USP Energie Monitor. Juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "USP Energie Monitor. Juli 2014"

Transcriptie

1 USP Energie Monitor Juli 2014 Rapportage Thema: Overstappen drs. Reinoud de Jager Annemiek van de Burgt MA Juli i14uemmvk7

2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Juli Thema van de maand: Overstappen 17 4 Meer informatie? 22 2

3 1.1 USP Energie Monitor De energiemarkt is volop in beweging en in de komende jaren zullen grote veranderingen doorzetten. In veel van deze veranderingen speelt de houding en het gedrag van de consument een belangrijke rol. USP Marketing Consultancy biedt de sector met de USP Energie Monitor daarom maandelijks inzicht in de houding en het gedrag van die consument. Iedere maand worden de volgende thema s behandeld: 1. Tevredenheid energieleveranciers/netbeheerders en overstappen 2. Inzicht in energieverbruik 3. Energielabel en energiebesparende maatregelen 4. Elektrisch rijden 5. Zon, wind en groene stroom 6. Verschuiving elektriciteitsvraag 7. Gaswinning Het thema van deze maand is overstappen van energieleverancier. Dit houdt in dat er aanvullende vragen zijn gesteld over dit thema. Daarnaast is in de analyse ook rekening gehouden met de achtergrondkenmerken van de consumenten om onderscheid te kunnen maken tussen specifieke groepen met diverse attitudes ten aanzien van dit thema. Voor de USP Energie Monitor worden iedere maand 300 online enquêtes afgenomen onder Nederlandse consumenten. Om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor de Nederlandse consument, worden de achtergrondkenmerken van de respondenten meegenomen in de benadering van deelnemers en in de analyse van de resultaten. In de rapportages van de USP Energie Monitor worden de resultaten maandelijks gepresenteerd waardoor trends en ontwikkelingen in de houding en het gedrag van de Nederlandse consument zichtbaar worden. Bij een aantal vragen worden alleen de resultaten van de afgelopen maand getoond. In dat geval wordt dit vermeld. 3

4 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Juni Thema van de maand: Overstappen 17 4 Meer informatie? 22 4

5 2.1.1 Tevredenheid energieleveranciers Sinds de liberalisering van de energiemarkt mogen consumenten zelf hun energieleverancier kiezen. Om klanten te binden en te voorkomen dat zij overstappen naar een andere leverancier is inzicht in klanttevredenheid zeer belangrijk. In onderstaand klassement is de algemene tevredenheid van consumenten met hun energieleverancier weergegeven. In het klassement zijn enkel energieleveranciers opgenomen met minimaal 50 metingen, behaald in de loop van In de komende maanden zullen, wanneer het aantal metingen het toelaat, hier steeds meer energieleveranciers in worden opgenomen. Kunt u uw algemene tevredenheid met uw energieleverancier in een rapportcijfer uitdrukken? Leverancier Rapportcijfer N Leverancier Rapportcijfer N 1. 8, , , , , , , , , ,

6 2.1.2 Tevredenheid netbeheerders In onderstaand klassement is de tevredenheid van consumenten met de betrouwbaarheid van de levering van gas en/of elektriciteit weergegeven, oftewel de tevredenheid met de netbeheerders. In het klassement zijn enkel netbeheerders opgenomen met minimaal 50 metingen, behaald in de loop van In de komende maanden zullen, wanneer het aantal metingen het toelaat, hier steeds meer netbeheerders in worden opgenomen. Welk rapportcijfer zou u uw netbeheerder geven voor de betrouwbaarheid van de levering van uw energie? Netbeheerder Rapportcijfer N Netbeheerder Rapportcijfer N 1. 8, , , , , ,

7 2.1.3 Overstappen In 2013 maakte 13,1% van de Nederlandse huishoudens gebruik van de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier (Bron: ACM). Onderstaande figuur toont de verwachtingen van de consument voor komend jaar. Daarnaast geeft het gemiddeld aantal jaar bij de huidige energieleverancier een indicatie van de dynamiek in de markt. Overstappen van energieleverancier Bent u van plan om in de komende twaalf maanden over te stappen van energieleverancier? 100% 80% 60% 14% 8% 7% 9% 7% 9% 10% 31% 36% 32% 36% 34% 32% 35% Ja Misschien 40% 20% 0% 47% 52% Jan N: 274 Feb N: % Mrt N: % 49% 52% 47% Apr N: 269 Mei N: 288 Jun N: 271 Jul N: 283 Aug Sept Okt Nov Dec Nee Weet niet/ geen mening Hoeveel jaar zit u ongeveer bij uw huidige energieleverancier? ,5 9,2 7,7 8,6 9,0 9,1 8,3 0 Jan N: 260 Feb N: 257 Mrt N: 253 Apr N: 256 Mei N: 264 Jun N: 257 Jul N: 252 Aug Sept Okt Nov Dec 7

8 2.2 Inzicht in energieverbruik Tegenwoordig bieden verbruikmanagers tal van mogelijkheden aan om consumenten meer inzicht te geven in het energieverbruik en de uiteindelijke energierekening. Een belangrijke vraag is dan uiteraard in hoeverre consumenten behoefte hebben aan meer inzicht? Of hoeveel consumenten (on)aangenaam worden verrast bij hun energie jaarrekening? Het percentage consumenten dat afgelopen keer geld terug heeft gekregen is groter dan het percentage dat moest bijbetalen. Voor 56% van de consumenten die moesten bijbetalen, was dit een onaangename verrassing (resultaten juli 2014). Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: 1 op de 6 huishoudens onaangenaam verrast door jaarrekening energie (maart 2014). Zou u meer inzicht willen hebben in uw energieverbruik? Jan - Feb - N: 300 Mrt - Apr - Mei - Jun - Jul - Aug 53% 57% 57% 58% 61% 62% 57% 37% 34% 31% 32% 31% 27% 33% Energieverbruik 6% 5% 7% 5% 8% 5% 7% 6% Als u naar uw laatste jaarrekening kijkt, moest u dan bijbetalen of heeft u geld terug gekregen? Bijbetalen 27% Weet niet/ geen mening 9% Geld terug gekregen 64% N: 282 Had u verwacht dat u moest bijbetalen/geld terug zou krijgen? Sept Okt Nov Dec Al voldoende inzicht Niet geïnteresseerd Meer inzicht gewenst Weet niet/ geen mening Geld terug gekregen N: 178 Bijbetalen N: 78 36% 68% 56% 26% Ja Nee Weet niet/ geen mening 6% 8% 8

9 2.3.1 Energielabel Het energielabel voor woningen geeft de consument inzicht in de energiezuinigheid van de woning en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. De verhuurder of verkoper dient bij verkoop of verhuur het energielabel te overhandigen aan de nieuwe huurder of eigenaar. Maar in hoeverre zijn consumenten op de hoogte van het energielabel van de woning? 50% Energielabels Weet u wat voor energielabel uw woning heeft? 40% 30% 20% 21% 17% 20% 19% 24% 18% 21% 10% 0% Jan Feb N: 300 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 9

10 2.3.2 Energiebesparende maatregelen Het energielabel is ingevoerd door de overheid om de bewustwording van energieverbruik te stimuleren en daarmee woningeigenaren aan te sporen tot investeringen in energiebesparende maatregelen. Onderstaande figuren tonen de plannen van consumenten op dit gebied voor het komende jaar en de populairste energiebesparende maatregelen (resultaten juli 2014). Meer achtergronden met betrekking tot energiebesparing zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Nederlander welwillend tegenover lokale duurzame energie-initiatieven (april 2014). Energiebesparende maatregelen Bent u van plan om in de komende twaalf maanden energiebesparende maatregelen in of aan uw woning te treffen? 100% 80% 60% 8% 7% 11% 7% 9% 7% 8% 35% 29% 32% 32% 34% 28% 34% Ja Misschien 40% 20% 0% 50% Jan 56% Feb N: % 55% 49% 59% 50% Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Nee Weet niet/ geen mening Welke energiebesparende maatregelen overweegt u te treffen? N:130 Bouwkundige maatregelen Installatietechnische maatregelen Overig 1. Kierdichting/tochtstrips 18% 1. Waterbesparende douchekop 17% 1. Zuinigere verlichting 40% 2. Dubbel glas 12% 2. Zonnepanelen 14% 3. (rol)luiken 12% 3. Slimme thermostaat 12% 2. Zuinigere huishoudelijke apparaten 34% 10

11 2.4 Elektrisch rijden De auto zal niet snel uit het straatbeeld verdwijnen. Welke technologie in de toekomst de overhand zal krijgen, is echter nog onduidelijk. Voorlopig zullen verbrandingsmotoren nog het grootste deel van het Nederlandse wagenpark beslaan, maar hoe lang zal dat nog zo blijven? En in hoeverre zijn de oplaadbare auto s (volledig elektrisch/plug-in hybrids) in opkomst? Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Potentie voor kwart miljoen elektrische auto s (januari 2014). Elektrisch rijden Wat voor soort auto rijdt u momenteel? En wat voor soort auto denkt u in de toekomst te gaan rijden? Jan - 79% 19% Jan - 3% 9% 63% 10% 15% Feb - N: % 20% Feb - N: 300 3% 4% 67% 11% 15% Mrt - 73% 25% Mrt - 4% 7% 58% 13% 18% Apr - 74% 23% Apr - 5% 4% 63% 14% 14% Mei - 76% 23% Mei - 4% 6% 64% 14% 12% Jun - 77% 19% Jun - 7% 4% 61% 13% 15% Jul - 76% 22% Jul - 5% 3% 61% 13% 19% Aug Aug Sept Sept Okt Okt Nov Nov Dec Dec Elektrisch / Plug-in hybrid Brandstof Weet niet/ geen mening Hybride Geen auto Elektrisch / Plug-in hybrid Brandstof Weet niet/ geen mening Hybride Geen auto 11

12 2.5.1 Zonne-energie Een toenemend aandeel van de energie wordt duurzaam decentraal opgewekt. Een voorbeeld hiervan is een consument die kiest voor zonnepanelen op zijn of haar woning. Doordat deze productie van elektriciteit variabel is (schijnt de zon wel of niet) ligt hier een taak voor de netbeheerders om de netten geschikt te maken voor teruglevering en vraag en aanbod van energie slimmer bij elkaar te brengen (slimme netten). De consument speelt met de keuze voor zonnepanelen een belangrijke rol in de transitie naar slimme netten. Onderstaande figuur toont de houding van de consument t.a.v. een woning met deze voorzieningen bij verhuizing. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Consument geeft voorkeur aan huis met zonnepanelen bij verhuizing (mei 2014). Zonne-energie Zou u bij een verhuizing de voorkeur geven aan een woning met of zonder zonnepanelen/zonnecollectoren? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 34% 32% 51% 50% 41% 42% 28% 32% 40% 34% 55% 47% 43% 46% 7% 5% 7% 11% 11% 14% 12% 13% 15% 16% Jan Feb N: 300 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Woning met zonne-energie Geen voorkeur Woning zonder zonne-energie Weet niet/ geen mening 12

13 2.5.2 Windenergie Een andere vorm van duurzame decentrale opwekking is windenergie. Consumenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor aandelen in een windmolen of groene stroom afnemen. Het aandeel windenergie in groene stroom kan uiteraard per contract verschillen. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Dure windmolen krijgt voorkeur (februari 2014). Wind energie en groene stroom Bent u het eens met de volgende stelling? Er moet meer gebruik worden gemaakt van windenergie 100% 80% 60% 40% 20% 0% 73% 71% 71% 73% 73% 74% 71% Jan Feb N: 300 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 13

14 2.5.3 Groene stroom In Nederland wordt meer groene stroom afgenomen dan dat er geproduceerd wordt. Door een Europees overschot aan groene stroom kan er gemakkelijk in de Nederlandse vraag worden voorzien, zonder dat dit een direct stimulerend effect heeft op het duurzaam opwekken van energie. Waar geeft de Nederlandse consument de voorkeur aan? Groene stroom Geeft u de voorkeur aan groene stroom die duurzaam opgewekt is in Nederland of in het buitenland? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 45% 44% 49% 45% 47% 46% 46% 48% 49% 41% 44% 44% 47% 46% Jan Feb N: 300 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Opgewekt in Nederland Geen voorkeur Opgewekt in het buitenland Weet niet/ geen mening 14

15 2.6 Verschuiving elektriciteitsvraag Doordat steeds meer energie duurzaam decentraal opgewekt wordt (o.a. zonne- en windenergie) is het voor netbeheerders belangrijk om de vraag en het aanbod slimmer bij elkaar te brengen. Op een zonnige dag met veel wind zal er plaatselijk een piek zijn in de elektriciteitsproductie. Door consumenten te stimuleren op dergelijke momenten stroom af te nemen kunnen stroompieken worden gladgestreken zonder de bestaande netten enorm te verzwaren. In hoeverre is de consument echter bereid om een flexibele houding aan te nemen en zijn of haar energiegebruik aan te passen? Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Consument bereid energiegebruik aan te passen aan tarief (juni 2014). Verschuiving elektriciteitsvraag Zou u het gebruik van elektrische apparaten* aanpassen op de momenten dat de prijs voor elektriciteit laag is? 100% Zeker 80% 60% 40% 20% 0% 42% 38% 37% 34% 40% 38% 40% 29% 36% 37% 35% 16% 13% 15% Jan Feb N: 300 Mrt 14% Apr 37% 39% 35% 14% 11% 12% Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Waarschijnlijk Waarschijnlijk niet Zeker niet Weet niet/ geen mening *Elektrische apparaten zoals een wasmachine, droger, vaatwasser, warmtepomp of het opladen van een elektrische auto. 15

16 2.7 Gaswinning Om de kans op aardbevingen te verkleinen heeft het kabinet besloten om de gasproductie uit het Groningerveld te verminderen van bijna 54 miljard m3 in 2013 tot 40 miljard m3 in 2016 (Bron: Rijksoverheid). Onderstaande figuur toont de houding van de Nederlandse huishoudens ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Van kwart Nederlanders mag gaskraan helemaal dicht (januari 2014). Gaswinning Vindt u dat Nederland moet stoppen met het winnen van aardgas onder de bodem van Groningen? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 24% 28% 25% 28% 27% 24% 26% 49% 45% 46% 47% 48% 46% 42% 11% 12% 10% 10% 10% 12% 12% 16% 15% 19% 16% 15% 18% 20% Jan Feb N: 300 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Volledig stoppen Verminderen Helemaal niet stoppen Weet niet/ geen mening 16

17 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Juni Thema van de maand: Overstappen 17 4 Meer informatie? 22 17

18 3.1 Thema van de maand: Overstappen Het thema van deze maand is het overstappen van energieleverancier. Waar de monitor (paragraaf 2.1.3) reeds inzicht geeft in de houding ten aanzien van overstappen in het algemeen, wordt in dit hoofdstuk verder ingezoomd op de energieconsument die meer of minder geneigd is om over te stappen. 18

19 3.2 Overstappen van energieleverancier Wanneer de resultaten van de USP Energie Monitor van januari tot en met juli samen genomen worden (totaal 2014), wordt duidelijk dat de mate waarin de consumenten geneigd zijn om over te stappen, sterk afhankelijk is van de ervaringen met de huidige energieleverancier.* Over het algemeen geeft 43% van de consumenten aan het komende jaar (misschien) over te willen stappen van energieleverancier. Consumenten die minder tevreden zijn (rapportcijfer 1-6) met de huidige leverancier en consumenten die nog niet zo lang bij de huidige energieleverancier zitten, zijn eerder geneigd om over te stappen. Consumenten die zeer tevreden zijn met de energieleverancier (rapportcijfer 9 of 10) en consumenten die al meer dan 10 jaar klant zijn bij de leverancier, zijn het meest loyaal, maar deze loyaliteit is echter relatief. Van deze loyale klanten overweegt ook nog een vijfde tot een kwart om (misschien) over te stappen van energieleverancier. Bent u van plan om in de komende twaalf maanden over te stappen van energieleverancier? Naar tevredenheid met energieleverancier Naar aantal jaar bij energieleverancier Totaal 2014 N: % 34% 50% 7% Meer dan 10 jaar N: 472 3% 22% 66% 9% Zeer tevreden N: 277 5% 16% 77% 3 tot 10 jaar N: 422 5% 36% 54% 5% Tevreden N: % 36% 48% 7% 1 tot 3 jaar N: 386 9% 44% 40% 7% Ontevreden N: % 43% 22% 8% 1 jaar of minder N: % 37% 37% 6% Ja Misschien Nee Weet niet/geen mening Ja Misschien Nee Weet niet/geen mening * Ontevreden klanten hebben een rapportcijfer van 1 t/m 6 gegeven, tevreden klanten een 7 of 8 en zeer tevreden klanten een 9 of

20 3.3 Redenen om over te stappen Circa de helft van de consumenten is in de tijd dat men in de huidige woning woont (los van verhuizingen), overgestapt van energieleverancier (56%). De voornaamste reden om over te stappen zijn de energiekosten, 72% van de consumenten doet dit om te kunnen besparen. Ontevredenheid met de energieleverancier is voor 13% een reden om over te stappen. Consumenten die trouw blijven aan hun energieleverancier, doen dit met name omdat zij tevreden zijn met hun leverancier of niet verwachten dat een overstap financieel voordelig zal zijn. Wat was de belangrijkste reden om over te stappen? Energiekosten Ontevreden met energieleverancier Groene(re) stroom Aanbieding / welkomstcadeau Anders 5% 3% 3% 13% Overstappen van energieleverancier: redenen 72% Wat is de belangrijkste reden dat u, in uw huidige woning, nog nooit bent overgestapt? Tevreden met energieleverancier Verwacht geen financieel voordeel Is er niet mee bezig Administratieve rompslomp Wel van plan, maar is er nog niet van gekomen Anders 8% 4% 2% 15% 12% 58% Weet niet/geen mening 5% Juli 2014 N: 160 Weet niet/geen mening 1% Juli 2014 N:

21 3.3 Redenen om over te stappen De uiteindelijke overstap van energieleverancier pakt echter niet altijd uit zoals verwacht. Voor 80% van deze consumenten resulteert het overstappen wel in een besparing op de energiekosten, maar één op de vijf consumenten die overgestapt zijn vanwege de energiekosten, heeft niet bespaard (8%) of weet niet of de overstap een besparing heeft opgeleverd (12%). Voor het merendeel van de consumenten die daadwerkelijk bespaard hebben met de overstap, was dit volledig naar verwachting. Voor de 8% die niets bespaard heeft met de overstap, kwam dit meestal onverwachts*. Overstappen van energieleverancier vanwege energiekosten: resultaat Heeft u bespaard op uw jaarlijkse energiekosten door over te stappen? Was dit naar verwachting? Nee 8% Weet niet/ geen mening 12% Ja 80% Nee 9% Weet niet/ geen mening 2% Ja 89% Juli 2014 N: 117 Juli 2014 N: 94 * Vanwege het beperkte aantal waarnemingen zijn deze resultaten indicatief. 21

22 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Juni Thema van de maand: Overstappen 17 4 Meer informatie? 22 22

23 4.1 Meer informatie Naast de resultaten zoals deze zijn gepresenteerd in het voorliggende rapport, beschikken wij over tal van achtergrondkenmerken van consumenten. Voorbeelden zijn: leeftijd, huishoudsamenstelling, regio, stedelijkheid, aantal jaar in huidige woning, bouwperiode, type woning, type verwarming, energieleverancier en netbeheerder. Aanvullende analyses op basis deze kenmerken, exclusief voor uw organisatie, behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over de USP Energie Monitor of de mogelijkheden tot aanvullende analyses, het toevoegen van exclusieve vragen of exclusief onderzoek, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Drs Reinoud de Jager Consultant Installatie & Energie T: E: Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner T: E: Meer informatie over USP Marketing Consultancy en onze Business Unit Installatie & Energie kunt u nalezen in dit hoofdstuk of terugvinden op onze website 23

24 4.2 USP Marketing Consultancy: De specialist in uw markt Markt specialist Netwerk Maatwerk Afspraak = afspraak Klant centraal Full service Resultaat gericht Financieel gezond Marktspecialist Full service Focus Internationaal Sinds 1993 actief als Callcenter met 50 seats. Advies geven op concrete 25% omzet internationaal. marktspecialist in de bouw, dhz, installatie, energie, vastgoed en corporatie branche. Ruim veertig ervaren Online B2C en B2B panels. Groepsdiscussieruimte incl. meekijkfaciliteiten. en gefundeerde informatie vanuit de marktspecialismen in de bouw, dhz, installatie, vastgoed en corporatie branche. Recent onderzoek gedaan in o.a. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Scandinavië, Oost-Europa en China. medewerkers. ISO 9001 & ESOMAR. 24

25 4.3 Business Unit Installatie & Energie: Typen onderzoeken & typische opdrachten Markt ontwikkelingen Expansie mogelijkheden Merk (of bedrijfs) imago Push pull marketing Samenwerking distributie Reclame effectiviteit Medewerkers tevredenheid Brand awareness Klant tevredenheid MARKETING MANAGEMENT PROCES Markt Analyse Marketing Strategie Marketing Tactiek (Mix) Marketing Evaluatie Marktomvang bepaling Marktverkenning Trends & ontwikkelingen Behoefte onderzoek Doelgroeponderzoek Segmentatie onderzoek Positioneringonderzoek Merkstrategie Concept onderzoek Distributie onderzoek Media / bereiks onderzoek Prijsonderzoek Imago onderzoek Tevredenheids onderzoek Campagne evaluaties Haalbaarheidonderzoek 25

26 29 juli 2014, USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. USP Marketing Consultancy B.V. heeft de gegevens in deze rapportage met uiterste zorg samengesteld. USP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker van de informatie uit dit rapport. Gebruik van informatie uit dit rapport en de beslissingen USP Energie die Monitor daarop Juli worden 2014 gebaseerd - i14uemmvk7 zijn voor risico van de gebruiker. 26

USP Energie Monitor. Februari 2014

USP Energie Monitor. Februari 2014 USP Energie Monitor Februari 2014 Rapportage Thema: Windenergie Ir Gerald Snoei Annemiek van de Burgt MA Februari 2014 - i14uemmvk2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Februari 2014 4 3

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN, PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN DOOR DE OGEN VAN DE BURGER

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN, PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN DOOR DE OGEN VAN DE BURGER B HET BESTE VAN TWEE WERELDEN, PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN DOOR DE OGEN VAN DE BURGER Marc Hertogh* & Marike van der Meij** 1. Inleiding Marktwerking in de publieke sector staat volop ter discussie. Terwijl

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?*

Waar haalt u de energie vandaan?* PwC energie-enquête 2009 Waar haalt u de energie vandaan?* Onderzoek naar het energiegedrag van Nederlandse huishoudens *connectedthinking PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie