Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November Belgische bedrijven investeren in innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie"

Transcriptie

1 The KPMG Difference Magazine / November 2013 Sociaal geëngageerd DUURZAME INNOVATIE Melkvezels Een uniek product Belgische bedrijven investeren in innovatie De M&A-barometer De cumulatieve impact van regelgeving

2 De textielsector vernieuwt met melk? Het kan u verbazen, maar melkvezels bieden een duurzaam alternatief voor traditionele stoffen en dus een economische opportuniteit. Binnenkort zal een hemd uit melkvezels dan ook een dagelijkse realiteit zijn. Is uw bedrijf ook toe aan een belangrijke transformatie? kpmg.com/be/milkfiber 2 The KPMG Difference November 2013

3 The KPMG difference Inhoud November Voorwoord van onze CEO Verantwoordelijke Uitgever: Patrick Simons, Bourgetlaan Brussel Ziet u dit logo? Dan kunt u het artikel downloaden via onze KPMG-app. 05 Melkvezels in cijfers 06 De cumulatieve impact van regelgeving 08 Global Asset Management Competence Center 10 De M&A-barometer 12 De vrouw achter de vezel 16 Hoe melkvezel wordt gemaakt 17 Belgische bedrijven investeren in innovatie 18 Een technische kijk op fiscaliteit 20 Sociaal geëngageerd 22 Op de boekenplank 24 Meet & Greet 25 Het laatste woord 26 De expertise van KPMG 12

4 VOORWOORD Een woordje van onze CEO Welkom in deze eerste editie van ons Belgisch KPMG-magazine. Meteen een speciaal nummer, waarin onze experts hun meest recente inzichten delen vanuit de vijf kernwaarden van KPMG: expertise, een internationale kijk, vooruitdenken, toegevoegde waarde en gedrevenheid. Onze wereld verandert steeds sneller. Denk maar aan de onophoudelijke stroom aan wijzigingen in wetten en regelgeving, aan de voortdurend wisselende politieke en economische omstandigheden, aan de razendsnelle groei en al even snelle neergang van sommige sectoren. Om nog maar te zwijgen van de astronomische snelheid waarmee de technologie evolueert. Dit verhaal gaat over melkvezels, een innovatieve en duurzame transformatie die tekenend is voor onze veranderende wereld. Patrick Simons Senior Partner KPMG in Belgium Het gevolg? Voorspelbaarheid is out, aanpassingsvermogen is het nieuwe codewoord. In tal van sectoren zien bedrijven zich genoodzaakt om hun bedrijfsmodel en hun dienstenaanbod aan te passen. Om te overleven. Om ook in de toekomst te blijven concurreren. Bij KPMG helpen onze betrouwbare adviseurs mensen en organisaties om die aanpassing succesvol te realiseren. We zorgen voor audit-, taks- en adviesdiensten waar u op kan bouwen en vertrouwen. We helpen uw onderneming om te groeien, om de risico s efficiënt te beheren en om betere resultaten te halen. In deze eerste editie van ons KPMG-magazine brengen we een verhaal dat toont hoe we bedrijven door een transformatieproces loodsen. Het verhaal van de melkvezels is een perfecte illustratie van de innovatieve en duurzame evoluties die de wereld van vandaag kenmerken. Anke Domaske, een Duitse wetenschapster/modeontwerpster die ondernemer werd, zette melkafval om in melkvezels. Ze geeft een verloren product een nieuw, milieuvriendelijk leven als kledingstuk en creëert een volledig nieuwe waardeketen, van landbouwer tot consument. En de mogelijke toepassingen van melkvezels zijn haast onuitputtelijk, van de gezondheidszorg en de auto-industrie tot kinderspeelgoed. Melkvezels zijn een tastbaar en duurzaam voorbeeld van de voortdurend veranderende wereld waarin KPMG een toonaangevende rol blijft spelen. Onze kennis, onze aanpak, onze expertise en onze ervaring kunnen u helpen om successen te boeken. We helpen u om slimmer te werken, niet harder. Maar u mag nog veel meer verwachten in dit magazine: een baanbrekende studie van onze financiële experts over de cumulatieve impact die de regelgeving heeft op onze Belgische economie, de nieuwste trends op het vlak van fusies en overnames, mogelijkheden om de waarde van uw organisatie op te drijven door een optimaal beheer van uw materiële activa, en een fiscale update waarin we onder andere de Fairness Tax belichten. Deze verhalen tonen hoe onze experts aankijken tegen de laatste nieuwe trends en hoe ze u kunnen begeleiden bij de transformatie die u doorvoert. In welke fase van het proces u zich ook bevindt Veel leesplezier. 4 The KPMG Difference November 2013

5 CAMPAGNE Tétière Melkvezels in cijfers Een snelle blik op de cijfers leert ons veel over de innovatieve aanpak van melkvezels en hoe ze kunnen helpen om de macro-economische uitdagingen aan te pakken. Vandaag en morgen. 1 Aantal liter melk nodig om 900 gram stof te produceren 2 40% Geschatte kloof tussen vraag en aanbod van water in Aantal liter melkafval nodig om één jurk te maken 2 1,4 kg Hoeveelheid afval geproduceerd per persoon per dag in Europa (2010) Aantal liter melk geproduceerd in België (2011) Jaar waarin de oorspronkelijke versie van melkvezels werd ontwikkeld 2 1 United Nations Environment Program (UNEP), (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP, Nairobi. 2 Domaske, Anke, (april 2013), telefonisch interview. 3 Jaarverslag. (2012). Algemene Vergadering van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, Leuven. 1Aantal uren nodig 2Aantal jaren om stoffen te nodig om de maken uit melk 2 ecologische versie van melkvezels te ontwikkelen 2 5 Aantal mensen in het onderzoeksteam 2 November 2013 THE KPMG Difference 5

6 Expert De cumulatieve impact van regelgeving De reacties van regelgevers en overheden op de financiële crisis waren overal ter wereld gelijkaardig: ze voerden een groot aantal nieuwe regels en taksen in, met de bedoeling de banksector stabieler te maken en de risico s te beperken. Zonder twijfel hebben deze regelgevingen en taksen een grote impact op de manier waarop banken verder hun kerntaken kunnen blijven uitoefenen. Hier een goed inzicht in krijgen, was één van de belangrijkste redenen voor KPMG om een diepgaande analyse te maken van de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen op de Belgische banksector. Expertise KPMG biedt heldere analyses gebaseerd op ruime expertise Belgische banktaksen (de bijdrage voor financiële stabiliteit, de loan-todeposit -taks, de abonnementstaks), (3) de taks op financiële transacties (Tobin taks) en (4) de bail-in maatregelen (in het kader van het crisisbeheer). KPMG identificeerde een totaal van 31 domeinen van nieuwe regelgevingen en taksen, die voornamelijk betrekking hebben op kapitaal- en liquiditeitsvereisten, corporate governance maatregelen, derivaten, de ontwikkeling van retailproducten, resolutiemaatregelen en het verloningsbeleid. Op basis van kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij managers van Belgische banken, kunnen we stellen dat de impact van de nieuwe regelgeving en taksen veel verder gaat dan zich louter in conformiteit brengen met de nieuwe wetgeving. De hervormingen hebben ook aanzienlijke gevolgen voor de financiële situatie (balans en resultaten), het operationeel model en het innovatievermogen van banken. De kwantitatieve analyse spitste zich toe op de regelgeving waarvan verwacht wordt dat ze de grootste impact zal hebben op de financiële positie van banken en die voldoende kwantificeerbaar is: (1) CRD IV en Basel III, (2) het Belgische depositogarantiestelsel en andere Zelfs indien men slechts 4 van de 31 domeinen van de nieuwe regelgeving in aanmerking neemt, blijkt dat de toekomstige rentabiliteit van de banken aanzienlijk zal worden beïnvloed. Het treffen van gepaste maatregelen is dus uitermate belangrijk om de winstgevendheid van de banken niet in het gedrang te brengen. Elke bank dient natuurlijk zelf te bepalen welke de meest geschikte maatregelen zijn. Uit de studie blijkt dat Belgische banken hoogstwaarschijnlijk zullen kiezen voor een combinatie van acties die vooral gericht zijn op de verbetering van het rendement op eigen vermogen (ROE) en van de kosten/inkomsten-verhouding, d.w.z. kostenbesparingen, renteherzieningen voor leningen en voor schulden tegenover cliënten, en bijkomende niet-renteopbrengsten. Indien de banken een gemiddeld sectorrendement op eigen vermogen van 8% wensen te behalen tegen 2016, is een volgende combinatie van maatregelen realistisch: 31 Aantal domeinen waar nieuwe regels en taksen ingevoerd zijn, of binnenkort nog ingevoerd worden, in België. 6 The KPMG Difference November 2013

7 een structurele vermindering van de netto kosten met 10% in jaar één, bijkomende niet-renteopbrengsten (bv. commissies) a rato van 2,5% per jaar, renteherziening van de schulden tegenover cliënten met 25 basispunten (ervan uitgaande dat jaarlijks 30% van de portefeuille wordt herzien), renteherziening van leningen met 70 basispunten (ervan uitgaande dat jaarlijks 10% van de portefeuille wordt herzien) en liquiditeitstransformatie van activa (van niet-liquide naar liquide activa) voor een bedrag van 5,5 miljard in Dit scenario toont aan dat de nieuwe regelgevingen die risico s beperken en de stabiliteit van de banksector bevorderen negatieve gevolgen hebben op de rentabiliteit en ten koste gaan van de economische groei. Tegelijk draagt meer stabiliteit wel bij tot een vruchtbaar ondernemingsklimaat en tot een groter vertrouwen in de sector bij het grote publiek. Redelijkerwijze kan men stellen dat we op een punt zijn gekomen waarop de kosten/batenverhouding van bijkomende regelgeving moet herbekeken worden. Daarbij stelt zich één cruciale vraag: als (zoals uit onderzoek blijkt) er een keerpunt bestaat waarop de negatieve gevolgen de voordelen beginnen te overtreffen, hebben we dat punt dan bereikt? Daarom dienen de verschillende stakeholders in dit debat (politiek, financieel, klanten en toezichthouders) rekening te houden met de cumulatieve impact van de hervormingen. Alle partijen moeten zich ervan bewust zijn dat aan elke bijkomende regelgeving immers een prijskaartje vasthangt. Nieuwe regels die een positief effect hebben op de stabiliteit van de banksector, hebben een omgekeerd effect op de rentabiliteit en de toegang tot kapitaal. Het volledige rapport vindt u op onze KPMG-app. November 2013 THE KPMG Difference 7

8 VOORUITDENKEN Global Asset Management Competence Center Bedrijven beschouwen het beheer van hun materiële activa - gebouwen, installaties, machines,... - vaak als een onderdeeltje van onderhoud. Maar een specifiek Private Asset Management, een echte strategie voor die materiële activa, kan bedrijven heel wat winst opleveren. De cijfers spreken voor zich. Daniël Pairon is de drijvende kracht achter het Global Asset Management Competence Center (AMCC) van KPMG. Daniël is vennoot bij KPMG en hij stond aan de wieg van het Global AMCC van KPMG, gevestigd in Brussel. Hij is ervan overtuigd dat goed beheer van materiële activa (zoals nutsvoorzieningen, openbare infrastructuur, maar ook procesindustrieën) bedrijven een specifieke meerwaarde kan opleveren. En hij beschikt over de data, de expertise en een toegewijd team om dit voor klanten ook effectief te realiseren. Als pionier in deze dienstverlening kan KPMG, als enig kantoor van de big four dat patron is van het Institute of Asset Management en met erkende PAS 55-auditors, een ongeëvenaarde expertise voorleggen. Physical Asset Management of het beheer van materiële activa is een vrij nieuw concept. Zo nieuw zelfs dat op dit moment nog de laatste hand wordt gelegd aan de ISO-normen voor het proces (verwachte publicatie begin 2014). Het Global AMCC van KPMG is actief betrokken bij het opstellen van deze nieuwe norm, met specifieke aandacht voor financiële en technische verslaggeving, transparantie en risico- en controlebeheer. Daniël Pairon, die een belangrijk aandeel had in de discussies rond deze norm, legt uit: «Bedrijven zien Physical Asset Management vaak als een radertje in hun groot netwerk. Nochtans kan een gericht beheer van materiële activa aanzienlijke voordelen opleveren. De cijfers spreken voor zich.» Zo bleek uit recent onderzoek 1 dat er jaarlijks $ 1 triljoen kan worden bespaard door de productiviteit van de infrastructuur met 60 procent op te drijven. Sleuteldomeinen voor deze verbeteringen zijn gemakkelijk in kaart te brengen als we weten dat het gemiddeld vier jaar duurt om definitieve goedkeuring te krijgen voor de bouw van een energiecentrale in Europa en dat meer dan 15% kan worden bespaard door de levering van infrastructuur te stroomlijnen. Ook het herbekijken van projecten en meer kostenbesparende alternatieven kiezen kan de nodige impact hebben. Mogelijkheden die momenteel verloren gaan omdat goed activabeheer niet meteen hoog op de agenda staat bij de Belgische bedrijven die betrokken zijn bij luchthavens, spoorwegen, leidingwerken, enz. Een van de prioriteiten van het Global Asset Management Competence Center bestaat er net in bedrijven te doen inzien dat ze het beheer van de volledige levenscyclus van activa op hun bestuursagenda moeten zetten. Eigenaars van activa in België moeten nu actie ondernemen. Via goed beheer van hun materiële activa bereiden ze zich niet enkel voor op uitdagingen zoals klimaatverandering, de toenemende bevolkingsdichtheid en de dreigende uitputting van natuurlijke hulpbronnen; het maakt deel uit van een nieuwe, holistische aanpak die bedrijven kan helpen hun bedrijfsresultaten duurzaam te optimaliseren. Daniël kan een beroep doen op fantastische medewerkers die ieder vanuit hun invalshoek (financieel, operationeel en technisch) gedreven experts zijn in Physical Asset Management. Het Global AMCC van KPMG heeft een unieke software mee ontwikkeld waarmee ze bedrijven in tal van sectoren begeleiden in hun streven naar optimalisatie en maximalisatie van de voordelen uit het beheer van hun materiële activa. Wanneer deze strategieën goed worden toegepast, kunnen ze een duurzame positieve impact hebben op de financiële resultaten, maar ook op het imago, de ecologische voetafdruk en de sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf. 1 Infrastructure productivity: how to save $1 trillion a year, (januari 2013), McKinsey & Company, McKinsey Global Institute. Daniël Pairon Head of the Global Asset Management Competence Center Materiële activa zijn materiële zaken met een economische waarde zoals kasmiddelen, apparatuur, voorraden en onroerende goederen die eigendom zijn van het bedrijf. Activa-intensieve sectoren: de nutssector (bv. energie, waterzuivering) en de infrastructuursector (bv. snelwegen, luchthavens, treinen). 8 The KPMG Difference November 2013

9 Tétière Vooruitdenken - KPMG kijkt vooruit om te innoveren en vernieuwend te denken. Het AMCC aan het werk Situering Een internationaal beursgenoteerd bedrijf in de wetenschappelijke sector deed een beroep op het Global Asset Management Competence Center van KPMG om zijn processen rond apparatuurbetrouwbaarheid te optimaliseren. Het doel van het project was om de totale exploitatiekost van activa op basis van de bedrijfsstrategie tot een minimum te beperken en de onderhoudsgerelateerde productieverliezen (betrouwbaarheid) te beperken, zonder dat dit ten koste ging van de integriteit van de activa. Aanpak en bereik Ruime betrokkenheid van alle partijen (operationeel, management en IT): Het Global AMCC van KPMG ondersteunde en stuurde de bedrijfsactiviteiten van de klant door mee te bepalen welke inspanningen vereist waren op het vlak van activabeheer om standaard bedrijfsprocessen te implementeren. Deze aanpak focust op de geschiedenis en de levenscyclus van de activa en de opgedane ervaring in bedrijven en organisaties van soortgelijke omvang. Resultaat Dankzij dit project kon de klant zijn procesefficiëntie inzake apparatuurbetrouwbaarheid verbeteren. Bovendien kon de klant hiermee zijn totale onderhoudskost en kapitaaluitgaven aanzienlijk terugdringen. KPMG Global Asset Management Competence Center HOLISTIC SUSTAINABLE INTEGRATED SYSTEMATIC KPMG Global Asset Management Competence Center SYSTEMIC Advice based on experience helping asset-intensive organizations. KPMG AMCC is a patron of the Institute of Asset Management and a PAS 55 accredited auditor. KPMG is an active delegate of the PC251, the committee that drafted the new ISO standard on Asset Management (ISO 5500X). OPTIMAL RISK-BASED November 2013 THE KPMG Difference 9

10 Internationale kijk De M&A- Barometer De trends in fusies en overnames leren ons veel over de gezondheid van onze economie. De M&A-barometer van KPMG verstrekt elke zes maanden inzichten over wat er nieuw is in de wereld van fusies en overnames. Internationale kijk KPMG biedt perspectieven en vertaalt onze internationale kijk op lokaal niveau 10 The KPMG Difference November 2013

11 De M&A-barometer is een internationale studie die de interesse en de financiële draagkracht van ondernemingen in de fusie- en overnamemarkt analyseert, om zo een algemeen inzicht te bieden in de internationale trends en vooruitzichten. Uit de resultaten van deze zomer bleek een grotere overnamehonger bij s werelds grootste ondernemingen dan 12 maanden geleden. Op kortere termijn blijft de wereldwijde onzekerheid over een aantal macro-economische factoren echter wegen op het vertrouwen. In België is het vertrouwen bij beursgenoteerde bedrijven de voorbije zes maanden toegenomen en nam de interesse in fusies en overnames in alle segmenten toe. Dit is de tweede opeenvolgende stijging bij de 60 grootste 9% 14% Appetite (Forward P/E ratios) vanaf juni 2013 Capacity (net debt to EBITDA ratios) Belgische beursgenoteerde bedrijven. De interesse nam het meest toe bij de kleine ondernemingen (23%), maar ook de grote bedrijven geven blijk van een verhoogd vertrouwen met een stijging van de koers-winstverhoudingen op termijn met 9%. Ondanks een hogere schuldenlast dan in de rest van Europa geven de Belgische bedrijven sinds het begin van het jaar blijk van meer overnamehonger. Wij verwachten dat deze trend ook het komende halfjaar zal aanhouden in België. Yann Dekeyser Partner KPMG Advisory KPG stelt zijn expertise in het begeleiden van transformaties ten dienste van onze klanten, gaande van fusies en overnames tot ondersteuning na het afsluiten van de deal. Dit is wat enkele klanten vonden van de resultaten: Toyo Ink Group de deal is rond Toyo Ink Group is een toonaangevende Japanse leverancier van drukinkt, verpakkingsmaterialen, polymeren en coatings met bedrijfsactiviteiten in Noord- en Zuid- Amerika, Azië en Europa. De groep telt wereldwijd ongeveer werknemers. De KPMG-teams van Corporate Finance, Transactions Services en Mergers & Acquisition Tax hebben de Toyo Ink Group begeleid bij een overname die cruciaal was voor de groei van de groep. Met hun grondige sectorkennis, wereldwijd bereik en Mergers & Acquisitionexpertise en -kwalificaties hebben de KPMG-teams Toyo Ink Group Amlin Europe een succesvolle transformatie ondersteuning geboden bij de waarderingsanalyse, de biedingsstrategie, due diligence en transactieonderhandelingen die leidden tot de succesvolle overname van Arets International, een Belgische producent van UV-geharde inkt en vernis. Deze producten kaderen perfect in de zoektocht naar milieuvriendelijke alternatieven en zullen aanzienlijk bijdragen tot de duurzame groei van de Toyo Ink Group. Met dit initiatief wil de Toyo Ink Group zijn totale jaarlijkse aandeel in de categorie van de UV-geharde producten binnen de 3 jaar uitbreiden van 120 miljoen EUR tot 240 miljoen EUR. We hebben dit project met succes kunnen afronden dankzij jullie steun, waarvoor ik iedereen hartelijk wil bedanken. Ondanks het tijdsverschil tussen Japan en België wisten KPMG en de juristen snel en probleemloos samen te werken. Het was een geweldig team. Satoru Takashima Corporate Officer The Toyo Ink Group Amlin Europe is een voorname speler op het vlak van niet-levens- en bedrijfsverzekeringen met activiteiten in Nederland en België op het vlak van maritieme goederen, onroerende goederen, aansprakelijkheid, wagenpark en financiële producten (captives). Het Management Consulting-team van KPMG Advisory hielp Amlin Europe bij het opzetten van de nieuwe financiële afdeling en het stabiliseren van de operaties, en bood bijstand bij diverse aspecten van de lopende financiële activiteiten. De transformatie waaraan het Mana gement Consulting-team van KPMG Advisory meewerkte bood heel wat uitdagingen, maar dankzij de ruime ervaring in het beheren van financiële veranderingen en de medewerking van experts in uiteenlopende domeinen wist het team de opdracht tot een goed einde te brengen. Dankzij de ondersteuning van KPMG werd de afscheuring van de voormalige moedervennootschap en de herintegratie van de financiële activiteiten succesvol afgerond. Bovendien werd de tijdelijke structuur van de financiële afdeling die tijdens de projectfase werd ingevoerd, omgezet in een stabiele en permanente organisatie. Dankzij deze samenwerking is Amlin Europe klaar voor de volgende uitdagingen in een zeer competitieve sector en kan de onderneming verder bouwen aan haar toekomstige expansie in continentaal Europa. Het Management Consulting-team van KPMG Advisory heeft ons op een zeer betrouwbare manier doorheen ons uitdagende transformatieproces geloodst. Joost Tyvaert Finance Manager Belgium Amlin Europe Het volledige rapport vindt u op onze KPMG-app. November 2013 THE KPMG Difference 11

12 INTERVIEW MELKVEZELS De vr uw achter de vezel Anke Domaske, manager van Qmilch, vond nog even de tijd in haar drukke agenda om haar innovatieve product toe te lichten. Zeven snelle vragen voor de vrouw die de textielindustrie voorgoed verandert. 1 KPMG: Waar haalde u de inspiratie voor uw product? Anke Domaske: Het begon allemaal toen mijn stiefvader tegen kanker vocht en plots met een textielallergie moest leren leven. We zochten voor hem naar stoffen zonder chemicaliën, maar die bleken helaas onvindbaar. Er was maar één andere optie: zelf op zoek gaan naar een alternatief voor textiel. Al snel ontdekte ik dat er in de jaren dertig melkvezels werden gemaakt - het concept is dus zeker niet nieuw. Ik verdiepte me in de materie, maar stelde vast dat het hele productieproces van melkvezels al gauw zo n 60 uur in beslag nam. Bovendien werd er gewerkt met formaldehyde en was de productie zeer chemisch-intensief. Melkvezels produceren was dus allesbehalve milieuvriendelijk en ook het resultaat was niet bevredigend: je maakte er geen duurzame of natuurlijke vezels mee. Wij besloten het anders aan te pakken. We vonden een manier om natuurlijke ingrediënten en hernieuwbare hulpbronnen te gebruiken en zo toch een stabiel product te maken. Eigenlijk is het pure wetenschap. Alles bestaat uit moleculen en wij verbinden deze moleculen met elkaar om de vezel steviger te maken. Aangezien het aanwezige water op moleculair niveau verdampt, wordt een stabiel resultaat verkregen, waardoor we geen chemicaliën meer nodig hebben. Vergelijk het gerust met koken. Als je wat bloem en boter met elkaar mengt, en dat deeg door een vorm met gaatjes duwt, krijg je spaghetti. Wel, in ons geval gaat het om microscopisch kleine gaatjes, maar de idee blijft wel hetzelfde. Oorspronkelijk stapten we met twee in dit avontuur, en ik had helemaal geen ervaring met het uitvinden of maken van textielvezels. Voor we echt produceerden, hadden we dan ook een hele lange periode van onderzoek achter de rug. En eerlijk is eerlijk we hadden ook wel wat geluk. Niet twijfelen, gewoon doen was ons motto. 1 Domaske, Anke, (april 2013), telefonisch interview. 12 The KPMG Difference November 2013

13 Nog een leuk weetje: omdat een melkvezel een proteïnevezel is, lijkt het resultaat heel sterk op zijde. KPMG: Wat maakt Qmilch uniek? Anke Domaske: Het is een biopolymeer dat volledig uit natuurlijke ingrediënten bestaat, in tegenstelling tot andere producten die op biologische basis gemaakt zijn. Qmilch is ook uitermate milieuvriendelijk, omdat: het slechts 2 minuten duurt om de vezels te maken; de productie bij lage temperaturen gebeurt; Ik zie mezelf niet als een modeontwerpster of wetenschapster. Ik hou van de mix. Ik zie mezelf meer als een ondernemer. Dat is wat ik altijd al wou. er helemaal geen afval wordt geproduceerd, en er gewerkt wordt met een afvalproduct uit de zuivelindustrie. Bovendien hebben de vezels uitstekende eigenschappen waardoor ze niet te vergelijken zijn met andere producten. Ik wilde ook een antibacterieel product maken. Normaal kan textiel enkel antibacterieel zijn als er zilver of zinkoxide in het product verwerkt wordt. De Qmilch-vezels bevatten echter een unieke combinatie van aminozuren, waardoor ze van nature antibacterieel zijn. Ik was zo blij toen ik de testresultaten zag. Het is een heel eenvoudige vezel, maar hij heeft geweldige verborgen eigenschappen. De natuur heeft zoveel schitterende dingen te bieden, maar we beseffen het niet. Of niet meer. Onze grootmoeders wisten zo veel, allemaal wijsheden die verloren gaan omdat we er te weinig bij stilstaan. Ik ontdek voortdurend dingen en denk dan Dat is geweldig, waarom doet niemand hier iets mee? Dit is dus slechts één voorbeeld van hoe je een natuurlijk product kunt gebruiken. Anke Domaske s passie leidde haar naar innovatieve oplossingen. Het volledige rapport vindt u op onze KPMG-app. November 2013 THE KPMG Difference 13

14 INTERVIEW MELKVEZELS Dat is wat ik altijd leuk heb gevonden. Ik verkocht kersenbloesems langs de kant van de weg toen ik drie was en zo verdiende ik mijn eerste centjes. Ik heb een innerlijke drang om een eigen bedrijf op te bouwen en zelf iets te creëren. KPMG: Hoe hebt u de obstakels onderweg overwonnen? Anke Domaske: De echte uitdaging bestaat erin te blijven doorgaan, ook wanneer je een tegenslag hebt of merkt dat iets niet lukt. Ik ben meer iemand die ziet wat zou kunnen werken. Je moet stap per stap te werk gaan. En de handen uit de mouwen willen steken. Uiteraard krijg je af te rekenen met tegenslagen. Maar ik heb geleerd dat je dan s avonds gewoon moet gaan slapen en dat s ochtends alles weer in orde is. Op die manier kan je blijven doorgaan. Voor alles bestaat een oplossing, je moet er gewoon naar zoeken. Dat is mijn motto. Ik wil wat elke ondernemer wil voor de toekomst: dat mijn bedrijf groeit en zich ontwikkelt, en dat mijn product op de markt komt en een verschil maakt. KPMG: Hoe slaagt u erin om de juiste balans te vinden tussen wetenschap en design? Anke Domaske: Dat weet ik eigenlijk niet, omdat ik dat al mijn hele leven doe. Ik ben ermee opgegroeid. Mijn overgrootmoeder ontwierp kleding dus ik leerde al heel vroeg naaien. En tegelijk was ik erg geïnteresseerd in wetenschap. Toen ik 10 was, was mijn idool Robert Koch, de Duitse Louis Pasteur. Ik was zo gefascineerd door wetenschap. Voor mijn eerste wetenschappelijke project onderzocht ik de hygiëne van telefooncellen, ik ging dus van de ene telefooncel naar de andere op zoek naar bacteriën. Zo ben ik mijn hele leven te werk gegaan. Ik vind overigens ook dat wetenschap en design veel met elkaar gemeen hebben. Tijdens het wetenschappelijke proces moet je veel creativiteit aan de dag leggen en naaien kan ook technisch zijn: je moet een patroon hebben en dat uittekenen. Als jonge vrouw trok ik naar de VS, waar ik werkte in een zuivelbedrijf, en daarna naar Japan, waar ik het idee kreeg voor een modelijn van T-shirts. Ik was toen 19 en moest beslissen wat ik met mijn leven wilde gaan doen. Ik besloot microbiologie te gaan studeren. Ik dacht altijd dat ik zou moeten beslissen, dat de dag zou komen waarop ik een keuze zou moeten maken tussen ontwerpen of wetenschap. Maar die dag is nooit gekomen. KPMG: Primeert het ene toch boven het andere? Anke Domaske: Nee. Maar ik zie mezelf ook niet als modeontwerpster of wetenschapster. Ik hou van de mix. Dat is wie ik ben. Ik beschouw mezelf eerder als een ondernemer. KPMG: Ziet u zichzelf als een deel van een beweging van Europese vernieuwers? Anke Domaske: Ja. Er staat nog zo veel te gebeuren op het vlak van nieuwe materialen, innovatie en milieuvriendelijke, duurzame processen. Ik ben echt benieuwd met wat andere vernieuwers voor de dag zullen komen. Er leven erg veel geweldige ideeën in Europa en ik denk dat ze alle steun kunnen gebruiken. Soms bestaat de grootste uitdaging erin deze ideeën op de markt te krijgen. Ik zie al die geweldige uitvindingen en denk: dat zou ik zeker kopen, maar dat kan dan niet. Er moeten dingen veranderen zodat al die geweldige uitvindingen de nodige aandacht krijgen en wél groot kunnen worden. Bestaande processen radicaal durven te veranderen, is essentieel voor technologische en economische vooruitgang. KPMG: Hoe ziet de toekomst er volgens u uit? Anke Domaske: Een eerste project is de opstart van mijn productievestiging eind dit jaar. Dat is op dit moment mijn belangrijkste focus. De faciliteiten zijn er al, dus als je naar binnen gaat, zie je al hoe de fabriek eruit gaat zien. Je ziet de vezels er bij wijze van spreken al uit de machine komen! Dat is nu mijn grootste droom. En daarnaast wil ik wat elke ondernemer wil voor de toekomst: dat mijn bedrijf groeit en zich ontwikkelt, en dat mijn product op de markt komt en een verschil maakt. Later wil ik nog meer productievestigingen en alle netwerken eromheen opzetten. Een netwerk voor de afvalmelk en zelfs een netwerk voor onderzoek naar andere biopolymeren. En ik wil ook de toepassing ervan uitbreiden naar andere producten, zoals speelgoed dat helemaal vrij is van chemicaliën. Deze onderneming is een echt geschenk. Het is geweldig om elke dag opnieuw te ontdekken waarvoor ons product gebruikt zou kunnen worden. Om nog maar te zwijgen over al die fantastische reacties. Overal deuren die open gaan, beter dan dit kan het niet worden. Wat wij in handen hebben, is echt een zegen! 14 The KPMG Difference November 2013

15 Tétière De textielsector vernieuwt met melk? Het kan u verbazen, maar melkvezels bieden een duurzaam alternatief voor traditionele stoffen en dus een economische opportuniteit. Binnenkort zal een hemd uit melkvezels dan ook een dagelijkse realiteit zijn. Maar hoe innoveren en tegelijk presteren? Onze specialisten zijn er voor u. Hun advies reikt van procesoptimalisatie tot en met de keuze voor een concurrentieel business model. Meer weten? kpmg.com/be/milkfiber November 2013 THE KPMG Difference 15

16 CAMPAGNE Hoe melkvezel wordt gemaakt Het productieproces van melkvezels is zo innovatief omdat er in vergelijking met andere stoffen minder water en geen chemicaliën voor nodig zijn. Op die manier kunnen we een milieuvriendelijke vezel maken uit melk. De productie van een ecologische vezel Neem zure melk, een grondstof die boeren niet meer verkocht krijgen en dus weggooien. Verwerk die op natuurlijke wijze tot de meest primaire proteïne in de melk: caseïne. Duw de substantie door een machine met microscopisch kleine gaatjes tot je een gladde draad verkrijgt. Gebruik het als een gewone draad. Wat is het verschil? Het is hypoallergeen. Het voelt aan als zijde. Het vereist geen speciale zorg, omdat het gemaakt is van natuurlijke proteïne. Het is biologisch afbreekbaar op lange termijn. Het biedt een evenwicht tussen de 3 P s: Profit (nieuwe mogelijkheden) People (werknemersvriendelijke omgeving) Planet (duurzame oplossingen) De bevolking en de consumptie groeien exponentieel, waardoor we de natuurlijke reserves van de aarde snel uitputten. KPMG Sustainability steunt slimme organisaties die willen inspelen op de mogelijkheden van morgen. Mike Boonen Sustainability Partner KPMG in België 16 The KPMG Difference November 2013

17 INNOVATIE Tétière Belgische bedrijven investeren in innovatie Er wordt alsmaar meer geïnvesteerd in innovatie. En dat moeten we blijven doen als we onze economie willen laten groeien en de concurrentiepositie van België in Europa en in de wereld willen vrijwaren. Overzicht van investeringsactiviteiten In België zijn er diverse initiatieven om innovatie te stimuleren. Denk maar aan de verschillende gewestelijke programma s die werden uitgerold, zoals Vlaanderen in Actie, het Gewestelijk Innovatieplan van het Brussels Gewest en Creative Wallonia. Investeren in innovatie zit dus in de lift, maar we moeten deze inspanningen blijven volhouden als we duurzame groei willen creëren en de concurrentiepositie van België in Europa en in de wereldeconomie willen vrijwaren 1. De cijfers hiernaast bieden meer inzicht in de innovatieactiviteiten van Belgische bedrijven in de vijf belangrijkste investeringsdomeinen. Uit de gegevens blijkt dat het meest geïnvesteerd wordt in de aankoop van machines en in opleiding, terwijl minder budget wordt vrijgemaakt voor extern onderzoek en ontwikkeling en voor de aankoop van andere externe kennis. 1 Bruno, Nelly en Van Til, John. (2011). Mini Country Report/Belgium- Thematic Report on Innovation. under Specific Contract for the Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH,. 20% Aankoop van andere externe kennis 31% Extern onderzoek en ontwikkeling 56% Intern onderzoek en ontwikkeling De sterkte van België zit in de open, uitstekende en aantrekkelijke onderzoeksystemen en de relaties tussen ondernemers en innovatoren. Als België echter wil uitgroeien van een innovatievolger tot een innovatieleider, dan moet het werken aan betere financiering en ondersteuning voor intellectuele activa. 60% Opleiding voor innovatieactiviteiten 61% Aankoop van machines Bron: Comparing Innovation Performance of EU Member States (2013), Europese Commissie, Brussel (vrije vertaling). November 2013 THE KPMG Difference 17

18 TOEGEVOEGDE WAARDE Een technische kijk op fiscaliteit Mogelijk moet uw financiële afdeling ingrijpen in het kader van de nieuwe Fairness Tax. Onze belastingexperts zorgen voor een gemakkelijke gids om de voornaamste principes van deze belasting te begrijpen en toe te passen. Nieuwe Fairness Tax In de wet van 30 juli 2013 (BS 01/08/2013) werd in België de Fairness Tax ingevoerd, die van toepassing zal zijn vanaf aanslagjaar Deze nieuwe belasting wordt vooral een soort minimumbelasting voor grote bedrijven die weinig of geen vennootschapsbelasting betalen in België. De Fairness Tax werd ingevoerd als een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting en verhoogt de belastingdruk van multinationals die investeren in België, maar enkel als ze dividend uitkeren aan hun (Belgische of buitenlandse) aandeelhouders. We zetten de voornaamste kenmerken van de Fairness Tax even op een rijtje. 1. Fairness Tax: een afzonderlijke aanslag De Fairness Tax werd ingevoerd als een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting, staat los van en komt bovenop de andere aanslagen in de vennootschapsbelasting. Net als de vennootschapsbelasting zelf is deze afzonderlijke aanslag niet aftrekbaar. 2. Tarief: 5,15% Het tarief bedraagt 5,15% (5%, te verhogen met 3 % crisisbelasting). De belastingplichtige moet voldoende voorafbetalingen doen, anders kan het tarief worden verhoogd. Meerwaarde KPMG biedt praktische oplossingen voor echte uitdagingen 3. Belastbare grondslag: De Fairness Tax is enkel verschuldigd indien het bedrag aan uitgekeerde dividenden hoger is dan het uiteindelijk fiscaal resultaat (het bedrag dat aan belasting wordt onderworpen na toepassing van alle aftrekken). De Fairness Tax wordt gevestigd voor het belastbaar tijdperk waarvoor dividenden worden uitgekeerd. Het begrip dividenden omvat ook de terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen (indien ze als dividenden kwalificeren), maar niet de liquidatieboni, inkoopboni en geherkwalificeerde interesten. Dividenden die in het kader van de overgangsregeling voor liquidatieboni aan 10% worden belast, moeten ook niet in aanmerking worden genomen voor de toepassing van de Fairness Tax. De berekening van de belastbare grondslag van de Fairness Tax gebeurt in 3 stappen: 1. Bepaal het positief verschil tussen de bruto uitgekeerde dividenden en het uiteindelijk fiscaal resultaat dat onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting. 2. Sluit van de belastbare grondslag de belaste reserves uit die uiterlijk voor het aanslagjaar 2014 zijn opgebouwd. De in de eerste stap bepaalde grondslag wordt dus verminderd met het gedeelte van de dividenden, dat afkomstig is van voorheen belaste reserves. Hierbij wordt de Last in-first 18 The KPMG Difference November 2013

19 Tétière Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden inzake fiscaliteit en kom naar onze Tax Events: In de sessie werd een uitvoerige en duidelijke uitleg gegeven, aangevuld met praktische voorbeelden. Een deelnemer aan een recent Tax Event van KPMG. Out-methode gebruikt zodat de opname van voorheen belaste reserves bij voorrang wordt aangerekend op de laatst aangelegde reserves. Enkel reserves opgebouwd tot het aanslagjaar 2014 worden beschouwd als goede reserves en zullen worden afgetrokken van de belastbare grondslag. 3. Leg de link naar de vermindering van het fiscaal resultaat door de slechte aftrekken (overgedragen verliezen en notionele interestaftrek van het jaar). Het resultaat bekomen na de eerste en tweede stap wordt vermenigvuldigd met een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen enerzijds de slechte aftrekken en anderzijds het fiscaal resultaat van het belastbaar tijdperk (resultaat van de eerste bewerking: beweging belaste reserves + verworpen uitgaven + uitgekeerde dividenden excl. vrijgestelde waardeverminderingen, voorzieningen en meerwaarden). Zo komt men tot de uiteindelijke belastbare grondslag voor de Fairness Tax. Deze grondslag kan op geen enkele manier worden beperkt of verminderd. De Fairness Tax zal ook verschuldigd zijn in gevallen waar de moeder-dochterrichtlijn van toepassing is (deelneming van 10% of meer). De regering heeft de Fairness Tax voorgelegd aan de Europese Commissie. 4. Belastingplichtigen: De Fairness Tax is niet van toepassing op kleine vennootschappen. De afzonderlijke aanslag is alleen van toepassing op grote vennootschappen, zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen (op geconsolideerde basis). De Fairness Tax is wel toepasbaar op Belgische vaste inrichtingen belastbaar in de belasting niet-inwoners/ vennootschappen. Ander fiscaal nieuws Meerwaarden op aandelen in sommige gevallen nog steeds vrijgesteld van vennootschapsbelasting Meerwaarden op aandelen die voorheen volledig vrijgesteld waren van vennootschapsbelasting zullen vanaf aanslagjaar 2014 belast worden aan 0,412%. Het gaat hierbij om aandelen in vennootschappen met een normaal belastingregime die op het moment van de realisatie minstens 1 jaar in volledige eigendom zijn aangehouden (minimale bezitsduur sinds 2012). Deze belasting is definitief verschuldigd aangezien deze meerwaarden niet mogen worden gecompenseerd met fiscale aftrekken (bv. fiscale verliezen, notionele interestaftrek ). Kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen worden echter vrijgesteld van deze meerwaardenbelasting. November 2013 THE KPMG Difference 19

20 Tétière GEDREVEN Sociaal geëngageerd De experts van KPMG zijn ernstige, onvermoeibare types die zorgen voor de toonaangevende inzichten die u nodig hebt. Maar ze zijn nog veel meer. Ontdek het hier. 20 THE KPMG DIFFERENCE November 2013

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Elektronische tax audits. Audit 2.0. Van data tot gerichte beslissing

Elektronische tax audits. Audit 2.0. Van data tot gerichte beslissing 26 2 Niet meer informatie is nodig, wel betere analyse Interview met Frank Staelens (EY) en Luc Burgelman (NGData) Van bricks tot bits Risico s en opportuniteiten E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

2thepoint. www.telecitygroup.nl 2thePoint is het relatiemagazine van TelecityGroup Nederland jaargang 8, nummer 2, najaar 2013

2thepoint. www.telecitygroup.nl 2thePoint is het relatiemagazine van TelecityGroup Nederland jaargang 8, nummer 2, najaar 2013 Partners tot hun recht laten komen en dan samen iets moois maken, dan heb je veel meer lol met elkaar. Laurent Lenne, CEO Spax Solution en zeiler The Great Cup For the English version of this magazine,

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

De toekomst is reeds begonnen. www.foresight2020.be

De toekomst is reeds begonnen. www.foresight2020.be www.foresight2020.be De toekomst is reeds begonnen Inhoudstafel Voorwoord...4 Niks nieuws onder de zon. Of is er toch meer aan de hand?...5 En wat met het proces van creatieve destructie?...5 Evoluties

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Verzekeringen Audit is zaak van specialisten Informatie Betere controle leidt tot competitief voordeel

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie