De ingewonnen informatie moet de dialoog bevorderen en leiden tot het formuleren van aanbevelingen voor het Vlaamse beleid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ingewonnen informatie moet de dialoog bevorderen en leiden tot het formuleren van aanbevelingen voor het Vlaamse beleid."

Transcriptie

1 1 is de titel die we meegeven aan het onderzoek rond intergenerationele solidariteit van de Artesis Hogeschool en Universiteit Antwerpen. Het Agentschap Sociaal Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen (Vlaamse Overheid) is de opdrachtgever. Deze nieuwsbrief is de eerste van drie edities die in totaal verspreid zullen worden. Vergrijzing, ontgroening en solidariteit tussen de generaties: het zijn thema s die iedereen aangaan, van 7 tot 107 U dus ook! Via de vele contacten van het Agentschap Sociaal Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Ouderenraad en Artesis Hogeschool is deze nieuwsbrief ook bij u terecht gekomen. Indien u zich echter wenst uit te schrijven, kan u dit melden via volgend e mailadres: U mag deze nieuwsbrief ook verder in uw netwerk verspreiden. Indien u gebruik wilt maken van de informatie in de nieuwsbrief, gelieve dan eerst via onderstaande gegevens met ons contact op te nemen.

2 2 In deze nieuwsbrief: Een mix aan ideeën Jongeren en ouderen: een goede combinatie? Ga de uitdaging aan en geef uw mening over onderstaande uitspraken! Neem deel aan het World Café op de eerste Europese dag van de intergenerationele solidariteit! Laat ook uw stem horen! Waarover hebben we het hier? Van 7 tot 107 De positie van jongeren in een vergrijsde samenleving is de titel die we aan een onderzoek en de bekendmaking van de resultaten willen geven. Het is niet zomaar een onderzoek, maar een dialoog over intergenerationele solidariteit en de positie van jongeren. Iedereen van 7 tot 107 zou moeten meepraten. We hanteren verschillende onderzoeksmethoden om een zo breed mogelijke visie op de positie van jongeren in een vergrijsde en ontgroende samenleving te krijgen. Diepte interviews met middenveldorganisaties en wetenschappers uit diverse domeinen en discussiegesprekken met sociaal werkers geven ons een eerste idee. Indien u de volledige interviews wenst te lezen, dan kan u dit aanvragen via Aanvullend doen we gesprekken met kinderen en houden we een discussieforum over het samen creëren van de toekomst, project Perspectief 2015 (www.co creatie.org). De ingewonnen informatie moet de dialoog bevorderen en leiden tot het formuleren van aanbevelingen voor het Vlaamse beleid. We leven in een wereld waar het visuele belangrijk is. Daarom worden alle interviews opgenomen en met ander beeldmateriaal verwerkt in een informatieve video. Fragmenten uit de film kan u vinden op Youtube. We houden u hierover verder op de hoogte. Deze nieuwsbrief kadert in het op gang brengen van de dialoog. We willen namelijk niet alleen de stem van experten en wetenschappers horen, ook uw stem is voor ons belangrijk. Bent u het niet eens met dingen die u in de

3 3 nieuwsbrief gelezen hebt? Wilt u graag mee discussiëren? Wilt u dat ook uw stem gehoord wordt bij het formuleren van beleidsaanbevelingen? Aarzel dan niet, en reageer op deze nieuwsbrief. Bovendien kan u hier ook een prijs mee winnen. Op het einde van deze nieuwsbrief kan u hier meer informatie over vinden. Een mix aan ideeën In elke nieuwsbrief geven we een greep uit de meest opmerkelijke, interessante, boeiende, soms tegenstrijdige meningen van middenvelders en wetenschappers uit verschillende levensdomeinen en disciplines. Vergrijzing en ontgroening heeft een invloed op alle levensdomeinen in de samenleving de economie, de gezondheidszorg, de organisatie van de publieke ruimte, huisvesting, het onderwijs, familieleven, en noem maar op. Het is een onderwerp dat iedereen aanbelangt. Jongeren en ouderen: een goede combinatie? Wat betekent solidariteit voor u?

4 4 Ondanks het feit dat er nu veel meer bejaarden zijn, dat de vergrijzing voortgaat en dat de ouderen veel meer buitenkomen, is de uitwisseling tussen de generaties veel minder dan vroeger. Dit maakt dat de verschillende leeftijdssubculturen meer en meer naast elkaar leven. Daardoor hebben jongeren heel weinig voeling met wat er in andere leeftijdscategorieën gebeurt, en kunnen ze zich veel minder projecteren in de toekomst, in hun eigen volgende levensfase waarin ze zullen opgaan. Samenhuizen vzw Luc Jonckheere In ieder geval ziet het er naar uit dat de jongeren van vandaag langer zullen moeten werken, meer belastingen gaan moeten betalen en minder pensioen zullen krijgen. Dit legt wel druk op de jongeren van vandaag en kan op lange termijn voor wrijvingen zorgen tussen generaties. Wat heeft dit nu te maken met intergenerationele solidariteit? Mensen die nu de middelbare leeftijd bereikt hebben, hebben bijvoorbeeld hun huizen veel goedkoper kunnen kopen. Die hebben misschien zelfs al een tweede woning kunnen kopen. Ze verhuren die woning vaak aan jonge mensen of verkopen die woning voor hoge prijzen. Waardoor je misschien gaat evolueren naar twee klassen in de samenleving, die gaan samenlopen met generaties. Vlaamse Jeugdraad Pieter Lietaer Ik zie twee vormen bij de houding van jongeren tegenover de solidariteit in de samenleving. Je hebt jongeren die de solidariteit in vraag stellen, en die bijna selectief gaan denken. Ze gaan niet betalen voor ziekteverzekering, want ze zijn toch niet ziek. Waarom zouden ze bijdragen aan de kinderbijslag, want ze gaan toch nooit kinderen hebben. Dit klopt natuurlijk niet met de solidariteitsgedachte van de sociale zekerheid. Langs de andere kant merk ik dat heel wat jongeren zich wel engageren in de samenleving, heel selectief maar wel op een solidaire basis. Jongeren die nauwelijks een inkomen hebben gaan toch maandelijks betalen voor Greenpeace, voor Artsen zonder Grenzen, Oxfam. Of bijvoorbeeld de doe tank die in het ABVV opgericht werd. Dit betekent dat het engagement wel nog aanwezig is, maar het is niet meer het langdurige, aan groepen gebonden solidariteit. Het is tijdelijke solidariteit, selectieve solidariteit en het moet ergens ook wel kloppen met hun persoonlijk leven, met hun individuele belangen. Jongeren zijn hier ook individualistischer in, en dit bepaalt ook hun kijk op de samenleving en hun houding tegenover solidariteit. Ze willen wel een aantal dingen doen, maar alleen als het ook een meerwaarde voor henzelf heeft. ABVV Mil Kooyman

5 5 Solidariteit, niet alleen de solidariteit tussen de generaties, betekent dat je een samenleving hebt met mensen die zich verbonden voelen en waar je instituties creëert waardoor mensen het recht hebben om geholpen te worden. Ik spreek liever over rechtvaardigheid dan over solidariteit. Solidariteit is me te soft. In onze maatschappij zijn er conflicten. Rechtvaardigheid is wat we uitgevonden hebben om over die conflicten na te denken. Maar als je die softe basis niet hebt, als je die solidariteit en die gevoelens van verbondenheid niet hebt, dan ga je nooit instituties krijgen waar ook de armen of de zwakkeren rechten krijgen. Ik ben er van overtuigd dat als we over rechtvaardigheid denken we moeten kijken hoe we iemand zijn leven beoordelen, de hele levensloop. En op dezelfde manier moet je ook denken als je over intergenerationele problemen denkt. De jongeren nu moeten zich realiseren dat ze oud zullen worden. En de ouderen moeten zich realiseren dat ze jong zijn geweest. Dan is dit een veel gemakkelijkere vorm van solidariteit dan de solidariteit tussen iemand die getalenteerd is, knap en rijk en iemand die niet getalenteerd is, niet productief en lelijk. Erik Schokkaert prof. economie KULeuven Ik denk dat jongeren weinig te maken krijgen met ouderen. Als ze het geluk hebben dat hun grootouders nog leven, dan is het vooral met hen dat ze de weinige momenten van contact met ouderen hebben. Voor de rest ontmoeten ze ouderen voornamelijk op publieke plaatsen, op de winkel of de trein. En waarschijnlijk verlopen die ontmoetingen niet altijd heel positief. Vlaamse Jeugdraad Pieter Lietaer

6 6 Ga de uitdaging aan en geef uw mening over onderstaande uitspraken! Ik heb de indruk dat jongeren een hogere status hebben in de samenleving, doordat hun economisch belang toegenomen is en doordat ze veel meer middelen ter beschikking hebben om zich uit te drukken. Er leeft een heel bruisende en levendige jongerencultuur, die veel plaats inneemt en die de samenleving verrijkt en beïnvloedt. Ik heb niet de indruk dat door het feit dat de groep van jongeren, dus de percentuele bevolkingsgroep van de jongeren, relatief kleiner wordt en de andere groep toeneemt, hun gewicht daardoor op de samenleving vermindert. Samenhuizen vzw Luc Jonckheere Ik denk dat jongeren zich onvoldoende realiseren hoeveel rijker ze zijn nu tegenover vroeger. En zich ook onvoldoende realiseren dat ze heel hun leven rijker gaan blijven. Er wordt gezegd dat de jongere generaties er slechter aan toe zouden zijn, omdat ze moeten betalen voor de ouderen. Dit klopt langs geen kanten. Het materiële welvaartsniveau van jongeren nu ligt veel hoger dan het materiële welvaartsniveau van de vorige generaties toen die zo oud waren. En de jongeren van nu, als ze zo oud zullen zijn als de vorige generatie nu is, zullen een nog hoger welvaartsniveau hebben. Erik Schokkaert prof. economie, KULeuven Jongeren voelen het niet aan alsof het aan hen is om de zorgtaak op zich te nemen. Ze denken dat er andere instanties zijn, of de tussengeneratie van vijftigers of zestigers, waar jongeren van denken dat die veel meer tijd hebben dan hen om die zorgtaak op zich te nemen. Eerder dan dat ze aan zichzelf zullen denken om de zorg op te nemen voor ouders of grootouders. Vlaamse Jongerenraad Pieter Lietaer

7 7 Jongeren hebben naargelang hun geschooldheid minder of meer inzicht in het waarom de solidariteit er is. Hogergeschoolden zullen zeker wat in ruil vragen voor die solidariteit. Lagergeschoolden hebben ook wel een soort basisgevoel voor solidariteit en zeker in dezelfde groep, maar hier zal je eerder die individuele oprispingen krijgen van moeten we wel voor het volledige systeem betalen. Ik heb bijvoorbeeld soms het gevoel dat jongeren die in de werkloosheid zitten en er ook niet uit geraken het gevoel hebben dat de uitkering die ze krijgen hun inkomen is en geen uitvloeisel van het sociale solidariteitssysteem. Ze vinden dat ze dit moeten krijgen, omdat ze het nodig hebben en de samenleving moet het hen maar geven. ABVV Mil Kooyman Neem deel aan World Café op de eerste Europese dag van de Intergenerationele Solidariteit! Op 29 april 2009 wordt voor de eerste maal in Europa de Dag van de Intergenerationele Solidariteit georganiseerd. Deze gebeurtenis kunnen we natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organiseren we op deze dag een studiedag met een World Café. Vertegenwoordigers van het jeugdwerk, het socioculturele werk met volwassenen en ouderverenigingen, het onderwijs, de kinderopvang, welzijnszorg, stedelijke ontwikkeling, uit diverse beleidsdomeinen en niveaus, en er zijn ongetwijfeld nog een heleboel andere geïnteresseerden, zijn allemaal welkom om deel te nemen. Een World Café is een methode die de laatste jaren vaak wordt toegepast in participatief onderzoek, geschikt om met een grote groep mensen te discussiëren over een open vraag. Belangrijk is de gezellige, ongedwongen, informele sfeer die er hangt. World Cafés blijken nuttig bij het uitwisselen van kennis en om mogelijke acties te bespreken rond kwesties en vragen uit het echte leven. Intergenerationele solidariteit, vergrijzing en ontgroening passen perfect in dit plaatje.

8 8 Laat ook uw stem horen! Alleen onze stem laten horen in de dialoog over intergenerationele solidariteit is niet voldoende. Integendeel zelfs, hoe meer visies, ideeën en meningen, hoe liever we het hebben. Daarom hebben we de mogelijkheid gecreëerd om via het mailadres uw mening, kritieken, positieve reacties, bedenkingen, noem maar op, aan ons mee te delen. Gelieve ook duidelijk uw naam te vermelden, en de eventuele organisatie waar u voor werkt. Waarom willen we zo graag dat u reageert? Intergenerationele solidariteit is een thema dat heel belangrijk wordt in deze samenleving. Kijk maar naar de vele projecten die worden opgestart, naar de vele organisaties en verengingen die dit thema mee in hun werking opnemen, de eerste dag van de Europese solidariteit die georganiseerd wordt, en ga zo maar door. Heel veel mensen zijn er mee bezig, en het is een thema dat iedereen aanbelangt. Daarom willen we ook de meningen en voorstellen van zo veel mogelijk mensen te weten komen. Met uw reactie zal in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden bij het formuleren van de beleidsvoorstellen. En wat de prijs betreft, hierover kan u meer lezen in de volgende nieuwsbrief. Contact: Hilde Maelstaf Docent Artesis Hogeschool T Ingeborg Hillaert Projectmedewerker Artesis Hogeschool T Gustaaf De Meersman Videokontakt vzw T Foto s:

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. What Do You Think? in samenwerking met

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. What Do You Think? in samenwerking met Dat denken we ervan Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven 1 in samenwerking met In memoriam Peter Ryssack 2 Redactie: UNICEF België - What do you think? Gaëlle Buysschaert - Maud Dominicy

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie