kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT"

Transcriptie

1 Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, april testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT praktijk Zorg voor Jeugd Corporaties kiezen architectuur Voor beter procesbeheer

2 Wie nu niet denkt in oplossingen, lost straks vanzelf op. Ga verder met ICT van Sogeti. Voor wie tijdens de crisis wil investeren in plaats van stagneren, is Sogeti de ideale partner. Want Sogeti is niet zuinig met ICT-oplossingen. Wij ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren. En lopen voorop op het gebied van testen en architectuur. Opdrachtgevers in alle sectoren helpen wij verder met toepassingen van morgen. Vakmanschap en passie voor ICT, dat maakt ons uniek. sogeti.nl Staat voor resultaat

3 redactioneel in dit nummer Het wordt tijd De CIO s van de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gaan veel nauwer met elkaar samenwerken. Dat werd tijd, denk je dan meteen. Vooral in gemeenteland waar geen concurrentie heerst, waar de processen vaak zijn voorgeschreven, waar elk dubbeltje uit de zak van boeren, burgers en buitenlui moet komen, waar bepaalde diensten een monopoliepositie hebben, is het niet meer dan logisch dat je de klant voorop zet en de processen zo efficiënt mogelijk inricht. Op het NVVB-congres (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) half april 2010 hield Ralph Pans een betoog om het vertrouwen van de burger in de overheid terug te winnen door een betere dienstverlening te bieden. Pans is directieraadsvoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dus niet bezuinigen op dienstverlening, maar nu juist investeren in ICT om die dienstverlening te verbeteren, hetgeen op den duur heel veel geld oplevert door een veel lagere TCO. Standaardisatie is volgens hem een belangrijke weg om kosten te besparen en ruimte vrij te maken voor maatwerk waar dat nodig is. Hij deed een pleidooi om de burger en het bedrijfsleven zelf zijn gegevens te laten beheren. Bijvoorbeeld via een digitale kluis. Een idee dat volgens mij zo n vijftien jaar geleden al zijn intrede had gedaan. In tussentijd is vrijwel elk overheidsorgaan driftig zelf front offices gaan sleutelen; zonder enige samenhang. Pans legde de vinger op de zere plek: het heeft de laatste jaren aan regie ontbroken. Dat kost niet alleen heel veel geld, maar levert ook zeer ontevreden klanten op; die bovendien zien dat hun geld over de balk wordt gesmeten. Het initiatief van de drie grote steden is verheugend. Hier zien we overigens dat het loont om met dezelfde architectuur te werken; dat maakt uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk, dat maakt ook hergebruik van (delen van) applicaties mogelijk. Ze kunnen in elk geval rekenen op instemming van Pans die aankondigde de nationale overheid duidelijk te laten weten wat gemeenten nodig hebben op ICT-vlak. De druk van onderaf is te groot om te negeren. Korte berichten 4 Legal look 9 Persoonlijk 10 OBUG wordt professioneler 12 Evaluaties moeten tot actie leiden 13 Zorg voor Jeugd 14 Mens boven tools 17 Automatisering testproces noodzaak 20 Omslagverhaal Corporaties kiezen voor architectuur 24 Veilig testen met datamasking 27 Agile op doorbreken 31 Open source compliance verplichte kost 32 Zorghervorming VS leunt op IT 35 Test driven requirements engineering (2) 39 Boeken en zo 43 Functionaliteit versus productiviteit 46 Teus Molenaar Hoofdredacteur appworks april

4

5 kort Ophef over open standaarden bij EU Terwijl Eurocommissaris Neelie Kroes haar Digital Agenda voorbereidt, is onrust ontstaan bij de Franse consumentenorganisatie UFC-Que Soisir en de actiegroep voor vrije software April die vrezen dat het streven naar interoperabiliteit en open standaarden gaat sneuvelen onder de hevige druk van enkele IT-leveranciers, waaronder Microsoft. Begin mei wil Kroes haar beleidsstuk klaar hebben. In de huidige Digital Agenda met de titel A European information society for growth and employment is de nadruk gelegd op het voorkomen van een digital divide tussen Europese staten die wel en geen toegang hebben tot internet en het toenemend aantal diensten dat via dit platform beschikbaar is. Het gebruik van open standaarden en het zorgen voor interoperabiliteit sluiten aan op het voorkomen van twee e-europa s. Het huidige beleidsstuk loopt tot 2010 en Kroes is bezig de Digital Agenda op te stellen. Het document zal een belangrijk onderdeel vormen van de Europe 2020-strategie die aangeeft hoe het werelddeel uit de recessie komt. Volgens de nieuwsorganisatie Euractiv is een ontwerp van de nieuwe Digitale Agenda uitgelekt. Dit staat op de website van PC Inpact. Volgens het ontwerp is het het doel om tegen 2015 het Europese standaardistatieregiem dusdanig gewijzigd te hebben dat recht wordt gedaan aan het groeiend belang van ICT-standaarden. Tegelijkertijd valt te lezen dat richtlijnen voor open standaarden en interoperabiliteit moeilijk zijn te definiëren. CompTIA, een belangenorganisatie van ITbedrijven met Microsoft als lid, heeft op het ontwerp gereageerd door te zeggen bezorgd te zijn over de promotie van ICTstandaarden en ontwikkelmodellen die intellectueel eigendom niet respecteren. Jonathan Todd, woordvoerder namens Kroes, gaat niet in op de vrees van de Franse organisatie. Hij wil ook niets zeggen over de authenticiteit van de documenten die de ronde doen. Alix Cazenave van April meent dat de opmerkingen in het ontwerp over de moeilijkheid om open standaarden te definiëren niet veel goeds voorspellen. De opmerkingen over het European Interoperability Framework zijn erg verontrustend. Dit ontwerp is een stap terug en rept niet over vrij te gebruiken software. Norm voor cloud computing Het Nederlands Normalisatie Instituut NEN is bezig een groep samen te stellen die moet leiden tot een norm voor cloud computing. Het gaat daarbij met name over Distributed Application Platforms and Services (DAPS). Dit richt zich op verdergaande opschaling van ICT-diensten en toepassingen. Volgens het NEN zal in de nabije toekomst een deel van de computerverwerking als gevolg van de strenger wordende eis van duurzaamheid en energie-efficiëntie steeds minder plaats vinden op computers in de directe omgeving van eindgebruikers. Stapsgewijs gaat de verwerking naar virtuele, duurzame en efficiënte omgevingen. Via webservices, service oriented architecture en cloud computing bereidt de ICTindustrie zich voor op een nieuwe fase in de automatiseringsgeschiedenis. De voorbereiding op een norm voor deze vorm van automatisering is op internationaal vlak ingezet met de oprichting van de werkgroep ISO/IEC JTC1. In Nederland is het NEN bezig de subcommissie Distributed Application Platforms and Services in te richten met drie werkvelden: webservices, SOA en cloud computing. Wie hieraan wil deelnemen, kan contact opnemen met appworks april

6 kort CIO s grote gemeenten werken samen De CIO s van de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn overeengekomen nauwer samen te werken. Zij overwegen ook automatiseringsmiddelen van elkaar te gebruiken om te vermijden dat elk apart in oplossingen moet gaan investeren. Het initiatief tot de nauwere samenwerking is ontstaan binnen de bestuursdienst van Rotterdam. De dienst geeft aan dat standaardisering deze coöperatie mogelijk maakt. De drie steden hebben informatie architecturen die de regels volgen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en het Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA). De Rotterdamse bestuursdienst meldt dat informatie en ICT de gehele gemeente lijke organisatie raken. Daarom hebben de CIO s van de gemeenten het samenwerkingsinitiatief op maandag 12 april besproken met de gemeente secretarissen van de drie gemeenten. Eén van de conclusies was dat de grote steden in toenemende mate behoefte hebben aan medewerkers en topmanagers die de mogelijkheden en het belang van ICT onderkennen, en dit weten te verbinden met de bedrijfsprocessen. Tot de gezamenlijkheid behoort dan ook de opzet van een stageprogramma en opleidingen. Afhankelijk van de evaluatie eind dit jaar breidt de samenwerking uit naar andere overheden. Het doel is te komen tot verdergaande standaardisering, hergebruik en gemeenschappelijke ontwikkeling van automatiseringsoplossingen. Andere bedreigingen in Nederland Nederland blijkt een beter patchgedrag te hebben dan andere landen in de wereld, waardoor virussen die hier rondwaren andere zijn dan in de rest van de wereld. Het aantal is sterk toegenomen. Leveranciers van beveiligingsoplossingen komen regelmatig met diverse rapportages. Zo bracht Symantec onlangs zijn vijftiende Internet Security Threat Report uit. Daarin wordt de belangrijkste cybercriminaliteit over 2009 beschreven. Het aantal gesignaleerde schadelijke programma s kwam uit op 240 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van Ook de groei van spam gaat onverminderd voort: 88 procent van alle mail die Symantec controleerde was ongewenste elektronische post. Een van de bevindingen van het rapport is dat het onderhouden van een veilig systeem met actuele patches in 2009 een grotere uitdaging was dan ooit. Bovendien installeren veel gebruikers niet eens patches voor zeer oude tekortkomingen. Zo werd op 23 augustus 2003 een tekortkoming bekendgemaakt onder de naam Microsoft Internet Explorer ADODB.Stream Object File Installation Weakness. Hoewel hier al op 2 juli 2004 een patch voor beschikbaar kwam, was het in 2009 nog altijd het op een na populairste doelwit voor aanvallen via het web. Hier blijkt volgens beveiligingsexpert SpicyLemon Nederland evenwel een belangrijke uitzonderingspositie in te nemen. In veel landen, zoals China en Rusland, wordt gewerkt met illegale besturingssystemen die uiteraard hun patches missen. In voert Win32/Lethic.AA de lijst met virussen aan. Dat verspreidt zich snel via spam, msn en skype. Wereldwijd is Win32/ Conficker het grootste probleem. Dat is in augustus 2008 door een Windows-update verholpen. Hieruit kun je afleiden dat in Nederland besturingssystemen, software en de gebruikte webbrowser beter worden onderhouden dan in de rest van de wereld, zegt Nienke Ryan van SpicyLemon. 6 appworks april 2010

7 Ubuntu houdt releaseparty Om de nieuwe versie van de Ubuntu desktopversie (Lucid Lynx genaamd) te vieren, houden Ubuntu.nl en HCC eind mei de landelijke Releaseparty. Dit is een tweejaarlijks festijn. Op het programma staat onder meer een lezing over open source ontwikkeling voor niet-programmeurs. De Releaseparty vindt plaats op zaterdag 29 mei in Ede. Op het evenement zullen verschillende Linux-partijen aanwezig zijn; van gebruikersverenigingen tot professionals. Er zijn mensen aanwezig om indien gewenst Ubuntu te installeren op de meegebrachte laptops of PC s. Op het programma staan voorts bijvoorbeeld een demonstratie van Ubuntu 10.04, een lezing over het gebruik van open source in het St. Antonius-ziekenhuis en disaster recovery met ubuntu live cd voor Windows en Ubuntu. Verder workshops over Python voor beginners, Werken met de Terminal, Beveilig je usb-stick en basiscursus Ubuntu. Het volledige programma is te vinden op IT leidt lijst beste werkgevers Microsoft en SAS zijn respectievelijk de nummers één en twee op de lijst van beste werkgevers in Nederland bij de grote, multinationale bedrijven. De ranglijst is opgesteld door de Nederlandse vestiging van het Great Place to Work Instituut. Het instituut houd al jaren bij welke werkgevers het beste scoren bij hun werknemers. Microsoft staat nu voor de tweede keer op nummer één. Vooral het nieuwe werken dat de softwareleverancier heeft ingevoerd, hetgeen medewerkers vrij laat over de plaats waar zij hun werk doen, heeft bijgedragen aan de hoge score. Ook de nadruk op diversiteit vooral deelname van vrouwen in het arbeidsproces scoort goed. Vorig jaar stond Google op nummer twee, maar die komt nu niet meer in de top 20 voor. SAS heeft de positie overgenomen. Op drie staat Biogen Idec International. Het eerstvolgende IT-bedrijf is NetApp, leverancier van storage-producten, op nummer 10. Cisco Systems treffen we op nummer 18. Bij de middelgrote bedrijven treffen we op de nummers 4, 5, 6, 8 en 9 IT-consultancy bedrijven; respectievelijk Q-Consult, Iprofs, e-office, HintTech en VLC. Nieuw in de lijst is te rubriek jonge en startende ondernemingen. Hier zien we op nummer 3 en 5 IT-bedrijven: de consultancy-bedrijven Motion10 en Cohesion. appworks april

8 kort Word -offerte niet van deze tijd Een offerte als Word-document is niet meer van deze tijd. Zo vindt Klaasjan Tukker van Adobe. Daarmee onderscheid je jezelf niet. Er moet beeld in, zei hij bij de presentatie van Creative Suite 5, het jongste paradepaard van de softwareleverancier. Vrijwel alle beeld -producten, inclusief de ontwerpergereedschappen (van websites), hebben een opwaardering gekregen. Dan gaat het om bekende producten als Photoshop, Illustrator en Dreamworks, maar ook minder bekende als InDesign en After Effects. Veel aandacht is besteed aan de communicatiemogelijkheden tussen ontwerper, ontwikkelaar en opdrachtgever, omdat al die partijen betrokken zijn bij bijvoorbeeld een reclamecampagne. (Bewegend) beeld gaat een steeds belangrijkere functie krijgen in onderlinge communicatie. Daarbij heeft Adobe verbeteringen aangebracht waardoor zonder een letter code te schrijven statisch werk dat bijvoorbeeld in Illustrator was gemaakt, met een paar muisbewegingen is om te toveren tot een werkende scrollbar. Een opvallende online dienst die Adobe aanbiedt, is Browserlab. Daar kan een ontwerper heel makkelijk nagaan of de web pagina s door de verschillende webbrowsers op de juiste manier worden getoond. Zo nodig wordt het aangepast vanuit Adobe s filosofie ontwerp één keer, publiceer overal. Oracle koopt Phase Forward Ook Oracle zet de trend voort sectorspecifieke oplossingen aan te bieden. Hiertoe heeft het bedrijf de onderneming Phase Forward voor ongeveer 685 miljoen dollar gekocht. Dit is een leverancier van software voor biotechnologie en gezondheidszorg. Phase Forward heeft een SaaS-oplossing voor het complete proces van de ontwikkeling van klinische producten; van ontwerp, testen tot en met het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. De medewerkers van Phase Forward worden toegevoegd aan de Oracle Health Sciences Global Business Unit. Oracle ziet een tendens waarbij biotechnologie en gezondheidszorg in elkaar overvloeien en meent dat de Integrated Clinical Research Suite van Phase Forward een mooie aanvulling is op de eigen producten om deze trend te volgen. 8 appworks april 2010

9 legal look Aansluitbaarheid moet mogelijk zijn? In ieder nummer van AppWorks beantwoordt mr. Victor de Pous juridische vragen. Wie iets wil vragen aan hem kan een mail sturen naar De redactie van AppWorks zorgt dan dat u antwoord krijgt. Victor de Pous > Waarom is de aansluitbaarheid van informatie systemen zo belangrijk? We hebben meer dan ooit met de omstandigheid te maken dat de ICTomgeving heterogeen is en blijft. Geen enkele leverancier kan een bedrijf volledig bedienen. Er zijn veel producenten in het digitale domein, die samen een enorme hoeveelheid softwarecode en andere producten maken. Bovendien worden deze componenten onder verschillende juridische regimes geleverd. Denk aan open source software en niet-open source software. Om meer dan een reden is dus er sprake van heterogeniteit. Toch moet ICT vooral goed als geheel - kunnen samenwerken. Dat vraagt om interoperabiliteit. Interoperabiliteit is echter een onderwerp dat in verschillende contexten wordt gebruikt en bovendien in dezelfde samenhang verschillende omschrijvingen en definities kent. In het perspectief van de informatietechniek heeft interoperabiliteit betrekking op de situatie dat apparatuur, programmatuur en infrastructuur van verschillende producenten - dankzij de beschikbaarheid van informatie over technische interfaces - op elkaar zijn aan te sluiten en uitstekend samenwerken. Maar in het specifieke geval van telecommunicatie gaat interoperabiliteit (bedoeld als interconnectie) om de toegang tot communicatienetwerken van dominante marktpartijen, terwijl in geval van computerprogramma s interoperabiliteit (bedoeld als compatibiliteit) wordt gekaderd als het vermogen om informatie uit te wisselen en om deze uitgewisselde informatie onderling te gebruiken. > Hoe ziet dat recht op software-interoperabiliteit eruit? Softwareleveranciers hebben nogal eens de neiging hun eigen betekenis aan interoperabiliteit te geven en soms ook aan het juridisch kader. Dat kan eigenlijk niet omdat de Europese wetgever hen voor is geweest. Er bestaat namelijk een formeel-wettelijke definitie, waaraan bepaalde rechten en vice versa verplichtingen gekoppeld zijn. Zo heeft iedere licentienemer op een computerprogramma een wettelijk recht op wat je kunt noemen technische interoperabiliteit (tegenover organisatorische en/of semantische interoperabiliteit). Dat komt neer op een geclausuleerd reverse-engineeringsrecht door middel van decompilatie van de runcode, Wanneer een softwareproducent zijn interface-gegevens (dus de technische informatie) ten behoeve van de beoogde koppeling en interactie om welke reden dan ook niet ter beschikking stelt of wil stellen, mag de licentienemer die informatie achterhalen. Juridisch beschouwd is dit type interoperabiliteit een formeel, gecodificeerd recht met betrekking tot technische voorwaarden om een onafhankelijk vervaardigd computerprogramma te verbinden met andere computerprogramma s; ook c.q. juist als de producent van die andere software dat niet wenselijk acht en niet meewerkt. Iedere concurrent van welke marktpartij dan ook (dominant of niet) kan sinds 1993 van dit recht op interoperabiliteit gebruik maken. En dat geldt eveneens voor andere licentienemers op de software, zoals gebruikersorganisaties. > Wat zegt de Nederlandse rechter? Rechtspraak over software-interoperabiliteit is uiterst schaars, maar in een interessante zaak over Software-as-a-Service (Saas) voor scholen heeft de rechter enkele jaren terug het recht op interoperabiliteit van software en zelfs data formats erkend. Dit vonnis is ook uiterst relevant voor cloud computing. Mr. V.A. de Pous is bedrijfsjurist en industrie-analist. Hij houdt zich sinds 1983 bezig met de juridische aspecten van digitale technologie en informatiemaatschappij en is medewerker van uitgeverij FenceWorks. appworks april

10 persoonlijk Meer dynamiek en ondernemerschap Bij Capgemini heeft Paul de Wit het prima naar zijn zin gehad, maar op een gegeven ogenblik wilde hij meer dynamiek en ondernemerschap in zijn werk. Een ambitie die toen niet overeenstemde met die van zijn werkgever. Dan ga je buiten de deur zoeken. Ik houd ervan met mensen te werken en te worden uitgedaagd. Het is uitermate boeiend het beste uit mensen te halen en dan ook nog eens met vooruitstrevende technologie bezig te zijn. Teus Molenaar De 35-jarige De Wit gaat tegenwoordig door het leven als unit manager engineering bij het Delftse bedrijf HintTech. De onderneming heeft zich gespecialiseerd in e-business. Dat is inmiddels een containerbegrip geworden, legt De Wit uit. Maar wij maken webgebaseerde oplossingen voor onze klanten. Deze oplossingen worden meer en meer gebaseerd op standaard content management systemen. Als onderliggend platform en voor het maatwerk gebruiken we Java en.net. Bij veel klanten is er sprake van de keuze voor een efficiënt standaard product met maatwerk om de juiste oplossing te maken. Hij gaat verder met te vertellen dat zijn mensen vaak werken met Tridion als content management oplossing. We werken trouwens ook met Hippo, SharePoint en Sitecore. Zowel open source als closed source oplossingen. Wij zijn daarmee leveranciersonafhankelijk. Wij weten hoe je een content management systeem moet implementeren. De jongste ontwikkeling in dit vakgebied? Digital asset management, klinkt het meteen. In de loop der jaren hebben organisaties die werken met webgebaseerde oplossingen een veelvoud aan digitale bronnen opgebouwd. Het is de uitdaging om die eenduidig op te slaan, zodat je erover kunt beschikken wanneer je wilt. Denk aan een organisatie als Wehkamp die voor zijn webshop enorm veel afbeeldingen beheert. Dat moet je efficiënt doen. Wij zien hier een interessante, nieuwe nichemarkt ontstaan. Want je moet niet alleen die digitale bibliotheken goed beheren, maar bijvoorbeeld ook de koppelingen naar mediabureaus die campagnes ontwikkelen. Infrastructuur Informatietechnologie heeft De Wit van kindsbeen af geboeid. Ik had het voordeel dat mijn vader bij een IT-bedrijf werkte; een voorloper van Capgemini. Bij ons thuis stond een computer. Dat was destijds nog heel bijzonder. Dus ik zat thuis op een XT Basic te programmeren. Samen met een paar vriendjes. Het is gewoon stoer als je zo n apparaat kunt laten doen wat jij wilt dat het doet., verklaart hij zijn voorliefde voor het programmeerwerk. Niet zo gek dus dat hij in Den Haag een HBO-opleiding Informatica heeft gedaan. Als specialisatie koos hij voor software development. Bij diverse organisaties heeft hij tijdens zijn stageperiode diverse projecten gedaan. Toen kwam hij erachter dat hij programmeren erg leuk vindt, maar niet als lotsbestemming. Je moet Paul de Wit niet in een kamertje neerzetten met de opdracht een groot programma te schrijven. Ik wil graag ook met mensen werken. 10 appworks april 2010

11 Zo elke twee, drie jaar overdenkt De Wit zijn positie. Biedt hem dat nog genoeg uitdaging, krijgt hij er genoeg energie van? Ik wilde weer een stap verder, maar daar bleek toen bij Capgemini weinig ruimte voor. Het bedrijf kiest voor ervaring en ik had dan wel veertien jaar bij Cap gewerkt, maar ben tenslotte toch wel vrij jong. Cap heeft me veel gebracht, maar eind vorig jaar werd duidelijk dat ik elders een nieuwe uitdaging wilde vinden. Op fietsafstand Dat is HintTech geworden. Terug naar zijn wortels. Hij is tenslotte geboren in Delft. Na jaren in de file heen en weer pendelen tussen woonplaats Bergschenhoek en Utrecht is het een verademing om op fietsafstand van zijn werk te wonen. Wij hebben drie jonge kinderen en het gezin vraagt ook tijd. Daar besteed ik graag aandacht aan. Om zeven uur op zaterdagmorgen om langs het voetbalveld te staan als de oudste aan het spelen Web 3.0 biedt het bedrijfsleven nog zoveel kansen die nu nog niet worden benut. Hier ligt voor ons de uitdaging om al die technologie zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Na zijn studie kreeg hij de mogelijkheid als young professional bij Capgemini aan de slag te gaan. Hij begon er bij de afdeling Infrastructuur. Dat is heel dynamisch. Je hebt er te maken met diverse en innovererende technologie én met mensen. Eén van mijn eerste klussen was het beheer van een aantal Apple Macintosh computers bij een klant. Ik had er nog nooit een onder mijn vingers gehad, maar ik moest binnen twee weken alle ins en outs kennen. Gewoon een kwestie van erachter gaan zitten, ermee spelen. Uitvinden wat je wel kunt aanpassen en wat je niet kunt aanpassen. Na twee weken was ik en volleerd Mac-beheerder. Dat soort uitdagingen gaat De Wit graag aan. Op het scherpst van de snede, vooraan bij de technologische ontwikkelingen. Maar wel met anderen. Het is leuk als je iets met een team kunt neerzetten. Zijn gedrevenheid en nieuwsgierigheid voerden hem tot de functie van Infrastructuur Manager bij de dienstverlener. Ik heb veel kansen gekregen bij Capgemini, zegt hij. En hij heeft ze benut. Als manager was hij belast met ontwikkelen van het team waaraan hij leiding gaf, moest hij nadenken over de veranderingen in het vakgebied en was hij regelmatig adviseur bij klanten, veelal op het vlak van architectuur. is. Daar krijg ik ook energie van. Misschien dat ik over twee jaar met puberende kinderen ervoor kies nog meer tijd aan het gezin te besteden. Wellicht dat ik daar dan de meeste energie van krijg. Wie zal het zeggen? Maar voorlopig liggen er nog genoeg uitdagingen bij HintTech en zijn engineering-team van 45 mensen. Ik heb een gesprek gehad met alle specialisten om ze te leren kennen. Een leuke club, met veel vakmanschap. Het is mijn taak om het team verder te professionaliseren. Elke klus begint met de mensen die je in huis hebt, dus aan hen moet je veel aandacht aan schenken. Bij Cap heb ik veel geleerd en die ervaring wil ik hier gebruiken. Hij merkt trouwens wel dat hij van een heel groot naar een vrij klein bedrijf is gegaan. Je moet als manager veel meer zelf doen. De technologische ontwikkelingen volgt De Wit op de voet. Web 3.0 biedt het bedrijfsleven nog zoveel kansen die nu nog niet worden benut. Hier ligt voor ons de uitdaging om al die technologie zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Wij moeten in staat zijn steeds de juiste technologie te kiezen waarmee een klant vooruit kan. We staan nog maar aan het begin van alle mogelijkheden. Wat dat betreft, ben ik heel benieuwd hoe de digital natives zeg maar: mijn kinderen die nu opgroeien informatietechnologie gaan inzetten. Teus Molenaar is hoofdredacteur van AppWorks appworks april

12 gebruikersvereniging OBUG wordt professioneler De OBUG, Oracle Benelux User Group, verkent de mogelijkheden om een professionaliseringsslag te maken. Het bestuur zelf blijft uit vrijwilligers bestaan op verzoek van de leden maar uitvoerende taken gaan naar betaalde krachten. Vooreerst zet OBUG vol in op ledenwerving en behoud. Tien procent van het potentieel is lid. Teus Molenaar Een beeld van Connect 2010 in Papendal. Tijdens de OBUG Benelux Connect 2010, eind maart, heeft de belangenorganisatie zich officieel gepresenteerd. Eerder al waren de verschillende gebruikersverenigingen samengegaan de fusiegolf van Oracle volgend maar pas in maart is het samengaan een notarieel feit. De Belgium Luxemburg Oracle User Group (BLOUG), de Benelux Regional User Group (BRUG) en de Oracle Applications User Group Netherlands (OAUG) zijn opgegaan in de OBUG. Tijdens een toelichting vertelt voorzitter Janny Ekelson (werkzaam bij FedEx) dat het ledenaantal op ongeveer 350 zit. Het gaat in dat geval om het aantal verbonden organisaties. In totaal ligt het aantal leden op ongeveer duizend mensen. We doen ons best dit aantal te behouden en uit te breiden. Gezien de groei van Oracle moet dat zeker lukken. De afgelopen jaren zaten we evenwel zo goed bij kas dat we geen contributie hebben geheven. Met het groeiend aantal activiteiten is het nodig dat weer wel te doen. We hebben daardoor gezien dat enkele leden hebben afgehaakt; tegelijkertijd hebben we nieuwe leden erbij gekregen. Volgens Ekelson ligt het aantal leden op zo n tien procent van het potentieel. Dat de Oracle Gebruikersclub Holland (OGh) zelfstandig blijft, betreurt Ekelson. Uit een peiling onder de leden is gebleken dat het bestuur van de vereniging in handen moet blijven van vrijwilligers. Het is ons duidelijk gemaakt dat de bestuurders dagelijks voeling moeten hebben met de Oracle-producten, dus zelf gebruiker moeten zijn, licht Ekelson toe. Er is evenwel zoveel te doen dat we moeite hebben dit allemaal naast ons werk te doen. We overwegen dan ook sterk om betaalde krachten in te huren voor het uitvoerende werk. Invloed op het beleid van Oracle (bijvoorbeeld het licentie management) is het best te bereiken via de Europese Oracle-gebruikersvereniging, waarvan Ekelson namens de OBUG ook de voorzitter is. SIG s Tijdens Connect is de nieuwe structuur van OBUG gepresenteerd. De vereniging werkt met vijftien Special Interest Groups (SIG s). Op het vlak van de Applicatie-SIG s is Gerard Stam de voorzitter. Er zijn in beginsel op dit terrein zes interessegroepen: JD Edwards, E-Business Suite, PeopleSoft, Enterprise Performance Management, Primavera (projectbeheer programmatuur) en BI. Daarnaast zijn er SIG s voor Technologie : databases, middleware (Fusion) en ontwikkelomgevingen. Maar die zijn nog niet allemaal ingevuld. We hebben zeker nog ruimte voor zes extra aandachtsgroepen, maar dan moeten we wel mensen hebben die daar hun schouders onder willen zetten, stelt Ekelson. Volgens Ekelson staat nauwe samenwerking met de gebruikersverenigingen van Sun op de agenda. De Java User Groups zijn zo sterk en goed georganiseerd ook de Nederlandse dat het geen zin heeft om een aparte Java SIG op te richten. Tijdens Connect 2010 is Cliff Godwin, senior VP Applications Technology bij Oracle, een van de sprekers. Hij spreekt van the new normal : de situatie na de kredietcrisis die blijvend anders zal zijn dan ervoor. Voortdurende verandering is the new normal. Niet voor niets vindt 95 procent van de CIO s het belangrijk om zich aan die veranderingen te kunnen aanpassen. Wij spelen hierop in met Oracle Agile Product Lifecycle Management, waarmee je kunt berekenen hoeveel een product kost, hoeveel het kost om het naar de markt te brengen, enzovoorts. Teus Molenaar is hoofdredacteur van AppWorks 12 appworks april 2010

13 projectbeheer Evaluaties moeten tot actie leiden Het is maart, de lente is begonnen en de eerste lammetjes zijn geboren. Vanwege de risico s op Q-koorts jammer genoeg minder dan anders. Toch kunnen we lering trekken uit de aanpak om die risico s terug te dringen: laat evaluaties leiden tot daadkrachtig ingrijpen. Dit gebeurt bij IT-projecten helaas nog te weinig. Theo Gerrits De natuur is een cyclisch en zelfregulerend proces en over het algemeen prima in staat om via natuurlijke selectie te zorgen voor een goede instandhouding van een populatie. In mijn optiek kun je deze natuurlijke kringloop goed vergelijken met een kwaliteits- of verbeterproces op de werkvloer. Grofweg kun je stellen dat dieren worden geboren, ze groeien op en uiteindelijk gaan ze dood. Door natuurlijke selectie overleven de dieren die zich het best aan hun omgeving aanpassen. Soms helpen mensen bij het selectieproces door dieren te vaccineren, ze niet te laten voortplanten of ze te laten inslapen. In mijn functie als consultant zie ik dat projecten worden gedefinieerd, gerealiseerd, geëvalueerd en als het goed is daarna verbeterd. Helaas wordt deze laatste stap vaak vergeten. Evaluaties of reviewsessies worden nog wel gehouden, maar de uitkomsten hiervan worden in een la gelegd of belanden in een archiefkast. Er wordt niets concreets mee gedaan. Zo kan het gebeuren dat IT-projecten regelmatig de tijdsplanning en het budget (fors) overschrijden. Dikwijls wordt er pas achteraf gecontroleerd en dan is ingrijpen te laat. Demingcyclus Een manier om hier lering uit te trekken is door gebruik te maken van de Demingcyclus. Deze splitst werk in vier cyclische activiteiten: plan, do, check en act. Dat betekent in het kort dat je doelen en procedures definieert (plan), je de procedures realiseert (do), je het resultaat evalueert (check) en je het evaluatieresultaat gebruikt om het proces te verbeteren (act). Te vergelijken met de natuurlijke kringloop. Het act-deel herinnert ons eraan dat we de verbinding moeten maken tussen toetsing en verbeteracties; dat we de resultaten van het checken daadwerkelijk moeten gebruiken. Toch merk ik dat juist de praktische invulling van act, het echte verbeteren, vaak te weinig aandacht krijgt. Meestal niet uit onwil maar uit onwetendheid. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat ook verbeterprocessen moeten worden ingepland, uitgevoerd en geëvalueerd. Een verbeterproces is een proces dat tot doel heeft om het project beter uit te voeren. Beter kan hierbij op elke gewenste manier worden geïnterpreteerd, zoals goedkoper, efficiënter, met een hogere kwaliteit, duurzamer, etcetera. Ingrijpen In het geval van de Q-koorts helpt de mens door middel van een verbeterproces de natuur met het selectieproces. In 2010 worden alle schapen en geiten op de kinderboerderijen in Nederland gevaccineerd. Ook zijn er allerlei regels opgesteld om verspreiding van en besmetting met het virus tegen te gaan. Act is hier duidelijk aanwezig. Wat mij betreft gaan we voortaan bij een IT-project de verbeterprocessen ook met dezelfde daadkracht implementeren, want het tegengaan van overschrijdingen lukt alleen als je tijdens het proces kunt ingrijpen. Theo Gerrits is senior consultant bij Xebia appworks april

14 praktijk Kinderen moeten een onbezorgde jeugd kunnen beleven. De afgelopen jaren is Nederland meer dan eens opgeschrikt door schrijnende gevallen van kindermishandeling en -moord. Daarbij waren er steeds grote vraagtekens over de manier waarop de hulpverlening te werk was gegaan. Bekende voorbeelden zijn de 4-jarige Rowena Rikkers (het meisje van Nulde ), de 3-jarige Savanna uit Alphen aan den Rijn en de 12-jarige Géssica Gomes uit Rotterdam (het Maasmeisje). Achteraf bleek dat bij al deze kinderen diverse hulpverleningsinstanties betrokken waren. Deze trieste zaken leidden tot een indringende maatschappelijke discussie over de jeugdhulpverlening. Een belangrijke conclusie in die discussie was dat er veel instanties bezig zijn met jeugdzorg, maar dat het regelmatig ontbrak aan samenwerking en coördinatie. Dat probleem is sindsdien aangepakt. Zo ontwikkelde de gemeente Helmond samen met ICT-dienstverlener Inter Access de applicatie Zorg voor Jeugd. Deze toepassing verbindt de informatiesystemen van verschillende hulpverleningsinstanties in een regio en maakt informatiedeling tussen deze instanties mogelijk. Een eerste gebruikersonderzoek wijst uit dat de overgrote meerderheid van de hulpverleners zeer tevreden is met het systeem. Hét kenmerk Zorg voor Jeugd maakt contacten zichtbaar De combinatie van Java en JBoss, en een Oracle-database, zorgt ervoor dat instanties die de applicatie Zorg voor Jeugd gebruiken elkaar moeiteloos en veilig op de hoogte kunnen houden van de contacten die zij hebben met kinderen en jongeren. In Brabant en Groningen zijn ze enthousiast over dit hulpmiddel. Teus Molenaar van Zorg voor Jeugd is wellicht dat het iedereen duidelijkheid biedt en bij iedere situatie exact aangeeft wie verantwoordelijk is. Noodzaak duidelijk Zorg voor Jeugd is enkele jaren geleden ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Helmond, zegt Jeroen Speekenbrink, directeur Application Solutions bij ICT-dienstverlener Inter Access. In de loop van de tijd is het aantal gemeenten en regio s dat het systeem inzet sterk uitgebreid. Er is weinig discussie nodig geweest over het belang van een systeem dat signaleert en coördineert. De zaken waarin het verschrikkelijk mis is gegaan, lieten overduidelijk zien dat er iets moest gebeuren. Functies Inter Access en Helmond bouwden een systeem met de volgende functies: 1. Ketenoverzicht Jeugdigen met een hulpvraag worden geregistreerd in het eigen cliëntsysteem van een instelling of instantie. Dat kan variëren van een school tot aan Bureau Jeugdzorg en van de GGD tot de GGZ. Deze registratie 14 appworks april 2010

15 wordt handmatig of door middel van een geautomatiseerde koppeling doorgegeven aan Zorg voor Jeugd. De instellingen die bij een bepaalde jongere zijn betrokken, krijgen automatisch via een bericht een melding als dezelfde jongere door een nieuwe, nog niet eerder betrokken instelling, wordt geregistreerd. Daarmee hebben de instellingen en hulpverleners continu inzicht in de instellingen die contact hebben met de jongeren en wordt de zorgketen opgebouwd. Zorg voor Jeugd bevat geen inhoudelijke informatie over de kinderen. Het gaat uitsluitend om de registratie. Doordat het systeem uitsluitend registreert en niet ingrijpt op de werkwijze en procedures van alle aangesloten instanties verloopt de acceptatie soepel. 2. Signaleren Als een hulpverlener of een andere signaalgever een probleemsituatie constateert, voert hij of zij een signaal in het systeem in. Dit signaal krijgt een urgentiecode. Ook deze signalering komt direct via binnen bij alle betrokken instellingen. 3. Coördineren In de meeste gevallen is er meer dan één instelling of instantie betrokken bij hulp aan een jongere, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, de politie en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarom voorziet het systeem in ketencoördinatie. Hierover zijn afspraken gemaakt in een convenant met alle betrokken instellingen in een gemeente of regio. Op grond van de beslisregels in het zorgconvenant wijst het systeem automatisch aan welke instelling de ketencoördinatie heeft. Hierover ontvangt de betreffende instelling een bericht. Op deze manier is altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheid voor opvolging ligt. De software zorgt ervoor dat alle betrokkenen binnen de zorgketen van elkaars doen en laten op de hoogte zijn. 4. Hulp verlenen De ketencoördinator bepaalt per situatie en op basis van de urgentie of het nodig is om binnen de zorgketen bepaalde acties te laten uitvoeren. Wanneer dit het geval is, dan zet de ketencoördinator acties uit in het systeem. De instellingen die een actie moeten opvolgen, ontvangen hierover dan automatisch een . Het systeem bevat tevens een voortgangsfunctie, zodat de ketencoördinator kan volgen welke acties zijn opgevolgd. Over opvolging zijn in het convenant strikte regels opgenomen. Zo is er voor instanties bijvoorbeeld de verplichting om bij bepaalde signalering binnen een dag overleg te voeren over de situatie van een kind of jongere en een actieplan vast te stellen. Open standaarden Omdat er bij jeugd- en jongerenzorg altijd een groot aantal instellingen en instanties betrokken is, is bij de bouw van Zorg voor Jeugd vanuit technisch oogpunt gekozen voor open standaarden binnen een servicegeoriënteerde architectuur, licht Speekenbrink toe. De applicatie is volledig in Java gebouwd met JBoss als middleware. Alle registraties worden vastgelegd in een Oracle-database. Door de combinatie van Java en JBoss konden we een open systeem ontwikkelen dat makkelijk aan te sluiten is op de systemen van instellingen in een regio. In Noord-Brabant zijn dat er inmiddels ruim In Groningen, waar het systeem in februari 2010 van start is gegaan, zijn er nu al ruim 300 gekoppeld. Daarnaast staat de Oracle-database bekend als goed te beveiligen, wat uiteraard een belangrijk punt is voor dit systeem met het oog op de persoonsbescherming van de kinderen en hun familie. Als webservice Door de open benadering en de SOA-aanpak is het bijvoorbeeld mogelijk om functionaliteit van Zorg voor Jeugd als een webservice op te nemen in de eigen applicaties van instellingen. Zo hebben medewerkers van Bureau Jeugdzorg direct vanuit hun eigen cliëntsysteem directe toegang tot Zorg voor Jeugd. Verificatie en authenticatie vinden volledig op de achtergrond plaats. Zorg voor Jeugd wordt door nagenoeg alle gebruikers ingezet via het internet. Inter Access biedt de applicatie aan op basis van het Software-as-a-Service-model (SaaS) De applicatie zelf draait op een server in het rekencentrum van Inter Acces; dat is ook de fysieke plaats van de data. Daardoor is de applicatie snel inzetbaar en hoeven de organisaties die deelnemen geen kennis op te bouwen en onderhoud of beheer te plegen, zegt Speekenbrink. Dat is vooral voor partijen als scholen en kinderdagverblijven een voordeel omdat zij geen mensen en middelen hebben om appworks april

16 Zorg voor Jeugd vertelt ons precies wie er bij de hulpverlening betrokken is. Er staat geen inhoudelijke informatie in het systeem, maar ik zie wel met wie ik kan overleggen. dit soort IT-systemen te beheren en te onderhouden. Overigens beschikken ook veel andere instellingen in de zorg lang niet altijd over voldoende geld en expertise om deze systemen zelf in de lucht te houden. Implementatie De implementatie van Zorg voor Jeugd is volgens Speekenbrink niet zozeer een technische, als wel een organisatorische uitdaging. De invoering van het systeem gebeurt stapsgewijs waarbij we beginnen met het inrichten van de bestuurlijke organisatie. Hierin is vastgelegd op welke wijze de gemeentebesturen, die eindverantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg binnen hun gemeenten, vertegenwoordigd zijn in het project. Vervolgens werken we aan de projectorganisatie en leggen we alle aspecten vast, die van belang zijn om projectmatig en resultaatgericht te kunnen werken. Volgende stap is het bepalen van het strategisch kader. Daarin zijn alle aspecten opgenomen die een bestuurlijke impact hebben en strate gisch van belang zijn voor het invoeren van het systeem. Hierna vindt een omgevings analyse plaats waarin we de aspecten inventariseren die van belang zijn voor het invoeren van het systeem. Voorbeelden zijn geldende afspraken met betrekking tot zorgcoördinatie, bestaande samenwerkingsverbanden en de bestaande structuur van casusoverleggen. Deze inventarisatie speelt een belangrijke rol bij het uitwerken van het invoeringsplan. Dat is het sluitstuk, waarbij er uiteraard na invoering nog een evaluatieronde volgt. Bottom-up Zorg voor Jeugd is op dit moment in gebruik in heel Noord-Brabant (68 gemeenten), de provincie Groningen (25 gemeenten), de Drechtstreek (20 gemeenten) en de Stadsregio Amsterdam (15 gemeenten). Doordat het systeem uitsluitend registreert en niet ingrijpt op de werkwijze en procedures van alle aangesloten instanties verloopt de acceptatie soepel. Het is belangrijk dat deze signalen vanuit de gebruikers zelf komen. Wil je dit top-down organiseren, dan zal dat niet eenvoudig zijn, omdat instanties dan gedwongen worden hun manier van werken aan te passen. Dat leidt altijd tot weerstand. Een bottom-up-benadering biedt een veel beter perspectief, vooral omdat de gebruikers nu vertrouwen hebben in de bestaande basis voor informatie-uitwisseling. De verwachting is dan ook dat Zorg voor Jeugd zich nog verder zal ontwikkelen. Door de gekozen architectuur en ontwikkelmethodiek is dat vanuit technisch oogpunt geen enkel probleem. Voordelen De gemeente Helmond heeft samen met Inter Access de applicatie Zorg voor Jeugd ontwikkeld. Ingrid van Gool van Bureau Jeugdzorg Helmond zegt over het systeem: Het voordeel van Zorg voor Jeugd is dat je meteen kunt zien welke organisaties bij een jeugdige betrokken zijn. Soms weten jeugdigen en hun ouders dat zelf niet. Of ze vertellen niet het hele verhaal. Zorg voor Jeugd vertelt ons precies wie er bij de hulpverlening betrokken is. Er staat geen inhoudelijke informatie in het systeem, maar ik zie wel met wie ik kan overleggen. Uiteraard rekening houdend met ieders privacy. Zorg voor Jeugd heeft de afstand tussen hulpverleners dan ook verkleind. We vinden elkaar gemakkelijker en er is meer uitwisseling en afstemming. Daardoor komen we sneller tot resultaat. In de provincie Groningen is het systeem sinds 1 februari 2010 operationeel. Als bestuurders hebben we de invoering van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen vanaf het begin toegejuicht. We zijn daarom ook erg trots dat we het in Groningen voor elkaar hebben gekregen om met ons allen - alle gemeenten, alle instellingen en professionals - de handen ineen te slaan en gezamenlijk de verwijsindex in te voeren, aldus Pim de Bruijne, verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie Groningen. Jannie Visscher, portefeuillehouder Jeugd van de Vereniging van Groninger Gemeenten, vult aan: We hebben er vertrouwen in dat Zorg voor Jeugd Groningen gaat bijdragen aan het voorkomen van risico s die kinderen en jongeren lopen, aan een betere hulpverlening en dus aan betere ontwikkelingskansen voor de jeugd van Groningen. Teus Molenaar is hoofdredacteur van AppWorks 16 appworks april 2010

17 Agile in de praktijk Mens boven tools Eén van de vier principes van de ontwikkelmethode Scrum is individuen en interactie boven processen en tools te plaatsen. Door dit toe te passen bij ontwikkelprojecten bij verzekeraar Univé-VGZ-Trias bleken problemen vaak meteen op te lossen. Door de menselijke interactie boven processen en tools te plaatsen, was het mogelijk zeer effectief te communiceren en daarmee goede resultaten te boeken. Marcko Willemsen Univé en VGZ-IZA-TRIAS, twee grote verzekeraars, zijn op 1 januari 2007 formeel gaan samenwerken onder de naam Univé-VGZ-IZA-Trias. Om vanuit deze nieuwe samenwerking voor het internet niet steeds opnieuw met een IT oplossing te komen voor dezelfde vraagstukken, is de wens ontstaan generieke oplossingen aan te bieden in herbruikbare en uitbreidbare vorm. Deze generieke oplossingen worden via een internetplatform aan de eindgebruikers aangeboden en vormen zo een solide basis voor toekomstige internetontwikkelingen en -initiatieven. Voor de realisatie van dit platform is, in samenwerking met Macaw, gebruik gemaakt van de Scrum methode. Scrum bestaat uit een aantal elementen. Voordat er aan het internet platform project is begonnen, zijn er voorbereidingen getroffen, de zogenaamde Preparation. Het Scrumproces bestaat onder andere uit planning sessies, sprint sessies en review sessies. Binnen Scrum is er een aantal rollen te verdelen zoals: Product owner, Scrum master, Teamleden, Stakeholders en de gebruikers die elk hun eigen verantwoordelijk hebben. Tevens is er een aantal artefacts zoals een Product backlog (prioriteitenlijst van requirements) en een Sprint backlog. Vier uitgangspunten Scrum is een manier van Agile softwareontwikkeling; met korte iteraties, grote betrokkenheid van de opdrachtgever, flexibiliteit binnen het team en vanuit de opdrachtgever, focus op productierijpe software en een open communicatie over de behaalde resultaten. De belangrijkste uitgangspunten van Agile ontwikkelen zijn vastgelegd in vier basisprincipes, ook wel Agile manifesten genoemd. Deze zijn: Individuen en interactie boven processen en tools; Werkende software boven uitgebreide documentatie; Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen; Reageren op verandering boven het strikt volgen van een plan. Deze basisprincipes zijn een belangrijke steun bij het maken van de juiste keuzes. Want de praktijk laat nog steeds zien dat het lastig is om het Agile appworks april

18 De praktijk laat nog steeds zien dat het lastig is om het Agile werken goed over te brengen. werken goed over te brengen. Iedereen snapt het, maar het toepassen van de principes vergt ervaring. Macaw is op grond van ruime praktijkervaring met projecten tot de conclusie gekomen dat de met Agile uitgevoerde projecten de beste resultaten laten zien. Hierover schreef het bedrijf de publicatie Waarom u als klant voor Agile ontwikkelen zou moeten kiezen. Dit is te vinden op de site van Macaw (www.macaw.nl). Beleving van manifesten Aan de hand van de vier Agile manifesten beschrijven we hoe we die hebben beleefd bij Univé. Het eerste is Individuen en interactie boven processen en tools. De planningsessies, retrospectives en de dagelijkse stand-up meetings hebben in grote mate bijgedragen in de inzichtelijkheid en voortgang van het project. Door de directe face-to-face communicatie waren issues, problemen vaak direct op te lossen. Door de menselijke interactie boven processen en tools te plaatsen, konden we zeer effectief communiceren en daarmee goede resultaten boeken. Het tweede manifest is Werkende software boven uitgebreide documentatie. In de sprints lag de nadruk op het leveren van werkende en geteste software. Dit hebben we als erg prettig ervaren, omdat je direct het resultaat ziet van de inspanningen. Achteraf blijkt wel dat het documenteren meer aandacht had moeten krijgen. Een inhaalslag is noodzakelijk gebleken om alles straks goed in beheer te kunnen nemen. Tijdens het Scrum-proces is uitgebreid documenteren niet noodzakelijk, maar voor het in beheer nemen van de software is wel meer documentatie nodig. Het derde manifest is Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen. Binnen het project is de ProductOwner eigenlijk continue betrokken geweest bij het hele proces. Gestart is met het uitleggen van de business-wensen aan alle betrokken van het project (analisten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers, architecten). Vervolgens is met elkaar aan tafel al nagedacht over mogelijke oplossingen door concreet vragen te stellen aan de ProductOwner. Na het vaststellen van de definition of done gaat iedereen aan de slag. Als klant volg je de vorderingen op de voet en wordt je continue betrokken bij het nemen van beslissingen. Maakt niet uit of dit beslissingen van technische of ontwerp aard zijn. Uiteindelijk weet je bij oplevering exact wat je krijgt. 18 appworks april 2010

19 Veranderingen zijn er eigenlijk continue geweest. Maar niet op een vervelende manier. foto: GymPower Univé is sponsor van sportgala s. Zoals deze in Eindhoven in Het vierde manifest ten slotte luidt Reageren op verandering boven het strikt volgen van een plan. Veranderingen zijn er eigenlijk continue geweest. Maar niet op een vervelende manier. Tijdens het Scrum-proces ontstaan er beelden/ideeën over het realiseren van features. Bij het daadwerkelijk ontwerpen en bouwen van de oplossing ontstaan er soms inzichten die ervoor zorgen dat je van je eerste plan afwijkt. Maar omdat ik als klant in het Scrum-team zat werden de nieuwe inzichten direct besproken en indien gewenst meteen uitgevoerd. Een prachtige gereedschapskist; toch is het menselijk contact belangrijker dan de tools die worden ingezet. Principes naleven Over het algemeen genomen is het werken met Scrum als zeer prettig ervaren. Een verademing als je het vergelijkt met andere methodieken en projecten waar niet met Scrum is gewerkt. Voor Univé was dit het eerste project waar alle disciplines van begin tot eind echt hebben samengewerkt aan de oplossing. Vaak zie je dat er fasegewijs zaken worden opgeleverd, waardoor de doorlooptijd enorm lang wordt. Tijdens het project bij Univé was de ProductOwner niet verantwoordelijk voor het budget. Dat zou bij een volgend project wel dienen te gebeuren. Zo zijn er state-of-the-art oplossingen gebouwd waar niet direct een positieve business case aan ten grondslag lag. Met een wat simpelere variant was het waarschijnlijk mogelijk geweest ook tot een goede oplossing te komen met een positieve business case. Ook zou de teamcoach er nog meer op moeten toezien dat de principes van Scrum goed worden gehanteerd. In een paar gevallen zag je binnen het Scrum team een mini waterval aanpak ontstaan. Dat dien je te vermijden; hoe moeilijk het ook is om van ingesleten gewoonten af te stappen. Marcko Willemsen is ebusiness Marketeer van Univé-VGZ-IZA-Trias en ProductOwner van het beschreven project appworks april

20 testen Automatisering testproces noodzaak De wereld verandert, en daarmee de software die we gebruiken. Die wordt steeds complexer. Om haar toch goed te testen, om na te gaan of de programmatuur voldoet aan de business-wensen en flexibel te kunnen inspelen op verandering van die wensen, heeft IBM Jazz ontwikkeld. Jazz is een schaalbaar ontwikkelplatform om ontwikkelteams te laten samenwerken. Marc van Lint IBM is in november 2008 het initiatief Smarter Planet begonnen. Hiermee beschrijft het bedrijf zijn toekomstvisie op de veranderende wereld. IBM ziet een wereld voor zich waar op talloze plaatsen sensoren gegevens verzamelen en doorgeven. Zij zijn de voelsprieten van de ICT. Een auto geeft nu al de temperatuur aan, lampen gaan automatisch aan en uit, alarmlichten gaan aan bij fors remmen, en het voertuig navigeert op GPS-positiebepaling. Er zullen ook sensoren in treinen, machines en gebouwen komen om beweging en/of temperatuur te meten. Maar ze komen ook in verpakkingsmaterialen van ons voedsel, ter ondersteuning van educatie, in de pijpleidingen, in de gezondheidszorg, in het water Overal voorspelt IBM sensoren. Al die sensoren zullen real-time gegevens opleveren over het betreffende product, de locatie, omgeving. Vervolgens zullen al deze sensoren worden gekoppeld aan specialis tische systemen, die op hun beurt weer aan andere systemen worden geknoopt, die weer in verbinding staan met het internet. Het internet geeft de mogelijkheid om de gegevens snel over de gehele wereld te verspreiden en te gebruiken. Intelligente systemen Het derde component in de visie beschrijft dat de geïnstrumenteerde en gekoppelde omgevingen intelligent zullen worden. Gekoppeld aan krachtige systemen zullen we real-time inzicht hebben in wat er gebeurt. De intelligentie geeft de mogelijkheid om de systemen te laten reageren op de verkregen informatie. De visie beschrijft een reeds ingezette verandering die iedere industrie beïnvloedt. Onze leefwereld verandert sterk. Is dat allemaal ver van ons bed? Ik denk het niet. De beweging is reeds ingezet. We vinden het nu heel gewoon dat we even op internet kijken naar de files voordat we naar huis gaan. Ook controleren we even gemakkelijk op onze telefoon of het gaat regenen. Dit was niet mogelijk geweest zonder sensoren, gekoppelde systemen, intelligentie en internet. De wereld verandert. Veranderende processen Het softwareontwikkelproces wijzigt ook. De opmars van de agile-methode is niet te stoppen. In ieder bedrijf zijn initiatieven om meer agile-achtig te werken. Scrum of XP is dan niet het probleem. De theorie is altijd wel 20 appworks april 2010

Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11

Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11 Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, december 2010 10 Lifecycle management Geïntegreerd ontwikkelen in HP ALM 11 pakketsoftware Fusion Apps nieuwe

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

Management neemt testwerk serieus. Reviews Bespaar op kosten ontwikkelwerk. Migratie Angst is ongegrond. Webapplicatie Philips Lighting opent SAP

Management neemt testwerk serieus. Reviews Bespaar op kosten ontwikkelwerk. Migratie Angst is ongegrond. Webapplicatie Philips Lighting opent SAP Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 1, november 2009 1 Reviews Bespaar op kosten ontwikkelwerk Migratie Angst is ongegrond Webapplicatie Philips

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets

Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets Magazine over application lifecycle management Jaargang 3, juni 2011 5 interview IT-professional moet communiceren integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer gadgets Werken met gadgets Architectuur Vereenvoudiging

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Het penthouse eerst. Andere manier van bouwen. webapplicatie Online keukens kopen. ontwikkelen Scrum vereist cultuuromslag

Het penthouse eerst. Andere manier van bouwen. webapplicatie Online keukens kopen. ontwikkelen Scrum vereist cultuuromslag Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, febuari 2010 2 webapplicatie Online keukens kopen ontwikkelen Scrum vereist cultuuromslag scrum praktijk Requirements

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Macaw magazine IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Najaar 2013 02 03 Colofon Inhoud De andere kant van internet Macaw Magazine is een uitgave van Macaw. Vormgeving

Nadere informatie

Recht op ict-interoperabiliteit

Recht op ict-interoperabiliteit Recht op ict-interoperabiliteit Victor de Pous Het lijkt erop dat tegenwoordig vrijwel iedereen, van politicus tot en met netsavvy burger, een uitgesproken mening heeft over digitale technologie. Internet,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie