Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur."

Transcriptie

1 Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment waarop het op is, maar gewoon omdat het niet meer verantwoord is om het op te pompen. Denk maar aan de bodemverlagingen en aardbevingen in Groningen. Hoe zal het gaan met de elektriciteitsopwekking? Kerncentrales, kolencentrales en andere vormen staan ter discussie. Afhankelijk van de aard van de brandstof, is er wel een grote groep tegenstanders. Maar afgezien van die tegenstanders geldt ook voor de energiecentrales met fossiele brandstof als (bruin) kolen en gas dat ook dat eindig is. Dit voorgaande en andere argumenten liggen mede ten grondslag aan de decennia lange zoektocht naar duurzame energie. Dit artikel gaat over duurzame energie dichtbij huis. Misschien loopt u ook al een tijdje met soortgelijke plannen of brengt u dit op een idee. Kun je er zelf iets aan doen? Zo ja, wat en hoe dan? Wat levert het op in energie, duurzaamheid en geld? De beschrijvingen van een aantal mogelijkheden, de opzet van de lokale energie coöperatie de-a en de reacties van een aantal installateurs roepen bij u misschien belangstelling op voor dit onderwerp. Voor uzelf, uw VVE, uw bedrijf, uw (Mocht u een vervolg aan dit artikel willen geven in de vorm van een informatiebijeenkomst of in een andere vorm? Laat dit dan weten via Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Denk aan windturbines op land of water. Ook dan weer zijn er voor- en tegenstanders. Denk aan getijdeturbines die gebruik maken van de energie die vrijgemaakt kan worden door het hoogteverschil tussen eb en vloed. Dit lijkt een beetje op de waterkrachtcentrales die je misschien kent in bergachtige landen. Je kunt ook denken aan zonne-energie die je bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen om kunt zetten in bruikbare energie. Zonrijke landen zoals Spanje kennen grote oppervlakten met zonneparken maar ook in Duitsland komen we zonneparken tegen met meer dan zonnepanelen. In Nederland neemt de belangstelling voor deze vorm van duurzame energie sterk toe en steeds meer woningeigenaren, VVE s, huurderscommissies, scholen, lokale overheden en anderen zetten die belangstelling om in plaatsing van zonnepanelen. Wat kan ik doen? Welke mogelijkheden liggen binnen mijn financiële bereik? Wat heb ik er voor over, zowel qua kosten als qua inspanning? Zijn er subsidies beschikbaar die het haalbaar of aantrekkelijk maken? Om te beginnen levert elke stap naar verduurzaming een lager gebruik van fossiele brandstoffen op. Elke stap kan een teruggave van de BTW betekenen, in dit geval bij zonnepanelen. (Terugverdientijd wordt dan bekort.) Hoger rendement dan op spaargeld. Het opwaarderen van het energielabel van bijvoorbeeld C naar B. Bij het inventariseren van de mogelijkheden bleek al snel dat het verstandig is om je eigen energiebehoefte in beeld te brengen. Hoeveel energie verbruik je eigenlijk? Welk deel van die energiebehoefte bestaat uit aardgas en welk deel uit elektriciteit? Als je die energiebehoefte in beeld hebt kan het besef ontstaan over de omvang van die behoefte en dus ook tegelijkertijd de vraag of je wel zoveel nodig hebt. Met andere woorden; kan het niet iets minder? De eerste stap was het toepassen van energiebesparende maatregelen. Niet onnodig apparatuur aan laten staan of gebruiken. Standby-schakelaars uit of in ieder geval minder gebruiken. Lagere temperatuur bij het gebruik van de wasmachine. Gloeilampen vervangen door led-verlichting. Als je led-verlichting te wit en kil vindt kun je denken aan de schuur, kelder en andere plekken in huis waar die kilheid minder belangrijk is. Ach, je kunt het allemaal zelf invullen. Voor velen is het van belang dat het wel leefbaar moet blijven. Niet doorschieten in extreem gedrag. Velle woningen en appartementen stammen uit de tachtiger jaren en hebben nog dat toentertijd zeer gewilde dubbele glas en een mechanische huisventilatie. Het vervangen van dat glas door HR++- of zelfs HR+++ glas is al een stevige stap vooruit als het gaat om energiebesparing. Het levert minder warmteverlies op, minder geluid van buiten en meer comfort. In Apeldoorn zijn er meerdere grote en kleine glasbedrijven die interessante offertes kunnen uitbrengen. Die huisventilator staat al bijna 30 jaar, 24 uur per dag te draaien. De schakelaar biedt keuze uit twee standen. Het vervangen van deze ventilator brengt het energieverbruik voor dit doel met 2/3 terug en je bent het geluid nagenoeg kwijt. Een geluid waar je aan gewend was net zoals vele bewoners rond het station de treinen niet meer horen. Het is stil geworden. Verwacht van uw gemeente een maximale inzet voor een gezonde leefomgeving. Geef zelf een goed signaal af en zet in op duurzame energie. 1 van 7

2 De stap naar zonnepanelen kan een volgende zijn. Er zijn veel zonnepaneelbedrijfjes die niets anders doen dan daken vol leggen met panelen. Zij brengen snel een scherpe offerte uit, plaatsen de panelen en zijn weg. Echt weg. Uiteraard zijn er goede maar er is ook heel veel snelle handel. Ondanks de scherpe offertes gaat het in het algemeen om bedragen tussen de 3.000,00 en ,00 en apparatuur met garantietermijnen variërend van 5 tot 25 jaar. Misschien een tikkeltje ouderwets maar als het om deze bedragen gaat dan lijkt het verstandig om de moeite te doen om bij goed bekend staande bedrijven te informeren. Je komt dan al gauw uit bij installatiebedrijven en daar zijn er gelukkig genoeg van in Apeldoorn en omgeving. Een aantal daarvan hebben wij bij dit artikel betrokken. De positie van de panelen heeft alles te maken met de lichtinval en kent dus gunstige en minder gunstige opstellingen. Het plaatsen op een plat dak heeft als voordeel dat de meest gunstige positie ten opzicht van de zon kan worden gekozen. Een punt van aandacht is wel de kwaliteit van de dakbedekking. Als de panelen er op liggen, is het bij lekkage een hele uitdaging om er bij te komen. Je doet er dus goed aan om voorafgaande aan plaatsing op een plat dak, te overwegen om een nieuwe laag dakbedekking aan te laten brengen! Een goede adviseur zal daar zeker op wijzen. Niet iedere zonnepanelenaanbieder kan daar zelf in voorzien maar kan mogelijk wel verwijzen naar een goede dakdekker. Afhankelijk van de positie op het dak zullen de panelen hinder kunnen ondervinden door schaduwwerking. Gewoon omdat de panelen in de loop van de dag onder een andere hoek ten opzichte van de zon komen te liggen, maar het kan ook komen door een dakkapel, schoorsteen of dergelijke fysieke objecten. Die schaduwwerking is direct van negatieve invloed op de productie van energie door de panelen. Afhankelijk van de keuze voor de technische koppeling van panelen, heeft de schaduwwerking alleen gevolgen voor het betreffende paneel, maar het kan ook de productiviteit van een serie panelen negatief beïnvloeden. Dat heeft te maken met de veelvoorkomende seriële schakeling van de panelen. Daarbij geldt het verhaal van de zwakste schakel dat verantwoordelijk is voor de sterkte van het geheel. Er zijn oplossingen voor die een groot deel van dat negatieve gevolg wegnemen. Daar wordt zo op teruggekomen. Beurtvaartstraat, Ducati specialist De stroom die opgewekt wordt door de panelen is niet direct bruikbaar voor het huishoudelijk gebruik en moet van gelijkstroom omgezet worden in wisselstroom. Die omzetting wordt uitgevoerd door één of meerdere omvormers. Als het om één omvormer gaat dan wordt deze veelal in huis geplaatst in de omgeving van de panelen. Er is veel keuze in omvormers en de ene omvormer produceert meer, zeer hoge tonen dan de andere. Naast de kwaliteit van omvorming is dat een af te wegen punt. Om de negatieve effecten van schaduwwerking tegen te gaan kunnen er optimizers geplaatst worden bij de panelen. Elk paneel één of één optimizer per twee panelen. Vanaf deze optimizers wordt de elektriciteit doorgezet naar de centrale omvormer binnen. Er kan ook gekozen worden voor micro omvormers die veelal onder elke paneel geplaatst wordt en zich buiten op het dak bevinden. Deze micro omvormers zorgen voor omvorming van elektriciteit per eigen paneel. Als er dus sprake van schaduwwerking is wordt alleen dat ene paneel negatief beïnvloed en wordt niet de hele serie negatief beïnvloed. Bij deze micro omvormers komt er geen centrale omvormer aan te pas die binnenshuis bevestigd is. Na omvorming komt de stroom rechtstreeks ten goede aan het eigen huishoudelijke netwerk en het teveel gaat naar het landelijke netwerk, veelal van Liander. omvormer optimizer micro omvormer De keuze voor zonnepanelen brengt meestal ook met zich mee dat er een extra groep in de meterkast moet worden geplaatst. Dat is voor de installateur veelal geen probleem want elektriciteit en alles wat daarbij hoort is al decennia lang hun werkgebied. De omvang van de eigen energie-opwekking wordt grotendeels bepaald door de financiële mogelijkheden, de beschikbare ruimte en verwachte eigen energieverbruik. Alles wat je opwekt wordt in eerste instantie door jezelf verbruikt en het teveel gaat terug naar het landelijk netwerk. Als er niets opgewekt wordt dan krijg je energie vanaf dat landelijk netwerk. Stroom blijft dus beschikbaar. Bij de jaarafrekening worden de verbruikte energie en aan het netwerk geleverde energie met elkaar vergeleken. Als je meer terug geleverd hebt dan verbruikt, krijg je een hele kleine financiële vergoeding. Die verrekening verschilt per energieleverancier. Lees dus eerst de regelingen van de eigen leverancier. Dat kan misschien aanleiding zijn om over te stappen. Meestal is dit aanleiding om een hoeveelheid energie op te wekken dat net onder het eigen jaarverbruik blijft. 2 van 7

3 Naast de zonnepanelen is er al een breder en langer toegepast zonnesysteem in de vorm van zonnecollectoren gekoppeld aan een zonneboiler. Door de eenvoud van het systeem (weinig onderhoud) en de relatief lage kosten, zijn de zonneboilers enorm populair. Ook in ons klimaat is een zonneboiler interessant. Zelfs op een koude en zonnige winterdag levert de zonnecollector warm water. Zonneboilers zijn te onderscheiden in twee systemen. Het open systeem en het in Nederland veel gebruikte gesloten systeem dat werkt met twee circuits en een pomp. In de zonnecollector zit een speciale vloeistof die niet kan bevriezen. De pomp zorgt ervoor dat het systeem alleen loopt als de zonnecollector energie kan leveren. Een energiebron die in opkomst is betreft de warmtepomp. Deze vorm kan qua omvang en kosten nogal uiteenlopen. Denk aan grondboringen om gebruik te maken van de constante aardwarmte tot aan gevelunits die gebruik maken van de buitentemperatuur. De eenvoudigste toepassing is die van een moderne airco die zowel kan koelen als kan verwarmen. IS DUURZAAM DUUR? - Een twee-persoons huishouden verbruikt ongeveer kwh per jaar. Uitgaande van zonnepanelen heeft u dan een installatie nodig met een vermogen van ongeveer kwh en zo n 6.500,00 gaat kosten. De terugverdientijd is afhankelijk van een aantal factoren zoals ligging, zonuren, verbruik en prijsontwikkeling en kan gesteld worden op 8 tot 12 jaren. Daarna blijven de panelen nog lang kosteloos energie opwekken. - Een nieuwe huisventilator kost ongeveer 250,00. Als u die laat plaatsen komt daar veelal nog eens 150,00 bij. Totaal 400,00 dus. - Voor warmtepompen liggen de kosten tussen 3.500,00 en 9.000,00 van airco t/m hybride pomp. - Een zonneboiler kost ongeveer 5.000,00. De terugverdientijd wordt sterk beinvloed door landelijke, regionale en/of lokale stimuleringsmaatregelen. Bij zonnepanelen bestaat de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen. Bij isolatiemaatregelen bestaat een laag BTW-tarief op arbeidsloon. Er bestaan interessante groene leningen. Kortom, het is de moeite waard om naast de milieuvoordelen ook de financiele voor- en nadelen goed in kaart te brengen. Wilt u een vervolg op dit artikel in de vorm van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of in een andere vorm? Laat dat dan weten via van 7

4 Duurzame Energie Apeldoorn Waarom dea? Het vraagstuk van onze toekomstige energievoorziening is één van de meest urgente van deze eeuw want energie wordt schaars en duur. Een houding van het zal mijn tijd wel duren kan niet meer. Daarbij neemt de belangstelling voor energiebesparing en duurzaamheid toe, ook in Apeldoorn. Wij proberen een stap te maken: duurzame energie van en voor Apeldoorners. Wat is dea? dea staat voor duurzame energie Apeldoorn. dea is een energie-cooperatie, een ledenvereniging dus die over energie gaat. Dat betekent dat de leden het voor het zeggen hebben. Door lid te worden bent u mede-eigenaar en praat u mee. dea is een eigen energiebedrijf dat duurzame energie levert die in de gemeente Apeldoorn is opgewekt. dea is in juni 2012 opgericht en heeft inmiddels (maart 2015) 780 klanten en 360 leden. Zowel particulieren als bedrijven kunnen lid worden en/of energie afnemen. Wat doet dea? Wat dea doet kan in 3 punten worden weergegeven, te weten: We leveren duurzame Apeldoornse energie aan inwoners en bedrijven in Apeldoorn. We doen projecten om meer schone energie op te wekken en buurten te helpen met energiebesparing. We organiseren activiteiten en nemen deel aan evenementen om Apeldoorners bewust te maken van energiebesparing en duurzame energie. We leveren duurzame Apeldoornse energie aan klanten dea maakt van drie bronnen gebruik die duurzame energie produceren, namelijk: Duurzame stroom uit de vergisting en vergassing van oa GFT die bij Attero (voorheen de VAR) opgeslagen ligt. Duurzame stroom uit de RWZI (Riool Water Zuiverings Installatie) van het Waterschap Vallei en Veluwe. Duurzame stroom die door de kalvermesterij van Kroes in Uddel wordt opgewekt. VVE s Voor Verenigingen van Eigenaren kan dea van betekenis zijn. dea kan stroom leveren, niet alleen aan de leden van een VVE maar ook aan de VVE zelf, dat wil zeggen als de VVE een eigen aansluiting voor de gemeenschappelijke stroom heeft; en dat is meestal het geval. dea is bezig voor enkele VVE s stroomopwekking via zonnepanelen voor de gemeenschappelijke ruimten te realiseren. Daar bestaan, net als voor particulieren, aantrekkelijke arrangementen voor. Het gemeenschappelijke dak van de VVE kan met zonnepanelen belegd worden en de zonnestroom kan wederom op een financieel aantrekkelijke manier aan de bewoners worden aangeboden. dea heeft vorig jaar met enkele VVE s de mogelijkheden verkend. We doen projecten om Apeldoorn duurzamer te maken Deze projecten hebben als doel meer duurzame bronnen in Apeldoorn te maken. We doen veel aan projecten met zonnepanelen, maar niet alleen dat. dea is ook betrokken bij het uitbreiden van een warmtenet in Apeldoorn-Noord met als doel om enkele honderden huishoudens op het warmtenet aan te sluiten. dea is betrokken bij energiebesparingsprogramma s die nu in enkele wijken (de Maten en Ugchelen) zijn gestart. De gemeente Apeldoorn heeft dea gevraagd na te denken of de bouw en exploitatie van een of meer windmolens in het gebied Beekbergsebroek haalbaar is. dea praat daarin ook met de bewoners in dat gebied. Voorbeelden van enkele projecten Zon op school is een project waarbij ouders van leerlingen op drie basisscholen certificaten konden kopen om de zonnepanelen op de daken van die basisscholen te bekostigen. Na zes jaar worden de certificaten met rente weer terugbetaald. In 2014 zijn de zonnepanelen officieel in werking gesteld. Het ligt in de bedoeling om in basisscholen over te halen mee te doen. Zon voor particulieren is een sinds 2012 terugkerend project waarbij in het voorjaar informatie bijeenkomsten worden georganiseerd om voorlichting te geven over zonnepanelen voor particulieren. Zes installateurs uit Apeldoorn geven voorlichting èn bij aanschaf een zekere korting voor leden van dea. Voor bewoners die geen geschikt dak hebben maar wel zonnestroom willen is dea ook bezig. Grote daken van enkele bedrijven en sporthallen zullen in 2015 beschikbaar komen om daarop grote aantallen zonnepanelen te plaatsen. Als dat gereed is kunnen geïnteresseerden inschrijven om stroom naar eigen behoefte af te nemen. Ondernemers dea kent een zakelijk tarief voor ondernemers die klant van dea worden. Dit zakelijk tarief is scherp geprijsd. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen een offerte aanvragen bij dea. (Zie: https://www.de-a.nl/klanten/energie-voorondernemers/overstappen/) dea is nieuwsgierig naar ondernemers die op het gebied van duurzame energie, energiebesparing, etc actief zijn. Met enkele ondernemers (oa installateurs van zonnepanelen) heeft dea al een verbinding. dea heeft altijd interesse om met ondernemers in de buurt iets op het gebied van duurzame energie op touw te zetten. 4 van 7

5 Huurcommissies dea is met enkele woningbouwcoöperaties in de slag om zonnepanelen op daken van huurwoningen te installeren. Het idee is dat de zonnestroom die wordt opgewekt tegen lagere kosten (dan wat ze nu betalen) wordt aangeboden. Wilt u meer weten? Wilt u meer over dea weten, wilt u klant worden, of wilt u bijvoorbeeld informatie over energiebesparing? U kunt de informatie op onze website vinden (www.de-a.nl), maar u kunt ook op vrijdagochtend (van 10-12u) langskomen bij het PopUpPark in de Oranjerie, tegenover LaPlace op de eerste verdieping bij de roltrap. Daar helpen we u graag. Ook meedoen? Laat dan uw groene energie leveren door dea. Het geld dat dea hiermee verdient, wordt direct weer besteed aan nieuwe duurzame energie-projecten in Apeldoorn zoals Zon op School, aanleg van energiebosjes en het waterrad van de Middelste Molen in Loenen. Overstappen is overigens heel eenvoudig. U vult het formulier in op en dea regelt de rest van 7

6 Installateurs in Apeldoorn en omgeving Duurzaamheid en elektrische energie gaan hand in hand. Bij het investeren in duurzaamheid gaat het gauw om bedragen vanaf 3.000,00. Je zoekt dus naar een betrouwbare partij die al jarenlang actief is op het gebied van elektriciteit en duurzaamheid. In Apeldoorn en omgeving zijn er meerdere, veelal installatiebedrijven, die al tientallen jaren actief zijn en die op basis van hun opgebouwde naam als betrouwbaar bestempeld mogen worden. Wij hebben een aantal van die bedrijven benadert en hen om een vrijblijvende offerte gevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op een identiek object met een verwachte jaaropbrengt van ongeveer kwh. Die bedrijven met de meest realistische offertes, brengen wij hier onder uw aandacht. Uiteraard zijn er meer goede bedrijven, maar dan zou dit artikel alle ruimte in dit blad opslokken. Wij hebben dus niet alle bedrijven benadert, bovendien waren er ook bedrijven die niet wilden meewerken aan dit, voor hen kosteloze artikel. Let er in ieder geval op dat het bedrijf is aangesloten bij. De duurzame specialist op de Veluwe! De producten liggen op het internet voor het oprapen, maar met een los product ben je er nog niet. Iedere situatie vraagt om aandacht en een totaaloverzicht van mogelijkheden om energie te besparen en op te wekken. Samen met de klant maakt Aalberts Duurzaam inventarisaties en komen we met oplossingen op maat, waar u als klant direct mee bespaart. Denk daarbij aan zonnepanelen, zonneboilers, pelletkachels, etc. Aalberts Duurzaam is een gedreven organisatie die gegroeid is uit het ruim 42 jaar oude bedrijf Aalberts Installaties. In Midden-Nederland bieden wij al jaren elektro- en installatietechniek, innovatieve led-, t-5 en tl-verlichtingsconcepten, duurzame energie, brand- en inbraakbeveiliging, data, telecom en geluidsinstallaties. Kortom, een compleet pakket techniek voor uw woning en/of bedrijfspand! Op het gebied van zonnepanelen zijn wij marktleider in onze regio. We gebruiken alleen maar topproducten van o.a. Duits en Amerikaans fabricaat. Door met deze producten te werken onderscheiden wij ons op positieve wijze van onze collega s in hetzelfde vakgebied, kwaliteit staat bij Aalberts Duurzaam namelijk voorop! De installatie van het systeem wordt uitgevoerd door eigen, ervaren installateurs. Met een aantal jaar ervaring op het gebied van zonnepanelen en de vele jaren ervaring in de installatietechniek verzorgen wij het complete traject en garanderen een zeer vakkundige installatie. Het leveren van kwaliteit, het nakomen van afspraken en het verlenen van snelle service is voor ons vanzelfsprekend. Onze toegevoegde waarde hebben wij, door onze oprechte betrokkenheid bij uw persoonlijke situatie, al in veel projecten bewezen. Elektrotechnisch Installatiebedrijf Bouwmeester BV te Apeldoorn is dé specialist op het terrein van elektrotechniek. Bij ons zijn alle elektrotechnische werkzaamheden in veilige en bekwame handen. U kunt bij ons terecht voor onderhoud en reparatie van elektrotechnische installaties, voor beveiligings-, intercom- en alarminstallaties, data- en telecommunicatie, domotica en deursystemen. 'Innovatie en kennis bepaalt onze kwaliteit' Innovatie, duurzaamheid en ontzorgen; dat zijn de kernwaarden waar Elektrotechnisch bedrijf Bouwmeester B.V. voor staat. Wij hebben alles in huis om elektrotechnische installaties in bedrijf te krijgen én te houden: van advies en ontwerp tot reparatie en inspectie. Wij van Elektrotechnisch bedrijf Bouwmeester B.V. maken gebruik van de nieuwste technieken en volgen de ontwikkelingen rondom de techniek op de voet. Duurzaamheid Sinds 2011 richt Bouwmeester B.V. zich ook op manieren om duurzame energie op te wekken. Vooral op de installatie van zonnepanelen. Met de ervaring, kennis en kunde van Bouwmeester B.V., staat het bedrijf voor vakkundig geïnstalleerde elektrische installaties en zonnepanelen voor bedrijven en particulieren. Door klein te blijven, kan de klant rekenen op persoonlijke aandacht en een op maat gemaakte installatie. Bouwmeester B.V. is vertrouwd en duurzaam. Maar biedt bovenal kwaliteit. Uw wens is voor ons leidend. Als leverancier en installateur van hoogwaardige installaties en zonnepanelen, bieden wij u een duurzame toekomst. Op zoek naar een elektrotechnische installateur waar vakkennis, flexibiliteit en veiligheid de onbetwiste pijlers van het bedrijf zijn? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of kennismaking. 6 van 7

7 Wij zijn een erkend installatiebedrijf uit Apeldoorn waar vakmanschap, service en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Dit alles sinds 1920, dus bijna 100 jaar ervaring. Wij kunnen u helpen op het gebied van centrale verwarming, elektra, gas- en waterinstallaties, badkamers, dakbedekking, zink- en loodwerkzaamheden. Onze 7 eigen monteurs zijn multifunctioneel inzetbaar op het installatiegebied, maar iedereen heeft hier zijn specialisatie, waarop ook de bedrijfsauto s zijn ingericht. Op het gebied van duurzaam en groen zijn wij al vele jaren actief, lang voordat dit zo genoemd werd. Wij willen u graag adviseren over onder andere: Zuinige cv ketel. Zuinige vloerverwarming, o.a. een a-label pomp bespaart erg veel stroom. Inregelen van cv installaties, hier is al snel 10-15% besparing mogelijk op het gasverbruik. Groen en regenwateropslag in de stad: wij kunnen van saaie grijze platte daken mooie groendaken maken, op eenvoudige wijze met sedum planten. Plaatsen van Led verlichting. Zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers. Wij hebben ruim en voldoende ervaring met plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers, op eigen kantoor en werkplaats is e.e.a. te zien hoe theorie praktijk word. Wij zoeken naar duurzame oplossingen en geven energie advies op maat met onze Wens Klimaat Zekerheidsconcept Als Totaalinstallateur zoeken wij samen met u naar de beste en energiezuinige oplossing voor zowel koelen als verwarmen, verlichting en airconditioning. Met ons energieprofiel komen wij met een totaaloplossing, die rekening houdt met uw wensen en behoefte, het maximale uit de installatie haalt en een optimaal rendement oplevert. Door uw huidig energie verbruik in beeld te brengen, kunnen wij een ontwerp maken met duurzame oplossingen. Een CO2 neutraal huis is mogelijk door het energieverbruik zover mogelijk terug te dringen en de benodigde energie zelf op te wekken via o.a. zonnepanelen en de juiste meet- en (in)regeltechnieken. In plaats van een combiketel wordt tegenwoordig ook vaak gekozen voor een hybride warmtepomp; een systeem dat net als een CV installatie het huis kan voorzien van warmte en warm tapwater. Het verschil met een combiketel is dat de warmtepomp warmte uit de buitenlucht haalt. Ook kan deze warmtepomp aangesloten worden op een zonnepaneleninstallatie. Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact met ons op, wij informeren u graag. Ook Informatie en/of reacties? - Gehele artikel, - dea, - Aalberstduurzaam, - Bouwmeester, - Groothedde, - WKZ, Wilt u een vervolg op dit artikel in de vorm van bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of in een andere vorm? Laat dat dan weten via 7 van 7

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen I ZON DEVENTER Leidraad bij de aanschaf van Zonnepanelen Voorwoord: Voor u ligt het informatieboekje van stichting Zon Deventer. Dit is versie 9.0, die is bijgewerkt tot juni 2015. Stichting Zon Deventer

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Green4energy is specialist in advies

Green4energy is specialist in advies Green4energy is specialist in advies en ontwerp van duurzame energiesystemen, energiemonitoring en besparingsonderzoeken. Ook verzorgen wij EnergiePrestatieAdviezen voor woningen, bedrijfs- en utiliteitsgebouwen.

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Clever Franke. Interface and userexperience design Adrian Klingen Anne de Bode Danielle Enzler Maaike Haesakkers

ONDERZOEKSVERSLAG. Clever Franke. Interface and userexperience design Adrian Klingen Anne de Bode Danielle Enzler Maaike Haesakkers ONDERZOEKSVERSLAG Clever Franke Interface and userexperience design Adrian Klingen Anne de Bode Danielle Enzler Maaike Haesakkers 1 INLEIDING Naar aanleiding van de minor Interface and User Experience

Nadere informatie