Deadlock in outsourcing sales? Observaties rondom de BSkyB versus EDS case

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deadlock in outsourcing sales? Observaties rondom de BSkyB versus EDS case"

Transcriptie

1 Deadlock in outsourcing sales? Observaties rondom de BSkyB versus EDS case Auteurs: Sven van de Riet, Marco Gianotten Datum: Maart 2010 Introductie Op 26 januari 2010 deed de rechter uitspraak in de zaak tussen HP Enterprise Services en mediabedrijf British Sky Broadcasting (BSkyB) waarna HP op 3 februari de opdracht kreeg om een interim bedrag van 200 miljoen Britse ponden als schadevergoeding te betalen aan BSkyB. Het betreft een voormalig EDS-contract voor de implementatie van een CRM-systeem dat in 2000 door BSkyB aan EDS werd gegund en opgeleverd had moeten worden in Los van de complexe, juridische achtergronden (de rechter bestuurde in de BSkyB-case meer dan 400 dossiers en produceerde een vonnis bestaande uit 2350 items), de specifieke partijen en de uiteindelijke schuldvraag moeten we kijken of in het algemeen de outsourcingmarkt lessen kan trekken uit deze case. DigitalBoardroom 2010

2 Is deze case representatief voor een heel bedrijf? HP is veroordeeld vanwege de fraude die de rechter voornamelijk toewijst aan acties van één specifiek persoon wat betreft het afgeven van planningen en tijdslijnen. HP is vrijgesproken voor de andere beschuldigingen die ook deel uitmaakten van de rechtszaak. HP heeft aangekondigd in beroep te gaan als dit mogelijk is. Het is belangrijk om te constateren dat in de specifieke case het oordeel van de rechter zwaar afhangt van het gedrag van één persoon. Deze persoon is door destijds EDS onmiddellijk ontslagen, nadat duidelijk werd dat hij in de rechtszaal had gelogen. Omdat EDS op de andere punten is vrijgesproken kan niet anders worden vastgesteld dan dat alle eventuele vergoedingen voortvloeien uit persoonlijke acties en dat dit geen afspiegeling is van de EDS-organisatie in het algemeen. Is deze case representatief voor de hele outsourcingmarkt? Het is een publiek geheim dat relaties tussen uitbestedende organisaties en hun service providers soms flink onder druk staan. Het gaat om flinke investeringen en de gevolgen van fouten in de IT-omgeving zijn groot (zowel operationeel als financieel als imagotechnisch). Vaak worden verschillen van inzicht binnenskamers opgelost en een enkele keer ontsnappen er bewust of onbewust geluiden naar de buitenwereld. Een rechtsgang zien we niet vaak, grote claims al helemaal niet. In Engeland loopt momenteel nog een grote zaak tussen een service provider en een klant. Energiebedrijf Centrica heeft Accenture voor de rechter gesleept vanwege vermeende fouten in het opgeleverde billingsysteem. Hierbij is een claim van rond de 182 miljoen pond ingediend door Centrica. De zaken zijn niet één-op-één vergelijkbaar: bij BSkyB draait het om de zuiverheid van het verkoopproces (kwaliteit van de timing en gemaakte beloftes), bij Centrica draait het om de kwaliteit na oplevering. Enkele specialisten menen dat het een kwestie van tijd was voordat klanten claims gingen indienen voor IT-projecten die uit de hand lopen. De lopende claims zijn zeker niet representatief voor de hele markt, maar duiden wel op een breder vraagstuk: is het bij IT-systemen mogelijk om vooraf alles juridisch en technologisch zo precies te formuleren dat er geen misverstanden zijn? 2

3 Waarom werd halsreikend uitgezien naar het vonnis? Het komt niet vaak voor dat een klant zover gaat om voor de rechter te claimen dat zij is misleid door een service provider en dit laat vergezellen van een fikse schadevergoeding. Grofweg beschuldigde BSkyB EDS van twee zaken: 1. Het afgeven van een ondeugdelijke planning De rechter oordeelde dat de verantwoordelijke salesmanager heeft gelogen over de planning en dat er geen grondige analyse ten grondslag lag aan de afgegeven timing; 2. Het afgeven van een ondeugdelijke kosteninschatting De rechter oordeelde dat EDS wel degelijk een goede inschatting heeft gemaakt van de kosten en sprak EDS dus vrij van deze beschuldiging. Voordat het vonnis werd geveld speculeerde men al over de gevolgen als EDS op beide punten veroordeeld zou worden. Service providers zouden hun interne salesprocessen moeten aanpassen en klanten zouden meer aandacht moeten besteden aan risico s en bescherming in het geval een service provider de fout ingaat. Na het vonnis was er enige opluchting, omdat de rechter vooral oordeelde over een specifiek persoon en niet een gehele organisatie. Niemand kan zich wapenen tegen moedwillig liegen van individuele personen. Een mogelijke deadlock in outsourcing sales De ruzies draaien vaak om verschillen in inzicht tussen klant en leverancier over de afgesproken prijs en de scope van het traject. In de case BSkyB geeft EDS aan dat voor het tekenen van de deal er alleen heel grove specificaties lagen. Na het tekenen van de deal bleven de specificaties volgens EDS komen als een stroom zakdoekjes uit de mouw van goochelaar. Elke deal is gebaseerd op een business case. Die laat uiteraard zien dat de benodigde investering wordt terug verdiend, anders wordt er helemaal geen deal gesloten. De vraag is nu tot welk niveau een service provider aannames mag doen om de business case op te bouwen en wie er achteraf verantwoordelijk is als de business case toch niet blijkt te kloppen. Een service provider baseert zijn prijskaartje immers op uitspraken van de klant. In het geval van BSkyB was het oorspronkelijke budget 48 miljoen pond. Uiteindelijk is er 265 miljoen pond uitgegeven aan de implementatie. Uiteraard valt niet te controleren in welke mate de specificaties in de tussentijd zijn veranderd, welke extra kosten BSkyB moest maken om de implementatie te laten lukken en of het EDS ook 200 miljoen extra had gekost om dezelfde klus te klaren. Het enige wat we kunnen constateren is dat de rechter vindt dat EDS een correcte afweging heeft gemaakt om tot het bedrag van 48 miljoen pond te komen. De conclusie mag zijn dat je met een inschatting van minder dan 50 miljoen euro die de rechter als deugdelijk beoordeelt, je uiteindelijk toch kunt uitkomen bij een bedrag van meer dan 260 miljoen euro. Wat zegt dit over de volwassenheid en de waarde van het proces waarmee we momenteel business cases produceren? En is dit alleen een probleem van service providers? 3

4 Er gaan stemmen op dat service providers veel vaker nee zullen gaan verkopen als de specificaties niet tot in detail zijn uitgewerkt voor de deal is getekend. Het is volstrekt duidelijk dat dit het probleem niet zal oplossen. Service providers moeten betrokken zijn bij het opstellen van de specificaties. De waarde van specificeren zit namelijk in het proces: de kennisoverdracht wat betreft eisen, wensen en context van de business is belangrijker dan het resultaat. Over wat op papier staat kunnen direct interpretatieverschillen ontstaan, ook al hebben ze nog zoveel detail. Als we geen andere vormen van specificeren gaan gebruiken zullen de bestaande problemen blijven bestaan en ontstaat er een deadlock. Niemand kan alles perfect specificeren waardoor vervolgens ook niemand een opdracht wil aannemen. Daarnaast horen we geluiden over meer regulering binnen de IT-industrie om te voorkomen dat uitspraken in verkoopprocessen later ongegrond blijken. Zo claimde BSkyB (onterecht volgens de rechter) dat EDS de voorgestelde oplossing als volwassen deed voorkomen, terwijl dit achteraf niet het geval zou zijn geweest. Hoe bepaal je echter of een product volwassen is in een markt die zich elke vijf jaar bijna volledig opnieuw uitvindt? Daarnaast zijn er deals waarbij een volwassen product niet goed werkt in een complexe, door historie opgebouwde klantomgeving. Of een bepaalde oplossing werkt is eigenlijk alleen maar vast te stellen tijdens de daadwerkelijke implementatie. Tot hoever reikt dan de verantwoordelijkheid van een leverancier of service provider? Dit zijn vraagstukken waar geen eenvoudig antwoord op bestaat en veel afhangt van de professionaliteit, transparantie en openheid van zowel service providers als klantorganisaties. De lessen Een aantal lessen zijn te trekken uit de case: 1. Een relatieloos pre-deal proces werkt niet Het vervangen van een systeem dat het hart vormt van een organisatie gaat gepaard met risico s. Bij een hartoperatie vindt iedereen het logisch dat de chirurg intensief betrokken is bij de analyse waar en wat er geopereerd moet worden. Dat moet ook een standaard werkwijze zijn in IT. 2. In IT moet zeer zorgvuldig worden omgegaan met business cases Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om voor een investering in IT de precieze ROI vast te stellen. Opbrengsten hangen niet alleen samen met de aanwezigheid en de kwaliteit van een systeem, maar ook met het gebruik van een systeem en de kwaliteit van de omringende managementprocessen. In een business case zijn deze zaken moeilijk uit elkaar te houden, wat het lastig maakt om externe service providers volledig verantwoordelijk te maken voor bepaalde uitkomsten. 3. Service providers moeten zich harder opstellen Bij verkoopprocessen is er continue druk vanuit de klantorganisatie. Vaak zijn er tegengestelde belangen in het spel: de business wil de meest innovatieve oplossing, IT de meest stabiele en inkoop de goedkoopste. Marketingtechnisch is het dan handig om beloftes te doen over meer kwaliteit een tegen goedkopere prijs. Het is echter beter om klanten duidelijke uitspraken te laten doen over prioriteiten. 4

5 4. Details en updates over miljoenendeals communiceer je niet via de Bij miljoenendeals wordt vaak gewerkt in teams door zowel klant als leverancier. Bij de contractonderhandelingen tussen BSkyB en EDS valt op hoeveel details worden uitgewisseld via de , niet bepaald het kanaal dat uitblinkt in betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. In de uitspraak valt te lezen hoeveel moeite de rechter heeft om een betrouwbare audit-trail op te bouwen. Voor grote contracten is dat onacceptabel. Het vervolg Het is nog onduidelijk wat de precieze afloop zal zijn in de EDS versus BSkyB-case, aangezien er mogelijk nog een vervolg komt op de rechtsgang. In zijn algemeenheid zijn wel een aantal observaties te maken over de toekomst van outsourcing sales: 1. Duidelijke audit-trails in de onderhandelingen Het is onbestaanbaar dat een salesverantwoordelijke een planning afgeeft zonder dat de deliveryorganisatie hier weet van af heeft. Ook moet achteraf geen onduidelijkheid bestaan over bijvoorbeeld iets simpels als timing en volgorde van s. Dit lijkt volstrekt logisch, maar moet ook worden afgedwongen in de praktijk. In onderhandelprocessen zou de niet gebruikt mogen worden voor communicatie over de deal en zeker niet voor het distribueren van documenten. Het liefst vindt communicatie alleen plaats binnen zogenaamde virtual datarooms waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt wie er toegang hebben en voor iedereen de laatste status van documenten duidelijk zichtbaar is. De dataroom moet na het sluiten van de deal worden verzegeld en beschikbaar zijn tot na de afloopdatum van het contract waarna beide partijen toestemming geven om de dataroom op te heffen. 2. Meer aandacht voor vertrouwen Het vertrouwen tussen arts en patiënt geeft de doorslag voor succes. In een Amerikaans ziekenhuis waar artsen besloten om direct en oprecht hun excuses aan te bieden als zij een fout maakten, daalde het aantal aanklachten tegen artsen (terwijl de juristen dachten dat het aantal zeker zou stijgen). Dit werkt alleen als je iemand écht kent. Voor IT betekent dit dat uitbesteden zonder dat er een relatie aanwezig is, zeer moeilijk is. Het betekent ook dat klantorganisaties afstappen van het idee dat service providers bij outsourcing nog steeds slechts leverancier zijn. Niemand beschouwt zijn arts als leverancier. 3. Realisme in verwachtingen Bij de onderhandeltaktieken voor outsourcing worden soms gevaarlijke spelletjes gespeeld. Klantorganisaties laten niet het achterste van hun tong zien en service providers vragen niet kritisch door, bang voor de eventuele antwoorden. Ondertussen hebben we geleerd dat uitbesteden wel kan leiden tot voordelen zoals bepaalde kostenbesparingen, maar dat dit niet vanzelf gaat. Als beide partijen toeredeneren naar een bepaalde business-case zonder dat deze door beide kanten grondig is gecheckt, dan ontstaan contracten gebaseerd op drijfzand. Juridisch je gelijk halen via de rechter geeft altijd een wrange nasmaak. Beter kun je vanaf het begin direct investeren in een goede relatie, want over één ding zijn beide kanten het waarschijnlijk wel eens: geen enkele klant van BSkyB is uiteindelijk beter geholpen door de 80 miljoen die aan de juristen is overgemaakt. DigitalBoardroom/Giarte. Reproductie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder toestemming van Giarte. Giarte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen door gebruik van de informatie. Giarte is onafhankelijk, analyses zijn ter informatie en niet bedoeld om aan te sporen tot aanschaf of selectie van producten en diensten. De opinie in dit document kan wijzigen zonder nadere aankondiging. 5

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert DANS Data Archiving and Networked Services Den Haag 2006 DANS Data Archiving

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 De essentie van PROA: ongevraagd, gevraagd, sluitend en juist 19 2.1 PROA: ongevraagd en gevraagd advies 19 2.2 De sluitende PROA: een logische redenering 21 2.3 De

Nadere informatie

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Inhoudsopgave Inleiding Waarom dit keurmerk? 3 Interviews Will Reijnders, Stichting KBA 11 Wilko Stronks, Reeleezee 15 Theo Klarenbeek,

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie