CURRICULUM VITAE PERSONALIA EXPERTISE ERVARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE PERSONALIA EXPERTISE ERVARING"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Hammelburg Voornamen : Hendrik Paul (Henk) Geboortedatum : 25 februari 1962 Nationaliteit : Nederlandse Adres : Haagwindeveld EL Woerden Telefoon : of Burgerlijke staat : gehuwd, twee kinderen Analytisch, communicatief, nuchter en gedreven zijn de steekwoorden die mij omschrijven. Omdat ik mijn loopbaan ben begonnen als techneut en later in mijn werkzaamheden geleidelijk naar de klant ben opgeschoven ben ik in staat met vrijwel alle belanghebbenden in een [ICT] project inhoudelijk van gedachten te wisselen. Dit stelt mij in staat snel overzicht te krijgen, de gewenste functionaliteit(en) op diverse niveaus adequaat te onderkennen en beschrijven en eventuele lekken in een vroeg stadium te onderkennen en bespreekbaar te maken. Aan de basis van ieder succesvol project staat een succesvol projectteam; coördinatie, samenwerking en aansprakelijkheid zijn wat mij betreft dan ook sleutelwoorden in ieder project. Hoewel ik er altijd naar streef om de verschillende disciplines samen te brengen en met erkenning van ieders expertise vanuit gemeenschappelijkheid aan een project te werken, ben ik waar nodig ook in staat het voortouw te nemen, knopen door te hakken en projectleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. EXPERTISE - Ketenbeheer / tactisch Beheer - Business-analyse - Procesanalyse en procesverbetering - Informatie-analyse - Change management - Service management - Problem management - Functioneel ontwerp - Technisch ontwerp - (mainframe) programmering ERVARING - Ketenbeheer / tactisch beheer; regievoering over het samenspel van in- en externe klanten, leveranciers en andere ketenpartners (bedrijven & overheidsinstanties) - Requirements management & elicitation (COPAFIJTH), o.a. door middel van interviews en workshops - analyseren & SMART maken van eerder verzamelde requirements en impact-analyses - Business analyse: - ordenen/beschrijven en aanpassen van processen d.m.v. BPMN- en use-case diagrammen - opstellen en beoordelen van use cases, UML diagrammen en de bijbehorende testpaden - analyseren van (bestaande) processen en systemen en het zo nodig formuleren van verbetervoorstellen - Informatie analyse - Service management; opstellen van SLA s en DAP s, selectie en aansturing van externe leveranciers a.d.h.v. afgesproken KPI s - Opstellen van productbeschrijvingen - Opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) voor projectuitvoeringen - Functioneel ontwerp - Reviewen van procesontwerpen en (start)architecturen - Reviewen van (functionele) documentatie (o.a. met de FAGAN inspectie-methode) - Functiepunt analyses - Technisch ontwerp - (CICS-)Cobol, JCL- en Adabas/Natural programmering

2 WERKERVARING (OVERZICHT) feb heden Business consultant / Informatie-analist Logius [min. van BZK] (den Haag) Bedrijfstak: Overheid Wijzigingenbeheer, tactisch- & ketenbeheer, servicemanagment, requirements-, business- en informatie-analyse, ad-interim projectleiding. jul feb Informatie-analist OCW DUO (Zoetermeer) Bedrijfstak: Overheid requirements- & informatie-analyse en functioneel ontwerp Bedrijfstak: Kleinmetaal technisch ontwerp, bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur Programmeur DRAKA Kabel (Amsterdam) Bedrijfstak: Kleinmetaal bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur, bouwen en onderhouden van de daarvoor benodigde JCL. mei 2011 jun "yet another Holiday" (geen opdracht) okt apr RDW (Groningen) Bedrijfstak: Semi-overheid requirements- & informatie-analyse en functioneel ontwerp jun sep "extremely long Holiday" (geen opdracht) sep jun Belastingdienst (Apeldoorn) Bedrijfstak: Overheid Informatie-analyse en functioneel ontwerp jul aug "Holiday" (geen opdracht) jan jun Fortis Verzekeringen NL (Amersfoort) Bedrijfstak: Bank/verzekeraar functioneel- en technisch ontwerp. sep dec EuroCross International (Noordwijk) Bedrijfstak: Alarmcentrale/verzekeringen Analyse en (engelstalige) functionele beschrijving van een systeem voor de vastlegging en voortgangsbewaking van alarmdossiers. dec aug Fortis Verzekeringen NL (Amersfoort) Bedrijfstak: Bank/verzekeraar functioneel ontwerp/requirements analyse Software Engineer (FO) Achmea Active (Apeldoorn) functioneel ontwerp van platformoverschrijdende applicaties voor diverse business units van Achmea Senior Systeemontwerper Zilveren Kruis Achmea (Noordwijk) technisch ontwerp en sporadische programmeer werkzaamheden Software-engineer Zilveren Kruis Achmea (Noordwijk) ontwerpen en bouwen van applicatieprogrammatuur t.b.v. spoedeisende oplossingen, zoals mailingen, ad-hoc aanvragen en troubleshooting Software-engineer Amersfoortse Verzekeringen (Amersfoort) opstellen van programmeer- en testprocedures, bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur System-engineer BOSS Advies en Automatisering (Hilversum) Bedrijfstak: ICT (Softwarehuis) ontwerpen, bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur. WERKERVARING (OVERZICHT) Systeemanalist / programmeur Nissan Motor Parts Centre Europe (Amsterdam)

3 TOELICHTING WERKZAAMHEDEN Business consultant / Informatie-analist bij Logius (feb heden) : Ingezet bij : Logius (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van BZK) Tools en methoden : MS Office, Clientele, Bizagi / Signavio (BPMN), BiSL, ASL Koppelvlakken : SMTP, FTP, POP3, X400, SOAP, WUS, ebms - Tactisch beheer / ketenbeheer Regievoering bij het door externe partijen laten uitvoeren van aanpassingen op de centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid waarop overheden en bedrijven gegevens met elkaar kunnen uitwisselen (Digipoort); het vaststellen, afstemmen en SMART maken van wensen en behoeften vanuit de organisatie, laten vaststellen van de (technische) implicaties daarvan en het participeren/regie voeren bij het uitvoeren van COPAFIJTH impactanalyses. Na evaluatie van de door verschillende stakeholders afgegeven impactanalyses uitbrengen van advies aan de Change Advisory Board (CAB). Beheersen van de operationele gevolgen van goedgekeurde wijzigingsverzoeken. - Wijzigingenbeheer (change management) Digipoort Coördineren, stroomlijnen en bewaken van de voortgang van bovengenoemde wijzigingsverzoeken voor de Digipoort met inachtneming van de geldende KPI s, beveiliging- en continuïteitseisen. Zorg dragen voor de tijdige, al dan niet releasematige, oplevering daarvan. - Service management Zowel zelfstandig als in samenwerking met de servicemanager opstellen en bewaken van Service Level Agreements (SLA), Operational Level Agreements (OLA) en Dossiers van Afspraken (DAP) voor klanten (Douane, CIOT) en in- en externe leveranciers (KPN, Ordina, servicecentrum). - Informatie beveiliging Opstellen self-assessment (zie hieronder) ten behoeve van de door de overheid verplicht gestelde BIR-compliancy ( Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst = ISO 27001/27002 plus een aantal door de overheid bepaalde extra criteria) en het vaststellen en (laten) repareren van de daarbij geconstateerde tekortkomingen (procedurele integriteit) Verantwoordelijk voor de opvolging van de in dit kader uitgevoerde security/penetratietests (technische integriteit). - Ad-interim projectleiding Vervanging van de projectleider voor het project t.b.v de doorontwikkeling van (zie hieronder) gedurende diverse perioden van afwezigheid. - Verbeteren proces wijzigingenbeheer Analyseren van knelpunten bij het opstellen, accepteren en afhandelen van RFC s, het doorvoeren en borgen van procesverbeteringen (Issue- & Risklist, SMART requirements, expliciete foutpaden en het realiseren van testplannen), het creëren van templates en checklists voor de intake en beoordeling van opleverproducten en het opstellen van de daarvoor benodigde acceptatiecriteria. - [Supply Chain Data Exchange] Impactanalyse opstellen voor een project dat beoogt de doorlooptijd t.g.v. inspecties door Douane en nvwa van Nederland binnenkomende veterinaire zeecontainers met de helft terug te brengen. Participeren in het aanbestedingstraject en de uiteindelijke selectie van een externe applicatiebeheerder voor de nieuwe applicatie. Begeleiden van de transitie van de oorspronkelijke ontwikkelaar van de applicatie (ICTU) naar de nieuwe applicatiebeheerder. Opstellen en afstemmen van SLA s voor zowel klanten als leveranciers als ook het opstellen van het Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Samenbrengen van specifieke klantwensen m.b.t. beschikbaarheid, betrouwbaarheid en gegevensbeveiliging met eerder overeengekomen SLA s met overige partijen in de productieketen. Opstellen van een in-beheername plan (IBN) en het vaststellen, definiëren en vormgeven van de voor een goed beheer noodzakelijke processen, procedures en opleverproducten. Verantwoordelijk voor de uitvoering van Product Acceptatie-, performance- en securitytests bij aanpassingen aan de applicatie. Na acceptatie door Douane en Logius samen met de servicemanager verantwoordelijk voor het functioneren en doorontwikkelen van de applicatie volgens de afgesproken service niveaus en vertegenwoordigen van Logius in het z.g.n. gebruikersoverleg waarin over het al dan niet uitvoeren van wijzigingsverzoeken m.b.t. de applicatie wordt besloten. - Fytosanitair Impact bepalen van het opnemen van gegevens m.b.t. fytosanitaire zendingen (planten, bloemen, groenten en fruit) in (zie hierboven). Impact bepalen van de koppeling van aan een Douanesysteem t.b.v. de logistieke afhandeling van fytosanitaire goederen (via luchtvracht) door het bedrijfsleven op Schiphol (eccc). - MSW [Maritiem Single Window] Bewaken van de belangen van de beheer-organisatie (Logius) bij de ontwikkeling van een nationaal systeem voor het implementeren van de Europese richtlijn betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van EU lidstaten (Richtlijn 2010/65/EU). - Managed Services en Keten Informatie Services (EASI / KIS) Reviewen, analyseren en impact bepalen van offertes, implementatie-plannen en verbetervoorstellen voor de migratie van de Digipoort naar een virtueel platform met meerdere serviceniveaus ten einde de Belastingdienst operational excellence te kunnen garanderen. Samen met de testmanager van Logius opstellen van het Detail Test Plan (DTP) en het opzetten en uitvoeren van de acceptatietest van het gevirtualiseerde systeem. Vormgeven, implementeren en uitvoeren van tijdelijke maatregelen m.b.t. incident- en wijzigingenmanagement om gedurende de transitie-periode (het eerste halfjaar na oplevering) de gewenste serviceniveaus te halen. Vormgeven van de bedrijfsprocessen t.b.v. behoeftemanagement, wijzigingenbeheer, autorisatiebeheer, en probleembeheer. Evalueren en verbeteren van release-management. - SBR [Standard Business Reporting] Beoordelen van requirements en (laten) uitvoeren van impactanalyses voor de implementatie van nieuwe processen (B2, emededelen) op de Digipoort PI. Analyseren en laten doorvoeren van wijzigingen op de Digipoort die noodzakelijk zijn voor het door de Belastingdienst per verplicht gestelde gebruik van eformulieren bij belastingaangiften door het bedrijfsleven (Verplichtstelling VPB/IB). Afstemmen van de ketentest t.b.v. deze aanpassing met de Belastingdienst. Vaststellen en SMART maken van requirements m.b.t. de in het kader van SBR benodigde rapportages bij de Belastingdienst (middels een reeks workshops) - Pardex [Passenger Related Data Exchange] (1) Evalueren van het Programma van Eisen en vaststellen/inventariseren van de wijzigingen die in de Digipoort moeten worden doorgevoerd om in het kader van het project Vernieuwing Grens Management (VGM) het (vroeg)tijdig signaleren van voor overheidsdiensten belangwekkende personen die vanuit het buitenland Nederland naderen mogelijk te maken. Uitzetten en begeleiden van de offerteaanvraag. (1) Met het aantreden van het kabinet Rutte 2 is de verantwoordelijkheid van het project Pardex overgedragen aan het Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie). Het project is daar vervolgens vanwege bezuinigingen niet verder uitgewerkt.

4 Informatie-analist bij OCW DUO (jul feb. 2012) : Ingezet bij : Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tools : MS Office, MS Visio, RegWB, Rational Software Modeler, Serena - DMT Het in kaart brengen en beschrijven van de functionaliteit van het documentmanagementsysteem (DMT) voor zowel gebruikers als ontwerpers. - Analyse van knelpunten in het onderhoudstraject van de verschillende onderdelen (Componenten) van het systeem t.b.v. de bekostiging van onderwijsinstellingen en het op grond daarvan aandragen van verbetervoorstellen (eisen/wensen aan opleverproducten, het beleggen van verantwoordelijkheden, vastleggen van overdrachtsmomenten, etc.). Vormgeven en ondersteunen van het proces om over te gaan van RINO (RUP in Name Only) naar het daadwerkelijk gebruik van RUP door afstemmen en vormgeven van het consequente gebruik van RUP-deliverables en UML in de supply-chain. - Analyse en functioneel ontwerp voor het samenvoegen van de componenten Regelingen en Wet-en-Regelgeving, en het redesign van de component Gegevens (centraal opgeslagen data t.b.v. de overige componenten, incl. de definities van gegevens). - Onderhoud aan bestaande systemen (Componenten) Valideren en aanvullen van business-analyses, uitvoeren van de informatieanalyses en functioneel ontwerp van wijzigingsverzoeken vanuit de gebruikersorganisatie. Het bewaken van de voortgang voor deze wijzigingen teneinde de in het systeem benodigde aanpassingen (door externe partijen) op tijd gerealiseerd te krijgen om in de daarvoor aangewezen release(s) in productie genomen te kunnen worden. freelance Analist / Ontwerper bij de RDW (okt apr. 2011) : Ingezet bij : Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) Besturingssystemen : Unisys OS2200, Winframe, Windows XP Professional DB/DC : Oracle, Sharepoint Tools : MS Office, MS Visio, Enterprise Architect, Bizagi - PLOF [PLatform OnaFhankelijkheid] Business-analyse en beschrijven van de functionaliteit van het Beveiligings, Logging en Controle systeem (BLC) ten behoeve van de migratie van een maatwerksysteem op het RDW Mainframe naar Audit DB in een Winframe omgeving. Het vaststellen van de (wettelijke) eisen en user-requirements (COPAFIJTH), uitvoeren van de informatieanalyse en het opstellen van het functioneel ontwerp voor de nieuwe applicatie. - IUMI [Internationale Uitwisseling van Mobiliteit-gerelateerde Informatie] Procesbeschrijving, use cases en functioneel ontwerp voor het op basis van het kenteken uitwisselen van voertuig- en houderinformatie tussen het RDW en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en tussen het RDW en buitenlandse zusterorganisaties (via Eucaris). - Heropzet Tenaamstellen - Titulatuur Functioneel ontwerp voor het realiseren van de voor het correct aanschrijven van adelijke personen benodigde aanpassingen in de tenaamstelling van kentekenbewijzen en de herinneringsbrieven voor het verlengen van het kenteken/rijbewijs. freelance Analist / Ontwerper bij de Belastingdienst (sep jun. 2010) : Ingezet bij : Belastingdienst Unit Douane Besturingssystemen : AIX, Z/OS, Windows XP Professional DB/DC : Sybase, DB2 Tools : MS Office, MS Visio, Enterprise Architect, Harvest Project Manager - OM Afdoening [ontlasten van de rechterlijke macht] Use cases, testpaden, functioneel ontwerp en voortgangs-monitoring voor het realiseren van de benodigde aanpassingen in het Heffingen en Inningensysteem voor de implementatie van nieuwe wetgeving waarmee handhavers - zoals de Douane - in samenspraak met het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgen om door middel van een zgn. fiscale strafbeschikking boetes en beperkende voorwaarden op te leggen. Review / Impactanalyse van het procesontwerp en het programma van eisen (COPAFIJTH). Review van de startarchitectuur en het vaststellen van een Plan van Aanpak voor de implementatie van de benodigde aanpassingen in Heffingen- en Inningen systeem. - EORI [Economic Operators Registration and Identification] Plan van Aanpak en functioneel ontwerp voor de implementatie van een door de EU verplicht gestelde registratie van deelnemers aan het economische verkeer binnen Europa in het Heffingen- en Inningen systeem. Functioneel ontwerp voor (uitgebreide) aanpassingen aan de interfaces tussen het centrale Klant Informatie Systeem (KIS) en het Heffingen- en Inningen systeem en, als gevolg daarvan, het afstemmen en (mede-)vaststellen van een architectuur voor de gefaseerde overgang van het bestaande point-to-point berichtenverkeer naar het gebruik van een broker. - SEPA [Single Euro Payments Area] Review / Impactanalyse van een project om de bestaande nationale rekeningnummers te vervangen door IBAN- (International Bank Account Number) en BIC- (Bank Identification Code) codes t.b.v. de uniformering van girale betalingen binnen Europa. - Analyse van knelpunten in het ontwikkeltraject van het Heffingen- en Inningen system en het vaststellen van de issues voor het vervolgens uit te voeren verbetertraject. Het opstellen van de productbeschrijvingen t.b.v. een Plan van aanpak dat de geconstateerde knelpunten adresseert en inventarisatie van de daarvoor beschikbare / benodigde capaciteit en doorlooptijd. Bewaken en coördineren van de daartoe uit te voeren werkzaamheden. - Stroomlijnen van werkzaamheden tussen de verschillende teams binnen de afdeling (m.n. de bouwteams t.b.v. de online user-interface en de COBOL back-office) bij het doorvoeren van wijzigingen in het Heffingen- en Inningen systeem. - Afstemmen van ontwerpbeslissingen met software architecten ten einde het Heffingen- en Inningen systeem zo in te richten dat in de (naaste) toekomst verwachte ver- en herbouw van het systeem met een gelimiteerd budget een zo groot mogelijke toekomstvastheid kan garanderen. - Indicatieve functiepunt-analyses (FPA) voor diverse projecten. - Implementeren en afstemmen van procedures en werkwijzen voor het inrichten van een versie beheertool (Harvest Project Manager), ten einde het tegelijkertijd realiseren van meerdere releases te ondersteunen. freelance Analist / Ontwerper bij Fortis ASR (jan jun. 2008) : Ingezet bij : Fortis ASR de Amersfoortse DB/DC : IMS, Adabas Tools : Enterprise Architect, MS Office

5 - Impactanalyse, functioneel en technisch ontwerp voor het converteren van grootboekrekeningnummers. - Impactanalyse voor de financiële aansluiting van boekingen uit de back-offices op het grootboek. - In kaart brengen van de technische implicaties van de verplicht gestelde verstrekking van UPO's (Uniform Pensioen Overzicht) voor langlopende zorgverzekeringen. freelance Analist / Ontwerper bij EuroCross International (sep dec. 2007) : DB/DC : MS Access 2000 / MS SQL 2000 Tools : MS Visio, Enterprise Architect, MS Office - Het in kaart brengen en beschrijven van de functionaliteit van het systeem voor het vastleggen van alarmdossiers met behulp van use cases en UML-2 diagrammen voor zowel gebruikers als ontwerpers. freelance Analist / Ontwerper bij Fortis ASR (dec aug. 2007) : Ingezet bij : Fortis ASR de Amersfoortse DB/DC : Adabas Tools : Enterprise Architect, MS Office t.b.v. divisie Pensioenen - Functioneel ontwerp m.b.v. UML-2 en Use cases voor het vereenvoudigen van het opvoeren van deelnemers in het pensioensysteem. - Functioneel ontwerp van de voor het administreren van levensloopregelingen benodigde aanpassingen in het levensverzekeringensysteem. t.b.v. divisie Zorg - Functioneel ontwerp voor het verbeteren van de verwerking van informatie- en declaratiebestanden van derden (Vektis, Vecozo), het opstellen van de functionele testspecificaties en het integreren van testsets voor de verwerking van deze bestanden. - Functioneel ontwerp van wijzigingen in het zorgsysteem zodat correcties op teveel betaalde declaraties aan zorgverleners geautomatiseerd kunnen worden doorgevoerd. - Functioneel en technisch ontwerp van aanpassingen in het ziektekostensysteem voor het vastleggen van NAW-gegevens van zorgverleners in CODA - Functioneel en technisch ontwerp voor het stroomlijnen van periodieke uitkeringsberichten naar verzekerden, zorgverleners en tussenpersonen. Achmea Active ( ): Ingezet bij : Zilveren Kruis Achmea Centraal Beheer Achmea DB/DC : Adabas, MS Access 2000 Tools : Rational Rose, Requisite Pro, Enterprise Architect, MS Office - RABO / Interpolis Diverse functionele ontwerpen t.b.v. de migratie van (collectief) verzekerden van CZ-verzekeringen naar Zilveren Kruis Achmea en het via tussenpersonen van Interpolis aanbieden van verzekeringsproducten van Achmea. - Zorgsturing Functioneel ontwerp van een (deel)systeem voor het afhandelen van elektronisch aangeleverde verzamelnota s van paramedici. - Zorgverzekeringswet Impactanalyse en functioneel ontwerp voor de als gevolg van de basisverzekering benodigde aanpassingen in de verzekeringssystemen van de verschillende business units. Ontwerpen van een online aanmeldsysteem voor nieuwe klanten voor de nieuwe vereveningsprocedure. Impactanalyse en functioneel ontwerp voor de uitfasering van het particuliere ziektekostensysteem. - ALIFE Ketenbeschrijving (dmv. activity-, sequencediagrams) en performance verbeteringen van een door Achmea aangekocht pensioensysteem (Ibsen). Beschrijven van de in het systeem al aanwezige - en nog te realiseren functionaliteit. - Offertecomponent Leven & Pensioenen Via interviews en workshops vastleggen van de user-requirements voor een nieuw offertesysteem t.b.v. levensverzekeringen en pensioenen. - Levensloop Functioneel ontwerp van een back-office component voor het beheren van levensloopregelingen. - Verkoop Offerte Systeem Ontwerpen van aanpassingen aan het offertesysteem voor WIA- en ziektekostenverzekeringen. - Functioneel Ontwerp van platformoverschrijdende applicaties. - Diverse impactanalyses m.b.t. (wettelijke) wijzigingen op het gebied van zorgverzekeringen inzake de aanlevering van Sofi-nummers aan SUO/WTZ en de administratie van in het buitenland gestationeerde verzekerden. Zilveren Kruis Achmea ( ) : Besturingssystemen : BS2000, Windows XP Professional DB/DC : Adabas, IMS Tools : JCL, Natural II - Ontwerpen, bouwen en testen van interfaces t.b.v. afhandelen van premie-incasso voor borderelbetalers in een gecentraliseerd financieel systeem (CODA). - Opstellen van standaards en richtlijnen t.a.v. functioneel ontwerp binnen de bij de business unit aangesloten bedrijven (werkgroep). - Aansluiting van het deelsysteem voor financiële verslaglegging op de journaalposten. - Coördineren van de afhandeling van ad-hoc aanvragen. - Bouwen, testen en implementeren van deelsystemen op het gebied van Finance en Control (managementinformatie, in-/excasso, contracten en beheer (CEB)). freelance software engineer bij Zilveren Kruis Achmea ( ) : Besturingssystemen : BS2000, Windows NT

6 DB/DC : Adabas Tools : JCL, Natural II - (Her)ontwerpen, programmeren, testen en implementeren van een systeem ter ondersteuning van mailingen. - Afhandelen van ad-hoc aanvragen uit de organisatie. - Troubleshooting. freelance software engineer bij Amersfoortse Verzekeringen ( ) : Besturingssystemen : DOS, VSE/ESA, MVS, Windows NT DB/DC : DB2, Adabas Tools : Natural II - Onderhouden en uitbreiden van het systeem voor levensverzekeringen en hypotheken en het systeem t.b.v. commerciële activiteiten - Programmeerwerkzaamheden in diverse projecten met betrekking tot WAZ-, PEMBA- en ARBO-regelgeving - Diverse werkzaamheden in het kader van de overgang naar het jaar Beoordelen van technische en functionele ontwerpen met behulp van de FAGAN inspectiemethode. - Technisch ontwerp voor een performance verbetering van de centrale printers door efficiënter gebruik van sturingscodes. - Technisch ontwerp en programmeren van aanpassingen aan het systeem voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. - Troubleshooting en ondersteuning van gebruikers. BOSS Advies en Automatisering ( ) : Ingezet bij : Zilveren Kruis Besturingssystemen : BS2000, Windows DB/DC : Adabas, DBASE Tools : JCL, Natural II - Bouwen van applicatieprogrammatuur, coördineren van aan te leveren gegevens t.b.v. mailingen en het onderhouden van contacten met diverse bij mailingen betrokken in- en externe partijen. - Schrijven van JCL ten behoeve van bovenstaande applicaties - Coördineren en implementeren van een conversie van het centrale Postcodebestand op het mainframe. - Aanpassen van de prospekt-databases t.b.v. de najaarscampagne (wervingsactie) en het bouwen en implementeren van programmatuur voor de managementinformatie in verband met deze campagne. - Maken van impactanalyses voor de aansluiting van de prospekt- en marketingdatabases op het centrale persoonregistratiesysteem. - Aanpassen en gedeeltelijk herschrijven van kwaliteitsprogrammatuur die op te leveren programma s automatisch controleert op het gebruik van bedrijfsstandaards. - Onderhoud aan commerciële-, polis- en produktiesystemen. NMPC ( ) : Besturingssystemen : DOS, VSE/ESA, MVS, Windows DB/DC : DB2, Adabas Tools : JCL, (CICS-)Cobol, Natural-I en -II - Opstellen van technische specificaties, technisch ontwerp, programmeren, testen en implementeren van een online inquiry- en ordersysteem t.b.v. distributeurs, een systeem voor het beheer van voorraadparameters a.h.v. de te verwachten vraag, een magazijnbeheersysteem voor NDS en div. voorraadregistratiesystemen. - Onderhoud aan bestaande Cobol-, Natural-I en Natural-II programmatuur. DRAKA Kabel ( ) : Besturingssystemen : DOS, VSE/ESA, MVS, Windows DB/DC : DB2, IMS, Adabas Tools : JCL, (CICS-)Cobol, Natural-I en -II - Programmeren, testen en implementeren van applicatieprogrammatuur t.b.v. emballage, grondstoffen- en voorraadbeheer. - Ontwikkeling van standaard applicatiestructuur voor online applicaties en het ontwikkelen van een applicatiemonitor. - Onderhoud aan bestaande (CICS-)Cobol, Natural-I en Natural-II programmatuur.

7 OPLEIDINGEN 2015 Agile/Scrum Foundation (EXIN opleiding verzorgd door IT Management Group) ITIL v3 Foundation (opleiding verzorgd door IT Management Group) Design (opleiding verzorgd door IBM): Requirements management, visual modelling, RUP, UML, Rational: RequisitePro & - Rose - Functioneel ontwerp (FOTR) bij CAP Gemini - JAVA programmering bij Cap Gemini, Ernst & Young (shorttrack traject) Basis technisch ontwerp - Volmac technisch ontwerp 1984 Cobol-programmering bij Ordina Nederland VWO bij Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven HAVO bij Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven CURSUSSEN EN TRAININGEN 2014 Collegetour De keten uitgedaagd - Reeks van 11 colleges bij TU Delft over het inrichten, aanpassen en besturen van informatieketens Agile, Scrum en Kanban in de praktijk - Seminar/workshop verzorgd door S. Hoogendoorn / Capgemini Uitvragen van niet-functionele requirements - Videocursus met persoonlijke feedback, verzorgd door N. de Swart (Reaco Academy) 2013 Lean Change - Agile Transformation met Kanban, Kotter and Lean Startup Mastering Business Analysis - Masterclass verzorgd door James Robertson / the Atlantic Systems Guild [IIBA]. Tweedaagse workshop waarin een framework voor een effectieve aanpak van business analyses wordt aangereikt als voortraject voor het Volere requirements specification model (zie hieronder: Mastering the Requirements Process). Regie van Kwaliteit - Masterclass verzorgd door Kees Lindhout / Ribbon Wood Consultancy, over het bewerkstelligen van (concurrentie)voordeel door het verbeteren van het lerend vermogen van organisaties. Blue Ocean Strategy - Doorlopende serie van workshops/brainstorm sessies m.b.t. het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën voor het aanboren van nog onbekende en onontgonnen marktruimte (m.b.v. het Business Model Canvas) [deelname beëindigd] druk, druk, druk - - geen cursussen of trainingen 2011 Requirements, use cases en UML Meerdaagse workshop verzorgd door Cap Gemini 2010 BPMN Masterclass verzorgd door C. Gijsels / Cronos Holding 2009 Mastering the Requirements Process - Het Volere requirements specification model. Driedaagse workshop verzorgd door Suzanne Robertson / the Atlantic Systems Guild [IIBA] Ontwerpen v Service Oriented Architectures - Tweedaagse workshop verzorgd door R. van der Lans 2008 SOA - Service Oriented Architecture - zelfstudie ASL - Application Service Library - opleiding verzorgd door J. de Vries / ASL Foundation BiSL Business Information Services Library - zelfstudie 2007 TMAP Next Testmanagement - opleiding verzorgd door Sogeti Schatten met Smart Use Cases - opleiding verzorgd door S. Hoogendoorn / Capgemini Projectplanningen voor ICT-projecten Architecture Awareness Basiscursus Leven en Pensioenen Inzicht in Invloed Functioneel ontwerp Functiepunt analyse (FPA) - opleiding verzorgd door Cap Gemini, Ernst & Young - opleiding verzorgd door Achmea - opleiding verzorgd door bureau Zuidema - LAD - Lineair Application Development Diverse interne cursussen t.b.v. kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering Cursussen bij Volmac en Software AG: Structured programming, ADASQL programming Interne cursussen: Basic JCL en JCL 2 - opleiding verzorgd door IBM MVS diverse communicatie-, presentatie- en leiderschapscursussen Cursussen bij Philips, Software AG, IBM en Microlife: VSE/SP, CICS (I & II), DB/DC, Adabas, Natural I, Natural II, Predict OVERIGE militaire dienst, eindrang korporaal lid van het sociëteitsbestuur van de studentenvereniging SSRA brandweerman [brandwacht 1 e klas], actief geweest bij de bedrijfsbrandweer. Hobbies: (vroeg) Middeleeuwse geschiedenis, koken, Science Fiction Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Redelijke beheersing van de Duitse taal.

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv

CURRICULUM VITAE. Personalia. BSN : 071239753 http://nl.linkedin.com/in/ejkleinv CURRICULUM VITAE Personalia Naam, Voornamen : Klein Velderman, Evert Jan Geboortedatum en -plaats : 13 mei 1953, Rotterdam Woonplaats : Raamsdonksveer (nb) Burgerlijke staat : gehuwd, 4 kinderen BSN :

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam Joost (J.J. ) van der Schoot Functies ICT Architect, Consultant, Projectmanager ICT ervaring sinds 1981 Geboortedatum 14-3-1959 Nationaliteit Nederlands Burg. Staat Gehuwd

Nadere informatie

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972 Profiel Naam Adres Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam Nederland Geboortedatum 13 maart 1972 Gespecialiseerd in Ervaring in ICT sinds 1990 Projectleiding ITIL processen (Release,-

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Paul Verstraaten

Curriculum Vitae van Paul Verstraaten Personalia Naam Paul Verstraaten Geboortedatum 26-03-1955 Adres Acaciahof 48 Nationaliteit NL Postcode 3355AA Woonplaats Papendrecht Geslacht Man Telefoon 06-29275306 Burgerlijke staat Gehuwd E-mail pd_verstraaten@planet.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Woonplaats : Rotterdam Geboorte datum : 14 juli 1969 Beschikbaar : 1 november 2012 Datum CV : 13 augustus 2013 Email : mailbox@petervannes.nl Mobiel : +31652694792

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel

Curriculum Vitae. Profiel Curriculum Vitae Naam ing. Arnoud Rorije (A.G.D.) Woonplaats Zwolle (NL) Geboortedatum 30 mei 1975 Inzetbaar als Technisch Specialist, Technisch Infrastructuur Architect, Technisch Coördinator, Technisch

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel Consultant Postbus 1076 2600BB Delft T: +31 (0) 6 24654629 E: Nils.van.Breugel@PrimeSkapes.com Geboortedatum: 24-09-1971 Woonplaats: Delft Pagina 1 Profiel Nils van Breugel is een scherpe, analytische

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES. Enrico Hockx. Hoefslag 3. 3155 BZ Maasland T: +31 (0) 10 5915657

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES. Enrico Hockx. Hoefslag 3. 3155 BZ Maasland T: +31 (0) 10 5915657 PERSOONLIJKE GEGEVENS Enrico Hockx Hoefslag 3 3155 BZ Maasland T: +31 (0) 10 5915657 M: +31 (0) 625438274 E: enrico.hockx@collective-it.nl I: www.collective-it.nl http://www.linkedin.com/pub/enrico-hockx/5/590/878

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Robert haans

Curriculum Vitae Robert haans Personalia Naam : Ing. R.N.M. (Robert) Haans Geboortedatum : 16-08-1971 Woonplaats : Rotterdam IT-Ervaring sinds : 1989 Huidige functie : IT Professional, Senior.NET Developer Website Emailadres LinkedIn

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : Koen van Vliet Woonplaats : Spaarndam Mobiel : 06-50998380 E-mail : mailto:koen.van.vliet@avighna.nl Geboortedatum : 8 mei 1962 Geboorteplaats : Amsterdam Nationaliteit

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie