Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement"

Transcriptie

1 Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

2 2

3 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden genoeg om over een slimme organisatie van uw informatievoorziening na te denken. Afgestemd op úw business. Een goed werkend business informatiemanagement inrichten is niet eenvoudig. U loopt ongetwijfeld tegen de volgende vragen aan: Wat is belangrijk? Waar moeten we ons op richten? Hoe kunnen we professionaliseren? Hoe positioneren we business informatiemanagement (beter)? Hoe haken we de business aan en wie moet welk mandaat hebben? Het antwoord op de vraag hoe u uw business informatiemanagement naar een hoog of hoger niveau tilt, is niet eenduidig te geven. Dit hangt af van uw situatie. Maar we kunnen u wél vertellen welke oplossingen er zijn. En we geven u graag onze belangrijkste tips mee: Laat uw business leidend zijn. Richt uw processen niet helemaal opnieuw in. Focus op het resultaat. Stem belangen af. Meer hierover leest u in dit boekje. Heeft u uw business informatiemanagement al op orde? Dan dagen wij u graag uit om in dit boekje verbetertips te ontdekken. 3

4 Inhoudsopgave Wat leest u in dit boekje? 1. De struikelblokken meerdere en grotere belangen 5 2. De oplossing sturen en schakelen 6 3. De voordelen soepeler en beter 9 4. De start voorwaarden en tips De aanpak inrichten en verbeteren Onze bril advies én praktijk Meer informatie contact en literatuur 22 4

5 1. De struikelblokken: meerdere en grotere belangen Staat uw primaire proces helemaal stil als de informatievoorziening niet goed stroomt? Klikt het niet goed tussen uw IT-afdeling of uw IT-leverancier en de salesafdeling, omdat ze andere prioriteiten hebben? Is er geen duidelijke en eenduidige aansturing van IT? Dat is niet zo vreemd. Veel organisaties lopen hier tegenaan. IT is bedrijfskritisch Vaak bepalen leveranciers wat de mogelijkheden van IT zijn, terwijl de business zelf moet aangeven wat zij wensen of eisen op IT-gebied. Organisaties worden namelijk steeds afhankelijker van automatisering. Als de IT eruit ligt en daarmee de informatievoorziening stilstaat, dan liggen al snel delen van uw primaire proces stil. Door dit toegenomen belang van informatievoorziening, wordt sturing vanuit de business steeds belangrijker. IT kan de prioriteiten niet bepalen Een IT-afdeling heeft vaak onvoldoende kennis van de business. Welk probleem moet het eerst opgelost worden? Welke systemen moeten gekoppeld worden bij een fusie? Die beslissing kan de IT- afdeling niet nemen. Dit zou de business moeten doen. Maar wie dan? IT lijkt vooral een kostenpost IT wordt binnen de organisatie gezien als een noodzakelijk kwaad, dat drukt op de balans. Terwijl IT juist een investering moet zijn, een business enabler, waarvan de meeropbrengsten ruim opwegen tegen de kosten. IT is een remmende factor Veel applicaties zijn niet meer van deze tijd en niet meer toekomstvast. Ze zijn wel eenduidig opgezet, maar in de loop der jaren is er veel onderhoud geweest en steeds meer aan vast gebouwd. Met als gevolg: een lappendeken waarvan de grenzen bereikt zijn. Bovendien missen veel applicaties een moderne uitstraling, kunnen we ze vaak niet ontsluiten via het internet en hinderen ze ons bij vernieuwingen van de infrastructuur. IT heeft andere belangen IT-medewerkers en businessmanagers hebben andere belangen. Dat kan wel eens wringen. Terwijl een IT-er zich focust op technische oplossingen, structuren en blauwdrukken, moet een businessmanager rekening houden met zijn medewerkers, bedrijfsdoelstellingen, marktveranderingen of bijvoorbeeld een fusie. 5

6 2. De oplossing: sturen en schakelen Als de informatievoorziening voor uw organisatie bedrijfskritisch is, is het belangrijk om deze vanuit de business aan te sturen. Dat betekent: niet afwachten welke mogelijkheden uw leverancier(s) aanbieden, maar de business zélf laten aangeven wat nodig is. We raden u aan om een professioneel business informatiemanagement in te richten, als schakel tussen business en IT. Business informatiemanagement, wat is dat precies? Een definitie van business informatiemanagement: vormgeven en optimaliseren van informatievoorziening binnen organisaties. Dit houdt in: ondersteuning van de gebruikers, sturing, vormgeving, aanpassing, instandhouding en bewaking van de werking ervan. De business bepaalt de informatiebehoefte op basis van de vraag wie doet wat op welk moment en waarom? De techniek staat niet centraal; het gaat juist om de bedrijfsmatige kant en het logische gebruik van de informatievoorziening. De plek van business informatiemanagement Geautomatiseerde informatievoorziening sturen we aan vanuit business informatiemanagement, infrastructuurmanagement en applicatiemanagement. Aan de vraagzijde staat het business informatiemanagement, aan de aanbodzijde staan de IT-dienstverleners: Het infrastructuurmanagement houdt zich bezig met beheren en vernieuwen van infrastructuur en met het in de lucht houden van programmatuur en de aansturing van de verwerking. De infrastructuur zijn alle apparatuur, de netwerken, de communicatie-infrastructuur en de besturingsprogrammatuur. Functies zijn bijvoorbeeld systeembeheerder, helpdeskmedewerker of security officer. Het applicatiemanagement houdt zich bezig met beheren, onderhouden of integreren van de software (applicaties) en de gegevensstructuren. Functies zijn bijvoorbeeld ontwerper, programmeur of tester. 6

7 Een business informatiemanager, wat doet hij of zij? Een business informatiemanager hoort bij een businessafdeling en stuurt van daaruit de IT-afdeling, applicatiebeheerders of externe IT-leveranciers aan. Een goede business informatiemanager maakt gebruik van de kennis van business én IT om tot goede oplossingen te komen en dicht de kloof tussen beide functiegebieden. IT ers moeten weten wat de business wil. Net als bij een huis, moet iedereen - van aannemer tot bouwvakker - de wensen van bewoners kennen om een droomhuis te kunnen bouwen Zijn (of haar) taken zijn: aansturen van de (instandhouding van de) informatievoorziening; bepalen en bewaken van het IT-budget; verzorgen van prioriteitsstelling van IT; maken van langetermijnbeleid voor de informatievoorziening; ondersteunen van gebruikers van applicaties; bewaken van de dienstverlening. De business informatiemanager moet ervoor zorgen dat IT-beheerders en IT-ontwikkelaars de juiste opdrachten krijgen en begrijpen waarom ze deze krijgen. Dat betekent dat de business informatiemanager IT op de hoogte houdt van de veranderende doelen en wensen van de organisatie en bijvoorbeeld de veranderende wetgeving. Andersom moet een business informatiemanager de mogelijkheden van IT kennen, zodat hij of zij de juiste vragen kan stellen. Als zij elkaar beter begrijpen, kan de business informatiemanager een betere opdracht geven en de IT er betere applicaties bouwen. 7

8 Model 1: Wat is de plek van business informatiemanagement? Vraagzijde Aanbodzijde Management Gebruikers Business informatie management Infrastructuur management Applicatie management IT - infrastructuur Rekencentrum Exploitatieperspectief Technisch beheer en exploitatie Economy of scale Operational exellence Applicaties Onderhoudsperspectief Applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing Operational excellence Customer intimacy Informatievoorziening Gebruiksperspectief Systeemeigenaar Functioneel beheer en informatiemanagement Customer intimacy Best buy 8

9 3. De voordelen: soepeler en beter Het inrichten en/of professionaliseren van business informatiemanagement leidt ertoe dat uw bedrijf soepeler loopt, om verschillende redenen: Uw business wordt beter ondersteund en mogelijk gemaakt door een goed lopende informatievoorziening. U slaat een brug tussen de kansen en mogelijkheden van IT en de wensen en eisen vanuit de business. Uw applicaties blijven beter toegespitst op uw bedrijfsdoelen. U bespaart kosten, omdat u bestelt waar behoefte aan is en ontvangt wat u gevraagd heeft. U kunt verschillende belangen van de business beter afwegen en uw in- en externe leveranciers eenduidig aansturen. U maakt bewuste keuzes ten aanzien van uw leveranciers: wat verwacht ik van mijn leverancier, hoe zie ik de samenwerking, wat vindt ik wel belangrijk, wat niet. U kunt uw eindgebruikers beter ondersteunen. U stuurt bewust op de kwaliteit van uw bedrijfsgegevens door het eigendom en het beheer in te richten en door het gebruik te monitoren. Uw organisatie wordt zich bewust van de noodzaak van een goed werkende ketenafstemming. Hoe kunt u de informatievoorziening in de verschillende in- en externe ketens verbeteren? Wat verwachten uw ketenpartners van de informatievoorziening en uitwisseling en wat verwacht u van hen? En hoe kunt u beter samenwerken? Uw IT-dienstverlener kan beter anticiperen op fluctuaties in uw bedrijfsproces: de informatievoorziening is op tijd, juist, tegen de afgesproken prijs en volgens verwachtingen aangepast. U maakt onderbouwde lange termijn keuzes over de inhoud en de sturing van uw informatievoorziening. Het is heel fijn dat we onze wensen bij de business informatiemanager leggen en dat we dat later terug zien in IT-oplossingen 9

10 4. De start: voorwaarden en tips Hoe richt u business informatiemanagement in? Of heeft u het al ingericht, maar bent u benieuwd of het beter kan? Doe uw voordeel met de tips en tricks in dit hoofdstuk! Voordat u begint Sturing van uw informatievoorziening betekent dat: uw organisatie aan kan geven wat zij wil en niet nodig heeft; het budget in de business ligt in plaats van bij de IT-afdeling; er bij het stellen van prioriteiten en maken van keuzen een afweging gemaakt wordt tussen de belangen van alle stakeholders; de relatie met leveranciers actief wordt vormgegeven en gestuurd; uw organisatie beschikt over een goed functionerend afsprakenkader ten aanzien van informatieuitwisseling in de in- en externe ketens. Wat moet u hiervoor doen? besluitvorming organiseren; budgetten overhevelen naar de proceseigenaar; bepalen wie de leveranciers aanstuurt en hoe. Daarnaast moet uw business informatiemanager weten... hoe het bedrijfsproces werkt; om welke informatievoorziening het gaat; hoe tevreden de gebruikers zijn over de informatievoorziening en de dienstverlening....en inzicht hebben in: ontwikkelingen van de gebruikersorganisatie en het bedrijfsbeleid; het functioneren van de informatievoorziening in het dagelijkse gebruik (hoe wordt het gebruikt en wat zijn de wensen van de gebruikers?); ontwikkelingen op IT-gebied. Psssssst alvast een paar tips! Een goed werkend business informatiemanagement richt u niet zomaar in. U loopt ongetwijfeld tegen de volgende vragen aan: wat is belangrijk, waar moet ik me op richten, hoe moet ik professionaliseren, hoe positioneren we business informatiemanagement (beter), hoe haken we de business aan en wie moet welke mandaat hebben? Het antwoord op de vraag hoe u business informatiemanagement naar een hoog of hoger niveau tilt, is niet eenduidig te geven. Dit hangt af van uw situatie. 10

11 In het volgende hoofdstuk leest u welk stappenplan wij u aanraden. Maar eerst onze belangrijkste tips: Tip 1: Laat uw business leidend zijn. Tip 2: Richt uw processen niet helemaal opnieuw in. Tip 3: Focus op het resultaat. Tip 4: Stem belangen af. Tip 1: Laat uw business leidend zijn De opzet en inrichting van business informatiemanagement moet passen bij de cultuur, machtsverhoudingen en structuur van uw business. Zelfs bínnen een organisatie kan business informatiemanagement daarom verschillend zijn opgezet of ingericht op de verschillende afdelingen. Waar IT-afdelingen vaak kiezen voor uniforme processen, adviseren wij u om niet primair te denken aan standaardisatie. Laat uw business liever leidend zijn. Waarom? Omdat elke organisatie anders is, omdat elke manager anders is, omdat elke informatievoorziening anders is en omdat elk functioneel beheerteam anders is. Bij de ene organisatie ligt de macht centraal, bij de andere decentraal. Ook de grootte en het aantal vestigingen bepaalt hoe informatie wordt afgestemd. De ene manager kiest voor een formele managementstijl, de andere voor een informele. Informatie kan bovendien stabiel zijn of continu in verandering. Tot slot richt je niet in één dag een functioneel beheerteam in: je moet mensen opleiden, coachen en langzaamaan een team vullen. Dat gaat zelden op dezelfde wijze. Wat in de ene situatie goed werkt, hoeft niet per se in een andere situatie goed te werken. Deze conclusies baseren we op wetenschappelijk onderzoek. Wij adviseren daarom om uw informatievoorziening net zo te sturen als ook uw business aangestuurd wordt. Dat betekent dat we voor iedere organisatie opnieuw een aanpak voorstellen. KPN Consulting heeft hier veel ervaring mee en kan u verschillenden voorbeelden laten zien. Toen we business informatie management wilden inrichten, verwachtte ik dat alles op de schop zou gaan. Het tegendeel is waar. Veel oude applicaties leken nog steeds prima te werken 11

12 Tip 2: richt uw processen niet helemaal opnieuw in Inventariseer wat minder goed gaat, maar juist ook wat wél goed gaat. En kijk wat er op dit moment relevant is en wat niet. Van daaruit kunt u verbeteringen realiseren en een veranderscenario kiezen dat past bij uw specifieke situatie. Kies bovendien voor het tempo dat past bij de noodzaak en de mogelijkheden. Waarom? Het is doorgaans niet nodig om uw complete informatievoorziening opnieuw in te richten. Waarom zaken veranderen die al goed gaan? Niet alleen de opzet van business informatiemanagement is maatwerk, ook de weg ernaar toe staat niet vast. Een veranderscenario moet bij uw bedrijf passen. De urgentie van de verandering en de volwassenheid van uw medewerkers spelen een grote rol. Kiest u voor een grootschalige of kleinschalige verandering, voor snel of geleidelijk, voor gestuurd of zelfsturend? Hoe groot is de veranderbereidheid, hoe groot is de rek, hoe groot de druk? KPN Consulting adviseert u graag over veranderscenario s op maat. Tip 3: focus op het resultaat Als u de sturing van uw informatievoorziening wilt professionaliseren, moet de focus liggen op resultaat verbeteren en niet op processen (her)inrichten. Wij adviseren een integrale aanpak: met aandacht voor processen én mensen, kosten en baten, voor wat moet en wat kan, voor idealen en voor harde realiteit. Waarom? Een goed proces is geen garantie voor een goed resultaat of product. Het biedt hooguit meer monitoring en stuurmogelijkheden. Het proces staat ten dienste van het resultaat, niet andersom. Bovendien moet u soms genoegen nemen met minder resultaat. Onder druk van kosten bijvoorbeeld. Of om neveneffecten te voorkomen, zoals meer bureaucratie of vervanging van personeel. We raden u aan om altijd een afweging te maken tussen kosten, baten en te verwachten ellende. Niet alleen onze afdelingen IT en sales bleken verschillende meningen te hebben, ook binnen de salesafdelingen en tussen sales en backoffice waren er verschillende opvattingen.' 12

13 Top-down, bottom-up of een mix U kunt kiezen voor een top-down of bottom-up veranderstrategie of een combinatie daarvan. Is uw bedrijfsproces dynamisch en de informatievoorziening minder omvangrijk en belangrijk? Speel dan goed in op wijzigingen in de markt en omgeving en zet veranderingen top-down in. Is uw bedrijfsproces wel stabiel en de informatievoorziening groot en belangrijk? Kies dan voor een bottom-up veranderstrategie. Is uw bedrijfsproces redelijk dynamisch en uw informatievoorziening belangrijk? In dat geval adviseren we u een mix van top-down en bottom-up: u weegt steeds de initiatieven van de werkvloer af tegen de strategie. Model 2: het belang van informatievoorziening dynamisch Stabiliteit bedrijfsproces top down top down en bottum up statisch onbelangrijk bottum up belangrijk 13

14 Model 3: de ellendedriehoek Kosten Wat kost me dat? Wat als iets meer of iets minder? Baten Ellende Wat krijg ik dan aan dingen? Wat levert mij dat op? Wat haal ik op mijn hals? Wat ontstaat er aan (mogelijke) ellende? Tip 4: stem belangen af Zorg dat helder is wie de beslissingen maakt over informatievoorziening en wat hun belangen zijn. Bepaal waar de zeggenschap ligt en hoe de besluitvorming georganiseerd is. Wie is bijvoorbeeld de eigenaar van een systeem dat zowel een logistiek als financieel proces ondersteunt? Of wie is eigenaar van bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier? Eén zorgmanager, alle zorgmanagers, de zorgadministratie of zelfs de financiële administratie? Pas als helder is wie de eigenaren zijn en wat hun belangen zijn, kunt u bepalen hoe u de verschillende belangen optimaal kunt behartigen. Waarom? Behoeften spelen op meerdere niveaus een rol: operationeel, tactisch en richtinggevend/strategisch. Op elk niveau binnen uw organisatie liggen de belangen anders en is de sluitvorming anders geregeld. Daarom is het noodzakelijk om belangen af te stemmen bij de inrichting van business informatiemanagement. 14

15 Tabel 1: behoeften op verschillende niveaus Operationeel Tactisch Richtinggevend Termijn Kortere termijn (komend jaar) Middellange termijn (half tot twee jaar) Langere termijn (twee tot zeven jaar) Omvang (doorgaans) Klein Omvangrijker en meer budget nodig Groot of meer dan één richting Bronbehoefte Functioneel beheer, gebruikers en afdelings-hoofden Management en directie Getriggerd door ontwikkelingen in de organisatie, markt en omgeving Concreetheid, invulling Concrete behoefte, veelal ook oplossingen Behoefte concreet, maar de oplossing vaak minder Globale oplossing Handige checklist Het standaardmodel BiSL (Business Information Services Library) beschrijft alle processen van business informatiemanagement. Het BiSL-model bleek een goede houvast voor ons business informatiemodel. Ik pak het er nog vaak even bij Zowel op richtinggevend niveau, als op sturend en uitvoerend niveau. U kunt het zien als een handige checklist die beschrijft wat u moet doen om business informatiemanagement in te voeren. BiSL is ontwikkeld in Nederland en hier inmiddels gemeengoed. De ASL-BiSL Foundation beheert BiSL en verspreidt de best practices. Meer informatie vindt u op 15

16 Model 4: BISL-model richtinggevend Leveranciers mgt Bepalen keten ontwikkelingen Bepalen technologie ontwikkelingen Relatie mgt Gebruikersorg. Strategie inrichting IV-functie Informatie Coördinatie Informatie Lifecycle mgt Informatie Portfolio mgt Ketenpartners mgt Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen opstellen iv-organisatie strategie opstellen informatie strategie sturend planning en control financieel management behoefte management contract management uitvoerend Gebruikers ondersteuning Beheer Bedrijfsinformatie Wijzigingen beheer Specificeren Vormgeven Niet geaut. IV Operationele ICT aansturing Voorbereiden transitie Toetsen en testen gebruiksbeheer Transitie functionaliteitenbeheer Bron: BISL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement, Van Haren Publishing (2008) 16

17 5. De aanpak: inrichten en verbeteren En dan nu óns advies over een gerichte aanpak van business informatiemanagement. Let wel, deze aanpak hangt sterk af van de mate waarin business informatiemanagement al dan (nog) niet is ingericht binnen uw organisatie. Als er nog geen helder business informatiemanagement is Is er nog geen sprake van vraaggestuurde informatievoorziening in uw organisatie? Dan adviseren wij u de volgende stappen te zetten en helpen we u daar graag bij: 1. Maak een inventarisaties van uw informatievoorziening en applicaties. 2. Ontdek wie de beslissingen maken over informatievoorziening en bepaal hun belangen. 3. Maak een beslisser verantwoordelijk voor de informatievoorziening in een domein of voor applicaties. 4. Maak afspraken tussen beslissers. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met besluitvorming en hoe informeren we elkaar? 5. Laat de beslissers kiezen voor een business informatiemanager en de functioneel beheerders. 6. Bepaal de plek van business informatiemanagement in de organisatie. Bijvoorbeeld: in de eigen afdeling, bij een aparte afdeling of ingehuurd vanuit de IT-afdeling. 7. Zorg voor een structuur voor overleg, besturing en vertegenwoordiging, waarin best practices en ervaringen worden uitgewisseld. Bij onze salesafdeling had niemand echt affiniteit met it en informatievoorziening. maar onze it-afdeling had wel behoefte aan een goede opdrachtgever. dus hebben we iemand van buiten aangetrokken, die ervaring had met beide portefeuilles Als het beter kan Heeft u al business informatiemanagement of functioneel beheer ingericht, maar wilt u een verbeterslag? In dat geval adviseren wij om uw informatiemanagement (en functioneel beheer) met het BiSL-model te evalueren. Hulp nodig? KPN Consulting kan deze evaluatie voor u verzorgen óf we helpen uw medewerkers om het zelf te doen. In dit laatste geval beoordelen uw medewerkers zelfstandig en systematisch hun manier van werken en hun resultaten aan de hand van het Werkboek BiSL Zelfevaluatie. 17

18 6. Onze bril: advies én praktijk Wij begeleiden hen bij het proces en de verslaglegging achteraf. Het grote voordeel van zelfevaluatie is dat uw medewerkers kritisch naar hun werkwijze en resultaten kijken. Onze ervaring leert dat daardoor het draagvlak voor verbeteringen groter is. Kiest u voor zelfevaluatie? Volg dan deze stappen: 1. Bepaal het doel van de evaluatie. 2. Bepaal welke medewerkers deelnemen aan de evaluatie. 3. Voer de evaluatie uit met een procesbegeleider van KPN. 4. Bepaal en prioriteer de verbeteracties. 5. Zet de verbeteracties in gang. 6. Evalueer, stuur bij en pak door. Zet voor een slimme procesverbetering de volgende stappen: 1. Bepaal het doel van de verbeteractie aan de hand van een SWOT-analyse: wat is de bedreiging, wat kan beter, waar zijn we goed, wat is een kans en wat is de oorzaak achter de oorzaak van het knelpunt? 2. Bepaal de doelgroep: wie krijgen te maken met de verbeteractie? 3. Beschrijf de gewenste situatie. 4. Bepaal de verbeteractie en zet die in gang. 5. Ontwikkel eventueel hulpmiddelen, zoals tools, templates, aanpakken of een simpel formulier. 6. Leid op. 7. Evalueer en stuur bij. Als een knelpunt opgelost moet worden Is er al wel sprake van business informatiemanagement, maar moet er op korte termijn één knelpunt opgelost worden? Dan helpen we u ook graag. Met een groeiscenario bijvoorbeeld, waarin we periodiek een of meerdere knelpunten oppakken. Welke punten u aan wilt pakken, bepaalt u bijvoorbeeld op basis van zelfevaluatie. 18

19 Informatievoorziening wordt steeds belangrijker, niet alleen voor bijvoorbeeld financiën en HR, maar ook voor businessprocessen. Tegelijkertijd worden de vraagstukken steeds complexer: informatie-uitwisseling in de keten wordt belangrijker; informatie moet direct, realtime en overal beschikbaar zijn; leveranciers specialiseren zich, waardoor er meer leveranciers zijn die sturing nodig hebben; we moeten ons aanpassen aan nieuwe mogelijkheden, zoals online verkopen, het nieuwe werken, duurzame oplossingen, de cloud, workflow enzovoort. Wie volgt deze ontwikkelingen, wie vertaalt ze naar het belang voor de organisatie en wie neemt er besluiten over? business informatiemanagement speelt hierin een belangrijke rol; het is de schakel in de keten tussen business en IT. Waarom KPN Consulting? KPN Consulting is in staat om business informatiemanagement uitstekend in te richten of te professionaliseren. Wij zijn daarvoor een strategische alliantie aangegaan met The Lifecycle Company, een consultancyorganisatie die gespecialiseerd is in dit vakgebied. Samen met hen staan we met onze voeten in de klei. Samen hebben we jarenlange ervaring met de inrichting van IT- en informatievoorzieningsprocessen én met de uitvoering van ITtoepassingen. Daarom kunnen we snel schakelen tussen business en IT. We kennen de modellen waarmee we theorie kunnen vertalen naar praktijk. En we adviseren niet van boven naar beneden, zoals veel adviesbureaus doen, maar juist andersom. Welke organisaties hebben we al geholpen? Bij verschillende organisaties hebben we ons advies gegeven over business informatiemanagement. We noemen graag een aantal voorbeelden... 19

20 Beheersing van informatie bij duinwaterbedrijf Een duinwaterbedrijf introduceert steeds nieuwe plannen, waardoor het functioneel beheer opnieuw moet worden ingericht. Een projectmanager en organisatieadviseur van KPN Consulting richten het beheer in een keer structureel goed in. Zij geven daarbij trainingen waarin medewerkers leren om nieuwe processen toe te passen. Het resultaat is dat medewerkers meer gestructureerd en volgens prioriteit en planning gaan werken. Dit leidt ook tot een verandering van gedrag en cultuur binnen de organisatie. KPN Consulting beperkt zich niet tot het beschrijven van processen, maar gebruikt best practices en begeleidt de klant met het hele project Informatieplan voor ziekenhuizen Na de fusie tussen twee ziekenhuizen bleek er veel overlap te ontstaan tussen hun IT-systemen. Wie beslist dan welk systeem verdwijnt? De IT-afdeling of de ceo s? KPN Consulting maakte een informatieplan met antwoorden op onder andere de volgende vragen: Welke systemen zijn nodig: nu, over 5 jaar en over 10 jaar? Waar gaat de organisatie naartoe en wat doet haar omgeving? Welke projecten moeten we uitzetten en wie stuurt deze projecten aan? Advies aan gemeente In een grote Nederlandse gemeente gebruikte elke stadsdeel een eigen applicatie. Toen de stadsdelen moesten fuseren, was daarom een van de eerste vragen: welke applicaties blijven we gebruiken? KPN Consulting gaf de gemeente advies over de keuze van applicaties en de inrichting van het project. De gemeente is in de eerste fase van 1200 naar 800 applicaties teruggegaan. Motivatie van personeel is een belangrijke factor: hoe krijg je iedereen zover om over te gaan op een andere applicatie? IT-oplossingen voor olieplatformbevoorrrader AJS - een organisatie die olieplatformen bevoorraadt - bleek veel overbodige handmatige handelingen te verrichten in hun bedrijfsproces. KPN Consulting bedacht IT-oplossingen waardoor deze handelingen onnodig waren. 20

21 Daarbij hielden we rekening met (toekomstige) belangen van het bedrijf. Professionalisering van functioneel beheer Een gemeentelijke belastingdienst, een ministerie, een subsidieverstrekker... veel overheidsorganisaties kampen met vragen over business informatiemanagement. Hoe moeten we business informatiemanagement beleggen bijvoorbeeld. Of waar beginnen we, wat doen we centraal, wat besteden we uit en hoe sturen we leveranciers aan? Samen met The Lifecycle Company geeft KPN Consulting antwoorden, via advies, coaching en uitvoering. Dat doen we soms top-down en soms bottom-up. Pas als je serieus gaat kijken naar IT-systemendie gebruikt worden, ontdek je vaak dat er veel efficienter gewerkt kan worden 21

22 7. Meer informatie: contact en literatuur In dit boekje heeft u grote lijnen gelezen wat business informatiemanagement voor u kan betekenen. Ons advies gaat echter verder en is wetenschappelijk onderbouwd. Wilt u contact met ons? Graag vertellen wij u meer over onze praktijkervaringen en bieden we u een advies op maat. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende gesprek. Contactgegevens Hans Rosenberg - Sr Business Consultant Contactgegevens René Sieders Partners in Business Informatie Management Dit boekje is geproduceerd door KPN Consulting en The Lifecycle Company. Wij versterken elkaar in de uitvoering van business informatie management opdrachten. Wilt u meer lezen over business informatiemanagement? We raden u de volgende literatuur aan: Wegwijzer voor het gebruik van IT-standaarden Auteur: Tom van Sante ISBN BiSL - A Management Guide Auteurs: Remko van der Pols, Yvette Backer ISBN Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk Auteur: Remko van der Pols ISBN Naar een vraaggestuurde informatievoorziening, de case gezondheidszorg Auteurs Remko van der Pols, René Sieders, Ben Stoltenborg ISBN QR-code Gebruik de QR-code om dit document te bekijken op uw smartphone of tablet. 22

23 23

24 kpnconsulting.com

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

5 handvatten voor de menselijke maat voor gegevenskwaliteit

5 handvatten voor de menselijke maat voor gegevenskwaliteit 5 handvatten voor de menselijke maat voor gegevenskwaliteit Frank van Outvorst Tooling-Event Wie ben ik? Wie zijn wij? Frank van Outvorst Mede-auteur BiSL Werk: Consultant procesverbetering BIM en IM inhoudelijke

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van vorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Inrichting van Business Informatie management en BiSL. NGI Den Haag

Inrichting van Business Informatie management en BiSL. NGI Den Haag Inrichting van Business Informatie management en BiSL NGI Den Haag Agenda Enige ontwikkelingen De BIM/FB: de kaders Inrichting Sturende processen 1. Ontwikkelingen De vraagorganisatie ontstaat Twee sturingsshifts

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Business Information Management Library. BiML Introductie

Business Information Management Library. BiML Introductie Business Information Management Library BiML Introductie Auteur Remko van der Pols Redactie René Sieders Pauline van Boven Illustraties Remko van der Pols Status en versie Status: Versie 0.5 Datum: 5 oktober

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo, Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation Preparation Guide Business Information Management Foundation Editie februari 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL POCKETGUIDE BiSL P O C K E T G U I D E Remko van der Pols Yvette Backer Eindredactie: Herbert Boland Colophon Titel: BiSL Pocketguide Auteurs: Remko van der Pols, Yvette Backer Reviewteam eerste

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 Z elfevaluatie Werkboek Beleidsmatig OCM ACM Sturende processen (intern) Sturende processen (extern) Operationeel Beheer Onderhoud/vernieuwing Intern Verbindende processen Extern Naam Groep Datum

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 Z elfevaluatie Werkboek Beleidsmatig OCM ACM Sturende processen (intern) Sturende processen (extern) Operationeel Beheer Onderhoud/vernieuwing Intern Verbindende processen Extern Naam Groep Datum

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

BiSL. Lucille van der Hagen Managing director ASL BiSL Foundation. @lucillehagen & Lucille.vanderhagen@aslbislfoundation.org

BiSL. Lucille van der Hagen Managing director ASL BiSL Foundation. @lucillehagen & Lucille.vanderhagen@aslbislfoundation.org Global Information Management Coalition Roadshow BiSL Lucille van der Hagen Managing director ASL BiSL Foundation @lucillehagen & Lucille.vanderhagen@aslbislfoundation.org 1 1 Geschiedenis BiSL 1996 Ontwikkeling

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Courseware. BiSL Foundation

Courseware. BiSL Foundation BiSL Foundation Courseware Courseware Colofon Titel: Auteurs: Uitgever: BiSL Foundation Courseware Frank van Outvorst & Réne Sieders Van Haren Publishing, Zaltbommel ISBN Hard copy: 978 94 018 0051 8 Druk:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Rapport Functioneel beheerder survey

Rapport Functioneel beheerder survey Rapport Functioneel beheerder survey Apeldoorn / Beuningen Oktober 2016 Yvette Backer Frank van Outvorst Lex Scholten René Sieders Inhoudsopgave INLEIDING...3 FUNCTIONEEL BEHEERDER... 3 WERKWIJZE... 3

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel Functioneel beheer Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk 2.4 Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk Het (her)inrichten van functioneel beheer

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Introductie BiSL Een framework voor functioneel beheer. beheer en informatiemanagement.

Introductie BiSL Een framework voor functioneel beheer. beheer en informatiemanagement. Functioneel beheer 2.2 Een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement 65 In februari 2005 is BiSL als public domain standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement geïntroduceerd.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Uittreksel BiSL. Business Information Services Library. Financieel. management. BiSL-procesmodel (Business Information Services Library)

Uittreksel BiSL. Business Information Services Library. Financieel. management. BiSL-procesmodel (Business Information Services Library) Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel BiSL Business Information Services Library Opstellen IV-organisatiestrategie Opstellen informatiestrategie Bepalen technologieontwikkelingen Relatie gebruikersorg.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De gedachte om ITIL toe te passen in een vraagorganisatie wordt niet overal met gejuich ontvangen. Voor de vorige versies van ITIL

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door :

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door : voor functioneel beheerders SYSQA B.V. Almere Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.2 Doel en veronderstelde

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

White paper FSM & BiSL

White paper FSM & BiSL White paper FSM & BiSL 13 maart 2014 Functioneel beheer behoeft nog veel ondersteuning voordat het uit kan groeien tot een volwassen vakgebied. De ASL BiSL Foundation stimuleert deze groei met de uitwisseling

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Introductie BiSL Een framwork voor functioneel beheer en informatiemanagmennt

Introductie BiSL Een framwork voor functioneel beheer en informatiemanagmennt Functioneel beheer 2.3 Een framwork voor functioneel beheer en informatiemanagmennt 1 In februari 2005 is BiSL als public domain standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement geïntroduceerd.

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 Starterskit ASL Plaats Nieuwegein Datum Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 1 Doelstelling... 3 2 Onderdelen Starterskit ASL... 3 3 Processtappen Starterskit ASL... 3 4 Achtergronden...

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Een onoverbrugbare kloof tussen IT en business?

Een onoverbrugbare kloof tussen IT en business? Een onoverbrugbare kloof tussen IT en business? Yvette Backer & Lex Scholten IT is de laatste jaren voor bedrijven steeds belangrijker geworden als ondersteuning van bedrijfsprocessen. Veel bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Deel D: Functioneel beheer 0.0 SUBPARAGRAAF 425

Deel D: Functioneel beheer 0.0 SUBPARAGRAAF 425 Deel D: Functioneel beheer 0.0 SUBPARAGRAAF 425 13 Informatiemanagement en functioneel beheer, de bestuurder van de informatievoorziening 13.1 Inleiding Dit laatste deel gaat in op functioneel beheer.

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Betere koppeling processen door helder onderscheid

Betere koppeling processen door helder onderscheid outsourcing f Betere koppeling processen door helder onderscheid Een keten van functioneel, applicatieen technisch beheer De noodzaak tot standaardisatie en professionalisering van applicatiebeheer is

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

ESM: Enterprise Service Management. Toepassing op Functioneel Beheer. Jan van Bon. Bio. Linked

ESM: Enterprise Service Management. Toepassing op Functioneel Beheer. Jan van Bon. Bio. Linked ESM: Enterprise Service Management Een standaard voor multidisciplinaire Shared Service Centers Toepassing op Functioneel Beheer LinkedIn: www.linkedin.com/in/jvbon Email: janv@nbon.nl Web: www.inform-it.org

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie