Campagne 'Meld geweld'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campagne 'Meld geweld'"

Transcriptie

1 Campagne 'Meld geweld' F05 Eindrapportage bereiks- en effectonderzoek Week 26 t/m week 40, 2004 Anna Paulownastraat 76 Postbus EA Den Haag Telefoon (070) Fax (070)

2 Campagne Meld geweld Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en de Stichting Meld geweld Opdrachtnemer: RVD/Publiek en Communicatie Rapporteur: FK Tracking- en projectcode: F05/ P2704 Plaats/datum: Den Haag, 21 oktober 2004 Campagneperiode: week 30 t/m week 36, 2004 Veldwerkperiode: voormeting: week 26 t/m 29, 2004 tussenmeting: week 30 t/m 36, 2004 nameting: week 37 t/m 40, 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40, 2004 van de RVD/ Publiek en Communicatie

3 Inhoud Management summary - campagne Meld geweld (2004) 1 Inleiding 5 1 Opzet van de campagne Waarom deze campagne? Campagnedoelgroepen Campagnedoelstellingen Campagneconcept en -boodschap Media-inzet 11 2 Achtergronden bij de doelgroep Inleiding Interesse in het campagneonderwerp Zelfingeschatte kennis het campagneonderwerp Betrokkenheid bij het campagneonderwerp Ervaring met geweld op straat 17 3 Communicatieve werking van de campagne Inleiding Bereik van de campagne Totaalbereik Bereik van televisie Bereik van radio Bereik buitenreclame Bereik van advertentie Verschillen in bereik van de campagne(-uitingen) Overig bereik Herinnering en boodschapoverdracht Geholpen herinnering Spontane en geholpen boodschapoverdracht Waardering van de campagne Overall waardering Overall waardering per mediumtype Waardering op aspecten 36 4 Effecten van de campagne Inleiding Kennis Spontane bekendheid tips Zelfingeschatte kennis Houding Houding wanneer getuige van geweld op straat Gevoelens bij het onderwerp geweld op straat 46 Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40, 2004

4 4.4 Gedrag(sintentie) Informatiebehoefte/ -zoekgedrag Agendering Zelfingeschat campagne-effect 54 5 Belangrijkste bevindingen Communicatieve werking van de campagne Bereik Herinnering en boodschapoverdracht Waardering Effecten van de campagne Kennis Houding Gedrag(sintentie) 58 Bijlagen 1 Achtergronden trackinginstrument 2 Onderzoeksverantwoording voor campagne Meld geweld 3 Betrouwbaarheidsmarges bij de interpretatie van steekproefresultaten 4 Vragenlijst 5 Toonmateriaal 6 Antwoorden op open vragen Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40, 2004

5 Inhoud figuren en tabellen 1 Postbus 51 inzet en aanvullende media-inzet 11 2 Interesse in wat men kan doen als men getuige is van geweld op straat (gemiddelden op 7-puntsschaal, waarbij 1=helemaal niet geïnteresseerd en 7=zeer geïnteresseerd) 13 3 Zelfingeschatte k ennis over hoe te handelen als men getuige is van geweld op straat (gemiddelden op 7-puntsschaal, waarbij 1=zeer weinig en 7=heel veel) 14 4 Betrokkenheid bij het onderwerp geweld op straat (gemiddelden op 7- puntsschaal, waarbij 1=negatief en 7=positief) 15 5 Wat heeft u gedaan toen u getuige was van geweld op straat? 18 6 Voorgelegde uitingen in relatie tot media-inzet 19 7 Gebruikte benchmarks 20 8 Campagnebereik afgezet tegen de media-inzet in euro s 21 9 Herkenning televisiespot door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de mediainzet (tv) in GRP s, Herkenning radiospot door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de mediainzet (radio) in GRP s, Herkenning buitenreclames door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de media-inzet (outdoor) in GRP s, Herkenning advertentie door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de mediainzet (print) in GRP s, Ontwikkeling in geholpen herinnering volwassenen, afgezet tegen de media-inzet in euro s Ontwikkeling in geholpen herinnering jongeren, afgezet tegen de media-inzet in euro s Geholpen herinnering onder volwassenen naar achtergrondkenmerken (gemiddelde over de tussenmetingen) Wat denkt u dat de belangrijkste boodschap van de campagne is, wat probeert de campagne u te vertellen? Ik vind dat de campagne laat zien/ horen Waardering van de campagne uitgedrukt in een rapportcijfer naar achtergrondvariabelen Waardering van de campagne als geheel en de mediumtypen, uitgedrukt in een rapportcijfer Waardering van de campagne aan de hand van een aantal aspecten, volwassenen en jongeren Als u getuige bent van geweld op straat. Wat denkt u dan te kunnen doen? (volwassenen) Als je getuige bent van geweld op straat. Wat denk je dan te kunnen doen? (jongeren) Mobiliseer omstanders (% spontaan genoemd) (nameting) Zelfingeschatte kennis over hoe te handelen als men getuige is van geweld op straat (gemiddelden op 7-puntsschaal, waarbij 1=zeer weinig en 7=heel veel) Wanneer ik getuige ben van geweld op straat (volwassenen) Wanneer ik getuige ben van geweld op straat (jongeren) 44 Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40, 2004

6 27 Percentage dat zich in staat voelt iets te doen als zij getuige zijn van geweld op straat (nameting, waarde 6 of 7 op 7-puntsschaal) Bij het onderwerp geweld op straat komt in mij op (volwassenen) Bij het onderwerp geweld op straat komt in mij op (jongeren) Indien ik getuige ben van geweld op straat (volwassenen) Indien ik getuige ben van geweld op straat (jongeren) Indien ik getuige ben van geweld op straat probeer ik samen met anderen iets te doen (nameting) Percentage dat aangeeft behoefte aan informatie te hebben Organisatie(s) en instantie(s) waar men verwacht informatie te krijgen over wat je kunt doen als getuige bij geweld op straat Heeft u in de afgelopen twee maanden wel eens met anderen gesproken over geweld op straat? Door de campagne (nameting) 55 Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40, 2004

7 Management summary - campagne Meld geweld (2004) Inleiding In deze management summary worden de resultaten van het bereiks- en effectonderzoek voor de campagne Meld geweld (2004) samengevat. Dit onderzoek is in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en de Stichting Meld Geweld uitgevoerd door RVD/ Publiek en Communicatie in samenwerking met TNS NIPO. Achtergrond en doelstellingen De overheid wil proberen een cultuur van afzijdigheid en een gevoel van machteloosheid ten opzichte van geweld op straat te doorbreken. Zij wil dit bereiken door te voorzien in de leemte aan informatie ten aanzien van veilige handelingsmogelijkheden voor iedere burger die getuige is van een geweldsincident (beleidsdoelstelling). In 2001 werd hiertoe de landelijke campagne 'Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat' ontwikkeld. Deze campagne is in de zomer van 2002 herhaald. In de zomer van 2004 is rond dit thema opnieuw campagne gevoerd waarbij gebruik is gemaakt van een nieuw concept. In dit concept is de nieuwe tip mobiliseer omstanders verwerkt. Tot de doelgroep behoort het Nederlandse publiek van 13 jaar en ouder. Met de landelijke massamediale campagne wil men het volgende bereiken (communicatiedoelen): het bijbrengen of vergroten van kennis bij burgers over hoe te handelen als ze getuige zijn van een geweldsincident; het bewerkstelligen van een positieve houding van burgers waar het gaat om het ondernemen van actie wanneer ze getuige zijn van een geweldsincident; het bewerkstelligen van daadwerkelijk verantwoord handelen/gedrag door burgers als zij geconfronteerd worden met een geweldsincident (eigen verantwoordelijkheid nemen). Campagneconcept en media-inzet De campagne is gevoerd van eind juli tot begin september In het nieuwe concept is gebruik gemaakt van een animatie. Ten behoeve van de campagne is gebruik gemaakt van een Postbus 51 plusroulement (radio en tv) met aanvullende media -inzet (tv, radio, buitenreclame, dagbladadvertentie en toiletreclame). Het totale mediabudget bedroeg ,-. De campagne is onderdeel van de koepelcampagne Nederland Veilig van de Ministeries van BZK en Justitie. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

8 Uitgangssituatie: betrokkenheid bij campagneonderwerp Onder volwassenen is voorafgaand aan de campagne zowel de interesse in als de betrokkenheid bij het campagneonderwerp (zeer) hoog te noemen vergeleken met andere campagneonderwerpen. Jongeren van 13 tot 17 jaar zijn minder geïnteresseerd in en betrokken bij dit onderwerp dan volwassenen. Vergeleken met andere campagneonderwerpen ligt de interesse van jongeren wel hoger, maar hun persoonlijke betrokkenheid is lager. Bereik en waardering Het bereik van de campagne Geweld op straat is zeer hoog. Op het hoogste punt herkennen 97% van de volwassenen en 98% van de jongeren minimaal één van de uitingen. Hiermee is de doelstelling van 85% ruimschoots gehaald. Bovendien scoort de campagne (op het hoogste punt) ruim boven de betreffende benchmarks (85% voor volwassenen en 93% voor jongeren). Zowel de tv-spot als de radiospot en de advertentie hebben een bereik dat ruim boven de benchmark ligt. Alleen het bereik van de buitenreclames ligt slechts op de benchmark. Als gevraagd wordt welke Postbus 51 campagnes van de afgelopen weken men zich kan herinneren, noemt (op het hoogste punt) 21% van de volwassenen de campagne Meld geweld of Geweld (op straat) (dit is de spontane herinnering). Onder jongeren is dit nog hoger (28%). De spontane herinnering is opmerkelijk veel hoger dan bij andere campagnes (bijna altijd onder de 5%). Ook qua geholpen herinnering doet de campagne het zeer goed. Op het hoogste punt kunnen 79% van de volwassenen en 87% van de jongeren zich de campagne herinneren, waarmee de doelstelling van 55% is gehaald. Bovendien ligt de geholpen herinnering voor zowel jongeren als volwassenen ruim boven de betreffende benchmarks (respectievelijk 49% en 60%). De campagneboodschap van de campagne is goed overgekomen. Een ruime meerderheid van zowel de volwassenen als de jongeren is het er (helemaal) mee eens dat de campagne laat zien wat je kunt doen als je getuige bent van geweld op straat. De campagne Geweld op straat wordt goed gewaardeerd. De volwassenen waarderen de campagne (uitgedrukt in een rapportcijfer) met een 7,4 en de jongeren geven gemiddeld een 7,6. Deze twee cijfers liggen boven de desbetreffende benchmarks (respectievelijk 6,8 en 7,2). De campagne wordt zowel door volwassenen als jongeren vooral duidelijk, informatief en geloofwaardig gevonden. Kennis De spontane bekendheid van de (in de campagne benadrukte) nieuwe tip mobiliseer omstanders, is zowel onder jongeren (van 10% in de voormeting naar 46% in de Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

9 nameting) als onder volwassenen (van 12% naar 39%) flink gestegen. De betreffende doelstellingen van respectievelijk 25% en 20% zijn daarmee ruim gehaald. Van de andere drie (gecommuniceerde) tips laat alleen de bekendheid van de tip slachtoffer helpen onder jongeren een significante stijging zien (14% versus 23%). Verder zijn bij deze tips geen significante verschillen tussen voor- en nameting geconstateerd en de betreffende doelstellingen zijn (net) niet gehaald. De spontane bekendheid van de tips bellen, slachtoffer helpen en onthouden kenmerken is na de campagne respectievelijk 67%, 16% en 15% en onder jongeren 66%, 23% en 18%. Opvallend is dat de spontane bekendheid van de niet expliciet gecommuniceerde tip dader afleiden/ lawaai maken onder volwassenen een stijging laat zien (van 2% naar 13%). Bij zowel jongeren als volwassenen is het percentage dat aangeeft (heel) veel te weten over hoe ik moet handelen als ik getuige ben van geweld op straat toegenomen. Bij jongeren is deze zelfingeschatte kennis toegenomen van 7% naar 26%, bij volwassenen van 14% naar 29%. Houding In de nameting voelen 16% van de jongeren en 19% van de volwassenen zich niet machteloos wanneer men getuige is van geweld op straat. Bij beide groepen is er geen significant verschil ten opzichte van de voormeting. De doelstelling van 25% is bij beide doelgroepen (net) niet gehaald. Iets meer dan een tiende van alle jongeren (12%) en 15% van de volwassenen is niet bang om zichzelf in gevaar te brengen als men getuige is van geweld op straat. Beide percentages zijn niet significant toegenomen ten opzichte van de voormeting en de doelstelling van 20% is niet gehaald. Bij beide groepen is het percentage dat het eens is met de stelling wanneer ik getuige ben van geweld op straat voel ik mij in staat iets te doen niet significant toegenomen. (hoewel we bij jongeren een trend zien van 23% naar 29%, is dit verschil niet significant). Zowel bij jongeren als bij volwassenen zien we dat ongeveer drie op de tien zich in staat voelen iets te doen wanneer men getuige is van geweld op straat (respectievelijk 29% en 32%). De doelstellingen van respectievelijk 25% en 30% is bij beide doelgroepen wel gehaald. Gedrag(sintentie) De intentie om te proberen omstanders te mobiliseren als men getuige is van geweld op straat is zowel onder jongeren (van 49% naar 61%) als onder volwassenen (van 52% naar 63%) behoorlijk gestegen. De betreffende doelstelling van 60% is voor beide doelgroepen gehaald. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

10 Van de andere drie (gecommuniceerde) tips laat de intentie om het slachtoffer te helpen onder volwassenen een significante stijging zien (van 63% naar 71%). Onder jongeren zien we indicatieve stijgingen op de intentie om te bellen (van 66% naar 72%) en de intentie om het slachtoffer te helpen (van 52% naar 58%). Verder zijn bij deze tips geen verschillen tussen voor- en nameting geconstateerd en de betreffende doelstellingen zijn (net) niet gehaald. De intentie om de tips bellen en onthouden kenmerken op te volgen ligt zowel onder jongeren (in de nameting respectievelijk 72% en 69%) als onder volwassenen (beide 80%) op een zeer hoog niveau. Opvallend is dat de intentie om de dader(s) af te leiden door lawaai te maken zowel onder jongeren (van 15% naar 26%) als volwassenen (van 25% naar 35%) significant stijgt. Conclusies Aan belangrijke basisvoorwaarden voor het behalen van effect is voldaan: de betrokkenheid bij het campagneonderwerp is hoog, het bereik is zeer hoog, men kan zich de campagne zeer goed herinneren, de boodschap is goed overgekomen en de campagne wordt goed gewaardeerd. De campagne is met name effectief geweest bij het vergroten van de spontane bekendheid van de tip mobiliseer omstanders en van de intentie om deze tip op te volgen als men getuige is van een geweldsincident. Bij de andere drie (gecommuniceerde) tips zijn geen of minder effecten behaald dan bij de vorige campagnes. Verder is het opnieuw lastig gebleken om middels de campagne de houding te beïnvloeden. Net als in 2001 en 2002 zien we dat de campagne er niet of nauwelijks toe heeft geleid dat minder mensen bang zijn om in te grijpen, minder mensen zich machteloos voelen en meer mensen zich in staat voelen iets te doen. Opgemerkt dient te worden dat het lastig is de houding via een campagne te beïnvloeden, mede gezien het feit dat ook externe factoren (o.a. berichtgeving in de pers) van grote invloed kunnen zijn op de attitude van mensen omtrent geweld op straat. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

11 Inleiding Het rapport Voor u ligt de eindrapportage van het bereiks- en effectonderzoek naar de campagne Meld geweld. De opdrachtgevers van het onderzoek zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie en de Stichting Meld geweld. Het onderzoek is uitgevoerd door RVD/Publiek en Communicatie in samenwerking met TNS NIPO. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het trackinginstrument voor Postbus 51 campagnes. Het bereik, de waardering en de boodschapoverdracht (als voorwaarden voor het realiseren van campagne-effecten) worden gemeten tijdens de looptijd van de campagne. De campagne-effecten worden gemeten door vergelijking van de situatie voorafgaand aan de campagne met de situatie na afloop van de campagne. Het trackinginstrument is inmiddels toegepast op een groot aantal overheidscampagnes. Hierdoor is het mogelijk om de uitkomsten op het gebied van bereik, waardering en effecten van een individuele campagne af te zetten tegen benchmarks voor vergelijkbare campagnes. Voor meer gedetailleerde informatie over de achtergronden van het trackinginstrument voor Postbus 51 campagnes en het achterliggende communicatie -model verwijzen wij u naar bijlage 1 van het onderzoeksrapport. Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden de achtergronden, het concept en de doelstellingen van de campagne Meld geweld beschreven. Tevens vindt u in dit hoofdstuk gedetailleerde informatie over de media-inzet (per mediumtype: het budget, de periode, het mediabereik en de doelgroep). In hoofdstuk 2 wordt nadere informatie gegeven over de doelgroep(en) waar de campagne zich op richt. Ingegaan wordt op factoren die de communicatieve werking, en uiteindelijk het campagne-effect, kunnen bevorderen of juist afremmen. Het gaat hierbij om de interesse, zelfingeschatte kennis en betrokkenheid (voorafgaand aan de campagne) ten aanzien van (wat je kunt doen als je getuige bent van) geweld op straat. Tevens wordt aandacht besteed aan de ervaringen die de respondenten zelf met geweld op straat hebben (hetzij als slachtoffer, hetzij als getuige). Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

12 In hoofdstuk 3 komt de communicatieve werking van de campagne, als belangrijke voorwaarde voor het realiseren van campagne-effecten, aan de orde. In kaart wordt gebracht in hoeverre de doelgroep de campagne heeft gezien (=herkenning), herinnerd en begrepen (=boodschapoverdracht). Tevens wordt gekeken in hoeverre de campagne de juiste reacties heeft opgeroepen door te beschrijven hoe de campagne scoort op een aantal waarderingitems. De uitkomsten worden (indien mogelijk) vergeleken met benchmarks en de geformuleerde doelstellingen. De resultaten die in dit hoofdstuk staan beschreven, zijn afkomstig uit de wekelijkse tussenmetingen die tijdens de campagne hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de uiteindelijke effecten van de campagne. Beschreven wordt in hoeverre de campagne een positief effect heeft op de kennis, houding en het gedrag ten aanzien van wat je kunt doen als je getuige bent van geweld op straat. De effecten zijn gemeten door de resultaten uit de voormeting af te zetten tegen de resultaten uit de nameting (na afloop van de campagne). Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen omtrent de communicatieve werking en de effecten van de campagne. In dit hoofdstuk wordt onder meer vermeld hoe de campagne het heeft gedaan ten opzichte van benchmarks en de geformuleerde doelstellingen. In een apart geleverd tabellenrapport vindt u een overzicht van de onderzoeksresultaten van de nameting naar achtergrondkenmerken en een vergelijking met de voormeting. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

13 1 Opzet van de campagne 1.1 Waarom deze campagne? De verharding die binnen de Nederlandse samenleving de laatste jaren wordt geconstateerd openbaart zich in agressiviteit en geweldsincidenten van verschillende omvang en ernst. U kunt denken aan situaties in de uitgaanssfeer, op school, bij sport- en cultuurevenementen of op straat. Daders en slachtoffers zijn van alle leeftijden. De oorzaken van geweldpleging zijn uiteenlopend, zoals: gebruik van alcohol (soms in combinatie met drugs), of een samenloop van moeilijk te specificeren omstandigheden of psychische gesteldheid van de dader(s). De term zinloos geweld is inmiddels in de Nederlandse samenleving ingeburgerd. Onderzoek toont aan dat het bestrijden van geweld op straat als één van de belangrijkste thema s wordt gezien door de Nederlandse burger en dat de gemiddelde burger geweld afkeurt. Verondersteld mag worden dat men bereid is om te participeren waar het gaat om de vermindering en bestrijding van geweldsdelicten. Wat de participatie in de weg staat, is het feit dat men niet weet hoe en wanneer te handelen. Ook angst om zelf bij een geweldsincident betrokken te raken, speelt hierin een rol. In 2001 werd hiertoe de landelijke campagne 'Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat' ontwikkeld. De campagne is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het (toenmalige) Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat en de Stichting Meld Geweld. Deze campagne is in de zomer van 2002 herhaald. In de zomer van 2004 wordt rond dit thema opnieuw campagne gevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuw concept. In dit concept is de nieuwe tip mobiliseer omstanders verwerkt. De overheid wil via deze weg proberen een cultuur van afzijdigheid en een gevoel van machteloosheid ten opzichte van geweld op straat te doorbreken. Zij wil dit bereiken door te voorzien in de leemte aan informatie ten aanzien van veilige handelingsmogelijkheden van iedere burger die getuige is van een geweldsincident (beleidsdoelstelling). In de praktijk is inmiddels vaker gebleken dat de omstanders hun mogelijkheden hoe te handelen bij geweldsincidenten op straat moeilijk kunnen inschatten. Op hoofdlijnen worden drie soorten gedrag onderscheiden: de omstander grijpt in en raakt actief betrokken bij het incident, soms met fatale gevolgen. De getuige handelt vanuit zijn sociale verantwoordelijkheid als medeburger, zonder te beseffen zelf een groot risico te lopen; de omstander grijpt niet in en laat (uit angst) het incident ongemerkt aan zich voorbijgaan. De getuige schat het eigen risico bij het ingrijpen - wellicht vanuit zijn ervaring - op zijn merites en uit gevoel van angst, machteloosheid en radeloosheid zoekt hij een voor zichzelf veilige weg; de omstander belt om de politie of een ambulance, al naar gelang de situatie. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

14 Uiteraard geniet het laatst genoemde gedrag de voorkeur. Maar er zijn ook handelingen mogelijk die op een indirecte manier kunnen bijdragen aan de bestrijding van geweld, zoals het signalement van de dader(s) onthouden en als ooggetuige aan de politie doorgeven, of - indien mogelijk - hulp aan het slachtoffer verlenen. 1.2 Campagnedoelgroepen Het Nederlands publiek van 13 jaar en ouder (van jong tot oud). Met een accent op twee specifieke doelgroepen: jarigen; jarigen. Dit accent is gekozen, omdat blijkt dat deze doelgroepen over het algemeen het meest in aanraking komen met geweld op straat (als getuige, dader of slachtoffer). Tevens kan het publiek in en rond uitgaanscentra het meest baat hebben bij de boodschap. 1.3 Campagnedoelstellingen Met de landelijke massamediale campagne wil men het volgende bereiken (communicatiedoelen): Bereik en geholpen herinnering..% herkent minimaal één van de campagne-uitingen. hoogste punt: 18+: 85%, 13-17: 85%..% kan zich (geholpen) de campagne herinneren. hoogste punt: 18+: 55%, 13-17: 60% Kennis: het bijbrengen of vergroten van kennis bij burgers over hoe te handelen als ze getuige zijn van een geweldsincident; Aandeel kent de tip bel (of bel politie); 18+: 70%, 13-17: 75% onthoud kenmerken van de dader; 18+: 25%, 13-17: 25% laat het slachtoffer niet aan zijn lot over (of help slachtoffer); 18+: 25%, 13-17: 25% mobiliseer omstanders.18+: 20%, 13-17: 25% (nieuwe tip in 2004) Houding: het bewerkstelligen van een positieve houding van burgers waar het gaat om het ondernemen van actie wanneer ze getuige zijn van een geweldsincident;..% voelt zich niet machteloos als hij/zij getuige is van geweld op straat; 18+: 20%, 13-17: 20%..% heeft geen angst om zichzelf in gevaar te brengen; 18+: 20%, 13-17: 20%..% voelt zich in staat om iets te doen als men getuige is van geweld op straat; 18+: 30%, 13-17: 25% Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

15 Gedrag: het bewerkstelligen van daadwerkelijk verantwoord handelen/gedrag door burgers als zij geconfronteerd worden met een geweldsincident (eigen verantwoordelijkheid nemen). aandeel intentie om te bellen als men getuige is van geweld op straat; 18+: 85%, 13-17: 75% daderkenmerken te onthouden; 18+: 85%, 13-17: 75% het slachtoffer niet aan zijn/haar lot over te laten; 18+: 75%, 13-17: 65% omstanders te mobiliseren; 18+: 60%, 13-17: 60% Door de burger tips te geven hoe verantwoord en veilig op een geweldsincident te reageren, kan de Rijksoverheid een bijdrage leveren aan de sociale weerbaarheid van de burger en tevens de cultuur van afzijdigheid helpen doorbreken. Uitgerust met praktisch uitvoerbare tips hoe te handelen, kan de burger inzien dat er mogelijkheden zijn om in te grijpen, zij het niet direct, in het geweldsincident waarvan hij getuige is. De aangereikte kennis in combinatie met een positief gevoel over eigen mogelijkheden met betrekking tot het oplossen van het probleem, vormen een goed uitgangspunt voor de beoogde attitudeverandering. Het meest ambitieuze doel van de campagne is de passieve omstander tot actie te bewegen. 1.4 Campagneconcept en -boodschap Er is gebruik gemaakt van een nieuw concept. In dit concept wordt gebruik gemaakt van animatie. We zien in de TV-spot een poppetje op straat, ze is getuige van geweld, iemand wordt in elkaar geslagen. Ze roept de hulp in van omstanders om de situatie een halt toe te roepen. De radiospot gebruikt dezelfde situatie. Op de achtergrond hoort men geluiden van de straat, er wordt geslagen, gegild en om hulp geroepen richting omstanders. Een voice-over zegt, evenals in de TV-spot, welke tips je kunt opvolgen als je getuige bent van geweld op straat. De tone of voice van de campagne heeft altijd het ik kan iets doen benadrukt. De campagne beoogt het beeld te voorkomen dat de overheid geweld op straat als gegeven accepteert. In de campagne is altijd sprake geweest van een instructieve benadering. Er wordt een concreet handelingsperspectief geboden in de vorm van een aantal tips. De kernboodschap luidt: Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat (pay-off). Help slachtoffers van geweld zonder jezelf in gevaar te brengen Daartoe worden drie tips aangereikt: Bel Onthoud kenmerken van de dader Laat het slachtoffer niet aan zijn lot over Hieraan wordt nu een tip toegevoegd: Mobiliseer omstanders. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

16 De vorige drie tips waren al actiematig en de toe te voegen tip gaat nog een stapje verder. Uit onderzoeken blijkt dat men (nog steeds) erg huiverig is om zich met een incident te bemoeien. Ten aanzien van het formuleren van campagnedoelstellingen is het belangrijk dit aandachtpunt in het achterhoofd te houden. Het vergroten van kennis is over het algemeen een makkelijker te bereiken doel, dan veranderingen bewerkstelligen in houding en gedrag. De campagne Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat wordt ondergebracht in een koepelcampagne van BZK en Justitie met de titel Nederland Veilig. Dit motto wordt samen met het hondje Jack afgebeeld op het campagnemateriaal. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

17 1.5 Media-inzet In het onderstaande overzicht is aangegeven wat de definitieve media -inzet van deze campagne is. Naast Postbus 51 tv- en radio-inzet is er aanvullend media-inzet ingekocht op tv, radio, print, outdoor en toiletreclames. 1 Postbus 51 inzet en aanvullende media -inzet Periode Budget 1 Grp s Netto Gcf 2 Formaat/ bereik 2 aantal versies ( ) Tv /7 t/m 31/ % 5,8 27, 1 versie (week 30 t/m 36) % 4,7 Radio /7 t/m 31/ % 8,4 27, 1 versie (week 30 t/m 36) % 7,8 Aanvullende media-inzet Postbus 51 inzet Mediumtype Doelgroep Mediumtype Doelgroep Periode Budget ( ) Grp s Netto bereik Gcf Formaat/ aantal versies Tv /7 t/m 29/ % 2,5 30, 2 versies (week 31 t/m 35) % 2,5 Radio /7 t/m 29/ % 12,8 25, 2 versies (week 31 t/m 35) % 13,6 Print week 35 en % 1,7 1/1 pagina FC, 2 versies % 1,7 Outdoor 13+ week 30 t/m % 24,5 NS Abri s, 2 versies % 29,4 750 vlakken Outdoor 13+ week 30 t/m % 30,9 Abri s Viacom en % 36,2 JC Decaux, 2 versies Outdoor 13+ week 30 t/m n.b. n.b. n.b. NS A0 550 vlakken, n.b. n.b. n.b. 2 versies Toilet- 13+ week 32 en n.b. n.b. n.b panelen A3 Reclame n.b. n.b. n.b. formaat, 2 versies Mediabestedingen totaal Budget Postbus 51 inzet inclusief BTW, overige genoemde budgetten zijn netto mediabestedingen 2 Voor Postbus 51 radio betreft dit een inschatting van bereik en gemiddelde contactfrequentie (gcf) 3 Naast bovenstaande media-inzet is in week 37 een advertentie geplaatst in Pauze Magazine. Hiervan zijn geen bereikscijfers beschikbaar. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

18 2 Achtergronden bij de doelgroep 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal campagnegerelateerde kenmerken bij de doelgroep die de verwerking van de campagne (en uiteindelijk het campagne-effect) mogelijkerwijs kunnen bevorderen of juist afremmen. Het betreft dan de mate waarin respondenten (voorafgaand aan de campagne) geïnteresseerd zijn in wat zij kunnen doen als zij getuige zijn van geweld op straat, de zelfingeschatte kennis over dit onderwerp en de betrokkenheid bij het onderwerp geweld op straat. Tevens wordt aandacht besteed aan de ervaringen die de respondenten zelf met geweld op straat hebben (hetzij als slachtoffer, hetzij als getuige). De resultaten worden weergegeven voor volwassenen (18 jaar en ouder) en jongeren (13-17 jarigen). Bij de vragen omtrent interesse en zelfingeschatte kennis is gebruik gemaakt van een 7- puntsschaal (waarbij 1 staat voor het meest negatieve antwoord en 7 voor het meest positieve antwoord). Bij het weergeven van percentages, is telkens gebruik gemaakt van een standaard vijfdeling: codes 1 en 2 ((zeer) weinig), 3 (tamelijk weinig), 4 (neutraal), 5 (tamelijk veel) en 6 en 7 ((zeer) veel). Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

19 2.2 Interesse in het campagneonderwerp Bijna de helft van de volwassenen (48%) is (zeer) geïnteresseerd in wat men kan doen als men getuige is van geweld op straat. De interesse in dit onderwerp is in vergelijking met andere overheidscampagnes hoog te noemen, aangezien de gemiddelde score op de 7-puntsschaal ruim boven de hiervoor vastgestelde benchmark ligt (5,3 versus benchmark 4,3). Gemiddeld zijn jongeren significant minder dan volwassenen in het campagneonderwerp geïnteresseerd (4,9 versus 5,3). In vergelijking met andere overheidscampagnes is de interesse van jongeren voor het campagneonderwerp wel hoog te noemen (4,9 versus benchmark 4,1). Het verschil komt met name voort uit het lagere percentage dat (zeer) weinig interesse heeft (5% versus benchmark 21%). 2 Interesse in wat men kan doen als men getuige is van geweld op straat (gemiddelden op 7-puntsschaal, waarbij 1=helemaal niet geïnteresseerd en 7=zeer geïnteresseerd) % (zeer) weinig (1, 2) tamelijk weinig (3) neutraal (4) tamelijk veel (5) (zeer) veel (6, 7) (gem. 5,3) benchmark 18+ (gem. 4,3) (gem. 4,9) benchmark (gem. 4,1) Basis: alle respondenten uit de voormeting (18+: n=432 en 13-17: n=187) Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

20 2.3 Zelfingeschatte kennis het campagneonderwerp Van de volwassenen zegt 14% dat zij (heel) veel weten over hoe ze moeten handelen als ze getuige zijn van geweld op straat. In vergelijking met de benchmark is de zelfingeschatte kennis over dit onderwerp tamelijk hoog te noemen, aangezien het gemiddelde boven de benchmark ligt (3,9 versus benchmark 3,7). Binnen de frequentieverdeling valt op dat er een hoog percentage is dat de eigen kennis als neutraal inschat (31% versus benchmark 21%). Jongeren schatten hun eigen kennis van hoe te handelen in het geval van geweld op straat gemiddeld significant lager in dan volwassenen (3,6 versus 3.9). Ook in vergelijking met de benchmark schatten jongeren de eigen kennis laag in (3,6 versus 4,0). 3 Zelfingeschatte kennis over hoe te handelen als men getuige is van geweld op straat (gemiddelden op 7-puntsschaal, waarbij 1=zeer weinig en 7=heel veel) % (gem. 3,9) benchmark 18+ (gem. 3,7) (gem. 3,6) benchmark (gem. 4,0) (zeer) weinig (1, 2) tamelijk weinig (3) neutraal (4) tamelijk veel (5) (zeer) veel (6, 7) Basis: alle respondenten uit de voormeting (18+: n=432 en 13-17: n=187) Naarmate de interesse in het campagneonderwerp toeneemt, stijgt ook het zelfingeschatte kennisniveau. Daarnaast schatten mannen hun kennis gemiddeld significant hoger in dan vrouwen. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

21 2.4 Betrokkenheid bij het campagneonderwerp In het trackingonderzoek zijn standaard een zevental aspecten opgenomen aan de hand waarvan de betrokkenheid ten aanzien van het campagneonderwerp wordt gemeten (op een 7-puntsschaal, waarbij 1= negatief en 7= positief). De betrokkenheid van de volwassenen ten opzichte van het onderwerp Geweld op straat is hoog te noemen. Op alle aspecten liggen de gemiddelde scores ruim boven de desbetreffende benchmarks. De aspecten voor mij persoonlijk van belang, gaat alle mensen aan en zegt mij veel krijgen in vergelijking met de benchmark relatief de hoogste score. In vergelijking met volwassenen scoren jongeren op elk van de aspecten significant lager. Vergelijken we de scores van de jongeren met de benchmarks dan blijkt dat het draagvlak onder jongeren voor het overheidsbeleid duidelijk aanwezig is. Ook de algemene betrokkenheid bij dit onderwerp is hoog gezien de scores op de aspecten gaat alle mensen aan en waard om over na te denken. Jongeren scoren echter laag als het gaat om persoonlijke relevantie ( kan ik me veel bij voorstellen, voel ik mij bij betrokken en zegt mij veel ). 4 Betrokkenheid bij het onderwerp geweld op straat (gemiddelden op 7-puntsschaal, waarbij 1=negatief en 7=positief) goede zaak dat overheid er zich mee bezighoudt gaat alle mensen aan waard om over na te denken kan ik mij veel bij voorstellen zegt mij veel voel ik mij bij betrokken voor mij persoonlijk van belang 3,8 4,1 4,2 3,9 5,6 5,6 5,1 5,5 4,9 5,2 4,9 4,6 4,9 4,6 4,6 4,5 4,5 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6 5,8 6,4 6,1 6,2 6, benchmark benchmark Basis: alle respondenten uit de voormeting (18+: n=432 en 13-17: n=187) Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

22 Naarmate mensen meer geïnteresseerd zijn in het onderwerp geweld op straat, tonen zij ook een grotere betrokkenheid op bij dit campagneonderwerp. Geweld op straat zegt 50- plussers meer dan gemiddeld en daarbij vinden zij het ook van groter persoonlijk belang. Dat laatste aspect wordt door jarigen juist minder dan gemiddeld onderschreven. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

23 2.5 Ervaring met geweld op straat Op de vraag of men wel eens slachtoffer is geweest van geweld op straat antwoordt 11% van de volwassenen bevestigend. Onder jongeren is 12% wel eens slachtoffer geweest. Volwassenen die wel eens slachtoffer zijn geweest van geweld op straat, geven aan dat het hierbij met name ging om fysiek geweld. Dat houdt vooral het in elkaar slaan van het slachtoffer in. Ook beroving, aanranding en verkrachting worden genoemd, zij het in mindere mate. Ook jongeren noemen fysiek geweld het meest. Daarnaast wordt schelden en pesten regelmatig teruggespeeld en in mindere mate bedreiging. Van de volwassenen is 24% wel eens getuige geweest van geweld op straat. Onder jongeren ligt dit percentage op 20%. Volwassen zijn vooral getuige geweest van fysiek geweld en in mindere mate van berovingen. Sporadisch worden agressie in het verkeer, vandalisme en burengerucht genoemd. Ook jongeren zijn meestal getuige geweest van fysiek geweld. Zij noemen in veel mindere mate ook nog psychisch geweld en schreeuwen. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

24 Aan getuigen van geweld op straat is vervolgens gevraagd wat men toen heeft gedaan. De drie meest voorkomende acties van volwassenen zijn overeenkomstig met de tips uit de campagne. Van de getuigen zegt 32% het slachtoffer te hebben geholpen, 30% heeft de politie gebeld en 25% zegt de kenmerken van de dader te hebben onthouden. De vierde (nieuwe) tip wordt ook regelmatig genoemd; 21% mobiliseert omstanders. Opvallend is dat 21% van de volwassenen toegeeft niks te hebben gedaan. Er zijn te weinig jongeren getuige geweest om een uitspraak te kunnen doen over wat zij vervolgens hebben gedaan. 5 Wat heeft u gedaan toen u getuige was van geweld op straat? slachtoffer helpen / niet aan het lot over laten / politie bellen onthouden kenmerken van de dader dader(s) / slachtoffer(s) uit elkaar halen er iets van zeggen niks omstanders mobiliseren / hulp in de directe omgeving zoeken dader(s) afleiden / lawaai maken / schreeuwen 15 meevechten 5 nog anders 11 weet niet % Basis: respondenten uit de voormeting die getuige zijn geweest van geweld op straat (18+: n=98) Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

25 3 Communicatieve werking van de campagne 3.1 Inleiding Om met een campagne daadwerkelijk effecten te kunnen behalen, moet deze eerst verwerkt worden door de doelgroep. Met andere woorden: de campagne moet gezien en begrepen worden en de juiste reacties oproepen. In dit hoofdstuk wordt daarom beschreven hoe groot het campagnebereik is, in hoeverre men zich de campagne herinnert, in hoeverre de boodschap is overgekomen en hoe de campagne wordt gewaardeerd. De resultaten uit dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de gedurende de campagne gehouden tussenmetingen (week 30 t/m 36, 2004). De resultaten worden weergegeven voor zowel volwassenen als jongeren. Teneinde te kunnen meten of de doelgroep daadwerkelijk bereikt is met de campagne, is aan de respondenten een aantal uitingen voorgelegd, met de vraag of men deze wel eens gezien of gehoord heeft. De onderstaande figuur geeft weer wanneer welke uitingen zijn ingezet en wanneer zij aan de respondenten zijn voorgelegd (zie ook bijlage 5 voor een weergave van het toonmateriaal). 6 Voorgelegde uitingen in relatie tot media-inzet Tv-spot week Radiospot algemeen Buitenreclames Advertentie Uiting ingezet Uiting aan respondenten voorgelegd Respondenten die in een bepaalde week tenminste één van de voorgelegde uitingen hebben herkend, worden gerekend tot degenen die door de campagne zijn bereikt. Om het bereik van de campagne Meld geweld te kunnen vergelijken met gelijksoortige overheidscampagnes, zijn benchmarks opgesteld. Ook voor de geholpen herinnering en de waardering van de campagne zijn benchmarks beschikbaar. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

26 De campagne Meld geweld richt zich op het algemeen publiek van 13 jaar en ouder en is qua budgetniveau in te delen in de categorie ,- tot ,-. Onderstaande tabel laat zien welke benchmarks zijn gebruikt voor deze campagne. 7 Gebruikte benchmarks Categorie Herkenning op hoogste punt Budgetniveau tot % 85% Herkenning tv op hoogste punt Budgetniveau tot % 71% Herkenning radio op hoogste punt Budgetniveau tot % 48% Herkenning buitenreclame 44% 37% Herkenning print op hoogste punt Budgetniveau tot % 28% Geholpen herinnering op hoogste punt Budgetniveau tot % 49% Rapportcijfer (gemiddelde 1-10) Algemeen 7,2 6,8 Waardering (gemiddelde 1 (negatief) - 7 (positief)) Geloofwaardig Algemeen 5,2 4,9 Mooi Algemeen 4,7 4,7 Duidelijk Algemeen 5,7 5,3 Informatief Algemeen 5,3 5,0 Niet irritant Algemeen 5,1 5,3 Grappig Algemeen 3,9 4,2 Opvallend Algemeen 4,5 Spreekt me aan Algemeen 4,5 Indien in de grafieken de onderzoeksuitkomsten per week worden weergegeven, is op basis van deze uitkomsten een trendlijn berekend. Deze lijn geeft de trendmatige ontwikkeling van het bereik dan wel de geholpen herinnering onder zowel volwassenen als jongeren weer, waarbij de toevalsvariaties zoveel mogelijk genegeerd worden. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

27 3.2 Bereik van de campagne Totaalbereik Het bereik van de campagne laat onder zowel volwassenen als jongeren een stijgende tendens zien. De stijging is het sterkst in de eerste weken van de campagne. Op het hoogste punt (in de laatste campagneweek) herkennen nagenoeg alle volwassenen en jongeren minimaal één van de voorgelegde uitingen (respectievelijk 97% en 98%). Hiermee scoort de campagne boven de benchmarks van 85% bereik op het hoogste punt voor de volwassenen en 93% op het hoogste punt voor de jongeren en ook boven de doelstelling (18+ en 13-17: 85%). Het gemiddelde campagnebereik onder jongeren ligt significant hoger dan onder volwassenen (88% versus 82%). 8 Campagnebereik afgezet tegen de media-inzet in euro s mediabest. (x 1.000,-) * indicatief * 31** ** zeer indicatief week Basis: alle respondenten (18+: n=782 en jarigen: n=380) % benchmark hoogste punt 18+ en doelstelling 18+ en (85%) media-inzet buitenreclame media-inzet advertentie media-inzet radio media-inzet tv campagnebereik 18+ campagnebereik trendlijn 18+ trendlijn benchmark hoogste punt (93%) Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

28 3.2.2 Bereik van televisie Gedurende de campagne is zowel onder volwassenen als jongeren een stijging van het bereik van de tv-spot waarneembaar. Op het hoogste punt (in de laatste week van de campagne) herkennen 86% van de volwassenen en 95% van de jongeren de tv-spot. Deze percentages liggen boven de benchmark voor tv-spots met een media-inzet van en (respectievelijk 71% en 84% herkenning op het hoogste punt). Jongeren herkennen de tv-spot gemiddeld significant vaker dan volwassenen (79% versus 74%). 9 Herkenning televisiespot door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de media -inzet (tv) in GRP s, 13+ GRP's * 31** * indicatief ** zeer indicatief week Basis: alle respondenten (18+: n=782 en jarigen: n=380) % benchmark hoogste punt (84%) benchmark 18+ hoogste punt (71%) aanvullende media-inzet tv media-inzet Postbus 51 totaal bereik tv-spot 18+ totaal bereik tv-spot trendlijn 18+ trendlijn Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

29 3.2.3 Bereik van radio Het percentage volwassenen dat de radiospot heeft herkend, laat gedurende de campagne een stijgende tendens zien. Op het hoogste punt (in de laatste campagneweek) heeft 73% de radiospot gehoord. Dit percentage ligt boven de benchmark voor radiospots met een media-inzet tot ,- (48% herkenning op het hoogste punt). Ook het bereik van de radiospot onder jongeren laat, met een lichte schommeling, een stijgende tendens zien. Op het hoogste punt (week 33%) heeft bijna zeven op de tien jongeren de radiospot gehoord (69%). Hiermee wordt ruim boven de benchmark gescoord (52%) Volwassenen en jongeren herkennen de radiospot van de campagne Meld geweld gemiddeld in dezelfde mate (respectievelijk 54% en 55%). 10 Herkenning radiospot door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de media -inzet (radio) in GRP s, 13+ GRP's * 31** * indicatief ** zeer indicatief week % benchmark hoogste punt (52%) benchmark 18+ hoogste punt (48%) aanvullende media-inzet radio media-inzet Postbus 51 totaal bereik radiospot 18+ totaal bereik radiospot trendlijn 18+ trendline Basis: alle respondenten (18+: n=782 en jarigen: n=380) Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

30 3.2.4 Bereik buitenreclame Er zijn twee buitenreclames voorgelegd met de vraag of ze één van deze buitenreclames hebben gezien. Het bereik van de buitenreclames laat zowel onder volwassenen en jongeren een stijging zien. Aan het einde van de campagneperiode is het bereik van de buitenreclames onder volwassenen stabiel, onder jongeren zien we een lichte daling. Van de volwassenen herkent op het hoogste punt (week 34) 36% en van de jongeren 44% één van de buitenreclame. Deze percentages liggen conform de benchmark voor buitenreclames (respectievelijk 37% en 44% herkenning op het hoogste punt). De buitenreclame van de campagne Meld geweld wordt door volwassenen en jongeren gemiddeld in ongeveer dezelfde mate herkend (respectievelijk 31% en 36%). 11 Herkenning buitenreclames door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de mediainzet (outdoor) in GRP s, 13+ GRP's % * 31** * indicatief ** zeer indicatief week benchmark hoogste punt (44%) benchmark 18+ hoogste punt (37%) media-inzet Decaux en Viacom media-inzet NS abri's Viacom totaal bereik buitenreclames 18+ totaal bereik buitenreclames trendlijn 18+ trendlijn Basis: alle respondenten (18+: n=782 en jarigen: n=380) Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

31 3.2.5 Bereik van advertentie De advertentie van de campagne Meld geweld is in week 35 en 36 geplaatst in de dagbladen en in week 37 in Pauze Magazine, een tijdschrift gericht op scholieren. Deze uiting is echter alleen in de laatste campagneweek en in de nameting geëvalueerd. Over deze periode zien we het bereik van de advertentie schommelen, terwijl jongeren een stijging in het bereik van de advertentie laten zien. Volwassenen en jongeren herkennen de advertentie in ongeveer dezelfde mate (gemiddeld bereik respectievelijk 40% versus 46%) 12 Herkenning advertentie door volwassenen en jongeren, afgezet tegen de media -inzet (print) in GRP s, 13+ GRP's % * indicatief ** zeer indicatief week benchmark hoogste punt (40%) benchmark 18+ hoogste punt (35%) media-inzet advertentie totaal bereik advertentie totaal bereik advertentie 18+ trendlijn 18+ trendlijn Basis: alle respondenten (tussenmeting: 18+: n=108 en jarigen: n=60 en nameting: 18+: n=371 en 13-17: n=264) Verschillen in bereik van de campagne(-uitingen) Binnen de volwassenen neemt het (totale) campagnebereik toe naarmate de interesse in het onderwerp wat te doen bij geweld op straat stijgt. Deze tendens zie n we ook terug bij de campagne-uitingen afzonderlijk. Verder zien we bij de advertentie dat jarigen deze minder vaak dan gemiddeld hebben gezien, terwijl jarigen de uiting juist vaker dan gemiddeld zijn tegengekomen. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

32 3.2.7 Overig bereik Van de volwassenen geeft gemiddeld 6% aan nog op een andere wijze iets gehoord of gezien te hebben over wat te doen bij geweld op straat. Bij de jongeren ligt dit percentage met 13% op een significant hoger niveau. Het aantal volwassenen is te gering om betrouwbare uitspraken te doen over waar zij iets hebben vernomen. Jongeren hebben vooral iets in een tv-programma gezien (39%) en van anderen gehoord (34%). Daarnaast geeft ongeveer één op de vijf jongeren aan iets in artikelen in tijdschriften of in kranten te hebben gelezen (22%) en iets op internet te hebben gezien (17%). Een kwart geeft verder nog aan op een andere dan de voorgelegde manieren van de campagne te hebben gehoord of gezien. Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

33 3.3 Herinnering en boodschapoverdracht De doelgroep moet de campagne niet alleen zien, maar moet deze ook onthouden en de boodschap verwerken. In deze paragraaf wordt daarom beschreven of men zich de campagne (spontaan dan wel geholpen) kan herinneren en in hoeverre de boodschap daadwerkelijk is overgekomen Geholpen herinnering Als gevraagd wordt welke Postbus 51 campagnes van de afgelopen weken men zich kan herinneren, noemt 12% van de volwassenen de campagne Meld geweld of Geweld (op straat) (dit is de spontane herinnering). Onder jongeren ligt dit percentage significant hoger (17%). Zowel voor de volwassenen als de jongeren geldt dat er een stijging in de spontane herinnering zichtbaar is gedurende de campagneperiode. Na afloop van de campagne neemt de spontane herinnering onder volwassenen en jongeren flink af. De geholpen herinnering is gemeten door te vragen of men zich kan herinneren in de afgelopen weken de campagne over wat je kan doen bij geweld op straat te hebben gezien of gehoord. Kijken we naar de ontwikkelingen tijdens de campagne, dan zien we dat de geholpen herinnering bij zowel de volwassenen als de jongeren een stijgende tendens vertoont. Op het hoogste punt herinnert 79% van de volwassenen en 87% van de jongeren zich de campagne over wat te doen als je getuige bent van geweld (op straat). Hiermee scoort de campagne bij beide doelgroepen zowel ruim boven de benchmark van geholpen herinnering op het hoogste punt (18+: 49% en 13-17: 62%) als boven de doelstelling (18+: 55% en 13-17: 60%). Naast de daling die we zien in de spontane herinnering van de campagne, neemt ook de geholpen herinnering onder volwassenen en jongeren in de nameting af. Gemiddeld over de tussenmetingen herinneren volwassenen en jongeren zich de campagne in ongeveer dezelfde mate (68% en 71%). Op de volgende pagina is voor zowel volwassenen als jongeren de spontane en geholpen herinnering grafisch weergegeven. 4 Uiteraard is in de vragenlijst eerst de vraag omtrent herinnering gesteld en zijn daarna pas de specifieke uitingen voorgelegd met de vraag of men deze wel eens heeft gezien (bereik). Eindrapportage Campagne 'Meld geweld' Week 26 t/m week 40,

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode:

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode: Vergeet uw stempas en ID-bewijs niet Brengl ietnjrxl andets uw Slem uit? Geef dan een lopie van tnv lo-be wijs mee. Een io-be^v js is; een paspooa tdenoteitskd JR of njbewijs. 2 maart Provinciale StatenPflERKIEZINGENl

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20)

Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) BIJLAGE 5 ijksvoorlichtingsdienst Campagne Tweede Kamerverkiezingen' (L20) Vergeet uw stempas en identiteitsbewijs niet Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Rijksoverheidscampagnes: Hoe meten we de effectiviteit en wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Aantal campagnes per jaar 25 29 27 31 32 31 28 27 21 21 22 18 10 10 12 8 14 13 15 11 1999 2000 2001

Nadere informatie

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Communicatieve werking 14 4 Overige resultaten 22 5 Achtergronden doelgroep 31 6 Bijlagen 34

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007 Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2007 Dienst Publiek en Communicatie juni 2008 AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK,

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode:

Rapporteur: Campagneperiode: Veldwerkperiode: Campagne Elektronisch Patiëntendossier (J37) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Projectnummer: P4171, door: DPC, Intomart en Daphne,

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, September 2009 2009 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de

Nadere informatie

Samenvatting Evaluatie Postbus 51-campagnes. RVD/Publiek en Communicatie

Samenvatting Evaluatie Postbus 51-campagnes. RVD/Publiek en Communicatie 2003 Samenvatting Evaluatie Postbus 51-campagnes RVD/Publiek en Communicatie RVD/Publiek en Communicatie 2003 Samenvatting Evaluatie Postbus 51-campagnes 3 INLEIDING De rijksoverheid heeft de taak het

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 Versie 1.0 Datum mei 2014 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2004

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2004 Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2004 Dienst Publiek en Communicatie mei 2005 Auteursrecht, voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Orgaandonatie 2014 (P02)

Orgaandonatie 2014 (P02) Orgaandonatie 2014 (P02) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vooronderzoek bekendheid 144 Management summary (1/4) Inleiding Iedereen

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg

Resultaten campagneeffectonderzoek. Parlementsverkiezingen 2014. DPC Paula van den Berg Resultaten campagneeffectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen 2014 DPC Paula van den Berg Conclusies campagne-effectonderzoek Europese Parlementsverkiezingen Stijgingen gerealiseerd op de twee primaire

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Thuiskomen 2011. Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011. Datum 22 mei 2013 Status Definitief

Thuiskomen 2011. Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011. Datum 22 mei 2013 Status Definitief Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011 Datum 22 mei 2013 Status Definitief 1 1. VOORWOORD Verkeersveiligheidscampagnes aantoonbaar effectief Nederland

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeenteraadsverkiezingen (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeenteraadsverkiezingen 2014 (P06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Management summary

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2005

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2005 Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2005 Dienst Publiek en Communicatie mei 2006 AUTEURSRECHT, VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK,

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week De campagne Introductie Big Bang Beans Nationale abricampagne in week 8 3.000 vakken in 36 steden in Nederland Campagneduur: 1 week Bereik: 57,6%* (= 7.402.299 personen) Overige ondersteuning: Website:

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons

RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons RAB RADAR (Radio AD Awareness & Respons) 1. Wat is de RAB RADAR 2. De vraagstelling 3. RAB RADAR in de praktijk 4. Voorbeelden rapportage 5. Informatie Wat is de

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Eindrapportage campagne-effectonderzoek Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Behaalde effecten 14 3 Communicatieve werking 28 4 Webanalyse 36 5 Achtergronden doelgroep 41 6 Bijlagen 43 2 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014 Versie 1.0 Datum mei 2015 Status Definitief Pagina 1 van 157 Colofon Projectnaam Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014 Projectnummer IP0019 Versienummer

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51 campagnes 2003

Jaarevaluatie Postbus 51 campagnes 2003 Jaarevaluatie Postbus 51 campagnes 2003 Rijksvoorlichtingsdienst / directie Publiek en Communicatie juni 2004 Auteursrecht, voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013 RRO RAPPORTAGE KRONING 1 Meting 1 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Achtergrond en doelstellingen II. III. Management Summary Resultaten 2 3 1. ACHTERGROND & OPZET I. ACHTERGROND Inleiding Cebuco heeft

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek

Reclame Reactie Onderzoek Reclame Reactie Onderzoek 11 oktober 2012 Opdrachtgever: Onderzoeksbureau: 1 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Inleiding en achtergrond II. Onderzoeksopzet III. Resultaten IV. Management Summary 2 I. INLEIDING

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek staten en waterschapsverkiezingen (Q06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management Summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 14 3 Behaalde effecten 16 4 Trends 45 5 Communicatieve werking

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de minicampagne Mede mogelijk gemaakt door leraren zoals jij.

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de minicampagne Mede mogelijk gemaakt door leraren zoals jij. Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de waardering

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij

Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Eenzaamheid in Nederland Coalitie Erbij Juli TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Eenzaamheid in Nederland 9 3 Kennis: bekendheid

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR Mediaplanning Les 2 Inhoud Les 2 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR In de media Mediaselectie Mediumbeoordelingscriteria Dekking / bereik Communicatievermogen

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Breda maakt een punt van veiligheid

Breda maakt een punt van veiligheid ook OK-punt worden? Poster Wilt u ook een punt maken van veiligheid? Meld u dan aan als OK-punt. Bel voor meer informatie met de Stichting Meld Geweld via 010-4253177. Of stuur een e-mail naar info@meldgeweld.nl.

Nadere informatie

Verinnerlijking administratieve lasten III

Verinnerlijking administratieve lasten III Verinnerlijking administratieve lasten III Overkoepelend rapport meting 2010 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Actal drs. Z.B.E. Berdowski, dr. N.E. Stroeker en S.M. de Visser MA Projectnummer:

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

CROSSMEDIATRACKER NEDERLANDSE VETERANENDAG MeMo². All rights reserved.

CROSSMEDIATRACKER NEDERLANDSE VETERANENDAG MeMo². All rights reserved. CROSSMEDIATRACKER NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016 2016 MeMo². All rights reserved. Introductie & Methodologie Leeswijzer Brand KPI s Veteranendag Campagne effecten / single medium, synergie Campagne Evaluatie

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2010

Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2010 Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2010 Versie 1.1 Datum juni 2011 Status Definitief AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DIT RAPPORT MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK,

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie