sap Leasing bij Amstel Lease

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sap Leasing bij Amstel Lease"

Transcriptie

1 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2010 jaargang 14 nummer 3 Unibail-Rodamco beheert nieuwe werkelijkheid met solution manager Pagina 24 sap Leasing bij Amstel Lease pagina 22 Tonnie van der horst in 10 vragen Testen bij Louwman & Parqui Tips & Tricks Outsourcing als alternatief Een kijkje in de keuken van Compass group VNSG Magazine aug/10 1

2 Naar aanleiding van het VNSG Congres, staat de telefoon roodgloeiend. Het SAP expertisecentrum staat voor u klaar. Voor vragen bel naar of kijk op Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht VNSG MAGAZINE 06/07

3 COLOFON. VNSG Magazine is het magazine van de Vereniging Nederlandstalige SAP- Gebruikers. Het blad biedt een platform voor meningen en ervaringen van SAPgebruikers. Hoofdredactie Rob van der Marck Eindredactie Sharon Tijssen Redactieraad Martin Putters, Capgemini Willy Koppens, CTAC Dirk-Jan Schenk, HES Maurice de Feijter, hmb Claire Monen, NorthgateArinso Monique van Haeren, Perfect for People Djoekie Klein, SAP Nederland Ton Siebelink, SAP Nederland Frank van Heel, SAP Nederland Ron Apeldoorn, Sogeti Bas van der Poel, Uphantis Hans de Labije, VNSG Vragen over adverteren? Kijk op of neem contact op met het VNSG Bureau. Tel: (073) Fax: (073) Vormgeving HSP Reclame & Communicatie, Rosmalen Planning en coördinatie Sharon Tijssen Druk Drukkerij Delabie, Moeskroen Oplage exemplaren Coverfoto Frank van Dam Artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur weer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten. Artikelen, of gedeelten daarvan, mogen alleen worden overgenomen na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Alles buiten de deur Een omschrijving die gekoppeld kan worden aan begrippen zoals outsourcing, offshoring, nearshoring, hosting en uitwijk, maar ook BPO, on demand en SaaS. Googlen op deze begrippen levert zoveel informatie op dat het u vele uren achter uw beeldscherm vasthoudt. Alles buiten de deur is een breed thema met veel facetten. Behandeling van alle begrippen is niet mogelijk en zou een veelvoud opleveren van de pagina s die nu zijn opgenomen in deze editie van het VNSG Magazine. In deze editie staan twee artikelen die u inzicht geven in het buiten de organisatie plaatsen van IT. Hoogleraar Erik Beulen geeft u in zijn artikel inzicht in de criteria die van belang zijn voor het wel of niet uitbesteden van IT. In het artikel van het ministerie van Verkeer & Waterstaat staat de rol van de opdrachtgever bij het uitbesteden centraal. De insteek van het artikel is dat een succesvolle uitbesteding start bij een goed opdrachtgeverschap. Buiten de deur van uw eigen organisatie heeft u op 8 en 9 april tijdens het VNSG Congres kunnen deelnemen aan diverse presentaties. De kennis en ervaring die u tijdens het congres heeft vergaard kunnen naar interne mogelijkheden in uw SAP-omgeving worden vertaald en uw organisatie verder professionaliseren. Dit laatste kan niet altijd worden gebaseerd op kennis die buiten de deur is verkregen. De informatie van en over eigen bedrijfsprocessen door medewerkers is de kurk waarop de organisatie drijft. In het artikel over Louwman & Parqui kunt u lezen dat je veel kunt uitbesteden maar het testen niet. Dit jaar is Tonnie van der Horst naast voorzitter van de VNSG ook voorzitter van SUGEN (SAP User Group Executive Network). In een interview vertelt hij over zijn ervaringen met het wereldwijde netwerk van gebruikersverenigingen en het nut van SUGEN voor leden van de VNSG. Het volgende nummer van het VNSG Magazine verschijnt half oktober en heeft als aandachtsgebied de ervaringen met Business Suite 7. Deze stelt organisaties in staat om bedrijven samen te laten werken ongeacht de bedrijfsactiviteiten of de netwerkomgeving. De inrichting van het business platform speelt in op de flexibiliteit die in de huidige IT-omgeving noodzakelijk is om bedrijfsprocessen te koppelen. Aan de hand van diverse artikelen wordt vastgesteld wat de huidige stand van zaken is. Herman Slaghuis Penningmeester VNSG VNSG Magazine aug/10 3

4 Outsourcing van sap als alternatief Al decennia lang groeit outsourcing. outsourcing betekent samenwerking met leveranciers. Nieuwe business modellen doen hun intrede en maken de outsourcing van SAP aantrekkelijker, maar niet het enige alternatief. Welke criteria hanteren organisaties bij het nemen van outsourcingsbeslissingen? Dare, share, Care en No hot Air Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVo) zit in de lift. dat is mede te danken aan de niet afl atende inzet van MVo Nederland. VNSG Magazine sprak met directeur Willem Lageweg. Zijn motto: dare, share, care en no hot air Rubrieken column Paul ostendorf vragen aan 14 Tonnie van der Horst tips & tricks 17 Zoom 27 NUON reportage bij compass Group 30 Compass Group gaat voor Puur Voor u Gelezen 34 Wat zou Google doen? 4 VNSG Magazine aug/10

5 Louwman & Parqui IN CONTROL door testen Het goed functioneren van SAP is van groot belang voor de continuïteit van de business bij Louwman & Parqui. Hierdoor verdient het testproces extra aandacht. Ondersteund door PTWEE, specialist in het testen van SAP, is Louwman & Parqui in 2009 gestart met het professionaliseren van haar testproces. Unibail-Rodamco en de nieuwe werkelijkheid SAP geeft al een aantal jaren hoog op van zijn beheersuite Solution Manager. Voor Unibail-Rodamco blijkt Solution Manager vooral een middel om testen, change management en gebruikersautorisaties slim te integreren en de zo nodige transparantie te waarborgen, in een pan-europese omgeving En verder Ministerie van 12 Verkeer en Waterstaat Succesvol uitbesteden vraagt om goed opdrachtgeverschap Amstel Lease 22 Bevriezen tijdens implementatie Volgende keer in het 35 VNSG Magazine Oktober 2010 INHOUD. VNSG Magazine aug/10 5

6 Outsourcing als alternatief: de stand van zaken voor SAP Tekst Erik Beulen fotografie Robin Utrecht Al decennia lang groeit outsourcing. Steeds vaker nemen leveranciers de plaats in van de interne automatiseringsafdeling. Outsourcing betekent samenwerking met leveranciers. Nieuwe business modellen doen hun intrede en maken de outsourcing van SAP aantrekkelijker, maar niet het enige alternatief. Welke criteria hanteren organisaties bij het nemen van outsourcingsbeslissingen? Karakteristieken van organisaties en de markten waarop zij opereren, zijn bepalend in sourcing keuzes. In dit artikel de stand van zaken voor SAP. 6 VNSG Magazine aug/10

7 Organisaties die kiezen voor SAP, zullen SAP moeten implementeren op basis van een projectovereenkomst. Een meerjarige dienstverleningsovereenkomst is vervolgens de basis voor het beheer van SAP. Voor zowel het implementeren als voor het beheer kunnen organisaties kiezen voor een samenwerking met een leverancier. Het inrichten van een dergelijke samenwerking is geen sinecure. Hierbij is zorgvuldigheid en draagvlak in de eigen organisatie cruciaal. Bij outsourcing kunnen vier verschillende hoofdprocessen worden onderscheiden 1 : het contracteringsproces, het transitieproces, het IT-dienstverleningsproces en het contractevaluatieproces. Met het contracteringsproces wordt de basis gelegd voor de samenwerking met de leverancier. Hierbij is het essentieel dat een organisatie een duidelijk beeld heeft van de vereisten. Welke functionaliteit moet SAP ondersteunen? Bevatten de standaard SAP modules deze functionaliteit of moet er maatwerk worden toegevoegd? Op welke wijze kan SAP worden ingepast in de bestaande applicatie architectuur, dan wel worden gekoppeld aan andere, niet SAP bedrijfsapplicaties? Dit zijn belangrijke vereisten voor een implementatie van SAP. Organisaties die overwegen om het beheer van SAP te outsourcen, moeten keuzes maken over service levels en service windows. Tevens moeten zij nadenken over de vraag hoe gebruikers incidenten en changes moeten aanmelden. Op basis hiervan kunnen organisaties een vraag aan de markt stellen en leveranciers uitnodigen om een voorstel te maken. Belangrijk in het contracteringsproces daarbij, is te zorgen voor een grote vergelijkbaarheid van aanbiedingen van de verschillende potentiële leveranciers. Het goed begrijpen van de verschillen tussen deze aanbiedingen maakt het selecteren van de juiste leverancier eenvoudiger. Organisaties doen er dus ook verstandig aan om de dialoog aan te gaan met leveranciers en om in gezamenlijke workshops de robuustheid van de aangeboden oplossingen te testen. Het transitieproces staat tussen de implementatie en het beheer in. Hierbij vindt de kennisoverdracht plaatsen tussen de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de implementatie en de beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het oplossen van incidenten en het implementeren van veranderingen. In de meeste gevallen eindigt het transitieproces na de garantieperiode. Daarmee begint het IT-dienstverleningsproces waarbij de beheerorganisatie conform de overeengekomen service levels de dienstverlening uitvoert. Na het verstrijken van de dienstverlening en het verlopen van het contract start het contractevaluatieproces. Op basis daarvan besluiten uitbestedende organisaties of zij het contract met de leverancier willen verlengen of dat de uitvoering van de dienstverlening weer opnieuw op de markt gezet wordt. Uiteraard kan er ook besloten worden om de uitvoering weer te beleggen bij de interne automatiseringsafdeling. SAP outsourcingsmarkt In Nederland is er een groot aantal leveranciers dat SAP-dienstverlening aanbiedt. Variërend van de grote internationale leveranciers tot kleine lokale spelers. Organisaties die outsourcing overwegen, doen er verstandig aan een leverancier te selecteren die ongeveer dezelfde marktpositie heeft. Samenwerking tussen een groot internationaal opererend bedrijf en een kleine lokale leverancier is niet gedoemd te mislukken, maar verhoogd wel het risicoprofiel van de outsourcingsrelatie. In de markt zijn er nog twee ontwikkelingen die toegelicht moeten worden: on demand infrastructuur en Software as a Service. Een on demand infrastructuur biedt flexibiliteit aan uitbestedende organisaties. Hierbij moet worden opgemerkt dat Linux nog een veel minder volwassen platform is dan het Unix platform. Belangrijk bij on demand infrastructuur is om afspraken te maken over beschikbaarheid, back-up en disaster recovery. Hierbij moeten uitbestedende organisaties zich de vraag stellen of de aangeboden menu opties van een leverancier aansluiten bij hun vereisten. De volwassenheid van Software as a Service beperkt zich tot Business Objects Crystal Reports en CRM. Verder verwacht SAP veel van Business ByDesign, dat zich vooral richt op het midden- en kleinbedrijf. Criteria bij outsourcingsbeslissingen Outsourcingsbeslissingen moeten weloverwogen door organisaties worden genomen. Hierbij moet een groot aantal criteria worden afgelopen om de wenselijkheid van outsourcing te kunnen vast stellen. Hierbij zijn niet alleen de vereisten maar ook de bedrijfskarakteristieken van belang. Het nemen van outsourcingsbeslissingen is geen hogere wiskunde, het is een subjectieve beoordeling van criteria. Deze beoordeling is de basis voor een managementbeslissing. Belangrijk bij het nemen van de beslissing is de discussie die door de belangrijkste stakeholders wordt gevoerd. Figuur 1: Outsourcingsprocessen 1 1 deze fasen zijn gebaseerd op het IToutsourcingsproces van Beulen, Ten Hagen&Stam, Den Haag- en de outsourcing building block lifecycle van Cullen en Willcocks, Elsevier Butterwirth Heinemann, Oxford-. VNSG Magazine aug/10 7

8 Figuur 2: Criteria voor outsourcingsbeslissingen Prof. Dr. Erik Beulen Prof. dr. Erik Beulen, houder van de Accenture Global Sourcing chair aan de Universiteit van Tilburg en tevens werkzaam voor Accenture. Contact: of Organisatie en markten De wijze waarop een organisatie geleid wordt heeft een grote invloed op outsourcingsbeslissingen. In een decentrale organisatie is het verkrijgen van draagvlak voor outsourcing lastiger en zijn de capaciteiten om sturing te geven aan een outsourcingsrelatie vaak beperkt. Ook is door de kleinere omvang het voor organisaties minder eenvoudig om goed gekwalificeerd personeel te vinden. In centraal geleide organisaties zijn die beperkingen er in veel mindere mate. Outsourcing biedt voor zowel centraal als decentraal georganiseerde organisaties het voordeel dat de kosten van de dienstverlening variabel gemaakt kunnen worden. Daarnaast is de dynamiek van de markten waarin een organisatie opereert van invloed op de outsourcingsbeslissing. Dynamische markten vragen om een korte time-to-market en veel flexibiliteit. In stabiele markten is het criterium van een verlaging 8 VNSG Magazine aug/10

9 Figuur 3: Organisatie en markten versus (out)sourcing Design, Build and Run Organisaties zullen zich in het begin van het contracteringsproces bij het opstellen van de vereisten de vraag moeten stellen of zij de implementatie en het beheer willen outsourcen aan één leverancier of aan verschillende leveranciers. De outsourcing aan één leverancier zorgt voor een naadloze overgang van implementatie naar beheer. Ook de kosten van het transitieproces, de kennisoverdracht aan de beheerorganisatie van de leverancier, zijn fors lager. De processen, procedures en werkwijzen sluiten optimaal op elkaar aan. Daar staat tegenover dat er een grote afhankelijkheid ontstaat van deze leverancier. Bedrijven doen er dus verstandig aan om alle mogelijkheden open te houden door in eerste instantie alleen de implementatie te contracteren met een intentieverklaring voor het beheer. Hierbij is het belangrijk om de intentieverklaring het karakter te geven van een conceptcontract. Indien de leverancier de implementatie volgens de afspraken heeft uitgevoerd, wordt geen tijd en energie verloren om overeenstemming te krijgen over het beheercontract. Offshore? Natuurlijk! Zowel voor de implementatie als voor het beheer van SAP is het raadzaam dat uitbestedende bedrijven offshore outsourcing overwegen. De kostenvoordelen zijn significant, besparingen van 35%-45% kunnen worden gerealiseerd. Deze netto kostenbesparingen houden rekening met de extra coördinatiekosten die noodzakelijk zijn voor de aansturing en de coördinatie van de IT-professionals in lagelonenlanden. Het percentage van de werkzaamheden dat wordt uitgevoerd in lagelonenlanden neemt ook sterk toe. Waar een paar jaar geleden 70% van alle werkzaamheden voor beheer werden uitgevoerd, zijn percentages van 90% of meer tegenwoordig niet meer ongewoon. Voor de uitvoering van projectimplementaties ligt dit percentage lager omdat het bij het opstellen en afstemmen van de vereisten handig is om face-to-face met medewerkers van het uitbestedende bedrijf te communiceren. De enige onoverkomelijke hobbel voor offshore outsourcing is een onvoldoende kennisniveau van de Engelse taal bij het uitbestedende bedrijf. Leveranciers zijn gewend om tijdsverschillen en cultuurverschillen te overbruggen. van de kosten dominanter. Outsourcing biedt zowel voor organisaties die opereren in dynamische als in stabiele markten meer mogelijkheden om te innoveren. De wens dan wel noodzaak om te innoveren is minder afhankelijk van het soort markt waarin een organisatie opereert. Dit is gekoppeld aan de strategie die een organisatie heeft om zich op de markten te positioneren. De koppeling tussen de organisatie en de markten en (out)sourcing is geschematiseerd in figuur drie. Outsourcing rukt op binnen decentraal geleide organisaties die opereren in stabiele markten. Daarnaast wordt SaaS door steeds meer centraal geleide organisatie omarmd. Net als de criteria voor (out)sourcing in figuur twee helpt deze figuur om de (out)sourcing discussie en het beslissingsproces te faciliteren. Conclusies Bij outsourcing is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen. Gebruik hierbij objectieve criteria. Outsourcing van SAP is aantrekkelijk, maar niet het enige alternatief. De karakteristieken van organisaties en de markten waarin zij opereren zijn bepalend in het outsourcingsdilemma. VNSG Magazine aug/10 9

10 Bezoek onze themadagen in 2010! Business Intelligence Dinsdag 21 september Lunteren Personeel Dinsdag 9 november Ede Business Process Management Donderdag 9 december Hoevelaken Ga voor meer informatie naar: -> SAP Business Suite -> Evenementen

11 Paul ostendorf Alles de deur uit, ook de deur! Veel mensen hebben onbewust een verzamelwoede. Niet dat ze iets sparen maar gewoon omdat ze het zonde vinden om dingen weg te gooien. Een zolder is dan gauw gevuld. Daarna moet de garage eraan geloven. De auto moet maar naar buiten. Als alle beschikbare ruimte is gevuld, blijft alleen aanbouwen of verhuizen over. Natuurlijk is het logischer om alle niet noodzakelijke spullen direct van de hand te doen. Maar niet alles in het leven is logisch en daarom hamsteren we vrolijk verder. We stammen af van jager-verzamelaars. En diep in ons hart zijn we dat nog steeds! Met de opkomst van de digitalisering lijkt er niets veranderd. Oude computers en randapparatuur verzamelen stof tussen de andere overbodige spullen. Atomen en moleculen vreten ruimte maar door de snelle technologische ontwikkelingen passen er steeds meer bits en bytes op de digitale zolder. Helaas leidt dat tot een binaire verzamelwoede met een exponentiële groei. De grootte van de harde schijf lijkt daardoor eerder een maat voor de snelheid waarmee deze vol raakt. Voor bedrijven ligt de digitale kant van de zaak anders. Daar is meestal weinig verzamelwoede te bespeuren. Waarom is dat eigenlijk? Al heel lang geleden werd duidelijk dat ICT moeilijk was en alleen maar moeilijker zou worden. Als bedrijven konden, zouden ze er vanaf zien. Maar dat was onmogelijk. Automatisering was vrijwel direct na de opkomst een primaire businessbehoefte. Dus wat nu? Het antwoord ligt voor de hand: dan ga je bedenken wat er wel de deur uit kan. Als eerste verdween het maatwerk. Het had geen zin dat ieder bedrijf zijn eigen wiel uitvond. Iedereen heeft een wiel nodig en dus voldoet een wiel waarmee je alle kanten op kan prima. ERP was een feit en software development werd gedecimeerd. Als maatwerk onvermijdelijk was, koos je voor offshoring of outsourcing. Maar daar bleef het niet bij. In de loop van de jaren hebben bedrijven getracht van alles en nog wat de deur uit te doen. Dat heeft begrippen als BPO, SaaS en ASP opgeleverd. En recent is daar nog het begrip cloud computing bijgekomen. Alles kan door het internet geleverd worden. Gegevens, opslag, rekencapaciteit en software. Internet ís de computer! En dus verplaatsten we alles naar internet. Zo, daar zijn we mooi vanaf. Wat blijft er nu nog over? De computer zelf! Maar wacht eens even. Wat moet ik met een computer waar niets in zit en die geen zware taken hoeft te vervullen. Die is nu gedegradeerd tot een poort om alles op internet te bereiken of te bedienen. Kan die computer ook niet de deur uit? Ja, dat kan en dat staat ook te gebeuren. De pc en laptop zijn dood en de toekomst is aan de ipad en zijn toekomstige concurrenten. De ipad is een handig tabletje dat voor het merendeel van de werknemers meer dan voldoende mogelijkheden biedt. Het is supereenvoudig te bedienen en erg makkelijk mee te nemen. Met een ingebouwde mobiele verbinding kan er bovendien overal gewerkt worden. Een nieuw tijdperk breekt aan! Nu is de consument aan de beurt. Daar moet het besef doordringen dat digitaal verzamelen niet meer van deze tijd is. Waarom al die muzieknummers, speelfilms en televisieseries downloaden? Dat kost vreselijk veel tijd en nog meer dure opslagruimte. Ze kopen steeds meer en grotere harde schijven, dvd- en blu-ray spelers en schijfjes. En dat vraagt weer om extra bureaus, tafeltjes en kasten om die dingen een plaatsje te geven. En dat leidt weer tot ruimtegebrek. Een verhuizing ligt op de loer. Nu ik erover nadenk, durf ik wel te stellen dat onze verzamelwoede een belangrijk deel van de economie in stand houdt. Een deel waar we door de technologische vooruitgang makkelijk vanaf kunnen. Dat is nog goed voor het milieu ook! Bits en bytes transporteren is stukken groener dan hard disks produceren of nieuwe huizen bouwen. De consument moet duidelijk gemaakt worden dat het streamen van gegevens veel makkelijker en voordeliger is dan downloaden. Waarom moet een liedje, speelfilm of boek miljoenen malen gedownload worden? Eén keer opslaan en het via internet voor iedereen toegankelijk maken is toch voldoende? De werkelijke Paul Ostendorf heeft meer dan 25 jaar ervaring in topfuncties in ICT bij grote ondernemingen en daarbij alle functies van programmeur tot directeur doorlopen. Hij heeft diverse bedrijven opgezet met betrekking tot software, research en financiële systemen en is oprichter van de stichting Electronic highway Platform Nederland (EPN). waarde van bits en bytes ligt in het gebruik en niet in het bezit ervan. Bedrijven kunnen hierbij een handje helpen en tegelijkertijd een centje bijverdienen. Zorg voor goede verdienmodellen met digitale producten. Maak muziek, speelfilms, boeken, kranten en tijdschriften direct na verschijnen mondiaal online beschikbaar. Als stream welteverstaan, niet om te downloaden! Het doet mij pijn als een uitgeverij de ipad ontdekt en vervolgens de klant de mogelijkheid biedt om hun kranten, tijdschriften en boeken te downloaden voor de ipad. Dan heb je er dus echt niets van begrepen! Stel alles als digitale gegevensstroom beschikbaar voor je klanten. Dan is het illegale downloaden ook meteen de deur uit. COLUMN. VNSG Magazine aug/10 11

12 Succesvol uitbesteden vraagt Hans van der Stelt Uitbesteden is niet alleen een thema in het bedrijfsleven. Ook bij de overheid is dit inmiddels normaal gebruik en is er zelfs een aantal grote, in het oog springende initiatieven zoals P-Direkt en EBF. Wij vroegen ons af hoe deze initiatieven tot stand komen. Ligt hier een breed gedragen overheidsbeleid aan ten grondslag? Of ontstaan ze op andere wijze? Hans van der Stelt, CIO bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, doet uit de doeken hoe zijn ministerie hier mee omgaat en welke trends hij ziet bij de rijksoverheid. Interview Dirk-Jan Schenk en Martin Putters Tekst en fotografie Martin Putters Hans van der Stelt is directeur bedrijfsvoering, organisatie en informatiebeleid bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervult in die hoedanigheid ook de rol van CIO. Deze rol is bij ieder departement ingericht op basis van een kabinetsbesluit om de sturing op informatievoorziening en ICT binnen de rijksoverheid te verstevigen. Om tot meer afstemming te komen tussen de verschillende ministeries is het overlegorgaan ICCIO (Interdepartementale Commissie van CIO s) onder leiding van CIO Rijk Maarten Hillenaar ingesteld. Gemeenschappelijke visie Van der Stelt schept snel duidelijkheid over de vraag of er sprake is van een centraal beleid om meer samen te werken en gezamenlijk uit te besteden op het gebied van de informatievoorziening. In de praktijk is dat wel het geval, ook al zijn er geen vaste richtlijnen voor. In het verleden was autonomie van departementen vaak het uitgangspunt en werd er snel geschermd met de individuele ministeriële verantwoordelijkheid als argument om niet te hoeven samenwerken. Dit samenwerken wordt nu juist veel meer aangejaagd, door het DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van BZK, maar ook door de departementen zelf. Dit gebeurt op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld op het niveau van plaatsvervangend secretarisgeneraal (psg), maar ook het ICCIO speelt hier een belangrijke rol in. Van der Stelt: Op onze agenda staan zaken als: hoe gaan we om met ERP, hoe kunnen we het leveranciersmanagement inrichten en hoe gaan we om met de SAPpen, Oracles en Microsofts van deze wereld? Juist door deze discussies ontstaat er iets als een gemeenschappelijke visie op de 12 VNSG Magazine aug/10

13 om goed opdrachtgeverschap informatievoorziening van het rijk en worden ideeën geboren over gebieden waarop we kunnen samenwerken. En ja, soms kan dat gaan over een gezamenlijke systeemkeuze voor verschillende onderdelen van de rijksoverheid. Wel of niet uitbesteden? Momenteel zijn er verschillende grote voorbeelden van samenwerking tussen meerdere departementen waarbij gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk platform. Eén ervan is P-Direkt, een shared service centre HRM voor twaalf ministeries. Een ander voorbeeld is EBF (Elektronisch Bestellen en Factureren), waarbij ministeries een gezamenlijk inkoopportaal gebruiken als toegangspoort voor leveranciers en om de operationele inkoopprocessen te ondersteunen. Hans van der Stelt hierover: We maken onderscheid tussen in- en uitbesteden. Inbesteden betreft het elders binnen de overheid beleggen van bepaalde activiteiten. Bij uitbesteden wordt de markt gevraagd om werkzaamheden over te nemen. Besparen op kosten is het voornaamste criterium om te besluiten tot uitbesteden over te gaan. Er is een trend zichtbaar om commodities, zaken waarmee ieder ministerie te maken heeft, zoveel mogelijk op dezelfde manier op te pakken en niet op dertien verschillende plaatsen het wiel uit te vinden. Overigens kun je er vanuit oogpunt van kostengedrevenheid ook voor kiezen om op een bepaald gebied juist niet mee te doen. Bijvoorbeeld omdat er recent al investeringen in zijn gedaan, omdat het niet past bij keuzes die gemaakt zijn op andere gebieden of omdat implementaties een te zware hypotheek leggen op het verandervermogen van de organisatie. Andere factoren die worden meegewogen bij uitbestedingsbeslissingen zijn risico s, beschikbare functionaliteit en of er sprake is van proven technology. Het uitgangspunt is: als de markt het beter en goedkoper kan, dan moet je het niet zelf gaan doen. Koppelvlakken Een belangrijke vraag bij samenwerking, of het nu gaat om in- of uitbesteden, betreft de systeemkeuze. Van der Stelt: In zijn algemeenheid moet je uitkijken om alles in één systeem te willen persen. Ik geloof meer in de interoperabiliteit van systemen, vooral ook omdat het vaak om complexe materie gaat. Wil je alles in één systeem of wil je meerdere systemen die op een goede manier met elkaar kunnen praten op basis van standaardisatie van de koppelvlakken? Dat laatste is vaak een verstandiger strategie dan je ziel en zaligheid te verkopen aan één systeem of aan één leverancier. Vanuit het oogpunt van ERP is dit een interessant thema. Het voordeel van één systeem is dat alles geïntegreerd is. Als je verschillende processen in verschillende systemen onderbrengt heb je meer koppelvlakken nodig, wat kostenverhogend werkt bij ontwikkeling en beheer. Van der Stelt hierover: Dat is één van de afwegingen die je moet maken. Ben je er altijd mee geholpen als je alles in één systeem onderbrengt? Het is wellicht prima voor je operationele bedrijfsvoering, maar als je het ook wilt gebruiken voor je primaire proces is dat nog maar de vraag. Het hangt er ook vanaf in welke bestuurlijke setting je opereert. Als je met een aantal partijen samenwerkt die zeggen dat ze prima met SAP voor P-Direkt uit de voeten kunnen dan is er niets aan de hand. Als je werkt met processen waarbij de verschillende partijen gebruik maken van verschillende systemen dan is het de vraag waar je voor gaat. Dan is de standaardisatie op de koppelvlakken een betere strategie dan te streven naar één systeem. Goed opdrachtgeverschap Hier brengt Hans van der Stelt het gesprek terug op de rol van de Interdepartementale Commissie van CIO s: Eigenlijk willen we zoveel mogelijk voorkomen dat we praten over systeemkeuzes. Het debat moet op een strategischer niveau plaatsvinden: aanbestedingen moeten meer gericht zijn op behoeften dan op producten. Daar zijn we nog niet, maar dat is in ieder geval de bedoeling. Vooral scherp maken op welke wijze we onze processen ondersteund willen hebben en naar welke type diensten we op zoek zijn. En op die manier het bedrijfsleven uitdagen om met oplossingen te komen. Dit staat nog in de kinderschoenen. Het veronderstelt dat je heel goed weet wat je wilt en wat er in technische zin wel of niet kan. Door er op die manier naar te kijken, maak je jezelf in ieder geval een betere opdrachtgever. En goed opdrachtgeverschap is de basis voor succesvol uitbesteden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is één van de dertien ministeries die samen de rijksoverheid vormen. Het ministerie bestaat uit de beleidsdirecties en stafdiensten en de agentschappen Rijkswaterstaat, Inspectie Verkeer en Waterstaat en KNMI. Verkeer en Waterstaat zorgt dat de fysieke basis, het fundament van Nederland, solide is en dat wij ons vlot kunnen verplaatsen, zodat wij hier veilig kunnen leven en werken. Verkeer en Waterstaat draagt daarmee bij aan een dynamische en duurzame samenleving. Het motto van het departement luidt: Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. VNSG Magazine aug/10 13

14 10 vragen aan... VNSG-voorzitter Tonnie van der Horst is in februari van dit jaar ook voorzitter geworden van SUGEN, het internationale samenwerkingsverband van SAPgebruikersverenigingen. Tonnie speelde bij SUGEN (SAP User Group Executive Network) een belangrijke rol in de onderhandelingen over de Enterprise Support-kwestie. Hij heeft als voorzitter heldere ideeën over de wisselwerking tussen lokale en internationale belangenvertegenwoordiging. Tonnie van der Horst Voorzitter VNSG en SUGEN Interview Dirk-Jan Schenk Tekst Freek Blankena 1 Wie zijn eigenlijk de leden van SUGEN? Het zijn inmiddels 13 gebruikersverenigingen van een regio of een land, zoals DSAG voor Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, ASUG voor de VS en Canada en VNSG voor Nederland en een deel van België. Het zijn alle significante verenigingen die een bepaalde volwassenheid hebben om zinvol in internationaal verband te kunnen acteren. In SUGEN zijn alleen bestuursleden van een gebruikersvereniging afgevaardigd die bij eindgebruikers werken, dus geen consultants of system integrators. Voor individuele multinationals is het niet zinvol in SUGEN te participeren. Wat we op overkoepelend niveau doen raakt immers niet de individuele bedrijven. De mensen die in de organisatie actief zijn werken wel bij grote SAP-klanten, dus ze oefenen op die manier toch invloed uit. 2 Hoe bepaalt SUGEN waar het zich mee bezig houdt? De onderwerpen zijn door het collectief van de verenigingen op het prioriteitenlijstje gezet. Aan het begin is ervoor gekozen om maximaal drie onderwerpen charters te hebben, om daarin een verschil te kunnen maken: user adoption, enterprise support en de technology roadmap, dus de voorwaartse visie op de SAPoplossingen. Nu we het bestuur hebben uitgebreid van drie naar vijf leden, hebben we er een charter aan toegevoegd: het gebruik van BusinessObjects. Je ziet veel cultuurverschillen, maar met elkaar moet je zorgen dat je het meeste vermogen op de weg zet. 3 Heeft uw voorzitterschap te maken met de Enterprise Supportkwestie? Dat was inderdaad wel een beetje de opstap. Het werd door bijvoorbeeld de Amerikanen wel handig gevonden dat er een diplomaat was die gewoon bleef zitten als Leo Apotheker boos werd, iemand die zei vanuit gebruikersperspectief kan ik dat verhaal niet uitleggen. Dat moet je wel redelijk rustig kunnen doen en ik denk dat ik zo iemand ben. Ik heb me wel eens verbaasd over de hardheid van 14 VNSG Magazine aug/10

15 de confrontatie tussen DSAG en SAP. Ik denk ook dat SAP zichzelf met Apothekers aftreden heeft gered. Het is een heilloze weg te proberen zo n ruzie met je klanten te winnen, zeker als ze ondanks de vendor lock-in dreigen weg te lopen. 4 Wat merken VNSGleden van wat SUGEN doet? De laatste jaren hebben we steevast een bestuurslid of een (co-)ceo als spreker gehad op ons eigen event. We kunnen meer spraakmakende sprekers van SAP contracteren. Dat is dankzij het feit dat we gemakkelijker toegang hebben, dankzij het functioneren van het netwerk. En de Nederlandse klanten hebben wel gezien dat ze hun VNSG-contributie voor de komende 40 jaar hebben terugverdiend middels een betere deal met SAP over Enterprise Support. 5 Zijn de bestaande industry councils relevant voor SUGEN? De gedachte van een industry council is dat ze met name architectonisch-bestuurlijke feedback over een bepaalde bedrijfstak geven aan SAP. Ik kan me voorstellen dat we verbindingen met die councils krijgen, maar nu nog niet. SAP zit in zo n 25 branches. Het zou een ongelooflijke verbreding van de organisatorische scope van SUGEN zijn als je die erbij pakt. Goed is wel dat de lokale focusgroepen vaak onderling contact hebben met collega s in andere landen. Bij de focusgroep Process Integration hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. SAP was erg blij dat ze gebundelde feedback kregen van een aantal gebruikersgroepen. 7 Is er een spanning tussen de centrale aanpak van SAP en de lokale insteek van gebruikersgroepen? Voor de lokale kantoren van SAP is hun verkoopfunctie hun bestaansreden. Dat betekent dat dingen als support en licenties niet hun primaire aandacht hebben. Maar op globaal niveau speelt dat wel degelijk en SAP is er natuurlijk bij gebaat dat de adoptiegraad wordt vergroot. Dus er is een onderscheid tussen waar men lokaal aandacht aan geeft en wat globaal belangrijk wordt gevonden. Ik denk dat wij als VNSG veel baat kunnen hebben bij die combinatie. SAP vindt het wel prettig om op enig moment met een aantal mensen te praten die de gebruikers internationaal vertegenwoordigen en die ook een overzicht vanuit het gebruikersperspectief houden. 8 SUGEN neemt dus niet tezijnertijd de plek van de VNSG in? Nee. Ik trek wel eens de parallel met mijn werkgever, de Rabobank. Die bestaat ook als coöperatie. We zijn een centrale organisatie die lokale banken faciliteert en uiteindelijk zijn die lokale banken onze aandeelhouders en onze stakeholders. We hebben niet de ambitie als Rabobank Nederland om die lokale banken te gaan vervangen. Zij zijn de connectie met onze klantenbasis. Een internationaal netwerk als SUGEN kan alleen functioneren als de lokale inbedding in orde is en dat is juist wat de VNSG doet. 9 Zoekt SUGEN als belangenvertegenwoordiger het conflict op? Je kunt wel een periode hebben waarin je lijnrecht tegenover elkaar staat, maar in zijn ultieme vorm is dat geen status die je langere tijd wilt handhaven. Wanneer wij opkomen voor het belang van de gebruikersverenigingen op een duidelijke en afgewogen manier, kunnen we SAP bewegen in de richting die voor die gebruikers goed is en daardoor is het ook goed voor SAP. De stevige wisselwerking staat uiteindelijk in dienst van de kracht van het netwerk en het vergroten van de toegevoegde waarde die bedrijven kunnen genereren met de SAP-software. 10 Wat voorziet u als toekomstige ontwikkelingen bij SUGEN? We gaan een discussie starten over SAP s licentiemodel. Een aantal bedrijven binnen VNSG en ook internationaal vindt het licentiemodel onwerkbaar geworden. Co-CEO Bill McDermott wilde daarover wel in gesprek. In eerste instantie kwam er iemand van SAP om uit te leggen hoe het in elkaar zit, maar het gaat ons er juist om dat het onwerkbaar is. We kunnen de business cases er niet meer mee rond krijgen. Ik denk dat het bestaande model qua toeters en bellen wel is uitgerekt tot het uiterste. 6 Kunnen VNSG en SUGEN conflicterende belangen hebben? Die kans is niet zo groot, maar het kan in principe wel. Het zou kunnen dat er op enig moment in het internationale speelveld iets heel erg belangrijk is wat in Nederland helemaal niet speelt. Stel bijvoorbeeld dat we om de internationale activiteiten op een hoger plan te tillen, besluiten om de verenigingen naar rato van hun ledental SUGEN te laten financieren. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de VNSG nee zegt en een stuk of acht andere groepen ja. VNSG Magazine aug/10 15

16 Compass Group kiest voor kracht, flexibiliteit en balans Kracht, flexibiliteit en balans, daar gaat het om. Compass Group Nederland is een toonaangevende speler op het gebied van food- en supportservices. Compass koos als eerste facilitair dienstverlener ter wereld voor de brede retailfunctionaliteit van SAP om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. De organisatie zette al eerder SAP Financials in voor de financieel-administratieve processen. Nu kan Compass ook op operationele processen als inkoop, voorraadbeheer en margebepaling sturen, waardoor de efficiency én de winstgevendheid van de organisatie ingrijpend verbeteren. Hierdoor verdient Compass de investering in SAP for Retail binnen afzienbare termijn terug. Bekijk de fotoreportage in dit VNSG magazine. Bent u ook op zoek naar balans, kracht en flexibiliteit en een oplossing die uw concurrerend vermogen vergroot? Ga dan naar of mail GOUDSBLOEMVALLEI MJ S-HERTOGENBOSCH POSTBUS AT S-HERTOGENBOSCH T. +31 (0) F. +31 (0) E. 16 VNSG Magazine aug/10

17 TIPS&TRICKS Heeft u een vraag uit de praktijk waarop u graag een antwoord wilt krijgen in deze rubriek? Stuur uw vraag naar o.v.v. Vraag Tips & Tricks Rob Veenstra CRM/SRM Exporteer rapporten naar een ZIP-bestand Superp U kent dat wel. Een gebruiker heeft een batch programma laten draaien en wil de uitvoer op zijn computer hebben. En stel dat die gebruiker meerdere rapporten heeft. Het zou dan handig zijn om de rapporten bij de gebruiker af te leveren in een compact bestand. Het SAP-systeem heeft hiervoor een handig object, waarmee u in staat bent om bestanden in een ZIP-bestand af te leveren. De programmeerdetails voor het gebruik van de SAP ZIP-mogelijkheid vindt u in de uitgebreide beschrijving van deze tip. Toegang to SM37 CSI In veel gevallen hebben SAP-gebruikers toegang tot SM37 om een overzicht te krijgen van uitgevoerde jobs. Indien deze toegang wordt gecombineerd met rechten om eigen jobs te kunnen vrijgeven, kan de gebruiker tevens de gemaakte jobs aanpassen en hierin een groot aantal programma s uitvoeren. Bij toekenning Johan Amsing Sander van de Wijngaart Workflow ABAP Web aanlogscherm NL for Business Bij het starten van een WebDynpro ABAP of een BSP wordt vaak een aanlogscherm getoond. Dit scherm lijkt statisch maar is volledig configureerbaar in mogelijkheden en layout. Deze tip beschrijft de mogelijkheden en hoe deze configuraties gedaan kunnen worden. PLM van ruime rechten op de objecten S_BTCH_ JOB en S_BTCH_NAM kan dit zelfs leiden tot toegangsrechten vergelijkbaar met SAP_ALL. De beste wijze om dit risico af te dekken, wordt nader uitgelegd op de website. Ga naar > Magazine > Tips & Tricks voor meer details. Workflow extended notifications Avelon Binnen SAP workflow vormen wachttijden van taken in de workflow inbox meestal een groot deel van de totale doorlooptijd van een proces. Deze wachttijden kunnen drastisch gereduceerd worden via het versturen van notificatie s. Deze kan naast een Uiteraard moet het scherm een aantal velden bevatten, te veel weglaten heeft soms ongewenste bijwerkingen. Als het aanlogscherm alleen vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord, is het de gebruiker niet duidelijk op welk systeem hij/zij aanlogt. Verder wordt stilgestaan bij de centrale configuratie van de layout en hoe je deze per applicatie specifiek kan maken. GOS maakt het leven aangenamer Magnus GOS staat voor Generieke Object Services. Het GOS bestaat uit services die in bijna elke transactie in SAP beschikbaar zijn. SAP heeft een aantal generieke services gedefinieerd Werner van Haelst Security & Control/GRC link naar de (web) workflow inbox ook een werkinstructie bevatten. Het nieuwste SAPmechanisme voor het versturen van notificaties heet extended notifications. Meer informatie over SAP extended notifications is terug te vinden via -> Magazine -> Tips & Tricks -> Workflow. Technologie & Integratie Leon Boeijen die u standaard kunt gebruiken. Maar u kunt ook zelf services toevoegen, waardoor u het gebruik en het beheer van SAP aanzienlijk kunt vereenvoudigen. Een aantal voorbeelden zal in deze tip nader worden toegelicht. VNSG Magazine aug/10 17

18 Dare, Share, Care en No Hot Air Interview Rob van der Marck Tekst Gertjan Harberink Fotografie MVO Nederland Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit in de lift. Dat is mede te danken aan de niet aflatende inzet van MVO Nederland, de belangrijkste aanjager van verantwoord ondernemen in Nederland. VNSG Magazine sprak met Willem Lageweg, directeur van deze organisatie. Zijn motto: dare, share, care en no hot air. In het hart van Utrecht, op een steenworp afstand van Utrecht CS, bevindt zich de MVO-motor van het land. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is opgericht om bewust ondernemen tussen de oren te krijgen bij het Nederlandse bedrijfsleven. Kartrekker, overtuigd MVOambassadeur en directeur van MVO Nederland is Willem Lageweg (1951). MVO Nederland is een Willem Lageweg, directeur MVO Nederland netwerkorganisatie. We zijn uitstekend gekwalificeerd om bedrijven die concreet aan de slag willen met MVO op weg te helpen door ze te koppelen aan de juiste partijen. Directeur Lageweg is de juiste man op de juiste plaats. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in al zijn verschijningsvormen loopt als een rode draad door zijn leven. Als directeur communicatie bij de Rabobank introduceerde hij het MVO-denken bij deze bank. Lageweg zit ook in het bestuur van het multiculturele instituut Forum. Je moet dingen doen die bij je passen. Het Triple P-denken zit in mij, zegt hij zelf. Ik ben een boerenzoon, dat heeft er absoluut mee te maken. Respect voor de omgeving is me met de paplepel ingegoten. Integrale visie MVO staat voor een integrale visie op alle aspecten van het ondernemerschap. MVO wordt gedefinieerd door de drie P s People, Planet en Profit in combinatie met transparantie en dialoog. De eerste P staat voor People. Onder die P vallen niet alleen de mensen die in de eigen organisatie werken, maar ook mensen in de toeleveringsketen en mensen die beïnvloed worden door de organisatie. Een MVO-geörienteerd bedrijf gaat bewust om met al deze aspecten. Als bedrijf zou je bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in de manier waarop je omgaat met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, stelt Lageweg. Ik ken voorbeelden van bedrijven die repeterend en nauwkeurig testwerk graag laten doen door mensen met een autistische afwijking. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Dit 18 VNSG Magazine aug/10

19 denken past in de nieuwe tendens waarin we kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Je kunt MVO introduceren binnen alle belangrijke gebieden in een organisatie, van HR tot marketing. We vinden dat elke ondernemer op de een of andere manier met MVO bezig moet zijn. Terugverdienen De tweede P staat voor Planet en gaat onder meer over de grondstoffen die organisaties voor hun productieproces gebruiken. En natuurlijk over zaken als vervuiling en energie. De derde P tenslotte staat voor Profit. Die P is niet te onderschatten als het over maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat. Sterker nog, geld verdienen is cruciaal om MVO aan te laten slaan bij ondernemers. Uiteindelijk moet je er wel iets aan overhouden, aldus Lageweg. En te verdienen valt er genoeg, gelukkig. Want een goed MVO-beleid verdient zichzelf terug, maar biedt ook interessante kansen voor nieuwe omzet. Lageweg: MVO kan je onderneming een boost geven. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die MVO omarmen significant beter presteren. Daardoor gaan bedrijven anders denken. Grote maatschappelijke vraagstukken geven je de kans om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of je op een positieve manier te onderscheiden. Dat vereist echter wel een MVO-beleid dat écht gedragen wordt door de organisatie en meer is dan een marketingtrucje (greenwashing). Daarom bestaat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor MVO Nederland naast de drie P s ook uit de peilers transparantie en dialoog. Je moet MVO meetbaar en inzichtelijk maken, vindt Lageweg. Laat zien wat je doet. Dat betekent ook dat je je kwetsbaar op moet stellen. MVO-georiënteerde bedrijven laten ook zien wat ze nog niet op orde hebben en waar ze nog stappen kunnen maken. En ze durven hierover de dialoog aan te gaan met hun stakeholders. Lageweg sluit niet uit dat organisaties in de toekomst afgerekend worden op hun Maatschappelijk Resultaat, het verschil tussen het nettoresultaat en de Cost of Planet van hun carbon footprint. Dat is helemaal niet ondenkbaar. Grote beleggers vragen zich bijvoorbeeld steeds vaker af wat de CO 2 -kosten zijn van de bedrijven waarin ze beleggen. De financiële wereld is zich al aan het voorbereiden op dit soort waarderingsmethoden. Koplopers Een goed MVO-beleid kan de financiële situatie versterken. Wij signaleren dat bedrijven die structureel met People en Planet bezig zijn, koploper zijn in hun branche, aldus Lageweg. Het MVOdenken stimuleert de ontwikkeling van nieuwe diensten, biedt een nieuwe USP op marketinggebied en opent de deur naar nieuwe klanten. Voorbeelden van de groeiende impact die MVO heeft, zijn er te over. Groene conferentiecentra, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, krijgen een Green Key label. Steeds meer bedrijven baseren hun keuze voor een conferentiecentrum niet meer alleen op prijs, locatie en faciliteiten maar nemen ook dat Green Key keurmerk mee in hun overwegingen. Bierproducent Gulpener wint marktaandeel met klimaatneutraal bier in een overvolle markt sinds ze hun productieproces meer volgens MVO-principes zijn gaan inrichten. Lageweg schudt de voorbeelden uit z n mouw. Gepassioneerd rijgt hij namen en initiatieven aan elkaar. Van cradle-tocradle bij tapijtfabriek Desso, het succes van Triodos, de opkomst van milieuvriendelijke drukinkten en het belang van kweekvis. De rol van IT De rol die IT in dit geheel speelt, is niet te onderschatten. De in de hardware gebruikte materialen hebben behoorlijk wat impact op het milieu, net als het energieverbruik van de apparatuur. De ITbedrijven onderkennen dit en ondernemen actie. Kijk maar naar het miljard dat IBM (Big Blue) investeert om te zorgen dat haar producten energie-efficiënter worden (Big Green). Ook SAP heeft als belangrijke speler in de softwaremarkt een voorbeeldrol en draagt groen steeds hoger in het vaandel. Dat blijkt onder meer uit het aanstellen van Peter Graf als Chief Sustainability Officer. Als groen geweten van de organisatie bewaakt hij de sustainability van de organisatie. Daar stopt zijn rol niet, want als Executive Vice President of Sustainability Solutions is hij ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van oplossingen waarmee SAP-klanten hun voordeel kunnen doen op verschillende MVOaspecten. IT speelt een enorm belangrijke rol, bevestigt Lageweg. Denk bijvoorbeeld aan het milieuvoordeel van E-facturatie. Daarnaast hebben organisaties tools nodig om MVO meetbaar te maken en betere inzichten te krijgen in MVO-vraagstukken. Op termijn moet je in staat zijn om een product in al zijn onderdelen te ontleden en te bepalen wat de carbon footprint hiervan is. No Hot Air Wat moet een organisatie doen om een succes van MVO te maken? Het advies van Lageweg is helder: Dare, Share, Care en No Hot Air. Dare staat voor doen. Je kunt op elk moment beginnen. Begin bijvoorbeeld met de manier waarop je inkoopt. Er is steeds meer mogelijk. Share staat voor het delen van kennis. Leer van anderen en deel je resultaten, doceert Lageweg. Care, gaat hij verder, staat voor de zorg die je moet dragen voor mens en milieu. En No Hot Air betekent dat je geen gebakken lucht moet verkopen. Authenticiteit telt. Kijk naar de cirkel van invloed die je hebt. Wie ben ik? Wat kan ik doen? Begin gerust klein, je hoeft de wereldproblemen niet op te lossen. Maar je hebt altijd de keuze. Kijk voor allerlei praktische informatie over MVO op MVO binnen de VNSG Wat is de stand van zaken op het gebied van MVO bij de VNSG zelf? We moeten eerlijk toegeven dat we geen koploper zijn. Maar er zijn genoeg mogelijkheden die we concreet kunnen oppakken: focusgroepbijeenkomsten via websessies minder papier produceren een duurzaam VNSG Congres En de VNSG draagt ook Werk Eens Voor Een Ander (WEVEA) een warm hart toe. Consultants die een vrije dag opnemen, maar toch gewoon gaan werken bij de klant. De omzet van die dag gaat dan naar een goed doel en dat tikt aan. Kijk op voor meer informatie. VNSG Magazine aug/10 19

20 Louwman & Parqui professionaliseert haar testproces om te blijven Het goed functioneren van SAP is van groot belang voor de continuïteit van de business bij Louwman & Parqui. Door deze directe afhankelijkheid en door steeds verder toenemende complexiteit van het SAP-landschap, verdient het testproces extra aandacht. Ondersteund door PTWEE, specialist in testen van SAP, is Louwman & Parqui in 2009 gestart met het professionaliseren van haar testproces. V.l.n.r. Jannis de Koeijer, Frank Paymans en Ad Vermeulen INTERVIEW, TEKST EN FOTOGRAFIE Bas van der Poel Natuurlijk testen we wijzigingen in SAP uitvoerig voordat we ze doorzetten naar onze productieomgeving, zegt Ad Vermeulen, IT Manager bij Louwman & Parqui. We zagen echter dat onze testmethodiek steeds verder onder druk kwam te staan. Zaken als goede testscripts en testdata zijn immers niet altijd even eenvoudig te verkrijgen. Maar ook de groeiende complexiteit van de SAP-omgeving stemde ons tot nadenken. Als importeur van Toyota en Lexus wilden we hoe dan ook voorkomen dat we onze hoge kwaliteitsstandaard in de toekomst los zouden moeten laten. Een professioneel, gestructureerd testproces is voor Louwman & Parqui immers van groot belang om in control te blijven. Vorig jaar zijn we gestart met het stapsgewijs vergroten van onze testvolwassenheid. We hebben een groot aantal verbeteringen doorgevoerd en dat leidt tot goede resultaten. Een mooi voorbeeld is de nieuwe SAP CRM release waarmee we in het Pinksterweekend live zijn gegaan. Er zijn geen noemenswaardige problemen geweest na het live gaan. Dit was voor een groot deel te danken aan een goede teststrategie, een gestructureerd testproces en een goede set van testscripts en testscenario s. Hoe te beginnen? In het verleden werden bij Louwman & Parqui vaker initiatieven genomen om het testproces te verbeteren. Dat leverde doorgaans niet voldoende op waardoor medewerkers uiteindelijk toch weer in oude Ons Testproces is aanzienlijk verbeterd en dat levert direct voordelen op. Ad Vermeulen, IT Manager Louwman & Parqui Het Borgen van onze nieuwe werkwijze binnen de organisatie verloopt succesvol. Jannis de Koeijer, Business-IT Consultant Louwman & Parqui Een testmethodiek wordt niet op de letter gevolgd maar pragmatisch toegepast. Frank Paymans, Adviseur (SAP) testen PTWEE B.V. 20 VNSG Magazine aug/10

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine oktober 2010 jaargang 14 nummer 4 www.vnsg.nl sap en het MkB Een af en toe lastige, maar toch vooral waardevolle relatie Pagina 18 Business suite 7 Visie

Nadere informatie

Van Riel kiest voor zekerheid en continuïteit

Van Riel kiest voor zekerheid en continuïteit Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine mei 2010 jaargang 14 nummer 2 www.vnsg.nl Van Riel kiest voor zekerheid en continuïteit pagina 8 SOA en beheer in 10 vragen SAP NetWeaver MDM bij TNT

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, editie 2009 Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? SAP CRM nu wel geschikt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag (Cl)out(d)sourcing, prepare for change Impressie van de dag Inhoudsopgave 3 Voorwoord door Eric Wesselman 4 Inleiding Cloud 6 Interview Karel van Tuijl, Philips 8 Interview Patrick van den Hurk, IBM Pon_nl

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie