% Noord Nederland 12% 12% 13% 16% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 12% 11% 12% 12% 11% 11% 12% 12% Noordwest Nederland 12% 12% 19% 19% 14% 16% 15% 15% 17% 16% 19% 19% 23% 24% 18% 18% 17% 17% SR(ijnmond)Z 9% 9% 20% 19% 13% 11% 11% 12% 11% 14% 12% 12% 14% 15% 11% 12% 12% 12% Stedendriehoek 3% 3% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 2% 4% 4% 3% 3% Twente Oost/Achterhoek 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Utrecht 12% 12% 13% 12% 8% 8% 9% 9% 12% 12% 10% 11% 8% 7% 8% 8% 10% 10% Zwolle 3% 3% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Geen regio 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% Landelijk: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

12 VERSCHIL IN AANTAL PERSONEN OP TEN OPZICHTE VAN (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Verschil in aantal personen in 2013 tov abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag -3-1,9% -1-8,3% 1 3,7% 0,0% 10 3,4% -2 -,7% 11 19,3% 16 1,9% Leiden 8 10,3% 0,0% 1 10,0% 0,0% 3 1,8% 0,0% 0,0% 12 2,6% Limburg 0,0% -1-4,2% 0,0% 0,0% 22 7,4% -1 -,3% ,5% Nijmegen 8 4,7% 0,0% 4 14,3% 0,0% 11 2,8% 4 1,0% -6-4,3% 21 1,8% Noord Brabant 7 1,6% 6 9,7% 3 5,0% 0,0% 3,4% -16-1,9% 4 1,8% 7,3% Noord Nederland 23 7,5% 1 2,8% 2 6,3% 0,0% 19 3,2% -1 -,3% -1-1,7% 43 3,0% Noordwest Nederland 6 1,3% 1 2,0% 5 7,5% 3 15,0% 0,0% -14-1,8% 7 2,5% 8,3% SR(ijnmond)Z 32 11,2% 2 6,5% 5 10,2% 1 11,1% 29 6,0% 13 3,0% 1,8% 83 5,8% Stedendriehoek 4 4,8% 0,0% 0,0% 0 3 1,7% 2 1,2% -2-4,3% 7 1,4% Twente Oost/Achterhoek 2 1,9% -1-9,1% 2 13,3% 0,0% -8-3,6% -5-2,5% 0,0% -10-1,7% Utrecht 25 12,1% 2 6,5% 5 11,9% -2-8,3% 26 5,8% 14 2,9% 3 4,3% 73 5,6% Zwolle 6 6,7% 1 12,5% 1 10,0% 0,0% 14 7,7% -4-4,7% 1 2,4% 19 4,5% Geen regio 2 4,9% 0,0% 0,0% ,9% -3-2,7% 0,0% -3 -,9% Landelijk: 120 4,7% 10 3,2% 29 7,6% 2 1,6% 130 2,6% -13 -,3% 18 1,5% 296 2,1% Verschil in aantal personen in 2013 IC-kinder IC Kinder SEH tov abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 11 5,4% 0 0,0% 15 5,9% 7 2,9% 8 3,9% -2-2,2% 7 3,1% 46 3,7% Leiden -3-4,5% -2-4,7% 4 5,8% 8 3,9% 8 4,4% -2-2,1% 0,0% 7 12,5% 19 2,6% Limburg 5 3,2% 1 2,4% -2-2,4% 7 2,1% 0,0% 3 3,4% 2 1,5% 0,0% 16 1,4% Nijmegen 3 1,8% 1 3,1% 0,0% 18 2,8% -8-2,1% 10 4,2% -2-1,2% 7 3,8% 29 1,5% Noord Brabant 20 4,2% 0,0% -2-1,6% 11 1,3% 3,6% -3 -,9% 19 5,5% -12-2,7% 36 1,2% Noord Nederland 3 1,0% 11 19,3% 0,0% 34 5,2% 42 8,5% 4 1,2% 16 6,3% 17 6,2% 127 5,1% Noordwest Nederland -1 -,3% -1-1,3% 13 11,1% -11-1,3% -7-1,1% 4,7% 19 3,7% 2,4% 18,5% SR(ijnmond)Z 19 9,1% ,1% ,6% 6,9% 79 16,8% -3 -,9% 13 4,2% 18 5,6% 90 3,6% Stedendriehoek 0,0% 0 1 2,2% 5 3,0% 1,8% 7 6,2% 3 8,1% 0,0% 17 2,5% Twente Oost/Achterhoek 0,0% ,0% -1 -,6% 4 3,1% 3 3,6% 0 -,4% 27 3,3% Utrecht 5 1,7% -3-5,4% 3 4,2% 35 6,9% 18 3,8% 25 8,4% -2-1,1% 2,8% 83 3,9% Zwolle -1-1,2% ,3% 1,5% -3-2,3% 19 16,2% 1 1,6% 5 5,1% 18 2,4% Geen regio 1 1,7% ,4% 4 5,6% 3 3,8% 0,0% -2-4,3% 0,0% Landelijk: 62 2,5% -15-3,4% -7 -,8% 145 2,6% 142 3,6% 79 2,7% 70 3,1% 51 1,9% 526 2,5% 12 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

13 VERSCHIL IN AANTAL FTE OP TEN OPZICHTE VAN (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Verschil in aantal FTE in 2013 tov abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 7 4,5% -2-14,8% 1 3,9% 0,0% 11 3,8% 6 2,0% 16 28,5% 40 4,7% Leiden 5 6,8% 0 -,6% 0 4,1% 0,0% 5 3,3% 1,9% 0,0% 12 2,6% Limburg 10 6,8% -1-5,7% 0 -,8% 0 3,3% 15 5,1% -2 -,7% ,7% Nijmegen 10 5,6% 0,0% 2 7,6% 0,1% 17 4,3% 2,5% -5-3,8% 25 2,2% Noord Brabant 11 2,5% 5 8,8% 0 -,4% -1-8,0% 5,7% -43-5,0% 4 1,7% -19 -,8% Noord Nederland 16 5,1% -1-1,7% 3 8,8% -2-13,0% 0,0% 0,1% -1-2,1% 15 1,1% Noordwest Nederland -6-1,4% 1 1,8% -1-1,2% 2 9,5% 2,2% -38-5,0% 9 3,1% -32-1,3% SR(ijnmond)Z 32 11,4% 4 12,2% -1-2,7% 0 -,9% 23 4,8% 13 2,9% 5 4,2% 76 5,3% Stedendriehoek 4 4,3% 0 3,0% 0,1% 0 4 2,1% 0 -,3% -2-4,4% 5 1,1% Twente Oost/Achterhoek -1 -,9% 0,3% 0 3,0% 0,0% -7-3,4% -8-3,8% 0,0% -16-2,6% Utrecht 28 13,5% 2 6,6% 4 8,9% -2-7,9% 36 8,0% 15 3,0% 2 3,5% 85 6,5% Zwolle 3 3,7% -2-18,8% 1 8,6% 0,0% 20 10,7% -6-7,2% -1-2,7% 15 3,6% Geen regio 3 7,8% -1-17,6% -1-10,1% ,6% -11-9,8% 0,0% -11-3,3% Landelijk: 121 4,7% 6 2,0% 8 2,0% -3-2,1% 129 2,6% -72-1,6% 27 2,2% 217 1,5% Verschil in aantal FTE in 2013 tov. IC-kinder IC Kinder SEH 2012 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 11 5,3% 0 0,0% 17 6,6% 9 3,8% 13 6,1% -1 -,7% 8 3,6% 57 4,6% Leiden -8-11,4% ,3% 2 3,8% 1,7% 4 2,3% 2 2,1% ,3% 3 4,5% -31-4,3% Limburg 9 6,1% 1 1,7% 3 3,4% 17 5,2% 3 1,6% 2 2,6% 0,3% -2-1,1% 34 3,0% Nijmegen 0,3% 1 2,6% -1 -,9% 18 2,8% 1,3% -5-2,1% 2 1,2% 3 1,5% 19 1,0% Noord Brabant 4,8% 0 1,2% 1 1,2% -24-2,9% -11-2,3% -12-3,6% -1 -,4% -12-2,7% -55-1,8% Noord Nederland -1 -,4% 10 17,4% 1,9% 6,9% 23 4,6% -9-2,6% 14 5,5% 10 3,8% 54 2,2% Noordwest Nederland 6 1,9% -2-2,8% 11 9,3% 2,2% -6-1,0% 14 2,6% 11 2,1% 8 1,6% 43 1,2% SR(ijnmond)Z 0,1% -5-4,9% -9-8,1% 30 4,5% 75 15,9% -9-2,5% 18 5,9% 28 8,8% 128 5,1% Stedendriehoek 0,1% 0 1 1,3% 2 1,3% 1,4% 1,8% 4 10,7% -2-2,0% 6,9% Twente Oost/Achterhoek 0,1% ,2% 0 -,2% 1,9% 0,3% 0 -,4% -4 -,5% Utrecht 18 6,0% -4-6,4% 3 3,6% 14 2,8% 17 3,7% 18 5,9% -8-4,8% 1,6% 59 2,8% Zwolle 1,8% ,5% -6-3,2% -2-1,3% 0,3% -2-2,4% 1,7% -9-1,2% Geen regio 1 1,8% ,8% 3 4,0% 0,3% 0,0% -5-11,2% -8-2,3% Landelijk: 42 1,7% -10-2,3% 10 1,2% 66 1,2% 116 2,9% 16,6% 12,6% 41 1,5% 294 1,4% 13 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

14 AANTAL FTE PER PERSOON OP EN (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal FTE per persoon op en Den Haag,786,847,884,803,737,747,950,950,781,793,819,844,811,919,798,829 Leiden,852,834,884,878,819,782 1,000 1,000,868,885,773,781,837,837,835,839 Limburg,852,920,860,837,926,919,949,982,811,803,780,775,813,819 Nijmegen,812,829,846,846,741,715,821,822,738,760,770,767,837,834,775,782 Noord Brabant,803,814,752,766,915,867,990,910,751,755,774,738,806,809,778,768 Noord Nederland,817,808,827,788,788,824 1,011,881,818,793,785,788,797,790,810,796 Noordwest Nederland,848,823,835,836,842,772,935,896,804,806,815,779,876,885,827,811 SR(ijnmond)Z,805,826,798,864,764,668,867,772,772,773,767,773,809,844,781,789 Stedendriehoek,837,840,836,866,708,708,709,718,777,765,855,848,770,769 Twente Oost/Achterhoek,909,884,735,811,934,851,963,963,758,751,782,763,809,809,803,790 Utrecht,868,894,764,780,731,732,968,969,775,808,740,749,878,875,784,804 Zwolle,892,871 1,104,814,681,697 1,000 1,000,714,763,728,688,834,788,777,778 Geen regio,859,893 1,066,890,900,799,778,777,892,816,843,843,845,820 Landelijk:,831,840,820,814,813,775,952,916,778,783,783,769,837,846,798,796 Aantal FTE per persoon op IC-kinder IC Kinder SEH 2012 en Den Haag,766,777,720,720,793,811,684,701,693,726,762,772,752,764,740,758 Leiden,841,762 1,079,867,800,791,798,774,750,740,497,529 1,484,741,840,787,802,740 Limburg,744,780,851,848,652,703,804,838,697,713,676,679,736,728,825,814,756,775 Nijmegen,775,764,724,727,720,711,721,729,658,675,688,640,662,682,709,697,703,702 Noord Brabant,671,652,706,718,687,710,776,738,626,599,706,676,723,682,775,770,719,693 Noord Nederland,750,738,805,821,765,774,812,781,707,695,666,634,764,771,781,771,753,737 Noordwest Nederland,761,783,839,822,774,780,786,799,705,703,691,712,756,749,746,758,745,754 SR(ijnmond)Z,802,736,680,800,722,778,750,788,651,693,706,687,735,762,663,711,713,737 Stedendriehoek,758,759,724,721,760,750,605,605,664,633,730,774,733,713,705,697 Twente Oost/Achterhoek,770,771,898,796,665,668,682,670,725,702,771,770,764,735 Utrecht,727,774,821,800,732,737,763,740,664,675,649,653,716,676,685,685,707,708 Zwolle,643,659,628,655,727,691,612,613,594,514,763,728,694,667,667,640 Geen regio,775,780,864,840,697,698,715,692,828,828,814,734,778,755 Landelijk:,741,740,803,808,722,740,778,770,673,678,676,664,748,730,743,744,730, FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

15 15 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

16 AANTAL FTE VACATURES EN VACATUREGRAAD OP (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons; vacaturegraad = FTE vactures / FTE) Aantal FTE vacatures en vacaturegraad op abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 13,5 10,6%,0,0%,0,0%,0,0% 22,8 9,9%,0,0%,0,0% 36,2 5,4% Leiden 7,2 10,8%,7 7,5%,0,0% 1,0 16,7% 10,0 7,0% 2,0 1,9% 1,0 2,0% 21,9 5,6% Limburg 4,0 3,2% 1,0 4,8%,0,0%,0,0% 8,0 3,3% 2,0,8%,0 15,0 2,3% Nijmegen,0,0% 1,0 5,1%,0,0%,0,0% 2,0,7% 1,5,5%,0,0% 4,5,5% Noord Brabant 6,0 1,8% 2,7 5,7%,0,0% 1,0 10,1% 2,5,4%,0,0% 1,1,6% 13,3,7% Noord Nederland 9,0 3,6% 2,9 9,7%,0,0% 2,0 12,4% 3,0,6%,3,1%,0,0% 17,2 1,5% Noordwest Nederland 3,0,8% 2,0 4,9%,0,0% 1,0 5,3% 1,0,2% 8,9 1,4% 13,0 5,2% 28,9 1,4% SR(ijnmond)Z 5,8 2,5% 3,0 12,1%,0,0%,0,0% 9,6 2,6%,0,0%,0,0% 18,4 1,7% Stedendriehoek 2,0 2,8%,0,0%,0,0%,0 1,8 1,4%,0,0%,0,0% 3,8 1,0% Twente Oost/Achterhoek 2,0 2,0% 1,3 16,5%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 3,3,7% Utrecht 3,0 1,7% 1,0 4,2%,0,0%,0,0% 5,0 1,4% 9,0 2,5% 1,0 1,7% 19,0 1,9% Zwolle 2,7 3,3% 2,0 22,7%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 4,7 1,4% Geen regio,0,0%,0,0%,0,0%,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Landelijk: 58,1 2,7% 17,6 6,8%,0,0% 5,0 4,3% 65,7 1,7% 23,7,7% 16,1 1,6% 186,2 1,7% Aantal FTE vacatures en vacaturegraad IC-kinder IC Kinder SEH op abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 3,2 2,0%,0,0,0% 1,0,5%,0,0%,0,0%,0,0% 2,3 1,4% 6,5,7% Leiden 2,0 3,6% 4,0 8,6% 3,0 6,3% 4,0 2,4% 2,0 1,5% 1,0 2,1% 8,0 15,9% 1,0 2,1% 25,0 4,2% Limburg,0,0%,0,0%,0,0% 2,0,7% 1,9 1,6%,0,0%,0,0% 2,0 1,7% 5,9,7% Nijmegen,0,0%,0,0% 8,0 12,3%,0,0%,0,0% 2,0 1,2% 2,0 1,8% 4,0 3,1% 16,0 1,2% Noord Brabant 1,0,3%,0,0%,0,0% 17,0 2,6% 2,7,9% 1,0,4% 4,0 1,6% 5,0 1,5% 30,7 1,4% Noord Nederland,0,0%,0,0%,0,0% 15,0 2,8% 1,0,3% 2,0,9% 1,0,5% 2,0,9% 21,0 1,1% Noordwest Nederland 9,0 4,0% 3,0 4,5% 8,0 8,8% 17,0 2,6%,0,0% 5,6 1,5% 13,9 3,5% 4,0 1,1% 60,5 2,3% SR(ijnmond)Z 3,0 1,8%,0,0%,0,0% 4,0,8%,0,0% 1,0,4% 5,9 2,6% 2,3 1,1% 16,2,9% Stedendriehoek,0,0%,0,0,0%,5,4% 2,0 2,5%,0,0%,0,0%,0,0% 2,5,5% Twente Oost/Achterhoek,0,0%,0,0 2,0 1,1%,0,0%,0,0% 1,0 1,6% 1,0 1,2% 4,0,6% Utrecht 8,0 3,7%,0,0%,0,0%,0,0% 2,0,6% 3,9 2,0% 1,9 1,5%,0,0% 15,8 1,1% Zwolle,0,0%,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 4,0 8,2%,0,0% 4,0,8% Geen regio,0,0%,0,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Landelijk: 26,2 1,4% 7,0 2,0% 19,0 3,0% 62,5 1,4% 11,6,4% 16,5,8% 41,7 2,5% 23,6 1,2% 208,0 1,3% 16 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

17 AANTAL FTE VACATURES EN VACATUREGRAAD OP (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons; vacaturegraad = FTE vactures / FTE) Aantal FTE vacatures en vacaturegraad op abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 2,0 1,5%,0,0% 1,0 4,8%,0,0% 5,0 2,1%,0,0%,0,0% 8,0 1,1% Leiden 6,0 8,4%,0,0%,0,0%,0,0% 8,0 5,4% 2,0 1,9% 1,0 2,0% 17,0 4,3% Limburg 2,0 1,5%,0,0%,0,0%,0,0% 6,5 2,5% 1,0,4%,0 9,5 1,4% Nijmegen,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 2,0,7%,0,0%,0,0% 2,0,2% Noord Brabant,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,8,4%,8,0% Noord Nederland 2,0,8% 1,0 3,4%,0,0% 4,0 28,4% 3,0,6% 3,0 1,0%,0,0% 13,0 1,1% Noordwest Nederland,0,0% 3,0 7,2%,0,0%,0,0%,0,0% 4,0,7%,0,0% 7,0,4% SR(ijnmond)Z 4,8 1,8% 1,2 4,2%,0,0%,0,0% 5,6 1,4%,0,0%,0,0% 11,6 1,0% Stedendriehoek,0,0%,0,0%,0,0%,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Twente Oost/Achterhoek 2,0 2,1% 1,3 16,4%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 3,3,7% Utrecht,0,0% 2,9 11,3%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 2,9,3% Zwolle,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Geen regio,0,0%,0,0%,0,0%,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Landelijk: 18,8,8% 9,4 3,6% 1,0,3% 4,0 3,5% 30,1,8% 10,0,3% 1,8,2% 75,1,7% Aantal FTE vacatures en vacaturegraad IC-kinder IC Kinder SEH op abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag,0,0%,0,0,0%,0,0%,1,1%,0,0%,0,0%,0,0%,1,0% Leiden 2,0 4,2% 4,0 11,3% 3,0 6,0% 4,0 2,4% 2,0 1,5% 1,0 2,0% 4,0 15,9% 1,0 2,0% 21,0 3,8% Limburg 1,5 1,2%,0,0% 1,0 1,8% 2,0,7% 2,9 2,3%,0,0%,0,0% 1,0,9% 8,4,9% Nijmegen,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 2,0 1,3% 3,0 2,6% 3,9 2,9% 8,9,7% Noord Brabant 2,0,6%,0,0%,0,0% 1,0,2% 1,7,6% 1,0,4% 2,8 1,1% 3,0,9% 11,5,5% Noord Nederland,0,0% 3,0 5,4%,0,0% 2,0,4% 1,0,3%,0,0% 3,0 1,4% 3,0 1,3% 12,0,6% Noordwest Nederland 1,0,4% 1,0 1,6% 5,0 4,9%,0,0%,0,0% 4,0 1,0% 8,5 2,1%,0,0% 19,5,7% SR(ijnmond)Z 3,2 1,9%,0,0%,0,0% 4,0,8% 5,0 1,3% 1,0,4% 6,8 2,8% 3,3 1,4% 23,3 1,2% Stedendriehoek,0,0%,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Twente Oost/Achterhoek,0,0%,0,0 2,0 1,1%,0,0%,0,0% 1,0 1,6% 1,0 1,2% 4,0,7% Utrecht 7,0 3,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% 4,3 2,0% 1,2 1,0%,0,0% 12,5,8% Zwolle,0,0%,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Geen regio,0,0%,0,0,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0%,0,0% Landelijk: 16,7,9% 8,0 2,3% 9,0 1,4% 15,0,3% 12,7,5% 13,3,7% 30,3 1,8% 16,2,8% 121,2,8% 17 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

18 AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JONGER DAN 29 JAAR OP (volgens enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel <= 29 jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 21 13% 1 9% 1 4% 0 0% 60 20% 56 19% 14 21% % Leiden 19 22% 0 1% 1 9% 1 17% 45 27% 19 14% 17 28% % Limburg 37 26% 3 13% 1 5% 2 18% 50 16% 47 15% % Nijmegen 31 17% 0 0% 2 7% 0 0% 65 16% 62 16% 49 36% % Noord Brabant 64 15% 1 1% 2 3% 1 10% % % 49 21% % Noord Nederland 30 9% 0 0% 2 6% 1 6% 67 11% 62 17% 13 23% % Noordwest Nederland 51 11% 3 6% 4 5% 2 9% % % 78 27% % SR(ijnmond)Z 41 13% 2 7% 3 5% 0 0% 88 17% 86 19% 30 23% % Stedendriehoek 12 13% 0 1% 0 2% % 29 17% 12 28% 75 15% Twente Oost/Achterhoek 15 14% 0 2% 1 8% 1 8% 24 11% 31 16% 9 28% 81 14% Utrecht 37 16% 0 1% 5 11% 2 7% % 76 16% 35 49% % Zwolle 12 13% 1 11% 1 9% 0 0% 34 17% 18 22% 15 36% 81 18% Geen regio 6 15% 0 0% 0 3% % 20 18% 21 30% 64 19% Landelijk: % 12 4% 24 6% 9 7% % % % % IC-kinder IC Kinder SEH Aantal en aandeel <= 29 jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 16 7% % 44 16% 47 19% 22 10% 16 18% 34 15% % Leiden 4 6% 8 20% 9 14% 26 12% 44 24% 16 17% 5 16% 11 17% % Limburg 17 11% 2 5% 7 9% 21 6% 16 9% 7 8% 11 8% 22 15% 103 9% Nijmegen 36 21% 5 15% 8 9% 77 12% 54 14% 45 18% 24 14% 18 9% % Noord Brabant 52 11% 2 8% 4 3% 86 10% 52 11% 39 11% 61 17% 50 12% % Noord Nederland 25 8% 6 9% 8 8% 85 12% 55 10% 30 9% 32 12% 24 8% % Noordwest Nederland 18 6% 7 9% 17 13% % 89 14% 69 13% 90 17% 65 14% % SR(ijnmond)Z 18 8% 8 10% 7 8% 86 13% 67 12% 46 13% 50 16% 38 11% % Stedendriehoek 11 13% % 16 9% 17 13% 9 8% 7 17% 5 5% 70 10% Twente Oost/Achterhoek 11 9% % 20 13% 18 14% 9 10% 13 12% 88 11% Utrecht 36 12% 4 8% 7 9% 65 12% 63 13% 72 22% 27 16% 21 9% % Zwolle 11 13% 0 5 8% 27 14% 8 6% 18 13% 11 17% 10 10% 90 12% Geen regio 3 5% % 11 17% 3 5% 3 18% 5 12% 37 11% Landelijk: % 42 10% 83 9% % % % % % % 18 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

19 AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JAAR OP (volgens enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 40 25% 2 18% 4 14% 1 25% % 80 28% 28 41% % Leiden 25 29% 1 7% 2 18% 2 33% 34 20% 44 33% 22 36% % Limburg 39 27% 1 4% 6 29% 4 36% 86 27% 79 26% % Nijmegen 62 35% 8 33% 7 23% 4 44% % 95 24% 40 30% % Noord Brabant % 19 28% 8 13% 3 30% % % 91 40% % Noord Nederland 83 25% 8 22% 10 29% 4 25% % % 20 35% % Noordwest Nederland % 9 17% 6 9% 4 17% % % % % SR(ijnmond)Z 67 21% 12 35% 9 16% 6 60% % % 32 25% % Stedendriehoek 20 22% 3 25% 4 29% % 52 32% 16 36% % Twente Oost/Achterhoek 29 26% 3 30% 1 6% 2 29% 61 29% 66 33% 12 36% % Utrecht 64 28% 11 34% 5 11% 5 24% % % 19 26% % Zwolle 19 20% 4 44% 2 18% 1 17% 53 27% 23 28% 11 26% % Geen regio 11 26% 1 20% 2 18% % 29 27% 29 41% 93 27% Landelijk: % 80 25% 66 16% 37 29% % % % % IC-kinder IC Kinder SEH Aantal en aandeel jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 46 21% % 82 30% 69 28% 59 27% 27 30% 75 32% % Leiden 9 14% 11 27% 19 29% 56 26% 49 27% 29 31% 4 12% 15 24% % Limburg 43 27% 9 21% 23 29% 75 22% 46 26% 18 20% 42 32% 37 26% % Nijmegen 37 22% 12 36% 31 34% % 99 26% 68 27% 49 29% 61 32% % Noord Brabant % 6 23% 33 27% % % 93 27% % % % Noord Nederland 65 21% 19 28% 13 13% % % 83 24% 75 28% 61 21% % Noordwest Nederland 52 17% 20 26% 39 30% % % % % % % SR(ijnmond)Z 46 20% 22 28% 22 24% % % 93 27% 86 27% 89 26% % Stedendriehoek 22 28% % 48 28% 36 27% 31 25% 12 29% 31 29% % Twente Oost/Achterhoek 30 26% % 40 26% 26 19% 26 30% 25 22% % Utrecht 54 18% 17 32% 14 19% % % 88 27% 39 23% 66 28% % Zwolle 27 33% % 51 26% 43 33% 47 34% 23 35% 23 22% % Geen regio 9 15% % 14 22% 13 19% 6 35% 11 25% 61 19% Landelijk: % % % % % % % % % 19 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

20 AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JAAR OP (volgens enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 47 30% 1 9% 10 36% 2 50% 79 26% 67 23% 15 22% % Leiden 22 26% 5 48% 4 36% 1 17% 52 31% 24 18% 10 17% % Limburg 23 16% 4 17% 4 19% 3 27% 86 27% 77 25% % Nijmegen 46 26% 8 33% 9 27% 2 22% % 98 25% 19 14% % Noord Brabant 99 23% 25 37% 16 25% 2 20% % % 46 20% % Noord Nederland % 8 22% 9 26% 5 31% % 83 23% 16 28% % Noordwest Nederland % 10 20% 24 33% 7 30% % % 34 12% % SR(ijnmond)Z 84 26% 9 26% 14 26% 1 10% % % 27 21% % Stedendriehoek 28 32% 2 16% 3 24% % 46 28% 7 17% % Twente Oost/Achterhoek 33 30% 2 21% 5 29% 2 29% 60 28% 51 26% 5 17% % Utrecht 58 25% 10 32% 16 33% 6 29% % % 10 14% % Zwolle 27 28% 2 22% 3 27% 5 83% 47 24% 18 22% 10 24% % Geen regio 8 20% 2 40% 3 25% % 28 26% 7 10% 77 22% Landelijk: % 87 27% % 37 29% % % % % IC-kinder IC Kinder SEH Aantal en aandeel jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 72 33% % 85 32% 68 28% 67 31% 24 27% 52 22% % Leiden 22 35% 11 27% 18 29% 56 26% 39 22% 32 34% 7 22% 16 25% % Limburg 43 27% 19 45% 28 35% % 56 32% 39 43% 44 33% 31 22% % Nijmegen 42 25% 6 18% 24 27% % 98 26% 73 29% 49 29% 45 24% % Noord Brabant % 11 42% 37 31% % % % % % % Noord Nederland % 28 41% 28 29% % % % 87 32% % % Noordwest Nederland % 27 35% 31 24% % % % % % % SR(ijnmond)Z 82 36% 29 36% 33 35% % % % 92 29% % % Stedendriehoek 25 31% % 59 35% 50 37% 43 36% 13 33% 32 30% % Twente Oost/Achterhoek 41 34% % 44 28% 44 33% 31 36% 28 25% % Utrecht 95 31% 20 38% 27 36% % % 68 21% 56 33% 60 25% % Zwolle 25 30% % 63 32% 38 29% 45 33% 20 31% 39 38% % Geen regio 19 32% % 17 25% 28 42% 5 29% 10 23% 96 29% Landelijk: % % % % % % % % % 20 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

21 AANTAL EN AANDEEL PERSONEN JAAR OP (volgens enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 41 26% 6 55% 12 43% 1 25% 51 17% 71 25% 11 16% % Leiden 13 15% 3 30% 4 36% 2 33% 29 17% 40 30% 10 16% % Limburg 36 25% 13 57% 6 29% 0 0% 84 26% 80 26% % Nijmegen 34 19% 5 20% 12 37% 2 22% 98 25% % 24 18% % Noord Brabant % 15 22% 27 43% 3 30% % % 38 17% % Noord Nederland 82 25% 15 41% 11 32% 4 25% % 85 23% 7 12% % Noordwest Nederland % 25 50% 32 44% 5 22% % % 41 14% % SR(ijnmond)Z % 7 22% 22 40% 2 20% % 94 21% 35 27% % Stedendriehoek 27 31% 5 45% 4 35% % 29 17% 7 16% % Twente Oost/Achterhoek 29 26% 4 44% 7 39% 2 23% 51 24% 39 19% 5 16% % Utrecht 64 28% 9 28% 16 35% 8 35% % % 5 7% % Zwolle 33 34% 2 22% 5 45% 0 0% 54 28% 16 20% 4 10% % Geen regio 16 37% 2 40% 4 39% % 28 26% 14 20% 96 28% Landelijk: % % % 29 23% % % % % IC-kinder IC Kinder SEH Aantal en aandeel jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 74 34% % 53 20% 50 20% 56 26% 20 22% 59 25% % Leiden 23 37% 10 24% 18 28% 66 31% 40 22% 13 14% 13 38% 17 27% % Limburg 51 32% 11 26% 20 25% % 45 26% 26 29% 32 24% 42 29% % Nijmegen 47 27% 9 27% 25 28% % % 50 20% 40 24% 56 29% % Noord Brabant % 5 19% 40 33% % % 83 24% 81 22% % % Noord Nederland 95 31% 15 22% 36 37% % % 99 28% 62 23% 87 30% % Noordwest Nederland 99 33% 20 26% 37 28% % % % % % % SR(ijnmond)Z 71 31% 20 24% 26 28% % % 91 26% 82 25% 89 26% % Stedendriehoek 21 26% % 42 25% 26 20% 31 26% 7 18% 33 31% % Twente Oost/Achterhoek 33 27% % 42 27% 39 29% 17 20% 40 36% % Utrecht 92 30% 12 23% 24 32% % % 81 25% 43 25% 84 35% % Zwolle 19 23% % 51 26% 31 24% 22 16% 8 12% 28 27% % Geen regio 27 46% % 22 33% 18 27% 3 18% 16 36% % Landelijk: % % % % % % % % % 21 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

22 AANTAL EN AANDEEL PERSONEN 60 JAAR OF OUDER OP (volgens enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel >= 60 jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 10 6% 1 9% 1 4% 0 0% 12 4% 15 5% 0 0% 39 5% Leiden 7 8% 1 13% 0 0% 0 0% 8 5% 7 5% 2 3% 25 5% Limburg 10 7% 2 9% 4 19% 2 18% 15 5% 24 8% % Nijmegen 7 4% 3 14% 2 7% 1 11% 21 5% 31 8% 3 2% 69 6% Noord Brabant 28 6% 8 12% 10 16% 1 10% 53 6% 40 5% 5 2% 145 6% Noord Nederland 15 5% 6 16% 2 6% 2 13% 29 5% 22 6% 1 2% 77 5% Noordwest Nederland 36 8% 3 7% 7 10% 5 22% 49 6% 49 7% 16 5% 166 7% SR(ijnmond)Z 23 7% 4 11% 7 12% 1 10% 23 4% 24 5% 4 3% 85 6% Stedendriehoek 2 2% 1 12% 1 11% 0 6 3% 10 6% 1 3% 21 4% Twente Oost/Achterhoek 4 4% 0 4% 3 16% 1 11% 17 8% 12 6% 1 3% 38 6% Utrecht 9 4% 2 6% 5 10% 1 4% 24 5% 33 7% 3 4% 76 6% Zwolle 5 6% 0 0% 0 0% 0 0% 9 5% 6 7% 2 5% 23 5% Geen regio 1 3% 0 0% 2 15% 0 7 7% 4 4% 0 0% 14 4% Landelijk: 156 6% 32 10% 43 10% 14 11% 273 5% 278 6% 38 3% 834 6% IC-kinder IC Kinder SEH Aantal en aandeel >= 60 jaar in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 7 3% 0 0 0% 5 2% 11 4% 11 5% 2 2% 12 5% 48 4% Leiden 5 8% 1 2% 0 0% 11 5% 8 4% 5 5% 4 13% 4 6% 38 5% Limburg 6 4% 1 2% 3 3% 9 3% 11 6% 0 0% 4 3% 11 8% 44 4% Nijmegen 9 5% 1 3% 2 2% 24 4% 23 6% 12 5% 5 3% 12 6% 88 5% Noord Brabant 10 2% 2 8% 7 6% 23 3% 19 4% 17 5% 17 5% 28 7% 122 4% Noord Nederland 16 5% 0 0% 12 12% 32 5% 32 6% 14 4% 15 5% 14 5% 134 5% Noordwest Nederland 15 5% 4 5% 6 5% 43 5% 42 7% 37 7% 21 4% 25 5% 192 5% SR(ijnmond)Z 10 4% 2 3% 5 6% 20 3% 27 5% 13 4% 12 4% 24 7% 114 4% Stedendriehoek 2 3% 0 1 2% 4 2% 4 3% 7 6% 2 4% 5 4% 24 3% Twente Oost/Achterhoek 4 4% % 9 6% 6 5% 4 4% 6 5% 42 5% Utrecht 26 9% 0 0% 2 3% 18 3% 20 4% 15 4% 7 4% 9 4% 96 4% Zwolle 1 1% 0 0 0% 5 2% 11 9% 5 4% 3 5% 3 3% 28 4% Geen regio 1 2% % 2 3% 5 7% 0 0% 2 5% 11 3% Landelijk: 113 4% 11 3% 38 4% 206 4% 218 5% 145 5% 96 4% 155 6% 982 4% 22 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

23 23 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

24 AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN 2012 (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel uitstromers in 2012 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 5 3,1% 1 8,3% 2 7,4% 0,0% 12 4,1% 13 4,5% 2 3,0% 35 4,1% Leiden 14 17,9% 0 1,5% 2 20,0% 0,0% 22 13,3% 6 4,5% 3 5,0% 47 10,2% Limburg 15 10,3% 2 8,3% 1 4,8% 0,0% 22 7,4% 10 3,2% ,2% Nijmegen 19 11,1% 1 4,3% 1 3,9% 0,0% 23 6,0% 30 7,8% 7 5,0% 81 7,1% Noord Brabant 28 6,6% 3 4,8% 4 6,7% 2 16,0% 47 5,8% 36 4,3% 4 1,8% 124 5,1% Noord Nederland 21 6,8% 3 8,3% 2 6,3% 4 25,0% 19 3,2% 13 3,6% 2 3,4% 64 4,5% Noordwest Nederland 37 8,2% 9 18,4% 3 4,5% 0,0% 44 5,5% 33 4,3% 10 3,5% 136 5,6% SR(ijnmond)Z 11 3,7% 3 10,0% 4 8,6% 0,0% 34 7,1% 17 4,0% 3 2,4% 72 5,1% Stedendriehoek 4 4,8% 2 18,2% 2 16,7% ,2% 6 3,7% 2 5,0% 27 5,5% Twente Oost/Achterhoek 6 5,6% 1 9,1% 0,0% 0,0% 7 3,2% 2 1,0% 0,0% 16 2,7% Utrecht 13 6,3% 2 6,5% 0,0% 1 3,3% 31 6,9% 14 2,9% 12 17,4% 73 5,6% Zwolle 3 3,3% 1 12,5% 0,0% 0,0% 6 3,3% 3 3,5% 2 4,9% 15 3,5% Geen regio 2 4,9% 0,0% 0,0% 0 5 4,6% 3 2,7% 3 4,2% 13 3,7% Landelijk: 178 6,9% 28 9,0% 21 5,5% 6 5,2% 283 5,7% 186 4,1% 50 4,1% 753 5,3% Aantal en aandeel uitstromers in IC-kinder IC Kinder SEH 2012 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 11 5,4% 0 0,0% 13 5,1% 8 3,4% 12 5,8% 10 11,0% 7 3,1% 61 4,9% Leiden 10 15,2% 2 4,7% 6 10,0% 10 4,8% 17 9,9% 8 8,2% 3 8,8% 4 7,1% 60 8,2% Limburg 6 3,9% 0,0% 3 3,7% 9 2,7% 11 6,3% 2 2,3% 2 1,5% 4 2,8% 37 3,2% Nijmegen 9 5,4% 0,0% 2 2,2% 57 8,9% 28 7,2% 19 8,0% 13 7,7% 25 13,5% 153 8,0% Noord Brabant 35 7,4% 1 3,8% 6 4,9% 35 4,2% 22 4,7% 18 5,2% 9 2,6% 32 7,3% 158 5,2% Noord Nederland 8 2,7% 1 1,8% 2 2,1% 26 3,9% 25 5,0% 13 3,8% 8 3,1% 21 7,6% 104 4,2% Noordwest Nederland 18 6,0% 8 10,1% 4 3,4% 46 5,4% 44 6,9% 28 5,2% 32 6,2% 45 9,4% 225 6,4% SR(ijnmond)Z 1,5% 5 5,0% 10 9,2% 28 4,3% 22 4,6% 14 3,9% 17 5,5% 19 5,9% 116 4,6% Stedendriehoek 2 2,5% 0 1 2,2% 13 7,9% 8 6,1% 1,9% 0,0% 3 2,8% 28 4,1% Twente Oost/Achterhoek 1,8% ,1% 7 4,5% 2 1,6% 2 2,4% 4 3,6% 33 4,1% Utrecht 10 3,4% 3 5,4% 2 2,8% 16 3,2% 17 3,6% 4 1,3% 6 3,4% 8 3,4% 66 3,1% Zwolle 1 1,2% 0 2 3,2% 8 4,1% 3 2,3% 5 4,3% 1 1,6% 8 8,2% 28 3,7% Geen regio 3 5,2% ,0% 4 6,3% 4 6,2% 1 5,9% 10 21,3% 29 8,8% Landelijk: 115 4,6% 20 4,6% 38 4,3% 285 5,1% 216 5,4% 130 4,4% 104 4,7% 190 7,0% ,2% 24 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

25 AANTAL EN AANDEEL UITSTROMERS IN 2013 (volgens enquête 2013 of enquête 2014 plus schatting voor non-respons) Aantal en aandeel uitstromers in 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 17 10,5% 3 25,0% 1 3,7% 1 25,0% 18 6,1% 10 3,4% 5 8,8% 55 6,5% Leiden 3 3,8% 0 1,5% 0,0% 0,0% 9 5,5% 6 4,5% 3 5,0% 21 4,6% Limburg 12 8,3% 1 4,2% 0,0% 0,0% 8 2,7% 9 2,9% ,7% Nijmegen 16 9,4% 3 13,0% 3 11,1% 1 11,1% 23 6,0% 18 4,7% 8 5,7% 72 6,3% Noord Brabant 24 5,6% 5 8,1% 2 3,3% 0,0% 44 5,4% 21 2,5% 4 1,8% 100 4,1% Noord Nederland 10 3,3% 2 5,6% 3 9,4% 0,0% 21 3,5% 10 2,7% 2 3,4% 48 3,4% Noordwest Nederland 26 5,8% 6 12,2% 1 1,5% 0,0% 51 6,3% 38 5,0% 8 2,8% 130 5,3% SR(ijnmond)Z 19 6,5% 3 10,0% 5 10,6% 0,0% 37 7,7% 20 4,6% 2 1,6% 86 6,1% Stedendriehoek 1 1,2% 0,0% 0,0% 0 2 1,1% 2 1,2% 2 5,0% 7 1,5% Twente Oost/Achterhoek 4 3,7% 2 18,2% 1 6,7% 0,0% 12 5,4% 11 5,4% 0,0% 30 5,0% Utrecht 10 4,8% 2 6,5% 0,0% 2 8,3% 28 6,2% 9 1,9% 4 5,8% 55 4,2% Zwolle 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6 3,3% 6 7,1% 2 4,9% 14 3,3% Geen regio 3 7,3% 0,0% 0,0% 0 7 6,5% 3 2,7% 3 4,2% 16 4,6% Landelijk: 145 5,7% 27 8,7% 16 4,2% 4 3,3% 266 5,3% 163 3,6% 43 3,6% 665 4,7% Aantal en aandeel uitstromers in IC-kinder IC Kinder SEH 2013 abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel abs rel Den Haag 9 4,4% 0 0,0% 6 2,4% 12 5,0% 6 2,9% 6 6,6% 15 6,7% 54 4,4% Leiden 3 4,5% 2 4,7% 0,0% 8 3,9% 6 3,5% 6 6,2% 4 11,8% 4 7,1% 33 4,5% Limburg 8 5,2% 0,0% 2 2,4% 4 1,2% 4 2,3% 2 2,3% 4 3,0% 9 6,3% 33 2,9% Nijmegen 9 5,4% 3 9,4% 1 1,1% 42 6,6% 24 6,2% 14 5,9% 15 8,9% 21 11,4% 129 6,8% Noord Brabant 26 5,5% 1 3,8% 10 8,1% 47 5,6% 38 8,2% 23 6,7% 13 3,7% 30 6,8% 188 6,1% Noord Nederland 7 2,4% 1 1,8% 5 5,2% 33 5,0% 15 3,0% 13 3,8% 6 2,4% 12 4,4% 92 3,7% Noordwest Nederland 16 5,4% 7 8,9% 5 4,3% 42 5,0% 42 6,6% 33 6,1% 47 9,1% 38 8,0% 230 6,5% SR(ijnmond)Z 5 2,4% 22 21,1% 20 17,6% 35 5,3% 25 5,2% 23 6,6% 25 8,1% 19 5,9% 173 6,8% Stedendriehoek 1 1,2% 0 0,0% 5 3,0% 5 3,8% 0,0% 1 2,7% 4 3,8% 16 2,4% Twente Oost/Achterhoek 1,8% ,1% 12 7,7% 2 1,6% 1 1,2% 5 4,0% 38 4,6% Utrecht 15 5,1% 6 10,7% 6 8,5% 18 3,6% 29 6,1% 7 2,3% 6 3,4% 10 4,2% 97 4,6% Zwolle 1 1,2% 0 4 6,3% 7 3,6% 8 6,0% 2 1,7% 0,0% 3 3,1% 25 3,3% Geen regio 2 3,4% ,4% 1 1,6% 0,0% 0,0% 8 17,0% 16 4,9% Landelijk: 103 4,1% 42 9,6% 53 6,0% 269 4,8% 221 5,5% 131 4,5% 128 5,7% 178 6,5% ,3% 25 FZO-onderzoek Tabellenrapport: Landelijk en regionaal. NIVEL, 2014

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Regionaal ramen van ziekenhuisopleidingen (FZO) Francisca van der Velde Willem van der Windt 29 januari 2013

Regionaal ramen van ziekenhuisopleidingen (FZO) Francisca van der Velde Willem van der Windt 29 januari 2013 Partner for progress Regionaal ramen van ziekenhuisopleidingen (FZO) Francisca van der Velde Willem van der Windt 29 januari 2013 Onderzoek Kiwa Prismant Pilot vragenlijst van NVZ/NFU in kader van beleidscyclus

Nadere informatie

Landelijke rapportage

Landelijke rapportage Landelijke rapportage Ziekenhuisopleidingen 2014 Een eerste raming voor de benodigde in ziekenhuis opleidingen tot medisch ondersteunende en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen binnen het Fonds Ziekenhuisopleidingen

Nadere informatie

Beleidscyclus FZO 2013

Beleidscyclus FZO 2013 Beleidscyclus FZO 2013 De eerste bouwstenen voor een regionale en landelijke raming voor vijftien opleidingen voor medische ondersteuners en gespecialiseerde verpleegkundigen uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen

Nadere informatie

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012. P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012. P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012 P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014. Ramingsrapport

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014. Ramingsrapport Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014 Ramingsrapport NIVEL Lud van der Velden Ronald Batenburg U vindt dit rapport en andere

Nadere informatie

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) Wat is het Capaciteitsorgaan? Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen, beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Beleidscyclus FZO 2013

Beleidscyclus FZO 2013 Beleidscyclus FZO 2013 Regionale rapportage (1 e versie) W.(Willem) van der Windt D. (Daniel) Pieter F. (Francisca) van der Velde Utrecht, mei 2013 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Mobiliteit van bedrijfsartsen

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Mobiliteit van bedrijfsartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Mobiliteit van bedrijfsartsen L. Hingstman L.F.J. van der Velden S. Schepman U vindt dit rapport en andere

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002 Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Onderwerp: In gesprek over chemotherapie

Onderwerp: In gesprek over chemotherapie Onderwerp: Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige over de behandeling met chemotherapie. Deze folder geeft u een overzicht van hoe dit gesprek eruit zal zien. U kunt deze folder

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Thesaurus: ramingsbegrippenlijst. Versie 4.3a

Thesaurus: ramingsbegrippenlijst. Versie 4.3a Thesaurus: ramingsbegrippenlijst Versie 4.3a NIVEL 13 mei 2013 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl www.capaciteitsorgaan.nl T 030-2823840

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Ervaringen en meningen van patiënten in 37 Nederlandse ziekenhuizen A.F.C. Janse J.B.F. Hutten P. Spreeuwenberg In deze versie (d.d. 28-10-02) zijn de volgende wijzigingen

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de huisartsenzorg in de 23 Districts Huisartsen Verenigingen

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de huisartsenzorg in de 23 Districts Huisartsen Verenigingen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding (R.J. Kenens, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman, Vraag- en aanbodontwikkelingen in de huisartsenzorg in de 23 Districts

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Genoeg is niet genoeg!

Genoeg is niet genoeg! Genoeg is niet genoeg! Indeling Aanleiding onderzoek Capaciteitsorgaan Werkwijze Capaciteitsorgaan Eerste resultaten onderzoek Voorzichtige observaties 5 e Barend A.J. Cohen lezing 3 januari 2 Victor Slenter,

Nadere informatie

Het arbeidsaanbod van psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig

Het arbeidsaanbod van psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig Het arbeidsaanbod van psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten GGZ in 2015 Actualisering van de aanbodparameters voor de beroepen GZ-psycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog,

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten 2012-1 - meting februari 2012 -

Vacaturemonitor Doktersassistenten 2012-1 - meting februari 2012 - Vacaturemonitor Doktersassistenten 2012-1 - meting februari 2012 - Opdrachtgevers: Landelijke Huisartsen Vereniging, Vereniging Huisartsenposten Nederland Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

Formatieraming Voortgezet Onderwijs

Formatieraming Voortgezet Onderwijs Formatieraming Voortgezet Onderwijs Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het SBO Sil Vrielink april 2011 2010 Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN MENSENDIECK

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN MENSENDIECK Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN MENSENDIECK Peiling 2004 R.J. Kenens L. Hingstman April 2005 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN Utrecht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register: een eerste inventarisatie

Herregistratie in het BIG-register: een eerste inventarisatie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (C.J. Vugts, L. Hingstman, Herregistratie in het BIG-register: een eerste inventarisatie, NIVEL 2004) worden gebruikt.

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten 2 - meting juni

Vacaturemonitor Doktersassistenten 2 - meting juni Vacaturemonitor Doktersassistenten 2 - meting juni - Opdrachtgevers: Landelijke Huisartsen Vereniging, Vereniging Huisartsenposten Nederland Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn Nederlandse

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Capaciteitsraming voor bedrijfsartsen 2012-2022/2028

Capaciteitsraming voor bedrijfsartsen 2012-2022/2028 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Capaciteitsraming voor bedrijfsartsen 2012-2022/2028 S.M. Schepman L. van der Velden L. Hingstman U vindt

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten meting februari

Vacaturemonitor Doktersassistenten meting februari Vacaturemonitor Doktersassistenten 2011-1 - meting februari 2011 - Opdrachtgevers: Landelijke Huisartsen Vereniging, Vereniging Huisartsenposten Nederland Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2003

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2003 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2003 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Integratie deeltijdwerken medisch specialisten

Integratie deeltijdwerken medisch specialisten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (P.J.M. Heiligers, J.D. de Jong, L. Hingstman, M. Lugtenberg, P. P. Groenewegen, Integratie deeltijdwerken medisch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland)

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Tabel 1 Aantal en ontwikkeling van % vacatures in Noord en in Nederland. peilmomenten okt-13 jun-13 mrt-13 okt-12

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3

Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3 Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH) 2014-3 15e meting oktober 2014 Opdrachtgever: Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) Willem van der Windt Ronald Zaalberg Utrecht,

Nadere informatie

Vacaturemonitor Doktersassistenten 3 - meting oktober 2010 -

Vacaturemonitor Doktersassistenten 3 - meting oktober 2010 - Vacaturemonitor Doktersassistenten 3 - meting oktober - Opdrachtgevers: Landelijke Huisartsen Vereniging, Vereniging Huisartsenposten Nederland Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn Nederlandse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Andersson Ellfers Felix

Andersson Ellfers Felix Andersson Ellfers Felix Deze factsheet is een gezamenlijke uitgave van het NIVEL en Andersson Ellfers Felix. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, S. Hermans, A. Op het Veld. Kansen voor

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding /2025

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding /2025 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2009-2019/2025 Februari 2008 NIVEL Dr.

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Schatting onvervulde vraag MDL-artsen

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Schatting onvervulde vraag MDL-artsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Schatting onvervulde vraag MDL-artsen NIVEL Lud van der Velden Ronald Batenburg ISBN 978-94-6122-345-6 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

Over mogelijke tekorten aan huisartsen, nu en in de nabije toekomst

Over mogelijke tekorten aan huisartsen, nu en in de nabije toekomst Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Regionale spreiding van huisartsen Over mogelijke tekorten aan huisartsen, nu en in de nabije toekomst L.F.J.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie