NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN"

Transcriptie

1 199 - dec '09 / jan / febr '10 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 33, NR 6 DECEMBER 2009 / JANUARI / FEBRUARI Gazet Scheveningen-Bad WELCOME to the English section! page 7 de redactie wenst u allen een GEZOND EN VOORSPOEDIG 2010 NIEUWBOUW DEO GRATIAS BEELDEN AAN ZEE, DEEL 2 CHIZONE IN LOURDESKERK OUD EN NIEUW 13 BADCRYPTO 35 NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN

2 Gazet Scheveningen-Bad jaargang 33, nr. 6 uitgave 199 december 2009/januari/februari 2010 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK, WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN- NOORD, RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis-aan-huis bezorgd. Oplage ±7.500 stuks. REDACTIONEEL De feestdagen van eind december staan voor de deur. Voor velen betekent dit: terugkijken op het voorbije en vooruitkijken naar de toekomst. Dat doen wij in deze aflevering ook. Wij hebben in ons verspreidingsgebied twee zeer actieve bewonersverenigingen die in 2009 veel namens u en mij hebben gedaan en die van plan zijn ook in 2010 van zich te doen spreken. Lees hun terug- en vooruitblik over senioren-, verkeers- en nieuwbouwzaken er maar op na. De uitgave van de Scheveningen-Bad Gazet geschiedt op initiatief van de bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. website: bns.myweb.nl Dat houdt niet in dat de in de Gazet opgenomen artikelen de mening van het bestuur weergeven. De redactie van de Gazet is verantwoordelijk voor de inhoud. Redaktie Dick Leijnse (contactpersoon bestuur) Marit Berssenbrugge, Harry de Jongh, Jan van Pesch, Elly van der Pol, Erik Werner. Verschijningsdata in 2010 nr. 200 verschijnt omstreeks 26 februari 2010 (kopij inleveren vóór 3 februari 2010) als Wordbestand of per Redactie/inleveren kopij/gazetjes en bezorging Via de wijkwinkel: Gentsestraat 22a, 2587 HT telefoon/fax , of per naar: redactie/kopij/bezorging: Gazetjes : zie info rubriek Gazetjes achterin dit nummer. Abonnement Niet-bewoners van de wijk kunnen zich op dit blad abonneren door E 19, (per jaar) over te maken op postbank nr t.n.v. Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, o.v.v. 'abonnement Scheveningen-Bad Gazet'. Advertentietarieven 2010 (onder voorbehoud) Losse plaatsingen: 1/1 pag. E 440, 1/2 pag. E 236, 1/3 pag. E 166, 1/6 pag. E 94, Contractprijzen op aanvraag. Bedragen zijn exclusief pre-press werkzaamheden en BTW. Advertenties Robin Reule, Stevinstraat ER Scheveningen telefoon Drukwerk Drukkerij Lerowi Uitgever/bladmanagement Druk & Design Robin Reule Copyright Het auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoud van deze uitgave wordt voorbehouden. De Engelse sectie in dit blad, een initiatief van Duttendelbewoner Grant Maclachlan, verschijnt in deze aflevering voor de derde keer. Wij vertrouwen erop dat we de niet- Nederlandstalige wijkbewoners hiermee een dienst bewijzen en dat er voldoende aanmoediging zal worden ontvangen om door te gaan. Helaas heeft Grant zich inmiddels teruggetrokken.wij zoeken een opvolger en houden u op de hoogte. Het terugkijken krijgt ook vorm door artikelen die naar het verre verleden van de wijk verwijzen. De tijd van bakker Hus in de Stevinstraat, wie weet daar nog van? De tijd ook van de Lourdeskerk toen men daar nog naar de mis ging, lang voordat er een dependance van het Nationaal Toneel werd gevestigd. Bezoekers worden er nu ingewijd in de wondere wereld van de Chinese geneeskunde. En wie van ons herinnert zich nog de winkel van Simon de Wit in de Gentsestraat? Ik in ieder geval niet. Verder vindt u in deze aflevering het vervolg op artikelen uit de vorige gazet, over museum Beelden aan Zee en over de architectuur rond het Belgischeplein. Wist u dat de bouw van het museum in 1994 tot grote maar vergeefse protesten van omwonenden aanleiding heeft gegeven? Ik was verbaasd en een beetje bedroefd hiervan kennis te nemen. Het is hartje winter. Koester de lange nachten. Steek de kaarsen aan. Geniet van een klein glaasje en een mooi muziekje. En probeer tevreden te zijn met uw aanwezigheid op aarde en met wat deze wijk u te bieden heeft. Ik wens u, namens de redactie, prettige feestdagen en een voorspoedig I N H O U D S O P G A V E o. a. Dick Leijnse ENGLISH SECTION VERKEERSVEILIGHEID IN SCHEVENINGEN / NIEUWBOUW ZORGCENTRUM DEO GRATIAS /9 OUD & NIEUW ONZE BEZORGERS CHIZONE IN DE LOURDESKERK BEELDEN AAN ZEE, DEEL /15 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU BELGISCHEPLEIN, ARCHITECTUUR UIT TWEE EEUWEN (VERVOLG) NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN BADCRYPTO SERVICE /26 3

3 HET JAARTJE WEL Het was me het jaartje wel! Enkele hoogtepunten noem ik hier uit een volgeladen jaarprogramma. Het Oranjefeest op het Belgischeplein was weer een groot succes, zowel voor wijkbewoners, bezoekers van buiten als voor de leden van onze Oranjecommissie. Bij de bemanning van de koffie- en hotdogskraam heeft ook uw bestuur zich dit jaar weer uitstekend geweerd. In het voorjaar en de zomer hebben bestuur en wijkgenoten zich geweerd bij de verschillende samenspraakmomenten over de bouwplannen voor ons deel van Scheveningen. Namens u allen hebben enkele bewoners bijgedragen aan het zogenaamde BOBplatform (Bewoners, Ondernemers, Bezoekers), voor een alternatieve visie op de voorlopige plannen die door de gemeente in het concept Masterplan-kust waren aangereikt. In het uiteindelijke voorstel van het college van B&W was de inbreng van het BOB-platform goed herkenbaar. En dat bracht rust aan de kust! Eind november en begin december hebben de Huiskamerconcerten en de Kerstviering bij de boom voor Albert Heijn eveneens veel succes geoogst. Wijkbewoners stellen deze evenementen duidelijk op prijs. Wij gaan daar dan ook zeker mee door. Het kerstdiner in de Hogere Hotelschool met onze vrijwilligers is ook al zo n niet meer weg te denken traditie. W I J K A A N G E L E G E N H E D E N Geen idee wat u zondag 22 november deed, maar ik was die middag in elk geval een gelukkig mens! Want ik maakte voor de tweede maal deel uit van iets dat een geweldige traditie kan gaan worden: de huiskamerconcerten in het Belgisch Park! De middag begon met de pianist Nico de Rooij en violist Paulus Kruijssen. Met een flinke dosis humor lichtte Nico de stukken toe die gespeeld werden: Beethoven, Rachmaninoff en een bijzonder aangrijpend stuk van Ernest Bloch dat menigeen kippenvel gaf. Op het volgende adres luisterden we naar de violist Andrei Serban (van de bekende muzikale familie van Roemeense/Russische afkomst) en pianist Lo Blotkamp die ons verrasten met opzwepende Roemeense, Hongaarse en Russische folklore. En als laatste zaten we op het puntje van onze stoel, toen Maaike Widdershoven, begeleid door Rob Stoop, ons ontroerde en deed glimlachen door nummers te zingen van Jasperina de Jong, Karin Bloemen, Toon Hermans en Wim Zonneveld. Wat heeft die vrouw een loepzuivere stem! Maaike Widdershoven, begeleid door Rob Stoop (In de weerspiegeling van de piano zijn een aantal enthousiaste luisteraars zichtbaar) Ze liet ons tot slot een kleine voorbode horen van haar nieuwe theaterrevue en dat klonk erg goed! (www.detheaterrevue.nl) Dus: volgend jaar in november graag opnieuw huiskamerconcerten. We hebben talent genoeg in de buurt om nog jaren mee te vullen! Marit Berssenbrugge Tenslotte hebben onze oproepen voor nieuwe bestuurskandidaten niet tevergeefs geklonken: deze herfst hebben zich vier kandidaten gemeld, die bezig zijn zich in te werken. Mede dankzij hun inzet is de bestuurlijke toekomst van uw wijkvereniging verzekerd. En daar profiteren we allemaal van. Voor het nieuwe jaar staan weer een paar flinke klussen op de agenda: Zo wordt in januari het Concept Masterplan in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening besproken. Wij zullen er bij die gelegenheid op toezien of de door de gemeente uitgewerkte verkeersplannen zullen worden bijgesteld op de door ons voorgestelde wijze. Liefst nog voor de plannen in februari ter goedkeuring naar de Gemeenteraad worden gestuurd! UITNODIGING AAN ALLE WIJKBEWONERS Het bestuur van de Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de NIEUWJAARSRECEPTIE in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22a, op Verder zijn er in april gemeenteraadverkiezingen, waar een ieder zijn goed- of afkeuring kan doen blijken over de bestuurlijke arbeid van dit college in de afgelopen vier jaar. Dat geldt dan overigens ook voor uw wijkbestuur, want in april zal de Algemene Ledenvergadering zich over óns lot uitspreken. DINSDAG 19 JANUARI 2010 VAN UUR U BENT VAN HARTE WELKOM Wij hopen dan weer op een grote opkomst. Namens het algemeen bestuur wens ik u goede, gezellige feestdagen en een voorspoedig Martin Bevers, voorzitter BNS 5

4 WE NEED YOU! Do you know that one out of every five recipients of this magazine is an international resident? In fact, you may be one! We understand that many of you find it difficult to speak or read Dutch. That is a pity for us Dutch residents, because we might miss your participation in our community. But it is a pity for you too, because you may not be aware of the history of this area and the interesting initiatives which are undertaken. Let s start by covering a few of these aspects; your participation may then come as a result. History in a nutshell Around 1910 Scheveningen was the place to be for the rich and powerful. The luxurious hotels along the beach hosted royalty, diplomats and bankers alike. Many of them were involved in the establishment of the Peace Palace (opened in 1913) which marked the start of The Hague as capital of international justice. Sixty years later the area was a complete shambles. Most of the great hotels were being demolished by entrepreneurs who were looking for a fast buck. The residential area nearby seemed to be their next target. The inhabitants revolted. They established a Bewonersvereniging (Resident Council) to join forces in order to get influence on developments. And they started a magazine (then called Parkgazet ) to inform and mobilize the residents. Thanks to these initiatives much of the historical architecture of the area has been preserved. But we must remain vigilant: during the last few years the town council has promoted some grandiose plans which would destroy the character of Scheveningen. The work of the Resident Council is as significant as ever! E N G L I S H S E C T I O N of the authors may even give you a short guided tour! What is going on? Have you noticed the Xmas tree on Harstenhoekplein, in front of Albert Heijn? The lights were switched on during a festive gettogether on December 8th when the sponsors - the Resident Council and the local shopowners - served glühwein and warm drinks to the visitors and their kids. Similar events are organised regularly. Last November, for instance, the yearly house concerts were held whereby music was made in three private homes: a program of songs, a classical concert with piano and violin, and a concert of one of the best gypsy violinists of The Netherlands. All musicians live in our neighbourhood! They each played three times to allow visitors to attend all concerts. Similar musical events will take place next year; you can read about them in this magazine. Happy New Year! The two Resident Councils in our area Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen and Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug invite you to their New Year receptions. Both receptions are announced elsewhere in this magazine; you will no doubt grasp the dates and places. A nice opportunity to meet people and have a free drink! The council members (all volunteers) will be there; perhaps an opportunity to ask them how we can benefit from each other. In other words, as we started off above: we need you! TO BE CONTINUED? English section! This is the 3rd edition of the Badgazet with an English section. Our intention is to find out if there is sufficient interest among the readers for English articles in this magazine. After this edition - and based on your reactions - we will decide if this initiative is to be continued or not. Initially Grant Maclachlan served as focal point for reactions; unfortunately he is unable to continue in this role. Please send your comments, support and suggestions to the addresses below. Up to now the number of (positive) reactions has been somewhat disappointing. Nevertheless we are not ready to give up as yet. All depends on your support. So: please let us know! By By mail: BNS, Gentsestraat 22a, 2587 HT, Scheveningen. By telephone: (070) You want to know more? Earlier this year 125 Jaar Belgisch Park was published. This book, written by two neighbours, describes the origin and development of Scheveningen Noord. It is written in Dutch but also contains some 700 illustrations which may interest you. Several international residents have purchased it for their relatives back home to give them an impression of the beautiful area we are living in. This book is still available in all bookshops. If you would like to have more information about the buildings and persons described in it, please contact the Resident Council. One De Wijkvereniging nodigt alle wijkbewoners van harte uit voor de jaarlijkse NIEUWJAARSBORREL DUTTENDEL EN WITTEBRUG ZATERDAG 9 JANUARI 2010 VAN UUR The resident council of cordially invites all residents for the annual NEW YEAR S DRINKS bent U van harte welkom voor een drankje en een hapje in het clubhuis van tennisvereniging Leimonias, Klatteweg 103 (Klein Zwitserland) 7

5 W I J K A A N G E L E G E N H E D E N VERKEERSVEILIGHEID IN SCHEVENINGEN NIEUWE COMMISSIE Nederland kent een zeer hoge verkeersveiligheid. Toch tellen wij nog gemiddeld 15 doden per week en een veelvoud daarvan aan gewonden. Driekwart van alle ongevallen vindt plaats binnen de bebouwde kom. De VOR (Verkeers Ongevallen Registratie) is een instantie in Heerlen die alle locaties, omstandigheden en gevolgen van verkeersongevallen registreert. Een wegbeheerder kan gebruik van maken van deze gegevens en gevaarlijke situaties vaststellen en een oplossing bedenken. De potentiële verkeersonveiligheid is moeilijker te registreren. Deze betreft de onveiligheid op locaties waar nog geen ongeval heeft plaatsgevonden. Zo n locatie wordt als gevaarlijk ervaren omdat het er onoverzichtelijk is of omdat er sprake is van veel bijna-ongevallen. Is de verkeersveiligheid hoog in Scheveningen? Binnen de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening van de bewonersvereniging bestaat een werkgroep die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid in Scheveningen. Deze groep zoekt gegevens over ongevallen bij officiële instanties zoals de politie. Aan de hand van deze gegevens wordt geprobeerd oplossingen te bedenken. Daarnaast kijkt die groep naar de potentieel gevaarlijke locaties om ongevallen te voorkomen. Deze laatstgenoemde locaties worden gemeld door de leden zelf of door weggebruikers en omwonenden die de bijna-ongelukken zien gebeuren. De werkgroep heeft veel contact met medewerkers van de Dienst Stadsontwikkeling om de verkeersonveiligheid te bespreken. De laatste tijd heeft een groot aantal locaties de aandacht van de werkgroep. momenteel overleg gevoerd. De gemeente heeft inmiddels het bezwaar geaccepteerd dat BNS/Wittebrug heeft gemaakt tegen de wijziging van de situatie, die gevaarlijker is geworden voor overstekende fietsers. Behaalde resultaten Verder zijn vorig jaar de bushaltes en oversteekplaatsen in de Stevinstraat nabij de Namensestraat en de Luiksestraat met de gemeente besproken en inmiddels verbeterd. Ook de verkeersonveilige situatie rond de Willem de Zwijgerschool is in samenwerking met een aantal ouders met de gemeente besproken. De gemeente is bezig met het uitvoeren van de toegezegde maatregelen. De rijstrook voor het verkeer naar de parkeergarage aan de Nieuwe Parklaan wordt momenteel veranderd waarbij een betere opstelmogelijkheid ontstaat voor de voertuigen van de politie. Op die manier kan de politie bij calamiteiten altijd wegrijden. Als laatste kan genoemd worden de voortdurende aandacht van de werkgroep voor de werking van de verkeerslichten en het parkeerverwijssysteem. De verkeersveiligheid is nooit te hoog en zal altijd aandacht vergen van de wegbeheerder. U en wij kunnen daarbij helpen. De commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening zal daarom actief blijven toezien op verkeersveiligheid. Mocht u in uw omgeving verkeersonveilige situaties opmerken dan horen wij dat graag. U kunt hierover contact opnemen met de commissie (tel ) of een sturen naar: Aad Pronk, secretaris Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening De commissie Senioren in de wijk is inmiddels al aardig uit de startblokken gekomen. Dankzij een goede respons op onze oproep in de Badgazet 196 van de afgelopen zomer zijn er inmiddels drie dames en drie heren druk bezig om de senioren in de wijk in kaart te brengen. Hierbij werken Bewonersorganisatie Duttendel & Wittebrug en de Wijkorganisatie Noordelijk Scheveningen goed samen. Wij hopen daarmee evenveel succes te krijgen als bij de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening en de redactie van de Badgazet. Maar niet te vroeg gejuicht!! Er is nog veel werk aan de winkel voor we van resultaat kunnen spreken. Inmiddels is in de grote flats aan de Alkemadelaan een inventarisatieactie gaande met hulp van Misja Horsthuis van de Stichting Boog teneinde daar, waar nodig, burenhulp en het bezoeken van ouderen een goed gestructureerde vorm te geven. Nog dit jaar hopen wij een soortgelijk project te starten in de Oranjeflats met medewerking van de VVE-besturen. Bovendien wordt in de Deventersestraat en zijstraten een actie voorbereid met straatcoaches. Deze zullen een breed takenpakket krijgen waaronder het in kaart brengen van de behoefte aan ouderenhulp en het bezoeken van eenzame buurtbewoners. Deze initiatieven krijgen de volle medewerking van het Stadsdeelkantoor, dat ook financiële ondersteuning beschikbaar stelt. Dit onderstreept dat de gemeente het werk van de nieuwe commissie belangrijk vindt. Daar zijn wij blij mee. Enkele voorbeelden: de kruising van de Zwolsestraat en de Harstenhoekweg waar grote vrachtauto s en touringcars de bocht niet kunnen nemen; de kruising van de Nieuwe Parklaan en de Nieuwe Duinweg waar in 2008 veel ongevallen plaatsvonden; de kruising van de Stevinstraat en de Badhuisweg waar een onbegrijpelijke situatie bestaat; het fiets-voetpadgedeelte van de Harstenhoekweg naar de Watertoren waar een gevaarlijk menging van voetgangers en fietsers plaatsvindt. Over de onlangs gewijzigde fietsoversteek op de Arletta Jacobsweg bij Madurodam wordt VVSL Martin Bevers 30 januari vieren wij het 110-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden. Wij hopen alle èles te zien op deze bijzondere dag. Aanmelden kan door te mailen naar nl en meer informatie is te vinden op de website Wij hopen U allen 30 januari te zien! De VVSL dies commissie 8

6 W I J K A A N G E L E G E N H E D E N Artist Impression. Mogelijke nieuwbouw, gezien vanaf de Nieuwe Parklaan Artist Impression van de mogelijke nieuwbouw, gezien vanaf de Badhuisweg NIEUWBOUW ZORGCENTRUM DEO GRATIAS Al geruime tijd is Respect Zorggroep Scheveningen bezig met plannen voor nieuwbouw van het verzorgingshuis Deo Gratias aan de Badhuisweg. Het huidige gebouw is nu ongeveer 35 jaar oud en voldoet volgens de directie niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit staat vermeld op de website van Respect Zorggroep Scheveningen. Deo Gratias heeft grote plannen bij eventuele nieuwbouw; Relatief kleine wooneenheden van 25 m 2 zouden plaats moeten maken voor 2-kamer woningen van 47 m 2 voor bewoners in de AWBZ tot 90 m 2 in de vrije sector. Op de begane grond is een zorgboulevard gedacht met daarin Respect Thuiszorg, een apotheek, een huisartsencentrum, fysiotherapie en een kinderopvangcentrum. Deze zorgactiviteiten moeten hun uitstraling hebben op de aanliggende wijken Belgisch Park, Wittebrug en het Renbaankwartier. Onder de nieuwbouw is een Albert Heijn supermarkt van 1500 m 2 gepland met daarbij een twee verdiepingen diepe parkeergarage voor 120 auto s. Om al deze plannen te verwezenlijken zal het volume van de nieuwbouw fors stijgen. Het huidige gebouw bestaat uit verschillende torens tussen vier en zeven bouwlagen en inspringende gevels. Het nieuwe pand zal minimaal zes bouwlagen tellen met daarop een terug liggende zevende bouwlaag en aan de kant van de Cremerweg oplopend in een torentje van tien bouwlagen. Aan de zijde van de Badhuisweg komt er een rechte gevel met een gelijkvloerse entree. Aan de zijde van de Nieuwe Parklaan komt de entree van de supermarkt, de parkeergarage en een groot terras voor recreanten. Nadrukkelijk is gesteld dat de nieuwbouw niet ten koste mag gaan van het groen in de omgeving. Om alle bestaande en nieuwe functies te kunnen verwezenlijken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Deo Gratias is hierover in gesprek met de gemeente die zich nog beraadt op haar standpunt. De aanpassing van het bestemmingsplan zal naar verwachting een jaar gaan duren. De nieuwbouw staat gepland voor Bij deze nieuwbouw liggen bij de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) van de bewonersverenigingen Noordelijk Scheveningen en Duttendel / Wittebrug een aantal pijnpunten die we aan de bewoners in de omgeving willen voorleggen: 1. Met de bouw van een supermarkt (iets groter dan die in de Amsterdamsestraat / Gentsestraat) komen in de Nieuwe Parklaan een aantal nieuwe verkeersstromen op gang. Voor het bereiken van de parkeergarage moet telkens het veel gebruikte fietspad worden gekruist. Verkeersveiligheid moet hier natuurlijk voorop staan. 2. De ontwikkelingen in de omgeving mogen we niet uit het oog verliezen. Aan de andere kant van de Badhuisweg en Nieuwe Parklaan is de gemeente bezig met het Masterplan Scheveningen Bad. Op de locatie van het Casino en het politiebureau staat hoogbouw gepland. Tussen deze locatie en Deo Gratias staat veel originele architectuur die door hoogbouw aan beide zijden op den duur wel eens van minder belang zou kunnen worden. 3. Deo Gratias is voor een groot deel omzoomd door bos. Het uitbreiden van zorgfuncties in de wijk is van groot belang, maar ook het aangezicht is belangrijk. De commissie VRO is hierover met Deo Gratias en de gemeente in gesprek. Samen met wijkbewoners wil de commissie, nu de nieuwbouw nog in een ontwerpfase zit, een werkgroep vormen om te onderzoeken of voor deze nieuwbouwplannen voldoende draagvlak bestaat. Uw reactie wordt dus zeer op prijs gesteld. Steven Witkam, voorzitter Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening 9

7 ZONDER ONZE WINKELS KUNNEN WIJ NIET LEVEN OUD & NIEUW (13) In discussies over de economische malaise komt telkens ook de vorige crisis ter sprake, die van de jaren dertig. Waar bijna niemand het over heeft, zijn de mensen die zelfs in zulke barre tijden hun nek uitsteken. Zoals de winkeliers. Want het moet een gok geweest zijn voor kruidenier Simon de Wit om op 18 mei midden in die eerdere crisis - aan de Gentsestraat 44a (hoek Haagsestraat) het 15e Haagse filiaal te openen. Filiaalchef Janse besefte dat promotie belangrijk was; het Vaderland schreef: Midden in den winkel prijkt een electrisch verwarmde en van glazen wanden voorziene pindabus, een aardige reclame. De winkel sloeg aan en bleef zelfs tijdens de oorlog (toen Scheveningen ontruimd was) open: op 15 februari 1944 werd Aad van den Berg benoemd tot bedrijfsleider. Hij was pas 23 jaar oud maar had al vijf jaar warm gelopen bij Simon de Wit in Rotterdam. Van den Berg ging in de kost bij de familie Hoogerheide aan de Zutfensestraat 31 en correspondeerde met zijn verloofde Corrie in Vlaardingen. Na de oorlog trouwden ze, gingen aan de Arnhemsestraat 39a wonen en kregen drie dochters. De zaak liep zo goed dat Simon de Wit het aandurfde om iets geheel nieuws te ondernemen: na een totale verbouwing werd de winkel op 28 juni 1956 heropend als de eerste zelfbedieningszaak van Scheveningen. Zeer modern allemaal; de inrichting was volgens de krant een synthese van de Duitse en Amerikaanse systemen [ ] dat geheel op de aard van de Nederlandse huisvrouw is aangepast. Maar traditie was er ook: op de foto van de feestelijke heropening (die wij u later misschien nog eens tonen) staat prominent vóór het gezin en de elf (!) personeelsleden de pindabus uit 1933 te pronken. De oude foto moet ongeveer uit die tijd zijn. Hij toont een grote zaak met aan beide gevels twee etalages. Boven de winkel had de Joodse dames-coiffeur Isidore Hamburger zijn ruime kapsalon. Aad van den Berg is tot 1975 bedrijfsleider gebleven. In 1978 werd Simon de Wit overgenomen door Albert Heijn; omstreeks die tijd moet dus ook deze winkel naar de grote broer zijn overgegaan. Velen van u zullen zich dat volgepakte kruipdoor-sluipdoor zaakje nog wel herinneren. Nu staat het pand niet meer ten dienste van de inwendige mens maar van het uiterlijk: het wordt gebruikt door Sita s Beauty Salon. Jan van Pesch / Paul Crefcoeur P.S. Veel van bovenstaande informatie is afkomstig van dochter Margriet van den Berg die nu in het Belgische Heusden woont. Zij heeft nog meer foto s en verhalen; als u die ook hebt (èn ze aan Jan van Pesch stuurt) dan kunnen wij in een latere Gazet een nog completer verhaal vertellen over deze winkel, tijdens en nà de oorlog. ONZE BEZORGERS Rondom de jaarwisseling kunt u de bezorgers van de Gazet weer aan de deur krijgen. Zij wensen u een voorspoedig jaar en hopen natuurlijk op een kleine fooi. Ik heb de indruk dat zij hun werk goed doen. Als u klachten hebt dan kunt u dat via het secretariaat van de Bewonersvereniging laten weten. Robin Dijkhuizen Jeroen de Graaf Youri Nadorp Tymen Mos Sander van Vliet Omdat in de afgelopen twee jaren één of meer anderen met valse Nieuwjaarskaartjes langs zijn gekomen, hebben wij een nieuw systeem ingevoerd. De hier getoonde bezorgers krijgen een pasje waarop hun foto en hun naam staat. Ik wil u vragen om alleen aan hen uw bijdrage te geven. Charlotte en Rouwan bezorgen in Duttendel / Wittebrug, de anderen in de overige wijken van Noordelijk Scheveningen. Jan van Pesch Frank Pronk Guus Pronk Hugo Hoving Jasper Bal Pim Spierdijk Yuri Nooordam 11 Bezorgers Duttendel-Wittebrug Charlotte Knoester (Duttendel-Wittebrug) Rouwan de Hooge (Duttendel-Wittebrug)

8 In een eerdere Gazet is een artikel gepubliceerd over de geschiedenis van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes kerk. Toen werd al geopperd dat de oude kerk uit 1925 een spiritueel centrum zou herbergen. Nu, ruim een jaar later, is het zover. Het Chizone centrum is geopend en ik ben er een kijkje gaan nemen. K I J K O P D E W I J K CHIZONE IN DE LOURDESKERK Als kind zat ik regelmatig op de harde kerkbanken in de Lourdes kerk. Met ontzag staarde ik dan naar de muurschildering van de Drie Eenheid en naar de gigantische beelden van de profeet Malachias en de priesterkoning Melchisedech. Ik deed er mijn Eerste Communie, mijn Heilige Communie en later woonde ik er Kerstnachten, huwelijken en begrafenissen bij. Hoe had ik toen ooit kunnen bedenken dat deze zelfde Lourdes kerk ooit nog eens een spiritueel centrum zou worden, waar men terecht zou kunnen voor holistische massagetherapie, meditatie, pilates, yoga, Zen en Chinese geneeskunde! Het was dan ook met gemengde gevoelens van zowel verbazing als nostalgie dat ik het spiritueel centrum bezocht, door de ingang aan de Tweede Messstraat. Bij Chizone worden therapievormen en behandelwijzen beoefend die in meer of mindere mate gebaseerd zijn op oosterse geneeswijzen of een vergelijkbare grondslag. Chi betekent energie, levenskracht. Als wij in de Chivorm bewegen ontstaat de Chi-energie, die de geestelijke en lichamelijke gezondheid versterkt. Beneden zijn diverse kleine ruimtes gecreëerd, waar o.a. holistische massage, Qigong Tuina massage en Yoga gegeven worden aan kleine groepen. De zachte oosterse muziek die ik hoor is kalmerend en ontspannend en de bewegingen die ik de mensen zie maken zijn subtiel en beheerst. Ook Zen wordt er beoefend. Dick Zirkzee is Zen Coach en vertelt: Zen is een boeddhistische meditatievorm die vanuit India naar China is overgewaaid en daar vermengd is met Taoïsme en Confusionisme. Zen is helend. Zen vermindert het lijden van jouzelf en anderen. Zen is loslaten. Woorden zijn nooit toereikend om Zen te beschrijven. Zen moet je ervaren. Als ik boven kom en de kerk zelf betreed, moet ik wel even slikken. De muurschildering, de beelden, de kruisweg en het altaar zijn afgeschermd door houten schotten. Dit is gebeurd in opdracht van het Bisdom Rotterdam. De kerkbanken zijn verdwenen en in de enorme ruimte toont een Aziatische Thai-Chi leraar zijn sierlijke bewegingen. 13 Ik zit in de kerkzaal met Susan Kuijlenburg vlak bij een straalkacheltje dat ons een beetje warm houdt en zij vertelt dat het in gebruik nemen van de kerk voor meditatieve zaken eigenlijk niet zo vreemd is. De Katholieke kerk staat steeds meer open voor spirituele zaken en het verbinden van lichaam en geest door meditatie is niet iets wat gelovigen hevig tegen de borst stuit. Wij gebruiken deze ruimte met alle respect voor de kerk. En we verhuren de ruimtes voor rustige, serieuze zaken als vergaderingen, lezingen, workshops, theeceremonies en nooit voor feesten en partijen. Als ik later de enthousiaste eigenaar Noel de Bruin spreek, die samen met zijn broer Maarten de leiding heeft, verontschuldigt hij zich voor de kou in de kerkzaal. Deze ruimte is op dit moment nog niet warm te stoken, daar hebben we ons eerlijk gezegd wel even op verkeken. De verbouwing van de oefenen trainingsruimte en praktijkruimtes is nu afgerond. In de loop van 2010 zal de grote kerkzaal uitgroeien tot een open activiteitencentrum en een inloopplek waar in rust genoten kan worden van een drankje, boekje, muziekje of alleen maar van de serene sfeer van deze prachtige ruimte, en tegen die tijd uiteraard verwarmd! Chizone is zeven dagen per week geopend. U mag gerust even binnenlopen voor meer informatie of voor een gratis proefles. Chizone 2e Messstraat 108 Marit Berssenbrugge

9 foto's: Han van Bommel BEELDEN AAN ZEE (2) In de vorige aflevering van de Badgazet hebt u een eerste bijdrage kunnen lezen over museum Beelden aan Zee. In deze aflevering ga ik in op de verzameling, de stichters en de begintijd van het museum. De verzameling van het museum werd, in eerste instantie, bijeengebracht door het echtpaar Theo en Lida Scholten. In 1966 kochten Theo en Lida in een Haagse galerie hun eerste beeldje: een 42 centimeter hoge bronzen figuur van de Spaanse beeldhouwer Venancio Blanco. Venancio Blanco In 1969 volgde hun tweede beeldje. Daarna ging het steeds sneller. Lida zelf schrijft in 2009 hierover: Verzamelen, vooral kunst verzamelen, verloopt volgens een bepaald patroon: men krijgt belangstelling voor kunstzinnige objecten zoals sieraden, foto s, prenten, schilderijen, beelden. ( ) Als er de tijd en de middelen voor zijn kan die belangstelling langzamerhand een passie worden. De ervaring van velen is dat het, hoe dan ook, als een verrijking van het leven ervaren wordt. Men kan zich verdiepen in de kunstgeschiedenis of naar musea en tentoonstellingen gaan. Men kan zijn vakantie- of zakenreizen erop inrichten. Soms probeert men kunstenaars persoonlijk te ontmoeten en ook dat geeft een extra dimensie aan het verzamelen. De manier ontdekken waarop veel kunstenaars in het leven staan kan een verrijking van de Lida Scholten eigen levensopvatting betekenen. Persoonlijk wil ik hier getuigen dat we veel van de bovenstaande wegen bewandeld hebben en dat het ons leven zeer verrijkt heeft. Ergens in de jaren 80 was hun verzameling gegroeid tot zo n 600 beelden en was hun ruime villa te klein om alles goed te kunnen plaatsen. Zo kwam bij hen het idee op om, uit eigen middelen, een museum te stichten waar hun almaar groeiende verzameling kon worden ondergebracht. In eerste instantie zou dit in hun toenmalige woonplaats Bilthoven komen. Dat ging niet door, onder andere vanwege protesten van omwonenden. Maar gelukkig bood Den Haag een alternatief. Ook hier waren er tegenstanders (zie kader), maar de uitkomst was gunstiger. In september 1994 opende koningin Beatrix het nieuwe museum en kwam een eind aan meer dan tien jaar van plannen, procedures en strijd. Thans omvat de collectie van museum Beelden aan Zee bijna 1000 beelden en enkele honderden penningen. Het merendeel van de werken dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Er zijn grote en kleine 14 beelden, gemaakt door bekende en onbekende beeldhouwers, afkomstig uit de hele wereld en uitgevoerd in de meest uiteenlopende materialen. De mens het mensbeeld is het leidmotief in de collectie van Beelden aan Zee. De organisatie van het museum is uniek in Nederland. Naar voorbeeld van enkele particuliere musea in de Verenigde Staten wordt het museum gedragen door vrijwilligers, in Beelden aan Zee Partners genoemd. Onder leiding van een kleine professionele staf zijn de Partners verantwoordelijk voor het dagelijkse bedrijf (entree, café, winkel, zaaldienst, enz.). Een beperkt aantal Partners zet zijn voormalige professionele expertise in voor het museum (boekhouding, keuze winkelassortiment, vertalingen, tekstredactie, enz.). De opleiding voor nieuwe Partners duurt een jaar. Gezien de leeftijdsopbouw van de vrijwilligersorganisatie ( een groot deel is 60+ ) is het noodzakelijk jaarlijks 20 à 25 nieuwe Partners op te leiden. Daarvoor hoeft niet apart te worden geworven want het bestaande legioen genereert zelf de nieuwe aanwas. Van 1994 tot 2002 leidde het echtpaar Scholten zelf het bedrijf, in artistiek en in zakelijk opzicht. Sinds hun terugtreding kent het museum een betaalde staf inmiddels gegroeid tot 5 parttime medewerkers - die wordt ondersteund door de ca. 150 Partners. Het sculptuur Instituut, dat met zo n 25 vrijwilligers werkt, heeft een betaalde staf van drie parttime medewerkers. Theo Scholten overleed in 2005, 78 jaar oud. Lida Scholten is nog steeds zeer betrokken bij het museum. Zij komt nog bijna elke week over uit haar nieuwe woonplaats Bunnik om een dagje in het museum te werken. Ik vraag haar op welk aspect van het

10 museum zij met de meeste tevredenheid terugkijkt. Zij aarzelt geen moment. Ik ben blij met de manier waarop de verzameling wordt beheerd en getoond. Ik ben ook blij met de aandacht voor de vele Nederlandse beeldhouwers, die hebben nu een eigen huis. Maar zonder twijfel ben ik het meest ingenomen met het feit dat het nog steeds lukt om met de hulp van zoveel, zeer gemotiveerde Partners de museumformule te realiseren. Nederland mag blij zijn met de aanwezigheid van dit eerste en belangrijkste beeldenmuseum in ons land. Wij zijn als inwoners van Scheveningen natuurlijk al bevoorrecht met de nabijheid van de zee, de duinen en het strand. En dan hebben we ook nog dit museum op wandelafstand. Ik citeer Gerard Reve die schreef: Je vraagt je wel eens af: Waar hebben we het aan verdiend. Welnu, wij hebben dit museum vooral te danken aan het echtpaar Scholten. In een volgend nummer zal ik de directeur aan u voorstellen en iets schrijven over de plannen voor de toekomst. Dick Leijnse Dubbelportret van het echtpaar Scholten, Mario Martinelli DE OMWONENDEN De oorspronkelijke intentie was een museum in Bilthoven, de woonplaats van de familie Scholten. Het jaar: De gemeente wilde meewerken en Wim Quist werd in de arm genomen als architect. Bezorgde omwonenden verzetten zich echter met hand en tand tegen de komst van een museum in hun chique villawijk. Zij vreesden dat hun rust zou worden verstoord. En omdat de gemeente nogal slordig met de procedures omsprong werd het plan na acht jaar strijd door de Raad van State afgewezen. Terwijl de strijd in Bilthoven nog in volle gang was, verlegde Theo Scholten zijn aandacht naar de huidige locatie. In 1986 begon hij gesprekken met het bestuur van de Sociëteit De Witte (de eigenaar van Paviljoen Von Wied en het stuk duin eromheen), de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de gemeente en het waterschap Delfland (belangrijk omdat het duin onderdeel is van de zeewering). De vasthoudendheid van Theo Scholten in combinatie met de steun van het gemeentebestuur leidde tot toestemming van alle bevoegde instanties in Toch moest nog twee jaar worden gewacht voordat de schop de grond in ging want inmiddels waren omwonenden wakker geworden. En zoals u al zult vermoeden: die waren niet blij met het plan om voor hun deur een museum te doen verrijzen. Zij vormden de Inspraakgroep Seinpostduin die zich voorzag van juridische bijstand en met grote creativiteit voortdurend nieuwe argumenten tegen het plan naar voren bracht. Eerst beschouwden zij het museum als te hoog, daarna zou het visueel vloeken met het paviljoen Von Wied. Vervolgens werd rondstuivend zand erbij gehaald als angstbeeld en tenslotte lieten zij drie advocaten argumenteren dat niet alleen het paviljoen maar ook het duin zelf een rijksmonument was waarop beslist niet mocht worden gebouwd. En dan is deze opsomming ongetwijfeld niet volledig. Het procederen hield pas op toen de Raad van State de laatste bezwaren van de Inspraakgroep verwierp. Het was inmiddels juli Een week later, op 13 juli 1993 begon het eigenlijke werk met het afgraven van het duin en het verwijderen van een paar bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De Inspraakgroep was nog steeds niet blij maar hield zich verder redelijk stil. Naschrift. Nu weet ik wel dat wij, in onze rechtsstaat, mogen protesteren tegen alle plannen van de overheid. En dat doen we dan ook. Toch moet het mij van het hart dat dit protest, tegen een cadeau van het echtpaar Scholten aan de samenleving, niet van ruimdenkendheid getuigt. Ik betwijfel of de ruim 1700 ondertekenaars van toen er slechter op zijn geworden. En mocht dit toch zo zijn dan wens ik hen de wijsheid toe dat zij niet langer hun onvrede koesteren, maar ook aan het esthetische plezier van zeer vele museumbezoekers denken. En aan de economische waarde van een instituut dat bezoekers uit een wijde omgeving naar Scheveningen trekt zonder dat het de samenleving een stuiver aan subsidie heeft gekost. 15

11 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU U kent het wel hè, dat madeleine-koekje van Proust, waarmee hij zich helemaal kon overgeven aan zoete herinneringen uit zijn jeugd. Mij overkwam een beetje hetzelfde, toen ik twee jaar geleden, na 45 jaar, weer in deze regio neerstreek. Mijn madeleine-koekje was de Mechelsestraat, waar ik vanaf mijn zevende tot aan mijn studententijd gewoond heb en van waaruit ik ook getrouwd ben. Als ik nu door de wijk fiets komen de herinneringen aan mijn jeugd als vanzelf naar boven. Het was een kinderrijke straat, die Mechelsestraat, met weinig auto s en door zijn aparte brede vorm een paradijs voor kinderen. Er werd naar hartenlust gespeeld, gerolschaatst, getennist en gehockeyd, gejojood, gehinkeld en geknikkerd. En s zomers, als het heel warm was geweest, gebeurde het wel eens dat je schoenen in het asfalt bleven plakken. Op die zelfde warme dagen kwam s avonds rond zevenen, als wij nog even, na het eten, buiten mochten spelen, de Italiaan de straat inrijden, zijn belletje kondigde hem al van verre aan: Ach toe, mogen we een ijsje? Eén bolletje maar. Maar het was niet alle dagen feest ook al kostte dat ene bolletje in dat lekkere hoorntje maar één dubbeltje! En s zomers ging je natuurlijk zwemmen in zee: wij in het volksbad, mijn moeder in het luxe bad een eindje verder op, want ja, je leerde al vroeg: onderscheid moet er zijn in het leven! De bosjes van de Brusselselaan waren er voor het regelmatig terugkerende ommetje. Het doel was steevast de koepel, de grote, houten paddestoel met rieten dak, met een bank er omheen gemonteerd, op een heuvel, vanwaar je soms een glimp van de zee kon opvangen. En in de winter, als er een dik pak sneeuw lag, vermaakten we ons uren met de slee op de berg van de Brusselselaan: het geploeter omhoog met de slee achter je aan werd ruim beloond, vonden wij, met een glijvlucht van een paar seconden naar beneden. En dan was er de kerstnacht. Om half vijf s morgens met je slaperige hoofd de vrieskoude in naar de nachtmis van 5 uur in de Lourdeskerk. Het had iets spannends, vooral wanneer de neervallende sneeuw de geluiden dempte en de straten er verstild bij lagen. En dan de Stevinstraat, die zo n grote rol speelde in het leven van iedere dag. Hus op de hoek met de Namensestraat voor het dagelijkse broodje bruin en wit, het grote postkantoor daar schuin tegenover voor de postzegels, de brieven en de pakjes. Banketbakker De Vries op de hoek met de Gentsestraat, hét adres voor de lekkerste verjaardagstaart, als je tenminste niet je zinnen gezet had op de hazelnoot taart van Kelder. En, oh ja, het einde van de Vasten, om twaalf uur op Paaszaterdag, werd ook altijd gevierd met een taartje van De Vries. Vlak naast De Vries, in de Stevinstraat had je dan de fantastische boekwinkel van Juffrouw Stegman, waar steevast, ieder jaar, alle boeken voor onder de kerstboom gekocht werden. En dan tenslotte Fongers, de fietsenwinkel, weer schuin tegenover Stegman, waar we soms kwamen voor een nieuwe fiets maar vaker met een gebroken ketting of een lekke band: banden plakken, daar waren we niet handig in. Maar voor de echte boodschappen gingen we met bus 22, halte Doorniksestraat, Brusselselaan, naar de stad. 17 Heerlijke dierbare herinneringen, zij komen en gaan als ik op mijn fietsje door het Belgisch Park rijd. En terwijl ik me realiseer dat vele van deze plekken een andere bestemming hebben gekregen, dat er niet meer gejojood wordt op straat, dat de badhokjes op het strand hun plaats hebben moeten afstaan aan diverse strandtenten, waar het ruisen van de zee niet meer boven het muziekgeschal uitkomt.en dat de Koepel allang niet meer het doel van een gezellig ommetje is. Dat je nu in de Lourdeskerk voor geest én lichaam terecht kunt, dat die bushalte er niet meer is: Andere tijden, andere behoeften, nieuwe uitdagingen! Het Belgisch Park gaat met z n tijd mee en het is het nog steeds fijn om er te wonen! Ik prijs me gelukkig dat ik weer terug ben! Elly van der Pol NIEUWE REDACTEUR Mechelsestraat Veertig jaar heb ik de zee gemist! In het Brabantse land, hoe prachtig ook, bleef toch de weidsheid van het golvende water maar lokken. Daarom ben ik nu, na 40 jaar, teruggekeerd naar Scheveningen. Op de vraag of ik me zou willen inzetten voor de Badgazet en voor het bestuur van de wijkvereniging Duttendel-Wittebrug heb ik zonder aarzeling ja gezegd, omdat ik graag iets wil doen voor deze wijk, waar het zo goed toeven is! Elly van der Pol

12 BELGISCHEPLEIN, ARCHITECTUUR UIT TWEE EEUWEN DEEL 2 (vervolg van het artikel BadGazet 198) Met name onder invloed van Berlage is in Nederland lang negatief geoordeeld over de architectuur van de negentiende eeuw, d.w.z. de verfoeilijke neostijlen en het eclecticisme. Daarom zijn er zo gemakkelijk veel bouwwerken uit die tijd in de twintigste eeuw gesloopt om plaats te maken voor modernistische gebouwen. Scheveningen is daar een duidelijk voorbeeld van! Eén van de eclectische gebouwen dat al vroeg (1937) is gesloopt, is Regina Maris aan het Belgischeplein om vervangen te worden door een flat in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Nieuwe Haagse School aan de Brusselselaan met vele Wright-elementen horizontale gevelindeling geaccentueerd door betonnen lijnen, overhangende dakranden, gemetselde terrassen, tuinmuurtjes en pergola s die de overgang tussen binnen en buiten vormgeven zijn typische kenmerken van Wrights beroemdste huis en ook van de bouwwerken van de Nieuwe Haagse School. Daarnaast hebben de gebouwen in Den Haag meestal stalen raamkozijnen. Overigens vertonen huizen aan bijvoorbeeld de Brusselselaan en Doorniksestraat meer de typische kenmerken van de architectuur van Wright dan de flat Regina Maris aan het Belgischeplein. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het herstel van havens, industrie en infrastructuur de eerste prioriteit. Pas in de jaren vijftig kwam de woningbouw op gang. De overheid speelde daarbij een grote rol als financier of subsidiegever. Een voorbeeld van gesubsidieerde wederopbouwarchitectuur is de flat uit 1953, die gedeeltelijk aan het Belgischeplein en gedeeltelijk aan de Leuvensestraat/Hasseltsestraat ligt. Het gebouw toont de invloeden van zowel de wat meer traditionalistische als de modernere functionalistische bouwstijl, iets wat men in die tijd bij vele bouwwerken ziet. Naar mijn mening ziet men ook nog enkele kenmerken van de Nieuwe Haagse School terug in deze flat. Niet alleen op het Belgischeplein, maar bijna overal in de wijken, waarin de lezers van dit blad wonen, kunnen we genieten van prachtige gevels, die een overzicht geven van architectuur uit twee eeuwen. Erik Werner Tweemaal Regina Maris aan het Belgischeplein Grote delen van Den Haag zijn in de jaren 30 van de twintigste eeuw in de stijl van de Nieuwe Haagse School gebouwd, bijvoorbeeld de Vogelwijk, het Benoordenhout en Marlot. De architecten van deze stijl waren sterker dan architecten van andere Nederlandse architectuurscholen, beïnvloed door Frank Lloyd Wright, Amerika s grootste architect. Tussen 1900 en 1910 was met Wright voor het eerst een Amerikaan in plaats van een Europeaan dominant binnen een kunstvorm (iets wat we ons met de huidige Amerikaanse dominantie binnen bijna alle kunstvormen nauwelijks meer kunnen voorstellen)! Kubistische vormen in baksteen, een Het beroemde Robbie House van F.L.Wright, Chicago,

13 EEN NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN In januari van dit jaar is het duinwaterbedrijf Dunea begonnen met de herinrichting van het gebied rondom de Scheveningse watertoren. De werkzaamheden moesten onderbroken worden bij aanvang van het broedseizoen in maart en men kon pas weer verder in september. Een groot aantal bomen en struiken heeft het veld moeten ruimen. Wat komt ervoor in de plaats en wat is de stand van zaken? We zijn eens gaan informeren. Horeca, informatie en uitzicht Direct naast de watertoren, waar Harstenhoekweg, Pompstationweg en fietspad Prinsenweg samenkomen, stond altijd die oude vertrouwde snackkar. Zoals bekend is deze vorig jaar door brand volledig verwoest. Met name de kleinschaligheid gaf het kruispunt een ietwat gemoedelijke en landelijke aanblik. Het is een geruststellende gedachte dat Dunea zowel kleinschaligheid als mogelijkheden om snacks te verorberen tracht voort te zetten in de vorm van een kiosk. Dezelfde uitbater van de uitgebrande snackkar zal de nieuwe ruimte exploiteren. "De kaart is in overleg met Dunea vastgesteld," aldus persvoorlichtster Sandra Zittersteijn, "en zal, naast het gebruikelijke patatje, ook gezonde producten bevatten." Een saillant detail is wel, zo werd mij toevertrouwd, dat het de exploitant niet is toegestaan om pal naast één van de grootste waterproducenten van Nederland de bekende blauwe en rode flesjes water te verkopen. De horecavoorziening wordt geïntegreerd in een kunstmatig aan te leggen stuk duin; de gedachte is dat de constructie op deze wijze naadloos in het landschap opgaat. Een impressie hiervan is te zien op waarbij u klikt op projecten. Behalve snacks zal men in de kiosk ook informatie kunnen krijgen over Meijendel en het duinwaterbedrijf. Tevens zullen er toegangskaartjes te koop zijn voor het ondernemen van wandelingen in bijvoorbeeld de unieke natuurgebieden Kijfhoek en Bierlap. Onder begeleiding van de projectleider van het watertorenplein, Frans van Miltenburg, beklimmen we via een talud het dak van de betonnen kiosk in aanbouw. De contouren van het duin waarin dit bouwwerk uiteindelijk moet opgaan worden al enigszins zichtbaar. Ook in de definitieve vorm zal het dak betreden kunnen worden om bezoekers uitzicht op het natuurgebied te geven. De langste bank van Nederland De ingang van Dunea is nu naar achteren verplaatst in de richting van de fabriek. De oude portiersloge, waaraan tevens de slagboom was gekoppeld, is inmiddels gesloopt. De nieuwe huisvesting voor de portier annex toegangspoort van het drinkwaterwaterbedrijf is momenteel in aanbouw. Op deze manier komt de watertoren in zijn geheel vrij te staan en ontstaat rondom de toren het beoogde ruime plein. Een deel van de rand van het plein wordt geaccentueerd door een lange cirkelvormige bank van hardhout die ongetwijfeld bestand is tegen het weer van Scheveningen. "Deze bank," zo claimt van Miltenburg, "is de langste van Nederland." Om bezoekers alvast een voorproefje te geven van wat er allemaal in het natuurgebied kan te zien is, is aan de overzijde van het fietspad een mini natte duinvallei aangelegd. Overigens kan ik uit eigen waarneming bevestigen dat dit plasje soms ook gebruikt wordt om er honden en zelfs kinderen in te laten zwemmen. Het moge duidelijk zijn dat dit nimmer de bedoeling van Dunea is geweest. Het is daarom te hopen dat het drinkwaterbedrijf zich niet door dergelijk ondisciplinair gedrag gedwongen ziet ook hier weer hekwerken en borden met een verwijzing naar artikel 461 te plaatsen. Enfin, alle werkzaamheden aan het watertorenplein moeten in maart 2010 zijn afgerond; immers, er begint dan weer een nieuw broedseizoen. Harry de Jongh 21

14 BADCRYPTO nr. 35 Horizontaal 4. Drinkgerei dat door de orthodontist wordt voorgeschreven (10) 6. Zo zuiver zijn melktanden nooit (4) 7. Geen munt (3) 8. Dat resultaat van een visagiste is geen prettig gezicht (9) 11. Visje om (op) te bijten als je je moet beheersen (4) 13. Verplicht kusjes geven terwijl je het niet meent (12) 15. Is uitgekookt half gek (4) 16. Daarin bewaren specialisten hun conserven (11) 17. Zit op een domme slaapwandelaar (6) 20. Kijkt over de schouder van de tandarts mee (12) (4) 22. Niet kiezen voor zo n Italiaans gerecht! (9) 23. Gekke ploertendoder (5) Verticaal 1. Foto s van Januskoppen (16) 2. Een medaille voor tanden waar dit niet op zit (4) 3. Niet erg ondernemende kijker (3+3) 4. Hiermee dient men het toilet eerst grondig te reinigen voordat de WC-eend wordt toegepast (9) 5. Daarmee slaan hockeyers de tegenstanders op hun bek (9) 8. Haar dat in orde zit (4) 9. Zit in het gebroken hart van een zwetser (9) 10. Dat rijwiel van een baardaap is vast gestolen (9) 11. Ingrediënt van 22 hor (4) 12. Die onzinnige krullen doe je de das om (8) 14. Stomme studiebegeleiders hebben er twee aan hun kop (7) 18. Om iemand onfatsoenlijk voor het lapje te houden (4) 19. Kijkers die er goed uitzien (4) Oplossingen uiterlijk 10 januari 2010 sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, of naar Tijdens de redactievergadering op 12 januari worden de winnaars van de competitie bepaald (of geloot bij gelijke scores). Goud is een Restaurant-cheque ter waarde van 40 voor Restaurant Le Début of Brasserie Zinq in de Hotelschool; de twee andere prijzen worden door de Wijkvereniging aangeboden. Ik dank de gulle gevers! Het competitie-systeem is in goede aarde gevallen: er wordt goed gebruik van gemaakt. We gaan er daarom mee door met Badcrypto s nrs. 36 t/m 41. Blijf dus uw oplossingen insturen, óók als u er niet helemaal uitgekomen bent! OPLOSSING BADCRYPTO NR. 34: Horizontaal: 1.Proef; 5.Blauwdruk; 7.Zonsverduistering; 12.Wortelbehandeling; 14.Ik kijk wel uit; 16.Enorm; 18.Vogelaarwijk; 21.Lol; 22.Baden; 24,Dienen; 26.Nablijven; 28.Hemd; 29.Blauwe maandag; 31.Icetea; 32.Sporen; 33.Evenals. Verticaal: 2.Ruw; 3.Fluitconcert; 4.Jaartal; 5.Bevalt; 6.Duit; 8.Ontwikkeld; 9.Rekenopgave; 10.Grond; 11.Bezinken; 13.Vioolsolo s; 15.Waarnemen; 17.Malend; 19.Go; 20.Wandaden; 22.Bijhuis; 23.Dempen; 25.Inworp; 27.Bigband; 30.Wel Jan van Pesch Training voor honden, ook puppy s Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren, zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren? Bel dan Anneke Lambert Spullen te vervoeren (in bestelbus)? Een klusje in of om het huis? Een (laminaat)vloer gelegd? Een kast of meubel (bijv. van Ikea) in elkaar gezet? Maar ontbreekt het u aan mogelijkheden, tijd, of twee rechterhanden? Misschien dat ik u kan helpen (tegen een redelijk tarief). Robin /

15 WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN Martin Bevers Voorzitter Vacature Secretaris Phil van der Zalm Penningmeester Rob den Heijer Wijkmedia en Communicatie Steven Witkam Verkeer en Ruimtelijke Ordening Rob Visser Groen SECRETARIAAT Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel Website: bns.myweb.nl Giro Bewonersvereniging (BNS) , Giro Wijkvereniging WIJKWINKEL: geopend maandag, donderdag, vrijdag u; dinsdag u. Tel S E R V I C E Voor meer informatie kunt u zich per of telefoon wenden tot de wijkwinkel AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN APOTHEKEN tel DOKTERSNACHTDIENST tel TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel APOTHEKEN Duinapotheek, mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, tel Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Gevers Deynootweg 57 E, tel ARTSEN H.C. Baak, Stevinstraat 66, tel R.J.D.de Groot/mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Kapelweg 2, tel mevr. C. Heitkamp-v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of antroposofisch), Gentsestraat 111, tel W. Libeton, Badhuisweg 12a, tel VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag. ACTIVITEITEN IN DE WIJKWINKEL Dinsdag trombosedienst inloop koffie-ochtend Woensdag elke 3 e week v.d. maand juridisch spreekuur op afspraak dhr. Setz BINGO, 2 e en 4 e week van de maand Donderdag SOOS voor ouderen (klaverjassen, bingo, rummikub, praatje) Cursussen: Maandag - Frans; Woensdag - Tekenen; Vrijdag - Engels, Hongaars, Nederlands, Spaans WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG Rolf van Nauta Lemke Voorzitter Erik Werner Secretaris, Bad Gazet Æde Schoustra Penningmeester, Bouwvergunningen en Lokaal Verkeer Tom Ensink (vice-voorzitter) Ruimtelijke Ordening en Verkeer Walter Dekkers Ruimtelijke Ordening en Verkeer, APS Pita Heusdens-Boelens Groen en Water Lia Vermeer Groen en Water Grant Maclachlan Veiligheid, Expatriates, Welzijn(Jeugd) Ellen Zevenbergen Welzijn (Ouderenzorg) Correspondentie-adres WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN Telefoonnummer: Postbus 84475, 2508 AL Den Haag Verzorgingsgebied Boulevard Wijkagent Renske Kroese Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel Wijkagent Cees Varkevisser Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug Wijkagent Pjotr Vreeswijk STADSDEELKANTOOR, Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel KLACHTENLIJN GEMEENTE tel KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel TANDARTSEN G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel E.C. Hildernisse, Stevinstraat 178, tel Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel ; orthodontie - R. Maijer (orthodontist), B.E. Becking, tel J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel BURENHULP Belgisch Park en omgeving Ans Postma, tel: BURENHULP Duttendel en Wittebrug Nynke Boots, tel: , Els Wouterlood, tel: CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING Oldeslo, tel DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel Werkzaamheden in en om het huis. MAALTIJDENSERVICE Verzorgingstehuizen Deo Gratias, tel en Oldeslo, tel OUDER- EN KINDCENTRUM SCHEVENINGEN, Harstenhoekstr 29b, tel OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, tel , op werkdagen van uur Welzijn Scheveningen, Keizerstraat 71c, tel VERTROUWENSLIJN tel WIJKBUS SCHEVENINGEN tel DIERENARTSEN Dierenkliniek Stevinstraat, I.M. de Maesschalck, Namensestraat 13 (hoek Stevinstraat), tel DIERENDOKTERSNACHTTELEFOON tel DIERENAMBULANCE Den Haag, Tel , De Wijs, tel

16 G A Z E T J E S B A B Y S I T T E R S Voor meer informatie kunt u zich per of telefoon wenden tot de wijkwinkel BOEKEN GEVRAAGD: Antiquariaat Bij Nader Inzien vraagt boeken te koop. Adres: Heemraadstraat 219, tel / Openingstijden: donderdag uur, vrijdag uur en zaterdag uur. CHIROPRACTOREN Erik Stegeman DC, Kai Verena Stoffers DC, Margreet Leemhuis DC. Zwolsestraat 197, tel , DRU CENTRE Yoga, meditation & wellbeing. English and Dutch classes. Phone, mail or visit us at Stevinstraat 260. tel , For health, balance and relaxation. HUISWERK, GOED GEREGELD! Dagelijkse huiswerkbegeleiding bijlessen in alle vakken eindexamentrainingen taal-en rekentrainingen voor brugklassers en bijna-brugklassers. AFTER S COOL Pansierstraat 17 19, of OPPAS GEZOCHT VOOR 2 JONGE DAMES VAN 4 EN 5. Tijden van tot uur, dagen in overleg. In de buurt van de Willem de Zwijgerschool.Tel PEDICURE/VOETVERZORGING (ook gediplomeerd voor diabetici), M.H.G. de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel PIANOLESSEN Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harstenhoekweg 135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorderden. Inlichtingen: SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 5 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! Inlichtingen: of ( op zaterdag) SPEELTUIN KAATJE MOSSEL Harstenhoekstraat achter de Poort, voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met zaterdag open van 9 uur tot zonsondergang. WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, Stevinstraat 149 Voor: originele cadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en prachtige sieraden. Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade. Kortom voor al uw wensen! Naam geb.jaar telefoon Estelle Strijers ( ) ' e. Floris van Dreven ' e. Bas Zaalberg ( ) ' e. Sarah van Soldt ' e. d. Patricia Bitter x. e. Loek Crefcoeur ' e. d. Emma Herschberg ' e.! d. Lotus Knobbout ( ) ' e. Leonard Oirbans ( ) ' e. f. d. Micky Schepers ( ) ' e.! Sanne van Beek ( ) ' e. f. d. Claudia Dorigo ( ) ' e. f. d. sp. Roderik Oosterholt ' x. Ellen Plugge e. Stephanie Vulcano( ) ' e. Alona Yermakova ' e. russ. Kim den Heijer ' e. Niels Verschuren e. f. Hans Crefcoeur ' e. d. Eveline van Haaften ' e. Marieke Nieuwstraten e. Grace Patry e. f. sp. Shirani Spaans ' e. Batja Springer Carlijn van der Werf ' e.f.d. it Renske van Beek ( ) e. Lucie Cotte e. f. Kirby Jopp ( ) e. f. d. Mariana Fonseca Cardoso ' e. sp. p. Carina Müller ( ) ' e. f. d. Marileen Krom e. d. Shelly Linssen ' e. f. Suzanne Wigmans e. Quirine Pronk ( ) e. Paulien El Hajj e. f. arab. Margriet Stafleu ' e. f. d. e : ook engelstalig - english spoken f : ook franstalig - parle français d : ook duitstalig - spricht deutsch z : ook zweedstalig sp : ook spaanstalig-hablar español x : alleen in het weekend russ : russisch it : Italiaans p : portugees + : niet in het weekend ZEESPIEGEL. Praktijk voor Kinesiologie en Hotstone Massage Kinesiologie; een natuurlijke oplossing voor vele klachten. Hotstone massage; een weldadige manier om zowel lichaam als geest volledig te ontspannen. Haal meer uit het leven! Meer info: Brugsestraat 43, Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het adres: of per telefoon op het antwoordapparaat van de Wijkwinkel tel Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst. WANDELEN MET DE HOND. Wie wil op maandag tussen de middag mijn Jack Russel uitlaten in de Nieuwe Scheveningse bosjes aan de Badhuisweg? Tel WISKUNDE/REKEN-BIJLESSEN door ervaren wiskundedocente. Ook voor kinderen met dyscalculie of De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9, voor maximaal 35 woorden. Contante betaling kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per postgiro t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de Voorwaarden Gazetjes Scheveningen- Bad Gazet, gedeponeerd bij het secretariaat van de Bewonersvereniging Noor- 26

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuwsbrief 1 januar/februari 2017 Buurthuis De Brug

t Bruggetje Nieuwsbrief 1 januar/februari 2017 Buurthuis De Brug Nieuwsbrief t Bruggetje digitaal ontvangen? Dit kan vanaf heden ook! Stuurt u ons dan een e-mail met uw naam en ook uw adres, u ontvangt t Bruggetje dan niet meer in uw brievenbus, maar om de maand als

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Saturday 28 June 2014

Saturday 28 June 2014 Saturday 28 June 2014 1 Sunday 29 June 2014 2 Kaart beschikbaar op: / Map is available at: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zc4sjmnorfue.kqxs2oziqrgu Kaart met locaties voor "Blazen aan Zee"/

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum Stille Jouw persoonlijke notities momenten met teksten van Mirjam van der Vegt Boekencentrum Vormgeving omslag en binnenwerk Studio Vrolijk ISBN 978 90 239 2643 6 NUR 707 2012 Uitgeverij Boekencentrum,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Aangeboren bewondering

Aangeboren bewondering Aangeboren bewondering Na 50 jaar terug naar mijn geboortegrond. Niet dat ik nooit eerder in Amsterdam meer ben geweest, maar nog nooit was ik bij mijn geboortehuis. Dus vandaag combineerde ik een bezoek

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij Extra KEA evenementen... Wijnproeverij van de Wijnkelder Brouwersgracht.

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Londen 2015 7 Sept 10 Sept

Londen 2015 7 Sept 10 Sept Londen 2015 7 Sept 10 Sept Hotel Gegevens 144-152 Walworth Rd, London SE17 1JL, Verenigd Koninkrijk +44 20 7703 8000 What do you need? -geldig paspoort of identiteitsbewijs -tas of koffer -niet te veel

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge Flowdagboek voor de Intuïtie challenge MANIFESTyourlight.nl Dit is je flowdagboek voor de Intuïtie challenge Vul het in op het moment van de dag dat je intuïtie vertelt dat je dat moet doen. Als je schrijft

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

thinking of art 1e jaars > semester 2

thinking of art 1e jaars > semester 2 thinking of art 1e jaars > semester 2 wat is een mood board? mood board Een mood board is een 2d document. Het is een hulpmiddel wat vaak gebruikt wordt bij de ontwikkeling van een ontwerp. een mood board

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn

Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn Lucy van der Windt (Stanislascollege, Delft), Jeroen Bosch (PiusX-college, Almelo) en Gerwin Hoekstra (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen), de winnaars van

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

E25. Deel 2 van Expo 1913 bestaat uit 3delen omdat het bestand te groot was voor 2 delen van de grote expo

E25. Deel 2 van Expo 1913 bestaat uit 3delen omdat het bestand te groot was voor 2 delen van de grote expo E25 Deel 2 van Expo 1913 bestaat uit 3delen omdat het bestand te groot was voor 2 delen van de grote expo De doorgang van het Citadelpark naar het andere deel van de WT van 13ne noemde de Belvédèrelaan,

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv.

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met probleem leerlingen (bijv. Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv. dyslexie) Persoonlijk: juffen ondersteunend persoon, kennen de kinderen, zijn

Nadere informatie

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen.

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen. Wie zijn wij: Daag! Mijn naam is Jorrit en ik ben 23 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Ik zit nu in het 2e jaar van de lerarenopleiding Economie. Bij deze wil ik jullie veel plezier en

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

VERSLAG NR. 6 VAN ONZE INDONESIAREIS 22/5 t/m 4/7-2015 Senggigi, zondag 14 juni 2015 15.10 uur.

VERSLAG NR. 6 VAN ONZE INDONESIAREIS 22/5 t/m 4/7-2015 Senggigi, zondag 14 juni 2015 15.10 uur. VERSLAG NR. 6 VAN ONZE INDONESIAREIS 22/5 t/m 4/7-2015 Senggigi, zondag 14 juni 2015 15.10 uur. Je kunt goed merken, dat het de laatste zondag is vóór de Ramadan begint en dat de schoolvakanties begonnen

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl

AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl AANKOOP EIGEN WONING: DIRECT GELD VAN DE BELASTINGDIENST? J.C. SUURMOND & ZN. BELASTINGADVISEURS www.jcsuurmond.nl U hebt een eigen woning gekocht (of u bent dit van plan) De aankoop van een eigen woning

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie