Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Sjabloon Evenementecharter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Sjabloon Evenementecharter"

Transcriptie

1 Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Elk jaar moet je als jeugdvereniging fiscale attesten meegeven met de ouders van je leden. De Regionale Jeugddienst ontwikkelde een Accestoepassing waardoor je die attesten makkelijk(er) kunt aanmaken. Jij voert de gegevens in en het programma maakt automatisch een volledig juist attest aan met een overzicht van alle (betaalde) activiteiten waaraan een lid doorheen het jaar heeft deelgenomen. Meer uitleg over het programma + downloaden van de software kan via Sjabloon Evenementecharter Op de Raad van Bestuur van 12 maart ll. werd het sjabloon van evenementencharter besproken en goedgekeurd. Echter dit werkstuk is nog niet af. Momenteel ligt het voor aan de gemeentelijke jeugdraden. Een aantal gemeenten gaven bovendien te kennen het document ook te zullen bespreken op andere adviesraden en comités, dit gezien het feit dat het charter een breed doelpubliek voor ogen heeft. Bovendien werd ook aan alle Meetjeslandse colleges de vraag gesteld om hun oordeel te geven over het sjabloon. Op de eerstkomende Raad van Bestuur zal van 17 juni, een aan de opmerkingen aangepaste versie, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bestuurders. Graag hadden we daarom alle opmerkingen binnen tegen uiterlijk 7 juni. Nog een ter verduidelijking: dit sjabloon heeft geenszins de bedoeling om bestaande charters of gemeentelijke initiatieven te vervangen, noch hebben we de intentie om een bovengemeentelijke eenheidsworst op te leggen. Veeleer dient men dit charter als een klankbord voor het huidige gemeentelijk beleid te beschouwen. In verschillende Meetjeslandse gemeenten zijn er namelijk al diverse initiatieven om het evenementengebeuren in goede banen te leiden. Daarom kan dit sjabloon voor de één de basis vormen van een eerste charter, voor de ander een toetsteen van het huidige charter/beleid zijn en voor nog een ander een grond om het bestaande charter/beleid te evalueren. Het sjabloon is bovendien een invuldocument, dit wil zeggen dat er een aantal zaken (zoals bijvoorbeeld het sluitingsuur) nog gemeentelijk dienen te worden ingevuld. Nieuw thema Weetjesman: potpouri Sinds halverwege deze maand kan je in de zuilen terecht voor informatie rond partnergeweld, pesten, vakantiejobs, de eerste job,.

2 Nuttige links voor op kamp De website van Meetjesman werd uitgebreid met een pagina met handige links, documenten en tools voor je kamp. (http://www.meetjesman.be/index.php?option=com_content&task=view&id=152&itemid=164) Ook de Chiro van Bellem droeg zijn steentje bij en schreef een superhandig Excellbestand. Met dit winkelprogramma kan je berekenen hoeveel eten je per dag zult nodig hebben en hoeveel het je ongeveer zal kosten, bovendien kan je een overzichtelijk winkellijstje afprinten. (http://www.meetjesman.be/index.php?option=com_content&task=view&id=147&itemid=161) Als jeugdvereniging weet je best wat van de medische achtergrond van je leden af. Een jeugdbeweging laat zijn leden best in het begin van het werkjaar (bij vb. het betalen van het lidgeld) een medische fiche invullen. Zo ben je het hele jaar op de hoogte van eventuele medische problemen bij leden. Speelpleinwerkingen doen dit best bij de start van de zomer. Op de website van Meetjesman vind je een handige bundeling van allerlei medische fiches. (http://www.meetjesman.be/index.php?option=com_content&task=view&id=139&itemid=159) Wedstrijd: Meetjesland op kamp Kunnen de Meetjeslandse jeugdbewegingen hun streek op een originele manier in de kijker zetten? Meetjesman en het Streekplatform+ Meetjesland geloven van wel! Samen lanceren ze een wedstrijd die de jeugdbewegingen oproept om in de maanden juli, augustus & september het merk "Meetjesland, maak het mee!" op een originele manier bekend te maken. De beste actie wordt bekroond met een optreden in eigen jeugdhuis of -lokaal van Xander De Rycke, stand-up comedian uit Zelzate en winnaar van de Comedy Casino Cup! Daarnaast zijn er nog twee groeps-adventurecheques van the Outsider te winnen. Meer info via Vakantiegids + extra katern Met de zomervakantie in het vooruitzicht vragen veel ouders zich af hoe zij de vakantieperiode van hun kind(eren) zinvol kunnen invullen. Om hen te helpen is er nu de Vakantiegids 2008 een initiatief van het Streekplatform+, Oranje & de Regionale Jeugddienst. In de gids vind je een overzicht van de belangrijkste zomeractiviteiten in en rond het Meetjesland voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Nieuw dit jaar is een extra katern met initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking. Exemplaren zijn te verkrijgen via de jeugddiensten of kan je downloaden op

3 Schoolverlatersgids Verder studeren? Gaan werken? Solliciteren? Jeugddienst Eeklo en vzw Werkwijzer brengen opnieuw de gids voor schoolverlaters uit. Ook de Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) draagt zijn steentje bij! De brochure bundelt een schat aan informatie voor elk die wil verder studeren of integendeel de schoolbanken definitief achter zich laat om te gaan werken. Je vindt er bovendien heel wat handige sollicitatietips. Wil je zelf ook een exemplaar? Ga eentje ophalen bij je jeugddienst, in de dichtstbijzijnde Weetjesmanzuil of download via Mondjevol fruit LOGO Meetjesland en Meetjesman sloegen de handen in elkaar en dienden een project in bij de Koning Boudewijnstichting rond gezonde tussendoortjes in de IBO s uit de regio. Het project werd goedgekeurd en ontvangt een steun van euro. De actie zelf steunt op twee pijlers. Enerzijds krijgen alle Meetjeslandse IBO s de kans om in te tekenen op een aan hun vragen aangepaste vorming. De vorming wordt begeleid door een erkende diëtiste, is zeer praktijkgericht en focust op gezonde tussendoortjes voor kinderen. Zo willen we bekomen dat er ook de rest van de week bewust gekozen wordt om gezonde tussendoortjes aan kinderen aan te bieden. Om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden gaat de vorming ter plaatse in de IBO s door. Afzonderlijke vorming per IBO heeft daarnaast ook als voordeel dat er dieper kan ingegaan worden op afzonderlijke vormingsvragen vanuit het IBO zelf. Daarnaast kunnen de Meetjeslandse IBO s, naar analogie met het Tutti Frutti-project in scholen, via lokale handelaars fruit aankopen tegen een zeer democratische prijs. De IBO s engageren zich om minstens éénmaal per week fruit als gezond tussendoortje te serveren aan de kinderen. De lokale handelaars staan in voor de levering aan de IBO s. Aangezien aan huis geleverd wordt is de instapdrempel klein. IBO s kunnen ervoor kiezen om op slechts één van de twee pijlers in te tekenen. Tot op heden hebben 11 IBO s de vorming aangevraagd en hebben 5 IBO s te kennen gegeven dat ze willen inschrijven op het fruitaanbod. Een groot succes dus.

4 Zending naar scholen Vanuit de Regionale Jeugddienst Meetjesland vertrok een zending naar alle lagere scholen uit de regio met folders over ons fietsvaardigheidsparcours, en een overzichtsbrochure van alle acties inzake jeugd- en jongereninformatie die plaatsvinden doorheen de regio (JIP-caravan, opleiding jeugdadviseurs, Weetjesmanzuilen, ). In de zending stak ook een folder van Comeet met hun aanbod voor kinderen en jongeren. Ter herinnering: fietsvaardigheidsparcours De Regionale Jeugddienst stelde een fietsvaardigheidsparcours samen dat gratis te ontlenen is door alle jeugddiensten, jeugdbewegingen en scholen uit het Meetjesland. Via dit parcours willen we kinderen tot 12 jaar een handje helpen bij het aanleren van een aantal fietsvaardigheden. Verkeersveiligheid maakt namelijk deel uit van het lessenpakket in de lagere school. Een essentieel onderdeel van verkeersveilig gedrag is de fiets voldoende beheersen. Als u het fietsvaardigheidsparcours ontleent krijg je naast het benodigde materiaal ook nog een aantal didactische publicaties mee. Meer info op Mogelijks interessante weetjes voor op de jeugdraad Eerste Vlaamse buitenspeeldag op 25 juni 2008 Op 25 juni 2008 vindt de Vlaamse Buitenspeeldag plaats. De Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse overheid en Nickelodeon in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en het Instituut voor Sportbeheer (ISB). In eerste instantie wil de Buitenspeeldag kinderen en jongeren aanzetten om buiten te spelen en/of te sporten in en op de publieke ruimte. Daarnaast wil deze Buitenspeeldag ook de aandacht vestigen op het belang van buiten spelen en buitenspeelruimte. Daarom richt deze Buitenspeeldag zich niet alleen tot kinderen en jongeren, maar ook tot de ouders, begeleiders en openbare besturen om kinderen en jongeren kansen te bieden om buiten te spelen en te sporten. Aan de gemeentebesturen wordt gevraagd om op woensdagnamiddag 25 juni een specifieke buitenspeelactiviteit te organiseren. Meer informatie: of Nieuwe kidsgids, en jongerengidsen Ze zijn gedrukt, gesneden en verpakt: de kersverse informatieve gidsen voor kinderen, tieners en jongeren. De vorige editie was toe aan een inhoudelijke update, vandaar dat er gekozen werd voor een herdruk. De vorm blijft nagenoeg dezelfde, enkel de cover en enkele vormdetails binnenin laten je toe om een verschil te zién tussen de vorige en de huidige editie. Maar laat je niet vangen aan het uiterlijk, de informatie is wel degelijk aangepast aan de actualiteit. De gidsen zijn gratis, enkel de verzendingskosten ( 2,5 per pakket) worden aangerekend. Je moet de gidsen per pakket van 25 exemplaren bestellen. Meteen bestellen? Geef een seintje op Verdraaidewereld.be bundelt aanbod rond duurzame ontwikkeling voor jeugdwerk Je bent jong en bezorgd om de wereld? Je jeugdbeweging wil duurzaam op kamp? Je zoekt eerlijke t-shirts of afvalarme bosspelen? Op verdraaidewereld.be moet je zijn: dé nieuwe site die al het aanbod rond jeugdwerk en duurzame ontwikkeling bundelt.

5 Organisatorische blunders op je fuif Een schuimfuif zonder schuim omdat je per vergissing een bellenblaasmachine huurde? Alle winst van je fuif door de neus geboord omdat je fuifgangers met de al gebruikte drankbons aan de haal zijn gegaan? Het zijn maar enkel van de knotsgekke fuifflaterverhalen die Fuifpunt tot hiertoe toegestuurd kreeg! Wie kans wil maken op een DJ-set van Buscemi en/of één van onze promokits kan nog tot 30 juni zijn organisatorische blunders bezorgen. Meer info op Spelen in de natuur? Pas op voor kleine saboteurs De zomer nodigt weer uit tot bosspelen, op kamp leef je van 's morgens tot 's avonds in de vrije natuur. Laat je pret niet vergallen door kleine spelbrekers zoals teken, vossenlintwormen, haartjes van eikenprocessierupsen, zwemmersjeuk en botulismebacteriën in zwemvijvers en plassen. Stop in elk geval deze handige infofiches (http://www.zorg-en-gezondheid.be/rustverstoorders.aspx) in je EHBOkit voor tijdens het kamp Oproep groenprojecten 2008 gelanceerd! In 2008 kan u opnieuw subsidies ontvangen voor een voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject die kaderen binnen Harmonisch Park- en Groenbeheer. Dit jaar dienen kinderen en jeugd een hoofdrol te spelen.... Meer info: Voor de meerwaardezoeker Parlementaire vraag: Hoe staat het met de ondersteuning van de lokale jeugdraden? In 2007 werd beslist middelen vrij te maken voor de ondersteuning van lokale jeugdraden. Met deze middelen zou ook een onderzoek worden gevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een aparte ondersteuningsstructuur voor lokale beleidsparticipatie van de jeugd. Initieel werd deze taak opgenomen door het Steunpunt Jeugd. De organisatie zou voor deze bijkomende taak extra middelen krijgen. Volgens Jos Stassen verlopen de zaken, mede door de vrij vele personeelswissels, niet zoals vooropgesteld. Hij stelt zich de vraag of het Steunpunt Jeugd zijn taak kan uitvoeren en of er geen nood is aan inhoudelijke bijsturing. Het parlementslid vraagt verder naar de stand van zaken in het onderzoek over de levensvatbaarheid van een ondersteuningsorganisatie voor gemeentelijke jeugdraden. Om te vermijden dat er eind 2008 weer overgangsproblemen opduiken, moet hierover op korte termijn duidelijkheid komen. Hij vroeg minister Anciaux dan ook wat zijn beleidsvoornemens zijn en wat er concreet mag worden verwacht. Het antwoord van de minister vind je via Parlementaire vraag: Hoe ondersteunt minister Anciaux de jeugdverenigingen bij de renovatie van hun lokalen? Minister Anciaux voorziet dit jaar extra middelen om de bouw- of verbouwprojecten van verenigingslokalen te ondersteunen. Ook jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies uit dit 'lokalenfonds'. Dat is een heel goede zaak, aldus het parlementslid. Heel wat jeugdwerkinitiatieven moeten immers vaak grote werken uitvoeren, onder andere op het vlak van brandveiligheid. Sven Gatz ziet echter nog een eventueel bijkomende financiële ondersteuning, namelijk via het btw-tarief, een bevoegdheid van de federale overheid. Voor verbouwingen aan jeugdbewegingslokalen geldt over de hele lijn het btw-tarief van 21 procent. Dat maakt een groot verschil met het veel gunstigere tarief van 6 procent, dat bijvoorbeeld van toepassing is bij verbouwingen aan privéwoningen (onder bepaalde voorwaarden weliswaar). Veel jeugdwerkinitiatieven steken bovendien zelf de handen uit de mouwen om de kosten te drukken. Daar is het al helemaal onmogelijk om van een gunstig btw-tarief te genieten. Sven Gatz vroeg minister Anciaux dan ook of hij bereid is om overleg te plegen met zijn federale collega om een oplossing te zoeken voor deze regeling. Het antwoord vindt u via Ontwerp van decreet betreffende het toeristische logies definitief goedgekeurd Dinsdag 6 mei 2008 werd het ontwerpdecreet betreffende het toeristische logies (het zogenaamde 'Logiesdecreet') unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement. De volgende stap in de procedure is de stemming van het ontwerpdecreet binnen enkele weken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Daarna volgen de uitvoeringsbesluiten. Er werden

6 door de commissieleden 4 amendementen op het ontwerp voorgesteld. U kunt de gecoördineerde versie van het ontwerp-'logiesdecreet', waarin de vermelde amendementen werden verwerkt, downloaden via. Mede dankzij het lobbywerk van de Regionale Jeugddienst Meetjesland blijven sporadische (maximaal 60 kalenderdagen per jaar) overnachten in en rond jeugdlokalen gevrijwaard van vergunningen en administratieve overlast! Wijziging regelgeving in kader van Toerisme voor Allen definitief goedgekeurd Op voorstel van minister Geert Bourgeois en na advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 18 april definitief de regelgeving over de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen. De wijzigingen omvatten: een administratieve lastenverlaging door onder meer de erkennings- en financieringsvoorwaarden en -procedures te vereenvoudigen, aanpassingen die de gebreken in de regelgeving wegnemen door de creatie van een eenduidig juridisch kader en het invoeren van het label toegankelijkheid en de categorie hostel. studiedagen-projecten-wedstrijden-reflectiedagen-downloads- Amai, mijn horen! De dienst Gezondheid van het provinciebestuur stelt de uitleenkoffer Amai, mijn horen! voor. De koffer kadert in de preventiecampagne tegen lawaaislechthorendheid bij jongeren tussen 12 & 18 jaar. Meer info over de koffer: of 09/ VVJ start artistiek jongerenproject JeugdCentrAL Met JeugdCentraAL vraagt de VVJ meer aandacht voor artistieke jongerenprojecten en de rol die jeugdcentra kunnen spelen in de begeleiding en ondersteuning van deze artistieke projecten. Onderzoek wijst uit dat jeugdcentra niet alleen de potentie hebben om de cultuurparticipatie van jongeren aan te zwengelen, maar bovendien ook een geschikt platform zijn voor cultuurproductie door jongeren. In concreto wil JeugdCentraAL vier jeugdcentra selecteren die deze zomer een concreet artistiek project willen realiseren. De geselecteerde jeugdcentra kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij de realisatie van hun project. Meer informatie: T Vlottenrace 2008 Na het succes van het allereerste Belgische kampioenschap vlottenrace vorig jaar, wordt op zondag 31 augustus 2008 in Nevele (tussen Gent en Aalter) een tweede Belgisch kampioenschap vlottenrace georganiseerd. KLJ-Nevele organiseert, en hoopt van dit evenement opnieuw een groot succes te maken. Ze hopen meer dan 30 vlotten aan de start te brengen afkomstig uit heel België, en meer dan toeschouwers te mogen verwelkomen. Meer informatie op Pop-Eiland Op woensdag 25 juni worden jullie opnieuw in grote getale verwacht in het provinciaal domein Puyenbroeck voor de 11e editie van Pop-Eiland. Naast talrijke animatiestands, blijft muziek een wezenlijk onderdeel. Volgende artiesten maken vanaf uur hun opwachting: Flame, Dean, Timo Descamps, Trust, Spring en één andere band/artiest, die nog moet bevestigen. Hou voor deze laatste in de gaten! Kaarten kosten 6 EUR in voorverkoop (via tel of via het domein zelf) en 8 EUR aan de kassa. Kindjes jonger dan 4 jaar komen er gratis in. Wedden dat we elkaar op 25 juni tegen het lijf lopen op Pop-Eiland!?! Jeugdwerknet zoekt topkoks en keukenprinsessen op kamp! Is jouw zalmpasta al jarenlang het culinaire hoogtepunt op weekend? Of ken je gezonde vegetarische alternatieven voor veggieburgers uit de winkel? Of misschien weet jij wel de truc om een pot spaghetti warm te houden voor 60 hongerige welpen op scoutskamp? Jeugdwerknet lanceert de website dé tool voor elke toekomstige foerier, kampkok of kookouder. Via een handige calculator kun je de ingrediënten op maat laten berekenen en er is ook aandacht aan de theoretische kant van koken op kamp. Hoe bewaar je je eten veilig op kamp? Wat met voedselallergieën? Afval verwerken met kampkippen? Op 28 juni, vlak voor de zomerkampen, gaat Jeugdwerknet op zoek naar het origineelste kampgerecht! Jeugdwerknet trakteert de winnaars op een gratis BBQ tijdens hun zomerkamp!

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

september magazine 2008

september magazine 2008 portimagazine september 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Voorwoord 4 Even voorstellen Claude Rapoport, Afgevaardigd Bestuurder Pina Vitanza, directeur Marketing en Producten 6 ISS Full Care Een uiterst

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

P. 6. e tiquette affiche! KRANT. De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

P. 6. e tiquette affiche! KRANT. De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië Café zonder bier? Korte arbeidsperiodes zijn niet interessant Sinds 1 januari 2012 is de wettelijke regeling inzake studentenarbeid aangepast. We gingen bij studenten zelf polsen in hoeverre ze op de hoogte

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure

voor de pedicures Uw praktijk in de schijnwerpers Mei 2012 nr. 38 Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen zonder de pedicure Mei 2012 nr. 38 Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de projecten die het Hoofdbedrijfschap Ambachten met de jaarlijkse heffing betaalt. Kies voor vier opvallende acties per jaar Geen seizoen

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie