Digitaal, het nieuwe normaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal, het nieuwe normaal"

Transcriptie

1 06/2014 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services Digitaal, het nieuwe normaal Michiel Elich & Justin Bergman 1

2 Als de wal het schip keert De afgelopen maanden volgden in Nederland in korte tijd een drietal symbolische faillissementen elkaar op: in oktober viel het doek voor reisbureauketen OAD, in februari volgden de boekhandels van Polare en in april moest ook entertainmentketen Free Record Shop definitief haar deuren sluiten. Drie aanzienlijke bedrijven die moesten constateren dat ze niet snel genoeg een antwoord konden vinden op de onomkeerbare digitalisering van hun branche. Hun (nieuwe) concurrenten die deze digitalisering juist belichamen spelers als AirBnb, Bol.com, Netflix groeien tegelijkertijd als kool op basis van nieuwe spelregels en businessmodellen. Een dergelijke transformatie leek lange tijd grotendeels aan de financiële sector voorbij te gaan. Tot nu, zo lijkt. Tot op heden is in de financiële sector nog weinig merkbaar van een fundamentele transformatie naar digitale business modellen. De eerste tekenen zijn er weliswaar: financiële consumenten gebruiken online bronnen al enige tijd als start van hun klantreis en online vergelijkers zijn niet meer weg te denken uit het online straatbeeld. Maar een en ander heeft bepaald nog niet geleid tot een aardverschuiving in business modellen of machtsverhoudingen in de sector. De rem lijkt daarbij vooral te zitten aan de aanbodszijde, waar veel partijen bewust dan wel onbewust lijken te wachten tot de wal het schip keert. Voor adviespartijen betekent digitaliseren immers vooral snijden in eigen verdienvermogen, terwijl bij verzekeraars vooral de angst speelt om diezelfde partijen voor het hoofd te stoten met online avonturen. 2

3 Daar komt voor alle partijen bij dat het inrichten van een effectief online model tot voor kort kostbaar en tijdrovend was en de complexiteit van (oude) producten de ontwikkeling bemoeilijkte. Hoge compliance eisen maakten daarbij dat ook veel nieuwe internetondernemers de sector liever links lieten liggen om hun geluk in laagdrempeliger sectoren te beproeven. IG&H Trendonderzoek: versnelling in digitalisering In 2013 viel echter een aantal belangrijke puzzelstukjes op zijn plaats. Centrale aanjager daarin lijkt het provisieverbod te zijn, dat een forse impuls geeft aan een toch al toegenomen waardebewustzijn en -afweging bij consumenten. Het provisieverbod dwingt de markt tot transparantie en daarmee in hoog tempo tot kostenverlaging en reductie van (onnodige) complexiteit. Toegevoegde waarde moet nu echt tastbaar gemaakt worden, betalingsbereidheid hard bevochten. Dat lijkt de markt inmiddels ook te beseffen. Door simpelere producten, simpelere bijbehorende adviestrajecten en een zelfredzame klant die alleen betaalt voor werkelijk toegevoegde waarde lijkt de weg nu toenemend vrij voor een digitale versnelling. Deze beweging wordt onderschreven door de uitkomsten van het recent uitgevoerde jaarlijkse IG&H Trendonderzoek dat inzicht geeft in klantgedrag en keuzes in distributie en advies. Hierin geeft 80% van de ondervraagden aan zich voor schadeverzekeringen online te oriënteren en schaft 45% vervolgens ook online het product aan. De tijd van online kijken en offline kopen lijkt definitief voorbij. En het beeld blijft niet beperkt tot de schademarkt. Ook bij levensverzekeringen 3

4 oriënteert ruim driekwart van de consumenten zich online en sluit 39% daar ook af, bijna een verdubbeling ten opzichte van Eenzelfde ontwikkeling is inmiddels zichtbaar bij kleinzakelijke klanten. In de schademarkt geeft bijvoorbeeld bijna de helft aan zich online te oriënteren en sluit 22% vervolgens ook online af. Percentage klanten dat zich online heeft georiënteerd Percentage klanten dat online product heeft afgesloten +3% +21% +44% +13% +10% +86% +200% +120% 78% 80% 76% 63% 65% 45% 42% 48% 41% 45% 39% 21% 1% 3% 22% 10% Schade particulier Leven Hypotheken Schade zakelijk Schade particulier Leven Hypotheken Schade zakelijk % Procentuele toename Figuur 1: Toename in online oriëntatie en online afsluiten van product (IG&H Trendonderzoek 2014) Ook de markt voor financieel advies beweegt zichtbaar verder richting digitalisering en zelfwerkzaamheid. Consumenten en bedrijven spreken daarbij een duidelijke voorkeur uit voor meer (online) self-service: evenals in 2013 geeft grofweg de helft van de ondervraagden aan meer zelf te willen doen in het adviestraject, primair om daarmee de kosten te kunnen drukken. Worden verschillende opties met ieder een eigen prijskaartje voorgelegd, dan kiest zo n 30% van de consumenten voor de goedkoopste optie van een volledig digitaal advies, terwijl gemiddeld 10% van de consumenten kiest om het volledige adviestraject met een fysieke adviseur te doorlopen (zie figuur 2). 4

5 Richting 2020: digitaal, het nieuwe normaal De inschatting van IG&H is dat de geschetste versnelling leidt tot een speelveld waarin digitale interactie met klanten in advies, verkoop, maar ook in beheer de nieuwe norm wordt, het nieuwe normaal. In de particuliere schademarkt lijkt die situatie sowieso al niet meer ver weg: online oriëntatie en aanschaf zijn daar ook nu al dominant. Belangrijke verwachte verschuiving hier is naar een prominentere rol voor mobiele devices, van 27% naar rond 70% in In segmenten waar advies traditioneel centraal staat gaat de omslag wellicht iets minder snel, maar is in de visie van IG&H de impact uiteindelijk groter. Door de geschetste verschuiving naar sterk gedigitaliseerd advies en toegenomen zelfwerkzaamheid krimpt de markt voor particulier advies/beheer tot 2020 gestaag: van 1,6 mld. omzet in 2012 resteert anno 2014 krap 1,2 mld. en is in 2020 waarschijnlijk nog slechts zo n 0,5 mld. over. Het volledig all-inclusive fysieke adviestraject, nu nog de standaard, is in 2020 daarbij een zeldzaamheid (zie figuur 2). 5

6 VOORBEELD WONEN Geen advies Advies (volgens Wft) Volledig zelf doen (execution only) Digitaal advies Cross-channel advies Volledig bemenst advies Klantbehoefte 2014* 27% 21% 38% 13% Praktijk 2014* 2% 0% 20% 78% Prognose % 20% 70% <5% Figuur 2: Wijze waarop consumenten financiële woonvraagstukken willen oplossen vs. praktijk en prognose (Prognose) omvang particuliere advies- en bemiddelingsmarkt (in EUR mln.) % % Wonen Vermogen Alledaagse risico s % Jaarlijkse procentuele daling Figuur 3: Prognose omvang particuliere advies- en bemiddelingsmarkt (in EUR mln.) Deze transformatie verandert ook de rol van fysieke (advies)locaties ingrijpend. Sinds 2010 liep het aantal fysieke locaties van banken, verzekeraars en adviseurs al terug van naar zo n nu. De prognose van IG&H is dat tussen nu en 2020 dit aantal nog eens daalt met 40%-50%. Daarnaast verandert de opzet en de functie van fysieke locaties sterk. Enerzijds ontstaan goedkopere fysieke oplossingen. Zowel vast, bijvoorbeeld shop-in-shop, of mobiel, bijvoorbeeld flexible store of pop-up. Anderzijds maken in fysieke locaties advies en verkoop steeds meer plaats voor marketing, merkbeleving en service. 6

7 Specialty branch Banking pod One stop shop concept Bredere zakelijke diensten, zoals juridisch Café en vergaderruimte Videoconferencing Kleine locatie, eenvoudig in te richten bijvoorbeeld winkelcentra of bij autodealers Volledig geautomatiseerd en onbemand Voor eenvoudige bankzaken Streamlined branch Agent branch Minimaal bemand bankkantoor Vergelijkbaar met self service kiosk bij luchtvaart Videoconferencing voor ondersteuning op afstand Franchise-model Andere partijen verlenen diensten uit naam van bank Bijvoorbeeld postkantoor, warenhuis, supermarkt, andere retailer Figuur 4: Voorbeelden van nieuwe alternatieven voor traditioneel bankkantoor (bron: Cisco IBSG Omnichannel Study 2012) 7

8 Klaar om te wenden? De digitale transformatie van het marktlandschap en de geldende spelregels kunnen uiteraard niet zonder consequenties zijn voor de partijen die daar nu actief zijn. Daarbij geldt dat het profiel en de uitgangspositie van verschillende spelers in de markt doorslaggevend is: van een level playing field is bij een transformatie als deze nu eenmaal geen sprake. Welke factoren zijn bepalend voor succes? Ten eerste speelt verdienmodel een essentiële rol. Adviseurs, die voor hun verdiensten volledig afhankelijk zijn van advisering en bemiddeling, is aanmerkelijk minder speelruimte gegund dan verzekeraars (en in mindere mate gevolmachtigden). Voor hen is advisering immers toch vooral een middel. De kernverdiensten, en daarmee ook de speelruimte voor benodigde investeringen, komen uit productverstrekking. Een tweede doorslaggevende succesfactor is de mate waarin een partij contact heeft met haar klanten. Is dat tot op heden sporadisch, zoals bij intermediairverzekeraars en vaak ook bij intermediairs zelf, dan wordt het vormen van een rijk en actueel beeld van wat klanten bezighoudt en waar hun wensen liggen een hele opgave. Voor banken, direct writers en de meer actieve intermediairs is de stap naar een continue interactie, rijke klantinformatie en het doen van een relevant en goed getimed aanbod in de basis al een stuk dichterbij. 8

9 De beschikbare middelen om daadwerkelijk de omslag naar een op digitalisering gebaseerde, omnichannel bedrijfsvoering te maken vormen een derde succesfactor. Daarbij gaat het enerzijds om financiële middelen, waarbij met name intermediairs zich met een forse uitdaging geconfronteerd zien. Anderzijds speelt operationele capaciteit en mentale schapruimte binnen de organisatie een belangrijke rol. Operationeel zijn het vooral de grote marktpartijen die een aanzienlijke drempel zullen moeten nemen om succesvol te transformeren. Veel banken en grote verzekeraars worden geplaagd door allerhande legacy issues in systeemomgevingen en complexiteit in de organisatie die effectieve digitalisering bemoeilijken. Tenslotte speelt de uiteindelijke bereidheid en lef om het roer ook daadwerkelijk om te gooien een niet onbelangrijke rol. Voor vrijwel alle betrokkenen is deze omslag van formaat lang niet het enige branddossier waar zij de komende jaren hun aandacht op moeten richten. Verstrikt in een wirwar van moetjes in het compliance domein, tegenvallende marktontwikkelingen en een zich verscherpende concurrentiestrijd is de verleiding voor veel organisaties groot om digitale transformatie maar even te laten voor wat het is. Zoals met de meeste marktkansen hangt ook in dit geval veel af van welke partijen de grootste ondernemingszin, creativiteit en doorzettingsvermogen aan de dag weten te leggen de komende jaren. Er is, kortom, niet één type speler die een niet te achterhalen voorsprong heeft qua uitgangspositie of een groep die juist bij voorbaat kansloos is. Wel is de inschatting van IG&H dat in de particuliere markt voor complexe producten afhankelijke distributeurs banken en directe verzekeraars - komende jaren terrein winnen ten opzichte van onafhankelijke adviseurs. De druk op hun verdienvermogen vanuit de omni-channel ontwikkelingen is zoals geschetst 9

10 beperkt. Waarmee de drempel om advies te digitaliseren en goedkoop aan te bieden relatief laag is. Daarnaast hebben zij over het algemeen grotere investeringsruimte. Tenslotte blijkt uit het IG&H Trendonderzoek dat klanten weliswaar waarde hechten aan onafhankelijk advies maar nauwelijks bereid zijn ervoor te betalen (zie figuur 5). Behoefte aan onafhankelijkheid bij financieel advies Ik ben bereid meer te betalen voor advies als het advies onafhankelijk is Betalingsbereidheid onafhankelijkheid advies Indien u bereid bent meer te betalen voor onafhankelijk advies, hoeveel procent meer is dat maximaal? 3% 7% 8% 25% 44% 4% 9% 13% 21% 47% 4% 8% 11% 28% 43% Weet niet/geen antwoord Helemaal mee oneens Mee oneens Noch mee eens, noch mee oneens Mee eens 13% 6% 10% 15% 21% 35% < 5% 6-10% 11-20% 21-40% > 41% Weet het niet 13% 8% 7% Helemaal mee eens Hypotheek Leven Banksparen Figuur 5: Behoefte aan onafhankelijkheid bij financieel advies en betalingsbereidheid onafhankelijkheid advies Tegelijkertijd lijkt er juist in de markt voor niet-complexe financiële producten, waar (nog) geen provisieverbod geldt, ruimte voor onafhankelijk acterende partijen. Met name online (prijs) vergelijkingsaanbieders en branchevreemde aanbieders met sterke online klantinteractie, -kennis en merk zijn kansrijk in de nieuwe digitale wereld. 10

11 Een opdracht van formaat Financiële dienstverleners die de uitdaging aangaan moeten in het bepalen van hun koers een antwoord formuleren op een aantal prangende vragen. Wij lichten een aantal kernvragen uit.? in Kernvraag banken: Welke rol is weggelegd voor adviseurs en fysieke locatie(s) een sterk gedigitaliseerde omni-channel formule? Zowel aan adviseurs als aan fysieke (advies)locaties is ook in de toekomst ontegenzeglijk nog behoefte. Belangrijke financiële beslissingen zoals de keuze voor een hypotheek of oudedagsvoorziening blijven immers impactvol voor klanten. Zoals aangegeven is deze behoefte echter beperkter en fundamenteel anders dan zij nu is. Van adviseurs en hun werkgevers vraagt dat een andere kijk op de rol van face-to-face interactie. Wat centraal komt te staan is ondersteuning van een proces waarin de klant zelf veel meer dan nu in de lead is. En het valideren van de keuzes die hij of zij wil maken. De (spaarzame) persoonlijke contactmomenten in dat adviestraject kunnen op een kantoorlocatie plaatsvinden, maar des te vaker kiezen klanten (ook) voor digitale communicatie. Naar verwachting zetten banken daarbij maximaal in op een eenvoudig, sterk digitaal adviesproces om de advieskosten laag te houden ten opzichte van onafhankelijke adviseurs. 11

12 De grote vraag is welke waarde fysieke locaties en adviseurs in een dergelijk sterk digitaal model bieden, voor zowel de klant als voor de bank. Ons inziens krijgen de (bemande) fysieke locaties die overblijven nog meer dan nu een rol als service en/of experience center binnen een integrale klantformule.? Kernvraag onafhankelijke adviseurs: Hoe ziet een rendabel bedrijfsmodel eruit in een markt die tot 2020 (met nog eens) 2/3e krimpt? Met de marktkrimp die is ingezet verdampt tussen 2012 en 2020 ruim 1 miljard euro aan jaarlijkse omzet in advies en bemiddeling in de particuliere markt. Voor adviesorganisaties die sterk of volledig afhankelijk zijn van deze inkomsten is drastische kostenverlaging, procesoptimalisatie en digitalisering onvermijdelijk. Richting een nieuw business model gebaseerd op substantieel lagere kosten en inkomsten, vanuit echte toegevoegde advieswaarde. De cruciale vraag hierbij is: hoe? Zeker voor traditionele adviesorganisaties met sterk fysieke distributie en hoge vaste kosten staat een enorme transformatie voor de boeg. Tegelijkertijd lijken er in de particuliere markt voor de fast movers nog volop onbenutte kansen te liggen voor additionele omzet, met voor de klant relevante toegevoegde waarde. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan specialisatie (in combinatie met samenwerking), integrale adviesdienstverlening of digitale advies- en/of vergelijkingsconcepten. 12

13 ? Kernvraag pensioenuitvoerders: Hoe borg/verbeter ik waardevolle klantinteractie in het licht van omni-channel ontwikkeling? Pensioenuitvoering is momenteel nog een vrij traditionele wereld. Communicatie naar deelnemers en werkgevers gaat veelal nog via de bekende brief op de mat, callcenters of fysieke informatiebijeenkomsten. Het percentage online communicatie is beperkt (< 5%). In de nieuwe wereld is ook in deze sector digitale interactie onvermijdelijk, het nieuwe normaal. Te beginnen bij de eerste stap: actuele en volledige digitale informatie. Waarbij een moderne, gedigitaliseerde pensioenketen cruciaal is. In de pensioenwereld wordt daarbij op dit momenteel heftig gediscussieerd over individualisering en meer keuzevrijheid. Klantbinding of nog beter klantloyaliteit wordt voor pensioenuitvoerders (en aanbieders) hierdoor een zeer belangrijk strategisch thema. Een onderscheidende, integrale omni-channel bediening die aansluit bij de behoeften van klanten is hiervoor essentieel. 13

14 ? Kernvraag intermediairverzekeraars: Hoe ziet een optimaal omni-channel samenwerkingsmodel eruit in de driehoek klant-adviseur-aanbieder? Intermediairverzekeraars hebben decennialang moedwillig het directe contact met klanten geminimaliseerd. Portefeuillerecht én de geldende mores legden die rol volledig bij het intermediair. De komende jaren verandert deze rol fundamenteel. Enerzijds omdat klanten intermediairverzekeraars steeds vaker uit eigen beweging benaderen: vanuit een omni-channellende klant is er weinig logisch aan de huidige kanaalscheiding. Anderzijds is de verwachting dat verzekeraars ook zelf vanuit marktontwikkelingen een belangrijkere rol gaan spelen in de klantinteractie om hun toegevoegde waarde en klantbinding te verhogen. Zowel rondom advies, verkoop én nazorg/beheer. Daarmee ontstaat komende jaren een veel uitgebalanceerder, intensiever samenspel tussen adviseur, klant en verzekeraar. Intermediairverzekeraars moeten daarbij allereerst bepalen welke rol(len) zij willen pakken in de nieuwe omni-channel klantreis. Offensief direct? Eigen advies? Actieve nazorg/beheer? Tevens moeten zij vaststellen met welke adviseurs zij een samenwerking aan willen gaan. Wie zijn de winnende adviesorganisaties? Welke daarvan hebben bijvoorbeeld dezelfde doelgroep, ambitie en filosofie als de verzekeraar? En, tenslotte, welke moderne behoeften hebben alle partijen in deze driehoeks-relatie? Cruciale vraagstukken die beantwoord moeten worden om duurzaam succesvol invulling te geven aan een nieuwe, omni-channel samenwerking. Met toegevoegde waarde voor klant, adviseur en verzekeraar. 14

15 Willen grote (en kleinere) namen uit de financiële sector niet hun collega s van bijvoorbeeld OAD achterna gaan, dan zullen zij een forse uitdaging het heruitvinden van hun bedrijfsmodel met kracht moeten aanpakken. Zeker partijen die in hun business model afhankelijk zijn van particulier advies & bemiddelig en/of van fysieke distributie wacht een forse transformatie uitdaging in het nieuwe digitale normaal. In veel gevallen biedt de huidige inkomstenstroom daar nu nog voldoende speelruimte voor. Maar de beschikbare tijd, voordat bijvoorbeeld nieuwe toetreders echt op stoom komen, is eindig. Acteren zij niet, of te laat, dan dreigt de markt zonder hen verder te transformeren. 15

16 Over IG&H IG&H Consulting & Interim is met 150 ervaren consulting & interim professionals het leidende onafhankelijke adviesbureau in Nederland. Wij werken al ruim 25 jaar voor toonaangevende ondernemingen in een drietal sectoren waarin de consument centraal staat: Financial Services, Health en Retail, Trade & Logistics. Nieuwe verdienmodellen, omnichannel en e-commerce bepalen de businessagenda in onze sectoren. We zetten volledig in op het succes van onze klanten in deze nieuwe realiteit. IG&H laat zien dat deze transformatie ook anders kan, met resultaat. Maak kennis met onze unieke make strategy work! aanpak. IG&H is door Jan van Hasenbroek en Kees van der Geer in 1988 opgericht, vanuit hun studentenkamer in Rotterdam. 25 jaar later zijn 150 IG&H Consulting & Interim professionals elke dag gedreven het verschil te maken naar klanten en medewerkers. We zijn trots op onze medewerkerstevredenheid (MTO) van 8.1 in Onze klanttevredenheid gemeten in de Net Promoter Score (NPS) steeg in 2013 naar

17 Auteurs IG&H Consulting & Interim Hondiuslaan 102 Postbus AC Utrecht I: T: +31 (0) F: +31 (0) Michiel Elich Partner Justin Bergman Managing Consultant 17

De bediening van de nieuwe consument

De bediening van de nieuwe consument IG&H Consulting & Interim Zeist, 17 september 2014 Make strategy work! De bediening van de nieuwe consument AM:INNOSURANCE IG&H de bediening van de nieuwe consument Agenda Trends - DE NIEUWE CONSUMENT

Nadere informatie

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven

Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Make strategy work! Hypotheken in het tijdperk van de digitale consument Retailpad geeft richting voor hypotheekbedrijven IG&H Consulting & Interim Nieuwe

Nadere informatie

Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies?

Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies? Heeft de klant van de toekomst nog wel behoefte aan financieel advies? Het nu gepresenteerde verhaal berust volledig op waargebeurde feiten Elke mogelijke vergelijking met uw eigen markt kan meer zijn

Nadere informatie

Digitaal, ook voor pensioen de nieuwe normaal Ontkomt de pensioensector aan de digitale hinderlaag?

Digitaal, ook voor pensioen de nieuwe normaal Ontkomt de pensioensector aan de digitale hinderlaag? IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Utrecht, 22 januari 2015 Make strategy work! Cloud Digitaal, ook voor pensioen de nieuwe normaal Ontkomt de pensioensector aan de digitale hinderlaag? IG&H

Nadere informatie

Make strategy work! Wft

Make strategy work! Wft Woerden, december 2011 Make strategy work! Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim Onderzoek uitgevoerd in Q4 2011, onder ca. 300 actieve relaties

Nadere informatie

Van product-advies naar advies als product!

Van product-advies naar advies als product! Amsterdam, 15 februari 2012! Van product-advies naar advies als product! Hypotheken Event 2012! IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2012! Op zoek naar een rendabele adviespropositie voor 2013! Adviesmarkt

Nadere informatie

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES ONTWIKKELINGEN IN DE ZAKELIJKE MARKT VOOR FINANCIEEL ADVIES 1. Onafhankelijk advieskanaal blijft dominante afsluitkanaal 2. Online afsluiten licht in opkomst,

Nadere informatie

Relevantie in het klantparcours van verzekeren

Relevantie in het klantparcours van verzekeren 05/2015 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services België Relevantie in het klantparcours van verzekeren Verslag ronde tafel 22 april 2015 en

Nadere informatie

Make strategy work!! Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar! Utrecht, maart 2012! IG&H-onderzoek onder pensioenadviseurs!

Make strategy work!! Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar! Utrecht, maart 2012! IG&H-onderzoek onder pensioenadviseurs! Utrecht, maart 2012 Make strategy work Wft Pensioenverzekeringen: de eerste contouren worden zichtbaar IG&H-onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim Onderzoek uitgevoerd in februari

Nadere informatie

Make strategy work! PPI: the next generation. Schiphol, 27 juni 2012. Hoe zorgt de PPI voor een fundamentele verandering in de markt?

Make strategy work! PPI: the next generation. Schiphol, 27 juni 2012. Hoe zorgt de PPI voor een fundamentele verandering in de markt? Schiphol, 27 juni 2012 Make strategy work! PPI: the next generation Frans Liem Partner IG&H Consulting Hoe zorgt de PPI voor een fundamentele verandering in de markt? IG&H Consulting & Interim PPI, de

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

NOTITIE VOLMACHTMARKT

NOTITIE VOLMACHTMARKT NOTITIE VOLMACHTMARKT April 2014 Uitgevoerd in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Diensten WWW.FREDDEJONG.EU INHOUDSOPGAVE INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEVEL PLAYING

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument

DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument DVD-onderzoek 2013 DVD luistert nauw Trends in het dienstverleningsdocument Inhoudsopgave DVD luistert nauw Samenvatting pag. 3 Verantwoording pag. 4 1 Aanwezigheid DVD op website pag. 5 2 Vijf vormen

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie

Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt

Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt Hypotheekupdate Q3 2017 Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt Forse daling in aantal hypotheken voor starters De gemiddelde hypotheeksom is nog nooit zo hoog geweest als in het

Nadere informatie

Financiële Planning & Private Banking: Dosis facit remedium sive venenum

Financiële Planning & Private Banking: Dosis facit remedium sive venenum Financiële Planning & Private Banking: Dosis facit remedium sive venenum POSTGRADUATE VU-VBA OPLEIDING INVESTMENT MANAGEMENT Tom Loonen INHOUD 1. Beleggingsdienstverlening en provisieverbod: de zoektocht

Nadere informatie

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement

Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Meer klantwaarde en minder claimrisico door actief risicomanagement Inhoud Introductie Marktontwikkelingen Nederland en buitenland Risico s definiëren, signaleren en communiceren Risicomanagement en toegevoegde

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advies Brabant. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Als u besluit

Nadere informatie

Vernieuwing in de hypotheekketen

Vernieuwing in de hypotheekketen Vernieuwing in de hypotheekketen Hypotheekweek, 18 november 2015 Michiel Elich, Partner IG&H Consulting & Interim IG&H Consulting & Interim, Utrecht 2015 HypotheekWeek IG&H 2 Terug in de tijd: Wat we geleerd

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Agenda. Make strategy work! Het einde van het intermediair?

Agenda. Make strategy work! Het einde van het intermediair? FLS dag, 31 januari 2012 Make strategy work! Het einde van het intermediair? Hypotheekadvies in turbulente markt IG&H Consulting & Interim Agenda Overview huidige hypotheekmarkt Hypotheekmarkt sterk op

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel.

Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel. Diplomaplicht in het bedrijfsvoeringsmodel. In de huidige consultatie gaat het CDFD uit van het voorstel van het ministerie om een diplomaplicht voor alle adviseurs in te voeren, mede ten behoeve van een

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

En uw financieel adviseur

En uw financieel adviseur U Vrijwel In deze brochure informeren wij u over de positie van de financieel adviseur En uw financieel adviseur Financiële producten kunt u aanschaffen met en zonder advies iedereen heeft één of meerdere

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies

Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies Nieuw distributiemodel Cross Channel Loket (HI Xcellent) Alleen Bemiddelen is verlies, kies voor (onafhankelijk) Advies Nieuws Aanbieders bemiddelen en adviseren rechtstreeks = veelal digitaal Behoefte

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening..

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Start de presentatie 3in1 HYPOTHEEKADVIES van En ú kunt deelnemen.

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Betreft : Internetconsultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 Kenmerk : 14036 Contactpersoon : L.de Bruijn : l.de.bruijn@adfiz.

Betreft : Internetconsultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 Kenmerk : 14036 Contactpersoon : L.de Bruijn : l.de.bruijn@adfiz. Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax. +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl KvK 40506331 Zijne Excellentie De heer Ir J.R.V.A Dijsselbloem Minister van

Nadere informatie

Veranderende rol van financieel advies. 26 juni 2014

Veranderende rol van financieel advies. 26 juni 2014 Veranderende rol van financieel advies 26 juni 2014 Programma 14.00 uur: Opening 14.05 uur: Effecten van het provisieverbod op de toegankelijkheid van financieel advies. Door dr. Fred de Jong (UvA/ACIS)

Nadere informatie

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Baarn, 19 november 2014 In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Voorraad soms nodig, vaak ongeplande mismatch IG&H Consulting & Interim Voorraad optimalisatie

Nadere informatie

Productvergelijking meestal beperkt Trends in het dienstverleningsdocument

Productvergelijking meestal beperkt Trends in het dienstverleningsdocument DVD-onderzoek voorjaar 2014 Productvergelijking meestal beperkt Trends in het dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Productvergelijking meestal beperkt Samenvatting pag. 3 Verantwoording pag. 4 1 Aanwezigheid

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong DE ECONOMISCHE IMPACT VAN EEN (DOORLOPENDE) GENERIEKE ZORGPLICHT

Dr. Fred de Jong DE ECONOMISCHE IMPACT VAN EEN (DOORLOPENDE) GENERIEKE ZORGPLICHT Dr. Fred de Jong DE ECONOMISCHE IMPACT VAN EEN (DOORLOPENDE) GENERIEKE ZORGPLICHT 21-09-2012 www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

ONDERZOEK ENQUÊTEGROEP Bemiddeling op basis van execution only bij producten waarvoor provisieverbod gaat gelden

ONDERZOEK ENQUÊTEGROEP Bemiddeling op basis van execution only bij producten waarvoor provisieverbod gaat gelden ONDERZOEK ENQUÊTEGROEP 2012 Bemiddeling op basis van execution only bij producten waarvoor provisieverbod gaat gelden Hoevelaken, september 2012 1 ACHTERGRONDEN Door het (aankomende) provisieverbod zal

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Legal & General Nederland

Legal & General Nederland Legal & General Nederland Hoe een bijzaak een hoofdzaak werd: over de beloning van het intermediair als onderdeel van de WFT Actualiteitenbijeenkomst Arno Dolders Legal & General Algemeen Directeur November

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Resultaten NNEK Beleggingsonderzoek 2011

Resultaten NNEK Beleggingsonderzoek 2011 Resultaten NNEK Beleggingsonderzoek 2011 Inleiding NNEK organiseert al jaren een beleggingsonderzoek onder de financieel adviseurs met wie ze samenwerkt. Doel is om te bepalen wat het sentiment is onder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de levenmarkt Toekomstscenario s voor verzekeraars 22 december 2011

Ontwikkelingen in de levenmarkt Toekomstscenario s voor verzekeraars 22 december 2011 Ontwikkelingen in de levenmarkt Toekomstscenario s voor verzekeraars 22 december 2011 RM T +31 6 23 598 223 E stephan@makingstrategywork.nl T @slinnenb Thank you 2011 Making Strategy Work. Confidential

Nadere informatie

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012

Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen. Harmelen, 31 mei 2012 Samen in gesprek over nieuwe verdienmodellen Harmelen, 31 mei 2012 2 Masterclass verdienmodellen Inkomensverzekeringen Uw gastheer en inleiders Ruud Houtzager, Senior Marktmanager Inkomen Avéro Achmea

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Terugkoppeling

IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Terugkoppeling IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Terugkoppeling Nationale Performance Onderzoeken Inkomensverzekeraars 2012 Wat is het Nationaal Performance Onderzoek Inkomensverzekeraars? IG&H Consulting

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING NEDERLAND 2010 SAMENVATTING AUTEUR: EDUARD BLACQUIÈRE DATUM: MAART 2010 Pagina 1 van 6 SAMENVATTING In 2007 heeft Eduard Blacquière voor het eerst de markt van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging?

De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging? De automotive branche staat in brand. Is dit voor u, ten aanzien van de ROB-kosten, een kans of bedreiging? AGENDA Onverwachte ontwikkelingen Behoefte berijder/klant verandert Verandering speelveld automotive

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Word een Meesterlijk Merk!

Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Personal branding voor ambitieuze advocaten Catriona Ravelli Catriona Ravelli-Kuper, 2017 Alle rechten voorbehouden Omslagontwerp: Karien Ravelli-Turkenburg

Nadere informatie

Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht

Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht Geld voor Later Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht 3 Oktober 2012 Rudy van Leeuwen Welkom bij de Autoriteit Financiële Markten Pagina 2 Agenda - Vergunning pensioenverzekeringen

Nadere informatie

RATING FINANCIEEL ADVIESMARKT IN NEDERLAND

RATING FINANCIEEL ADVIESMARKT IN NEDERLAND RATING FINANCIEEL ADVIESMARKT IN NEDERLAND Januari 2015 1 INHOUD 1) Inleiding... 3 2) Aantal en verdeling financiële dienstverleners... 4 3) Financieel adviesmarkt... 5 4) Markt voor bedrijven die financieel

Nadere informatie

PPI: Op weg naar de Nieuwe Wereld

PPI: Op weg naar de Nieuwe Wereld Amsterdam, 28 juni 2011 PPI: Op weg naar de Nieuwe Wereld Frans Liem Partner IG&H Consulting Kansen en uitdagingen in een snel veranderend pensioenlandschap IG&H Consulting & Interim IG&H Consulting &

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie