HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE"

Transcriptie

1 HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE In het najaar van 2013 schakelde CD&V van het vroegere ledenadministratieprogramma over naar een modern CRM-systeem (ledenbeheersysteem). Inclusief een afdelingsportaal waar lokale CD&V afdelingen de ledenadministratie van hun plaatselijke werking kunnen beheren. Deze handleiding wil de lokale verantwoordelijken wegwijs maken in deze tool. Succes! Vragen of bemerkingen:

2 INHOUDSOPGAVE AFSPRAKENKADER 3 INLOGGEN 4 PERSONENOVERZICHT 5 1. LEDEN LIJSTEN MAKEN VIA HET AFDELINGSPORTAAL AFDRUKKEN VAN ETIKETTEN GEGEVENS FILTEREN TOEVOEGEN VAN EEN NIEUW LID WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE GEGEVENS VAN EEN LID SYMPATHISANTEN SYMPATHISANTEN (LEADS) VAN UW AFDELING GEGEVENS VAN SYMPATHISANTEN FILTEREN EEN SYMPATHISANT TOEVOEGEN GEGEVENS VAN EEN SYMPATHISANT WIJZIGEN ONGEKWALIFICEERDE LEDEN 27 AFDELINGSFICHE 28 CASHONTVANGSTEN OVERZICHT CASHONTVANGSTEN TOEVOEGEN CASHONTVANGSTEN 30 SLOTBEMERKING 34 2

3 AFSPRAKENKADER Het afdelingsportaal van CD&V is een online toepassing die het mogelijk maakt dat lokale afdelingen ledenen verzendlijsten kunnen genereren. Ook kan men er zelf een aantal wijzigingen in aangeven en nieuwe leden toevoegen. De gebruikers zijn gehouden aan de strikte bepalingen die gepaard gaan met het thuisgebruik van deze toepassing. Door het inloggen op het systeem, verklaart men zich als gebruiker akkoord met onderstaand afsprakenkader. Als gebruiker van Mijnafdeling.be Grijp ik de kans om me voor mijn afdeling te engageren voor een periode die minimaal loopt tot aan de volgende bestuursverkiezingen; Zal ik erop toezien dat ik in alle eer en geweten te werk ga. Dit houdt in dat ik de ter beschikking gestelde gegevens enkel zal gebruiken voor zaken die betrekking hebben op mijn lokale afdeling; Zal ik zorgzaam omgaan met de beschikbare gegevens en een zekere mailhygiëne respecteren; Zal ik mee instaan voor de volledigheid en accuraatheid van de gegevens; Zal ik, gezien de wet op de privacy, nooit gegevens, die via Mijnafdeling.be ter beschikking worden gesteld, doorgeven aan derden of gebruiken voor persoonlijke doeleinden; Draag ik de volledige verantwoordelijkheid over mijn toegangscode en mijn paswoord. Bij verlies of diefstal van mijn paswoord neem ik persoonlijk - en zo spoedig mogelijk - contact op met de CD&V Ledendienst om een nieuw paswoord aan te vragen. In geval van misbruik houdt de CD&V Ledendienst zich het recht voor gebruikers de toegang tot het afdelingsportaal te ontzeggen. Zelf gevallen van misbruik melden kan via het nationaal partijsecretariaat: of

4 INLOGGEN Binnen elke CD&V afdeling worden vanuit de nationale ledendienst een aantal bestuursleden gemachtigd om toegang te hebben tot het afdelingsportaal. Standaard zijn dit de afdelingsvoorzitter, de secretaris en de ledenwervingsverantwoordelijke. Deze personen krijgen via hun persoonlijke login ook toegang tot het portaal van hun CD&V afdeling. Inloggen: Surf naar: Vul je persoonlijke gebruikersnaam en paswoord in. Dit zijn dezelfde inloggegevens als bij je registratie voor Welkom op het afdelingsportaal van jouw lokale afdeling! Wachtwoord vergeten? Druk op Wachtwoord vergeten?, vul je gebruikersnaam in en reset je wachtwoord Zowel gebruikersnaam als wachtwoord vergeten? Gelieve contact op te nemen met nationale ledendienst via of 02/ en zij helpen u zo spoedig mogelijk verder. 4

5 PERSONENOVERZICHT Als je inlogt op het ledenportaal krijg je een overzicht van de personen die in het ledenprogramma aan je afdeling gekoppeld zijn. Die personen worden ingedeeld in drie groepen: Leden: actieve leden en personen die online aangegeven hebben lid te willen worden, maar nog niet betaalden. Sympathisanten: personen die interessant zijn voor de afdeling, maar geen lid willen worden. Ongekwalificeerde contacten: personen die via het ledenportaal aangaven lid te willen worden, maar die zich registreerden op een adres waar al iemand woont. Dit kunnen dubbels zijn en worden op regelmatige tijdstippen door de centrale ledenadministratie opgeruimd. 1. Leden 1.1. Lijsten maken via het afdelingsportaal Het overzicht van de leden en aspirant-leden kan op verschillende manieren worden weergegeven. Bij het opstarten van het ledenportaal wordt automatisch een standaardlijst getoond. Standaardlijst 5

6 In deze standaardlijst worden volgende velden getoond: Lidnummer Het huidig systeem van lidnummers is al sinds 1973 en laat toe om na te gaan in welk jaar de persoon lid geworden is: de eerste twee cijfers duiden het jaartal van aansluiting aan. Alle nieuwe leden van 1990 hebben een lidnummer dat begint met 90-, leden uit 2000 met 00-, leden uit 2014 met 14-. Lege lidnummers zijn de zogenaamde pending members : personen die lid wensen te worden, maar waarvan hun aanvraag nog hangende is. Ze hebben zich geregistreerd of werden geregistreerd, maar hebben hun lidgeld nog niet overgeschreven of cash betaald aan een ledenwerver. Van zodra het bedrag aan CD&V werd overgemaakt krijgen ze automatisch een lidnummer en verschijnt dit in deze kolom. NaamHet betreft de naam die door de leden aan CD&V werd doorgegeven. In sommige gevallen staat voor de naam van een vrouw de naam van haar echtgenoot; soms zijn voornamen roepnamen. In theorie hanteert CD&V in haar ledenbestand geen roepnamen, maar af en toe komt het toch voor dat leden op die manier geregistreerd zijn. Let hier op indien je een naam niet meteen kan terugvinden. Straat en nummer De stratendatabank is gesystematiseerd en dus worden enkel officiële straatnamen met officiële straatcode in de database opgenomen. Indien een nieuwe of gewijzigde straatnaam (nieuwe verkaveling,...) nog niet in de lijst voorkomt, maar je een lid uit die straat aan de database wenst toe te voegen, dan kunt u hiervoor steeds een sturen naar Postnummer en gemeente Postnummer en gemeente zijn in één veld vervat. Je ziet bijgevolg enkel de adressen met postcode die onder jouw afdeling ressorteren. Geslacht Geboortedatum Het adres is het primaire adres van het lid. 6

7 Sectie Binnen de databank van CD&V zijn de secties niet gesystematiseerd. Dit betekent dat de effectiviteit van de vrij in te vullen tekst afhankelijk is van de manier waarop een eigen systematiek wordt toegepast: dezelfde sectie moet door identiek dezelfde tekencombinatie worden aangegeven. Sommige afdelingen gebruiken een code, andere gebruiken tekst. Afdelingen zijn vrij om een eigen systeem te hanteren, zolang alles consequent wordt ingevoerd. Hoofdlid Indien het lid als bijlid geregistreerd staat, vindt u hier de naam van het hoofdlid terug Knop om de volledige fiche van een lid te bekijken Klik op deze knop om meer gedetailleerd overzicht van de gegevens van een (toekomstig) lid te bekijken. Door bovenaan op de knop Lijsten te drukken kan je de andere weergaves selecteren. 7

8 lijst De lijst bevat enkel de velden lidnummer, naam en voornaam, straat, gemeente en het adres. Let wel: alle personen mét en zonder worden weergegeven. Het is belangrijk dat lokale afdelingen deze lege velden zo veel als mogelijk aanvullen (datacollectie). Telefoonlijst De telefoonlijst geeft een overzicht van het vaste en/of mobiele telefoonnummer van de leden van de afdeling, voor zover de informatie beschikbaar is. Ook hier kan deze info verder aangevuld worden. 8

9 Betalingen Deze lijst is belangrijk voor de personen die op pad gaan met de lidkaarten en de betalingen. Op deze manier kan men de meest recente stand van zaken van de betalingen voor het huidig lidjaar volgen. Opgepast: deze lijst is gebaseerd op de resultaten van de elektronische bankuittreksels van CD&V. Deze worden op geregelde tijdstippen gedownload en ingeladen in het ledenbestand. Er kunnen, mede door de duur van een banktransactie, enkele dagen zitten tussen de effectieve storting van het lidgeld en de terugkoppeling naar het ledenprogramma. Alle informatie In deze lijst wordt alle informatie uit de diverse voorgaande weergaves samen gebundeld. Je kan er meteen alle informatie die in de diverse lijsten van mijnafdeling.be te vinden is, op één scherm zien. 9

10 Lijsten Exporteren Via Acties > Export to Excel kunt u de huidige volledige lijst exporteren naar Excel. Bewaar deze gegevens als Excel-bestand op jouw computer indien je ze ook op etiketten wil afprinten. Afprinten van etiketten kan makkelijk door onderstaande stappen te volgen Afdrukken van etiketten Stap 1: Open Microsoft Word en ga naar het tabje Verzendlijsten. 10

11 Stap 2: Selecteer Afdruk samenvoegen starten en kies voor Etiketten. Stap 3: Kies de juiste etikettenproducent en het juiste type etiketten. Opgelet dit is heel belangrijk om de etiketten mooi te kunnen afprinten! En druk nadien op OK. HIER KAN EVENTUEEL OOK VIA AFMETINGEN GEWERKT WORDEN DOOR DE KNOP DETAILS AAN TE KLIKKEN EN DE AFMETINGEN IN TE GEVEN. 11

12 Stap 4: Kies vervolgens Adressen selecteren en selecteer Bestaande lijst gebruiken. Stap 5: Zoek het Excel-bestand dat je eerder opgeslagen hebt en selecteer het bestand. Druk op Openen. 12

13 Stap 6: Er opent een venster dat aangeeft tabel selecteren. Druk op OK. Er opent zich dan een tweede pagina waarop de etiketten duidelijk zichtbaar zijn en waar je volgende record vermeld ziet staan. Stap 7: Ga naar de tab Samenvoegvelden invoegen en kies de velden (Naam, straat, gemeente) welke ingevoegd moeten worden. 13

14 Stap 8: Geef zelf vorm aan de etiketten door in het eerste etiket de velden op hun juiste plaats te zetten via de knoppen Enter, Tab of Spatie. Kies daarna voor Etiketten bijwerken en de velden worden doorgetrokken naar de volgende etiketten. Stap 9: Ga naar de tab Voltooien en samenvoegen en selecteer Afzonderlijke documenten bewerken. 14

15 Stap 10: Er komt een pop-up venster dat bevestiging vraagt om records samen te voegen. Vink Alles aan en druk op OK. Nu verschijnen alle etiketten om te printen! 1.3. Gegevens filteren Het afdelingsportaal voorziet in de mogelijkheid om een lijst met leden te selecteren die aan bepaalde of een combinatie van bepaalde kenmerken voldoen. Je kan filters inschakelen door bovenaan op het trechtersymbool te klikken. De filters spitsen zich toe op heel wat variabelen. 15

16 Je kan individueel selecteren op één van deze variabelen, maar eveneens op een combinatie ervan. Als het knopje groen is, dan betekent het dat deze hoedanigheid geselecteerd is. Is het rood, dan is deze voorwaarde uitgeschakeld. Het is ook mogelijk om zogenaamde wildcards te gebruiken: door een sterretje te gebruiken kan je op onbekende karakters zoeken. Naam Hiermee kan je iemand zoeken op basis van voornaam of familienaam. Wildcards: - Vand*: lijst genereren van alle namen die met Vand beginnen; - *ter: lijst genereren van alle voornamen die op ter eindigen; - *den*: lijst genereren met alle namen waar den terug te vinden is in de voornaam of de achternaam. Postcode Zoeken op gemeente waarvan de postcode tussen het ene en het andere nummer ligt. Wil je bijvoorbeeld alle leden van één bepaalde deelgemeente, dan vul je in beide velden de postcode van de respectievelijke gemeente in. 16

17 Leeftijd Selecteren van leden die tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren. Bijvoorbeeld alle leden tussen 34 en 41, met de 34- en 41-jarigen inbegrepen. Type Hoofdleden en/of bijleden selecteren. Soort Leden/ereleden. Leden met een erelidtarief komen echter niet frequent voor. Sectie Code van de sectie (bijvoorbeeld D1). Alleen met Bij ja krijg je enkel de leden die een adres hebben, bij neen krijg je alle leden. Actieve geleding Leden selecteren die een lidmaatschap hebben van JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij en/of CD&V Senioren. Privé-adres Leden selecteren op basis van de straat waarin ze wonen. Alle deze variabelen kunnen worden gecombineerd om aldus nog meer gedetailleerde selecties te maken. De gefilterde lijst kan opnieuw via Acties > Export to Excel naar Excel geëxporteerd worden. 17

18 1.4. Toevoegen van een nieuw lid Een lid toevoegen kan gebeuren via de groene knop Create New. Mogelijke velden: Hoofdlid (Parent Member) Indien het nieuwe lid een hoofdlid is, dan hoeft dit veld niet veranderd te worden. Indien je een bijlid toevoegt, dan selecteer je hier het hoofdlid waaraan deze persoon gekoppeld moet worden. Achternaam Voornaam Gemeente Dropdown menu met alle gemeenten die ressorteren onder jouw afdeling. Straat Dropdown menu met alle straten die ressorteren onder de geselecteerde gemeente. Nummer en postbus Geboorteplaats Geboorteplaats van het nieuwe lid. 18

19 Geboortedatum Geboortedatum van het nieuwe lid. Je kan de datum selecteren in het venstertje, maar het zelf intikken is veelal een efficiëntere manier van werken. Invoermethode: DD/MM/JJJJ. Geslacht Thuistelefoon en gsm adres Enkel de naam, voornaam, gemeente, straat en huisnummer zijn verplichte velden. Het is sterk aan te bevelen om ook geboortedatum en geslacht in te vullen. Dit stelt de geledingen binnen de partij (JONGCD&V, Vrouw & Maatschappij, CD&V Senioren) in de gelegenheid om een doelgerichte communicatie te voeren. Daarnaast is het uiteraard ook in de eigen afdeling interessant en makkelijk om op deze manier bepaalde leeftijdscategorieën te benaderen. 19

20 20 Mijn afdeling.be

21 1.5. Wijzigingen aanbrengen in de gegevens van een lid Om een lid te wijzigen klik je op het icoontje uiterst rechts in het ledenoverzicht. 21

22 Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht aan het lidnummer en de status van een lid. Je kan ook van een bijlid geen hoofdlid maken. Een lid schrappen is eveneens onmogelijk. Deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren door de algemene Ledendienst. U geeft deze wijzigingen door via mail: Verder kunnen volgende velden worden aangepast: Naam en voornaam Thuistelefoon en mobiele telefoon Gemeente, straat, huisnummer en busnummer Geboortedatum Geslacht Sectie Deze fiche laat het ook toe om extra informatie over een lid bij te houden. Het veld Description is een vrij te gebruiken tekstveld. Onderaan staat informatie die andere gegevens uit het ledenprogramma met betrekking tot deze persoon groepeert. Het betreft: Informatie over het lidmaatschap van de geledingen Het laatst betaald lidjaar De mandaten die een persoon uitoefent: - Publieke mandaten - Partijmandaten - Mandaten binnen geledingen Via de knop Update kan je de gewijzigde gegevens opslaan. Consulteer je enkel de fiche, dan kan je met de Terug - of Back - knop terugkeren naar het overzicht van de leden. 22

23 2. Sympathisanten 2.1. Sympathisanten (leads) van uw afdeling Sympathisanten zijn personen die interessant zijn voor een afdeling, maar geen lid willen worden. Het is handig om met deze toepassing het netwerk van uw afdeling in kaart te brengen. Er is één algemene lijst met sympathisanten beschikbaar. Naar analogie met de leden is het mogelijk om sympathisanten toe te voegen, te wijzigen, te filteren en naar Excel te exporteren Gegevens van sympathisanten filteren Net zoals bij het onderdeel leden kan je ook bij de sympathisanten filteren op gegevens. 23

24 Filteren kan op basis van volgende variabelen: Naam Postcode Privé-adres Leeftijd Sympathisanten met Een sympathisant toevoegen U kunt volgende variabelen toevoegen: Hoofdlid De sympathisant heeft misschien niet de intentie om lid te worden, maar hij of zij kan eventueel op hetzelfde adres wonen als een CD&V-lid. Naam Voornaam Straat, nummer, postbus en gemeente Geboortedatum en geboorteplaats Geslacht Thuistelefoon en mobiele telefoon adres 24

25 25 Mijn afdeling.be

26 2.4. Gegevens van een sympathisant wijzigen De gegevens van een toegevoegde sympathisant kunnen uiteraard worden gewijzigd. 26

27 3. Ongekwalificeerde leden Ongekwalificeerde leden zijn personen die via het ledenportaal aangaven lid te willen worden, maar die zich registreerden op een adres waar al iemand woont. Dit kunnen dubbels zijn en worden in dat geval op regelmatige tijdstippen door de centrale ledenadministratie opgeruimd. Toch is het interessant om te zien wie interesse heeft in de partijwerking van CD&V in jouw gemeente. 27

28 AFDELINGSFICHE Op de afdelingsfiche kan je informatie vinden over je partijmandatarissen en de leden die publieke mandaten op zich nemen. Deze komen overeen met de gegevens van de centrale mandatendatabank in het ledenprogramma. Indien je hierin fouten ontdekt, dan kan je de correcties doorgeven aan de ledenadministratie via Gelieve dit regelmatig na te kijken om de databank steeds up to date te houden. 28

29 CASHONTVANGSTEN Tijdens de ledenhernieuwing gebeurt het regelmatig dat leden hun lidmaatschap hernieuwen via de lokale CD&V bestuursleden en daarbij hun lidgeld cash betalen. Lidgeld dat je cash ontvangt kan je per lid ingeven via mijnafdeling.be. Het betreft een registratie van de betaling: je geeft de lidmaatschapsformule in en duidt aan welke geledingen het lid en zijn/haar eventuele bijleden selecteert. Het programma berekent automatisch het tarief en maakt per persoon een gestructureerde mededeling aan. Via de knop Cashontvangsten kan je alle betalingen van de leden verwerken. Nadat je alle lidgelden hebt ingevoerd, kan je het volledige bedrag overschrijven naar de centrale rekening van CD&V. Onder de knop Openstaande betalingen vind je deze interne factuur. Je kan het totaalbedrag mét de gestructureerde mededeling vervolgens overschrijven op rekeningnummer BE Overzicht cashontvangsten In het overzicht van de cashontvangsten zie je volgende variabelen: Nummer van de offerte Dit is een automatisch gegenereerde code waardoor de cashontvangst in het ledenbestand aan de fiche van het lid wordt gekoppeld. Op die manier wordt in het ledenbestand geregistreerd dat dit lid zijn of haar lidgeld heeft betaald. 29

30 Hoofdlid Naam en voornaam van het hoofdlid Lidjaar Status Aangemaakt op In de laatste kolom kan je op het icoontje klikken voor een overzicht van de betaling. 2. Toevoegen cashontvangsten Om een cashontvangst toe te voegen dien je enkele stappen te doorlopen. Hooflid selecteren Lidmaatschapsformule en geledingen selecteren In een tweede stap selecteer je voor het hoofdlid en de eventuele bijleden de lidmaatschapstarieven. Indien het familietarief wordt gekozen betaalt men 25 euro, zoniet worden de lidmaatschapstarieven automatisch berekend. 30

31 Overzicht van de gekozen tarieven en bevestiging Nadat je de tarieven geselecteerd hebt, krijg je nogmaals een overzicht van de gemaakte keuzes en druk je vervolgens op Offerte aanmaken om de cashbetaling definitief te registreren. 31

32 De aanmaak van de offerte kan enige tijd in beslag nemen omdat deze handeling softwarematig veel processen in gang zet. Op het einde zie je dat de offerte succesvol is geregistreerd. Ze is toegevoegd aan de interne factuur die je terug vindt onder Openstaande betalingen. 32

33 3. Openstaande betalingen uitvoeren Eenmaal alle cashbetalingen zijn uitgevoerd kan je de openstaande betaling met onderstaande gestructureerde mededeling op het rekeningnummer van CD&V storten. Alle cashbetalingen zullen in het overzicht van de cashontvangsten op Binnengehaald staan. Ook de interne factuur wordt dan op voltooid gezet. 33

34 SLOTBEMERKING De lancering van Mijnafdeling.be betekent een belangrijke stap in het verder corrigeren en verrijken van onze data. We merken dat doorheen de loop der jaren heel wat fouten zijn geslopen in het vroegere ledenadministratieprogramma. Bij de omzetting naar het nieuwe CRM systeem werden reeds heel wat gegevens gecorrigeerd. Via Mijnafdeling.be krijgen ook lokale afdelingen meer dan ooit de mogelijkheid om samen met de centrale ledendienst onze gegevens snel en efficiënt te updaten. Heb je zelf suggesties omtrent de toepassingen en het gebruik van deze nieuwe module? Zijn er elementen die je mist in de handleiding? Laat het ons weten via of Dit nieuwe systeem is immers uitvoerig getest, maar we zijn ons er van bewust dat alles beter kan en luisteren graag naar uw bemerkingen en suggesties. Want CD&V, dat maken we samen. CD&V Ledendienst 09 december

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Waarom een nieuwe procedure om lid te worden?

Waarom een nieuwe procedure om lid te worden? Waar gaat dit over? We introduceren een nieuwe procedure om lid te worden in onze club. Met deze nieuwe procedure zal lid worden van de tennis club volledig digitaal kunnen uitgevoerd worden. Waarom een

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND

HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND 1-1-2016 HANDBOOGLIGA HANDLEIDING ONLINE LEDENBESTAND Handleiding voor clubs Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanmelden als clubadministrator... 2 inloggen... 2 Beheer clubgegevens... 3 zoekfunctie... 4 Lijsten

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte AR-CO Handleiding «Aangifte van opdrachten 2014» (30/01/2015) Pagina 1 van 8 Inloggen Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte Nieuwe opdrachten invoeren EN/OF reeds eerder ingevoerde lopende

Nadere informatie

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003 In hoofdstuk 1.5 (diverse ledenlijsten) op pagina 24 wordt verwezen naar deze bijlage. In dit document wordt uitgelegd hoe u lidgegevens vanuit het EHBO ledenprogramma kunt samenvoegen met een Word document.

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Online Ledendatabase voor BVLO clubs Handleiding

Online Ledendatabase voor BVLO clubs Handleiding Online Ledendatabase voor BVLO clubs Handleiding Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave 1. Inloggen op de online BVLO database 3 2. De menubalk 6 3. De betekenis van de iconen 6 4. Het menu Club 7 4.1. De gegevens

Nadere informatie

Handleiding Informat. v1.0

Handleiding Informat. v1.0 Handleiding Informat v1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Afspraken... 3 2. Aanmelden... 3 3. Afwezigheden invullen... 5 3.1 Afwezigheden code Z, B, R, D... 5 3.1.1 Inbrengen... 5 3.1.2 Wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83

Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN. Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Gert Piqueur gert@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.83 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inloggen Elke secretaris heeft de login gegevens ontvangen om zich aan te melden bij het ledenbeheer.

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte

De eerste stappen in uw Klantenruimte 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow

Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Support... 3 3. Tablet... 4 4. Inloggen... 5 4.1. Inloggen voor beroeps... 5 4.2. Inloggen voor vrijwilligers... 6 5. Wespenmeldingen-app...

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden.

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Skeelerschool Klik vervolgens op de oranje

Nadere informatie

Handleiding: Afdrukken Digitale Lidkaart

Handleiding: Afdrukken Digitale Lidkaart Handleiding: Afdrukken Digitale Lidkaart Sinds maart 2013 kunnen alumni hun lidkaart zelf afdrukken vanuit het Alumni Portaal. De lidkaarten worden dus niet meer per post verzonden zoals dit vroeger gebeurden

Nadere informatie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Versie 29 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 2 Aanmelden... 2 Beginscherm... 3 Beheer... 4 1. Bibliotheek... 4 2. Welkomboodschap... 9 3. Gebruikers...

Nadere informatie

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven

KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven KIWA - CertIS Gebruikershandleiding NCP Bedrijven Kiwa-NCP Gebruikershandleiding CertIS Pagina 1 van 21 Document geschiedenis versie Datum Omschrijving Auteur 1.0 2011-06-20 Vertaling Nearshoring Solutions

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken.

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Met deze handleiding trachten we u wegwijs te maken voor het gebruiken van KBOFonline. De K.B.O.F wil hiermee de clubsecretarissen

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Wall-e, jouw KLJ-assistent online!

Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Handleiding 1. Algemene voorwaarden Door gebruik te maken van Wall-e ga je als bestuurslid akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vind je terug op de KLJ-website

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als bibliotheek?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden

Nadere informatie

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p.

1. INLEIDING p. 2. 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3. a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3. b. IK BEN KVLV-LID p. INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING p. 2 2. MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN p. 3 a. KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! p. 3 b. IK BEN KVLV-LID p. 5 c. IK BEN GEEN LID p. 6 d. BEN JE ERKEND KVLV-VORMINGSWERKER?

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud

De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 0 De eerste stappen in uw Klantenruimte Inhoud 1. Hoe gaat u van start?... 2 2. Uw persoonlijke gegevens... 4 3. Uw Klantenruimte - Home... 5 4. Uw Klantenruimte - Onderneming... 6 4.1 Mijn organisatie...

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013)

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Schaatsschool Leeuwarden. (versie 2 - d.d.: 07-12-2013) Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Inschrijven

Nadere informatie

Greet Jansen 03/ Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN

Greet Jansen 03/ Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Greet Jansen greet@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Handleiding GEBRUIK LEDENBEHEER BADMINTON VLAANDEREN Inhoudsopgave Inloggen in het ledenbeheer... 3 Clubgegevens raadplegen en wijzigen... 3 De gegevens

Nadere informatie

MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN

MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN MAAK EEN NIEUWE GEBRUIKERSACCOUNT AAN KLIK OP NOG GEEN ACCOUNT? REGISTREER JE NU! Surf naar http://www.kvlv.be Klik op Aanmelden rechts bovenaan Kies Nog geen account? Registreer je nu!. Ben je KVLV-lid?

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

WEBTOEPASSING LEDENBEHEER - Handleiding Lijsten met 'hernieuwde lidmaatschappen' en 'niet-hernieuwde lidmaatschappen'

WEBTOEPASSING LEDENBEHEER - Handleiding Lijsten met 'hernieuwde lidmaatschappen' en 'niet-hernieuwde lidmaatschappen' WEBTOEPASSING LEDENBEHEER - Handleiding Lijsten met 'hernieuwde lidmaatschappen' en 'niet-hernieuwde lidmaatschappen' Vanaf nu kan je twee eenvoudige lijsten uit de webtoepassing ledenbeheer halen, die

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING

UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING UW PERSOONLIJK DOSSIER ONLINE HANDLEIDING U wenst uw pensioendossier te raadplegen, veranderingen aan te brengen in uw gegevens (rekeningnummer, adres, ) of vooraf ingevulde formulieren voor een aanvullende

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding KHVonline versie 01

Handleiding KHVonline versie 01 Handleiding KHVonline versie 01 1 Inloggen 2 Registreren van verkoop en sterfte 3 Invoeren geboorteberichten 4 Raadplegen van de prestaties van dieren die aanwezig zijn op het bedrijf 4.1 Detail dier 4.2

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

DataBase Manager KIWANIS BELGIUM LUXEMBOURG. Commissie Communicatie juni 2013 Rudy Broucke

DataBase Manager KIWANIS BELGIUM LUXEMBOURG. Commissie Communicatie juni 2013 Rudy Broucke DataBase Manager KIWANIS BELGIUM LUXEMBOURG Commissie Communicatie juni 2013 Rudy Broucke INHOUD Synthese van de rol van de DBM Bijzonder toegang binnen www.kiwanis.be Directory OnLine Beheer clubs Ledenstatistiek

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Wachtwoord zelfservice

Wachtwoord zelfservice 1 Wachtwoord zelfservice Wat is het? Het kan voorkomen dat je het wachtwoord voor inloggen op een computer op school, het draadloze netwerk of je studentenmail vergeten bent. Je kunt dan niet inloggen

Nadere informatie

Handleiding Collecteportaal

Handleiding Collecteportaal Handleiding Collecteportaal Met CollectePortaal kunt u zelf de vrijwilligersgegevens bijhouden. Hierdoor heeft u de regie in eigen handen. Daarnaast bespaart u de Maag Lever Darm Stichting kostbare tijd.

Nadere informatie

Welkom bij al Printing WebCenter

Welkom bij al Printing WebCenter Welkom bij al Printing WebCenter al Printing WebCenter is een online programma voor het beoordelen van uw proeven op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hopen dat deze service van al Printing kan bijdragen

Nadere informatie

Handleiding Haagcom Mobiel Reach

Handleiding Haagcom Mobiel Reach Handleiding Haagcom Mobiel Reach Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 3 3. Reach instellen... 4 Eerste keer opstarten... 4 Stap 1: Contacten creëren... 5 Stap 2: Agenda configureren... 6 Stap 3: Bereikbaarheid

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC PlayMapping Handleiding PC Inhoud Inloggen:... 2 Startpagina... 3 Wachtwoord wijzigen... 5 Rapport manager... 5 Objecten... 6 Geavanceerd zoeken... 6 Object gegevens (detail)... 7 Nieuwe objecten (toestellen)...

Nadere informatie

Hoe werken met de WAP-online!

Hoe werken met de WAP-online! Hoe werken met de WAP-online! Startpagina: We surfen naar http://www.waponline.be. We krijgen het volgende scherm op onze computer: Hier kunnen enkel de directies op inloggen. Leerkrachten die nog niet

Nadere informatie

HANDLEIDING KAVO-TOOL

HANDLEIDING KAVO-TOOL Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersonen: Julie Bouttiau Anne De Ridder T 02 553 69 73 E-mail: kadervorming@cjsm.vlaanderen.be ///// HANDLEIDING KAVO-TOOL Handleiding voor verenigingen

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

- stappenplan - INLOGGEN op

- stappenplan - INLOGGEN op - stappenplan - INLOGGEN op Surf naar www.cobelguard-online.be Vul login en paswoord in. Op de e-mail die je ontvangen hebt vind je je paswoord. Als je inlogt op je site, zal je ook automatisch het site

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden van

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins).

Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). Handleiding beheersmodule voor docenten (en voor schooladmins). SNS zelf: http://interactief.plantyn.com/sns Beheersmodule: http://interactief.plantyn.com/sns/adminacc Na het inloggen met een docentenaccount

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE [Te gebruiken door leerkrachten en directies van scholen] IN DEZE GIDS VIND JE INFORMATIE OVER : A. Aanmaken van een account B. Aanmaken van een

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Akela handleiding basis Starthandleiding voor het eerste begin

Akela handleiding basis Starthandleiding voor het eerste begin Akela handleiding basis Starthandleiding voor het eerste begin Inhoudsopgave 1 Inleiding:...3 2 Account aanmaken: (éénmalig per lid)...4 2.1 Inlog-account aanvragen:...4 2.2 E-mail kwijt of niet ontvangen:...6

Nadere informatie

Handleiding ONLI. Inhoudstafel

Handleiding ONLI. Inhoudstafel Handleiding ONLI Versiebeheer: Versie Datum wijzigingen 1.0 19/01/2015 Eerste versie 1.1 30/01/2015 Blz. 9 : antwoorden op een bericht in je mailbox die verstuurd werd uit ONLI. Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

1 Over Scouts Online. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Inschrijven voor een activiteit. Aanmaken van een inlogaccount

1 Over Scouts Online. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Inschrijven voor een activiteit. Aanmaken van een inlogaccount 1 Over Scouts Online Scouts Online (SOL) is het ledenadministratiesysteem voor alle scoutinggroepen in Nederland. Dus ook de Shawano s maken hier gebruik van om de ledenadministratie in bij te houden.

Nadere informatie

Ledenadministratie. Ons digitaal platform ledenadministratie ofte Keeo

Ledenadministratie. Ons digitaal platform ledenadministratie ofte Keeo N o 1 Ledenadministratie Woord vooraf Dit gedeelte van de admibundel verduidelijkt de werking van de ledenadministratie van FOS Open Scouting vzw. De ledenadministratie wordt gevoerd via een voortdurende

Nadere informatie

Revisely Docentenhandleiding

Revisely Docentenhandleiding Revisely Docentenhandleiding Educate-itbalie@uu.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Account aanvragen en inloggen 3 2 Groep aanmaken 3 3 Studenten toevoegen 3 3.1 Handmatig één voor één toevoegen 3 3.2 Groep

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie