Alumni-onderzoek CRM-Opleidingen The wisdom of the CRM crowd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alumni-onderzoek CRM-Opleidingen 2005-2014. The wisdom of the CRM crowd"

Transcriptie

1 Alumni-onderzoek CRM-Opleidingen The wisdom of the CRM crowd Wil Wurtz, Metrics & More Jessica Jonasse, Service Check

2 Inhoud Onderzoeksverantwoording... 3 Introductie... 3 Onderzoeksgroep... 3 Profielschets van de alumni... 3 Gebruikers nader bekeken... 4 Drie personas... 6 Oordeel over de CRM opleiding... 7 NPS score Bijdrage aan professionalisering?... 8 Wat is er gebeurd na de opleiding? CRM-plan in de praktijk gebracht? Wat heeft de realisatie van het CRM-plan opgeleverd? Wat heeft de praktijk de alumni geleerd? Grootste uitdaging CRM Hoe nu verder met CRM? Ontwikkelingen De term CRM Samenvatting

3 Onderzoeksverantwoording Introductie Aan de vooravond van het tweede lustrum van de CRM-opleidingen bij Beeckestijn, is het een goed moment te inventariseren hoe het de alumni is vergaan en wat is gebeurd met de overgedragen CRM-kennis en -kunde. Tegen de achtergrond van de door de alumni opgedane ervaringen is het tegelijkertijd een mooie gelegenheid te peilen wat de visie van hen is op de ontwikkelingen, die een rol (gaan) spelen bij CRM en klantgericht ondernemen. Onderzoeksgroep De CRM alumni populatie is als volgt opgebouwd: Post-HBO : 81% Postdoctoraal : 16% CRM in Publieke Sector: 1% Uit de totale alumni populatie is een steekproef getrokken volgens bovenstaande verhouding. Dit komt neer op 493 uitnodigingen. De alumni zijn per uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is gestart op 18 juni 2014 en er zijn twee herinneringen gestuurd. Op 10 juli 2014 is de gegevensverzameling beëindigd. Het leverde 142 volledig ingevulde vragenlijsten op, oftewel een respons van 29%. Het onderzoek is gefaciliteerd door onderzoeksbureau Service Check in de persoon van Jessica Jonasse. Ter voorbereiding van dit kwantitatieve onderzoek zijn er aan de hand van een vraagpuntenlijst 16 kwalitatieve telefonische interviews gehouden met een dwarsdoornede van de populatie. Aan de hand van deze uitkomsten is de vragenlijst ontwikkeld. Profielschets van de alumni We hebben een tweedeling gemaakt naar studenten in de periode (n=74) en studenten van 2010 en later (n=68). Van alle alumni bevond zich 65% ten tijde van de opleiding aan de gebruikerskant en 35% aan de leverancierskant. Die verhouding is in beide periodes ongeveer gelijk, maar aan de gebruikerskant is er wel een toename te zien in de loop der jaren. Degenen die werkzaam zijn aan de gebruikerskant vertonen de grootste honkvastheid: 74% werkt sinds de opleiding nog bij dezelfde werkgever. Een klein aantal is verhuisd naar de leverancierskant (1%) of is zelfstandig geworden (6%). De alumni hebben meestal (84%) een dienstverband. Degenen die ten tijde van de opleiding aan de leverancierskant zaten, zijn veel minder honkvast; slechts 40% is nog bij dezelfde werkgever werkzaam. Maar liefst 26% is zelfstandig geworden, 21% is overgestapt naar een gebruikersorganisatie en slechts 14% naar een andere werkgever aan de leverancierskant. Alle zes zelfstandigen ten tijde van de opleiding zijn dat nu nog. 3

4 Gebruikers nader bekeken De verdeling naar branche is als volgt: Branche Totaal Financiële dienstverlener 17% Industrie 17% Zakelijke dienstverlener 9% Mediabedrijf 9% Fondsenwerver 8% Handelsorganisatie 6% ICT bedrijf 4% Belangenorganisatie 4% Overheid 4% Energiebedrijf 3% Onderwijs 3% Publieke dienstverlener 3% Reis en leisure organisatie 3% Telecom provider 3% Transportorganisatie 3% Autobedrijf 1% Vastgoedbedrijf 1% Amusement 1% Zorgverlener 1% Totaal 100% Het is een grote diversiteit van organisaties, waarbij de profit-sector het meest (76%) vertegenwoordigd is. Kijken we naar de groep die aan gebruikerskant werkt dan zien we in de eerste plaats dat de meeste alumni in de bedrijven man zijn (72%). Daarbij dient te worden opgemerkt dat in de loop van de jaren het percentage vrouwen fors is gestegen. Bij de meest recente opleidingen was het ongeveer een 50/50 verdeling. Kijken we naar het werkveld, dan domineren Marketing en ICT, waarbij opvalt dat het marketingdomein met name bij de vrouwen sterk vertegenwoordigd is. Werkveld Man Vrouw Totaal Marketing 31% 50% 36% ICT 32% 12% 27% Sales 7% 8% 7% Customer Intelligence 9% 4% 7% Service 7% 8% 7% Publieke sector 4% 4% 4% Consultancy intern 1% 12% 4% Management 4% 4% 4% Finance 1% 0% 1% Overig staf 1% 0% 1% Totaal 100% 100% 100% 4

5 Slechts een klein aantal (13%) heeft CRM expliciet in de jobtitle staan. De alumni in de gebruikersorganisaties hebben overwegend een uitvoerende of adviserende rol (56%); leidinggevenden zijn dus goed vertegenwoordigd (44%). Rol in organisatie Totaal Leidinggevend & manager 31% Consultant/adviseur 29% Uitvoerend 27% Directie & Management (strategisch) 14% Totaal 100% In de meest genoemde werkgebieden Marketing en ICT zien we wel een groot verschil. De ICT-ers hebben meestal (60%) een adviserende of uitvoerende rol en degenen werkzaam in marketing hebben overwegend een (middle)management rol (56%). Gevraagd naar de mate waarin CRM een rol speelt in de huidige werkzaamheden zien we dat voor slechts een klein aantal alumni CRM niet het belangrijkste aandachtsgebied (meer) is. Belang CRM t/m % 48% 17% 11% 1% vanaf % 52% 19% 5% 2% Totaal 23% 50% 18% 8% 1% volledig in hoge mate enigszins weinig helemaal niet Sinds de opleiding is die focus min of meer gelijk gebleven. Ter afsluiting van de profielschets kijken we naar lidmaatschap van een CRM (gerelateerde) brancheorganisatie. Het blijkt dat de meeste alumni geen lid zijn van een dergelijke organisatie. Lid branche organisatie Gebruiker Leverancier Totaal PvKO 14% 11% 13% PvKO en PIM 0% 9% 3% PvKO en NIMA 1% 0% 1% PIM 3% 6% 4% PIM, NIMA, DDMA 0% 2% 1% NIMA 4% 2% 4% NIMA en DDMA 1% 0% 1% DDMA 2% 2% 2% Dynamics User Group 0% 2% 1% 5

6 KSF 1% 0% 1% SMA 0% 2% 1% Overig ADFIZ 1% 2% 1% Overig divers 0% 2% 1% Overig FME 1% 0% 1% Overig NOVAKA 1% 0% 1% Geen lid branchevereniging 70% 60% 67% Totaal 100% 100% 100% Relatief zijn de alumni nog het vaakst lid van PvKO (17%) en/of PIM (8%). Leveranciers zijn wat vaker lid van een dergelijke organisatie. Dat geldt zeker voor de zelfstandigen onder hen; bijna de helft van hen (45%) is lid van één of meerdere branche-organisaties. Drie personas Bovenstaande profielschets vatten we samen in drie personas, die we in gedachten kunnen houden als we naar de rest van de onderzoeksresultaten kijken: 1. Jeroen is ICT-er en werkt bij een grote financiële dienstverlener. CRM speelt een grote rol in zijn dagelijkse werk, maar hij heeft CRM niet in zijn jobtitle staan. Hij heeft dan ook voornamelijk een adviserende rol. Hij is geen lid van een branche-organisatie. Hij is honkvast. 2. Jessica is marketeer in een industriële omgeving, laten we zeggen de voedselindustrie. Zij heeft een leidinggevende rol, maar werkt ook op uitvoerend niveau. Dagelijks is ze met CRM in de weer. Ze is geen lid van een branche-organisatie. Ze werkt al een groot deel van haar loopbaan bij dezelfde werkgever. 3. Peter is een ZZP-er die als CRM consultant werkzaam is, kort daarvoor werkte hij voor een CRM softwarebedrijf. Hij is lid van een branche-organisatie. N.B. De voornamen zijn niet zomaar gekozen. Ze zitten bij de meest voorkomende namen in de onderzoeksgroep 6

7 Oordeel over de CRM-opleiding In dit hoofdstuk bekijken we hoe de opleiding door de alumni is beoordeeld. NPS score +23 Uiteraard hebben we de NPS (Net Promotor Score) vraag gesteld: In hoeverre zou je de CRM- Klantgericht Ondernemen-opleidingen van Beeckestijn aanbevelen aan bekende, collega s, etc. Daar komt een mooie score uit: +23. Daarbij valt op, als we kijken naar verschillen tussen de jaargangen (de eerste vijf jaar van de opleiding t/m 2009 en daarna), dat de oudere alumni (uit de eerste vijf jaar t/m 2009) +33 scoren en de jongere lichting (vanaf 2010) +13 scoort. Ook opvallend is dat de gebruikers een hogere score geven dan de leveranciers : +29 versus De Wordcloud geeft een mooie samenvatting van het begeleidende commentaar bij de scores. In het oog springt Goede CRM-opleiding als een samenvatting van het commentaar. Enkele citaten van promotors (9 en 10): De klantwaarde-kijk op CRM is uniek en verhelderend. Bruikbare praktische informatie. Door het uitvoeren van de opdrachten krijg je al wat ervaring. Fantastische manier om een gedegen beeld te verkrijgen van wat de implicaties zijn van klantgericht ondernemen. Overview van alle facetten van CRM. Praktijkgericht, mede door input van medestudenten. Door de verschillende onderwerpen, praktijk voorbeelden en opdrachten, wordt het hele CRM doen en denken veel duidelijker. Zeer intensieve training waarbij alle aspecten behandeld worden. Goede netwerking mogelijkheden. Case study zeer zinvol. Prima opleiding, goede docenten uit de praktijk, interessante cases, up-to-date kennis,... en goed toepasbaar in de praktijk. Gewoon een must voor personen die maar iets met het vakgebied te maken hebben. 7

8 Enkele citaten van indifferents (7 en 8): Vond het een hele praktijkgerichte opleiding, die ik direct kon toepassen in mijn werksituatie Ik heb goede ervaringen met de opleiding, de compactheid, het toepassingsgerichte en de deskundigheid van de docenten. De opleiding geeft een volledig beeld van alle zaken die belangrijk zijn rondom CRM. Ik vind het een goede opleiding waarbij je ook direct een plan kunt ontwikkelen voor je eigen organisatie en waarbij je werkgever dus ook direct 'waar' krijgt voor zijn geld. Goede opleiding die aansluit bij de praktijk Veel geleerd, erg toepassingsgericht Deze citaten tonen weer eens aan dat een vraagteken geplaatst kan worden bij het berekenen van de NPS score in Nederland. Een Nederlandse 8 (en misschien wel 7) is een Amerikaanse 9 (of misschien wel 10). De relativiteit van de NPS score zien we ook terug bij enkele citaten van detractors (6 of minder): Goede brede opleiding, wat ik heb gemist is de vertaalslag naar de praktijk Ligt niet in mijn aard om aanbevelingen te geven Ik zou het niet aanbevelen, maar ik zou ook niet zeggen dat iemand het niet moet doen. Ik werk vanuit het vertrouwen dat mensen op zoek mogen naar hun innerlijke drijfveren. Als iemand van binnenuit voelt dat ze aangetrokken worden door de opleiding, dan lijkt het me verstandig om de opleiding te volgen. Als je gedreven wordt door andere motivaties, dan zou ik het niet aanraden, maar ook niet afraden. Ik zou iemand uitdagen om te motiveren waarom ze voelen dat ze de opleiding moeten doen om van daaruit de beslissing te nemen. Vond de kwaliteit niet altijd even goed Al met al positieve terugkoppeling over de hele linie, met enkele kritische kanttekeningen. Bijdrage aan professionalisering? In het licht van het voorgaande valt een positief antwoord te verwachten op de vraag of de opleiding heeft bijgedragen aan de eigen professionele ontwikkeling. Het percentage van 95% dat daar ja tegen zegt, blijft desondanks een overweldigend cijfer. De antwoorden op de vervolgvraag wat die bijdrage dan is geweest, zijn samengevat in een Wordcloud. Meer kennis als bondige samenvatting springt in het oog. 8

9 De letterlijke antwoorden hebben we gecategoriseerd. Dat levert het volgende beeld op: Bijdrage professionele ontwikkeling meer kennis en/of inzicht veel in praktijk kunnen brengen betere gesprekspartner business/klanten geholpen in carrière meer authoriteit in de organisatie uitbreiding zakelijk netwerk overig 15% 10% 7% 6% 5% 4% 67% Ruim twee derde zegt met meer kennis en inzicht op het gebied van CRM bewapend te zijn. Een derde benoemt expliciet wat ze dat in de praktijk heeft opgeleverd: betere gesprekspartner, meer autoriteit in de organisatie, geholpen in loopbaanontwikkeling, maar niet in de laatste plaats dat ze die kennis in de praktijk hebben kunnen brengen. Enkele citaten: Meer kennis, meer inzicht Begrijp het gedachtegoed en pas het dagelijks toe. Goede docenten, op goede spoor gezet Bredere visie op CRM gekregen Het heeft mij meer inzicht gegeven in het meer strategisch inzetten van CRM Verbinding leggen tussen Finance en commerciële/ klantgerichte activiteiten Vooral de financiële aspecten en sturing van klantgedrag hebben een betere positie gekregen Heeft mij de kans geboden tot een betere functie Veel kennis opgedaan en aantal modules mogen toepassen in de praktijk Ik kan het dagelijks gebruiken Ben klantgerichter geworden Laten we vervolgens kijken in welke mate de alumni met de opgedane kennis en inzichten aan de slag zijn gegaan in de eigen organisatie, na de opleiding. 9

10 Wat is er gebeurd na de opleiding? CRM-plan in de praktijk gebracht? Bewapend met theoretische en praktische kennis zijn de alumni in hun organisaties aan de gang gegaan. Eerder zagen we al dat een aantal alumni spontaan zegt dat ze veel uit de opleiding in de praktijk heeft kunnen toepassen. Plan in de praktijk gebracht t/m % 54% 1% 27% vanaf % 55% 9% 23% Totaal 15% 54% 5% 25% volledig deels gaat binnenkort gebeuren gaat niet gebeuren We zien dat ruim twee derde van de alumni met het plan daadwerkelijk aan de gang gegaan is. Een klein percentage (15%) heeft het volledig uitgevoerd. Daarbij valt op dat de oudere lichtingen niet veel succesvoller zijn geweest dan de nieuwe lichtingen. Blijkbaar is het realiseren van CRM, c.q. Klantgericht Ondernemen in bestaande organisaties een proces van lange adem. Splitsen we het uit naar gebruiker/leverancier dan zien we dat 71% van de gebruikers deels of volledig met het CRM-plan aan de gang gegaan is. Wat heeft de realisatie van het CRM-plan opgeleverd? Alumni hebben op een aantal aangedragen mogelijke verbeteringen aangegeven in welke mate er daadwerkelijk verbetering gerealiseerd is. Dit is gedaan door per aspect aan te geven of het geheel verbeterd is (score 100), dan wel totaal verslechterd is (score 0). In de grafiek op de volgende pagina staan de gemiddelde scores weergegeven. 10

11 Alumni, die het CRM-plan volledig in de praktijk hebben gebracht, laten op alle punten een positief verschil zien met degenen die hun CRM-plan deels in de praktijk hebben gebracht. Het springt in het oog dat verbeteringen in samenwerking tussen afdelingen en klantgerichte competenties in de onderste regionen staan. Dat is een mooie brug naar de mening die de alumni hebben over de grootste uitdagingen die zij zien bij de realisatie van CRM, c.q. Klantgericht Ondernemen. Wat heeft de praktijk de alumni geleerd? Grootste uitdaging CRM Aan de hand van een open vraag ( De grootste uitdaging bij CRM trajecten is...: ) hebben we de mening van de alumni, gevormd door hun ervaringen sinds de opleiding, verzameld. Samengevat in een Wordcloud springen organisatorische zaken in het oog: Als we de antwoorden categoriseren, krijgen we het volgende beeld: 11

12 Grootste uitdaging CRM organisatie meekrijgen en de juiste dingen draagvlak krijgen/neuzen dezelfde kant op verandermanagement/gedragsverandering voorbeeldrol management een gedegen aanpak met duidelijke integrale aanpak vasthouden aan gestelde doelen omzetten klantinzichten naar beleid 5% 2% 1% 7% 6% 5% 3% 2% 2% 9% 16% 22% 21% Er zijn twee antwoordclusters te onderscheiden: a. De organisatie meekrijgen (neuzen dezelfde kant op), c.q. draagvlak realiseren en in het verlengde daarvan cultuur/gedragsverandering bewerkstelligen. b. Daarnaast een gedegen integrale aanpak met heldere doelstellingen en een goede onderbouwde business case, in combinatie met goed projectmanagement. Opvallend is dat de (technische) implementatie van een CRM systeem blijkbaar als een van de minste problemen wordt gezien. Hoe nu verder met CRM? Ontwikkelingen We hebben een aantal ontwikkelingen m.b.t. CRM - Klantgericht Ondernemen op een rij gezet en aan de alumni de vraag voorgelegd hier maximaal drie uit te kiezen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. Dat geeft het volgende resultaat: 12

13 We zien een mooie aansluiting met de voorgaande conclusies m.b.t. de grootste uitdagingen die de alumni hebben verwoord (draagvlak en gedragsverandering realiseren). Een goede samenwerking tussen afdelingen ter verbetering van de klantervaring en klantwaarde in combinatie met customer insight uit analyses vormen de top vijf belangrijkste ontwikkelingen. De term CRM Gezien de aanhoudende discussies rond de term CRM is de alumni ook de vraag voorgelegd wat zij zien als mogelijke alternatieven. Meest gekozen alternatief is Klantgericht Ondernemen (58%): Alternatieve term voor CRM t/m % 7% 9% 10% 58% klantgericht ondernemen Customer centricity Customer excellence Customer intimacy 5% 16% 8% 9% vanaf % 63% anders 8% 8% 12% 53% Spontaan zeggen 7 alumni hou het gewoon bij CRM. Strikt genomen hadden we natuurlijk ook de vraag moeten stellen of men vindt dat een andere benaming nodig is. Het ligt in de rede te veronderstellen dat er brede steun is voor het vasthouden aan de term CRM. Andere suggesties zijn: - Customer Experience Management (2x) - Customer Value Management (2x) - Customer Happiness, Klantbetrokken Ondernemen - Klantgedreven Ondernemen - Wederzijds versterkend Ondernemen - Klant Centraal, Klantwens management 13

14 Samenvatting De alumni waren ten tijde van de opleiding in meerderheid werkzaam in een gebruikers organisatie. ICT en marketing zijn de meest voorkomende werkgebieden in de onderzoeksgroep. Het profiel van de alumni hebben we samengevat in drie personas: 1) Jeroen is ICT-er en werkt bij een grote financiële dienstverlener. CRM speelt een grote rol in zijn dagelijkse werk, maar heeft CRM niet in zijn jobtitle staan. Hij heeft dan ook voornamelijk een adviserende rol. Hij is geen lid van een branche-organisatie. Hij is honkvast. 2) Jessica is marketeer in een industriële omgeving, laten we zeggen de voedselindustrie. Zij heeft een leidinggevende rol maar werkt ook op uitvoerend niveau. Ze is geen lid van een brancheorganisatie. Ze werkt al een groot deel van haar loopbaan bij dezelfde werkgever. 3) Peter is een ZZP-er die als CRM consultant werkzaam is, kort daarvoor werkte hij voor een CRM softwarebedrijf. Hij is lid van een branche-organisatie. De CRM-opleiding wordt goed gewaardeerd (NPS +23) en heeft de alumni naar eigen zeggen goed bewapend met kennis en inzicht om met hun CRM-plan in de eigen organisatie aan de gang te gaan. Ruim twee derde heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Gevraagd naar de bereikte resultaten, zien we duidelijke verschillen tussen de groep die deels (54%) en volledig (15%) hun plan hebben gerealiseerd. Kijken we naar de totaalscore en vertalen we die naar een schoolcijfer, dan scoort de groep volledig een 7 en de groep deels een magere 6. Beschikbaarheid van informatie klantwaarde en klantwaardering individueel niveau, Samenwerking tussen afdelingen m.b.t. realiseren van klantdoelstellingen en Klantgerichte competenties van medewerkers, scoren overall het laagst. Met andere woorden, de organisatorische voorwaarden voor het realiseren van de doelstellingen van CRM (meer klanttevredenheid, meer klantwaarde) worden matig ingevuld. Degenen die CRM, c.q. klantgericht ondernemen proberen te implementeren bewegen zich voornamelijk op medewerkers- en middle-management niveau. Men worstelt met het verkrijgen van draagvlak bij top-management en collega s van andere afdelingen. De grootste uitdagingen bij het realiseren zijn kort gezegd: de organisatie meekrijgen en een cultuur/gedragsverandering realiseren om zo de juiste dingen te doen in combinatie met een gedegen aanpak met duidelijke doelstellingen. Consistent met de gerapporteerde uitdagingen bij het realiseren van CRM, zijn de belangrijkste ontwikkelingen die men ziet m.b.t. CRM: een goede samenwerking tussen afdelingen ter verbetering van de klantervaring en klantwaarde in combinatie met customer insights uit analyses. Een meer gebalanceerde aanpak, waarbij minder de nadruk ligt op de harde kant van CRM (processen/systemen en klantwaarde) en de zachte kant van CRM (cultuur/management en klantervaring) meer aandacht krijgt, zal bepalend zijn voor het toekomstig succes van CRM, c.q. Klantgericht Ondernemen. Dat is de boodschap die de CRM alumni aan ons meegeven. Wilt u meer weten over het onderzoek of over de CRM-opleidingen van Beeckestijn Business School? Neem dan gerust contact op via via of kijk op 14

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Validering Skills Indicator

Validering Skills Indicator Validering Skills Indicator 2007 Opdrachtgever: TFC Arnhem Dick Slettenhaar BAROC Knowledge Consultancy (101207) Validering SI - 1/25 - Inhoud Validering Skills Indicator... 1 Inleiding... 3 Validiteit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie