Curriculum vitae. Profielschets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae. Profielschets"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Persoonlijke gegevens Naam: ir. J. van der Rhee MBT Voornaam: Jaap Functie: Werkervaring sinds: 1973 Geboortedatum: Adres: Zomeroord 9; 7361 GK Beekbergen Nationaliteit: Nederlands Levensbeschouwing: Protestants Christelijk (PKN) Tel.: Fax: Website: Profielschets Samenvatting loopbaan: Na de opleiding aan de TU Delft in 1973 in dienst gekomen bij Philips Telecommunicatie Industrie. Binnen Philips diverse functies vervuld, w.o. technisch-commercieel medewerker, consultant, lijnmanager en business developer, op het brede terrein van data- en telecommunicatie. Vanaf 1992 tot 2004 werkzaam bij Intercai (in 2001 overgenomen door Getronics), als lijnmanager en principal consultant. De laatste jaren met name actief als ervaren project manager, interim manager, contract manager en service manager voor ICT dienstverleningscontracten in diverse branches, waaronder Telecommunicatie-operators, Openbaar Vervoer en Openbare Orde en Veiligheid. Sinds 2004 zelfstandig werkend als via eigen BV (DGA). Samenvatting expertisegebieden: Netwerk management, business en contract management en consulting. De laatste jaren actief geweest in de functie van contract manager, dienstenmanager en ketenmanager voor het service delivery process (waaronder opzet service / helpdesk automatisering, netwerkbeheer en (ITIL) procesinrichting, klantrapportagetrajecten). Tevens ervaring in voor verkoop- en inkoopondersteuning, contractonderhandeling, contractering, business process efficiency, margeverbetering en toeleverancierselectie. Karaktereigenschappen: Communicatief / sociaal vaardig Gedreven / enthousiast/ overtuigend Toegewijd / verantwoordelijkheid nemend Accuraat / zorgvuldig / kwaliteitsbewust Volhardend / doorzettend Zelfstandig / initiatiefrijk / flexibel Business focus / resultaatgericht Succesvol onderhandelaar / mediator

2 Opleiding en cursussen Technische Universiteit Delft (TUD), TopTech postgraduate studies, Master of Business Telecommunications (MBT), 1988 Technische Hogeschool (thans Universiteit) Delft, Elektrotechniek, 1973 Christelijk Lyceum, Dordrecht; HBS-B, 1965 Diverse interne en externe cursussen, zowel vakgerichte als bedrijfskundige, marketing en management opleidingen, waaronder: Professioneel & Effectief Leidinggeven, 1988 Knowledge Based Systems, 1990 Customer Services Management en Service Marketing (Philips), 1990/1992 Account Management (PA Sundridge Park), 1991 Projectmanagement (PATO), 1991 Contractmanagement (Euroforum), 1998/1999 Op weg naar de top (via TetraNed), 2006 Samenvatting functiepotenties Branche-ervaringen Telecommunicatie Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en vervoer Rijksoverheid Financiële instellingen Handel, industrie, distributie en installatiebedrijven Nutsbedrijven Onderwijs Pensioen- en beleggingsfondsen Specialismen ICT contract management (inkoop / verkoop) ICT beheer (ITIL) Telecommunicatie (vaste net en mobiel) Organisatie-analyse Business Modelling / Business Planning (BM/P) / Business Process Redesign (BPR) / Business Logistics Workflow management Interim management Change management Service management / Service Level Agreements Kwaliteitsmanagement (o.a. ISO 9001) Quick Scans Methoden en technieken Impact-/ risicoanalyse SWOT-analyse ITIL ISO 9000 / 20000

3 Referenties / werkvaring MobiRail / KPN Telecom Integrated Managed Solutions Functie: Procesmanager / ketenmanager Periode: 2006-heden Als zelfstandig opererende consultant (via Rhesult Consulting BV) verantwoordelijk voor herontwerp van de gehele klantrapportageketen van de bestaande dienstverlening door MobiRail (een samenwerkings-verband tussen KPN en Nokia Siemens Networks) ten behoeve van het GSM-R netwerk van ProRail. Dit betreft een heroriëntatie op de registraties, de werkinstructies voor netwerk operators en service desk medewerkers, herinrichting van het het registratiesysteem en de achterliggende Data Bases, optimalisering van verwerking en presentatie van de basisgegevens tot en met de totstandkoming van representatieve maand- en jaarrapportages. Tevens is gewerkt aan de totstandkoming en ten uitvoer brengen van beheerplannen en toegangsprocedures m.b.t. Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en projecten. Daarnaast zijn diverse adviezen gegeven m.b.t. het verbeteren van de dienstverlening in de uitvoering van de Service Level Agreement en afspraken gemaakt met de daarbij betrokken organisatie-eenheden en toeleveranciers. TetraNed vof Functie: Contractmanager / service manager Periode: 2005-heden Als zelfstandig opererende consultant (via Jaap van der Rhee BV) verantwoordelijk voor de totstandkoming van het onderhoudscontract (looptijd: 9 jaar) voor C2000 tussen TetraNed en het Directoraat Mobiele Diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de counterpart-contracten met de toeleveranciers, waaronder Motorola Limited, KPN en Koning & Hartman. Contractonderwerp: onderhoud en aanvullende leveringen ten behoeve van de infrastructuur en meldkamers van de C2000-Communicatiesystemen (radio en dispatching). Totstandkoming van diverse contractonderdelen, zoals: Onderhoudsomvang en vergoedingen Service Level Agreements (SLA) Vastlegging verdeling taken en verantwoordelijkheden Leveringsvoorwaarden Dossier Afspraken en Procedures Leverancierprestatiemodellen Modellen klant- en leverancierrapportages Productie klantrapportages Tevens in deze functie verantwoordelijk voor diverse implementaties van onderhoud- en beheerprocessen, dienstevaluaties, organisatorische adviezen, medewerkerselectie, service en contractmanagement, klantoverleg, diverse klantrapportages en verbeterplannen. Intercai / Getronics Consulting Utrecht Functie: Principal consultant Periode: Verantwoordelijk voor o.m. onderstaande klantprojecten in de rol van projectmanager, interim manager, business (process) manager, service manager en/of contractmanager: KPN Telecom / Business Radio Solutions Functie: Project-, en contractmanager Periode: Als principal consultant en projectleider verantwoordelijk voor o. m. de procesinrichting en organisatorische opzet voor service en beheer (overeenkomstig ITIL) voor de door NS aan MobiRail / KPN uitbestede (outsourcing) activiteiten t.b.v. het GSM-R(ail) netwerk. Daarnaast verantwoordelijk voor de overall projectrapportage (inclusief financiën), risico-analyses, secretariaat voortgangsoverleg, kwaliteit van dienstverlening, offerteondersteuning, contractvorming en contractonderhandeling en het contract (SLA) management met diverse partners en toeleveranciers, zowel intern als extern. KPN Telecom / Business Radio Solutions Functie: Contractmanager Periode:

4 Begeleiding offerte voor het service- en beheerdeel (volgens af te sluiten Service Level Agreement) in een aanbestedingsprocedure van NS Railinfrabeheer voor een nieuw mobiel spoorwegcommunicatiesysteem (GSM- R). Resulterend in opdracht aan MobiRail, samenwerkingsverband tussen KPN en Siemens. Koninklijke Luchtmacht Functie: Projectkwaliteitsmanager (ISO 9000, AQAP) Periode: Kwaliteitsmanager namens KPN en toeleveranciers voor een omvangrijk project Vervanging KLu Radiosystemen. Gemeente Zaanstad Functie: / contract manager Periode: Jan.-mrt 2002 Projectleider audit op ICT uitbestedingscontract. De gemeente Zaanstad heeft haar werkplek- en netwerkbeheer sinds begin 2001 uitbesteed aan Inter Access. Partijen zijn over en weer niet tevreden over de dienstverlening. Een 0-meting is uitgevoerd, waarin de belangrijkste oorzaken van de strubbelingen worden blootgelegd en aanbevelingen worden gedaan ter verbetering. De kwaliteit van het auditrapport was aanleiding om met de gemeente Zaanstad tot een afspraak te komen voor een periodieke audit op de voortgang. KPN Telecom / Corporate Accounts Functie: / contract manager Periode: Klantcontractherziening, contractonderhandeling en service contract management voor het mobiele spoorwegcommunicatiesysteem Telerail en advisering over c.q. ondersteuning bij de optimalisering van de dienstverlening en het operationeel en tactisch beheer hiervoor. Contractpartijen: KPN Telecom en een aantal bedrijfsonderdelen van NS. Uitbouw van de commerciële klantcontracten, herziening van een aantal toeleveranciercontracten en herinrichting van de leveringsprocessen en het service portfolio. Ketenmanagement (business process management) vanaf verkoop (klantenwens) via bedrijfstoegevoegde waarden tot en met inkoop van toeleveranciers / outsourcing. Daarnaast uitvoering van trouble shooting opdrachten en projectmanagement in commerciële trajecten. Nederlandse Spoorwegen, Netwerk Services / contract manager 1996 Contract management voor subcontracting en leverancierscontracten. Succesvolle herziening / heronderhandeling van een aantal service contracten met zowel interne NS-onderdelen als externe leveranciers. Nederlandse Spoorwegen, Netwerk Services Interim manager Interim Management van de afdeling Netwerk Management Verantwoordelijk voor het beheer van transmissie (apparatuur en lijnen voor eigen vaste verbindingen en huurlijnen), telefonie (landelijk NS PBX-netwerk), datacommunicatie (LAN en WAN) en mobiele communicatie (Telerail, PMR gesloten netten). Change management i.v.m. de verzelfstandiging van NS Network Services en migratie naar Telecom2/Telfort. Unisource Beleidsadvisering over het reduceren van het aantal verschillende netwerkplatforms voor internationale telecommunicatiedienstverlening. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, bedrijfseenheid Pensioenen Beleidsadvisering over en technische begeleiding bij de opzet van een nationale infrastructuur op basis van ISDN en het eigen netwerk van ABP.

5 Philips Telecommunicatie 1994 Projectleiding voor strategisch advies m.b.t. marktpositionering, productvergelijking, concurrentie-analyse en distributiekanalen t.b.v. de bestaande productportefeuille voor packet switching systemen. NUON Beleidsadvisering en ondersteuning bij het bepalen van de telecommunicatiestrategie. Aspecten: verzelfstandiging van de telecommunicatieafdeling, deelname aan telecommunicatieconsortia, samenwerkingsverbanden en service definities. Rabofacet Advisering bij het uitbreiden en ontwikkelen van diverse activiteiten van Rabofacet m.b.t. het Rabo Telecommunicatie Netwerk, waaronder: beschrijving en definitie van geboden diensten, modificaties van netwerkvoorzieningen, herontwerp nummerplan, organisatie netwerk- en routermanagement, studies en advisering in het kader van samenwerkingsverbanden met externe partijen, kostencalculaties en tarifering, business cases en marktconformiteitsstudies. Samenwerkende ElektriciteitsProducenten (SEP) Projectleiding diverse projecten op het gebied van begeleiding aanbesteding, telecommunicatie-beleidsadvisering en advisering omtrent beveiliging. Politieregio Rotterdam Rijnmond Studie naar de telecommunicatievoorzieningen voor de politie, reikend tot het jaar De studie omvatte datacommunicatie, telefonie, mobiele communicatie, video- en andere communicatiebehoeften, met inbegrip van organisatorische en sociale aspecten. Intercai Utrecht / manager Corporate Networks Intercai - Utrecht Leiding Corporate Networks business en activiteiten van Intercai (5-7 medewerkers), leiding klantprojecten in de rol van projectmanager of interim-manager. Strategische business, management en technische consultancy op het gebied van bedrijfsnetwerken. Philips information Systems / Digital - Apeldoorn Service business development manager Ontwikkeling van (Local and Wide Area) Network Services, commercialisering van added value services, het opstellen van service business plannen, internationale ontwikkeling van Added Value Network Support diensten en de ontwikkeling van customer support en field service concepten. Philips Telecommunicatie Industrie- Hilversum Subdivision Manager Manager van de afdeling Exploratie Nieuwe Systemen (Systeemanalyse, -synthese en voorontwikkeling bedrijfstelecommunicatiesystemen, ca. 20 personen). Systeemconceptualisering en begeleiding van produktontwikkeling van nieuwe P(A)BX- en datasystemen. Bijdragen en actieve deelname aan internationale standaardisatie in ITU (t.b.v. (broadband)-isdn ontwikkeling, datacommunicatie en telematic services, waaronder packet / frame switching / relay, fax en electronic mail).

6 Philips Telecommunicatie- Hilversum / Huizen Groepsleider, technisch-commercieel medewerker Groepsleider van de afdeling Systeem Analyse en Synthese, verantwoordelijk voor de conceptualisering van nieuwe telecommunicatiesystemen en -diensten, verrichten van studies aan circuit- en pakketgeschakelde datanetten, aansluitend toegepast in functies op het gebied van product management en offertebegeleiding.

7 Overige informatie Computervaardigheden (anno 2001): Microsoft Office, Win95/98/ME/2000/XP. Vreemde talen: Engels (vloeiend), Duits (goed), Frans (matig) Beroepsorganisaties: Lid NERG (Nederlands Electronica- en RadioGenootschap). Interesses: Sociaal-/maatschappelijke vraagstukken, reizen. Onderwijservaring: Docent applicatiecursussen en deeltijdonderwijs aan de Hogeschool van Utrecht in de vakken Telecommunicatie / Telematica, Digitale Technieken en Computertechniek ( ). Docent Avond-H.T.S. (deeltijd), Gemeente Utrecht ( ). Begeleiding en advisering kenniscentrum CIBIT van de Hogeschool van Utrecht (sinds 2001 verzelfstandigd) t.b.v. masters opleiding (MSc) Telematics / ICT ( ). Van external examiner namens Middlesex University voor de MSc-opleiding ICT. Docent / begeleider Post HBO cursus Toegepaste Telecommunicatie, PTOpleidingen, Hogeschool van Utrecht ( ). Lid van de beroepenveldcommissie van de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, afdeling Informatie, Communicatie en Industrieel Management (1998 heden). Docent / examinator afstudeerbegeleiding, Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek (2004 heden). Publicaties: Cursusboek "Telegrafie en Datacommunicatie" t.b.v. Philips Avond-technicum/ applicatiecursus Post-HTO/ Hogeschool Utrecht (1978) Co-auteur boek "Electronic Mail and Message Handling" met Peter Vervest et al., Frances Pinter Ltd. (1985) Philips Telecommunication and Data Systems Review: "ATM traffic capacity modelling" (1990) DA Technologie: "Capaciteitsberekeningen in ATM netwerken" (1991) Handboek Telematica hoofdstuk II 0530: "Systeemaspecten", Samson Bedrijfsinformatie (1991) "Trends and Opportunities in Networking", TopTech alumni course, TU-Delft (1994) Automatisering Gids, nr. 21: "ATM nu al interessant voor de zware toepassingen" (1995) BTG-Magazine, nr. 10, "Netwerkoptimalisatie: afwegingen bij de keuze in transmissieverbindingen" (1995) Automatisering Gids, nr. 25/26: "Bedrijfsnetwerken kunnen munt slaan uit vrije telecommarkt" (1996) "Flexibilisering van bandbreedte tot business", TMI seminar "Infrastructuur bepaalt business kansen", Apeldoorn, Amsterdam (1996) Presentatie "Met uw bedrijfsnet de markt op", Euroforum congres "Inkopen van Telefonie & Telecom", Utrecht (1997) IT-Monitor, nr. 6, en Handboek Telematica (Samsom): "Telecomliberalisatie: met uw bedrijfsnetwerk de markt op" (1997)

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

: Senior Manager, Deloitte Enterprise Risk Services

: Senior Manager, Deloitte Enterprise Risk Services Curriculum vitae Naam : Ing. Ernst Jan Oud CISA Adres : Nijenbeekseweg 16 Plaats : 7383 BD Voorst Telefoonnummer : (+31) (0)575-501528 GSM : (+31) (0)652-615150 E-mail : ernstoud@euronet.nl Geboorte datum

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv CURRICULUM VITAE Personalia Naam, Voornamen : Klein Velderman, Evert Jan Geboortedatum en -plaats : 13 mei 1953, Rotterdam Woonplaats : Raamsdonksveer (nb) Burgerlijke staat : gehuwd, 4 kinderen BSN :

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

INGENIEURS- EN INKOOPBURO

INGENIEURS- EN INKOOPBURO Syndeks BV THE GATEWAY TO THE ICT Ekkersrijt 4504, 5692 DM Son Postbus 67, 5690 AB Son The Netherlands Phone: +31.499.496.662 Fax: +31.499.463.726 E-mail: info@syndeks.nl Web: http://www.syndeks.nl TELEMATICA

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : Winnie (E.J.) Weintré Geboortedatum : 21 juli 1963 Burgerlijke staat : Gehuwd met P.M.C. (Paula) ten Thij (1965) Kinderen : Katja (1997), Marit (1999) en Thijs (2003) Nationaliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam Drs. Lean A. Boon Adres Houtstraat 65. Geboortedatum 26 september 1952 Nationaliteit Mobiel E-mail

Curriculum Vitae. Naam Drs. Lean A. Boon Adres Houtstraat 65. Geboortedatum 26 september 1952 Nationaliteit Mobiel E-mail Curriculum Vitae Naam Drs. Lean A. Boon Adres Houtstraat 65 Woonplaats 2861 TT Bergambacht Geboortedatum 26 september 1952 Nationaliteit Mobiel E-mail Nederlandse 06 53 12 29 53 info@boonadvies.nl Profiel

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Augustus 2009 heden Organisatie: Nexct

Augustus 2009 heden Organisatie: Nexct Persoonlijke informatie Naam: Merts Voornamen: Marcel Adres: Laan van Duurzaamheid 111 Postcode: 3824 DZ Woonplaats: Amersfoort Mobiel: 06-21145068 E-mail: marcelmerts@hotmail.com Geboortedatum + plaats:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Laatste werkgever Werkervaring Ron Brouwer Rietgors 18 3403 ZJ IJsselstein 030-6889643

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortejaar 03-03-1959

Curriculum Vitae. Geboortejaar 03-03-1959 Curriculum Vitae Paul van der Steur Personalia Achternaam Steur Volledige naam Paul Ronald van der Steur Titels Drs, IPMA-B Geslacht Man Geboortejaar 03-03-1959 Woonplaats Arnhem Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager

Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager Curriculum vitae Ir. Erik Verheul Scrum master en Agile coach / project- en interim manager Personalia: Naam: Nationaliteit: Erik H.J.M.Verheul Nederlandse Contact: Woonplaats: Amsterdam Telefoon: 06-5149

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Profiel drs. Hans van Tol

Profiel drs. Hans van Tol Profiel drs. Hans van Tol Naam Hans van Tol Geboortedatum 15-03-1964 Woonplaats Wassenaar Nationaliteit Nederlands Talen Nederlands, Engels Rijbewijs B Kernkwaliteiten Analytische, resultaatgerichte project/interim

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Verbeek - Samenvatting

Curriculum Vitae Michiel Verbeek - Samenvatting Curriculum Vitae Michiel Verbeek - Samenvatting Persoonlijke gegevens Naam: H.M. (Michiel) Verbeek, EMLog, ing./ BSc Geboortedatum: 24 juni 1972 Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Gehuwd, 3

Nadere informatie

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl Curriculum Vitae - Bert Kattenberg, Utrecht pag. 1 E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl * OPLEIDING: 1989-1993 Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Verbeek - Samenvatting

Curriculum Vitae Michiel Verbeek - Samenvatting Curriculum Vitae Michiel Verbeek - Samenvatting Persoonlijke gegevens Naam: H.M. (Michiel) Verbeek, EMLog, ing./ BSc. Geboortedatum: 24 juni 1972 Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Gehuwd, 4

Nadere informatie

Overzicht Opdrachtgevers en Werkgevers Banking Insurance ING, Postbank, Robeco, Rabobank, ABN AMRO Stater, Unive, Trias, IZA, VGZ Transport KLM, NS

Overzicht Opdrachtgevers en Werkgevers Banking Insurance ING, Postbank, Robeco, Rabobank, ABN AMRO Stater, Unive, Trias, IZA, VGZ Transport KLM, NS Curriculum Vitae Personalia Naam Niek Leijnse Woonplaats Houten Functie DGA Oprichter / Directeur Eigenaar Uniekon BV sinds 2006 Inzetbaar als Consultant / Senior Projectmanager / Interim Lijn Manager

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari 2008. joop.schuilenburg@emtio.

Profielschets PERSONALIA PERSOONLIJKE STIJL FUNCTIES EN ERVARINGEN. J. Schuilenburg. In dienst sinds: 1 januari 2008. joop.schuilenburg@emtio. Profielschets PERSONALIA Naam: Roepnaam: Woonplaats: Functie: J. Schuilenburg Joop Schiedam Principal adviseur In dienst sinds: 1 januari 2008 E-mail: joop.schuilenburg@emtio.nl PERSOONLIJKE STIJL Joop

Nadere informatie