Student Recruitment. met behulp van Microsoft Dynamics CRM. CRM Resultants whitepaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student Recruitment. met behulp van Microsoft Dynamics CRM. CRM Resultants whitepaper"

Transcriptie

1 Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM CRM Resultants whitepaper

2 Inleiding De aard van studentenwerving en instroommanagement is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar het voorheen vooral ging om het binnenhalen van zo groot mogelijke aantallen studenten, gaat het nu meer en meer om het vroegtijdig scouten van excellente studenten, het begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze en het kritisch beoordelen aan de poort. Nieuwe media hebben de manier waarop studenten zich oriënteren sterk beïnvloed, waardoor ook het domein van voorlichting is veranderd. Ook opvolgende processen zoals aanmelden en inschrijven zijn veranderd, onder meer door wet- en regelgeving (denk aan de introductie van BRON-HO en de veranderingen bij Studielink). Focus op nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld buitenlandse studenten, zorgen er tenslotte voor dat traditionele methodes aangepast moeten worden. Veel instellingen overwegen daardoor een nieuw systeem ter ondersteuning van deze processen te implementeren. De studenteninformatiesystemen zijn doorgaans immers vooral gericht op de registratie ten behoeve van de bekostiging en studievoortgang. Het zijn administratieve-, registratieve systemen, niet ontworpen voor het relatie-denken. Een CRM systeem is ontworpen om relaties te beheren. CRM Resultants heeft gekozen voor Microsoft CRM als basis van haar Student Recruitment oplossing, waarin zowel voorlichtings-, als marketing- als intake-processen ondersteund worden. Door deze oplossing als uitgangspunt te nemen voor de instellingsspecifieke implementatie wordt voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden, terwijl de eigen identiteit en werkwijzen toch behouden kunnen worden. Onze visie op trends in studentenwerving en de rol van CRM in het onderwijs De afgelopen jaren is een aantal trends waarneembaar rondom relatiebeheer in het onderwijs. Ten eerste ontstaat er een aan het bedrijfsleven analoge beweging naar strategisch relatiebeheer. Hierbij staat het ontwikkelen en onderhouden van een beperkt aantal belangrijke partnerships centraal. Dit is van belang voor de toekomst van het onderwijs, de efficiëntie van de stage-activiteiten en het rendement van het contractonderwijs. In dit licht moeten ook de relaties met toeleverende scholen en de daar werkzame decanen bezien worden. Deze relaties kunnen vervolgens effectief benut worden in de instroommanagement processen, zodat uiteindelijk onderwijsaanbod en regionale en/of demografische factoren goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Veel Marketing & Communicatie afdelingen in het onderwijs maken een omslag van aanbodgedreven marketing ( kijk eens wat een mooie opleidingen wij hebben ), naar veel meer individueel, vraaggericht begeleiden van studiekeuze trajecten. Daar hoort een interactieve website bij, individuele trajecten als meeloopdagen, en misschien ook wel voorlichting gegeven door peers (alumni en/of zittende studenten) en studieadviseurs die dicht op het onderwijs zitten. Werving wordt hiermee een samenspel van de hele organisatie, waarbij het steeds meer de taak van de Marketing & Communicatie afdeling wordt om als een regisseur het traject te bewaken en er voor te zorgen dat de juiste student op de juiste plek terecht komt. Daar komt nog bij dat de doelgroep steeds ruimer wordt. Enerzijds wordt deze trend ingegeven door de behoefte aan levenslang leren (meer en meer deeltijd en contractonderwijs-instroom), maar anderzijds wordt zij gestimuleerd door de politiek. Het recent erkennen van MOOCS als studiepuntwaardig in het HO is hier een voorbeeld van. De concurrentie, zelfs met buitenlandse instellingen, wordt in deze bewust gestimuleerd door de overheid, in een poging de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. Selectie aan de poort, jarenlang wettelijk niet bespreekbaar, wordt hierdoor plotseling impliciet mogelijk. Ook wordt de instroom van internationale studenten aanzienlijk gestimuleerd door de politiek (Bologna). Wanneer studenten van meer plekken kunnen komen dan het traditioneel toeleverende VO, wordt het onderhouden van de relaties met de verschillende doelgroepen complexer. Sommige studenten zijn al bekend (bijvoorbeeld omdat het alumni zijn die terugkomen voor een nascholings-opleiding), anderen komen uit het buitenland en weer anderen komen bijvoorbeeld van stagebedrijven, waarbij de werkgever ook voor hun (vervolg)studie betaalt. Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 2

3 De CRM Landkaart voor Onderwijs is een initiatief van CRM Resultants, de ontwikkelaar van Microsoft CRM voor Onderwijs Bezoek ook: CRM Resultants, Landkaart Versie 2 oktober 2010 ontwerp: Vormkracht Gezien deze trends is het dus van groot belang om: snel adequaat te kunnen analyseren wat de slagingskansen van een student in een bepaalde opleiding zijn zo mogelijk beïnvloeden) van sociale media en de beeldvorming daarin over de instelling, is derhalve in toenemende mate interessant voor onderwijsinstellingen. (een passend studieadvies) belangstellenden individueel te kunnen boeien en binden informatie en advies op maat te kunnen verstrekken de belangstelling van een potentiële student gestructureerd om te zetten naar een daadwerkelijke inschrijving Tenslotte speelt bij studentenwerving natuurlijk ook de trend die overal in commerciële processen waarneembaar is, namelijk het feit dat de (potentiële) klant al heel goed geïnformeerd is voor hij de dialoog aangaat. Misschien wil een toekomstig student wel liever een authentiek verhaal van een huidige- of een net afgestudeerde student horen in plaats van een mooie brochure. Het monitoren (en Figuur: Creativiteit is essentieel bij Studentenwerving CRM als totaaloplossing voor het onderwijs De hierboven beschreven trends in studentenwerving sluiten in onze visie één op één aan op de constatering dat de buitenwereld voor instellingen steeds belangrijker wordt. Waar men zich tot voor kort nog kon permitteren om vooral intern gefocust te zijn, met een aanbodgerichte aanpak, is nu definitief een einde gekomen aan het centraal stellen van de instelling in plaats van de student in zijn context. het onderhouden van deze omgevingsrelaties is daarbij essentieel. De ERP en Student-Informatiesystemen zijn echter te veel gericht op de bedrijfsvoering en bekostiging om een goed klantbeeld te kunnen bieden en tegemoet te komen aan de flexibele eisen van relatiebeheer. In onze optiek is in de informatiearchitectuur van elke onderwijsinstelling een CRM systeem derhalve onontbeerlijk. Dit is dan ook de reden dat wij op basis van het moderne en flexibele CRM systeem van Microsoft onze CRM voor Onderwijs Zowel het onderwijsaanbod, waarin bijvoorbeeld eerder en elders verworven competenties erkend moeten worden, als ook de wervingsactiviteiten en het contractonderwijs, kunnen niet meer los van de omgeving beschouwd worden. Het in kaart brengen en oplossing ontwikkeld hebben. Momenteel zijn er templates beschikbaar voor de functionele gebieden zoals op onderstaande landkaart weergegeven. In dit document beperken we ons tot studentenwerving. De CRM landkaart voor Onderwijs Uw gids voor CRM toepassingen in onderwijsland. Ondersteuning uitvoer Financiele Systemen EVC trajecten Studenten Administratie Maatwerk & Open aanbod Offerte management Kostprijscalculatie Contractonderwijs Contract management Koppeling SIS Matchen Verwerven Stagecontracten Volgen van studenten Inkoop afspraken stagebedrijven Stage & Afstuderen Koppeling COLO Leveranciers & Contracten Leverancier management Sociale Netwerken Monitoring & BI Communicatie Management en BRON Marketing & Campagnes Afhandelen bedrijfsaanvragen Strategische samenwerking PR & Strategisch Relatiebeheer Bijhouden externe relaties Koppelingen Sociale Netwerken Donaties Samenwerking in de regio Partner Management Webcare Contacthistorie Centraal NAW Persoonlijk profiel Evenementen Studenten Service balie Helpdesk IT Service management & ITIL Student Informatiecentrum Beleggen eigenaarschap Dialoog Portaal Werving internationale studenten Doelgroep/segmentatie Verzenden brochures Zorgtrajecten Activiteiten management Alumni & Sociale Media Zorg & Begeleiding Inzet specialisten Tweede - en derdelijns ondersteuning Integratie met studievolgsystemen Alumnikringen Externe Brokers Studiekeuze begeleiding Open Dagen Sociale Netwerken Werving & Instroom Colofon Studentenvolg- en portfolio systemen Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 3

4 Waarom Microsoft Dynamics CRM? Wij hebben er voor gekozen om Microsoft Dynamics CRM de basis te laten zijn voor onze Student Recruitment oplosing. Dit zijn de redenen voor deze keuze: Microsoft CRM sluit goed aan bij de ervaringen en wensen van eindgebruikers, die al gewend zijn te werken met Office en Outlook. Dit bevordert de acceptatie van het systeem. Het werken met Dynamics CRM is intuïtief, er is weinig training nodig. Microsoft CRM kan volledig draaien binnen Outlook en taken, agenda-afspraken en contactpersonen worden tussen Outlook en CRM gesynchroniseerd. Microsoft CRM is naadloos geïntegreerd met de Office applicaties Word en Excel en daarmee ook met de krachtige en gebruiksvriendelijke rapportage tools die voor Excel beschikbaar zijn. Microsoft CRM is flexibel, schaalbaar en aanpasbaar en heeft een moderne architectuur. Microsoft CRM biedt uitgebreide workflow mogelijkheden, waardoor specifieke bedrijfsprocessen goed door het systeem ondersteund kunnen worden. Hierdoor wordt een eenduidige werkwijze afgedwongen, hetgeen efficiëntie en overdraagbaarheid van processen ten goede komt. Microsoft is (een van de) grootste software leverancier(s) ter wereld. De kans dat Microsoft failliet gaat is vele malen kleiner dan de kans dat een kleinere lokale leverancier omvalt. Microsoft CRM heeft de afgelopen 10 jaar een constante opmars gemaakt. Niet alleen nam de volwassenheid van het product (techniek, stabiliteit en functionaliteit) enorm toe, maar vooral ook het marktaandeel ten opzichte van andere CRM pakketten. Deze opmars is vooral ten koste gegaan van vele kleinere, lokale CRM aanbieders. Microsoft wordt door klanten aangedragen als de meest kosten-efficiënte CRM oplossing. Overzicht van Functies in de Student Recruitment oplossing De Student Recruitment en Intake oplossing van CRM Resultants ondersteunt onder meer de volgende functies: *) Beheer van de opleidingscatalogus Aansluitend op formaten van Studielink/DUO Vastleggen van de koppeling naar diverse administratieve units binnen de instelling De mogelijkheid om opleidingen te clusteren, andere namen te geven, etc. Directe publicatie van het onderwijsaanbod op de instellingswebsite Instroomtargets per opleiding/cohort Marketingcatalogus Registratie van brochures, boilerplate teksten, filmpjes etc. in relatie tot een opleiding of opleidingscluster Voorraadbeheer (eigen voorraad en voorraad per uitgiftepunt, zoals een toeleverende school) Evenement Management Evenementen registreren en publiceren Sjablonen voor Opendagen, Meeloopdagen en snuffelstages Gericht uitnodigen op basis van selecties Registreren van deelnemers middels QR-code scanning Opvolgen en nabellen Groepsregistratie (bijvoorbeeld door decanen van toeleverende scholen) Relatiebeheer toeleverende scholen Up to date scholen bestand uit DUO Uitstroomcijfers van het CBS Planning en registratie van contactmomenten Vastleggen van gemaakte afspraken Decanenportal Rapportages over bijvoorbeeld marktaandeel per toeleverende school Belangstellenden Registratie Versnelde registratie door middel van inloggen met bv Facebook account Koppeling website Brochure verzending zowel per post als digitaal Automatische deficiëntie- en uitvalrisico detectie Koppeling met Social Media Profiles Instroommanagement Geautomatiseerde planning van intake gesprekken op basis van beschikbaarheid Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 4

5 Sjablonen en checklists voor intake-gesprekken Vastlegging van studentedossier en opslag van (gescande) documenten Koppeling met Studentenadministratiesysteem Standaard interfaces met Oracle, Eduarte en Campus Solutuions Werving Buitenlandse Studenten Registratie van diploma waardering Huisvestingsassistentie Portals Portal voor de prospect Portal voor de decaan van de toeleverende school Portal voor ouders/verzorgers Portal voor de intaker Recruitment Intelligence: BI & Big Data Instellingen beschikken over een schat aan historische gegevens die heel veel zeggen over hun eigen succes. Wat zijn de kenmerken van een student die netjes binnen de normatieve verblijfsduur met een diploma de instelling verlaat? Welke toeleverende scholen leveren de meest succesvolle studenten af? Welke marketingacties hadden het hoogste rendement? Het antwoord op al deze vragen ligt besloten in de historische data van de instellingen. Doorgaans zijn deze gegevens echter niet gemakkelijk te ontsluiten, omdat zij opgesloten zijn in diverse, niet gekoppelde systemen. data-mining technieken op de gegevens worden losgelaten. Toch zijn de gevolgen voor het aannemen van niet of minder succesvolle studenten voor instellingen steeds groter. Er zijn directe consequenties voor de bekostiging als studenten binnenkomen met een reeds lange verblijfsduur opgebouwd bij andere instellingen, de kosten voor marketing zijn hoog en budgetten kunnen slechts één keer besteed worden en het op maat kunnen aanbieden van passende individuele leertrajecten is steeds relevanter. Daarnaast is er vaak sprake van onverwachte verbanden tussen gegevens, die alleen boven water komen wanneer er geavanceerde Met de Recruitment Intelligence oplossing van CRM Resultants is het nu mogelijk om de verborgen waarde van uw historische Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 5

6 data direct in te zetten om gefundeerde operationele besluiten te nemen, ten aanzien van: in historische data real-time te gebruiken om real-time beslissingen te nemen over toelaatbaarheid en wervingsinspanningen. Individuele intake en studiekeuze trajecten Wat is het risico van het toelaten van deze student, gerelateerd aan het rendement van historische studenten met een vergelijkbaar profiel? (Vergelijk een schade-risicoprofiel dat verzekeraars opmaken bij acceptatie van een polis). Wat zijn de directe consequenties ten aanzien van collegegeld verplichting en bekostiging bij toelating van deze student? Welke opleiding past het beste bij deze aanmelder, gebaseerd op voorkeuren en rendement van historische studenten met hetzelfde profiel. Binnen een CRM omgeving kunnen ook Big Data technologieën worden ingezet om relevante informatie over studenten boven tafel te krijgen en daarop in te spelen tijdens de diverse contactmomenten. Analyse van klantinformatie kan helpen om vroegtijdig te signaleren hoe verwachtingen van studenten ten opzichte van de opleiding zich (zullen gaan) ontwikkelen. En verkregen inzichten kunnen u bijvoorbeeld helpen om beperkte capaciteit binnen uw organisatie in te zetten op díe gebieden waar de meeste winst kan worden behaald of waar de aandacht op dat moment simpelweg het meest nodig is. Toeleverende scholen Wat is de waarde van deze toeleverende school voor onze instelling, gerelateerd aan het behaalde rendement Welk marktaandeel heeft deze toeleverende school ten aanzien van onze totale instroom Welk aandeel van afstudeerders van een bepaalde toeleverende school kiest voor onze instelling (op basis van cijfers van CBS en DUO) Het opleidingsaanbod Welke opleidingen renderen? In welke vestigingsplaats is een opleiding het meest succesvol? Voor welke opleidingen die wij niet bieden wordt wel informatie aangevraagd? De effectiviteit van de marketingacties Inzicht in de conversie-ratio van aanmelders tot daadwerkelijke inschrijvingen doorgetrokken naar het uiteindelijke studierendement - Per marketingkanaal - Per profiel/segment van aanmelders - Per marketingactie De Recruitment Intelligence oplossing van CRM Resultants is gebaseerd op Microsoft Dynamics CRM en SQL Server. Door de krachtige data-mining en data-combinatie mogelijkheden van SQL Server, waarbij grote hoeveelheden ongestructureerde data heel snel doorzocht kunnen worden, te combineren met de gestructureerde en gebruiksvriendelijke database van Dynamics CRM is het met deze oplossing mogelijk om verborgen verbanden Big Data analyseert de grote hoeveelheid data uit de buitenwereld. De verkregen inzichten kunnen worden verrijkt met BI analyses van de eigen, interne data. *) Deze whitepaper is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. CRM Resultants kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in de whitepaper worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Over CRM Resultants CRM Resultants is een gerenommeerde Value Adding Reseller (VAR) van Microsoft CRM en absoluut marktleider met deze applicatie in het onderwijs. In 2003 waren wij de eerste organisatie in ons land die met Microsoft CRM aan de slag ging. Sindsdien heeft CRM Resultants meer dan 100 CRM implementaties uitgevoerd, waarvan vele in het MBO, HBO en het WO. Voor meer informatie: CRM Resultants Seinstraat DA Hilversum Tel Fax

Stage en afstuderen. CRM toepassingen in het onderwijs. CRM Resultants whitepaper

Stage en afstuderen. CRM toepassingen in het onderwijs. CRM Resultants whitepaper Stage en afstuderen CRM toepassingen in het onderwijs CRM Resultants whitepaper De visie van CRM Resultants op stagemanagement Eén van de voornaamste doelstellingen van het (hoger) beroepsonderwijs is

Nadere informatie

Onze visie op HBO en universitair alumnibeleid en CRM

Onze visie op HBO en universitair alumnibeleid en CRM Onze visie op HBO en universitair alumnibeleid en CRM Voor hoger onderwijsinstellingen is het vandaag de dag cruciaal om goede relaties met hun afgestudeerden, de alumni, te onderhouden. Niet alleen zijn

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

ROC Flevoland verbetert persoonlijke aandacht voor zijn klanten via Microsoft Dynamics CRM

ROC Flevoland verbetert persoonlijke aandacht voor zijn klanten via Microsoft Dynamics CRM ROC Flevoland verbetert persoonlijke aandacht voor zijn klanten via Microsoft Dynamics CRM Informatieaanvragen van potentiële studenten, stageverzoeken en intensieve (persoonlijke) begeleiding worden centraal

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u?

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u? CRM TRENDS 2015 wat betekenen deze voor u? De aftrap van 2015 is geweest, de eerste stappen om de plannen van 2015 te verwezenlijken zijn gezet. Een goed moment om de meest in het oog springende CRM trends

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED CRM Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com De rol

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Aangespoord door veranderende wet- en regelgeving ontwikkelde SDB Groep een nieuwe roostermodule,

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs Welkom bij Chronotech.. leverancier voor het onderwijs Een gebruiksvriendelijker Aanmeldingenbeheer CS.. kan dat? Jan van Doornmalen Pim Kamstra Onderwerpen: Kennismaking Onze bevindingen in de markt Hoe

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of...

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of... Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland BPV: logistieke nachtmerrie of... Onderwerpen Introductie ROC Zeeland en BPV OnStage: implementatie binnen de sector ICT Leerpunten uit het project Interactie en vragen Aanleiding

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Zo helder kan communicatie zijn!

Zo helder kan communicatie zijn! Zo helder kan communicatie zijn! Solide VoIP oplossing ClearVox; noem het gerust dé Nederlandse softwarespecialist van VoIP oplossingen. Wij combineren opensource-technologie met eigen ontwikkelde software

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA

TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA TIG THE IMPEMENTATION GROUP BUSINESS INTELLIGENCE: VIND HET VERHAAL ACHTER DE DATA BUSINESS INTELLIGENCE Hoeveel docenten staan onbevoegd voor de klas? Hoe zien de vaksecties er over drie tot vijf jaar

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

Sander Storm. s Gravenmoer

Sander Storm. s Gravenmoer PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Sander Storm GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 23-10-1990 WOONPLAATS: s Gravenmoer OPLEIDINGEN: 2016 heden Nivé HOFAM QC Studerend 2008 2012 Avans Hogeschool, Breda HBO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Functionaliteiten 4orange Connect

Functionaliteiten 4orange Connect Functionaliteiten 4orange Connect 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 4orange Connect: de nieuwste release van FileFrame 4orange Connect is de nieuwste release van FileFrame.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX

Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX De IT van Destil BV bevatte zoveel maatwerk, dat het de groei van de groothandel belemmerde. Een modern ERP systeem geeft weer ruimte

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie