Visualisatie van Enterprise architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visualisatie van Enterprise architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces"

Transcriptie

1 enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur ten behoeve van het strategisch besluitvormingsproces resultaten van Plateau 1: kwantitatief onderzoek Paul Wokke Bedrijfskundige Informatica Hogeschool Arnhem en Nijmegen

2 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur Resultaten van de enquête: inhoudsopgave Samenvattende conclusies: 2 Deel 1: Kader en context; Enquête-aankondiging en -uitnodiging 3 Deel 2: De enquête: vragen en resultaten 7 Deel 3: Enquête-afsluiting en vervolgacties 7 Samenvattende conclusies 1. Bijna alle architecten gebruiken visualisaties (98,3%); Architectuur is communicatie. 2. Indien de visualisatie bedoeld is voor strategievorming wordt altijd een visualisatiemethode of -techniek gebruikt. Dit geldt ook als de directie en het senior management de beoogde doelgroep is. 3. De modelleertaal ArchiMate is over het algemeen de meestgehanteerde visualisatiemethode (75%). Indien de visualisatie echter bedoeld is voor strategievorming, wordt Roadmap het meest gebruikt; het aandeel dat Animatie inneemt verdubbelt daarbij naar 35%. 4. Over visualisatiemethoden en -technieken is men overwegend Redelijk tevreden ; men vermoedt echter dat er ruimte voor verbetering is. Indien de visualisatie bedoeld is voor strategievorming wordt echter vaker Redelijk ontevreden dan Zeer tevreden genoemd. 5. Het delen van kennis is het meest nagestreefde doel van EA-visualisatie. Indien het kennisdeling met directie en senior management betreft neemt het aandeel van EA-visualisaties af. 6. Aspecten van de business- en informatie architectuur worden veelvuldiger in beeld gebracht dan aspecten van de technische architecuur. Voor strategietoepassing echter wordt de technische architectuur belangrijker geacht dan de business architectuur. Indien de directie en het senoir management de afnemer van de visualisatie zijn neemt dat belang van de technische architectuur weer af. 7. Het applicatielandschap wordt vaker in kaart gebracht dan de processen. Dit lijkt een trendbreuk te zijn waarbij de architect de alignment tussen business en ICT méér met applicaties stuurt dan met processen. Wellicht zijn primaire processen minder aan veranderingen onderhevig zodat de behoefte aan inzicht in het meer dynamisch applicatielandschap groter is dan in de relatief stabiele bedrijfsprocessen. 2

3 Deel 1: Kader en context, Enquête-aankondiging en -uitnodiging Kader en context Dit kwantitatieve onderzoek maakt deel uit van de afstudeeropdracht Visualisatie van Enterprise architectuur voor de afronding van de opleiding Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. De in april en mei 2012 uitgevoerde enquête vormt, samen met literatuuronderzoek, het eerste plateau waarin het aanbod van EA-visualisaties is bekeken. Doel was te komen tot een inventarisatie van de huidige praktijk en te achterhalen: Wat is de huidige praktijk rond de visualisatie van Enterprise architectuur? (= het NAF-gerelateerde aanbod van visualisaties) Welke EA-visualisatietechnieken worden momenteel toegepast? Welke doelgroepen worden beoogd? Welke doelen worden (door architecten) nagestreefd? De doelgroep bestond uit leden van de gehele architectuurcommunity, d ie van het NAF in bijzonder De enquête is uitgevoerd binnen de NAF werkgroep Visual Enterprise Architecture (VEA) waarbij een inhoudelijke bijdrage is geleverd door Arnold Reuser. Paul Wokke, Enquête-aankondiging en -uitnodiging Vóóraankondigingen voor de enquête en uitnodigingen voor deelname zijn via het online publicatiemedium van NAF (www.vianovaarchitectura.nl) en sociale media verstuurd (twitter en LinkedIn). 1

4 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur De context van de enquête is ook op de openingspagina van de enquête geplaatst, omdat niet alle respondenten via de ViaNova site gekomen zullen zijn. Inzicht in de potentie van EA-visualisatie ook ú kunt meeprofiteren met dit onderzoek als u de enquête invult. Van harte nodigen wij u uit: het beantwoorden van de 12 korte gesloten vragen en 2 open vragen zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen en kan volledig anoniem gebeuren. De enquête die hier te vinden is biedt vele mogelijkheden: Met deze inventarisatie krijgen wij krijgen inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de visualisatie van Enterprise Architectuur. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde van visualisatie ten behoeve van het strategische beslissingsproces, het onderwerp van een afstudeeropdracht van ondergetekende. U verkrijgt de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken omtrent visualisatie van Enterprise Architectuur. Uw antwoorden geven immers recht op inzage in resultaten van het onderzoek. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u dit kenbaar maken, na het invullen van de enquête, met het verzenden van een . De enquête maakt deel uit van een onderzoek t.b.v. de Werkgroep Visual Enterprise Architecture (VEA) binnen het Nederlands Architectuur Forum (NAF). Tevens wil het bijdragen aan de missie van de Werkgroep VEA: Het bevorderen van het gebruik van visualisatie methoden en -technieken bij Enterprise Architecture en het delen van kennis hierover, om hiermee de rol en toegevoegde waarde van EA en architecten voor organisaties te vergroten. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en bewaard, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor beperkte aanwending van uw gegevens. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u via contact opnemen. PRP Wokke & drs.ing. AACM Reuser Werkgroep VEA 2

5 Vragen en resultaten 3

6 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur Inventarisatie-onderzoek Visualisatie van EA Oproep (ViaNova, LinkedIn, Twitter, ) Doe mee met onderzoek naar visualisatie van Enterprise Architectuur! Maar 12 korte vragen, Please ReTweet #entarch #naf De enquête: 1. Inventarisatie-onderzoek Visualisatie van Enterprise Architectuur Inzicht in de potentie van EA-visualisatie - ook ú kunt meeprofiteren met dit onderzoek als u de enquête invult. Van harte nodigen wij u uit: het beantwoorden van de 12 korte gesloten vragen en 2 open vragen zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen en kan volledig anoniem gebeuren. De enquête biedt vele mogelijkheden: Met deze inventarisatie krijgen wij krijgen inzicht in de huidige stand van zaken omtrent de visualisatie van Enterprise Architectuur. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde van visualisatie ten behoeve van het strategische beslissingsproces, het onderwerp van een afstudeeropdracht van ondergetekende. U verkrijgt de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken omtrent visualisatie van Enterprise Architectuur. Uw antwoorden geven immers recht op inzage in resultaten van het onderzoek. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u dit kenbaar maken, na het invullen van de enquête, met het invoeren van uw adres. 2. NAF-Werkgroep Visuele Enterprise Architecture De enquête maakt deel uit van een onderzoek t.b.v. de Werkgroep Visual Enterprise Architecture (VEA) binnen het Nederlands Architectuur Forum (NAF). Tevens wil het bijdragen aan de missie van de Werkgroep VEA: Het bevorderen van het gebruik van visualisatie methoden en -technieken bij Enterprise Architecture en het delen van kennis hierover, om hiermee de rol en toegevoegde waarde van EA en architecten voor organisaties te vergroten. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en bewaard, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor beperkte aanwending van uw gegevens. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u via contact opnemen. Met vriendelijke groet, PRP Wokke & drs.ing. AACM Reuser Werkgroep VEA 4

7 Vragen en resultaten 5

8 6 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

9 Vragen en resultaten Deel 2: De enquête: vragen en resultaten Over de tabellen en grafieken de 2 e en 3 e kolom: Dit onderzoek inventariseert visualisatie-methoden en -technieken bij Enterprise Architectuur; 63 respondenten hebben de enquête ingevuld na een algemen oproep via twitter, LinkedIn en ViaNova. Omdat in de afstudeeropdracht de focus is aangebracht ten behoeven van strategische beslissingen is in onderstaande tabellen en grafieken dezelfde focus aangebracht: De 1 e kolom bevat respons van de gehele onderzoekspopulatie De 2 e kolom bevat de respons van een gefilterde populatie, namelijk de respondenten die ja hebben geantwoord op vraag 7c: Wordt de visualisatie gebruikt bij strategieontwikkeling? De 3 e kolom bevat de respons van een subselectie van de deelpopulatie van 2e kolom; deze respondenten hebben bovendien aangegeven dat de visualisatie bestemd is voor directie en senior management (vraag 7a). Bovendien is tussen haakjes het aantal respondenten per vraag vermelden. 3. Enterprise Architectuur: hoeveel ervaring, welk belang A: Hoeveel jaar ervaring heeft u met Enterprise Architectuur? < 1 jaar: 6,7 % 1-3 jaar: 28,3 % 3-6 jaar: 26,7 % > 6 jaar: 38,3 % Hoeveel jaar ervaring heeft u met EA? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja én Voor directie, senior management < 1 jaar: 8,1 % (05) 9,7 % (03) 10,3 % (03) 1-3 jaar: 29,0 % (18) 25,8 % (08) 24,1 % (07) 3-6 jaar: 25,8 % (16) 16,1 % (05) 17,2 % (05) > 6 jaar: 37,1 % (23) 48,4 % (15) 48,3 % (14) Dus: % De meeste respondenten hebben meer dan 6 jaar ervaring met Enterprise Architectuur. Naarmate de respondent meer ervaring heeft met EA wordt vaker toegepast ten behoeve van strategische toepassingen. Hoeveel jaar ervaring? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management < 1 jaar 1-3 jaar 3-6 jaar > 6 jaar 7

10 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur B: Hoe belangrijk is (enterprise) architectuur binnen uw organisatie? Van cruciaal belang: 24,6 % Belangrijk: 55,7 % Neutraal: 13,1 % Van ondergeschikt belang: 6,6 % Zeer onbelangrijk: 0.0 % Hoe belangrijk is architectuur binnen uw organisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja én Voor directie, senior management Van cruciaal belang: 25,4% (16) 29 % (09) 31,0 % (09) Belangrijk: 55,6 % (35) 58,1 % (18) 55,2 % (16) Neutraal: 12,7 % (8) 9,7 % (03) 10,3 % (03) Van ondergeschikt belang: 6,3 % (04) 3,2 % (01) 3,4 % (01) Zeer onbelangrijk: 0,0 % (00) 0,0 % (00) 0,0 % (00) Dus: De meeste respondenten vinden dat EA een belangrijke rol speelt in hun organisatie. Dit belang neemt toe indien EA wordt ingezet voor strategische doeleinden. Opmerkelijk is dat het belang weer relatief afneemt indien de visualisatie vaker voor directie en senior management wordt gemaakt. Mogelijke oorzaak is de toename van het aandeel van cruciaal belang. % Hoe belangrijk is architectuur? 'Strategie-gebruik = ja' 'Strategie-gebruik = ja' èn 'Voor directie, senior management Van cruciaal belang Belangrijk Neutraal Zeer onbelangrijk Van ondergeschikt belang % < 1 jaar 1-3 jaar 3-6 jaar 8

11 Vragen en resultaten C. Wat is uw functie, welke rol vult u in? (meerdere antwoorden zijn mogelijk!) Adviseur Adviseur Informatiebeleid Enterprise architect Adviseur op gebied van (Enterprise) Architectuur Business Architect Business architect Business Consultant Enterprise Architect Business IT Consultant Informatie Architect Consultant Consultant bij het helpen opzetten van de the EA group Consultant, architect CTO, Enterprise Architect Directeur, softwareontwikkelaar en adviseur overheid (architectuur, informatiemanagement en ICT) Docent hoge school EA adviseur Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise Architect Enterprise architect (met focus op digitale en mobiele dienstverlening) Enterprise Architect Business/Informatie Architect Enterprise architect, rol in ontwikkeling Enterprise Consultant/Enterprise Architect Functie Enterprise Architect, rol Enterprise Architect. In de praktijk vaak bezig met strategische trajecten, lange termijn visies, governance, principes, sourcing vraagstukken, verandermanagement, change agent Functie: Beleidsadviseur. Rol: Enterprise Architect Functie: informatiemanager Rol: informatie architect Lid van werkgroep om domeinarchitectuur voor Veiligheidsregio s op te stellen Functie: IT Architect Rol: Bedrijfsanalist, Consultant, Technisch specialist, Enterprise Architect; Hoofd Architectuur, Lead Architect; ICT Architect ICT Consultant (officieel) Enterprise Architect (praktisch) Ik ben zelfstandig IT architect die meermaals de rol van EA heeft verduld Ik heb 8 jaar als IT-architect gewerkt aan het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Inmiddels werk ik als IT-architect voor Defensie, helaas kan ik dat minder over kwijt. In beide gevallen werk(te) ik deels als Enterprise Architect en deels als Solution Architect Informatie architect Informatie-architect Informatiemanager Informatiemanager Informatiemanager Infrastructuur Architect Redacteur documentatie IT architect IT Architect Manager architecten Manager Architectuur Manager Bedrijfsinformatie & Kwaliteit Principal Architect, Architectuur Consultant Procesadviseur tbv de afdeling die zich bezighoudt met Ontwikkeling Managementinformatie en Functioneel Beheer van bepaalde kernsystemen Product Manager Senior adviseur proces- en informatiemanagement Senior business analist (voorheen IT architect Senior consultant SAP EAM Architect Mobile Solution Architect tav Applicatie landschap Sr. EA consultant Sr. Enterprise Architect Technisch Architect Zelfstandig (enterprise) architect. Ook ingehuurd in deze functie. Visualisatie van de open antwoorden met een tagcloud. (Om consistentie in schrijfwijze van identieke entiteiten te bewerkstelligen zijn gegevens voorbewerkt) 9

12 10 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

13 Vragen en resultaten 4. Visualisatiemethoden en -technieken Visualisatie bij Enterprise Architectuur is een algemeen begrip, een representatie, en kan vele vormen aannemen. Toepassingen variëren van een globaal informeel Visio-schema of een Powerpoint presentatie, tot de representatie in een model of een 3D animatie van processen of architecturen. A. Gebruikt u wel eens visualisatiemethoden of -technieken? Ja: 98,3 % Nee: 1,7 % Gebruikt u wel eens visualisatiemethoden of -technieken? Strategie-gebruik = ja Ja: 98,3 % (59) 100 % (30) 100 % (28) Nee: 1,7 % (01) 0 % (00) 0 % (00) Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Dus: Bijna alle architecten gebruiken visualisaties (98,3 %). Indien de visualisatie bedoeld is voor strategievorming wordt altijd een visualisatiemethode of -techniek gebruikt. Dit geldt ook als directie en senior management de beoogde doelgroep is. B. Zo ja, welke? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Mindmap: 52,6 Vraag % 4: Gebruikt u wel eens Roadmap: visualisatiemethoden 71,9 % of -technieken? Tijdslijn: Zo ja, 45,6 welke? % Beslisboom: 26,3 (meedere % antwoorden zijn Brug: mogelijk) 7,0 % Animatie: 17,5 % Stroomdiagram: 59,6 % ArchiMate model: 75,4 % Brug: 7.0 % Animatie: 17.5 % ArchiMate model: 75.0 % Beslisboom: 26,3 % Tijdslijn: 45.6 % Roadmap: 71.9 % Mindmap: 52.6 % Stroomdiagram: 59.6 % ArchiMate model: 75.0 % Roadmap: 71.9 % Stroomdiagram: 59.6 % Mindmap: 52.6 % Tijdslijn: 45.6 % Beslisboom: 26,3 % Animatie: 17.5 % Brug: 7.0 % Welke visualisatiemethode of -techniek? Strategie-gebruik = ja Mindmap: 52,6 % (31) 61,3 % (19) 65,5 % (19) Beslisboom: 26,3 % (15) 29,0 % (09) 27,6 % (08) Stroomdiagram: 59,6 % (36) 64,5 % (20) 65,5 % (19) Roadmap: 71,9 % (42) 74,2 % (23) 72,4 % (21) Brug: 7,0 % (04) 9,7 % (23) 10,3 % (03) ArchiMate model: 75,0 % (44) 71 % (22) 72,4 % (21) Tijdslijn: 45,6 % (26) 58,1 % (18) 58,6 % (17) Animatie: 18,6 % (11) 29 % (09) 34,5 % (10) Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management 11

14 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur % Mindmap Stroomdiagram Brug Tijdslijn Beslisboom Roadmap ArchiMate Animatie Welke visualisatiemethode of -techniek? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Dus: ArchiMate wordt onder de respondenten het meest toegepast. Indien de visualisatie wordt toegepast voor strategische doeleinden wordt Roadmap meer gebruikt dan ArchiMate; het aandeel Animatie neemt flink toe. Animatie scoort opmerkelijk hoog omdat het een vrij gespecialiseerde techniek is; waarschijnlijk rekent een aanzienlijk deel van de populatie ook de dia-overvloeimogelijkheden van Powerpoint tot deze categorie. Anders / meerdere, namelijk: One Pager overzicht van de belangrijkste high level model (data, technology, services, processen & services) op A0 formaat Aanvankelijk UML-achtige plaatjes, later meer Archimate-achtige % plaatjes, waarbij ik de formele symbolen soms verving door meer intuïtieve (zoals 50 een cilinder voor gegevensopslag) Applicatielandschap Back of the napkin schets, filmpje, staafdiagram, trendlijn 40 Bovengenoemde technieken (mindmap, beslisboom, etc.) worden niet vaak gebruik en over het algemeen ad hoc. Daarnaast gebruiken we een eigen techniek om het applicatie landschap 30 (in relatie tot infrastructuur) in beeld te brengen BPM tooling Business canvas Schetsen BusinessProcessArchitectuur 20 schema s (ValueChain & BPMN) Applicatielandschaptekening in MS Visio en PPT (Componenten en interfaces) Infrastructuurlandschaptekeningen in MS Visio en PPT (Componenten 10 en netwerken) Diagrammen, schetsen, informele tekeningen Dienstverleningsmodel Eigen opzet 0 systeemmodel < 1 jaar 1-3 jaar Excel diagrams Hoofdlijn processchema s (organisatieview) Applicaties geplot op hoofdlijn Visualisatie van de open antwoorden met een tagcloud. (Bij deze tagcloud zijn de gegevens niet voorbewerkt zoals bij de tagcloud van vraag 2c, de antwoorden zijn dermate divers dat harmonisatie van schrijfstijl of classificatie niet relevant is) 12

15 Vragen en resultaten processen. Applicaties gegroepeerd naar functionele gebieden. Hoofdlijn gegevensgroepen geplot op bedrijfseenheden Ik zie visualisatie als een gebrekkige vorm van communicatie. In de praktijk breng ik beelden daarom steeds vaker over van mens tot mens, door gesprekken aan tafel of bij de koffieautomaat of op de achterkant van een bierviltje of door te verwijzen naar een artikel, tweet of blog. Mijn praktijkervaring is dat de meeste mensen waarmee ik spreek niets of nauwelijks iets hebben met visualisaties of modellen maar een verhaal willen horen. Bijv. een verhaal: wat gaat er veranderen? Wat betekent een nieuwe architectuurkeuze voor mij persoonlijk? Moet ik anders gaan werken? Etc. Visualisaties/modellen gebruiken we daarom spaarzaam, alleen maar voor doelgroepen die die taal ook graag spreken, vaak zijn dit ICT techneuten of procesanalisten of andere groepen die gewend zijn met modellen te werken Lagenmodellen. UML model. Metaforen. Tekenen met foto s (storyboarding) Powerpoint; powerpoint posters Powerpoint/visio toegespitst op stakeholders (m.n. management) Rich pictures, serious gaming (als je dat ook als visualisatie beschouwt) System Architect modellen Tekeningen/Schetsen Visgraat, swimming lane, bedrijfsfunctiehiërarchie, div. procesmodellen, dfd achtige modellen Visio Visio Visio-presentaties met goedgekozen plaatjes. C. Hoe positief bent u over de gebruikte visualisatiemethoden of -technieken? Zeer tevreden: 10,3 % Redelijk tevreden: 62,1 % Neutraal: 17,2 % Redelijk ontevreden: 12,1 % Zeer ontevreden: 0,0 % Hoe positief bent u over de gebruikte methoden of technieken? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Zeer tevreden: 11,7 % (07) 6,5 % (02) 10,3 % (03) Redelijk tevreden: 61,7 % (37) 74,2 % (23) 69,0 % (20) Neutraal: 16,7 % (10) 6,5 % (02) 6,9 % (02) Redelijk ontevreden: 11,7% (07) 12,9 % (04) 13,8 % (04) Zeer ontevreden: 0,0 % (00) 0,0 % (00) 0,0 % (00) Dus: Men is overwegend Redelijk tevreden en vermoedt blijkbaar dat er ruimte voor verbetering is. Als de visualisatie wordt ingezet bij strategievorming wordt Neutraal minder vaak gekozen, het belang van visualisatie neemt kennelijk toe. Men wordt geprononceerder: zowel Redelijk ontevreden neemt toe maar Redelijk tevreden neemt méér toe. % Zeer tevreden Neutraal Zeer ontevreden Redelijk tevreden Redelijk ontevreden Hoe positief bent u? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management 13

16 14 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

17 Vragen en resultaten 5. Waarom gebruikt u EA-visualisatie, met welk doel? Visualisaties kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden, zoals het overdragen van kennis, inzicht verkrijgen in de samenhang van architecturen of componenten. A. Wat is voor u het belangrijkste doel dat u met een visualisatie nastreeft? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Het delen van kennis: 84,9 % Het uitwisselen van ideeën: 79,2 % Plannen: 28,3 % Vergelijking van alternatieve keuzemogelijkheden: 50,9 % Wel doel streeft u na met de visualisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Delen van kennis: 85,5 % (47) 92,9 % (26) 92,3 % (24) Uitwisselen van ideeën: 80,0 % (44) 85,7 % (24) 84,6 % (22) Plannen: 29,1 % (16) 35,7 % (10) 34,6 % (09) Vergelijken alternatieven: 49,1 % (27) 60,7 % (17) 53,8 % (14) Dus: % Het belang van het verschaffen van inzicht en overzicht komt hier duidelijk tot uiting. De afname van het gebruik voor alle doeleinden bij Voor directie, senior management kan erop wijzen dat meer informele methoden, zoals Back of the Napkin, meer geschikt geacht worden. Welk doel streeft u na? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Delen van kennis Plannen Uitwisselen van ideeën Vergelijken alternatieven Anders / meerdere, namelijk: Anderen informeren Beinvloeden van stakeholders, beslissingen ondersteunen Bewaking samenhang (met name tussen business, informatie en technische architectuur) Brainstorm, opdoen van ideeen en oplossingsrichtingen Communicatie Communiceren van keuzen voor beslissers % Consequenties inzichtelijke 50 maken van het gevoerde beleid en de alternatieven De gegeven opties zijn rationele zaken. Mijn doel is overdracht van beleving en ambitie, zeg maar emotionele zaken. Beslissingen worden voor minsten 50% op emotionele gronden genomen De visualisaties worden bij ons gemaakt in een EA-tool, en vormen daarmee de hoofd-toegang tot onderliggende gegevens. Het gaat dus niet alleen om de visualisaties aan zich, maar veel meer om de ontsluiting van de bijbehorende gegevens Discussie enablen Het abstraheren en daarmee inzichtelijk maken van complexe situaties met als doel te komen tot vereenvoudiging van cq. overzichtelijk krijgen van een probleem Het kunnen confronteren met extreme standpunten (bijv. van gecentraliseerd naar gedecentraliseerd, van bezit naar gebruik, van koop naar lease etc.) en de conseqenties daarvan Het ondersteunen van strategische Hoeveel besluitvorming jaar ervaring? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior manag 15

18 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur Het opstarten van een inhoudelijke discussie (praatplaat) Het structureren en toetsen van ideeën/kennis Het verkrijgen van een afgewogen beslissing vanuit het management In principe voor alles inzetbaar, soms handiger, soms minder, hangt ook af van communicatiedoelgroep Inzicht geven in huidige (complexe) situatie Inzicht in huidige situatie voor (o.a.) businessmanagement Analyseinstrument voor informatieplanning (zelfde gegevens in meerdere applicaties, zelfde functionaliteit in meerder applicaties, veel applicaties voor 1 proces e.d.) Inzicht in samenhang/afhankelijkheden Inzicht verkrijgen in samenhang Inzichtelijk maken van complexiteit Nvt Ondersteunen van besluitvorming Ontwerpen, communicatiemiddel Overbrengen gezamenlijke visie Overtuigen Verhelderen/completeren van beeld van huidige en toekomstige situatie Verstekken van inzicht in de samenhang van business- en it componenten Voornamelijk gewoon vanwege: Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden... Makkelijker te bevatten en te analyseren, om meer grip te krijgen. Het een-na-belangrijkste doel is? Communicatie naar verschillende stakeholders Concepten verduidelijken / praatplaat Delen van kennis Delen van kennis Delen van kennis Documentatie, vastlegging van huidige en toekomstige (gewenste) structuren Een gemeenschappelijk beeld creeëren Eengezindheid verkrijgen over de to be architectuur Heldere communicatie van de vragen die spelen met eindgebruikers en stakeholders bij projecten, om toe te lichten wat er in het project speelt Het beheren van (architectuur) kennis Het delen van kennis Het delen van kennis Het delen van kennis en informatie uitwisselen is minder belangrijk Het delen van kennis ofwel documenteren Het opsporen / inventariseren van knelpunten, het structureren van kennis = deelaspect van delen van kennis Migratiepad aan kunnen geven Na communicatie van/over is het een-na-belangrijkste het gefundeerd kunnen nemen van de juiste beslissingen Ontwerpen Overtuigen en ter besluit vorming Plannen Reclame voor de EA-functie: door de visualisaties breder bekend te maken, wordt het draagvlak voor EA ook groter Uitwisselen van ideeen Uitwisselen van ideeen Vastleggen afspraken Vastleggen van de architectuur Verbreden van de doelgroep. Mijn doel is dat iedereen, ook gewone mensen, snapt wat er aan de hand is Voor mij is er geen rangorde van doelen Zicht op op kwetsbare structuren/ risico s Zie hierboven. 16

19 Vragen en resultaten 17

20 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur 6. Wat visualiseert u? A. Wat brengt u met de visualisatie in kaart? Een wijziging van.? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) de businessarchitectuur? Product / dienst: 76,4 % Proces: 89,1 % Organisatie: 50,9 % de informatiearchitectuur? Gegevens: 63,6 % Applicatie-landschap: 96,4 % de technische architectuur? Middleware: 86,2 % Platform: 89,7 % Netwerk: 51,7 % Wat brengt u in kaart? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Business architectuur: Product / dienst: 75,4 % (43) 83,3 % (25) 78,6 % (22) Proces 89,5 % (51) 86,7 % (26) 89,3 % (25) Organisatie: 52,6 % (30) 56,7 % (17) 60,7 % (17) Informatie architectuur: Gegevens: 63,2 % (36) 51,7 % (15) 48,1 % (13) Applicatielandschap: 96,5 % (55) 100 % (29) 100 % (27) Technische architectuur: Middleware: 83,9 % (26) 89,5 % (17) 88,2 % (15) Platform: 87,1 % (27) 94,7 % (18) 88,2 % (15) Netwerk: 48,4 % (15) 52,6 % (10) 41,2 % (7) Dus: % Aspecten van de business- en informatie architectuur zijn over het algemeen belangrijker dan aspecten van de technische architecuur. Voor strategietoepassing wordt de technische architectuur belangrijker dan de business architectuur, voor directie neemt dat belang weer af. Het applicatielandschap wordt vaker in kaart gebracht dan de processen. Dit lijkt een trendbreuk te zijn waarin de enterprise architect de alignment tussen business en ICT méér met applicaties stuurt dan met processen. De verklaring kan ook liggen in het feit dat primaire processen minder aan veranderingen onderhevig zijn, zodat de behoefte aan inzicht in het meer dynamisch applicatielandshap groter is dan in de relatief stabiele bedrijfsprocessen. Wat brengt u in kaart?? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management Product / dienst Organisatie Applicaties Platform Proces Gegevens Middleware Netwerk 18

21 Vragen en resultaten Anders / meerdere, namelijk: Alle infrastructuur componenten én hun onderlinge relatie Business doelen / requirements wijziginge in service / procing offerings (Business model canvas Compleet Archimate model. Alle lagen en aspecten Concepten Concrete problemen en hun oplossing De informatiebehoefte behorende bij de businessprocessen De vraagstelling is niet in overeenstemming met mijn beleving. We visualiseren al deze aspecten van tijd tot tijd maar e.e.a. is geheel afhankelijk van het soort vraagstuk. Deze visualisaties gebruiken we meer in de operationele sfeer bij architectuurwijzigingen. Als we visualiseren op EA (strategisch) niveau, gebruiken we dit soort doorsneden vrijwel nooit Focus op bestaande inrichting Inzet ESB ter vervanging van 1:1 interfaces met kopiëren van gegevens Met name de software architectuur Netwerk is van minder belang voor EA in de meeste gevallen omdat deze EA zich richt op het structureren op strategisch niveau Nvt Op den duur hopen wij alle onderdelen te visualiseren, maar op dit moment ligt de focus op de aangevinkte onderdelen Organisatie is afgelopen jaar gestart met een groot architectuurprogramma. Staat nog in kinderschoenen. Focus nu met name vanuit business. Suite Software AG aangeschaft, wordt momenteel uitgerold + ingericht Visie, kosten, waarbij het applicatielandschap en de technische architectuur toch wel heeft meeste voorkomt. 19

22 20 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

23 Vragen en resultaten 7. Doelgroep, afnemer, opdrachtgever A. Voor wie maakt u de visualisatie, wie is de doelgroep? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen: 10,7 % Directie, Senior Management: 85,7 % Project Manager: 73,2 % Architect: 75% Voor wie maakt u de visualisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management RvB of RvC 10,3 % (06) 12.9 % (04) 10,3 % (03) Directie, Snr Management 86,4 % (50) 90,3 % (28) 100 % (29) Project Manager 70,7 % (41) 74,2 % (23) 69,0 % (20) Architect 74,1 % (43) 80,6 % (25) 79,3 % (23) % Voor wie maakt u de visualisatie? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja èn Voor directie, senior management RvB of RvC Project Manager Directie, Snr Management Architect Anders / meerdere, namelijk: Alle project teams Business De business Deze vraag is te eenvoudig gesteld. In feite kan ik mijn antwoord er niet goed in kwijt. eindgebruikers, proceseigenaren, informatiemanagers, applicatiebeheerders (functioneel / technisch) Informatie-analisten / Processanalisten IT-engineers Informatiemanagement Informatiemanagement Middle management Informatiemanager Klanten Maar vooral daar waar het gebeurd: Aan operationeel management en het middlemanagement (korte termijn) en voor de specialisten onderling Maar: nog wel concreet bepalen wie welke views nodig heeft. Ontwerpers Ontwerpers Ontwerpers en ontwikkelaars Ontwerpers, bouwers Ontwikkelaars Ontwikkelaars, business managers Ook gebruikers (of vertegenwoordigers daarvan), software engineers, business consultants en vertegenwoordigers van software-leveranciers Ook voor collega-adviseurs Projectleden, Delivery partij Tot nu toe heeft slechts 1 visualisatie de boardroom gehaald, maar dat is niet onze primaire doelgroep. Doel is om de niveaus eronder voldoende inzicht te geven, om uiteindelijk de Raad van Bestuur de juiste beslissingen te laten nemen. Uitvoerders (ontwerpers/ontwikkelaars). Woordvoerders en smaakmakers in de gebruikersorganisaties 21

24 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur B. Is de afnemer tevens de opdrachtgever? Ja: 48,1 % Nee: 51,9 % Afnemer is opdrachtgever? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja ** èn voor Directie, senior management Ja: 48,1 % 54,8 % 51,7 % Nee: 51,9 % 45,2 % 48,3 % C. Wordt de visualisatie gebruikt door het senior management bij strategieontwikkeling? Ja: 54,5 % Nee: 45,5 % Bij strategieontwikkeling? Strategie-gebruik = ja Strategie-gebruik = ja ** èn voor Directie, senior management Ja: 54,5 % 100 % 100,0 % Nee: 45,5 % 0 % 0,0 % 22

25 Vragen en resultaten 23

26 24 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

27 Vragen en resultaten 8. Stalenkaart met voorbeelden? Een inventarisatie van EA-visualisaties zonder voorbeeld-afbeeldingen is ondenkbaar; bovendien streeft de Werkgroep VEA naar een schilderijententoonstelling met EA-platen. Indien u bereid bent beeldmateriaal te verstrekken om daarmee het EA-vakgebied verder te professionaliseren, geeft u hieronder s.v.p. uw adres op. We zullen dan binnenkort contact met u opnemen en stricte afspraken maken over geheimhouding, anonimisering, gebruik binnen de VEA-werkgroep en/of voor de afstudeeropdracht. Uw adres: Filter strategie = ja toegepast: 13 reacties: De overige 10 reacties: Wordt vervolgd? Om best practices op te stellen over (EA-)visualisaties als strategisch beslissingsinstrument zullen, als vervolg op deze enquête, enkele stakeholders binnen het senior management geïnterviewd worden. Indien uw afnemer/opdrachtgever daartoe bereid is, geeft u hieronder s.v.p. uw adres op. We zullen dan binnenkort contact met u opnemen en stricte afspraken maken over geheimhouding, anonimisering, gebruik binnen de VEA-werkgroep en/of voor de afstudeeropdracht. Uw adres: Hartelijke dank voor het invullen van de enquête en uw bijdrage aan het professionaliseren van het vakgebied. Indien u nog op- of aanmerkingen heeft of suggesties kunt u een mail sturen naar Met vriendelijke groet, PRP Wokke & drs. ing. AACM Reuser Werkgroep VEA 25

28 26 Enquêterapport Visualisatie van Enterprise architectuur

29 Vragen en resultaten Deel 3: Enquête-afsluiting 27

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2 Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Key notes 3. Eisen aan het functioneren van een moderne infrastructuur

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie