SANscreen vergroot flexibiliteit SAN s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SANscreen vergroot flexibiliteit SAN s"

Transcriptie

1 SAN-MANAGEMENT DOOR BRAM DONS Storagenetwerken kwetsbaar voor veranderingen SANscreen vergroot flexibiliteit SAN s 16 Naast voordelen van SAN s kennen deze storagenetwerken ook keerzijden die zich vooral in het beheer afspelen. Zo leiden configuraties tot veel werk en groeit de complexiteit van de infrastructuur bij veranderingen in het SAN. Leverancier Onaro claimt hiervoor de oplossing met haar product SANscreen. Bram Dons evalueert de demoversie. De belangrijkste doelstelling voor de implementatie van een SAN is dat organisaties dan efficiënt gebruik kunnen maken van een opslagomgeving. Een SAN is immers een eenvoudige manier om de opslaginfrastructuur uit te breiden. Een SAN-infrastructuur moet wel flexibel genoeg zijn om aan een on demand-behoefte naar opslagcapaciteit tegemoet te komen en moet tevens stabiel genoeg zijn om een betrouwbare en veilige toegang tot data te bieden. Tot op heden is de technologische ontwikkeling bij SAN s voornamelijk gericht op een zo stabiel mogelijke opslaginfrastructuur en minder op flexibiliteit. Als gevolg daarvan functioneren SAN s meestal goed nadat ze zijn geïnstalleerd maar treden er nogal eens problemen op wanneer er een wijziging op moet worden aangebracht. In tegenstelling tot andere netwerktechnologieën, waar afscherming wél deel uit maakt van de beveiliging, vereist een SAN een additionele bescherming tegen het risico van een onbedoelde toegang tussen een server en een opslagsysteem. Bij SAN s wordt voor de afscherming van opslagbronnen twee verschillende en elkaar overlappende technologieën gebruikt, te weten: SCSI LUN-masking en Fibre Channel Zoning. Deze technieken worden in verschillende type producten toegepast. In de praktijk worden ze ook vaak door verschillende beheerteams beheerd. Daarnaast komen nog de aanvullende eisen voor redundantie, hoge beschikbaarheid van de verbinding en het gebruik van multiplex host sessions tussen de afzonderlijke opslagsubsysteem-poorten. Zelfs een betrekkelijke kleine SAN kan dan al tienduizenden potentiële haarden voor configuratieproblemen opleveren. Het is dan ook geen wonder dat een wijziging aan een complexe SAN infrastructuur meestal een tijdrovend en moeizaam proces is. Beperkingen van zoning Bescherming bij SAN s wordt in eerste instantie geboden door twee verschillende en op zichzelf staande voorzieningen: zoning en LUN-masking. Zoning wordt toegepast binnen switches om de verbinding tussen verschillende SAN-nodes te limiteren, LUN-masking wordt gebruikt bij opslagsubsystemen om servers toegang te bieden tot specifieke LUN s. Hoewel beide technieken in het algemeen niet als zodanig worden beschouwd, zijn zoning en masking beide vormen van virtualisatie. Zoning is een zeer eenvoudige en beperkte vorm van een virtueel netwerk terwijl masking een virtuele subset creëert van de beschikbare opslagbronnen. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor SAN-beheerders is dat zoning en LUN-masking worden beheerd als twee afzonderlijke en niet-geïntegreerde virtualisatiefaciliteiten die weliswaar volkomen onafhankelijk van elkaar werken maar met overlappende beheergebieden. ZELFS EEN KLEINE SAN KAN TIENDUIZENDEN HAARDEN VOOR CONFIGURATIEPROBLEMEN OPLEVEREN Een verandering in één van de twee kan grote gevolgen hebben voor de ander. Een ander probleem is dat zoning en masking niet vanuit hetzelfde punt kunnen worden beheerd. De techniek zoning, die Apple Computer oorspronkelijk voor AppleTalk-netwerken ontwikkelde, is door de leveranciers van FC-switches geadopteerd om problemen binnen Windows op te lossen bij de toe-

2 Focus: gecentraliseerde provisioning, backup, FS, quota- en capaciteitsrapportage Device provisioning Resource management Switch Array Reporting engine Database Agents Fabric A Fabric B Figuur 1: Overzicht van het SRM- en SSM-landschap. Focus: monitoring & troubleshooting, servicerapportage, changemanagement Service monitoring Service management Business continuity services High availability services Dataservices Simulatie Service-impact, DCA Servicepolicies CMDB Fabric DR A Fabric DR B FS, Capaciteitsrapportagmonitoring Device- quotarapportage Changemanagement Servicerapportage wijzing van opslagruimte. Zoning creëert een virtuele groep met verbindingen waarbij alleen de deelnemers van een betreffende zone toegang tot elkaar hebben op basis van een switchpoort of een WWN. Bij toepassing van port-zoning kunnen FC-kabels van de ene switchpoort naar de andere worden verhuisd. Daarbij kan een foutieve verbinding leiden tot een onbedoelde toegang tot een verkeerde LUN. Bij WWW-zoning bestaat het risico dat bij upgrading en/of verwisseling van een HBA de toegang tot het opslagsysteem niet langer mogelijk is. Bij LUN-masking spelen weer andere problemen. Een LUN kan worden gezien als een virtueel opslagsysteem voorzien van een SCSI-identifier en de communicatie en verwerking van een opslagentiteit binnen een SAN-subsysteem verzorgt. Een LUN wordt via de SAN-poorten van het opslagsubsysteem geëxporteerd waardoor deze zichtbaar wordt voor een host. Een enkele poort kan verschillende LUN s exporteren, afhankelijk van de gewenste prestaties, ofwel zogenaamde oversubscribing van LUN s. Grote disksubsystemen kunnen vele honderden LUN s bevatten, die dus via de poorten van het subsysteem worden geëxporteerd. Het proces van de toewijzing van LUN s aan poorten heet provisioning en is voor beheerders vaak een tijdrovende taak. Reden hiervoor is het aantal te doorlopen stappen en aanvullende eisen om een balans tussen de poorten aan te brengen bij de doorvoerbelasting. Zonder LUN-masking heeft elk systeem dat toegang heeft tot een subsysteem-poort, toegang tot alle geëxporteerde LUN s. Met masking kunnen hosts de gemaskeerde LUN s niet zien en gebruiken. Beide technologieën zijn niet alleen fundamenteel verschillend maar ook het beheer ervan verschilt wezenlijk. Beheerproblemen Een andere kritische complicerende factor binnen SAN s is de toepassing van multipathing en redundante HBA s. De implementatie van high availabilitystructuren binnen SAN s betekent dat zoning en masking niet slechts één maal, maar twee maal met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht om een veilige en stabiele toegang tot data te kunnen garanderen. Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo lastig, maar het kan zeer tijdrovend worden wanneer elke (Advertentie) redundante verbinding binnen een SAN moet worden gecontroleerd wanneer er twee of meer HBA s in een server aanwezig zijn. Dit is met name het geval in combinatie met meerdere zones en zoning-configuraties in switches en zestien of meer poorten in subsystemen met geëxporteerde LUN s over redundante en gebalanceerde verbindingen. Wanneer men bovendien nog bedenkt dat er meerdere applicaties, met elk verschillende opslagbehoeften, op servers kunnen draaien dan wordt het scenario voor changemanagement voor een dergelijke SAN-infrastructuur uiterst gecompliceerd. De complexiteit van SAN s groeit dan niet geometrisch maar lineair omdat elke additionele toegangbesturingsvariabele een vermenigvuldigend effect heeft op het aantal betrokken permutaties. Wat zich in eerste instantie voordoet als een paar honderd variaties in SAN-verbindingen kan daadwerkelijk uitdraaien op honderdduizenden of zelfs miljoenen op zichzelf staande permutaties. Het is duidelijk dat het aanbrengen van wijzigingen zonder een goede Change Managementtool in de praktijk vaak tot onvoorspelbare gevolgen kan leiden (zie kader Fibre Channel als state machine). Spreadsheets in changemanagement SAN-beheerders moeten bij wijzigingen aan het SAN opnieuw de zoning en masking met elkaar in overeenstemming brengen om ervoor te zorgen dat er niet per ongeluk ongewenste verbindingen tot stand komen of bestaande verbindingen uitvallen. Vandaag de dag is bij dit uiterst lastige karwei de meest gebruikte methode om de configuratielijsten in spreadsheets door te nemen. Niet alleen moeten de beheerders controleren of de wijzin- Een snelle back-up is nog geen snelle restore En dat zeggen we niet alleen, we laten ook de oplossing zien. Zodat u verloren data ook weer snel kunt terugzetten. In een 1-op-1 sessie met een ISIT consultant. Reserveer nu! 17

3 18 SANscreen Visualisatie Fabric A Fabric B Verificatie Figuur 2: Diensten binnen SANscreen. gen correct kunnen worden uitgevoerd maar ook moeten de betrokken verbindingen aan een cross check worden onderworpen. Het is verbazingwekkend dat SAN-beheerders in een eeuw waar zoveel al geautomatiseerd is, nog steeds ellenlange spreadsheets moeten doorworstelen om potentiële configuratieproblemen op te sporen. Naarmate SAN s in grootte groeien, neemt niet alleen het aantal variabelen toe en zijn er vaak meerdere SAN-beheerders bij het configuratieproces betrokken. Het is dan noodzaak om de spreadsheets van alle beheerders met elkaar te laten overeenstemmen zodat er geen misconfiguraties ontstaan. Het zou dan ook gewenst zijn wanneer er vanuit één beheertool een totaaloverzicht van het SAN is te zien die alle gevolgen van een herconfiguratie in beeld brengt en eventuele misconfiguraties vooraf kan signaleren. Een geavanceerde beheertool voor Storage Service Management (SSM) is SANscreen van de firma Onaro. Data access Redundancy Performance Changemanagement Replication Root Cause Analysis Service Intelligent Engine Configuratie items Service analytics Audit Fabric DR A Fabric DR B opslagbeheer. Hoewel SRM prima geschikt is voor het beheer van disk-bronnen op file- en volumeniveau, verhindert de beperkte view van SRM om IT-beheer als storageservice te kunnen faciliteren. Switches, hosts en disk arrays hebben allemaal hun eigen configuraties die via SRM-applicaties kunnen worden ingesteld en beheerd. Maar al deze mogelijkheden voor configuratie alleen creëren nog geen storageservices, want deze worden eigenlijk via een combinatie van devices en onderlinge afhankelijkheden gecreëerd. Nodig is daarom een servicegecentreerde view die inzicht geeft hoe de verschillende storagedevices met elkaar samenwerken. SRM-applicaties schieten hierin tekort en creëren een onoverbrugbare afstand tussen de device-gecentreerde views en de services die ze zouden moeten kunnen bieden. Het is voor softwareontwikkelaars van storagemanagement-applicaties dan ook een enorme uitdaging om inzicht te krijgen in de structuur, onderlinge verbindingen en aanwezige systemen binnen een opslagnetwerk. Het opslagbeheer met storageservices stelt extra hoge eisen aan het verzamelen van de daarvoor benodigde data en analyse daarvan. Zo kan een doorsnee SAN met slechts honderd redundant verbonden servers al meer dan vijf miljoen verschillende servicecombinaties opleveren. Om vanuit deze gigantische verzameling data enige betekenis te distilleren is een omvangrijk realtime correlatie- en analyseprogramma nodig, zonder inmenging van de operationele omgeving. Onaro SANscreen De technische ontwikkelgroep van Onaro is afkomstig uit een intelligence community waarin de voornaamste taak was het verzamelen, analyseren en correleren van massale hoeveelheden data. Deze kennis vormde de basis voor de ontwikkeling van SANscreen Storage Service Management Application. De architectuur van SANscreen verschilt dan ook fundamenteel van die van SRM-applicaties. Net zoals de meeste SRM-applicaties slaat SANscreen de data van agents over devices op in een gemeenschappelijke master database. SANscreen maakt van haar service intelligence engine gebruik om deze data te transformeren van een device-specifieke naar een servicegerichte view. Daarvoor voert de engine een aantal taken uit, namelijk automatische herkenning van devices, analyse van deviceconfiguraties, intelligente selectie, mapping afhankelijkheden, correlatie en simulatie. Dit gesofisticeerde proces gebeurt in near realtime over de honderden of zelfs duizenden devices. SANscreen laat de zes management disciplines, Visibility, Verification, Change Management, Root Cause Analysis, Reporting en Audit los op de servicedata en brengt enkele fundamenteel verschil- Ontwerp van storagemanagement Met de komst van tools voor storagemanagement is het opslagbeheer snel aan het veranderen. Het stelt IT-organisaties in staat om hun serviceniveau te verbeteren, hogere ROI s te halen en op de juiste manier te voldoen aan allerlei wettelijk gestelde bewaareisen. Dit wordt mogelijk gemaakt door opslag als een service te behandelen, waarmee het verschilt van de meer traditionele applicaties voor Storage Resource Management (SRM). In tegenstelling tot de device-georiënteerde benadering van SRM-applicaties is SSM een servicegerichte benadering van FIBRE CHANNEL ALS STATE MACHINE Een van de factoren bij SAN-changemanagement is het statefull karakter van FC-Services. Fibre Channel is ontworpen om de operationele staat van alle poorten binnen het netwerken zo goed als mogelijke te handhaven en te onderhouden. Wat dat betreft is Fibre Channel een verouderde netwerktechnologie die niet efficiënt en betrouwbaar kan inspelen op dynamische veranderingen binnen het opslagnetwerk. Een FC-SAN kan dan ook worden beschouwd als een state machine waarin alle variabelen statisch worden beheerd, totdat er zich expliciet een verandering in voordoet. Elke discrete verandering aan het SAN, of het nu de bekabeling, server, storage, switch of HBA betreft, resulteert dan ook in een nieuwe SAN-state en die gehandhaafd blijft tot de final state weer is bereikt. Dat betekent in de praktijk dat de operationele condities van het SAN ernstig kunnen worden verstoord door een verandering aan de SAN-configuratie. Bedenk maar eens welke catastrofale gevolgen de uitval van een ISL-verbinding voor de verbroken SAN s kan hebben. Wanneer daar niet vooraf door het IT-beheer zorgvuldig op is geanticipeerd, dan kan dit tot allerlei ongewenste neveneffecten leiden binnen het SAN waarbij de beveiliging en betrouwbaarheid van de opgeslagen data in gevaar komen.

4 Main datacenter Remote Acquisition Unit Remote datacenter C HTTPS Client GUI HTTPS SANscreen Server Local Acquisition Unit Direct acquisition Lokale datacenter A Direct acquisition Lokale datacenter A Switches s & Clusters Storage Devices Figuur 3: Voorbeeld van een SANscreen-implementatie. 19 lende inzichten naar boven over de geanalyseerde opslagarchitectuur. Op basis van interviews en discussies met gebruikers heeft Onaro deze technische verschillen tussen SRM en SSM vertaald naar een aantal doelstellingen op het gebied van opslagbeheer die voor een onderneming van uitermate groot belang kunnen zijn. Dit zijn: Service Quality: beschikbaarheid opslagsystemen, toepassing disaster recovery operaties, snellere toepassingstijd, migraties die in de pas lopen met de laatste opslagtechnologie, voor het bereiken van optimale prestatieniveaus, Return on Storage Cost: kostverlagende doelstellingen voor zowel duurzame investeringen en operationele uitgaven, data center consolidatie projecten en daaraan gerelateerde kostenbesparingen, Compliance: SOX-wetgeving, initiatieven op het gebied van ITIL en ontwikkeling van standaarden bij operationele procedures. Architectuur De applicatie SANscreen bestaat uit drie hoofdonderdelen, namelijk de Server, Acquisition Unit en Client GUI. De SANscreen Server bevat een SQL-database voor het opslaan van SAN-informatie en een impact analysis en simulation engine. De Acquisition Unit communiceert met de SAN-devices en voorziet de Server van device-informatie. Er zijn twee type Local Acquisition Units (LAU) die op de SANscreen Server wordt geïnstalleerd en één Remote Acquisition Unit (RAU) voor installatie op een of meer (optionele) remote servers. De RAU wordt op een remote server geïnstalleerd om SAN-informatie over remote datacenters te vergaren die volledig vanuit de SANscreen Server wordt geconfigureerd en bestuurd. Installatie van een RAU is vereist wanneer de SANdevices zich achter een firewall bevinden, op een remote site of private netwerk. De Server ontvangt de reguliere updates over veranderingen die in het SAN plaatsvinden van de LAU s en eventuele aanwezige RAU s. Deze updates worden via een beveiligd communicatiekanaal naar de Server verstuurd. SANscreen werkt agentless bij het verzamelen van data over storagedevices. Het voordeel van deze methode is dat storageelementen binnen het SAN kunnen worden ontdekt die voorheen voor het ITbeheer niet bekend waren of niet remote konden worden beheerd. De devicedata wordt opgevraagd door middel van SMI s, SNMP, device-specifieke API s, CLI en http. Daarnaast biedt een ServiceConnect API de mogelijkheid voor gebruikers en software ISV s om applicaties bovenop SANscreen te ontwikkelen die voor allerlei ITbeheertaken kunnen dienen. Dit kan de integratie met bestaande beheersystemen en/of processen zijn. DE ARCHITECTUUR VAN SANSCREEN VERSCHILT FUNDAMENTEEL VAN SRM-APPLICATIES De Client GUI is Java-gebaseerd en biedt toegang tot de verschillende voorzieningen binnen SANscreen. Gebruik SANscreen is ontworpen voor SANbeheerders om problemen met SAN s te detecteren, voorkomen en verhelpen. SANscreen ondersteunt alle levensfasen van een SAN, waaronder: planning, simulatie en vooraf validatie van SAN-wijzigingen, uitvoering van consistente, vooraf gedefinieerde, volgorde van SAN-wijzigingen, vooraf uitgebreide automatische validatie, verzekering van de correctheid, melding van verstoringen en zwakheden van SAN s.

5 Het startpunt voor het beheer van een SAN is de Topology pane, dat een grafische presentatie biedt van het SAN. Daarin worden de SAN-devices en verbindingen afgebeeld en deze vormt het middelpunt van waaruit het SAN wordt beheerd. Bij complexe SAN s met veel devices kunnen gebruikers een view creëren waarin bepaalde groepen devices zijn opgenomen. SANscreen plaatst nieuwe devices automatisch in een topology group en subgroup. Zo bevat een switch subgroup alle switches binnen een bepaalde fabric, of alle disk storagedevices in een Storage Device subgroup. 20 Logical Paths SANview s gepatenteerde technologie is gebaseerd op het fundamentele concept van een logical access path waarbij elk pad een relatie voorstelt tussen een bepaalde applicatie op een server en de data op een opslag-device. Een dergelijke logisch toegangspad bestaat uit een opeenvolging van fysiek verbonden componenten. Een SAN kan meerdere fysieke paden voor elk logisch pad hebben. Elk pad bezit attributen waaronder het beveiligingsniveau en de sharing, mapping en masking van volumes. Beheerders selecteren een bepaald pad in de Topology pane waarbij dit pad groen oplicht in het geval dit een authorized path is en rood bij een violating path. In de Change List zijn alle veranderingen in het pad te zien. Bij de creatie van een pad kan de beheerder allerlei autorisaties instellen, waaronder: redundantieniveau (dual fabric, no SPF en none); sharing (any, cluster of none); minimum aantal actieve host ports en maximum aantal switch hops. Violations zijn inconsistenties tussen SANpaden die door SANscreen automatisch worden gedetecteerd en in het menu Violation Display worden weergegeven. Om een violation op te heffen moeten de fysieke en logische verbindingen in het SAN of het geautoriseerde pad worden aangepast. SANscreen detecteert verschillende type violations, waaronder een ontbrekende actieve host poort, afwezigheid van redundantie of pad, SPF bij een geautoriseerd pad, teveel switch hops in het pad of ongeautoriseerd (wel of gedeeld) pad. Figuur 4: Scherm met SANscreen Topology. zien. Afhankelijk van de specifieke violation geeft de Details-pane tabellen met informatie, waaronder de Mask en Zone definitie, device name, Fabric/VSAN, zone naam, member en type (WWN of Port), status (connected port, WWN, wel of niet verbonden met fabric, VSAN member of onbekende WWN). In een aparte Test Tab kunnen de diverse tests worden geselecteerd om de violation nader te analyseren. SANscreen checkt voortdurend op vulnerabilities, ofwel zwakke punten of onvolkomendheden, bij het monitoren van veranderingen in het SAN. In aanvulling op de herkenning van access path violations rapporteert SANscreen ook vulnerabilities, configuratie en gebruiken die problemen kunnen veroorzaken ook al monden ze niet uit in een path violation. Voorbeelden van vulnerabilities zijn geblokkeerde hosts, niet-verbonden zoneen WWW-members, hoog en laag gebruik van fabric-poorten, masking fan out ratio, incomplete cluster volume sharing en ongebruikte masked volumes. Vulnerabilities SANscreen bevat verschillende tools voor het analyseren en identificeren van violations. Om een violation te analyseren klikt de beheerder op de Violation List waarna hij voor de actie Analyze Violation kan kiezen. SANscreen analyseert de situatie en laat de relevante informatie Figuur 5: De DR Violation List.

6 Figuur 6: De Task List van SANscreen. ONARO S SANSCREEN LIJKT VOORALSNOG HET MEEST GEAVANCEERDE SAN-BEHEERPAKKET THANS OP DE MARKT Taken Geplande en ongeplande veranderingen aan SAN s zijn belangrijke oorzaken voor de uitval van applicaties. Met behulp van SANscreen kunnen beheerders van te voren stap voor stap een change plan aanmaken voor het aanbrengen van wijzigingen binnen het SAN. Taken kunnen eerst met een Excel-spreadsheet of met behulp van een template worden aangemaakt en daarna binnen SANscreen worden geïmplementeerd. In het algemeen bestaat een taak uit acties zoals het toevoegen van een host, host aan cluster, HBA aan een host, toevoegen van een, map/mask, Zone, Zone Member, poorten en autorisatiepaden. Dezelfde acties zijn mogelijk met de opties Remove en map/mask. Een taak kan van te voren worden gevalideerd en iedere keer dat er daarna een wijziging in het SAN plaatsvindt automatisch worden uitgevoerd. Wanneer een taak faalt, dan kunnen beheerders in het Future Violations weer de violations zien en met behulp van de tool Violations is elk pad te analyseren die oorzaak is van een violation. In het venster Tracking Task Execution kunnen beheerders de status van elke actie uit te taaklijst volgen. Tenslotte heeft SANscreen uitgebreide rapportage, signalering en monitoring van de prestaties. Conclusies Voor de evaluatie van SANscreen hebben we alleen een uitgebreide database van de firma Onaro ter beschikking gekregen (Advertentie) Een crash kan een organisatie fataal worden En dat zeggen we niet alleen, we laten ook de oplossing zien. Hoe u uw storage omgeving zo kunt inrichten dat uw data altijd beschikbaar is. In een 1-op-1 sessie met een ISIT consultant. Reserveer nu! waardoor we de evaluatie niet echt in de praktijk hebben kunnen testen. Dit is met name belangrijk om de mate van herkenbaarheid van alle aanwezige componenten in een SAN te kunnen checken. Hiermee valt of staat de bruikbaarheid van ieder SAN-beheerpakket. Wanneer we Onaro s lijst Support Matrix for SANscreen 3 mogen geloven, worden de meeste SAN-componenten via API s, SMI s, SNMP of storagemanagement-software ondersteund. Opmerkelijk is dat ondanks alle hype rondom SMI s, alleen nog HDS, IBM, 3Par en Sun/StorageTek daadwerkelijk SMI s ondersteunen. Op basis van alleen de demodatabase kunnen we concluderen dat Onaro s SANscreen vooralsnog het meest geavanceerde SAN-beheerpakket is dat thans op de markt beschikbaar is. In tegenstelling tot de eerder geteste pakketten biedt SANscreen wél een changemanagementvoorziening waardoor terstond kan worden ingespeeld op veranderingen binnen het SAN. De uitbreide rapportage bij optredende fouten, misconfiguraties en de vooraf te controleren SAN-wijzigingen zijn voor een beheerder onmisbare tools bij het beheer van een complexe SANomgeving. De listprice van SANscreen is circa 175 euro per poort. Onaro heeft nog geen referenties in Nederland maar internationaal zijn er al wel diverse installaties. Het gaat dan om grote banken en telecom operators in de Engeland en de VS, waaronder Nationwide, Deutsche Bank, Vodafone, Centrica, JPMC, WallMart, Citigroup, Cisco, HBOS en State Street. BRAM DONS IS ONAFHANKELIJK IT-ANALIST; 21

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

NAS 251 Inleiding op RAID

NAS 251 Inleiding op RAID NAS 251 Inleiding op RAID Een opslagvolume instellen met RAID A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om: 1. Een basisinzicht te hebben in RAID

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Automated computing-model geen toekomstmuziek meer

Automated computing-model geen toekomstmuziek meer IPStor combineert server- en opslagvirtualisatie Automated computing-model geen toekomstmuziek meer Bram Dons Voor veel bedrijven is het automated computingmodel het ideale automatiseringsmodel voor de

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX

Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX Netwerkvirtualisatie implementeren in VMware-omgevingen met NSX VMware vforums 2014 Geordy Korte Networking and Security BU (NSX) System Engineer 2014 VMware Inc. Alle rechten voorbehouden. Agenda Het

Nadere informatie

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security.

Unified Enterprise Security wordt geleverd door onze strategische partner Masergy, de wereldspeler in global communications en security. Het verlengstuk van uw IT security operations: altijd (24x7) de beste expertise en meest actuele kennis, geïntegreerd zicht op wat er gebeurt in uw datacenter en eerder en Security as a Service Het verlengstuk

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime

Oorzaken en gevolgen van ongeplande downtime 12 methoden om de kans te verkleinen en de gevolgen te beperken Een white paper van RAM Infotechnology 16-01-2012 Introductie Ongeplande downtime is de tijdsduur waarop een netwerk of een component niet

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH

HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH HET WAT, WAAROM EN HOE OVER HYBRID FLASH STORAGE DE GULDEN MIDDENWEG: DE BETAALBARE COMBINATIE VAN DISK EN FLASH POWERED BY NIEUWE EISEN AAN DE STORAGE-OMGEVING Tegenwoordig is snelheid een sleutelwoord

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

AGDLP. ~ maar waarom eigenlijk?

AGDLP. ~ maar waarom eigenlijk? AGDLP ~ maar waarom eigenlijk? Edward Willemsen, [em'bed], 2011 Algemeen Wie ooit beheer heeft gedaan binnen een Microsoft omgeving is bekend met de diverse typen groepen. In de loop der jaren zijn hier

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015 Windows Basics yvan vander sanden 22 februari 2015 Windows is nog altijd een veel gebruikt operating system. Als technicus moet je bekend zijn met het Windows operating system om gebruikers te kunnen helpen,

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

NAS 322 Uw NAS verbinden met een VPN

NAS 322 Uw NAS verbinden met een VPN NAS 322 Uw NAS verbinden met een Verbind uw ASUSTOR NAS met een -netwerk A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na het afwerken van deze cursus moet u het volgende kunnen: 1. Een standaardinzicht

Nadere informatie

Forecast XL Technology

Forecast XL Technology Forecast XL Technology Introductie Forecast XL is een vertrouwde, eenvoudig te gebruiken cloud applicatie, gekenmerkt door redundante IT-omgevingen en dynamische toewijzing van middelen. Gebruikers kunnen

Nadere informatie

Nortel-switches instellen voor Qmanage

Nortel-switches instellen voor Qmanage A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Nortel-switches instellen

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie