De magistraat als plukker. Kaalplukwet in de praktijk. Colloquium Follow the Money The Sequel Brussel - 22 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De magistraat als plukker. Kaalplukwet in de praktijk. Colloquium Follow the Money The Sequel Brussel - 22 oktober 2013"

Transcriptie

1 De magistraat als plukker. Kaalplukwet in de praktijk. Colloquium Follow the Money The Sequel Brussel - 22 oktober 2013

2 Kaalplukwet in de praktijk Sensu lato: berekenen, opsporen en ontnemen van criminele vermogensvoordelen

3 Instrumenten in de Wet Vóór W 19 december 2002 Artikel 42 Sw.: bijzondere verbeurdverklaring Artikel 35 Sv.: de inbeslagname Artikel 35bis Sv.: inbeslagname onroerend goed Artikel 43 Sw.: verplicht karakter art. 42, 1 en 2 Sw. Artikel 43bis Sw.: verbeurdverklaring per equivalent vermogensvoordelen Artikel 43ter Sw.: verbeurdverklaring in het buitenland Artikel 505 Sw.: witwassen

4 Instrumenten in de Wet Wet van 19 december 2002 ( Kaalplukwet ) Artikel 43 quater Sw.: 1-3: Deling bewijslast - veroordeling vastgelegde misdrijven - rechtstreeks in bezit van verdachte - geloofwaardig afkomstig van gelijkaardige feiten (tenzij tegendeel geloofwaardig wordt gemaakt) - relevante periode vijf jaar vóór inverdenkingstelling 4 :Vermogen ter beschikking criminele organisatie moet verbeurd verklaard worden Artikel 35 ter Sv.: inbeslagname bij equivalent Artikel 524 bis Sv.: bijzonder vermogensonderzoek

5 Overzicht I. Plukmagistraat II. Casus

6 I. Plukmagistraat op zich staande financiële dossiers (witwassen, fiscale fraude, faillissementsfraude ): sectie financiële en fiscale criminaliteit versus plukdossiers : in principe magistraat (niet-financieel) basisdossier (m.h.o.o. voordeelsontneming)

7 I. Plukmagistraat Plukmagistraat? Ondersteunen indien nodig wegens specificiteit financieel luik (cfr. Plukteams federale politie) Hoe? tactisch: plukken of separaat witwasdossier? Specifieke vorderingen/opdrachten (bankvorderingen, ) rechtshulpverzoeken (m.h.o.o. opsporen en/of inbeslagname of, na veroordeling, uitvoering verbeurdverklaring) financiële misdrijfkwalificaties (verplichte) vordering verbeurdverklaring 24/10/2013

8 II. Casus Kaalpluk sensu lato; Grensoverschrijdend Follow the Money ; Afgelijnd voorwerp onderzoek; Europese instrumenten: freezing order en confiscation order; Snelle afhandeling: CFI januari 2008 vonnis september 2009 (mét verwijzing onder de banden ) arrest december arrest cassatie (verwerping) mei 2011; Goed resultaat en vlotte uitvoering;

9 start onderzoek CFI-melding januari juli 2007 : oprichting BelCo door hoofdverdachte K (99 % aandeelhouder); 30 juli 2007 : notariële akte aankoop pand te Antwerpen door BelCo ten bedrage van EUR; Startkapitaal BelCo en aankoopprijs van OG (meer dan 1mio EUR met kosten), gestort op derdenrekening instrumenterende notaris, bleken afkomstig van bankrekeningen te Cyprus op naam van hoofdverdachte K en van 2 Ltd s (CypCo 1 en CypCo 2); doorstorting gelden op rekening BelCo waarna aankoopprijs onmiddellijk teruggestort aan notaris! K is een Brits onderdaan, ingeschreven in Cyprus.

10 Opsporingsonderzoek Bevestiging info CFI bij notaris - m.b.t de oprichting BelCo en de aankoop pand in Antwerpen door Bel Co - Bijkomend: nog twee onroerende goederen aangekocht! 1.villa te Brasschaat (notariële akte 16 aug. 2007) door K privé aankoopprijs (zonder kosten) EUR Gelden grotendeels opnieuw van Cypriotische rekeningen van K en CypCo 1 en 2 saldo afkomstig van broer van vriendin K (Nederland) (onderhandse lening EUR) 2. (later) commercieel pand te Brasschaat (notariële akte 21 april 2008) door de vriendin van K, nl. Y aankoopprijs EUR gelden afkomstig van Belg. bankrekening op naam van Y

11 Opsporingsonderzoek Antecedenten 1987 Ierland: invoer- en bezit drugs (gevangenisstraf 6 jaar) 1994 Nederland: invoer- en bezit drugs (2 kg cocaine), verboden wapens & munitie (gevangenisstraf 4 jaar) 1998 Ierland : oplichting (valse cheques) (gevangenisstraf 4 jaar)

12 Opsporingsonderzoek => vermoeden van vastgoedinvesteringen in België met gelden van illegale/criminele herkomst.

13 Gerechtelijk onderzoek Huiszoeking verblijfsadres K te Antwerpen (pand BelCo) en adres villa Brasschaat (+ aanhouding K) Resultaat: Algemeen: documenten, bankstukken en USB-sticks Stukken m.b.t. verkoop van appartementen in residentiële complexen in Cyprus; Engelse en Ierse onderdanen/investeerders. Rekeninguittreksels/swiftberichten m.b.t. rekeningen te Cyprus, Spanje, VK en Letland Diversen m.b.t. investeringen in onroerende goederen Ierland, België, Cyprus Diversen m.b.t. investeringen vanuit China door een zekere LEE Agenda en gsm s Cash geld ten bedrage van meer dan , in coupures van 50 EUR, verpakt in een plastieken zak. Geldtelmachine.

14 Gerechtelijk onderzoek Bewarende beslagen 1. Onroerend (op basis van artikel 35 bis Sv voorwerp van het misdrijf) 3 panden: pand te Antwerpen, villa te Brasschaat en handelspand te Brasschaat; 2. Roerend Aangetroffen cash (COIV) Blokkering Belgische rekeningen op naam van K, Y en BelCo (totaal: ca EUR) Voertuig Toyota Corolla: aangekocht door de vriendin van K via betaling in contanten en overschrijving van CypCo 2.

15 Gerechtelijk onderzoek BELANGEN van K in Panama co Kantoren in Nederland en Hong Kong; Geregistreerd in Panama; Bankrekening in Letland. Doel: Jachthaven en casino in Cyprus; Visboerderij in Servië; Steengroeve in Noord-Irak; Staal in Rusland; Diamant/goud prospectie in Afrika.

16 Gerechtelijk onderzoek BELANGEN van K in CypCo 1 Off-shore met zetel in Republic of Vanuatu (belastingparadijs ten ZO van Australië); Bankrekening in Cyprus; Verbonden met Spaanse vennootschap van zijn zoon, een derde Cyp co Ltd. en een Ltd. naar het recht van Hong Kong. Doel: Onroerend goed in Cyprus en België; Speelgoed en kleine elektro uit China; Goud; Olie (Rusland).

17 Gerechtelijk onderzoek BELANGEN van K in CypCo 2 Kantoren in Cyprus; Verbonden adres in VK; Bankrekeningen in Cyprus; Doel: Immo-projecten in Cyprus.

18 Gerechtelijk onderzoek Rechtshulpverzoeken Follow the Money Letland Rekeninghistorieken Panama Co m.h.o.o. nazicht herkomst gelden van Ierse en Britse investeerders. Ierland Inlichtingen (eventueel verhoor) m.b.t. investeerders in immobiliënprojecten in Cyprus; Resultaat: weinig of geen bereidheid tot toelichting over herkomst van investeringen.

19 Gerechtelijk onderzoek Rechtshulpverzoeken (vervolg) Cyprus Huiszoeking inschrijvingsadres K; Rekeninghistorieken K, CypCo 1 en 2 (aangetroffen rekeninguittreksels); Verhoor accountmanager bank; Verhoor boekhouder; Nazicht vermelde vastgoedprojecten; verhoor bouwondernemer; Officiële stukken m.b.t. Cypriotische Ltd. s.! Bij ontvangst van de resultaten van de bankbevraging: Freezing Order voor het creditsaldo van EUR op rekening K bij Bank of Cyprus

20 Gerechtelijk onderzoek Rechtshulpverzoeken (vervolg) Nederland Navraag gelden aankoop villa Brasschaat van broer vriendin K. Zou lening betreffen vanwege andere familieleden: nazicht (cfr. Infra analyse geldstromen). Gelden handelspand Brasschaat afkomstig verkoop OG in Nederland: nazicht.

21 Analyse geldstromen - Herkomst? 1. Handelspand te Brasschaat ,82 EUR via overschrijving rekening Y; Provisie afkomstig van rekening K ( EUR) en die van medeverdachte VRP ( EUR); EUR: deel saldo verkoop OG K in Nederland; EUR: EUR was cash (coupures van 50 EUR) door K aan VRP (uitbater taverne ) overhandigd waarna deze laatste EUR naar de rekening van Y overschreef (vergoeding van EUR). Typische witwasverrichting!

22 Analyse geldstromen - Herkomst? 2. Villa Brasschaat Aankoopprijs overgeschreven door CypCo 1 en 2, K zelf en broer van Y (Nederland). Cyp Co 1 Provisie (ca EUR) op rekening bij Bank of Cyprus afkomstig van personen en vennootschappen uit China, Singapore en Hong Kong contact betreft voormelde Chinese onderdaan LEE; Via -verhoor bevestigde LEE dat de gelden terugbetalingen betroffen van eerder door K aan hem en de firma s (vanuit Cyprus) overgemaakte gelden m.h.o.o. investeringen die nooit zijn doorgegaan.! K heeft m.a.w. getracht zijn verdachte/criminele gelden via zijn Oosterse zakenpartners in te brengen in zijn Cypriotische vennootschappen.

23 Analyse geldstromen Herkomst? CypCo 2 Stortingen in contanten ( EUR) op rekeningen bij de Emporiki Bank te Cyprus op naam van de Ierse (criminele) relaties van vader en zoon K / investeerders. Evenwel: blijkens handtekening op de stortingsborderellen werd het merendeel gestort door K zelf, waarna overschrijving naar rekening CypCo 2 bij Bank of Cyprus. Broer Y cfr. verklaring: inzameling bij familie en zakenrelatie in Turkije, o.a. een (tweede) zus. Zij kon geen stavingstukken voorleggen over de herkomst van haar gelden. Bankonderzoek bracht aan het licht dat zij gelden ontving van CypCo 1 en CypCo 2.

24 Analyse geldstromen Herkomst? 3. Pand BelCo Antwerpen Aankoopprijs overgeschreven door CypCo 1 en 2 en K zelf vanuit Cyprus. CypCo 2 Gelden werden in contanten aangebracht bij de Bank of Cyprus onbekende herkomst CypCo 1 Idem villa Brasschaat (LEE). K zelf Lening van Spaanse vennootschap zoon K, terugbetaald door CypCo 1 (gelden LEE), zelfs meer dan het geleende bedrag.

25 Analyse geldstromen- Herkomst? 4. Aangetroffen contanten (1.075 biljetten van 50 EUR) Onderzoek door het NICC (cfr. drugverleden K): sterke contaminatie met lidocaïne (versnijdingsmiddel cocaïne) en cocaïne, in hoeveelheden die de normale contaminatie in sterke mate overschreden. Gangbare coupure drugmilieu. Zgz. lening van zus Y? Zij haalde een lager bedrag ( EUR) van de bank in coupures van 500 EUR. 5. Toyota Corolla cfr. supra aangekocht met (gedeelte) gelden afkomstig van CypCo 2 => CONCLUSIE: geen legale inkomsten waarvan de economische realiteit is aangetoond.

26 Openbaar ministerie Omschrijving witwasverrichtingen - het aankopen van onroerende goederen / voertuig - voorafgaande overschrijvingen / geldverrichtingen in contanten hiertoe, al dan niet vanuit het buitenland - het beheren van gelden op rekening of in contanten Territoriale bevoegdheid - Aankopen OG: op Belgisch grondgebied - Overschrijvingen vanuit Cyprus en beheer van gelden in Cyprus: gelet op (hoofd-)verblijfplaats van K in België => beheer rekeningen vanuit België Bewijslast Aannemelijk maken dat de gelden / goederen die het voorwerp uitmaken van de witwasverrichtingen geen legale herkomst kunnen hebben

27 Resultaat Cfr. Arrest Hof van Beroep Veroordeling voor alle tenlasteleggingen vermengd tot: - Gevangenisstraf hoofdverdachte K : 4 jaar + geldboete Gevangenisstraf levenspartner Y: 12 maanden + geldboete Verbeurdverklaring (overeenkomstig artikel 42,1 en 505 Sw.): - 3 onroerende goederen - De aangetroffen cash (afgerond EUR) - Creditsaldo (Cypriotische) rekening CypCo 1 (afgerond EUR) - Creditsaldo Belgische rekeningen K, Y en BelCo (afgerond EUR) - Het voertuig Toyota

28 Uitvoering - Confiscation Order aan Cyprus eind januari 2013: 50% saldo Cypriotische rekening aan Cyprus; 50% op rekening COIV begin maart Probleem: faillissement Belco na verbeurdverklaring (bij arrest) van haar onroerend goed (pand in Antwerpen) quid schuldeisers te goeder trouw? Verzet curator bij Hof van Beroep arrest met gedeeltelijke vernietiging van de uitgesproken verbeurdverklaring ten belope van hypothecair bevoorrecht gedeelte ingevolge hypothecaire inschrijving na faillissement door de curator.

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking

19 de ACTIVITEITENVERSLAG. Cel voor Financiële Informatieverwerking 19 de ACTIVITEITENVERSLAG Cel voor Financiële Informatieverwerking 2012 Cel voor Financiële Informatieverwerking 19de Activiteitenverslag 2012 I. VOORWOORD... 5 II. STATISTIEKEN... 8 1. KERNCIJFERS...

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Witwasrisico s in verband met mensenhandel en mensensmokkel

Witwasrisico s in verband met mensenhandel en mensensmokkel Financial Action Task Force Groupe d action financière Witwasrisico s in verband met mensenhandel en mensensmokkel Juli 2011 FATF Report Met complimenten van: FIU-Nederland www.fiu-nederland.nl info@fiu-nederland.nl

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie