Mestverwerking in Vlaanderen: vandaag en morgen. Frederik Accoe, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mestverwerking in Vlaanderen: vandaag en morgen. Frederik Accoe, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking"

Transcriptie

1 Mestverwerking in Vlaanderen: vandaag en morgen Frederik Accoe, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM Studiedag Kortrijk, 31 januari 2012

2 Inhoud Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Mestverwerking in Vlaanderen Verwerkingscapaciteit Technieken en eindproducten Mestverwerking morgen

3 Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Organisatie Onafhankelijk samenwerkingsverband en intermediair tussen overheid en mestverwerkingssector Doelstellingen Overlegplatform tussen overheid en sector Beleidsondersteunend werk Kenniscentrum en aanspreekpunt met betrekking tot mestverwerking Onafhankelijk eerstelijnsadvies

4 Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Brede platformwerking met 26 leden: A-leden: B-leden:

5 Mestverwerking in Vlaanderen Waarom mestverwerking? Mestverwerkingsplicht in Vlaams Mestdecreet: maatregel tegen mestoverschot Mestverwerking: nutriënten (N en P) komen niet op Vlaamse landbouwgrond exporteren van pluimveemest of paardenmest (of andere mest mits toestemming van de bevoegde autoriteit van het land of de regio van bestemming) het behandelen tot exporteerbaar eindproduct en afzet buiten Vlaanderen (EU VO 1069/2009 hygiënisatie) het behandelen van dierlijke mest waardoor: nutriënten worden afgezet in tuinen, parken, plantsoenen de N wordt behandeld tot stikstofgas de N wordt behandeld tot kunstmest

6 kg N Evolutie mestverwerkingscapaciteit : 2,4 miljoen ton mest 23 miljoen kg N dikke fractie varkensmest dunne fractie varkensmest ruwe varkensmest export ruwe varkensmest rundveemest en kalvergier andere mest pluimveemest export ruwe pluimveemest

7 kg N Evolutie mestverwerkingscapaciteit : 2,4 miljoen ton mest 23 miljoen kg N 8,7% 29% 6,5% dikke fractie varkensmest dunne fractie varkensmest ruwe varkensmest ,6% 1,7% 4,3% export ruwe varkensmest rundveemest en kalvergier andere mest % 18% pluimveemest export ruwe pluimveemest

8 Export mest uit Vlaanderen: bestemmingen Totale hoeveelheid geëxporteerde mest uit Vlaanderen in 2009: ton (= kg N) (bron: VLM Mestbank 2011) Bestemmingen geëxporteerde mest: 2% 6% 12% Frankrijk Duitsland 79% Nederland Andere

9 Export mest uit Vlaanderen: aandeel ruwe mest en verwerkte mest Relatief aandeel van de export van ruwe of verwerkte mest per bestemming in 2009 (bron: VLM Mestbank 2011) 100% 17,8 14,1 1,1 2,1 miljoen kg N 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totaal Frankrijk Duitsland Nederland verwerkte mest ruwe mest

10 112

11 Toegepaste technieken voor mestverwerking Vloeibare mest Mechanische scheiding Drogen Vaste mest Dikke fractie Dunne fractie Biothermisch drogen Drogen Bekalken Biologie Bekalken Electrolyse Nabehandeling: Indampen/condenseren Filtratie/omgekeerde osmose Rietvelden

12 Toegepaste technieken voor mestverwerking biologie (duf en digestaat) 73 biothermische droging (dif, pluimveemest en digestaat) drogen (pluimvee-, varkensmest en digestaat) totaalverwerking (varkensmest en digestaat) 8 biologie gecombineerd met constructed wetlands (duf en digestaat) champignonsubstraatbereiding (pluimvee- en paardenmest) bekalken (varkens- en pluimveemest) elektrolyse (duf) duf = dunne fractie varkensmest dif = dikke fractie varkensmest Aantal operationele installaties (2010)

13 Toegepaste technieken: biologische verwerking Inputstromen: varkensmest, rundveemest, digestaat Proces 1. Mechanische scheiding in dunne en dikke fractie (25-30% DS) 2. Dunne fractie: Biologische actief slib proces N-verwijdering via nitrificatie-denitrificatie Nitrificatie (aeroob) NH 4 NO - 2 NO - 3 Denitrificatie (anaeroob) NO - 3 NO - 2 NO N 2 O N 2

14 Toegepaste technieken: biologische verwerking Eindproducten: Effluent na biologie: Laag gehalte aan N en P (<10% van N, % van P 2 O 5 in ruwe mest) Aanwending als K-bemesting (3,5-4,5 mg K 2 O/l) Dikke fractie na scheiding: biothermische droging Thermische droging (+korreling)

15 Toegepaste technieken: Biothermisch drogen Inputstromen dikke fractie varkensmest pluimveemest (optimalisatie C/N en gehalte DS) Proces Compostering, microbiële afbraakprocessen in aanwezigheid van zuurstof onder gecontroleerde omstandigheden (temp., vochtigheid, C/N, ph)

16 Toegepaste technieken: Biothermisch drogen Doelstellingen: Eindproduct: Hygiënisatie - 1h 70 C (EU VO 1069/2009): exporteerbaar product Stabilisatie van organisch materiaal Volume- en vochtreductie gehygiëniseerde, gestabiliseerde organische meststof Bestemd voor export (akkerbouw)

17 Toegepaste technieken: Chamignonsubstraatbereiding Inputstromen Paardenmest, kippenmest Gips, stro Proces Compostering Eindproduct: Substraat voor champignonkweek

18 Toegepaste technieken: Droging met stallucht Inputstromen Pluimveemest, varkensmest Proces banddroging/droogtafels met warme stallucht Doelstellingen: Volume- en vochtreductie Reductie ammoniakconcentratie in stallen Eindproduct 60-85% DS Afzet: biothermische droging Export (akkerbouw)

19 Toegepaste technieken: Thermische droging Inputstromen: varkensdrijfmest, dikke fractie digestaat Proces Warmtebron: WKK-motor, gas/hout brander, restwarmte Doelstellingen: Volume- en vochtreductie ( 90% DS); stabilisatie Hygiënisatie - 1h 70 C (EU VO 1069/2009): exporteerbaar product

20 Toegepaste technieken: Thermische droging Eindproduct: Pelletisering voor transport Organische NPK-meststof ( 90% DS) Export (akkerbouw)

21 Toegepaste technieken: Bekalking Inputstromen: Pluimveemest, dikke varkensmest, organische stromen Dunne fractie varkensmest Proces (vaste mest): Behandeling met ongebluste kalk (CaO/ Ca(OH) 2 ) exotherme reactie temperatuurstijging (~75-80 C) ph-stijging (~12) Hygiënisatie Volume- en vochtreductie Vrijstelling van NH 3 absorptie via zure luchtwassing ((NH 4 ) 2 SO 4 ) Eindproduct: Gehygiëniseerde organische Ca-meststof Export (akkerbouw)

22 Toegepaste technieken: Zure luchtwassing Bij droging, biothermische droging, bekalking: Vrijstelling van NH 3 Verwijdering van NH 3 via zure luchtwassing (NH 4 ) 2 SO 4 oplossing kan in VL afgezet worden als N-kunstmest gezuiverde lucht Water + zuur (H 2 SO 4 ) lucht + NH 3 (NH 4 ) 2 SO 4 oplossing

23 Aantal installaties Toegepaste technieken: Anaerobe co-vergisting 30-tal operationele co-vergistingsinstallaties Inputstromen: mest, energieteelten, organisch biologische afvalstromen Enkel vergisting met nabehandeling digestaat = mestverwerking aantal co-vergisters die mest BEwerken aantal co-vergisters die mest VERwerken

24 Technieken nabehandeling digestaat Mest Energieteelten Organische afvalstromen Co-vergisting Digestaat Thermisch drogen (+korreling) Mechanische scheiding Dikke fractie Dunne fractie Biothermisch drogen Thermisch drogen (+korreling) Biologische verwerking Filtratie- omgekeerde osmose

25 Mestverwerking morgen? Transitie van nutriëntverwijdering naar recuperatie en valorisatie van nutriënten uit mest en digestaat Productie van kunstmestvervangers Productie van (secundaire) grondstoffen voor de chemische en kunstmestindustrie Evolutie van de fosforreserves in functie van voorspelde consumptie-scenario s (Bron: EFMA, 2000)

26 Mestverwerking morgen? Lopend onderzoek in Vlaanderen: Interreg IVB project ARBOR: Nutriëntrecuperatie uit digestaat MIP project NUTRICYCLE: Groene kunstmest uit mest en digestaat Evaluatie verschillende technologische pistes Evaluatie bemestingswaarde producten via veldproeven Evaluatie vermarktingsmogelijkheden Regelgevende aspecten Lopend onderzoek in Nederland: Pilotproject mineralenconcentraten

27 Mestverwerking morgen? Onderzochte technologische pistes en eindproducten: Struviet precipitatie product: NH 4 MgPO 4 of KMgPO 4 (N/K,P,Mg meststof) Membraanfiltratie (omgekeerde osmose) product: mineralenconcentraat (N,K meststof) Ammoniak stripping product: (NH 4 ) 2 SO 4 oplossing, ammoniakwater (N,S meststof) Aftoetsing aan de EU VO 2003/2003: Criteria voor EU-meststoffen Onder herziening

28 Bedankt voor uw aandacht! Contactgegevens: Frederik Accoe Adviseur VCM Tel.: 050/ Viooltje Lebuf Projectmedewerker VCM Tel.: 050/ Isabelle Mouton Onthaal VCM Tel: 050/ Fax: 050/

29 Van mest tot waardevol eindproduct in Vlaanderen opvolging en controle 31 januari 2012, Kortrijk, Kristof Bol

30 Opvolging en controle Soorten eindproducten na mestbewerking in Vlaanderen (focus op export) Milieuvergunning (meetprotocol / analyseplicht) Mestdecreet (aangifte / massaprotocol / analyseplicht) Vlaco kwaliteitsopvolging EG 1069/2009 en EU 142/2011 KB 7/01/1998 (FOD-ontheffing) FAVV-erkenning Transportcodes

31 Soorten eindproducten Voornaamste exportwaardige eindproducten met enkel mest Gedroogde mest Bio -thermisch gedroogde mest Bekalkte mest (Digestaat en afgeleiden na enkel mestvergisting) Al of niet opgemengd met kunstmest of secundaire grondstoffen (Vlarea) / grondstof (Vlarema)

32 Soorten eindproducten Voornaamste exportwaardige eindproducten na co-verwerking (mest / OBA / grondstoffen) Digestaat en afgeleiden na drogen / biothermisch drogen / composteren / bekalken Gecocomposteerde / biothermisch gedroogde mest/oba/grondstoffen Afgeoogste champignoncompost Co-bekalkte mest/oba/grondstoffen Al of niet opgemengd met kunstmest of secundaire grondstoffen (Vlarea) / grondstof (Vlarema)

33 Milieuvergunning Vlaremvoorwaarden bij mestverwerking (28.3) en co-verwerking mest/oba (2 & 28.3) Ondermeer voorwaarden omtrent: Acceptatie Uitbating Eindproducten (vb. DS bij mestdroging) Nutriëntopvolging met bijhorende analyseplicht N en P2O5

34 Mestdecreet 1/1/2013 streefdatum nieuw wettelijk kader voor massa- en nutriëntopvolging Voor 16/2/2012: indienen massaprotocol (draaiboek ter controle massabalans en goede werking installatie) Massaprotocol bevat info over werking, stroomschema s, stockagecapaciteiten, registratie stromen, staalnamepunten, 2012 introductie en overgangsjaar Bijhouden debietmeterstanden / weegbonnen Zal massa- en nutriëntopvolging in Vlarem op termijn vervangen

35 Vlaco-kwaliteitsopvolging Vlaco-attest voor gebruik van compost of digestaat in of als meststof of bodemverbeterend middel (eindmateriaal van de biologische behandeling van OBA) Nvt indien geen OBA Lidmaatschap Vlaco Lidmaatschapsbijdrage Werkingsbijdrage Staalname eindproducten en audits

36 Vlaco-kwaliteitsopvolging Vlaco-attest op elk eindproduct dat wordt afgezet Opstellen en implementeren kwaliteitshandboek met procedures, formulieren, volgens IKB Input/acceptatie Procesvoering Analyses eindproducten ikv opvolging kwaliteit Gebruik eindproducten Attest is 1 jaar geldig Autocontrole en min. jaarlijkse externe opvolgingsaudit

37 EG 1069/2009 en EU 142/2011 Bij verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten Bij in handel brengen, handelsverkeer in EU, inen uitvoer van buiten EU NIET voor mest vervoerd op een boerderij of tussen boerderijen in dezelfde lidstaat

38 EG 1069/2009 en EU 142/2011 Light erkenning (zonder pasteurisatie geen export) Mest + plantaardige producten Mest + plantaardige producten + inhoud maagdarmkanaal + melkproducten Full erkenning (met pasteurisatie export) Mest + plantaardige producten + inhoud maagdarmkanaal + cat 3 materiaal Opslagbedrijf voor afgeleide producten Opslag reeds gehygiëniseerde producten Dossier indienen bij VLM en OVAM (indien van toepassing) Plaatsbezoek VLM en OVAM (indien van toepassing)

39 EG 1069/2009 en EU 142/2011 Full erkenning: Milieuvergunning Beschrijving proces, inputstromen, eindproducten Scheiding reine zone en onreine zone Reiniging en ontsmetting Verkleining < 12 mm Pasteurisatie (1u 70 C), registratie tijd en temperatuur Kritische controlepunten, monitoring en registratie Microbiologische analyses

40 EG 1069/2009 en EU 142/2011 Geldigheidstermijn van 1 tot 5 jaar, afhankelijk van resultaten controle bezoek VLM en OVAM 3-maandelijkse microbiologische analyses Voorwaarden naleven die nav plaatsbezoek zijn opgelegd door VLM en OVAM Melding van eventuele wijzigingen installatie

41 FOD-ontheffing KB 7/1/1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Alleen producten die in bijlage I voorkomen mogen verhandeld worden Digestaat ed. niet in bijlage I: ontheffing nodig

42 FOD-ontheffing Elk eindproduct Bestemd voor gebruik in land- of tuinbouw in België; Dat wordt verhandeld; Waaraan een specifieke werking ter bevordering van de plantaardige productie wordt toegeschreven;

43 FOD-ontheffing Aanvraagdossier Procesbeschrijving Inputstromen Vlaco-attest EG 1069 erkenning indien van toepassing Analyses op agronomische parameters, zware metalen en eventueel salmonella

44 FOD-ontheffing 5-jaarlijkse retributie van euro per eindproduct Ontheffing geldig voor 3 à 5 jaar 2 x per jaar analyses op agronomische parameters, zware metalen en eventueel salmonella Begeleidend document Gebruiksbeperkingen (professioneel gebruik in landbouw)

45 FAVV-erkenning Producent bodemverbeterende middelen FAVV-bijdrage Erkenningsaanvraag Identificatie onderneming FAVV-activiteiten Meldingsplicht en recall Autocontrolesysteem en staalnameprocedure Ongediertebestrijding Begeleidend etiket Lijst van installaties Plan

46 FAVV-erkenning Controlebezoek FAVV-inspecteur Register en traceerbaarheid Registratie CMR en MAD Acceptatieprotocol en staalnamebeleid FOD-ontheffing Gewaarborgde hoeveelheden begeleidende documenten Staalname op inhouden

47 Transportcodes Elk eindproduct per installatie eigen transportcode bij de mestbank Vlaco-attest, FOD-ontheffing, EG 1069/2009 erkenning Eventueel verklaring op eer voor afzet indien geen FOD-ontheffing Analyse N en P (max. 3 maanden oud) Codes vervallen samen met eindtermijn erkenningen, tijdig verlengen!

48 Besluit Diverse wetgevingen staan garant voor een goede kwaliteit van het eindproduct. Administraties zijn mee geëvolueerd voor wat betreft eindstromen van een mestverwerking en werken nauwer samen. Wanneer er in Vlaanderen wordt voldaan aan de diverse voorwaarden dan meestal ook direct conform aan buitenlandse producteisen.

Controle van mesttransporten in Vlaanderen. Emilie Snauwaert Adviseur VCM

Controle van mesttransporten in Vlaanderen. Emilie Snauwaert Adviseur VCM Controle van mesttransporten in Vlaanderen Emilie Snauwaert Adviseur VCM 15 januari 2015 Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Organisatie Opgericht in 1996 Onafhankelijk samenwerkingsverband en intermediair

Nadere informatie

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013

Transport van ruwe en verwerkte mest. Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Transport van ruwe en verwerkte mest Themadag Van stal tot akker, Brugge 29/11/2013 Inhoud Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Productie, afzet en verwerking van mest in VL Export mest uit VL: bestemmingen

Nadere informatie

Organische meststoffen op de Franse markt - grenzeloze ontmoeting Mise en marché des engrais organiques - rencontre sans frontières

Organische meststoffen op de Franse markt - grenzeloze ontmoeting Mise en marché des engrais organiques - rencontre sans frontières Organische meststoffen op de Franse markt - grenzeloze ontmoeting Mise en marché des engrais organiques - rencontre sans frontières 15 januari 2015, Gent PROGRAMMA DONDERDAG 15/01 PROGRAMME JEUDI 15/01

Nadere informatie

Geur en mestverwerking

Geur en mestverwerking Geur en mestverwerking Frederik Accoe, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking Toon Van Elst, PRG Odournet nv Studiedag Geurhinder, 28 januari 2011 Inhoud Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCMvzw)

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen

Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Kwaliteitscontrole mest- en co-producten in Vlaanderen Wim Vanden Auweele Vlaco vzw Interreg Biorefine Workshop 15 januari 2015 Inleiding: Vlaco Wetgevend kader Inhoud Inhoud kwaliteitscontrole Onderzoek

Nadere informatie

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2011 Juli 2012 i ii Inhoudsopgave SAMENVATTING... 1 INLEIDING... 2 1. RESPONS... 3 2. OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN (PERIODE VAN 1 JANUARI

Nadere informatie

Jaarlijks symposium Vlaco vzw, 16 juni 2011 Hof Ter Velden (Baasrode)

Jaarlijks symposium Vlaco vzw, 16 juni 2011 Hof Ter Velden (Baasrode) Eindproducten anaerobe vergisting Inleiding: Vlaco kwaliteitscontrole Wetgeving en normering Wat brengt de toekomst? De staat van digestaat Eindproducten uit de anaerobe vergisting Wim Vanden Auweele Vlaco

Nadere informatie

TRAJECTEN MESTVERWERKINGSTECHNIEKEN

TRAJECTEN MESTVERWERKINGSTECHNIEKEN TRAJECTEN MESTVERWERKINGSTECHNIEKEN Juni 2008 INHOUDSTAFEL Inleiding... 1 1. Aantal operationele installaties... 3 2. Operationele mestverwerkingscapaciteiten... 6 I INLEIDING Het VCM schetst jaarlijks

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2014 Juni 2015 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2013 Juli 2014 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd

Nadere informatie

Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet

Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet Kansen/knelpunten mestverwerking en -afzet Themadag mestverwerking en afzet Brugge, 29 november 2013 Bert Bohnen BB - Studiedienst Inleiding Situatie mestgebruik Situatie mestverwerking Balans Vlaanderen

Nadere informatie

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse

Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis. 04.02.11 Overlegplatform DBP. Lies Clarysse Van 1774/2002 naar 1069/2009 bis Wat wijzigt er voor mestverwerkers vanaf 4 maart 2011 04.02.11 Overlegplatform DBP Lies Clarysse 16-2-2011 februari 2011 1 0. Comitologie (belangrijke artikels) Opmerking:

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2015 i Copyright/Disclaimer Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCM vzw verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Inhoud. Studie-avond spuiwater 16/03/2015

Inhoud. Studie-avond spuiwater 16/03/2015 Inhoud Studie-avond spuiwater Viooltje Lebuf Geel 11 maart 2015 Wat is spuiwater en waarvoor wordt het gebruikt? Rekenvoorbeeld Luchtwassers: wettelijke verplichtingen Bemesting met spuiwater 2 VCM = Vlaams

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN

VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN VCM-ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN juli 2006 juni 2007 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 December 2007 INHOUDSTAFEL Samenvatting... 1 Inleiding... 2 1. Respons... 4 2. Realisaties

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Voor het eerste deel van de studie (Rapport I) werd met behulp van een enquête informatie en data verkregen van mestexperts uit de Europese Unie.

Voor het eerste deel van de studie (Rapport I) werd met behulp van een enquête informatie en data verkregen van mestexperts uit de Europese Unie. Rapport I: Inventarisatie van de mestverwerkingactiviteiten in Europa Voor het eerste deel van de studie (Rapport I) werd met behulp van een enquête informatie en data verkregen van mestexperts uit de

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

Groene kunstmestvervangers uit mest & digestaat

Groene kunstmestvervangers uit mest & digestaat Groene kunstmestvervangers uit mest & digestaat Meers, E., Vaneeckhaute, C., Michels, E., Ghekiere, G., Accoe, F., Vanhove, P., Bamelis, L.,Dewilde D., & Tack, F.M.G Studiedag KViV 24-11-2011 OVERZICHT

Nadere informatie

Recuperatie van fosfor uit varkensmest en digestaat SAMENVATTING

Recuperatie van fosfor uit varkensmest en digestaat SAMENVATTING Recuperatie van fosfor uit varkensmest en digestaat SAMENVATTING Juli 2015 Dit onderzoek werd uitgevoerd door Fraunhofer IGB, met financiële ondersteuning van EFRO, VEA, Agentschap Ondernemen en de provincie

Nadere informatie

Visie en activiteiten KUMAC B.V. Even voorstellen: John Van Paassen

Visie en activiteiten KUMAC B.V. Even voorstellen: John Van Paassen 3/24/ CONFERENTIE Een nieuwe markt voor mest. Woensdag 16 maart Prov. Admin. Centrum, Gent Van drijfmest naar kunstmest door John van Paassen, Kumac 1 Kumac B.V. Lupinenweg 8a 5753 SC Deurne T: 0493-312721

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Innoveren doe je Samen

Innoveren doe je Samen Innoveren doe je Samen Deep in the shit Ervaringen van een innovatieve ondernemer in een hooggereguleerde sector Ir Roger A.B.C. Rammers CMC 1 Agenda 1. Introductie AquaPurga 2. Mestmarkt: mestproblematiek

Nadere informatie

OPTIES VOOR MESTVERWERKING

OPTIES VOOR MESTVERWERKING OPTIES VOOR MESTVERWERKING Wim Rulkens, Sectie Milieutechnologie, WUR, wim.rulkens@wur.nl Focus: Verwerken van mest met als doel: Productie van waardevolle componenten voor hergebruik Productie van energie

Nadere informatie

5-3-2012. Mestverwerking in Nederland. Wat doet de afdeling Milieu: Kunstmestvervanging door stikstof uit mest. Waarom mestverwerken?

5-3-2012. Mestverwerking in Nederland. Wat doet de afdeling Milieu: Kunstmestvervanging door stikstof uit mest. Waarom mestverwerken? Mestverwerking in Nederland Wat doet de afdeling Milieu: Wageningen, 6 maart 2012 Fridtjof de Buisonjé, Afdeling Milieu gasvormige emissies, fijnstof, emissiearme huisvestingssystemen; bodemkwaliteit,

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 1 JULI 2005-30 JUNI 2006

ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 Oktober 2006 INHOUDSTAFEL Samenvatting Inleiding 1. Respons pg. 4 2. Stand van zaken (periode van 1 juli 2005

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland

De business case: Mest verwaarden. Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland De business case: Mest verwaarden Hans van den Boom Sectormanager Food & Agri Rabobank Nederland Hengelo 28 maart 2014 mln. kg fosfaat Export van fosfaat moet met 50% stijgen 200 175 150 125 100 75 50

Nadere informatie

Informatievergadering VLM VCM

Informatievergadering VLM VCM Informatievergadering VLM VCM 19u10: 19u20: 20u: 20u40: Verwelkoming Toelichting wijziging UB Vervoer en UB Mestverwerking (VLM): Analyseverplichting Verwerker-staalnemer Burenregeling Massaprotocol Praktische

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Spuiwater als meststof

Spuiwater als meststof ammoniak NH3 Spuiwater als meststof Greet Ghekiere Bart Ryckaert Met dank aan de inbreng van Sara Van Elsacker & Viooltje Lebuf - VCM zwavelzuur H2SO4 ammoniumsulfaat = spuiwater (NH4)2SO4 1 De samenstelling

Nadere informatie

Toelichting vzw De Mestverwerkers

Toelichting vzw De Mestverwerkers Toelichting vzw De Mestverwerkers 16 juni 2014 Toelichting vzw De Mestverwerkers Algemene inleiding Ria Gielis Overzicht bevindingen Mestbank Aangifte Massaopvolging MVC berekening Cijfers Verwerking Export

Nadere informatie

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 GroenLinks Bronckhorst Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 Waarom co-vergisten Omdat de meststoffenwet veehouders verplicht de overtollige (mineralen in de) mest te ver(be)werken

Nadere informatie

: Skal-voorwaarden voor vergisters en digestaat : Bedrijven die vergisten en biologische bedrijven die digestaat afnemen

: Skal-voorwaarden voor vergisters en digestaat : Bedrijven die vergisten en biologische bedrijven die digestaat afnemen Onderwerp Voor Van Datum : Skal-voorwaarden voor vergisters en digestaat : Bedrijven die vergisten en biologische bedrijven die digestaat afnemen : Skal : 18 februari 2015 herziene versie 16 april 2015:

Nadere informatie

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de toegepaste mestverwerkingstechnieken van de geïnventariseerde initiatieven die operationeel zijn.

In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de toegepaste mestverwerkingstechnieken van de geïnventariseerde initiatieven die operationeel zijn. Bijlage notitie 6. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 Review mestverwerkingsinitiatieven M. Timmerman, F. de Buisonjé en N. Verdoes (LR Wageningen UR) November 2013 Algemeen In overleg met de sector (LTO,

Nadere informatie

RECUPERATIE EN HERGEBRUIK VAN NUTRIENTEN UIT DIGESTAAT ALS GROENE KUNSTMESTSTOFFEN

RECUPERATIE EN HERGEBRUIK VAN NUTRIENTEN UIT DIGESTAAT ALS GROENE KUNSTMESTSTOFFEN RECUPERATIE EN HERGEBRUIK VAN NUTRIENTEN UIT DIGESTAAT ALS GROENE KUNSTMESTSTOFFEN Vaneeckhaute, C., Meers, E., Michels, E., Tack, F.M.G Studiedag Arbor 16-11-2011 OVERZICHT PRESENTATIE Inleiding: nutriëntoverschot

Nadere informatie

Co-vergisting van dierlijke mest

Co-vergisting van dierlijke mest Co-vergisting van dierlijke mest 2006 2011 121 C. van Bruggen Publicatiedatum CBS-website: 01-08-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES

BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART COMPOSTEERINSTALLATIES BIJLAGE 1: CHECKLIST AANVRAAG ERKENNING IN HET KADER VAN VERORDENING EG Nr. 1774/2002 ART. 15 - COMPOSTEERINSTALLATIES 1. Algemeen 1.1 Beschikt het bedrijf over een milieuvergunning? 0 JA * 0 NEEN * Indien

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie

Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie Handleiding voor het indienen van een massaprotocol van een mestverwerkingsinstallatie Sara Van Elsacker VCM/VLM Informatievergadering Januari 2013 Brugge Herentals Waarvoor en wanneer heeft u een MP nodig?

Nadere informatie

Fosfaatproblematiek en mestverwerking

Fosfaatproblematiek en mestverwerking Fosfaatproblematiek en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello www.dofco.nl 19 januari 2016, Lettele Inhoud presentatie 1. Introductie 2. Binnenlandse mestmarkt 3. Mestverwerkingsplicht 4. Export 5.

Nadere informatie

Exportregelgeving mestproducten voor de

Exportregelgeving mestproducten voor de Exportregelgeving mestproducten voor de Franse afzetmarkt Aug 2016 (aangepaste versie van Aug 2015) Deze publicatie kadert binnen het Interreg IVB project Biorefine, met steun van het Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Mestverwerkingtechnieken

Mestverwerkingtechnieken Mestverwerkingtechnieken Nu en over 3 jaar Oscar Schoumans (Alterra Wageningen UR) Symposium Kansen voor het verwaarden van dierlijke mest Goud voor Groenlo, Hengelo, 28 maart 2014 Inhoud 1. Achtergronden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003

Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003 Nieuwsbrief 1 - Voorjaar 2003 Voorwoord Beste, Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief Mestverwerking. Het is de bedoeling om u via deze weg op regelmatige basis te informeren over nieuwe realisaties en evoluties

Nadere informatie

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Workshop Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Programma Welkom en opening Introductie mestverwerking MVI s Achtergronddocument:

Nadere informatie

Eigendom en verspreiding

Eigendom en verspreiding Algemeen Reglement van de Certificering voor de biologische verwerking van organisch-biologisch afval tot grondstof (meststof of bodemverbeterend middel) Eigendom en verspreiding Dit Algemeen Reglement

Nadere informatie

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Slibverwerking... 1 2.1 Biologische afvalwaterzuivering en slibproductie... 1 2.2 Slibverwerking... 2 2.3 Enkele voorbeelden van een slibverwerkingsketen... 4 2.3.1 Biologische

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

1. INLEIDING Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCMvzw)

1. INLEIDING Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCMvzw) 1. INLEIDING In Vlaanderen geldt de mestverwerkingsplicht. Ieder veeteeltbedrijf met ofwel een productie van meer dan 10.000 kg fosfaat op jaarbasis ofwel een productie hoger dan 7.500 kg fosfaat op jaarbasis

Nadere informatie

Onderzoek in kader Pilot Mineralenconcentraten (NL)

Onderzoek in kader Pilot Mineralenconcentraten (NL) Onderzoek in kader Pilot Mineralenconcentraten (NL) Gerard Velthof & Oscar Schoumans Betrokken instellingen: Livestock Research, PPO, LEI, PRI, Alterra & DLV ( > 20 onderzoekers) Launch-event Biorefine

Nadere informatie

Duurzame drijfmestverwaarding

Duurzame drijfmestverwaarding Duurzame drijfmestverwaarding Workshop Innovatie in mestverwerking en Verwaarding 20 maart 2012 Stijn Schlatmann www.energymatters.nl Even voorstellen: Directeur van Energy Matters (meewerkend voorman)

Nadere informatie

JAARVERSLAG VCM 2014

JAARVERSLAG VCM 2014 JAARVERSLAG VCM 2014 april 2015 WOORD VOORAF In 2014 boog het VCM zich opnieuw over actuele knelpunten en opportuniteiten in de Vlaamse mestverwerkingssector. Zo was er een werkgroep die zich specifiek

Nadere informatie

Anaërobevergisting van GFT afval

Anaërobevergisting van GFT afval IVVO Anaërobevergisting van GFT afval Een getuigenis na 10 jaar exploitatie Johan Del haye Plant Manager Biowaste treatment IVVO Johan.delhaye@ivvo.be 0032 57 23 08 80 Inhoud 1. Introductie IVVO 2. Op

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2014 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze inventarisatie... 4 3. Resultaten inventarisatie... 5 Algemene

Nadere informatie

Overleving van pathogenen bij mestverwerking

Overleving van pathogenen bij mestverwerking Overleving van pathogenen bij mestverwerking Paul Hoeksma (Wageningen UR), Saskia Rutjes (RIVM), André Aarnink (Wageningen UR), Hetty Blaak (RIVM), Fridtjof de Buisonjé (Wageningen UR) In de producten

Nadere informatie

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest

Dorset Droogsysteem. biomassa en pluimveemest Dorset Droogsysteem voor biomassa en pluimveemest n Drogen van Biomassa Biogasdigistaat Houtsnippers Zuiveringsslib Pluimveemest Veevoeders n Compact en flexibel n Korrelfabriek n Hygiënisatie n Wegen

Nadere informatie

Dierlijke mest. Inleiding

Dierlijke mest. Inleiding 054 1 Dierlijke mest Inleiding Dierlijke mest is afkomstig van de veehouderij, waar met name runderen, varkens en kippen worden gehouden voor menselijke consumptie in binnen- en buitenland. Door de sterke

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van een massaprotocol

Handleiding voor het indienen van een massaprotocol 1 Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 2 Opmaak massaprotocol... 7 2.1 Identificatie van de uitbating... 7 2.2 Proces... 7 2.3 Processchema... 7 2.4 Grondplan van de installatie... 9 2.5 Stocks (opslagcapaciteiten)...

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2013-2020 KRACHTLIJN 1 Het duurzaam materialen-, nutriënten-, energie- en bodembeleid uitvoeren én mee ontwikkelen KRACHTLIJN 2 Slimme afzet van organisch-biologische eindproducten Biologische

Nadere informatie

Composteren en inkuilen van dikke fractie en stalmest

Composteren en inkuilen van dikke fractie en stalmest Composteren en inkuilen van dikke fractie en stalmest Studiedag GeNeSys 9 juni 2016 Jarinda Viaene Promotoren ILVO: Bert Reubens, Bart Vandecasteele Promotor UG: Prof. Stefaan De Neve 1 2 Deel 1: Mogelijkheden

Nadere informatie

COMPOSTERING VAN RUNDERMEST

COMPOSTERING VAN RUNDERMEST COMPOSTERING VAN RUNDERMEST April 2015 INLEIDING In het kader van de verstrenging van de P-bemestingsnormen en de voorziene bedrijfsgroei bij het wegvallen van de melkquota heerst een groeiende bezorgdheid

Nadere informatie

Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken?

Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken? Stalmestopslag op de kopakker: Hoe risico op uitspoeling beperken en een waardevol product maken? Jarinda Viaene, Victoria Nelissen, Koen Willekens, Bart Vandecasteele, Bert Reubens CriNglooP Collectief

Nadere informatie

Seminar: Mest(verwerking), compost en groene biomassa. 7 november 2013 Rob Aartssen

Seminar: Mest(verwerking), compost en groene biomassa. 7 november 2013 Rob Aartssen Seminar: Mest(verwerking), compost en groene biomassa 7 november 2013 Rob Aartssen Den Ouden Groep Wie zijn wij? Wat doen we nu? Wat doen we morgen? Een vruchtbare bodem! KOESTEREN OF (VER)KOPEN? Den Ouden

Nadere informatie

Mestverwerking in De Peel

Mestverwerking in De Peel Mestverwerking in De Peel Mestverwerking Jan van Hoof, Jeanne Stoks, Wim Verbruggen Maart 2012 Agenda Doel van de avond Wat is mest? Wat is het mestprobleem? Waar komt mest vandaan? Hoeveel mest is er?

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1Samenvatting... 3 2Definities... 5 3Inleiding... 9 4Criteria voor certificeringsinstellingen...12

INHOUDSTAFEL 1Samenvatting... 3 2Definities... 5 3Inleiding... 9 4Criteria voor certificeringsinstellingen...12 Algemeen Reglement van de Certificering voor de biologische verwerking van organisch-biologisch afval tot grondstof (meststof of bodemverbeterend middel) Uitgave januari 2015 grondstof (meststof of bodemverbeterend

Nadere informatie

Perspectieven mest verwerken

Perspectieven mest verwerken Perspectieven mest verwerken Jan Pijnenburg DLV Intensief Advies BV 06 26 54 87 88 j.pijnenburg@dlv.nl Wetsvoorstel Mogelijke uitwerkingen Het gaat om het overschot op bedrijfsnivo Rekeneenheid is fosfaat.

Nadere informatie

Mogelijkheden van vergisting voor de productie van biogas. Bruno Mattheeuws 09 juni 2007

Mogelijkheden van vergisting voor de productie van biogas. Bruno Mattheeuws 09 juni 2007 Mogelijkheden van vergisting voor de productie van biogas Bruno Mattheeuws 09 juni 2007 AGENDA Biogas-E vzw Biomassa Anaerobe vergisting Digestaat Biogas en de toepassingen Anaerobe vergisting en het milieu

Nadere informatie

OVERZICHT WETGEVING BIJ AFZET EINDPRODUCTEN VAN MESTBE- EN VERWERKING

OVERZICHT WETGEVING BIJ AFZET EINDPRODUCTEN VAN MESTBE- EN VERWERKING OVERZICHT WETGEVING BIJ AFZET EINDPRODUCTEN VAN MESTBE- EN VERWERKING Oktober 2015 Deze publicatie kadert binnen het MIP3-project Nutricycle groene kunstmest uit mest en digestaat. Auteurs: Céline Schollier,

Nadere informatie

Spuiwater in de praktijk. Wuustwezel, 24 maart 2014

Spuiwater in de praktijk. Wuustwezel, 24 maart 2014 Spuiwater in de praktijk Wuustwezel, 24 maart 2014 Programma Voorstelling VCM/INAGRO Wat is spuiwater? Spuiwater uit chemische luchtwasser Samenstelling spuiwater In welke teelten en op welke manier aanwenden?

Nadere informatie

Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen. A. Visser Maart 2015

Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen. A. Visser Maart 2015 Mest: de melkkoe voor de productie van grondstoffen A. Visser Maart 2015 André Visser Sinds 1999 bij Royal HaskoningDHV Actief op het vlak duurzaamheid en circulaire economie - energiefabriek - grondstoffenfabriek

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel OVAM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel OVAM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel OVAM 1 Inhoud Vlaamse overheid: OVAM... 3 1. Voorstelling OVAM... 3 2. Projecten en nieuwe beleidsopties... 4 3. Erkenningen/Toelatingen/Vergunningen...

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 19 MEI 2006. Omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaardenvoor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en

Nadere informatie

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector

Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

kelingen in mestverwerking

kelingen in mestverwerking Ontwikkelingen in mestverwerking Nico Verdoes Wetsus, 27 juni 2012 Wageningen UR Livestock Research kelingen in mestverwerking oes Wetsus, 27 juni 2012 en UR Livestock Research Inhoud presentatie Waarom

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave Blz. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Werkwijze... 6 3. Resultaten inventarisatie...

Nadere informatie

ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VOORDELEN DIGESTAAT

ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VOORDELEN DIGESTAAT ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VOORDELEN DIGESTAAT 1. SITUERING Figuur 1 Materialenkringloop van organisch biologisch afval. Organisch biologische afvalstoffen kunnen op verschillende manieren verwerkt worden.

Nadere informatie

Op weg naar een efficiëntere bemesting

Op weg naar een efficiëntere bemesting Op weg naar een efficiëntere bemesting Op weg naar een efficiëntere bemesting Aanleiding Relevantie en bedoeling Project: aanpak en stand van zaken Taak I: Informatie- en sensibiliseringscampagne Taak

Nadere informatie

Mestverwaarding middels monovergisting en digestaatverwerking

Mestverwaarding middels monovergisting en digestaatverwerking Mestverwaarding middels monovergisting en digestaatverwerking Uitwerking business case in opdracht van: IGEV - Regio Noord-Veluwe Door: Kroes Kringloopoptimalisatie en DOFCO BV in samenwerking met Hellebrekers

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014 Mestverwerking MACE in Landhorst Henk Jans, arts MG, MMK Introductie Rol van de GGD: toelichting op risico s mestverwerkingsbedrijf MACE nav vragen van werkgroep MACE en andere betrokkenen, besproken tijdens

Nadere informatie

Agem-cáfe: biogas uit grootschalige mestvergisting. 20 april 2016 Ton Voncken, Programmanager Groen Gas Nederland

Agem-cáfe: biogas uit grootschalige mestvergisting. 20 april 2016 Ton Voncken, Programmanager Groen Gas Nederland Agem-cáfe: biogas uit grootschalige mestvergisting 20 april 2016 Ton Voncken, Programmanager Groen Gas Nederland Biogas uit grootschalige mestvergisting Wat Van Biomassa naar Biogas Waarom Rol van biogas

Nadere informatie

Rapportage opdrachtgever 1390938000. Quick scan van be- en verwerkingstechnieken voor dierlijke mest

Rapportage opdrachtgever 1390938000. Quick scan van be- en verwerkingstechnieken voor dierlijke mest Rapportage opdrachtgever 1390938000 Quick scan van be- en verwerkingstechnieken voor dierlijke mest November 2004 Colofon Uitgever Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek Postbus 2176, 8203 AD Lelystad

Nadere informatie

Werkveld Landbouw & Natuur

Werkveld Landbouw & Natuur Werkveld Landbouw & Natuur Betreft: Door: Voorlopige Leidraad regionale mestverwerking Hans Corsten/Irma Schmitz Datum: 15 december 2015 Inleiding In Nederland wordt meer mest geproduceerd dan op het land

Nadere informatie

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader

November 2013. Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector. Wettelijk kader Infoblad dierlijke bijproducten in de zuivelsector Wettelijk kader Verordening (EG) nr. 1069/2009, tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Melkveebedrijf Familie Prinsen

Melkveebedrijf Familie Prinsen Project mestwaardering Open dag 4 maart 2015 Melkveebedrijf Familie Prinsen Mestvergistingsinstallatie Fermtec Systems Locatie KTC de Marke Het bedrijf Biomassa voor vergisting In de vergister wordt jaarlijks

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2006/36684] 19 MEI 2006. Omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)?

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Tongeren, 25 januari 2011 Poperinge, 26 januari 2011 Bocholt, 27 januari 2011 Hoogstraten, 3 februari 2011 Oudenaarde, 8 februari 2011 Waarom? Huidige actieprogramma

Nadere informatie

Potentieel voor mestafgeleiden als grondstof in de minerale meststoffen- of chemische industrie

Potentieel voor mestafgeleiden als grondstof in de minerale meststoffen- of chemische industrie Mei 2015 Potentieel voor mestafgeleiden als grondstof in de minerale meststoffen- of chemische industrie Auteurs: Viooltje Lebuf en Sara Van Elsacker VCM Inhoud Potentieel voor mestafgeleiden als grondstof

Nadere informatie