WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management"

Transcriptie

1 WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo.

2 Voorwoord 2

3 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING INLEIDING LEONES... 6 VISIE... 6 MISSIE... 6 KERNWAARDEN... 7 PRODUCTEN EN DIENSTEN... 7 ORGANOGRAM AFSTUDEEROPDRACHT... 9 AANLEIDING... 9 PROBLEEMSTELLING... 9 DOELSTELLING... 9 OPDRACHT RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN ALGEMENE VOORWAARDEN WAT VALT BINNEN DE AFSTUDEEROPDRACHT WAT VALT BUITEN DE AFSTUDEEROPDRACHT LEERDOELEN INVENTARISATIE WERKZAAMHEDEN METHODE & TECHNIEKEN VERLOOP VAN WERKZAAMHEDEN SERVICEDESK PROCESSEN Werkzaamheden Servicedesk IT Service Assessment & Improvement Nieuwe werkwijze SERVICEDESK TOOL Meten Advies GEMAAKTE KEUZES ITIL CMMI BESCHRIJVING PRODUCTEN BEHAALDE LEERDOELEN REFLECTIE OP WERKZAAMHEDEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN

4 1. Samenvatting 4

5 2. Inleiding 5

6 3. Leones Leones is een ICT dienstverlener die zich richt op de zorgsector. Binnen de zorgsector neemt ICT een steeds belangrijker plaats in. Was het vroeger ter ondersteuning van het administratieve proces, tegenwoordig wordt ICT een helper, zowel voor de interne processen als onderscheidend vermogen ten opzichte van andere instellingen. Daardoor hebben zorginstellingen behoefte aan een goed geïnformeerde en betrouwbare gesprekspartner. Leones heeft ruime ervaring in het geven van advies op maat en indien gewenst, voegen de daad graag bij het woord en realiseren een passende ICT voorziening. Visie De, met laverbe geformuleerde, visie is vooral een richtinggever voor de externe communicatie. De visie luidt: Leones wil de zorg in Nederland verbeteren Dit is een ambitieuze maar heldere visie. Alles was Leones doet moet beoordeelt worden in het licht van deze visie. Kernvraag bij elke stap die genomen wordt is dan ook; Draagt dit bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland? Daarnaast is het een expliciete boodschap aan de markt. Leones is de partner van ieder die de zorg in Nederland wil verbeteren. Sterker, als je de zorg wilt verbeteren, dan moet je bij Leones zijn. Hiermee sluit Leones direct aan bij het idealisme dat werknemers in de zorg hebben. Zij willen handen aan het bed zijn. Mensen helpen om beter te worden of een zo menswaardig mogelijk bestaan hebben. Zij begrijpen dat daarvoor regeltjes, dossiers, overleggen, afspraken en controles nodig zijn, maar het gaat om de patiënt. De visie is direct van invloed op het scopestatement. Was het Ict in de zorg, het nieuwe scopestatement wordt ICT voor betere zorg. Hiermee wordt onmiddellijk duidelijk dat het onderwerp niet meer ICT is maar betere zorg. ICT wordt instrumenteel. Missie De missie is vooral naar binnen gericht. De missie verwoordt een concreet en uitdagend doel dat binnen de visie van de organisatie wordt gedefinieerd. De missie is dan ook vooral richtinggevend voor de interne communicatie. De missie luidt als volgt: Leones wil de zorg in Nederland verbeteren door de sector te helpen bij het optimaal gebruik van ICT. Leones adviseert over de inzet van ICT en organiseert, ontwikkelt en implementeert de gekozen oplossingen, in samenwerking met de opdrachtgever. De samenhang van de missie met de visie is evident. De missie vloeit er als vanzelfsprekend uit voort. De nadruk in de missie ligt bij het adviseren over de rol van ICT in de zorg. De oplossingen die, met de opdrachtgever samen worden gekozen, kan Leones organiseren, ontwikkelen en implementeren. Dat 6

7 betekent dus dat de medewerkers van Leones op deze manier met hun werk bezig moeten zijn. Het vraagt expliciete actie om de focus van het bedrijf ook intern te organiseren. Kernwaarden De kernwaarden van een organisatie zijn die waarden die diepgeworteld zijn in de organisatie en die daarom niet zomaar veranderd kunnen worden. Kernwaarden kunnen alleen veranderd worden wanneer de omgeving geen baat meer heeft bij de gehanteerde waarden. Een waarde is een kernwaarde als die in alle gevallen wordt nageleefd. In januari zijn de kernwaarden verwerkt in een omschrijving, zodat de betekenis voor het handelen duidelijk wordt. De beschrijving is als volgt: Leones is klantgericht. Dat betekent dat gewerkt wordt vanuit een persoonlijke benadering; vanuit wederzijds vertrouwen. De Leones medewerker voelt zich probleemverantwoordelijk en is gericht op vinden van de beste antwoorden op de vraag van de opdrachtgever; hij werkt resultaatgericht. De opdrachtgever weet te allen tijde wat hij van Leones kan verwachten. Leones is in die zin voorspelbaar. Omdat Leones door middel van ICT-toepassingen wil bijdragen aan de verbetering van de zorg in Nederland, wordt altijd gezocht naar nieuwe manieren om dit doel te bereiken. Zowel de producten als de dienstverlening zijn daarom steeds vernieuwend, maar houden daarbij altijd rekening met de mensen die het moeten gebruiken en de mensen voor wie het bedoeld is. De menselijke maat wordt niet uit het oog verloren. De kernwaarden zijn geformuleerd in termen die richting geven aan het dagelijks handelen van de medewerkers van Leones. Ook in deze omschrijving klinkt de visie van Leones krachtig door. Producten en diensten Leones biedt een groot aantal ICT producten en diensten aan. De dienstverlening varieert van beleidsadvies, complete inrichting van computernetwerken en het ontwikkelen van maatwerk (web)applicaties tot hard- en software producten. Tot het dienstenpakket behoren ook interim management na een fusie, de inrichting van een nieuw rekencentrum of de installatie van een beveiligde netwerk infrastructuur. Een beknopte opsomming van de producten en diensten vindt u hieronder: Op project- of regiebasis Installatie en inrichting ICT netwerken Maatwerk software Beleidsadvisering Intrim management Projectmanagement Infrastructuur engineering Informatie analyse Ontwerp van ICT-architecturen Training Op contractbasis ICT Servicedesk Systeembeheer Werkplek service Datacenterbeheer Technisch applicatiebeheer ASP diensten en hosting Beheerde netwerkinfrastructueren Calamiteiten service 7

8 Website en intranet ontwikkeling Organogram Afbeelding 1: Organogram Leones Directie Secretariaat Programma Management Marketing Operations Finance Sales Consultant Project Management Service 8

9 4. Afstudeeropdracht Aanleiding Enkele weken voor het begin van mijn afstudeerstage heeft er een reorganisatie plaatsgevonden. Dit had als gevolg dat de voorheen gescheiden afdelingen Software en Infrastructure samen zijn gegaan. Beide afdelingen hadden voor de reorganisatie de beschikking over een eigen Servicedesk. Na het samenvoegen van de afdelingen is er één grote Servicedesk gekomen. De verschillende werknemers werken ieder op een verschillende manier. Dit komt omdat er geen gestandaardiseerde processen bestaan. Probleemstelling Doordat er geen gestandaardiseerde processen bestaan loopt er regelmatig wat mis. Medewerkers werken op verschillende manieren en is er weinig controle over de afdeling. Doelstelling De doelstelling is het beschrijven van de processen en procedures voor de Servicedesk. Met als doel volgens de ITIL processen te werken binnen de Servicedesk. Hierdoor zal de kwaliteit van de Servicedesk omhoog gaan en zal de afdeling beheersbaar worden. Opdracht De opdracht bestaat uit het beschrijven van de processen en procedures die nodig zijn binnen Leones. Eerst zal er een advies worden geschreven welke ITIL-processen nodig zijn. In overleg met de Service Manager worden de processen en procedures van de nodige ITIL-processen uitgeschreven. De verandering van processen heeft ook impact op de tools die momenteel gebruikt worden binnen de Servicedesk van Leones. Hierover zal, na analyse, een advies komen of de huidige tool nog voldoet aan de eisen van de nieuwe processen. 9

10 5. Randvoorwaarden en uitgangspunten Om meer duidelijkheid te creëren over de uitwerking van de afstudeeropdracht zijn er afbakeningen gedefinieerd. De afbakeningen zijn als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Start stage: 2 februari 2009; Eind stage: 15 juni 2009; Gedurende deze periode zal ik 32 uur per week werkzaam zijn aan de afstudeeropdracht en 8 uur per week werkzaam zijn aan mijn scriptie. Wat valt binnen de afstudeeropdracht Het analyseren en uitwerken van de huidige werkwijze; Het meten van de huidige Servicedesk; Advies werkwijze van de Servicedesk; Het uitwerken van de nieuwe werkwijze; Het toetsen van de Servicedesk Tool; Advies Servicedesk Tool. Wat valt buiten de afstudeeropdracht Het schrijven van een implementatieplan voor de invoering van de processen; De implementatie van de processen; Het schrijven van een implementatieplan voor de invoering van een Servicedesk Tool; Het ontwikkelen van nieuwe modules voor de Servicedesk Tool. 6. Leerdoelen Voor de afstudeerstage heb ik een aantal leerdoelen voor mezelf gesteld. Na afloop van de afstudeerstage zal ik instaat zijn om: - Analyse uit te voeren van de huidige processen binnen de Servicedesk organisatie; - Processen binnen een Servicedesk organisatie in kaart te brengen; - Processen te optimaliseren; - Het beheersen van de ITIL processen; - Een GAP analyse uit te voeren; - Een businesscase te schrijven; 10

11 7. Inventarisatie werkzaamheden De werkzaamheden zijn onder te verdelen in twee onderwerpen. De onderweren: - Servicedesk processen; - Servicedesk Tool. Ik zal beginnen met het onderwerp: Servicedesk processen. Ik verwacht bezig te gaan met het analyseren van de huidige processen. Er zal gekeken moeten worden waar sommige onderdelen aangepast moeten worden of dat er nieuwe processen uitgeschreven moeten worden. Verder zal ik kijken waar andere knelpunten zijn binnen de Servicedesk. Om hierachter te komen zal ik een aantal dagen meedraaien met de Servicedesk-medewerkers om zelf de processen en knelpunten te beleven. Ook zullen er een aantal metingen plaats vinden. Deze moeten de volwassenheid van de processen weergeven en er zal een assessment zijn of de huidige processen volgens ITIL werken. De uitkomst van de analyse zal beschreven worden in een adviesrapport. Na de analyse zal ik de processen en procedures aanpassen of nieuwe processen en procedures uitschrijven naar aanleiding van het door mij geschreven adviesrapport. Deze processen en procedures zullen aangepast/opgesteld worden aan de hand van de ITIL processen die nodig zijn binnen de Servicedesk van Leones. Vervolgens zal ik beginnen aan het tweede onderwerp: Servicedesk Tool. Middels een GAP-analyse zal ik gaan onderzoeken of de aangepaste/nieuwe processen en procedures nog aansluiten op de Servicedesk Tool. Hieruit zal een advies komen of de huidige tool nog voldoet aan de eisen en zal er een advies gegeven worden over een mogelijk nieuwe Servicedesk Tool. 8. Methode & Technieken 9. Verloop van werkzaamheden Zoals in hoofdstuk 7 vermeld zijn de werkzaamheden onder te verdelen in twee onderwerpen. Hierom heb ik gekozen om het verloop van dit hoofdstuk op deze wijze in te delen. Ik zal beginnen met het onderwerp Servicedesk Processen. Servicedesk processen Dit onderwerp van de afstudeeropdracht staat in het teken van de processen binnen de Servicedesk. Er zal geanalyseerd moeten worden of er binnen de huidige processen knelpunten bestaan. Deze zullen vervolgens verholpen moeten worden met het aanpassen van de processen. Verder zal er gekeken worden welke ITIL-processen er binnen Leones nodig zijn. Ook zal er gekeken worden of de bestaande processen overeenkomen met de ITIL-processen. Om een duidelijk beeld te creëren van de Servicedesk heb ik besloten om de eerste maand mee te draaien binnen de Servicedesk. Ik zal twee dagen in de week werkzaamheden verrichten binnen de Servicedesk. Op deze manier hoop ik de organisatie, de werknemers en de klanten beter te leren 11

12 kennen. Ik maak ook meteen kennis met de bestaande processen. Via deze manier hoop ik de knelpunten binnen de processen tegen te komen. De overige dagen zal ik, op een theoretische wijze, de huidige processen analyseren. Ik zal dit doen op de manier zoals ons geleerd is tijdens het vak IT Service Assessment & Improvement. Werkzaamheden Servicedesk Gedurende de periode dat ik werkzaamheden voor de Servicedesk heb uitgevoerd, kwamen al snel knelpunten naar voren. Zo bestaat er niet iets als een inwerkmap en werd mij slechts een Visio tekening toegestuurd(zie afbeelding 1) met als mededeling erbij: zo werken wij binnen de Servicedesk. In deze paragraaf zal ik de knelpunten die ik tegen ben gekomen bespreken. Afbeelding 2: Proces Incident Management Incident management Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn 3e lijn Aanname 1 1 Change Management Change Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Oplossen Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? Afsluiten Het beginnen werken bij de Servicedesk werd niet makkelijk gemaakt. Er bestaan naast het ontbreken van een inwerkmap ook geen duidelijk beschreven procedures. Het koste mij dan ook enige tijd voordat ik door had hoe alles werkte. Iets wat naar mijn mening onnodige tijd kost. Dit zou op te lossen zijn door een inwerkmap op te stellen. Dit zal ook de kwaliteit van de geleverde service sneller verhogen. Doordat men geen procedures hebben uitgeschreven is het ook lastig om juiste 12

13 keuzes te maken en moet er regelmatig aan collega s gevraagd worden hoe het een en ander geregeld is. Na enkele dagen mee gedraaid te hebben ben ik erachter gekomen dat het proces van de software incidenten stroef verloopt. Na enige navraag kwam ik erachter dat tijdens het samengaan van de Software Solutions en Infrastructure Servicedesk men kenbaar heeft gemaakt aan de medewerkers die voorheen voor Software Solutions werkte op dezelfde manier moeten gaan werken als Infrastructure. Hierdoor gaat het nodige mis met het oplossen van de incidenten. Software is een andere discipline dan Infrastructure en vereist daarom een andere manier van werken. Oplossingen voor de incidenten van Software Solutions moeten eerst getest worden, binnen een testomgeving, door interne testers en door de klanten. Doordat men de processen van Software Solutions en Infrastructure samen heeft getrokken zou dit niet meer hoeven te gebeuren. Hierdoor zullen oplossingen niet in één keer opgelost worden en zullen een hoop oplossingen nieuwe fouten veroorzaken. Vrij snel na deze constatering is er, door de service manager, een aanpassing gemaakt binnen het proces. Er is ruimte gemaakt voor de controle van de klant. 13

14 Afbeelding 3: Proces Incident Management Software Solutions Incident management Software Solutions Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Applicatiebeheer) 3e lijn (Junior Programmeur) Aanname 1 1 Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Oplossen Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Niet opgelost Controle klant Opgelost Afsluiten Tevens viel me op dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de software incidenten nog maar net werkzaam zijn voor Leones. Het hier om één student die werkzaam is voor zijn stage en twee studenten die één keer per week werkzaam zijn. Deze medewerkers beschikken nog niet over veel kennis en ervaring. Het is daarom belangrijk dat deze medewerkers voldoende begeleiding krijgen. Dit gebeurt echter niet. Ook bestaat er niet iets al een kennismanagement systeem waar de medewerkers op terug kunnen vallen. Hierdoor kost het oplossen van incidenten meer tijd en ligt de kwaliteit lager dan noodzakelijk is. De incidenten die betrekking hebben op Software worden door de 1 e lijns doorgestuurd naar de 2 e lijns en verdwijnen dan uit zicht van de 1 e lijns. Dit komt mede doordat er bij de 1 e lijns gebrek aan kennis is over de software producten. Ook is er slechte communicatie is tussen deze processen. Het viel me op dat er binnen de Servicedesk sprake is van eilandjes vorming. Dit komt mede doordat de Servicedesk van Software Solutions en Infrastructure samen zijn gegaan. Beide afdelingen kennen 14

15 elkaar nog niet goed. Voorheen zaten de afdeling Software Solutions ook aan de andere kant van het gebouw. Hierdoor heeft men elkaar nooit echt leren kennen. Er bestaat ook een hoop onduidelijkheid over wanneer een melding een incident of een change is. Dit wordt veroorzaakt doordat er door de Change Manager niet gedefinieerd is wanneer er sprake is van een change. Hierdoor zullen changes opgelost worden volgens de incident processen en incidenten zullen terecht komen bij de Change Manager. Deze worden vervolgens afgewezen en gaan dan alsnog het incident proces in. Echter kost dit een hoop tijd. Hierdoor kan het zijn dat het twee dagen duurt dat een incident opgepakt wordt doordat het eerst bij de Change Manager terecht is gekomen. Iets wat de efficiëntie niet ten goede komt. Doordat changes opgelost worden als incidenten loopt Leones inkomen mis. 15

16 IT Service Assessment & Improvement Om te voorkomen dat er alleen vanuit de praktijkervaring gedacht wordt heb ik ook de techniek gebruikt die mij geleerd zijn bij het vak IT Service Assessment & Improvement. Het resultaat van deze techniek zal een adviesrapport zijn. Binnen dit rapport worden de volgende onderdelen behandeld: De organisatie van Leones; IT dienstverlening met de daarbij horende bedrijfsprocessen; IT afhankelijkheid analyse Nul-meting van de IT-Servicedesk; Methodologie; Advies met betrekking tot de IT dienstverlening. De organisatie Leones wordt in de eerste paar hoofdstukken uitgediept. Naarmate het document vordert zullen de problemen aan het licht komen. Om de analyse op een juiste manier te doorlopen heb ik gekozen om de stappen van lemniscate model te volgen. Afbeelding 4: Lemniscate model In het afstudeerverslag zal ik niet alle punten die aan bod komen in het rapport bespreken. Voor het volledige rapport verwijs ik u door naar bijlage De punten die ik in het afstudeerverslag zal bespreken zijn: - Nul-meting van de IT-Servicedesk; - Methodologie; - Advies met betrekking tot de IT dienstverlening. De gekozen hoofdstukken zullen de belangrijkste informatie van het rapport weergeven. 16

17 Nul-meting van de IT-Servicedesk Om een duidelijk beeld te krijgen van de IT-Service organisatie heeft een nul-meting plaats gevonden. Hierdoor zal er een duidelijk beeld van de organisatie komen waarop vervolgens een advies geschreven wordt. Functies De IT-Service organisatie bestaat uit een aantal medewerkers. Hieronder is weergegeven om welke functie het gaat met daarbij het aantal medewerkers. Functie(s) Aantal FTE s Servicedesk 2 2 e lijn(systeembeheer) 2,5 3 e lijn(systeembeheer) 5,5 2 e lijn(applicatiebeheer) 1 3 e lijn(junior programmeur) 1 Change Manager 1 Consultant 12 Project Management 1 Service Manager 1 Operation Manager 1 De medewerkers hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Hieronder is een organogram zichtbaar van de IT-Service organisatie. Afbeelding 5: Organogram IT-Service organisatie IT Manager Consultant Project Management Service Manager Netwerk Consultant Software Consultant Change Manager Incident Manager Incident Medewerkers 3e lijn 2e lijn 1e lijn 17

18 Processen In deze paragraaf zullen de processen besproken worden die momenteel toegepast worden. In het onderstaande overzicht zal met uitleg de huidige werkwijze uitgelegd worden. Vervolgens zijn de processen uitgetekend. Zodra een melding binnenkort op de Servicedesk zal er gekeken worden of de melding bestemd is voor software bestemd of voor infrastructure. Als de melding met software te maken heeft wordt deze doorgestuurd naar de 2 e lijns van applicatiebeheer. Is het een melding voor infrastructure zal deze naar de2e lijns van infrastructure gestuurd worden. Als het om een Change gaat wordt dit naar de Change Manager gestuurd. De verschillende processen zijn hieronder uitgetekend. Afbeelding 6: overzicht huidige werkwijze Klant 1 Klant 2 Klant 3 Incident Management Telefoon Mail Webs Change Management Servicedesk (Eerste-lijnsondersteuning) Change Management Infrastructure Software Solutions Change Manager 2e lijn (Systeembeheer) 2e lijn (Applicatiebeheer) Technisch Consultant 3e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Junior programmeur) Netwerk consultant Software consultant Specialist (Netwerkbeheer) Specialist (Senior programmeur) Offerte Uitvoeren Change 18

19 Afbeelding 7: Proces Change Management Change Management Registratie (Servicedesk) Intake en bewaking (Change Manager) Engineering (Tech. Consultants) Offerte (Verkoop binnendienst) Aanname Aanvulling info van beheer en klant Incident Management Incident Proceskeuze Advies? Advies Offerte in Webs Change Registratie in Webs (aanvraag) Engineering? Engineering Offerte Registratie Aanvraagformulier Offerte? Akkoord? Inplannen Project in Webs Uitvoering Terugkoppeling klant Change afgesloten 19

20 Afbeelding 8: Proces Incident Managemen Infrastructure Incident management Infrastructure Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Systeembeheer) Aanname 1 1 Change Management Change Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Oplossen Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Niet opgelost Controle klant Opgelost Afsluiten Afbeelding 9: Proces Incident Management Software Solutions Incident management Software Solutions Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Applicatiebeheer) 3e lijn (Junior Programmeur) Aanname 1 1 Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Oplossen Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Niet opgelost Controle klant Opgelost Afsluiten 20

21 Cultuur binnen IT-Service organisatie Binnen de IT-Service organisatie hangt een klant georiënteerde cultuur. Dit wil zeggen dat de meeste incidenten snel worden verwerkt tot een goed werkend resultaat of dat er eerst een work-around wordt aangeboden om vervolgens het incident blijvend te verhelpen. De IT-Service organisatie is echter wel reactief. Er wordt weinig gepoogd om de incidenten te beperken. Men is meer bezig met het genezen in plaats van te voorkomen van incidenten. Problemen binnen de IT-Service organisatie Er zijn een aantal problemen naar boven gekomen, deze kunnen we verdelen in verschillende categorieën. In de onderstaande paragrafen staan de problemen omschreven onder de juiste categorie. Servicedesk Kort geleden is men begonnen met het procesmatig werken binnen de IT-Service organisatie. Tijdens het uitvoeren van deze processen komt naar voren dat sommige processen nog vrij stroef lopen. De afdelingen Software Solutions en Infrastructure zijn kort geleden samen gegaan. Men heeft kenbaar gemaakt aan de medewerkers die voorheen voor Software Solutions werkte op dezelfde manier moeten gaan werken als Infrastructure. Hierdoor gaat het nodige mis met het oplossen van de meldingen. Software is een andere discipline dan Infrastructure en vereist daarom een andere manier van werken. De incidenten die betrekking hebben op Software worden doorgestuurd naar de 2 e lijns en verdwijnen dan uit zicht van de 1 e lijns. Dit komt mede doordat er bij de 1 e lijns gebrek aan kennis is over de software producten. Ook is er slechte communicatie is tussen deze processen. De slechte communicatie wordt door een aantal zaken gecreëerd. Communicatie Zoals hierboven genoemd zijn de afdelingen van Software Solutions en Infrastructure samen gegaan. De meeste medewerkers kennen elkaar nog niet goed en weten niet van elkaar wie waar verstand van heeft. Ook is er voor beide afdelingen nog maar kort een nieuwe manier van werken ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat nog niet iedereen zijn functie op de juiste manier uitvoert. Servicedesk Medewerkers De medewerkers van de Servicedesk zijn momenteel reactief ingesteld. Hierdoor is men altijd bezig met genezen in plaats van voorkomen. Het voorkomen van incidenten zou een grotere klanttevredenheid opwekken bij de klanten van Leones. Het geeft ook een goed signaal af naar eventueel nieuwe klanten. De medewerkers verzuimen om documenten up-to-date te houden. Dit zorgt ervoor dat er soms meer tijd nodig is om gegevens te achterhalen. Ook zijn er nauwelijks procedures uitgewerkt. Hierdoor is het voor nieuwe werknemers lastig om te beginnen met zijn/haar werkzaamheden. Bij ziekte levert dit ook problemen op. Taken over nemen van een collega is lastig als de werkzaamheden niet beschreven staan. 21

22 Doordat werknemers niet goed bijhouden wat hun huidige werkzaamheden zijn. Levert dit het probleem dat bij ziekte niet bekend is waar diegene gebleven is met zijn werkzaamheden. Hierdoor worden taken misschien dubbel uitgevoerd. Dit levert onnodige vertraging op. Bij ziekte wordt ook zichtbaar dat er gebrek is aan personeel. Binnen de IT-Service organisatie is er niet genoeg mankracht om de taken van een zieke werknemer volledig over te nemen. Hierdoor zullen werkzaamheden vertraging oplopen. Dit wordt ook zichtbaar als het gaat om het beheer van de IT binnen Leones zelf. IT problemen binnen Leones worden vrijwel niet in behandeling genomen omdat hier te weinig tijd voor is. De klanten van Leones gaan nou eenmaal voor. De medewerkers van de 1 e lijns hebben te weinig kennis over de software producten. Hierdoor is het voor hen lastig om de nodige tijd voor een melding in te schatten. Ook is het lastig om te oordelen of het gaat om een Change of om een Incident. Huidige Service Momenteel loopt de IT-Service organisatie vrij stroef. Er wordt vrij reactief en ad hoc gewerkt. Er bestaan procedures maar deze staan nauwelijks op papier. Iedere medewerker weet wat zijn of haar taken zijn maar bij ziekte levert dit het probleem op dat andere de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker niet over kan nemen. Voor nieuwe medewerkers is dit ook lastig om ingewerkt te worden. Ze hebben geen hou vast aan een overzicht met werkzaamheden die hij/zij uit moet voeren. Dit zal hem/haar de eerste weken afhankelijk maken van de andere medewerkers en zal het langer duren voordat iemand ingewerkt is. Voor mensen die een storing hebben is het vrij makkelijk om de servicedesk te bereiken. Dit verloopt goed. Probleem is nog wel dat als er storingen binnen Leones zelf zijn dat deze vrijwel niet verholpen worden. Dit veroorzaakt wildgroei op het netwerk. Mensen gaan hun eigen weg zoeken om hun probleem op te lossen. De communicatie binnen de servicedesk loopt nog vrij stroef. De afdelingen van Software Solutions en Infrastructure samen nog maar kort geleden samen gegaan. De meeste medewerkers kennen elkaar nog niet goed en weten niet van elkaar wie waar verstand van heeft. Doordat de documentatie niet altijd up-to-date is, is het soms onbekend wat de wachtwoorden zijn voor de verschillende systemen. Dit voorkomt vertraging op bij het verhelpen van incidenten. Tijd dat onnodig verloren gaat. 22

23 Gewenste Service Leones geeft aan dat het de IT-Service organisatie wil veranderen. Dat wordt ook zichtbaar doordat Leones kort geleden de afdelingen van Infrastucture en Software Solutions samen hebben gevoegd. Er zijn momenteel een aantal processen uitgeschreven maar dit is niet voldoende. De wens is om een proactieve IT-Service organisatie neer te zetten. Die gaat werken volgens de ITIL processen. Men hoopt hierdoor de kwaliteit van de IT-Service organisatie te verhogen. De afdelingen zijn kort geleden samen gegaan en dit zal de communicatie sterk verbeteren. Momenteel is er nog sprake van eilandjes binnen de afdeling. Dit zal in de loop van de tijd verdwijnen waardoor de communicatie beter zal lopen. In de IT-Service organisatie moeten er betere controle komen op de meldingen met betrekking op software. Dit kan gerealiseerd worden door betere communicatie maar ook door de werkzaamheden goed bij te werken. De 1 e lijns kan uit de gerapporteerde werkzaamheden de status opmaken van de melding. Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om incidenten voor een lange tijd open te laten staan. Dit zal ook de kwaliteit van de servicedesk verhogen. Conclusie Aan de hand van de nul meting kunnen we opmaken dat er nog een hoop moet gebeuren binnen de IT-Service organisatie. Hieronder staat een opsomming van punten die verbeterd kunnen en moeten worden. Optimaliseren huidige processen; Procedures opstellen van de werkzaamheden; Vanuit de servicedesk betere controle op de incidenten met betrekking op software; Communicatie tussen Infrastructuur en Software Solutions verbeteren; Kennis 1 e lijns vergroten; Documenten up-to-date houden; Uitbreiding IT-Service organisatie. 23

24 Methodologie In deze paragraaf zal ik een tweetal modellen gebruiken als referentie. De gegevens in de bovenstaande hoofdstukken zullen gebruikt worden om te meten welke processen goed lopen en waar de zwakheden van de IT-Service organisatie liggen. Als referentie modellen maak ik gebruik van Information Technology Infrastructure Library(ITIL) om de processen te meten en Capability Maturity Model Intergrated(CMMI) om de volwassenheid van de processen te meten. Information Technology Infrastructure Library(ITIL) Information Technology Infrastructure Library is een framework voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL bestaat uit een set van best practices. In de onderstaande opsomming staan de processen van ITIL versie twee. Service Delivery 1. Financial Management for IT Services (FMITS) 2. Capacity Management 3. Availability Management 4. IT Service Continuity Management (ITSCM) 5. Service Level Management 6. Security Management Service Support 1. Change Management 2. Release Management 3. Problem Management 4. Incident Management 5. Configuration Management 6. Service Desk 24

25 Afbeelding 10: Information Technology Infrastructure Library(ITIL) framework ITIL process assessment Om de taken en processen van ITIL te meten heb ik een aantal vragen gedefinieerd. Deze vragen heb ik door de medewerkers van de IT-Service organisatie laten beantwoorden. De uitslag zal een duidelijk beeld creëren welke processen van ITIL gebruikt worden en op welke punten er laag gescoord wordt.. Hieronder zal de uitslag weergegeven worden. Voor de vragenlijst verwijs ik u door naar de bijlage in het volledige rapport. De medewerkers konden antwoorden met cijfers. De cijfers staan voor het volgende: 1. Unsure 2. Strongly disagree (NO) 3. Disagree 4. Agree 5. Strongly agree (YES) 25

26 In de bovenstaande grafiek valt op te maken hoe de processen momenteel zijn ingevoerd. Gezien de uitslag is dit allemaal vrij laag. De Service Desk scoort het hoogst. Deze zit echter nog onder de 3 wat Disagree betekend. Dit zegt dat er momenteel geen gebruik wordt gemaakt van ITIL of iets dat in erop lijkt. De wens is om gebruik te maken van ITIL. Er zal nog een hoop aangepast moeten worden wil Leones ITIL invoeren. De score zou dan tussen de 4 en 5 moeten liggen. 26

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG

Can you DIG it? Lydia Kalma. Studentenbureau UMCG Can you DIG it? Lydia Kalma UMCG, ICT Projectenbureau, Data Integratie Groep Hanzehogeschool Groningen, Informatiedienstverlening & - management Groningen, 16, juni 2010 Studentenbureau UMCG Universitair

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V.

Auteurs: Michiel Heijmans & Jeroen de Vooght - Mansystems B.V. Supply: uitvoeren van IT-dienstverlening door leverancier De selfservicedesk 4.2 De Selfservicedesk M ijn klanten worden steeds veeleisender, ze willen meer, kwalitatief hoogwaardiger en snellere service

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Laura van der Stouwe Opleiding Facility Management Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Auteur: Laura van der Stouwe

Nadere informatie