Thema: Professionalisering van HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Professionalisering van HR"

Transcriptie

1 Thema: Professionalisering van HR Fotografie: Beeldsmaak 10 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

2 Het Calimero-complex ontstegen TOEGEVOEGDE WAARDE HR KAN AANZIENLIJK OMHOOG De discussie over HR als business partner heeft een sterke en positieve impact gehad op de rol en positionering van de HRafdeling in organisaties. Deze discussie is belangrijk en zinvol geweest, maar heeft zich teveel gericht op abstracte en conceptuele thema s. Daarom is het tijd om terug te keren naar de kernvraag: hoe kan de HR-discipline meer waarde toevoegen in de dagelijkse praktijk? Dat kan in drie stappen: richten, inrichten en verrichten. De HR-afdeling kent idealiter twee rollen: die van partner en specialist. door Albert Goldsteen en Anne Kloosterboer Uit onderzoek en praktijkwaarnemingen van Hay Group blijkt dat veel organisaties de toegevoegde waarde van hun HR-afdeling onvoldoende vinden. Er is behoefte aan een hoger serviceniveau richting lijnmanagement, andere competenties en vaardigheden, meer klantgerichtheid en hogere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Wij zijn ervan overtuigd dat HR-afdelingen meer waarde kunnen toevoegen door effectiever, impactvoller en klantgerichter te werken. Bovendien kunnen HR-afdelingen flink op de eigen kosten besparen. In dit artikel schetsen wij onze visie op de transitie die HR-afdelingen moeten doormaken om de gewenste veranderingen te realiseren. Tevens geven wij concrete handvatten voor de wijze waarop zij dit kunnen doen. Doel van dit artikel is om vakgenoten te prikkelen de discussie over de toegevoegde waarde van de HR-afdeling scherp te voeren, en om hen ideeën aan de hand te doen voor mogelijke veranderingen. Hierbij zijn wij ons ervan bewust dat niet alle HR-afdelingen vergelijkbaar zijn qua omvang, werkzaamheden, fase in de ontwikkeling of prestaties. De HR-afdeling kan haar toegevoegde waarde vergroten door verandering van richting, inrichting en verrichting van haar activiteiten: Vertalen van strategie en doelstellingen (richten). Naar de inrichting van werkzaamheden in structuren, diensten en instrumenten (inrichten). Naar gedrag en vaardigheden (verrichten) om tot realisatie van doelstellingen te komen. Het model in figuur 1 toont het hele waardetoevoegingsproces van HR. In dit artikel richten we ons op de rol van de HR-afdeling. In dit proces speelt de HR-afdeling een voorwaardenscheppende en richtinggevende rol. Leiders (het lijnmanagement) zijn de hefboom om het proces van waardetoevoeging goed te laten verlopen en support (ondersteunende systemen) speelt een randvoorwaardelijke rol. Herpositionering Hoe geven HR-afdelingen richting aan hun activiteiten? Wat zou wenselijk zijn? Hoe kunnen ze dat beter doen? Het thema mens staat centraal binnen organisaties. In de afgelopen jaren hebben organisaties niet alleen maar geroepen dat de mens de belangrijkste resource is, ze zijn hier ook steeds meer naar gaan handelen. HR-beleid is verder ontwikkeld en HR-thema s komen vaker op de bestuursagenda. Dit heeft geleid tot een herpositionering en herwaardering van het vakgebied HRM. De HR-afdeling binnen organisaties heeft hier de vruchten van geplukt en heeft meer dan ooit de kans gekregen om impact uit te oefenen op de koersbepaling van organisaties. Voor HR-afdelingen is het nog zoeken naar de wijze waarop ze deze rol in koersbepaling zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. Dit uit zich in het volgende: De discussie over de mens binnen organisaties wordt veelal geïnitieerd door directie en lijnmanagement. HR-afdelingen hebben in deze discussie nog vaak een faciliterende rol die zich richt op uitwerking en operationalisatie nadat beslissingen zijn genomen. HR-afdelingen stellen veelal centrale doelstellingen op die leidend zijn voor alle bedrijfsonderdelen. De vraag die wij krijgen van HR-professionals is of en in welke mate je kunt differentiëren in HR-doelstellingen per bedrijfsonderdeel en welke implicaties dit heeft voor de algemene HR-doelstellingen. In de ideale wereld is HR continu met haar klant in gesprek. Zij weet waar haar klant van wakker ligt. Dit vertaalt zich naar een rol als volwaardige sparringpartner door kennis, vaardigheden en begrip van de business. In deze rol is HR initiërend en signalerend op basis van ontwikkelingen die plaatsvinden binnen of buiten de organisatie. Er is geen discussie over de positie van HR in directieteams of MT s die is min of meer vanzelfsprekend omdat HR een mening heeft die ertoe doet. Omdat HR vaak met verschillende bedrijfsonderdelen te maken heeft, kan er differentiatie ontstaan in de HR-doelstellingen per bedrijfsonderdeel. Als de algemene HR-doelstellingen duidelijk Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

3 WIE PRESTATIES WIL VOORSPELLEN, MOET INDIVIDUELE VERSCHILVARIABELEN GEBRUIKEN DIE IETS MET DIE PRESTATIES VAN DOEN HEBBEN staan, is differentiatie geen probleem. Een voorbeeld van differentiatie binnen één organisatie: in een divisie die snel groeit en zich richt op innovatie worden HR-doelstellingen geformuleerd op het gebied van recruitment en development; in een divisie waarin men te maken heeft met relatief jonge managers kunnen specifieke doelstellingen ontwikkeld worden op het gebied van leadership development. De richting van de HR-activiteiten wordt in samenspraak met het lijnmanagement van bedrijfsonderdelen vastgesteld. Centrale HR-doelstellingen beperken zich tot die doelstellingen die kritisch zijn voor het bestaan van de organisatie. Twee rollen Maar hoe ziet de HR-afdeling er idealiter uit? Wat voor structuur heeft de afdeling en welk instrumentarium zet HR in? Hoe kunnen HR-afdelingen hun activiteiten beter inrichten? De meest voorkomende organisatiestructuur van de HR-afdelingen binnen bedrijven met meer dan duizend medewerkers Fig. 1 HRM Effectiveness model (Hay Group, 2007) leiderschap HRM richten inrichten verrichten resultaat support Voorbereiding Richten Wie is mijn klant? Waar ligt hij wakker van? Waar wordt het geld verdiend? Wat zijn de must win battles Welke bijdrage kan HR hieraan leveren? Formulering doelstellingen Wat zijn vanuit de klant geredeneerd de concrete meetbare HR-doelstellingen voor onze organisatie? Inrichten Wat moeten medewerkers en/of organisatieonderdelen sneller, beter of anders doen om deze doelstellingen te realiseren? Wat betekent dit voor de eisen die gesteld worden aan inrichting van de HR-structuur en de HR-praktijken? Welke interventies moeten er plaats vinden in de inrichting van de HRstructuur en HR-praktijken? Verrichten Welke vaardigheden en rollen moeten HR-professionals en lijnmanagers vervullen om het proces naar realisatie van de HR-doelstellingen vorm te geven? Hoe gaan we de realistie van onze HR-doelstellingen op een effectieve wijze monitoren? 12 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

4 staat in figuur 2. Een aantal zaken valt daarbij op: Organisaties kiezen ervoor om veel van hun HR-verantwoordelijkheden centraal te beleggen. Operationele HR-adviseurs worden in veel organisaties hiërarchisch aangestuurd door een HR-manager. Veel Nederlandse bedrijven maken gebruik van of zijn bezig met de opbouw van een shared services center (SSC). In een typisch SSC worden veelal de administratieve HR-taken (bijvoorbeeld de salarisadministratie) voor de gehele organisatie uitgevoerd. In de praktijk blijkt het echter lastig om alle activiteiten uit te besteden en wordt een deel van de activiteiten intern uitgevoerd. Vaak zit de HR- in het MT van de organisatie. Opvallend is dat bij de grootste bedrijven de HR- meestal niet in de directie van het bedrijf zit. De inrichting van de HR-organisatie van de toekomst moet op twee rollen geënt zijn: die van de HR-partner en die van de HRspecialist. Deze rollen zijn volledig complementair aan elkaar. De HR-specialist draagt zorg voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten binnen zijn kennisgebied. De HR-partner is de sparringpartner en adviseur richting lijnmanagement. In tabel 1 staan de karakteristieken van de twee rollen op hoofdlijnen beschreven. De HR-specialist is een professional met werkervaring in een HRspecialisme. Een HR-partner is een professional met een bedrijfskundige opleiding, met werkervaring als bijvoorbeeld lijnmanager of consultant. Essentieel in de rol van HR-partner is het vermogen om een verbinding te kunnen leggen tussen de factor mens en zijn organisatiebijdrage. De invulling van de rol van HR-specialist en HR-partner op bovenstaande wijze, heeft gevolgen voor de verdeling van de verantwoordelijkheden voor de HR-thema s over lijnmanagement en de HR-afdeling. In de ideale situatie houden lijnmanager en HR- Tab. 1 Karakteristieken HR-partner en HR-specialist op hoofdlijnen HR-specialist (make it) HR-partner (make it work) Doel Opbouwen en uitbouwen van Aansluiten, uitdagen en adviseren als volwaardige HR-kennis en expertise en zorg dragen sparringpartner en adviseur van het lijnmanagement voor kennisoverdracht. vanuit het perspectief van mens, organisatie en kennis van de business. Verantwoordelijkheden 1. Kennis- en expertise-ontwikkeling 1. Vertaling divisiestrategie naar HR-jaarplan, binnen (markt, wet- en regelgeving). kaders van de centrale HR-strategie. 2. Formuleren van beleid. 2. Implementeren HR-practices en instrumenten. 3. Afsluiten raamcontracten SLA s 3. Advisering. (Service Level Agreements) met interne 4. Projectmanagement/verander-management. en externe partijen. 5. Analyse en rapportage HR-processen. 4. Analyse en specialistisch advies. 5. Kennisoverdracht van o.a. best practices. 6. Systeem- en productontwikkeling en optimalisatie. KPI s Tevredenheid lijnmanagement over Tevredenheid lijnmanagement over business bruikbaarheid en state-of-the-art-ness advies vanuit HR-expertise en realisatie van van de HR-toolkit. gewenste veranderingen. Gesprekspartner HR-partner, middle-management. Middle- en senior management, directie. Profiel HR-achtergrond, P&O-gerelateerde opleiding Achtergrond in de consultancy, projectmanagement, met specialisatie in een deelgebied. verandermanagement, bedrijfskundige of economische Specialistische kennis op (een deel van) opleiding, bij voorkeur met managementervaring. het HR-vakgebied. Kennis en ervaring in procesmanagement. Functies Beleidsfunctionaris, kennismanager, HR-consultant senior niveau (5-8 jaar werkervaring e-hr-specialist, compensation & benefits WO-niveau), HR-consultant (3-5 jaar ervaring functionaris, werving & selectiespecialist, HBO niveau), change manager. talent management specialist. Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

5 IN DE IDEALE WERELD IS HR CONTINU MET HAAR KLANT IN GESPREK partner zich samen bezig met onderwerpen als: strategie en visie van het toegewezen organisatieonderdeel, organisatieontwerp, ontwikkeling van mensen, immateriële beloning, prestatiemanagement en HR-managementinformatie. In deze processen heeft de lijnmanager de eindverantwoordelijkheid en de HR-partner een adviserende rol: de lijnmanager managet en HR faciliteert en ondersteunt. Voor centraal te regelen zaken als werving en selectie, beloningsbeleid en management development krijgt de manager advies van de HR-specialisten. Voor deze onderwerpen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de HR-. Onderwerpen als externe betrekkingen en de overall HR-strategie worden per definitie op centraal niveau belegd. Hiervoor ligt de eindverantwoordelijkheid bij de HR-. Verbreed en verdiept Deze visie vertalen naar onze visie op de toekomstige structuur en inrichting van de HR-afdeling (uitgaande van een middelgrote organisatie met meer dan duizend medewerkers) betekent dat de structuur wordt zoals in figuur 3. Ten opzichte van de huidige situatie wijkt het beeld op de volgende onderdelen af van de huidige inrichting van HR-afdelingen. Het expertisecentrum (de HR-specialisten) rapporteert aan de HR-. De HR-partner rapporteert aan de business en wordt ook hierarchisch aangestuurd door de business. En in het expertisecentrum zijn de specialisten werkzaam die ondersteuning leveren aan de lijn en aan de HR-partners. Maar als we het hebben over het inrichten van de HR-afdeling, dan gaat het naast afdelingsstructuur en rollen natuurlijk ook om de HR-instrumenten waar HR-professionals mee werken. Ons valt op dat de kracht van veel HR-professionals zit in de inhoudelijke kennis van HR(-instrumenten). Dit kan heel nuttig zijn, vooral als die kennis je in staat stelt om een antwoord te geven op uitdagingen van de organisatie. Het kan echter ook een zwakte zijn als je geen vragen stelt en je jouw aanbod bepaalt op basis van wat jij denkt dat goed is voor de business. Door diensten en instrumenten te ontwikkelen vanuit de vraag van de klant, kan HR tegen minder kosten een bruikbaarder HR-portfolio aanbieden. De discussie over HR als business partner heeft een sterke en positieve impact gehad op de rol en positionering van de HRafdeling in organisaties. Hij is belangrijk en zinvol geweest, maar een minpunt is dat hij zich teveel heeft gericht op abstracte en conceptuele thema s. De rol van HR-professionals is verbreed en verdiept. HR-professionals houden zich meer bezig met talentontwikkeling, loopbaanplanning en binden en boeien van personeel. Toch wordt de discussie vooral gevoerd door HR-professionals, en is de betrokkenheid van de lijnmanager vaak gering. Het risico om de aansluiting met de business te verliezen is daardoor groot. De vele verschillende definities van de HR business partner leiden tot veel spraakverwarring, en daarbij komt nog dat deze rol vaak zó centraal staat dat de rol van de HR-specialist over het hoofd wordt gezien. HR-professionals beschikken over veel inhoudelijke kennis Fig. 2 Meest voorkomende organisatiestructuur van HR-afdelingen MT divisie MT HR- HR-operations inhoudelijk experts shared service center operationele adviseurs in lijn business unit 14 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

6 van en passie voor het vak. Ondanks deze kennis en passie schetst Jaap Paauwe, hoogleraar Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, dat naar zijn mening slechts 60 tot 70 procent van de huidige HR-professionals de kennis en vaardigheden heeft die in zijn ogen nodig zijn om de rol van de HR business partner op de juiste wijze vorm te geven. Dit betekent dat maar liefst één op de drie HRM ers niet voldoet aan de eisen. Vier clusters Andere eisen van de klant en een andere manier van werken vragen om andere vaardigheden en gedrag van HR professionals. Uit onderzoek van Rotterdam School of Management en Hay Group is gebleken dat de HR-discipline in de toekomst zou moet beschikken over twaalf competenties in vier clusters (zie tabel 2). Als we deze competenties doorvertalen naar de twee rollen van specialist en partner, dan ontstaat het beeld in tabel 3 (geen kruisje betekent niet dat de competentie niet belangrijk is, maar dat de competentie niet doorslaggevend is voor succes in de rol). Uit dit overzicht blijkt dat voor beide rollen het competentiecluster personal credibility van groot belang is voor succes in de rol. Beide adviesrollen vragen om een rol van trusted advisor, waarbij persoonlijke drive, nieuwsgierigheid en integriteit zeer hoog in het vaandel staan. De grootste verschillen zitten in de clusters strategic contribution en professional credibility. Doordat de HR-partner veel dichter op de businessprocessen zit en relatief meer verandermanagement-processen begeleidt, zijn competenties die samenhangen met kennis van de business en het bewegen van mensen van groot belang. Deze zijn voor een groot deel vertegenwoordigd in het competentiecluster strategic contribution. Voor de HR-expert zijn de competenties die te maken hebben met inhoudelijke kennis en het uitstralen van De uitdagingen voor HR-professionals Richten: Zit dicht op je klant en weet waar hij/zij van wakker ligt. Maak HR-doelstellingen concreet en durf te differentiëren per bedrijfsonderdeel. Formuleer maximaal drie algemene (corporate) HR-doelstellingen en draag die intensief uit. Wees kritisch en stel vragen in plaats van antwoorden te geven. Initieer en signaleer. Zorg voor een robuuste dialoog met het management. Inrichten: Segmenteer beperkt in specialismen en rollen en richt E-HR en kennismanagement professioneel in. Stem structuur, diensten en instrumenten af op de uitdagingen van jouw klant. Beleg HR-verantwoordelijkheden bij de twee HR-rollen en het lijnmanagement. Bereid systeemtransformaties en outsourcing van activiteiten goed voor, maar ga wel in één keer over naar de nieuwe situatie. Verrichten: Neem verantwoordelijkheid, maar neem die niet over van de lijnmanager. Zorg dat HR-professionals aan de eisen van het profiel voldoen, vooral qua consulting skills en kennis van de business. Monitor performance van HR op de juiste KPI s, focus op enkele indicatoren die daadwerkelijk leiden tot vergroting van effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening. Maak bij uitrol en implementatie van je strategie gebruik van sales en marketingtechnieken van andere (staf)disciplines. Fig. 3 Toekomstige structuur HR-afdeling droombedrijf HR- manager shared services centre manager corporate expertisecentrum corporate recruitment divisie A divisie B divisie C corporate talent development HR-partner corporate HR en kennismanagement afdelings manager afdelings manager Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

7 Tab. 2 Twaalf competenties verdeeld over vier clusters voor de HR-discipline in de toekomst Strategic Contribution Change Leadership: het vermogen om groepen te enthousiasmeren en in beweging te brengen ten aanzien van benodigde veranderingen. Organizational Awareness: het vermogen om de onderlinge relatie en verhoudingen in de eigen en andere organisaties te doorzien en in te schatten wie de belangrijkste spelers zijn. Client Service Orientation: zet de eigen energie gericht in om de wensen en eisen van de klant te ontdekken en hieraan te voldoen. Professional Credibility Strategic Thinking: het vermogen om in te schatten wat de onderscheidende succesfactoren zijn van de eigen business in relatie tot de omgeving. Building HR Infrastructure and Governance: weten wat de kritische succesfactoren zijn voor langetermijnsucces op het gebied van mens en organisatie en deze factoren kunnen vertalen naar de huidige inrichting van mensen, processen, procedures en systemen. Expertise: kennis hebben en tonen van het HR-vakgebied en deze kennis uitbouwen. HR Leadership Impact en Influence: met begrip van anderen en hun belangen, anderen overtuigen en beïnvloeden met als doel hen mee te krijgen of support te krijgen voor de eigen ideeën en doelstellingen. Initiative: problemen, kansen, mogelijkheden zien en daarop actie ondernemen. Directiveness: anderen verantwoordelijk houden voor prestatie-standaarden, door anderen te vertellen wat zij wel of niet moeten doen in het belang van de organisatie. Personal Credibility Achievement Drive: gedrevenheid om zeer goed te presteren en standaarden voor prestaties te overtreffen. Investigative Drive and Ability: gedrevenheid door een onderliggende nieuwsgierigheid en wens om meer te weten te komen over mensen of zaken die spelen. Courage & Integrity: durven te zeggen wat je gelooft dat goed is. Tab. 3 Toekomstige HR-disciplines doorvertaald naar de HR-rollen Cluster 1. HR Leadership 2. Personal Credibility Competenties Impact and Initiative Directiveness Achievement Investigative Courage and Influence Drive drive and ability Integrity HR-partner X X X X X HR-specialist X X X X X Cluster 3. Strategic Contribution 4. Professional Credibility Competenties Change Leadership Organizational Client Service Strategic Building HR Infra- Expertise Awareness Orientation Thinking structure and Governance HR-partner X X X X X HR-specialist X X X X autoriteit op het eigen vakgebied relatief van groter belang. Deze vallen grotendeels onder het cluster professional credibility. Op het gebied van HR leadership zien we vooral verschil in de beïnvloedingstrategie die beide rollen hanteren om anderen te overtuigen. De expert beïnvloedt vooral via inhoudelijke overtuiging, met argumenten en feiten. De HR-partner beïnvloedt veel meer via beïnvloedingsstrategieën die een beroep doen op persoonlijk belang en motivatie. A. Goldsteen MBA en Drs. A. Kloosterboer zijn beiden als Consultant aan Hay Group verbonden. Een samenvatting van dit artikel is te vinden op rubriek HR-Professie 16 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Dynamiek in de publieke sector De overheid is volop in ontwikkeling binnen een context die snel verandert. Hoe kan HR hierin

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma HR-professional

Opleidingsprogramma HR-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Even voorstellen Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Dr. Eva Knies Universiteit Utrecht NVP Midden-Nederland, 18 maart 2014 Onderzoeker bij Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie Hoe is de postbacheloropleiding White paper Auteur: Marjon Francois Januari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Intro Wat

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker

Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Rapportage Personal Navigator 360graden HR Impact Scan Bas Bakker Vertrouwelijk 10 december 2012 Dit is een Navigator product Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Personal Navigator Competence Impact - 360graden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Een blik op de toekomst FWG

Een blik op de toekomst FWG Een blik op de toekomst FWG FWG: Doen jullie dat ook? Beoordeling Recruitment Strategische Personeels Planning Functieontwerp/ -beschrijven & Functiewaardering Beloning Management &Talent Ontwikkeling

Nadere informatie

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION

CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION STRATEGY ORGANISATION & GOVERNANCE CORPORATE IT EXECUTION CONSILIA HET PLATFORM VOOR CONSULTING PROFESSIONALS SEPTEMBER 2012 Copyright 2012 by Nolan, Norton & Co. All rights reserved B ent u als professional

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM?

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Paul Jansen Manager Compensation & Benefits, Juni 2006 1 Agenda: Performance Management in de KLM Waarom

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen

Trends & Ontwikkelingen Blok 6 Trends & Ontwikkelingen Max van Liemt Masterclass HR Bedrijfskunde 2, 3 en 13 oktober 2017 www.hrbedrijfskunde.nl BARTON S 3 LAWS OF THE WEB 1 Ifitcanbe SHARED itwillbe SHARED 2 Ifitcanbe RATED

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant

PROFIELSCHETS. Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam. PublicSpirit. De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant PROFIELSCHETS Manager HRM Stichting Havensteder, Rotterdam PublicSpirit De heer dr. José M.A. Coenen Senior consultant Amersfoort, 18 januari 2016 Organisatie en context Havensteder is een woningcorporatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren

Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009. Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Kees Flink Flink HR Interim Management kees@flinkhr.nl 06-13083009 Strategische Personeelsplanning Veerkrachtig flexibiliseren Strategisch flexibiliseren door veerkrachtig leiderschap Strategische arbeidsflexibilisering

Nadere informatie

Hoe bouw je een high performance financiële organisatie?

Hoe bouw je een high performance financiële organisatie? Nationale Controllersdag 2017 Hoe bouw je een high performance financiële organisatie? Drs. Eelco Bilstra Finext & Dr. André de Waal MBA HPO Center + StatMind Management Research & Development (Tanzania/Zambia)

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

corporate learning academy solutions Class - Diensten Van resource gestuurd opleiden naar self service Class is een initiatief van:

corporate learning academy solutions Class - Diensten Van resource gestuurd opleiden naar self service Class is een initiatief van: corporate learning academy solutions Class - Diensten Van resource gestuurd opleiden naar self service Class is een initiatief van: Corporate Learning Academies Een organisatie is zo goed als haar medewerkers.

Nadere informatie

1e principe: TALENT. 5 kernvragen

1e principe: TALENT. 5 kernvragen 1e principe: TALENT 5 kernvragen 1.1 Wat is voor de organisatie leidend om medewerkers getalenteerd te noemen? Bovengemiddelde prestatie over een periode van een aantal ( ) jaren. Het potentieel om tot

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp. Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen Telefoon 024 3277571 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk > WS.2014.0033/14.103 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf!

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Herkennen en Erkennen van drijfveren Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Drs. J. Roddeman, NEVI Drs. W.R.C. Berenschot, Management Drives 22 juni 21 Stroom A Verbeter uw

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Innovatie bewust stimuleren

Innovatie bewust stimuleren Innovatie bewust stimuleren Theoretisch kader Master Innovation in Complex Care 1 Wat is innoveren? Innoveren is toepassen van een uitvinding Huizingh, 2015 Missie Levenskwaliteit Zelfredzaamheid Participatie

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis

HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis HR analytics: de (genees)kracht van cijfers Abe de Jong & Bram Eigenhuis 11 oktober 2016 Programma Introductie Waarom HR analytics? Wat is HR analytics? Voorwaarden voor HR analytics Q&A (5 min) (5 min)

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals

Lean Six Sigma trainingen voor HR-professionals Feit: Lean-trajecten zijn succesvoller als HR betrokken is. HR speelt een cruciale rol bij het introduceren van Lean in een organisatie. Het is de smeerolie die draagvlak creëert, iedereen aan boord houdt

Nadere informatie