Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Oost- en Westdijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Oost- en Westdijk"

Transcriptie

1 Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Oost- en Westdijk Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 1 van 19

2 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 - Aanleiding - Doelstelling - Afbakening - Beschrijving sensorsysteem - Data-acquisitie - Installatie - Limitatie sensorsysteem in AIO SVT Deel A Pipingbakken (Oost en Westdijk) 6 - Beschrijving sensortoepassing - Interpretatie van de sensoren - Functioneren sensoren Oostdijk - Conclusie werking sensoren Oostdijk - Functioneren sensoren Westdijk - Conclusie werking sensoren Westdijk Deel B Pipingbakken (Oost en Westdijk) 15 - Analyse Deel C Pipingbakken (Oost en Westdijk) 16 - Meerwaarde voorspellingen Bijlage 1, Oost en Westdijk 17 Bijlage 2, Opbouw sensoren 18 Bijlage 3, Volledige Annotatielijst TNO 19 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 2 van 19

3 Algemeen Aanleiding Met onze deelname in voorgaande experimenten hebben wij getracht sensortechniek geschikt te maken voor toepassing in waterkeringen om daarmee optredende faalmechanismen te detecteren. In de tussentijd is het sensorontwerp verfijnd en verbeterd. Daarmee vormt het AIO SVT een ideaal experiment om evaluerend karakter van de metingen te toetsen. Doelstelling Doelstelling van onze deelname aan het AIO SVT is om de geschiktheid van de toegepaste sensortechniek aan te tonen die gericht is op waterkeringen en optredende faalmechanismen. Afbakening De focus van Koenders Instruments beperkt zich tot de ontwikkeling en mogelijke praktische inzet van sensortechniek. Het uiteindelijke product zal een full-service monitoringsconcept zijn wat naast sensortechniek ook uit de aspecten dataverwerkingsystemen en visualisatiesystemen bestaat. De focus van Koenders Instruments is om te komen tot een nauwkeurig, duurzaam (stabiel), eenvoudig en economisch implementeerbaar product. Algemene Beschrijving sensorsysteem Koenders Instruments heeft een aantal jaar geleden voor andere Ijkdijk experimenten, de SDP (Smart Dike Probe) ontwikkeld. Het initiële ontwerp ging uit van het principe dat de probes uit diverse meetparameters kan worden opgebouwd. De samenstelling van elke probe hangt af van de uiteindelijke plaatsing in de dijk, de dijkopbouw en het te verwachten te bemeten faalmechanisme. Daaruit is de SDT (Smart Dike Tube) voortgekomen. Deze probe heeft geïntegreerde verschillende geïntegreerde sensoren. De behuizing is flexibel en is in verschillende stijfheden beschikbaar. Daarmee kan de SDT zowel horizontaal als verticaal in een dijkvak ingebracht worden. Toegepaste uitvoering voor het AIO experiment: Voor dit experiment is de SDT uitgerus met de volgende sensoren: - temperatuur via Glasvezel (±1% FS*) - Rek via glasvezel (±0,5% FS*) * FS betekent Full Scale, ofwel volledig meetbereik. Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 3 van 19

4 De sensorbehuizing bestaat uit pvc-buizen. Daarop zijn aan weerszijde van de buitenzijde in een groef glasvezelkabels geplaatst. Deze glasvezels zijn, op vaste afstanden van elkaar, voorzien van fiber bragg grating (FBG) sensoren die rek meten. Aan de binnenzijde van de pvc-buizen is een enkele glasvezelkabel geplaatst, welke eveneens op vaste afstanden van elkaar is voorzien van FBG sensoren. Deze FGB sensoren meten temperatuur. Doorsnede pvc-buis Temperatuurglasvezelkabel rekglasvezelkabels FBG sensoren in kabel Figuur 1. Sensoropbouw Data-acquisitie De sensoren zijn ontworpen om statisch te meten (meetinterval tussen 1/minuut tot 1/24 uur). De data wordt in een centraal data-acquisitiesysteem opgeslagen voor verdere verwerking. Het data-acquisitiesysteem moet in staat zijn om analoge, digitale en optische signalen te verwerken. Wanneer gewerkt wordt met meerdere meetraaien kan er gekozen worden om deze via verschillende las/connectiedozen te koppelen, waarmee een geheel netwerk van meetraaien met één acquisitiesysteem uit de voeten kan. Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 4 van 19

5 Installatie De SDT s kunnen zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. De gewenste maatvoering van de SDT bepaalt de installatiemethode. In het AIO experiment zijn de verticale SDT probes na handboring handmatig in het boorgat geplaatst. De horizontale streng is in een, met de hand gegraven, geul gelegd. Vervolgens is de gleuf handmatig weer opgevuld met zand. Dit zou eventueel ook machinaal kunnen. Daarbij zijn de reksensoren, in dit experiment, per SDT zo geïnstalleerd dat deze altijd naar het noorden en zuiden zijn gericht. Limitatie sensorsysteem voor AIO SVT Voor het AIO SVT experiment is vanwege de projectdoorlooptijd uiteindelijk alleen gekozen om de glasvezel componenten in de SDT te plaatsen. De oorzaak hiervan is de onverwachte lange productietijd van de solid state sensoren. Daarmee zou de uiterste installatiedatum overschreden worden. Ondanks het weglaten van de solid state sensoren is de projectdoorlooptijd voor ons alsnog te kort geweest om de SDT probes te plaatsen op de locaties die wij voor ogen hadden. In eerste instantie zou er in de Oost/Westdijk een horizontale SDT worden neergelegd op het zandbed onder in de dijk. Deze voorgenomen locatie zou een goed inzicht in het faalmechanisme piping geven. Doordat de productie van de sensor achterbleef op de planning konden we niet tijdig, tijdens de bouw van de dijk, de sensorstreng plaatsen. Vandaar dat uiteindelijk in overleg met Deltares door Koenders Instruments is gekozen om in de Oost/Westdijk 4 verticale SDT probes te plaatsen om daarmee het mechanisme overtopping als primair faalmechnisme te detecteren. Bovenstaande limitaties beïnvloeden niet de metingen, maar mogelijk wel de specifiek vooraf gedefinieerde te verwachten resultaten. Het is echter niet vast te stellen in hoeverre- en óf deze beïnvloeding een negatief dan wel positief effect heeft. Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 5 van 19

6 Deel 1 A Pipingbakken (Oost en Westdijk) Beschrijving sensortoepassing In de onderstaande tekening staan de toegepaste SDT probes in de piping bakken visueel afgebeeld. Dit is inclusief de exacte plaatsingscoördinaten en sensordieptes per probe. In de bijlage 1 is een volledige tekening bijgevoegd. Illustratie 2A Illustratie 2B Per SDT probe worden 3 parameters gemeten: A: reksensorstreng; noordelijk gericht; B: reksensorstreng; zuidelijk gericht; C: temperatuursensorstreng; gecentreerd in de probe. Per sensorstreng zijn op 6 dieptes sensoren gesitueerd (zie tekening 2B). Daarbij wordt de bovenste sensor als nr. 1 genummerd en de onderste sensor als sensor 6. Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 6 van 19

7 In het analyserapport deel worden de grafieken getoond. Daarin wordt alleen verwezen naar de SDT nummers. Per grafiek worden de gegevens van één specifieke sensorstreng voor alle aanwezige en/of werkende sensoren weergegeven. Voor de Oost/Westdijk zijn dus de volgende nummers van toepassing: Probenummer 5.1 (oostdijk) 5.2 (oostdijk) 5.3 (westdijk) 5.4 (westdijk) Rek-noord Grafiek 5.1A Grafiek 5.2A Grafiek 5.3A Grafiek 5.4A Rek-Zuid Grafiek 5.1B Grafiek 5.2B Grafiek 5.4B Grafiek 5.4B Temperatuur Grafiek 5.1C Grafiek 5.2C Grafiek 5.3C Grafiek 5.4C* Tabel 1 * De temperatuurstreng in de SDT probe 5.4 was defect. Na installatie worden de probes via verlengkabels aan elkaar gekoppeld, zodat er maar een enkele kabel richting het dataacquisitiesysteem loopt. Het vermoeden is dat na installatie ergens in de koppeling een breuk is ontstaan waardoor de sensor nooit heeft gemeten. Interpretatie van de sensoren Temperatuursensoren: De temperatuursensoren geven als autonoom functionerende parameter indicaties over het gedrag van de dijk, maar dienen ook ter controle van de reksensoren. Een bepaalde uitslag van een reksensor kan het gevolg zijn van een temperatuurwijziging. Stabiele temperatuur waarnemingen impliceren naast een constante temperatuur in de dijk ook dat eventuele compressie of uitzetting van de reksensoren niet het gevolg is van temperatuur, maar van pure zetting, dan wel beweging. Wanneer er een temperatuurwijziging in één van de temperatuursensoren in één SDT optreedt zou dit kunnen duiden op de werking van een faalmechanisme (bijv. stroming van water in de dijk). De temperatuursensoren mogen onderling wel een andere temperatuur aangeven, omdat deze ook in verschillende grondlagen van de dijk aanwezig zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat de verschillende temperatuursensoren wel in een gelijke trend met elkaar fluctueren. De temperatuur wordt gemeten in º Celsius. Reksensoren: Elke SDT probe is voorzien van 2 strengen van reksensoren. Deze strengen zijn exact tegenover elkaar op 180º gepositioneerd. Eén in noordelijke richting en één in zuidelijke richting. Optioneel zouden de SDT probes van 3 strengen kunnen worden voorzien om zo deformatie in X-Y en Z te kunnen meten. In beide experimenten kijken de beide rek-sensorstrengen in noordelijke en zuidelijke richting. Daarmee kunnen ze zowel compressie als rek mee meten. De rek wordt gemeten in Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 7 van 19

8 microstrain. Een negatieve microstrain waarde van bijv betekent een compressie van 1,2 mm op 1 meter. Andersom betekent bijv microstrain een rek van 0,6 mm op 1 meter. Voorbeeld: In deze grafiek van SDT 5.1 probe zijn de meetreeksen te zien van de zuidelijke reksensor in de Oostdijk. Op de geplotte stippellijn geven de verschillende sensoren de volgende waardes: 5.1B_1: + 60 µε 5.1B_2: + 60 µε 5.1B_3: µε 5.1B_4: µε Grafiek 1 5.1B_5: µε 5.1B_6: µε Een visuele (sterk overdreven) weergave van de SDT zou op dit moment in de tijd (60 uur na start meting) er zo uitzien: + 5.1B_1 = + 60 µε - 5.1B_2 = + 60 µε 5.1B_3 = µε 5.1B_4 = µε 5.1B_5 = µε 0 5.1B_6 = µε Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 8 van 19

9 Functioneren sensoren Oostdijk In de onderstaande 6 grafieken staan de meetresultaten van de probes 5.1 en 5.2. Deze SDT probes waren in de Oostdijk geplaatst. In de grafieken zijn verticale assen geplot met nummers 1 t/m 9. Deze assen vertegenwoordigen een aantal door ons geselecteerde annotaties (zie tabel 2) uit de annotatielijst van TNO. TNO heeft deze annotaties aan een tijdstempel gekoppeld die in de grafieken overeenkomen met de tijdseenheid van de metingen op de X-as. De volledige annotatielijst is als bijlage 4 van dit rapport opgenomen. Oostdijk: Annotations nr Omschrijving Date time time elapsed EAST Start 21/08/ :10:00 EAST 1 Water level 1.4m 22/08/ :10:00 22:00 EAST 2 First well discovered 23/08/2012 9:16:00 44:06 EAST 3 Head raised to 1.8m 23/08/ :30:00 52:20 EAST 4 Head raised to 2m 24/08/ :17:00 72:07 EAST 5 Head raised to 2.3m 25/08/ :07:00 98:57 EAST 6 Head raised to 2.5m 25/08/ :15:00 104:05 EAST 7 Head raised to 3m 26/08/2012 8:38:00 115:28 EAST 8 Head raised to 3.2m 26/08/ :50:00 118:40 EAST 9 Head raised to 3.4m 27/08/2012 7:18:00 138:08 Faillure East dike 27/08/2012 9:03:00 139:53 Tabel 2 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 9 van 19

10 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 10 van 19

11 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 11 van 19

12 Functioneren sensoren Westdijk In de onderstaande 6 grafieken staan de meetresultaten van de probes 5.3 en 5.4. Deze SDT probes waren in de Westdijk geplaatst. In de grafieken zijn verticale assen geplot met nummers 10 t/m 19. Deze assen vertegenwoordigen een aantal door ons geselecteerde annotaties (zie tabel 3) uit de annotatielijst van TNO. TNO heeft deze annotaties aan een tijdstempel gekoppeld die in de grafieken overeenkomen met de tijdseenheid van de metingen op de X-as. De volledige annotatielijst is als bijlage 4 van dit rapport opgenomen. Westdijk: WEST Start 21/08/ :40:00 WEST 10 Water level 1.4m 22/08/ :10:00 20:30 WEST 11 Water level 1.6m 23/08/ :46:00 48:06 WEST 12 Head raised to 2m 24/08/2012 7:01:00 64:21 WEST 13 DMC tubes (lower + upper) are in function 24/08/2012 9:53:00 67:13 WEST 14 Head raised to 2.1m 24/08/ :17:00 70:37 WEST 15 Head raised to 2.2m 25/08/2012 5:15:00 86:35 WEST 16 Head raised to 2.5m 25/08/2012 9:53:00 91:13 WEST 17 Lower DMC tube closed 25/08/ :00:00 93:20 WEST 18 upper DMC tube closed 25/08/ :43:00 95:03 WEST 19 Head raised to 3.2m 25/08/ :01:00 98:21 Faillure West dike 26/08/2012 7:17:00 114:07 Tabel 3 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 12 van 19

13 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 13 van 19

14 Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 14 van 19

15 Deel 1 B Pipingbakken (Oost en Westdijk) Analyse Zowel de Oostdijk als de Westdijk zijn beide in het oostelijke gedeelte bezweken ten hoogte van de SDT 5.1 (Oostdijk) en SDT 5.3 (westdijk). De bezwijking is tevens in de verderop liggende SDT 5.2 (Oostdijk) en SDT (5.4) van beide dijken te zien. Weliswaar geeft de grafiek van SDT 5.2 een minder uitgesproken uitslag dan de SDT 5.1 en geeft grafiek van SDT 5.3 eveneens een minder uitgesproken uitslag dan de SDT 5.4, maar in beide gevallen is er een duidelijke correlatie tussen beide grafieken te zien (5.1 en 5.2 / 5.3 en 5.4). M.a.w. Ondanks dat de bezwijking in het oostelijke deel van beide dijken plaats vond hebben de westelijke sensoren dit eveneens waargenomen. De ingeplotte annotaties in de beide dijken (oostdijk nr. 1 t/m 9 en westdijk 10 t/m 19) laten duidelijk zien dat de probes meestal binnen drie uur na de gebeurtenis reageren op de externe activiteiten, zoals vermeld in de complete annotatielijst van TNO. De directe reactie van de probes op de veranderende situatie in de beide dijken geeft voldoende aanleiding om in combinatie met software algoritmes vroegtijdig alarmeringen af te geven. Conclusie werking sensoren Oostdijk De temperatuursensoren laten gedurende het experiment een constante temperatuur zien, waarmee is vast te stellen dat deze correct hebben gemeten en geen invloed hebben gehad op de rekmetingen. Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 15 van 19

16 De reksensoren vanuit grafiek 5.1A en 5.1B en respectievelijk uit grafiek 5.2A en 5.2B zouden een tegenovergesteld beeld van elkaar moeten laten zien om zodoende een compressie dan wel rek correct waar te nemen. Dit is in grote lijnen ook het geval. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de reksensoren een waarheidsgetrouw beeld geven. Zowel de meetreeksen van SDT 5.1 als van SDT 5.2 vertonen bij dezelfde annotaties in de tijd dezelfde trendmatige veranderingen. Er kan gesproken worden over een correlatie tussen beide sensoren. Conclusie werking sensoren Westdijk De temperatuursensoren laten gedurende het experiment een constante temperatuur zien, waarmee is vast te stellen dat deze correct hebben gemeten en geen invloed hebben gehad op de rekmetingen. De reksensoren vanuit grafiek 5.3A en 5.3B en respectievelijk uit grafiek 5.3A en 5.3B zouden een tegenovergesteld beeld van elkaar moeten laten zien om zodoende een compressie dan wel rek correct waar te nemen. Dit is in grote lijnen ook het geval. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de reksensoren een waarheidsgetrouw beeld geven. Zowel de meetreeksen van SDT 5.3 als van SDT 5.4 vertonen bij dezelfde annotaties in de tijd dezelfde trendmatige veranderingen. Er kan gesproken worden over een correlatie tussen beide sensoren. Deel 1 C Pipingbakken (Oost en Westdijk) Meerwaarde voorspellingen Wij beschikken helaas niet over ingenieurs met de juiste expertise en opleidingen die een voorspellende waarde kunnen geven, aan de hand van real-time inhoudelijke data-analyse, over welk faalmechanisme (type en signaal) in welke mate en op welk moment zou kunnen gaan optreden. Voor ons, als sensorontwikkelaar, is het einddoel sensortechniek te hebben die correcte meetsignalen meet en blijft doorgeven. Het hoogst haalbare resultaat daarbij is het aanleveren van meetgegevens die vroegtijdig een verschil in de gemeten parameters (tilt, temperatuurwijzigingen, toe- of afname van waterspanning) laten zien. Het is aan de achterliggende software en om de gemeten wijzigingen juist te interpreteren en er een voorspellende waarde aan te geven. Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 16 van 19

17 Bijlage 1: Oost/Westdijk Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 17 van 19

18 Bijlage 2: opbouw sensoren Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 18 van 19

19 Bijlage 3 Volledige Annotatielijst TNO Rapportage Oost en Westdijk All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 19 van 19

Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Zuiddijk

Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Zuiddijk Evaluatie rapport All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Zuiddijk Rapportage All In One Sensor Validatie Test (AIO SVT) Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 - Aanleiding - Doelstelling -

Nadere informatie

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02

AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS. Rapportage InTech-IDS AIO-SVT Zuiddijk 2012 V02 AIO- SVT Zuiddijk INTECH DYKE SECURITY SYSTEMS Eindrapport meetverslag piping Zuiddijk V02 IDS 12006 30 november 2012 1 van 10 Inhoudsopgave DEEL A FACTUAL REPORT... 3 1. ALGEMEEN:... 3 2. INSTRUMENTATIE

Nadere informatie

AIO-STV WEST- EN OOSTDIJK INTECH DIKE SECURITY SYSTEMS. InTech-IDS AIO-SVT West- en Oostdijk 2012 V02

AIO-STV WEST- EN OOSTDIJK INTECH DIKE SECURITY SYSTEMS. InTech-IDS AIO-SVT West- en Oostdijk 2012 V02 AIO-STV WEST- EN OOSTDIJK INTECH DIKE SECURITY SYSTEMS Definitief raport AIO-SVT V02 IDS 12006 30 november 2012 1 van 12 Inhoudsopgave DEEL A FACTUAL REPORT... 3 1. ALGEMEEN:... 3 2. INSTRUMENTATIE EN

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

On-line bewaking biofilm aangroei met de Coax sensor

On-line bewaking biofilm aangroei met de Coax sensor On-line bewaking biofilm aangroei met de Coax sensor Doelstelling opstelling WAC Het (door)ontwikkelen en testen van de coax sensor ten behoeve van: 1) Het op een snelle wijze detecteren van aangroei,

Nadere informatie

Datalogging. Introductie

Datalogging. Introductie Introductie Datalogging omvat het verzamelen, opslaan en analyseren van data. Datalogging systemen zullen gewoonlijk gedurende een bepaald tijdsbestek een gebeurtenis of proces bewaken met behulp van sensors

Nadere informatie

IJkdijk Eindrapport AIO SVT. All-in-One / Sensor Validation Test. Zuiddijk Experiment

IJkdijk Eindrapport AIO SVT. All-in-One / Sensor Validation Test. Zuiddijk Experiment IJkdijk Eindrapport AIO SVT All-in-One / Sensor Validation Test Zuiddijk Experiment 30-11 - 2012 IJkdijk 2012 Eindrapport Zuiddijk Page 1 of 15 Inhoud Deel A - Factual rapport...2 1 FastGBSAR sensor kenmerken...2

Nadere informatie

GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk

GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk De GRODAN Groep levert innovatieve en duurzame steenwolsubstraatoplossingen aan de professionele tuinbouw. Deze oplossingen, die gebaseerd zijn op het Precision Growingprincipe, worden vooral toegepast

Nadere informatie

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl JUNI 2013 Er is het afgelopen halfjaar veel gebeurd binnen het IJkdijk ontwikkelprogramma en dus is het hoog tijd voor een update. Uitvoering van de All-In-One

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding d-Radarsysteem 4

Inhoudsopgave. 1 Inleiding d-Radarsysteem 4 Datum 4 juni 2009 Kenmerk 1509544 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 3d-Radarsysteem 4 3 Interpretatie radardata 6 3.1 Resultaten 3d-radarmeting op het schouwpad 6 3.2 Resultaten 3d-radarmeting

Nadere informatie

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry?

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Agenda Smart Industry Smart Sensoren anno 2016 Analoge sensoren Digitale sensoren IO-link sensoren Slot Smart Industry Industrie 4.0 is

Nadere informatie

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems)

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Met behulp van het FGM/EFT-Multisensorensysteem van Texplor is het mogelijk om lekkages te detecteren bij damwanden en/of waterkerende bodems.

Nadere informatie

Guided Waves pijp inspectie. NDO deskundige Level 3

Guided Waves pijp inspectie. NDO deskundige Level 3 Guided Waves pijp inspectie Bert de Waal Applus RTD NDO deskundige Level 3 Guided Waves Pijp Inspectie Ultrageluid Long range Snelle on-stream, screening techniek Doorsnede verandering, geen wanddikte

Nadere informatie

Resultaten DMCsysteem. experiment 2012 Westdijk

Resultaten DMCsysteem. experiment 2012 Westdijk Resultaten DMCsysteem in AIO experiment 2012 Westdijk Auteur: Harry Bos 5-10-2012 0 1 Beschrijving Experiment... 2 1.1 Het validatie experiment westdijk... 2 1.2 Piping / microstabiliteit.... 2 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A A N B R E K E N D E T E C H N O L O G I E De Chatter is ontwikkeld voor regeling en meting van de waterstand op plaatsen

Nadere informatie

IJkdijk Eindrapport AIO SVT. All-in-One / Sensor Validation Test. Westdijk Experiment

IJkdijk Eindrapport AIO SVT. All-in-One / Sensor Validation Test. Westdijk Experiment IJkdijk Eindrapport AIO SVT All-in-One / Sensor Validation Test Westdijk Experiment 30-11 - 2012 IJkdijk 2012 Eindrapport Westdijk Page 1 of 15 Inhoud Deel A - Factual rapport...2 1 FastGBSAR sensor kenmerken...2

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Maandrapportage December 2014 Sign. Datum 22-jan-2015 Sign. Datum 22-jan-2015 D. Nieuwland B. Teuben Author Project Director Prepared Authorized INHOUD Het

Nadere informatie

Geo-Impuls project 9: Pilot monitoring paalmatras Woerden

Geo-Impuls project 9: Pilot monitoring paalmatras Woerden FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Afdeling Geomonitoring OPLEVERRAPPORT BETREFFENDE Geo-Impuls project 9: Pilot monitoring paalmatras Woerden Opdrachtnummer: 1409-0238-000 Opdrachtgever : Geo-Impuls Projectleider

Nadere informatie

RAPPORTAGE AIO SVT. Zuiddijk Macro- en microstabiliteit proeven. Betreft: inzet GeoBeads meetsystemen

RAPPORTAGE AIO SVT. Zuiddijk Macro- en microstabiliteit proeven. Betreft: inzet GeoBeads meetsystemen RAPPORTAGE AIO SVT Zuiddijk Macro- en microstabiliteit proeven Betreft: inzet GeoBeads meetsystemen Proeven uitgevoerd tussen 3 en 8 september 2012 Locatie: Stichting IJkdijk test terrein (Groningen) Rapportage

Nadere informatie

RAPPORTAGE AIO SVT. West- en Oostdijk Piping en microstabiliteit proeven. Betreft: inzet GeoBeads meetsystemen

RAPPORTAGE AIO SVT. West- en Oostdijk Piping en microstabiliteit proeven. Betreft: inzet GeoBeads meetsystemen RAPPORTAGE AIO SVT West- en Oostdijk Piping en microstabiliteit proeven Betreft: inzet GeoBeads meetsystemen Proeven uitgevoerd tussen 21 en 27 augustus 2012 Locatie: Stichting IJkdijk test terrein (Groningen)

Nadere informatie

KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken

KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken Ondanks eerdere rapporten blijkt uit een follow-up onderzoek van IGZ (2207) dat de kwaliteitsborging van

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Maandrapportage Januari 2015 Sign. Datum 26-feb-2015 Sign. Datum 26-feb-2015 T.T. Scherpenhuijsen Author Prepared B. Teuben Project Director Authorized INHOUD

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014

Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014 Grondwaterstandindicator freatisch grondwater Oktober 2014 De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. De analyse van de stijghoogtegegevens

Nadere informatie

Rapportage Klimaatonderzoek Gemeentehuis Drimmelen Archiefruimte

Rapportage Klimaatonderzoek Gemeentehuis Drimmelen Archiefruimte Rapportage Klimaatonderzoek Gemeentehuis Drimmelen Archiefruimte Datum: 11-11-2014 Projectnummer: 125003A Versie: 02 Opgesteld door: Klictet Advies bv Postbus 470 5140 AL Waalwijk 0416 66 99 99 0416 33

Nadere informatie

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data Data analyse HiSPARC Data retrieval A.P.L.S. de Laat 1 Toegang tot HiSPARC gegevens De data opslag van HiSPARC meetgegevens gebeurt op het Nikhef en bestaat uit een paar databases. Als eerst is er de ruwe

Nadere informatie

ie-net Jongerenforum Geotechniek 2015 De Vos L., Van Lysebetten G. 1

ie-net Jongerenforum Geotechniek 2015 De Vos L., Van Lysebetten G. 1 Monitoring van de krachtswerking in verticale beschoeiingswanden d.m.v. optische vezeltechnologie Leen De Vos, afdeling Geotechniek, Vlaamse Overheid Gust Van Lysebetten, afdeling Geotechniek, WTCB 1 Inleiding

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Manometer serie PCE-P15 / 30 / 50 hogedruk manometer met RS-232-interface en software, voor positieve, negatieve en differentiële druk, geschikt voor lucht en gassen, 4 modellen Wij bieden u een hoogwaardige

Nadere informatie

DIAMAGNETISCHE LEVITATIE MET BISMUTH.

DIAMAGNETISCHE LEVITATIE MET BISMUTH. DIAMAGNETISCHE LEVITATIE MET BISMUTH. Dank zij de komst van sterke neodymium magneten is het mogelijk om het afstotend gedrag van sommige diamagnetische materialen zichtbaar te maken. Ofschoon er veel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. De invloed van illusies op visueelmotorische

Nederlandse samenvatting. De invloed van illusies op visueelmotorische De invloed van illusies op visueelmotorische informatieverwerking 115 Terwijl je deze tekst leest, maken je ogen snelle sprongen van woord naar woord. Deze snelle oogbewegingen, saccades genoemd, gebruik

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GRUNDWATER IS UR BUSINESS Mini-Diver Kostenefficiënt De Mini-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie van

Nadere informatie

DEFINITIEVE RAPPORTAGE AGT INTERNATIONAL BETREFFENDE DE IJDIJK ALL-IN-ONE SENSOR VALIDATION TEST (AIO-SVT)

DEFINITIEVE RAPPORTAGE AGT INTERNATIONAL BETREFFENDE DE IJDIJK ALL-IN-ONE SENSOR VALIDATION TEST (AIO-SVT) Project: IJkdijk AIO-SVT DEFINITIEVE RAPPORTAGE AGT INTERNATIONAL BETREFFENDE DE IJDIJK ALL-IN-ONE SENSOR VALIDATION TEST (AIO-SVT) Publicatiedatum Januari 2013 Versienummer 2.1 Versiedatum 2 Januari 2013

Nadere informatie

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543.

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. Parallelle meting van CO/CO 2 in de omgeving testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. testo 315-3 Waar kan de testo 315-3 gebruikt worden? Bij omgevingsmetingen, wanneer

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie

Practicum algemeen. 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag

Practicum algemeen. 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag Practicum algemeen 1 Diagrammen maken 2 Lineair verband en evenredig verband 3 Het schrijven van een verslag 1 Diagrammen maken Onafhankelijke grootheid en afhankelijke grootheid In veel experimenten wordt

Nadere informatie

Continue meten = continue weten

Continue meten = continue weten Continue meten = continue weten Agis Automatisering heeft in 2010-2011 een Samenwerking bij Innovatie-project uitgevoerd met 15 melkveebedrijven: het Melkveehouder Decision Support System project. Dit

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Configuratie Temperatuurlogger

Configuratie Temperatuurlogger Configuratie Temperatuurlogger Lascar 1 Tinbergenlaan 1 3401 MT IJsselstein Postbus 46 3400 AA IJsselstein T 030 281 44 11 F 030 281 44 44 E algemeen@spruyt-hillen.nl Configuratie temperatuurlogger EL-USB-2-LCD:

Nadere informatie

Richtlijnen Scannen Microfilms

Richtlijnen Scannen Microfilms Richtlijnen Scannen Microfilms Versie 1.0, mei 2010 Hans van Dormolen Koninklijke Bibliotheek Den Haag Richtlijnen Scannen Microfilms Versie 1.0, mei 2010 Auteur: Hans van Dormolen Met dank aan: Corine

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

SPIROMETER BT82i GEBRUIKERSHANDLEIDING

SPIROMETER BT82i GEBRUIKERSHANDLEIDING SPIROMETER BT82i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De CMA Spirometer BT82i meet de luchtstroomsnelheid tijdens het ademen binnen

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Jeroen Mes, Niek Reichart (Dijk Monitoring Nederland) Nederland heeft een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Toch kunnen we het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PLASTIMO KOMPASSEN

GEBRUIKSAANWIJZING PLASTIMO KOMPASSEN GEBRUIKSAANWIJZING PLASTIMO KOMPASSEN U bent nu de gelukkige eigenaar van een Plastimo kompas. Dit instrument is het resultaat van onze meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en vervaardigen van

Nadere informatie

SS / / / ATEX 94 / 9EG

SS / / / ATEX 94 / 9EG Thermopile-Stromingssensor SS 23.400 Thermopile-stromingssensor tot 20 m/s / voor lucht en gas / eenvoudige één-gat-montage / ATEX goedkeuring volgens 94 / 9EG in Zone 2 / detectie van de stroomrichting

Nadere informatie

Klimaatklachten of een hoog verbruik? Maak gebruik van de Agema Installatie Monitor.

Klimaatklachten of een hoog verbruik? Maak gebruik van de Agema Installatie Monitor. Klimaatklachten of een hoog verbruik? Maak gebruik van de Agema Installatie Monitor. Als verantwoord ondernemer wilt u zo veel mogelijk besparen op energieverbruik. Als modern ondernemer wilt u goede prestaties

Nadere informatie

programmeerbaar van 1 per minuut tot 1 per 255 minuten + 10 jaar of 3.000.000 loggings van 1 dag en 21 uur tot 483 dagen

programmeerbaar van 1 per minuut tot 1 per 255 minuten + 10 jaar of 3.000.000 loggings van 1 dag en 21 uur tot 483 dagen TEMPSTICK Data Logger Het Tempstick systeem bestaat uit een temperatuur datalogger, PC software en een interface. De Tempstick temperatuur datalogger is een miniatuur temperatuurmeter. De behuizing is

Nadere informatie

Big Data roadmap. Kleine data worden groot : een levensloop. Freek Bomhof

Big Data roadmap. Kleine data worden groot : een levensloop. Freek Bomhof Big Data roadmap Kleine data worden groot : een levensloop Freek Bomhof Web 2.0 1999 2003 The next billion internet users won t be human. expectations Evolutie van het web Driver of innovation

Nadere informatie

WATERSTAND DATALOGGERS

WATERSTAND DATALOGGERS WATERSTAND DATALGGERS TD-Diver Hoogwaardige lange-termijn prestatie De TD-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie

Nadere informatie

Meten in de Waddenzee

Meten in de Waddenzee Meten in de Waddenzee Bestand tegen superstorm De waterkeringen langs de Waddenzee moeten bestand zijn tegen een superstorm die gemiddeld eens in de 4000 jaar kan optreden. Om de sterkte van de waterkering

Nadere informatie

Rookgasanalyser. We measure it. testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse. < 70 onderhouden per jaar. Geschikt voor alle brandstoffen

Rookgasanalyser. We measure it. testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse. < 70 onderhouden per jaar. Geschikt voor alle brandstoffen We measure it. Rookgasanalyser testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse MAP/MEETLOCATIE Stookolie L Meettype Rookgas Trekmeting Fijne druksonde CO onverdund Roetgetal/Kt C Verschildruk Opties OK Map/meetloc.

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ

BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ Vandaag is het beslist: je wordt leerling meteoroloog dankzij Meteoz! Het is mooi weer, ideaal om je eigen weerstation te bouwen en echte metingen te doen, net zoals

Nadere informatie

Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen

Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen n sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen Eindrapport All-in-one Sensor Validatie Test Dijkmonitoring:

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. Producthandleiding voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. MEET H2O is een geregistreerde handelsnaam MEET H2O is een gepatenteerde

Nadere informatie

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV Nieaf-Smitt Installatie Testen en meten van zonnepanelen Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-directive.

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren

Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Monitoring en deformatiemetingen van binnenstedelijke kademuren Ing. R.G. Ophof Projectleider monitoring Nebest Adviesgroep 28 april 2015 Opbouw van de presentatie Begrippen Doel van monitoring of deformatiemetingen

Nadere informatie

Handleiding. Iconen. De meting is volledig afgerond/klaar. De meting is gestopt, maar nog niet afgerond/klaar. De meting is herstart.

Handleiding. Iconen. De meting is volledig afgerond/klaar. De meting is gestopt, maar nog niet afgerond/klaar. De meting is herstart. Handleiding Nederlands Welkom op het rijpheidscomputer-portaal van Gerard Verboom B.V. Via dit portaal krijgt u snel overzicht in de meetresultaten van uw MC21 rijpheidscomputers. Wij zullen proberen u

Nadere informatie

Anemometer PCE-007 precisie anemometer met dockconnector, geheugen en software voor het meten van de luchtsnelheid, de temperatuur en de volume stroom

Anemometer PCE-007 precisie anemometer met dockconnector, geheugen en software voor het meten van de luchtsnelheid, de temperatuur en de volume stroom Anemometer PCE-007 precisie anemometer met dockconnector, geheugen en software voor het meten van de luchtsnelheid, de temperatuur en de volume stroom De luchtdebietmeter is heel economisch en heeft een

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Wanda Guedens en Monique Reynders. Universiteit Hasselt, België

Wanda Guedens en Monique Reynders. Universiteit Hasselt, België Wanda Guedens en Monique Reynders Universiteit Hasselt, België Van chemisch experiment tot wiskundig model Hoe chemie en wiskunde elkaars maatje worden Data-analyse komt neer op het zoeken naar onderlinge

Nadere informatie

BIJLAGE 18: INSTALLATIE EN AANPASSING HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

BIJLAGE 18: INSTALLATIE EN AANPASSING HUISHOUDELIJKE APPARATUUR Installatie en aanpassing huishoudelijke apparatuur De Flexines demonstrator is gebaseerd op het concept van het huishouden van de toekomst. Zo n huishouden bezit een aantal energie consumerende en energie

Nadere informatie

Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren. Hoog pickvermogen

Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren. Hoog pickvermogen Scale your intralogistics. Vertical Buffer Module. Energie-efficiëntie Eenvoudig te integreren Hoog pickvermogen De trends van de intralogistiek van de toekomst Waarop u voorbereid moet zijn: Sterk groeiend

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

Meetonzekerheid. Producten Goed of Afkeur? 1

Meetonzekerheid. Producten Goed of Afkeur? 1 Meetonzekerheid Producten Goed of Afkeur? 1 Goed of Afkeur? Het begint bij de samengestelde constructie. Deze samenstelling bestaat uit losse producten die tezamen de complete constructie gaan vormen.

Nadere informatie

Ondergronds watermanagement

Ondergronds watermanagement Ondergronds watermanagement niet langer meer uit het zicht, uit het hart Ruben Houmes NU-adviesbureau Aanleiding Vragen gemeente Goes Vulling rioolleiding Geautomatiseerde metingen grondwaterstanden Overstortgebeurtenissen

Nadere informatie

Vuistregels voor energie-efficiënte robotprogrammatie

Vuistregels voor energie-efficiënte robotprogrammatie Vuistregels voor energie-efficiënte robotprogrammatie Inleiding Energie-efficiëntie is zelden de primaire zorg bij het programmeren van een robot. Hoewel er in onderzoek reeds methodes werden ontwikkeld

Nadere informatie

- Instelbare meetfrequentie - Gemakkelijk te bedienen - Stevige behuizing

- Instelbare meetfrequentie - Gemakkelijk te bedienen - Stevige behuizing Multifunctionele ph-meter PCE-pHD1 meet ph-waarde, geleidingsvermogen, zuurstof en temperatuur / SDgeheugenkaart (tot 16 GB) / waarden worden in Excel-formaat opgeslagen / groot beeldscherm / RS-232-interface

Nadere informatie

Meetrapport monitoring paalfundering v. 1.5

Meetrapport monitoring paalfundering v. 1.5 Meetrapport monitoring paalfundering v. 1.5 Object: Genieweg 21 t/m 23 1566 NJ ASSENDELFT Objectcode: 1566NJ-21tm23 Rapportdatum: 19-3-2014 Gemeente Zaanstad 1. Meetprotocol Deskundigheid personeel De

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

Sensoren met Optische Glasvezels. Huidige Trends. Francis Berghmans, Hugo Thienpont FirW-TONA (Toegepaste Natuurkunde en Fotonica)

Sensoren met Optische Glasvezels. Huidige Trends. Francis Berghmans, Hugo Thienpont FirW-TONA (Toegepaste Natuurkunde en Fotonica) Sensoren met Optische Glasvezels Huidige Trends Francis Berghmans, Hugo Thienpont FirW-TONA (Toegepaste Natuurkunde en Fotonica) Ontmoetingsmiddag Researchpark Zellik Woensdag 28 november 2007 Glasvezelsensoren

Nadere informatie

Addendum Waterinjectie Management Plan

Addendum Waterinjectie Management Plan Addendum Waterinjectie Management Plan Protocol seismische activiteit door waterinjectie kenmerk EP201502216336, d.d. 26 februari 2015 Seismische activiteit door waterinjectie Het productiewater dat vrijkomt

Nadere informatie

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring

Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Gasopslag Bergermeer Microseismische monitoring Maandrapportage Januari 2016 Sign. Datum 9-3-2016 Sign. Datum 9-3-2016 T.T. Scherpenhuijsen Author Prepared W.J. Plug Subsurface Team Lead Authorized INHOUD

Nadere informatie

Technologie geïntegreerd in verlichting. Rob Verbeelen. December, 2014

Technologie geïntegreerd in verlichting. Rob Verbeelen. December, 2014 Technologie geïntegreerd in verlichting Rob Verbeelen Luxendi - Xicato Benelux www.luxendi.com December, 2014 Welke technologie kan je integreren in licht? LED lichtbron(led array) Elektronische driver

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel

Percentage afwijkingen groter dan vijf decibel Om beter op zoek te kunnen gaan waar er verbeteringen kunnen toegevoegd worden aan de algoritmes heb ik een hulpfunctie gemaakt die in plaats van het interpoleren tussen fingerprints slechts de positie

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

Temperatuurgecompenseerde verschildruksensor in het instrument. 2 extra voeleringangen voor druk en temperatuur

Temperatuurgecompenseerde verschildruksensor in het instrument. 2 extra voeleringangen voor druk en temperatuur Verschildrukmeter testo 521 Nauwkeurige pitotbuis meting Temperatuurgecompenseerde verschildruksensor in het instrument 2 extra voeleringangen voor druk en temperatuur C Directe berekening van luchtsnelheid

Nadere informatie

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC SCHUIFMAAT

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC SCHUIFMAAT ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC SCHUIFMAAT UITGERUST MET AOS (ADVANCED ONSITE SENSOR) INDUCTIEVE ENCODER HANDMEETGEREEDSCHAP EN GEGEVENSVERWERKING Nieuw! ABSOLUTE AOS DIGIMATIC schuifmaat Een nieuwe serie prijsgunstige

Nadere informatie

DAGO protocol wanddiktemeting bovengronds

DAGO protocol wanddiktemeting bovengronds 20150302 DAGO Protocol Wanddiktemeting Datum: 10-3-2015 Door: Martin van der Hout Aan: RvdB, RK, AvA, RV, LA, TZ, WvZ, PW, PD, AdB, FS Ref: DAGO protocol wanddiktemeting bovengronds Auteur Martin van der

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006).

Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006). Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006). Van 16 t/m 18 oktober 2006 is door Medusa Explorations bv uit Groningen in opdracht van Rijkswaterstaat een bodemonderzoek uitgevoerd in de duinen

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

IVF temperatuurregeling incubator

IVF temperatuurregeling incubator IVF temperatuurregeling incubator bron: Dijkstra Vereenigde BV Les 1 Handmatige temperatuurregeling Illustratie: Blausen 0583 InVitroFertilizationCC BY 3.0 Inleiding In-vitrofertilisatie (IVF), ook wel

Nadere informatie

Marijke Thoonen

Marijke Thoonen Advies betreffende de vergelijking van de meetprestaties van twee verschillende types automatische hydrostatische druk dataloggers door een praktijkexperiment Nummer: INBO.A.2010.269 Datum: 24 november

Nadere informatie

Rapportage Trillingsmeetrapport

Rapportage Trillingsmeetrapport <klant> <installatie> <datum> Dit document is een geanonimiseerd trillingsmeetrapport uit de praktijk. Rapportage Trillingsmeetrapport Istec referentie Opdrachtgever ref Aanvang

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie