Visualisatie van Enterprise architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visualisatie van Enterprise architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces"

Transcriptie

1 enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces resultaten van Plateau 1: kwantitatief onderzoek Paul Wokke Bedrijfskundige Informatica Hogeschool Arnhem en Nijmegen

2 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur Resultaten van de enquête: inhoudsopgave Samenvattende conclusies: 2 Deel 1: Kader en context; Enquête-aankondiging en -uitnodiging 3 Deel 2: De enquête: vragen en resultaten 7 Deel 3: Enquête-afsluiting en vervolgacties 7 Samenvattende conclusies 1. Bijna alle architecten gebruiken visualisaties (98,3%); Architectuur is communicatie. 2. Indien de visualisatie bedoeld is voor strategievorming wordt altijd een visualisatiemethode of -techniek gebruikt. Dit geldt ook als de directie en het senior management de beoogde doelgroep is. 3. De modelleertaal ArchiMate is over het algemeen de meestgehanteerde visualisatiemethode (75%). Indien de visualisatie echter bedoeld is voor strategievorming, wordt Roadmap het meest gebruikt; het aandeel dat Animatie inneemt verdubbelt daarbij naar 35%. 4. Over visualisatiemethoden en -technieken is men overwegend Redelijk tevreden ; men vermoedt echter dat er ruimte voor verbetering is. Indien de visualisatie bedoeld is voor strategievorming wordt echter vaker Redelijk ontevreden dan Zeer tevreden genoemd. 5. Het delen van kennis is het meest nagestreefde doel van EA-visualisatie. Indien het kennisdeling met directie en senior management betreft neemt het aandeel van EA-visualisaties af. 6. Aspecten van de business- en informatie architectuur worden veelvuldiger in beeld gebracht dan aspecten van de technische architecuur. Voor strategietoepassing echter wordt de technische architectuur belangrijker geacht dan de business architectuur. Indien de directie en het senoir management de afnemer van de visualisatie zijn neemt dat belang van de technische architectuur weer af. 7. Het applicatielandschap wordt vaker in kaart gebracht dan de processen. Dit lijkt een trendbreuk te zijn waarbij de architect de alignment tussen business en ICT méér met applicaties stuurt dan met processen. Wellicht zijn primaire processen minder aan veranderingen onderhevig zodat de behoefte aan inzicht in het meer dynamisch applicatielandschap groter is dan in de relatief stabiele bedrijfsprocessen. 2

3 Deel 1: Kader en context, Enquête-aankondiging en -uitnodiging Kader en context Dit kwantitatieve onderzoek maakt deel uit van de afstudeeropdracht Visualisatie van Enterprise architectuur voor de afronding van de opleiding Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. De in april en mei 2012 uitgevoerde enquête vormt, samen met literatuuronderzoek, het eerste plateau waarin het aanbod van EA-visualisaties is bekeken. Doel was te komen tot een inventarisatie van de huidige praktijk en te achterhalen: Wat is de huidige praktijk rond de visualisatie van Enterprise architectuur? (= het NAF-gerelateerde aanbod van visualisaties) Welke EA-visualisatietechnieken worden momenteel toegepast? Welke doelgroepen worden beoogd? Welke doelen worden (door architecten) nagestreefd? De doelgroep bestond uit leden van de gehele architectuurcommunity, d ie van het NAF in bijzonder De enquête is uitgevoerd binnen de NAF werkgroep Visual Enterprise Architecture (VEA) waarbij een inhoudelijke bijdrage is geleverd door Arnold Reuser. Paul Wokke, Enquête-aankondiging en -uitnodiging Vóóraankondigingen voor de enquête en uitnodigingen voor deelname zijn via het online publicatiemedium van NAF (www.vianovaarchitectura.nl) en sociale media verstuurd (twitter en LinkedIn). 1

4 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur De context van de enquête is ook op de openingspagina van de enquête geplaatst, omdat niet alle respondenten via de ViaNova site gekomen zullen zijn. Inzicht in de potentie van EA-visualisatie ook ú kunt meeprofiteren met dit onderzoek als u de enquête invult. Van harte nodigen wij u uit: het beantwoorden van de 12 korte gesloten vragen en 2 open vragen zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen en kan volledig anoniem gebeuren. De enquête die hier te vinden is biedt vele mogelijkheden: Met deze inventarisatie krijgen wij krijgen inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de visualisatie van Enterprise Architectuur. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde van visualisatie ten behoeve van het strategische beslissingsproces, het onderwerp van een afstudeeropdracht van ondergetekende. U verkrijgt de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken omtrent visualisatie van Enterprise Architectuur. Uw antwoorden geven immers recht op inzage in resultaten van het onderzoek. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u dit kenbaar maken, na het invullen van de enquête, met het verzenden van een . De enquête maakt deel uit van een onderzoek t.b.v. de Werkgroep Visual Enterprise Architecture (VEA) binnen het Nederlands Architectuur Forum (NAF). Tevens wil het bijdragen aan de missie van de Werkgroep VEA: Het bevorderen van het gebruik van visualisatie methoden en -technieken bij Enterprise Architecture en het delen van kennis hierover, om hiermee de rol en toegevoegde waarde van EA en architecten voor organisaties te vergroten. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en bewaard, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor beperkte aanwending van uw gegevens. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u via contact opnemen. PRP Wokke & drs.ing. AACM Reuser Werkgroep VEA 2

5 Vragen en resultaten 3

6 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur Inventarisatie-onderzoek Visualisatie van EA Oproep (ViaNova, LinkedIn, Twitter, ) Doe mee met onderzoek naar visualisatie van Enterprise Architectuur! Maar 12 korte vragen, Please ReTweet #entarch #naf De enquête: 1. Inventarisatie-onderzoek Visualisatie van Enterprise Architectuur Inzicht in de potentie van EA-visualisatie - ook ú kunt meeprofiteren met dit onderzoek als u de enquête invult. Van harte nodigen wij u uit: het beantwoorden van de 12 korte gesloten vragen en 2 open vragen zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen en kan volledig anoniem gebeuren. De enquête biedt vele mogelijkheden: Met deze inventarisatie krijgen wij krijgen inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de visualisatie van Enterprise Architectuur. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde van visualisatie ten behoeve van het strategische beslissingsproces, het onderwerp van een afstudeeropdracht van ondergetekende. U verkrijgt de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken omtrent visualisatie van Enterprise Architectuur. Uw antwoorden geven immers recht op inzage in resultaten van het onderzoek. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u dit kenbaar maken, na het invullen van de enquête, met het invoeren van uw adres. 2. NAF-Werkgroep Visuele Enterprise Architecture De enquête maakt deel uit van een onderzoek t.b.v. de Werkgroep Visual Enterprise Architecture (VEA) binnen het Nederlands Architectuur Forum (NAF). Tevens wil het bijdragen aan de missie van de Werkgroep VEA: Het bevorderen van het gebruik van visualisatie methoden en -technieken bij Enterprise Architecture en het delen van kennis hierover, om hiermee de rol en toegevoegde waarde van EA en architecten voor organisaties te vergroten. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en bewaard, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor beperkte aanwending van uw gegevens. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u via contact opnemen. Met vriendelijke groet, PRP Wokke & drs.ing. AACM Reuser Werkgroep VEA 4

7 Vragen en resultaten 5

8 6 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

9 Vragen en resultaten Deel 2: De enquête: vragen en resultaten Over de tabellen en grafieken de 2 e en 3 e kolom: Dit onderzoek inventariseert visualisatie-methoden en -technieken bij Enterprise Architectuur; 63 respondenten hebben de enquête ingevuld na een algemen oproep via twitter, LinkedIn en ViaNova. Omdat in de afstudeeropdracht de focus is aangebracht ten behoeven van strategische beslissingen is in onderstaande tabellen en grafieken dezelfde focus aangebracht: De 1 e kolom bevat respons van de gehele onderzoekspopulatie De 2 e kolom bevat de respons van een gefilterde populatie, namelijk de respondenten die ja hebben geantwoord op vraag 7c: Wordt de visualisatie gebruikt bij strategieontwikkeling? De 3 e kolom bevat de respons van een subselectie van de deelpopulatie van 2e kolom; deze respondenten hebben bovendien aangegeven dat de visualisatie bestemd is voor directie en senior management (vraag 7a). Bovendien is tussen haakjes het aantal respondenten per vraag vermelden. 3. Enterprise Architectuur: hoeveel ervaring, welk belang A: Hoeveel jaar ervaring heeft u met Enterprise Architectuur? < 1 jaar: 6,7 % 1-3 jaar: 28,3 % 3-6 jaar: 26,7 % > 6 jaar: 38,3 % Hoeveel jaar ervaring heeft u met EA? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja én Voor directie, senior management < 1 jaar: 8,1 % (05) 9,7 % (03) 10,3 % (03) 1-3 jaar: 29,0 % (18) 25,8 % (08) 24,1 % (07) 3-6 jaar: 25,8 % (16) 16,1 % (05) 17,2 % (05) > 6 jaar: 37,1 % (23) 48,4 % (15) 48,3 % (14) Dus: % De meeste respondenten hebben meer dan 6 jaar ervaring met Enterprise Architectuur. Naarmate de respondent meer ervaring heeft met EA wordt vaker toegepast ten behoeve van strategische toepassingen. Hoeveel jaar ervaring? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management < 1 jaar 1-3 jaar 3-6 jaar > 6 jaar 7

10 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur B: Hoe belangrijk is (enterprise) architectuur binnen uw organisatie? Van cruciaal belang: 24,6 % Belangrijk: 55,7 % Neutraal: 13,1 % Van ondergeschikt belang: 6,6 % Zeer onbelangrijk: 0.0 % Hoe belangrijk is architectuur binnen uw organisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja én Voor directie, senior management Van cruciaal belang: 25,4% (16) 29 % (09) 31,0 % (09) Belangrijk: 55,6 % (35) 58,1 % (18) 55,2 % (16) Neutraal: 12,7 % (8) 9,7 % (03) 10,3 % (03) Van ondergeschikt belang: 6,3 % (04) 3,2 % (01) 3,4 % (01) Zeer onbelangrijk: 0,0 % (00) 0,0 % (00) 0,0 % (00) Dus: De meeste respondenten vinden dat EA een belangrijke rol speelt in hun organisatie. Dit belang neemt toe indien EA wordt ingezet voor strategische doeleinden. Opmerkelijk is dat het belang weer relatief afneemt indien de visualisatie vaker voor directie en senior management wordt gemaakt. Mogelijke oorzaak is de toename van het aandeel van cruciaal belang. % Hoe belangrijk is architectuur? 'Strategie-gebruik = ja' 'Strategie-gebruik = ja' èn 'Voor directie, senior management Van cruciaal belang Belangrijk Neutraal Zeer onbelangrijk Van ondergeschikt belang % < 1 jaar 1-3 jaar 3-6 jaar 8

11 Vragen en resultaten C. Wat is uw functie, welke rol vult u in? (meerdere antwoorden zijn mogelijk!) Adviseur Adviseur Informatiebeleid Enterprise architect Adviseur op gebied van (Enterprise) Architectuur Business Architect Business architect Business Consultant Enterprise Architect Business IT Consultant Informatie Architect Consultant Consultant bij het helpen opzetten van de the EA group Consultant, architect CTO, Enterprise Architect Directeur, softwareontwikkelaar en adviseur overheid (architectuur, informatiemanagement en ICT) Docent hoge school EA adviseur Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise architect (met focus op digitale en mobiele dienstverlening) Enterprise Architect Business/Informatie Architect Enterprise architect, rol in ontwikkeling Enterprise Consultant/Enterprise Architect Functie Enterprise Architect, rol Enterprise Architect. In de praktijk vaak bezig met strategische trajecten, lange termijn visies, governance, principes, sourcing vraagstukken, verandermanagement, change agent Functie: Beleidsadviseur. Rol: Enterprise Architect Functie: informatiemanager Rol: informatie architect Lid van werkgroep om domeinarchitectuur voor Veiligheidsregio s op te stellen Functie: IT Architect Rol: Bedrijfsanalist, Consultant, Technisch specialist, Enterprise Architect; Hoofd Architectuur, Lead Architect; ICT Architect ICT Consultant (officieel) Enterprise Architect (praktisch) Ik ben zelfstandig IT architect die meermaals de rol van EA heeft verduld Ik heb 8 jaar als IT-architect gewerkt aan het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Inmiddels werk ik als IT-architect voor Defensie, helaas kan ik dat minder over kwijt. In beide gevallen werk(te) ik deels als Enterprise Architect en deels als Solution Architect Informatie architect Informatie-architect Informatiemanager Informatiemanager Informatiemanager Infrastructuur Architect Redacteur documentatie IT architect IT Architect Manager architecten Manager Architectuur Manager Bedrijfsinformatie & Kwaliteit Principal Architect, Architectuur Consultant Procesadviseur tbv de afdeling die zich bezighoudt met Ontwikkeling Managementinformatie en Functioneel Beheer van bepaalde kernsystemen Product Manager Senior adviseur proces- en informatiemanagement Senior business analist (voorheen IT architect Senior consultant SAP EAM Architect Mobile Solution Architect tav Applicatie landschap Sr. EA consultant Sr. Enterprise Architect Technisch Architect Zelfstandig (enterprise) architect. Ook ingehuurd in deze functie. Visualisatie van de open antwoorden met een tagcloud. (Om consistentie in schrijfwijze van identieke entiteiten te bewerkstelligen zijn gegevens voorbewerkt) 9

12 10 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

13 Vragen en resultaten 4. Visualisatiemethoden en -technieken Visualisatie bij Enterprise Architectuur is een algemeen begrip, een representatie, en kan vele vormen aannemen. Toepassingen variëren van een globaal informeel Visio-schema of een Powerpoint presentatie, tot de representatie in een model of een 3D animatie van processen of architecturen. A. Gebruikt u wel eens visualisatiemethoden of -technieken? Ja: 98,3 % Nee: 1,7 % Gebruikt u wel eens visualisatiemethoden of -technieken? Strategie-gebruik = ja Ja: 98,3 % (59) 100 % (30) 100 % (28) Nee: 1,7 % (01) 0 % (00) 0 % (00) Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Dus: Bijna alle architecten gebruiken visualisaties (98,3 %). Indien de visualisatie bedoeld is voor strategievorming wordt altijd een visualisatiemethode of -techniek gebruikt. Dit geldt ook als directie en senior management de beoogde doelgroep is. B. Zo ja, welke? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Mindmap: 52,6 Vraag % 4: Gebruikt u wel eens Roadmap: visualisatiemethoden 71,9 % of -technieken? Tijdslijn: Zo ja, 45,6 welke? % Beslisboom: 26,3 (meedere % antwoorden zijn Brug: mogelijk) 7,0 % Animatie: 17,5 % Stroomdiagram: 59,6 % ArchiMate model: 75,4 % Brug: 7.0 % Animatie: 17.5 % ArchiMate model: 75.0 % Beslisboom: 26,3 % Tijdslijn: 45.6 % Roadmap: 71.9 % Mindmap: 52.6 % Stroomdiagram: 59.6 % ArchiMate model: 75.0 % Roadmap: 71.9 % Stroomdiagram: 59.6 % Mindmap: 52.6 % Tijdslijn: 45.6 % Beslisboom: 26,3 % Animatie: 17.5 % Brug: 7.0 % Welke visualisatiemethode of -techniek? Strategie-gebruik = ja Mindmap: 52,6 % (31) 61,3 % (19) 65,5 % (19) Beslisboom: 26,3 % (15) 29,0 % (09) 27,6 % (08) Stroomdiagram: 59,6 % (36) 64,5 % (20) 65,5 % (19) Roadmap: 71,9 % (42) 74,2 % (23) 72,4 % (21) Brug: 7,0 % (04) 9,7 % (23) 10,3 % (03) ArchiMate model: 75,0 % (44) 71 % (22) 72,4 % (21) Tijdslijn: 45,6 % (26) 58,1 % (18) 58,6 % (17) Animatie: 18,6 % (11) 29 % (09) 34,5 % (10) Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management 11

14 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur % Mindmap Stroomdiagram Brug Tijdslijn Beslisboom Roadmap ArchiMate Animatie Welke visualisatiemethode of -techniek? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Dus: ArchiMate wordt onder de respondenten het meest toegepast. Indien de visualisatie wordt toegepast voor strategische doeleinden wordt Roadmap meer gebruikt dan ArchiMate; het aandeel Animatie neemt flink toe. Animatie scoort opmerkelijk hoog omdat het een vrij gespecialiseerde techniek is; waarschijnlijk rekent een aanzienlijk deel van de populatie ook de dia-overvloeimogelijkheden van Powerpoint tot deze categorie. Anders / meerdere, namelijk: One Pager overzicht van de belangrijkste high level model (data, technology, services, processen & services) op A0 formaat Aanvankelijk UML-achtige plaatjes, later meer Archimate-achtige % plaatjes, waarbij ik de formele symbolen soms verving door meer intuïtieve (zoals 50 een cilinder voor gegevensopslag) Applicatielandschap Back of the napkin schets, filmpje, staafdiagram, trendlijn 40 Bovengenoemde technieken (mindmap, beslisboom, etc.) worden niet vaak gebruik en over het algemeen ad hoc. Daarnaast gebruiken we een eigen techniek om het applicatie landschap 30 (in relatie tot infrastructuur) in beeld te brengen BPM tooling Business canvas Schetsen BusinessProcessArchitectuur 20 schema s (ValueChain & BPMN) Applicatielandschaptekening in MS Visio en PPT (Componenten en interfaces) Infrastructuurlandschaptekeningen in MS Visio en PPT (Componenten 10 en netwerken) Diagrammen, schetsen, informele tekeningen Dienstverleningsmodel Eigen opzet 0 systeemmodel < 1 jaar 1-3 jaar Excel diagrams Hoofdlijn processchema s (organisatieview) Applicaties geplot op hoofdlijn Visualisatie van de open antwoorden met een tagcloud. (Bij deze tagcloud zijn de gegevens niet voorbewerkt zoals bij de tagcloud van vraag 2c, de antwoorden zijn dermate divers dat harmonisatie van schrijfstijl of classificatie niet relevant is) 12

15 Vragen en resultaten processen. Applicaties gegroepeerd naar functionele gebieden. Hoofdlijn gegevensgroepen geplot op bedrijfseenheden Ik zie visualisatie als een gebrekkige vorm van communicatie. In de praktijk breng ik beelden daarom steeds vaker over van mens tot mens, door gesprekken aan tafel of bij de koffieautomaat of op de achterkant van een bierviltje of door te verwijzen naar een artikel, tweet of blog. Mijn praktijkervaring is dat de meeste mensen waarmee ik spreek niets of nauwelijks iets hebben met visualisaties of modellen maar een verhaal willen horen. Bijv. een verhaal: wat gaat er veranderen? Wat betekent een nieuwe architectuurkeuze voor mij persoonlijk? Moet ik anders gaan werken? Etc. Visualisaties/modellen gebruiken we daarom spaarzaam, alleen maar voor doelgroepen die die taal ook graag spreken, vaak zijn dit ICT techneuten of procesanalisten of andere groepen die gewend zijn met modellen te werken Lagenmodellen. UML model. Metaforen. Tekenen met foto s (storyboarding) Powerpoint; powerpoint posters Powerpoint/visio toegespitst op stakeholders (m.n. management) Rich pictures, serious gaming (als je dat ook als visualisatie beschouwt) System Architect modellen Tekeningen/Schetsen Visgraat, swimming lane, bedrijfsfunctiehiërarchie, div. procesmodellen, dfd achtige modellen Visio Visio Visio-presentaties met goedgekozen plaatjes. C. Hoe positief bent u over de gebruikte visualisatiemethoden of -technieken? Zeer tevreden: 10,3 % Redelijk tevreden: 62,1 % Neutraal: 17,2 % Redelijk ontevreden: 12,1 % Zeer ontevreden: 0,0 % Hoe positief bent u over de gebruikte methoden of technieken? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Zeer tevreden: 11,7 % (07) 6,5 % (02) 10,3 % (03) Redelijk tevreden: 61,7 % (37) 74,2 % (23) 69,0 % (20) Neutraal: 16,7 % (10) 6,5 % (02) 6,9 % (02) Redelijk ontevreden: 11,7% (07) 12,9 % (04) 13,8 % (04) Zeer ontevreden: 0,0 % (00) 0,0 % (00) 0,0 % (00) Dus: Men is overwegend Redelijk tevreden en vermoedt blijkbaar dat er ruimte voor verbetering is. Als de visualisatie wordt ingezet bij strategievorming wordt Neutraal minder vaak gekozen, het belang van visualisatie neemt kennelijk toe. Men wordt geprononceerder: zowel Redelijk ontevreden neemt toe maar Redelijk tevreden neemt méér toe. % Zeer tevreden Neutraal Zeer ontevreden Redelijk tevreden Redelijk ontevreden Hoe positief bent u? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management 13

16 14 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

17 Vragen en resultaten 5. Waarom gebruikt u EA-visualisatie, met welk doel? Visualisaties kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden, zoals het overdragen van kennis, inzicht verkrijgen in de samenhang van architecturen of componenten. A. Wat is voor u het belangrijkste doel dat u met een visualisatie nastreeft? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Het delen van kennis: 84,9 % Het uitwisselen van ideeën: 79,2 % Plannen: 28,3 % Vergelijking van alternatieve keuzemogelijkheden: 50,9 % Wel doel streeft u na met de visualisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Delen van kennis: 85,5 % (47) 92,9 % (26) 92,3 % (24) Uitwisselen van ideeën: 80,0 % (44) 85,7 % (24) 84,6 % (22) Plannen: 29,1 % (16) 35,7 % (10) 34,6 % (09) Vergelijken alternatieven: 49,1 % (27) 60,7 % (17) 53,8 % (14) Dus: % Het belang van het verschaffen van inzicht en overzicht komt hier duidelijk tot uiting. De afname van het gebruik voor alle doeleinden bij Voor directie, senior management kan erop wijzen dat meer informele methoden, zoals Back of the Napkin, meer geschikt geacht worden. Welk doel streeft u na? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Delen van kennis Plannen Uitwisselen van ideeën Vergelijken alternatieven Anders / meerdere, namelijk: Anderen informeren Beinvloeden van stakeholders, beslissingen ondersteunen Bewaking samenhang (met name tussen business, informatie en technische architectuur) Brainstorm, opdoen van ideeen en oplossingsrichtingen Communicatie Communiceren van keuzen voor beslissers % Consequenties inzichtelijke 50 maken van het gevoerde beleid en de alternatieven De gegeven opties zijn rationele zaken. Mijn doel is overdracht van beleving en ambitie, zeg maar emotionele zaken. Beslissingen worden voor minsten 50% op emotionele gronden genomen De visualisaties worden bij ons gemaakt in een EA-tool, en vormen daarmee de hoofd-toegang tot onderliggende gegevens. Het gaat dus niet alleen om de visualisaties aan zich, maar veel meer om de ontsluiting van de bijbehorende gegevens Discussie enablen Het abstraheren en daarmee inzichtelijk maken van complexe situaties met als doel te komen tot vereenvoudiging van cq. overzichtelijk krijgen van een probleem Het kunnen confronteren met extreme standpunten (bijv. van gecentraliseerd naar gedecentraliseerd, van bezit naar gebruik, van koop naar lease etc.) en de conseqenties daarvan Het ondersteunen van strategische Hoeveel besluitvorming jaar ervaring? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior manag 15

18 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur Het opstarten van een inhoudelijke discussie (praatplaat) Het structureren en toetsen van ideeën/kennis Het verkrijgen van een afgewogen beslissing vanuit het management In principe voor alles inzetbaar, soms handiger, soms minder, hangt ook af van communicatiedoelgroep Inzicht geven in huidige (complexe) situatie Inzicht in huidige situatie voor (o.a.) businessmanagement Analyseinstrument voor informatieplanning (zelfde gegevens in meerdere applicaties, zelfde functionaliteit in meerder applicaties, veel applicaties voor 1 proces e.d.) Inzicht in samenhang/afhankelijkheden Inzicht verkrijgen in samenhang Inzichtelijk maken van complexiteit Nvt Ondersteunen van besluitvorming Ontwerpen, communicatiemiddel Overbrengen gezamenlijke visie Overtuigen Verhelderen/completeren van beeld van huidige en toekomstige situatie Verstekken van inzicht in de samenhang van business- en it componenten Voornamelijk gewoon vanwege: Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden... Makkelijker te bevatten en te analyseren, om meer grip te krijgen. Het een-na-belangrijkste doel is? Communicatie naar verschillende stakeholders Concepten verduidelijken / praatplaat Delen van kennis Delen van kennis Delen van kennis Documentatie, vastlegging van huidige en toekomstige (gewenste) structuren Een gemeenschappelijk beeld creeëren Eengezindheid verkrijgen over de to be architectuur Heldere communicatie van de vragen die spelen met eindgebruikers en stakeholders bij projecten, om toe te lichten wat er in het project speelt Het beheren van (architectuur) kennis Het delen van kennis Het delen van kennis Het delen van kennis en informatie uitwisselen is minder belangrijk Het delen van kennis ofwel documenteren Het opsporen / inventariseren van knelpunten, het structureren van kennis = deelaspect van delen van kennis Migratiepad aan kunnen geven Na communicatie van/over is het een-na-belangrijkste het gefundeerd kunnen nemen van de juiste beslissingen Ontwerpen Overtuigen en ter besluit vorming Plannen Reclame voor de EA-functie: door de visualisaties breder bekend te maken, wordt het draagvlak voor EA ook groter Uitwisselen van ideeen Uitwisselen van ideeen Vastleggen afspraken Vastleggen van de architectuur Verbreden van de doelgroep. Mijn doel is dat iedereen, ook gewone mensen, snapt wat er aan de hand is Voor mij is er geen rangorde van doelen Zicht op op kwetsbare structuren/ risico s Zie hierboven. 16

19 Vragen en resultaten 17

20 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur 6. Wat visualiseert u? A. Wat brengt u met de visualisatie in kaart? Een wijziging van.? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) de businessarchitectuur? Product / dienst: 76,4 % Proces: 89,1 % Organisatie: 50,9 % de informatiearchitectuur? Gegevens: 63,6 % Applicatie-landschap: 96,4 % de technische architectuur? Middleware: 86,2 % Platform: 89,7 % Netwerk: 51,7 % Wat brengt u in kaart? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Business architectuur: Product / dienst: 75,4 % (43) 83,3 % (25) 78,6 % (22) Proces 89,5 % (51) 86,7 % (26) 89,3 % (25) Organisatie: 52,6 % (30) 56,7 % (17) 60,7 % (17) Informatie architectuur: Gegevens: 63,2 % (36) 51,7 % (15) 48,1 % (13) Applicatielandschap: 96,5 % (55) 100 % (29) 100 % (27) Technische architectuur: Middleware: 83,9 % (26) 89,5 % (17) 88,2 % (15) Platform: 87,1 % (27) 94,7 % (18) 88,2 % (15) Netwerk: 48,4 % (15) 52,6 % (10) 41,2 % (7) Dus: % Aspecten van de business- en informatie architectuur zijn over het algemeen belangrijker dan aspecten van de technische architecuur. Voor strategietoepassing wordt de technische architectuur belangrijker dan de business architectuur, voor directie neemt dat belang weer af. Het applicatielandschap wordt vaker in kaart gebracht dan de processen. Dit lijkt een trendbreuk te zijn waarin de enterprise architect de alignment tussen business en ICT méér met applicaties stuurt dan met processen. De verklaring kan ook liggen in het feit dat primaire processen minder aan veranderingen onderhevig zijn, zodat de behoefte aan inzicht in het meer dynamisch applicatielandshap groter is dan in de relatief stabiele bedrijfsprocessen. Wat brengt u in kaart?? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Product / dienst Organisatie Applicaties Platform Proces Gegevens Middleware Netwerk 18

21 Vragen en resultaten Anders / meerdere, namelijk: Alle infrastructuur componenten én hun onderlinge relatie Business doelen / requirements wijziginge in service / procing offerings (Business model canvas Compleet Archimate model. Alle lagen en aspecten Concepten Concrete problemen en hun oplossing De informatiebehoefte behorende bij de businessprocessen De vraagstelling is niet in overeenstemming met mijn beleving. We visualiseren al deze aspecten van tijd tot tijd maar e.e.a. is geheel afhankelijk van het soort vraagstuk. Deze visualisaties gebruiken we meer in de operationele sfeer bij architectuurwijzigingen. Als we visualiseren op EA (strategisch) niveau, gebruiken we dit soort doorsneden vrijwel nooit Focus op bestaande inrichting Inzet ESB ter vervanging van 1:1 interfaces met kopiëren van gegevens Met name de software architectuur Netwerk is van minder belang voor EA in de meeste gevallen omdat deze EA zich richt op het structureren op strategisch niveau Nvt Op den duur hopen wij alle onderdelen te visualiseren, maar op dit moment ligt de focus op de aangevinkte onderdelen Organisatie is afgelopen jaar gestart met een groot architectuurprogramma. Staat nog in kinderschoenen. Focus nu met name vanuit business. Suite Software AG aangeschaft, wordt momenteel uitgerold + ingericht Visie, kosten, waarbij het applicatielandschap en de technische architectuur toch wel heeft meeste voorkomt. 19

22 20 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

23 Vragen en resultaten 7. Doelgroep, afnemer, opdrachtgever A. Voor wie maakt u de visualisatie, wie is de doelgroep? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen: 10,7 % Directie, Senior Management: 85,7 % Project Manager: 73,2 % Architect: 75% Voor wie maakt u de visualisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management RvB of RvC 10,3 % (06) 12.9 % (04) 10,3 % (03) Directie, Snr Management 86,4 % (50) 90,3 % (28) 100 % (29) Project Manager 70,7 % (41) 74,2 % (23) 69,0 % (20) Architect 74,1 % (43) 80,6 % (25) 79,3 % (23) % Voor wie maakt u de visualisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management RvB of RvC Project Manager Directie, Snr Management Architect Anders / meerdere, namelijk: Alle project teams Business De business Deze vraag is te eenvoudig gesteld. In feite kan ik mijn antwoord er niet goed in kwijt. eindgebruikers, proceseigenaren, informatiemanagers, applicatiebeheerders (functioneel / technisch) Informatie-analisten / Processanalisten IT-engineers Informatiemanagement Informatiemanagement Middle management Informatiemanager Klanten Maar vooral daar waar het gebeurd: Aan operationeel management en het middlemanagement (korte termijn) en voor de specialisten onderling Maar: nog wel concreet bepalen wie welke views nodig heeft. Ontwerpers Ontwerpers Ontwerpers en ontwikkelaars Ontwerpers, bouwers Ontwikkelaars Ontwikkelaars, business managers Ook gebruikers (of vertegenwoordigers daarvan), software engineers, business consultants en vertegenwoordigers van software-leveranciers Ook voor collega-adviseurs Projectleden, Delivery partij Tot nu toe heeft slechts 1 visualisatie de boardroom gehaald, maar dat is niet onze primaire doelgroep. Doel is om de niveaus eronder voldoende inzicht te geven, om uiteindelijk de Raad van Bestuur de juiste beslissingen te laten nemen. Uitvoerders (ontwerpers/ontwikkelaars). Woordvoerders en smaakmakers in de gebruikersorganisaties 21

24 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur B. Is de afnemer tevens de opdrachtgever? Ja: 48,1 % Nee: 51,9 % Afnemer is opdrachtgever? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja ** èn voor Directie, senior management Ja: 48,1 % 54,8 % 51,7 % Nee: 51,9 % 45,2 % 48,3 % C. Wordt de visualisatie gebruikt door het senior management bij strategieontwikkeling? Ja: 54,5 % Nee: 45,5 % Bij strategieontwikkeling? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja ** èn voor Directie, senior management Ja: 54,5 % 100 % 100,0 % Nee: 45,5 % 0 % 0,0 % 22

25 Vragen en resultaten 23

26 24 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

27 Vragen en resultaten 8. Stalenkaart met voorbeelden? Een inventarisatie van EA-visualisaties zonder voorbeeld-afbeeldingen is ondenkbaar; bovendien streeft de Werkgroep VEA naar een schilderijententoonstelling met EA-platen. Indien u bereid bent beeldmateriaal te verstrekken om daarmee het EA-vakgebied verder te professionaliseren, geeft u hieronder s.v.p. uw adres op. We zullen dan binnenkort contact met u opnemen en stricte afspraken maken over geheimhouding, anonimisering, gebruik binnen de VEA-werkgroep en/of voor de afstudeeropdracht. Uw adres: Filter strategie = ja toegepast: 13 reacties: De overige 10 reacties: Wordt vervolgd? Om best practices op te stellen over (EA-)visualisaties als strategisch beslissingsinstrument zullen, als vervolg op deze enquête, enkele stakeholders binnen het senior management geïnterviewd worden. Indien uw afnemer/opdrachtgever daartoe bereid is, geeft u hieronder s.v.p. uw adres op. We zullen dan binnenkort contact met u opnemen en stricte afspraken maken over geheimhouding, anonimisering, gebruik binnen de VEA-werkgroep en/of voor de afstudeeropdracht. Uw adres: Hartelijke dank voor het invullen van de enquête en uw bijdrage aan het professionaliseren van het vakgebied. Indien u nog op- of aanmerkingen heeft of suggesties kunt u een mail sturen naar Met vriendelijke groet, PRP Wokke & drs. ing. AACM Reuser Werkgroep VEA 25

28 26 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

29 Vragen en resultaten Deel 3: Enquête-afsluiting 27

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012

NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012 NAF Insight: ArchiMate en domeintalen 1 November 2012 Harmen van den Berg, NAF-werkgroep ArchiMate-gebruik Een paar sfeerbeelden... Werkgroep ArchiMate-gebruik Kennis delen rond gebruik ArchiMate taal

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate en Architect Harmen van den Berg LAC 2011 November 2011 Aandachtsgebieden BiZZdesign Implementatie EA Richten Governance Implementatie BPE Inrichten

Nadere informatie

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen

Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Dit document bevat enkele visualisatie voorbeelden! PERSBERICHT Een nieuwe manier van managen met schetsen en tekeningen Wageningen, 22 juni 2010 Deze maand is er een boek verschenen van Mark Paauwe over

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect

Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF, ArchiMate en Architect Harmen van den Berg BiZZdesign BiZZdesign Designing your business is our business! Business model innovatie Enterprise architecture management

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Statistics Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Enterprise Architecture na 2012 Algemene gegevens 1. Functie Als u bij een

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Dragon1 EA Methode Bridge Training

Dragon1 EA Methode Bridge Training www.yvomar.nl DRAGON1 GEACCREDITEERDE TRAINING ORGANISATIE (ATO) Word Dragon1Certified Architect Maak grondig kennis met het VEA Kernmodel van Dragon1 Leer 10 veelgevraagde Architecture Baseline producten,

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Survey resultaten. Architectuursurvey. René Krouwel. januari 2016

Survey resultaten. Architectuursurvey. René Krouwel. januari 2016 Architectuursurvey René Krouwel januari 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een informatiesysteem, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

De Enterprise Architect als Great Communicator

De Enterprise Architect als Great Communicator De Enterprise Architect als Great Communicator Workshop! Wil Janssen Introductie + PoPa Communcatieprincipes Communicatie, structuur, EA Programma Opdracht ArchiMate en communicatie Architect of iets

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group

Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting. Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering met behulp van IT architectuur Uitrusting & Inrichting Charles M. Hendriks Digital-architect Schiphol Group 1 Architectuur en succesvol ontwerpen 2 Architectuur

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012 NAF Insight ArchiMate 8 maart 2012 Programma 14:00 14:30 Opening en introductie Marc Lankhorst, Novay en NAF-bestuur 14:30 16:45 Parallelsessies 1 & 2 16:45 18:00 Netwerken en eten 18:00 19:10 Open Space

Nadere informatie

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider Jeroen Luijkman Business analist Curriculum Vitae Profielschets Mijn naam is Jeroen, in de afgelopen jaren heb ik mij zelf ontwikkeld tot een allround, ervaren business analist. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Door Maarten Kooijman, November 2016? Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud analytics en business intelligence. Eén van

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Eén plaats, één taal, één waarheid

Eén plaats, één taal, één waarheid Eén plaats, één taal, één waarheid ARIS voor een betere klantservice bij de Rabobank Pieter van Langen 18 maart 2014 Rabobank ICT Missie We ondersteunen de Rabobank Groep met ICT-diensten voor de bancaire

Nadere informatie

Jamie Perkins: Maybe he has a brochure in here... something that explains it. (2010)

Jamie Perkins: Maybe he has a brochure in here... something that explains it. (2010) Jamie Perkins: Maybe he has a brochure in here... something that explains it. (2010) Vernieuwende samenwerking met betrekking tot Informatiemanagement en Enterprise Architectuur Meerwaarde voor bedrijfsleven

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

begin presentatie welkom naam jan vegt functie business consultant bedrijf www.2en40.nl 2 specialismes + E A I Enterprise Application Integration EAI integratie-vraagstukken veel meer details bij Rita

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Leveranciers bijeenkomst

Leveranciers bijeenkomst Leveranciers bijeenkomst Deelsessie Operatie NUP Operatie NUP Even kennismaken Convenant Doorontwikkeling Software Catalogus Content Architectuur hulpmiddelen Standaardisatie en Compliancy Koppeling Business

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Informatie Architect

Functiebeschrijving Informatie Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo, een open source geo viewer De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo Flamingo is eenvoudig door gebruikers zelf te configureren. Flamingo is veelzijdig in het bieden van eenvoudige toegang

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur

Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Digitale Duurzaamheid & Enterprise Architectuur Dr. Raymond Slot Lector Enterprise Architectuur Hogeschool Utrecht 9 November 2015 Lectoraat Architectuur voor Digitale Informatie Systemen Opleidingen Master

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Het verhaal van de EA. The voice of the architect

Het verhaal van de EA. The voice of the architect Het verhaal van de EA The voice of the architect Marcel van Nunen is hoofd strategie en innovatie bij de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken. Tevens is hij voorzitter van de

Nadere informatie

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT)

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT) (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT Amsterdam, Juli 2013 Ferry J. de Jong (hoofd ICT) Index Document informatie...3 Document locatie...3 Versie geschiedenis...3 Eigenaar...3 Distributie...3

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Wat drijft het werkveld?

Wat drijft het werkveld? Wat drijft het werkveld? Presentatie uitkomsten survey Jacob Brunekreef, Fontys ICT Jacob Brunekreef Meer dan 25 jaar werkzaam in de IT Nu: Projectleider EQuA project, Fontys ICT Adviseur / trainer bij

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Lifecycle Management: opereren onder architectuur Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Agenda Introductie mijzelf en ArchiXL Korte inleiding Lifecycle Management methodiek Inzicht in status Inzicht in

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie