MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer vindt Het gezond verstand haalt het met een (groot) syndicaal duwtje in de rug, namelijk de manifestatie. De verklaringen die gedaan zijn sinds het begin van de Europese Top van Brussel hebben zich gericht op de ontwerprichtlijn inzake de liberalisering van de diensten, ook wel gekend als de richtlijn Bolkestein. Verschillende staatshoofden en regeringsleiders vonden het goed om een krachtig signaal te geven aan de Commissie opdat ze het ontwerp herziet of zelfs intrekt. De Liberale Vakbond herinnert eraan dat zij zich altijd bewust geweest is van het potentieel dat de dienstenontwikkeling op zich in Europa inhoudt. Zowel op het vlak van werkgelegenheid als in het voordeel van de consument. Maar het is duidelijk gebleken dat de Commissie de gevolgen van het ontwerp, zoals het voorgesteld is, aanzienlijk heeft onderschat. De vakbonden hadden gelijk om zich te mobiliseren om het ontwerp, in zijn huidige vorm, tegen te houden. De manifestanten hebben de Ministerraad de kans gegeven om zich bewust te worden van de risico's op sociale dumping die het voorstel van de Europese Commissie met zich meebrengt. De Liberale Vakbond blijft in elk geval waakzaam en zal de grootste aandacht besteden aan de aanpassingen die de Europese parlementsleden aan het ontwerp zullen aanbrengen OF 50? Een Europese richtlijn voorziet de verplichting tot het informeren en adviseren van de werknemers bij economische en sociale problemen. Moet dat vanaf 20 werknemers of vanaf 50? 6TEXTIEL In de verschillende sectoren zijn op dit ogenblik onderhandelingen over een nationaal akkoord voor aan de gang. Niet overal verloopt dat even vlot, bijvoorbeeld in de textielsector. 22 SPORTFEEST Om de 85ste verjaardag van ACVLB Aalst te vieren, wordt op 21 mei een groots Vlaams regionaal sportfeest op touw gezet. Op het programma : sport, eten, en een heleboel artiesten. MANIFESTATIES Het Europees Vakverbond heeft andermaal bewezen dat het een groot aantal mensen op de been kan brengen. De opkomst voor de Euromanifestatie, en ook de Jongerenmars, was massaal. 8HANDELSVERTEGENWOORDIGER Na het einde van de arbeidsovereenkomst zal de handelsvertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een uitwinningsvergoeding. Wat zijn die voorwaarden? 30 DIENSTENCHEQUE De dienstencheques zijn een betaalmiddel voor het leveren van huishoudhulp aan particulieren. We doen voor u het systeem nog eens gedetailleerd uit de doeken.

2 2 internationaal MAURITAANSE VROUWEN IN SYNDICALE DYNAMIEK In Mauritanië zijn de werkende vrouwen amper georganiseerd en nauwelijks betrokken in de bestuursorganen van de vakbonden. De plaatselijke vakbond CGTM (Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie), die zich bewust is geworden van het belang van hun rol, heeft sedert het congres van 2001 een vrouwen- en jongerendepartement opgericht. Het is met het doel om vrouwen hun verantwoordelijkheden te doen opnemen, dat er bij het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) een verzoek is ingediend voor de versterking van de capaciteiten van de werkende vrouwen. Het project dat opgericht is door de Liberale Vakbond (ACLVB), in samenwerking met de Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS), heeft voordeel gehaald uit de financiering van de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit financieringsakkoord tracht een succesvolle samenwerking te bevorderen om de syndicale structuren in de ontwikkelingslanden te ontwikkelen en te verstevigen. De hoofddoelstellingen zijn : de bescherming van de democratie in het algemeen en van de syndicale rechten in het bijzonder, de vermindering van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, de actie tegen de armoede en ook de verbetering van levensomstandigheden, de verbetering van de kwaliteit van het werk, de bijdrage aan de duurzame vrede en de vermindering van de individuele conflicten, het opnemen van de verantwoordelijkheden door vakbondsmannen en -vrouwen op het vlak van het maatschappelijke middenveld. Het specifieke doel is om de vrouwen ruimer te betrekken in het syndicale leven om er hun aanwezigheid te versterken en ze te helpen beter verantwoordelijkheden op te nemen tussen de syndicale gesprekspartners en de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij. Zulk een houding zou wel eens resultaat kunnen boeken zoals een stijging van het aantal actieve vrouwen in de vakbonden, de promotie van de syndicale vorming, de motivatie van werkende vrouwen op het vlak van syndicale activiteit en de verbetering van hun technische vorming. Actieplan De verschillende activiteiten die in dit kader gevoerd zijn in samenwerking met de ACLVB en BIS, hebben een zeer positieve impact gehad op het syndicale niveau van vrouwen van CGTM. Het is zo dat de inspraakbevorderende werkgroep voor de formulering van het actieplan van de vrouwen voor 2004 de uitwerking van het actieplan van het jaar en de referentietermen van de activiteiten heeft toegestaan. De werkzaamheden van deze werkgroep bestonden uit drie delen. Het eerste deel had betrekking op de informatie. Men wou een website creëren om de syndicale en professionele vorming te bevorderen. Het tweede deel had betrekking op de oprichting van een experimentele kredietverzekering met als doel de syndicale motivatie van de werkneemsters te bevorderen. Het derde betrof de cyberbureautica of het vormingscentrum. De werking ter plaatse uit zich in de syndicale modernisering om het prestatievermogen van de vrouwen te verbeteren en om hen de moderne technologische hulpmiddelen te leren beheersen. Projecten in eigen handen nemen De verwezenlijking van het project illustreert de precisie van het standpunt uiteengezet door Louis Michel, Europees Commissaris. Tijdens zijn toespraak op het buitengewoon congres van de ACLVB legde hij in het bijzonder de nadruk op de doorslaggevende rol die de vakbonden moet spelen in de ontwikkelingspolitiek van de verschillende landen. Het principe dat de betrokken bevolkingsgroepen deze projecten in eigen handen nemen, vormt het distinctief kenmerk en de essentiële kracht van dit project. Inderdaad, de verantwoordelijke van BIS heeft altijd rekening gehouden met het feit dat het om een partnerschap gaat dat de verschillende acteurs verenigd in de keuze van de prioriteiten. Lala AÏCHA, Projectleider Mauritanië

3 actualiteit 3 INFORMATIE EN ADVIES VANAF 20 OF 50 WERKNEMERS In de Nationale Arbeidsraad hebben de vakbonden en de werkgevers geen akkoord kunnen bereiken over het aantal actieve werknemers vanaf hetwelk het bedrijf zijn personeelsleden moet informeren en consulteren over de economische en sociale problemen die rechtstreeks betrekking hebben op hen. H Het interprofessioneel akkoord is uiteindelijk niet afgesloten, maar gaat er toch komen omdat het debat over de eindeloopbaan door de regering is overgenomen. In dit debat delen de werkgevers en vakbonden niet echt dezelfde mening over de te ontwikkelen oplossingen: men kan zeggen dat de relaties tussen de sociale partners momenteel gespannen zijn! En dit laat zich gevoelen in de Nationale Arbeidsraad : enkele voorbeelden van complexe dossiers met moeilijke conclusies. 20 of 50 werknemers? Een Europese richtlijn die al van maart 2002 dateert, voorziet de verplichting tot het informeren en adviseren van de werknemers door middel van vertegenwoordigers en dat naar aanleiding van economische en sociale problemen die het bedrijf rechtstreeks aangaan. Deze richtlijn moest omgezet worden in Belgisch recht voor maart Na lang discussiëren en twijfelen, hebben de werkgevers en vakbonden geen akkoord bereikt over een oplossing die ze beide verdedigen. Ze hebben hun grote onenigheid uitgedrukt in een bericht dat door de Nationale Arbeidsraad uitgegeven is op 24 maart jongstleden. Voor de werkgevers bestaat de verplichting slechts vanaf 50 werknemers. Voor de bedrijven waarop de verplichting pas betrekking heeft (tussen 50 en 100 werknemers), moet het informeren en het consulteren op een lichte manier gebeuren om de door de Europese richtlijn vastgelegde verplichtingen op een eenvoudige en formele manier na te komen. Van syndicale kant uit is het duidelijk dat het tijd is om eindelijk iets te voorzien voor de actieve werknemers in de KMO s en om een oplossing te vinden die afgestemd is op 20 werknemers zoals de richtlijn het voorziet in haar transpositiemogelijkheden. We hebben een pragmatische positie aangenomen die als doel heeft alle organen die vandaag de dag bestaan, te gebruiken. Dit wil men doen door hun aanwezigheid te generaliseren vanaf 20 werknemers. Niets rechtvaardigt dat in ons tijdperk de werknemers van kleinere bedrijven in volslagen onzekerheid verkeren wat de sociale en financiële gezondheid van hun bedrijf betreft, evenals over de toekomst van het bedrijf, die toch ook hun toekomst is! En de paternalistische antwoorden van die werkgevers van het in mijn bedrijf ken ik iedereen en iedereen mag zich tot mij richten -type kunnen niet voldoende zijn. Zonder te veralgemenen, is het ook in die bedrijfjes dat men de meeste misleidende handelswijzen vaststelt en de meeste druk op de werknemers legt, hetgeen logischerwijze veel angst bij hen opwekt, zowel wat hun werk als hun toekomst betreft. Dat moet simpelweg stoppen. Het is tijd om ook deze bedrijven eens volwassen te laten worden op het vlak van informatie en advies, met vrij gekozen vertegenwoordigers. Telearbeid : Een ander Europees dossier voor om te zetten in Belgisch recht Het gaat hier om een kaderakkoord dat afgesloten is tussen de Europese sociale partners. Het legt een aantal kadermaatregelen en rechten voor de telewerknemers vast. De voordelen die men aan telearbeid toeschrijft, zijn groot : meer jobs, minder verplaatsingen, een groter gemak om het familiale leven te combineren met het professionele leven. Er zijn ook risico s : isolement van de werknemer, vaagheid wat lonen betreft, vermenging van het familiale leven met het professionele, De omzettingsdatum van dit akkoord nadert (juli 2005). Na de stopzetting van de gesprekken hebben de sociale partners een nieuwe start genomen door te steunen op de werkelijkheden op het terrein. Enkele grote en kleine bedrijven hebben hun concrete ervaring meegedeeld aan de Nationale Arbeidsraad. Dit heeft het dossier losgemaakt. Zowel van syndicale kant als van werkgeverskant heeft men zich rekenschap kunnen geven van het feit dat oplossingen gemakkelijker doorgevoerd kunnen worden dan men aanvankelijk dacht. Het vooruitzicht van een akkoord komt opnieuw zachtjes tot leven. Dit kan slechts een voordeel zijn voor het sociaal en interprofessioneel overleg! Olivier VALENTIN

4 4 actualiteit INVESTEREN IN EEN Een Belgische syndicalist kon zich gemakkelijk verloren voelen op zaterdag 19 maart tussen de betogers die uit alle uiteinden van Europa kwamen om te betogen voor meer jobs en sociale rechten en tegen de Bolkesteinrichtlijn. Zich verloren voelen, maar ook gesteund. Het Europees Vakverbond heeft andermaal bewezen dat het een groot aantal mensen op de been kan brengen, wat indruk heeft gemaakt op de Europese leiders. Vakbonden die sterk van elkaar verschillen met één stem laten spreken is een stunt, zeker nu deze organisaties het grondig oneens zijn over het in te nemen standpunt over de Europese grondwet, en dit veeleer omwille van politieke redenen dan om syndicale motieven. Deze betoging had verschillende doelstellingen. Vlak voor de Europese Lentetop was het nodig om de Europese leiders aan te sporen opdat ze zouden investeren in sociale maatregelen : oriëntering, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, voortdurende vorming voor werknemers, strijd tegen discriminaties, veiligheid op het werk Het EVV vraagt een echt Europees investeringsplan om de werknemers te steunen die te maken krijgen met de gevolgen van de globalisering en delokalisaties.

5 actualiteit 5 SOCIAAL EUROPA Het is zinloos werknemers opleidingen te laten volgen als bedrijven geen jobs creëren. Door de toepassing van het groei- en stabiliteitspact te flexibiliseren hebben de Europese Lentetop en de Raad voor 'Economische en Financiële Zaken' (ECOFIN) wat meer economische zin gegeven aan de regels die het fiscale kader van Europa bepalen. De Europese leiders hebben afgesproken om de ontwerprichtlijn inzake de liberalisering van de diensten te herzien. John Monks, Secretaris-generaal van het EVV, was tamelijk tevreden over deze beslissing : Het EVV heeft een veldslag gewonnen, maar nog niet de oorlog. Nu is het noodzakelijk om te garanderen dat elke nieuwe richtlijn over diensten aan strenge normen moet voldoen en niet mag zijn ontworpen om de arbeidsomstandigheden op een lager niveau te brengen en de openbare diensten te ondermijnen. De manifestatie is al verleden tijd, nu gaat het werk verder achter de schermen van de Europese Commissie en van het Europees Parlement. Waakzaam blijven is meer dan ooit de boodschap.

6 6 actualiteit Textiel OVERLEG BLIJFT BELANGRIJK De onderhandelingen over een CAO voor verlopen in de verschillende sectoren niet echt vlot. De textielsector is daar een voorbeeld van. De werkgeversfederatie Febeltex verwijst te pas en te onpas naar de concurrentie met de lageloonlanden, met name China. De communicatie tussen werkgevers en werknemers in het paritair comité verloopt dan ook allesbehalve vlot. DDe onderhandelingsmarge in de textielsector is dan ook klein en indicatief. De sector kent in vergelijking met de andere industrieën in België niet de hoogste lonen. Veel textielarbeiders hebben een hoge sectoranciënniteit en zijn loyaal gebleven aan de sector. Daar staan enkele sociale voordelen tegenover. En kan men nu, omdat het economisch moeilijk gaat, aan de werknemers in de sector gaan vertellen dat, juist omdat zij zo trouw zijn gebleven aan de sector, er misschien geen koopkrachtverhoging komt en dat zij misschien ook bijkomend moeten inleveren op de sociale voordelen, vraagt Petra Fostier, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke voor het textiel, zich af. Voor de Liberale Vakbond blijft het principe van solidariteit absoluut prioritair. Lageloonlanden Natuurlijk mag men de ogen niet sluiten voor de problemen waarmee de sector geconfronteerd wordt. De concurrentie met de lageloonlanden is moordend. Petra Fostier : De import van goedkoop textiel uit China neemt alsmaar toe. China is nu al goed voor 30 % van de kledinginvoer in Europa. In realiteit wil dat zeggen dat Chinese exporteurs onze markten zullen overspoelen en nu al overspoelen, nog grotere volumes aan nog scherpere prijzen zullen dumpen. Textiel is nog nooit zo goedkoop geweest en het aanbod van goedkoop textiel is nog nooit zo groot geweest, behalve wellicht voor de merken maar daar stelt zich dan het probleem van de namaak. Sedert 1 januari 2005 is er bovendien de volledige vrijmaking van de wereldhandel en de laatste beschermende invoerquota in de Europese Unie werden dan ook afgeschaft. Dit is slecht nieuws, het goede nieuws is wel dat het Belgische interieurtextiel en het technisch textiel het zeer goed doen en in deze segmenten wordt groei verwacht. De Belgische textielindustrie heeft een moeilijk jaar 2004 achter de rug en 2005 belooft weinig beterschap. Nochtans is het productievolume van de Belgische textielsector vorig jaar met 2 % gestegen ten opzichte van Dat was de eerste stijging in 3 jaar. Daarmee scoort de Belgische textielindustrie beter dan het Europees gemiddelde sinds 2000, wat overigens een topjaar was. Vanaf dan is de Europese textielindustrie alleen maar achteruit gegaan, aldus Fostier. Voor 2004 moeten we wel nuanceren, de eerste 3 kwartalen van dat jaar waren goed maar vorig jaar is wel in mineur geëindigd, denk bijvoorbeeld aan de sluiting van Fabelta Ninove (zie pagina 10). Lonen De textielfederatie stelt dat België de hoogste loonkost heeft na Zwitserland. Nu kan je België niet vergelijken met Zwitserland en heeft de invloed van de sterke euro ten opzichte van de goedkope dollar samen met de schommeling van de grondstofprijzen veel meer impact op de kosten van de textielsector dan het gewicht van de loonkosten. Fostier : De subsectoren die echt qua loonkost heel zwaar waren zoals het breigoed zijn zo goed als uit België verdwenen. Langs de ene kant stelt de federatie dan ook dat de lonen hoog zijn en daardoor geen concurrentiepositie in Europa meer kan uitgebouwd worden, langs de andere kant heb ik het gevoel dat zij toch wel van twee walletjes willen eten want juist door het wegvallen van die invoerquota hebben Europese en Belgische producenten ook de weg gevonden naar goedkope loonlanden om daar te gaan produceren en dan eigenlijk meer winst te maken of ruimere marge te hebben. De logica van het kapitalisme, wellicht extreem gesteld : wat niet rendabel is, heeft geen reden van bestaan. Overleg Voor de ACLVB blijft sociaal overleg in de textielsector van groot belang. Gelukkig voor onze werknemers hebben wij in België een goed gestructureerd sociaal overleg. Een platform waar de belangen van alle partijen behartigd kunnen en moeten behartigd worden, aldus Fostier die meteen ook erkent dat het niet makkelijk zal zijn. Het zal moeilijk zijn en het is moeilijk om in de huidige economische recessie een goede en aanvaardbare collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten, maar dit moet absoluut mogelijk blijven.

7 actualiteit JOBS VOOR DE LAAGSTE BIEDERS 7 In Ideze tijden van hoge werkloosheid nemen werknemers blijkbaar geen sterke positie meer in. Als we bovendien weten dat oplossingen die onze buurlanden aannemen uiteindelijk ook Belgische politici en werkgevers beïnvloeden, dan moeten we ongerust zijn over een nieuwe trend die uit Duitsland komt overwaaien. Sinds oktober 2004 schuilt er achter het veelzeggende internetadres een website die gericht is op online sollicitaties. Grote en kleine ondernemingen, particulieren en organisaties bieden jobs aan en maken het maximumbedrag bekend dat ze bereid zijn te betalen. Geïnteresseerde kandidaten moeten het bedrag intikken dat ze wensen te krijgen in ruil voor hun diensten. Het is logisch dat de job waarschijnlijk naar de laagste bieder zal gaan. Deze website moet geen enkele controle vrezen van de regels van het sociaal recht. De enige vereiste is dat de toekomstige werkgever een betaalde job moet aanbieden aan een minimumloon van 5 euro per uur! België kent gelukkig een officieel minimumloon waardoor er maar weinig ruimte overblijft voor dit soort praktijken. In een systeem per omgekeerd opbod is het best mogelijk dat de kandidaat-werknemer onder het niveau van het minimumloon zal duiken. Sociale dumping blijft dus niet beperkt tot Zuidoost-Azië! Michèle BAECK De Liberale Vakbond streeft voortdurend naar een vlotte communicatie met zijn leden. Waar mogelijk benutten we de voordelen van de elektronische media. Beschikt u over een adres, maak het dan kenbaar aan uw plaatselijk secretariaat. Het adres van uw zone is onder meer terug te vinden op de website van ACLVB : Opgelet : denk er ook aan uw secretariaat op de hoogte te brengen indien uw (geregistreerd) adres is veranderd! HEEFT U EEN ADRES?

8 8 arbeidsrechtbank ONTSLAG VAN EEN HANDELSVERTEGENWOORDIGER Essentieel aan een tewerkstelling als handelsvertegenwoordiger is het bezoeken van bestaand cliënteel en/of het opsporen van nieuwe klanten. Na het einde van de arbeidsovereenkomst zal de handelsvertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een vergoeding omwille van het cliënteel dat hij heeft aangebracht. Wat zijn die voorwaarden en op welk bedrag kan de vertegenwoordiger dan aanspraak maken? CBegrip handelsvertegenwoordiger Enkel werknemers met het statuut van handelsvertegenwoordiger komen in aanmerking voor een uitwinningsvergoeding. De taak van de werknemer zal er met name in bestaan cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op onderhandelingen of het afsluiten van zaken. Het gaat daarbij zowel om het behouden van het bestaand cliënteel als het aanbrengen van nieuwe klanten. Of de werknemer al dan niet met een commissieloon wordt betaald is niet relevant (Arbeidshof Antwerpen 4 maart 1996). De bediende die zich op het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers beroept om een uitwinningsvergoeding te vorderen, moet bewijzen dat de handelsvertegenwoordiging het voornaamste voorwerp van zijn overeenkomst uitmaakt. Werknemers die deze taak slechts bijkomstig uitoefenen vallen niet onder het statuut van handelsvertegenwoordiger : de handelsvertegenwoordiging moet hun voornaamste opdracht zijn (Cassatie 28 juni 1999). De bediende wiens activiteiten zowel technische als commerciële aspecten vertoont, maar die niet bewijst welke van beide aspecten doorslaggevend is, kan zich niet beroepen op de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger (Arbeidshof Antwerpen 13 februari 2004). Bedienden die, naast hun werk binnen de onderneming, er slechts af en toe mee belast worden bezoek te brengen aan cliënteel zijn geen handelsvertegenwoordigers (Arbeidshof Brussel 16 mei 2003). 1 ste voorwaarde: beëindiging arbeidsovereenkomst De overeenkomst moet ofwel beëindigd zijn door de werkgever zonder dringende reden ofwel door de werknemer omwille van een dringende reden in hoofde van zijn werkgever. De handelsvertegenwoordiger heeft dus geen recht op een uitwinningsvergoeding indien hij zelf ontslag nam, indien zijn overeenkomst voor bepaalde duur een einde nam door het bereiken van de voorziene einddatum, indien hij ontslagen werd om dringende reden, indien de arbeidsovereenkomst beëindigd werd in onderling akkoord of indien de werkgever de overeenkomst beëindigde wegens overmacht. Volgens het Hof van Cassatie verliest de handelsvertegenwoordiger zijn recht op een uitwinningsvergoeding wanneer die na het ontslag door zijn werkgever zelf zijn tegenopzegging geeft (Cassatie 20 januari 1992; Cassatie 26 november 1990; Arbeidshof Luik 14 maart 2002). Wanneer de overeenkomst in eerste instantie werd beëindigd door de werkgever maar tijdens de lopende opzeggingstermijn in onderling akkoord vervroegd beëindigd werd, heeft de werknemer evenmin recht op een uitwinningsvergoeding (Arbeidshof Gent 28 februari 2000). 2 de voorwaarde: tewerkstelling van 1 jaar De handelsvertegenwoordiger kan slechts aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding indien hij minstens 1 jaar tewerkstelling heeft. Het moet wel gaan om 1 jaar tewerkstelling als handelsvertegenwoordiger (Arbeidshof Gent 28 februari 2000). De werknemer moet minstens gedurende 1 jaar op een bestendige wijze als handelsvertegenwoordiger gewerkt hebben (Arbeidsrechtbank Oudenaarde 2 maart 2000). Niet alleen effectieve prestaties komen in aanmerking, maar tevens alle periodes van schorsing van de overeenkomst (Cassatie 2 juni 1986; Cassatie 12 september 1983; Arbeidshof Gent 24 september 2003; Arbeidshof Brussel 9 september 1998). Ook de tijdens de opzeg gepresteerde periode komt in aanmerking (Arbeidshof Luik 5 februari 1976 en 2 februari 1976; Arbeidshof Brussel 22 april 1975 en 5 januari 1972; Arbeidshof Gent 8 december 1975), in tegenstelling tot de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding. 3 de voorwaarde: aanbreng van cliënteel De handelsvertegenwoordiger heeft slechts recht op een uitwinningsvergoeding indien hij cliënteel heeft aangebracht. Er is cliënteel zodra de mogelijkheid van toekomstige bestellingen kan worden overwogen (Arbeidshof Luik 17 januari 2002). De aanbreng van cliënteel moet over de hele tewerkstellingsperiode als handelsvertegenwoordiger worden beoordeeld (Cassatie 29 september 1999). Er is niet vereist dat het aangebrachte cliënteel aanzienlijk is (Cassatie 24 maart 1986; Arbeidshof Gent 27 februari 2004; Arbeidshof Brussel 17 januari 1996), doch er kan geen sprake zijn van aanbreng van cliënteel wanneer het aantal aangebrachte klanten onbeduidend is (Cassatie 15 juni 1988; Arbeidshof Luik 13 februari 2003). Het is niet noodzakelijk dat er een stijging is van het zakencijfer (Arbeidshof Luik 23 februari 1984; Arbeidsrechtbank Dinant 18 januari 1983) en omgekeerd betekent een hoger zakencijfer niet automatisch dat er cliënteel werd aangebracht (Cassatie 31 maart

9 arbeidsrechtbank ; Arbeidsrechtbank Brussel 17 september 1999). Het louter handhaven of behouden van het bestaande cliënteel kan volgens bepaalde rechtspraak niet beschouwd worden als een aanbreng van cliënteel (Arbeidshof Brussel 13 februari 2004). In principe moet de vertegenwoordiger het bewijs leveren van het aangebrachte cliënteel. Indien in de arbeidsovereenkomst echter een concurrentiebeding werd ingelast, is er een weerlegbaar vermoeden dat hij cliënteel heeft aangebracht (Cassatie 22 juni 1981), zelfs wanneer de geldigheidsvoorwaarden van het beding niet vervuld waren (Arbeidshof Brussel 20 april 2004; Arbeidshof Luik 11 mei 1998; Arbeidshof Antwerpen 11 december 1992). 4 de voorwaarde: nadeel voor de handelsvertegenwoordiger Indien de werkgever kan aantonen dat uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen nadeel voortvloeit voor de vertegenwoordiger, is er geen uitwinningsvergoeding verschuldigd. Uit de loutere vaststelling dat de handelsvertegenwoordiger na het einde van de overeenkomst dezelfde klanten bezoekt, mag niet afgeleid worden dat er geen schade is, tenzij kan aangetoond worden dat deze klanten effectief het nieuwe product aankochten (Arbeidshof Antwerpen 4 februari 2004). De werkgever zal het bewijs moeten leveren dat de vertegenwoordiger er effectief in slaagde hetzelfde cliënteel aan te brengen bij zijn nieuwe werkgever (Cassatie 21 december 1981; Arbeidshof Brussel 6 mei 2003; Arbeidshof Luik 19 maart 1998). Het nadeel voortspruitend uit het verlies van cliënteel moet beoordeeld worden op het ogenblik van het einde van de overeenkomst. Wanneer de ex-werknemer zijn activiteiten voortzet waardoor hij cliënteel kan behouden, mag echter rekening worden gehouden met feiten die dagtekenen van na de beëindiging van de overeenkomst (Cassatie 10 maart 2003). De handelsvertegenwoordiger wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd, heeft geen recht op een uitwinningsvergoeding indien hij tengevolge van een hartinfarct definitief onbeschikbaar wordt voor de arbeidsmarkt, aangezien de door hem aangebrachte klanten in ieder geval voor hem geen nut meer kunnen hebben (Arbeidshof Antwerpen 15 november 1983). Het louter feit conventioneel brugpensioen aan te vragen volstaat op zichzelf niet om het recht op een uitwinningsvergoeding te doen verliezen (Cassatie 20 maart 2000). Bedrag uitwinningsvergoeding Philippe NORMAN De uitwinningsvergoeding is gelijk aan 3 maanden loon indien de vertegenwoordiger minder dan 5 jaar anciënniteit heeft. Per bijkomende schijf van 5 jaar tewerkstelling wordt deze vergoeding verhoogd met 1 maand.

10 10 bedrijvig FABELTA - Ninove HHet doek is voor Fabelta Ninove gevallen. In VRIJUIT februari brachten wij u reeds het relaas van de aangekondigde sluiting (179 arbeiders/bedienden verliezen hun job), de eerste contacten met de directie in het kader van de wet-renault en vooral de hoop van de mensen op een goed sociaal plan. Dat wij op dit verhaal terugkomen heeft vooral te maken met het feit dat kort na de vorige publicatie deze zaak een totaal andere wending heeft gekregen. Inderdaad, daar waar de directie in eerste fase aangaf dat een billijk sociaal plan bespreekbaar was, bleek op de vergadering van 15 februari plots dat de directie geen verder mandaat had om te onderhandelen. De plaats van de directie werd ingenomen door een advocaat, namelijk de raadsman van de familie De Clercq. Deze wist te vertellen dat Fabelta eigenlijk in virtuele staat van faillissement vertoefde en dat enkel de wettelijke opzegtermijnen en de eveneens wettelijk voorziene sluitingspremies konden betaald worden. Dat was uiteraard een donderslag bij heldere hemel voor alle werknemers van Fabelta. Zij hadden ondermeer gehoopt op een brugpensioenregeling vanaf 50 of 52 jaar en voor de anderen een zo hoog mogelijke afscheidsvergoeding. SCHMIDT BELGIUM - Wommelgem Bij Schmidt Belgium werden de onderhandelingen hervat (zie VRIJUIT maart) en werd er een overeenkomst bereikt waarbij de bedienden een ploegentoeslag voor het werken in een vroege en late shift betaald krijgen van 10 % op de brutowedde. Deze toeslag gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari De dienst toezicht sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd op de hoogte gebracht dat het geschil een oplossing heeft gekregen. FVdB Na de personeelsvergadering van 18 februari lag het voor de hand dat de arbeiders zich unaniem uitspraken voor stakingsacties. Deze werden onmiddellijk gestart bij Berry Yarns (zusterbedrijf van Fabelta) met de algemene solidariteit van het personeel van Berry Yarns. Uiteindelijk werd gedurende 7 opeenvolgende dagen gestaakt en werden zowat de meeste bedrijven van de Berry Group in België (Commines, Oostrozebeke, Menen) platgelegd, steeds met de volledige medewerking van de plaatselijke personeelsleden. Uiteindelijk was er op 24 februari een nieuw gesprek met de top van de Berry Group (namelijk met Luc De Clercq) en werd ook de eerder aangestelde advocaat afgevoerd. Er werd afgezien van het falingsscenario indien de werknemers akkoord zouden gaan met een te besteden budget van 2,8 miljoen. Met deze enveloppe kon er van brugpensioen geen sprake zijn doch werd er via een afscheidspremie, sociale begeleiding en outplacement toch nog meer uit de brand gesleept dan bij van een faling. Op 2 maart gingen ook de bedienden akkoord met de hun voorgestelde regeling. Ondanks het betere resultaat blijven de meeste mensen echter met een wrang gevoel zitten. AS

11 bedrijvig 11 GLOBEGROUND BRUSSELS - Luchthaven Zaventem In verband met de dreiging tot faillissement van GlobeGround Brussels werd door de sociaal bemiddelaar een inspanning geleverd om een oplossing te zoeken voor de toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden van een deel van het personeel. Daar waar het de onderneming te doen was om een derde licentie voor airside (in het vakjargon tarmac ) activiteiten te verkrijgen, zodanig dat de klanten van GlobeGround een full service -pakket aangeboden kunnen krijgen, werden ook de andere spelers (AviaPartner en Belgian Ground Services) op het terrein betrokken bij de dialoog. Conclusie van dit alles is dat de twee laatste ondernemingen het engagement hebben aangegaan om de medewerkers van GlobeGround Brussels bij voorrang aan te werven, weliswaar aan de selectie- en arbeidsvoorwaarden gangbaar in deze ondernemingen. Concreet engageerden beide bedrijven zich om de medewerkers aan te werven met een contract van bepaalde duur met reëel uitzicht op een vast contract à rato van, voor AviaPartner, 81 % van een voltijds contract en bij BGS à rato van gemiddeld 75 % (splitshift = voltijds). De door de sociaal bemiddelaar gemaakte aanbeveling vermeldt verder, en niet onbelangrijk, dat de onderneming (GlobeGround) onderhandelingen met de vakbonden dient aan te vatten rond de uitwerking van een sociaal begeleidingsplan. FVdB JARVIS BELGIUM - Nazareth Op 28 februari werd dit bouwbedrijf (sector wegmarkering) in vereffening gesteld. Er werken 75 arbeiders waaronder een 22-tal in de vestiging in Wallonië en 16 bedienden. De vakbonden onderhandelden met de vereffenaar en er werden door de vakbonden reeds twee personeelsvergaderingen gehouden om de werknemers in te lichten. Begin april werd het personeel in opzegging geplaatst, er zijn tevens besprekingen voor een mogelijke overname van een gedeelte van het personeel. Er wordt allicht een akkoord bereikt over de ontslagmodaliteiten. DB UCO SPORTSWEAR - Gent Op een speciale Ondernemingsraad werd door de directie medegedeeld dat er in Roemenië een denimweverij-ververij-veredeling met een capaciteit van 7 miljoen meter per jaar wordt opgericht. De nieuwe fabriek zou tegen midden 2006 operationeel moeten zijn. UCO wil ook in Oost-Europa aanwezig zijn naast België en de VS. Volgens de directie is dit geen delokalisatie maar een capaciteitsuitbreiding die een passend antwoord moet toelaten op de toenemende concurrentie uit Turkije. In Gent worden verder de weefsels geproduceerd waar UCO vandaag sterk in is en internationale reputatie mee heeft opgebouwd : stretchdenims, creatieve denims en colourdenims. De tewerkstelling in Gent blijft behouden. DB

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 1070 Anderlecht tel. 02/513.13.32 WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Birminghamstraat 225 17 Anderlecht tel. 2/513.13.32 RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE 215 ARBEIDERS A. VOORWAARDEN A.1. Premie voor

Nadere informatie

Loonindexeringen en -aanpassingen in april

Loonindexeringen en -aanpassingen in april Loonaanpassingen in april 2014 Indexeringen en conventionele verhogingen: verwachtingen (nietlimitatief) PC 218: ongeveer + 0,90 % index in januari 2015 GMMI/Sociale uitkeringen: + 2 % in december 2014

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 I N F O April 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 I N F O Juli 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 juli 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

I N F O Oktober 2015

I N F O Oktober 2015 I N F O Oktober 2015 EASYPAY Info oktober 2015 Ref. nr: 273 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 oktober 2015... 2 2.1.1. Arbeiders...

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode

Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode I N F O 1. LOONAANPASSINGEN Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 april 2009 ARBEIDERS PC 106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april PC

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2012 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2012 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Functieclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008 (88.694)... 2 Anciënniteitsverlof... 6 Collectieve

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015

SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 SCHOONMAAK PC 121 ONDERHANDELINGEN CAO 2015-2016 INFO FLASH N 1 30 JUNI 2015 Zoals overeengekomen tijdens onze syndicale raad schoonmaak van 17 juni 2015 informeren wij u hierna over het verloop van de

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

I N F O Februari 2015

I N F O Februari 2015 I N F O Februari 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Loonaanpassingen...2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 februari 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 I N F O Mei 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 mei 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

JULI 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN JULI 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). inimumlonen.

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering.

106.01 Cementfabrieken Vorige lonen x 1 of basislonen 2012 x 1,037732 De lonen zijn ongewijzigd omwille van de indexblokkering. LONEN EN INDEXTIE JULI 2015 : De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. : De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.

Nadere informatie

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN

APRIL 2015 INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN PRIL 2015 INDEXTIE EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN Betekenis van de letters in de kolom "welk loon?" lle lonen. De aanpassing geldt volledig voor de schaallonen () en voor de reële lonen (R). M Minimumlonen.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

I. Moet de werkgever sociale verkiezingen organiseren?

I. Moet de werkgever sociale verkiezingen organiseren? I. Moet de werkgever sociale verkiezingen organiseren? I. MOET DE WERKGEVER SOCIALE VERKIEZINGEN ORGANISEREN?... 1 A. WAT IS GEWOONLIJKE GEMIDDELDE TEWERKSTELLING?... 1 B. WANNEER WORDT GETELD? DE REFERTEPERIODE...

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen De betaling van de aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid wordt beëindigd.

105.00 Paritair comité voor de non-ferro metalen De betaling van de aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid wordt beëindigd. LOONAANPASSINGEN PER 1 JULI 2015 Index juni 2015 (basis 2013) 101,01 (basis 2004) 123,64 Gezondheidsindexcijfer (basis 2013) 101,33 (basis 2004) 122,38 Viermaandelijks gemiddelde 100,66 105.00 Paritair

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

LOONNORM Sodexo White Paper. Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies

LOONNORM Sodexo White Paper. Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies Sodexo White Paper LOONNORM 2017-2018 Powered by Altius Lawyers, experts in Belgian Employment policies Werkgevers genieten geen absolute vrijheid in het toekennen van loonsverhogingen aan hun personeelsleden.

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie