IGNORAMUS ACADEMIE Cursus en opleidingscentrum voor de bewuste mens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IGNORAMUS ACADEMIE Cursus en opleidingscentrum voor de bewuste mens"

Transcriptie

1 IGNORAMUS ACADEMIE Cursus en opleidingscentrum voor de bewuste mens Integraal levenscoach Integraal Evolutiecoach Integrale intuïtieve ontwikkeling Me Coaching: Mijn leven zelf in handen nemen Relatiecoach Stress Depressie Burn out CVS coach Slaapcoach Integraal Opvoedingscoach Relaxatiecoach Natuurvoedingscoach Spirituele stervensbegeleiding Innerlijke scholingsweg Module 1: De innerlijke wereld Module 2: De ontdekkingstocht naar mijn ware Archetype Module 3: Opstellingen, de Weg van verwondering Ontwikkelen van je innerlijk kompas Shiatsu Cranio Sacraal Therapie Natural Beauty Coach Permacultuur Voorjaars- en najaarszuiveringsweken Gezondheidsweken STUDIEGIDS EEN BEWUSTE KEUZE VOOR EEN TOEKOMST MET INHOUD OPLEIDINGSCENTRUM VOOR DE BEWUSTE MENS Jaaropleidingen cursussen workshops groeigroepen evolutiegroepen

2 Inleiding Wij willen u graag ons ruim aanbod van kwalitatieve opleidingen voorstellen die zeker uw nieuwsgierigheid zal prikkelen. De ruime keuzemogelijkheid bieden u een duidelijke garantie om een scholing te vinden die echt bij u past. U kan ook regelmatig onze website bekijken waar gedurende het jaar nog bijkomende opleidingen, workshops of specialisaties worden aangeboden. Indien u op de hoogte wil gehouden worden van onze activiteiten dan kan u de maandelijkse online nieuwsbrief aanvragen door eenvoudig een mail te sturen met de vraag Ignoramus Nieuwsbrief. Geschiedenis 1 De Ignoramus Academie bestaat al 40 jaar en is in de sector een van de eerste echte alternatieve opleidingsinstituten van België. Sinds een 10-tal jaren zijn we ook actief in Nederland. De afgelopen jaren is het cursus- en opleidingscentrum uitgegroeid tot een moderne onderwijsinstelling waar reeds meer dan 5000 studenten verrassend nieuwe inzichten en vaardigheden hebben geleerd. De Ignoramus Academie staat op de eerste plaats voor het ontwikkelen van je Zelf vanuit een éénmakende visie om daarna deze eenheidsbeleving uit te dragen als inspirator, docent of therapeut op persoonlijk, relationeel, sociaal, maatschappelijk en wereldvlak. Als jij in de toekomst ook je eigen gezondheid, vitaliteit en spirituele energie wil behouden én voeden, kies dan voor een van onze opleidingen. Zij zullen zeker je persoonlijke groei en ontwikkeling in een stroomversnelling brengen. Daarnaast kan je doelbewust kiezen voor een basisopleiding of een vakspecialisatie als beginpunt voor het realiseren van een grote levensdroom of de start van een beroepsactiviteit in de complementaire gezondheidszorg.

3 Onze missie Een Universele Visie Een scholingsweg bij de beste opleidingskunstenaars De laatste jaren zien we overal een grote belangstelling ontstaan voor gezonde levenswijze, natuurlijke voeding, alternatieve geneeswijzen, duurzaam bouwen en wonen, ecologie en duurzaam ondernemen. De mens is algemeen meer bezorgd om zijn welzijn, gaat bewuster omspringen met zijn gezondheid en is gevoeliger geworden om meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen evolutie in harmonie met zijn natuurlijke omgeving. Al deze elementen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een complementaire gezondheidszorg waar persoonlijke groei en ontwikkeling, gezondheidseducatie, preventie en een actief voorkomingsbeleid de absolute basis zijn om zorgzamer om te gaan met de mens. Daarom ontwikkelde de Ignoramus Academie in samenwerking met ervaren docenten en therapeuten een kwalitatief hoogstaand cursus- en opleidingsprogramma. Een bewuste keuze voor een opleiding met inhoud. De cursussen en opleidingen zijn afgestemd op iedereen die op zoek is naar diepere zelfkennis en het ontdekken van de wetten van het leven. Ze dagen je uit om je toekomst in eigen handen te nemen en je potentiële mogelijkheden te omarmen. We stellen hoge eisen aan het niveau van de studie, de kwaliteit van de docenten, een professionele opleidingsstructuur en een degelijke omkadering. Vooropleidingen zijn niet noodzakelijk maar een meer dan ruime belangstelling is wenselijk. Als cursist kan je ervoor kiezen om je individuele evolutie en groei op de voet te laten volgen door een studiebegeleider van het supervisie team. 2

4 Harmonie met mezelf en mijn oneindige omgeving De inhoud van de lessen moet aansluiting vinden bij het innerlijk verlangen om éénheid te verwerven met je-zelf en met het universum. Je zelfontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanleren van synthesevormend en integraal denken en voelen. Hierdoor wordt een bevredigende persoonlijke visie gevormd. De opleidingen zetten aan tot het verwerven van inzichten in de persoonlijke, relationele en maatschappelijke groeiprocessen. Ze zijn gelijkwaardig gericht op het verwerven van grote rationele kennis en daarnaast een scherpe helder intuïtief aanvoelen om samen een echt Weten te ontwikkelen als grondslag van een diepe menselijke wijsheid. Theorie, pedagogie en didactiek bieden de student de nodige middelen, mogelijkheden en richtlijnen om de verworven kennis en inzichten toe te passen in zijn dagelijks leven of in het therapeutisch begeleiden van anderen op hun levensweg. Het aangeboden opleidingspakket kan gebruikt worden als middel tot persoonlijke verdieping, kan een meerwaarde geven aan uw huidige beroepsactiviteit, geeft aan staffunctionarissen met een grote verantwoordelijkheid een nieuw verfrissend inzicht of het pakket is een rechtstreekse opleiding tot coach, consulent of therapeut. Doelgroep 3 Mensen die willen bouwen aan een gezond en vitaal leven. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie of beroep. Personen die actief willen worden of reeds werkzaam zijn in de complementaire gezondheidszorg. Personen die werkzaam zijn in de reguliere geneeskunde: artsen, verpleegkundigen, kinesisten en andere paramedici. Personen actief in de reguliere hulpverlening, zelfstandige hulpverleners, therapeuten, maatschappelijk werkers, Personen die actief zijn in een bestaande zelfstandige zaak: voedings-, gezondheids- of wellness sector, personenverzorging, herboristen, Mensen uit het onderwijs die op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie. Mensen uit het bedrijfsleven die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie om anders om te gaan met hun dagelijkse uitdagingen of actief zijn in het HR management of de team- en bedrijfscoaching.

5 Toelatingsvoorwaarden Minimum 18 jaar. Een persoonlijk engagement om aan jezelf te werken. Ruime interesse hebben voor een duurzame levensstijl in de ruimste zin. Grote belangstelling voor de gekozen cursus of opleiding en een voorstudie in bepaalde onderdelen zijn wenselijk. Motivatie en grote verantwoordelijkheidszin om diepgaand met mensen te werken. Indien noodzakelijk wordt vooraf een persoonlijk evaluatiegesprek vooropgesteld. Een echte keuze tot interactie met de medestudenten en niet in het minst met de docenten die in hoge mate moeten uitgedaagd worden om het beste van zichzelf te geven. Bereidheid tot zelfwerkzaamheid, zelfstudie en het inspelen op creatieve studiemethodieken. Het volledig onderschrijven van de praktische en principiële afspraken die gemaakt worden tussen de Ignoramus Academie, de docenten en de studenten. Het 100% respecteren van de wettelijke regels in verband met het auteursrecht. Het is niet toegestaan aan docenten van de Ignoramus Academie, privé personen, (oud)studenten of organisaties om zonder samenwerkingsverband of toestemming van het bestuur zomaar opleidingen, cursussen (zelfs niet met bewust en kunstig gewijzigde titels of inhoud), onderdelen van de inhoud van de opleidingen, cursussen of lessen, schema s uit de cursusboeken of de lessen, lesvoorbereidingen, titels, teksten uit de studiegids of de website, folders of de nieuwsbrief, folderontwerpen, e.a. over te nemen of te gebruiken alsof het eigen ontwikkelingen betreft. De volledige inhoud van de Ignoramus Academie valt dus onder de regels van het auteursrecht en kan niet zonder gevolgen overgenomen worden voor eigen doeleinden. Het is ook niet toegestaan aan docenten van de Ignoramus Academie, privé personen, (oud)studenten of organisaties om zonder samenwerkingsverband of toestemming teksten, schema s uit cursusboeken of de lessen, specifieke en unieke stappenplannen, onderdelen van opleidingen, cursussen en lessen te gebruiken in eigen publicaties, boeken of artikels. Een bronvermelding zal niet als voldoende worden beschouwd maar de rechtstreekse toestemming voor gebruik is hier de regel. 4

6 Docenten Alle opleidingen worden gegeven door gespecialiseerde docenten, therapeuten en praktijkmensen uit de sector. Alle docenten hebben een echt engagement aangegaan met de Ignoramus Academie. Zij zijn meer dan alleen maar docent want ze hebben ook bewust gekozen om mee te dragen, perspectieven uit te bouwen en nieuwe cursussen of opleidingen te ontwikkelen. Zij hebben zeker ook de keuze gemaakt om zich voortdurend bij te scholen om de kwaliteit van hun lesgeven steeds beter te maken. Regelmatig worden onder mekaar diepgaande evaluaties georganiseerd om het verloop van de lessen te bespreken of bepaalde moeilijkheden in de juiste banen te leiden. Examen Stage Scriptie Een credit voor aanwezigheid (85% van de lessen gevolgd) wordt uitgereikt na elk jaar of een module van een opleiding. Een jaarlijks getuigschrift wordt uitgereikt na examens en een diploma wordt toegekend na een eindexamen, een goed stageverloop met scriptie en een gunstig supervisieverslag. De praktische trainingen tussendoor bieden een duidelijke garantie dat de aangeboden theoretische leerstof kan omgezet worden naar een geïntegreerde toepassing in een beroepssituatie. Vanaf het 3 e jaar is het ook mogelijk om voor een aangepaste stageformule te kiezen. Studenten die opteren voor een zelfstandige beroepssituatie moeten 150 uur stage afwerken (zie stage brochure) en dienen hun persoonlijk stagetraject zelf te bepalen. Regelmatig worden groepsstages georganiseerd maar ook een individuele stageperiode is mogelijk in overleg met de supervisor/stagebegeleider. De stageverslagen zullen daarna als basis dienen voor de praktijkbeoordeling op het einde van de opleiding. Vanaf het 3 e jaar kan de student zich ook toeleggen op een onderdeel van het gekozen vakgebied. Dit zal uitmonden in een eindverhandeling of scriptie over een specifiek thema (zie scriptie brochure). De scriptie zal getuigen van een degelijk inzicht in het gekozen vakgebied en zal ook wezenlijke elementen aandragen tot vernieuwing, verdieping of verduidelijking van een bepaald onderdeel. Verder wordt de scriptie getoetst aan de maatschappelijke relevantie en haar toepasbaarheid in het veld. 5

7 Erkenning De Ignoramus Academie is als opleidingsverstrekker erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de studenten kunnen daarom een gedeelte van hun opleiding betalen via de KMO-portefeuille. Daarnaast is de Ignoramus Academie ook erkend door CEDEO, een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsmetingen uitvoert. De Ignoramus Academie liet een onafhankelijk klant- tevredenheidsonderzoek uitvoeren door CEDEO en van al de ondervraagde studenten en samenwerkende organisaties was 98 % zeer tevreden over de opleidingen of de samenwerkingsverbanden. Beroepsverenigingen Volgens de wet op de niet-conventionele praktijken van 1999, moet iedereen die een nietconventionele praktijk beoefent aansluiten bij een erkende beroepsvereniging. In België hebben we 2 door de Raad van State erkende beroepsverenigingen. De beroepsvereniging VGB (VERENIGING VAN GEZONDHEIDS- BEGELEIDERS) werd opgericht in 1993 en was de eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg die in België erkend werd door de Raad van State (in 2003) in het kader van de wet op de niet-conventionele praktijken. De Ignoramus Academie is erkend als opleiding- en bijscholinginstituut door de VGB en alle studenten kunnen na een toelatingsexamen aansluiten bij deze beroepsvereniging. Onze opleidingen worden ook erkend door de officieel erkende beroepsfederatie NATUROPATHICA, een beroepsvereniging van therapeuten die werken met complementaire en alternatieve methodes in hulpverlening. Alle studenten kunnen na hun opleiding een aanvraag indienen om lid te worden en zullen op deze manier hun degelijkheid en vakbekwaamheid kunnen bewijzen. 6

8 Inschrijvingen Kosten Betalingen Voor alle praktische en inhoudelijke informatie over de opleidingen, cursussen, workshops en andere activiteiten kan u contact opnemen met Conny Goossens van het centrale secretariaat: Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt. Openingsuren van 10 tot 17u. Tel (0) Voor alle informatie over (terug)betalingen, financiële afhandelingen en klachten kan u terecht bij Anne Graindor. Tel : (0) (enkel op werkdagen tussen 18u en 19u30) INSCHRIJVINGEN Inschrijven voor een cursus, workshop of opleiding is altijd een degelijk overwogen beslissing en niet een zomaar impulsieve keuze die daarna nog herroepen kan worden. Niet alleen brengt het afzeggen van een inschrijving onnodige administratieve werkzaamheden met zich mee, maar ook de beslissing of een cursus/opleiding doorgaat hangt altijd af van het aantal inschrijvingen. Om het geheel van de inschrijvingen in een positieve energie te laten verlopen is het daarom aan te bevelen om vooraf een degelijke reflectie te houden over je keuze, de financiële implicaties, de hoeveelheid opleidingen, de reacties van je omgeving (partner, gezin, familie, ), de beschikbare tijd, de mogelijke gevolgen, de invloed op je evolutie, reistijd. Indien een gesprek met een van onze medewerkers hierbij kan helpen dan kunnen kandidaatstudenten altijd een afspraak maken voor een persoonlijk studieadvies of een algemene evaluatie. INSCHRIJVING Nadat u zich inhoudelijk geïnformeerd heeft via telefoon, , de nieuwsbrief of de studiegids raden wij u aan de betalings- en annulatievoorwaarden door te nemen. Daarna kan u automatisch inschrijven op onze website via de inschrijvingsknop onderaan elke opleiding. Vergeet niet aan te vinken dat u zich ook akkoord verklaart met de betalings- en annulatievoorwaarden. Daarna bent u officieel ingeschreven en ontvangt u automatisch een gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving met alle details over de betalingswijze. 7 BETALING U ontvangt een betalingsuitnodiging na inschrijving. Indien gewenst ontvangt u ook een factuur. Het cursusgeld is betaalbaar binnen de 10 dagen na inschrijving op het rekeningnummer van de Ignoramus Academie: IBAN : BE BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursuscode. (Let wel op, het cursusgeld dient voldaan te zijn voor de start van de opleiding.)

9 Bij betaling via KMO portefeuille zal er 5% extra administratiekosten aangerekend worden per deelnemer. Gespreide betalingen bij jaaropleidingen zijn mogelijk na schriftelijke aanvraag via ) en dit enkel onder volgende voorwaarden: - Een document ondertekenen voor aanvaarding van de voorwaarden - 50% van het cursusgeld is betaalbaar vóór aanvang van de eerste les - 25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Nieuwjaar - 25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Pasen - Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten) - De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding. De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Geen betaling bij de start van de cursus of opleiding betekent automatisch dat men niet kan deelnemen aan de lessen. Ignoramus Academie vzw behoudt zich het recht bij niet betaling de toegang tot de opleiding/activiteit te weigeren. Er worden geen cursusgelden terug betaald indien men de opleiding vroegtijdig stopzet. Cursusboeken, speciale materialen en ingrediënten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld. ANNULATIEVOORWAARDEN Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en/of activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via 8 - Annulatieregeling bij activiteiten en opleidingen in onze vaste locaties: Tot 4 weken voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

10 - Annulatieregeling bij activiteiten op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. zuiveringsweek, weekends, 3-daagsen, vakantieweken, ) Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels : Tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wanneer de annulatie - om eender welke reden - gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via vóór de start van de cursus, workshop of activiteit (zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden). Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort. Bij betaling via KMO portefeuille wordt u binnen 1 week na de initiële startdatum gecontacteerd door onze financieel verantwoordelijke. Bij betwistingen zal het directieteam van de Ignoramus Academie altijd een bindende beslissing nemen. KMO-portefeuille Zelfstandigen (ook in bijberoep) en kmo's kunnen voor opleiding, kennis en advies elektronisch subsidies aanvragen en projecten betalen. Voor de KMO-portefeuille kan je terecht bij het Agentschap Economie Alle informatie over de KMO-portefeuille en een duidelijke procedure voor de aanvraag, kan u terugvinden op onze website. Door het bijkomende administratieve werk i.v.m de KMO-portefeuille zal er 5% extra administratiekosten aangerekend worden per deelnemer. Bij problemen neem contact op met Anne Graindor of bel het gratis nummer: 1700 (Vlaamse overheid). 9

11 opleiding Advies technologie- advies internationaal strategisch advies verkenning ondernemen steunpercentage 50% 50% 75% 50% 50% Steunplafond per pijler max per cyclus max min max cyclus 1 jaar (+ 1 betaaljaar) INFORMATIE en STUDIE ADVIES Alle kandidaat studenten kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk Studie Advies i.v.m. een individueel afgestemd opleidingsprogramma Enkel op afspraak (0) Alle informatie over de opleidingen (0) Informatie over de KMO-portefeuille (0) Een meerwaarde voor studenten met ambitie die hun grote droom willen realiseren! Vitadrome is een organisatie die werd opgericht voor oud-studenten van de Ignoramus Academie en voor alle andere belangstellenden met een degelijke opleiding en ervaring op professioneel vlak. Doelstellingen Het is de bedoeling om op de eerste plaats een groep te vormen die kiest om samen initiatieven te ontwikkelen op het vlak van bijscholing, trainingsmogelijkheden, uitwisseling, stage en praktische ondersteuning van de deelnemers. Daarnaast creëren zij mogelijkheden voor de deelnemers om groepspraktijken op te zetten die werken volgens een nieuw concept voor Integrale Gezondheidszorg waarin de mens en het leven vanuit een ruim totaalbeeld worden bekeken. Op deze manier wil Vitadrome een bijdrage leveren om iedereen met een oprechte ambitie de gelegenheid te geven om na de opleiding een professionele beroepsactiviteit uit te bouwen. Voor alle informatie: 0475/

12 INTEGRAAL LEVENSCOACH 4-jarige opleiding Algemeen De opleiding Integraal Levenscoach is de meest diepgaande en volledige studie die de Ignoramus Academie aanbiedt. Zij onderscheidt zich van alle andere opleidingen in de sector door haar kwaliteit en vooral de uitzonderlijke inhoud. Nergens wordt zo duidelijk de basis van een Universele visie gebruikt die een overkoepelend effect geeft en alle onderdelen en disciplines perfect met elkaar kan verbinden. De studenten met wat ervaring in het wereldje van de opleidingen verklaren unaniem: Vroeger kenden we alleen de puzzelstukjes maar de opleiding Integraal Levenscoach heeft ons eindelijk de volledige doos gegeven Een ander belangrijk verschil is het uitgangspunt dat de student zo weinig mogelijk uit het hoofd moet leren (wat toch na enkele maanden verdwenen is) maar duidelijke inzichten kan verwerven door diepe verbanden en samenhangen aan te duiden. Niet alleen wordt de leerstof hierdoor minder saai maar de prachtige universele samenhang der dingen wordt dan duidelijk en zelfs de waarom vraag krijgt een aanvaardbare uitleg. Daarnaast is de opleiding Integraal Levenscoach een prachtige mengvorm tussen theorie en praktijk met een verdieping om jezelf beter te leren kennen en het praktisch toepassen van een veelheid van werkvormen om mensen adequaat te kunnen begeleiden. De levenscoach kan het hele leven in zijn ruimste context overzien en zal het gepaste programma kunnen voorleggen en uitvoeren om het verstoorde evenwicht weer te herstellen. 11 De Integraal Levenscoach, een gezondheidsconsulent met een meerwaarde Het vertrekpunt is een totaal nieuwe benadering van de gezondheidszorg waar gezondheidseducatie en - opvoeding in het gezin, op school en in de sociaal-maatschappelijke omgeving de absolute basis vormen. Daarnaast is natuurlijk een adequate preventie noodzakelijk. Een zorgzaam omgaan met de mens door niet alleen tot een vroegtijdige vaststelling van een ziekte te komen maar ook een actief voorkomingsbeleid en een aanpassing van de levenswijze, voeding en verstorende gewoonten. Dit wordt aangevuld met een dagelijks oefenprogramma afgestemd op het dynamisch activeren van alle gezondheidsaspecten i.p.v. een voortdurend bestrijden van ziekte. Indien de verstoring helend en curatief ingrijpen noodzakelijk maakt zal de aandacht in de eerste plaats gaan naar het opstellen van een Integrale Gezondheidsanalyse. Dit holistisch totaalbeeld van de cliënt probeert de evolutieprocessen te begrijpen en legt de verbinding tussen de symptomen, de oorzaken, de persoonlijke reactiepatronen en de oorsprong van de ziekte. De levenscoach maakt tijd en ruimte voor de totale mens en brengt de gegevens van het fysieke, emotionele, mentale, relationele, maatschappelijke en spirituele samen tot een integrale gezondheidsevaluatie. Daarna wordt een individueel aangepast behandelingsprogramma opgesteld met de meest logische, efficiënte, de meest persoonlijk afgestemde en betaalbare behandelingen die zo snel mogelijk de zelfheelkracht van de cliënt op gang kunnen zetten. In die zin is de levenscoach dus in de eerste plaats een tijdelijke levensleraar en inspirator die de mensen begeleidt en aanvullend behandelt waar de reguliere geneeskunde ophoudt of onvolledig is.

13 In het veld van de CAM (Complementary and Alternative Medicine) neemt de Integraal Levenscoach een bijzondere plaats in omdat hij/zij naast een uitgebreide opleiding in basiskennis ook een hele reeks vakspecialisaties kan beoefenen als extra praktische toepassing. Het werkterrein kan zich dan ook uitspreiden van de zuiver persoonlijke sfeer tot de breed maatschappelijke activiteiten van de mens zoals: school, gezin, relaties, ziekenfondsen, werksituatie en bedrijven. In de huidige tijd is er ook steeds meer behoefte aan een degelijke begeleiding en toetsing zowel op het individuele, relationele als maatschappelijke vlak. Hier ligt een belangrijke taak voor de Integrale coach die dankzij de meest complete en diepgaande opleiding een breed, integraal en allesomvattend beeld kan creëren van een cliënt. Daarna kan hij/zij dankzij zijn/haar ruime kennis van werkvormen ook een degelijk en aangepast programma opstellen met een sterke doelgerichtheid. Doelstelling In de eerste plaats is het de bedoeling om een degelijke basisopleiding te realiseren die de student in staat moet stellen om inzicht te verwerven in het grote gamma van natuurgeneeskundige basisprincipes, technieken en behandelingsmethodes. We willen ook een verbindingspunt creëren tussen alle bestaande vormen van genezen, zowel de reguliere als de alternatieve. Integratie veronderstelt echter een ordenende methode om de veelheid van vormen in een ruimer, overkoepelend geheel onder te brengen. Vandaar dat we vertrekken van een synthesevormende en éénmakende visie die alle schijnbare tegenstellingen optimaal met elkaar in communicatie brengt. Een gezonde interactie tussen Oosterse, meer subjectieve naar binnen gerichte beginselen, en de Westerse, objectieve en meer naar buiten gerichte denkbeelden, kan alleen maar bevruchtend werken om een positieve evolutie te realiseren in de gezondheidszorg. Doelgroep * Velen kiezen deze opleiding vanuit een diep verantwoordelijkheidsbesef dat gezondheid in de eerste plaats een persoonlijk engagement is. Daarom gaan ze op zoek naar degelijke informatie. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid zijn in deze context het begin van de preventieve zelfheling * Voor studenten die later willen doorgroeien naar een verantwoorde beroepsactiviteit als (Levens)coach of (gezondheids)consulent vormt deze opleiding een noodzakelijke basis * Daarnaast kunnen alternatieve therapeuten en gezondheidswerkers die al jaren actief zijn in het veld de kans grijpen om hun basiskennis uit te breiden of te vervolledigen met o.a. medische vakken, gezondheidsevaluatie, behandelingstechnieken * Ook artsen en paramedici kunnen hun visie verruimen door een meer energetische denkwijze te verkennen en door de unieke benadering van gezondheidsevaluatie en de geneeskunde in het algemeen 12

14 Programa Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden mits voldoende deelnemers in de jaaropleidingen! Theoretische basiskennis Vakspecialisaties 1 e jaar Module 1: Universele visie (10 lessen) Module 2: Integrale visie op ziektebeelden: Anatomie Fysiologie en Pathologie (28 lessen) 2 e jaar Module 5: Verdieping Ziektebeelden: Anatomie Fysiologie en Pathologie: case history (4 lessen) Module 7: Ontwikkelingspsychologie (10 lessen) Module 9: Psychologie en psychopathologie Psychologische ziektebeelden (16 lessen) Module 11: Preventie (6 lessen) 3 e jaar Module 12: Communicatie technieken interactie consulent-cliënt (6 lessen) Module 14: Trainingsdagen (6 lessen) Module 16: Gezondheidsevaluatie en diagnostiek (22 lessen) 4 e jaar Module 20: Spirituele stervensbegeleiding (4 lessen) Module 22: Eenvoudige behandelingstechnieken (8 lessen) Module 24: Praktijkvoering en coaching (6 lessen) Module 3: Natuurlijke voeding deel 1 (10 lessen) Module 4: Integrale evolutiepsychologie: (30 lessen) Module 6: Natuurlijke voeding deel 2 (10 lessen) Module 8: Homeopathie (20 lessen) Module 10: zuiveringskuren en relaxatietechnieken (4 lessen) Module 13: Fytotherapie (10 lessen) Module 15: Aromatherapie (8 lessen) Module 17: Bachremedies (6 lessen) Module 18: Gemmotherapie (8 lessen) Module 19: Spagyriek (2 lessen) Module 21: Massagetechnieken ( 14 lessen) Module 23: Voetreflexologie (16 lessen) Module 25: Shiatsu (20 lessen) Module 26: Scriptie- en projectbegeleiding (2 lessen) Module 27: Autogene training (4 lessen) 13

15 Gedetailleerde inhoud LEVENSCOACH : 4-JARIGE OPLEIDING 34 lesdagen per jaar van 9.30 tot 17 uur Theoretische basiskennis Vakspecialisaties 1 e jaar 1. Orde van het Universum 21/9 3. Een integraal mensbeeld 5/10 5. Ziekte en gezondheid 19/10 7. De nieuwe gezondheidszorg 9/11 9. Het mechanisme van het leven 23/ Ontwikkelingspsychologie 1:Opvoeding begint voor de geboorte 7/ Anatomie-fysiologie-pathologie 1: Constitutie Conditie Evolutie - Histologie Cytologie 21/ Anatomie-fysiologie-pathologie 2: Basisbegrippen anatomie-fysiologie-pathologie 18/1 17. Anatomie-fysiologie-pathologie 3: Voortplantingsstelsel 1/2 19. Anatomie-fysiologie-pathologie 4: Embriologie 22/2 21. Anatomie-fysiologie-pathologie 5: Zenuwstelsel 8/3 23. Anatomie-fysiologie-pathologie 6:Endocrien stelsel 22/3 25. Anatomie-fysiologie-pathologie 7: Circulatiestelsel 19/4 27. Anatomie-fysiologie-pathologie 8: Immuniteitsysteem 3/5 29. Anatomie-fysiologie-pathologie 9: Locomotorisch stelsel 24/5 31. Anatomie-fysiologie-pathologie 10: Ademhalingsstelsel 7/6 33. Anatomie-fysiologie-pathologie 12: Zintuigen - Huid 21/6 2. Voedingsleer deel 1/1 28/9 4. Voedingsleer deel 1/2 12/10 6. Voedingsleer deel1/3 26/10 8. Voedingsleer deel 1/4 16/ Voedingsleer deel 1/5 30/ Evolutiepsychologie 1 14/ Evolutiepsychologie 2 11/1 16. Evolutiepsychologie 3 25/1 18. Evolutiepsychologie 4 8/2 20. Evolutiepsychologie 5 1/3 22. Evolutiepsychologie 6 15/3 24. Evolutiepsychologie 7 29/3 26. Evolutiepsychologie 8 26/4 28. Evolutiepsychologie 9 17/5 30. Evolutiepsychologie 10 31/5 32. Anatomie-fysiologie-pathologie 11:Spijsverteringsstelsel 14/6 34. Anatomie-fysiologie-pathologie 13: Uro genitaal stelsel 28/6 2 e jaar Anatomie-fysiologie-pathologie 14: Integrale anatomie-fisiologie-pathologie: case history 3. Anatomie-fysiologie-pathologie 15: Integrale anatomie-fisiologie-pathologie: case history 5. Ontwikkelingspsychologie 2: Conceptie Zwangerschap - Natuurlijke geboorte 7. Ontwikkelingspsychologie 3: De ontwikkelingsfasen van het kind 9. Ontwikkelingspsychologie 4: De ontwikkelingsfasen van het kind 2. Voedingsleer deel 2/6 4. Voedingsleer deel 2/7 6. Voedingsleer deel 2/8 8. Voedingsleer deel 2/9 10. Voedingsleer deel 2/10

16 11. Ontwikkelingspsychologie 5: Problemen in de kindertijd 13. Psychologie Psychologie Psychologie Psychologie Psychopathologie Psychopathologie Psychopathologie Psychopathologie Preventie 1: Een algemeen preventiebeleid 31. Preventie 2: wellness 33. Preventie 3: anti-stress en depressie - Burn-out en CVS 12. Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Homeopathie Zuiveringskuren 34. Relaxatie technieken 3 e jaar Communicatie consulent cliënt 1: Algemeen schema Levensverhaal - Anamnese 2. Communicatie consulent cliënt 2: Intakegesprekken 5. Communicatie consulent cliënt 3: Gesprekstechnieken 7. Gezondheidsevaluatie 1: Vraagstelling + Trainingsdag 1: intakegesprekken 9. Gezondheidsevaluatie 2: Kosmische, stoffelijke, sociale en maatschappelijke omgeving 11. Gezondheidsevaluatie 3: Spirituele analyse en Chakra reading 13. Gezondheidsevaluatie 4: Polariteitstest 15. Gezondheidsevaluatie 5: Typebepaling in de homeopathie 17. Gezondheidsevaluatie 6: Lichaam- en gelaatsdiagnostiek 19. Gezondheidsevaluatie 7: Reguliere testen (echo, CT,radiologie, botscan, NMR ) + Trainingsdag Gezondheidsevaluatie 8: Lichaamstaal gedrag expressie taal - schrift 23. Gezondheidsevaluatie 9: Voedingswijze 25. Gezondheidsevaluatie 11: Traditionele Chinese gezondheidsdiagnostiek deel Gezondheidsevaluatie 12: Traditionele Chinese gezondheidsdiagnostiek deel Gezondheidsevaluatie 13: Werken met toestellen: Kirlian, iriscopie 2. Fytotherapie 1 4. Fytotherapie 2 6. Fytotherapie 3 8. Fytotherapie Fytotherapie Aromatherapie Aromatherapie Aromatherapie Aromatherapie Spagyriek Bach remedies Bach remedies Bach remedies Gemmotherapie 1

17 31. Medicatieleer 33. Gezondheidsevaluatie 14: Totaalbeeld Dossiervorming - Behandelingsmodel + Trainingsdag 3 -- Scriptiebegeleiding 30. Gemmotherapie Gemmotherapie Gemmotherapie 4 4 e jaar 1. Spirituele stervensbegeleiding 3. Spirituele stervensbegeleiding 5. Urgentiegeneeskunde en EHBO & De natuurlijke huisapotheek 7. Uitwendige behandelingen & Medicinale bereidingen 9. Praktijkvoering 1: Ethiek en deontologie 11. Praktijkvoering 2: Wetgeving - beroepsverenigingen 13. Praktijkvoering 3: Opzetten van een eigen praktijk. Sriptie- en projectbegeleiding 15. Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Shiatsu Massage 1 4. Massage 2 6. Massage 3 8. Massage Massage Massage Massage Voetreflex Voetreflex Voetreflex Voetreflex Voetreflex Voetreflex Voetreflex Voetreflex Autogene training Autogene training 2 In de opleiding Levenscoach wordt telkens het eerste jaar van een vakspecialisatie opgenomen. Voor studenten die zich verder willen specialiseren in een of meerdere vakspecialisaties worden extra voortgezette opleidingen voorzien o.a. Natuurvoeding Coach, Integraal Evolutie Coach, Homeopathie, Fytotherapie, Aromatherapie, Massage, Voetreflexologie, Shiatsu 16 In de loop van de 4-jarige opleiding wordt vooropgesteld dat de studenten minstens extra zullen deelnemen aan de speciale oefendagen (1 in het 1 e jaar, 2 in het 2 e jaar en 3 in het 3 e en 4 e jaar) met daarnaast een intense voor- of najaarszuiveringsweek.

18 INTEGRAAL EVOLUTIECOACH 3-jarige opleiding op basis van de Evolutiepsychologie De mens is, net als elk ander fenomeen in het universum, een totaal unieke afdruk van het oneindige universum. Alle bestaande energieën zijn dus geconcentreerd in de vorm van levensenergie naar ons toegekomen. Het individuele levensplan heeft daarna een selectie gemaakt welke informatie voor dit leven het belangrijkste zal worden om de evolutie verder te zetten. Dit levensprogramma is bepalend en wijst ons elke dag de Weg door ons te confronteren met gebeurtenissen die ofwel aanduiden dat we bepaalde kwaliteiten hebben ofwel via harde signalen aantonen dat er een levensopdracht moet aangepakt worden. Het levensplan afwerken is het enige werkelijke doel van het leven. Hiervoor zijn alle optimale voorwaarden aanwezig: de juiste tijd, de juiste plaats, de meest geschikte ouders, de juiste omstandigheden en gebeurtenissen. Alles wat wij 'mee-maken' en 'onder-gaan' in ons leven is slechts onderdeel van een prachtig mechanisme om in contact te blijven met ons basisprogramma. Problemen spelen in dit geheel een wezenlijke rol. Zij zijn voorlopig nodig om ons via impulsen aan te duiden dat we weer een stukje meer ontwikkeling en groei moeten doormaken om te komen tot nieuwe kwaliteiten van zelfkennis. Moeilijkheden in ons leven zijn dan ook rechtstreeks verbonden met onze levensopdrachten en zullen langzaam verdwijnen wanneer we bewust kunnen werken aan de opdracht die ons als spiegel wordt aangereikt. Doelstelling Een Evolutie Coach probeert in de eerste plaats een zo groot mogelijk inzicht te verwerven in de ordening van het universum en de manier waarop de energetische processen de stoffelijke wereld bepalen en besturen. De Universele wetmatigheden die we ontdekken in de macrokosmos werken precies hetzelfde in de microkosmos en geven ons inzicht in de levensmechanismen van de mens. Het doorgronden van het Universele Plan geeft ons duidelijkheid over de processen van evolutie. Daarnaast kunnen we het menselijk levensplan ontsluieren en de opdrachten benoemen om het groeiproces verder te zetten. Een groot denkmodel uitgaande van de evolutiepsychologie en de chakra's als centrales van de levensenergie en alle kwaliteiten van de mens wordt als basis gebruikt. Het 'lezen' van deze informatie of 'reading' geeft ons de samenhang en de verbanden tussen symptomen, oorzaken en vooral de oorsprong van het probleem. Daarna wordt via een aangepast healingsprogramma het zelfhelingsproces ondersteund en de mogelijkheid geboden om doelgericht aan de levensmissie te werken. Doelgroep Vele studenten willen deze opleiding volgen als mogelijkheid om hun innerlijke groei en ontwikkeling een nieuwe dimensie te geven. De theoretische leerstof en vooral het praktisch inoefenen geven aanleiding tot zelfreflexie en diep in jezelf kijken om je-zelf te ontmoeten. Op deze manier vormt de opleiding een degelijke basis voor spirituele bewustwording en het ontdekken van nieuwe inzichten en denkmodellen. Studenten die een degelijke vorming willen krijgen als Evolutie Coach of als docent en begeleider van workshops, therapie- en groeigroepen. Daarnaast is deze opleiding ook geschikt voor therapeuten, gezondheidswerkers en mensen die actief zijn in de hulpverlening. Zij ervaren een verfrissende en vernieuwende kijk op de problemen en krijgen een ongelooflijk rijk gamma van nieuwe werkmethodes aangeboden. Anderen zoeken misschien naar toepassingen in hun directe omgeving, hun huidig beroep (onderwijs, management, coaching, maatschappelijk werk, hulpverlening...) of vrijwilligerswerk. 17

19 PROGRAMMA 1 e jaar Self Coaching Universele Visie De bewustzijnscentra Reading- en Healingtechnieken Deblokkadetechnieken Het eerste jaar kan ook afzonderlijk gevolgd worden voor deelnemers die deze opleiding alleen willen volgen als een bewuste keuze om het doel van hun leven beter te leren kennen en hun diepgaande bewustzijnsontwikkeling een nieuwe dimensie willen geven. Eindelijk zullen alle puzzelstukjes op hun plaats vallen en het grote totaalbeeld wordt duidelijk!! 1. De ontwikkeling van de menselijke wijsheid 2. De mens als energetische spiegel van het universum 3. De mechanismen van het leven 4. Het opbouwen van verstoringen 5. De energetische anatomie en fysiologie van de mens 6. De 7 menselijke bewustzijncentra 7. Het fysieke bewustzijn 8. Het emotioneel bewustzijn 9. Het mentaal bewustzijn 10. Het liefdesbewustzijn 11. Het creatief bewustzijn 12. Het wijsheidsbewustzijn 13. Het éénheidsbewustzijn 14. Het volledig bewustzijnsmodel 15. De techniek van de reading 16. Praktische reading 17. Individuele reading 18. Relationele reading 19. Maatschappelijke reading 20. Inoefening van de reading 21. Healing als ontwikkelingsmodel 22. Healing als therapie 23. Zelfreflexie 24. Levenskeuze 25. Levensdoel 26. Transformatie 27. De opbouw van menselijke gedragspatronen 28. De menselijke blokkaden 29. Deblokkadetechnieken 30. Specifieke deblokkadetechnieken 31. Mijn persoonlijke reading 32. Mijn persoonlijk healingsprogramma 33. Werken aan mijn levensopdracht 34. Verleden en toekomstinformatie 2 de jaar Evolutie coaching als persoonlijke ontwikkelingsweg Individuele bewustzijnsontwikkeling en zielegroei - Innerlijke en uiterlijke scholingsweg 1. De innerlijke en uiterlijke scholingsweg 2. Ontwikkelen van een hoger bewustzijn 3. De ontwikkeling van het causale denken 4. De ontwikkeling van de intuïtie 5. Het zuiveren van de verschillende lichamen 6. De subjectieve binnenwereld 7. De objectieve buitenwereld 8. Esoterische geneeswijze: grondslagen van ziekte 9. De 7 genesistechnieken 10. De ziekte van de discipel 11. De yange en yinne readingtechnieken 12 tot 15. Inoefening van readingstechnieken 15 tot 20. Reading van gasten 21. Het endocriene stelsel en de menselijke gedragingen 22. Van intellect naar intuïtie 23. De praktische ontwikkeling van de zielezintuigen Visualisatie en verbeeldingskracht Visualisatie als toegang naar de innerlijke beeldenwereld 26. Meditatie 27. De verschillende meditatietechnieken 28. Het universele karakter van meditatie 29. Harmonisatie door chanten, mantra's en andere gezangen 30. Healing door edelstenen en kristallen 31. Healing door vormen 32. Healing door beweging en dans 33. Healing door kleur 34. Je-Zelf helen 3 de jaar Evolutie Coaching als therapiemodel Praktische evolutie Coaching Evolutieconsulent Therapeutische toepassingen 1 tot 4. Healing door handoplegging 5. Healing door bloesemremedies 6. Healing door klanken 7. Healing door aroma s 8 tot 12. De geschiedenis van de psychologie 13 tot 18. De psychopathologie -19. De ontwikkeling in de 7 kaarten : individueel, relationeel, maatschappelijk, kosmisch, universeel, absoluut 20. Karmisch gidsen 21. De agogie van de evolutiecoaching 22 tot 27. Praktische evolutiecoaching met een centrale gast 28. De praktische toepassing van de Kirlianfotografie 29. Kirlianfotografie een totaalbeeld van je levensplan 30. Het dagboek van je evolutie 31. Mijn kwaliteiten 32. Bepalen van je werkterrein 33. Mijn zieleproject 34. De plaats van een evolutiecoach in een team. In de loop van de 3-jarige opleiding wordt vooropgesteld dat de studenten minstens extra zullen deelnemen aan de speciale oefendagen (1 in het 1 e jaar, 2 in het 2 e jaar en 3 in het 3e jaar) met daarnaast een intense voor- of najaarszuiveringsweek. 18

20 MASTEROPLEIDING: MIJN DROOM REALISEREN Alleen voor de studenten Levenscoach en Evolutiecoach. Voor de studenten van de opleiding Levenscoach en Evolutiecoach is een speciale MASTEROPLEIDING gecreëerd indien men echt diepgaand de verworvenheden van de opleiding(en) praktisch wil neerzetten als een dagdagelijkse bewuste levenskeuze of als overtuigde (aanvullende) beroepsactiviteit. Tijdens deze 1-jarige ontwikkelingsweg/opleiding/stage doorloopt de student verschillende stadia: van aspirant tot master. Tijdens de voorbereiding maakt elke student in overleg een individueel aangepast Ontwikkelingsplan, een scriptie - stage traject en start met de opbouw van een Dagboek van evolutie. VOORBEREIDING met ondersteunende evaluatiegesprekken (zie gedetailleerde brochure: voorbereiding ) Tijdens het 3 e of 4 e jaar van de opleiding kunnen studenten een goed overwogen keuze maken om hun grote ambitie en droom alvast vorm te geven door zich naast student ook op te stellen als OBSERVATOR. Op deze manier toetsen zij zichzelf of hun vooropgestelde droom echt wel realistisch en uitvoerbaar is. TIJDENS DE MAAND AUGUSTUS, DUS VÓÓR DE MASTEROPLEDING START, MAAKT ELKE STUDENT EEN INDIVIDUEEL EVOLUTIEPLAN, EEN TRAININGSPROGRAMMA ALS AANKOMEND THERAPEUT OF DOCENT EN EEN UITGEBREID STAGETRAJECT. DIT GEHEEL WORDT TER GOEDKEURING VOORGELEGD AAN DE STAGEBEGELEIDER. DEEL 1: MIJN PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGSWEG BEWOGEN BEWEGING Tijdens dit 1-jarig specialisatie en stagejaar wordt voor elke deelnemer een individueel groeiplan uitgewerkt. Dit gedetailleerd evolutieprogramma moet een praktische bijdrage leveren om de theorie van de opleiding(en) eindelijk praktisch om te zetten in een concrete belevingswereld op individueel, relationeel en maatschappelijk vlak. Dit is geen Mastercursus voor toeristen maar een krachtige ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid om de Levensopdracht(en) tot een dagdagelijkse realiteit om te zetten. Een yang stappenplan en een praktische yinne scholingsweg zijn de instrumenten waarmee wordt gewerkt. Een consequente aanpak wordt vooropgesteld steunende op een krachtige zelfdiscipline en een echte innerlijke toewijding. DEEL 2: THERAPEUTEN EN DOCENTEN OPLEIDING (zie gedetailleerde brochure) Uitgangspunt is dat studenten na een basisopleiding onvoldoende praktische ervaring hebben opgedaan om als volwaardig docent, coach of therapeut in het veld actief te worden. Vandaar dat we opteren voor een doorgedreven Docenten- Coach en Therapeutenopleiding niet alleen om de persoonlijke ontwikkeling en maturiteit op het niveau te brengen dat men van een docent, coach of therapeut mag verwachten, maar ook dat de theoretische en praktische kennis en intuïtie garant kan staan voor een kwalitatieve begeleiding en behandeling van cliënten. Komen aan bod: * Mijn Individueel groeiproces: Mijn persoonlijke ontwikkelingsweg * Theoretische en praktische bijscholing tijdens studie/stagedagen * Docentenopleiding: lezingen en voordrachten leren geven, korte themacursussen leren geven, workshops leren geven, groei- en studiegroepen leren begeleiden, doceren aan een langdurige opleiding, screening en coaching in bedrijven, individuele trainingsprogramma s opstellen, personal support voor managers, Try out van lezingen en cursussen met evaluatie, uitwerken van persoonlijke projecten, inspelen op de contacten en mogelijkheden via het kenniscentrum * Therapeutenopleiding: training met gasten: intakegesprekken, één op één therapeutische gesprekken, therapeutische behandelingsessies, werken met kinderen, relationele therapeutische gesprekken, werken met therapiegroepen, algemene therapeutische gezondheidsprogramma s en behandelingen, opstellen van educatieve en preventieprogramma s, behandelingen in teamverband. * Supervisiegesprekken: Elke maand een functioneringsgesprek van 1 ½ uur met duiding en bijsturing * Stage met stagebegeleiding. Mogelijke stagetrajecten: Opstarten van een eigen praktijk met supervisie, Een eigen praktijk met coaching door een ervaren therapeut, Begeleider in een evolutiegroep: De persoonlijke zoektocht naar je levensopdracht of relationele opdracht, Opstarten van een eigen therapiegroep, Toepassen in je eigen praktijk, Toepassen in je eigen beroep, Stage bij een therapeut, natuurarts, homeopaat of andere vertegenwoordiger van de complementaire geneeswijze, Beginnend docent aan de Ignoramus Academie, Opstarten van een eigen groeigroep, Opstarten van eigen lezingen cursussen, workshops of studiegroepen. 19

21 ME COACHING - Live the life you desire en deserve!! Je leven zelf in handen nemen ZELFVERTROUWEN & RICHTING AAN JE LEVEN GEVEN Hoe zou het voelen om elke dag gelukkig en tevreden te zijn met jezelf en je leven? Om het twijfelen aan jezelf te laten verdwijnen en de innerlijke stem niet meer te horen die zegt: je bent niet goed genoeg. Hoe voelt het om de richting in je leven te vinden en opnieuw de focus te ervaren om succes te bereiken, wat dat ook mag betekenen voor jou. Wat een heerlijk bevrijdend gevoel!!! Als je aan de mensen vraagt wat de mooiste ervaring in hun leven is dan zeggen ze zeker met grote nadruk: De momenten waar ik volledig me-zelf kon zijn. Voor velen onder ons zijn deze momenten echter zeldzaam en vooral kort. Helaas moeten we vaststellen dat ontzettend veel mensen op zoek zijn naar hun ware identiteit en ze voelen zich dan ook vaak verloren en onzeker over wie ze echt zijn. Op deze manier kan, actief of onderhuids, een laag zelfbeeld ontstaan en een constant gevecht met gevoelens van twijfel en een laag zelfvertrouwen. Deze gevoelens vinden vaak hun oorzaak in ervaringen tijdens de kindertijd, invloeden van autoritaire personen, moeilijke situaties waar men niet de juiste houding wist te vinden en natuurlijk de grote boosdoener van moeilijke en beklemmende (partner) relaties. Wat echter ook de reden kan zijn en hoe lang het al in je leven aanwezig is, het is mogelijk om te veranderen!! Het is niet langer nodig om slachtoffer te blijven van het verleden, gebruik de mogelijkheid om je eigen toekomst zelf te creëren dankzij de ervaringen en leerprocessen van het verleden. Doelstellingen Een groot leven aan jezelf schenken is een dynamisch proces waar je duidelijkheid krijgt in wat je echt wil creëren met de absolute zekerheid dat het volledig in lijn ligt met wie je echt bent. Daarna zijn goede consequente keuzes natuurlijk noodzakelijk om je doel ook te bereiken. Het leren van de bijhorende levenslessen hoort er natuurlijk bij en het schaven en kneden aan je oude gewoonten is een must om het beste in jezelf boven te halen en echt te genieten van de reis naar jezelf. Een goede begeleiding is zeker een grote hulp in dit grote avontuur met een krachtige support en een duidelijke structuur om goed in koers te blijven. Even een zelfreflexie KWALITEIT VAN JOUW LEVEN LIJDEN COMFORT ZONE BEWUST LEVEN 20 Waar zou je jezelf plaatsen?

22 Comfort Zone Ben jij zoals de meeste mensen, ergens verloren gelopen in de comfort zone waar vandaag weer hetzelfde is als gisteren? Heb je het gevoel van opwinding, uitdaging en enthousiasme in je leven ergens kwijt gespeeld? Heb je weer al je beslissingen en keuzes gemaakt op basis van gewoonten, verantwoordelijkheidsgevoel of de verwachtingen van anderen die geen respect hebben voor wie je echt bent? Heb je geen voeling meer met de onweerstaanbare drang om te weten wat de betekenis en het doel van je leven is? Mis je de diepgang en de rijkdom in je dagelijkse belevingswereld? Heb je het gevoel dat je jezelf steeds tekort doet en nooit verder gaat dan wat nu maar mogelijk is? Heb je meer in plaats van een gevoel van oneindige groeimogelijkheden een gevoel van verstikking en langzaam doodgaan in deze comfort zone? Coaching ME: Neem je leven zelf in handen Begin opnieuw met dromen!! Ga op zoek naar wat echt belangrijk is voor jou!! Wat maakt je echt weer levend. Wordt enthousiast en leef. Wanneer heb je het laatst ervaren dat leven een avontuur kan zijn en wat was je toen aan het doen? Welke droom zou je vooropstellen indien je wist dat je niet kon falen? Durf je weer contact te maken met deze dromen en heb je de kracht om ze als uitdaging weer voor je te zetten, maak een plan en kom in beweging uit deze saaie comfort zone. Zone van de pijn en het lijden Indien je in de zone van het lijden bent terecht gekomen dan weet je en voel je het elke dag. Velen van je belangrijke verlangens en behoeften zijn niet voldaan en je bent je voortdurende bewust dat je een leven leidt (lijdt) dat niet goed voor jou is. Coaching ME: Neem je leven zelf in handen Ga op zoek naar je ware behoeften en verlangens, begin weer te dromen en ontdek opnieuw de route die je vooruit kan brengen!! Breng weer leven in je belevingswereld!! Van wat word je enthousiast, waar ben je echt goed in!! Maak weer contact met je echte passie en ga op zoek naar je vergeten talenten!! Breek uit de pijn zone en stop het gevoel dat je voortdurend tegen de stroom op zwemt. Zone van het bewust leven Een bewust leven eert wie je echt bent en wie je echt wil en kunt worden. Je leven is de afdruk van de echte waarden die belangrijk voor je zijn. Een belangrijke reeks van gevoelens is altijd aanwezig: het levens als uitdaging, levenslessen leren, het verschil maken, vrij zijn van zorgen, genieten van tevreden zijn over een goed gebalanceerd leven waar we diep verbonden zijn met het leven zelf en met iedereen die we lief hebben. Coaching ME: Neem je leven zelf in handen Je kent al de grote waarde van voortdurend investeren in jezelf en je weet al met grote zekerheid dat er geen limiet staat op de overvloed en weelde van het leven. Je kan altijd gaan voor meer betekenis, vrede met jezelf en anderen, vrijheid, evenwicht, grote verbindende en inspirerende relaties. Veel inzicht verwerven en misschien een neutrale ondersteunende support kunnen uw proces helpen versnellen. Het is nu de tijd voor een nieuwe keuze. Waar zal je staan binnen 1 jaar? Voor de meeste mensen zal het er niet beter op worden, integendeel meestal wordt het alleen maar erger. Misschien kan je dankzij deze praktische cursus klaarheid krijgen over het meest belangrijke dat je aan je leven wil toevoegen om meer bewust te bouwen aan de creatie van een leven van verwondering!! 21

23 INTEGRALE INTUÏTIEVE ONTWIKKELING DE KUNST VAN HET INNERLIJK WETEN In deze yange, mannelijke en kennisgerichte maatschappij worden we meer en meer geconfronteerd met een overactieve buitenkant. De opvoeding thuis en op school is volledig afgestemd op ratio- en denkontwikkeling met een overmaat van aandacht voor: structuur ordening volgens opgelegde normen procedure hiërarchische opbouw lineair denken doelen bereiken door eindeloos streven De binnenwereld, die helemaal op voelen is afgestemd, blijft verweesd achter met een zware onderwaardering of een regelrechte ontkenning van zijn bestaan. Het dynamisch bruikbaar maken van dit grote voelinstrument hoort echter bij de wezenlijke ontwikkeling van de mens en heeft een gelijkwaardige inbreng in het maken van harmonie en evenwicht in het dagdagelijks leven. 22 Op onze Levensweg krijgen we duidelijk twee aanvullend tegengestelde ontwikkelingsroutes te zien die samen al onze instrumenten opladen om ons leven in goede banen te leiden. In onze huidige tijd worden deze twee processen echter niet als gelijkwaardige tegenpolen opgebouwd. De yange kennis, ratio en intellectuele ontwikkeling staat voorop en de yinne, innerlijke, vrouwelijke gevoelspool blijft vaak in de primaire ontwikkelingsfase steken. Het groeiproces van kennis verloop altijd in een stap voor stap opbouw van klein naar groot in een leeromgeving waar kennisoverdracht en voordoen belangrijk zijn. Op deze manier leren we volwassen worden en ons gedragen naar de vooropgestelde norm en begrijpen we onze rol en plaats. Zo kunnen we ons aanpassen aan de buitenwereld en het denken kan ons de weg wijzen om evenwicht en harmonie te maken met deze buitenwereld. De intuïtieve ontwikkelingsweg verloop ook goed geordend maar heeft een totaal andere opbouw. In onze jonge jeugd zal onze eerste gevoelsontwikkeling = INSTINCT ons van binnenuit de weg wijzen om te overleven en ons leren te vermijden wat bedreigend of gevaarlijk is. In een tweede fase zal een duidelijk ontwikkeld AANVOELINGSVERMOGEN een verdieping brengen om dieper contact te maken met de innerlijke informatie. In een volgende fase krijgen we pas echt goed verbinding met het innerlijk weten en onze gevoelsinformatie wordt dan ook echt bruikbaar. Net zoals bij de intellectuele ontwikkeling waar de grote ordening verloop via het opbouwen van een steeds groter denkkader om alles goed te plaatsen en een goed gestructureerd denkmodel om alles goed te leren begrijpen, zo heeft ook de innerlijke wereld een ordeningssfeer waar de verbinding ontstaat met het weten. Op deze manier wordt ons aanvoelingsvermogen gedetailleerd bruikbaar en verfijnd en krijgen we een krachtig instrument beschikbaar wat we INTUÏTIE noemen. Deze intuïtieve vaardigheid help ons in de hoogste mate om harmonie en evenwicht te maken met onszelf en onze (oneindige) omgeving. Later in de volgende evolutiestappen zal het innerlijk WETEN nog verder toenemen om meer en meer contact te maken met de grote informatiebron De Akasha kronieken (de Wereldziel het collectief onderbewustzijn ons gemeenschappelijk geheugen). Deze gespecialiseerde cursus geeft een goed opgebouwde initiatie in de wondere wereld van het voelen en brengt via diepe persoonlijke ervaring ons intuïtief aanvoelingsvermogen langzaam op gang. Er zijn slechts korte stukjes theorie met daarna uitgebreide oefeningen waar we gebruik maken van het uitgebreide gamma van methodieken die al eeuwen de mensheid hebben geholpen om deze innerlijke ontwikkelingsweg te gaan. PROGRAMMA Van instinct naar bruikbare intuïtie Het voorstellingsvermogen en de verbeeldingskracht De symboliek van de innerlijke wereld Droomduiding en beeldenreizen Intuïtieve kunstzinnige technieken: schilderen, klei, zwarte en witte was, speksteen, klanken en mantra s, dans Intuïtieve massage en handoplegging Verbinding met de natuur De ontmoeting met de innerlijke Gids Visualisatie en meditatie De chakra s en de aura aanvoelen Reading en healing technieken De intuïtie als leidraad in je leven

24 RELATIE COACH Op weg naar zielsverwantschap Na het lange individuele groeiproces van geboorte tot volwassene krijgen we op onze levensweg een extra hulp aangeboden om ons-zelf beter te leren kennen. Dit gebeurt in de vorm van een levenspartner, die de directe communicatie van de ziel mag vertegenwoordigen. Niemand kan zo veel, zo dichtbij en zo confronterend aanduiden waar we niet goed in zijn, dus waaraan we in dit leven moeten werken. Hij/zij is dus de prachtige afdruk van onze ziel aan de buitenkant en moet gezien worden als een deel van ons-zelf. Aan ons om vol verwondering en dankbaarheid de spiegelboodschappen te zien, te aanvaarden en te gebruiken voor onze eigen evolutie. Daarnaast is elke relatie in eerste instantie een gezellige, mooie opfrissing, herhaling en herkenning van alle vorige relationele levens om zo de basiskwaliteiten opnieuw als start mee te krijgen. Daarna wordt het weer een zoveelste poging om de relationele boodschappen te doorgronden. Zo leren we via de prachtige signalen en vaak negatieve impulsen, de groei naar de ontmoeting van de twee polen (het mannelijke en het vrouwelijke) in onszelf ontdekken en de ultieme vereniging met de tweelingziel voor te bereiden. Deze ontdekkingstocht is één van de meest boeiende avonturen en soms wel pijnlijke leerschool die we op onze levensweg kunnen verkennen. Het overgaan van de agressieve aanval naar de milde directheid is hierbij het einddoel. PROGRAMMA: o o o o o o o o o o o o Het levensplan: de zoektocht naar je levensopdracht en de ontwikkeling van verstoringen De relationele evolutiemodellen: de relationele kwaliteiten uit vorige levens en de relationele embryologie De relationele ontwikkelingsweg: de vader-moeder identificatie en de puberale ontdekking van de tegenpool De esoterische typologie van relaties: de 7 niveaus van relatie en het overwinnen van de afhankelijkheid De zoektocht naar de tweelingziel: de partner als zielebood-schapper en de persoonlijkheidsprojectie Seksualiteit als éénmakende energie: de universele groeiniveaus en de spirituele reis naar de éénmakende energie Problemen in relaties: de interactie tussen de zielsopdrachten en de betekenis van de boodschapperrol Het oplossen van problemen: spiegeldenken: erkennen en herkennen van de zielboodschappen en leren doorschakelen. Van agressieve aanval naar milde directheid Groeitechnieken: inspiratie worden voor de karmische opdracht, rollenspel en éénheidcommunicatie De praktijk: de integrale relatiescan evaluatie en het opstellen van een begeleidingsprogramma Begeleidingstechnieken: het proces ondersteunen via individuele relatiecoaching en groeigroepen Het integrale relatiecentrum: opstarten van een eigen praktijk en samenwerkingsverbanden 23

25 STRESS DEPRESSIE BURN OUT CVS COACH DE LES VAN STRESS STRESSLESS Stress is de laatste jaren uitgegroeid tot het probleem nummer één in onze jachtige Westerse wereld, zowel privé als op het werk. Niet minder dan 80% van de bezoeken aan de huisarts zijn voor aan stress gerelateerde klachten. Indien de arts niet onmiddellijk wil overgaan tot het voorschrijven van kalmerende middelen dan zal hij zeker voorstellen om de oorzaken van de aanhoudende stress te achterhalen en aangepaste hulp te zoeken om hiermee om te gaan. Als de twee belangrijkste oorzaken voor de steeds toenemende stress kunnen we aanhalen: 1. De ongebreidelde toename van een overvloed aan informatie die zorgt voor zware belasting op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Naast de privéinvloeden, met relationele, sociale, financiële en medische problemen, is ook de jaarlijkse toename met 1,5% van de druk in de werksituaties de belangrijkste stressfactor. 2. Daarnaast moeten we vaststellen dat een toenemende groep van mensen het steeds moeilijker krijgt om evenwicht te vinden tussen de eisen die aan hun gesteld worden en het mobiliseren van persoonlijke veerkracht om die druk het hoofd te kunnen bieden. De reactie op stress varieert dus afhankelijk van hun vermogen om er spiritueel, psychisch, structureel en biologisch mee om te gaan. Een bepaalde hoeveelheid stress kan als positieve activering een positief effect hebben maar een voortdurende extreme stresstoestand kan een zware belasting worden voor onze gezondheid. Vandaar dat onze complexe samenleving in toenemende mate vraagt om professionele consulenten die zowel privé als in het bedrijfsleven educatief, preventief en curatief iets kunnen betekenen op het terrein van stress. MIJN (BE)STEMMING IS DOWN Depressie wordt in de geneeskunde beschouwd als een ziekte. De stemming is ziekelijk verlaagd. Dat betekent dus dat lijden aan een depressie iets anders is dan je even depri voelen. Er wordt pas van een depressie gesproken als de stemming langere tijd verlaagd is. Meestal duurt het zich depressief voelen langer dan twee weken en kan enorme gevolgen hebben voor de persoon maar vooral voor de directe omgeving. Soms worden mensen depressief als gevolg van een nare gebeurtenis. Het kan ook zo zijn dat iemand depressief wordt zonder dat daarvoor een duidelijke aanwijzing is. Een depressie is dus méér dan je alleen down voelen. Er kunnen zich ook andere kenmerken en symptomen manifesteren zoals: Je voelt je somber - Je voelt je lusteloos - Je eetlust neemt af of juist erg toe - Je slaapt slecht - Je kunt 's morgens moeilijk opstaan - Je ziet op tegen dingen waar je anders geen problemen mee had - Je ligt soms dagenlang in bed - Je hebt het idee dat je gevoel dood is - Je kunt niet meer genieten van plezierige dingen - Je voelt je vaak moe, zelfs als je niet veel gedaan hebt - Je seksuele interesse neemt af - Je kunt je slecht concentreren - Bewegen en/of spreken gaat trager dan anders - Je voelt je erg onrustig; je kunt niet goed stil blijven zitten - Je voelt je angstig voor dingen waarvoor je helemaal niet bang hoeft te zijn - Je hebt last van schuldgevoelens - Je moet veel aan dood en sterven denken - Je denkt er soms over om er maar een eind aan te maken. Algemeen kunnen we stellen dat depressie een gevolg is van een overvloed van uiterlijke en/of innerlijke informatie die niet langer kan gehanteerd worden. Dan zal men automatisch als bescherming en overlevingsroute zoveel mogelijk informatie uitschakelen en wegduiken in een reactiegedrag waaruit men zonder aangepaste hulp nog moeilijk kan loskomen. 24

26 VAN BURN OUT NAAR BURN IN Een aankomende burn out is vaak al maanden vooraf versluierd zichtbaar en zal daarna langzaam al zijn kenmerken laten zien. Eenmaal tot zijn volle activiteit ontwikkeld kan een burn out niet meer ontkend of terzijde geschoven worden. Een adequate aanpak is dan noodzakelijk en soms maandenlang is men niet meer in staat om enige activiteit uit te voeren. Zelfs na een volledig herstel blijft het spook van de burn out nog verraderlijk om de hoek loeren en is voorzichtigheid geboden. Een grondige burn out is dus zeker een signaal dat de totaliteit van het leven in een andere oriëntatie moet gezet worden. Niets kan meer hetzelfde blijven, alles moet eerst grondig in vraag gesteld worden. Na een noodzakelijk periode van absolute rust en afkicken kan weer langzaam, met respect voor het natuurlijke ritme, een activiteit worden opgepakt. Zo snel mogelijk weer normaal functioneren is echter niet aan te bevelen. Het jarenlang te veel aan de buitenkant en tegelijkertijd het miskennen of uitschakelen van de innerlijke wereld, moet eerst degelijk in kaart worden gezet om daarna de aangepaste en verantwoorde levensinhoud weer op te bouwen ALS HET WILLEN MIJ MOE MAAKT CVS of Chronische Vermoeidheid Syndroom is zowat de tegenpool van een burn out. De oorzaak is nochtans vergelijkbaar want ook bij CVS heeft men vaak jarenlang zichzelf in een overmaat van willen en controle proberen aan te passen aan de veeleisendheid van de huidige maatschappij. In een beginstadium is het wel nog mogelijk om regelmatig over de eigen limieten te functioneren om te beantwoorden aan de gestelde normen maar de overmatige uitputting of vermoeidheid na een dagtaak komt daarna regelmatig om de hoek kijken. Het automatische gevolg is een wegzinken in een bewustzijn verlagende toestand die op termijn de verschijnselen van CVS kan activeren. Daarnaast zijn yinnere mensen met een meer naar binnen gerichte en gevoeligere afstemming meer geneigd om net deze innerlijke kwaliteiten te ontkennen, te verwaarlozen, te beperken of te beschouwen als een hinderlijke eigenschap. Op deze manier ontstaat een totale miskenning van de eigenheid en een opbouw van energie rovend onevenwicht: een teveel buitenkant en een te weinig binnenkant. De aanpak van Burn out en CVS is natuurlijk ook gelijklopend. De programma s zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen (voeding, oefeningen, specifieke behandelingen en algemene heroriëntatie van de totale levensinhoud. PROGRAMMA: Het mechanisme van stress depressie burn out cvs. De verschillende soorten stress depressie - burn out en cvs - De algemene en specifieke oorzaken: interne en externe factoren - De gevolgen in alle levensdomeinen - De integrale stress, depressie, burn out en cvs scan gegevensanalyse behandelingsprogramma De symptomatische, oorzakelijke en evolutionaire aanpak - De rol van de coach individuele en groep stress coaching Een Integraal antistress, depressie, burn out en cvs beleid - Natuurlijke hulpmiddelen - Aangepaste oefeningen en voedingsprogramma life style aanpassing. 25

27 SLAAP COACH Wakker liggen van slapeloosheid Minimum 10% van de bevolking heeft slaapproblemen en de aantallen nemen nog elke dag toe. De consumptie van slaapmedicatie is alarmerend hoog en zeker een vijfde van het ziekteverzuim heeft (on)rechtstreeks te maken met een slechte nachtrust. Slaapstoornissen hebben vooral te maken met onze totaal onevenwichtige en eenzijdige manier van leven waar de buitenactiviteit (yang) en het afgestemd zijn op de uiterlijke informatie primeert. Ontspanning die zo noodzakelijk is om rust te vinden en ongestoord te kunnen binnenglijden in de slaap ontbreken, met als gevolg dat de dagactiviteit sterk doorwerkt en het slaapritme kan verstoren. Soms uit zich deze te grote opgeladenheid (= stress) in de vorm van: niet kunnen inslapen, onrustige nachten, eliminerende dromen, niet diep in de REM-slaap kunnen komen en dus ook niet dromen, tussendoor wakker worden of te vroeg ontwaken. De tegenpolige innerlijke informatie (yin) van de nacht wordt dus niet doorgegeven en op deze manier ontstaat geleidelijk disharmonie en onevenwicht. Algemeen kunnen we dus zeggen dat de grootste oorzaak van slapeloosheid te vinden is in een overaanbod van informatie. Deze boodschappen kunnen leiden (lijden) tot emotionele en mentale verstrikkingen met een enorm verlies van energie tot gevolg. De onverwerkte situaties geven aanleiding tot reactiegedrag in de vorm van vechten (stress) of vluchten (depressie) en op het einde van de dag zijn we niet meer instaat om af te schakelen maar blijven doorrijden met de flikkerende lampjes op het dashboard. Deze korte opleiding geeft een duidelijk inzicht in de belangrijkste mechanismen van het leven met de nadruk op: hoe maken wij evenwicht en balans. Uiteraard wordt de slaapproblematiek helemaal uitgediept met o.a. waarom slapen, oorzaken van slaapverstoring,, slaapharmonisatie, oefeningen en functionele hulpmiddelen. Een onontbeerlijke cursus voor slecht slapers, hulpverleners, therapeuten, wellness coaches, kinesisten, artsen PROGRAMMA: o o o o o o o o o o o o Het mechanisme van de slaap Waarom slapen wij? De functie en betekenis van de droom De slaapverstoring: van angst om te slapen, over niet inslapen tot wakker liggen en te vroeg ontwaken De gevolgen van slapeloosheid Oorzaken van slaapverstoring evenwicht tussen binnen en buiten Gevolgen van slaapverstoring in alle levensdomeinen De integrale slaap scan gegevensanalyse behandelingsprogramma De persoonlijke slaaphantering: symptomatische, oorzakelijke en evolutionaire aanpak Wakker liggen van slapeloosheid: slaap en evolutiepsychologie De rol van de slaapconsulent individuele en groep slaap coaching Herstellen en harmoniseren van het natuurlijk slaapritme Natuurlijke hulpmiddelen Aangepaste oefeningen en voedingsprogramma 26

28 OPVOEDINGSCOACH Uw kinderen zijn uw kinderen niet Kinderen zijn geen onbeschreven blad dat om invulling vraagt. Zij zijn eerder een wonderlijk boek dat soms moeizaam kan gelezen worden. Toch vragen zij aan al hun opvoeders om zeker de eerste hoofdstukken goed te lezen om hun Weg met de meest aangepaste leerschool te beginnen om daarna zelf de ontvangen instrumenten aan te wenden om de voorbestemde levensinhoud te ontdekken en te doorgronden. Leer hun op de eerste plaats mens te worden door hun de kennis en het aanvoelingsvermogen te schenken dat opgeborgen ligt in het oude erfgoed van de mensheid zodat zij hun rol kunnen spelen in de verdere evolutie van de mensheid op aarde. Leer hen ook de diepe wijsheid van de universele wetten en de manier waarop deze zich kenbaar maken door de mechanismen van het leven. Zo kunnen ze éénheid maken met zich-zelf en hun oneindige omgeving. Leer ze de processen kennen van evolutie want dan kan je later een flexibel aanpassingsvermogen ontwikkelen en je plaats innemen die is vastgelegd in het levensplan. Afstemmen en resoneren met de levensopdracht is hierin een basisgegeven want deze missie is het uiteindelijk doel van het leven. Leer hun kennis en intuïtie samensmelten tot een echt weten om later een spiritueel zelfmanagement en mystiek innerlijk leiderschap samen te gebruiken om hun volledig menselijk potentieel uit te bouwen. Plaats onze kinderen in een individueel aangepaste leeromgeving en een liefdevolle gevoelssfeer want dan pas kan opvoeding de unieke wezenskern tot uiting brengen. Laat je verrassen en verwonderen door hun positief naïeve levenshouding, hun speelsheid, hun ongedwongen vertrouwen in de omgeving en hun schoonheid. Geniet van de wederkerigheid van hun boodschapper zijn en hun vraag om het beste in je-zelf te ontdekken. Laat ze kind zijn van deze aarde! PROGRAMMA: - Integrale embryologie zwangerschap geboorte: Opvoeding begint voor de geboorte De conceptie - De zwangerschap deel 1 : van ééncellig wezen tot voldragen baby - De zwangerschap deel 2 : levenswijze tijdens de zwangerschap - De natuurlijke bevalling - De zorg voor moeder en baby na de geboorte - Integrale ontwikkelingpsychologie: Hemelkrachten : De inhoud van het levensplan - Aardekrachten : De algemene inhoud van de menselijke opvoeding - Ontwikkelingsfasen van het kind - Individualisatie volgens het evolutieniveau en het levensplan - De uiterlijke scholingsweg - De innerlijke scholingsweg - Het ontwikkelen van afwijkingen - Reguliere en alternatieve benadering van ontwikkelingspathologie (symptomatische, oorzakelijke, proces- en evolutionair gerichte benadering) - Integrale opvoeding: De universele interactie tussen ouders en kind - De werking van de identificatieprocessen - Voorbereiding op de levensmissie - Opvoeden tot een natuurlijke levenswijze (voeding fysieke en energetische oefeningen levenshouding) - Fysieke problemen tijdens de opvoeding o.a. kinderziekten, vaccinatie, veel voorkomende ongemakken, natuurlijke huisapotheek - Psychische problemen tijdens de opvoeding o.a. persoonlijkheids-stoornis, depressie, agressie, angsten, slaapproblemen - Integrale benadering van problemen - Totaalbeeld, integraal beeld en totaalprogramma - Nieuwe tijdskinderen: Plaatsing in de universele visie - Nieuwe tijdskinderen een probleem of een leerschool Verschillende soorten nieuwe tijdskinderen - De belangrijkste kenmerken van nieuwe tijdskinderen en de nieuwe benadering van hun problemen o.a. hyper sensitiviteit, dyslexie, ADHD, allergieën, hoog begaafdheid, paranormale kwaliteiten, autisme, e.a. De 4-voudige aanpak in een integraal programma - De kwaliteiten van de begeleiders: ouders, opvoeders, leerkrachten, hulpverleners, therapeuten en coaches - Praktische aanpak 27

29 NATUURVOEDINGSCOACH 3-jarige opleiding 28 Gezondheid, vrede en geluk zijn al eeuwen de diepste verlangens van de mens. Wanneer we echter onze omgeving nauwkeurig bekijken zien we precies het tegenovergestelde. In deze welvarende maatschappij is de meerderheid van de mensen vol angst en onrust, tevergeefs zoekend naar geluk, gezondheid en vervulling. Dit kan gezien worden als een gevolg van de mislukking om ons als soort aan de steeds veranderende natuurlijke omgeving aan te passen. Evenwicht en balans staan daarom hoog in het verlanglijstje van iedereen die streeft naar een gezonde levensstijl. Onder de invloeden die we uit onze omgeving opnemen zijn voedsel en drank de eerste die we het meest volledig kunnen beheersen. Met een gezond voedingspatroon kunnen we op de meest directe wijze ons bloed veranderen, de miljarden lichaams- en hersencellen stuk voor stuk verbeteren en onze fysieke gezondheid, emotionele stabiliteit, mentale helderheid en spirituele wijsheid elke dag verder ontwikkelen. Deze overtuigde keuze kan echter pas beginnen als aan drie voorwaarden is voldaan: 1. Begrijpen wat de mens is, wat het leven is, onze oorsprong en onze toekomst m.a.w. het inzicht in de ordening van het oneindige universum. 2. Dit begrip op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel, sociaal-maatschappelijk en spiritueel vlak kunnen toepassen. 3. De culinaire natuurgastronomie is hiervan het begin en kan gezien worden als een moderne alchemie: de heilige kunst van de transformatie. Doelstelling Culinaire natuurgastronomie moet weer haar rechtmatige plaats krijgen in elke keuken omdat zij de basis vormt van een bewuste keuze voor een natuurlijke en duurzame levenswijze. Health Cuisine is spelen met de beste biologische ingrediënten om te komen tot hoogwaardige keukenkunsten waar evenwicht, balans en gezondheid centraal staan. Ons dagdagelijks voedsel is dan weer een eenvoudig en preventief medicijn en vormt de grondslag van een stabiele gezondheid. Het eerste gedeelte van alle lessen bestaat altijd uit theorie gevolgd door een praktische toepassing met kookdemonstratie of samen koken. In het lessenverloop zit een systematische opbouw waar alle bereidingswijzen en kooktechnieken aan bod komen. In de theorie wordt veel aandacht besteed aan de filosofische achtergronden met als hoofddoel het verwerven van inzichten in een allesomvattende levensvisie waar onze voedingswijze slechts een klein maar belangrijk onderdeel van is. In die zin worden er steeds verbanden gelegd met de principes van de holistische geneeswijzen, de wetten van de natuur, de natuurlijke levenswijze, de biologische land- en tuinbouw, ecologie, ziekte en gezondheid. Deze opleiding is speciaal gecreëerd voor mensen uit de echte wellness- en gezondheidssector die regelmatig life style programma s samenstellen waar voeding uiteraard een bijzondere plaats inneemt. Het kunnen geven van voedingsadvies of kookworkshops is het hoofddoel met daarnaast een degelijke ervaringsgerichte scholing voor de bewuste thuiskoker(ster). Doelgroep * Alle gemotiveerde (beginnende) thuiskokers die een goed gestructureerde opleiding willen volgen louter als bron van informatie voor de eigen natuurlijke kookkunst. * Alle mensen die een voedingsadvies hebben gekregen van een voedingsadviseur en nu snel aan de slag willen. * Natuurvoedingswinkeliers die het belang inzien van het verstrekken van degelijke informatie aan hun klanten op theoretisch en op praktisch vlak. * Traditionele koks die de nieuwe trend "Health Cuisine" willen ontdekken. * Kandidaat kooklesgevers voor groepen, scholen, verenigingen. *Diëtisten, therapeuten, artsen en gezondheidswerkers uit de reguliere gezondheidszorg die bijna dagelijks tegen voeding aanlopen en op zoek zijn naar een nieuwe oriëntatie. * Kandidaten voor een mobiele kookploeg die via een kookcentrale kunnen worden ingezet bij feesten, bevallingen, zieken en andere gelegenheden. * Mensen uit de fitness en wellness sector waar voeding, naast fysieke fitheid en een juiste levenshouding, een levensbelangrijke plaats inneemt * Gewoon de geïnteresseerde kookfanaat op zoek naar inspiratie.

30 PROGRAMMA 1 e jaar: De lekkere en gezonde natuurvoedingskeuken Kan ook afzonderlijk gevolgd worden als kennismaking met de natuurlijke keuken en als inspiratie voor de gemotiveerde thuisko(o)ker(ster) Module 1: Creatief koken - 10 basisvoorwaarden voor gezonde voeding Verhoudingen - Evenwicht en balans Overschakelen Module 2. Evenwichtig dagmenu Ontbijten Avondmaaltijden - Lunchpakketten Productkennis Module 3: Snijtechnieken - Granen het godenvoedsel - Deegwaren Peulvruchten Vleesvervangers Module 4: Vis en schaaldie - Mineralen, sporenelementen en zeegroenten - Niveaus van koken - Brood Broodsmeersels Module 5: Zoetmiddelen en natuurlijk gebak - Zoetmiddelen en desserten - Olies en vetten - Paté en aspic - Ovengerechten Module 6: Pekelen en verzuren Frituren Sauzen - Ziekte en gezondheid yin/yang verdieping - Voeding voor zwangere vrouwen, baby s en kinderen 2 e jaar: Natuurgastronomie kooklessen geven voedingsadvies Het yin-yang denken Koken volgens de 5 elementen kennismaking Chakra en aura koken Man-vrouw koken De geschiedenis van de verschillende voedingsstrekkingen Wetenschappelijke technologie en voedingsleer - Symboliek van kleur in je eten- Feestmaaltijden om mee uit te pakken Koken voor Liefde Je bent wat je eet en je eet wat je bent Proef de wereld - De studenten en vrijgezellenkeuken - School- en bedrijfsmaaltijden Garneerkunst en Serveerkunst Restjes koken Inspireren via kooklessen: Opbouw van een kookles Pedagogische richtlijnen voor kooklessen Studentenles in kleine groepjes Gelaatsdiagnose Hoe vragen beantwoorden Het opstellen van een voedingsadvies Praktisch invullen van de documenten Omzetten van een voedingsadvies tot een haalbaar dag- en weekmenu Het samenstellen van een evenwichtig weekmenu - Verdere begeleiding en follow up Het familie voedingsadvies 3 e jaar: Medicinaal koken De biologische evolutie van de mens Energetische differentiatie Gezondheidsevaluatie en voedingsaanpassing Ziekte en gezondheid Fysieke onevenwichtigheid Psychische onevenwichtigheid De 5 transformaties Het heilige getal 7 De menselijke levensloop Karma en reïncarnatie Medicinaal koken De natuurlijke huisapotheek Koken voor het spijsverteringsstelsel Koken voor het circulatiestelsel Koken voor het ademhalingsstelsel Koken voor pancreas en milt Koken voor blaas en nieren Koken voor lever en galblaas Koken voor het zenuwstelsel Koken voor mannenproblemen Koken voor vrouwenproblemen Koken voor allergie en immuniteitsproblemen Koken voor auto-immune processen Koken voor het endocriene stelsel Koken voor degeneratieve ziekten Koken voor stress, depressie, burn out en CVS Koken voor ADHD en autisme 29

31 MIJN INNERLIJKE SCHOLINGSWEG Alle modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden 30 De persoonlijke ontwikkelingsweg kunnen we beschouwen als de absolute basis om eindelijk bewust in het leven te staan. Evenwicht en balans maken met je-zelf en je directe omgeving is hier het hoofddoel. De eerste stappen op deze ontdekkingstocht kan je alleen zetten als je het beperkte denkkader van waaruit wij onze handelingen aansturen kan verruimen en open trekken. Dan pas kan je oude en nieuwe informatie, die je voor onoverkomelijke problemen stelt, goed plaatsen en via een nieuwe benadering weer harmonisch beantwoorden met een bevredigende actie. Op de tweede plaats is het uiterst belangrijk om ook het voelen nieuwe impulsen te geven. Dit nog moeilijker groeiproces vraagt eerst een grote inhaalbeweging om de sterk ondergewaardeerde gevoelswereld weer zijn rechtmatige plaats te geven. Langzaam ontwikkelt zich dan een permanent bruikbare innerlijke ervaringswereld in de vorm van een actieve intuïtie die van binnen uit keuzes en beslissingen aandraagt om de confrontaties evenwichtig tegemoet te treden. Het samenspel van nieuwe kennis en gevoel schept een diep WETEN als onuitputtelijke bron om je leven van lijden naar leiden om te polen. Een persoonlijke ontwikkelingsweg aangaan is een groot avontuur, gedeeltelijk herkenbaar vanuit een oud en bijna vergeten verlangen dat diep van binnen sluimert en wacht om eindelijk te ontwaken. Doelstellingen Deze vooral ervaringsgerichte workshops kunnen een begin zijn voor de diepe innerlijke ontwikkelingsweg die voor velen meer en meer vanuit een echt zieleverlangen begint te ontwaken. Werken in het morfogenetisch veld staat centraal met veel aandacht voor de spontane intuïtieve toevalligheden die als taal van de oorspronkelijke binnenkant worden gebruikt. Weinig theorie, soms een korte duiding maar vooral ervaren en voelen in een dynamische opeenvolging van sfeersituaties die de innerlijke evolutieprocessen zichtbaar maken en nieuwe rationele of intuïtieve inzichten doen ontstaan. Er vormen zich wervelende energieën vanuit je eigen levensonderdelen en de oude sub-persoonlijkheden tonen zich in volle duidelijkheid en worden voortdurend in vraag gesteld. Beslissingen dringen zich op vanuit de innerlijke observator die de mantel van de nevels afwerpt en uit de duisternis treedt om zich te tonen met de gratie van de ontsluierde zachtheid van de innerlijke wereld. Kies om je-zelf te ontmoeten in de ware vormen van de persoonlijke interactie met je wezenskern en dit gekoppeld aan de spiegels van de buitenkant in de gedaante van een partner en de breed maatschappelijke signalen. Doelgroep * Voor alle studenten aan de Ignoramus Academie die naast hun andere opleidingen een onnoemelijke behoefte ervaren om diep in zichzelf te kijken en hun innerlijke wereld als een nieuw onuitputtelijke bron van informatie willen ontdekken. * Voor alle belangstellenden die van nature meer afgestemd zijn op innerlijk voelen en de wegen van het intuïtieve weten willen exploreren. * Voor therapeuten en gezondheidswerkers die absoluut nieuwe werkvormen willen ontdekken om hun pakket aan mogelijkheden onbegrensd te verruimen. * Voor grenzeloze zoekers die de ongekende werelden van de innerlijke scholingsweg al kennen maar de verbluffende vermogens van het veld met zijn nieuwe wetmatigheden willen doorgronden. * Voor iedereen die wil afdalen in de onderwereld waar het niets het geluid van de stilte laat weerklinken in een gevulde leegte waar de verwondering om het niet alledaagse elk moment een gevoelservaring schenkt die roept om nooit meer voor minder te gaan.

32 31 MODULE 1: DE INNERLIJKE WERELD: symbooltaal dromen - beeldenreis DEEL 1: De taal van de innerlijke wereld * Symbolen en metaforen: De innerlijke informatie wordt voor ons vertaald via symbolen en metaforen. Hoe kunnen we deze onuitputtelijke stroom van verbeelding aanwenden om de versluierde duiding van het levensplan te doorgronden. Naast de theoretische grondslagen gaan we vooral praktisch werken met de symbolische betekenis van onze levensgeschiedenis, onze omgevingsinvloeden, onze ziektes, partnerkeuze en werksituaties. * De droomsymbolen: dromen zijn rechtstreekse intuïtie opladingen maar ook gedetailleerde gevoelsvoorbereidingen voor komende gebeurtenissen, nieuwe periodes in ons leven en richtingaanwijzers van het levenplan. Dromen wijzen dus de weg en maken ons energetisch klaar voor de confrontaties in de stoffelijke wereld. Komen aan bod: de dromentaal, de verschillende soorten dromen, de droomsymboliek, mijn dromendagboek, droomoefeningen, praktische droomduiding * Archetypes: archetypes zijn oersymbolen met een duidelijke betekenis die als beelden in de innerlijke wereld klaarliggen om alles te vertellen over onze gevoelsblauwdruk die we in het levensplan hebben meegekregen. Komen aan bod: de archetypes als beeldenopslag van de menselijke gevoelsbehoeften, mannelijke en vrouwelijke archetypes, ware en valse identificaties, mijn archetypische gevoelsinhoud. * De mythologische beeldensfeer: alle volkeren hebben de ontwikkelingsweg van mensen vastgelegd in het beeldenmodel van het Rijk der Goden (hemel energieën) en het Rijk van aardewezens, de elementalen en nevelwezens (aarde energieën). Zij werken samen als bouwstenen van het menselijk bewustzijn. Hoe kunnen wij inzicht krijgen in onze levensgeschiedenis door ons een plaats te geven in deze wondere wereld van het pantheon van de Hemel- en Aardewezens. Komen aan bod: elke godheid als beeld van een universele energie, de sferen van de hemel en de aarde, mijn ingebouwde afdruk van deze mythologische basisenergie. * Synchroniciteit: letterlijk gelijktijdigheid of de toevallige samenloop van omstandigheden is een prachtig verschijnsel dat inzicht geeft in de herhalingspatronen van de menselijke boodschappen. Vooral de synchroniciteiten tussen de energetische innerlijke wereld en de uiterlijke stoffelijke wereld zijn bijzonder en leren ons om met bewondering te kijken naar de processen van het leven. * De aardemoeder, de elementalen en nevelwezens: deze oerenergieën van de aarde verpersoonlijken de diepste wetmatigheden van de Moeder en leggen voor de mens een reeks basiskwaliteiten klaar die onze persoonlijkheid vorm geven. DEEL 2: Mijn dromen wijzen de weg Voor de meeste mensen zijn dromen prettige of nare verschijnselen tijdens de nacht maar waar ze vandaan komen en wat ze zouden kunnen betekenen is meestal een groot raadsel. In deze lezing willen we dieper ingaan op de ware informatie over de symbolische innerlijke beeldentaal die ons werkelijk alles kan vertellen over de wereld van het voelen en hoe dromen een wezenlijk onderdeel vormen van de innerlijke scholingsweg die we helaas zo weinig ontwikkeld hebben. Er zijn natuurlijk verschillende soorten dromen met telkens een verschillende betekenis en bedoeling maar altijd met een inhoud die verrassend veel informatie in zich draagt. Het opstarten van een dromendagboek is dan ook een eerste stap in de grote ontdekkingstocht hoe dromen duidelijk meespelen in het aanduiden van de onderdelen van ons levensscenario en hoe wij onze voelwereld kunnen onderhouden of uitbreiden met een diepgang die in het levensplan verborgen ligt. Dromen geven dus perfect aan waar we aan toe zijn, hoe we ons kunnen voorbereiden op de gebeurtenissen die nog moeten komen en hoe we ons aanvoelingsvermogen kunnen verfijnen tot een bruikbare intuïtie. Dromen zijn geen wegwerp informatie met een wollige inhoud maar haarscherpe beelden die dienen als richtingsaanwijzers en worden een bruikbare tool om ons meer en meer bewust te worden wij we werkelijk zijn. Thema s: Droomsymboliek en droomtaal - Dromen als boodschappen van de innerlijke wereld - Verschillende soorten dromen - De symbolische informatieve opladende droom - Droomoefeningen voor lucide droombeleving Droomverklaring - De droom als intuïtie oplading - De droombeelden als wegwijzer van het innerlijk voelen - De dagdroom visualisatie

33 Deel 3: Beeldenreizen en mijn persoonlijke beeldensfeer Beeldenreizen zijn wonderlijke innerlijke ervaringen die een bijzonder contact met de innerlijke wereld van het voelen doen ontstaan. Ze zijn tegelijkertijd helend, informatief en richting gevend voor de toekomst. De symbolische beelden en soms zelfs heroïsche verhalen die tijdens deze onderdompeling in de symbolische innerlijke informatie ontstaan zijn helder, diepgaand en beklijvend. Ze volgen vaak een duidelijk patroon met meestal 3 grote fasen: de verstrikking, daarna de ommekeer en we eindigen met een pure transformatie en een verankering van de beelden/gevoelens in een veilige en geborgen binnenomgeving. Deze reizen zijn een ware ontdekkingstocht naar de informatie die origineel in de menselijke blauwdruk wordt meegegeven en die op het juiste moment in het zielescenario tot ons wordt gebracht via innerlijke ervaringen, gevoelens en beelden. MODULE 2: DE ONTDEKKINGSTOCHT NAAR JE WARE ARCHETYPE Een echte ontdekkingstocht naar de diepste diepte van je-zelf om contact te maken met de ware informatie over wie ben Ik en wat zal ik worden. Een yange analytische route om je levensinhoud te leren begrijpen en intellectueel te doorgronden, gelijkwaardig samengebracht met een yinne innerlijke voelroute om de versluierde informatie te ervaren en intuïtief tot één geheel te maken. Een prachtige inkijk realiseren in de wonderen van de voorbestemde blauwdruk van je leven om uitzicht te krijgen over het potentieel klaargemaakte beeld van je (verre) toekomst. Je echte persoonlijke eind-archetype leren kennen dat verborgen ligt onder de soms dikke verdedigingslagen en vluchtroutes van het halsstarrig vastgehouden imago van een hunkerende persoonlijkheid. Overspoeld worden door het allereerste oerverlangen van de mens: éénheid maken met je levensplan en je levensmissie. Dicht bij jezelf komen en de warmte van de bezielde zuivere lijn ervaren om te voelen hoe de vastgelegde Weg kan bewandeld worden. Overtuiging en toewijding tot een perfecte mix samenbrengen waar discipline en overgave samen jouw ware zijn voorbereiden in een samenspel van het juiste doen en het diepste voelen. Deze workshops zijn een wervelende tocht naar zelfverwezenlijking met een analytisch en intuïtief samenspel van puur beleven en jezelf uitdrukken in een veelheid van creatieve mogelijkheden zoals kleur, vorm, klank, woord en verhaal, aanraking en stiltebeleving. Thema s: De grote archetypes als streefdoelen van het menselijk verlangen Mijn archetype als praktische afdruk van mijn blauwdruk - De positieve boodschappen als eerstelijnsinformatie van het levensplan De rode draad in de mooiste gebeurtenissen van ons leven Situaties, gebeurtenissen en ontmoetingen als spiegel van wie we zijn ontdek je prioriteiten door de symboliek van de mooiste dagsituaties 32

34 MODULE 3: OPSTELLINGEN: DE WEG VAN VERWONDERING Deze cursus in workshop formule is een totaal andere vorm om aan je eigen groeiprocessen te werken. Meestal worden we overladen met veel theoretische modellen en rationele uitleg over ons functioneren. Hier wordt enkel een stukje duiding ingelast indien noodzakelijk maar het grootste gedeelte van de activiteiten steunt op de innerlijke belevingswereld met veel creatieve toevalligheid en symbolische beeldensfeer die telkens via de poorten van de yin worden verankerd. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan: de dromenwereld, visualisatie, meditatie, de vorm- en kleurkrachten, expressie, drama, klanken en beweging, ontdekken van de objectieve observator of innerlijke gids, synchroniciteit, de boodschappen van de natuur, de weg van de Hagadessa, de weg van de sjamaan, Evolutionaire opstellingen Tijdens deze opleiding wordt voortdurend met de techniek van opstellingen gewerkt omdat zij het best alle innerlijke ervaringen van de gevoelsveld zichtbaar kan maken. Opstellingen is een nieuwe therapeutische werkvorm origineel ontwikkeld door Bert Hellinger. Oorspronkelijk werd de opstellingentechniek toegepast bij veranderingsprocessen van persoonlijke aard, waarbij de invloed van de familie op ons dagelijks handelen centraal staat. Uitgangspunt is dat het familiesysteem waartoe we behoren wordt gestuurd door drie belangrijke uitgangsprincipes: binding, ordening en de balans in geven en nemen. Al snel werd duidelijk dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn in het functioneren van een persoon in de familieomgeving en in de partnerrelatie of de dagelijkse werkomgeving. Het uitgangspunt is altijd dat een probleem centraal wordt opgesteld met als doel de verstrikkingen aan het licht te brengen, zodat ze kunnen worden losgelaten. Vanuit de Evolutiepsychologie komt er naast de heling van het verleden en het heden ook nog een belangrijk nieuw element in de (evolutionaire)opstelling. Er wordt ook rechtstreeks gewerkt met de groeiprocessen voor de toekomst want het ligt voor de hand dat alle gegevens die werden ontdekt ook een spiegelfunctie hebben voor de verdere ontwikkeling. Daarnaast wordt er gewerkt met een innerlijke gevoelsverankering om de nieuwe inzichten blijvend als intuïtief kompas ter beschikking te hebben. Deze nieuwe innovatieve benadering van het systemisch werken gaat diep naar binnen, geeft doorbraken en schept heldere nieuwe inzichten over je-zelf. In een bewuste ontdekkingstocht hebben we nood aan krachtige tools en werkvormen die ons helpen om de informatie over onze originele blauwdruk te ontrafelen. Opstellingen is zo n instrument waar je vanuit het midden naar twee kanten kan kijken: de yange zijde van de verklarende duiding en de yinne zijde van de voelende symbolische beeldvorming. Opstellingen onthullen moeilijk te bereiken informatie en plaatsen ons in een wereld waar de werkelijkheid zich toont in zijn meest verheven vorm. Een opstelling laat je nooit onberoerd en zet bakens uit om de innerlijke wereld op het ritme van de eigen ziel te verkennen. Zelfs de dromen worden gevoed met basisbeelden die de creativiteit van de verbeelding aanscherpt en ons in staat stelt om mee te stromen op de golven van de genoegzame flow van het leven. Deze vooral ervaringsgerichte workshops kunnen een begin zijn voor de diepe innerlijke ontwikkelingsweg die voor velen meer en meer vanuit een echt zielsverlangen begint te ontwaken. Werken in het morfogenetisch veld staat centraal met veel aandacht voor de spontane intuïtieve toevalligheden die als taal van de oorspronkelijke binnenkant worden gebruikt. Weinig theorie, soms verhelderende duidingen maar vooral ervaren en voelen in een dynamische opeenvolging van sfeersituaties die de innerlijke evolutieprocessen zichtbaar maken en nieuwe rationele of intuïtieve inzichten doen ontstaan. Er vormen zich wervelende energieën vanuit je eigen wezenskern met de mogelijkheid om je-zelf echt te ontmoeten, de oude afhankelijkheden af te werpen en op zoek te gaan naar je bestemming. In een vloeiende opbouw werken we rond familieopstellingen, relatieopstellingen, maatschappelijke opstellingen, droomopstellingen, transformatieopstellingen en echte diepgaande evolutieopstellingen. Deze avontuurlijke tocht brengt je grote inzichten in de ware betekenis van je leven, geeft duiding over je vooraf vastgelegde doel en maakt je eigen levensmissie tot een heldere ervaringsgerichte reis naar volwassen evolutie. 33

35 Poorten van de yinne innerlijke wereld VRIJ KUNSTZINNIG JAAR Ieder van ons heeft een kunstenaar in zich. De kunstenaar die kunst niet enkel gebruikt als een expressievorm maar als een innerlijke weg die we kunnen gaan. In deze reeks leer je in contact komen met de ware vorm en kleurkrachten die je een tonen hoe ze werkzaam zijn in jezelf. Je zielewereld ademt terug en krijgt een mogelijkheid om met zichzelf in contact te komen. Zo kan je beter in het midden blijven en niet zoveel meegesleept worden door emoties en niet te vast zitten in het denken. Er wordt terug evenwicht gebracht zodat er een mooie binnenwereld kan ontstaan die zich dan, via het kunstzinnige, laat tonen in beelden, beelden van je ware Zelf. Doelstelling: Tijdens het kunstzinnig jaar laten we je in contact komen met verschillende technieken die toegepast worden bij kunstzinnige therapie. Het gaat om het leren ervaren van de grondvormen: licht/duister, boetseren, schilderen, beeldhouwen...je ervaart je eigen innerlijke wereld in beeld en vorm. Doelgroep: Voor iedereen die kennis wil maken met de ware wetmatigheden van de kleur en vormkrachten. Tijdens de lessen ervaar je wat kunst kan doen met je en hoe je terug in contact komt met ware archetypische beelden. Dit is een introductiecursus. Hoewel de oefeningen hun therapeutische waarde hebben, zijn ze hier niet bedoeld ze therapeutisch aan te bieden. Programma: 10 maandagen van 10u tot 16u Lesdag 1: (24/9) schilderen nat in nat kleuroefeningen Lesdag 2 : (22/10) boetseren grondvormen zwaar - licht - krachtig- vloeiend Lesdag 3 : (25/11) tekenen zwart - wit basisoefeningen Lesdag 4 : (10/12) pastel - sprookjes Lesdag 5: (21/1) beeldhouwen Lesdag 6 :(18/2): sluieren Lesdag 7: (18/3): waarnemingsoefeningen Lesdag 8 : (14/4): sociaal schilderen Lesdag 9 : (13/5): kunstgeschiedenis (reproducties) Lesdag 10: (17/6): Vrije opdrachten vanuit de verschillende technieken als afsluiting 34

36 YINNE 3-DAAGSE: ONTWIKKELEN VAN JE INNERLIJK KOMPAS 35 Als waardevolle aanvulling op de innerlijke scholingsweg kan men altijd kiezen om de intensieve yinne 3-daagsen te ervaren die slechts één maal per jaar worden georganiseerd. Altijd kiezen we voor een prachtige sfeervolle locatie in Limburg, in de Ardennen of aan de Belgische kust met een gevarieerd programma onder de titel: HET ONTWIKKELEN VAN JE INNERLIJK KOMPAS Niveau I II III - IV. Het ontdekken en heropladen van de innerlijke voelkwaliteiten staat centraal met een absolute meerwaarde voor je totale leven. NIVEAU I: HET INNERLIJK KINDARCHETYPE Uit onze lessenreeksen over de ware vrouwelijke energie is gebleken hoe belangrijk het is om de intuïtieve innerlijke informatie te ontwikkelen. Het moet echter duidelijk zijn dat de meeste mensen een eerder yange theoretische uiteenzetting wel weten te waarderen en de nieuwe kennis ook aangrijpen om eindelijk zekerheid te krijgen over het bestaan van hun eigen innerlijke sferen. Maar kennis is dood en onbevredigend als ze niet kan groeien naar een diep innerlijk weten door de aanvulling met een praktisch ervaringsgericht aanvoelingsvermogen. Met deze intense workshop kan je de kans grijpen om je innerlijke wereld te verkennen en omzichtig te openen om eindelijk over de drempel te stappen naar de onmetelijke rijkdom van je wereld aan de binnenkant. Aanvoelen, laten gaan, toestaan, toelaten en overgave zijn de sleutelwoorden die de poorten openen naar het harmonische en echte voelen. Daarna wordt deze vrouwelijke zekerheid grondig verankerd en voor altijd met de grootste toewijding gekoesterd. Leer dit prachtig instrument te gebruiken als innerlijk kompas om de innerlijk aangestuurde keuzes gestalte te geven in je dagdagelijkse leven. Niet als wereldvreemde zwever maar als krachtige, persoon die het innerlijk weten nooit meer miskent of naast zich neerlegt. Deze yinne 3-daagse sluit aan bij het reeds lang ondergesneeuwde verlangen dat iedereen diep in zichzelf als waardevol wolkje heeft bewaard tot de dag dat eindelijk het innerlijk kind weer zijn speelse positieve naïviteit mag tonen in een regenboog van schoonheid, echtheid en pure vreugde. Naast korte theoretische duidingen werken we vooral met oefeningen die de yinne poorten openen en dan kan je leren voelen tegen 1000 per uur. Komen aan bod: Het yinne levensplan - Voel de kleur, schep de vorm, ervaar de klank, beweeg het ritme - Ontdek je kind archetype - Mijn droomsymbolen - Mythologische verhalen en ware vertelsels als heroplading van innerlijke metaforen - Yinne pijn en heling - De mantel der liefde - Maanopladingen - Mijn innerlijke beeldensfeer ontwikkelen NIVEAU II: DE PUBERALE DUALITEIT Anima en Animus Na niveau 1 kunnen we de reacties samenvatten onder de noemer: nog nooit heb ik zo diep en intens kunnen voelen dat mijn innerlijke wereld echt bestaat en gebruikt kan worden. In deze lijn willen we verder gaan om de groei van de innerlijke gevoelswereld nu verder te differentiëren en dieper af te dalen naar de nog onbekende onderwereld van de vrouwelijke energie. Niet door openbreken en binnendringen maar een verfijnd en subtiel verkennen van de inhoud van de gevulde leegte die je alleen kan ervaren als je het geluid van de stilte bezit van je laat nemen. Ook de yinne wereld heeft zijn eigen structuur en wetmatigheden die je altijd moet respecteren bij de innerlijke groeiprocessen. Het ontwikkelen van de innerlijke symbolische beeldensfeer is een van de belangrijkste manieren om de informatie van de binnenkant te vertalen tot een bruikbaar instrument. In deze workshop concentreren we ons op het verder ontwikkelen van het totaalgevoel van het kindarchetype dat we laten doorgroeien tot de fase van innerlijke puberteit waar het mannelijke (animus) en het vrouwelijke (anima) in een aanvullende tegenstelling mekaar ontmoeten in een samenspel van de innerlijke tegenpolen. Het opladen van deze nieuwe gevoelservaringen heeft een bijzondere uitwerking op het vredig omgaan met het naar binnen gaan en naar buiten treden van de pure vrouwelijke energie en heeft natuurlijk zijn directe uitwerking op het harmonisch functioneren met een tegenpool aan de buitenkant. Thema s: Ontdek je mannelijke en vrouwelijke archetypes - De tweelingziel in jezelf - Een evolutionaire relatie opstelling - Expressie van innerlijke polariteit - De mantel der partnerliefde - Leven volgens de maankalender - Een astrale relatiereis.

37 NIVEAU III: VOLWASSENHEID IN DE INNERLIJKE WERELD. Deel 1: individuele volwassenheid Niveau 3 van je innerlijk kompas is letterlijk en figuurlijk de absoluut volwassen vorm in de evolutie van de binnenwereld. De toewijding aan het grote innerlijk avontuur wordt steeds maar intenser maar de angst voor de grote verantwoordelijkheid om nu op je eigen benen te moeten staan neemt evenredig toe. Want de innerlijke wereld kent geen planning, geen uittekenen van een lineair stappenplan, geen voorgeschreven normen waarden regels, geen structuur en ordening volgens een bepaalde vooropgestelde normering, geen toetsing met de buiten- wereld allemaal krachtige mannelijke elementen die nu onze maatschappelijke ordening bepalen. Integendeel volwassen vrouwelijke yinne energie is onvoorspelbaar maar niet wispelturig, ongrijpbaar maar zo vatbaar, niet rationeel verklarend maar zo duidelijk in zijn eenvoud, niet eenzaam maar All-één, niet gemaakt maar zo onschuldig vanzelfsprekend, geen zweverige versluiering en wegdromen in vergetelheid maar heldere en bewuste aanwezigheid, geen doelgerichtheid met een doel buiten jezelf maar het volgen van de Weg die innerlijk voorbestemd is, geen uiterlijke onechte verschijningsvorm maar een innerlijke ware zekerheid Vrouwelijke volwassenheid is krachtig met de nodige innerlijke gestrengheid niet als verzet of verontwaardigd reactiegedrag maar als duidelijke gevoelservaring die de beslissingen vanuit een diep intuïtief aanvoelen kan aansturen. Leven in verwondering en aandacht elke dag en alleen met het nu moment als concentratiepunt. Leven volgens de natuurlijke wetten die zich cyclisch bewegen en zich tonen in ritmische periodiciteit waar je in kan meestromen op het tempo van de eigen afstemming. Thema s: De mantel van het schaduwrijk - De koningin maakt haar opwachting - De weg van Innana, Er was eens de ware vrouw met een nieuwe rol en plaats - Thuiskomen waar woorden ophouden en het verstand verschrompelt om plaats te maken voor de kommerloze totaalervaring - De poorten van de yin zijn geopend en toegankelijk - De inwijdingsweg van de yin. NIVEAU III: VOLWASSENHEID IN DE INNERLIJKE WERELD. Deel 2: Relationele volwassenheid Als de individuele belevingswereld van de innerlijke waarheid voldoende kracht heeft opgebouwd en de elementen De liefdevolle van de zielsverwantschap persoonlijke beeldensfeer omgezet zijn tot een positieve verankering dan kan je eindelijk het zelfgecreëerde geschenk elke dag voor jezelf klaarleggen. Dan pas zal je er ook in slagen om je ware zielsinhoud met een ander te delen, waar je trouwens origineel was voor uitgekozen. Natuurlijk moeten nog even de oude verstrikkingen van afhankelijkheid en de restanten van het kinderlijk krijgen omgezet worden naar een vrije en liefdevolle uitwisseling. Natuurlijk zullen ook de ware verontschuldiging, de oprechte vergeving en de intense goedmaking de voorboden worden van een diepe verzoening met de energie van je tegenpool. Misschien wordt het dan mogelijk om de hemelse ervaring te proeven van de Alchemistische bruiloft waar slechts een zin centraal kan staan: Ik beloof jou dat ik trouw zal blijven aan mijn innerlijke Zelf en dat wil ik steeds met jou delen. Indien we de weg volgen van toewijding aan het innerlijk voelen komen we onvermijdelijk in contact met de beste boodschappersfeer, namelijk de partnerrelatie. Velen hebben in dit levensonderdeel nog ingrijpende voelpijnen overgehouden uit verstoorde vroegere of huidige relatie(s). In deze 3-daagse willen we iedereen onderdompelen in de sferen van uitzuivering en harmonisatie van deze oude verdedigingsen vlucht verstrikkingen. Centraal staat de innerlijke inhoud van goedmaking en de hernieuwde vereniging met het originele doel van de relatie. Hoe kan je de weg alleen volgen zonder je alleen te voelen en met de stellige zekerheid van gedragen te worden zonder aansturing vanuit de eigen wens. Leer de ware voelwoorden spreken die de diepe uitdrukking zijn van je nieuwe inzichten over de echte man of vrouw in jezelf. Spreek de passionele taal waarin je de tegenpool van jezelf in de andere permanent eert en aanzet om krachtiger naar buiten te treden. Hoe kan je het krijgen en geven syndroom overstijgen om met gelijkwaardige aandacht en zorg het meesterlijk Delen eindelijk in jezelf te ontdekken. 36

38 NIVEAU III: VOLWASSENHEID IN DE INNERLIJKE WERELD. Deel 3: Maatschappelijke volwassenheid: de Paladijn en Paladina treden naar buiten. En toen traden zij naar buiten, tegengesteld en toch aanvullend en complementair. Hand in hand, als één, om de wereld te tonen hoe De je weg vertrekkend van de Palladina vanuit diepe en de persoonlijke Palladijn keuze over welk voelen je elke dag wil ervaren je mooiste creativiteit kan inzetten om dienstbaar te zijn voor allen die het nodig hebben. Dan pas krijgt de nieuwe tijd vorm en worden er projecten met een diepe menselijke meerwaarde vanuit bescheiden eigen verantwoordelijkheid in de wereld gezet waar het mannelijke en vrouwelijke harmonisch samengaan. NIVEAU IV: LIEFDEVOLLE VERBINDING. Alleen De verbindende als de krachtige éénheid kern van van de de aanvullende man onvoorwaardelijk tegenstelling kan opgenomen worden in de vrouwelijke gevulde ontvankelijkheid en de zachte inhoud van de vrouw kan stromen in de mannelijke natuurlijke wetmatigheid dan zal de ware gedeelde passie ontluiken. Een passie die helend en herstellend is en steunt op de echte principes van de allesomvattende goedmaking en verzoening. Een passie die creëert en het voedsel wordt voor de creativiteit die de wereld een nieuw aanschijn zal geven. Als de laatste energieën van de aanvullende tegenstelling opgaan in de kracht van de éénheid in verscheidenheid dan is het tijd voor het keren van de mantel der liefde aangebroken. De oude buitenkant wordt een blijvende leerschool en levensles in het herinnering van de binnenkant maar vooral de met zorg en verfijning ontwikkelde ware gevoelsbinnenkant kan een inspirerende uitstraling worden die niet meer kan ontkend worden. Steunend op deze grote persoonlijke verantwoordelijkheid wordt een krachtige actie neergezet die dienend is en de wereld toont hoe het jarenlang gekoesterde verlangen ook werkelijk kan worden. SPIRITUELE STERVENSBEGELEIDING Een cursus in leren Leven Sterven of overgaan brengt bij velen onder ons angst met zich mee. Angst voor het onbekende, angst om afscheid te nemen, angst voor pijn, angst om het niet aan te kunnen. Daarom is het belangrijk dat we tijdens deze fase van ons leven de steun krijgen van familie, vrienden, geliefden en vooral de liefdevolle hulp van mensen die vanuit een totaal andere visie naar de dood kunnen kijken. Zij kunnen ons leren dat sterven op de eerste plaats omgaan is met het leven. Uitgangspunt is dat de universele wetten van polariteit ons een ononderbroken reeks van incarnaties geeft die het grote leerproces van evolutie op gang houd en telkens in een cyclische beweging de overgang regelt tussen twee polariteiten: leven in de materie en aan Genezijde. Deze wonderlijke beweging begrijpen en voelen kan een nieuw licht werpen op de palliatieve zorg en een nieuwe dimensie openen in de benadering van stervensbegeleiding. Voor anderen kan deze cursus een eerste aanzet zijn om te leren leven alsof deze dag je laatste zou kunnen zijn. Thema s die aan de orde komen: Nieuwe visie over het leven, sterven en het hiernamaals - De zin van ziek zijn en lijden als evolutiemechanisme - Spirituele palliatieve zorg - Het stervensproces en het overgaan naar Gene zijde - Het liefdevol begeleiden van het stervensproces Voorbereiding op: - De leerschool tussen twee levens en het nieuwe stoffelijke leven - Stervensrituelen en rouw- en verliesverwerking 37

39 3-jarige opleiding: SHIATSU Een associatie tussen Lifeforce en Ignoramus Academie Lifeforce Shiatsu is een nieuwe en hedendaagse shiatsustijl ontwikkeld door Luc Covents en Nadia Andries. In deze shiatsuvorm gaan dynamiek, kracht en beweeglijkheid (yang) in harmonie met stilte, rust en meditatie (yin). Naast het belang van een juiste fysieke houding, een correcte techniek, en een juiste ademhaling (yang) wordt er veel aandacht besteed aan psychische en emotionele beleving en een juiste mentale gerichtheid en intentie (yin). Shiatsu werkt in de subtiele anatomie van het lichaam waarin energie stroomt die KI wordt genoemd. Deze Ki stroomt naar de organen en alle delen van het lichaam langs de kanalen die we meridianen noemen. Door het toepassen van zowel druk- als strek-technieken kan men de Ki activeren in de gestagneerde lichaamsdelen. Shiatsu stimuleert, activeert en wekt de genezende krachten in ons lichaam op en grijpt zo onrechtstreeks in op de symptomen. Het resultaat is dat de aanwezige energie in balans komt, met als gevolg een gedeeltelijke of geheel verdwijnen van eventuele ziekteverschijnselen zowel lichamelijk als emotioneel. Bovendien werkt shiatsu als een natuurlijke 'tranquillizer' en is dus ideaal geschikt voor mensen die last hebben van beschavingsproblemen, van een druk en stresserend levensritme, van slapeloosheid, hartkloppingen, stramheid en allerlei spanningen. Het geheel van shiatsu kan vanzelfsprekend niet los gezien worden van een natuurlijke levenswijze en een gezonde voeding. In de opleiding worden deze verbanden natuurlijk duidelijk doorgetrokken om te groeien naar een uniek en volledig systeem om je gezondheid te bewaren, te onderhouden en zelfs te herstellen. Doelstellingen Als student leer je niet alleen alle theoretische en praktische vaardigheden om een professioneel shiatsubeoefenaar te worden, maar je werkt ook aan jezelf. Door meditatie en aangepaste energetische en fysieke oefeningen ga je zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel veranderen en evolueren. Vanuit de traditionele Oosterse filosofie en geneeskunde, de yin-yangfilosofie en de vijf transformaties krijg je nieuwe inzichten over hoe jezelf in het leven staat. Vanuit je eigen ontwikkeling gaat je shiatsupraktijk en de behandeling van anderen groeien. Doelgroep 38 Gemotiveerde studenten die straks een shiatsupraktijk willen opstarten. Iedereen die belangstelling heeft om een prachtige en eenvoudige methode te leren voor huishoudelijk gebruik. Ideaal als ontspanningstechniek en middel om je gezondheid preventief te onderhouden. Kinesisten, manueel therapeuten, osteopaten, chiropractors, sport-masseurs, artsen en andere gezondheidswerkers die hun horizonten willen verbreden. Alternatieve therapeuten die hun behandelingsmogelijkheden willen uitbreiden. Mensen die de martiale kunsten (Tai Chi, Qi Gong, aikido ) beoefenen en veel affiniteit hebben met het harmonisch gebruiken van energie. Coaches en consulenten die zeer efficiënte ontspanningstechnieken willen aanbieden bij bedrijven.

40 Opbouw De opleiding shiatsubeoefenaar bestaat uit 3 grote basismodules, verspreid over 3 jaar : *Eerste jaar : relaxatiebeoefenaar (123u) *Tweede jaar : vitaliserende beoefenaar (141u) *Derde jaar : regenererende beoefenaar (186) Deze basismodules worden aangevuld met een aantal verplicht te volgen losse modules : *Integrale Medische Basis (72u) *Yin-Yang koken (30u) *Supervisie/stage(50u) Programma Eerste jaar : Het eerste jaar is toegankelijk voor iedereen en is in de eerste plaats voor je eigen ontwikkeling. Je leert een volledige shiatsubasisbehandeling : *Behandeling in buiklig van rug, schouders, benen en voeten. *Behandeling in ruglig van buik, thorax, hals en gelaat, bekken en benen *Behandeling in zit van bovenrug, schouders, hals en hoofd. In elke les is er veel aandacht voor eigen ontwikkeling via yoga, chi chong, stretching, meditatie,. De opleiding is een uitdagende manier om aan lichaam en geest te werken met veel aandacht voor je eigen conditie, zowel fysiek, mentaal en emotioneel. Je werkt met andere studenten, geeft vrienden en anderen een aangename behandeling. En verder : yin-yangfilosofie, 5 transformaties, studie van de meridianen en de tsubo s, inleiding in de Oosterse diagnostiek Tweede jaar : Hier staat de verdere professionalisering centraal. Intensieve meridiaanstudie : verloop; studie van de tsubo s; fysieke, mentale en psychische betekenis van de meridianen. Uitdieping diagnose- en evaluatietechnieken. Behandeling cliënt in zijlig. Integratie basisbehandeling, meridiaanstudie en evaluatietechnieken tot een therapeutische behandeling. Derde jaar : Hier staat de ontwikkeling van je eigen shiatsupraktijk centraal door de verdere uitbreiding en verfijning van de technieken en het voelen. Onderwerpen : Zenshiatsu en haradiagnose; Structurele shiatsu; Ki-orgaanmassage; Emotional Stress Release; 8- extra-meridianen; pre- en postnatale shiatsu. Elk jaar wordt afgerond met een examen. De opleiding is erkend door de Belgische Shiatsu Federatie. 39

41 CRANIO-SACRAAL THERAPIE FOCUSING, SER, TRAUMA (basiscursus cranio is vereist) Veel cranio-sessies verlopen in stilte, maar net zo goed kan je te maken krijgen met emotionele gewaarwordingen die vragen om meer bewustwording en die dus ook vragen om woorden, om taal. Upledger ontwikkelde daarvoor SER, somato-emotional release (ook talking to the heart genoemd), een methode om in gesprek te gaan met de cliënt tijdens een sessie. De ervaring toont echter dat veel behandelaars op zo n moment terug in hun hoofd schieten. En daar kan de focusing-methode die ontwikkeld werd door Eugene Gendlin een grote hulp zijn. Ze is een krachtig instrument om met woorden en via het lichaam contact te maken met wat zich in de diepte beweegt. Ons hoofd heeft eenvoudigweg geen toegang tot die diepte en daarom is het zo belangrijk om onze taal synchroon te laten worden met wat onze handen doen : ruimte creëren voor wat de wijsheid van het lichaam wil ontsluiten. Deze methode kan je trouwens ook buiten het craniowerk gebruiken als een manier tot zelfexploratie en om klaarheid te brengen in je gevoelens. In een tweede luik van dit weekend gaan we dieper in op trauma. Zoveel ervaringen in het heden worden bepaald of gekleurd door oude gebeurtenissen. Zowel voor jezelf als voor dit soort van werk is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de mechanismen van trauma. Al te vaak immers wordt trauma vanuit de beste bedoelingen geherinstalleerd. Wat is trauma precies? Wat maakt dat het zo bepalend kan zijn? En vooral: hoe kan je er op een helende wijze mee omgaan? Tijdens het weekend integreren we dit in cranio-sessies. OEFENDAG FOCUSING EN TRAUMA Met de inzichten en de verworvenheden van het weekend werken we in sessies verder. Er is ruimte om op deze wijze voor jezelf in een veilige omgeving bepaalde thema s te verkennen. Je kan in craniosessies maar zo ver gaan als je zelf kan gaan. Zo leer je al doende met jezelf én met een ander te werken. BASISCURSUS CRANIO-SACRAAL In deze cursus leer je werken met het systeem dat het hele zenuwstelsel omgeeft en dat zich bevindt tussen cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen). Je leert het ritme te voelen van hersen- en ruggenmergvocht en je maakt contact met hoe de levenskracht zich toont doorheen het organisme. Je krijgt inzicht in de wijze waarop het lichaam als wegwijzer functioneert, hoe het lichaamsgeheugen gevormd wordt en je leert ook de anatomie van het cranio-sacraal systeem kennen. Je leert al voelend blokkades herkennen en je leert hoe de diafragma s in het lichaam hun spanning kunnen lossen en hoe de schedelbeenderen meer vrijheid kunnen krijgen. Kortom: in deze weekends leer je om een volledige basissessie te geven die een zeer grondige ontspanning kan teweeg brengen. De basiscursus is als een inwijdingsweg in de diepte van het lichaam die, wanneer je er eenmaal contact mee krijgt, je nooit meer los zal laten. Hier leer je hoe je ten dienste kan staan van het grote zelfhelende vermogen van het organisme. 40

42 VERVOLGCURSUS CRANIO-SACRAAL Voor iedereen die de basiscursus al eerder heeft gevolgd! Je wordt meer vertrouwd met de verschillende lagen in het ritme/het tij en je voelen wordt subtieler en verfijnder. Je leert prachtige technieken waardoor het hoofd en het hart diepe ontspanning kunnen krijgen en de verbinding tussen beide verder kan hersteld worden. Ook de weg van je hart naar buiten, via keel en mond, krijgt aandacht. In het luisteren naar de taal van het lichaam wordt het doen door niet-doen verder ontwikkeld en leer je werken met intentie. Wat je in een vervolgcursus leert, kan je integreren in een basissessie en zal je werk verruimen en verdiepen. Meer en meer gaat het hier om een weg tot een wezenlijk ander kennen-van-de-werkelijkheid en tot het terugvinden van energie. OEFENDAG BASIS CRANIO-SACRAAL Tijdens deze dag is er de kans om vragen te stellen en om bepaalde technieken van basis- en eventueel vervolgcursus opnieuw te bekijken. Er zal ook een lange begeleide sessie zijn (in geven en ontvangen). Bovendien is er voor ieder die dit wil de mogelijkheid om een korte tijd individueel te oefenen op de lesgever en feedback te krijgen over zijn/haar aanraking. BIODYNAMISCHE CRANIO-SACRAAL Noteer alvast voor het najaar de cursus biodynamische cranio-sacraal: september oktober en 9-10 november De 3 weekends vormen één geheel en kunnen enkel gevolgd worden door wie vertrouwd is met de basis van cranio. De cursus focusing, SER, trauma gaat door 7-8 december

43 NATURAL BEAUTY COACH Natuurlijke gelaats- en lichaamsverzorging Geest en lichaam zijn als twee parallelle universums. Alles wat de geest beroert laat zichtbare sporen na op het lichaam. De stress van vandaag mag uw schoonheid van morgen niet beïnvloeden. Als eeuwen lang maken mensen gebruik van kruiden en natuurlijke oliën om er mooier en gezonder uit te zien. Ten tijde van het Oude Egypte, Griekenland, China en het Romeinse Rijk ontwikkelde de mensen allerlei behandelingen op basis van planten en kruiden. Ze ontdekten dat kruiden een geneeskrachtige werking hebben op het gebied van huidproblemen. Natuurlijke ingrediënten, heilzame planten, een uniek behandelconcept en één kerngedachte als basis voor de cosmetica en het verzorgingsconcept. Doelstellingen De huid bezit eigen krachten om zichzelf te verzorgen en te herstellen. Cosmetica dient deze krachten te ondersteunen. De Natural Beauty Coach kan je hierbij helpen om met juiste behandeling en producten je huid te doen stralen en er gezond uit te zien. De coach is de expert en kan je een aangepast programma samenstellen voor wie streeft naar totale harmonie. Wellness is een belangrijk onderdeel van de basis gezondheidszorg. De coach onderzoekt alle aspecten van een gezonde levensstijl. Op die manier fungeert de coach als een gids en adviseur om doelgericht en resultaatgericht je leven een nieuwe wending te geven. Doelgroep Schoonheidsspecialisten die hun aanbod willen verruimen met een reeks nieuwe producten en technieken en zo de perfecte publiekstrekker in huis te willen halen. Uitbaters van wellnesscentra. Artsen die beseffen dat preventie beter is dan genezen. Therapeuten en consulenten die zich willen specialiseren in relaxatietechnieken. Alle mensen die zich willen bezig houden met een gezond en bewust leven. Mensen die op professionele basis cliënten willen begeleiden met ontspanning en relaxatie. Mensen die binnen een organisatie aan een preventief relaxatiebeleid willen werken. 42

44 Programma Gelaat: reinigen van gelaat en decollete en het leren dieptereiniging(peeling), masker, massage, make-up) Maskers: maken en het leren aanbrengen van verschillende maskers naargelang huidtype. Massage: drukpunt massage en vette massage Lichaam: idem gelaat. Leren maken en aanbrengen van verschillende pakkingen en compressen naargelang probleem. Manicure: uitgebreide handverzorging: knippen nagels, vijlen, nagelriem verzorging, massage. Pedicure: uitgebreide voetverzorging Make-up: leren aanbrengen van dag-en of avond make-up 43

45 JAAROPLEIDING PERMACULTUUR De tuin tussen Hemel en Aarde (Midgaard) Permacultuur is een vertaling van het Engelse woord 'permaculture. Permaculture is een samengesteld begrip van de Latijnse woorden permanens (volhardend) en cultura (huishouden). Soms uitgelegd als een samentrekking van de Engelse woorden Permanent Agriculture of Permanent Culture. Het begrip is in de jaren '70 aan de universiteit van Tasmanië (Australië) ontwikkeld door Bill Mollison en David Holmgren. De bedenkers hebben permacultuur ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een groot aantal problemen die de industriële monocultuur landbouw met zich meebrengt. Daarnaast waren problemen als de vervuiling van het grondwater door kunstmestgebruik, te veel bestrijdingsmiddelen en op grote schaal voorkomende ziekten in monocultuurproducten wereldwijd een groot probleem. Permacultuur heeft voor deze problemen oplossingsmethodes gevonden door natuurlijke ecosystemen en traditionele kleinschalige voedselproductiesystemen te bestuderen. Aan de hand van de resultaten werd een methodologie ontworpen die functies vervult voor de mens, bijv. voedselvoorziening, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het resultaat kan men een "ontworpen ecosysteem" noemen. Daarnaast moeten we Permacultuur ook in een breder kader bekijken. Het is niet alleen een eenzijdige methode voor voedselproductie en ecologie maar is duidelijk gekoppeld aan een totale natuurlijke levenswijze waar alle aspecten van de menselijke activiteit aan de orde komen zoals: natuurlijke en evenwichtige voeding, medicinale toepassingen, educatie, wonen en urbanisatie, mobiliteit, natuurlijke gezondheidszorg, ontspanning Een permacultuurtuin dient ook als reflectiepunt voor de hele samenleving en is dus een afspiegeling van natuurlijke gelaagdheden die altijd overal aanwezig moeten zijn. Doelstellingen Permacultuur is samenwerken met de natuur om een betere wereld voor ons allemaal te maken. Als we de natuur observeren zien we dat er een systeem van principes aan het werk is. Permacultuur gebruikt deze principes om geïntegreerde systemen te ontwikkelen voor onze voedsel- en energievoorziening, en een duurzame samenleving. Dit alles op een gezonde en efficiënte manier. Door permacultuur kunnen we de kwaliteit en productiviteit van onze individuele levens, onze samenleving en onze omgeving verbeteren. Doelgroep Iedereen die Permacultuur ontwerpvaardigheden willen verbeteren en volmaken en de noodzakelijke praktische ervaring krijgen om het ook echt te gebruiken. Mensen die interesse hebben in Permacultuur en er meer over willen weten. Mensen die al een Permacultuur cursus hebben gevolgd en meer verdieping en praktische ervaring willen opdoen. Mensen die bewust zijn van de problemen die in onze samenleving zijn en die praktische manieren zoeken om een deel van de oplossing te zijn. Mensen die bezig zijn in ecologische landbouw en tuinieren. Onderwijzers en groepsleiders die deze kennis willen leren en doorgeven. Mensen die werkgemeenschappen, eco-dorpen, etc. willen bouwen. Mensen die het financieel krap hebben en Permacultuur kunnen gebruiken om juist dit aspect van hun levensstijl te verbeteren. 44

46 Verschillende lesblokken De jaaropleiding permacultuur bestaat uit 2 onderdelen: Universele visie: een overzicht van de eeuwenoude wijsheid over het universum en het menselijk leven. (10 dagdelen) Permacultuur : een eetbaar landschap: 17 zondagen van 9 tot 21. Alle lesblokken hebben een thema. Het eerste blok bestaat uit een inleiding in de permacultuur. In de blokken daarna wordt een specifieker thema uitgediept. In het tweede blok wordt bijvoorbeeld gefocust op het thema bodem. Voorgaande kennis over ecologisch ontwerpen, tuinieren of landbouw is nuttig, maar niet noodzakelijk om de opleiding te volgen. Er zullen kleinere ontwerp teams gevormd worden die een eigen project op zetten tijdens de jaartraining. Elke maand kun je deelnemen aan een supervisie groep en het maken van een groepsontwerp. Mix van theorie en praktijk De jaaropleiding bestaat uit een mix van theorie en praktijk. Tijdens de lesblokken wordt er bijvoorbeeld gezamenlijk in de tuin gewerkt, of gaan we samen naar het bos. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er geschoven met de theorie en praktijkonderdelen van de lessen. Plantenlessen Tijdens de lessen over wilde planten en groenten wordt je plantenkennis vergroot. Je hoeft geen Latijnse plantennamen uit je hoofd te leren. In plaats daarvan leer je zoeken. Een les kan bijvoorbeeld gaan over het benoemen van wilde planten uit jou eigen omgeving, die je zelf hebt meegenomen. Ook is er aandacht voor plantenfamilies en de fytosociologie (biotopenleer). De natuur als inspiratiebron Naast de rechtstreekse teelt van gewassen wordt ook aandacht besteed aan natuurlijke bewaartechnieken (inkuilen, drogen, pekelen, ), de natuurlijke kookkunst, medicinale bereidingen (kruiden, tincturen, zalven, kompressen en pleisters ), jaarfeesten en verbindingsrituelen met de natuur, de nevelwezens en elementalen, VISIE VOOR DE NIEUWE TIJD Uitgangspunten voor een keuze naar duurzame verandering, transitie initiatieven. Projecten Tijdens het eerste lesblok worden er projectgroepen gevormd. Je gaat samen met een andere cursist, die bij voorkeur niet te ver bij je vandaan woont, werken aan een project. Het project is over het algemeen een tuin, maar kan in overleg ook iets anders zijn, in het verleden is er bijvoorbeeld eens een film over permacultuur gemaakt. Van je projectactiviteiten maak je een verslag, het eindverslag. Het eindverslag is een kort verslag van wat jij geleerd hebt tijdens de opleiding. Hierin beschrijf je ook hoe je de principes van de permacultuur hebt toegepast in je project. Vereisten certificaat Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat als je aan de volgende voorwaarden voldoet. Je hebt maximaal 1 lesblok gemist. Je maquette is goedgekeurd. Je eindverslag is goedgekeurd. 45

47 Lesgevers: *Taco Blom is hovenier, gespecialiseerd in boomverzorging, hoogstamfruitbomen en landschapsverzorging. Hij is ontwerper van Tuinen en Permacultuursystemen. Hij ontwierp onder andere de Permacultuur proeftuin op het hof van Twello, een geheel natuurlijk waterzuiveringssysteem en begeleidt projecten in binnen- en buitenland. *Egidius Musiek is ook een gepassioneerd tuinier met jarenlange ervaring en stond in de jaren 70 mee aan de wieg van VELT (Vereniging voor Ecologische Land- en Tuinbouw, nu Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen). Zijn eerste lezingen gingen over biologisch tuinieren en daarna volgden duizenden cursussen en opleidingen waar vooral de nadruk ligt op de grote verbanden tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Inhoud lesblokken Blok 1 Inleiding Permacultuur Ethiek van permacultuur Principes van permacultuur Permacultuur ontwerptechnieken Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten Vorming projectgroepen Blok 2 Bodem Bespreken projecten Bodem en Bodemleven Mulchen en andere vormen van composteren Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten 46 Blok 3 Gildes Bespreken projecten Gildes/plantengemeenschappen Permacultuur ontwerpprincipes Bos en bomen in permacultuur bostuin systeem Zone 5 Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten Blok 4 Water Bespreken projecten Water in permacultuur Riolering en andere manieren van omgaan met mensenmest Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten Blok 5 Bouwen Bespreken projecten Ecologisch bouwen + energie Patroontaal Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten Les 7 Bewaren Bespreken projecten Dieren in permacultuur Zaadbewaring Productbewaring Productbewerking Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten Blok 6 Sociale permacultuur mondiaal Bespreken projecten Sociale permacultuur Maquettes Transitie initiatieven Omgaan met afval van wieg tot wieg Economische aspecten van permacultuur (Lokaal) geld Praktische vaardigheden Wilde planten Groenten Les 8 Examen In groepen werken aan Eindopdracht Inleveren eindverslagen Presentatie Projecten Uitreiking certificaten

48 VOORJAARS- en NAJAARS ZUIVERINGSWEKEN & THERAPEUTISCHE GEZONDHEIDSWEEK NAJAAR: van maandag 29/10 tot vrijdag 2/ VOORJAAR: van maandag 1/4 tot vrijdag 5/ Tijdens deze intensieve week kunnen de deelnemers kiezen voor een echte Zuiveringsweek zoals Ignoramus al jaren organiseert maar ook voor een diepgaande Gezondheidsweek met een persoonlijk aangepast therapeutisch totaalprogramma. Daarnaast kunnen alle deelnemers van de zuiveringsweek ook kiezen voor individuele therapeutische sessies bij een van onze therapeuten (mits bijbetaling) en de deelnemers aan de gezondheidsweek kunnen ook kiezen voor het aanvullend Wellnessprogramma (mits bijbetaling). VOORJAARSZUIVERINGSWEEK Intensieve 5-daagse reinigingsweek in groepsverband met een persoonlijk aangepast programma. Iedereen krijgt via Kirlian-fotografie een aantal individuele gegevens (hoeveelheid opgestapelde toxines, de verzuringsgraad, de verstoringsgraad en een totale energiemeting) aan het begin van de week. De testen worden op het einde van de week ter controle overgedaan. Aan de hand van de Kirlianfoto wordt ook een persoonlijk aangepast voedingsprogramma opgesteld. Deze zuiveringsweken zijn voor iedereen geschikt en leggen de nadruk op lichamelijke ontslakking, drainage van toxines, schoonmaken van de filterorganen lever en nieren, psychologische zuivering, het loslaten van oude emoties en gedachtenconstucties, spirituele zelfreflexie, contact maken met je levensplan en de opdrachten van je leven. BASISPROGRAMMA ZUIVERINGSWEEK - s Morgens: oplading via do-in, okido-yoga, ademhalings- en correctieoefeningen. - s Voormiddags: natuurwandeling en aansluitend yoga sessie. - s Namiddags: kompressen, pleisters, massage, sport en groepswerk. - s Avonds: ontspanningsoefeningen, creatieve en kunstzinnige oefeningen, visualisatie, meditatie, expressie, dans... EXTRA WELLNESS PROGRAMMA: De ultieme Igno ervaring Tijdens deze zuiveringsweek kunnen we ook een extra Wellness programma aanbieden voor alle belangstellenden en mits bijbetaling. Iedereen kan vooraf of in het begin van de week (indien er nog uren beschikbaar zijn) z n keuze maken uit het rijke aanbod van het Wellness programma. Alle onderdelen gaan door in een speciale wellness kamer en worden professioneel begeleid door een team van wellness coachen. 47

49 MOGELIJKHEDEN: Relaxerende massages 30 Relaxerende gelaats- en rugmassage 30 Relaxerende handmassage 20 Relaxerende voetmassage 30 Relaxerende lichaamsmassage 50 Relaxerende gelaats- en lichaamsmassage 90 Hotstone rugmassage 30 Hotstone gelaats- en halsmassage 30 Hotstone lichaamsmassage 60 Hotstone gelaats- en lichaamsmassage 90 Kruidenstempel massage 30 Kruidenstempel massage 50 Ontspannende shiatsu massage 30 Therapeutische shiatsu massage 60 Tai energetische oplading 30 Chavitti Thirumal massage 45 Sauna AANVULLEND THERAPEUTISCH PROGRAMMA: Alle deelnemers aan de zuiveringsweek kunnen ook aanvullend therapeutische sessies aanvragen bij de therapeuten van het Vitadrome team mits bijbetaling ( 50,00 per uur) MOGELIJKHEDEN: Levenscoaching - Evolutiecoaching - Relatie coaching - Innerlijke beeldenreis - Voedingsadvies - Homeopathie - Fytotherapie - Gemmotherapie - Aromatherapie - Bachremedies - Spagyriek - Shiatsu Cranio Sacraal Therapie Osteopathie VERBLIJF Alle deelnemers kunnen kiezen voor een verblijfsmogelijkheid in de buurt die het beste bij hun past. Iedereen krijgt tijdig een uitgebreide lijst toegestuurd met overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 4 nachtjes te boeken. Het is aan te bevelen om snel en tijdig te reserveren!!! Max. 40 deelnemers. 48 DE MAALTIJDEN De maaltijden zijn individueel afgestemd: voor iedereen s morgens een groentebouillon en daarna afhankelijk van de testen ofwel: volledig vasten, granenkuur, granen-(wilde)groentekuur, enkel groenten of sappenkuur. Tussendoor worden voortdurend reinigende kruidenthees gedronken. Mensen die tijdens de zuiveringsweek kleine probleempjes ontwikkelen kunnen rekenen op deskundige begeleiding en een reeks medicinale drankjes om het reinigen zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. MEEBRENGEN Matje voor de oefeningen, sport, regen en losse kleding, wandel en sportschoenen, warmwaterkruik, voldoende handdoeken, enkele dikke katoenen doeken voor de pleisters en kompressen. Een dekentje om warm te blijven tijdens de liggende activiteiten. (dekens kunnen niet meegenomen worden uit de kamers) Eventueel haarband voor de gezichtsmaskers. Een persoonlijke grote drinkbeker om afwas te sparen. Aangepaste kleding indien er gebruik wordt gemaakt van het wellness programma. (Bv. losse kleding kamerjas slofjes)

50 THERAPEUTISCHE GEZONDHEIDSWEEK Ook dit jaar organiseert de Ignoramus Academie in samenwerking met het team van het Therapeuticum Vitadrome een THERAPEUTISCHE GEZONDHEIDSWEEK in de zomermaanden en tegelijkertijd met de jaarlijkse voorjaarszuiveringsweken. Waar de nadruk in onze jaarlijkse zuiveringsweken vooral ligt op een grondige reinigingsbeurt, gaan we echt diepgaand therapeutisch werken in een intensieve gezondheidsweek. Onze zuiveringsweken zijn ook traditioneel een groepsgebeuren maar in een gezondheidsweek wordt er vooral individueel gewerkt met veel persoonlijke aandacht en een duidelijk opbouwend coaching-, behandeling- en therapieprogramma. Tussendoor is er tijd voor korte groepsactiviteiten zoals: ochtendoefeningen in het park yogasessies - creatieve workshops opstellingen kookworkshop - geleide visualisaties en avondmeditatie. Alle deelnemers kunnen ook kiezen voor een ontspannende en zuiverende sauna, jacuzzi, Turks stoombad, licht & aromatherapie, een verfrissende natuurwandeling of een inspirerend gesprek met een van onze begeleiders. 49 EEN INTEGRALE GEZONDHEIDSEVALUATIE In de maand februari en maart vóór de gezondheidsweek krijgt elke deelnemers de mogelijkheid om via een persoonlijke en uitgebreide intake een totaalbeeld te ontvangen van zijn/haar algemene gezondheidstoestand. Deze basisintake gaat door in de groepspraktijk Vitadrome in Hasselt en maakt gebruik van een aantal testen, bevraging- en evaluatietechnieken zoals: Anamnese (levens- en ziektegeschiedenis) - Kirlianfotografie polariteitstest Quality of life screening (uitgebreide vragenlijst over 12 levensgebieden) eventueel bloedtesten indien nodig Reading van het levensplan en de levensopdracht. Op deze manier worden alle gegevens samengebracht die de basis vormen voor het opstellen van een persoonlijk cliëntendossier dat de eerste dag aan alle deelnemers wordt overhandigd. Dit dossier wordt tijdens de gezondheidsweek voortdurend aangevuld met nieuwe vaststellingen, behandelingsverslagen en aanbevelingen voor de toekomst. EEN INTEGRAAL GEZONDHEIDSPROGRAMMA Aan de hand van de conclusies na de uitgebreide gezondheidsevaluatie wordt een volledig persoonlijk afgestemd gezondheidsprogramma opgesteld bestaande uit een reeks individuele sessies, behandelingen en aanbevelingen. Dit programma wordt dan doelgericht afgewerkt tijdens de gezondheidsweek en alle noodzakelijke therapieën, behandelingen en sessies worden passend ingeroosterd op een persoonlijke weekindeling. Dit vastgelegde programma kan dan vrij aangevuld worden met de groepsactiviteiten, wandelingen, sauna en misschien enkele extra ontspannende massages. Op het einde van de gezondheidsweek krijgt elke deelnemer nog een laatste evaluatie en aanbevelingen om het programma eventueel daarna consequent verder te zetten. Uit deze therapeutische mogelijkheden wordt gekozen voor het samenstellen van het persoonlijk programma: Levenscoaching - Evolutiecoaching - Relatie coaching - Innerlijke beeldenreis - Voedingsadvies - Medicinaal voedingsadvies Homeopathie - Fytotherapie - Gemmotherapie - Aromatherapie Bachremedies Spagyriek - Shiatsu - Cranio Sacraal Therapie Osteopathie - Helende Aroma Massage Holistische massage - Persoonlijk oefenprogramma - Do-in - Energetisch Lichaamswerk - Correctie- en opladingsoefeningen AANVULLEND WELLNESS PROGRAMMA: Tijdens deze GEZONDHEIDSWEEK kunnen alle belangstellenden hun keuze maken uit het rijke aanbod van het Wellness programma. Zie mogelijkheden bij de zuiveringsweek. EEN TEAM VAN COMPETENTE MEDEWERKERS Deze gezondheidsweek wordt professioneel begeleid door een team van ervaren therapeuten uit de groepspraktijk van VITADROME, een dokter-homeopaat, een creatieve kookploeg en enkele docenten van de Ignoramus Academie. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide lijst van de medewerkers met hun gespecialiseerde discipline.

51 MAALTIJDEN Onze creatieve kookploeg zal haar uiterste best doen om ons een wonderlijk zuiveringsmenu te presenteren met verfijnde natuurgastronomie. Alle deelnemers ontvangen ook een informatieve brochure met een volledig weekmenu en alle recepten tot in detail uitgewerkt om straks thuis een bewuste voortzetting van de gezondheidsweek te garanderen. MEEBRENGEN *Een gedetailleerd weekoverzicht van uw huidig voedingsprogramma dranken en tussendoortjes inbegrepen. *Een uitgebreide levenslijn met alle belangrijke positieve en negatieve gebeurtenissen uit uw leven. *Matje voor de oefeningen, sport, regen en losse kleding, wandel en sportschoenen. Warmwaterkruik, voldoende handdoeken, enkele dikke katoenen doeken voor de pleisters en kompressen. *Kamerjas en slofjes. *Een dekentje om warm te blijven tijdens de liggende activiteiten. (dekens kunnen niet meegenomen worden uit de kamers) *Ev. haarband voor de gezichtsmaskers. ONZE DOELGROEP Een gezondheidsweek richt zich op de eerste plaats naar personen die bewuster en intenser met hun leven willen omgaan en deze week beschouwen als een duidelijk startpunt voor een grondige verandering en nieuwe levenskeuze. Deze gezondheidsweek is dan ook een verhelderend antwoord op vele vragen en eindelijk de juiste richting na een grote en lange zoektocht naar de juiste informatie en advies. De grootste doelgroep is zeker de bewuste levensgenieter die deze gezondheidsweek wel aangrijpen om jaarlijks een volledige gezondheid check up te ondergaan met aanvullend een uitgebreid preventieprogramma. Op deze manier kan iedereen zorg dragen voor een duurzame gezondheid door het opnemen van een individuele verantwoordelijkheid onder begeleiding van een team inspirerende coaches. Natuurlijk is deze gezondheidsweek ook uitermate geschikt voor alle mensen die de weg naar de complementaire gezondheidszorg al hebben gevonden omdat hun levens- of gezondheidsproblemen om aandacht vroegen. Zij zijn misschien al onder behandeling bij een of meerdere therapeuten en zoeken extra aanvulling of een duidelijk Totaalbeeld met een Integraal programma. Deze intensieve gezondheidsweek kan dan zelfs voor ernstige problemen een opstapje zijn naar een aanpak met een meerwaarde. Vooral de totale holistische benadering van het probleem en de goed overwogen keuze voor de meest geschikte therapieën kan hier grote helderheid bieden. 50

52 IGNORAMUS SALON TABLE D AMIS WORKSHOP EN LEZING Regelmatig organiseren de verschillende groepen studenten van de Ignoramus Academie een Ignoramus Salon waar zij vrienden speciaal uitnodigen voor een uitzonderlijke avond rond een belangrijk thema dat ze zelf hebben uitgekozen. Op deze manier willen zij hun kennissenkring laten kennis maken met de nieuwe inhoud die ze aan hun leven hebben toegevoegd. Deze avonden zijn alleen toegankelijk met een uitnodigingskaart maar elke maand organiseert de Ignoramus Academie ook een OPEN IGNORAMUS SALON waar alle belangstellenden kunnen inschrijven voor de super inspirerende workshop, het etentje of vrij kunnen komen voor de themavoordracht. Deze spirituele salons zijn speciaal georganiseerd voor onze studenten, oud-studenten en alle geïnteresseerden met als centraal doel: een sfeervolle ontmoeting, uitwisseling, kennismaking met een bijzondere spreker die een interessant thema komt presenteren en natuurlijk een onderdompeling in een nieuw stukje kennis of ervaring. Meer informatie zie onze maandelijkse nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF IGNORAMUS ACADEMIE Elke maand verschijnt een nieuwe nieuwsbrief van de Ignoramus Academie. Hierin kan u alle korte cursussen, workshops, spirituele salons en themagerichte activiteiten terug vinden. Stuur ons een en u wordt automatisch opgenomen in ons bestand! Rf Nieuwsbrief BEZOEK OOK ONZE SITE: 51

53 LEVENSCOACH: 4-jarige opleiding (Code: BS 2012/1) DOCENT: Egidius Musiek en gastdocenten PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 34 vrijdagen van 9.30 tot 17 uur: 21/9 28/9 5/10 12/10 19/10 26/10 9/11 16/11 23/11 30/11 7/ /12 21/12 11/1 18/1 25/1 1/2 8/2 22/2 1/3 8/3-15/3-22/3 29/3 19/4 26/4 3/5 17/5 24/5 31/5 7/6-14/6 21/6 28/6 KOSTEN: 1700 en vóór 15 augustus KMO-portefeuille kan ingezet worden. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) UNIVERSELE VISIE: Module uit de opleiding Levenscoach (Code: BS 2012/1-1) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 6 vrijdagen (12 lessen) van 9.30 tot 17 uur: 21/9 5/10 19/10 9/11 23/11 7/12 KOSTEN: 300. KMO-portefeuille kan ingezet worden. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) BASIS NATUURLIJKE VOEDING: Module uit de opleiding Levenscoach (Code: BS 2012/1-2) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 5 vrijdagen (10 lessen) van 9.30 tot 17 uur: 28/9 12/10 26/10 16/11 30/11 KOSTEN: 300. De extra ingrediënten worden verdeeld onder de deelnemers. KMO-portefeuille kan ingezet worden. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) ANATOMIE FYSIOLOGIE - PATHOLOGIE: Module uit de opleiding Levenscoach (Code: BS 2012/1-3) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 19 vrijdagen (38 lessen) van 9.30 tot 17 uur: 21/9 5/10 19/10 9/11 23/11 7/12 21/12 18/1 1/2-22/2-8/3 22/3-19/4 3/5 24/5 7/6 14/6 21/6 28/6 KOSTEN: 950. De extra ingrediënten worden verdeeld onder de deelnemers. KMO-portefeuille kan ingezet worden. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) EVOLUTIE COACH EVOLUTIEPSYCHOLOGIE: 3-jarige opleiding (Code: bij elke groep ) DOCENT: Egidius Musiek. PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt en Herent (Leuven) DATA: Compactopleiding 1 e jaar: van woensdag 22 augustus (9u) tot zaterdag 1 september 2012(22u) *Groep 1 1 e jaar - Hasselt: 16 vrijdagen van 9.30 tot 17 uur: (Code: BS 2012/2-1) 21/9 5/10 19/10 9/11 23/11 7/12 14/12 11/1 25/1 8/2 1/3 15/3 29/3 26/4 17/5 31/5 *Groep 2 1 e jaar Hasselt: 10 zaterdagen van 9.30 tot uur: (Code: BS 2012/2-2) 22/9 20/10 17/11 15/12 19/1-9/2 16/3 20/4 18/5 15/6 *Groep 3 1 e jaar Herent (bij Leuven): 32 dinsdagavonden van tot uur: (Code: BS 2012/2-3). 25/9 2/10 9/10 16/10 23/10 6/11 13/11 20/11 27/11 4/12 11/12 18/12 8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 19/2 26/2 5/3 12/3 19/3 26/3 16/4 23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 *Groep 1 2 e jaar: 10 zaterdagen van 9.30 tot uur: (Code: BS 2012/2-4) 15/9 13/10 10/11 8/12 12/1 2/2 9/3 13/4 4/5 8/6 *Groep 2 2 e jaar: 17 maandagen van 9.30 tot 17 uur: (Code: BS 2012/2-5) 1/10-15/10 5/11 19/11 3/12 17/12 7/1 21/1 4/2 18/2 4/3 18/3 15/4 29/4 13/5 27/5 10/6 *Groep 1 3 e jaar: 10 zaterdagen van 9.30 tot 19.30u: (Code: BS 2012/2-6) 29/9 27/10 24/11 22/12 26/1 23/2 23/3 27/4 25/5 22/6 KOSTEN: 1000 en vóór 15 augustus 950. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0)

54 MASTEROPLEIDING (Code: BS 2012/3) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 10 zondagen van 9.30 tot uur: 9/9 14/10 11/11 9/12 13/1 10/2 10/3 14/4 15/5 9/6 KOSTEN: Masteropleiding: KMO-portefeuille kan ingezet worden. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) ME COACHING (Code: BS 2012/4) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 17 woensdagavonden van tot uur: 19/9 3/10 17/10 7/11 21/11 5/12 19/12 16/1 30/1 20/2 6/3 20/3 17/4 8/5 22/5 5/6 19/6 KOSTEN: 500 en vóór 15 augustus 450. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) INTEGRALE INTUÏTIEVE ONTWIKKELING (Code: BS 2012/5) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 17 woensdagavonden van tot uur: 26/9 10/10 24/10 14/11 28/11-12/12 9/1 23/1 6/2 27/2 13/3 27/3 24/4 15/5 29/5 12/6 26/6 KOSTEN: 500 en vóór 15 augustus 450. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) RELATIE COACH (Code: BS 2012/6) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 12 maandagavonden van tot uur: 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 KOSTEN: 550 en vóór 15 augustus 500. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) STRESS DEPRESSIE BURN OUT CVS COACH (Code: BS 2012/7) ) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 12 maandagavonden van tot uur: 10/12 17/12 7/1 14/1 21/1 28/1 4/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 KOSTEN: 550 en vóór 1 november: 500. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 1december 2012 op het secretariaat.: (0) SLAAPCOACH (Code: BS 2012/8) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 12 maandagavonden van tot uur: 25/3 15/4 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 KOSTEN: 550 en vóór 1 maart: 500. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 15 maart 2013 op het secretariaat.: (0) OPVOEDINGSCOACH (Code: BS 2012/9) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 18 vrijdagavonden van tot uur: 14/9 28/9 12/10 26/10 16/11 30/11 14/12 11/1 25/1 8/2 1/3 15/3 29/3 26/4 10/5 24/5 7/6 21/6 KOSTEN: 600 en vóór 15 augustus: 550. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0)

55 NATUURVOEDINGSCOACH 3-jarige opleiding (Code: BS 2012/10) DOCENT: Medewerker van de Ignoramus Academie PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 15 zaterdagen van 9.30 tot 17 uur (2 lessen per dag) 1 e jaar: 15/9, 6/10, 27/10, 17/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1, 9/2, 2/3, 16/3,30/3,13/4, 27/4, 25/5 KOSTEN: 1350 en vóór 15 augustus: 1300 ( 10 ingrediënten per les inbegrepen) Kookbegeleiding Theoretische informatie 2 maaltijden per dag) KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) INNERLIJKE SCHOLINGSWEG Module 1: De innerlijke wereld (Code: BS 2012/11-1) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 18 vrijdagavonden van tot uur: 21/9 5/10 19/10 9/11 23/11 7/12 21/12 18/1 1/2 22/2 8/3 22/3 19/4 3/5 17/5 31/5 14/6 28/6 KOSTEN: 600 en vóór 15 augustus: 550. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) INNERLIJKE SCHOLIGSWEG Module 2: Ontdekkingstocht naar je ware Archetype (Code: BS 2012/11-2) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 6 zaterdagen van 10 tot 21 uur (3 sessies/dag): 8/9 6/10 3/11 1/12 5/1 16/2 KOSTEN: 550 en vóór 15 augustus: 500. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) INNERLIJKE SCHOLIGSWEG Module 3: Opstellingen (Code: BS 2012/11-3) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 6 zaterdagen van 10 tot 21 uur (3 sessies/dag): 2/3 30/3 6/4 11/5 1/6 29/6 KOSTEN: 550 en vóór 15 augustus: 500. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) VRIJ KUNSTZINNIG JAAR (Code: BS 2012/12) DOCENTEN: Gerd Spaanbroek Kaly Cotteleer Inge Vanassche (Kunstzinnig therapeuten) PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 10 maandagen van 10 tot 16 uur: 24/9 22/10 26/11 10/12 21/1 18/2 18/3 15/4 13/5 17/6 KOSTEN: 700 en vóór 15 augustus: 600. (Alle materialen inbegrepen) KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) SPIRITUELE STERVENSBEGELEIDING(Code: BS 2012/13) DOCENT: Egidius Musiek PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 10 zondagen van 9.30 tot 17 uur: 16/9 21/10 18/11 16/12 20/1 17/2 17/3 21/4 26/5 16/6 KOSTEN: 600 en vóór 15 augustus: 550. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0)

56 ONTWIKKELEN VAN JE INNERLIJK KOMPAS - YINNE 3-DAAGSE DATA: Niveau 1: van vrijdag 6 (9.30 uur) tot zondag 8 juli 2012 (22 uur) (Code: B 2012/39) Niveau 2: van vrijdag 13 (9.30 uur) tot zondag 15 juli 2012 (22 uur) (Code: B 2012/40) Niveau 3 deel samen maar met een apart programma voor de deelnemers van deel 1, 2 of 3: Van vrijdag 20 (9.30 uur) tot zondag 22 juli 2012 (22 uur) (Code: B 2012/41) Niveau 4: van vrijdag 27 (9.30 uur) tot zondag 29 juli 2012 (22 uur) (Code: B 2012/42) DOCENT: Egidius Musiek en het ignoramus team. PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt KOSTEN: Vóór 15 juni inschrijven: 300 daarna 340. Zonder verblijfskosten. KMO-portefeuille kan ingezet worden. VERBLIJF Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 2 nachtjes te boeken maar het is aan te bevelen om snel te reserveren. Maximaal 15 personen per groep kunnen deelnemen MAALTIJDEN: Onze medewerkers serveren elke dag inclusief biologische maaltijden MEEBRENGEN: Matje voor oefeningen, sport- en wandelschoenen, creatief materiaal INSCHRIJVINGEN: voor 15 juni 2012 op het secretariaat.: SHIATSU: 3-jarige opleiding (Code: BS 2012/14) DOCENT: Associatie met Life Force: Luc Covents, Nadia Andries, Greet Gevers en Sabine Delhaise PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 1 e jaar: 30 avonden per jaar van tot uur: + residentieel weekend KOSTEN: 695 en vóór 15 augustus: 645. KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) CRANIO-SACRAAL THERAPIE : Focusing, SER, trauma. (Code: BS 2012/15-1) DOCENT: Marijke Baken (voor meer info: Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: Focusing en trauma (2 dagen van 10.00u tot 17.00u) zaterdag 8 en zondag 9 december 2012 KOSTEN: 240 (syllabus inbegrepen); KMO-portefeuille kan ingezet worden. VERBLIJF en MAALTIJDEN: Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget indien gewenst. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 1 nachtje te boeken. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 15 november 2012 op het secretariaat.: (0) CRANIO-SACRAAL THERAPIE: Oefendag Focusing en Trauma (Code: BS 2012/15-2) DOCENT: Marijke Baken (voor meer info: Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: Oefendag SER (1 dag van 10.00u tot 17.00u) 2 februari 2013 KOSTEN: 70; KMO-portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 15 januari 2013 op het secretariaat.: (0) CRANIO-SACRAAL THERAPIE: Basiscursus (Code: BS 2012/15-3) DOCENT: Marijke Baken (voor meer info: Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: BASISCURSUS CRANIO-SACRAAL (5 dagen van 10.00u tot 17.00u) februari / 9-10 maart en 23 maart 2013 KOSTEN: Basiscursus: 600 (syllabus inbegrepen); KMO-portefeuille kan ingezet worden. VERBLIJF en MAALTIJDEN: Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget indien gewenst. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 1 nachtje te boeken. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 1 februari 2013 op het secretariaat.: (0)

57 CRANIO-SACRAAL THERAPIE: Vervolgcursus (Code: BS 2012/15-4) DOCENT: Marijke Baken (voor meer info: Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: VERVOLGCURSUS CRANIO-SACRAAL (4 dagen van 10.00u tot 17.00u) 4-5 mei en mei 2013 KOSTEN: Vervolgcursus: 480 (syllabus inbegrepen); KMO-portefeuille kan ingezet worden. VERBLIJF en MAALTIJDEN: Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget indien gewenst. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 1 nachtje te boeken. Onze medewerkers serveren eventueel biologische maaltijden tijdens de middagpauze. INSCHRIJVINGEN: voor 15 april 2013 op het secretariaat.: (0) CRANIO-SACRAAL THERAPIE: Oefendag Basis (Code: BS 2012/15-5) DOCENT: Marijke Baken (voor meer info: Aantal deelnemers: min. 6 max. 12 PLAATS: Centrum Hemel en Aarde, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: Zondag 9 juni 2013 van 10u00 tot 17u00. KOSTEN: 70. INSCHRIJVINGEN: voor 15 mei 2013 op het secretariaat.: (0) BIODYNAMISCHE CRANIO-SACRAAL (Code: BS 2013/1) Noteer alvast voor het najaar de cursus biodynamische cranio-sacraal: september oktober en 9-10 november De 3 weekends vormen één geheel en kunnen enkel gevolgd worden door wie vertrouwd is met de basis van cranio. De cursus focusing, SER, trauma gaat door 7-8 december NATURAL BEAUTY COACH (Code: BS 2012/16) DOCENT: Petra Volders PLAATS: Centrum Hemel en Aarde, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: 18 maandagen van 19 tot uur: 24/9 8/10 22/10 5/11 19/11 3/12 17/12 7/1 21/1 4/2 18/2 4/3 18/3 15/4 29/4 13/5 27/5 10/6 KOSTEN: 550 vóór 15 augustus daarna 600. KMO portefeuille kan ingezet worden. De benodigde producten en materialen worden door de studenten per les afgerekend. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) JAAROPLEIDING PERMACULTUUR (Code: BS 2012/17) DOCENT: Taco Blom en Egidius Musiek PLAATS: Theoretische onderdelen: Centrum Hemel en Aarde, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt. Praktische onderdelen: Permacultuurtuin: Midgaard, Oppenstraat 56, Stevoort. DATA: Basismodule: Universele Visie: verschillende mogelijkheden om deze module te volgen: - 3 dagen in augustus: wo 22/8 do 23/8 vr 24/8 van 9 tot 23 uur - 5 vrijdagen van 9.30 tot 17 uur: 21/9 5/10 19/10 9/11-3 zaterdagen van 9.30 tot uur: 22/9 20/10 17/11 Hoofdmodule: 17 zondagen van 9 tot 21 uur: 23/9-7/10 28/10 4/11-25/11 2/12 23/12 6/1 27/1 3/2 24/2 3/3 24/3 28/4 5/5 2/6 23/6 en 1 weekend zaterdag 6/4 en zondag 7/4 Op vrije basis kunnen in onderlinge afspraak ook nog enkele praktische werkdagen of-weekend worden bijgevoegd. KOSTEN: 1750 vóór 15 augustus daarna De KMO portefeuille kan ingezet worden. INSCHRIJVINGEN: voor 10 september 2012 op het secretariaat.: (0) NAJAARS- en VOORJAARSZUIVERINGSWEEK BEGELEIDING: Egidius Musiek en medewerkers van het Igno team PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: *Najaar 2012: van maandag 29 (9.30 uur) oktober tot vrijdag 2 november 2012 (17 uur) (Code: BS 2012/18) *Voorjaar 2013: van maandag 1 (9.30 uur) tot vrijdag 5 april 2013(17 uur) (Code: BS 2013/2) KOSTEN: 325 en vóór 1 oktober en 1 maart 300. Alles inbegrepen Kirlianfoto basisprogramma begeleiding zuiveringsmaaltijden speciale drankjes (verblijfskosten NIET inbegrepen). KMO-portefeuille kan ingezet worden. Niet inbegrepen is het extra wellness- en het therapeutische programma. VERBLIJF: Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 4 nachtjes te boeken maar het is aan te bevelen om snel te reserveren. Max. 40 deelnemers INSCHRIJVINGEN: vóór 15 oktober 2012 of 15 maart 2013 op het secretariaat: (0)

58 GEZONDHEIDSWEKEN BEGELEIDING: Egidius Musiek en medewerkers van het Igno team PLAATS: Ignoramus Academie, Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt DATA: *Zomervakantie van maandag 6 tot donderdag 9 augustus 2012 *Najaar 2012: van maandag 29 (9.30 uur) oktober tot vrijdag 2 november 2012 (17 uur) (Code: BS 2012/19) *Voorjaar 2013: van maandag 1 (9.30 uur) tot vrijdag 5 april 2013(17 uur) (Code: 2013/3) KOSTEN: Vóór 15 juli 2012 of vóór 1 oktober 2012 of vóór 1 maart 2013 : 499 daarna 529. Alles inbegrepen behalve de overnachting (Voorafgaandelijk intakegesprek Opstellen van het volledig dossier Geïndividualiseerd programma Alle behandelingen, workshops, groepsactiviteiten en persoonlijke begeleiding). KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. VERBLIJF Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 3 of 4 nachtjes te boeken maar het is aan te bevelen om snel te reserveren. Maximaal 10 personen kunnen deelnemen. INSCHRIJVINGEN: Voor15 juli 2012 of 15 oktober 2012 of 15 maart 2013 via mail of op het secretariaat 011/ ZOMERPROGRAMMA VAKANTIE KOOKWEKEN - NATUURGASTRONOMIE DEEL 1: De natuurlijke keuken voor beginners In deze uitzonderlijke kookweek voor starters of kookliefhebbers willen we graag ingaan op de vraag van onze studenten uit de opleidingen en alle andere belangstellenden naar praktische en theoretische begeleiding rond natuurlijke voeding. Evenwicht en balans in de voeding staan centraal met veel aandacht voor het samenstellen van harmonische dagschotels en alle belangrijke informatie over het opzetten van een gevarieerd weekmenu. Verschillende bereidingswijzen en snijtechnieken zijn in de lessen verwerkt en komen aan bod. Elke dag wordt samen een uitgebreid ontbijt, middagmaal en een avondschotel bereid. Op het einde van de week krijgen alle deelnemers aanbevelingen voor hun persoonlijk aangepast voedingsprogramma. PROGRAMMA: Maandag: ontbijt (brood en broodsmeersels), middagmaal (soep, hoofdschotel en dessert) en avondschotel(pastafestival). Dinsdag: ontbijt (granen- en vlokkenpapjes), middagmaal (soep, hoofdschotel en dessert) en avondschotel (sushi, granenballetjes, vegeburgers en groenteflensjes). Woensdag: ontbijt (misosoep en mueslipapjes), middagmaal (soep, hoofdschotel en dessert) en avondschotel (groentetaartjes, pizza s, groenteflappen en maaltijdsoep). Donderdag: de vrijgezellen studentenkeuken (snel, weinig tijd, weinig afwas weinig vuren en kookpotten en toch evenwichtig): De single brunch, eenpansgerechten, stoofpotten. 57

59 DEEL 2: Culinaire natuurgastronomie voor gevorderden Tijdens deze gespecialiseerde kookweek leggen we vooral de nadruk op de Culinaire Natuurgastronomie met gerechten die niet alleen een streling zijn voor de smaakpapillen maar daarnaast ook nog gezond en evenwichtig zijn. We leren verfijnd spelen met hoogwaardige ingrediënten en gevarieerde kooktechnieken zoals het hoort in de veredelde Health Cuisine. We toveren minstens 4 sterren op tafel waar topkoks uit de gerenommeerde restaurants jaloers op zullen zijn. Deze week is kortom een must waar je je vader of moeder naartoe stuurt indien je de saaie, eenzijdige vegetarische keuken moe bent of het is een weloverwogen kadeautje voor de kok van dienst in het gezin indien je de goedbedoelde experimenten eindelijk eetbaar wil krijgen. Een niet te missen eetfestijn waar je nog jarenlang likkebaardend kan over vertellen. Maandag: De creatieve keuken: Onbekende en vergeten groenten: Patisson Boterpompoen Koolrabi Warmoes Knolletjes Kardoen Topinamboer Dinsdag: Fusion Cuisine deel 1: De internationale keuken : heerlijke gerechten uit alle windstreken. Marokko Tunesië Spanje - Griekenland Woensdag: Fusion Cuisine deel 2: De internationale keuken : heerlijke gerechten uit alle windstreken. Japan China Tailand Indonesië Donderdag: Koken met wilde groenten: Verfijnde kruidensoep - Heksenbroodjes met elfenbeleg - Wilde groenten sabbat Netelkroketten Wilde tempura - Kruidkoek met vruchtenmunt KOOKWEKEN: Deel 1: Beginners (Code B 2012/35-1) Deel 2: Gevorderden (Code: B 2012/35-2) DATA: Deel 1: van maandag 2 juli tot donderdag 5 juli telkens van 9 tot 20 uur. Deel 2: van maandag 30 juli tot donderdag 2 augustus van 9 tot 20 uur. PLAATS: Hasselt, Hazelarenlaan 32 KOSTEN: Beginners en gevorderden: 240 per deel. Deelnemers voor 1 dag: 60. KMO portefeuille is mogelijk. Inclusief thee, 3 maaltijden per dag, de uitgeschreven recepten, alle informatie en persoonlijk advies. De kosten van de ingrediënten worden verdeeld onder de deelnemers en per dag afgerekend! INSCHRIJVINGEN: Beginners: vóór 15 juni Gevorderden: vóór 15 juli. Via het secretariaat: 011/ THEMA KOOKLES - KOKEN IN DE ZOMER Juli en augustus zijn de warmste maanden van het jaar en er is geen ontkomen aan: het is nu ook de hoogste tijd om eens na te denken over het voedsel dat we gebruiken. We kiezen voor verkoelend en verfrissend voedsel en schenken aandacht aan lichtere kookstijlen. Tijdens deze kookworkshop zorgen kleur, variatie en speelsheid voor blijheid in de zomerse schotels. 58 THEMA KOOKLES: KOKEN IN DE ZOMER (Code: B 2012/36) Demonstratiekookles met tips en voldoende achtergrondinformatie om een heerlijk zomers menu uit je hoed te toveren. DATUM: dinsdagavond 10/07 van 19u00 tot 23u00. PLAATS: Hazelarenlaan 32, Hasselt KOSTEN: 50 inclusief thee, de uitgeschreven recepten en een volledige menu. INSCHRIJVINGEN: voor donderdag 5 juli 2012 via of via het secretariaat: 011/

60 THEMAKOOKLES - LEKKERE GERECHTJES VOOR KINDEREN Om te groeien en gezond te blijven, moeten kinderen goed eten. Een gezonde, natuurlijke voeding helpt kinderen om zich optimaal lichamelijk, geestelijk en emotioneel optimaal te ontwikkelen. Maar de overschakeling naar een gezond en natuurlijk voedingspatroon is voor de meeste volwassenen al een hele klus. Je kan je inbeelden wat dit betekent wanneer je je kinderen in dit proces wil betrekken. Want zelfs al weten we wat goed voor hen is, hoe kunnen we hen dan met een beetje creativiteit lekkere gerechtjes aanbieden? Hoe kunnen we hen langzaam laten wennen aan nieuwe smaken? En welke trucs kan je als bewuste ouder gebruiken om je kinderen het belang te leren van natuurlijk en gezond eten? Voor ouders van kinderen of voor volwassenen die het kind in hen nog voelen en het moeilijk hebben met de nieuwe smaken van een natuurlijke voedingspatroon. We bereiden een zachte soepje, kroketjes, stoverij en een overheerlijk zoet dessert. THEMA KOOKLES: LEKKERE GERECHTJES VOOR KINDEREN (Code: B 2012/37) Demonstratiekookles met tips en voldoende achtergrondinformatie om een heerlijk kindermenu uit je hoed te toveren. DATUM: dinsdagavond 14/8 van 19u00 tot 23u00. PLAATS: Hazelarenlaan 32, Hasselt KOSTEN: 50 inclusief thee, de uitgeschreven recepten en een volledige menu. INSCHRIJVINGEN: voor donderdag 9 augustus 2012 via of via het secretariaat: 011/ Zomerontmoeting TERUGKOMDAGEN voor alle (oud)studenten De zomermaanden zonder cursus kunnen soms erg lang en eenzaam zijn. Daarom voor alle (oud)studenten die de ignoramus cursussen en opleidingen niet zo lang kunnen missen organiseren we 2 speciale TERUGKOMDAGEN. Gezellig een avondje samen zijn met een zomers drankje en mensen ontmoeten uit de verschillende opleidingen. 19 uur: Avondwandeling op het Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt uur: Samenkomst in het centrum Hemel & Aarde. TERUGKOMDAG (Code: B 2012/38) DATA: Maandagavonden 9 juli en 13 augustus van 19 uur tot 23 uur. PLAATS: Hazelarenlaan 32, Hasselt. KOSTEN: 10 drankje en stuk bio-taart of cake inbegrepen. INSCHRIJVINGEN: voor 1 juli en 5 augustus 2012 via het secretariaat: 011/

61 OEFEN- EN STAGEWEEKEND INTAKEGESPREKKEN - GEZONDHEIDSPROGRAMMA S Een uitzonderlijk weekend alleen voor studenten en oud-studenten van de opleidingen van de Ignoramus Academie maar ook studenten aan andere opleidingsinstituten kunnen deelnemen. Intensief oefenprogramma onder mekaar met veel ontspanning en diepgaande gesprekken tussendoor. Inoefenen en ervaren hoe je kan werken met alle informatie van de cursussen voor jezelf maar ook naar anderen van de groep. Programma: -Ochtendoefeningen: do-in - okido yoga stretching correctieoefeningen. Sport en wandelen tussendoor. -Intakegesprekken - Beeldenreizen - Opstellen van gezondheidsprogramma s -Creatieve poorten van de yin: kleur vorm beweging drama verhalen weg van de Hagadessa -Kirlian fotografie met volledige analyse voor alle deelnemers -Oefenen van observatietechnieken: gelaatsanalyse lichaamstaal alarmpunten -Therapeutische en ontspannende massage - Bepalen van de levensopdracht -Positieve opbouw van het beeld van je eigen Archetype. Kortom een must voor alle studenten die diepgaand hun opleiding in de praktijk willen zetten. OEFEN & STAGE WEEKEND (Code: B 2012/43) DATUM: zaterdag 4 (9.30 uur) en zondag 5 augustus (22 uur). PLAATS: Centrum Hemel & Aarde. DOCENT: Egidius Musiek en begeleiders van het igno-team KOSTEN: Vóór 15 juli: 150 daarna 175. alles inbegrepen behalve de overnachting (bio maaltijden Kirlianfoto begeleiding). KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. VERBLIJF Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 1 nachtje te boeken maar het is aan te bevelen om snel te reserveren. Maximaal 20 deelnemers. INSCHRIJVINGEN: Voor 1 augustus via mail of op het secretariaat 011/ MEEBRENGEN: Matje voor de oefeningen, sport, regen en losse kleding, wandel en sportschoenen, warmwaterkruik, voldoende handdoeken, enkele dikke katoenen doeken voor de pleisters en kompressen Een dekentje om warm te blijven tijdens de liggende activiteiten. Ev. haarband voor de gezichtsmaskers. COMPACTOPLEIDING EVOLUTIE COACH - EVOLUTIEPSYCHOLOGIE Al enkele jaren blijven de mensen vragen naar een meer compacte formule van de opleiding EVOLUTIE COACH op basis van de Evolutiepsychologie. Het eerste jaar van de opleiding kan je helemaal voor jezelf doen om diepgaand je levensprocessen en problemen te doorgronden met een degelijke theoretische achtergrond en veel praktische toepassingen waar je eigen leven permanent centraal staat. Deze compact opleiding is krachtig, intens en diepgaand en blijft lang nazinderen. Je leven wordt grondig door mekaar geschud maar de nieuwe ontdekkingen zijn zo herkenbaar en echt dat je elke dag weer uitkijkt en geniet van de volgende eye-opener die weer meer verwondering brengt over de onbekende schoonheid hoe het leven werkt en hoe wij mensen functioneren in onze onbewuste realiteit. Maak contact met de ware werkelijkheid van jezelf en anderen in een wervelende opleiding die je altijd zal bijblijven. Voor velen is dit ook de start van een bewuste keuze om een diepere studie verder te zetten voor zichzelf of om een basis te leggen voor een nieuwe beroepsactiviteit als therapeut of coach. 60

62 Daarom hebben we gekozen om de opleiding in de zomer aan te bieden in een pittig 2 weken pakket met 32 lessen theorie en praktijk van het 1e jaar EVOLUTIE COACH. Eindelijk zullen alle puzzelstukjes op hun plaats vallen en het grote totaalbeeld wordt duidelijk!! PROGRAMMA: 1 e jaar Self Coaching: Universele Visie De bewustzijnscentra Reading- en Healingtechnieken Deblokkadetechnieken 1. De ontwikkeling van de menselijke wijsheid 2. De mens als energetische spiegel van het universum 3. De mechanismen van het leven 4. Het opbouwen van verstoringen 5. De energetische anatomie en fysiologie van de mens 6. De 7 menselijke bewustzijncentra 7. Het fysieke bewustzijn 8. Het emotioneel bewustzijn 9. Het mentaal bewustzijn 10. Het liefdesbewustzijn 11. Het creatief bewustzijn 12. Het wijsheidsbewustzijn 13. Het éénheidsbewustzijn 14. Het volledig bewustzijnsmodel 15. De techniek van de reading en Praktische reading 16. Individuele reading 17. Relationele reading 18. Maatschap-pelijke reading 19. Inoefening van de reading 20. Healing als ontwikkelingsmodel en Healing als therapie 21. Zelfreflexie 22. Levenskeuze 23. Levensdoel Transformatie 25. De opbouw van menselijke gedragspatronen 26. De menselijke blokkaden 27. Deblokkadetechnieken 28 Specifieke deblokkadetechnieken 29. Mijn persoonlijke reading 30. Mijn persoonlijk healingsprogramma 31. Werken aan mijn levensopdracht 32. Verleden en toekomstinformatie Daarnaast worden nog 10 kookworkshops toegevoegd aan dit uitgebreide pakket om op deze manier de perfecte synergie met natuurlijke en evenwichtige voeding duidelijk te maken. Deze beperkte opleiding natuurvoeding kan een bijkomende hulp zijn om alle noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een bewuste evolutie en een gebalanceerde groei. Om dit uitgebreide programma toch aan te kunnen zorgen we tussendoor voor de nodige ontspanning via uitstapjes, zwemmen en wandelen, sport en oefeningen, feestje brouwen COMPACT OPLEIDING EVOLUTIE COACH EVOLUTIEPSYCHOLOGIE (Code: B 2012/45) DATUM: van woensdag 22 (9 uur) tot zaterdag 1 september (22 uur) Er wordt een rustdag zonder lessen voorzien op zondag 26 augustus. PLAATS: Hazelarenlaan 32, Hasselt KOSTEN: Inschrijving vóór 1 augustus: 1300 daarna 1400 (opleiding cursusboek kookworkshop - bio maaltijden begeleiding). Alles inbegrepen behalve de overnachtingen. KMO-portefeuille kan aangevraagd worden. VERBLIJF Alle deelnemers krijgen een uitgebreide lijst van overnachtingsmogelijkheden van Low Budget tot Luxe High Budget. Zij kunnen dan zelf initiatief nemen om voor 9 nachtjes te boeken maar het is aan te bevelen om snel te reserveren. Maximaal 15 studenten kunnen deelnemen. INSCHRIJVINGEN: voor 1 augustus 2012 via het secretariaat: 011/ GROEPSPRAKTIJK DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ADVIES EN/OF BEHANDELING VOOR FYSIEKE EN PSYCHISCHE PROBLEMEN 0479/ TRANSITIE COACHING CHANGE MANAGEMENT PERSONAL COACHING TEAM COACHING BUSINESS COACHING HEALTH & SPORT COACHING LIFE COACHING SEMINARS WORKSHOPS TRAININGEN 0475/

63 CENTRUM HEMEL & AARDE HAZELARENLAAN HASSELT 62 INHOUD VAN DEZE STUDIEGIDS Algemene informatie Ignoramus Academie 1 Integraal levenscoach 11 Integraal Evolutiecoach 17 Masteropleiding 19 ME Coaching 20 Integrale Intuïtieve Ontwikkeling 22 Relatiecoach 23 Stress Depressie Burn out CVS coach 24 Slaapcoach 26 Integraal Opvoedingscoach 27 Natuurvoedingscoach 28 Innerlijke scholingsweg 30 Module 1: De innerlijke wereld 31 Module 2: De ontdekkingstocht naar mijn ware Archetype 32 Module 3: Opstellingen, de Weg van verwondering 33 Vrij kunstzinnig jaar 34 Ontwikkelen van je innerlijk kompas 35 Spirituele stervensbegeleiding 37 Shiatsu 38 Cranio-Sacraal Therapie 40 Natural Beauty Coach 42 Permacultuur 44 Voorjaars- en najaarszuiveringsweken 47 Gezondheidsweken 49 Ignoramus Salon: workshop table d amis lezing 51 Algemene informatie over alle opleidingen: data uur plaats 52 Zomerprogramma 57

64 Informatie - ontdekken - verkennen - proeven OPEN DEUR DAGEN Voor alle belangstellenden die op zoek zijn naar mogelijkheden om korte of langdurige lezingen, workshops, cursussen en opleidingen te volgen organiseren we jaarlijks een INFORMATIEDAG Zondag 24 juni van 14 tot 17 uur Voor iedereen die uitgebreid wil kennismaken met de langdurige opleidingen van de Ignoramus Academie organiseren we jaarlijks een grote OPEN DAG Zondag 2 september van 10 tot 17 uur Op het programma staan: kennismaking met de inhoud van de opleidingen, ontmoeten van de docenten, inkijken van cursusboeken, demonstraties en proef/introductie lessen, alle informatie en inschrijvingen. IGNORAMUS ACADEMIE HAZELARENLAAN HASSELT SECRETARIAAT OPEN VAN 9 TOT 17 UUR 011/

STUDIEGIDS 2011-2012

STUDIEGIDS 2011-2012 UW KEUZE VOOR EEN TOEKOMST MET INHOUD STUDIEGIDS 2011-2012 EDITIE BELGIË INTEGRAAL LEVENSCOACH INTEGRAAL EVOLUTIECOACH RELATIE COACH STRESS DEPRESSIE BURN OUT CVS COACH SLAAP COACH OPVOEDINGSCOACH INTEGRAAL

Nadere informatie

Ignoramus Academie Studiegids 2015-2016

Ignoramus Academie Studiegids 2015-2016 333333 0 1 Wij begroeten al onze nieuwe kandidaat studenten en willen jullie graag onze nieuwe studiegids 2015-2016 voorstellen. Hierin kan u een ruim aanbod van kwalitatieve opleidingen vinden die zeker

Nadere informatie

VITADROME. Educatief - Preventief - Therapeutisch Gezondheidscentrum DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

VITADROME. Educatief - Preventief - Therapeutisch Gezondheidscentrum DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING NIEUWSBRIEF APRIL 2012 VITADROME Educatief - Preventief - Therapeutisch Gezondheidscentrum GROEPSPRAKTIJK DIEPGAANDE BEGELEIDING IN UW ZOEKTOCHT NAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ADVIES EN/OF BEHANDELING

Nadere informatie

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing KANDIDAAT LEDEN moeten de volgende kennis, vaardigheden en competenties kunnen bewijzen met getuigschriften e.d.. Kandidaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus

Nieuwsbrief augustus $Rf Nieuwsbrief 2013 - augustus De promotieprijzen voor alle opleidingen in de studiegids blijven doorlopen tot 15 september 2013. Alle oud-studenten die langer dan 2 jaar geleden een opleiding uit de

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Cursus- en opleidingscentrum IGNORAMUS ACADEMIE Nieuwsbrief 7/2009

Cursus- en opleidingscentrum IGNORAMUS ACADEMIE Nieuwsbrief 7/2009 rf Cursus- en opleidingscentrum IGNORAMUS ACADEMIE Nieuwsbrief 7/2009 Maandelijkse uitgave nr. 7/2009 augustus Erkenningsnummer: P208933 Centraal secretariaat België: Orgelwinningstraat 19, 3582 Koersel.

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie?

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Equiboost presenteert FILLY CLASS Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes!

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011 - Augustus

Nieuwsbrief 2011 - Augustus Rf Nieuwsbrief 2011 - Augustus Zoals we hebben aangekondigd voor de vakantie gaat de Ignoramus Academie weer een nieuwe fase in met de opening van een volledig nieuw centrum. Eindelijk een vaste plek waar

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

Opleidingscentrum Bergkristal

Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingen en Leerroutes 2013 Versie augustus 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen www.opleidingscentrum-bergkristal.nl

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, Specialisatie kinderen 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

LUISTER DIEPER NAAR JE-ZELF

LUISTER DIEPER NAAR JE-ZELF LUISTER DIEPER NAAR JE-ZELF JAARTRAINING EFT* EFT-practitioner: Karin Van Baelen *Emotional Freedom Techniques In ons onderbewuste zitten allerlei angsten, onverwerkte conflicten en tegenstrijdige, beperkende

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept Equiboost presenteert SEABISCUIT CLASS Seabiscuit. Een van Amerika s grootste kampioenen onder de renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, een underdog die uitgroeide tot een leider,

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Energetisch Therapeut Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

2 jarige yoga opleiding. Hot- en hatha yogadocent

2 jarige yoga opleiding. Hot- en hatha yogadocent Y 2 jarige yoga opleiding Hot- en hatha yogadocent Het hoofddoel van deze opleiding is om je voldoende technische kennis, didactische vaardigheden en zelfvertrouwen te geven om een sterke en effectieve

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes!

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Ayurvedische

Nadere informatie

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!!

Stemexpressie in verbinding !!! INTENSIEVE ZANGCURSUS! «LUISTER EN ZING»! GEÏNSPIREERD OP DE FILM! «AS IT IS IN HEAVEN»!! S O U N D X P E R I E N C E Stemexpressie in verbinding INTENSIEVE ZANGCURSUS «LUISTER EN ZING» GEÏNSPIREERD OP DE FILM «AS IT IS IN HEAVEN» TER LOO- 27 EN 28 DECEMBER 2014 Els Cuypers - Jan Davidtsstraat

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden

Basisopleiding. Uitzendarbeid- Informatiefolder voor Federgon-leden Basisopleiding Uitzendarbeid- In formatiefolder najaar 2013 Informatiefolder voor Federgon-leden Beste opleidingsverantwoordelijke, In een dynamische sector als de onze, waar alles draait om mensen, is

Nadere informatie

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES Dat we begeleiding en therapie kunnen geven via het beeld, de kleur en de vorm zal een belangrijk gegeven zijn in de toekomst. Mensen redeneren in cirkeltjes en

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Hooggevoeligheid & Energie Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Thema s: Herkennen van & omgaan met (Hoog)gevoeligheid en spiritualiteit. Energetisch reinigen en

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid!

Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Je eigen kleur bekennen is de eerste stap naar vrijheid! Programma Natuurlijk leiderschap Voor vrouwelijke leiders en (Young)professionals Onze missie In ons dagelijks werk begeleiden we met veel plezier

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, specialisatie kinderen en jongeren. Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Extra Nieuwsbrief 19 juni 2015 De komende tijd zullen er bij Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn meerdere activiteiten

Nadere informatie

Yoga & Ayurveda Health YAH vzw

Yoga & Ayurveda Health YAH vzw CURSUS-ROOSTERS BEROEPS-OPLEIDINGEN 2012-2013 per STUDIEJAAR: dit loopt gelijk met een schooljaar, van /oktober tot begin juli. Hieronder de cursus-roosters voor de verschillende beroepsopleidingen voor

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Inleiding in de Bach bloesem 11 44 uur. Inleiding in de psychologie 11 44 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Inleiding in de Bach bloesem 11 44 uur. Inleiding in de psychologie 11 44 uur Studieplan Holistische Basisopleiding Modules Holistische Basisopleiding Modules holistische basisopleiding Inleiding in de Bach bloesem Inleiding in de psychologie Inleiding in de healingstechnieken Inleiding

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Retraite in Frankrijk

Retraite in Frankrijk Retraite in Frankrijk Naar een Liefdevolle Volwassen Relatie! Van strijd naar helen Waarom systemische Relatie Retraite? Van 03 t/m 10 juli 2015 Relaties lijken onze levens te beheersen. Als we "alleen"

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes!

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Energetisch

Nadere informatie

De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, op verschillende dagen en/of avonden.

De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, op verschillende dagen en/of avonden. De opleiding physical trainer niveau 1-jeugd bestaat uit 8 lesdagen van 4h (totaal 32h) + 4h stage in Elite club. De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies,

Nadere informatie

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen 1 er Novemb 3 e i Edit 2014 High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen MIND 49 49 Chi Kung; Het opbouwen van vitale energie en mentale

Nadere informatie

HELEMAAL JEZELF ZIJN; STA IN JOUW KRACHT, LEEF VANUIT JOUW HART.

HELEMAAL JEZELF ZIJN; STA IN JOUW KRACHT, LEEF VANUIT JOUW HART. Centrum Bergkristal A.A. Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen 06-25312186 Overzicht November 7-11; Jouw manifestatiekracht; jezelf sterker neerzetten en manifesteren met behulp van positieve psychologie

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes!

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Doelgroep: Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays.

Nadere informatie