Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen Applicaties Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentieontwikkeling Honing voor de HORA of andersom irgitta Klompenhouwer

2 Even voorstellen

3 Waarom deze sessie? Omdat heldere taal belangrijk is Omdat begrepen worden niet alles is. Oftewel: heldere taal voor nerds Omdat architolk een fijn beroep is Om dubbel werk te voorkomen

4 Wat gaan we doen? Sprint 1: Het honingraatmodel Wat denkwerk Sprint 2: De HORA Meer denkwerk Conclusie: Honing voor de HORA of andersom

5 Heldere taal: Het Honingraatmodel

6 Effe checken ij wie doet dit plaatje een belletje rinkelen? Wie weet wat de kleurtjes en vakjes betekenen? Wie heeft hem al in het echte leven gebruikt?

7 Heldere taal: Het Honingraatmodel Wat heb je nodig om een opleiding te ontwikkelen? Wat heb je nodig om te organiseren? Wat heb je nodig om een studieloopbaan mogelijk te maken? elangrijkste bouwsteen

8 ijtje spelen

9 logistiek in context

10 Denkoefening deel 1: Wat zie je?

11 Denkoefening deel 2: En toen?

12 Heldere taal voor nerds: de HORA Ontwikkelingen Architectuurvisie Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie Referentiemodellen edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen Applicaties mplementatiehulpmiddelen Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentieontwikkeling

13 Weer effe checken ij wie doet dit plaatje een belletje rinkelen? Wie weet wat de vakjes betekenen? Wie heeft de HORA al in het echte leven gebruikt?

14 Heldere taal voor nerds: de HORA Ontwikkelingen Architectuurvisie Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie Referentiemodellen edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen Applicaties mplementatiehulpmiddelen Enterprise-architectuur Gebruik van HORA Competentieontwikkeling

15 edrijfsfunctiemodel Valorisatie ondersteuning ondersteuning Onderzoek ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemer werving nschrijving administratie ontwikkeling opzet publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting uitvoering assistentie Deelnemer begeleiding nformatie ontsluiting nformatie levering edrijfsvoering Human Resource Management Financieel Facilitair Communicatie nkoop Contact Juridisch nformatie en Technologie Sturing eleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording Strategie en governance nformatie doorlevering

16 Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatie Enterprise risico eleid en planvorming eleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfolio Verander Programma en projectportfolio Programma Project nnovatie Verbeter Proces Performance Kwaliteits Operationeel Verantwoording nterne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages ntegrale veiligheidsbewaking Onderzoek Valorisatie ontwikkeling Opleidingsontwikkeling eenheidontwikkeling materiaalontsluiting Opleidingsevaluatie eenheidevaluatie uitvoering Voorbereiding Leergroepvorming Uitvoering Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding ontwikkeling vraagidentificatie partnering planning Financieringswerving opzet ronidentificatie protocolontwikkeling instrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties uitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse protocoltoetsing Promovendusbegeleiding publicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking nformatieverstrekking Prospectondersteuning ondersteuning nschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving planning administratie eenheidinschrijving Toetsinschrijving enplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming nzet en middelenplanning ondersteuning administratie Financieringsondersteuning registratie Vergunningswerving objectwerving assistentie gegevensbeheer mpactanalyse nformatie ontsluiting nformatielevering resultaatborging resultaatarchivering resultaatpreservering resultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole indend studieadvies Waardedocumentverstrekking nformatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal nformatievaardigheids ondersteuning edrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel egrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer etalingen Vermogensbeheer Facilitair Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling edrijfshulpverlening Documentafhandeling en archivering nformatie en Technologie Functioneel beheer Gegevensbeheer nformatiebeveiliging dentiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer T-infrastructuurontwikkeling T-infrastructuurbeheer nkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer estellen Contact Contactbeheer Service Relatiebeheer Alumnibeheer Communicatie mago-ontwikkeling nterne communicatie Externe communicatie Juridisch Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

17 Ondersteunende processen Sturende processen Primaire processen edrijfsprocesmodel Strategisch sturen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen business modellen Tactisch sturen Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Ontwikkelen opleiding Voorbereiden periode Werven s nschrijven voor opleiding eheren alumni Afsluiten periode Leveren Examineren Onderzoek Werven onderzoek Ontwikkelen onderzoek Uitvoeren onderzoek Publiceren onderzoeksresultaten Faciliteren promotie Valorisatie Uitbaten onderzoeksresultaten eheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Afhandelen contacten en meldingen Afhandelen periodieke/continue verzoeken nstandhouden middelen

18 nformatieontsluiting Onderzoek ondersteuning edrijfsvoering Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie () beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software melding werk leverancier inkoop contract werkorder doelstelling indicator instelling onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht eenheid eenheid deelname examen toetsresultaat overeenkomst leergroep competentie () waarde document stage/afstudeer opleiding minor leer toets werk publicatie (gepubliceerd) subsidie onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens nformatiemodel bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting prospect alumnus inzetplanning Valorisatie ondersteuning eenheid resultaat lesgroep eenheid uitvoering individu contact configuratie item stage/afstudeer octrooi

19 ondersteuning campagne rooster eenheid deelname overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep eenheid uitvoering Algemene ondersteuning Onderzoek edrijfsvoering Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking individu competentie () beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software configuratie item melding contact werk leverancier inkoop contract werkorder doelstelling indicator instelling onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal stage/afstudeer eenheid examen toetsresultaat leergroep competentie () opleiding minor leer toets werk publicatie (gepubliceerd) subsidie onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens nformatiemodel V classificatie bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting alumnus Valorisatie ondersteuning eenheid resultaat V V V V V V V V V V V V V V hoog middel V V stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer octrooi

20 toetsresultaat eenheidresultaat planning Roostering Toetsing Contact resultaat eenheid resultaat Verbeter examen ontwikkeling uitvoering opleiding minor eenheid Diplomering stage/afstudeer Deelnemer counseling nformatie (door)levering Deelnemer werving nschrijving Deelnemer begeleiding opleiding eenheid minor opleiding minor eenheid leermateriaal werkproduct Human Resource Management examen eenheid toetsmateriaal rooster rooster publicatie werk

21 ondersteuning vordering nschrijving Facilitair Verander Human Resource Management Financieel resultaat ondersteuning Verbeter ruimte voorwerp Verantwoording Diplomering inkomende betaling Deelnemer werving Deelnemer counseling nformatie doorlevering Deelnemer begeleiding opleiding minor prospect Contact opleiding minor eenheid ontwikkeling lesgroep inzetplanning planning Roostering rooster Toetsing waardedocument eenheidresultaat ruimte voorwerp Juridisch bezwaarschrift individu alumnus alumnus rooster uitvoering examen examen opleiding eenheid minor werk

22 nformatie ontsluiting nformatiedoorlevering begeleiding nformatielevering ondersteuning ondersteuning Onderzoek ontwikkeling opzet ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemerwerving nschrijving administratie uitvoering Toetsing Deelnemercounseling Diplomering publicatie edrijfsvoering Sturing eleid en planvorming Verander Verbeter Verantwoording HRM Financieel Facilitair Communicatie nkoop Contact Juridisch nformatie en Technologie Strategie en governance toets materiaal leer materiaal eenheid opleiding minor toets resultaat toets stage/afstudeer competentie () leer werkproduct examen overeenk. eenheiddeelname leergroep rooster waarde document instelling beleids uitgangspunt bedrijfseis doelstelling (strategisch) indicator architectuur plan (tactisch) resultaat doelstelling (tactisch) plan (strategisch) plan () plan (project) doelstelling () doelstelling (project) subsidie susidie overeenkomst onderzoek publicatie onderzoeks gegevens onderzoeks geg. (output) werk publicatie (gepubliceerd) onderz.geg. (gepubliceerd) expressie manifestatie item uitleen campagne individu melding onderdeel opdrachtgever dienst betrekking competentie () beoordeling formatieplaats werk vordering verplichting journaalpost kostenplaats inkomende betaling uitgaande betaling activum leverancier inkoop contract gebouw ruimte voorwerp configuratie item contact werkorder apparaat applicatie software publicatie (octrooi) onderzoeks object assistentie samenwerkings verband begroting Valorisatie Kennisuitnutting alumnus prospect inzetplanning eenheid resultaat lesgroep eenheiduitvoering stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer octrooi

23 nformatieontsluiting ondersteuning Onderzoek ondersteuning edrijfsvoering Sturing Financieel Personeels Corporate LMS nzet plannings Facilitair Kaartbeheer etaal Service nkoop Salaris verwerkings Tijdregistratie Project Programma en Portfolio CRM Aanbestedings Kwaliteits Architectuur beheer Management informatie Student informatie Rooster Educatieve applicatie Learning content Plagiaatdetectie Digitaal portfolio Digitaal toets Stage en afstudeer informatie ibliotheek Gegevens analyse gegevensbeheer meet publicatie repository Wetenschappelijke zoekmachine Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid Learning gegevens archief Valorisatie Software ontwikkel omgeving T Video Promotie volg Gegevens visualisatie Generieke applicaties Portaal Zoekmachine Enquete Formulieren generator Online kennisbank Narrowcasting Samen werkings Office suite Web content Unified communications Document Enterprise output nput usiness process Video streaming

24 applicatie is afnemer applicatie is bron Digitaal toets toetsmateriaal eenheid toets toetsresultaat Digitaal portfolio werkproduct Learning leermateriaal werkproduct eenheid lesgroep Educatieve applicatie Rooster rooster lesgroep ruimte voorwerp Stage en afstudeer stage/afstudeer stage/afstudeer stage/afstudeer opdracht examen Student informatie opleiding eenheid deelname vordering examen toetsresultaat overeenkomst lesgroep competentie () inkomende betaling rooster waarde document ibliotheek publicatie repository uitleen publicatie vordering inkomende betaling kostenplaats informatie onderzoek subsidie onderzoeksgeg. (meta-data) publicatie (meta-data) samenwerkings verband werk subsidie overeenkomst meet onderzoeks gegevens gegevens beheer onderzoeks gegevens Gegevens analyse onderzoeks gegevens Wetenschappelijke zoekmachine materiaal publicatie prospect Plagiaat detectie werkproduct onderzoeks object gegevens archief onderzoeks gegevens (gepubliceerd) publicatie (meta-data) examen examen nzet plannings inzetplanning Learning content leermateriaal werk manifestatie expressie item minor eehneid eenheidresultaat inzetplanning projectgroep leergroep, onderzoek en ondersteunende applicaties Promotie volg onderzoek werk werk Video leermateriaal (video) Gegevens visualisatie onderzoeks gegevens eenheid uitvoering Video streaming leermateriaal (video) werkproduct

25 en ondersteuning applicaties Extern open portaal Personeels Document werkproduct Plagiaatdetectie Educatieve applicaties Video streaming en systemen leermateriaal leermateriaal Learning content leermateriaal eenheid toets leermateriaal toetsresultaat Digitaal toets Corporate LMS CRM Management informatie Facilitair Project Programma en Portfolio opleiding resultaat ruimte voorwerp werk Digitaal portfolio Rooster inzetplanning nzet plannings ondersteuning examen rooster lesgroep Learning eenheid examen lesgroep leergroep Student informatie overeenkomst minor (aanmelding) eenheid eenheiddeelname eenheidresultaat stage/afstudeer examen prospect alumnus opdrachtgever vordering Stage en afstudeer eenheid stage/afstudeer Financieel Enquete Service Landelijke opleidingsdatabase (HODEX) Landelijk inschrijf (Studielink) Landelijk uitwisselings overeenkomst asisregister hoger (RON-HO)

26

27

28 Praktijkcase Planning en Roostering

29 Honigraat goes HORA

30 Denkoefening deel 3: Hoe helpt de HORA?

31 Tijd voor verwerking, vragen en het noteren van mijn adres

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een generieke IT-referentie-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur ArchiXL generieke IT-referentie-architectuur Gebruik semantische wiki 2 Architecturen

Nadere informatie

Referentie-architecturen

Referentie-architecturen Referentie-architecturen Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur Voorbeeld referentie-architecturen Portalen en samenwerking ArchiXL referentie-architectuur Semantische

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Productencatalogus 2015. Basispakket

Productencatalogus 2015. Basispakket Productencatalogus 2015 Basispakket Versie 16.04.2014 Herzien 02.04.2015 PAKKET PRODUCTENCATALOGUS 2015 Advies & ondersteuning Strategie & beleid: 1. Advisering financiële & business control 2. Beleidsadvisering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Automatisering bij branche- en beroepsorganisaties Seminar

Automatisering bij branche- en beroepsorganisaties Seminar Automatisering bij branche- en beroepsorganisaties Seminar 16 februari 2010 Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Programma 12:15 Ontvangst

Nadere informatie

Evolutie Rabobank Architecturen. Op weg naar Model Driven Design. Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V.

Evolutie Rabobank Architecturen. Op weg naar Model Driven Design. Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V. Evolutie Rabobank Architecturen Op weg naar Model Driven Design Dr. Adrie Rozendaal Enterprise Business Modeling Rozendaal EBM B.V. Overzicht De Rabobank Architecturen: Office Paradigma Procesarchitectuur

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Scorion. Personal Development

Scorion. Personal Development Scorion Personal Development Wat is Scorion Personal Development in beeld Scorion is een volledig web-based Portfolio. We noemen het een 3 e generatie portfolio omdat het volledig uitgaat van het leerproces.

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie