Het handboek van KMouth

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het handboek van KMouth"

Transcriptie

1 Gunnar Schmi Dt Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Pieter Hoekstra Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KMouth gebruiken De eerste keer Het hoofdvenster Het configuratievenster Het tabblad Voorkeuren Het tabblad Tekst-naar-spraak De pagina Woordaanvulling De pagina Jovie-spraakservice Het bewerkingsvenster voor uitdrukkingenboeken Commandoreferentie Commando s in het hoofdvenster Het menu Bestand Het menu Bewerken Het menu Boeken met uitdrukkingen Het contextmenu voor geschiedenisitems Commando s in het venster voor het bewerken van uitdrukkingenboeken Het menu Bestand Het menu Bewerken Het menu Help Het contextmenu Vragen en antwoorden 17 5 Dankbetuigingen en licentie 18 A Voorbeelden van de instellingen voor tekst-naar-spraak 19 B Installatie 21 B.1 Waar vind ik KMouth? B.2 Benodigdheden B.3 Compilatie en installatie

4 Samenvatting KMouth is een toepassing die mensen die niet kunnen praten in staat stelt de computer te laten praten.

5 Hoofdstuk 1 Inleiding KMouth is een programma dat mensen die niet kunnen praten, in staat stelt de computer te laten praten. Het programma houdt een geschiedenis bij van gesproken zinnen, zodat de gebruiker zinnen kan selecteren om opnieuw uit te spreken. Houd er rekening mee dat KMouth niet voorzien is van een spraaksynthesizer. Een spraaksynthesizer moet apart geïnstalleerd zijn. 5

6 Hoofdstuk 2 KMouth gebruiken 2.1 De eerste keer Als u KMouth voor het eerst start, wordt u een assistent gepresenteerd waarmee u enkele basisinstellingen kunt invoeren. Op de eerste pagina van de assistent specificeert u het commando dat later gebruikt zal worden voor de tekst-naar-spraak-conversie. Zie voor meer informatie de beschrijving van het configuratievenster. 6

7 Op de tweede pagina (de middelste afbeelding) selecteert u de uitdrukkingenboeken die u wilt gebruiken. Uit deze uitdrukkingenboeken kunt u later veelgebruikte uitdrukkingen selecteren, zodat u ze niet uit hoeft te typen. Uiteraard heeft KMouth ook een bewerkvenster voor het geval u later uw uitdrukkingenboeken wilt bewerken. Met de derde pagina kunt u het woordenboek aangeven dat moet worden gebruikt voor het automatisch aanvullen van woorden. KMouth zal de KDE documentatie inlezen van de gekozen taal om de frequentie te bepalen van de afzonderlijke woorden. Optioneel kunt u de woordenlijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het woordenboek. 2.2 Het hoofdvenster Het hoofdvenster van KMouth is vrij eenvoudig. De twee belangrijkste onderdelen zijn een invoerveld waar u uw zinnen typt (het onderste witte veld in de schermafdruk), en een lijst met zinnen die al uitgesproken zijn (het bovenste witte veld in de schermafdruk). 7

8 Als u KMouth goed hebt ingesteld kunt u het invoerveld gebruiken om zinnen in te voeren die u wilt horen. Als een zin uitgesproken is, wordt hij aan de geschiedenislijst toegevoegd. Om een zin opnieuw te horen, kunt u hem in de lijst selecteren. Uit de uitdrukkingenboeken (in de balk onder de werkbalk) kunt u vaakgebruikte uitdrukkingen selecteren. 2.3 Het configuratievenster Via de menuoptie Instellingen KMouth instellen... opent u het configuratievenster van KMouth. Deze dialoog bestaat uit de pagina s Algemene opties met de twee tabbladen Voorkeuren en Tekst-naar-spraak, de pagina Woordaanvulling en de pagina Jovie-spraakservice. 8

9 2.3.1 Het tabblad Voorkeuren Op het tabblad Voorkeuren vindt u opties die het gedrag van KMouth in bepaalde situaties wijzigen. Met het eerste selectieveld, Selectie van uitdrukkingen in het uitdrukkingenboek, geeft u aan welke actie ondernomen moet worden als u een uitdrukking kiest uit een uitdrukkingenboek (door een sneltoets te gebruiken of door een uitdrukking te kiezen uit het menu Uitdrukkingenboeken of uit de Uitdrukkingenboek-balk. Als u Onmiddellijk uitspreken kiest, wordt de geselecteerde uitdrukking direct uitgesproken en aan de geschiedenis toegevoegd. Als u Invoegen in tekstinvoerveld selecteert, wordt de tekst in het invoerveld geplaatst. Met het tweede selectieveld, Sluit het tekstinvoervenster van het uitdrukkingenboek, geeft u aan of u wilt dat het uitdrukkingenboek opgeslagen wordt als u het bewerkingsvenster voor uitdrukkingenboeken sluit. Als u Uitdrukkingenboek opslaan selecteert, wordt het uitdrukkingenboek opgeslagen. Als u kiest voor Wijzigingen negeren worden de gemaakte wijzigingen niet opgeslagen. Als u Vragen of er dient te worden opgeslagen kiest, vraagt KMouth of het uitdrukkingenboek moet worden opgeslagen. 9

10 2.3.2 Het tabblad Tekst-naar-spraak In het invoerveld van het tabblad Tekst-naar-spraak vult u het commando in waarmee de spraaksynthesizer aangeroepen wordt. Bij Tekenset vult u de tekenset in die gebruikt wordt om commando s naar de spraaksynthesizer te sturen. KMouth kan de tekst op twee manieren naar het commando sturen: als het commando de tekst via standaardinvoer verwacht, selecteer dan deze optie. Het is ook mogelijk om de tekst als parameter naar het commando te sturen: voordat het commando aangeroepen wordt, vervangt KMouth enkele plaatshouders door tekst: Plaatshouder Vervangen door %t De tekst die moet worden uitgesproken %f De naam van het tijdelijke bestand met de tekst die moet worden uitgesproken %l De taalcode die is verbonden met het huidige woordaanvulling-woordenboek %% Het procentteken Uiteraard is het commando dat gebruikt wordt om teksten uit te spreken afhankelijk van de spraaksynthesizer die u gebruikt. Zie de documentatie van uw spraaksynthesizer voor het commando dat u dient te gebruiken. U kunt voorbeelden vinden voor de commandoregel in de appendix. Door Jovie-spraakservice gebruiken indien mogelijk te selecteren geeft u KMouth opdracht de Jovie-spraakservice te proberen. Als dit lukt wordt de rest van de instellingen genegeerd. De Jovie-spraakservice is een KDE daemon die op dit ogenblik in Git ontwikkeld wordt, en die KDEtoepassingen een gestandaardiseerde interface biedt voor spraaksynthese. Het kan geen kwaad om deze optie in te schakelen als Jovie niet geïnstalleerd is. 10

11 2.3.3 De pagina Woordaanvulling Het tabblad Woordaanvulling bevat een lijst met woordenboeken die worden gebruikt voor het aanvullen van woorden. (KMouth zal een keuzelijst tonen naast het invoervak in het hoofdvenster als deze lijst meer dan één woordenboek bevat. U kunt in deze keuzelijst het woordenboek selecteren dat moet worden gebruikt voor het automatisch aanvullen van de woorden. Met de knoppen aan de rechterkant van de pagina kunt u woordenboeken toevoegen en verwijderen, de volgorde van de woordenboeken veranderen of ze exporteren naar een bestand. Met het invoervak en de keuzelijst onder de lijst kunt u de naam en de taal veranderen die zijn verbonden met het woordenboek. Als u een nieuw woordenboek toevoegt, kunt u kiezen uit verschillende bronnen: Maak een nieuw woordenboek op basis van de KDE documentatie Als u deze bron gebruikt zal KMouth u vragen naar de bedoelde taal en daarna de KDE documentatie inlezen. De frequentie van de afzonderlijke woorden wordt bepaald door de instanties te tellen van elk woord. Optioneel kunt u de lijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het nieuwe woordenboek. Maak een nieuw woordenboek van een bestand Als u deze bron selecteert zal KMouth u vragen naar de bestandsnaam. U kunt een XML bestand, een standaard tekstbestand of een bestand dat een woordaanvulling-woordenboek bevat dat werd gemaakt door KMouth of GOK (het Toetsenbord op het scherm van GNOME) selecteren. Als u een standaard tekstbestand of een XML bestand selecteert wordt de frequentie bepaald van elk woord door de instanties van elk woord te tellen. Optioneel kunt u de lijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het nieuwe woordenboek. Maak een nieuw woordenboek van een map Als u deze bron gebruikt zal KMouth u vragen naar de bedoelde map. KMouth zal alle bestanden in de map en submappen openen. Elk bestand wordt gelezen als een woordaanvullingwoordenboek, als een XML bestand of als een standaard tekstbestand. In de laatste twee gevallen wordt de frequentie bepaald van elk woord in het bestand. Optioneel kunt u de lijst vergelijken met een woordenboek van OpenOffice.org om alleen correct gespelde woorden toe te laten tot het nieuwe woordenboek. 11

12 Woordenboeken samenvoegen U kunt deze optie gebruiken om alle beschikbare woordenboeken samen te voegen. KMouth zal vragen welke woordenboeken samengevoegd moeten worden en hoe zwaar de afzonderlijke woordenboeken moeten worden gewogen. Maak een lege woordenlijst U kunt deze optie gebruiken om een leeg woordenboek zonder enige lemma s te maken. Omdat KMouth automatisch nieuw getypte woorden toevoegt aan de woordenboeken zal het uw vocabulaire leren kennen De pagina Jovie-spraakservice Het instellen van KDE spraakservice wordt in het Handboek van Jovie in detail beschreven. 2.4 Het bewerkingsvenster voor uitdrukkingenboeken U opent het bewerkingsvenster voor uitdrukkingenboeken door de menuoptie Uitdrukkingenboeken Bewerken... te kiezen. Het hoofdveld van het bewerkingsvenster voor uitdrukkingenboeken bestaat uit twee delen. In het bovenste deel worden de uitdrukkingenboeken in een boomstructuur weergegeven. In het onderste deel kunt u het geselecteerde item bewerken. Als u een uitdrukking hebt geselecteerd kunt u de uitdrukking en de sneltoets bewerken. Als u een uitdrukkingenboek geselecteerd hebt kunt u alleen de naam bewerken. U kunt uitdrukkingen en uitdrukkingenboeken toevoegen en verwijderen via de menubalk, de werkbalk of het contextmenu. U kunt de volgorde van de uitdrukkingenboeken en uitdrukkingen wijzigen door ze te slepen, of door de pijltoetsen te gebruiken terwijl u de Alt-toets ingedrukt houdt. 12

13 Hoofdstuk 3 Commandoreferentie 3.1 Commando s in het hoofdvenster Het menu Bestand Bestand Openen als geschiedenis... (Ctrl-O) Leest een tekstbestand, en plaatst het in de geschiedenislijst. Bestand Geschiedenis opslaan als... (Ctrl-S) Slaat de geschiedenislijst op als tekstbestand. Bestand Geschiedenis afdrukken... (Ctrl-P) Drukt de geschiedenislijst af. Bestand Afsluiten (Ctrl-Q) Sluit KMouth af Het menu Bewerken Bewerken Knippen (Ctrl-X) Knipt de selectie en plaatst deze op het klembord. Als er een stuk tekst is geselecteerd in het invoerveld, dan wordt deze op het klembord geplaatst. Anders worden de geselecteerde uitdrukkingen in de geschiedenis (indien aanwezig) op het klembord geplaatst. Bewerken Kopiëren (Ctrl-C) Kopieert de geselecteerde sectie naar het klembord. Als er een stuk tekst is geselecteerd in het tekstinvoerveld, dan wordt deze op het klembord geplaatst. Anders worden de geselecteerde zinnen in de geschiedenis (indien aanwezig) op het klembord geplaatst. Bewerken Plakken (Ctrl-V) Plakt de inhoud van het klembord op de huidige positie van de muisaanwijzer in het invoerveld. Bewerken Spreken De momenteel actieve zin(nen) worden gesproken. Als er tekst in het tekstinvoerveld staat wordt deze gesproken. Anders worden de geselecteerde zinnen in de geschiedenis (indien aanwezig) gesproken. 13

14 3.1.3 Het menu Boeken met uitdrukkingen Uitdrukkingenboeken Bewerken... Opent het venster voor het bewerken van uitdrukkingenboeken. KMouth heeft de algemene menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over het Menu instellingen en Menu Help van KDE Fundamentals Het contextmenu voor geschiedenisitems Spreken De geselecteerde zinnen worden uitgesproken. Verwijderen De geselecteerde zinnen worden verwijderd uit de geschiedenislijst. Knippen De geselecteerde zinnen worden verwijderd en op het klembord geplaatst. Kopiëren De geselecteerde zinnen worden naar het klembord gekopieerd. Alle ingangen selecteren Alle items in de geschiedenislijst worden geselecteerd. Alle ingangen deselecteren Alle items in de geschiedenislijst worden gedeselecteerd. Openen als geschiedenis... (Ctrl-O) Leest een tekstbestand, en plaatst het in de geschiedenislijst. Geschiedenis opslaan als... (Ctrl-S) Slaat de geschiedenislijst op als tekstbestand. 3.2 Commando s in het venster voor het bewerken van uitdrukkingenboeken Het menu Bestand Bestand Nieuwe uitdrukking Voegt een nieuwe uitdrukking toe. Bestand Nieuw uitdrukkingenboek Voegt een nieuw uitdrukkingenboek toe. Bestand Opslaan (Ctrl-S) Slaat het uitdrukkingenboek op. 14

15 Bestand Importeren... Importeert een bestand en voegt de inhoud ervan toe aan het uitdrukkingenboek. Bestand Standaard uitdrukkingenboek importeren Importeert een standaard uitdrukkingenboek en voegt de inhoud ervan toe aan het uitdrukkingenboek. Bestand Exporteren... Exporteert de geselecteerde uitdrukkingen of uitdrukkingenboeken naar een bestand. Bestand Afdrukken... (Ctrl-P) Drukt de momenteel geselecteerde uitdrukking(en) of uitdrukkingenboek(en) af. Bestand Sluiten (Ctrl-W) Sluit het venster Het menu Bewerken Bewerken Knippen (Ctrl-X) Verwijdert de geselecteerde items en plaatst ze op het klembord. Bewerken Kopiëren (Ctrl-C) Kopieert de geselecteerde items naar het klembord. Bewerken Plakken (Ctrl-V) Plakt de inhoud van het klembord in het uitdrukkingenboek. Bewerken Verwijderen Verwijdert de geselecteerde items Het menu Help De items in dit menu zijn hetzelfde als in het hoofdvenster Het contextmenu Nieuwe uitdrukking Voegt een nieuwe uitdrukking toe. Nieuw uitdrukkingenboek Voegt een nieuw uitdrukkingenboek toe. Importeren... Importeert een bestand en voegt de inhoud ervan toe aan het uitdrukkingenboek. Standaard uitdrukkingenboek importeren Importeert een standaard uitdrukkingenboek en voegt de inhoud ervan toe aan het uitdrukkingenboek. Exporteren... Exporteert de geselecteerde uitdrukkingen of uitdrukkingenboeken naar een bestand. 15

16 Knippen (Ctrl-X) Verwijdert de geselecteerde items en plaatst ze op het klembord. Kopiëren (Ctrl-C) Kopieert de geselecteerde items naar het klembord. Plakken (Ctrl-V) Plakt de inhoud van het klembord op deze positie in het uitdrukkingenboek. Verwijderen Verwijdert de geselecteerde items. 16

17 Hoofdstuk 4 Vragen en antwoorden Problemen en suggesties kunnen op de website gemeld worden. Deze handleiding kan inmiddels vernieuwd zijn. De meest recente versie van het handboek van KMouth is te vinden op 1. Ik hoor niets. Waarschijnlijk hebt u het tekst-naar-spraak-commando niet (correct) geconfigureerd. Selecteer Instellingen KMouth instellen..., Selecteer de pagina Algemene opties en vul het commando in om teksten uit te spreken op het tabblad Tekst-tot-spraak. (Zie de sectie over configuratie van de spraaksynthesizer voor meer informatie.) 17

18 Hoofdstuk 5 Dankbetuigingen en licentie KMouth Programma copyright 2002, 2003 Gunnar Schmi Dt Documentatie copyright 2002, 2003 Gunnar Schmi Dt Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op Dit document is vertaald in het Nederlands door Rob La Lau Dit document is vertaald in het Nederlands door Pieter Hoekstra Dit document is vertaald in het Nederlands door Tom Albers De vertaling werd nagelezen door Rinse de Vries De vertaling werd nagelezen door Natalie Koning De vertaling werd nagelezen door Antoon Tolboom Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie. Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License. 18

19 Bijlage A Voorbeelden van de instellingen voor tekst-naar-spraak 1. Festival Festival is een tekst-naar-spraak systeem dat geschreven is door de University of Edinburgh. Het ondersteunt momenteel Engels, Spaans en Welsh. De bijbehorende licentie staat het gebruik en de verspreiding van Festival toe zonder kosten of beperkingen. Voor het voorbeeld van de commandoregel voor de tekst-naar-spraak configuratie gaan we ervanuit dat Festival is geïnstalleerd in de map /usr/local/festival. Het commando voor het uitspreken van de tekst is dan als volgt: /usr/local/festival /bin/ festival --tts De optie Zend de data als standaard invoer moet zijn ingeschakeld. 2. FreeTTS FreeTTS is een spraaksynthesizer die is geschreven in Java. Het ondersteunt momenteel alleen de Engelse uitspraak. De licentie staat het gebruik en het verspreiden van FreeTTS toe zonder kosten of beperkingen. Voor het voorbeeld van de commandoregel voor de tekst-naar-spraak configuratie nemen we aan dat FreeTTS is geïnstalleerd in de map /usr/local/freetts/. Het commando voor het uitspreken van teksten is dan een van de volgende drie voorbeelden: java -jar /usr/local/freetts/lib/freetts.jar -text %t java -jar /usr/local/freetts/lib/freetts.jar -file %f java -jar /usr/local/freetts/lib/freetts.jar Voor het derde voorbeeld moet de optie Zend de data als standaard invoer zijn ingeschakeld. (Dit is het geprefereerde voorbeeld voor het gebruik van FreeTTS.) 3. MBROLA MBROLA is een spraaksynthesizer voor een groot aantal talen. Het vertaalt een lijst van fonemen naar een wave-bestand en daarom hebt u een ander hulpmiddel nodig voor het converteren van de tekst naar een lijst van fonemen. De licentie van MBROLA staat het gebruik en de verspreiding zonder kosten of beperkingen toe voor niet-commerciële en niet-militaire toepassingen. Voor het voorbeeld gaan we ervanuit dat we Hadifax gebruiken om een Duitse tekst te converteren naar een lijst van fonemen die bruikbaar zijn voor MBROLA. We nemen aan 19

20 dat Hadifax en MBROLA zijn geïnstalleerd in class= directory >/usr/local/hadif ax/ en /usr/local/mbrola/ Helaas heeft Hadifax de eigenschap dat het het laatste teken van de tekst inslikt. U kunt daarom een additioneel teken toevoegen aan de tekst. Het gehele commando is daarom complexer dan in de vorige voorbeelden: (cat -; echo " ") /usr/local/hadifax/txt2pho -f /usr/local/mbrola/mbrola -e /usr/local/mbrola/de1/de1 - /tmp/tmp.wav; paplay /tmp/tmp.wav; rm /tmp/tmp.wav Alle onderdelen van het commando moeten op één regel worden geschreven. De optie Zend de data als standaard invoer moet zijn ingeschakeld. 4. De KDE Tekst-naar-spraak-daemon De KDE Tekst-naar-spraak-deamon (Jovie) is een KDE brede tekst-naar-spraak service die de KDE-toepassingen een standaard interface bieden voor spraaksynthese; het wordt momenteel ontwikkeld in Git. Het gebruikt plug-ins om de verschillende tekst-naar-spraak systemen te ondersteunen. Omdat de configuratie van de spraaksynthesizer wordt afgehandeld in Jovie is de enige KMouth-specifieke optie die u moet activeren de optie Jovie-spraakservice gebruiken indien mogelijk. Natuurlijk moet u Jovie configureren. U kunt dit doen op het tabblad Jovie-spraakservice dat wordt toegevoegd aan het dialoogvenster Instellingen als Jovie is geïnstalleerd. 20

21 Bijlage B Installatie B.1 Waar vind ik KMouth? KMouth is een onderdeel van het KDE-project KMouth is een onderdeel van de module kdeaccessibility. Deze module kunt u vinden op de FTP-site van het KDE-project: ftp://ftp.kde.org/pub/kde/. B.2 Benodigdheden Om KMouth met succes te kunnen gebruiken hebt u een spraaksynthesizer nodig. B.3 Compilatie en installatie Er zijn een aantal stappen nodig om KMouth op uw systeem te compileren en te installeren. Voer de volgende commando s uit in de hoofdmap van de broncode van KMouth: %./ configure % make % make install Aangezien KMouth autoconf en automake gebruikt, zouden er bij de compilatie geen problemen mogen voorkomen. Indien u toch problemen tegenkomt, meldt u ze dan in de betreffende KD inglists. 21

Het handboek van KMouth

Het handboek van KMouth Gunnar Schmi Dt Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Pieter Hoekstra Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom Vertaler/Nalezer: Freek de

Nadere informatie

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KMouseTool gebruiken 6 3 Commandoreferentie 7 3.1 Het hoofdvenster

Nadere informatie

De handboek van Blogilo. Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Blogilo. Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Blogilo gebruiken 6 2.1 Beginnen........................................... 6 2.2 Een blog instellen......................................

Nadere informatie

Het handboek van KJots

Het handboek van KJots Matt Johnston Ontwikkelaar: Christoph Neerfield Nalezer: Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 KJots gebruiken 5

Nadere informatie

Het handboek van Kolor Lines

Het handboek van Kolor Lines Roman Razilov Roman Merzlyakov Eugene Trounev Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Vertaler/Nalezer: Jordy Ritico 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het handboek van KMagnifier. Sarang Lakare Olaf Schmidt Vertaling: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom

Het handboek van KMagnifier. Sarang Lakare Olaf Schmidt Vertaling: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom Sarang Lakare Olaf Schmidt Vertaling: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 KMagnifier gebruiken 7 2.1 Het deel van het scherm dat

Nadere informatie

Het handboek van Vier op een rij

Het handboek van Vier op een rij Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen

Nadere informatie

De handboek van exportprogramma van instellingen van pim. Laurent Montel Scarlett Clark Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van exportprogramma van instellingen van pim. Laurent Montel Scarlett Clark Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf De handboek van exportprogramma van instellingen van pim Laurent Montel Scarlett Clark Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 exportprogramma van instellingen van pim gebruiken................

Nadere informatie

Het handboek van de KDE-menubewerker

Het handboek van de KDE-menubewerker Het handboek van de KDE-menubewerker Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

De handboek van Kapman. Thomas Gallinari Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff

De handboek van Kapman. Thomas Gallinari Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff Thomas Gallinari Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Hoe te spelen 7 3 Spelregels, strategieën en tips 8 3.1 Regels.............................................

Nadere informatie

Het handboek van Luitenant Skat

Het handboek van Luitenant Skat Martin Heni Eugene Trounev Nalezer: Mike McBride Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen 6 3 Spelregels, strategieën

Nadere informatie

Het handboek van KNotes

Het handboek van KNotes Fabian Dal Santo Greg M. Holmes Nalezer: Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Bram Schoenmakers Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom

Het handboek van KMouseTool. Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom Jeff Roush Vertaler/Nalezer: Rob La Lau Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer: Antoon Tolboom 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KMouseTool gebruiken 6 3 Commandoreferentie 7 3.1 Het hoofdvenster

Nadere informatie

Het handboek van Picmi. Jakob Gruber Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff

Het handboek van Picmi. Jakob Gruber Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff Jakob Gruber Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Hoe te spelen 7 3 Spelregels, strategieën en tips 8 3.1 Regels.............................................

Nadere informatie

De handboek van Remote Desktop Connection. Brad Hards Urs Wolfer Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Remote Desktop Connection. Brad Hards Urs Wolfer Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf De handboek van Remote Desktop Connection Brad Hards Urs Wolfer Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Het Remote Frame Buffer-protocol 6 3 Remote Desktop Connection gebruiken

Nadere informatie

Het handboek van Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Het leerconcept....................................... 5 1.2 De eerste stappen in Artikulate..............................

Nadere informatie

De handboek van Kigo. Sascha Peilicke Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh

De handboek van Kigo. Sascha Peilicke Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh Sascha Peilicke Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Hoe te spelen 7 2.1 Een spelletje starten..................................... 7 2.1.1

Nadere informatie

Het handboek van Naval Battle

Het handboek van Naval Battle Daniel Molkentin Nikolas Zimmermann Anton Brondz Frerich Raabe Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Het handboek van Konquest

Het handboek van Konquest Nicholas Robbins Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen 6 3 Spelregels, strategieën en

Nadere informatie

Het handboek van KSnakeDuel. Fabian Dal Santo Stas Verberkt Nalezer: Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff

Het handboek van KSnakeDuel. Fabian Dal Santo Stas Verberkt Nalezer: Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff Fabian Dal Santo Stas Verberkt Nalezer: Lauri Watts Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 KSnakeDuel spelen 7 2.1 Regels.............................................

Nadere informatie

Het handboek van KSnapshot

Het handboek van KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Nalezer: Lauri Watts Ontwikkelaar: Richard J Moore Ontwikkelaar: Matthias Ettrich Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S.

Nadere informatie

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De handboek van Desktop Sharing. Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Brad Hards Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Het Remote Frame Buffer-protocol 6 3 Desktop Sharing gebruiken 7 3.1 Desktop Sharing uitnodigingen beheren.........................

Nadere informatie

Het handboek van Klickety. Thomas Davey Hui Ni Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff

Het handboek van Klickety. Thomas Davey Hui Ni Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff Thomas Davey Hui Ni Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Hoe te spelen 7 2.1 Het speelveld........................................ 8 3 De

Nadere informatie

Het handboek van KWordQuiz. Peter Hedlund Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert Vertaler/Nalezer: Tom Albers

Het handboek van KWordQuiz. Peter Hedlund Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert Vertaler/Nalezer: Tom Albers Peter Hedlund Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert Vertaler/Nalezer: Tom Albers 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Gemakkelijk te gebruiken................................. 5 1.1.1 Wijze van oefenen.................................

Nadere informatie

Het handboek van Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Nepomuk-WebMiner. Jörg Ehrichs Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Het handboek van Nepomuk-WebMiner Jörg Ehrichs Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Integratie in Dolphin 6 3 Uitpakdialoog 7 4 Service 9 5 Instellingen 10 5.1 Ophaler............................................

Nadere informatie

Het handboek van K3b

Het handboek van K3b Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b pagina op 2011-01-20. Bijgewerkt tot 2.0 door het KDE-documentatieteam Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Antoon

Nadere informatie

Het handboek van KDiskFree. Jonathan Singer Michael Kropfberger Vertaler/Nalezer: Frank Mulder Vertaler/Nalezer: Tom Albers

Het handboek van KDiskFree. Jonathan Singer Michael Kropfberger Vertaler/Nalezer: Frank Mulder Vertaler/Nalezer: Tom Albers Jonathan Singer Michael Kropfberger Vertaler/Nalezer: Frank Mulder Vertaler/Nalezer: Tom Albers 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KDiskFree gebruiken 6 2.1 KDiskFree starten......................................

Nadere informatie

Handboek van KGeography. Anne-Marie Mahfouf Kushal Das Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh

Handboek van KGeography. Anne-Marie Mahfouf Kushal Das Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh Anne-Marie Mahfouf Kushal Das Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Snelgids voor KGeography 6 3 Het werken met KGeography 12 3.1 Nog meer eigenschappen van KGeography.......................

Nadere informatie

Het handboek van KWallet. George Staikos Lauri Watts Ontwikkelaar: George Staikos Vertaler/Nalezer: Rik van Achterberg Vertaler/Nalezer: Tom Albers

Het handboek van KWallet. George Staikos Lauri Watts Ontwikkelaar: George Staikos Vertaler/Nalezer: Rik van Achterberg Vertaler/Nalezer: Tom Albers George Staikos Lauri Watts Ontwikkelaar: George Staikos Vertaler/Nalezer: Rik van Achterberg Vertaler/Nalezer: Tom Albers 2 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Een portefeuille aanmaken.................................

Nadere informatie

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Stephen P. Allewell Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 De gebruikersinterface 6 2.1 Het hoofdvenster van SymbolEditor........................... 6 2.1.1 Het venster Bewerken...............................

Nadere informatie

De systeembeheerdersgids voor Kontact. Allen Winter

De systeembeheerdersgids voor Kontact. Allen Winter De systeembeheerdersgids voor Kontact Allen Winter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Compatibiliteitszaken 6 2.1 Outlook en Exchange.................................... 6 3 Gedragsaangelegenheden 8 3.1 Samenstellen

Nadere informatie

Het handboek van KWordQuiz. Peter Hedlund Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert Vertaler/Nalezer: Tom Albers

Het handboek van KWordQuiz. Peter Hedlund Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert Vertaler/Nalezer: Tom Albers Peter Hedlund Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert Vertaler/Nalezer: Tom Albers 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Gemakkelijk te gebruiken................................. 6 1.1.1 Wijze van oefenen.................................

Nadere informatie

Het handboek van KGet. Gaurav Chaturvedi Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van KGet. Gaurav Chaturvedi Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Gaurav Chaturvedi Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KGet Laten-vallen-doel 6 2.1 De opties van het KGet Laten-vallen-doel........................

Nadere informatie

Het handboek van KCM Tablet. Jörg Ehrichs Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff

Het handboek van KCM Tablet. Jörg Ehrichs Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff Jörg Ehrichs Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Wacom tabletinstellingen 5 1.1 Profielbeheer......................................... 5 1.2 Algemene tabletinstellingen

Nadere informatie

Effectief gebruik van Word

Effectief gebruik van Word Effectief gebruik van Word Word is een hele uitgebreide tekstverwerker. Er is een groot aantal onbekende manieren om Word effectiever te gebruiken. In dit document een aantal opties die extra aandacht

Nadere informatie

Het handboek van Blogilo. Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Blogilo. Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Mehrdad Momeny Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Blogilo gebruiken 6 2.1 Beginnen........................................... 6 2.2 Een blog instellen......................................

Nadere informatie

7. Module Transformatie... 1

7. Module Transformatie... 1 ... 1 7.1. Inleiding...1 7.2. Icoonomschrijving...2 7.2.1. Nieuw... 3 7.2.2. Herstellen... 3 7.2.3. Wijzig... 3 7.2.4. Aanpassen... 4 7.3. Menu Transformatie...5 7.3.1. Projectie... 5 7.3.2. Definieer...

Nadere informatie

Het handboek van Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Spectacle starten 6 3 Spectacle gebruiken 7 3.1 Een schermafdruk nemen.................................

Nadere informatie

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell

Het handboek van SymbolEditor. Stephen P. Allewell Stephen P. Allewell 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 De gebruikersinterface 6 2.1 Het hoofdvenster van SymbolEditor........................... 6 2.1.1 Het venster Bewerken...............................

Nadere informatie

Appendix A Sneltoetsen voor het toetsenbord

Appendix A Sneltoetsen voor het toetsenbord Handleiding voor beginners Appendix A voor het toetsenbord Documentatie voor LibreOffice is beschikbaar op nl.libreoffice.org en www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands Auteursrechten Dit document is

Nadere informatie

Het handbook van Kanagram. Danny Allen Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handbook van Kanagram. Danny Allen Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Danny Allen Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Kanagram gebruiken 6 2.1 Een spel spelen....................................... 7 3 Kanagram instellen 9 3.1 Woordenlijsten........................................

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

De handboek van KBlocks. Mauricio Piacentini Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff

De handboek van KBlocks. Mauricio Piacentini Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff Mauricio Piacentini Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 Hoe te spelen 7 3 Spelregels, strategieën en tips 8 3.1 Regels.............................................

Nadere informatie

Het handboek van KSpaceDuel. Andreas Zehender Eugene Trounev Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

Het handboek van KSpaceDuel. Andreas Zehender Eugene Trounev Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Andreas Zehender Eugene Trounev Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen 6 3 Spelregels, strategieën en tips 7 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Het handboek van Kiten. Jason Katz-Brown Daniel E. Moctezuma Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Kiten. Jason Katz-Brown Daniel E. Moctezuma Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Jason Katz-Brown Daniel E. Moctezuma Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Het woordenboek gebruiken 6 2.1 Woorden opzoeken.....................................

Nadere informatie

Het handboek van Kiriki. Albert Astals Cid Eugene Trounev Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff

Het handboek van Kiriki. Albert Astals Cid Eugene Trounev Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff Albert Astals Cid Eugene Trounev Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen 6 3 Spelregels, strategieën en tips 8 3.1 Spelregels..........................................

Nadere informatie

Het handboek van Kronometer. Elvis Angelaccio Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff

Het handboek van Kronometer. Elvis Angelaccio Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff Elvis Angelaccio Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Gebruik 6 2.1 Algemeen gebruik..................................... 6 2.2 Opslaan

Nadere informatie

Het handboek van K3b. Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van K3b. Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Deze documentatie is geconverteerd uit de pagina in de KDE UserBase K3b. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Voorinstellingen 6 3 Gebruikersinterface configureren 7 4 De internals

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Het handboek van KJumpingCube

Het handboek van KJumpingCube Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

Handleiding Zermelo. roosterwijzigingen gaat importeren. Allereerst wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt importeren. U kiest hier voor Ja.

Handleiding Zermelo. roosterwijzigingen gaat importeren. Allereerst wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt importeren. U kiest hier voor Ja. Provisie Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u Provisie kunt gebruiken binnen uw school. Provisie is de lichtkrant-applicatie van Zermelo Roostermakers. Het is een 'lightweight' applicatie, die bedoeld

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Het handboek van KSudoku. Mick Kappenburg Eugene Trounev Ian Wadham Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff

Het handboek van KSudoku. Mick Kappenburg Eugene Trounev Ian Wadham Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff Mick Kappenburg Eugene Trounev Ian Wadham Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen 6 3 Spelregels, strategieën en tips 8 3.1 Algemene

Nadere informatie

Het handboek van Systeeminstellingen. Richard A. Johnson Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Systeeminstellingen. Richard A. Johnson Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Het handboek van Systeeminstellingen Richard A. Johnson Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Systeeminstellingen gebruiken 6 2.1 Systeeminstellingen opstarten...............................

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Menubeschrijvingen 6 3 Behandeling van toetsenbord 8 4 Dankbetuigingen en licentie

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Aangepaste snelkoppelingen. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Aangepaste snelkoppelingen. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Sneltoetsen en groepen beheren 4 2.1 Groepen toevoegen..................................... 4 2.2

Nadere informatie

Handboek van KXSLDbg. Keith Isdale Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Handboek van KXSLDbg. Keith Isdale Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Keith Isdale Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Mogelijkheden........................................ 5 2 KXSLDbg gebruiken 6 2.1 Een KXSLDbg-sessie

Nadere informatie

Het handboek van KNetAttach. Orville Bennett Vertaler/Nalezer: Natalie Koning

Het handboek van KNetAttach. Orville Bennett Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Orville Bennett Vertaler/Nalezer: Natalie Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 KNetAttach gebruiken 6 2.1 Netwerkmappen toevoegen................................ 6 3 Rondleiding door KNetAttach 9 4 Dankbetuigingen

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen. 2011 Sdu uitgevers / A. Koppenaal

LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen. 2011 Sdu uitgevers / A. Koppenaal LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen / A. Koppenaal I LegalEagle(XML)Model Installatie in 3 stappen Inhoudsopgave Algemene informatie 1 Installeren 2 1 LeModel... 2 2 LeXmlModel... 3 Bestanden

Nadere informatie

2 Relatieoverzicht 3 Menuoptie... Financieel 4 Menuoptie... Toevoeging 5 Samenvoegbestanden... in rapportuitvoer. Menuoptie Rapporten...

2 Relatieoverzicht 3 Menuoptie... Financieel 4 Menuoptie... Toevoeging 5 Samenvoegbestanden... in rapportuitvoer. Menuoptie Rapporten... Inhoud I Inhoudsopgave I Algemene informatie 1 II Installeren 1 1 LeModel... 1 2 LeXmlModel... 2 III Bestanden koppelen met Word 2 1 LeModel... 2 2 LeXmlModel... 4 IV Bestanden koppelen met Word 2007 6

Nadere informatie

Het handboek van KFourInLine

Het handboek van KFourInLine Martin Heni Eugene Trounev Benjamin Meyer Johann Ollivier Lapeyre Anton Brondz Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

Het handboek van SSC. Peter H. Grasch

Het handboek van SSC. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 2 SSC gebruiken 7 2.1 Gebruikers beheren..................................... 7 2.1.1 Gebruiker toevoegen................................ 8 2.1.1.1 Met een

Nadere informatie

Het handboek van KAtomic

Het handboek van KAtomic Dirk Doerflinger Eugene Trounev Nalezer: Mike McBride Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Nadere informatie

Het handboek van KFind. Dirk Doerflinger Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Pieter Hoekstra

Het handboek van KFind. Dirk Doerflinger Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Pieter Hoekstra Dirk Doerflinger Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Pieter Hoekstra 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 KFind starten........................................ 5 2 Bestanden zoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Takenplanner

Inhoudsopgave. Takenplanner Morgan N. Sandquist Ontwikkelaar: Gary Meyer Nalezer: Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Natalie Koning

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek (Resource Editor)... 1

13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek (Resource Editor)... 1 13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek 13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek (Resource Editor)... 1 13.1. Inleiding...1 13.2. Icoonomschrijving...2 13.3. Menu Bestand...3 13.3.1. Nieuwe Bibliotheek maken... 3

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Het handboek van Choqok. Mehrdad Momeny Anne-Marie Mahfouf Andrea Scarpino Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Choqok. Mehrdad Momeny Anne-Marie Mahfouf Andrea Scarpino Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Mehrdad Momeny Anne-Marie Mahfouf Andrea Scarpino Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Choqok gebruiken 6 2.1 Grondbeginselen...................................... 6 2.2 Zoeken............................................

Nadere informatie

Look what I say. Imagetalk Book Editor Handbook. Dutch. Handbook Page 1

Look what I say. Imagetalk Book Editor Handbook. Dutch. Handbook Page 1 Look what I say Imagetalk Book Editor Handbook Dutch Handbook Page 1 Handleiding bij Imagetalk Boek-editor Inhoud De Imagetalk Boek-editor...pagina 3 Aan de slag met Boek-editor... 3 Een symbolenboek maken...

Nadere informatie

De handboek van Bovo. Aron Bostrom Eugene Trounev Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff BOVO N 5

De handboek van Bovo. Aron Bostrom Eugene Trounev Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff BOVO N 5 Aron Bostrom Eugene Trounev Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler/Nalezer: Ronald Stroethoff BOVO N 5 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Hoe te spelen 6 3 Spelregels, strategieën en tips 8 3.1 Spelregels..........................................

Nadere informatie

3. Diavoorstelling maken met Windows Live Movie Maker

3. Diavoorstelling maken met Windows Live Movie Maker 37 3. Diavoorstelling maken met Windows Live Movie Maker Met het programma Windows Live Movie Maker kunt u mooie diavoorstellingen maken van uw foto s. Het programma is eigenlijk een videobewerkingsprogramma

Nadere informatie

Het handboek van KReversi

Het handboek van KReversi Clay Pradarits Ontwikkelaar: Mario Weilguni Nalezer: Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Het handboek van Klipper. Philip Rodrigues Carsten Pfeiffer Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Het handboek van Klipper. Philip Rodrigues Carsten Pfeiffer Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Philip Rodrigues Carsten Pfeiffer Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Klipper gebruiken 6 2.1 Basishandelingen......................................

Nadere informatie

Het handboek van Kontact

Het handboek van Kontact Cornelius Schumacher Antonio Salazar Daniel Molkentin Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Bram Schoenmakers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het handboek van Skanlite. Kåre Särs Anne-Marie Mahfouf Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Het handboek van Skanlite. Kåre Särs Anne-Marie Mahfouf Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Kåre Särs Anne-Marie Mahfouf Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Skanlite gebruiken 6 2.1 Selectie van scanner..................................... 6 3 Hoofdvenster van Skanlite

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 4. TELLINGEN IMPORTEREN UIT EEN TEKSTBESTAND 8 5. INVENTARISEREN MET EEN BARCODESCANNER

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

Websnelkoppelingen. Krishna Tateneni Yves Arrouye Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Websnelkoppelingen. Krishna Tateneni Yves Arrouye Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Krishna Tateneni Yves Arrouye Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Websnelkoppelingen 4 1.1 Inleiding...........................................

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Toegankelijkheid. Mike McBride Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Toegankelijkheid. Mike McBride Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Mike McBride Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Toegankelijkheid 4 1.1 Inleiding........................................... 4 1.1.1 Bel..........................................

Nadere informatie

Het handboek van KTeaTime

Het handboek van KTeaTime Michael Korman Matthias Hölzer-Klüpfel Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Wat is KTeaTime?......................................

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Het handboek van KonsoleKalendar

Het handboek van KonsoleKalendar Tuukka Pasanen Allen Winter Nalezer: Malcolm Hunter Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Vertaler/Nalezer: Natalie Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Mogelijkheden 6 2.1

Nadere informatie

Het handboek voor administratie van GCompris

Het handboek voor administratie van GCompris Het handboek voor administratie van GCompris Deze documentatie is geconverteerd uit de Manpagina van GCompris. Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf Vertaler: Ronald Stroethoff 2 Inhoudsopgave 1 Handboek voor

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Het handbook van KSystemLog. Nicolas Ternisien

Het handbook van KSystemLog. Nicolas Ternisien Nicolas Ternisien 2 Inhoudsopgave 1 KSystemLog gebruiken 5 1.1 Inleiding........................................... 5 1.1.1 Wat is KSystemLog................................. 5 1.1.2 Mogelijkheden...................................

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

::FOTO S IMPORTEREN, ARCHIVEREN EN BEHEREN

::FOTO S IMPORTEREN, ARCHIVEREN EN BEHEREN ::FOTO S IMPORTEREN, ARCHIVEREN EN BEHEREN 2 ::01 FOTO S IMPORTEREN, ARCHIVEREN EN BEHEREN Het gevolg van digitaal fotograferen is vaak een enorme hoeveelheid foto s die ergens ongeordend op de vaste schijf

Nadere informatie