Curriculum Vitae Marco Blom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Marco Blom"

Transcriptie

1 KARAKTERISERING Drs. M. Blom Contact: MBL Consultancy Huygenshage ZC Emmeloord T: +31 (0) Marco beschikt over brede kennis en ervaring op het snijvlak van business vraagstukken, projecten en (ICT) beheer. Met meer dan tien jaar ervaring in het managen, adviseren en begeleiden van diverse projecten heeft hij bij klanten uitstekende resultaten neergezet. Vanaf 2006 heeft hij zijn aandachtsgebied uitgebreid naar verandermanagement en ICT beheer (ITIL). Door ervaring en beheersing van diverse perspectieven en geledingen, vindt Marco makkelijk aansluiting tussen de uitvoerende laag en de aansturende lagen. Zijn kracht ligt in zijn overtuiging om te verbinden en iedereen betrokken te houden. In zijn opdrachten leg Marco graag de focus naar een optimale aansluiting tussen organisatie, business en ICT. Daarbij toont hij veel initiatief, verantwoordelijkheid en gaat pragmatisch te werk. Marco is een goede people manager en politiek vaardig. Hij staat bekend om zijn aandacht voor de menselijke kant van het proces, waarbij hij heldere communicatie hoog in het vaandel heeft staan Focus Projectleiding, consultancy en interim management op snijvlak business en ICT. Actieve rol binnen verandertrajecten. Organisatieadvies, procesmanagement en business acceptatie. Kenmerkend Politiek sensitief, uitstekende communicatie. Adaptief en assertief in een diversiteit van omstandigheden. Beweegt soepel in alle lagen. Bruggenbouwer. gericht, pragmatisch, praktisch en een goede werkmentaliteit. OPLEIDINGEN 1998-heden Diverse trainingen Projectmanagement trainingen, Testmanagement trainingen, Opleidingen binnen ITIL kader, Adviesvaardigheden, Vakinhoudelijke trainingen ERP Pakket Tobias, Oracle e-business suite, Business Objects Psychologie (Drs.) Specialisatie: leer Nevenrichting: Methoden & Technieken Rijks Universiteit Groningen. WERKERVARING heden MBL Consultancy, Emmeloord Advies & Interim Management Consultant heden Danssportcentrum La DanZa, Emmeloord Zakelijk partner, co rdinator bedrijfsstructuur LogicaCMG, Groningen Consultant 1997 Freelance opdracht MYCS Software B.V. (voor AZG: Academisch Ziekenhuis Groningen) Statistisch onderzoek naar telematica onderbouwen OVERIGE ACTIVITEITEN Mede organisator landelijke streetdancewedstrijd Street Arts Championships Adjunct voorzitter van school advies commissie Stichting Christophorus Pagina 1

2 BRANCHE ERVARING 4 jaar Financiºle en zakelijke dienstverlening (Retail Banking, International Trade, ERP, servicemgt) ING Postbank, ABN Amro, SG Automatisering, Atos Origin 4,5 jaar Overheid (Sociale woningbouw, provinciale en lokale overheid & onderwijs) Provincie Overijssel, Gemeente Leeuwarden, Waterschap Velt en Vecht, Informatie Beheer Groep 0,5 jaar Zorgsector (Ziekenhuis, Thuiszorg) MYCS, Stichting Fokus Wonen 4 jaar Verzekeringen (Zorg, Schade) Achmea Zorg & Gezondheid, Groene Land Achmea, Salland Zorgverzekeringen OVERZICHT RELEVANTE PROJECTEN Achmea Zorg en Gezondheid Achmea Zorg en Gezondheid Provincie Overijssel Provincie Overijssel Waterschap Velt en Vecht Atos Origin Nederland B.V. Sticting Fokus Wonen Salland verzekeringen ING Postbank Gemeente Leeuwarden Achmea SG Automatisering ABN-Amro Groene Land Achmea Informatie Beheer Groep Proces Manager Business Analist Projectleider / adviseur Change manager a.i. Organisatie adviseur Servicemanager a.i. Organisatie adviseur Testco rdinator / Projectleider Testmanager Testmanager Testmanager / Projectleider Business consultant Test-Co rdinator / Testconsultant Testco rdinator / Deelprojectleider Teamleider / Testco rdinator / Testconsultant OVERZICHT Kennis Kennis gebied Business Proces Modelling (o.a BizzDesigner) Service Management (Change & releasemanagement ITIL) Projectmanagement Testmanagement, Test & Acceptatie (TestFrame, TMAP) Business Consultancy Implementatie begeleiding (ERP (Tobias, Oracle EBS), CRM; FMIS) Diverse ontwikkelmethoden zoals DSDM, LAD, PBD, RUP, SCRUM Internet: webservices, middleware, ketenintegratie, conversie Workflow (o.a. ook imaging, operational excellence) Business Intelligence (Business Objects) Virtualisatie Het nieuwe werken (o.a. implementeren van werken op afstand, BYOD) Overheidsaanbestedingen op IT vlak Verandermanagement Ervaring 1,5 jaar 2 jaar 4 jaar 6 jaar 2,5 jaar 3 jaar 3 5 jaar 2,5 jaar 2 jaar 1,5 jaar 1 jaar 1,5 jaar 1 jaar 2 jaar Pagina 2

3 UITGEBREID OVERZICHT RELEVANTE PROJECTEN Periode Juni 2012 heden Achmea Zorg en Gezondheid, Zorginkoop Proces Manager Als proces manager verantwoordelijk voor : - de regie van het tot stand komen van werkinstructies en procedures binnen het implementatieproject flexibel contracteren. Omdat het flexibel contracteren een nieuwe keten betreft van 1 intern en 2 externe systemen is extra veel aandacht gegeven om het ketendenken bij de gebruiker tussen de oren te krijgen. - Opzetten van een Gebruikers Acceptatie Test binnen het implementatieproject flexibel contracteren voor het accepteren van het uiteindelijke product, inclusief de inrichting. - De regie en gedeeltelijke realisatie van het doorvoeren van aanpassingen n.a.v. auditcommentaar van de Nederlandse Bank (in haar rol van Zorgregisseur) op de procesmodellen Zorginkoop. Betrof ook de interpretatie en het opstellen van de aanpak inclkusief afstemming met de DNB. Proces Manager < Diverse procedures en werkinstructies tbv implementatie flexibel contracteren, gekoppeld aan totaal proces / architectuurmodel. < Jaarlijks herbruikbare opzet voor GAT om inrichting en (nieuwe) functionaliteit te accepteren. < Diverse procesmodellen aangepast tbv audit DNB Periode Okt 2011 Juni 2012 Achmea Zorg en Gezondheid, Verandermanagement & IT Business Consultant Als business consultannt verantwoordelijk voor afstemmen en het tot stand komen van modellen van diverse bedrijfsprocessen voor de IST en SOLL situatie binnen het programma BAS1S. Dit programma richtte zich op de samenvoeging tot 1 systeem en 1 proces van Achmea Zorg en Agis. Het opstellen van de modellen gebeurde door intensief overleg met de business. Tevens verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de acceptatiecriteria en afstemming met de proceseigenaren (senior management). Business consultant BAS1S processen < Diverse procesmodellen voor IST en SOLL situatie (o.a. Zakelijke Markt, Zorginkoop) < Acceptatiecriteria Procesmodellen binnen programma en de lijn < Opzet en invulling van detailplanning ter ondersteuning van projectmanagement < Mede invulling gegeven aan het opzetten van procesbeheer in de lijn. Periode Aug 2009 Okt 2011 Provincie Overijssel Adviseur / Projectleider a.i. Als projectleider verantwoordelijk geweest voor diverse projecten: - de invoering van telewerken binnen de organisatie. Dit vormde een onderdeel binnen een groter programma het nieuwe werken, waarbij meer gestuurd gaat worden op resultaat gericht werken in plaats van controle op aanwezigheid. Belangrijk onderdeel was de technische realisatie van de onderliggende infrastructuur. Dit betrof een complete VMWARE View 4.0 inrichting in combinatie met een nieuw portaal (F5). De uitvoering hiervan was Pagina 3

4 redundant over een tweetal lokaties (provinciehuis en uitwijk). Aansturing van diverse medewerkers back-office, front-office en staf. - Medialab Online: invoering van een online printshop, waar zowel medewerkers als externe partijen rintwerk kunnen bestellen voor overheidspublicaties. - Test / Advies vervaning Officepakket ihkv werkplekvervanginging Als adviseur verantwoordelijk voor het tot stand komen van procesbeschrijvingen binnen het ITIL kader. Input geleverd voor Releasemanagement (procesopzet), Incident management, problem management en resourcemanagement (medewerker gerelateerd). Daarnaast het opzetten van een releasekalender in combinatie met een teststraten kalender. De releasemanager uitgebreid gecoacht tijdens de inwerkperiode. Project Telewerken: < Succesvolle implementatie van de pilot Telewerken: virtuele werkplekken via broker ontsloten via internet. < Goed ge nstrueerde en opgeleide back-office / beheerafdeling < Heldere beheerdocumentatie Adviseur ITIL beheer processen < Procesbeschrijving Changemanagement < Procesbeschrijving Releasemanagement < Releasekalender icm teststratenkalender < Partiºle invulling incident- en problem management < Eerste aanzet tot project- en portfolio management icm resource en capaciteitsplanning Periode April 2008 Augustus 2009 Provincie Overijssel Change manager a.i. Als Change manager verantwoordelijk voor het changeproces van de ICT infrastructuur (hard- en software). De taak bestond uit 75% lijnmanagement en 25% procesverbetering. Het lijnmanagement bestond uit intake wijzigingsverzoeken tot aan implementatie en in beheer name. Betrof spilfunctie tussen organisatie en ICT afdeling. Belangrijk onderdeel van de procesverbetering was de invoering van de OTAP teststraten en bijbehorende werkwijze (MASTER / COPY), om zo tot betere garantie en kwaliteit te verkrijgen tijdens release in productie. De communicatie en samenwerking met de projectenorganisatie moest hiervoor aanzienlijk worden verbeterd, om releases vanuit projecten beter in lijn te laten vallen met releases vanuit beheer. Daarnaast verantwoordelijk voor operationele aansturing en communicatie richting aanvragers / opdrachtgevers / business / BIT architecten en de projecten-organisatie. Als lid van het de staf binnen het team ICT ook betrokken bij overall ICT beleid binnen de organisatie. Aansturing van diverse medewerkers back-office, front-office en staf. Tot de deliverables van de lijnmanagement hoorden: < Sluitende change administratie < Maandelijkse rapportage binnen SLA normen Tot de deliverables van de procesverbetering hoorden: < vastlegging van het proces < OTAP realisatie < Aansluiting projecten in releasestrategie / kalender < een gedragen accordering van het management over de procesbeschrijvingen Pagina 4

5 Periode December 2006 April 2008 Atos Origin Nederland B.V. Service manager a.i. Als Service manager eindverantwoordelijk voor portfolio CRM & Sales. < Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden bestond uit het opzetten en begeleiden van een transitie / transformatie van een testteam uit een ander organisatieonderdeel binnen Atos Origin naar het Service Center Test (SCT). < Complicerende factor was de gelijktijdige invoering van offshoring van een deel van de werkzaamheden richting o.a. India. < Daarnaast ook verantwoordelijk voor operationele aansturing en communicatie richting opdrachtgevers. < Als lid van het management team overleg ook verantwoordelijk voor het opzetten en bewaken van het opgestelde beleid binnen het SCT. < Aansturing van diverse test teams: 3 testmanagers, 5 testco rdinatoren, testers. < Succesvol uitgevoerd transitie < Bewezen bijdrage geleverd in de vorm van goed onderbouwde business case tbv offshoring < Wezenlijke bijdrage in beleid en werkwijze SDMC < Diverse offertetrajecten succesvol afgehandeld < Draagvlak gecreºerd voor de veranderingen Pagina 5

6 Periode januari 2008 februari 2008 Stichting Fokus Wonen Organisatie adviseur Opzetten traject pakketselectie Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Als (part time) adviseur: < een plan van aanpak voor pakketselectie opgesteld, < Informatie analyse uitgevoerd tbv vaststellen requirements < een volledige voorzet voor acceptatiecriteria en een Pakket van Eisen (PvE) opgezet en afgestemd. Pakketselectie kon uiteindelijk conform wens volledig zelfstandig door klant worden uitgevoerd. Periode september 2006 november 2007 Salland Verzekeringen Testco rdinator / Projectleider Complete testaanpak en uitvoering project Service Optimalisatie. Als testco rdinator verantwoordelijk voor het gehele testtraject van het project Service Optimalisatie. Dit project bestond uit de invoering van een CRM pakket (Update), een webservice voor het aanmaken van offertes, webinterfaces en de koppeling richting backoffice. Het project kenmerkte zich door beperkte tijd en een strikte deadline. De gekozen aanpak was kortcyclisch en pragmatisch van aard, waardoor in de beperkte tijd toch een optimaal resultaat is verkregen. Als lid van het projectmanagement team overleg moeten voeren met de stuurgroep, tevens opgetreden als plaatsvervangend projectleider. Aansturing van multidisciplinair team: 1 informatie analist, 2 applicatiebeheerders, 6 testers, 2 programmeurs, 2 consultants van leveranciers en 2 systeembeheerders. < Succesvolle invoering CRM Pakket < Initiºle blauwdruk en werkwijze neergelegd voor toekomstige test en acceptatietrajecten Periode juni 2006 september 2006 ING Postbank Testmanager Gebruikers Acceptatie Test Scan, Workflow & Archiverings project Als testmanager de verantwoording gekregen over de Gebruikers Acceptatie Test van het Scan- en het Archiveringsgedeelte. Binnen het totaalprogramma MORE (More Operational RRB/RGB Excellence) is het project SLiM opgezet, om een zogenaamd paperless office op te zetten. Dit project besloeg het opzetten van een scanstraat, een workflow en een digitaal archief ten behoeve van een aantal diensten van de Postbank. Tevens als adviseur opgetreden voor de GAT Workflow. Teamgrootte 12 man. Een succesvol uitgevoerde test en acceptatie, waardoor de invoering van de vernieuwde san en archiveringswerkwijze vlekkeloos kon verlopen. Periode april 2006 mei 2007 Gemeente Leeuwarden Pagina 6

7 Testmanager Opzetten teststrategie & organisatie Internet Loket Verantwoordelijk voor het opzetten van een test- en acceptatiestrategie voor het Internet Loket van de gemeente Leeuwarden. Dit loket bestaat uit een zevental interactieve webdiensten, waarvoor een brede testaanpak is opgezet (o.a. functionele acceptatie test, beveiligingstest, usability en performance). De webdiensten werden via een mid office applicatie gekoppeld aan diverse back-office systemen. Het streven was zoveel mogelijk realtime terugkoppeling naar de klant. Teamgrootte 4 man. Teststrategie & organisatie tbv project Internet Loket Integrale testomgeving inclusief midoffice, webdiensten, backoffice koppeling direct of via dummy/driver Periode april maart 2006 Achmea Zorg Testmanager / projectleider Test & Acceptatie Basisverzekering Projectleider binnen het omvangrijke project Basisverzekering van Achmea Zorg. Hoofdverantwoordelijke van het test- en acceptatietraject voor het Kernsysteem IKAZ (Integrale Kantoor Automatisering Zorgverzekering). Ook verantwoordelijk voor de correcte aansluiting op diverse randsystemen. Dit kernsysteem wordt over meerdere lokaties gebruikt, waarbij elke Achmea zorgverzekeraar dochter haar eigen inrichting kende. Acceptatie daarom door afvaardiging van alle betrokken onderdelen laten uitvoeren. Teamgrootte 24 man. Betrokken bij advies en opzet testorganisatie, uitzetten Systeemtest, Functionele Acceptatietest en Gebruikers Acceptatietest, begeleiden van de testtrajecten, waaronder de conversie en integratie (distributie, aansluiting satellietsystemen, e.d.). Uitvoering vond plaats in gescheiden OTAP straten, waarbij geaccepteerde / geaccordeerde software via formele procedures werd gepromoveerd. < Testorganisatie opgezet tbv project < Systeemtesten inclusief integratie succesvol uitgevoerd door team, < Functionele Acceptatietest succesvol uitgevoerd door team, < Gebruikers Acceptatietest succesvol uitgevoerd door team, conversie en integratie kon hierdoor zonder noemenswaardige problemen worden uitgevoerd Periode februari 2003 maart 2005 SG Automatisering Business Consultant Implementatiebegeleiding SG Tobias Verantwoordelijk voor het implementeren in teamverband van het vastgoed beheer systeem SG Tobias van SG Automatisering bij diverse woningbouwcorporaties. SG tobias is een omvangrijk ERP-systeem (Progress V9.1D) voor zowel sociaal als commercieel vastgoedbeheer. Het systeem ondersteunt de primaire processen van het vastgoedbeheer. Gespecialiseerd in de bedrijfsonderdelen huurincasso, financiºn en verhuur. Betrokken bij o.a. inventarisaties, testfases, het opstellen en beschrijven van de betrokken bedrijfsprocessen, werkplekbegeleiding en het geven van cursussen. Diverse trajecten succesvol van begin tot eind begeleid Pagina 7

8 Periode december 2001 februari 2003 ABN Amro Testco rdinator / testconsultant Project Globalisation Banktrade ABN-Amro < Als testconsultant verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van de User Acceptance Test. < Als testco rdinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Functionele Acceptatie test en de User Acceptance Test. Dit project richtte zich op het ISAP platform (m.n. Aziatische landen). De Back-office in Chennai, India diende als centrale verwerkingseenheid voor input van alle business units in Aziº Het team besloeg een viertal FAT testers en een tiental gebruikers uit India voor de UAT. Tijdens dit project ook een periode in India gewerkt. A.d.h.v. business driven testcases een mooie methode neergezet die wereldwijd is gebruikt. Periode November 2000 december 2001 Groene Land Achmea Testco rdinator / deelprojectleider Project Euroconversie Groene Land Achmea Binnen het europroject verantwoordelijk geweest voor een drietal onderdelen: < Testco rdinator voor het testen van een tweetal deelprojecten. De nadruk lag op de systemen voor schadeverzekeringen (extern pakket, via EDS) en particuliere ziektekosten (eigenbouw). Omvang deelprojecten, respectievelijk 4 en 5 man. < Als Procesverantwoordelijke verantwoordelijk geweest voor het opzetten en borgen van een testmethode binnen de lijnorganisatie < Als Deelprojectleider techniek verantwoordelijk voor het uitvoeren van de proefconversies en het verloop van de daadwerkelijke conversie. Omvang deelproject 6 man. < Succesvolle euroconversie binnen verantwoordelijke deelprojecten < Borging van de testmethodiek binnen GLA Periode September november 2000 Informatie Beheer Groep Teamleider / Testco rdinator / Testconsultant Diverse projecten. Meegewerkt aan diverse fasen / projecten binnen het bedrijf. Een korte beschrijving in chronologische volgorde: < Navigator bij proof of concept project ter introductie van geautomatiseerd testen. < Medewerker Methoden en Technieken team. Rol was het opstellen en formeel beschrijven van de testmethodiek < Testco rdinator bij het HERO (Herontwerp) project. Het project betrof het realiseren van een nieuw financieringssysteem, gebaseerd op Component Based Development. Teamgrootte 6 man. < Teamleider Test bij het project Meer voor Meer. Dit was een grootschalig project voor het herverdelen van de belastingmeevaller van Teamgrootte betrof 13 Functionele testers. < Handboek navigatie en testanalyse geautomatiseerd testen < Testdocumentatie HERO (van planvorming tot eindrapportage) < Testdocumentatie meer voor meer (van planvorming tot eindrapportage) Pagina 8

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Personalia. Opleidingen & Trainingen

Personalia. Opleidingen & Trainingen Personalia Personalia Naam Adres Lage Rijndijk 68b Postcode / Woonplaats 2315 JW Leiden Telefoon 06 21 23 85 45 E-mail adres b.middelbosch@bm-c.nl Geboortedatum 30 april 1975 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : Koen van Vliet Woonplaats : Spaarndam Mobiel : 06-50998380 E-mail : mailto:koen.van.vliet@avighna.nl Geboortedatum : 8 mei 1962 Geboorteplaats : Amsterdam Nationaliteit

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens Naam Peter-Paul Gras Geboortejaar 1964 Woonplaats Berlicum Opleiding 1984-1987 HEAO Hogeschool s-hertogenbosch (Geen diploma) 1981-1984 MEAO Katholieke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Disselhorst. Persoonlijke gegevens

Disselhorst. Persoonlijke gegevens CV Mark Disselhorst Persoonlijke gegevens Naam: Disselhorst Voornaam: Mark Adres: Stokebrand 584 Postcode + Woonplaats: 7206EV Zutphen Geboortedatum: 16 maart 1964 E-mail: info@mar-consulting.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Hannie Ubachs

Curriculum Vitae van Hannie Ubachs Curriculum Vitae van Hannie Ubachs Drs. J.A.J. Ubachs Geboortedatum 6 oktober 1965 Woonplaats Diemen Bereikbaar 06-265 066 62 h.ubachs@adfemini.nl WERKERVARING okt 2010 jan 2011 / interim Manager Client

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

ICT Interim Management. CV Nick Paulich

ICT Interim Management. CV Nick Paulich CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700 Curriculum Vitae Personalia Naam Jardy Leek Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Alkmaar Mobiel 06-43827700 e-mail adres jardyleek@advinti.nl Profiel Ik

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

CV Ewen Wijmenga v1.1

CV Ewen Wijmenga v1.1 Ewen Wijmenga Eikesingel 58 9203 NZ, Drachten Nederland 06-37348707 11-08-1980 contact@you-n.nl Samenvatting Ervaren projectmanager en business consultant in Business Intelligence projecten in de Zorg,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau

Arend Jan Tuit Geboortedatum: 13-08-1965 Geboorteplaats: Assen WO werk- en denkniveau Tuit management support Snip 170 9728 XR Groningen 06-20-136353 / arendjan@tuitmanagementsupport.nl www.tuitmanagementsupport.nl KvK nr: 02 097 955 / IBAN nr: NL16 INGB 0003 1785 19 Ervaring bij: Call

Nadere informatie