Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur."

Transcriptie

1 Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment waarop het op is, maar gewoon omdat het niet meer verantwoord is om het op te pompen. Denk maar aan de bodemverlagingen en aardbevingen in Groningen. Hoe zal het gaan met de elektriciteitsopwekking? Kerncentrales, kolencentrales en andere vormen staan ter discussie. Afhankelijk van de aard van de brandstof, is er wel een grote groep tegenstanders. Maar afgezien van die tegenstanders geldt ook voor de energiecentrales met fossiele brandstof als (bruin) kolen en gas dat ook dat eindig is. Dit voorgaande en andere argumenten liggen mede ten grondslag aan de decennia lange zoektocht naar duurzame energie. Dit artikel gaat over duurzame energie dichtbij huis. Misschien loopt u ook al een tijdje met soortgelijke plannen of brengt u dit op een idee. Kun je er zelf iets aan doen? Zo ja, wat en hoe dan? Wat levert het op in energie, duurzaamheid en geld? De beschrijvingen van een aantal mogelijkheden, de opzet van de lokale energie coöperatie de-a en de reacties van een aantal installateurs roepen bij u misschien belangstelling op voor dit onderwerp. Voor uzelf, uw VVE, uw bedrijf, uw (Mocht u een vervolg aan dit artikel willen geven in de vorm van een informatiebijeenkomst of in een andere vorm? Laat dit dan weten via Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Denk aan windturbines op land of water. Ook dan weer zijn er voor- en tegenstanders. Denk aan getijdeturbines die gebruik maken van de energie die vrijgemaakt kan worden door het hoogteverschil tussen eb en vloed. Dit lijkt een beetje op de waterkrachtcentrales die je misschien kent in bergachtige landen. Je kunt ook denken aan zonne-energie die je bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen om kunt zetten in bruikbare energie. Zonrijke landen zoals Spanje kennen grote oppervlakten met zonneparken maar ook in Duitsland komen we zonneparken tegen met meer dan zonnepanelen. In Nederland neemt de belangstelling voor deze vorm van duurzame energie sterk toe en steeds meer woningeigenaren, VVE s, huurderscommissies, scholen, lokale overheden en anderen zetten die belangstelling om in plaatsing van zonnepanelen. Wat kan ik doen? Welke mogelijkheden liggen binnen mijn financiële bereik? Wat heb ik er voor over, zowel qua kosten als qua inspanning? Zijn er subsidies beschikbaar die het haalbaar of aantrekkelijk maken? Om te beginnen levert elke stap naar verduurzaming een lager gebruik van fossiele brandstoffen op. Elke stap kan een teruggave van de BTW betekenen, in dit geval bij zonnepanelen. (Terugverdientijd wordt dan bekort.) Hoger rendement dan op spaargeld. Het opwaarderen van het energielabel van bijvoorbeeld C naar B. Bij het inventariseren van de mogelijkheden bleek al snel dat het verstandig is om je eigen energiebehoefte in beeld te brengen. Hoeveel energie verbruik je eigenlijk? Welk deel van die energiebehoefte bestaat uit aardgas en welk deel uit elektriciteit? Als je die energiebehoefte in beeld hebt kan het besef ontstaan over de omvang van die behoefte en dus ook tegelijkertijd de vraag of je wel zoveel nodig hebt. Met andere woorden; kan het niet iets minder? De eerste stap was het toepassen van energiebesparende maatregelen. Niet onnodig apparatuur aan laten staan of gebruiken. Standby-schakelaars uit of in ieder geval minder gebruiken. Lagere temperatuur bij het gebruik van de wasmachine. Gloeilampen vervangen door led-verlichting. Als je led-verlichting te wit en kil vindt kun je denken aan de schuur, kelder en andere plekken in huis waar die kilheid minder belangrijk is. Ach, je kunt het allemaal zelf invullen. Voor velen is het van belang dat het wel leefbaar moet blijven. Niet doorschieten in extreem gedrag. Velle woningen en appartementen stammen uit de tachtiger jaren en hebben nog dat toentertijd zeer gewilde dubbele glas en een mechanische huisventilatie. Het vervangen van dat glas door HR++- of zelfs HR+++ glas is al een stevige stap vooruit als het gaat om energiebesparing. Het levert minder warmteverlies op, minder geluid van buiten en meer comfort. In Apeldoorn zijn er meerdere grote en kleine glasbedrijven die interessante offertes kunnen uitbrengen. Die huisventilator staat al bijna 30 jaar, 24 uur per dag te draaien. De schakelaar biedt keuze uit twee standen. Het vervangen van deze ventilator brengt het energieverbruik voor dit doel met 2/3 terug en je bent het geluid nagenoeg kwijt. Een geluid waar je aan gewend was net zoals vele bewoners rond het station de treinen niet meer horen. Het is stil geworden. Verwacht van uw gemeente een maximale inzet voor een gezonde leefomgeving. Geef zelf een goed signaal af en zet in op duurzame energie. 1 van 7

2 De stap naar zonnepanelen kan een volgende zijn. Er zijn veel zonnepaneelbedrijfjes die niets anders doen dan daken vol leggen met panelen. Zij brengen snel een scherpe offerte uit, plaatsen de panelen en zijn weg. Echt weg. Uiteraard zijn er goede maar er is ook heel veel snelle handel. Ondanks de scherpe offertes gaat het in het algemeen om bedragen tussen de 3.000,00 en ,00 en apparatuur met garantietermijnen variërend van 5 tot 25 jaar. Misschien een tikkeltje ouderwets maar als het om deze bedragen gaat dan lijkt het verstandig om de moeite te doen om bij goed bekend staande bedrijven te informeren. Je komt dan al gauw uit bij installatiebedrijven en daar zijn er gelukkig genoeg van in Apeldoorn en omgeving. Een aantal daarvan hebben wij bij dit artikel betrokken. De positie van de panelen heeft alles te maken met de lichtinval en kent dus gunstige en minder gunstige opstellingen. Het plaatsen op een plat dak heeft als voordeel dat de meest gunstige positie ten opzicht van de zon kan worden gekozen. Een punt van aandacht is wel de kwaliteit van de dakbedekking. Als de panelen er op liggen, is het bij lekkage een hele uitdaging om er bij te komen. Je doet er dus goed aan om voorafgaande aan plaatsing op een plat dak, te overwegen om een nieuwe laag dakbedekking aan te laten brengen! Een goede adviseur zal daar zeker op wijzen. Niet iedere zonnepanelenaanbieder kan daar zelf in voorzien maar kan mogelijk wel verwijzen naar een goede dakdekker. Afhankelijk van de positie op het dak zullen de panelen hinder kunnen ondervinden door schaduwwerking. Gewoon omdat de panelen in de loop van de dag onder een andere hoek ten opzichte van de zon komen te liggen, maar het kan ook komen door een dakkapel, schoorsteen of dergelijke fysieke objecten. Die schaduwwerking is direct van negatieve invloed op de productie van energie door de panelen. Afhankelijk van de keuze voor de technische koppeling van panelen, heeft de schaduwwerking alleen gevolgen voor het betreffende paneel, maar het kan ook de productiviteit van een serie panelen negatief beïnvloeden. Dat heeft te maken met de veelvoorkomende seriële schakeling van de panelen. Daarbij geldt het verhaal van de zwakste schakel dat verantwoordelijk is voor de sterkte van het geheel. Er zijn oplossingen voor die een groot deel van dat negatieve gevolg wegnemen. Daar wordt zo op teruggekomen. Beurtvaartstraat, Ducati specialist De stroom die opgewekt wordt door de panelen is niet direct bruikbaar voor het huishoudelijk gebruik en moet van gelijkstroom omgezet worden in wisselstroom. Die omzetting wordt uitgevoerd door één of meerdere omvormers. Als het om één omvormer gaat dan wordt deze veelal in huis geplaatst in de omgeving van de panelen. Er is veel keuze in omvormers en de ene omvormer produceert meer, zeer hoge tonen dan de andere. Naast de kwaliteit van omvorming is dat een af te wegen punt. Om de negatieve effecten van schaduwwerking tegen te gaan kunnen er optimizers geplaatst worden bij de panelen. Elk paneel één of één optimizer per twee panelen. Vanaf deze optimizers wordt de elektriciteit doorgezet naar de centrale omvormer binnen. Er kan ook gekozen worden voor micro omvormers die veelal onder elke paneel geplaatst wordt en zich buiten op het dak bevinden. Deze micro omvormers zorgen voor omvorming van elektriciteit per eigen paneel. Als er dus sprake van schaduwwerking is wordt alleen dat ene paneel negatief beïnvloed en wordt niet de hele serie negatief beïnvloed. Bij deze micro omvormers komt er geen centrale omvormer aan te pas die binnenshuis bevestigd is. Na omvorming komt de stroom rechtstreeks ten goede aan het eigen huishoudelijke netwerk en het teveel gaat naar het landelijke netwerk, veelal van Liander. omvormer optimizer micro omvormer De keuze voor zonnepanelen brengt meestal ook met zich mee dat er een extra groep in de meterkast moet worden geplaatst. Dat is voor de installateur veelal geen probleem want elektriciteit en alles wat daarbij hoort is al decennia lang hun werkgebied. De omvang van de eigen energie-opwekking wordt grotendeels bepaald door de financiële mogelijkheden, de beschikbare ruimte en verwachte eigen energieverbruik. Alles wat je opwekt wordt in eerste instantie door jezelf verbruikt en het teveel gaat terug naar het landelijk netwerk. Als er niets opgewekt wordt dan krijg je energie vanaf dat landelijk netwerk. Stroom blijft dus beschikbaar. Bij de jaarafrekening worden de verbruikte energie en aan het netwerk geleverde energie met elkaar vergeleken. Als je meer terug geleverd hebt dan verbruikt, krijg je een hele kleine financiële vergoeding. Die verrekening verschilt per energieleverancier. Lees dus eerst de regelingen van de eigen leverancier. Dat kan misschien aanleiding zijn om over te stappen. Meestal is dit aanleiding om een hoeveelheid energie op te wekken dat net onder het eigen jaarverbruik blijft. 2 van 7

3 Naast de zonnepanelen is er al een breder en langer toegepast zonnesysteem in de vorm van zonnecollectoren gekoppeld aan een zonneboiler. Door de eenvoud van het systeem (weinig onderhoud) en de relatief lage kosten, zijn de zonneboilers enorm populair. Ook in ons klimaat is een zonneboiler interessant. Zelfs op een koude en zonnige winterdag levert de zonnecollector warm water. Zonneboilers zijn te onderscheiden in twee systemen. Het open systeem en het in Nederland veel gebruikte gesloten systeem dat werkt met twee circuits en een pomp. In de zonnecollector zit een speciale vloeistof die niet kan bevriezen. De pomp zorgt ervoor dat het systeem alleen loopt als de zonnecollector energie kan leveren. Een energiebron die in opkomst is betreft de warmtepomp. Deze vorm kan qua omvang en kosten nogal uiteenlopen. Denk aan grondboringen om gebruik te maken van de constante aardwarmte tot aan gevelunits die gebruik maken van de buitentemperatuur. De eenvoudigste toepassing is die van een moderne airco die zowel kan koelen als kan verwarmen. IS DUURZAAM DUUR? - Een twee-persoons huishouden verbruikt ongeveer kwh per jaar. Uitgaande van zonnepanelen heeft u dan een installatie nodig met een vermogen van ongeveer kwh en zo n 6.500,00 gaat kosten. De terugverdientijd is afhankelijk van een aantal factoren zoals ligging, zonuren, verbruik en prijsontwikkeling en kan gesteld worden op 8 tot 12 jaren. Daarna blijven de panelen nog lang kosteloos energie opwekken. - Een nieuwe huisventilator kost ongeveer 250,00. Als u die laat plaatsen komt daar veelal nog eens 150,00 bij. Totaal 400,00 dus. - Voor warmtepompen liggen de kosten tussen 3.500,00 en 9.000,00 van airco t/m hybride pomp. - Een zonneboiler kost ongeveer 5.000,00. De terugverdientijd wordt sterk beinvloed door landelijke, regionale en/of lokale stimuleringsmaatregelen. Bij zonnepanelen bestaat de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen. Bij isolatiemaatregelen bestaat een laag BTW-tarief op arbeidsloon. Er bestaan interessante groene leningen. Kortom, het is de moeite waard om naast de milieuvoordelen ook de financiele voor- en nadelen goed in kaart te brengen. Wilt u een vervolg op dit artikel in de vorm van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of in een andere vorm? Laat dat dan weten via van 7

4 Duurzame Energie Apeldoorn Waarom dea? Het vraagstuk van onze toekomstige energievoorziening is één van de meest urgente van deze eeuw want energie wordt schaars en duur. Een houding van het zal mijn tijd wel duren kan niet meer. Daarbij neemt de belangstelling voor energiebesparing en duurzaamheid toe, ook in Apeldoorn. Wij proberen een stap te maken: duurzame energie van en voor Apeldoorners. Wat is dea? dea staat voor duurzame energie Apeldoorn. dea is een energie-cooperatie, een ledenvereniging dus die over energie gaat. Dat betekent dat de leden het voor het zeggen hebben. Door lid te worden bent u mede-eigenaar en praat u mee. dea is een eigen energiebedrijf dat duurzame energie levert die in de gemeente Apeldoorn is opgewekt. dea is in juni 2012 opgericht en heeft inmiddels (maart 2015) 780 klanten en 360 leden. Zowel particulieren als bedrijven kunnen lid worden en/of energie afnemen. Wat doet dea? Wat dea doet kan in 3 punten worden weergegeven, te weten: We leveren duurzame Apeldoornse energie aan inwoners en bedrijven in Apeldoorn. We doen projecten om meer schone energie op te wekken en buurten te helpen met energiebesparing. We organiseren activiteiten en nemen deel aan evenementen om Apeldoorners bewust te maken van energiebesparing en duurzame energie. We leveren duurzame Apeldoornse energie aan klanten dea maakt van drie bronnen gebruik die duurzame energie produceren, namelijk: Duurzame stroom uit de vergisting en vergassing van oa GFT die bij Attero (voorheen de VAR) opgeslagen ligt. Duurzame stroom uit de RWZI (Riool Water Zuiverings Installatie) van het Waterschap Vallei en Veluwe. Duurzame stroom die door de kalvermesterij van Kroes in Uddel wordt opgewekt. VVE s Voor Verenigingen van Eigenaren kan dea van betekenis zijn. dea kan stroom leveren, niet alleen aan de leden van een VVE maar ook aan de VVE zelf, dat wil zeggen als de VVE een eigen aansluiting voor de gemeenschappelijke stroom heeft; en dat is meestal het geval. dea is bezig voor enkele VVE s stroomopwekking via zonnepanelen voor de gemeenschappelijke ruimten te realiseren. Daar bestaan, net als voor particulieren, aantrekkelijke arrangementen voor. Het gemeenschappelijke dak van de VVE kan met zonnepanelen belegd worden en de zonnestroom kan wederom op een financieel aantrekkelijke manier aan de bewoners worden aangeboden. dea heeft vorig jaar met enkele VVE s de mogelijkheden verkend. We doen projecten om Apeldoorn duurzamer te maken Deze projecten hebben als doel meer duurzame bronnen in Apeldoorn te maken. We doen veel aan projecten met zonnepanelen, maar niet alleen dat. dea is ook betrokken bij het uitbreiden van een warmtenet in Apeldoorn-Noord met als doel om enkele honderden huishoudens op het warmtenet aan te sluiten. dea is betrokken bij energiebesparingsprogramma s die nu in enkele wijken (de Maten en Ugchelen) zijn gestart. De gemeente Apeldoorn heeft dea gevraagd na te denken of de bouw en exploitatie van een of meer windmolens in het gebied Beekbergsebroek haalbaar is. dea praat daarin ook met de bewoners in dat gebied. Voorbeelden van enkele projecten Zon op school is een project waarbij ouders van leerlingen op drie basisscholen certificaten konden kopen om de zonnepanelen op de daken van die basisscholen te bekostigen. Na zes jaar worden de certificaten met rente weer terugbetaald. In 2014 zijn de zonnepanelen officieel in werking gesteld. Het ligt in de bedoeling om in basisscholen over te halen mee te doen. Zon voor particulieren is een sinds 2012 terugkerend project waarbij in het voorjaar informatie bijeenkomsten worden georganiseerd om voorlichting te geven over zonnepanelen voor particulieren. Zes installateurs uit Apeldoorn geven voorlichting èn bij aanschaf een zekere korting voor leden van dea. Voor bewoners die geen geschikt dak hebben maar wel zonnestroom willen is dea ook bezig. Grote daken van enkele bedrijven en sporthallen zullen in 2015 beschikbaar komen om daarop grote aantallen zonnepanelen te plaatsen. Als dat gereed is kunnen geïnteresseerden inschrijven om stroom naar eigen behoefte af te nemen. Ondernemers dea kent een zakelijk tarief voor ondernemers die klant van dea worden. Dit zakelijk tarief is scherp geprijsd. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen een offerte aanvragen bij dea. (Zie: https://www.de-a.nl/klanten/energie-voorondernemers/overstappen/) dea is nieuwsgierig naar ondernemers die op het gebied van duurzame energie, energiebesparing, etc actief zijn. Met enkele ondernemers (oa installateurs van zonnepanelen) heeft dea al een verbinding. dea heeft altijd interesse om met ondernemers in de buurt iets op het gebied van duurzame energie op touw te zetten. 4 van 7

5 Huurcommissies dea is met enkele woningbouwcoöperaties in de slag om zonnepanelen op daken van huurwoningen te installeren. Het idee is dat de zonnestroom die wordt opgewekt tegen lagere kosten (dan wat ze nu betalen) wordt aangeboden. Wilt u meer weten? Wilt u meer over dea weten, wilt u klant worden, of wilt u bijvoorbeeld informatie over energiebesparing? U kunt de informatie op onze website vinden (www.de-a.nl), maar u kunt ook op vrijdagochtend (van 10-12u) langskomen bij het PopUpPark in de Oranjerie, tegenover LaPlace op de eerste verdieping bij de roltrap. Daar helpen we u graag. Ook meedoen? Laat dan uw groene energie leveren door dea. Het geld dat dea hiermee verdient, wordt direct weer besteed aan nieuwe duurzame energie-projecten in Apeldoorn zoals Zon op School, aanleg van energiebosjes en het waterrad van de Middelste Molen in Loenen. Overstappen is overigens heel eenvoudig. U vult het formulier in op en dea regelt de rest van 7

6 Installateurs in Apeldoorn en omgeving Duurzaamheid en elektrische energie gaan hand in hand. Bij het investeren in duurzaamheid gaat het gauw om bedragen vanaf 3.000,00. Je zoekt dus naar een betrouwbare partij die al jarenlang actief is op het gebied van elektriciteit en duurzaamheid. In Apeldoorn en omgeving zijn er meerdere, veelal installatiebedrijven, die al tientallen jaren actief zijn en die op basis van hun opgebouwde naam als betrouwbaar bestempeld mogen worden. Wij hebben een aantal van die bedrijven benadert en hen om een vrijblijvende offerte gevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op een identiek object met een verwachte jaaropbrengt van ongeveer kwh. Die bedrijven met de meest realistische offertes, brengen wij hier onder uw aandacht. Uiteraard zijn er meer goede bedrijven, maar dan zou dit artikel alle ruimte in dit blad opslokken. Wij hebben dus niet alle bedrijven benadert, bovendien waren er ook bedrijven die niet wilden meewerken aan dit, voor hen kosteloze artikel. Let er in ieder geval op dat het bedrijf is aangesloten bij. De duurzame specialist op de Veluwe! De producten liggen op het internet voor het oprapen, maar met een los product ben je er nog niet. Iedere situatie vraagt om aandacht en een totaaloverzicht van mogelijkheden om energie te besparen en op te wekken. Samen met de klant maakt Aalberts Duurzaam inventarisaties en komen we met oplossingen op maat, waar u als klant direct mee bespaart. Denk daarbij aan zonnepanelen, zonneboilers, pelletkachels, etc. Aalberts Duurzaam is een gedreven organisatie die gegroeid is uit het ruim 42 jaar oude bedrijf Aalberts Installaties. In Midden-Nederland bieden wij al jaren elektro- en installatietechniek, innovatieve led-, t-5 en tl-verlichtingsconcepten, duurzame energie, brand- en inbraakbeveiliging, data, telecom en geluidsinstallaties. Kortom, een compleet pakket techniek voor uw woning en/of bedrijfspand! Op het gebied van zonnepanelen zijn wij marktleider in onze regio. We gebruiken alleen maar topproducten van o.a. Duits en Amerikaans fabricaat. Door met deze producten te werken onderscheiden wij ons op positieve wijze van onze collega s in hetzelfde vakgebied, kwaliteit staat bij Aalberts Duurzaam namelijk voorop! De installatie van het systeem wordt uitgevoerd door eigen, ervaren installateurs. Met een aantal jaar ervaring op het gebied van zonnepanelen en de vele jaren ervaring in de installatietechniek verzorgen wij het complete traject en garanderen een zeer vakkundige installatie. Het leveren van kwaliteit, het nakomen van afspraken en het verlenen van snelle service is voor ons vanzelfsprekend. Onze toegevoegde waarde hebben wij, door onze oprechte betrokkenheid bij uw persoonlijke situatie, al in veel projecten bewezen. Elektrotechnisch Installatiebedrijf Bouwmeester BV te Apeldoorn is dé specialist op het terrein van elektrotechniek. Bij ons zijn alle elektrotechnische werkzaamheden in veilige en bekwame handen. U kunt bij ons terecht voor onderhoud en reparatie van elektrotechnische installaties, voor beveiligings-, intercom- en alarminstallaties, data- en telecommunicatie, domotica en deursystemen. 'Innovatie en kennis bepaalt onze kwaliteit' Innovatie, duurzaamheid en ontzorgen; dat zijn de kernwaarden waar Elektrotechnisch bedrijf Bouwmeester B.V. voor staat. Wij hebben alles in huis om elektrotechnische installaties in bedrijf te krijgen én te houden: van advies en ontwerp tot reparatie en inspectie. Wij van Elektrotechnisch bedrijf Bouwmeester B.V. maken gebruik van de nieuwste technieken en volgen de ontwikkelingen rondom de techniek op de voet. Duurzaamheid Sinds 2011 richt Bouwmeester B.V. zich ook op manieren om duurzame energie op te wekken. Vooral op de installatie van zonnepanelen. Met de ervaring, kennis en kunde van Bouwmeester B.V., staat het bedrijf voor vakkundig geïnstalleerde elektrische installaties en zonnepanelen voor bedrijven en particulieren. Door klein te blijven, kan de klant rekenen op persoonlijke aandacht en een op maat gemaakte installatie. Bouwmeester B.V. is vertrouwd en duurzaam. Maar biedt bovenal kwaliteit. Uw wens is voor ons leidend. Als leverancier en installateur van hoogwaardige installaties en zonnepanelen, bieden wij u een duurzame toekomst. Op zoek naar een elektrotechnische installateur waar vakkennis, flexibiliteit en veiligheid de onbetwiste pijlers van het bedrijf zijn? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of kennismaking. 6 van 7

7 Wij zijn een erkend installatiebedrijf uit Apeldoorn waar vakmanschap, service en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Dit alles sinds 1920, dus bijna 100 jaar ervaring. Wij kunnen u helpen op het gebied van centrale verwarming, elektra, gas- en waterinstallaties, badkamers, dakbedekking, zink- en loodwerkzaamheden. Onze 7 eigen monteurs zijn multifunctioneel inzetbaar op het installatiegebied, maar iedereen heeft hier zijn specialisatie, waarop ook de bedrijfsauto s zijn ingericht. Op het gebied van duurzaam en groen zijn wij al vele jaren actief, lang voordat dit zo genoemd werd. Wij willen u graag adviseren over onder andere: Zuinige cv ketel. Zuinige vloerverwarming, o.a. een a-label pomp bespaart erg veel stroom. Inregelen van cv installaties, hier is al snel 10-15% besparing mogelijk op het gasverbruik. Groen en regenwateropslag in de stad: wij kunnen van saaie grijze platte daken mooie groendaken maken, op eenvoudige wijze met sedum planten. Plaatsen van Led verlichting. Zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers. Wij hebben ruim en voldoende ervaring met plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers, op eigen kantoor en werkplaats is e.e.a. te zien hoe theorie praktijk word. Wij zoeken naar duurzame oplossingen en geven energie advies op maat met onze Wens Klimaat Zekerheidsconcept Als Totaalinstallateur zoeken wij samen met u naar de beste en energiezuinige oplossing voor zowel koelen als verwarmen, verlichting en airconditioning. Met ons energieprofiel komen wij met een totaaloplossing, die rekening houdt met uw wensen en behoefte, het maximale uit de installatie haalt en een optimaal rendement oplevert. Door uw huidig energie verbruik in beeld te brengen, kunnen wij een ontwerp maken met duurzame oplossingen. Een CO2 neutraal huis is mogelijk door het energieverbruik zover mogelijk terug te dringen en de benodigde energie zelf op te wekken via o.a. zonnepanelen en de juiste meet- en (in)regeltechnieken. In plaats van een combiketel wordt tegenwoordig ook vaak gekozen voor een hybride warmtepomp; een systeem dat net als een CV installatie het huis kan voorzien van warmte en warm tapwater. Het verschil met een combiketel is dat de warmtepomp warmte uit de buitenlucht haalt. Ook kan deze warmtepomp aangesloten worden op een zonnepaneleninstallatie. Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact met ons op, wij informeren u graag. Ook Informatie en/of reacties? - Gehele artikel, - dea, - Aalberstduurzaam, - Bouwmeester, - Groothedde, - WKZ, Wilt u een vervolg op dit artikel in de vorm van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of in een andere vorm? Laat dat dan weten via 7 van 7

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride.

Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride. minimaal 50% minder co 2 -uitstoot door halvering van uw gasverbruik Ervaar het duurzame comfort van het nieuwe verwarmen met de Daikin Intergas Hybride. Verwarm uw huis zoals u altijd gedaan heeft. Maar

Nadere informatie

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon

Meer wooncomfort. Nu tijdelijk 250,- korting op. van een zonneboiler. en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon WIJ REGELEN HET VOOR U! Nu tijdelijk 250,- korting op uw zonnepanelensysteem bij de aanschaf van een zonneboiler Zonneboiler Meer wooncomfort en minder energieverbruik door 100% rendement van de zon voltalimburg.nl/zonneboiler

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL Klimaatmakers Veilig en vertrouwd! Warmte en ventilatie zijn essentieel voor een heerlijk klimaat in uw woning.

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie?

Informatiebrochure. mei 2016 ZONNEPANELEN. Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! Meer informatie? Informatiebrochure mei 2016 ZONNEPANELEN Ontvang vandaag nog gratis 4 offertes! INHOUDSOPGAVE Werking zonnepanelen Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen installatie Zonnepanelen op een plat dak Zonnepanelen

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

Nefit SolarLine II zonneboilers. SolarLine II Warm water met zonneenergie

Nefit SolarLine II zonneboilers. SolarLine II Warm water met zonneenergie Nefit SolarLine II zonneboilers SolarLine II Warm water met zonneenergie Nefit SolarLine II zonneboiler Eindeloos profiteren van de zon Thermische zonne-energie is noodzakelijk voor een duurzame toekomst.

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST

ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST ENERGIE MET RESPECT VOOR DE TOEKOMST Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie opraakt. De bronnen van duurzame energie, zoals de wind en de zon, kunnen niet opraken.

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE

WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE WIJKAVOND ALPHEN AAN DEN RIJN LAGE ZIJDE 8-12-2016 0 Energiek Alphen aan den Rijn & Hoom WAT KUNT U VERWACHTEN? Lage Zijde onder de loep Energiebesparende maatregelen I Gemeente Alphen aan den Rijn en

Nadere informatie

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering!

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad Woningen stoten veel broeikasgassen uit. Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar hoe maken we bestaande

Nadere informatie

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement De Energie Revolutie Proof, not promises Maximaal Rendement Maximale CO2 reductie Dit is HONE Wat is HONE? Het kosteloos energie opwekken met duurzame stroom kan al jaren. Nu kan het ook bij de opwekking

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010 Agenda Techniek Geld: Energiebelasting, Saldering, Regeling Verlaagd Tarief Geld: Investeren en Terugverdienen Leveranciers en offertes De VvE en PV s. Wat te doen bij welke VvE? Verdieping Cursus op 1

Nadere informatie

Zorgeloos wonen en leven

Zorgeloos wonen en leven ZEKERGROEN de zekerheid van wonen zonder zorgen Zorgeloos wonen en leven v.a. 8,-* per maand een nieuwe Vaillant HR CV ketel, 8 zonnepanelen van Impulzz-Solar en een 10 jarig onderhoudsgarantieplan via

Nadere informatie

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende 2014 Complete maatwerkpakketten Specifiek voor woningbouw Voor alle configuraties Standaard op voorraad Direct geleverd Uitgebreide kennis aanwezig Training mogelijk PV systemen Foto: residentiële systemen

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht

ZON PRIVE ZONNIG VOORDEEL. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht ZONNIG VOORDEEL ZON PRIVE 2013 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie exclusief voor medewerkers van gemeente Utrecht De actie loopt tot en met 30 september 2013 2 Zon-Privé Utrecht Schoon, Slim

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie

* Rioleringen * Dak en dakgoten * Gas- water- en cv-installaties * Sanitair * Zonnepanelen * ventilatie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 162513 / 2497011 1 Over EnergiekLeiden De non profit organisatie EnergiekLeiden is een burgerinitiatief dat streeft naar een Leidse

Nadere informatie

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine)

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine) Warmtepomp Het gebruik van verwarming en warm water bepalen een zeer groot deel van het energieverbruik van een woning. Het gebruik van een warmtepomp is een (gedeeltelijk of volledig) alternatief voor

Nadere informatie

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht

Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht Energie Energiebesparing en duurzame energie in Zwijndrecht De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Zorgeloos wonen en leven

Zorgeloos wonen en leven ZEKERGROEN de zekerheid van wonen zonder zorgen Zorgeloos wonen en leven v.a. 8,-* per maand Nieuwe Vaillant ecotec plus hr-ketel + 8 zonnepanelen, vanaf 8,-* per maand inclusief 10 jaar garantie en onderhoud

Nadere informatie

Project Zorgeloos Zonne-energie HOEVEEL KUNT U VERDIENEN MET ZONNEPANELEN? Doe de Online Dakcheck op

Project Zorgeloos Zonne-energie HOEVEEL KUNT U VERDIENEN MET ZONNEPANELEN? Doe de Online Dakcheck op HOEVEEL KUNT U VERDIENEN MET ZONNEPANELEN?...... Doe de Online Dakcheck op www.voltasolar.nl/zorgelooszon Project Zorgeloos Slimme investering met gegarandeerde opbrengst Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Een warm onthaal begint bij Albrand

Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand Een warm onthaal begint bij Albrand De zekerheid van 30 jaar vakmanschap 02 De 10 zekerheden die we installateurs en eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat we al meer

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement De Energie Revolutie Proof, not promises Maximaal Rendement Maximale CO2 reductie Dit is HONE Wat is HONE? Het kosteloos energie opwekken met duurzame stroom kan al jaren. Nu kan het ook bij de opwekking

Nadere informatie

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd

ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE. Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU. Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd ZONOPPU ZONNEPANELENACTIE 2014 Informatiebrochure over de zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Gegarandeerde kwaliteit De beste prijs Snel geleverd 2 Zonnepanelenactie voor leden van de OPPU Schoon,

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Duurzaam Bouwloket. Informatie over: - Duurzaam (ver)bouwen - Energie besparen - Zelf duurzame energie opwekken - Duurzame financiering - Subsidies

Duurzaam Bouwloket. Informatie over: - Duurzaam (ver)bouwen - Energie besparen - Zelf duurzame energie opwekken - Duurzame financiering - Subsidies Programma 1. Welkom 2. Introductie wijkaanpak; 3. Belangrijkste resultaten maatwerkadviezen; 4. Informatieronden Workshop isolatie Workshop duurzame energie opwekken; 5. Warmtepompen (centraal); 6. Subsidies

Nadere informatie

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015

Energieavond Hilversum-Zuid. 14 oktober 2015 Energieavond Hilversum-Zuid 14 oktober 2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door Heikracht Bethlehemkerk, Hilversum Verbonden, Heikracht HilverZon Ambities gemeente Hilversum Wie is Hoom? Hilversum Zuid

Nadere informatie

Buurkracht Alteveer-Cranevelt

Buurkracht Alteveer-Cranevelt Buurkracht Alteveer-Cranevelt Alteveer-Cranevelt - Buurtscan - Woningscan - Overzicht maatregelen - Financiering en subsidies Buurtscan - 1.575 huishoudens - 3.135 inwoners - 7 % vrijstaand - Jaren 30

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Zonnepanelen kopen en huren Het doel van Zelfstroom is een Nederland zonder fossiele brandstoffen. Daarom maken we zonne-energie bereikbaar

Nadere informatie

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout

WELKOM. woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout WELKOM woensdag 27 november 2013 Henk van Campenhout 1 Bespaar op uw lasten, spaar het milieu 2 Wie zijn wij? Doel: Het terugdringen van energie uit fossiele brandstoffen naar nul. EGM Energy Guard & Manufacturing

Nadere informatie

FREE ENERGY NEWSLETTER

FREE ENERGY NEWSLETTER FREE ENERGY NEWSLETTER DE ENERGIEBRONNEN VAN DE 21 STE EEUW Nr. 20, 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Het Experiment deel 2... 4 Nieuwe rubriek: Gebruikers Vertellen... 8 Green Ebox MINI... 11 Speciale

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam Energie Energiebesparing en duurzame energie in Alblasserdam De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden zonnepanelen

Vragen en antwoorden zonnepanelen Vragen en antwoorden zonnepanelen Aanbod Hoe doe ik mee? 1. U vult het aanvraagformulier in. 2. 365zon neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 3. De installateur van 365zon bezoekt uw woning

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Hilbrand Does www.energiegarant.nl september2013 Agenda 19:30-19:50: Inloop 19:50-20:00: Opening en introductie door

Nadere informatie

Voorstellen. Saman Groep

Voorstellen. Saman Groep Voorstellen Saman Groep Opgericht in 1921 Ca. 120 collega s Onderscheidend door focus op klantspecifieke en innovatieve producten en diensten binnen de installatie & elektrotechniek Advies Engineering

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Brochure Zo gaat u voor nul! uitstoot 100% Uw nieuwe woning is EPC = 0. duurzame energie van eigen bodem

Brochure Zo gaat u voor nul! uitstoot 100% Uw nieuwe woning is EPC = 0. duurzame energie van eigen bodem 0% uitstoot Brochure 2017 Zo gaat u voor nul! 0 Uw nieuwe woning is EPC = 0 100% duurzame energie van eigen bodem U gaat voor nul! Welkom in uw energieneutrale woning Eteck, aangenaam Al meer dan 10 jaar

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas

Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas 26-08-2017 Waarom deze themadag? Rijk, provincies en gemeenten sturen aan op energieneutraal wonen. Als het aan de overheid ligt is in 2050 geen woning meer aan

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waarom Installatiebedrijf Koller?

Wie zijn wij? Waarom Installatiebedrijf Koller? Wie zijn wij? Installatiebedrijf Koller Hattem BV is in 1969 als familiebedrijf begonnen en bestaat uit ruim 15 medewerkers. De kwaliteit van het werk is gewaarborgd door aansluiting bij brancheorganisaties

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Stralend nieuws onder de zon!

Stralend nieuws onder de zon! Remeha ZentaSOL Zonneboiler Stralend nieuws onder de zon! Remeha ZentaSOL Zonneboiler De zon gaat wél voor en daar kunt ú het hele Zonne-energie is de meest milieuvriendelijke en duurzame warmtebron die

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning es Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden. Er moet voldoende stevig en

Nadere informatie

Jack Coolen Installatietechniek BV Webteksten Evert Visser

Jack Coolen Installatietechniek BV Webteksten Evert Visser Jack Coolen Installatietechniek BV Webteksten Evert Visser Homepagina Welkom op de website van Jack Coolen Installatietechniek BV. Het loodgieters- en installatiebedrijf in Reusel (Noord-Brabant).

Nadere informatie

123zonnepanelen vergelijken.nl

123zonnepanelen vergelijken.nl 123zonnepanelen vergelijken.nl Zonnepanelen kopen Waar moet ik op letten bij het kopen van zonnepanelen? Checklist voor het bellen naar leveranciers en beoordelen van offertes. Dit E-book geeft u informatie

Nadere informatie

Hilversum Over t Spoor

Hilversum Over t Spoor Hilversum Over t Spoor Energieavond Hilversum Over t Spoor 20 april 2016 Wat kunt u verwachten Wijkcentrum de Geus & Geuzenkracht Ambitie gemeente Hilversum Wie is Hoom? De buurt onder de loep Wijkaanbod:

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Wie zijn werkgroep dak Christina Rozendaal Bert Bakker Ruud Verschoof Alex van den Boogaard Informatieavond 'Zon op ons dak' versie 5 2 Agenda

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Zon, wind, water... Ontdek je eigen energie

Zon, wind, water... Ontdek je eigen energie Zon, wind, water... Ontdek je eigen energie Groen Duurzame energie komt voort uit schone en onuitputtelijke bronnen zoals de bodem, zon, wind of water. U kunt deze op kleine schaal zelf opwekken. De energie

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

nergiebespaar Concept

nergiebespaar Concept nergiebespaar Concept Totaalpakket - Warmtepomp Zonneboiler CV-ketel Iets meer investeren, veel meer besparen: Zeer hoge energiebesparing! Zeer hoge subsidie! Zeer veel comfort! Waarom duurzaam? Drie redenen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor Vianen Initiatief van:

Zonnepanelen voor Vianen Initiatief van: Groepsaankoop Zonnepanelen voor Vianen Initiatief van: Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Het initiatief 2 Energiecoöperatie de Knotwilg 2 Groenwaarts 2 Keuze voor de leverancier 2 Voordelen Groepsaankoop

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

een toekomst zonder gas Warmtepomp Het Warmte Effect

een toekomst zonder gas Warmtepomp Het Warmte Effect een toekomst zonder gas Warmtepomp Het Warmte Effect Programma 20.00 uur Opening 20.05 uur De initiatiefnemers: ZMF & Zeeuwind 20.15 uur Alles over de warmtepomp Niek Tramper, Zeeuwind 21.00 uur Ervaringen

Nadere informatie