&n ffiffin fi}ut0 u ffi*r"l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "&n ffiffin fi}ut0 u ffi*r"l"

Transcriptie

1 ig

2 De lnsight hybrid

3

4 &n ffiffin fi}ut0 u ffi*r"l l,1l ill;i1'ltl ts r-ror: it;ltririi; Litiir r:lte ii.-, ltilli.loi tir $ltt,il iltil nrriei i.tcl-t,:irc iít ir*t-lxtiikttt ol n-rii'i,,.il-ti :;r,:l;.i.1lit]llr ciïtaji}l)..1 rlii i{: ititi.olt l_rll ir el[:llaai ll,.j;ll;f,.i-t tai.r.ri) i{:::r'ii::- r,.ll!ïcit:.-.fr ii* l:l rlt.10 ]i;:r gclldcit ll ll;slc :ll.itf)ilitit ]llfeit l5 it.:1 gr,;3ir:1.1 viirr ft.,'f;:'tjll,:r:r:r: :f.rri.j!)ii) i):.;.lrl:i1 llirt i:li,.i:i*rsr:r:lsi ilt:itli:l'i!fê iti.t rtitz{l l-r!.,_rfif:ii i,','l.,il:i't-'l rf r,ltft!,ciirrt,t,rat vl:tiljlen ::,,:l jlti f:il!::::talhi li;1. :.tlit:ltt ;:t;1lr; ilt llrlrlitil t, t;t*ltr lirk eí'l le'r,'itllll'jt Iilr';l rrlq iri*i.'i:. [n /-\r I il \J{-J,!-tr í.: 'r li :) ill- l I lità-lt,:lftitr.rl;,l1ir 'f ::ll rt rl-rli'lq:;: ll i_ ltl.: Al:ti:rl 1:ti,,:it lll-llr,.r::l!-jlt irí;rit-,t-l-lti::r? ':'': - 1,1. i r.1,l:'ieilrt-r.i::r,ti;: I I 1 :-: i''\ijt tt Tlr-r.!.'i I llr i r' l:tit!i:r:rr-i.) / ::.', l.i.l,::r;rt:, '','at-': i.{iai:.u;r:il::,.. i:, t.:i:ll,il.,;:t:liti:tl

5

6 li\la lochrok:gie { 04,05 &xn*wxgmmtwd w&mm mffiw* {& i-,r* lrr:igf ii tlr:ti:i<t gelrrtrik vi,rn i[ii]!reieti,:t,;rr Asr.ri::t fii',.4rtr], i-lor1j;l'i: r:rrler,.* lrtf.;: :t-],:lr:r;l -{r 1-]1lC Clc r,trrl *iekirliliti;r *il1'i..itínelj rrtl c*ir Irr-rtl'lilrlir:);Ll f:llr,tiill'ni.rlcl cr I ne!:,1:;ll i:lt. lc:e rytc1 *lk:rijt s:1]tír-t --'!air{:r:r. lg i l\ leljtni*k vr::'iaagi liei Lili:tit l*'r l:ialciiiitii;eri,.rliik flil<. riirir'brlrr.li l,;lf< ilt: (lui-i;iïli,;t Llti'tiaiii,j iiti slfcitts i)fi grilr.. vr){.rf rii:) li;r;-r Ie ir;l ril cl 9.{i lr'f(fi vrtlr l.jf ïxllitllr,ri; Êit tili i-.xo1,ti,lli!-c. l;c ll".t;\ lt rhn:c,k vt:l'lcill li; ilr i:*iairglijkc hallte lirrr-jcr:: ;i! alr.t;;ll,:ilj*t, :)ltl-rírr:)lt iilif t eiel,ilfítrll.]iai 0ft ten Lralii:lilptl(h3f dc [ert,r:irt*l- ;_r]{lf : a3ailil *icr,.jl,.ic slr*ir.:1ilt rlir: rrri]klrll l.iidqlu lrel i*iil:.leir geblr;lfrt r:rir f r;i i:;rll*i.ij, i-r;ri-:.kcl r:il 11 liujcll jrn slr.,'llc :;r:i:;rf,;11 Ljr rt-'t*lr.:r :il:iitril aul;l:rii:ll r;i'l all ilr aril ir:f :iilllar:ti [r:rï:t, r,,i]!r-i::o1t [fi]iriit!-l,.ri lert trciftlcr-:_'ri:l:itl.. iltationair driiaitn (Sta*-Sir4r) Stsrlen 'I',,1,r., -,1.r-. tlilde I I nct lilgo sn*ilerd AIs de aulo tot stilstand komt, schakelt de benzinemotor euto- I I rí." ';cfl i r I Ott Cve" tc claan i' i de Start Stopr:rcdus. Dit om het kjranrjsiofuerbruik te k;eperken en tle uitstool te nrinimaliseren. Het baïterijpakket blijft de eleklrische luncties van slroon vclorzien Icdra het rerrpcdeal r,,'r;rrjl losllslei:en, r"v rdt rje benzilieryrclor direcl l',-eer ge:laê mcl behulp,, ven de elilklrcmct ]r De bcnzinentcl.r:r verfraa,;t de srraihsirj \{ïarfnas de kluppen cpen- en aircnllla?n {r werkt zcnrjer hllp van rje elektr*nnlnr. Eij rildor rrci cnrslarrle lage slel- Ireil r,vrrden iie kiepilen van aliet vrcr- lrlirdats van de ntctor geslltcn en stlpi Cc vtf[iralding. Alleer: rie clekfr:nictlr drlft de ar,rio den ;at. AcceLereren Snel accelereren ilijden met hoge snelheid Afrernmen en opladen :')u bq,1.,ret:jr.ril '711r6-1116lut ol lage srelh*id waarmeê cie kleppen open en dichtgaan, maar krijgt nu hulp van de elektrcmctar, zodat krachliee acceleratie mogelijk is. De benzinernotor schakelt nu over op snelle klepbediening rtet behulp van de elektrornotcr, zoclat t+r veel vernogen wcrdt geproduceerd orn kraciltig te kl";nnen accelerererr. Bij rijden rxet constant hoge snel, heid werkt cie benzinemotor met trage klepbediening en krlgi geen :t,.lip vjtl dc r'lek,;rlrnulot. De kleppen van alle vier cilinders van de nrclor zijn dichi en de verbrandirrg is gestopt. De elektrornr:lor herwint de rnaximale hoeveelheid energie die vrijkomt tijciens het rernmen en slaat die op in het iratterijpakkel, De ïeruegewcnnen erergie wo'dt gebruikt warnecr irulp van de elektromotcr ncdrg rs.

7 j II i Innnv isve i ms n m u t0 el en zuinl r rír n p*tín&i mn wkg$-ffi MXn-s- s wr sxst {F{$$ iie l-ili rla lrr;rqiri : : raa i ge ;lr,;r;r, ';:rl'i eêl *,rr-rlllr-.r l.r;r-i;,lbel* ïtri :l;: l :r::i: li'lï ii* cp1.il-: illt.:r; I n I r: i:r r I ll;:n,::rli or r i,.r,,otr.u rl',gi :. i:'i aiirli: ila;]il-:i,:$,:lil jl;:;i,:: r-:vi":ri-,1-{r:qil,:1;r.;r':r-f il,rr.}rr-:rt ïitiiji.rli-:f{a-;;ar l-j*l t'rl;11i:::i i! i-rr,rtt '',1tillrll ll;,:lii:r'lli* i:-rri f f ir lilq f ralo:l'. ;f,re':l hrlt iir!illl lli:rri.rilrlri rlil-ia) \;tr.rrr\íjr :rl rr.rirl;rlilir:l ii:r rrla tr r,rrd!ri]ll rt.r t*: 1*:ii;:1. 1--rri,r,'l::'i,.i lrci!r:il,;ip viti't i:{:,it l:iillit,.lrltsili. i.}c ;':rllrtr-r;l,.r,.,i:r;jj i-lfi:i,laia-: i,if.,at! alg t-l{-:ltf itie,i ;,:irl:t ij;irt.:iri:ir il lillfl r.i:-:,::r:q: l't;ilj;i: irl; rarrï ji-rta1uí'll l ir[]1. li.):l CI* &*t rj nf u tffin xuini * ffi$tuu 0r *nt ffiffi ASSTSY fli-:nc:,ri: :.;t-r Asniijl. wcrkl alr r-:ir-r r,ritltr:b r:{:;.{-:l'r liis lc Li*l.r lalrl rj?{ ::rrrrl*irirrtle]...t verrr:dlrl. fr:r u lrl l:;lrn;,:cr: f rlr,r-rii'ri1.1 Li rilr,ii Air ir f r:rr'..1 :ifrerrl rí srri r,l,;lclcrc*d zi;i Cl *lti:ll*rrru1r:r i,rii.ir-;,r i:rlrlrcl:l*t llrliir I ;; :ich:lilk cr f.:lrilr.;lr:1, ij;ir irlt;;i r)* sllr:lleiislitil;i ii{:ifl!jfi,riilr} l.;itu'r. Àl; r-ir.: i:r-:l:l-r:llt ]. ri :qi:r,lr ;ki,lli Lr tg gí-rtt rl-rltr,,rtr- :trt. ritt-rli r.ri:., lri:l i.lirsf :f-rrard i-i;il lr rql:l:ll llaf i-ii: Il:rifll lr: ga.rrl :'r:rrtrali'r,.f ftoillrs i:r. i-jrv ilqedrail!',rijíal i.l'l.r ifr.je iliri'.lfr r;eho rtjel onr 1l Lill<er ltrl i:r:cq ll irlil l;',:'.,r-ri:lixl ls. ilrli ;rlclir,.r'r:nrlr ti iri:ii lrr'::r-r rl:-t,:lr,-,11 vltr ell: dia:irrci*: r.rêrhlqilr 'r;lll Ite ;lai:,:irir-,ívr;rlnr]i.r. olr: ir,.ilrllllr-rc i,et i.l; l.-]r.-):: i:ril';i-llj. cr: elr l.r.fruile rr;l lll l'itillrtlitoll:1 tlri.l.i iir il,r r! r fu l lel.: ri pi.rl..;irr.:i j ii,:t zr-;ililrr lr r-rjr.1i. iroe inefr il{i hilrrr-r: zll qllcr-;lr ll -, i:ll l :rl;lli-llf*r rl;lf ir.;r'rsllei-lr Aa:' : i::ri tilrt.la ïiii'r elre r;i r{ij6i r.r ren *tfr:iill-q r-iie v,'.t:r:jl i {:qtlir. r::r;d a; ] Lr\il./-ijri fr ;'r iir f ït{.1 {r I I ie", I f ltsc n iï fi{.]{.r ilariji.rf il1,r: :it.;i,lif, ilr.:e I riil-;lll rclterir;ltlfr i,',;r,' ril n *elroitlri,;clr hei n:il:llr llr fol l-rlli

8

9

10 i r-r',r' tfl Il ;I,,)i, 13 Ëg I nítu"rïi v gt u.",x n$s i el L,*nt i'jr:i iititli;a',:i:';c i.llí;i lr..rrtr.r r-j;:itbcaid vll ijt ;ltf:ii;f ri i: ;:r:l,.ill'rirl rglr;lri ili :-rli: rll::rriir,:l;l lir-litili}: zli-:l i flli l',,irl,,t*ij...;;.1..lr: lxt:iit.;llt!:i llr:r.rit tr-_11. r.,it,t:t. ll,.ltll clr,;i::iliqir*irj 1-lrI i.rlr",clg1o ltrri irlli. iil llcli':ll:irroli,:l-, Itj. rlrri-ll::'r,;ar: dlcï llr:11,.1: rrtlitrrltllti', ';jl Lrr;:r:*rjl:i- :t:tlti' r.;r r i :t;i ritltl lr nlol'l Éf ii::jl.:l titt I f ie'i ir ri:lti;i'irtcil ;:el llr,li],;,;l;rl-ji1l ill'r,vcil.n1. }t \.iêf r,ir;íí iilirf ij l{:lrtl-:,i:i0r." :rr-tj'lilitli;litt attr,:lijiiil.i- rtr; cl r[.kll'isll ltr:d:ili-.r,ri: t:]fïre:r!r.j..)t ll lrhit:r t{:fltil vr-.rr,.:lr 1r;tltiit: i:il-l'tll-rttt:1.rt:raiilll ir:trllik ;r:'q+: tlt: ilt:llij*iijr.ir:ii!i iftlil fatr flt Éi_rirfgt Olt i,lt \,'uí-li'joitjf li.ri.tltll'r ;rr:ir.t'.,rl..tl' a:t.:t't íi,tlltl,:;ii.i.jf ;i1a llt io;t,r.trit:'1tri. it i::ir Lirr; ii',lj tli: rt-. lrcicr-t-11,:lliltir,ililll;iic iit irl 1;el'tr :., l":i yt,',t :l lrtr: til ] 1ti<.t'r I oi..t r_:r_.,r : ;k;:f ;.I.jr:i

11 uil', co fn í3 0t Í-r I LtÍ i li; i I r:,i :i ; i l-.,ir':i:i r,: tí)i rr::r:.ii!-r! :i:rr I t-jr',)l l I li;i r : íi,:rl ;l').';1, I :111 -ril;:.:: rt ir: r l. i(',"jil1 I ir,r ''r::rrji 1-,1 i 1; ; "';;1i;.:tittl i..::,llti,..r ::.r-.;llr;]ii lrt':: tr-ri-;l!i.:rri: r-ri-r','li-t :.lf:t I'rl l; r-:,lirf;l:aftli ''t, l t l :,,l ll.ri,:r-tr ir:: f l,:_:o irj' Lr t qtl it. i ilitl)r.,ilrl _t I I rit I i,t: I:ttl: r ii I 1l{.)f i Illí::iitít1tii::i:!?.1i1-lttjf l r' r : t l,:i-rr-r f ji ) r-:l t llli.l.l_lt1 lllr. t riiii.,rt:l l:ti. ilt a a $r"ui {e l-l:t :,':ll l'r.:i r':l-l,r::rit,t:irt i.i,::lt:1it rl,-:i: ll,'r t; i: :iallir: ::1,':.:l l ;i.:1 iirai.;irii!,,: i-.tt il l lt)l fi;:til r r:ri i;:. 1:.i-: t :l r:r r, lt :i i l:-.: I )iir.l.ri.la-l l.lli] rll: l, ) f,tirl,.:1. :irlil f::.iiil':ll,i.rj i-r{,1 l-,\i:ili.i,:lí.r::il;filr:,] f-l;ll:t t:ri irli.l..r,1,i.,1 rl 1.rl) :i.llllirr-,:-r:.ialli 1:; ti. l',):rail i :r ii'i:. I I I i,: r- r.lt,: I : rr I I i:,i, :'1 il; r tl,:_:aiili,titi,'r,rt',r ;.:;,t I :;,-t1.,, lr :r'l 1;1 : r1',1; l1:,1i'l1 :']:-r J l- f]:.:rr I iltll,'rrl 'll.ll.r rtllrr r'r,,-,t t:ta,,::l' l.lr.: i:l;litri:i.;,tit't ;t; rlaai!l ;-ii l:-1.: l.,li,alri..'/.,,!)f.-jt: i.,,rt!jl-.ill :i.'1 li_].1 l:il' ttt,r.:!:r, -:i I:i:a :tlftli:it-l.lil:) il t:,r rr.;tl,'r rj..::il l.litil-]t:i',]1.;ll i,)i,rtfti,ti-i.ill1li.:)lil t:; rt lt':,jl i1- :,;r l,;1,';1','!"t:tii:- tltr:r:i. i,jil.,:a.rlli.rl

12

13 imt mffimq3n mffi vmtrr et i$[mu, r vmmr ffiï mm ll rlrriir.e lirr*r-r r,'uit Lic irrighi!*v*n lrê:rr er:i: f r t.lêi'le r. rllsli i:ltl1;.

14

15 li,:l:1-,...': I r r I il"l,ili't: LtIi í.ri,r.il tr:ir I ;l::titf tr :,al :i.ii: : II ti'la:r!.1 ali:r 1::lir,,Jlt1 tr tltitf t ritlii ai. ittt_a: ri.ii : \/ir,iilrl'flll l.it-jiitill aft a,,rirt!r{rra:l']]i it:,t:,;.1 ;.,;,;,;:;,: f :lt;t,l:rl'r:,.ti.

16 N 7 \

17 l íj'l7. Veiligheid Dlt :vs1êem ver[c,;gi de vciligireicl rran kieri-rë kindorcn ir.l.j arto, óircal hel ervocr zoigt dal klnier.riljes vêilie be,,ieslieli kl:rrel vulrclel ' N Íl reïil n n sc onere, ear oo rtr cen veilr ere evrn liil hnda $taal velli_ciiêjid hr:ci;!n iol v:r*nccl" *f l!r! (J0 b?slrrl'ier, Ëefr pa$$irsifr cl Êsr lrill8t!ilr benl llaarorr hlirberr wi] trct ;:llcrmrllc rldr:cr ardtr zooksccfrir-r.rir vocr vciligircill geblr;v;tl, vri]af \ivï aanrilcir l;en tairi,ril. alle ri,-:l-rlir1*n I ie';l re:rwkei-;rig,"r-;rrl:en nabllisr:i ;. We slrt,;-al alii]d olr:;: ci-tett r:oiliglt::rjrdlcllr lra olc r.,ltder gaiil iair de,r;cllci ii kl ri,.:ii!hei,i:.iel$on Wc i rr,ri:borr! ricrdl*r lrr ncf'ëïrcvij vei i r gl-re;dr svêl{,fi0[ kunrul r rr)l!vi!k,irlcf ] lir ;r:rrlinu ;icr1 zr : rnr orserlukker ;l vr:cl nroqrlrll< fc vc,;rkorlteri. l-ie 1, Drl laliorl Wi:.r-n r n g S!"rtcí t ] f r c]!di de baldr,.rrsparnrg r:r rle galên erl wi:.arsriuwl ai:; iie sparring lr,: laa!,,1 i: rir u ilogí-j rlk ecn k:kke L:ard f reeil, ff lêrê lecrni3k rrverkl sanlen rret ABS crn cic slakrllitrii la l-rcv;i]ker cioor de fêrrdri...rl{.lv.i d* vie-','r,ielen ie l'erclelen cn rrp Cre nralrer gcwichlsverp i:alsrneer le roírllcrseren I 1."":':' rrrl ri::r:: r ' "l,' r::.,:,,1,1 r, : t: itr::itl I,lt t:: r,rt.:l,il riiit"i t:,:,1: ll ::1 ",,:t'::,ti l

18 r l)o llsigfrl rs uitlerl;si ntel írcnli,iirl:,:ts^s.,jr,i,,:..r. r, I r:..r-it,. êvenais liirirb,jgr^ vóór er lcrdijf ri.ljrira!,ls voor;ln acnler. lla al'licve fr;clt-jskltnl:n vóitr bssi:itcln Lon lr la',;il-: u,/il:pie:ifr i:lj sln i:ariijriilg r.ran acftcren ll.j VSÀ selscríjft itr:l]tlcrr rin itoelfrelher!.j grip irr r1e llalíjit.llt le klrlll;t L:crcker.et hoe\.rmel rrofftogcil of r:lrkril'f tt t:l rrctltg t:t voor rlitlii.í!:llr,. bclteer.siltg.

19 vfi3 d1 ï t\ /d),d\\-/ kí V \-,/ iti** I i{r* ti irrrlii" i 1r,r',;r r:11 l ri-i ti;,t,lir:r fi lqalir:'r,,ri' l iil lil,i lall ii :ii-) i.;lrr.:ri.ir ri{: :r :;,' I 1:],'l' i..li:r 1rl r - :;ltl'í,rirl', ilil rr,::lf [,1-ri.]:'iiti:il'] r f t ti,ri11,l ),ir,.]l :ll I,,,,:lrj tr.;l ']i:i1i-i I rt1.rt. lix rll,:.t : ii.; :j!r I /-riil i a:l t; iji'l :.r i.l i'. : I I :l). i I ::ri', i li.] i r, l.r::l r:r;iliti(]lll, lll

20 r$fr,r:trli:a)i: :i: :-l-rarrj i,i I ' f(ti:it.!)t t-, :.:r li.)r-ti':.ii i ii)f i lri: ti) rl i'l ilil:li'il: i.l:lliali. a ir:l

21 f,:$, r.r l,i.lllllla:l::al' La:ii.:,:rr I i.-,lrl I ll: il'] L.ll.;l ll li.'l i liriill{ll l!1llari l:{illil{,) I :'llr :ilt:i: i;,::fr;r'rl:r':, ; :...laji.lii:i I :l: I li ri!i,iail ;,1 r'11r,;r'r :ir"titlirall: t'..1t i'-.i,:lr,:,i--r.,ai.' i1,rq111 1t:1i f!rl; '''ri Ii'iiliIilrli::ilil ;':t- l,,ir,::,l.rt:. j ta:l Ill j i.tt_r r- ii,,.: :i1.t I l il \ili l ; I :.:ii-l r r..it :t:iltt i 'ti-t.':riri li jt::,1.;r: i). l l:lii:i'.l.i:-r li r, rl'j r:r '::ll-'.:l.l::'.:ll-:,!. rl li:l-ii :i :i l: lli I lr i:iti:r: I t:iit ::,r]i,,./::;:t:r,a; l, ói -.:,r -\! - l':ll I i.l,:r,:lr ',:,,;i,::.: ;:,r,;1. Ll, I ",:ll r, r,:..,', ::ipttr::li r I i.ii;: l{,:tlrr:l I ji.,al'lilliil :': ri li,.ti-t, i:ll_rt i:)ii )t I )l I i-ii.il:ati

22

23 ir,ll

24 l(lerrer ( *tr 0? s3 {.}4 CI5 lsurmn Àlir.irarll'!li1",cr c1;liii: ltï,r; ï:itll'.,r.ji :r lo r':.l l l I l.rlrsf rtrj i!,,'ir:l iii lriela 1l il i)ry:tr:l ljlat:i.t iri:arl l-]tcr rll lrl ltl-t,:a llari liefill.rr;r Ar;Liii r:ililic: e6 $7 l*iilnl i;il;-1 CIE 1. )r,-rtalnil ljll,.r irl;.t l i

25 fic*ssffiinmm :',,i:,:r.lt,: l;l i; l:,lt1i tl tllr'; trlttt;lf:l '1, i ir i r.-:,i l,'r t-], lr i-l li llt t,.,.': :.t: liat I I it.l ;.ir,.t':i.rf:i, ja l-;,r. rr liti i.t;l:.í:it;lrl :il.t:i I':;;,1-: r,rfir.r: j. :t t,l',i.)a;a i:,ll;ill lrt:,,1r:'il ::"1 I i,r l';, li: ri.ril,.:-ii.r-rui Iti:ti i,rr-r,.1iiitf I l -'i./i i i;a:ll-\iil'li l:ri,l)f li:li-iïlil: l i il" itt;itil-:,:tllr111 r,,,1rt;1i]1 I ; r,fl I i li i:ril li.: i ti-),:: rjt i rlr_1,,,-r!r:)arr rtrr)i,,r ttt llr': :il fl ai:,.:li' ilii i il' L l:r i ir)'r.l il.:ri l':'i,l l1l'r,. llr!l!y i i:t ti lat :i ri I r: r:t it :

26 : ir". r-r'fi llrlirlnl ti*f$fmliik :r:rl :: l:i l!oiie i.:r(tëii:o;f et : :.r.(i-li'n!êis,i" lic;hhrelaim vcige;^r rrlei. rlbirr de:igl ii'' li'.;hlr;:ei;llon volqerr rnei '1,-rp*iie l' clo;iiln í!" lrfrlrlotalen veller ri:*ï.,i rlr-tí-):.i (-l*$l!)f l -rtj i1 I g i le i:)ar (]\.roí:

27

28 ln,'ls '-;.rt 1i "\ltrtt cc*ssorres Ma:ik rl,r lllilht rcg l{}i'itfo(ehcl*r ir"lc1 delt ÊrefilIritir? iict]csslriff,$: 1 l::rltr:l rnviqelirsysirl:irl llr p;rlsieriiilt irr:r-;r 1;rprlserlijsi :rcliir:r 4 l llll*r ii-lrulcr (c; f lr i:atl;r:s,, :l *ir t r.,::l i3a;rgoi-l'ul ï 5llx.r'vlllr: vr:r iti:ittilr g vrlt i.lr I ti ;i lr ic:!ll i.ia',,llltii;: ir:iriqai.ri':{tl:xlrct I LllL:t I À;i:tcrr,iiir.ilr::u r'rilr:i

29 1 lr6er ri nliist CV"l' (Otlr\.i ïl i! Li VAn lanf t[ Ir:AN!lt/13Srí: llcn.a': irf ro!alirir* vilfiilirt:.p lie.:lrillr-raiisi:f Í: lr:lsrril:ir r ríficrèrnl.:r rlrcal itj r-ia l,ierbrc'rail igs, r-rerltcrd i rirj líàilloa s eàt pal:ji f l i:rij,-i;r' lt: v,:.:r'i i'r tl s ir-iílrl i (l* Ji-r lajlc i,.,,':rif ren gi r::1. lctjtl rte i::el tzi l tr-:- TfrcLlr' : a eíf rcri-rir1 r rrr :golrik 1r;u,irl Dc':e ier:hrriek y;l:kt :;llrclr rnei,{11:,j li'l iir slrfililcil lo b:wakcl llccr rjo L-':rr-:lj.L;l< ;1:1rr lq,l yi;r rj\i]!.jlíl rl fofd lcil llit ltj;,jt* r.,a:r':,ca {]a:wtaitist't:i' í.riael3rra.tali 1c itrrlii)gfrscrf l '' Í, I' ':,,:'-,\r/' 1 r 1{)íl}rJïcllirir. l.ji :,rlft ij1lf ;vcr l 0ll I,r;;'rsrt:is:ir,: litf tll:.,: 1 at Cjlr-ll lir \,rril5r-'t:: I rlxl rtri:sl.; ii lv I l v.]ír.,i. lr:irilll ti,'itillr)a!j li,si,if-):r ar,a.r ílrtii-rilrl aaf rii,il llli:li cvl vcrsfrl]ilr{ ie.r i l{if í:$lilaai l: clr iailcl brilt iijriflv{-'rf-:r r,lli, i'rt,liji]t l r-a,lii)l eit ltoir lltr.ll:i]t:lli;k Í)(ll )i:ll tr f llílf t'..' i-l i l!:l À1t r...i;,1:1flifjli!:lrlr'r;ii.:l:1lr:!hilíi r,tl.t Itt:l i-l,l l;;,r::t:r i-t ia,lfri :ï11,)i ltli..)ri:,1í-ritii.,l r-ili"ii: liir;t.llti;ri-; l,rtrt it:ri!t!jf vai'rrr-:.:fdcfi fri:bi;lt t $rl j ; l r i ill,(krf r1t ljj : :tr,lr ::,ir!,atil;ii<,,'r.;l:r1:l;; clt r.l;ir:tt,tt:rili:cil ll:.:,,'ciitr,:rilkii{;:t itat:;llji., Itla,;:;t') ljur:.trtllllittlljt'i.llit rioiiit;tíj1fi I'jci tij::j: i l::\a-;i ) (j.,r: lttck l:itr,': l.tillalll r,:tlgtrrl 11tlJlllrt:-rall1' -,;lr L:r.,r li:r:lilii.:i.;i.rt-lt;rcj 1l1l 3:,r'-i:lt.ilil,lï'..; lil tit-: i.!riirr'). rr*,lill li, 1-r;r.ri:_r r,,an hr:l,,'tl!lrl lii 1i-j:.)'r/'lt_)f.rr i::lj v;jsl 1;lllgll llrrq;rr',licl ri,.air t( -rtii :!iorf r v;-rl I larl i:.i,i l:t,i:]i.riiit)a1':l f;1 1;1:r llrl i::l j-ltn::jsrrrlljli :r11.r.rllt1.:'j-tij., r,rtlvllti'iaq 1.::.1'r ia: ijit.l.rf: l-i:t l de lii ;:i.i,:: rrrjri:rrr-;r:i)firritt- ;riarllafi {-:í.)?,.,'ll.i:lrlbir krti-i::1, ijil 1..;lr-t,,riilt r:r,;i!lji.l ;rril l,i: l-rlt li:llqrrwil;ir'l ijl ir:r,\llllrrír:rl:l lt:tt.l t: r ;r,-'':t,:1liit,.llli]err f-jitl i)f ::tija:ioi\,,iit'l)iirtk i ].,Jí Í-li_itr,rfl:t1,::,1 1,:i:i a_ri'_:i't,,,,.rlriir;l.l illt'.tí:ft itia,l Ltilr:,:t I t,ti y:ti-t,:rr'i tiijittilfi[: qr:trl't, i( \,/;.rr i al] f;i1.1r 11jl.l':;f tit-:,.j]- i ti, i,r',.tcr-i r!, rït:li,r:ir i.li:i i at)ii. i'iaiti rti( I { li )í.,r j' l lti r rj1r,r' il;i; r:l : r-ir.)i-ir ir..'.:- l'.ttl ;f tiíi.:ir.: 1a',iti,,ll'lti :.atrla r.i:1r;r:,r,r t:1:l!rrilrr.tljil, l.lljltlil-rij,,,:. : lji]!!a)t.l : I í.rr i itr,l 'r'ar lii rl;- ::l:rti rlr. lr-!i I f t.ji f L )a: I i.tir l.if-,i l I A ll:t:i r!r)r ifll.-d)fl1*a1 vilrior Ar*isl, en l'll.rrjl in diil ecr ;ieklrorrrlrjf de br:lzitglrolcr olraiarsftlrf ri [)e lrsi1.,;hl gebllrkl tel ei*k rlr:r'l l:r arr Je bcrt i;rclïr{lla ig :l!;sisler.jr. w,llrrhol acrllt evei bí til< cn lrrslr*l l:eperkl irirjvcl, f lol sysleerr qcllrrlrikf L1c i;;rzlrnrcior" a:s irltiljhralhil.:tcir i.)e e *l{lrorïtolri lc\iitfi í,:afrei'r nol Llt lrll.r êrfr-1r)r kajl)l]tll er l(rilaf rl irlfrírr.r iri,ll $l;irt;ir.ji.-'lrifijk{*1, ills Itcl i:crruir':lvrrr frrurk ril-.r-laei 1-tlslrrhryr lrlcg Ís Ais ric aull slrl ka:il:. ic!learl. aichalí! i rlr'r b.:rt:-l rerroilr t ictr::oli rii. ;v:,rtrl;-r 1-li.i :l,.riit al,:eir lro1"r r-lrrai l.r1r l]r)1 bítle ilt;i(i".í:l llai ijiiel{ill iall *r.!:el DÊf r:.rlrf wlrrii rie*rlrrtl r:l ii:li Ir li;-is lroi gr-'r-rr uiisr.loi val sc;i:ari,: tjko ghlti.:i ;:i.:il:,.rrlr:r1, i,llf Staii)..llll vrlfala{jl clc,;,tlliitart;ia,l \,,r'1ll l(líriile kr,il':l:trtr irt rjl :lrio lrli-lai irll r-:r,,;l.]lr r:rpl ii;rl k] *lrl.riijl:.t vr.:rlr1 clr.li,:kr:r bitves!r;rj ;vrtr'r.:1.[. ] il,.i irt llait rillil{aiiillli.:r or..iirtlitf lr tlt-:i-rrr.lii cf r i]!r :{itr rll i3!i* lal i.li,ri 1tít1 i<rlricr ;r i1l tlal li ri:'i itlveltilr.i,lrlli r: er;llekrll-r irrl;l lr0lr irrtx].r-rii1o tl;í ri,'cilji l:lvr:iftql il'títi ltathtiifl rli.tir V:, I ilj f t.ll lis!._.f a jcl S r\ii.l:r,lri frlri it:l,,;r ir, liiir.:rlr:i:i,li r'';lrii,.:1{:lr rir 1;11i1i;:;1;, rlii)r 13 i.i:t -\ii'i;':;lilr'rr;r;r lii: ilt:til;itl,;'l:,.1,riir,:li'r.l!r.::l,i:ll,r.)til riliilili.:i-,.1í-l!-l i-lr:.iira.lliir-)i',rltfa)f,,lif< í::,1 t..l(.i,, L.:lir:llIir-:iiitl-i, iít ;.lr.ri'r1llt,-r l,: -, 'tl,t.ril;i trar'r-rli'rairrl 1.li;.:: l)ili:l.1.itiria., itt;i itll;it: \i'í,1.() iljrí:) iriijr]]r;:rr-,.,;r,.lirt:il I l1-i.:t,, rl':tirr:ltl; t-rtr a.l,,r "1'tt')..1: l. Ís VSA {Vl: '1lci l- S ll"\.illi I ly ASSIS l) Dezr: fer.;hniek h*lpt de lula lnl-ir-:r conlioi.: le hllld,:rr lijdcirs kra.rhlig r-t:nlrnan alocf- het v.rffr].;;j.in 10 brpelirtl {li'olr de vlii*iel ai.lrrrdorli;k aí to lerirllar'l orr de illill 1e st;rlrlis*rcn alti (ic,,.ír arlret!l it; siippl:t" flei ls oírzar ergrn gledl;ekerjrr]i: vcrlrc v:n l:sfr f f lekirl,rtisclr llrtiiilerl s i)rcgrar rrna] Dc.il lrr:irlrck past r1c frerr:r-.rhliri br;tlrjs1r,.í orr iur:it a;il,.::lio Cq i;tlirtder-s ltar lltr-rlcr: rllgen,,,rvi.trrili:cl rrfsfiiiif ill.rc vr;cl ilrog*iijk,rrt]íit ilf..pêi-kt lorr,,':ril i:c1!,/0 r ) l.-jilaf 'r lleop ti m ill isi-:el c,,r,rord l, D i I bet:kor I dilf lb l r t s r! iti f r.r.rpp_rr,.1 r i ;:irr-t: k;.n lcrrl ikên ill ajol :j ai.lr(:tri,l'err ci rjder rïi)l cr-rrsl:í'rlê hcqc:rêihrld, lr:rwrli icgrirjk:i'!id froi i.lar;rlllrivcrb;rik :r r cie Ci)2' r-riisl'lor waudtlt k-rcplri<i llil stllccr []::s:- d! flrlrl r!l31.rpr;rrr aarioríi Irtarar!'aifrrlqei 1c croetet:lll l, rj:tï lil:ciq l*irl iirerrjool li.lílan i,itiilloíjlaiírrs Dr ir-rrrasla!ara,r, k laqr.l darr ï:ij i tí)t-t l;tie flaf tzf rfiila)litfc:l

30

31 on ê ervic*. $ervice is voor hclda ge*n mec euze kreel, mear een vanzelfsprekend onclerdeel van hêt nlerk. Urze belarerijkst* cjiensten ziet u hier rn een ocgcpslag. e ggen cl* adilire* Wat u r:nk will vragen, vraag hr:t Uw l'-lorrda-dealer zal u cprecht, volleclig en m*t kenrrie van zaken adviseren,ostel$u* aarcle e a ]isl f"llarda helpt rret ra:id en daaej t.l krilgl een gcerje cri lcíirj1* we.ardebepalins v*n uw in te ruilen au1o. nel!3ervíce De auïoservice zonder afspraak Een lekke krand, lege accu of schacle aan de uitlaat? U kunt zonder efspraak tereeht bii r-lw ï-1onda-dealer voor direct herstel aan Ceze nf anciere fast-fit oneierdelen van uw álttc. Pnoefnit?,&ltijd! ljiets lever-t u zcveel informatie op als een írroefrit. Leer uw llonda kennen, ontdek cje vele details en beleel de passie van l-lonca" l..lvy droo beneikbaan U droernrt van aan Heinda - n"let de financ ering oï leasíng door l'.londa konrt uw droom dichterbij. Uw honda-dealer geeft advies en maakt graaq een op nraat gesneclen offefte.

32 n a sta t xr {:,r s rtlvii{eit, veili hei, ri.j eaier, {:}t u aprhelc$ en aeer la e kssten perr kiln eter. aliiteit en ue er ei eijm ij ern a vamze[fs re em{i. e asls vo&r r$$cc;egt elr t b*:paal oq:!r ervaniir! i*t'l 13 nellatie tu:,sen e enii.! ers en e on a* eafer. clyxda íeve eer aíx &*Ín 'ihi trtqlcln' autto itlleen" at kutl'lt &l tt"!{3 eer waíx omda ve a6 tem: Honda Hondalt 'h ri' i ii rt i tt tlit r Elke nieuwe l-ioncia kent een heel leven lang een z,orgeir:ze levensduur. hlaast lage onderhnudskostan en grote serviceirrlervallen kennen wa aen verstrekkende kwalitatieve ganantie" lr-,chr.riscíre garantie: 3 jaar met een maxirnum van 10{.},000 krn. IMA (Hybnide) garantie: 5 jaar rnei een maximurn van'100.00c krn. I rrkgarantie: 3 jaar I lil laatearantie: 5 jaar ( )lr; rssisgarantie: 1C jaar ( )rrr rosseriegarantie: '1 2 laar (' {r[stekencl Ëuropees dealern*twerk biedt u zekerheicj. I lw I Iorrcla dealer bierjt nu íedere Honda-rijder de unieke kans orrr ln rír(,)n de normale tee hnische garantieperiode van 3 jaar, ril r' lct;lrnische garantie tegen een vergoeding te verlengen! )ll l\,lll ttv keuz..e voor een penlode van 1 of 2 jaar. l, rr r rrl:;lr:kcrrcie verlenging varl uw zekerheid tclt t,( rr,r,rrrrlcrr/1í;0 000 krn. in ftjederland met deze, r rl,,l.r'r rr ;clrorrden garantie. Ilaadpleeq uw l-londa-riealer. Honda[Á iiir il, r r( ( ' Hond: r I Vr,t,'t,1. r.r r rr I N,4rrr lrt rrrkror pech in Europa stranden dan blijft l1onda u, )l rll n, rlí' r;crvice verlenen. Dit geldt voor reparatie onderweg,,lr,r,; rl rr rl1 ) ( l I vcrvangend vervoer. { rr,r lrrlrrr lr r k) tterste vijf jaar na aanschaf heeft u de zekerheid \/ lr,',.t I l\()r;lolo./e mobiliteitssefvice. I rr ; rr,r lr.r lr, vlrzr-.kering voor uw Honda. Uw mobilitejt wordt ' t, ' t, r, r r llr 'r( I vti I de Honda-dealer clie al uw schades geheel i, 'r'tl,. () (li lllifeit waarborqt" Naast een scherpe premie 1,r, 'l t,, rt rr v rrr ccr tí]6 maanden lange nieuwwaardeverzekering, r r, I rr,r r)r,r,rl rí)rlaanden kosteloze Ea!.antieverlenging tot IIIri rí)i rr rrr I lrrrlpverlening in EUfOpa. I i r r,l1,1,,,i \/\i \i\/\a/ lrolrla_nl Of UW l--loncja-fjealef. Honcl:t ll,',, ', r, r,,r rr r! I' r,lri rr,rr r.r lrr;o;r rlaat, flexifiel en Snel. I: lt,l,,,1 rw Ilurrri:r rk-'íllef

33 IIO\TEDA The Power of Dreams

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK .AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK Elke amateur heeft in zijn kortegolf-ontvanger of -zender H.F.-smoorspoeltjes noodig. TRILECTRON brengt deze thans in den handel : vredesuitvoering op steatiet, belastbaar

Nadere informatie

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

N OTA. Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent

N OTA. Hierbij verzoek 1k UH aandachl voor het volgende: In vapenkarners in gebruik bij de Koninklijke narine word! frequent van de marineslaf MINISïËRIE VAN DEFENSIÊ ' MABINE N OTA í.'\ è..: van; de lnspecteur geneeskundige dienst der zeer.tacnr opsleller dooídruk LTZAR 1 nummeí i I rlp.êrhêf l OAn ) 2 \\(, /7 01 --r'" /'J'

Nadere informatie

ALS IE LEVEN AAN EEN POLYESTER DRAAD HANGT. antwoord vinden op de vraag wat u kunt doen wanneer iemand

ALS IE LEVEN AAN EEN POLYESTER DRAAD HANGT. antwoord vinden op de vraag wat u kunt doen wanneer iemand i """".'.'".'".' ilfelnes Redacteur Klaas Wiersma vertrekt vanuit Vlendam m het gebruik van lifelines in de praktijk te testen. Hij wil vral een antwrd vinden p de vraag wat u kunt den wanneer iemand aan

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen...

Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar. Atr.tutnti.\, Adifts ln ad\1n\.nr.nt. rel 010 515052 of 5l5l I l. Bckbesp.ekingen... NIEUWSBRIEF K.n,-klt! Ncd(1Jn!. Cco ^p.ch \4ijnbo..$ kundig Cenu.r.chrp Iebruari 1990 no. 2 verschijnt l0 naal ]Er Jaar PrulBo.s. LV,\. Uaechr, rel.010 535105 llansde llre5se,, i V.A U., Utiecbt, tel.030-511,109

Nadere informatie

het register van stichting LooP en die door onze stichting vertegenwoordigd worden.

het register van stichting LooP en die door onze stichting vertegenwoordigd worden. 5tichting LOOP Land lijk Ov nko p l nd Orgaan voor d Podologi Stichting Reclame Code t.a.v. het Secretariaat Postbus 75684 1O7OAR AMSTERDAM Meppel, 14 maar 2014 Rel.014-022 Geacht Secretariaat, Namens

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013

AIKI];l# 2@{3. Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013 + AIKI];l# s# 2@{3 Aki O liamt - KwartaaldJdschriftvan de Vlaamse Alkido Verenlglng yzw 2d. Invartaal 2013 AIKIO KAMI 2e kwartaal 2013 april-mei-juni Kwert eldldrch.lfr van Vl.am!ê Akldo vo niglng \zw

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q,

N ei: C-' u2 4 0, gat CD. e+ Cd. P3. g w CS Q, N ei: P C-' u2 4 0, gat CD s e+ Cd. P3 g w co CS Q, Het o\-erscliot op clen gezoonen clienst \vercl in de vorige Nota gestelcl op f 52 030 574,90\ waarbij inttusschen reeds toen werd verlilelcl, dat clit

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

V. INVLOED VÀN DELMEDIGO OP SPINOZA,

V. INVLOED VÀN DELMEDIGO OP SPINOZA, 112 welke taal ook, tenzij hij het revoren door een vanwege de drie gemeenten aangewezen persoon had laren onderzoeken, teneinde na te gaan, of het niets bevatte, dar srrijdig was net de Lleilise \ver

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

BÍlYÍi n uli,lwxxggwxxso rm*m*$s*s erx smkss*mxà&*&*

BÍlYÍi n uli,lwxxggwxxso rm*m*$s*s erx smkss*mxà&*&* BÍlYÍi n uli,lwxxggwxxso rm*m*$s*s erx smkss*mxà&*&* RLrtse rs N iíso..: YV r* J \-/ kínder pastzegels Wwwffiwffi wwx! ffiffi&wwwwffiwffi Inleiding In dit antwoordenboekje zijn de antwoorden van de kennisvragen

Nadere informatie

Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland

Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland Ovcrzicht cn evaluatie van veldkennrerken N.l. DingeNansc & V.l. l(alknran Inleiding Tot voor ko( werd de Noordse glazenmakêr

Nadere informatie

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727 DE ThMBOFR! MATRE meand.lykll kont:aktoargaen van ci. LMBURGSE BDND v.tambderkdrpsen 78 ~AARGANG 1969 Sept. nr 8 OPGCBT 19 110.1961 gtolulul GODGiEllRD ME 'me: r.dr.ch.~.. RDolj Co-.! ar1. 41r DR1Agi_

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie