Systeemanalyse. 2de bach HI. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeemanalyse. 2de bach HI. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.00 EUR"

Transcriptie

1 2de bach HI Systeemanalyse Theorie : slides + notities samengevoegd / examenvragen Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 2 e bach HIB Systeemanalyse: 2014 (2e Sem.) Jan Verelst Examen: - 10/20 theorie - 10/20 oefeningen: gestructureerd en object-georiënteerd Cursus: Deze tekst bevat alle theorie, in de les gegeven door Jan Verelst. Dit is geen samenvatting; alles wat hij zei is samengevoegd met de slides, en is zeker en vast voldoende om te slagen op het theoriedeel van het examen. De oefeningen worden apart gegeven door Philip Huysmans (in 2014 althans) en staan hier niet bij. Een aanrader om de lessen te volgen in ieder geval! Het boek kan je gebruiken als achtergrondinformatie indien je iets niet volledig begrijpt. Ikzelf heb een 16/20 gehaald op dit vak, en theorie volledig aan de hand van deze cursus gestudeerd. Achteraan deze cursus heb ik examenvragen van vorige jaren toegevoegd. Ook doorheen de cursus staan er belangrijke tips/vragen m.b.t. het examen. Bereid deze vragen zeker voor, op examens van professor Verelst komen vragen van vorige jaren namelijk vrijwel altijd (deels) terug! 1

4 Hoofdstuk 1: de wereld van de informatiesystemen analist The World of the Information Systems Analyst De leerdoelen: De rol van de systeemanalist in het bedrijfsleven kunnen uitleggen De rol van de informatiesystemen in het bedrijfsleven kunnen uitleggen Soorten taken van de systeemanalist kunnen uitleggen. Kennis en vaardigheden van de analist kunnen uitleggen De analist is meer bedrijfskundig probleemoplosser dan programmeur: Hij is toegewijd om d.m.v. informatiesystemen programma s beter te laten werken. Hij begrijpt bedrijfskundige problemen en zoekt oplossingen d.m.v. informatiesystemen -> systemen die info verzamelen om taken te verrichten (hoog IT-gehalte) Hij leidt de implementatie van deze oplossingen, maar bouwt niet zelf. Voorbeeld 1: probleem met onbetaalde facturen (hoge verwijl-intresten: 15 à 20%) Er werd gevraagd aan een externe consultant om probleem op te lossen. Bij elke factuur moesten er steeds 13 handtekeningen gezet worden. De consultant digitaliseerde dit, maar het probleem was niet opgelost. Tweede poging dan: er moesten nog maar 5 handtekeningen gezet worden, dat zou het probleem oplossen. Dit betekende dat de organisatie moest aangepast worden -> dit zorgde voor een verandering in de evenwichten, verantwoordelijkheid (zoiets van mensen afpakken, is niet evident) -> je krijgt organisatorische en psychologische factoren die meespelen, wat het heel lastig maakt. Uiteindelijk kwam het in orde om maar 5 handtekeningen te zetten. Moraal van het verhaal: Het bedrijfskundige probleem oplossen met IT lukte niet -> bedrijfskundige problemen. Voorbeeld 2: Internetbetalen was in 1996 heel inefficiënt. Er was een idee om het op te lossen, wat bedrijfskundig niet helemaal nieuw was -> in de bedrijfswereld wordt er clearing toegepast. Een post-graduaat wilde een soort clearing house voor internetbetalen op de markt toepassen. 2

5 Hoe probleem oplossen Problem Solving: 1. Onderzoeken en begrijpen van het probleem Belanghebbenden, welke markten, welke invloed op andere processen 2. Nagaan of de voordelen voor het oplossen de kosten overstijgen 3. Beschrijf de benodigdheden om het probleem op te lossen Wat men nodig heeft: welke input(gegevens), welke processen en welke output men wil 4. Geef mogelijke oplossingen Hoe men het zal aanpakken 5. Beslis wat het beste alternatief is en raad het aan Minste risico s & meeste voordelen OOK andere factoren: strookt het met bedrijfsdoelen, mogelijk met reeds bestaande IS, mogelijk in bestaande corporate covernance, 6. Beschrijf de details van de gekozen oplossing Alle delen van IS, databases, user interfaces, netwerken, processen, 7. Implementeer de oplossing Nu pas de eerste stap van programmeren 8. Controleer of je het gewenste resultaat verkrijgt Waarom niet ineens programmeren? Wel goed: indien men aan de gebruikers al wil laten zien hoe het er ongeveer uit zal zien en de technische haalbaarheid te controleren Niet goed: verkwist tijd en geld, want misverstanden omtrent vereisten o Hierdoor: men gaat over budget en lost het probleem niet volledig op. Ontwikkelen van een informatiesysteem om: Programma s te schrijven Bedrijfsproblemen op te lossen Informatiesystemen (IS): Een collectie van met elkaar verbonden componenten die informatie verzamelen, verwerken, opslaan en als output aanbieden nodig om bedrijfstaken te vervullen. Vb: personeelsbetaling systeem. Verzamelt info over personeel en zijn werk, verwerkt en slaat die informatie op en produceert dan loon en betalingsrapporten. Functional decomposition: Een systeem in onderdelen verdelen gebaseerd op subsystemen die verder onderverdeeld zijn in kleinere subsystemen. Geeft de analist de mogelijkheid zich te focussen op 1 onderdeel van het systeem. 3

6 Soorten IS met grote interactie: Customer relationship management(crm) system: ondersteunt marketing, verkoop en service na verkoop bestaande uit directe en indirecte interactie met de klanten. (grote evolutie o.b.v. het gebruik van internet) Supply chain management(scm) system: integreert foutloos productontwikkeling, productaanwinst, productie, en inventarisbeheer. (sterk ontwikkeld d.m.v. internet en zo gemakkelijkere verbinding met CRM van andere bedrijven.) interactie met leveranciers. Accounting and Financial management(afm) system: registreert boekhoudingsinformatie nodig voor ontwikkelen van financiële verklaringen en andere rapporten die door investeerders en leverancieren(schuldeisers) worden gebruikt. contant geldbeheer, voorspellen cash flow en effectenbeheer. Interactie met investeerders. Human resource management(hrm) system: ondersteunt op werknemerbetrekking hebbende taken zoals loonlijst, voordelen, het aannemen en opleiding. Interactie met werknemers. 4

7 Soorten IS met weinig of geen interactie Manufacturing management system: controleert interne productieprocessen die grondstoffen in afgewerkte goederen veranderen. Knowledge management system(kms): Een systeem dat de opslag van en toegang tot documenten van alle delen van de organisatie ondersteunt. Collaboration support system(css): staat geografisch verdeeld personeel toe samen te werken aan projecten een taken. Business intelligence system: ondersteunt strategische planning en het maken van bedrijfsleiders beslissingen. Analist als systeemontwikkelaar: Analyse: volledig begrijpen en beschrijven wat het systeem zou moeten doen, zowel ervaring als kennis (beetje) als techniek (SA) zijn belangrijk en het is een kritische succesfactor in de ontwikkeling van een IS. Ontwerp: specificeren in detail hoe de vele componenten fysisch geïmplementeerd moeten worden. Implementatie: begeleiden (soms zelf doen). zowel een gestructureerde als object georiënteerde aanpak. =>!!! GOED KENNEN VAN DE VEREISTEN = KRITISCHE SUCCESFACTOR!!! Vaardigheden en kennis: Technisch: programmeren, computers, netwerken, databanken, tools, technieken, Bedrijfs: organisatie, management, marketing, accounting, Industriële sectorm specifiek bedrijf -> uitstekend geplaatst als HIBer! Menselijk: communicatie, onderhandeling, empathie, rol van de leider, manager, leraar, vertrouwenspersoon, medewerker Voorkennis: Ideaal TEW/HI! Typische Jobtitels: - Systeemanalist: een beroepsprofessional die analyse en design technieken gebruikt om bedrijfsproblemen op te lossen met IT. - Andere titels: analist/programmeur, business systems analyst, business consultant (dicht tegen analist aan), systeemontwerper, software engineer, systeem architect, web developer De analist en IS planning: Ad hoc projecten: ad hoc = specifiek voor een geval of situatie IS strategisch plan: Het plan dat de technologie en de toepassingen bepaalt, dat de IS functie het strategisch plan van de organisatie moet ondersteunen. Verband met: o ICT governance: het met de benodigde autoriteit ontwikkelen, beheersen of beheren van beleid alsmede het pro-actief beïnvloeden en toezicht houden op een juiste uitvoering van dit beleid door één persoon (de CIO). 5

8 o Balanced scorecard: een veel gebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. Het wordt met name gebruikt als evaluatiehulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen is af te rekenen op financiële resultaten, maar dat ook andere prestaties worden meegenomen in de jaarlijkse beoordeling. Business process re-engineering (BPR) (speciaal project): een techniek die de aard van het gedane werk in een proces wil veranderen met objectieve of radicale verbetering. CONCLUSIE ANALIST: Analyse = bedrijfsproblemen oplossen dmv informatiesystemen Verzorgt analyse, eventueel ontwerp en implementatie. Het is een combinatie van bedrijfsen technische vaardigheden. Perfect: TEW/HI-profiel! 6

9 Hoofdstuk 2: Benaderingen van systeemontwikkeling Approaches to System Development Levenscyclus van een informatiesysteem IS ontwikkeling is een project: Project: geplande onderneming dat een begin- en einddatum heeft dat een gewenst (robuust, betrouwbaar,onderhoudbaar,performant, ) resultaat of product produceert. Idee: Succes vereist een gedetailleerd, systematisch plan van taken = project Kan zeer klein tot zeer groot zijn. 2 Keuzes/Visies voor Systems Development Life Cycle (SDLC): = het gehele proces van bouwen, opstellen, gebruiken en updaten van IS 1. Predictive approach: veronderstelt dat het ontwikkelingsproject vooraf kan worden gepland en georganiseerd en dat het nieuwe informatiesysteem volgens het plan kan worden ontwikkeld. (vereisten goed gedefinieerd en onderzocht + laag technisch risico) Watervalmodel Gemodifieerd watervalmodel 2. Adaptive approach: flexibeler, veronderstellend dat het project niet volledig vooraf kan worden gepland maar het moet worden gewijzigd naargelang het vordert. (onzekere noden en eisen + hoog technisch risico) Spiraalmodel Iteratieve Ontwikkeling Incrementele Ontwikkeling Recente evoluties: UP, XP, Agile modeling en Scrum 7

10 IS ontwikkelingsfases: Levenscyclus kent een aantal fasen!! 1. Project planningsfase: om het bereik van het nieuwe systeem te identificeren. Zorg ervoor dat het project uitvoerbaar is en ontwikkel een programma, een middelplan, en een begroting voor de rest van het project. (hoofdstuk 3) Definieer het probleem: verstaan wat we moeten oplossen Maak een projectschema: met de gegeven middelen een schema opmaken. Bevestig haalbaarheid van het project o.b.v. wat men reeds weet. Bekijk de beschikbare middelen ( staff the project ): de training en beschikbaarheid. Launch the project: is de mogelijkheid er te starten 2. Analyse fase: begrijp en documenteer de bedrijfsnoden in detail en de proceseisen van het nieuwe systeem. (hoofdstuk 4) Verzamel info Definieer systeemeisen: in detail wat het systeem moet kunnen. Geef voorrang aan eisen (Prioritize): geef de belangrijkste duidelijk aan. Maak prototype voor de haalbaarheid en ontdekking: bewijs dat de voorgestelde technologie doet wat we verwachten + de gebruiker begrijpt zo de volledige werking en gaat hiermee akkoord. Ontwikkel en evalueer alternatieven: beste manier om het systeem te creëren. Overzicht v/d eisen met management: gaan we verder met het voorgestelde systeem o.b.v. alle voorgaande info. Fundamenteel 2 zaken: 1. Verzamel vereisten 2. Bouw modellen van de vereisten -> want het verzamelen van de vereisten kan onvolledig zijn, zo elimineer je de fouten! 8

11 3. Ontwerp fase: ontwerp het oplossingssysteem gebaseerd op de gedefinieerde vereisten en beslissingen ontwikkeld in de analyse fase. (hoofdstuk 9) Ontwerp en integreer het netwerk: specificeer in detail hoe de verschillende onderdelen van het systeem zullen communiceren met elkaar via de onderneming. Ontwerp de toepassingsopmaak en de software: specificeer in detail hoe elke activiteit in uw systeem uitgevoerd wordt door personeel en pc Ontwerp de gebruikersinterface: hoe alle gebruikers zullen interageren met het systeem Ontwerp systeem interface: hoe het systeem zal samenwerken met andere systemen binnen en buiten de onderneming. Ontwerp en integreer de database: specificeer waar alle info nodig zal worden opgeslagen en hoe. Prototype maken van deze ontwerp details: zodat men elke beslissing in het voorgaande duidelijk kan begrijpen en goedkeuren. Ontwerp en integreer de controlemechanismen: specificeer hoe men controleert of het systeem correct functioneert en de data veilig is. Bv. Smartphones: user interfaces zijn complexe dingen geworden. Hier SQL voorkomen (relationele databank) 4. Implementatiefase: bouwen, testen en installeren van een vertrouwbaar IS met getrainde gebruikers om van de voorziene voordelen te genieten. (H16) Bouw software componenten, verbeter en test, zet data om (bv, Word -> pdf), train en documenteer + installeer het systeem/zet systeem in productie! Train and document : Deze fase vermindert vaak de hoeveelheid problemen in de acceptatie-testen Testen van software, zoals acceptatietesten: Was dit wat je wilde? Vaak is dit niet het geval. Andere voorbeelden: unit testen, integratietesten Eerste 4 fases: 25% van de kosten <-> laatste fase: 75% van de kosten! Men begint hier pas echt te programmeren: dat is de duurste activiteit! 5. Onderhoudsfase: om het systeem productief te laten blijven werken in het begin en tijdens de levensjaren van het systeem. (H16) Behoud en verbeter het systeem + ondersteun gebruikers 9

12 PREDICTIEVE LEVENSCYCLUS: 1. Predictive 1 - Watervalmodel: Planningsfase -> Analyse fase -> Ontwerpfase -> Implementatiefase Kenmerken: Men bevriest de vereisten voor ontwerp. Ontwerp bevriezen voor implementatie. Men kan nooit terugkeren naar de voorgaande fase. Nadelen: niet realistisch (vereisten nooit volledig, consistent en ondubbelzinnig van de eerste keer) + niet efficiënt ( taken kunnen nooit in parallel uitgevoerd worden) +duurt zeer lang + geen interactie eindg. Dit komt eigenlijk uit de burgerlijke bouwkunde en grote projecten. Men denkt na over planning, budget en kost. Vb. van de handtekeningen: als er niet wordt gehandtekend, is het project afgelopen. Hoofdprobleem: de acceptatietesten leiden frequent tot problemen. Analisten: wanneer de analysefase af is, beginnen die aan een ander project. Sterk punt/voordeel: het is tamelijk duidelijk qua projectmanagement (duidelijk beeld) + predictief: het gaat ervan uit dat je de vereisten kent Als je als ontwerper iets niet snapt: zelf gaan interpreteren want mensen uit voorgaande fase zijn niet meer beschikbaar. 2 Problemen: a) Analysis Paralysis: het blijft aanslepen als je toch niet goed weet wat je moet doen. Het watervalmodel kan niet om met onzekerheid, dan blokkeert het. Je krijgt nooit iets concreet te zien dan. b) Scope-creep: langzaam naar een groter formaat. Budget en tijd dreigen toch toe te nemen. Het zou kunnen dat de scope blijft groeien. Als je weet wat je wil zou dit het goedkoopste model zijn -> de andere modellen zijn enkel nuttig als er ook effectief verandering is. (HCO ) 2. Predictive 2 - Gemodifieerd watervalmodel: er is nog steeds een verplichte voorafgaande kennis aan het begin van elke fase, alleen kan men nu wel enkele onhaalbare vereisten aanpassen en enkele bijvoegen. De ontwerpers kunnen al beginnen ontwerpen voor de analyse volledig klaar is. Er zullen wel enkele in de vuilbak belanden, maar dit kan de analisten helpen begrijpen. Er moet steeds voorafgaande analyse blijven, want anders te veel weggooien. Gemodifieerd watervalmodel: legt extra voorwaarden op aan het projectmanagement. Alles moet worden opgevolgd, correct met elkaar integreren Is iedereen nog wel met het juiste bezig? Het projectmanagement moet ook de integratie bekijken. Groot voordeel: kortere doorlooptijd 10

13 2 soorten prototyping (inleidend werkmodel dat sommige aspecten van het systeem toont): 1. Throw-away of discovery prototyping: voorbeelden na ontwerp weggooien (bestaat veel) Voorbeeld: houten prototype -> het gaat niet op in het finale product! Nuttig bijvoorbeeld als er onzekerheid is over de vereisten van het systeem -> het kan zo beter in kaart gebracht worden. Het vliegt daarna wel de vuilbak in! Opgelet: er bestaat amper software om van die soorten schermen te maken. 2. Evolutionaire prototyping: voorbeeld bestaat al en wordt steeds aangepast na feedback. Je blijft als het ware het prototype aanpassen totdat je op het einde van de rit het finale product hebt. o Nadeel: 1) systeem dat al vaak aangepast is; continue verandering = slechte cohesie; kapotte structuur (Wet van Lehman) 2) Het punt is dat de eindgebruiker op het einde van de rit moet zien wat hij gevraagd heeft -> probleem want het prototype is eigenlijk niet af! Zaken zoals beveiliging, performantie, zijn niet meegenomen. Dit is een moeilijk moment want de eindgebruiker denkt dat het wél af is -> je moet er toch nog in slagen van het af te werken. Het is raar want het bouwen van wat die persoon wil zien, kost minder dan de rest dat nog moet gebeuren. -> evolutionaire prototyping heb je dus eigenlijk niet in 2014! Beide zijn belangrijk bij adaptieve levenscycli Opm: 80 s prototyping wordt vaak uitgelegd in analogie met ingenieurswetenschappen, maar het is toch niet helemaal hetzelfde als engineering! 11

14 Er zijn verschillende varianten op het idee van prototypes maken!! ADAPTIEVE LEVENSCYCLUS: 1. Adaptive 1 - Spiraalmodel: het overloopt telkens weer de cirkel van de ontwikkelingsactiviteiten tot het project volledig is. Elk onderdeel wordt om de beurt behandeld (bij elke nieuwe iteratie gaat men de grootste risicofactor eruit halen) (duid hierbij aan op geprint blad wat op slide 14 van notities staat!) Barry Beam kwam reeds in 1988 met het idee dat het waterval- en iteratief model misschien niet top waren. In model: evaluate alternatives, identify, resolve risk Je moet steeds proberen gaan voor de grootste risico s eerst! Het is één van de eerste configureerbare procesmodellen: het ziet er steeds anders uit. 2. Adaptive 2 - Iteratieve ontwikkeling: de activiteiten analyse, ontwerp en implementatie, worden telkens 1 maal gedaan en dan telkens opnieuw herhaald. (herhalen van ontwikkelingsactiviteiten) Soort iteraties: i. Belangrijkste functionaliteit eerst, optionele laatst ii. Subsysteem per subsysteem iii. Eerst meest complexe, riskante delen: indien falen van deze dan moet men de andere niet eerst maken = minder geld en tijd -> als je input niet hebt, kan je beslissing niet maken. Je moet met de funderingen beginnen. Er zijn koppelingen. Voordelen: Meer eindgebruikersbetrokkenheid(= wijzigende eisen incorporeren + hogere acceptatiekans) + er wordt vroeger getest + parallellisme (bij implementatie moet je je systeem steeds al integreren) Nadelen: iteraties hebben opstartkosten en vereisen meer coördinatie Men wil tamelijk snel naar de implementatie. Op het einde van de implementatie vraagt men dan feedback. Op basis van de feedback past men de analyse aan. Zo blijft het doorgaan. Probleem bij iteratie: wanneer stopt het? Eindgebruiker moet zeggen wat het eindpunt is. In termen van projectmanagement is dit veel ingewikkelder dan het watervalmodel! Integratietesten: hoe kan je de verschillende stukken software aan elkaar plaatsen? Men maakt leren mogelijk, een voortschrijdend inzicht. Nadeel: je nodigt de verandering eigenlijk wel uit. Je weet niet wanneer het stopt, wat het eindpunt is. 12

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Medical device software

Medical device software Medical device software Medical device software Software ontwikkeling voor de medische wereld Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl Medical devices zijn

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Een Inleiding tot Software Engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Software engineering De economie is compleet afhankelijk van software. Meer en meer systemen

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Verschillende softwaresystemen

Verschillende softwaresystemen Verschillende softwaresystemen 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Verschillende software systemen CRM, Leadmanagement CRM Lead management tools Microsoft Dynamics CRM,

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Inleiding ontwikkelmethoden

Inleiding ontwikkelmethoden Inleiding ontwikkelmethoden 1 Ontwikkelmethoden en Technieken POMT HC1 2 Ronald de Waal Opleiding TU Delft: industrieel ontwerpen Diverse softwarebedrijven, internet ontwerp vanaf 1994 Docent systeemontwikkeling

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient

vanuit de technische en organisatorische omgeving, werk-verdeling, budget, planning, en hergebruik van componenten. Het documenteren van SA dient 9 Samenvatting Software heeft vooruitgang in veel vakgebieden mogelijk gemaakt en heeft een toenemend invloed op ons leven en de samenleving in zijn geheel. Software wordt gebruikt in computers, communicatienetwerken,

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh.

Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software. Oplossingen voor het testen van. Overzicht. Pieter van den Hombergh. Oplossingen voor het testen van objectgeoriënteerde software Pieter van den Hombergh Fontys Hogeschool voor Techniek en Logistiek Software Engineering 14 maart 2013 HOM/FHTeL Oplossingen voor het testen

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

ICT in organisatie, beleid en management (INFOIOBM) 26 januari 2009

ICT in organisatie, beleid en management (INFOIOBM) 26 januari 2009 Departement Informatica en Informatiekunde, Faculteit Bètawetenschappen, UU. In elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. Het college INFOIOBM werd in 2008/2009 gegeven door

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie