INVESTEREN IN KENNISGRENSVERLEGGEND ONDERZOEK IS INHOUD 1. INLEIDING INVESTEREN IN DE TOEKOMST 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTEREN IN KENNISGRENSVERLEGGEND ONDERZOEK IS INHOUD 1. INLEIDING INVESTEREN IN DE TOEKOMST 1"

Transcriptie

1 INVESTEREN IN KENNISGRENSVERLEGGEND ONDERZOEK IS INVESTEREN IN DE TOEKOMST 1 INHOUD 1. Inleiding Waarom kennisgrensverleggend onderzoek? Internationale benchmarking Kennisgrensverleggend onderzoek : veelvuldig relevant Garanderen van een aanvaardbaar slaagpercentage voor FWO-aanvragen Druk op de basisfinanciering Recente beslissingen die in het gedrang komen - continuïteit in betoelaging als voorwaarde voor rendement Conclusie INLEIDING Het niet-gericht kennisgrensverleggend onderzoek, op initiatief van de onderzoeker, gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid, gebeurt in Vlaanderen voornamelijk in de universiteiten. Voor de financiering kunnen de universiteiten enerzijds een beroep doen op het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), waarmee een eigen onderzoeksbeleid wordt gevoerd. Anderzijds is het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) in deze een belangrijk agentschap. Het FWO financiert niet-gericht kennisgrensverleggend onderzoek na een interuniversitaire selectie en op basis van wetenschappelijke excellentie. Onderzoekers die aanvragen doen bij het FWO voor onderzoeksmiddelen (onderzoeksmandaten en projecten), komen in competitie met hun collega s wetenschappers op Vlaams niveau. In het strenge selectieproces zullen alleen de beste onderzoekers en projecten het halen. In de voorliggende nota komt aan bod: waarom kennisgrensverleggend onderzoek zo belangrijk is, welke acties in andere landen worden genomen op het vlak van onderzoek, 1 Deze tekst werd opgesteld door Jan Cornelis, Koen Debackere en Elisabeth Monard, 12 juli

2 zelfs in crisistijd, in welke mate de veelvuldige relevantie van kennisgrensverleggend onderzoek in de universiteiten gerelateerd is aan concrete output met maatschappelijke en economische impact, waarom de slaagpercentages van het FWO omhoog moeten, hoe de grote druk op de basisfinanciering en een gebrek aan continuïteit in overheidsfinanciering van opstartende initiatieven het rendement van wetenschappelijk onderzoek dreigen te niet te doen. 2. WAAROM KENNISGRENSVERLEGGEND ONDERZOEK? Het FWO steunt kennisgrensverleggend onderzoek in de universiteiten in alle wetenschapsdisciplines. De noodzaak van dergelijk onderzoek kan nauwelijks overschat worden. Zoals herhaaldelijk benadrukt werd door verschillende actoren in het wetenschapsbeleid, moet fundamenteel onderzoek, als mogelijkheidsvoorwaarde voor latere innovatie en ontwikkeling, zowel maatschappelijk als economisch, volop ondersteund worden. Vastgesteld wordt trouwens dat het niet-gerichte onderzoek en het gerichte en/of toegepaste onderzoek elkaar versterken. Het kennisgrensverleggend, fundamenteel onderzoek is dan ook absoluut noodzakelijk voor de welvaart en welzijn van een maatschappij om vier onomstootbare redenen: als basis voor de vorming van onze toekomstige intelligentsia en kenniswerkers, als eerste cruciale schakel in de innovatieketen, als kennisverruiming nodig voor de grote maatschappelijke uitdagingen (bv. op het vlak van milieu, mobiliteit, gezondheid), en als bijdrage tot de culturele verheffing van een land of regio. Internationaal is het een verworven gegeven dat landen en regio s die opteren om excellent kennisgrensverleggend onderzoek voluit te ondersteunen, zich in een goede positie plaatsen voor economische groei, een niet onbelangrijk gegeven in deze economische crisistijd. Een groeiende welvaart én het welzijn van alle burgers zijn daar onmiddellijk aan gekoppeld. Er is een duidelijke correlatie tussen wetenschappelijke performantie (met als maat de Citation intensity) en economische welvaart (met als maat het BNP in 1000 US $) van een land, zoals grafiek 1 aantoont. 2

3 Grafiek 1 Vergelijking wetenschappelijke performantie en economische welvaart Bron: DA King, Nature 430 (2004) 313 (15 July 2004) National science citation intensity,measured as the ratio of the citations to all papers to the national GDP, shown as a function of the national wealth intensity, or GDP per person, for the 31 nations in the comparator group. GDP and wealth intensity are given in thousands of US dollars at 1995 purchasingpower parity. Sources: Thomson, ISI, OECD and the World Bank Het is dan ook uiterst belangrijk dat er een vruchtbare onderzoeksomgeving wordt gecreëerd waar onderzoekers gedreven door hun nieuwsgierigheid voortdurend tot nieuwe ontdekkingen komen. Het is nodig dat de overheid blijvend sterk investeert in dit soort onderzoek, en in de instellingen waaraan het uitgevoerd wordt, met name de universiteiten. Universiteiten zijn immers unieke instellingen voor het uitvoeren van grensverleggend onderzoek en creatie van nieuwe kennis, door de diversiteit van kennisdomeinen die ze bestrijken. Als gevolg hiervan hebben ze een uniek potentieel om hun ervaring en knowhow snel te herstructureren en te recombineren om de nieuwe transdisciplinaire uitdagingen die een toenemend belang krijgen en nieuwe onvoorspelde onderzoekstrajecten te exploreren. 3

4 Tevens hebben investeringen in onderzoek uitgevoerd aan een universiteit meteen ook een impact op talentcreatie en maatschappelijk/economisch dienstbetoon 2 3. INTERNATIONALE BENCHMARKING Verschillende andere landen hebben de optie genomen om net in tijden van crisis in te zetten op de belangrijkste grondstof die de Westerse wereld vandaag ter beschikking heeft, het menselijk brein. Belangrijke wereldeconomieën hebben resoluut de kaart getrokken van Onderzoek en Innovatie. Verenigde Staten: Op 1 februari 2010, kondigde president Obama aan, dat hij ondanks de bezuinigingen en het voornemen om een moratorium te zetten op de groei voor niet-militaire uitgaven, 1 miljard dollar uittrekt om de financiering van NIH (National Institutes of Health) te verhogen, wat neer komt op een stijging met 3,2%. Daarnaast voorzag de Verenigde Staten ook in een stijging van 8% van de toelage van de National Science Foundation. "This clearly indicates that research is a high priority, and we are gratified that the value of science has been affirmed,"mark Lively, voorzitter van de Federation of American Societies of Experimental Biology Frankrijk: President Sarkozy heeft een ambitieus investeringsplan gepresenteerd naar aanleiding van het rapport Investir pour l Avenir, opgesteld door twee oud-premiers. Er wordt 35 miljard uitgetrokken om het Franse innovatiepotentieel en de internationale aantrekkingskracht van Franse universiteiten te versterken. Dit bedrag wordt verdeeld over 5 aandachtsgebieden: 11 miljard gaat naar het hoger onderwijs (vooral universiteiten), 8 miljard naar onderzoek, 4,5 miljard naar de digitale economie (vooral aanleg glasvezelinfrastructuur), 5 miljard naar kernenergie en duurzame energie, 2 Een document dat verder ingaat op deze unieke kenmerken van de universiteit is: What are universities for? Geoffrey Boulton, Colin Lucas, September 2008, Leru League of European Research Universities 4

5 6,5 miljard naar de Franse industrie. Duitsland: Bondskanselier Merkel heeft in miljard extra investeringen in kennis aangekondigd. Prioritaire gebieden zijn: life sciences, klimaat en energie en nieuwe technologieën, waaronder de elektrische auto. Specifieke investeringen worden gedaan om onderzoek van wereldklasse te promoten in het Exzellenzinitiative. In maart 2010 is een nieuwe ronde van dit initiatief aangekondigd, waarbij een groei van 30% ten opzichte van de vorige periode is voorzien. Daarnaast laat de Bondsregering het budget van de onderzoeksinstellingen Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck- Gesellschaft en Leibniz-Gemeinschaft, alsook van de financieringsorganisatie Deutsche Forschungsgemeinschaft van 2011 tot 2015 jaarlijks met vijf procent stijgen. Finland: Finland was een van de eerste landen die extra investeringen in kennis en innovatie aankondigde, ondanks de noodzakelijke bezuinigen op de overheidsbegroting. Finland verhoogt de investeringen naar 4% van het BNP in Verenigd Koninkrijk: In maart 2010 publiceerde de Britse Royal Society een rapport waarin ze waarschuwt voor het terugschroeven van overheidsinvesteringen en O&O: The report warned that Britain s current advantage is in danger of being wiped out by the US, China, India, France and Germany who have increased spending in science to help boost their economies Lord Waldegrave, voormalig minister voor Wetenschap en rector van het Eton College verwoordde het als volgt: Times are tough but this is exactly when you need to invest in the future and focus spending where you already have an advantage. en Investment in science cannot be turned on and off on a political whim we must have a long-term investment. If we cut science now, just as the benefits of nearly twenty years of consistent policy are really beginning to bear fruit, we will seriously damage our economic prospects. 5

6 4. KENNISGRENSVERLEGGEND ONDERZOEK : VEELVULDIG RELEVANT Een groeiende Wetenschappelijke output De Vlaamse wetenschappers hebben de laatste 25 jaar hard en goed gewerkt. In een maatschappij waar innovatie en internationalisatie hoekstenen van welzijn en welvaart zijn, is dit goed nieuws. Enerzijds draagt wetenschappelijk onderzoek, door de nooit aflatende zoektocht naar grensverleggende inzichten en door de directe band met de vorming van jonge mensen, bij tot de innovatiedynamiek van Vlaanderen in Europa en de wereld. Anderzijds is wetenschappelijk onderzoek bij uitstek een zeer internationale en uitermate competitieve activiteit, zodat het ook één van de kernen vormt waarop de internationale uitstraling en aantrekkingskracht van een regio zich kan ontwikkelen. Kortom, in tijden waar innovatie en internationalisatie dé hefbomen tot welvaart en welzijn zijn, hebben we er alle belang bij ons wetenschappelijk onderzoek te koesteren en verder te stimuleren. Dit betekent niet enkel voldoende middelen voorzien, maar ook voldoende ruimte creëren voor creatieve onderzoekers om relevante, grensverleggende onderzoeksthema s te ontwikkelen en laten bloeien. Zoals we in Vlaanderen dagelijks kunnen vaststellen leidt deze aanpak tot een duidelijk en veelvuldig resultaat, niet enkel wat betreft de wetenschappelijke output zelf, maar tevens wat betreft de vertaling van deze wetenschappelijke output naar innovatie. De omvang en de impact van de Vlaamse wetenschappelijke activiteit in de natuur-, levens- en technische wetenschappen worden de laatste jaren in de tweejaarlijkse edities van het Vlaamse Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie zichtbaar gemaakt aan de hand van uitgebreide bibliometrische analyses van de publicaties, verschenen in de internationale wetenschappelijke literatuur (Web-of-Science --- ISI- Thomson, zie: Het volume aan Vlaamse wetenschappelijke publicaties in de Web-of-Science (WoS) tijdschriftendatabank en in de ISI-Proceedings databank, is sinds het begin van de jaren 90 meer dan verdubbeld. Zo steeg de publicatieoutput in Vlaanderen van 6,81 publicaties per inwoners in 1992 naar 17,27 publicaties per inwoners in Daarmee scoort Vlaanderen in Europa iets beter dan Nederland (16,39 publicaties per inwoners in 2007). Het moet wel Zweden (de absolute koploper met 20,61 publicaties), Finland (18,78) en Denemarken (18,53) laten voorgaan. Deze publicatieactiviteit is een prestatie die zeker in de verf mag worden gezet. Ze onderstreept dat Vlaanderen zich qua output van investeringen in wetenschappelijk onderzoek met de besten in Europa en de wereld kan meten. 6

7 Ook qua WoS-citaties behoort Vlaanderen tot de beste spelers in Europa. Citaties weerspiegelen de acceptatie en erkenning van gepubliceerde onderzoeksresultaten door de wetenschappelijke gemeenschap. Hoewel het aantal citaties niet rechtstreeks als kwaliteitsmaat kan beschouwd worden, drukt een groot aantal ontvangen citaties per publicatie wel een bepaalde impact uit. Met andere woorden, indien een publicatie 5 of 10 citaties ontvangt gedurende enkele jaren na de publicatie, dan is het waarschijnlijk dat de inhoud van deze publicatie geïntegreerd zal worden in de kennisbasis van dat onderzoeksdomein. Indien echter, na 5 of 10 jaar geen enkele referentie naar deze publicatie verwijst, dan zullen de bevindingen in die publicatie niet bijdragen tot de hedendaagse wetenschappelijke paradigma s van het onderzoeksdomein in kwestie. WoSpublicaties door Vlaamse onderzoekers die in 2005 verschenen, werden in de periode gemiddeld 6,46 keer geciteerd. Vlaanderen behoort daarmee tot de top in Europa, al moet het Nederland (gemiddeld 6,90 citaties per publicatie) en Denemarken (gemiddeld 7,06 citaties per publicatie) laten voorgaan. Vlaanderen scoort hiermee echter beter dan het Verenigd Koninkrijk (6,22), Duitsland (6,07), Zweden (6,28), Finland (5,72) en Frankrijk (5,39). Ook hier dus een puike prestatie van onze wetenschappers. Tot slot, onderzoek is bij uitstek een sterk internationaal en competitief gebeuren. Aan de hand van de coauteurs gegevens op de WoS-publicaties, is het mogelijk het internationaal publicatiegedrag van Vlaamse onderzoekers na te gaan. Dezelfde WoS-gegevens voor 2007 tonen aan dat 57,3% van alle wetenschappelijke publicaties door Vlaamse onderzoekers internationale copublicaties zijn. Daarmee zijn we in Europa een absolute koploper. Deze internationale copublicaties worden bovendien bijzonder hoog geciteerd. Wat nogmaals een bewijs is voor de internationale erkenning van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek. Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn belangrijke landen waarmee deze internationale copublicaties tot stand komen. Niet-gericht wetenschappelijk onderzoek en ontluikende economisch relevante technologieën Wetenschappelijke doorbraken zijn per definitie nooit voorspelbaar, planbaar, stuurbaar, Ontelbare wetenschappelijke studies bevestigen dit. Maar, evenzeer weten we uit deze studies dat deze doorbraken best ontstaan en gedijen in omgevingen die een ruime mate van vrijheid garanderen aan creatieve en vaardige onderzoekers om hun ideeën en hypothesen te ontwikkelen, te materialiseren, en tot verdere en nieuwe inzichten te brengen. Dit is uiteraard risicovol. Er is geen garantie op succes. Er is zelfs vaak geen a priori definitie van succes. Deze overwegingen en vaststellingen leiden tot de noodzakelijke vrijheid om te dwalen in het doen van niet-gericht onderzoek. 7

8 Niet-gerichtheid houdt dus in dat de uitkomsten van het onderzoek niet kunnen voorzien worden, dat het onderzoek bijgevolg vaak niet a priori kan gericht worden op een welbepaalde, te verwachten maatschappelijke of economische uitkomst. Of zoals Michael Faraday aan een Britse ambtenaar gevat antwoordde, toen deze hem vroeg wat men nu eigenlijk met die elektriciteit van hem zou kunnen aanvangen: Well, I do not know what it will be used for, but I am sure that one day you will tax it. In deze korte anekdote ligt de realiteit van het niet-gerichte wetenschappelijk onderzoek ten volle besloten. Vandaag zal niemand langer dan een nanoseconde hoeven na te denken om een waaier aan voorbeelden te geven van wat de gebruiksdoeleinden van elektriciteit zijn. En dat de overheid er sinds jaar en dag een flinke stuiver aan verdient, ook dit vergt geen verder betoog. Ook is het duidelijk dat elektriciteit als energiedrager voor verlichting niet zou ontdekt zijn door vorsers die gericht onderzoek verrichten ter verbetering van de kaars. De realiteit van het niet-gericht onderzoek is dus eenvoudig: het kan en zal vaak leiden tot uitkomsten, dikwijls echter slechts op termijn en zonder onmiddellijk bij aanvang zeer duidelijk te zijn. Ook in Vlaanderen zijn verschillende voorbeelden van deze dynamiek te geven. De strategische onderzoekscentra IMEC, VIB en IBBT zijn enkel kunnen ontstaan dankzij de excellente én relevante resultaten van het academisch wetenschappelijk onderzoek op de domeinen van micro- en nano-elektronica, biotechnologie en breedbandtechnologie dat in Vlaanderen gedurende de voorbije decennia plaatsvond. Ook vandaag is de betrokkenheid bij en de verwevenheid met academisch wetenschappelijk onderzoek voor deze strategische onderzoekscentra primordiaal. Verschillende economische impactanalyses die de laatste jaren in opdracht van de Vlaamse overheid werden uitgevoerd 3, tonen tevens aan hoe groot het economisch belang van deze centra geworden is. Vlaamse wetenschappelijke output vertaald naar innovatiebouwstenen Octrooien vormen in de kennismaatschappij van vandaag één van de belangrijke hefbomen waarlangs nieuwe kennis economisch gevaloriseerd wordt. De laatste jaren is er dan ook steeds meer aandacht gegroeid voor de betrokkenheid van universiteiten bij het 3 Zie hiertoe de recente analyses van de impact van biotechnologie in Vlaanderen (EWI, 2010) evenals de recente impactanalyses van IMEC door de Vlaamse overheid. We verwijzen tevens naar de resultaten gerapporteerd in het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie (2009), p

9 octrooieren van de vindingen die voortkomen uit hun wetenschappelijk onderzoek. Recente resultaten van octrooianalyses tonen aan dat de Vlaamse universiteiten op dat vlak een toonaangevende rol spelen in Europa. Daar waar in de periode slechts 1-tot-5% van alle Europese (EPO) octrooiaanvragen in Vlaanderen gebeurde door Vlaamse universiteiten, is dit aandeel in 2007 gestegen tot afgerond 17%. De evolutie van het aandeel van de Vlaamse universiteiten bij de opbouw en uitbouw van een Vlaamse octrooipositie, is daarmee een van de meest performante in Europa. Een recente studie (september 2008) door het Expertisecentrum O&O Monitoring, waarin alle octrooien van de Vlaamse universiteiten octrooi-per-octrooi werden onderzocht voor wat betreft hun inzet bij daadwerkelijke economische exploitatie, onderlijnt verder die sterke positie. Uit deze analyse blijkt dat de activiteitsgraad van de octrooiportfolio s gemiddeld (voor alle Vlaamse Universiteiten) uitermate hoog ligt: meer dan 70% van de octrooien (over de periode ) wordt actief gebruikt in processen van economische exploitatie, en dit zowel via gevestigde bedrijven als via spin-off bedrijven. Wanneer we de bekomen cijfers vergelijken met beschikbare gegevens van andere landen, blijken de Vlaamse universiteiten inderdaad zeer goed te presteren in termen van activiteitsgraad. Recente cijfers gerapporteerd binnen het kader van de Europese PatVal Survey geven aan dat het gemiddelde voor EU-universiteiten qua activiteitsgraad van hun octrooiportfolio s op 32,5% ligt. De Vlaamse universiteiten realiseren hier bijgevolg een exploitatieniveau dat meer dan tweemaal zo hoog ligt. Eenzelfde vaststelling kan gemaakt worden ten aanzien van het aantal slapende octrooien. Voor de Vlaamse universiteiten betreft het een beperkte 10% van hun octrooiportfolio s. De cijfers gerapporteerd door de PatVal Survey geven een niveau aan dat driemaal hoger ligt (gemiddeld genomen blijkt 34,1% van de octrooien gehouden door Europese universiteiten niet economisch te worden gebruikt). Dit laatste fenomeen beperkt zich uiteraard niet alleen tot de universiteiten. In het bedrijfsleven is het sinds jaar en dag een gegeven dat een significant deel van de octrooiportfolio niet wordt gebruikt. In bepaalde toepassingsdomeinen kan dit zelfs oplopen tot 90%. Kortom, de Vlaamse universiteiten zetten hun octrooiportfolio s terdege in en gaan op basis van dit overzicht, gericht en doeltreffend om met de bescherming en aanwending van hun intellectuele eigendom. Heel wat misverstanden bestaan tevens aangaande de wisselwerking tussen gericht en nietgericht onderzoek aan de Vlaamse (en andere) universiteiten, waarvan de vermeende verdringingseffecten (i.e. crowding out effecten) van niet-gericht door gericht onderzoek één van de meest persistente is. De hypothese daarbij is dat onderzoekers die betrokken raken bij gerichte onderzoeksactiviteiten hun aandacht voor het niet-gerichte, vaak beschreven als fundamenteel, onderzoek verliezen. Heel wat recent onderzoek toont echter 9

10 aan dat deze verdringingseffecten empirisch niet kunnen gesubstantieerd worden 4. Met andere woorden, academische onderzoekers die betrokken zijn bij gericht onderzoek verwaarlozen allerminst hun niet-gerichte onderzoeksagenda. Of nog, gericht en nietgericht onderzoek vullen elkaar aan, versterken elkaar, eerder dan elkaar te verdringen of te verzwakken- een argument dus ter versteviging van én het gerichte én het niet-gerichte onderzoek, en om het ene niet te laten inboeten ten voor- of nadele van het andere. Ook hier staat Vlaanderen sterk. Onderzoek in de universiteit en samenwerking met het bedrijfsleven In 2002 publiceerden Henry Etzkowitz en Loet Leydesdorff hun ondertussen algemeen bekend geworden Triple Helix artikel 5. The common objective is to realize an innovative environment consisting of university spin-off firms, tri-lateral initiatives for knowledgebased economic development, and strategic alliances among firms large and small, operating in different areas, and with different levels of technology, government laboratories, and academic research groups. Met andere woorden, de verwevenheid tussen verschillende actoren in het innovatieproces wordt intenser en meer divers. Ondernemingen alleen zijn niet (langer) in staat om alle risico s en onzekerheden langsheen de innovatieketen integraal zelf te dragen. Maar, bovendien is de aard van dit innovatieproces grondig veranderd. Waar voorheen onderzoek aan universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen als exogeen werd beschouwd, met name, onttrokken aan de economische cyclus van groei en welvaartscreatie, is dit vandaag allerminst nog het geval. Onderzoek aan universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen werd meer endogeen. De inspanningen van dit onderzoek leiden steeds meer tot innovaties relevant voor en in de markt. Maar omgekeerd, determineert de cyclus van groei en terugval in de markt tevens meer en meer de 4 Zie: Van Looy, B., Ranga, M., Callaert, J., Debackere, K. & E. Zimmermann (2004): Combining entrepreneurial and scientific performance in academia: towards a compounded and bi-directional Mattheweffect, Research Policy, Vol. 33: Of ook --- Ranga, M., Debackere, K. & N. von Tunzelmann (2003): Entrepreneurial universities and the dynamics of academic knowledge production, Scientometrics, Vol. 58, No. 2: Of nog --- Czarnitzki, D, Glänzel, W. & K. Hussinger (2009): Heterogeneity of patenting and its implication for scientific activity, Research Policy, Vol. 38: En nog --- Van Looy, B., Callaert, J. & K. Debackere (2006): Publication and patent behavior of academic researchers: conflicting, reinforcing or merely co-existing? Research Policy, Vol.35: Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000), The dynamics of innovation: from National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of university industry government relations, Research Policy, 29:

11 investeringen in onderzoek en innovatie, niet enkel in de sector van de ondernemingen zelf, maar ook in de sector van het academisch en publiek onderzoek. Dit wordt duidelijk wanneer we in Vlaanderen naar de financiering van de HERD kijken. De HERD ( Higher Education Expenditures on R&D ) is de OESO-maatstaf bij uitstek die aangeeft wat de uitgaven zijn voor onderzoek en ontwikkeling in het hoger onderwijs. De HERD is een onderdeel van de GERD ( Gross Expenditures on R&D ), die de totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in een land of regio weergeeft. Wanneer we de GERD relateren aan het bruto binnenlands product van een land of regio (het BBP), dan bekomen we de O&O-intensiteit die gecontrasteerd kan worden met de hoger vermelde Europese 3%-norm. Voor het Vlaams Gewest bedroeg die intensiteit in ,03%. Kijken we naar de HERD in Vlaanderen (die in datzelfde jaar 0,42% van het BBP op Gemeenschapsniveau bedraagt), dan komen we voor 2007 tot de vaststelling dat 15,3% van de uitgaven voor onderzoek in het Vlaamse hoger onderwijs (en dit betreft in hoofdzaak de universiteiten) gefinancierd wordt door het bedrijfsleven. Daarmee is Vlaanderen de absolute OESO koploper, gevolgd door Duitsland dat de nummer-2 positie inneemt met 14,1%. Men mag ervan uitgaan dat deze betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de financiering van O&O aan de Vlaamse universiteiten een duidelijk en beduidend teken is van de kwaliteit en de relevantie van het wetenschappelijk werk dat aan onze academische instellingen gebeurt. Zoniet zou het bedrijfsleven veel minder betrokken zijn bij de financiering ervan. Innovatie, onderzoek en bedrijfseconomische performantie Recent onderzoek naar de bedrijfseconomische impact van innovatie-investeringen door Vlaamse bedrijven, heeft geleid tot heel veel evidentie die het belang van én innovatiesubsidies én samenwerking met de Vlaamse universiteiten voor de innovatieperformantie van onze bedrijven in kaart brengt en onderbouwt. Zo heeft het Expertisecentrum O&O Monitoring (in samenwerking met het IWT) de laatste jaren heel wat statistisch materiaal verzameld dat onomstootbaar aantoont dat: (1) er een substantiële additionaliteit is van de subsidies die Vlaanderen ter beschikking stelt voor O&O in Vlaamse bedrijven, zie het Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie (2009, p ). Meer bepaald blijkt uit 11

12 een gevalideerde econometrische analyse dat bedrijven die O&O subsidies ontvangen gemiddeld genomen 2,7% van hun omzet méér investeren in O&O dan bedrijven die geen O&O subsidies ontvangen (O&O als % van de omzet voor bedrijven die O&O-subsidies ontvangen bedraagt gemiddeld 5,2% tegenover 2,5% voor bedrijven die geen subsidies ontvangen --- en dit na controle voor o.a. grootteverschillen en sectoriële verschillen zodat er een matched pair comparison tot stand komt). Op projectniveau kunnen we bovendien aantonen dat elke euro O&O-subsidie vanwege de Vlaamse overheid leidt tot (gemiddeld) een additionele investering van 1,34 euro in O&O door het bedrijf zelf. Bovendien werden de bevindingen bekomen voor Vlaanderen bevestigd door soortgelijke analyses voor Duitsland, uitgevoerd in samenwerking met ZEW Mannheim. (2) de bekomen inzichten bovendien nog interessanter worden wanneer we soortgelijke econometrische studies doen, maar nu rekening houdend met gesubsidieerde samenwerkingsvormen tussen bedrijven en Vlaamse universiteiten. Daartoe heeft het Expertisecentrum O&O Monitoring gedurende de laatste twee jaar uitgebreid onderzoek verricht. Ook hier zijn de bevindingen én duidelijk én positief voor wat betreft de rol van Vlaamse universiteiten bij het bevorderen van het innovatievermogen van bedrijven via door de Vlaamse overheid gesubsidieerde samenwerking. Meer bepaald vinden we voor Vlaanderen, op basis van een gecontroleerde matched pair comparison, dat bedrijven die samenwerken met Vlaamse universiteiten een O&O-investering doen die gemiddeld 9,4% van hun omzet bedraagt, terwijl bedrijven die samenwerken tijdens het innovatieproces, maar niet met universiteiten en daartoe ook niet gesubsidieerd worden, een O&Oinvestering doen die gemiddeld 2,8% van hun omzet bedraagt. Deze Vlaamse bevindingen worden bevestigd door analoge resultaten voor gesubsidieerde samenwerking tussen bedrijven en universiteiten in Duitsland. 5. GARANDEREN VAN EEN AANVAARDBAAR SLAAGPERCENTAGE VOOR FWO-AANVRAGEN Investeren in onderzoek betekent ook investeren in onderzoekstalent. Onderzoek is immers vooral mensenwerk. De onderzoeker is de spilfiguur in het wetenschappelijk onderzoek. 12

13 Eind de jaren 90, begin de jaren 2000, werd duidelijk gesteld dat als Europa op het vlak van onderzoek en ontwikkeling op hetzelfde niveau wenst te komen als de Verenigde Staten, dat er dan meer onderzoekers nodig zijn: een cijfer van werd toen naar voor geschoven. Ook in Vlaanderen moest hieraan worden gewerkt en dit begint natuurlijk bij de instroom, de jonge doctorandi. Door het aangehouden prioritair beleid sinds midden de jaren negentig ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling van de Vlaamse overheid heeft het FWO de instroom van jonge onderzoekers aanzienlijk kunnen verhogen. Bovendien hebben de diverse fiscale en parafiscale maatregelen van de federale regering deze actie nog versterkt. Het totale bestand van jonge doctorandi bij het FWO bedraagt nu 818, ook de volgende stap de postdoctorale onderzoekers bij het FWO gaan in stijgende lijn, nu zijn het er al 739. Samen met de andere kleinere categorieën bedraagt het aantal onderzoekers rechtstreeks betaald door het FWO in totaal meer dan 1700, waarvan 578 dankzij de federale stimulansen. Deze zeer performante onderzoekers van hoog niveau moeten alle kansen krijgen om hun onderzoekstalent ten volle te ontplooien, zo niet dreigen de 15-jaarlange investeringen in onderzoek te vergeefs te zijn geweest en wordt heel veel onderzoekstalent verspild. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat een aanvaardbaar slaagcijfer voor onderzoeksmandaten en projecten bij het FWO moet worden gegarandeerd. Wanneer dit niet het geval zou zijn, bestaat het risico dat andere landen/regio s Vlaams talent aantrekken en dat er een ware brain drain ontstaat. Een slaagcijfer van 33% garandeert een voldoende strenge competitie zodat enkel de beste onderzoekers worden geselecteerd, maar voorkomt daarnaast dat onderzoekers ontmoedigd raken en het wetenschappelijk onderzoek de rug toekeren. Onder invloed van de gestegen aanvraagmassa en een achterblijvende budgettaire groei daalde de slaagkans voor onderzoeksprojecten van 23% in 2008, tot 18% in 2009 en de dramatische 14 % in De academisering van het hoger onderwijs en de stimulans die uitgaat van overheid en universiteiten voor het behalen van een doctoraat, resulteren in een aanzienlijke verhoging van de aanvraagdruk voor het behalen van een pre- en postdoctoraal FWO-mandaat. 13

14 Voor de jongste drie jaren werd telkens een belangrijke toename vastgesteld in het aantal aanvragen zowel voor predoctorale als voor postdoctorale onderzoeksmandaten, respectievelijk 14%, 15% en 22%. Waar de slaagkans voorheen nog schommelde rond de 33%, daalde die tot slechtst 21% in Het is duidelijk dat het hierbij om een slaagpercentage gaat binnen een topkandidatengroep die uitmuntende studieresultaten behaalde. 6. DRUK OP DE BASISFINANCIERING In toenemende mate, genereren de Vlaamse universiteiten niet enkel deductieve kennis maar ook inductieve kennis ten dienste van maatschappij en economie. Paragraaf 4 illustreert met kwantitatieve gegevens dat universiteiten hun rol ten volle opnemen in de volledige kennisdriehoek (opleiding, onderzoek en innovatie, de pijlers van de Lissabonstrategie). Deze wil om impact te creëren wordt ondersteund door competitieve en outputgedreven modellen voor (i) de verdeling van de basisfinanciering (volume en procesefficiëntie) en (ii) de toewijzing van onderzoeksmiddelen (kwaliteit van projecten en vorsers bij FWO en IWT en volume en outputperformanties bij de verdeelsleutels voor BOF en IOF). De principes achter deze handelswijze staan uiteraard continu open voor discussie maar worden globaal gezien door de onderzoeksgemeenschap onderschreven 6. De universiteiten staan daarbij voor een complexe evenwichtsoefening: enerzijds het verbeteren van de eigen onderzoeksoutput, zonder volledige dominantie van rendementsoverwegingen en anderzijds de realisatie van impact op de kenniseconomie en de maatschappij met oog voor het sociale, het culturele en de internationale relevantie. In zijn memorandum 7 vraagt de VLIR om de overheidsuitgaven voor hoger onderwijs op te trekken tot 2% van het BRP in plaats van de huidige 1.3%. De basisfinanciering (Departement Onderwijs) is eigenlijk een output gedreven bulk financiering bestemd om een goede institutionele werking te garanderen. De onderzoeksfinanciering vanuit Wetenschap en Innovatie financiert de incrementele kost van het extra onderzoek. Met de 6 Zie o.a. VLIR memorandum voor de Vlaamse Regering Zie o.a. VLIR memorandum voor de Vlaamse Regering

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN VLAANDEREN: PRIORITEITEN

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN VLAANDEREN: PRIORITEITEN Titelblad18B 13-03-2007 15:22 Pagina 1 TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN VLAANDEREN: PRIORITEITEN PROCES VAN PRIORITEITSSTELLING EN RESULTATEN Elke Smits, Elie Ratinckx, Vincent Thoen o.l.v. prof. Koenraad Debackere,

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 1 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011- 2 Colofon Waarnemend KIA-bestuur Alexander Rinnooy Kan (voorzitter) Gerard Kleisterlee Kees Tetteroo Robbert Dijkgraaf KIA-secretariaat

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Innoveren met diensten biedt kansen!

Innoveren met diensten biedt kansen! Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 65 September 2010 Innoveren met diensten biedt kansen! Perspectief op diensteninnovatie Marc Tiri, Bart Hommez, Caroline Huys Colofon Wilt u meer

Nadere informatie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland 2012 DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND 2012 De Staat van Nederland Innovatieland 2012 THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie