Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Sjabloon Evenementecharter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Sjabloon Evenementecharter"

Transcriptie

1 Nieuwtjes van de Meetjesman Gratis software om makkelijke fiscale attesten te maken dankzij Meetjesman Elk jaar moet je als jeugdvereniging fiscale attesten meegeven met de ouders van je leden. De Regionale Jeugddienst ontwikkelde een Accestoepassing waardoor je die attesten makkelijk(er) kunt aanmaken. Jij voert de gegevens in en het programma maakt automatisch een volledig juist attest aan met een overzicht van alle (betaalde) activiteiten waaraan een lid doorheen het jaar heeft deelgenomen. Meer uitleg over het programma + downloaden van de software kan via Sjabloon Evenementecharter Op de Raad van Bestuur van 12 maart ll. werd het sjabloon van evenementencharter besproken en goedgekeurd. Echter dit werkstuk is nog niet af. Momenteel ligt het voor aan de gemeentelijke jeugdraden. Een aantal gemeenten gaven bovendien te kennen het document ook te zullen bespreken op andere adviesraden en comités, dit gezien het feit dat het charter een breed doelpubliek voor ogen heeft. Bovendien werd ook aan alle Meetjeslandse colleges de vraag gesteld om hun oordeel te geven over het sjabloon. Op de eerstkomende Raad van Bestuur zal van 17 juni, een aan de opmerkingen aangepaste versie, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bestuurders. Graag hadden we daarom alle opmerkingen binnen tegen uiterlijk 7 juni. Nog een ter verduidelijking: dit sjabloon heeft geenszins de bedoeling om bestaande charters of gemeentelijke initiatieven te vervangen, noch hebben we de intentie om een bovengemeentelijke eenheidsworst op te leggen. Veeleer dient men dit charter als een klankbord voor het huidige gemeentelijk beleid te beschouwen. In verschillende Meetjeslandse gemeenten zijn er namelijk al diverse initiatieven om het evenementengebeuren in goede banen te leiden. Daarom kan dit sjabloon voor de één de basis vormen van een eerste charter, voor de ander een toetsteen van het huidige charter/beleid zijn en voor nog een ander een grond om het bestaande charter/beleid te evalueren. Het sjabloon is bovendien een invuldocument, dit wil zeggen dat er een aantal zaken (zoals bijvoorbeeld het sluitingsuur) nog gemeentelijk dienen te worden ingevuld. Nieuw thema Weetjesman: potpouri Sinds halverwege deze maand kan je in de zuilen terecht voor informatie rond partnergeweld, pesten, vakantiejobs, de eerste job,.

2 Nuttige links voor op kamp De website van Meetjesman werd uitgebreid met een pagina met handige links, documenten en tools voor je kamp. (http://www.meetjesman.be/index.php?option=com_content&task=view&id=152&itemid=164) Ook de Chiro van Bellem droeg zijn steentje bij en schreef een superhandig Excellbestand. Met dit winkelprogramma kan je berekenen hoeveel eten je per dag zult nodig hebben en hoeveel het je ongeveer zal kosten, bovendien kan je een overzichtelijk winkellijstje afprinten. (http://www.meetjesman.be/index.php?option=com_content&task=view&id=147&itemid=161) Als jeugdvereniging weet je best wat van de medische achtergrond van je leden af. Een jeugdbeweging laat zijn leden best in het begin van het werkjaar (bij vb. het betalen van het lidgeld) een medische fiche invullen. Zo ben je het hele jaar op de hoogte van eventuele medische problemen bij leden. Speelpleinwerkingen doen dit best bij de start van de zomer. Op de website van Meetjesman vind je een handige bundeling van allerlei medische fiches. (http://www.meetjesman.be/index.php?option=com_content&task=view&id=139&itemid=159) Wedstrijd: Meetjesland op kamp Kunnen de Meetjeslandse jeugdbewegingen hun streek op een originele manier in de kijker zetten? Meetjesman en het Streekplatform+ Meetjesland geloven van wel! Samen lanceren ze een wedstrijd die de jeugdbewegingen oproept om in de maanden juli, augustus & september het merk "Meetjesland, maak het mee!" op een originele manier bekend te maken. De beste actie wordt bekroond met een optreden in eigen jeugdhuis of -lokaal van Xander De Rycke, stand-up comedian uit Zelzate en winnaar van de Comedy Casino Cup! Daarnaast zijn er nog twee groeps-adventurecheques van the Outsider te winnen. Meer info via Vakantiegids + extra katern Met de zomervakantie in het vooruitzicht vragen veel ouders zich af hoe zij de vakantieperiode van hun kind(eren) zinvol kunnen invullen. Om hen te helpen is er nu de Vakantiegids 2008 een initiatief van het Streekplatform+, Oranje & de Regionale Jeugddienst. In de gids vind je een overzicht van de belangrijkste zomeractiviteiten in en rond het Meetjesland voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Nieuw dit jaar is een extra katern met initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking. Exemplaren zijn te verkrijgen via de jeugddiensten of kan je downloaden op

3 Schoolverlatersgids Verder studeren? Gaan werken? Solliciteren? Jeugddienst Eeklo en vzw Werkwijzer brengen opnieuw de gids voor schoolverlaters uit. Ook de Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) draagt zijn steentje bij! De brochure bundelt een schat aan informatie voor elk die wil verder studeren of integendeel de schoolbanken definitief achter zich laat om te gaan werken. Je vindt er bovendien heel wat handige sollicitatietips. Wil je zelf ook een exemplaar? Ga eentje ophalen bij je jeugddienst, in de dichtstbijzijnde Weetjesmanzuil of download via Mondjevol fruit LOGO Meetjesland en Meetjesman sloegen de handen in elkaar en dienden een project in bij de Koning Boudewijnstichting rond gezonde tussendoortjes in de IBO s uit de regio. Het project werd goedgekeurd en ontvangt een steun van euro. De actie zelf steunt op twee pijlers. Enerzijds krijgen alle Meetjeslandse IBO s de kans om in te tekenen op een aan hun vragen aangepaste vorming. De vorming wordt begeleid door een erkende diëtiste, is zeer praktijkgericht en focust op gezonde tussendoortjes voor kinderen. Zo willen we bekomen dat er ook de rest van de week bewust gekozen wordt om gezonde tussendoortjes aan kinderen aan te bieden. Om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden gaat de vorming ter plaatse in de IBO s door. Afzonderlijke vorming per IBO heeft daarnaast ook als voordeel dat er dieper kan ingegaan worden op afzonderlijke vormingsvragen vanuit het IBO zelf. Daarnaast kunnen de Meetjeslandse IBO s, naar analogie met het Tutti Frutti-project in scholen, via lokale handelaars fruit aankopen tegen een zeer democratische prijs. De IBO s engageren zich om minstens éénmaal per week fruit als gezond tussendoortje te serveren aan de kinderen. De lokale handelaars staan in voor de levering aan de IBO s. Aangezien aan huis geleverd wordt is de instapdrempel klein. IBO s kunnen ervoor kiezen om op slechts één van de twee pijlers in te tekenen. Tot op heden hebben 11 IBO s de vorming aangevraagd en hebben 5 IBO s te kennen gegeven dat ze willen inschrijven op het fruitaanbod. Een groot succes dus.

4 Zending naar scholen Vanuit de Regionale Jeugddienst Meetjesland vertrok een zending naar alle lagere scholen uit de regio met folders over ons fietsvaardigheidsparcours, en een overzichtsbrochure van alle acties inzake jeugd- en jongereninformatie die plaatsvinden doorheen de regio (JIP-caravan, opleiding jeugdadviseurs, Weetjesmanzuilen, ). In de zending stak ook een folder van Comeet met hun aanbod voor kinderen en jongeren. Ter herinnering: fietsvaardigheidsparcours De Regionale Jeugddienst stelde een fietsvaardigheidsparcours samen dat gratis te ontlenen is door alle jeugddiensten, jeugdbewegingen en scholen uit het Meetjesland. Via dit parcours willen we kinderen tot 12 jaar een handje helpen bij het aanleren van een aantal fietsvaardigheden. Verkeersveiligheid maakt namelijk deel uit van het lessenpakket in de lagere school. Een essentieel onderdeel van verkeersveilig gedrag is de fiets voldoende beheersen. Als u het fietsvaardigheidsparcours ontleent krijg je naast het benodigde materiaal ook nog een aantal didactische publicaties mee. Meer info op Mogelijks interessante weetjes voor op de jeugdraad Eerste Vlaamse buitenspeeldag op 25 juni 2008 Op 25 juni 2008 vindt de Vlaamse Buitenspeeldag plaats. De Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse overheid en Nickelodeon in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en het Instituut voor Sportbeheer (ISB). In eerste instantie wil de Buitenspeeldag kinderen en jongeren aanzetten om buiten te spelen en/of te sporten in en op de publieke ruimte. Daarnaast wil deze Buitenspeeldag ook de aandacht vestigen op het belang van buiten spelen en buitenspeelruimte. Daarom richt deze Buitenspeeldag zich niet alleen tot kinderen en jongeren, maar ook tot de ouders, begeleiders en openbare besturen om kinderen en jongeren kansen te bieden om buiten te spelen en te sporten. Aan de gemeentebesturen wordt gevraagd om op woensdagnamiddag 25 juni een specifieke buitenspeelactiviteit te organiseren. Meer informatie: of Nieuwe kidsgids, en jongerengidsen Ze zijn gedrukt, gesneden en verpakt: de kersverse informatieve gidsen voor kinderen, tieners en jongeren. De vorige editie was toe aan een inhoudelijke update, vandaar dat er gekozen werd voor een herdruk. De vorm blijft nagenoeg dezelfde, enkel de cover en enkele vormdetails binnenin laten je toe om een verschil te zién tussen de vorige en de huidige editie. Maar laat je niet vangen aan het uiterlijk, de informatie is wel degelijk aangepast aan de actualiteit. De gidsen zijn gratis, enkel de verzendingskosten ( 2,5 per pakket) worden aangerekend. Je moet de gidsen per pakket van 25 exemplaren bestellen. Meteen bestellen? Geef een seintje op Verdraaidewereld.be bundelt aanbod rond duurzame ontwikkeling voor jeugdwerk Je bent jong en bezorgd om de wereld? Je jeugdbeweging wil duurzaam op kamp? Je zoekt eerlijke t-shirts of afvalarme bosspelen? Op verdraaidewereld.be moet je zijn: dé nieuwe site die al het aanbod rond jeugdwerk en duurzame ontwikkeling bundelt.

5 Organisatorische blunders op je fuif Een schuimfuif zonder schuim omdat je per vergissing een bellenblaasmachine huurde? Alle winst van je fuif door de neus geboord omdat je fuifgangers met de al gebruikte drankbons aan de haal zijn gegaan? Het zijn maar enkel van de knotsgekke fuifflaterverhalen die Fuifpunt tot hiertoe toegestuurd kreeg! Wie kans wil maken op een DJ-set van Buscemi en/of één van onze promokits kan nog tot 30 juni zijn organisatorische blunders bezorgen. Meer info op Spelen in de natuur? Pas op voor kleine saboteurs De zomer nodigt weer uit tot bosspelen, op kamp leef je van 's morgens tot 's avonds in de vrije natuur. Laat je pret niet vergallen door kleine spelbrekers zoals teken, vossenlintwormen, haartjes van eikenprocessierupsen, zwemmersjeuk en botulismebacteriën in zwemvijvers en plassen. Stop in elk geval deze handige infofiches (http://www.zorg-en-gezondheid.be/rustverstoorders.aspx) in je EHBOkit voor tijdens het kamp Oproep groenprojecten 2008 gelanceerd! In 2008 kan u opnieuw subsidies ontvangen voor een voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject die kaderen binnen Harmonisch Park- en Groenbeheer. Dit jaar dienen kinderen en jeugd een hoofdrol te spelen.... Meer info: Voor de meerwaardezoeker Parlementaire vraag: Hoe staat het met de ondersteuning van de lokale jeugdraden? In 2007 werd beslist middelen vrij te maken voor de ondersteuning van lokale jeugdraden. Met deze middelen zou ook een onderzoek worden gevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een aparte ondersteuningsstructuur voor lokale beleidsparticipatie van de jeugd. Initieel werd deze taak opgenomen door het Steunpunt Jeugd. De organisatie zou voor deze bijkomende taak extra middelen krijgen. Volgens Jos Stassen verlopen de zaken, mede door de vrij vele personeelswissels, niet zoals vooropgesteld. Hij stelt zich de vraag of het Steunpunt Jeugd zijn taak kan uitvoeren en of er geen nood is aan inhoudelijke bijsturing. Het parlementslid vraagt verder naar de stand van zaken in het onderzoek over de levensvatbaarheid van een ondersteuningsorganisatie voor gemeentelijke jeugdraden. Om te vermijden dat er eind 2008 weer overgangsproblemen opduiken, moet hierover op korte termijn duidelijkheid komen. Hij vroeg minister Anciaux dan ook wat zijn beleidsvoornemens zijn en wat er concreet mag worden verwacht. Het antwoord van de minister vind je via Parlementaire vraag: Hoe ondersteunt minister Anciaux de jeugdverenigingen bij de renovatie van hun lokalen? Minister Anciaux voorziet dit jaar extra middelen om de bouw- of verbouwprojecten van verenigingslokalen te ondersteunen. Ook jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken op subsidies uit dit 'lokalenfonds'. Dat is een heel goede zaak, aldus het parlementslid. Heel wat jeugdwerkinitiatieven moeten immers vaak grote werken uitvoeren, onder andere op het vlak van brandveiligheid. Sven Gatz ziet echter nog een eventueel bijkomende financiële ondersteuning, namelijk via het btw-tarief, een bevoegdheid van de federale overheid. Voor verbouwingen aan jeugdbewegingslokalen geldt over de hele lijn het btw-tarief van 21 procent. Dat maakt een groot verschil met het veel gunstigere tarief van 6 procent, dat bijvoorbeeld van toepassing is bij verbouwingen aan privéwoningen (onder bepaalde voorwaarden weliswaar). Veel jeugdwerkinitiatieven steken bovendien zelf de handen uit de mouwen om de kosten te drukken. Daar is het al helemaal onmogelijk om van een gunstig btw-tarief te genieten. Sven Gatz vroeg minister Anciaux dan ook of hij bereid is om overleg te plegen met zijn federale collega om een oplossing te zoeken voor deze regeling. Het antwoord vindt u via Ontwerp van decreet betreffende het toeristische logies definitief goedgekeurd Dinsdag 6 mei 2008 werd het ontwerpdecreet betreffende het toeristische logies (het zogenaamde 'Logiesdecreet') unaniem goedgekeurd in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement. De volgende stap in de procedure is de stemming van het ontwerpdecreet binnen enkele weken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Daarna volgen de uitvoeringsbesluiten. Er werden

6 door de commissieleden 4 amendementen op het ontwerp voorgesteld. U kunt de gecoördineerde versie van het ontwerp-'logiesdecreet', waarin de vermelde amendementen werden verwerkt, downloaden via. Mede dankzij het lobbywerk van de Regionale Jeugddienst Meetjesland blijven sporadische (maximaal 60 kalenderdagen per jaar) overnachten in en rond jeugdlokalen gevrijwaard van vergunningen en administratieve overlast! Wijziging regelgeving in kader van Toerisme voor Allen definitief goedgekeurd Op voorstel van minister Geert Bourgeois en na advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 18 april definitief de regelgeving over de erkenning en de financiële ondersteuning in het kader van Toerisme voor Allen. De wijzigingen omvatten: een administratieve lastenverlaging door onder meer de erkennings- en financieringsvoorwaarden en -procedures te vereenvoudigen, aanpassingen die de gebreken in de regelgeving wegnemen door de creatie van een eenduidig juridisch kader en het invoeren van het label toegankelijkheid en de categorie hostel. studiedagen-projecten-wedstrijden-reflectiedagen-downloads- Amai, mijn horen! De dienst Gezondheid van het provinciebestuur stelt de uitleenkoffer Amai, mijn horen! voor. De koffer kadert in de preventiecampagne tegen lawaaislechthorendheid bij jongeren tussen 12 & 18 jaar. Meer info over de koffer: of 09/ VVJ start artistiek jongerenproject JeugdCentrAL Met JeugdCentraAL vraagt de VVJ meer aandacht voor artistieke jongerenprojecten en de rol die jeugdcentra kunnen spelen in de begeleiding en ondersteuning van deze artistieke projecten. Onderzoek wijst uit dat jeugdcentra niet alleen de potentie hebben om de cultuurparticipatie van jongeren aan te zwengelen, maar bovendien ook een geschikt platform zijn voor cultuurproductie door jongeren. In concreto wil JeugdCentraAL vier jeugdcentra selecteren die deze zomer een concreet artistiek project willen realiseren. De geselecteerde jeugdcentra kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij de realisatie van hun project. Meer informatie: T Vlottenrace 2008 Na het succes van het allereerste Belgische kampioenschap vlottenrace vorig jaar, wordt op zondag 31 augustus 2008 in Nevele (tussen Gent en Aalter) een tweede Belgisch kampioenschap vlottenrace georganiseerd. KLJ-Nevele organiseert, en hoopt van dit evenement opnieuw een groot succes te maken. Ze hopen meer dan 30 vlotten aan de start te brengen afkomstig uit heel België, en meer dan toeschouwers te mogen verwelkomen. Meer informatie op Pop-Eiland Op woensdag 25 juni worden jullie opnieuw in grote getale verwacht in het provinciaal domein Puyenbroeck voor de 11e editie van Pop-Eiland. Naast talrijke animatiestands, blijft muziek een wezenlijk onderdeel. Volgende artiesten maken vanaf uur hun opwachting: Flame, Dean, Timo Descamps, Trust, Spring en één andere band/artiest, die nog moet bevestigen. Hou voor deze laatste in de gaten! Kaarten kosten 6 EUR in voorverkoop (via tel of via het domein zelf) en 8 EUR aan de kassa. Kindjes jonger dan 4 jaar komen er gratis in. Wedden dat we elkaar op 25 juni tegen het lijf lopen op Pop-Eiland!?! Jeugdwerknet zoekt topkoks en keukenprinsessen op kamp! Is jouw zalmpasta al jarenlang het culinaire hoogtepunt op weekend? Of ken je gezonde vegetarische alternatieven voor veggieburgers uit de winkel? Of misschien weet jij wel de truc om een pot spaghetti warm te houden voor 60 hongerige welpen op scoutskamp? Jeugdwerknet lanceert de website dé tool voor elke toekomstige foerier, kampkok of kookouder. Via een handige calculator kun je de ingrediënten op maat laten berekenen en er is ook aandacht aan de theoretische kant van koken op kamp. Hoe bewaar je je eten veilig op kamp? Wat met voedselallergieën? Afval verwerken met kampkippen? Op 28 juni, vlak voor de zomerkampen, gaat Jeugdwerknet op zoek naar het origineelste kampgerecht! Jeugdwerknet trakteert de winnaars op een gratis BBQ tijdens hun zomerkamp!

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Meetjesman Vernieuwde site Meetjesman online Reuze Opblaas-Meetjesman gratis op je evenement!

Nieuwtjes van de Meetjesman Vernieuwde site Meetjesman online Reuze Opblaas-Meetjesman gratis op je evenement! Nieuwtjes van de Meetjesman Vernieuwde site Meetjesman online We hebben onze site eens goed afgestoft, in een sopke gestoken, uitgewrongen en terug opgeblonken! Resultaat: een superdeluxe nieuwe site van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente:

ADMINISTRATIEMAP. Stamnummer: Parochie/wijk: Gemeente: ADMINISTRATIEMAP CHIRO Stamnummer: Parochie/wijk: Adres: Gemeente: Een woordje uitleg Bij een Chirogroep runnen, komen er veel belangrijke administratieve taken kijken. Chirojeugd Vlaanderen wil jou daarbij

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet

ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet ADVIES op het voorstel van decreet houdende de wijziging van het DAC- decreet Het Vlaams parlement vraagt advies aan de Vlaamse Jeugdraad rond de voorgestelde wijzigingen in het DAC-decreet. De wijzigingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

Fietsparcours Meetjesman

Fietsparcours Meetjesman Fietsparcours Meetjesman Regionale Jeugddienst Meetjesland Hofbouwstraat 1 9930 Zomergem 09/218.95.55 www.meetjesman.be - info@meetjesman.be Beste gebruiker, Eerst en vooral willen wij u bedanken voor

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Rode Neuzen Party SPONSORINFORMATIE. 21 november 2015 CC De Brug Zelzate. KJS Events Belgium

Rode Neuzen Party SPONSORINFORMATIE. 21 november 2015 CC De Brug Zelzate. KJS Events Belgium Rode Neuzen Party SPONSORINFORMATIE 21 november 2015 CC De Brug Zelzate KJS Events Belgium RODE NEUZEN PARTY SPONSORINFORMATIE Pagina 2 Beste kandidaat sponsor(s), Beste collega ondernemer(s), Allereerst

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

vergadering C14 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vergadering C14 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C14 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 8 oktober 2015 2 Commissievergadering nr. C14 (2015-2016) 8 oktober 2015

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS

CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS geldig vanaf 1 juni 2009 VLAAMSE OVERHEID Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook in 2013 spetterende zomerkampen!

Jeugd & Vrede organiseert ook in 2013 spetterende zomerkampen! Jeugd & Vrede organiseert ook in 2013 spetterende zomerkampen! Ga jij ook mee? www.jeugdenvrede.be zomerkampen@jeugdenvrede.be Voor het negende jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK

COMMUNICATIEPLAN NOKNOK COMMUNICATIEPLAN NOKNOK 1. Activiteiten Wedstrijd: augustus 2012 Acties Omschrijving Materialen Doelgroep Partners Taakverdeling Timing Persbericht Bericht waarin de wedstrijd gelanceerd wordt. In deze

Nadere informatie

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4 BTC Campagnebeeld Week van de Fair Trade 2012 1.1 VOORWERP... 3 1.2 DEELNAMEVOORWAARDEN... 3 2.1 INLICHTINGEN... 4 2.2 PROJECTVOORSTEL... 4 2.2.1 Samenstelling dossier... 4 2.2.2 Taal... 4 2.2.3 Indienen

Nadere informatie

Begeleidend document: powerpoint Limburgse Jeugd Gedumpt

Begeleidend document: powerpoint Limburgse Jeugd Gedumpt Provinciale Jeugdraad Begeleidend document: powerpoint Limburgse Jeugd Gedumpt Powerpoint presentatie ( 30) Dia2: De Limburgse jeugdraad: het adviesorgaan voor het provinciaal jeugdbeleid in Limburg. In

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten Vlaams-Brabant

Regionale bijeenkomsten Vlaams-Brabant 1 PiaBrysnieuwe medewerker jeugd. Neemt taken over van Wannes en Thomas: o.a. artefact, muziekprojecten, subsidies voor sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingen en projecten, intergemeentelijke

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C54 LAN3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 6 november 2013 2 Commissievergadering nr. C54 LAN3 (2013-2014) 6

Nadere informatie

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP

INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP INSTRUMENTEN fiche 6 Model van financieel overzicht JBP Een mogelijke manier om het financieel overzicht in je JBP op een overzichtelijke manier uit te werken Belangrijk Deze fiche geeft een voorbeeld

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C195 CUL21 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 5 april 2011 2 Commissievergadering nr. C195 CUL21 (2010-2011) 5 april 2011

Nadere informatie

ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid

ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid ADVIES Prioriteit 2011 2013 lokaal jeugdwerkbeleid: brandveiligheid Vlaams minister van Jeugd, Pascal Smet, koos brandveiligheid als prioriteit jeugdwerkbeleid voor de lokale jeugdbeleidsplanning 2011

Nadere informatie

Nederlandse internetbronnen over Europa voor jongeren

Nederlandse internetbronnen over Europa voor jongeren Nederlandse internetbronnen over Europa voor jongeren Europa Morgen www.europamorgen.nl Deze site geeft antwoord op vragen als: - Hoe zit de Europese Unie in elkaar? - Wat kan de EU voor de inwoners van

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE

JEUGDWERK IN DE GEMEENTE JEUGDWERK IN DE GEMEENTE Je eenheid ontvangt van de stad of gemeente een hoop ondersteuning en subsidies. Het gemeentelijk beleid bepaalt welke ondersteuning er voorzien is en welke subsidies verdeeld

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17)

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) - Ondergetekende,, voorzitter/ secretaris/ groepsleider* van eerdergenoemde

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

RODE NEUZEN DAG PERSMAP SAAR&LOTTE ACTIE * Boudewijnstichting. 2

RODE NEUZEN DAG PERSMAP SAAR&LOTTE ACTIE * Boudewijnstichting.   2 RODE NEUZEN DAG SAAR&LOTTE ACTIE * 2016 PERSMAP * Dit is een actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. WWW.RODENEUZENADAG.BE WWW.SAARLOTTE.BE 2

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNING

REGLEMENT ONDERSTEUNING REGLEMENT ONDERSTEUNING Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2016 Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden ondersteunt Vlamo de artistieke, organisatorische en technische werking van

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk.

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Artikel 1. Begrippen. Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. - Wortegem-Petegem: de gemeente Wortegem-Petegem met

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN DE KINDERRECHTSWINKEL

DOELSTELLING VAN DE KINDERRECHTSWINKEL ONTSTAAN VAN DE KINDERRECHTSWINKELS Twee vaststellingen lagen aan de basis van het ontstaan van de KRW : enerzijds het feit dat minderjarigen onvoldoende kennis hadden over hun rechten en plichten anderzijds

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur GR20130424 punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur Het amendement van schepen L Meert (Sp.a-Groen) om de tekst (per jaar of op jaarbasis) te uniformiseren om de overeenkomst te laten ingaan

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief JRK Destelbergen U I T G A V E 2, 2 0 1 3, O K T O B E R. Voorwoord. Beste ouders, vrijwilligers en vrienden,

Nieuwsbrief JRK Destelbergen U I T G A V E 2, 2 0 1 3, O K T O B E R. Voorwoord. Beste ouders, vrijwilligers en vrienden, JRK DESTELBERGEN www.jrkdestelbergen.be 0473/44.01.17 Kouterstraat 129, 9070 Destelbergen Nieuwsbrief JRK Destelbergen I N H O U D Voorwoord 1 U I T G A V E 2, 2 0 1 3, O K T O B E R Voorwoord Inschrijvingen

Nadere informatie

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen'

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' 935 JEUGD Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' Gelet op het provinciedecreet; De provincieraad van Antwerpen, Overwegende

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1

Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie. CC De Herbakker Eeklo. Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 Handleiding ticketkoper AntigoneCloud Editie CC De Herbakker Eeklo Handleiding ticketkoper Antigonecloud editie 1 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, We raden u aan om gebruik te maken

Nadere informatie

VERSLAG JEUGDRAAD 7 SEPTEMBER 2012 KSA-LOKAAL KEMMEL

VERSLAG JEUGDRAAD 7 SEPTEMBER 2012 KSA-LOKAAL KEMMEL VERSLAG JEUGDRAAD 7 SEPTEMBER 2012 KSA-LOKAAL KEMMEL Aanwezig: - Schepen: Geert Vandewynckel - Voorzitter: Thijs Platteau - Consulent jeugddienst: Saskia Candry en Lies Werbrouck - Chiro Wij(t)schateren:

Nadere informatie

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest Vlaams D ar emen DECREET houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest VERWIJZINGEN * Zitting 2015-2016 Stukken

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie