NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN"

Transcriptie

1 199 - dec '09 / jan / febr '10 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 33, NR 6 DECEMBER 2009 / JANUARI / FEBRUARI Gazet Scheveningen-Bad WELCOME to the English section! page 7 de redactie wenst u allen een GEZOND EN VOORSPOEDIG 2010 NIEUWBOUW DEO GRATIAS BEELDEN AAN ZEE, DEEL 2 CHIZONE IN LOURDESKERK OUD EN NIEUW 13 BADCRYPTO 35 NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN

2 Gazet Scheveningen-Bad jaargang 33, nr. 6 uitgave 199 december 2009/januari/februari 2010 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK, WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN- NOORD, RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis-aan-huis bezorgd. Oplage ±7.500 stuks. REDACTIONEEL De feestdagen van eind december staan voor de deur. Voor velen betekent dit: terugkijken op het voorbije en vooruitkijken naar de toekomst. Dat doen wij in deze aflevering ook. Wij hebben in ons verspreidingsgebied twee zeer actieve bewonersverenigingen die in 2009 veel namens u en mij hebben gedaan en die van plan zijn ook in 2010 van zich te doen spreken. Lees hun terug- en vooruitblik over senioren-, verkeers- en nieuwbouwzaken er maar op na. De uitgave van de Scheveningen-Bad Gazet geschiedt op initiatief van de bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. website: bns.myweb.nl Dat houdt niet in dat de in de Gazet opgenomen artikelen de mening van het bestuur weergeven. De redactie van de Gazet is verantwoordelijk voor de inhoud. Redaktie Dick Leijnse (contactpersoon bestuur) Marit Berssenbrugge, Harry de Jongh, Jan van Pesch, Elly van der Pol, Erik Werner. Verschijningsdata in 2010 nr. 200 verschijnt omstreeks 26 februari 2010 (kopij inleveren vóór 3 februari 2010) als Wordbestand of per Redactie/inleveren kopij/gazetjes en bezorging Via de wijkwinkel: Gentsestraat 22a, 2587 HT telefoon/fax , of per naar: redactie/kopij/bezorging: Gazetjes : zie info rubriek Gazetjes achterin dit nummer. Abonnement Niet-bewoners van de wijk kunnen zich op dit blad abonneren door E 19, (per jaar) over te maken op postbank nr t.n.v. Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, o.v.v. 'abonnement Scheveningen-Bad Gazet'. Advertentietarieven 2010 (onder voorbehoud) Losse plaatsingen: 1/1 pag. E 440, 1/2 pag. E 236, 1/3 pag. E 166, 1/6 pag. E 94, Contractprijzen op aanvraag. Bedragen zijn exclusief pre-press werkzaamheden en BTW. Advertenties Robin Reule, Stevinstraat ER Scheveningen telefoon Drukwerk Drukkerij Lerowi Uitgever/bladmanagement Druk & Design Robin Reule Copyright Het auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoud van deze uitgave wordt voorbehouden. De Engelse sectie in dit blad, een initiatief van Duttendelbewoner Grant Maclachlan, verschijnt in deze aflevering voor de derde keer. Wij vertrouwen erop dat we de niet- Nederlandstalige wijkbewoners hiermee een dienst bewijzen en dat er voldoende aanmoediging zal worden ontvangen om door te gaan. Helaas heeft Grant zich inmiddels teruggetrokken.wij zoeken een opvolger en houden u op de hoogte. Het terugkijken krijgt ook vorm door artikelen die naar het verre verleden van de wijk verwijzen. De tijd van bakker Hus in de Stevinstraat, wie weet daar nog van? De tijd ook van de Lourdeskerk toen men daar nog naar de mis ging, lang voordat er een dependance van het Nationaal Toneel werd gevestigd. Bezoekers worden er nu ingewijd in de wondere wereld van de Chinese geneeskunde. En wie van ons herinnert zich nog de winkel van Simon de Wit in de Gentsestraat? Ik in ieder geval niet. Verder vindt u in deze aflevering het vervolg op artikelen uit de vorige gazet, over museum Beelden aan Zee en over de architectuur rond het Belgischeplein. Wist u dat de bouw van het museum in 1994 tot grote maar vergeefse protesten van omwonenden aanleiding heeft gegeven? Ik was verbaasd en een beetje bedroefd hiervan kennis te nemen. Het is hartje winter. Koester de lange nachten. Steek de kaarsen aan. Geniet van een klein glaasje en een mooi muziekje. En probeer tevreden te zijn met uw aanwezigheid op aarde en met wat deze wijk u te bieden heeft. Ik wens u, namens de redactie, prettige feestdagen en een voorspoedig I N H O U D S O P G A V E o. a. Dick Leijnse ENGLISH SECTION VERKEERSVEILIGHEID IN SCHEVENINGEN / NIEUWBOUW ZORGCENTRUM DEO GRATIAS /9 OUD & NIEUW ONZE BEZORGERS CHIZONE IN DE LOURDESKERK BEELDEN AAN ZEE, DEEL /15 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU BELGISCHEPLEIN, ARCHITECTUUR UIT TWEE EEUWEN (VERVOLG) NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN BADCRYPTO SERVICE /26 3

3 HET JAARTJE WEL Het was me het jaartje wel! Enkele hoogtepunten noem ik hier uit een volgeladen jaarprogramma. Het Oranjefeest op het Belgischeplein was weer een groot succes, zowel voor wijkbewoners, bezoekers van buiten als voor de leden van onze Oranjecommissie. Bij de bemanning van de koffie- en hotdogskraam heeft ook uw bestuur zich dit jaar weer uitstekend geweerd. In het voorjaar en de zomer hebben bestuur en wijkgenoten zich geweerd bij de verschillende samenspraakmomenten over de bouwplannen voor ons deel van Scheveningen. Namens u allen hebben enkele bewoners bijgedragen aan het zogenaamde BOBplatform (Bewoners, Ondernemers, Bezoekers), voor een alternatieve visie op de voorlopige plannen die door de gemeente in het concept Masterplan-kust waren aangereikt. In het uiteindelijke voorstel van het college van B&W was de inbreng van het BOB-platform goed herkenbaar. En dat bracht rust aan de kust! Eind november en begin december hebben de Huiskamerconcerten en de Kerstviering bij de boom voor Albert Heijn eveneens veel succes geoogst. Wijkbewoners stellen deze evenementen duidelijk op prijs. Wij gaan daar dan ook zeker mee door. Het kerstdiner in de Hogere Hotelschool met onze vrijwilligers is ook al zo n niet meer weg te denken traditie. W I J K A A N G E L E G E N H E D E N Geen idee wat u zondag 22 november deed, maar ik was die middag in elk geval een gelukkig mens! Want ik maakte voor de tweede maal deel uit van iets dat een geweldige traditie kan gaan worden: de huiskamerconcerten in het Belgisch Park! De middag begon met de pianist Nico de Rooij en violist Paulus Kruijssen. Met een flinke dosis humor lichtte Nico de stukken toe die gespeeld werden: Beethoven, Rachmaninoff en een bijzonder aangrijpend stuk van Ernest Bloch dat menigeen kippenvel gaf. Op het volgende adres luisterden we naar de violist Andrei Serban (van de bekende muzikale familie van Roemeense/Russische afkomst) en pianist Lo Blotkamp die ons verrasten met opzwepende Roemeense, Hongaarse en Russische folklore. En als laatste zaten we op het puntje van onze stoel, toen Maaike Widdershoven, begeleid door Rob Stoop, ons ontroerde en deed glimlachen door nummers te zingen van Jasperina de Jong, Karin Bloemen, Toon Hermans en Wim Zonneveld. Wat heeft die vrouw een loepzuivere stem! Maaike Widdershoven, begeleid door Rob Stoop (In de weerspiegeling van de piano zijn een aantal enthousiaste luisteraars zichtbaar) Ze liet ons tot slot een kleine voorbode horen van haar nieuwe theaterrevue en dat klonk erg goed! (www.detheaterrevue.nl) Dus: volgend jaar in november graag opnieuw huiskamerconcerten. We hebben talent genoeg in de buurt om nog jaren mee te vullen! Marit Berssenbrugge Tenslotte hebben onze oproepen voor nieuwe bestuurskandidaten niet tevergeefs geklonken: deze herfst hebben zich vier kandidaten gemeld, die bezig zijn zich in te werken. Mede dankzij hun inzet is de bestuurlijke toekomst van uw wijkvereniging verzekerd. En daar profiteren we allemaal van. Voor het nieuwe jaar staan weer een paar flinke klussen op de agenda: Zo wordt in januari het Concept Masterplan in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening besproken. Wij zullen er bij die gelegenheid op toezien of de door de gemeente uitgewerkte verkeersplannen zullen worden bijgesteld op de door ons voorgestelde wijze. Liefst nog voor de plannen in februari ter goedkeuring naar de Gemeenteraad worden gestuurd! UITNODIGING AAN ALLE WIJKBEWONERS Het bestuur van de Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de NIEUWJAARSRECEPTIE in de Wijkwinkel, Gentsestraat 22a, op Verder zijn er in april gemeenteraadverkiezingen, waar een ieder zijn goed- of afkeuring kan doen blijken over de bestuurlijke arbeid van dit college in de afgelopen vier jaar. Dat geldt dan overigens ook voor uw wijkbestuur, want in april zal de Algemene Ledenvergadering zich over óns lot uitspreken. DINSDAG 19 JANUARI 2010 VAN UUR U BENT VAN HARTE WELKOM Wij hopen dan weer op een grote opkomst. Namens het algemeen bestuur wens ik u goede, gezellige feestdagen en een voorspoedig Martin Bevers, voorzitter BNS 5

4 WE NEED YOU! Do you know that one out of every five recipients of this magazine is an international resident? In fact, you may be one! We understand that many of you find it difficult to speak or read Dutch. That is a pity for us Dutch residents, because we might miss your participation in our community. But it is a pity for you too, because you may not be aware of the history of this area and the interesting initiatives which are undertaken. Let s start by covering a few of these aspects; your participation may then come as a result. History in a nutshell Around 1910 Scheveningen was the place to be for the rich and powerful. The luxurious hotels along the beach hosted royalty, diplomats and bankers alike. Many of them were involved in the establishment of the Peace Palace (opened in 1913) which marked the start of The Hague as capital of international justice. Sixty years later the area was a complete shambles. Most of the great hotels were being demolished by entrepreneurs who were looking for a fast buck. The residential area nearby seemed to be their next target. The inhabitants revolted. They established a Bewonersvereniging (Resident Council) to join forces in order to get influence on developments. And they started a magazine (then called Parkgazet ) to inform and mobilize the residents. Thanks to these initiatives much of the historical architecture of the area has been preserved. But we must remain vigilant: during the last few years the town council has promoted some grandiose plans which would destroy the character of Scheveningen. The work of the Resident Council is as significant as ever! E N G L I S H S E C T I O N of the authors may even give you a short guided tour! What is going on? Have you noticed the Xmas tree on Harstenhoekplein, in front of Albert Heijn? The lights were switched on during a festive gettogether on December 8th when the sponsors - the Resident Council and the local shopowners - served glühwein and warm drinks to the visitors and their kids. Similar events are organised regularly. Last November, for instance, the yearly house concerts were held whereby music was made in three private homes: a program of songs, a classical concert with piano and violin, and a concert of one of the best gypsy violinists of The Netherlands. All musicians live in our neighbourhood! They each played three times to allow visitors to attend all concerts. Similar musical events will take place next year; you can read about them in this magazine. Happy New Year! The two Resident Councils in our area Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen and Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug invite you to their New Year receptions. Both receptions are announced elsewhere in this magazine; you will no doubt grasp the dates and places. A nice opportunity to meet people and have a free drink! The council members (all volunteers) will be there; perhaps an opportunity to ask them how we can benefit from each other. In other words, as we started off above: we need you! TO BE CONTINUED? English section! This is the 3rd edition of the Badgazet with an English section. Our intention is to find out if there is sufficient interest among the readers for English articles in this magazine. After this edition - and based on your reactions - we will decide if this initiative is to be continued or not. Initially Grant Maclachlan served as focal point for reactions; unfortunately he is unable to continue in this role. Please send your comments, support and suggestions to the addresses below. Up to now the number of (positive) reactions has been somewhat disappointing. Nevertheless we are not ready to give up as yet. All depends on your support. So: please let us know! By By mail: BNS, Gentsestraat 22a, 2587 HT, Scheveningen. By telephone: (070) You want to know more? Earlier this year 125 Jaar Belgisch Park was published. This book, written by two neighbours, describes the origin and development of Scheveningen Noord. It is written in Dutch but also contains some 700 illustrations which may interest you. Several international residents have purchased it for their relatives back home to give them an impression of the beautiful area we are living in. This book is still available in all bookshops. If you would like to have more information about the buildings and persons described in it, please contact the Resident Council. One De Wijkvereniging nodigt alle wijkbewoners van harte uit voor de jaarlijkse NIEUWJAARSBORREL DUTTENDEL EN WITTEBRUG ZATERDAG 9 JANUARI 2010 VAN UUR The resident council of cordially invites all residents for the annual NEW YEAR S DRINKS bent U van harte welkom voor een drankje en een hapje in het clubhuis van tennisvereniging Leimonias, Klatteweg 103 (Klein Zwitserland) 7

5 W I J K A A N G E L E G E N H E D E N VERKEERSVEILIGHEID IN SCHEVENINGEN NIEUWE COMMISSIE Nederland kent een zeer hoge verkeersveiligheid. Toch tellen wij nog gemiddeld 15 doden per week en een veelvoud daarvan aan gewonden. Driekwart van alle ongevallen vindt plaats binnen de bebouwde kom. De VOR (Verkeers Ongevallen Registratie) is een instantie in Heerlen die alle locaties, omstandigheden en gevolgen van verkeersongevallen registreert. Een wegbeheerder kan gebruik van maken van deze gegevens en gevaarlijke situaties vaststellen en een oplossing bedenken. De potentiële verkeersonveiligheid is moeilijker te registreren. Deze betreft de onveiligheid op locaties waar nog geen ongeval heeft plaatsgevonden. Zo n locatie wordt als gevaarlijk ervaren omdat het er onoverzichtelijk is of omdat er sprake is van veel bijna-ongevallen. Is de verkeersveiligheid hoog in Scheveningen? Binnen de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening van de bewonersvereniging bestaat een werkgroep die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid in Scheveningen. Deze groep zoekt gegevens over ongevallen bij officiële instanties zoals de politie. Aan de hand van deze gegevens wordt geprobeerd oplossingen te bedenken. Daarnaast kijkt die groep naar de potentieel gevaarlijke locaties om ongevallen te voorkomen. Deze laatstgenoemde locaties worden gemeld door de leden zelf of door weggebruikers en omwonenden die de bijna-ongelukken zien gebeuren. De werkgroep heeft veel contact met medewerkers van de Dienst Stadsontwikkeling om de verkeersonveiligheid te bespreken. De laatste tijd heeft een groot aantal locaties de aandacht van de werkgroep. momenteel overleg gevoerd. De gemeente heeft inmiddels het bezwaar geaccepteerd dat BNS/Wittebrug heeft gemaakt tegen de wijziging van de situatie, die gevaarlijker is geworden voor overstekende fietsers. Behaalde resultaten Verder zijn vorig jaar de bushaltes en oversteekplaatsen in de Stevinstraat nabij de Namensestraat en de Luiksestraat met de gemeente besproken en inmiddels verbeterd. Ook de verkeersonveilige situatie rond de Willem de Zwijgerschool is in samenwerking met een aantal ouders met de gemeente besproken. De gemeente is bezig met het uitvoeren van de toegezegde maatregelen. De rijstrook voor het verkeer naar de parkeergarage aan de Nieuwe Parklaan wordt momenteel veranderd waarbij een betere opstelmogelijkheid ontstaat voor de voertuigen van de politie. Op die manier kan de politie bij calamiteiten altijd wegrijden. Als laatste kan genoemd worden de voortdurende aandacht van de werkgroep voor de werking van de verkeerslichten en het parkeerverwijssysteem. De verkeersveiligheid is nooit te hoog en zal altijd aandacht vergen van de wegbeheerder. U en wij kunnen daarbij helpen. De commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening zal daarom actief blijven toezien op verkeersveiligheid. Mocht u in uw omgeving verkeersonveilige situaties opmerken dan horen wij dat graag. U kunt hierover contact opnemen met de commissie (tel ) of een sturen naar: Aad Pronk, secretaris Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening De commissie Senioren in de wijk is inmiddels al aardig uit de startblokken gekomen. Dankzij een goede respons op onze oproep in de Badgazet 196 van de afgelopen zomer zijn er inmiddels drie dames en drie heren druk bezig om de senioren in de wijk in kaart te brengen. Hierbij werken Bewonersorganisatie Duttendel & Wittebrug en de Wijkorganisatie Noordelijk Scheveningen goed samen. Wij hopen daarmee evenveel succes te krijgen als bij de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening en de redactie van de Badgazet. Maar niet te vroeg gejuicht!! Er is nog veel werk aan de winkel voor we van resultaat kunnen spreken. Inmiddels is in de grote flats aan de Alkemadelaan een inventarisatieactie gaande met hulp van Misja Horsthuis van de Stichting Boog teneinde daar, waar nodig, burenhulp en het bezoeken van ouderen een goed gestructureerde vorm te geven. Nog dit jaar hopen wij een soortgelijk project te starten in de Oranjeflats met medewerking van de VVE-besturen. Bovendien wordt in de Deventersestraat en zijstraten een actie voorbereid met straatcoaches. Deze zullen een breed takenpakket krijgen waaronder het in kaart brengen van de behoefte aan ouderenhulp en het bezoeken van eenzame buurtbewoners. Deze initiatieven krijgen de volle medewerking van het Stadsdeelkantoor, dat ook financiële ondersteuning beschikbaar stelt. Dit onderstreept dat de gemeente het werk van de nieuwe commissie belangrijk vindt. Daar zijn wij blij mee. Enkele voorbeelden: de kruising van de Zwolsestraat en de Harstenhoekweg waar grote vrachtauto s en touringcars de bocht niet kunnen nemen; de kruising van de Nieuwe Parklaan en de Nieuwe Duinweg waar in 2008 veel ongevallen plaatsvonden; de kruising van de Stevinstraat en de Badhuisweg waar een onbegrijpelijke situatie bestaat; het fiets-voetpadgedeelte van de Harstenhoekweg naar de Watertoren waar een gevaarlijk menging van voetgangers en fietsers plaatsvindt. Over de onlangs gewijzigde fietsoversteek op de Arletta Jacobsweg bij Madurodam wordt VVSL Martin Bevers 30 januari vieren wij het 110-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden. Wij hopen alle èles te zien op deze bijzondere dag. Aanmelden kan door te mailen naar nl en meer informatie is te vinden op de website Wij hopen U allen 30 januari te zien! De VVSL dies commissie 8

6 W I J K A A N G E L E G E N H E D E N Artist Impression. Mogelijke nieuwbouw, gezien vanaf de Nieuwe Parklaan Artist Impression van de mogelijke nieuwbouw, gezien vanaf de Badhuisweg NIEUWBOUW ZORGCENTRUM DEO GRATIAS Al geruime tijd is Respect Zorggroep Scheveningen bezig met plannen voor nieuwbouw van het verzorgingshuis Deo Gratias aan de Badhuisweg. Het huidige gebouw is nu ongeveer 35 jaar oud en voldoet volgens de directie niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit staat vermeld op de website van Respect Zorggroep Scheveningen. Deo Gratias heeft grote plannen bij eventuele nieuwbouw; Relatief kleine wooneenheden van 25 m 2 zouden plaats moeten maken voor 2-kamer woningen van 47 m 2 voor bewoners in de AWBZ tot 90 m 2 in de vrije sector. Op de begane grond is een zorgboulevard gedacht met daarin Respect Thuiszorg, een apotheek, een huisartsencentrum, fysiotherapie en een kinderopvangcentrum. Deze zorgactiviteiten moeten hun uitstraling hebben op de aanliggende wijken Belgisch Park, Wittebrug en het Renbaankwartier. Onder de nieuwbouw is een Albert Heijn supermarkt van 1500 m 2 gepland met daarbij een twee verdiepingen diepe parkeergarage voor 120 auto s. Om al deze plannen te verwezenlijken zal het volume van de nieuwbouw fors stijgen. Het huidige gebouw bestaat uit verschillende torens tussen vier en zeven bouwlagen en inspringende gevels. Het nieuwe pand zal minimaal zes bouwlagen tellen met daarop een terug liggende zevende bouwlaag en aan de kant van de Cremerweg oplopend in een torentje van tien bouwlagen. Aan de zijde van de Badhuisweg komt er een rechte gevel met een gelijkvloerse entree. Aan de zijde van de Nieuwe Parklaan komt de entree van de supermarkt, de parkeergarage en een groot terras voor recreanten. Nadrukkelijk is gesteld dat de nieuwbouw niet ten koste mag gaan van het groen in de omgeving. Om alle bestaande en nieuwe functies te kunnen verwezenlijken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Deo Gratias is hierover in gesprek met de gemeente die zich nog beraadt op haar standpunt. De aanpassing van het bestemmingsplan zal naar verwachting een jaar gaan duren. De nieuwbouw staat gepland voor Bij deze nieuwbouw liggen bij de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) van de bewonersverenigingen Noordelijk Scheveningen en Duttendel / Wittebrug een aantal pijnpunten die we aan de bewoners in de omgeving willen voorleggen: 1. Met de bouw van een supermarkt (iets groter dan die in de Amsterdamsestraat / Gentsestraat) komen in de Nieuwe Parklaan een aantal nieuwe verkeersstromen op gang. Voor het bereiken van de parkeergarage moet telkens het veel gebruikte fietspad worden gekruist. Verkeersveiligheid moet hier natuurlijk voorop staan. 2. De ontwikkelingen in de omgeving mogen we niet uit het oog verliezen. Aan de andere kant van de Badhuisweg en Nieuwe Parklaan is de gemeente bezig met het Masterplan Scheveningen Bad. Op de locatie van het Casino en het politiebureau staat hoogbouw gepland. Tussen deze locatie en Deo Gratias staat veel originele architectuur die door hoogbouw aan beide zijden op den duur wel eens van minder belang zou kunnen worden. 3. Deo Gratias is voor een groot deel omzoomd door bos. Het uitbreiden van zorgfuncties in de wijk is van groot belang, maar ook het aangezicht is belangrijk. De commissie VRO is hierover met Deo Gratias en de gemeente in gesprek. Samen met wijkbewoners wil de commissie, nu de nieuwbouw nog in een ontwerpfase zit, een werkgroep vormen om te onderzoeken of voor deze nieuwbouwplannen voldoende draagvlak bestaat. Uw reactie wordt dus zeer op prijs gesteld. Steven Witkam, voorzitter Commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening 9

7 ZONDER ONZE WINKELS KUNNEN WIJ NIET LEVEN OUD & NIEUW (13) In discussies over de economische malaise komt telkens ook de vorige crisis ter sprake, die van de jaren dertig. Waar bijna niemand het over heeft, zijn de mensen die zelfs in zulke barre tijden hun nek uitsteken. Zoals de winkeliers. Want het moet een gok geweest zijn voor kruidenier Simon de Wit om op 18 mei midden in die eerdere crisis - aan de Gentsestraat 44a (hoek Haagsestraat) het 15e Haagse filiaal te openen. Filiaalchef Janse besefte dat promotie belangrijk was; het Vaderland schreef: Midden in den winkel prijkt een electrisch verwarmde en van glazen wanden voorziene pindabus, een aardige reclame. De winkel sloeg aan en bleef zelfs tijdens de oorlog (toen Scheveningen ontruimd was) open: op 15 februari 1944 werd Aad van den Berg benoemd tot bedrijfsleider. Hij was pas 23 jaar oud maar had al vijf jaar warm gelopen bij Simon de Wit in Rotterdam. Van den Berg ging in de kost bij de familie Hoogerheide aan de Zutfensestraat 31 en correspondeerde met zijn verloofde Corrie in Vlaardingen. Na de oorlog trouwden ze, gingen aan de Arnhemsestraat 39a wonen en kregen drie dochters. De zaak liep zo goed dat Simon de Wit het aandurfde om iets geheel nieuws te ondernemen: na een totale verbouwing werd de winkel op 28 juni 1956 heropend als de eerste zelfbedieningszaak van Scheveningen. Zeer modern allemaal; de inrichting was volgens de krant een synthese van de Duitse en Amerikaanse systemen [ ] dat geheel op de aard van de Nederlandse huisvrouw is aangepast. Maar traditie was er ook: op de foto van de feestelijke heropening (die wij u later misschien nog eens tonen) staat prominent vóór het gezin en de elf (!) personeelsleden de pindabus uit 1933 te pronken. De oude foto moet ongeveer uit die tijd zijn. Hij toont een grote zaak met aan beide gevels twee etalages. Boven de winkel had de Joodse dames-coiffeur Isidore Hamburger zijn ruime kapsalon. Aad van den Berg is tot 1975 bedrijfsleider gebleven. In 1978 werd Simon de Wit overgenomen door Albert Heijn; omstreeks die tijd moet dus ook deze winkel naar de grote broer zijn overgegaan. Velen van u zullen zich dat volgepakte kruipdoor-sluipdoor zaakje nog wel herinneren. Nu staat het pand niet meer ten dienste van de inwendige mens maar van het uiterlijk: het wordt gebruikt door Sita s Beauty Salon. Jan van Pesch / Paul Crefcoeur P.S. Veel van bovenstaande informatie is afkomstig van dochter Margriet van den Berg die nu in het Belgische Heusden woont. Zij heeft nog meer foto s en verhalen; als u die ook hebt (èn ze aan Jan van Pesch stuurt) dan kunnen wij in een latere Gazet een nog completer verhaal vertellen over deze winkel, tijdens en nà de oorlog. ONZE BEZORGERS Rondom de jaarwisseling kunt u de bezorgers van de Gazet weer aan de deur krijgen. Zij wensen u een voorspoedig jaar en hopen natuurlijk op een kleine fooi. Ik heb de indruk dat zij hun werk goed doen. Als u klachten hebt dan kunt u dat via het secretariaat van de Bewonersvereniging laten weten. Robin Dijkhuizen Jeroen de Graaf Youri Nadorp Tymen Mos Sander van Vliet Omdat in de afgelopen twee jaren één of meer anderen met valse Nieuwjaarskaartjes langs zijn gekomen, hebben wij een nieuw systeem ingevoerd. De hier getoonde bezorgers krijgen een pasje waarop hun foto en hun naam staat. Ik wil u vragen om alleen aan hen uw bijdrage te geven. Charlotte en Rouwan bezorgen in Duttendel / Wittebrug, de anderen in de overige wijken van Noordelijk Scheveningen. Jan van Pesch Frank Pronk Guus Pronk Hugo Hoving Jasper Bal Pim Spierdijk Yuri Nooordam 11 Bezorgers Duttendel-Wittebrug Charlotte Knoester (Duttendel-Wittebrug) Rouwan de Hooge (Duttendel-Wittebrug)

8 In een eerdere Gazet is een artikel gepubliceerd over de geschiedenis van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes kerk. Toen werd al geopperd dat de oude kerk uit 1925 een spiritueel centrum zou herbergen. Nu, ruim een jaar later, is het zover. Het Chizone centrum is geopend en ik ben er een kijkje gaan nemen. K I J K O P D E W I J K CHIZONE IN DE LOURDESKERK Als kind zat ik regelmatig op de harde kerkbanken in de Lourdes kerk. Met ontzag staarde ik dan naar de muurschildering van de Drie Eenheid en naar de gigantische beelden van de profeet Malachias en de priesterkoning Melchisedech. Ik deed er mijn Eerste Communie, mijn Heilige Communie en later woonde ik er Kerstnachten, huwelijken en begrafenissen bij. Hoe had ik toen ooit kunnen bedenken dat deze zelfde Lourdes kerk ooit nog eens een spiritueel centrum zou worden, waar men terecht zou kunnen voor holistische massagetherapie, meditatie, pilates, yoga, Zen en Chinese geneeskunde! Het was dan ook met gemengde gevoelens van zowel verbazing als nostalgie dat ik het spiritueel centrum bezocht, door de ingang aan de Tweede Messstraat. Bij Chizone worden therapievormen en behandelwijzen beoefend die in meer of mindere mate gebaseerd zijn op oosterse geneeswijzen of een vergelijkbare grondslag. Chi betekent energie, levenskracht. Als wij in de Chivorm bewegen ontstaat de Chi-energie, die de geestelijke en lichamelijke gezondheid versterkt. Beneden zijn diverse kleine ruimtes gecreëerd, waar o.a. holistische massage, Qigong Tuina massage en Yoga gegeven worden aan kleine groepen. De zachte oosterse muziek die ik hoor is kalmerend en ontspannend en de bewegingen die ik de mensen zie maken zijn subtiel en beheerst. Ook Zen wordt er beoefend. Dick Zirkzee is Zen Coach en vertelt: Zen is een boeddhistische meditatievorm die vanuit India naar China is overgewaaid en daar vermengd is met Taoïsme en Confusionisme. Zen is helend. Zen vermindert het lijden van jouzelf en anderen. Zen is loslaten. Woorden zijn nooit toereikend om Zen te beschrijven. Zen moet je ervaren. Als ik boven kom en de kerk zelf betreed, moet ik wel even slikken. De muurschildering, de beelden, de kruisweg en het altaar zijn afgeschermd door houten schotten. Dit is gebeurd in opdracht van het Bisdom Rotterdam. De kerkbanken zijn verdwenen en in de enorme ruimte toont een Aziatische Thai-Chi leraar zijn sierlijke bewegingen. 13 Ik zit in de kerkzaal met Susan Kuijlenburg vlak bij een straalkacheltje dat ons een beetje warm houdt en zij vertelt dat het in gebruik nemen van de kerk voor meditatieve zaken eigenlijk niet zo vreemd is. De Katholieke kerk staat steeds meer open voor spirituele zaken en het verbinden van lichaam en geest door meditatie is niet iets wat gelovigen hevig tegen de borst stuit. Wij gebruiken deze ruimte met alle respect voor de kerk. En we verhuren de ruimtes voor rustige, serieuze zaken als vergaderingen, lezingen, workshops, theeceremonies en nooit voor feesten en partijen. Als ik later de enthousiaste eigenaar Noel de Bruin spreek, die samen met zijn broer Maarten de leiding heeft, verontschuldigt hij zich voor de kou in de kerkzaal. Deze ruimte is op dit moment nog niet warm te stoken, daar hebben we ons eerlijk gezegd wel even op verkeken. De verbouwing van de oefenen trainingsruimte en praktijkruimtes is nu afgerond. In de loop van 2010 zal de grote kerkzaal uitgroeien tot een open activiteitencentrum en een inloopplek waar in rust genoten kan worden van een drankje, boekje, muziekje of alleen maar van de serene sfeer van deze prachtige ruimte, en tegen die tijd uiteraard verwarmd! Chizone is zeven dagen per week geopend. U mag gerust even binnenlopen voor meer informatie of voor een gratis proefles. Chizone 2e Messstraat 108 Marit Berssenbrugge

9 foto's: Han van Bommel BEELDEN AAN ZEE (2) In de vorige aflevering van de Badgazet hebt u een eerste bijdrage kunnen lezen over museum Beelden aan Zee. In deze aflevering ga ik in op de verzameling, de stichters en de begintijd van het museum. De verzameling van het museum werd, in eerste instantie, bijeengebracht door het echtpaar Theo en Lida Scholten. In 1966 kochten Theo en Lida in een Haagse galerie hun eerste beeldje: een 42 centimeter hoge bronzen figuur van de Spaanse beeldhouwer Venancio Blanco. Venancio Blanco In 1969 volgde hun tweede beeldje. Daarna ging het steeds sneller. Lida zelf schrijft in 2009 hierover: Verzamelen, vooral kunst verzamelen, verloopt volgens een bepaald patroon: men krijgt belangstelling voor kunstzinnige objecten zoals sieraden, foto s, prenten, schilderijen, beelden. ( ) Als er de tijd en de middelen voor zijn kan die belangstelling langzamerhand een passie worden. De ervaring van velen is dat het, hoe dan ook, als een verrijking van het leven ervaren wordt. Men kan zich verdiepen in de kunstgeschiedenis of naar musea en tentoonstellingen gaan. Men kan zijn vakantie- of zakenreizen erop inrichten. Soms probeert men kunstenaars persoonlijk te ontmoeten en ook dat geeft een extra dimensie aan het verzamelen. De manier ontdekken waarop veel kunstenaars in het leven staan kan een verrijking van de Lida Scholten eigen levensopvatting betekenen. Persoonlijk wil ik hier getuigen dat we veel van de bovenstaande wegen bewandeld hebben en dat het ons leven zeer verrijkt heeft. Ergens in de jaren 80 was hun verzameling gegroeid tot zo n 600 beelden en was hun ruime villa te klein om alles goed te kunnen plaatsen. Zo kwam bij hen het idee op om, uit eigen middelen, een museum te stichten waar hun almaar groeiende verzameling kon worden ondergebracht. In eerste instantie zou dit in hun toenmalige woonplaats Bilthoven komen. Dat ging niet door, onder andere vanwege protesten van omwonenden. Maar gelukkig bood Den Haag een alternatief. Ook hier waren er tegenstanders (zie kader), maar de uitkomst was gunstiger. In september 1994 opende koningin Beatrix het nieuwe museum en kwam een eind aan meer dan tien jaar van plannen, procedures en strijd. Thans omvat de collectie van museum Beelden aan Zee bijna 1000 beelden en enkele honderden penningen. Het merendeel van de werken dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Er zijn grote en kleine 14 beelden, gemaakt door bekende en onbekende beeldhouwers, afkomstig uit de hele wereld en uitgevoerd in de meest uiteenlopende materialen. De mens het mensbeeld is het leidmotief in de collectie van Beelden aan Zee. De organisatie van het museum is uniek in Nederland. Naar voorbeeld van enkele particuliere musea in de Verenigde Staten wordt het museum gedragen door vrijwilligers, in Beelden aan Zee Partners genoemd. Onder leiding van een kleine professionele staf zijn de Partners verantwoordelijk voor het dagelijkse bedrijf (entree, café, winkel, zaaldienst, enz.). Een beperkt aantal Partners zet zijn voormalige professionele expertise in voor het museum (boekhouding, keuze winkelassortiment, vertalingen, tekstredactie, enz.). De opleiding voor nieuwe Partners duurt een jaar. Gezien de leeftijdsopbouw van de vrijwilligersorganisatie ( een groot deel is 60+ ) is het noodzakelijk jaarlijks 20 à 25 nieuwe Partners op te leiden. Daarvoor hoeft niet apart te worden geworven want het bestaande legioen genereert zelf de nieuwe aanwas. Van 1994 tot 2002 leidde het echtpaar Scholten zelf het bedrijf, in artistiek en in zakelijk opzicht. Sinds hun terugtreding kent het museum een betaalde staf inmiddels gegroeid tot 5 parttime medewerkers - die wordt ondersteund door de ca. 150 Partners. Het sculptuur Instituut, dat met zo n 25 vrijwilligers werkt, heeft een betaalde staf van drie parttime medewerkers. Theo Scholten overleed in 2005, 78 jaar oud. Lida Scholten is nog steeds zeer betrokken bij het museum. Zij komt nog bijna elke week over uit haar nieuwe woonplaats Bunnik om een dagje in het museum te werken. Ik vraag haar op welk aspect van het

10 museum zij met de meeste tevredenheid terugkijkt. Zij aarzelt geen moment. Ik ben blij met de manier waarop de verzameling wordt beheerd en getoond. Ik ben ook blij met de aandacht voor de vele Nederlandse beeldhouwers, die hebben nu een eigen huis. Maar zonder twijfel ben ik het meest ingenomen met het feit dat het nog steeds lukt om met de hulp van zoveel, zeer gemotiveerde Partners de museumformule te realiseren. Nederland mag blij zijn met de aanwezigheid van dit eerste en belangrijkste beeldenmuseum in ons land. Wij zijn als inwoners van Scheveningen natuurlijk al bevoorrecht met de nabijheid van de zee, de duinen en het strand. En dan hebben we ook nog dit museum op wandelafstand. Ik citeer Gerard Reve die schreef: Je vraagt je wel eens af: Waar hebben we het aan verdiend. Welnu, wij hebben dit museum vooral te danken aan het echtpaar Scholten. In een volgend nummer zal ik de directeur aan u voorstellen en iets schrijven over de plannen voor de toekomst. Dick Leijnse Dubbelportret van het echtpaar Scholten, Mario Martinelli DE OMWONENDEN De oorspronkelijke intentie was een museum in Bilthoven, de woonplaats van de familie Scholten. Het jaar: De gemeente wilde meewerken en Wim Quist werd in de arm genomen als architect. Bezorgde omwonenden verzetten zich echter met hand en tand tegen de komst van een museum in hun chique villawijk. Zij vreesden dat hun rust zou worden verstoord. En omdat de gemeente nogal slordig met de procedures omsprong werd het plan na acht jaar strijd door de Raad van State afgewezen. Terwijl de strijd in Bilthoven nog in volle gang was, verlegde Theo Scholten zijn aandacht naar de huidige locatie. In 1986 begon hij gesprekken met het bestuur van de Sociëteit De Witte (de eigenaar van Paviljoen Von Wied en het stuk duin eromheen), de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de gemeente en het waterschap Delfland (belangrijk omdat het duin onderdeel is van de zeewering). De vasthoudendheid van Theo Scholten in combinatie met de steun van het gemeentebestuur leidde tot toestemming van alle bevoegde instanties in Toch moest nog twee jaar worden gewacht voordat de schop de grond in ging want inmiddels waren omwonenden wakker geworden. En zoals u al zult vermoeden: die waren niet blij met het plan om voor hun deur een museum te doen verrijzen. Zij vormden de Inspraakgroep Seinpostduin die zich voorzag van juridische bijstand en met grote creativiteit voortdurend nieuwe argumenten tegen het plan naar voren bracht. Eerst beschouwden zij het museum als te hoog, daarna zou het visueel vloeken met het paviljoen Von Wied. Vervolgens werd rondstuivend zand erbij gehaald als angstbeeld en tenslotte lieten zij drie advocaten argumenteren dat niet alleen het paviljoen maar ook het duin zelf een rijksmonument was waarop beslist niet mocht worden gebouwd. En dan is deze opsomming ongetwijfeld niet volledig. Het procederen hield pas op toen de Raad van State de laatste bezwaren van de Inspraakgroep verwierp. Het was inmiddels juli Een week later, op 13 juli 1993 begon het eigenlijke werk met het afgraven van het duin en het verwijderen van een paar bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De Inspraakgroep was nog steeds niet blij maar hield zich verder redelijk stil. Naschrift. Nu weet ik wel dat wij, in onze rechtsstaat, mogen protesteren tegen alle plannen van de overheid. En dat doen we dan ook. Toch moet het mij van het hart dat dit protest, tegen een cadeau van het echtpaar Scholten aan de samenleving, niet van ruimdenkendheid getuigt. Ik betwijfel of de ruim 1700 ondertekenaars van toen er slechter op zijn geworden. En mocht dit toch zo zijn dan wens ik hen de wijsheid toe dat zij niet langer hun onvrede koesteren, maar ook aan het esthetische plezier van zeer vele museumbezoekers denken. En aan de economische waarde van een instituut dat bezoekers uit een wijde omgeving naar Scheveningen trekt zonder dat het de samenleving een stuiver aan subsidie heeft gekost. 15

11 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU U kent het wel hè, dat madeleine-koekje van Proust, waarmee hij zich helemaal kon overgeven aan zoete herinneringen uit zijn jeugd. Mij overkwam een beetje hetzelfde, toen ik twee jaar geleden, na 45 jaar, weer in deze regio neerstreek. Mijn madeleine-koekje was de Mechelsestraat, waar ik vanaf mijn zevende tot aan mijn studententijd gewoond heb en van waaruit ik ook getrouwd ben. Als ik nu door de wijk fiets komen de herinneringen aan mijn jeugd als vanzelf naar boven. Het was een kinderrijke straat, die Mechelsestraat, met weinig auto s en door zijn aparte brede vorm een paradijs voor kinderen. Er werd naar hartenlust gespeeld, gerolschaatst, getennist en gehockeyd, gejojood, gehinkeld en geknikkerd. En s zomers, als het heel warm was geweest, gebeurde het wel eens dat je schoenen in het asfalt bleven plakken. Op die zelfde warme dagen kwam s avonds rond zevenen, als wij nog even, na het eten, buiten mochten spelen, de Italiaan de straat inrijden, zijn belletje kondigde hem al van verre aan: Ach toe, mogen we een ijsje? Eén bolletje maar. Maar het was niet alle dagen feest ook al kostte dat ene bolletje in dat lekkere hoorntje maar één dubbeltje! En s zomers ging je natuurlijk zwemmen in zee: wij in het volksbad, mijn moeder in het luxe bad een eindje verder op, want ja, je leerde al vroeg: onderscheid moet er zijn in het leven! De bosjes van de Brusselselaan waren er voor het regelmatig terugkerende ommetje. Het doel was steevast de koepel, de grote, houten paddestoel met rieten dak, met een bank er omheen gemonteerd, op een heuvel, vanwaar je soms een glimp van de zee kon opvangen. En in de winter, als er een dik pak sneeuw lag, vermaakten we ons uren met de slee op de berg van de Brusselselaan: het geploeter omhoog met de slee achter je aan werd ruim beloond, vonden wij, met een glijvlucht van een paar seconden naar beneden. En dan was er de kerstnacht. Om half vijf s morgens met je slaperige hoofd de vrieskoude in naar de nachtmis van 5 uur in de Lourdeskerk. Het had iets spannends, vooral wanneer de neervallende sneeuw de geluiden dempte en de straten er verstild bij lagen. En dan de Stevinstraat, die zo n grote rol speelde in het leven van iedere dag. Hus op de hoek met de Namensestraat voor het dagelijkse broodje bruin en wit, het grote postkantoor daar schuin tegenover voor de postzegels, de brieven en de pakjes. Banketbakker De Vries op de hoek met de Gentsestraat, hét adres voor de lekkerste verjaardagstaart, als je tenminste niet je zinnen gezet had op de hazelnoot taart van Kelder. En, oh ja, het einde van de Vasten, om twaalf uur op Paaszaterdag, werd ook altijd gevierd met een taartje van De Vries. Vlak naast De Vries, in de Stevinstraat had je dan de fantastische boekwinkel van Juffrouw Stegman, waar steevast, ieder jaar, alle boeken voor onder de kerstboom gekocht werden. En dan tenslotte Fongers, de fietsenwinkel, weer schuin tegenover Stegman, waar we soms kwamen voor een nieuwe fiets maar vaker met een gebroken ketting of een lekke band: banden plakken, daar waren we niet handig in. Maar voor de echte boodschappen gingen we met bus 22, halte Doorniksestraat, Brusselselaan, naar de stad. 17 Heerlijke dierbare herinneringen, zij komen en gaan als ik op mijn fietsje door het Belgisch Park rijd. En terwijl ik me realiseer dat vele van deze plekken een andere bestemming hebben gekregen, dat er niet meer gejojood wordt op straat, dat de badhokjes op het strand hun plaats hebben moeten afstaan aan diverse strandtenten, waar het ruisen van de zee niet meer boven het muziekgeschal uitkomt.en dat de Koepel allang niet meer het doel van een gezellig ommetje is. Dat je nu in de Lourdeskerk voor geest én lichaam terecht kunt, dat die bushalte er niet meer is: Andere tijden, andere behoeften, nieuwe uitdagingen! Het Belgisch Park gaat met z n tijd mee en het is het nog steeds fijn om er te wonen! Ik prijs me gelukkig dat ik weer terug ben! Elly van der Pol NIEUWE REDACTEUR Mechelsestraat Veertig jaar heb ik de zee gemist! In het Brabantse land, hoe prachtig ook, bleef toch de weidsheid van het golvende water maar lokken. Daarom ben ik nu, na 40 jaar, teruggekeerd naar Scheveningen. Op de vraag of ik me zou willen inzetten voor de Badgazet en voor het bestuur van de wijkvereniging Duttendel-Wittebrug heb ik zonder aarzeling ja gezegd, omdat ik graag iets wil doen voor deze wijk, waar het zo goed toeven is! Elly van der Pol

12 BELGISCHEPLEIN, ARCHITECTUUR UIT TWEE EEUWEN DEEL 2 (vervolg van het artikel BadGazet 198) Met name onder invloed van Berlage is in Nederland lang negatief geoordeeld over de architectuur van de negentiende eeuw, d.w.z. de verfoeilijke neostijlen en het eclecticisme. Daarom zijn er zo gemakkelijk veel bouwwerken uit die tijd in de twintigste eeuw gesloopt om plaats te maken voor modernistische gebouwen. Scheveningen is daar een duidelijk voorbeeld van! Eén van de eclectische gebouwen dat al vroeg (1937) is gesloopt, is Regina Maris aan het Belgischeplein om vervangen te worden door een flat in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Nieuwe Haagse School aan de Brusselselaan met vele Wright-elementen horizontale gevelindeling geaccentueerd door betonnen lijnen, overhangende dakranden, gemetselde terrassen, tuinmuurtjes en pergola s die de overgang tussen binnen en buiten vormgeven zijn typische kenmerken van Wrights beroemdste huis en ook van de bouwwerken van de Nieuwe Haagse School. Daarnaast hebben de gebouwen in Den Haag meestal stalen raamkozijnen. Overigens vertonen huizen aan bijvoorbeeld de Brusselselaan en Doorniksestraat meer de typische kenmerken van de architectuur van Wright dan de flat Regina Maris aan het Belgischeplein. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het herstel van havens, industrie en infrastructuur de eerste prioriteit. Pas in de jaren vijftig kwam de woningbouw op gang. De overheid speelde daarbij een grote rol als financier of subsidiegever. Een voorbeeld van gesubsidieerde wederopbouwarchitectuur is de flat uit 1953, die gedeeltelijk aan het Belgischeplein en gedeeltelijk aan de Leuvensestraat/Hasseltsestraat ligt. Het gebouw toont de invloeden van zowel de wat meer traditionalistische als de modernere functionalistische bouwstijl, iets wat men in die tijd bij vele bouwwerken ziet. Naar mijn mening ziet men ook nog enkele kenmerken van de Nieuwe Haagse School terug in deze flat. Niet alleen op het Belgischeplein, maar bijna overal in de wijken, waarin de lezers van dit blad wonen, kunnen we genieten van prachtige gevels, die een overzicht geven van architectuur uit twee eeuwen. Erik Werner Tweemaal Regina Maris aan het Belgischeplein Grote delen van Den Haag zijn in de jaren 30 van de twintigste eeuw in de stijl van de Nieuwe Haagse School gebouwd, bijvoorbeeld de Vogelwijk, het Benoordenhout en Marlot. De architecten van deze stijl waren sterker dan architecten van andere Nederlandse architectuurscholen, beïnvloed door Frank Lloyd Wright, Amerika s grootste architect. Tussen 1900 en 1910 was met Wright voor het eerst een Amerikaan in plaats van een Europeaan dominant binnen een kunstvorm (iets wat we ons met de huidige Amerikaanse dominantie binnen bijna alle kunstvormen nauwelijks meer kunnen voorstellen)! Kubistische vormen in baksteen, een Het beroemde Robbie House van F.L.Wright, Chicago,

13 EEN NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN In januari van dit jaar is het duinwaterbedrijf Dunea begonnen met de herinrichting van het gebied rondom de Scheveningse watertoren. De werkzaamheden moesten onderbroken worden bij aanvang van het broedseizoen in maart en men kon pas weer verder in september. Een groot aantal bomen en struiken heeft het veld moeten ruimen. Wat komt ervoor in de plaats en wat is de stand van zaken? We zijn eens gaan informeren. Horeca, informatie en uitzicht Direct naast de watertoren, waar Harstenhoekweg, Pompstationweg en fietspad Prinsenweg samenkomen, stond altijd die oude vertrouwde snackkar. Zoals bekend is deze vorig jaar door brand volledig verwoest. Met name de kleinschaligheid gaf het kruispunt een ietwat gemoedelijke en landelijke aanblik. Het is een geruststellende gedachte dat Dunea zowel kleinschaligheid als mogelijkheden om snacks te verorberen tracht voort te zetten in de vorm van een kiosk. Dezelfde uitbater van de uitgebrande snackkar zal de nieuwe ruimte exploiteren. "De kaart is in overleg met Dunea vastgesteld," aldus persvoorlichtster Sandra Zittersteijn, "en zal, naast het gebruikelijke patatje, ook gezonde producten bevatten." Een saillant detail is wel, zo werd mij toevertrouwd, dat het de exploitant niet is toegestaan om pal naast één van de grootste waterproducenten van Nederland de bekende blauwe en rode flesjes water te verkopen. De horecavoorziening wordt geïntegreerd in een kunstmatig aan te leggen stuk duin; de gedachte is dat de constructie op deze wijze naadloos in het landschap opgaat. Een impressie hiervan is te zien op waarbij u klikt op projecten. Behalve snacks zal men in de kiosk ook informatie kunnen krijgen over Meijendel en het duinwaterbedrijf. Tevens zullen er toegangskaartjes te koop zijn voor het ondernemen van wandelingen in bijvoorbeeld de unieke natuurgebieden Kijfhoek en Bierlap. Onder begeleiding van de projectleider van het watertorenplein, Frans van Miltenburg, beklimmen we via een talud het dak van de betonnen kiosk in aanbouw. De contouren van het duin waarin dit bouwwerk uiteindelijk moet opgaan worden al enigszins zichtbaar. Ook in de definitieve vorm zal het dak betreden kunnen worden om bezoekers uitzicht op het natuurgebied te geven. De langste bank van Nederland De ingang van Dunea is nu naar achteren verplaatst in de richting van de fabriek. De oude portiersloge, waaraan tevens de slagboom was gekoppeld, is inmiddels gesloopt. De nieuwe huisvesting voor de portier annex toegangspoort van het drinkwaterwaterbedrijf is momenteel in aanbouw. Op deze manier komt de watertoren in zijn geheel vrij te staan en ontstaat rondom de toren het beoogde ruime plein. Een deel van de rand van het plein wordt geaccentueerd door een lange cirkelvormige bank van hardhout die ongetwijfeld bestand is tegen het weer van Scheveningen. "Deze bank," zo claimt van Miltenburg, "is de langste van Nederland." Om bezoekers alvast een voorproefje te geven van wat er allemaal in het natuurgebied kan te zien is, is aan de overzijde van het fietspad een mini natte duinvallei aangelegd. Overigens kan ik uit eigen waarneming bevestigen dat dit plasje soms ook gebruikt wordt om er honden en zelfs kinderen in te laten zwemmen. Het moge duidelijk zijn dat dit nimmer de bedoeling van Dunea is geweest. Het is daarom te hopen dat het drinkwaterbedrijf zich niet door dergelijk ondisciplinair gedrag gedwongen ziet ook hier weer hekwerken en borden met een verwijzing naar artikel 461 te plaatsen. Enfin, alle werkzaamheden aan het watertorenplein moeten in maart 2010 zijn afgerond; immers, er begint dan weer een nieuw broedseizoen. Harry de Jongh 21

14 BADCRYPTO nr. 35 Horizontaal 4. Drinkgerei dat door de orthodontist wordt voorgeschreven (10) 6. Zo zuiver zijn melktanden nooit (4) 7. Geen munt (3) 8. Dat resultaat van een visagiste is geen prettig gezicht (9) 11. Visje om (op) te bijten als je je moet beheersen (4) 13. Verplicht kusjes geven terwijl je het niet meent (12) 15. Is uitgekookt half gek (4) 16. Daarin bewaren specialisten hun conserven (11) 17. Zit op een domme slaapwandelaar (6) 20. Kijkt over de schouder van de tandarts mee (12) (4) 22. Niet kiezen voor zo n Italiaans gerecht! (9) 23. Gekke ploertendoder (5) Verticaal 1. Foto s van Januskoppen (16) 2. Een medaille voor tanden waar dit niet op zit (4) 3. Niet erg ondernemende kijker (3+3) 4. Hiermee dient men het toilet eerst grondig te reinigen voordat de WC-eend wordt toegepast (9) 5. Daarmee slaan hockeyers de tegenstanders op hun bek (9) 8. Haar dat in orde zit (4) 9. Zit in het gebroken hart van een zwetser (9) 10. Dat rijwiel van een baardaap is vast gestolen (9) 11. Ingrediënt van 22 hor (4) 12. Die onzinnige krullen doe je de das om (8) 14. Stomme studiebegeleiders hebben er twee aan hun kop (7) 18. Om iemand onfatsoenlijk voor het lapje te houden (4) 19. Kijkers die er goed uitzien (4) Oplossingen uiterlijk 10 januari 2010 sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, of naar Tijdens de redactievergadering op 12 januari worden de winnaars van de competitie bepaald (of geloot bij gelijke scores). Goud is een Restaurant-cheque ter waarde van 40 voor Restaurant Le Début of Brasserie Zinq in de Hotelschool; de twee andere prijzen worden door de Wijkvereniging aangeboden. Ik dank de gulle gevers! Het competitie-systeem is in goede aarde gevallen: er wordt goed gebruik van gemaakt. We gaan er daarom mee door met Badcrypto s nrs. 36 t/m 41. Blijf dus uw oplossingen insturen, óók als u er niet helemaal uitgekomen bent! OPLOSSING BADCRYPTO NR. 34: Horizontaal: 1.Proef; 5.Blauwdruk; 7.Zonsverduistering; 12.Wortelbehandeling; 14.Ik kijk wel uit; 16.Enorm; 18.Vogelaarwijk; 21.Lol; 22.Baden; 24,Dienen; 26.Nablijven; 28.Hemd; 29.Blauwe maandag; 31.Icetea; 32.Sporen; 33.Evenals. Verticaal: 2.Ruw; 3.Fluitconcert; 4.Jaartal; 5.Bevalt; 6.Duit; 8.Ontwikkeld; 9.Rekenopgave; 10.Grond; 11.Bezinken; 13.Vioolsolo s; 15.Waarnemen; 17.Malend; 19.Go; 20.Wandaden; 22.Bijhuis; 23.Dempen; 25.Inworp; 27.Bigband; 30.Wel Jan van Pesch Training voor honden, ook puppy s Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren, zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren? Bel dan Anneke Lambert Spullen te vervoeren (in bestelbus)? Een klusje in of om het huis? Een (laminaat)vloer gelegd? Een kast of meubel (bijv. van Ikea) in elkaar gezet? Maar ontbreekt het u aan mogelijkheden, tijd, of twee rechterhanden? Misschien dat ik u kan helpen (tegen een redelijk tarief). Robin /

15 WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN Martin Bevers Voorzitter Vacature Secretaris Phil van der Zalm Penningmeester Rob den Heijer Wijkmedia en Communicatie Steven Witkam Verkeer en Ruimtelijke Ordening Rob Visser Groen SECRETARIAAT Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel Website: bns.myweb.nl Giro Bewonersvereniging (BNS) , Giro Wijkvereniging WIJKWINKEL: geopend maandag, donderdag, vrijdag u; dinsdag u. Tel S E R V I C E Voor meer informatie kunt u zich per of telefoon wenden tot de wijkwinkel AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN APOTHEKEN tel DOKTERSNACHTDIENST tel TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel APOTHEKEN Duinapotheek, mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, tel Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Gevers Deynootweg 57 E, tel ARTSEN H.C. Baak, Stevinstraat 66, tel R.J.D.de Groot/mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Kapelweg 2, tel mevr. C. Heitkamp-v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of antroposofisch), Gentsestraat 111, tel W. Libeton, Badhuisweg 12a, tel VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag. ACTIVITEITEN IN DE WIJKWINKEL Dinsdag trombosedienst inloop koffie-ochtend Woensdag elke 3 e week v.d. maand juridisch spreekuur op afspraak dhr. Setz BINGO, 2 e en 4 e week van de maand Donderdag SOOS voor ouderen (klaverjassen, bingo, rummikub, praatje) Cursussen: Maandag - Frans; Woensdag - Tekenen; Vrijdag - Engels, Hongaars, Nederlands, Spaans WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG Rolf van Nauta Lemke Voorzitter Erik Werner Secretaris, Bad Gazet Æde Schoustra Penningmeester, Bouwvergunningen en Lokaal Verkeer Tom Ensink (vice-voorzitter) Ruimtelijke Ordening en Verkeer Walter Dekkers Ruimtelijke Ordening en Verkeer, APS Pita Heusdens-Boelens Groen en Water Lia Vermeer Groen en Water Grant Maclachlan Veiligheid, Expatriates, Welzijn(Jeugd) Ellen Zevenbergen Welzijn (Ouderenzorg) Correspondentie-adres WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN Telefoonnummer: Postbus 84475, 2508 AL Den Haag Verzorgingsgebied Boulevard Wijkagent Renske Kroese Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel Wijkagent Cees Varkevisser Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug Wijkagent Pjotr Vreeswijk STADSDEELKANTOOR, Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel KLACHTENLIJN GEMEENTE tel KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel TANDARTSEN G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel E.C. Hildernisse, Stevinstraat 178, tel Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel ; orthodontie - R. Maijer (orthodontist), B.E. Becking, tel J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel BURENHULP Belgisch Park en omgeving Ans Postma, tel: BURENHULP Duttendel en Wittebrug Nynke Boots, tel: , Els Wouterlood, tel: CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING Oldeslo, tel DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel Werkzaamheden in en om het huis. MAALTIJDENSERVICE Verzorgingstehuizen Deo Gratias, tel en Oldeslo, tel OUDER- EN KINDCENTRUM SCHEVENINGEN, Harstenhoekstr 29b, tel OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, tel , op werkdagen van uur Welzijn Scheveningen, Keizerstraat 71c, tel VERTROUWENSLIJN tel WIJKBUS SCHEVENINGEN tel DIERENARTSEN Dierenkliniek Stevinstraat, I.M. de Maesschalck, Namensestraat 13 (hoek Stevinstraat), tel DIERENDOKTERSNACHTTELEFOON tel DIERENAMBULANCE Den Haag, Tel , De Wijs, tel

16 G A Z E T J E S B A B Y S I T T E R S Voor meer informatie kunt u zich per of telefoon wenden tot de wijkwinkel BOEKEN GEVRAAGD: Antiquariaat Bij Nader Inzien vraagt boeken te koop. Adres: Heemraadstraat 219, tel / Openingstijden: donderdag uur, vrijdag uur en zaterdag uur. CHIROPRACTOREN Erik Stegeman DC, Kai Verena Stoffers DC, Margreet Leemhuis DC. Zwolsestraat 197, tel , DRU CENTRE Yoga, meditation & wellbeing. English and Dutch classes. Phone, mail or visit us at Stevinstraat 260. tel , For health, balance and relaxation. HUISWERK, GOED GEREGELD! Dagelijkse huiswerkbegeleiding bijlessen in alle vakken eindexamentrainingen taal-en rekentrainingen voor brugklassers en bijna-brugklassers. AFTER S COOL Pansierstraat 17 19, of OPPAS GEZOCHT VOOR 2 JONGE DAMES VAN 4 EN 5. Tijden van tot uur, dagen in overleg. In de buurt van de Willem de Zwijgerschool.Tel PEDICURE/VOETVERZORGING (ook gediplomeerd voor diabetici), M.H.G. de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel PIANOLESSEN Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harstenhoekweg 135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorderden. Inlichtingen: SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 5 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! Inlichtingen: of ( op zaterdag) SPEELTUIN KAATJE MOSSEL Harstenhoekstraat achter de Poort, voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met zaterdag open van 9 uur tot zonsondergang. WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, Stevinstraat 149 Voor: originele cadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en prachtige sieraden. Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade. Kortom voor al uw wensen! Naam geb.jaar telefoon Estelle Strijers ( ) ' e. Floris van Dreven ' e. Bas Zaalberg ( ) ' e. Sarah van Soldt ' e. d. Patricia Bitter x. e. Loek Crefcoeur ' e. d. Emma Herschberg ' e.! d. Lotus Knobbout ( ) ' e. Leonard Oirbans ( ) ' e. f. d. Micky Schepers ( ) ' e.! Sanne van Beek ( ) ' e. f. d. Claudia Dorigo ( ) ' e. f. d. sp. Roderik Oosterholt ' x. Ellen Plugge e. Stephanie Vulcano( ) ' e. Alona Yermakova ' e. russ. Kim den Heijer ' e. Niels Verschuren e. f. Hans Crefcoeur ' e. d. Eveline van Haaften ' e. Marieke Nieuwstraten e. Grace Patry e. f. sp. Shirani Spaans ' e. Batja Springer Carlijn van der Werf ' e.f.d. it Renske van Beek ( ) e. Lucie Cotte e. f. Kirby Jopp ( ) e. f. d. Mariana Fonseca Cardoso ' e. sp. p. Carina Müller ( ) ' e. f. d. Marileen Krom e. d. Shelly Linssen ' e. f. Suzanne Wigmans e. Quirine Pronk ( ) e. Paulien El Hajj e. f. arab. Margriet Stafleu ' e. f. d. e : ook engelstalig - english spoken f : ook franstalig - parle français d : ook duitstalig - spricht deutsch z : ook zweedstalig sp : ook spaanstalig-hablar español x : alleen in het weekend russ : russisch it : Italiaans p : portugees + : niet in het weekend ZEESPIEGEL. Praktijk voor Kinesiologie en Hotstone Massage Kinesiologie; een natuurlijke oplossing voor vele klachten. Hotstone massage; een weldadige manier om zowel lichaam als geest volledig te ontspannen. Haal meer uit het leven! Meer info: Brugsestraat 43, Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het adres: of per telefoon op het antwoordapparaat van de Wijkwinkel tel Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst. WANDELEN MET DE HOND. Wie wil op maandag tussen de middag mijn Jack Russel uitlaten in de Nieuwe Scheveningse bosjes aan de Badhuisweg? Tel WISKUNDE/REKEN-BIJLESSEN door ervaren wiskundedocente. Ook voor kinderen met dyscalculie of De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9, voor maximaal 35 woorden. Contante betaling kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per postgiro t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de Voorwaarden Gazetjes Scheveningen- Bad Gazet, gedeponeerd bij het secretariaat van de Bewonersvereniging Noor- 26

Gazet. Scheveningen-Bad. 218 febr./ maart / april 13 MET HET SPOOR NAAR HET STRAND MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN BADCRYPTO 54 JAARGANG 37, NR 1

Gazet. Scheveningen-Bad. 218 febr./ maart / april 13 MET HET SPOOR NAAR HET STRAND MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN BADCRYPTO 54 JAARGANG 37, NR 1 218 febr./ maart / april 13 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 37, NR 1 FEBRUARI / MAART / APRIL 2013 218 Gazet Scheveningen-Bad

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Museum in Berlage-kerk

Museum in Berlage-kerk Een échte Haagse krant Vrijdag 10 januari 2014 jaargang 8 nummer 348 }

Nadere informatie

Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten

Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten nummer 58 Afscheidsinterview met Thomas van Duin Foto: FransHoekFotografie Herinneringen aan prachtige Oranjefeesten door Margot Lodewijk Dodenherdenking in de wijk 4 mei - 19.00 uur Herdenkingsboom Zeemanlaan

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte Verschijnt 4 keer per jaar 21e jaargang / sept. 2010 no. 3 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv GolfDrieDaagse

Nadere informatie

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden!

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden! archipel willemspark & november 2013 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving Vieze lucht happen www.archipelwillemspark.nl en de Javastraat voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 5, mei 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet

KBS de Werft gaat de boer op Met alle bezuinigingsplannen en toezeggingen van het Kabinet het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Burgst.nl gaat de lucht in Na achttien jaar praten kon Nutsbasisschool de Burgst eindelijk de nieuwbouw aan de Groene Hil openen. Directeur Joost Matthee vroeg zijn

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

AART WARTIER. voorjaar. Ontdek de wereld. magazine. Dunya Festival goes Africa. Tour Experience. Hollands wielerglorie

AART WARTIER. voorjaar. Ontdek de wereld. magazine. Dunya Festival goes Africa. Tour Experience. Hollands wielerglorie 6E JAARGANG NUMMER 11 VOORJAAR 2010 magazine AART WARTIER Tour Experience Hollands wielerglorie Ontdek de wereld Dunya Festival goes Africa voorjaar 2010 6E JAARGANG NUMMER 11 VOORJAAR 2010 Taxaties Consultancy

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

waarin opgenomen t Putje

waarin opgenomen t Putje Souburgsche waarin opgenomen t Putje Courant Mei 2011 - verschijnt sinds 1894-18 Juni zijn er weer Highland Games Het is een vertrouwd beeld op de binnenplaats van de Karolingenburg in Oost-Souburg. Stoere

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

azannekamp jaar Open dag Splendorfabriek

azannekamp jaar Open dag Splendorfabriek azannekamp Blad voor de wijken: Hazenkamp, St. Anna, Jonkerbosch en Park Heijendaal Open dag Splendorfabriek Pag. 22-23 40 jaar www.hazannekamp.nl verschijnt 9 maal per jaar 40 e jaargang, nr. 5, juni

Nadere informatie

t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN

t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN t Evermore: passie voor koffie & thee t Hier geen vrachtverkeer t Boulevard: een moordbuurt STICHTING VAN & VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN Blvd is het magazine van en voor donateurs, bewoners en bedrijven,

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie