sap Leasing bij Amstel Lease

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sap Leasing bij Amstel Lease"

Transcriptie

1 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2010 jaargang 14 nummer 3 Unibail-Rodamco beheert nieuwe werkelijkheid met solution manager Pagina 24 sap Leasing bij Amstel Lease pagina 22 Tonnie van der horst in 10 vragen Testen bij Louwman & Parqui Tips & Tricks Outsourcing als alternatief Een kijkje in de keuken van Compass group VNSG Magazine aug/10 1

2 Naar aanleiding van het VNSG Congres, staat de telefoon roodgloeiend. Het SAP expertisecentrum staat voor u klaar. Voor vragen bel naar of kijk op Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht VNSG MAGAZINE 06/07

3 COLOFON. VNSG Magazine is het magazine van de Vereniging Nederlandstalige SAP- Gebruikers. Het blad biedt een platform voor meningen en ervaringen van SAPgebruikers. Hoofdredactie Rob van der Marck Eindredactie Sharon Tijssen Redactieraad Martin Putters, Capgemini Willy Koppens, CTAC Dirk-Jan Schenk, HES Maurice de Feijter, hmb Claire Monen, NorthgateArinso Monique van Haeren, Perfect for People Djoekie Klein, SAP Nederland Ton Siebelink, SAP Nederland Frank van Heel, SAP Nederland Ron Apeldoorn, Sogeti Bas van der Poel, Uphantis Hans de Labije, VNSG Vragen over adverteren? Kijk op of neem contact op met het VNSG Bureau. Tel: (073) Fax: (073) Vormgeving HSP Reclame & Communicatie, Rosmalen Planning en coördinatie Sharon Tijssen Druk Drukkerij Delabie, Moeskroen Oplage exemplaren Coverfoto Frank van Dam Artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur weer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten. Artikelen, of gedeelten daarvan, mogen alleen worden overgenomen na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Alles buiten de deur Een omschrijving die gekoppeld kan worden aan begrippen zoals outsourcing, offshoring, nearshoring, hosting en uitwijk, maar ook BPO, on demand en SaaS. Googlen op deze begrippen levert zoveel informatie op dat het u vele uren achter uw beeldscherm vasthoudt. Alles buiten de deur is een breed thema met veel facetten. Behandeling van alle begrippen is niet mogelijk en zou een veelvoud opleveren van de pagina s die nu zijn opgenomen in deze editie van het VNSG Magazine. In deze editie staan twee artikelen die u inzicht geven in het buiten de organisatie plaatsen van IT. Hoogleraar Erik Beulen geeft u in zijn artikel inzicht in de criteria die van belang zijn voor het wel of niet uitbesteden van IT. In het artikel van het ministerie van Verkeer & Waterstaat staat de rol van de opdrachtgever bij het uitbesteden centraal. De insteek van het artikel is dat een succesvolle uitbesteding start bij een goed opdrachtgeverschap. Buiten de deur van uw eigen organisatie heeft u op 8 en 9 april tijdens het VNSG Congres kunnen deelnemen aan diverse presentaties. De kennis en ervaring die u tijdens het congres heeft vergaard kunnen naar interne mogelijkheden in uw SAP-omgeving worden vertaald en uw organisatie verder professionaliseren. Dit laatste kan niet altijd worden gebaseerd op kennis die buiten de deur is verkregen. De informatie van en over eigen bedrijfsprocessen door medewerkers is de kurk waarop de organisatie drijft. In het artikel over Louwman & Parqui kunt u lezen dat je veel kunt uitbesteden maar het testen niet. Dit jaar is Tonnie van der Horst naast voorzitter van de VNSG ook voorzitter van SUGEN (SAP User Group Executive Network). In een interview vertelt hij over zijn ervaringen met het wereldwijde netwerk van gebruikersverenigingen en het nut van SUGEN voor leden van de VNSG. Het volgende nummer van het VNSG Magazine verschijnt half oktober en heeft als aandachtsgebied de ervaringen met Business Suite 7. Deze stelt organisaties in staat om bedrijven samen te laten werken ongeacht de bedrijfsactiviteiten of de netwerkomgeving. De inrichting van het business platform speelt in op de flexibiliteit die in de huidige IT-omgeving noodzakelijk is om bedrijfsprocessen te koppelen. Aan de hand van diverse artikelen wordt vastgesteld wat de huidige stand van zaken is. Herman Slaghuis Penningmeester VNSG VNSG Magazine aug/10 3

4 Outsourcing van sap als alternatief Al decennia lang groeit outsourcing. outsourcing betekent samenwerking met leveranciers. Nieuwe business modellen doen hun intrede en maken de outsourcing van SAP aantrekkelijker, maar niet het enige alternatief. Welke criteria hanteren organisaties bij het nemen van outsourcingsbeslissingen? Dare, share, Care en No hot Air Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVo) zit in de lift. dat is mede te danken aan de niet afl atende inzet van MVo Nederland. VNSG Magazine sprak met directeur Willem Lageweg. Zijn motto: dare, share, care en no hot air Rubrieken column Paul ostendorf vragen aan 14 Tonnie van der Horst tips & tricks 17 Zoom 27 NUON reportage bij compass Group 30 Compass Group gaat voor Puur Voor u Gelezen 34 Wat zou Google doen? 4 VNSG Magazine aug/10

5 Louwman & Parqui IN CONTROL door testen Het goed functioneren van SAP is van groot belang voor de continuïteit van de business bij Louwman & Parqui. Hierdoor verdient het testproces extra aandacht. Ondersteund door PTWEE, specialist in het testen van SAP, is Louwman & Parqui in 2009 gestart met het professionaliseren van haar testproces. Unibail-Rodamco en de nieuwe werkelijkheid SAP geeft al een aantal jaren hoog op van zijn beheersuite Solution Manager. Voor Unibail-Rodamco blijkt Solution Manager vooral een middel om testen, change management en gebruikersautorisaties slim te integreren en de zo nodige transparantie te waarborgen, in een pan-europese omgeving En verder Ministerie van 12 Verkeer en Waterstaat Succesvol uitbesteden vraagt om goed opdrachtgeverschap Amstel Lease 22 Bevriezen tijdens implementatie Volgende keer in het 35 VNSG Magazine Oktober 2010 INHOUD. VNSG Magazine aug/10 5

6 Outsourcing als alternatief: de stand van zaken voor SAP Tekst Erik Beulen fotografie Robin Utrecht Al decennia lang groeit outsourcing. Steeds vaker nemen leveranciers de plaats in van de interne automatiseringsafdeling. Outsourcing betekent samenwerking met leveranciers. Nieuwe business modellen doen hun intrede en maken de outsourcing van SAP aantrekkelijker, maar niet het enige alternatief. Welke criteria hanteren organisaties bij het nemen van outsourcingsbeslissingen? Karakteristieken van organisaties en de markten waarop zij opereren, zijn bepalend in sourcing keuzes. In dit artikel de stand van zaken voor SAP. 6 VNSG Magazine aug/10

7 Organisaties die kiezen voor SAP, zullen SAP moeten implementeren op basis van een projectovereenkomst. Een meerjarige dienstverleningsovereenkomst is vervolgens de basis voor het beheer van SAP. Voor zowel het implementeren als voor het beheer kunnen organisaties kiezen voor een samenwerking met een leverancier. Het inrichten van een dergelijke samenwerking is geen sinecure. Hierbij is zorgvuldigheid en draagvlak in de eigen organisatie cruciaal. Bij outsourcing kunnen vier verschillende hoofdprocessen worden onderscheiden 1 : het contracteringsproces, het transitieproces, het IT-dienstverleningsproces en het contractevaluatieproces. Met het contracteringsproces wordt de basis gelegd voor de samenwerking met de leverancier. Hierbij is het essentieel dat een organisatie een duidelijk beeld heeft van de vereisten. Welke functionaliteit moet SAP ondersteunen? Bevatten de standaard SAP modules deze functionaliteit of moet er maatwerk worden toegevoegd? Op welke wijze kan SAP worden ingepast in de bestaande applicatie architectuur, dan wel worden gekoppeld aan andere, niet SAP bedrijfsapplicaties? Dit zijn belangrijke vereisten voor een implementatie van SAP. Organisaties die overwegen om het beheer van SAP te outsourcen, moeten keuzes maken over service levels en service windows. Tevens moeten zij nadenken over de vraag hoe gebruikers incidenten en changes moeten aanmelden. Op basis hiervan kunnen organisaties een vraag aan de markt stellen en leveranciers uitnodigen om een voorstel te maken. Belangrijk in het contracteringsproces daarbij, is te zorgen voor een grote vergelijkbaarheid van aanbiedingen van de verschillende potentiële leveranciers. Het goed begrijpen van de verschillen tussen deze aanbiedingen maakt het selecteren van de juiste leverancier eenvoudiger. Organisaties doen er dus ook verstandig aan om de dialoog aan te gaan met leveranciers en om in gezamenlijke workshops de robuustheid van de aangeboden oplossingen te testen. Het transitieproces staat tussen de implementatie en het beheer in. Hierbij vindt de kennisoverdracht plaatsen tussen de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie en de beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het oplossen van incidenten en het implementeren van veranderingen. In de meeste gevallen eindigt het transitieproces na de garantieperiode. Daarmee begint het IT-dienstverleningsproces waarbij de beheerorganisatie conform de overeengekomen service levels de dienstverlening uitvoert. Na het verstrijken van de dienstverlening en het verlopen van het contract start het contractevaluatieproces. Op basis daarvan besluiten uitbestedende organisaties of zij het contract met de leverancier willen verlengen of dat de uitvoering van de dienstverlening weer opnieuw op de markt gezet wordt. Uiteraard kan er ook besloten worden om de uitvoering weer te beleggen bij de interne automatiseringsafdeling. SAP outsourcingsmarkt In Nederland is er een groot aantal leveranciers dat SAP-dienstverlening aanbiedt. Variërend van de grote internationale leveranciers tot kleine lokale spelers. Organisaties die outsourcing overwegen, doen er verstandig aan een leverancier te selecteren die ongeveer dezelfde marktpositie heeft. Samenwerking tussen een groot internationaal opererend bedrijf en een kleine lokale leverancier is niet gedoemd te mislukken, maar verhoogd wel het risicoprofiel van de outsourcingsrelatie. In de markt zijn er nog twee ontwikkelingen die toegelicht moeten worden: on demand infrastructuur en Software as a Service. Een on demand infrastructuur biedt flexibiliteit aan uitbestedende organisaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat Linux nog een veel minder volwassen platform is dan het Unix platform. Belangrijk bij on demand infrastructuur is om afspraken te maken over beschikbaarheid, back-up en disaster recovery. Hierbij moeten uitbestedende organisaties zich de vraag stellen of de aangeboden menu opties van een leverancier aansluiten bij hun vereisten. De volwassenheid van Software as a Service beperkt zich tot Business Objects Crystal Reports en CRM. Verder verwacht SAP veel van Business ByDesign, dat zich vooral richt op het midden- en kleinbedrijf. Criteria bij outsourcingsbeslissingen Outsourcingsbeslissingen moeten weloverwogen door organisaties worden genomen. Hierbij moet een groot aantal criteria worden afgelopen om de wenselijkheid van outsourcing te kunnen vast stellen. Hierbij zijn niet alleen de vereisten maar ook de bedrijfskarakteristieken van belang. Het nemen van outsourcingsbeslissingen is geen hogere wiskunde, het is een subjectieve beoordeling van criteria. Deze beoordeling is de basis voor een managementbeslissing. Belangrijk bij het nemen van de beslissing is de discussie die door de belangrijkste stakeholders wordt gevoerd. Figuur 1: Outsourcingsprocessen 1 1 deze fasen zijn gebaseerd op het IToutsourcingsproces van Beulen, Ten Hagen&Stam, Den Haag- en de outsourcing building block lifecycle van Cullen en Willcocks, Elsevier Butterwirth Heinemann, Oxford-. VNSG Magazine aug/10 7

8 Figuur 2: Criteria voor outsourcingsbeslissingen Prof. Dr. Erik Beulen Prof. dr. Erik Beulen, houder van de Accenture Global Sourcing chair aan de Universiteit van Tilburg en tevens werkzaam voor Accenture. Contact: of Organisatie en markten De wijze waarop een organisatie geleid wordt heeft een grote invloed op outsourcingsbeslissingen. In een decentrale organisatie is het verkrijgen van draagvlak voor outsourcing lastiger en zijn de capaciteiten om sturing te geven aan een outsourcingsrelatie vaak beperkt. Ook is door de kleinere omvang het voor organisaties minder eenvoudig om goed gekwalificeerd personeel te vinden. In centraal geleide organisaties zijn die beperkingen er in veel mindere mate. Outsourcing biedt voor zowel centraal als decentraal georganiseerde organisaties het voordeel dat de kosten van de dienstverlening variabel gemaakt kunnen worden. Daarnaast is de dynamiek van de markten waarin een organisatie opereert van invloed op de outsourcingsbeslissing. Dynamische markten vragen om een korte time-to-market en veel flexibiliteit. In stabiele markten is het criterium van een verlaging 8 VNSG Magazine aug/10

9 Figuur 3: Organisatie en markten versus (out)sourcing Design, Build and Run Organisaties zullen zich in het begin van het contracteringsproces bij het opstellen van de vereisten de vraag moeten stellen of zij de implementatie en het beheer willen outsourcen aan één leverancier of aan verschillende leveranciers. De outsourcing aan één leverancier zorgt voor een naadloze overgang van implementatie naar beheer. Ook de kosten van het transitieproces, de kennisoverdracht aan de beheerorganisatie van de leverancier, zijn fors lager. De processen, procedures en werkwijzen sluiten optimaal op elkaar aan. Daar staat tegenover dat er een grote afhankelijkheid ontstaat van deze leverancier. Bedrijven doen er dus verstandig aan om alle mogelijkheden open te houden door in eerste instantie alleen de implementatie te contracteren met een intentieverklaring voor het beheer. Hierbij is het belangrijk om de intentieverklaring het karakter te geven van een conceptcontract. Indien de leverancier de implementatie volgens de afspraken heeft uitgevoerd, wordt geen tijd en energie verloren om overeenstemming te krijgen over het beheercontract. Offshore? Natuurlijk! Zowel voor de implementatie als voor het beheer van SAP is het raadzaam dat uitbestedende bedrijven offshore outsourcing overwegen. De kostenvoordelen zijn significant, besparingen van 35%-45% kunnen worden gerealiseerd. Deze netto kostenbesparingen houden rekening met de extra coördinatiekosten die noodzakelijk zijn voor de aansturing en de coördinatie van de IT-professionals in lagelonenlanden. Het percentage van de werkzaamheden dat wordt uitgevoerd in lagelonenlanden neemt ook sterk toe. Waar een paar jaar geleden 70% van alle werkzaamheden voor beheer werden uitgevoerd, zijn percentages van 90% of meer tegenwoordig niet meer ongewoon. Voor de uitvoering van projectimplementaties ligt dit percentage lager omdat het bij het opstellen en afstemmen van de vereisten handig is om face-to-face met medewerkers van het uitbestedende bedrijf te communiceren. De enige onoverkomelijke hobbel voor offshore outsourcing is een onvoldoende kennisniveau van de Engelse taal bij het uitbestedende bedrijf. Leveranciers zijn gewend om tijdsverschillen en cultuurverschillen te overbruggen. van de kosten dominanter. Outsourcing biedt zowel voor organisaties die opereren in dynamische als in stabiele markten meer mogelijkheden om te innoveren. De wens dan wel noodzaak om te innoveren is minder afhankelijk van het soort markt waarin een organisatie opereert. Dit is gekoppeld aan de strategie die een organisatie heeft om zich op de markten te positioneren. De koppeling tussen de organisatie en de markten en (out)sourcing is geschematiseerd in figuur drie. Outsourcing rukt op binnen decentraal geleide organisaties die opereren in stabiele markten. Daarnaast wordt SaaS door steeds meer centraal geleide organisatie omarmd. Net als de criteria voor (out)sourcing in figuur twee helpt deze figuur om de (out)sourcing discussie en het beslissingsproces te faciliteren. Conclusies Bij outsourcing is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Gebruik hierbij objectieve criteria. Outsourcing van SAP is aantrekkelijk, maar niet het enige alternatief. De karakteristieken van organisaties en de markten waarin zij opereren zijn bepalend in het outsourcingsdilemma. VNSG Magazine aug/10 9

10 Bezoek onze themadagen in 2010! Business Intelligence Dinsdag 21 september Lunteren Personeel Dinsdag 9 november Ede Business Process Management Donderdag 9 december Hoevelaken Ga voor meer informatie naar: -> SAP Business Suite -> Evenementen

11 Paul ostendorf Alles de deur uit, ook de deur! Veel mensen hebben onbewust een verzamelwoede. Niet dat ze iets sparen maar gewoon omdat ze het zonde vinden om dingen weg te gooien. Een zolder is dan gauw gevuld. Daarna moet de garage eraan geloven. De auto moet maar naar buiten. Als alle beschikbare ruimte is gevuld, blijft alleen aanbouwen of verhuizen over. Natuurlijk is het logischer om alle niet noodzakelijke spullen direct van de hand te doen. Maar niet alles in het leven is logisch en daarom hamsteren we vrolijk verder. We stammen af van jager-verzamelaars. En diep in ons hart zijn we dat nog steeds! Met de opkomst van de digitalisering lijkt er niets veranderd. Oude computers en randapparatuur verzamelen stof tussen de andere overbodige spullen. Atomen en moleculen vreten ruimte maar door de snelle technologische ontwikkelingen passen er steeds meer bits en bytes op de digitale zolder. Helaas leidt dat tot een binaire verzamelwoede met een exponentiële groei. De grootte van de harde schijf lijkt daardoor eerder een maat voor de snelheid waarmee deze vol raakt. Voor bedrijven ligt de digitale kant van de zaak anders. Daar is meestal weinig verzamelwoede te bespeuren. Waarom is dat eigenlijk? Al heel lang geleden werd duidelijk dat ICT moeilijk was en alleen maar moeilijker zou worden. Als bedrijven konden, zouden ze er vanaf zien. Maar dat was onmogelijk. Automatisering was vrijwel direct na de opkomst een primaire businessbehoefte. Dus wat nu? Het antwoord ligt voor de hand: dan ga je bedenken wat er wel de deur uit kan. Als eerste verdween het maatwerk. Het had geen zin dat ieder bedrijf zijn eigen wiel uitvond. Iedereen heeft een wiel nodig en dus voldoet een wiel waarmee je alle kanten op kan prima. ERP was een feit en software development werd gedecimeerd. Als maatwerk onvermijdelijk was, koos je voor offshoring of outsourcing. Maar daar bleef het niet bij. In de loop van de jaren hebben bedrijven getracht van alles en nog wat de deur uit te doen. Dat heeft begrippen als BPO, SaaS en ASP opgeleverd. En recent is daar nog het begrip cloud computing bijgekomen. Alles kan door het internet geleverd worden. Gegevens, opslag, rekencapaciteit en software. Internet ís de computer! En dus verplaatsten we alles naar internet. Zo, daar zijn we mooi vanaf. Wat blijft er nu nog over? De computer zelf! Maar wacht eens even. Wat moet ik met een computer waar niets in zit en die geen zware taken hoeft te vervullen. Die is nu gedegradeerd tot een poort om alles op internet te bereiken of te bedienen. Kan die computer ook niet de deur uit? Ja, dat kan en dat staat ook te gebeuren. De pc en laptop zijn dood en de toekomst is aan de ipad en zijn toekomstige concurrenten. De ipad is een handig tabletje dat voor het merendeel van de werknemers meer dan voldoende mogelijkheden biedt. Het is supereenvoudig te bedienen en erg makkelijk mee te nemen. Met een ingebouwde mobiele verbinding kan er bovendien overal gewerkt worden. Een nieuw tijdperk breekt aan! Nu is de consument aan de beurt. Daar moet het besef doordringen dat digitaal verzamelen niet meer van deze tijd is. Waarom al die muzieknummers, speelfilms en televisieseries downloaden? Dat kost vreselijk veel tijd en nog meer dure opslagruimte. Ze kopen steeds meer en grotere harde schijven, dvd- en blu-ray spelers en schijfjes. En dat vraagt weer om extra bureaus, tafeltjes en kasten om die dingen een plaatsje te geven. En dat leidt weer tot ruimtegebrek. Een verhuizing ligt op de loer. Nu ik erover nadenk, durf ik wel te stellen dat onze verzamelwoede een belangrijk deel van de economie in stand houdt. Een deel waar we door de technologische vooruitgang makkelijk vanaf kunnen. Dat is nog goed voor het milieu ook! Bits en bytes transporteren is stukken groener dan hard disks produceren of nieuwe huizen bouwen. De consument moet duidelijk gemaakt worden dat het streamen van gegevens veel makkelijker en voordeliger is dan downloaden. Waarom moet een liedje, speelfilm of boek miljoenen malen gedownload worden? Eén keer opslaan en het via internet voor iedereen toegankelijk maken is toch voldoende? De werkelijke Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform Nederland (EPN). waarde van bits en bytes ligt in het gebruik en niet in het bezit ervan. Bedrijven kunnen hierbij een handje helpen en tegelijkertijd een centje bijverdienen. Zorg voor goede verdienmodellen met digitale producten. Maak muziek, speelfilms, boeken, kranten en tijdschriften direct na verschijnen mondiaal online beschikbaar. Als stream welteverstaan, niet om te downloaden! Het doet mij pijn als een uitgeverij de ipad ontdekt en vervolgens de klant de mogelijkheid biedt om hun kranten, tijdschriften en boeken te downloaden voor de ipad. Dan heb je er dus echt niets van begrepen! Stel alles als digitale gegevensstroom beschikbaar voor je klanten. Dan is het illegale downloaden ook meteen de deur uit. COLUMN. VNSG Magazine aug/10 11

12 Succesvol uitbesteden vraagt Hans van der Stelt Uitbesteden is niet alleen een thema in het bedrijfsleven. Ook bij de overheid is dit inmiddels normaal gebruik en is er zelfs een aantal grote, in het oog springende initiatieven zoals P-Direkt en EBF. Wij vroegen ons af hoe deze initiatieven tot stand komen. Ligt hier een breed gedragen overheidsbeleid aan ten grondslag? Of ontstaan ze op andere wijze? Hans van der Stelt, CIO bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, doet uit de doeken hoe zijn ministerie hier mee omgaat en welke trends hij ziet bij de rijksoverheid. Interview Dirk-Jan Schenk en Martin Putters Tekst en fotografie Martin Putters Hans van der Stelt is directeur bedrijfsvoering, organisatie en informatiebeleid bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervult in die hoedanigheid ook de rol van CIO. Deze rol is bij ieder departement ingericht op basis van een kabinetsbesluit om de sturing op informatievoorziening en ICT binnen de rijksoverheid te verstevigen. Om tot meer afstemming te komen tussen de verschillende ministeries is het overlegorgaan ICCIO (Interdepartementale Commissie van CIO s) onder leiding van CIO Rijk Maarten Hillenaar ingesteld. Gemeenschappelijke visie Van der Stelt schept snel duidelijkheid over de vraag of er sprake is van een centraal beleid om meer samen te werken en gezamenlijk uit te besteden op het gebied van de informatievoorziening. In de praktijk is dat wel het geval, ook al zijn er geen vaste richtlijnen voor. In het verleden was autonomie van departementen vaak het uitgangspunt en werd er snel geschermd met de individuele ministeriële verantwoordelijkheid als argument om niet te hoeven samenwerken. Dit samenwerken wordt nu juist veel meer aangejaagd, door het DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van BZK, maar ook door de departementen zelf. Dit gebeurt op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld op het niveau van plaatsvervangend secretarisgeneraal (psg), maar ook het ICCIO speelt hier een belangrijke rol in. Van der Stelt: Op onze agenda staan zaken als: hoe gaan we om met ERP, hoe kunnen we het leveranciersmanagement inrichten en hoe gaan we om met de SAPpen, Oracles en Microsofts van deze wereld? Juist door deze discussies ontstaat er iets als een gemeenschappelijke visie op de 12 VNSG Magazine aug/10

13 om goed opdrachtgeverschap informatievoorziening van het rijk en worden ideeën geboren over gebieden waarop we kunnen samenwerken. En ja, soms kan dat gaan over een gezamenlijke systeemkeuze voor verschillende onderdelen van de rijksoverheid. Wel of niet uitbesteden? Momenteel zijn er verschillende grote voorbeelden van samenwerking tussen meerdere departementen waarbij gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk platform. Eén ervan is P-Direkt, een shared service centre HRM voor twaalf ministeries. Een ander voorbeeld is EBF (Elektronisch Bestellen en Factureren), waarbij ministeries een gezamenlijk inkoopportaal gebruiken als toegangspoort voor leveranciers en om de operationele inkoopprocessen te ondersteunen. Hans van der Stelt hierover: We maken onderscheid tussen in- en uitbesteden. Inbesteden betreft het elders binnen de overheid beleggen van bepaalde activiteiten. Bij uitbesteden wordt de markt gevraagd om werkzaamheden over te nemen. Besparen op kosten is het voornaamste criterium om te besluiten tot uitbesteden over te gaan. Er is een trend zichtbaar om commodities, zaken waarmee ieder ministerie te maken heeft, zoveel mogelijk op dezelfde manier op te pakken en niet op dertien verschillende plaatsen het wiel uit te vinden. Overigens kun je er vanuit oogpunt van kostengedrevenheid ook voor kiezen om op een bepaald gebied juist niet mee te doen. Bijvoorbeeld omdat er recent al investeringen in zijn gedaan, omdat het niet past bij keuzes die gemaakt zijn op andere gebieden of omdat implementaties een te zware hypotheek leggen op het verandervermogen van de organisatie. Andere factoren die worden meegewogen bij uitbestedingsbeslissingen zijn risico s, beschikbare functionaliteit en of er sprake is van proven technology. Het uitgangspunt is: als de markt het beter en goedkoper kan, dan moet je het niet zelf gaan doen. Koppelvlakken Een belangrijke vraag bij samenwerking, of het nu gaat om in- of uitbesteden, betreft de systeemkeuze. Van der Stelt: In zijn algemeenheid moet je uitkijken om alles in één systeem te willen persen. Ik geloof meer in de interoperabiliteit van systemen, vooral ook omdat het vaak om complexe materie gaat. Wil je alles in één systeem of wil je meerdere systemen die op een goede manier met elkaar kunnen praten op basis van standaardisatie van de koppelvlakken? Dat laatste is vaak een verstandiger strategie dan je ziel en zaligheid te verkopen aan één systeem of aan één leverancier. Vanuit het oogpunt van ERP is dit een interessant thema. Het voordeel van één systeem is dat alles geïntegreerd is. Als je verschillende processen in verschillende systemen onderbrengt heb je meer koppelvlakken nodig, wat kostenverhogend werkt bij ontwikkeling en beheer. Van der Stelt hierover: Dat is één van de afwegingen die je moet maken. Ben je er altijd mee geholpen als je alles in één systeem onderbrengt? Het is wellicht prima voor je operationele bedrijfsvoering, maar als je het ook wilt gebruiken voor je primaire proces is dat nog maar de vraag. Het hangt er ook vanaf in welke bestuurlijke setting je opereert. Als je met een aantal partijen samenwerkt die zeggen dat ze prima met SAP voor P-Direkt uit de voeten kunnen dan is er niets aan de hand. Als je werkt met processen waarbij de verschillende partijen gebruik maken van verschillende systemen dan is het de vraag waar je voor gaat. Dan is de standaardisatie op de koppelvlakken een betere strategie dan te streven naar één systeem. Goed opdrachtgeverschap Hier brengt Hans van der Stelt het gesprek terug op de rol van de Interdepartementale Commissie van CIO s: Eigenlijk willen we zoveel mogelijk voorkomen dat we praten over systeemkeuzes. Het debat moet op een strategischer niveau plaatsvinden: aanbestedingen moeten meer gericht zijn op behoeften dan op producten. Daar zijn we nog niet, maar dat is in ieder geval de bedoeling. Vooral scherp maken op welke wijze we onze processen ondersteund willen hebben en naar welke type diensten we op zoek zijn. En op die manier het bedrijfsleven uitdagen om met oplossingen te komen. Dit staat nog in de kinderschoenen. Het veronderstelt dat je heel goed weet wat je wilt en wat er in technische zin wel of niet kan. Door er op die manier naar te kijken, maak je jezelf in ieder geval een betere opdrachtgever. En goed opdrachtgeverschap is de basis voor succesvol uitbesteden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is één van de dertien ministeries die samen de rijksoverheid vormen. Het ministerie bestaat uit de beleidsdirecties en stafdiensten en de agentschappen Rijkswaterstaat, Inspectie Verkeer en Waterstaat en KNMI. Verkeer en Waterstaat zorgt dat de fysieke basis, het fundament van Nederland, solide is en dat wij ons vlot kunnen verplaatsen, zodat wij hier veilig kunnen leven en werken. Verkeer en Waterstaat draagt daarmee bij aan een dynamische en duurzame samenleving. Het motto van het departement luidt: Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. VNSG Magazine aug/10 13

14 10 vragen aan... VNSG-voorzitter Tonnie van der Horst is in februari van dit jaar ook voorzitter geworden van SUGEN, het internationale samenwerkingsverband van SAPgebruikersverenigingen. Tonnie speelde bij SUGEN (SAP User Group Executive Network) een belangrijke rol in de onderhandelingen over de Enterprise Support-kwestie. Hij heeft als voorzitter heldere ideeën over de wisselwerking tussen lokale en internationale belangenvertegenwoordiging. Tonnie van der Horst Voorzitter VNSG en SUGEN Interview Dirk-Jan Schenk Tekst Freek Blankena 1 Wie zijn eigenlijk de leden van SUGEN? Het zijn inmiddels 13 gebruikersverenigingen van een regio of een land, zoals DSAG voor Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, ASUG voor de VS en Canada en VNSG voor Nederland en een deel van België. Het zijn alle significante verenigingen die een bepaalde volwassenheid hebben om zinvol in internationaal verband te kunnen acteren. In SUGEN zijn alleen bestuursleden van een gebruikersvereniging afgevaardigd die bij eindgebruikers werken, dus geen consultants of system integrators. Voor individuele multinationals is het niet zinvol in SUGEN te participeren. Wat we op overkoepelend niveau doen raakt immers niet de individuele bedrijven. De mensen die in de organisatie actief zijn werken wel bij grote SAP-klanten, dus ze oefenen op die manier toch invloed uit. 2 Hoe bepaalt SUGEN waar het zich mee bezig houdt? De onderwerpen zijn door het collectief van de verenigingen op het prioriteitenlijstje gezet. Aan het begin is ervoor gekozen om maximaal drie onderwerpen charters te hebben, om daarin een verschil te kunnen maken: user adoption, enterprise support en de technology roadmap, dus de voorwaartse visie op de SAPoplossingen. Nu we het bestuur hebben uitgebreid van drie naar vijf leden, hebben we er een charter aan toegevoegd: het gebruik van BusinessObjects. Je ziet veel cultuurverschillen, maar met elkaar moet je zorgen dat je het meeste vermogen op de weg zet. 3 Heeft uw voorzitterschap te maken met de Enterprise Supportkwestie? Dat was inderdaad wel een beetje de opstap. Het werd door bijvoorbeeld de Amerikanen wel handig gevonden dat er een diplomaat was die gewoon bleef zitten als Leo Apotheker boos werd, iemand die zei vanuit gebruikersperspectief kan ik dat verhaal niet uitleggen. Dat moet je wel redelijk rustig kunnen doen en ik denk dat ik zo iemand ben. Ik heb me wel eens verbaasd over de hardheid van 14 VNSG Magazine aug/10

15 de confrontatie tussen DSAG en SAP. Ik denk ook dat SAP zichzelf met Apothekers aftreden heeft gered. Het is een heilloze weg te proberen zo n ruzie met je klanten te winnen, zeker als ze ondanks de vendor lock-in dreigen weg te lopen. 4 Wat merken VNSGleden van wat SUGEN doet? De laatste jaren hebben we steevast een bestuurslid of een (co-)ceo als spreker gehad op ons eigen event. We kunnen meer spraakmakende sprekers van SAP contracteren. Dat is dankzij het feit dat we gemakkelijker toegang hebben, dankzij het functioneren van het netwerk. En de Nederlandse klanten hebben wel gezien dat ze hun VNSG-contributie voor de komende 40 jaar hebben terugverdiend middels een betere deal met SAP over Enterprise Support. 5 Zijn de bestaande industry councils relevant voor SUGEN? De gedachte van een industry council is dat ze met name architectonisch-bestuurlijke feedback over een bepaalde bedrijfstak geven aan SAP. Ik kan me voorstellen dat we verbindingen met die councils krijgen, maar nu nog niet. SAP zit in zo n 25 branches. Het zou een ongelooflijke verbreding van de organisatorische scope van SUGEN zijn als je die erbij pakt. Goed is wel dat de lokale focusgroepen vaak onderling contact hebben met collega s in andere landen. Bij de focusgroep Process Integration hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. SAP was erg blij dat ze gebundelde feedback kregen van een aantal gebruikersgroepen. 7 Is er een spanning tussen de centrale aanpak van SAP en de lokale insteek van gebruikersgroepen? Voor de lokale kantoren van SAP is hun verkoopfunctie hun bestaansreden. Dat betekent dat dingen als support en licenties niet hun primaire aandacht hebben. Maar op globaal niveau speelt dat wel degelijk en SAP is er natuurlijk bij gebaat dat de adoptiegraad wordt vergroot. Dus er is een onderscheid tussen waar men lokaal aandacht aan geeft en wat globaal belangrijk wordt gevonden. Ik denk dat wij als VNSG veel baat kunnen hebben bij die combinatie. SAP vindt het wel prettig om op enig moment met een aantal mensen te praten die de gebruikers internationaal vertegenwoordigen en die ook een overzicht vanuit het gebruikersperspectief houden. 8 SUGEN neemt dus niet tezijnertijd de plek van de VNSG in? Nee. Ik trek wel eens de parallel met mijn werkgever, de Rabobank. Die bestaat ook als coöperatie. We zijn een centrale organisatie die lokale banken faciliteert en uiteindelijk zijn die lokale banken onze aandeelhouders en onze stakeholders. We hebben niet de ambitie als Rabobank Nederland om die lokale banken te gaan vervangen. Zij zijn de connectie met onze klantenbasis. Een internationaal netwerk als SUGEN kan alleen functioneren als de lokale inbedding in orde is en dat is juist wat de VNSG doet. 9 Zoekt SUGEN als belangenvertegenwoordiger het conflict op? Je kunt wel een periode hebben waarin je lijnrecht tegenover elkaar staat, maar in zijn ultieme vorm is dat geen status die je langere tijd wilt handhaven. Wanneer wij opkomen voor het belang van de gebruikersverenigingen op een duidelijke en afgewogen manier, kunnen we SAP bewegen in de richting die voor die gebruikers goed is en daardoor is het ook goed voor SAP. De stevige wisselwerking staat uiteindelijk in dienst van de kracht van het netwerk en het vergroten van de toegevoegde waarde die bedrijven kunnen genereren met de SAP-software. 10 Wat voorziet u als toekomstige ontwikkelingen bij SUGEN? We gaan een discussie starten over SAP s licentiemodel. Een aantal bedrijven binnen VNSG en ook internationaal vindt het licentiemodel onwerkbaar geworden. Co-CEO Bill McDermott wilde daarover wel in gesprek. In eerste instantie kwam er iemand van SAP om uit te leggen hoe het in elkaar zit, maar het gaat ons er juist om dat het onwerkbaar is. We kunnen de business cases er niet meer mee rond krijgen. Ik denk dat het bestaande model qua toeters en bellen wel is uitgerekt tot het uiterste. 6 Kunnen VNSG en SUGEN conflicterende belangen hebben? Die kans is niet zo groot, maar het kan in principe wel. Het zou kunnen dat er op enig moment in het internationale speelveld iets heel erg belangrijk is wat in Nederland helemaal niet speelt. Stel bijvoorbeeld dat we om de internationale activiteiten op een hoger plan te tillen, besluiten om de verenigingen naar rato van hun ledental SUGEN te laten financieren. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de VNSG nee zegt en een stuk of acht andere groepen ja. VNSG Magazine aug/10 15

16 Compass Group kiest voor kracht, flexibiliteit en balans Kracht, flexibiliteit en balans, daar gaat het om. Compass Group Nederland is een toonaangevende speler op het gebied van food- en supportservices. Compass koos als eerste facilitair dienstverlener ter wereld voor de brede retailfunctionaliteit van SAP om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. De organisatie zette al eerder SAP Financials in voor de financieel-administratieve processen. Nu kan Compass ook op operationele processen als inkoop, voorraadbeheer en margebepaling sturen, waardoor de efficiency én de winstgevendheid van de organisatie ingrijpend verbeteren. Hierdoor verdient Compass de investering in SAP for Retail binnen afzienbare termijn terug. Bekijk de fotoreportage in dit VNSG magazine. Bent u ook op zoek naar balans, kracht en flexibiliteit en een oplossing die uw concurrerend vermogen vergroot? Ga dan naar of mail GOUDSBLOEMVALLEI MJ S-HERTOGENBOSCH POSTBUS AT S-HERTOGENBOSCH T. +31 (0) F. +31 (0) E. 16 VNSG Magazine aug/10

17 TIPS&TRICKS Heeft u een vraag uit de praktijk waarop u graag een antwoord wilt krijgen in deze rubriek? Stuur uw vraag naar o.v.v. Vraag Tips & Tricks Rob Veenstra CRM/SRM Exporteer rapporten naar een ZIP-bestand Superp U kent dat wel. Een gebruiker heeft een batch programma laten draaien en wil de uitvoer op zijn computer hebben. En stel dat die gebruiker meerdere rapporten heeft. Het zou dan handig zijn om de rapporten bij de gebruiker af te leveren in een compact bestand. Het SAP-systeem heeft hiervoor een handig object, waarmee u in staat bent om bestanden in een ZIP-bestand af te leveren. De programmeerdetails voor het gebruik van de SAP ZIP-mogelijkheid vindt u in de uitgebreide beschrijving van deze tip. Toegang to SM37 CSI In veel gevallen hebben SAP-gebruikers toegang tot SM37 om een overzicht te krijgen van uitgevoerde jobs. Indien deze toegang wordt gecombineerd met rechten om eigen jobs te kunnen vrijgeven, kan de gebruiker tevens de gemaakte jobs aanpassen en hierin een groot aantal programma s uitvoeren. Bij toekenning Johan Amsing Sander van de Wijngaart Workflow ABAP Web aanlogscherm NL for Business Bij het starten van een WebDynpro ABAP of een BSP wordt vaak een aanlogscherm getoond. Dit scherm lijkt statisch maar is volledig configureerbaar in mogelijkheden en layout. Deze tip beschrijft de mogelijkheden en hoe deze configuraties gedaan kunnen worden. PLM van ruime rechten op de objecten S_BTCH_ JOB en S_BTCH_NAM kan dit zelfs leiden tot toegangsrechten vergelijkbaar met SAP_ALL. De beste wijze om dit risico af te dekken, wordt nader uitgelegd op de website. Ga naar > Magazine > Tips & Tricks voor meer details. Workflow extended notifications Avelon Binnen SAP workflow vormen wachttijden van taken in de workflow inbox meestal een groot deel van de totale doorlooptijd van een proces. Deze wachttijden kunnen drastisch gereduceerd worden via het versturen van notificatie s. Deze kan naast een Uiteraard moet het scherm een aantal velden bevatten, te veel weglaten heeft soms ongewenste bijwerkingen. Als het aanlogscherm alleen vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord, is het de gebruiker niet duidelijk op welk systeem hij/zij aanlogt. Verder wordt stilgestaan bij de centrale configuratie van de layout en hoe je deze per applicatie specifiek kan maken. GOS maakt het leven aangenamer Magnus GOS staat voor Generieke Object Services. Het GOS bestaat uit services die in bijna elke transactie in SAP beschikbaar zijn. SAP heeft een aantal generieke services gedefinieerd Werner van Haelst Security & Control/GRC link naar de (web) workflow inbox ook een werkinstructie bevatten. Het nieuwste SAPmechanisme voor het versturen van notificaties heet extended notifications. Meer informatie over SAP extended notifications is terug te vinden via -> Magazine -> Tips & Tricks -> Workflow. Technologie & Integratie Leon Boeijen die u standaard kunt gebruiken. Maar u kunt ook zelf services toevoegen, waardoor u het gebruik en het beheer van SAP aanzienlijk kunt vereenvoudigen. Een aantal voorbeelden zal in deze tip nader worden toegelicht. VNSG Magazine aug/10 17

18 Dare, Share, Care en No Hot Air Interview Rob van der Marck Tekst Gertjan Harberink Fotografie MVO Nederland Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in de lift. Dat is mede te danken aan de niet aflatende inzet van MVO Nederland, de belangrijkste aanjager van verantwoord ondernemen in Nederland. VNSG Magazine sprak met Willem Lageweg, directeur van deze organisatie. Zijn motto: dare, share, care en no hot air. In het hart van Utrecht, op een steenworp afstand van Utrecht CS, bevindt zich de MVO-motor van het land. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is opgericht om bewust ondernemen tussen de oren te krijgen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Kartrekker, overtuigd MVOambassadeur en directeur van MVO Nederland is Willem Lageweg (1951). MVO Nederland is een Willem Lageweg, directeur MVO Nederland netwerkorganisatie. We zijn uitstekend gekwalificeerd om bedrijven die concreet aan de slag willen met MVO op weg te helpen door ze te koppelen aan de juiste partijen. Directeur Lageweg is de juiste man op de juiste plaats. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in al zijn verschijningsvormen loopt als een rode draad door zijn leven. Als directeur communicatie bij de Rabobank introduceerde hij het MVO-denken bij deze bank. Lageweg zit ook in het bestuur van het multiculturele instituut Forum. Je moet dingen doen die bij je passen. Het Triple P-denken zit in mij, zegt hij zelf. Ik ben een boerenzoon, dat heeft er absoluut mee te maken. Respect voor de omgeving is me met de paplepel ingegoten. Integrale visie MVO staat voor een integrale visie op alle aspecten van het ondernemerschap. MVO wordt gedefinieerd door de drie P s People, Planet en Profit in combinatie met transparantie en dialoog. De eerste P staat voor People. Onder die P vallen niet alleen de mensen die in de eigen organisatie werken, maar ook mensen in de toeleveringsketen en mensen die beïnvloed worden door de organisatie. Een MVO-geörienteerd bedrijf gaat bewust om met al deze aspecten. Als bedrijf zou je bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in de manier waarop je omgaat met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, stelt Lageweg. Ik ken voorbeelden van bedrijven die repeterend en nauwkeurig testwerk graag laten doen door mensen met een autistische afwijking. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Dit 18 VNSG Magazine aug/10

19 denken past in de nieuwe tendens waarin we kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Je kunt MVO introduceren binnen alle belangrijke gebieden in een organisatie, van HR tot marketing. We vinden dat elke ondernemer op de een of andere manier met MVO bezig moet zijn. Terugverdienen De tweede P staat voor Planet en gaat onder meer over de grondstoffen die organisaties voor hun productieproces gebruiken. En natuurlijk over zaken als vervuiling en energie. De derde P tenslotte staat voor Profit. Die P is niet te onderschatten als het over maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat. Sterker nog, geld verdienen is cruciaal om MVO aan te laten slaan bij ondernemers. Uiteindelijk moet je er wel iets aan overhouden, aldus Lageweg. En te verdienen valt er genoeg, gelukkig. Want een goed MVO-beleid verdient zichzelf terug, maar biedt ook interessante kansen voor nieuwe omzet. Lageweg: MVO kan je onderneming een boost geven. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die MVO omarmen significant beter presteren. Daardoor gaan bedrijven anders denken. Grote maatschappelijke vraagstukken geven je de kans om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of je op een positieve manier te onderscheiden. Dat vereist echter wel een MVO-beleid dat écht gedragen wordt door de organisatie en meer is dan een marketingtrucje (greenwashing). Daarom bestaat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor MVO Nederland naast de drie P s ook uit de peilers transparantie en dialoog. Je moet MVO meetbaar en inzichtelijk maken, vindt Lageweg. Laat zien wat je doet. Dat betekent ook dat je je kwetsbaar op moet stellen. MVO-georiënteerde bedrijven laten ook zien wat ze nog niet op orde hebben en waar ze nog stappen kunnen maken. En ze durven hierover de dialoog aan te gaan met hun stakeholders. Lageweg sluit niet uit dat organisaties in de toekomst afgerekend worden op hun Maatschappelijk Resultaat, het verschil tussen het nettoresultaat en de Cost of Planet van hun carbon footprint. Dat is helemaal niet ondenkbaar. Grote beleggers vragen zich bijvoorbeeld steeds vaker af wat de CO 2 -kosten zijn van de bedrijven waarin ze beleggen. De financiële wereld is zich al aan het voorbereiden op dit soort waarderingsmethoden. Koplopers Een goed MVO-beleid kan de financiële situatie versterken. Wij signaleren dat bedrijven die structureel met People en Planet bezig zijn, koploper zijn in hun branche, aldus Lageweg. Het MVOdenken stimuleert de ontwikkeling van nieuwe diensten, biedt een nieuwe USP op marketinggebied en opent de deur naar nieuwe klanten. Voorbeelden van de groeiende impact die MVO heeft, zijn er te over. Groene conferentiecentra, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, krijgen een Green Key label. Steeds meer bedrijven baseren hun keuze voor een conferentiecentrum niet meer alleen op prijs, locatie en faciliteiten maar nemen ook dat Green Key keurmerk mee in hun overwegingen. Bierproducent Gulpener wint marktaandeel met klimaatneutraal bier in een overvolle markt sinds ze hun productieproces meer volgens MVO-principes zijn gaan inrichten. Lageweg schudt de voorbeelden uit z n mouw. Gepassioneerd rijgt hij namen en initiatieven aan elkaar. Van cradle-tocradle bij tapijtfabriek Desso, het succes van Triodos, de opkomst van milieuvriendelijke drukinkten en het belang van kweekvis. De rol van IT De rol die IT in dit geheel speelt, is niet te onderschatten. De in de hardware gebruikte materialen hebben behoorlijk wat impact op het milieu, net als het energieverbruik van de apparatuur. De ITbedrijven onderkennen dit en ondernemen actie. Kijk maar naar het miljard dat IBM (Big Blue) investeert om te zorgen dat haar producten energie-efficiënter worden (Big Green). Ook SAP heeft als belangrijke speler in de softwaremarkt een voorbeeldrol en draagt groen steeds hoger in het vaandel. Dat blijkt onder meer uit het aanstellen van Peter Graf als Chief Sustainability Officer. Als groen geweten van de organisatie bewaakt hij de sustainability van de organisatie. Daar stopt zijn rol niet, want als Executive Vice President of Sustainability Solutions is hij ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van oplossingen waarmee SAP-klanten hun voordeel kunnen doen op verschillende MVOaspecten. IT speelt een enorm belangrijke rol, bevestigt Lageweg. Denk bijvoorbeeld aan het milieuvoordeel van E-facturatie. Daarnaast hebben organisaties tools nodig om MVO meetbaar te maken en betere inzichten te krijgen in MVO-vraagstukken. Op termijn moet je in staat zijn om een product in al zijn onderdelen te ontleden en te bepalen wat de carbon footprint hiervan is. No Hot Air Wat moet een organisatie doen om een succes van MVO te maken? Het advies van Lageweg is helder: Dare, Share, Care en No Hot Air. Dare staat voor doen. Je kunt op elk moment beginnen. Begin bijvoorbeeld met de manier waarop je inkoopt. Er is steeds meer mogelijk. Share staat voor het delen van kennis. Leer van anderen en deel je resultaten, doceert Lageweg. Care, gaat hij verder, staat voor de zorg die je moet dragen voor mens en milieu. En No Hot Air betekent dat je geen gebakken lucht moet verkopen. Authenticiteit telt. Kijk naar de cirkel van invloed die je hebt. Wie ben ik? Wat kan ik doen? Begin gerust klein, je hoeft de wereldproblemen niet op te lossen. Maar je hebt altijd de keuze. Kijk voor allerlei praktische informatie over MVO op MVO binnen de VNSG Wat is de stand van zaken op het gebied van MVO bij de VNSG zelf? We moeten eerlijk toegeven dat we geen koploper zijn. Maar er zijn genoeg mogelijkheden die we concreet kunnen oppakken: focusgroepbijeenkomsten via websessies minder papier produceren een duurzaam VNSG Congres En de VNSG draagt ook Werk Eens Voor Een Ander (WEVEA) een warm hart toe. Consultants die een vrije dag opnemen, maar toch gewoon gaan werken bij de klant. De omzet van die dag gaat dan naar een goed doel en dat tikt aan. Kijk op voor meer informatie. VNSG Magazine aug/10 19

20 Louwman & Parqui professionaliseert haar testproces om te blijven Het goed functioneren van SAP is van groot belang voor de continuïteit van de business bij Louwman & Parqui. Door deze directe afhankelijkheid en door steeds verder toenemende complexiteit van het SAP-landschap, verdient het testproces extra aandacht. Ondersteund door PTWEE, specialist in testen van SAP, is Louwman & Parqui in 2009 gestart met het professionaliseren van haar testproces. V.l.n.r. Jannis de Koeijer, Frank Paymans en Ad Vermeulen INTERVIEW, TEKST EN FOTOGRAFIE Bas van der Poel Natuurlijk testen we wijzigingen in SAP uitvoerig voordat we ze doorzetten naar onze productieomgeving, zegt Ad Vermeulen, IT Manager bij Louwman & Parqui. We zagen echter dat onze testmethodiek steeds verder onder druk kwam te staan. Zaken als goede testscripts en testdata zijn immers niet altijd even eenvoudig te verkrijgen. Maar ook de groeiende complexiteit van de SAP-omgeving stemde ons tot nadenken. Als importeur van Toyota en Lexus wilden we hoe dan ook voorkomen dat we onze hoge kwaliteitsstandaard in de toekomst los zouden moeten laten. Een professioneel, gestructureerd testproces is voor Louwman & Parqui immers van groot belang om in control te blijven. Vorig jaar zijn we gestart met het stapsgewijs vergroten van onze testvolwassenheid. We hebben een groot aantal verbeteringen doorgevoerd en dat leidt tot goede resultaten. Een mooi voorbeeld is de nieuwe SAP CRM release waarmee we in het Pinksterweekend live zijn gegaan. Er zijn geen noemenswaardige problemen geweest na het live gaan. Dit was voor een groot deel te danken aan een goede teststrategie, een gestructureerd testproces en een goede set van testscripts en testscenario s. Hoe te beginnen? In het verleden werden bij Louwman & Parqui vaker initiatieven genomen om het testproces te verbeteren. Dat leverde doorgaans niet voldoende op waardoor medewerkers uiteindelijk toch weer in oude Ons Testproces is aanzienlijk verbeterd en dat levert direct voordelen op. Ad Vermeulen, IT Manager Louwman & Parqui Het Borgen van onze nieuwe werkwijze binnen de organisatie verloopt succesvol. Jannis de Koeijer, Business-IT Consultant Louwman & Parqui Een testmethodiek wordt niet op de letter gevolgd maar pragmatisch toegepast. Frank Paymans, Adviseur (SAP) testen PTWEE B.V. 20 VNSG Magazine aug/10

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Surviving outsourcing

Surviving outsourcing t informatie /mei 2009 sourcing Surviving outsourcing Jones is de chief executive officer van een groot internationaal beursgenoteerd bedrijf: Schreuder. Hij staat voor de zware opgave om de resultaten

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Software als Service *

Software als Service * Software als Service * Een nieuw tijdperk voor testen? Wijnand Derks Telematica Instituut wijnand.derks@telin.nl * Deze presentatie is gebaseerd op het rapport: Roadmap Software als Service, i.s.m. TNO

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen

DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen SAP Customer Success Story Zakelijke dienstverlening DMZ DMZ: integraal beeld van de bedrijfsprocessen met SAP Business One Zelfs een ICT-specialist als DMZ kan de (digitale) bedrijfsprocessen nog verder

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie