CURRICULUM VITAE PERSONALIA EXPERTISE ERVARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE PERSONALIA EXPERTISE ERVARING"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Hammelburg Voornamen : Hendrik Paul (Henk) Geboortedatum : 25 februari 1962 Nationaliteit : Nederlandse Adres : Haagwindeveld EL Woerden Telefoon : of Burgerlijke staat : gehuwd, twee kinderen Analytisch, communicatief, nuchter en gedreven zijn de steekwoorden die mij omschrijven. Omdat ik mijn loopbaan ben begonnen als techneut en later in mijn werkzaamheden geleidelijk naar de klant ben opgeschoven ben ik in staat met vrijwel alle belanghebbenden in een [ICT] project inhoudelijk van gedachten te wisselen. Dit stelt mij in staat snel overzicht te krijgen, de gewenste functionaliteit(en) op diverse niveaus adequaat te onderkennen en beschrijven en eventuele lekken in een vroeg stadium te onderkennen en bespreekbaar te maken. Aan de basis van ieder succesvol project staat een succesvol projectteam; coördinatie, samenwerking en aansprakelijkheid zijn wat mij betreft dan ook sleutelwoorden in ieder project. Hoewel ik er altijd naar streef om de verschillende disciplines samen te brengen en met erkenning van ieders expertise vanuit gemeenschappelijkheid aan een project te werken, ben ik waar nodig ook in staat het voortouw te nemen, knopen door te hakken en projectleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. EXPERTISE - Ketenbeheer / tactisch Beheer - Business-analyse - Procesanalyse en procesverbetering - Informatie-analyse - Change management - Service management - Problem management - Functioneel ontwerp - Technisch ontwerp - (mainframe) programmering ERVARING - Ketenbeheer / tactisch beheer; regievoering over het samenspel van in- en externe klanten, leveranciers en andere ketenpartners (bedrijven & overheidsinstanties) - Requirements management & elicitation (COPAFIJTH), o.a. door middel van interviews en workshops - analyseren & SMART maken van eerder verzamelde requirements en impact-analyses - Business analyse: - ordenen/beschrijven en aanpassen van processen d.m.v. BPMN- en use-case diagrammen - opstellen en beoordelen van use cases, UML diagrammen en de bijbehorende testpaden - analyseren van (bestaande) processen en systemen en het zo nodig formuleren van verbetervoorstellen - Informatie analyse - Service management; opstellen van SLA s en DAP s, selectie en aansturing van externe leveranciers a.d.h.v. afgesproken KPI s - Opstellen van productbeschrijvingen - Opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) voor projectuitvoeringen - Functioneel ontwerp - Reviewen van procesontwerpen en (start)architecturen - Reviewen van (functionele) documentatie (o.a. met de FAGAN inspectie-methode) - Functiepunt analyses - Technisch ontwerp - (CICS-)Cobol, JCL- en Adabas/Natural programmering

2 WERKERVARING (OVERZICHT) feb heden Business consultant / Informatie-analist Logius [min. van BZK] (den Haag) Bedrijfstak: Overheid Wijzigingenbeheer, tactisch- & ketenbeheer, servicemanagment, requirements-, business- en informatie-analyse, ad-interim projectleiding. jul feb Informatie-analist OCW DUO (Zoetermeer) Bedrijfstak: Overheid requirements- & informatie-analyse en functioneel ontwerp Bedrijfstak: Kleinmetaal technisch ontwerp, bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur Programmeur DRAKA Kabel (Amsterdam) Bedrijfstak: Kleinmetaal bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur, bouwen en onderhouden van de daarvoor benodigde JCL. mei 2011 jun "yet another Holiday" (geen opdracht) okt apr RDW (Groningen) Bedrijfstak: Semi-overheid requirements- & informatie-analyse en functioneel ontwerp jun sep "extremely long Holiday" (geen opdracht) sep jun Belastingdienst (Apeldoorn) Bedrijfstak: Overheid Informatie-analyse en functioneel ontwerp jul aug "Holiday" (geen opdracht) jan jun Fortis Verzekeringen NL (Amersfoort) Bedrijfstak: Bank/verzekeraar functioneel- en technisch ontwerp. sep dec EuroCross International (Noordwijk) Bedrijfstak: Alarmcentrale/verzekeringen Analyse en (engelstalige) functionele beschrijving van een systeem voor de vastlegging en voortgangsbewaking van alarmdossiers. dec aug Fortis Verzekeringen NL (Amersfoort) Bedrijfstak: Bank/verzekeraar functioneel ontwerp/requirements analyse Software Engineer (FO) Achmea Active (Apeldoorn) functioneel ontwerp van platformoverschrijdende applicaties voor diverse business units van Achmea Senior Systeemontwerper Zilveren Kruis Achmea (Noordwijk) technisch ontwerp en sporadische programmeer werkzaamheden Software-engineer Zilveren Kruis Achmea (Noordwijk) ontwerpen en bouwen van applicatieprogrammatuur t.b.v. spoedeisende oplossingen, zoals mailingen, ad-hoc aanvragen en troubleshooting Software-engineer Amersfoortse Verzekeringen (Amersfoort) opstellen van programmeer- en testprocedures, bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur System-engineer BOSS Advies en Automatisering (Hilversum) Bedrijfstak: ICT (Softwarehuis) ontwerpen, bouwen en onderhouden van applicatieprogrammatuur. WERKERVARING (OVERZICHT) Systeemanalist / programmeur Nissan Motor Parts Centre Europe (Amsterdam)

3 TOELICHTING WERKZAAMHEDEN Business consultant / Informatie-analist bij Logius (feb heden) : Ingezet bij : Logius (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van BZK) Tools en methoden : MS Office, Clientele, Bizagi / Signavio (BPMN), BiSL, ASL Koppelvlakken : SMTP, FTP, POP3, X400, SOAP, WUS, ebms - Tactisch beheer / ketenbeheer Regievoering bij het door externe partijen laten uitvoeren van aanpassingen op de centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid waarop overheden en bedrijven gegevens met elkaar kunnen uitwisselen (Digipoort); het vaststellen, afstemmen en SMART maken van wensen en behoeften vanuit de organisatie, laten vaststellen van de (technische) implicaties daarvan en het participeren/regie voeren bij het uitvoeren van COPAFIJTH impactanalyses. Na evaluatie van de door verschillende stakeholders afgegeven impactanalyses uitbrengen van advies aan de Change Advisory Board (CAB). Beheersen van de operationele gevolgen van goedgekeurde wijzigingsverzoeken. - Wijzigingenbeheer (change management) Digipoort Coördineren, stroomlijnen en bewaken van de voortgang van bovengenoemde wijzigingsverzoeken voor de Digipoort met inachtneming van de geldende KPI s, beveiliging- en continuïteitseisen. Zorg dragen voor de tijdige, al dan niet releasematige, oplevering daarvan. - Service management Zowel zelfstandig als in samenwerking met de servicemanager opstellen en bewaken van Service Level Agreements (SLA), Operational Level Agreements (OLA) en Dossiers van Afspraken (DAP) voor klanten (Douane, CIOT) en in- en externe leveranciers (KPN, Ordina, servicecentrum). - Informatie beveiliging Opstellen self-assessment (zie hieronder) ten behoeve van de door de overheid verplicht gestelde BIR-compliancy ( Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst = ISO 27001/27002 plus een aantal door de overheid bepaalde extra criteria) en het vaststellen en (laten) repareren van de daarbij geconstateerde tekortkomingen (procedurele integriteit) Verantwoordelijk voor de opvolging van de in dit kader uitgevoerde security/penetratietests (technische integriteit). - Ad-interim projectleiding Vervanging van de projectleider voor het project t.b.v de doorontwikkeling van (zie hieronder) gedurende diverse perioden van afwezigheid. - Verbeteren proces wijzigingenbeheer Analyseren van knelpunten bij het opstellen, accepteren en afhandelen van RFC s, het doorvoeren en borgen van procesverbeteringen (Issue- & Risklist, SMART requirements, expliciete foutpaden en het realiseren van testplannen), het creëren van templates en checklists voor de intake en beoordeling van opleverproducten en het opstellen van de daarvoor benodigde acceptatiecriteria. - [Supply Chain Data Exchange] Impactanalyse opstellen voor een project dat beoogt de doorlooptijd t.g.v. inspecties door Douane en nvwa van Nederland binnenkomende veterinaire zeecontainers met de helft terug te brengen. Participeren in het aanbestedingstraject en de uiteindelijke selectie van een externe applicatiebeheerder voor de nieuwe applicatie. Begeleiden van de transitie van de oorspronkelijke ontwikkelaar van de applicatie (ICTU) naar de nieuwe applicatiebeheerder. Opstellen en afstemmen van SLA s voor zowel klanten als leveranciers als ook het opstellen van het Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Samenbrengen van specifieke klantwensen m.b.t. beschikbaarheid, betrouwbaarheid en gegevensbeveiliging met eerder overeengekomen SLA s met overige partijen in de productieketen. Opstellen van een in-beheername plan (IBN) en het vaststellen, definiëren en vormgeven van de voor een goed beheer noodzakelijke processen, procedures en opleverproducten. Verantwoordelijk voor de uitvoering van Product Acceptatie-, performance- en securitytests bij aanpassingen aan de applicatie. Na acceptatie door Douane en Logius samen met de servicemanager verantwoordelijk voor het functioneren en doorontwikkelen van de applicatie volgens de afgesproken service niveaus en vertegenwoordigen van Logius in het z.g.n. gebruikersoverleg waarin over het al dan niet uitvoeren van wijzigingsverzoeken m.b.t. de applicatie wordt besloten. - Fytosanitair Impact bepalen van het opnemen van gegevens m.b.t. fytosanitaire zendingen (planten, bloemen, groenten en fruit) in (zie hierboven). Impact bepalen van de koppeling van aan een Douanesysteem t.b.v. de logistieke afhandeling van fytosanitaire goederen (via luchtvracht) door het bedrijfsleven op Schiphol (eccc). - MSW [Maritiem Single Window] Bewaken van de belangen van de beheer-organisatie (Logius) bij de ontwikkeling van een nationaal systeem voor het implementeren van de Europese richtlijn betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van EU lidstaten (Richtlijn 2010/65/EU). - Managed Services en Keten Informatie Services (EASI / KIS) Reviewen, analyseren en impact bepalen van offertes, implementatie-plannen en verbetervoorstellen voor de migratie van de Digipoort naar een virtueel platform met meerdere serviceniveaus ten einde de Belastingdienst operational excellence te kunnen garanderen. Samen met de testmanager van Logius opstellen van het Detail Test Plan (DTP) en het opzetten en uitvoeren van de acceptatietest van het gevirtualiseerde systeem. Vormgeven, implementeren en uitvoeren van tijdelijke maatregelen m.b.t. incident- en wijzigingenmanagement om gedurende de transitie-periode (het eerste halfjaar na oplevering) de gewenste serviceniveaus te halen. Vormgeven van de bedrijfsprocessen t.b.v. behoeftemanagement, wijzigingenbeheer, autorisatiebeheer, en probleembeheer. Evalueren en verbeteren van release-management. - SBR [Standard Business Reporting] Beoordelen van requirements en (laten) uitvoeren van impactanalyses voor de implementatie van nieuwe processen (B2, emededelen) op de Digipoort PI. Analyseren en laten doorvoeren van wijzigingen op de Digipoort die noodzakelijk zijn voor het door de Belastingdienst per verplicht gestelde gebruik van eformulieren bij belastingaangiften door het bedrijfsleven (Verplichtstelling VPB/IB). Afstemmen van de ketentest t.b.v. deze aanpassing met de Belastingdienst. Vaststellen en SMART maken van requirements m.b.t. de in het kader van SBR benodigde rapportages bij de Belastingdienst (middels een reeks workshops) - Pardex [Passenger Related Data Exchange] (1) Evalueren van het Programma van Eisen en vaststellen/inventariseren van de wijzigingen die in de Digipoort moeten worden doorgevoerd om in het kader van het project Vernieuwing Grens Management (VGM) het (vroeg)tijdig signaleren van voor overheidsdiensten belangwekkende personen die vanuit het buitenland Nederland naderen mogelijk te maken. Uitzetten en begeleiden van de offerteaanvraag. (1) Met het aantreden van het kabinet Rutte 2 is de verantwoordelijkheid van het project Pardex overgedragen aan het Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie). Het project is daar vervolgens vanwege bezuinigingen niet verder uitgewerkt.

4 Informatie-analist bij OCW DUO (jul feb. 2012) : Ingezet bij : Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tools : MS Office, MS Visio, RegWB, Rational Software Modeler, Serena - DMT Het in kaart brengen en beschrijven van de functionaliteit van het documentmanagementsysteem (DMT) voor zowel gebruikers als ontwerpers. - Analyse van knelpunten in het onderhoudstraject van de verschillende onderdelen (Componenten) van het systeem t.b.v. de bekostiging van onderwijsinstellingen en het op grond daarvan aandragen van verbetervoorstellen (eisen/wensen aan opleverproducten, het beleggen van verantwoordelijkheden, vastleggen van overdrachtsmomenten, etc.). Vormgeven en ondersteunen van het proces om over te gaan van RINO (RUP in Name Only) naar het daadwerkelijk gebruik van RUP door afstemmen en vormgeven van het consequente gebruik van RUP-deliverables en UML in de supply-chain. - Analyse en functioneel ontwerp voor het samenvoegen van de componenten Regelingen en Wet-en-Regelgeving, en het redesign van de component Gegevens (centraal opgeslagen data t.b.v. de overige componenten, incl. de definities van gegevens). - Onderhoud aan bestaande systemen (Componenten) Valideren en aanvullen van business-analyses, uitvoeren van de informatieanalyses en functioneel ontwerp van wijzigingsverzoeken vanuit de gebruikersorganisatie. Het bewaken van de voortgang voor deze wijzigingen teneinde de in het systeem benodigde aanpassingen (door externe partijen) op tijd gerealiseerd te krijgen om in de daarvoor aangewezen release(s) in productie genomen te kunnen worden. freelance Analist / Ontwerper bij de RDW (okt apr. 2011) : Ingezet bij : Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) Besturingssystemen : Unisys OS2200, Winframe, Windows XP Professional DB/DC : Oracle, Sharepoint Tools : MS Office, MS Visio, Enterprise Architect, Bizagi - PLOF [PLatform OnaFhankelijkheid] Business-analyse en beschrijven van de functionaliteit van het Beveiligings, Logging en Controle systeem (BLC) ten behoeve van de migratie van een maatwerksysteem op het RDW Mainframe naar Audit DB in een Winframe omgeving. Het vaststellen van de (wettelijke) eisen en user-requirements (COPAFIJTH), uitvoeren van de informatieanalyse en het opstellen van het functioneel ontwerp voor de nieuwe applicatie. - IUMI [Internationale Uitwisseling van Mobiliteit-gerelateerde Informatie] Procesbeschrijving, use cases en functioneel ontwerp voor het op basis van het kenteken uitwisselen van voertuig- en houderinformatie tussen het RDW en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en tussen het RDW en buitenlandse zusterorganisaties (via Eucaris). - Heropzet Tenaamstellen - Titulatuur Functioneel ontwerp voor het realiseren van de voor het correct aanschrijven van adelijke personen benodigde aanpassingen in de tenaamstelling van kentekenbewijzen en de herinneringsbrieven voor het verlengen van het kenteken/rijbewijs. freelance Analist / Ontwerper bij de Belastingdienst (sep jun. 2010) : Ingezet bij : Belastingdienst Unit Douane Besturingssystemen : AIX, Z/OS, Windows XP Professional DB/DC : Sybase, DB2 Tools : MS Office, MS Visio, Enterprise Architect, Harvest Project Manager - OM Afdoening [ontlasten van de rechterlijke macht] Use cases, testpaden, functioneel ontwerp en voortgangs-monitoring voor het realiseren van de benodigde aanpassingen in het Heffingen en Inningensysteem voor de implementatie van nieuwe wetgeving waarmee handhavers - zoals de Douane - in samenspraak met het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgen om door middel van een zgn. fiscale strafbeschikking boetes en beperkende voorwaarden op te leggen. Review / Impactanalyse van het procesontwerp en het programma van eisen (COPAFIJTH). Review van de startarchitectuur en het vaststellen van een Plan van Aanpak voor de implementatie van de benodigde aanpassingen in Heffingen- en Inningen systeem. - EORI [Economic Operators Registration and Identification] Plan van Aanpak en functioneel ontwerp voor de implementatie van een door de EU verplicht gestelde registratie van deelnemers aan het economische verkeer binnen Europa in het Heffingen- en Inningen systeem. Functioneel ontwerp voor (uitgebreide) aanpassingen aan de interfaces tussen het centrale Klant Informatie Systeem (KIS) en het Heffingen- en Inningen systeem en, als gevolg daarvan, het afstemmen en (mede-)vaststellen van een architectuur voor de gefaseerde overgang van het bestaande point-to-point berichtenverkeer naar het gebruik van een broker. - SEPA [Single Euro Payments Area] Review / Impactanalyse van een project om de bestaande nationale rekeningnummers te vervangen door IBAN- (International Bank Account Number) en BIC- (Bank Identification Code) codes t.b.v. de uniformering van girale betalingen binnen Europa. - Analyse van knelpunten in het ontwikkeltraject van het Heffingen- en Inningen system en het vaststellen van de issues voor het vervolgens uit te voeren verbetertraject. Het opstellen van de productbeschrijvingen t.b.v. een Plan van aanpak dat de geconstateerde knelpunten adresseert en inventarisatie van de daarvoor beschikbare / benodigde capaciteit en doorlooptijd. Bewaken en coördineren van de daartoe uit te voeren werkzaamheden. - Stroomlijnen van werkzaamheden tussen de verschillende teams binnen de afdeling (m.n. de bouwteams t.b.v. de online user-interface en de COBOL back-office) bij het doorvoeren van wijzigingen in het Heffingen- en Inningen systeem. - Afstemmen van ontwerpbeslissingen met software architecten ten einde het Heffingen- en Inningen systeem zo in te richten dat in de (naaste) toekomst verwachte ver- en herbouw van het systeem met een gelimiteerd budget een zo groot mogelijke toekomstvastheid kan garanderen. - Indicatieve functiepunt-analyses (FPA) voor diverse projecten. - Implementeren en afstemmen van procedures en werkwijzen voor het inrichten van een versie beheertool (Harvest Project Manager), ten einde het tegelijkertijd realiseren van meerdere releases te ondersteunen. freelance Analist / Ontwerper bij Fortis ASR (jan jun. 2008) : Ingezet bij : Fortis ASR de Amersfoortse DB/DC : IMS, Adabas Tools : Enterprise Architect, MS Office

5 - Impactanalyse, functioneel en technisch ontwerp voor het converteren van grootboekrekeningnummers. - Impactanalyse voor de financiële aansluiting van boekingen uit de back-offices op het grootboek. - In kaart brengen van de technische implicaties van de verplicht gestelde verstrekking van UPO's (Uniform Pensioen Overzicht) voor langlopende zorgverzekeringen. freelance Analist / Ontwerper bij EuroCross International (sep dec. 2007) : DB/DC : MS Access 2000 / MS SQL 2000 Tools : MS Visio, Enterprise Architect, MS Office - Het in kaart brengen en beschrijven van de functionaliteit van het systeem voor het vastleggen van alarmdossiers met behulp van use cases en UML-2 diagrammen voor zowel gebruikers als ontwerpers. freelance Analist / Ontwerper bij Fortis ASR (dec aug. 2007) : Ingezet bij : Fortis ASR de Amersfoortse DB/DC : Adabas Tools : Enterprise Architect, MS Office t.b.v. divisie Pensioenen - Functioneel ontwerp m.b.v. UML-2 en Use cases voor het vereenvoudigen van het opvoeren van deelnemers in het pensioensysteem. - Functioneel ontwerp van de voor het administreren van levensloopregelingen benodigde aanpassingen in het levensverzekeringensysteem. t.b.v. divisie Zorg - Functioneel ontwerp voor het verbeteren van de verwerking van informatie- en declaratiebestanden van derden (Vektis, Vecozo), het opstellen van de functionele testspecificaties en het integreren van testsets voor de verwerking van deze bestanden. - Functioneel ontwerp van wijzigingen in het zorgsysteem zodat correcties op teveel betaalde declaraties aan zorgverleners geautomatiseerd kunnen worden doorgevoerd. - Functioneel en technisch ontwerp van aanpassingen in het ziektekostensysteem voor het vastleggen van NAW-gegevens van zorgverleners in CODA - Functioneel en technisch ontwerp voor het stroomlijnen van periodieke uitkeringsberichten naar verzekerden, zorgverleners en tussenpersonen. Achmea Active ( ): Ingezet bij : Zilveren Kruis Achmea Centraal Beheer Achmea DB/DC : Adabas, MS Access 2000 Tools : Rational Rose, Requisite Pro, Enterprise Architect, MS Office - RABO / Interpolis Diverse functionele ontwerpen t.b.v. de migratie van (collectief) verzekerden van CZ-verzekeringen naar Zilveren Kruis Achmea en het via tussenpersonen van Interpolis aanbieden van verzekeringsproducten van Achmea. - Zorgsturing Functioneel ontwerp van een (deel)systeem voor het afhandelen van elektronisch aangeleverde verzamelnota s van paramedici. - Zorgverzekeringswet Impactanalyse en functioneel ontwerp voor de als gevolg van de basisverzekering benodigde aanpassingen in de verzekeringssystemen van de verschillende business units. Ontwerpen van een online aanmeldsysteem voor nieuwe klanten voor de nieuwe vereveningsprocedure. Impactanalyse en functioneel ontwerp voor de uitfasering van het particuliere ziektekostensysteem. - ALIFE Ketenbeschrijving (dmv. activity-, sequencediagrams) en performance verbeteringen van een door Achmea aangekocht pensioensysteem (Ibsen). Beschrijven van de in het systeem al aanwezige - en nog te realiseren functionaliteit. - Offertecomponent Leven & Pensioenen Via interviews en workshops vastleggen van de user-requirements voor een nieuw offertesysteem t.b.v. levensverzekeringen en pensioenen. - Levensloop Functioneel ontwerp van een back-office component voor het beheren van levensloopregelingen. - Verkoop Offerte Systeem Ontwerpen van aanpassingen aan het offertesysteem voor WIA- en ziektekostenverzekeringen. - Functioneel Ontwerp van platformoverschrijdende applicaties. - Diverse impactanalyses m.b.t. (wettelijke) wijzigingen op het gebied van zorgverzekeringen inzake de aanlevering van Sofi-nummers aan SUO/WTZ en de administratie van in het buitenland gestationeerde verzekerden. Zilveren Kruis Achmea ( ) : Besturingssystemen : BS2000, Windows XP Professional DB/DC : Adabas, IMS Tools : JCL, Natural II - Ontwerpen, bouwen en testen van interfaces t.b.v. afhandelen van premie-incasso voor borderelbetalers in een gecentraliseerd financieel systeem (CODA). - Opstellen van standaards en richtlijnen t.a.v. functioneel ontwerp binnen de bij de business unit aangesloten bedrijven (werkgroep). - Aansluiting van het deelsysteem voor financiële verslaglegging op de journaalposten. - Coördineren van de afhandeling van ad-hoc aanvragen. - Bouwen, testen en implementeren van deelsystemen op het gebied van Finance en Control (managementinformatie, in-/excasso, contracten en beheer (CEB)). freelance software engineer bij Zilveren Kruis Achmea ( ) : Besturingssystemen : BS2000, Windows NT

6 DB/DC : Adabas Tools : JCL, Natural II - (Her)ontwerpen, programmeren, testen en implementeren van een systeem ter ondersteuning van mailingen. - Afhandelen van ad-hoc aanvragen uit de organisatie. - Troubleshooting. freelance software engineer bij Amersfoortse Verzekeringen ( ) : Besturingssystemen : DOS, VSE/ESA, MVS, Windows NT DB/DC : DB2, Adabas Tools : Natural II - Onderhouden en uitbreiden van het systeem voor levensverzekeringen en hypotheken en het systeem t.b.v. commerciële activiteiten - Programmeerwerkzaamheden in diverse projecten met betrekking tot WAZ-, PEMBA- en ARBO-regelgeving - Diverse werkzaamheden in het kader van de overgang naar het jaar Beoordelen van technische en functionele ontwerpen met behulp van de FAGAN inspectiemethode. - Technisch ontwerp voor een performance verbetering van de centrale printers door efficiënter gebruik van sturingscodes. - Technisch ontwerp en programmeren van aanpassingen aan het systeem voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. - Troubleshooting en ondersteuning van gebruikers. BOSS Advies en Automatisering ( ) : Ingezet bij : Zilveren Kruis Besturingssystemen : BS2000, Windows DB/DC : Adabas, DBASE Tools : JCL, Natural II - Bouwen van applicatieprogrammatuur, coördineren van aan te leveren gegevens t.b.v. mailingen en het onderhouden van contacten met diverse bij mailingen betrokken in- en externe partijen. - Schrijven van JCL ten behoeve van bovenstaande applicaties - Coördineren en implementeren van een conversie van het centrale Postcodebestand op het mainframe. - Aanpassen van de prospekt-databases t.b.v. de najaarscampagne (wervingsactie) en het bouwen en implementeren van programmatuur voor de managementinformatie in verband met deze campagne. - Maken van impactanalyses voor de aansluiting van de prospekt- en marketingdatabases op het centrale persoonregistratiesysteem. - Aanpassen en gedeeltelijk herschrijven van kwaliteitsprogrammatuur die op te leveren programma s automatisch controleert op het gebruik van bedrijfsstandaards. - Onderhoud aan commerciële-, polis- en produktiesystemen. NMPC ( ) : Besturingssystemen : DOS, VSE/ESA, MVS, Windows DB/DC : DB2, Adabas Tools : JCL, (CICS-)Cobol, Natural-I en -II - Opstellen van technische specificaties, technisch ontwerp, programmeren, testen en implementeren van een online inquiry- en ordersysteem t.b.v. distributeurs, een systeem voor het beheer van voorraadparameters a.h.v. de te verwachten vraag, een magazijnbeheersysteem voor NDS en div. voorraadregistratiesystemen. - Onderhoud aan bestaande Cobol-, Natural-I en Natural-II programmatuur. DRAKA Kabel ( ) : Besturingssystemen : DOS, VSE/ESA, MVS, Windows DB/DC : DB2, IMS, Adabas Tools : JCL, (CICS-)Cobol, Natural-I en -II - Programmeren, testen en implementeren van applicatieprogrammatuur t.b.v. emballage, grondstoffen- en voorraadbeheer. - Ontwikkeling van standaard applicatiestructuur voor online applicaties en het ontwikkelen van een applicatiemonitor. - Onderhoud aan bestaande (CICS-)Cobol, Natural-I en Natural-II programmatuur.

7 OPLEIDINGEN 2015 Agile/Scrum Foundation (EXIN opleiding verzorgd door IT Management Group) ITIL v3 Foundation (opleiding verzorgd door IT Management Group) Design (opleiding verzorgd door IBM): Requirements management, visual modelling, RUP, UML, Rational: RequisitePro & - Rose - Functioneel ontwerp (FOTR) bij CAP Gemini - JAVA programmering bij Cap Gemini, Ernst & Young (shorttrack traject) Basis technisch ontwerp - Volmac technisch ontwerp 1984 Cobol-programmering bij Ordina Nederland VWO bij Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven HAVO bij Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven CURSUSSEN EN TRAININGEN 2014 Collegetour De keten uitgedaagd - Reeks van 11 colleges bij TU Delft over het inrichten, aanpassen en besturen van informatieketens Agile, Scrum en Kanban in de praktijk - Seminar/workshop verzorgd door S. Hoogendoorn / Capgemini Uitvragen van niet-functionele requirements - Videocursus met persoonlijke feedback, verzorgd door N. de Swart (Reaco Academy) 2013 Lean Change - Agile Transformation met Kanban, Kotter and Lean Startup Mastering Business Analysis - Masterclass verzorgd door James Robertson / the Atlantic Systems Guild [IIBA]. Tweedaagse workshop waarin een framework voor een effectieve aanpak van business analyses wordt aangereikt als voortraject voor het Volere requirements specification model (zie hieronder: Mastering the Requirements Process). Regie van Kwaliteit - Masterclass verzorgd door Kees Lindhout / Ribbon Wood Consultancy, over het bewerkstelligen van (concurrentie)voordeel door het verbeteren van het lerend vermogen van organisaties. Blue Ocean Strategy - Doorlopende serie van workshops/brainstorm sessies m.b.t. het ontwikkelen van bedrijfsstrategieën voor het aanboren van nog onbekende en onontgonnen marktruimte (m.b.v. het Business Model Canvas) [deelname beëindigd] druk, druk, druk - - geen cursussen of trainingen 2011 Requirements, use cases en UML Meerdaagse workshop verzorgd door Cap Gemini 2010 BPMN Masterclass verzorgd door C. Gijsels / Cronos Holding 2009 Mastering the Requirements Process - Het Volere requirements specification model. Driedaagse workshop verzorgd door Suzanne Robertson / the Atlantic Systems Guild [IIBA] Ontwerpen v Service Oriented Architectures - Tweedaagse workshop verzorgd door R. van der Lans 2008 SOA - Service Oriented Architecture - zelfstudie ASL - Application Service Library - opleiding verzorgd door J. de Vries / ASL Foundation BiSL Business Information Services Library - zelfstudie 2007 TMAP Next Testmanagement - opleiding verzorgd door Sogeti Schatten met Smart Use Cases - opleiding verzorgd door S. Hoogendoorn / Capgemini Projectplanningen voor ICT-projecten Architecture Awareness Basiscursus Leven en Pensioenen Inzicht in Invloed Functioneel ontwerp Functiepunt analyse (FPA) - opleiding verzorgd door Cap Gemini, Ernst & Young - opleiding verzorgd door Achmea - opleiding verzorgd door bureau Zuidema - LAD - Lineair Application Development Diverse interne cursussen t.b.v. kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering Cursussen bij Volmac en Software AG: Structured programming, ADASQL programming Interne cursussen: Basic JCL en JCL 2 - opleiding verzorgd door IBM MVS diverse communicatie-, presentatie- en leiderschapscursussen Cursussen bij Philips, Software AG, IBM en Microlife: VSE/SP, CICS (I & II), DB/DC, Adabas, Natural I, Natural II, Predict OVERIGE militaire dienst, eindrang korporaal lid van het sociëteitsbestuur van de studentenvereniging SSRA brandweerman [brandwacht 1 e klas], actief geweest bij de bedrijfsbrandweer. Hobbies: (vroeg) Middeleeuwse geschiedenis, koken, Science Fiction Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Redelijke beheersing van de Duitse taal.

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Senso Management & Consultancy B.V.

Senso Management & Consultancy B.V. Persoonlijke gegevens Naam : Mike Hoogenboom Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 19 november 1967 Woonplaats : Zoetermeer Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Senso aug 2011 heden Functie

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd

Training Amstelveen 1999 Opleiding in AHD (Advanced Helpdesk) en Gecertificeerd Personalia Naam : Sandries Voornaam : Dario Geboortedatum : 23-07-1972 Woonplaats : Leiden Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Introductie Kennis en ervaring opdoen en deze vervolgens weer toepassen

Nadere informatie

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider Jeroen Luijkman Business analist Curriculum Vitae Profielschets Mijn naam is Jeroen, in de afgelopen jaren heb ik mij zelf ontwikkeld tot een allround, ervaren business analist. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam Voornamen : Rauwers : Bas Profiel Bas is een ervaren tester die over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Hij weet zich goed staande te houden

Nadere informatie

Curriculum Vitae Gianni Stefano

Curriculum Vitae Gianni Stefano Curriculum Vitae Gianni Stefano Naam Gianni Stefano adres Heukelomdorp 51B, 3770 Riemst geboortedatum 9 maart 1978 huidige functie functioneel analyst - kredietapplicaties beschikbaarheid 1 juli 2015 ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Geboren 25 september 1960 en woonachtig te Duiven.

Geboren 25 september 1960 en woonachtig te Duiven. WALTHER IT services Curriculum Vitae Profiel Leo is al aardig wat jaren geleden (1985) begonnen in de ICT met programmeren in Cobol op de PC. Al snel daarna de overstap gemaakt naar de mainframe omgeving

Nadere informatie

Michel Bols Curriculum Vitae

Michel Bols Curriculum Vitae Personalia Naam Functie Woonplaats Michel Bols Test consultant Hoogeveen Geboortedatum 24 juli 1982 Nationaliteit Talen Nederlands Nederlands, Engels, Duits Opleidingen Methoden en technieken = beginnend,

Nadere informatie

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen.

Augustus 2012 gestart om de certificaten, Bisl, Prince 2, ITIL en IT- servicemanagement te behalen. Riemke Oosterhof Nicolaas Beetsstraat 127 9721 RM Groningen Geboortedatum: 21-01-1978 Geboorteplaats: Delfzijl Email: riemke.oosterhof@gmail.com Telefoonnummer: 050-7508119 Mobielnummer: 06-10543868 Rijbewijs:

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Paul Verstraaten

Curriculum Vitae van Paul Verstraaten Personalia Naam Paul Verstraaten Geboortedatum 26-03-1955 Adres Acaciahof 48 Nationaliteit NL Postcode 3355AA Woonplaats Papendrecht Geslacht Man Telefoon 06-29275306 Burgerlijke staat Gehuwd E-mail pd_verstraaten@planet.nl

Nadere informatie

IT architectuur, functioneel en technisch ontwerp, internettechnologie HTML/JavaScript, UML, SOA

IT architectuur, functioneel en technisch ontwerp, internettechnologie HTML/JavaScript, UML, SOA CV Hans Ad miraal Leeftijd: 48 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal@aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur, functioneel

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Senso Management & Consultancy B.V.

Senso Management & Consultancy B.V. Senso Persoonlijke gegevens Naam Geslacht Geboortedatum Woonplaats Nationaliteit Telefoon E-mail Mike Hoogenboom Mannelijk 19 november 1967 Zoetermeer Nederlandse 06-11751584 mhoogenboom@senso-mc.nl Kenmerkende

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martijn Meijers

Curriculum Vitae Martijn Meijers Curriculum Vitae Martijn Meijers Productgroep Taal Referentie Product Persoon Opleiding Werkgever Dienstverband Cursus Oktober 2014 Pagina 1 van 5 Personalia Naam Voornamen : Meijers : Martijn Ferdinand

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

MichelBoulanger.NL VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Boulanger Voornamen. Michel Antoine Pierre Titel. ir. Postcode, plaats

MichelBoulanger.NL VOORBLAD PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam. Boulanger Voornamen. Michel Antoine Pierre Titel. ir. Postcode, plaats VOORBLAD MichelBoulanger.NL PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Boulanger Voornamen Michel Antoine Pierre Titel ir. Postcode, plaats 6216 TG Maastricht Telefoon +31 (0)43 344 0446 Mobiel +31 (0)6 813 823 84 E-mail

Nadere informatie

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland

Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Services Piet van Horssen Application deployment bij Fortis Verzekeringen Nederland Het gebruik van Allfusion Harvest Configuration Manager Services Piet van Horssen 1 Services Piet van Horssen Fortis

Nadere informatie

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur)

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur) Curriculum Vitae Personalia Naam Geboorte Woonplaats Rijbewijs Huwelijkse staat Beschikbaarheid Michael Floris Zandstra 27 augustus 1981 te Voorburg Delft B Getrouwd 32 uur per week (In overleg uitbreidbaar

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PROFIEL FUNCTIES EN ROLLEN. Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen

Curriculum Vitae PERSONALIA PROFIEL FUNCTIES EN ROLLEN. Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen Curriculum Vitae PERSONALIA Naam Jorjan Mulder Geboortedatum 9 januari 1983 Woonplaats Nijmegen Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Telefoon 06 48267132 E mail jorjan.mulder@detestspecialist.nl Website

Nadere informatie

: Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

: Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift. PERSONALIA naam voornaam geboorte geslacht nationaliteit burgelijke staat adres : Luwte 41 postcode : 1566TV woonplaats : Assendelft : Nuij : Siu-Ping : 21 oktober 1959, te Amsterdam : man : nederlandse

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Aantal aanbieders. gunningsfase

Aantal aanbieders. gunningsfase 21524 ICT-Marktplaats IUC-Noord - overzicht gegunde opdrachten juni-juli 2015 Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldingen/insc hijvingen Gegund aan Bestuursdepartement OCW

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PROFIEL

CURRICULUM VITAE PROFIEL CURRICULUM VITAE Titel: drs. (algemene economie) Woonplaats: Tilburg Geboortedatum: 13-07-1961 Mijn LinkedIn profiel PROFIEL Ik ben een gedreven professional met een jarenlange en brede ervaring in de

Nadere informatie

Bedrijf Omschrijving Periode

Bedrijf Omschrijving Periode Curriculum senior adviseur project manager Algemeen XXX is een senior GIS consultant met grote ervaring in projectleiding, ontwerp, bouw en het vertalen van klantvragen naar GIS oplossingen. Hij spreekt

Nadere informatie

Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti Nederland B.V.

Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti Nederland B.V. Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldinge n/inschijving en Gegund aan Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Anaïs Huysmans Geboortejaar 1983 Woonregio Den Haag Telefoonnummer 06 19 528 708 Email a.huysmans@soulfood.nl Nationaliteit Nederlands Rijbewijs Ja SharePoint Consultant Werkervaring

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Curriculum Vitae januari 16 Frank Sies

Curriculum Vitae januari 16 Frank Sies Naam : Geboortedatum : 10 juli 1968 Woonplaats : Maarssen Opleidingen HAVO, diploma in 1986 HTS, Studierichting Algemene Operationele Technologie, diploma in 1992 Cursussen NIBE Effecten, HUI, HG3, ITIL,

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Scorpio ICT Project Management

Scorpio ICT Project Management Curriculum Vitae Personalia Naam Marcel Lanting Adres Calville 22 Woonplaats 2771 PN Boskoop Telefoon 0172 462 440 Geboren te 18 november 1965 te Edam Algemene beschrijving Sinds 1990 ben ik werkzaam in

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Adres: Wittenburgergracht ZL Amsterdam Contact

Adres: Wittenburgergracht ZL Amsterdam Contact Rik Jan van Hulst Business Analyse, Kwaliteit en Proces Management Adres: Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam Contact rikjan@ppqa.nl 06-53814034 Waarom Ervaring Mijn visie is om mensen en organisaties

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

Bent u al SEPA-proof?

Bent u al SEPA-proof? Bent u al -proof? 2 3 Migreren naar IBAN p 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area () een feit. Met deze afspraak om het betalingsverkeer in 32 Europese landen te harmoniseren en te standaardiseren,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Sander Martens. VERTROUWELIJK SMa 1

CURRICULUM VITAE. Sander Martens. VERTROUWELIJK SMa 1 CURRICULUM VITAE Sander Martens SMa 1 Personalia: Familienaam : Martens Voornaam(en) : Sander Geboortedatum : 17-05-1977 Woonplaats : Nootdorp Beschikbaarheid : 36 uur Automatiseringservaring sinds: Augustus

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Dutch Offshore ICT Management BV. Curriculum Vitae. K.M. de Koning. Laatste wijziging 11/07/10 Pag.1 van 7

Dutch Offshore ICT Management BV. Curriculum Vitae. K.M. de Koning. Laatste wijziging 11/07/10 Pag.1 van 7 Curriculum Vitae K.M. de Koning Laatste wijziging 11/07/10 Pag.1 van 7 Personalia Naam Kurt de Koning Geboortedatum 30-11-1962 Nationaliteit Nederlands Woonplaats Alphen aan den Rijn Burgerlijke staat

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Tonny GEBOORTEJAAR 1984 W OONREGIO Rotterdam NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS B WIE IS TONNY? Tonny is een enthousiaste SharePoint Consultant die voornamelijk plezier heeft

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.

Johannes Koning. Koning Automatiseringsdiensten & Advies. A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering. Johannes Koning A Nieuwe Schoolweg 2 A 9756 BB Glimmen T +31628256540 E info@koningautomatisering.nl I www.koningautomatisering.nl Cursussen Jaar Teradata ( SQL, Database architecture ) 2014 Next Generation

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2013 1-7

Curriculum Vitae 2013 1-7 2013 1-7 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT

Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT Naam : Helen de Vries Woonplaats : Amsterdam Geboortejaar : 1967 Burgerlijke staat : ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse Bereikbaarheid : 06-12355221

Nadere informatie

Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma Bedrijfsinformatica Vrije Universiteit 1996-2001 ja

Vooropleidingen School/universiteit Periode Diploma Bedrijfsinformatica Vrije Universiteit 1996-2001 ja Curriculum Vitae Naam drs. Niels Pouw Woonplaats Zaandam Geboortedatum 07-12-1977 Email Niels.pouw@TausIT.nl Website www.tausit.nl Tel 06-27457576 KvK nummer 59153717 Inzetbaar als Business consultant/

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou?

Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Jordy Hierbij het profiel van Java developer Jordy. Jordy stelt zich graag voor aan de hand van de drie onderstaande vragen. Hoe omschrijven

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE ED VAN DER WINDEN

CURRICULUM VITAE ED VAN DER WINDEN CURRICULUM VITAE ED VAN DER WINDEN PERSONALIA Naam Ed van der Winden Geboortedatum 11 januari 1966 Geslacht Woonplaats Man Nieuwkoop Telefoonnummer +31 (0)6 8162 1261 E-mail adres ed@doitarch.nl PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Curriculum Vitae Emile Winkelaar

Curriculum Vitae Emile Winkelaar Profiel Mijn naam is, 50 jaar, geboren in Amsterdam, gehuisvest in Maarssen. Sinds 1995 ben ik werkzaam in de IT. In 2006 heb ik EW Solutions opgestart en ben zelfstandig ondernemer geworden. Sinds 2010

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie