Dollargevoeligheid meer dan dollar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dollargevoeligheid meer dan dollar"

Transcriptie

1 Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk v ivle p e uitve v Neelse pucte e e ttle kste v e i het puctiepces veuikte eee e ieste. lle secte i Neel is e iustie het meeste lleveli, het te expteel e llevelie veuikskste. Bie e iustie zij e lie- e tsptmieleiustie het meest lleveli. De textiel iustie evit echte het meeste effect hiev ee pijsevelie puct/ mktcmitie. Dllevelihei is iet llee fhkelijk v e mte v expt, impt e pijsevelihei. Ok het st vlutisic speelt hieij ee elijke l mt e éé mkkelijke f te ekke is e e. De steke eu I 2007 kstte éé eu emiel $1,371. Imiels is e kes vee estee $1,58 p 31 mt v it j ls eheel wt ee emiele v $1,565 vspel. Dit impliceet ee eltieve kes stiji v 14%. Fiu 1 Kesvelp v e eu i lls 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 DOLLR DTUM 0, * 2010* B: Ecwi; ING Ecmisch Bueu (* mi) De vtuee ppecitie v e eu te pzichte v e ll heeft ls elijk effect t e ccuetiepsitie v Neelse eijve e hu pucte i llle veslechtet. D stt echte teeve t ievee pucte uit eze le, f llepijse pucte, v Neeles f Neelse eijve juist ekpe zij ewe. I eze pulictie kijke we het wekelijke effect v e steke eu p e Neelse ecmie. Dst wt uiteei stilest ij e evle v e Neelse iustie e e melijkhee m veeie p te ve. eïvlet e ecmie etief Uit eekeie v het ING Ecmisch Bueu is eleke t ee veee ppecitie v e eu met 10% e ecmie i e Euze ukt met 0,25% tt 0,75%-put. ezie e vewchte ppecitie he lit (14%), zulle e effecte p e ecmische ei zelfs te zij. Neel zij e evle wschijlijk eie mt ee eltief klei eel v ze expt echtsteeks i e eeie Stte e ee llle wt fezet. Het Cetl Plueu is i het Cetl Ecmisch Pl v WHOLESLE BNKING

2 2007 k uite v etieve ivle v 0,28%-put. Dit wil zee t ij ee ppecitie v e eu met 10% e ecmie v Neel 0,28% mie h eit wee e eu/llkes elijk lijft. Bij ee keswijzii v 14% eteket t 0,39% mie ecmische ei. e e iustie mee Ok e iustie zl te mke kije met ee teu i e puctie. Deze lit vewchti iets he v e ehele ecmie het itetile kkte v e sect. Z vewcht het CPB 1%-put mie uitve ls evl v ee ppecitie v 10%. Deze li kmt iet llee p het ct v llle e e veslechtei v e ccuetiepsitie v Neelse eijve e pucte lhie. Ok vuit e Euze zl e v Neelse eee feme. Dit kmt eezijs t e mie televei zl pltsvie ee Eupese eijve ie llle exptee. ezijs lt zwel i Neel ls i e est v e Euze e v Neelse eee t eïmpteee eee uit llle ekpe we e melijk v ee eel e Neelse pucte zulle veve. Fiuu 3 lie-iustie meest lleveli lie Tsptmiele Bsismetl Chemie Textiel Mchie Kuststf Ttl iustie eismiele Metlpucte Ppie* Buwmteile * ppie is iclusief fische iustie B: CBS; eweki ING Ecmisch Bueu euik Expt Nst eze etieve effecte p e v Neelse pucte e mee e vevii v hee e ecete kesveeie i e eu/ll k psitieve effecte. Bijveel p het ksteiveu v eijve. Deze lt t e ive uit llle f v llepijse pucte i we lt. Deze lee ivekste vetle zich i eeste isttie v veel eijve i ee veetei v e wistme. Zeke p e ctcte ie ees eslte e iet feekt zij. Hieij met echte wel we pemekt t eze veetee mes k wee we ielpe, wee ieuwe ctcte we feslte. Zl e eu/llkes echte lijft plpe, lijve k eze ustie wistmes est. Fiuu 2 Iustie zee lleveli Iustie Delfstffewii eve, psl e cmmuictie Hel Luw e visseij Zkelijke e ficiele iestvelei Opee vzieiseijve Ovehei, z e veie iestvelei Buwijvehei Hec B: CBS; eweki ING Ecmisch Bueu euik Expt Iustie meest llevelie sect De llevelihei v ee l, ee sect f ee eijf is vl fhkelijk v e mte wi pucte we uiteve e e mv v e ll evelie ivekste. I fiuu 2 is v 10 secte e llevelihei uitewekt. I it fiuu wt ekeke e uitve qut het pecete v e puctie t wt eëxptee e e mte wi veuikskste ee uitelse hekmst hee. Hieuit lijkt t e iustie e meest llevelie sect is. M liefst 60% v lle i Neel epuceee eee vit ee we het uitel. Dit is 20%-put he emiel i het Neelse eijfsleve. Ok e llevelie ive is t i e iustie, l wt ze hiei vesle e elfstffewii. Deze ltste sect stt lie k p e tweee plts v meest llevelie sect i Neel. Tsptmiele Bsismetl I e hec is e llevelihei het kleist. Deze sect zet uwelijks pucte f i Chemie het uitel. Het veuik euik met uitelse hekmst is etee Textiel eltief t. Mchie Gte veschille tusse iustieches Expt Kuststf Ok ie e iustie zij e veschille i llevelihei tusse ches Ttl iustie t. I fiuu 3 zij te illusttie 11 iustieches eismiele e e lep eme. Weem is ekeke Metlpucte e exptqut e het eel llevelie veuikskste. Uit e fiuu vlt f te leze t ls evl v ee eltief te llevelie Exp eu Ppie* Buwmteile ivekste e lie-iustie het stekst eeet p veeie i e eu/llkes. 0,0 D 0,2 ee 0,4 zee 0,6t 0,8 1,0 expteel is e tsptmieleiustie e tweee meest llevelie iustie. De uwmteile-iustie is t veewe het mist. Zwel uitve ls ive zij i eze sect het kleist i e iustie. Kwtleicht Iustie 2

3 Het wekelijke effect v ll evelihei De mte v llevelihei ht stek sme met het uitveeel e e mv v llevelie ivekste. Dit zet echte iets ve het wekelijke effect v veeie i e eu/llkes p e esultte v het eijf. Om t te eple is het elijk m k te kijke e pijsevelihei v e pucte e e mkte wp eze pucte vehel we. Dij elt t mte e pijsevelihei plpt, e effecte v llevelihei steke klike. De pijsevelihei v pucte Nmte pucte ee uieke, hwie f ivtieve kkte kije, eemt e pijsevelihei f mt ee puctkwlificties e pijs ee te l spele. I fiuu 4 wt it weeeeve e veticle lij. Nmte ee sect f eijf pschuift ve, wt e pijsevelihei mie. De pijsevelihei v mkte Nst pucte speelt k e mkt e vmelijk e ccuetievehuie ee elijke l. Op vechtmkte w het te is e v, is e ccuetie e mee e pijsuk e pijsevelihei t. I fiuu 4 wt it weeeeve e hiztle lij, wij ee sect f eijf mie pijseveli wt, mte eze pschuift echts. Bij e mkt speelt tuulijk k e uitve ee te l. Eee is l vstestel t eijve ie teeels pucee v uitelse mkte evelie zij v veeie i e eu/llkes eijve ie uitsluite p e Neelse mkt ctief zij. Effect keswijziie t i textiel De lie e tsptmieleiustie zij eee emekt ls e meest llevelie iustie ches. l e lie-iustie is echte weii pijseveli mt e v ve het lemee te is het. Oks e steke llevelihei zij e effecte v veeie i e eu/llkes i eze che k ei. I e textieliustie is t es, is iet llee e llevelihei t, m k e pijsevelihei. Dit ltste kmt vmelijk t vk i te eehee wt epucee, w e teevee we pe eehei puct ei is. Dst is e ccuetie zeke wee het ee msspuct eteft t, w puctie melijk mkkelijke v e ee e ee fikt k we veezet. Geze spele ij ee eeschikte l. He m met llveeie Nst e mte v expt, impt e e pijsevelihei v e pucte e e mkte, speelt k het st vlutisic ee l i e llevelihei v ee eijf. De ie te escheie vlutisic s e e meest e plssie we hiee pesm. Fiuu 4 Pijsevelihei v pucte e mkte Reelijk pijseveli Zee pijseveli B: ING Ecmisch Bueu Mtwek Msspuctie Niet pijseveli Weii pijseveli 2. Tsltieisic s Tsltieisic s we eefiiee ls vlutisic s ie vtvleie uit e veschillee smestellie v (le) ctiv e (le) pssiv. Ee eijf met ee meikse chteeemi p e ctiv-zije v e ls e ee teeestele schul i eu s p e pssiv-zije v e ls lpt het isic t ij ee epecitie v e ll e chteeemi v ee le e ewee met we p e ls. De lei i eu s, ie e pssief-zije p e ls stt, wt echte iet mie w. Om het vlutisic t hiemee ep t f te ekke k e lei mezet we i lls. ls e ll epecieet zulle eie lspste, zwel e chteeemi p e ctief-zije ls e ll lei p e pssiv-zije, ls twee cmmuiceee vte mie w we. Fiuu 5 Pijsevelihei v 5 meest llevelie iustieches Tsptmiele Mtwek lie 1. Tsctieisic s Oe tsctieisic s we vlutisic s veestel ie iect eïvle we eijfsctiviteite, zls im- e expt v eee wij etli i veeme vlut pltsvit. Het isic lit tusse het mmet t es epltst we e e wekelijke etli met ijehee vluttsctie. Het fekke v it isic k het este e ikmee stme i ezelfe vlut te lte pltsvie ls e uite stme. Lukt t iet kue temij ffies f vlutpties we iezet. Textiel Bsismetl B: ING Ecmisch Bueu Chemie Msspuctie Kwtleicht Iustie 3

4 Wee e p e pssiv-zije ee lei teeve e chteeemi stt m eie veme is het vlutexpsue meilijke i te ekke. Het pleem is t me iet weet wee e ivestei e wt emkt. De este methe m it p te ve is vi temijffies f (cstucties v) vlutpties. Het stees velee v e temijffies f vlutpties k echte tt susttiële kste leie mt eze stees eschve mete we tt het mmet t e ivestei i e chteeemi eëii wt. Dit mmet is echte s iet eke (i cce). 3. Ecmisch isic Het ecmisch isic is het le temij vlutisic v ee eijf t het l wi zij puceet uue wt. D ee stuctueel ppeciëee vlut v het l wi epucee wt, veslechtet e ccuetiepsitie. D e le lptij e e ijehee zekehee is it isic uwelijks f te ekke temijffies f vlutpties. Beste mteele m ecmisch isic f te ekke zij vepltsi v e puctie het l w vmelijk wt fezet e/ f speii v e mzet ve meeee eiee met veschillee vlut. Ovemijelijke lllst Het tsctieisic t elpe wt is us eltief eevui f te ekke. Beijve met ee vste euliee fzet i ijveel e eeie Stte kije ij ee stuctueel vezwkkee ll p le temij echte k te mke met ecmisch isic t hu ccuetiepsitie veslechtet. Het fekke v vlutisic s is pktisch ezie llee melijk v vekpe i e ije tekmst. Deze kue vk e epsticee we f zij l eke t e ctcte v zij feslte. L iekke et llelei isic s e he kste met zich mee wt het wt stees meilijke e vekp i lls te vspelle w ee te h f juist te l e wt feekt. Om k p le temij vlutisic s slechts ee epekte ivle te lte hee p het esultt is i t evl vepltsi v e puctie e eeie Stte ee melijke ptie. Zwel e ikmee ls e uitkmee ksstm vit i lls plts e llee het fme v e eijfswist v eze chte heft mezet te we i eu s w het vlutisic epekt is. epltsi v e puctie leit echte wee tt tsltieisic s. De we v e meikse chte met ewee we p e ls. ls e ll vee epecieet leit it tt fwei i e euppte v e Eupese meeeemi. k is vepltsi v e puctie k iet melijk mt ijveel schlvele wevlle f het pst iet e mketistteie v ee imptpuct. Dllevelie iustieë ls e lie- e tsptmieleiustie zulle us ltij ee zekee mte v llisic lpe. Cclusie De ppecitie v e eu heeft ee etief effect p e Neelse ecmie. Ok e iustie evit hie ee puctieli, m ls evl v lee ivekste pkke kesveeie i e eu/ll v smmie eijve k psitief uit. l met l k we vstestel t e Neelse iustie lleveli is e wel eelijk eeet p veeie i e eu/llkes. Of e Neelse iustie zee lleveli is, is meilijk vst te stelle v e ehele sect e veel mee fhkelijk v iiviuele mstihee. Om echte te kme f kesveeie stek weke is het st e mte v expt e impt elijk m k te kijke e pijsevelihei v zwel e pucte ls e mkte wp pucte vehel we. Dij elt t mte e teevee we teeemt ijveel t stukspuctie pltsvit f e ccuetie ei is e pijsevelihei feemt. Met it ltste lt k e mte wi veeie i e eu/llkes weke i het esultt v ie sect, che f eijf. De veschille tusse llevelihei tusse ches e eijve is k fhkelijk v het st vlutisic. De kte temij tsctieisic s zij eltief eevui f te ekke m me ij eelmtie expt uit i ecmische isic s. Deze zij het le temij kkte wee juist meilijk i te ekke. epltsi v e puctie zu hieij ee melijke plssi kue zij. Dit leit echte tt tsltieisic s wij ij ee lee ll heweisvelieze p e ls eme mete we. De veschillee vlutisic s e e melijke plssie eïvlee e llevelihei v eijve us k flik. Tel 1: Dllevelihei e effecte v uitesplitst iustieche lie Tspt - Bsis - Chemie Textiel Mchie Kust stf eis - Metl- Ppie* Buwmiele metl miele pucte mteile Expt euik Pice/cstti** B: CPB, CBS, Oxf Ecmics; eweki ING Ecmisch Bueu * ppie is iclusief fische iustie ** e pice/cst ti eeft pijs te pzichte v kste wee. Ee we v ++ eteket ee he pice/cst ti e eeft wee t ee che mie pijseveli is Kwtleicht Iustie 4

5 pil 2008 Ctct: ING Ecmisch Bueu ING Bk Bchememet Iustie Ctctpese: uteus: Clij Bijvet ( ) Muice v Ste ( ) Bcheme: Bet Wltheus ( ) Disclime De ifmtie i it ppt eeft e peslijke mei wee v e list(e) e ee ekel eel v e eli v e list(e) ws, is, f zl iect f iiect eeltee zij het peme v specifieke evelie f meie i it ppt. De liste ie eze pulictie hee ijee vle lle e veeiste zls estel hu tile tezichthues e uitefei v hu vk. Deze pulictie is pestel mes ING Bk N.., evesti te mstem e slechts eel te ifmtie v h cliëte. ING Bk N.. is eeel v ING Gep N.. Deze pulictie is ee eleiseveli ch ee iei f uitii tt kp f vekp v ei ficieel istumet. ING Bk N.. etekt h ifmtie v etuw echte e e heeft lle melijk z etcht m e v te ze t te tije v e pulictie e ifmtie wp zij h visie i it ppt heeft esee iet juist f misleie is. ING Bk N.. eeft ee tie t e h euikte ifmtie ccut f cmpleet is. De ifmtie i it ppt k ewijzi we ze eie vm v kii. ING Bk N.. ch éé f mee v h iecteue f wekemes vt eie spkelijkhei v ei iect f iiect velies f sche vtkme uit het euik v (e ihu v) eze pulictie lsmee v uk- e zetfute i eze pulictie. uteusecht e echte te eschemi v eeveseste zij v tepssi p eze pulictie. Oveemi v eeves uit eze pulictie is teest, mits e wt vemel. I Neel is ING Bk N.. eeistee ij e stt e tezicht v De Neelsche Bk e e utiteit Ficiële Mkte. De tekst is feslte p 22 pil Kwtleicht Iustie 5

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer,

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer, eerste keismki met Doordcht bouwe echte lezer, Om u ee eerste idruk te eve v mij werkzmhede ls bouwkudi er, teker e dviseur heb ik dit korte portfolio emkt. buro visie. Ee bouwwerk moet zich vorme v bieuit.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

10 Zonnestelsel en heelal

10 Zonnestelsel en heelal 10 Zonnestelsel en heell Cikeln en gvittiekht vwo Uitwekingen sisoek 10.1 INRODUCIE 1 [W] Bewegingen in het zonnestelsel 2 [W] Kht en eweging 3 [W] Aei en enegie 4 [W] Expeiment: Bohten nemen 5 [W] Computesimultie:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

Formulekaart VWO wiskunde B

Formulekaart VWO wiskunde B Formulekrt VWO wiskude B Verelijkie + + c = 0 + D = of met D = 4c D = 0, D > 0 = c = = c / = c > 0, c > 0, > 0 lo l = lo = = > 0, > 0, lo l lo = = > 0, > 0, e = = l > 0 l = = e > 0 Mchte e loritme = /

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

0 niet gedefinieerd is).

0 niet gedefinieerd is). Mchte 1) Mchte et gehele exoete Volgede defiities kee we l ekele jre,...... 1 fctore (erk o dt iet gedefiieerd is). 1, Je ket ook l ee hele tijd de ekede rekeregels,,.,,,,,,.,, ) Vierktswortels e -de chtswortels

Nadere informatie

Verloop van exponentiele en logaritmische functies

Verloop van exponentiele en logaritmische functies Verloop v epoetiele e loritmische fucties ) Herhli ) Defiitie e rfiek v epoetiële fucties Ee epoetiële fuctie is ee fuctie met voorschrift vk eoteerd ls ep Hierst st ekele rfieke v epoetiële fucties eteked

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5

Auteurs: Renaud, De Keijzer isbn: 978-90-01-78886-5 Hoofstuk 11 Opgve 1 An Het Finnieele Dgl vn zterg 16 pril 2011 zijn onerstne optienoteringen ontleen: Klsse Cll/Put Serie (flooptum) Uitoefenprijs Slotkoers Looptij Rente jrsis ING Cll April 2011 8,60

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar!

Voorwoord. We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het wordt ongetwijfeld een topjaar! Voowood Beste oudes, leden en sympthisnten We beginnen gg met u het llebeste te wensen voo 2016. Het wodt ongetwijfeld een topj! Nu de kestvkntie gedn is begint ook de scouts opnieuw. Elke tk begint uited

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^ ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. ra. ro ro. LTl T-t $J' et 2 r T. J t H ' D ( ï fm e ' T ( ) (L) -'s 1 «ffe M lel. * = t " qj l " ) '. l _ l l 21 ". l l l._: ' T J M_ ) 'l- 1! l l T ; T J j rj - J 1 T M 4- + - 4-. ; s tt ' J! " = J r r J 14- _ J

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868

een uitgave van uitvaartverzorging de Groot-de Kam bv - Veerseweg 36-4332 BG - Middelburg - 0118-612868 oigiele bouwschets v geplde eidsitutie ouwcetum Uitvtkt editie 2007 ee uitgve v uitvtvezogig de Goot-de Km bv - Veeseweg 36-4332 BG - Middelbug - 0118-612868 Het voomlig schoolgebouw de Buitehovel doet

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting Bereik e wrderig RTV ordrecht - Herhligsmetig Socil Geogrfisch Bureu bureu voor beleidsoderzoek e sttistiek ordrecht drs. F.W. Witerwerp drs. J.M. Schiff september 2006 Colofo Opdrchtgever Tekst rukwerk

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

( ) Formulekaart VWO. Kansrekening. Tellen. k n k. Binomium van Newton : Kansrekening. Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: E ( X + Y ) = E(

( ) Formulekaart VWO. Kansrekening. Tellen. k n k. Binomium van Newton : Kansrekening. Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: E ( X + Y ) = E( Formulert VWO Telle! ( )... 0!!!( )! Biomium v Newto : Ksreei ( + ) Ksreei 0 Voor toevlsvriele X e Y el: E ( X + Y ) E( X ) + E( Y ) Voor ofhelije toevlsvriele X e Y el: σ ( X + Y ) σ ( X ) + σ ( Y ) -wet

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

Meetkunde, met wat inductie

Meetkunde, met wat inductie Meetkue, met wat iuctie DICK KLINGENS (e-mailaes: kliges@pa.l) Kimpeewaa College, Kimpe aa e IJssel (NL) augustus 009 Fomule va Heo We zulle i hetgee volgt gebuikmake va ee i het huiige meetkueoewijs iet

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

AFSTANDEN EN HOEKEN IN

AFSTANDEN EN HOEKEN IN AFSTANDEN EN HOEKEN IN Kls 6N e 7N K. Temme INHOUD. DE AFSTAND AN TWEE PUNTEN.... DE AFSTAND AN EEN PUNT EN EEN LIJN.... DE AFSTAND AN EEN PUNT EN EEN LAK... 7. DE AFSTAND AN EEN LIJN EN EEN LAK... 9.

Nadere informatie

Suffix Trees en Substrings. Over het kweken van bomen en het sprokkelen van takken.

Suffix Trees en Substrings. Over het kweken van bomen en het sprokkelen van takken. HET BOUWEN Suffix Tees en Sustings. 1 Suffix Tees en Sustings. Setion Pge Inleiing................................................. 1 1 Het ouwen.............................................. 2 1 Bomen

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht

Bezonningsonderzoek realisatie hoogbouw te Utrecht Bezoigsoderzoek relistie hoogbouw te Utrecht Oderdeel v het bestemmigspl voor deelgebied 4 e 5 v Kleeild Cetrum Cocept Rpportummer HA 2963-20-RA d.d. 22 jui 2015 Bezoigsoderzoek relistie hoogbouw te Utrecht

Nadere informatie

Formulekaart VWO wiskunde B

Formulekaart VWO wiskunde B Formlekrt VWO B /9 Formlekrt VWO wiskde B Ksrekei Telle! = ( )... 0! =! = k k!( k)! Ksrekei Voor toevlsvriele X e Y eldt E( X + Y) = E( X) + E( Y ) Voor ofhkelijke toevlsvriele X e Y eldt σ( X + Y) = σ

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015

Bijlage 1 - Technisch Reglement SVAR 2015 . Bol-Pijl. Het ol-pijl systeem wort sins jr en g geruikt in rlly s. Het is e eoeling t u ngekomen op e wegsitutie ie hoort ij e fstn (vet ngegeven in km en ursief in mijlen) e lngste route rijt vn e ol

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL

FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL FORTUNAKRANT vembe 214 www.ftusittd.l @FtuSittd Ftu Sittd bestt 6 j FORTUNA 54 GRONDLEGGER NEDERLANDSE BETAALD VOETBAL D: Guus Queise Het is 6 j gelede dt i Nedeld de eeste betld vetbl gistie wed pgeicht.

Nadere informatie

Volop stapelkorting bij

Volop stapelkorting bij Vlp sapelking bij Gais VT Wnen bekese! Vaag naa de vwaaden ALC_affic_najaa2013.indd 1 ing! k l e p a s AF VAn: IJn: H C s n A A IJ b d lg ing - F U 1 d % k 10 2 du- F lgdijnen: 15% king en: n J I d lg

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Examenrooster Pasen 2012

Examenrooster Pasen 2012 1IW1 1IW2 1ME1 1ME2 1N Ned Ned Ned Ned Ned Ned Ned Ned Frans Frans Frans Frans Studie Frans Frans Frans Frans unde Geschied Geschied Geschied Geschied Frans Aard Aard Aard Aard vo Studie Natuurw Natuurw

Nadere informatie

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook.

Het maakt bij een lamp niet uit vanaf welke kant de stroom komt, dus als je de spanningsbron omdraait brandt de lamp ook. 1 Elektriiteit Elektrishe shkelingen en energiegeruik Hvo Uitwerkingen sisoek 11 INTRODUCTIE 1 [W] Sluipgeruik vn elektrishe pprten 2 [W] Spnningsronnen 3 [W] Experiment: Sttishe elektriiteit 4 Wr of niet

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek

16.6 Opgaven hoofdstuk 7: Producten en combinatoriek 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie 166 Opgve hoofdstu 7: Producte e combitorie Opgve 71 1 + x) 3 1 + x) 1 + x) 2 1 + x) 1 + 2x + x 2 ) 1 + 2x + x 2 + x + 2x 2 + x 3 1 + 3x + 3x 2 + x 3 Opgve 72

Nadere informatie

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman gekme: 2 MAART 21 Afdelig Kie i U i U ur i mi mi mi mi mi i M 21.168 2//21 de tile mbudsm Gehte rd e llege v burgemeester e wethuders, Vrig jr shef ik u dt vr de meeste burgers gemeete 'het geziht v de

Nadere informatie

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar?

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar? Niks ged e toch gevge... K dt zomr? Lesbrief voor de leerkrcht Hdleidig voor de leerkrcht Leerligebld Ee kid v cht stop je iet i ee cel. Niet i Nederld. Dt is belchelijk. Voor groep 7 e 8 v het bsisoderwijs

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Logaritmen en groei. Kern 1 Groeitijden

Hoofdstuk 3 Logaritmen en groei. Kern 1 Groeitijden Uiwerkige Wiskude A Newerk VWO 6 Hoofdsuk Logarime e groei www.uiwerkigesie.l Hoofdsuk Logarime e groei Ker Groeiijde a Op = 0 geld voor eide formules da H = 0. log8 H = 0 = 0 8 = 80. Da is ah keer zo

Nadere informatie

Adiameris. Beleggingsstrategie

Adiameris. Beleggingsstrategie Aimeris Beleggingsstrtegie B Aimeris Intekenformuliernr. Beleggingsstrtegie (in te vullen oor Privte Estte Life) Nm vn e eheerer 1. Beleggersprofiel De onerstne informtie stelt Privte Estte Life in stt

Nadere informatie

3. Logaritmische grafieken en exponentiële verbanden.

3. Logaritmische grafieken en exponentiële verbanden. Uitwerkige hoofstuk versie. Logritmishe grfieke e epoetiële vere. Opgve. Afleze v oӧrite i ee ekellog-grfiek. De oӧrite v e pute A, B,, D e E., A: (; ) (;,6), B: (; ) (; 6), : (,; ) (,; 6). D: (; ) (;

Nadere informatie

Deel D. Breuken en algebra n

Deel D. Breuken en algebra n Deel D Breue e lgebr 9 9 7 7 7 9 0 Reee et stroe (). stt voor ee obeed tuurlij getl 7 9 0 Met wordt bedoeld e dus oo 0 0 Vul i: et wordt bedoeld... e dus oo... Vul oo de vjes v de stroo i: Tel de getlle

Nadere informatie

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126

a _ 196 + 3 (15 ( 2) 4 ) = 14 + 3 (15 + 2 4 ) = 14 + 3 (15 + 16) = 14 + 3 31 = 14 + 93 = 107 10 5 + 1 = 51 25 5 + 1 = 126 = 1 + (1 : 3) 1 = 1 + 1 = Mk met e getllen 3, 1, 1, 1 het getl...................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets

CAT B1.1.4 0607 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B1.1.4 0607 / Cursusfhnkelijke toets Cursus Cursus 1.1.4 Ziektegerg Cursusoörintoren r. M. Klein en r. E.H. Collette Oefentoets: 28 vrgen met ntwooren 1 Met e term noieptie wort eoel. het

Nadere informatie

In dit project werken wij samen met: Technisch volledig op de hoogte

In dit project werken wij samen met: Technisch volledig op de hoogte Purp I dit project e ij sme met:? Afspr me 010-26 42 424 Trsprte offte U otvgt ee offte met ee trsprte prijs iclusief motge (idie geest) é de mogelijheid gelij ee idictie te rijge voor de oste v de istlltie

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep.

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep. 1 Bewerkige met mtrices ivoere vi voorbeelde 11 -tlle e de bewerkige ( 1, 2, 3,, ) is ee -tl met i De verzmelig v reële -tlle otere we met Defiieer de som ls ( 1, 2, 3,, ) + (b 1,b 2,b 3,,b ) = ( 1 +b

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Normaal COMPLEE 12 MAAN -42% KORTING. Normaal % KORTING. Zaterdag. Vrijdag d. Donderdag. Woensdag. Dinsdag.

Normaal COMPLEE 12 MAAN -42% KORTING. Normaal % KORTING. Zaterdag. Vrijdag d. Donderdag. Woensdag. Dinsdag. 9 10 11 12 13 14 ig Mg g Wg Ztg Vijg chuv JUI JUI V 10.00 tt 20.00 V 10.00 tt 20.00 JUI JUI JUI JUI V 10.00 tt 20.00 V 10.00 tt 20.00 V 10.00 tt 21.00 V 9.00 tt 19.00 - IJ X FI FI IJ 32 IX Z i vmggv mt

Nadere informatie

VOORTPLANTING BIJ DE MENS

VOORTPLANTING BIJ DE MENS VOORTPLANTING BIJ DE MENS Vruhtrhei O: 5/ Lees het krntenrtikel Onvruhtrhei stijgt. Bentwoor rn e vrgen. Afeeling 5/ Het ntl ehtpren met klhten over onvruhtrhei neemt toe. Welke twee oorzken noemt het

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Inhoudsopgave CONTACTGEGEVENS 6

Inhoudsopgave CONTACTGEGEVENS 6 6 uuw Iusp 2 3 1. CONTACTGEGEVENS 6 2. LIGGING 6 3. BOUWOMSCHRIJVING 6 4. TOEWIJZING 7 5. TEKENINGEN 10-16 6. KLEURENSTAAT 17 7. STAAT VAN AFWERKING IN DE WONING 17 8. TEKENINGEN 18 9. RENVOOI 18 4 Itut

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller

Wiskunde voor 3 havo. deel 2. Versie 2013. Samensteller Wiskune voor 3 hvo eel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op it lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is erhlve e rehtheene zols eoel in e hieroner vermele retive ommons lientie. Het

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Samenvatting - Wiskunde I

Samenvatting - Wiskunde I Smevtt - Wsue I Clculus Erly Trsceetls Jmes Stewrt 6th eto Sles v A. Al-Dhhr Appe A Getlle, Vermele, Oeljhee e Absolute Wre N = {0,,,, } Ntuurlje etlle Z = {,-,-,-,0,,,, } Gehele etlle Q = { } Rtole etlle

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Hoeken en afstanden

Hoofdstuk 3 - Hoeken en afstanden Hoofstuk - Hoek fstn Blije 8 ; 8 8 os os us gelt os os os os os 8 os 8 os os os os 9 AB AC AB AC os 8 CA CD CA CD os 9 AD DE AD DE os AC DE AC DE os 8 e AD DC AD DE os 9 f BF AE BF AE os Blije os os Dus

Nadere informatie

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis Rotterdm / www.dfrchitecten.nl Brochure Wt-je-Wil huis HET WAT-JE-WIL WOONHUIS Wt-je-Wil is een flexiel ontwerp voor een vrijstnd woonhuis, wrij een modern woonprogrmm gecomineerd wordt met het uiterlijk

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K Hutvipp 4/6-3 Pg. 2 / 3 6-3 VM Pg. 4 / 5 5/6/8-4 Pg. 6 / 7 4/6-3 EM & 5/6/8-4 EM Pg. 8 / 9 8/1-5 K & 14-8 K Pg. 1 / 11 1-5 KT & 14-8 KT Pg. 12 / 13 14-8 KL Pg. 14 / 15 Egi uit d tuulijk kiglp 2 Stmdimt

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Het dichtsbijliggende tiental is 860. interval

Het dichtsbijliggende tiental is 860. interval Rekenen Nooro Uitevers v. Aronen Bij et satten van rooteen (lente, ewit, tijsuur, ) eruik je etallen, ie een enaerin zijn van e werkelijke waare en ie ani zijn om te ontouen o om mee te rekenen. Dit zijn

Nadere informatie

A x A = C. von Schwartzenberg 1/14. Op [ 4, 1] is = 0,4. Op [ 2, 4] is = 4 8 = 12. De gemiddelde snelheid waarmee toeneemt op [4, 6] is y

A x A = C. von Schwartzenberg 1/14. Op [ 4, 1] is = 0,4. Op [ 2, 4] is = 4 8 = 12. De gemiddelde snelheid waarmee toeneemt op [4, 6] is y G&R vwo A eel Differetiëre C vo Schwartzeberg /4 a K 70 40 0 ( ) K 0,5 ( /kg) K,5 is e richtigscoëfficiët va e (groee) lij AB 0 b De gemiele selhee eme toe (e lij AB gaat stees steiler lope i e richtig

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

Verrassende gerechten met recepturen

Verrassende gerechten met recepturen Vessede eech et eceptue Peveije p dded, vijd & zd v 19 jui tt e et 1 jui Peide Skeijk vdee 13-2017 Zees et iuie e tt Bdpk Le de ekke zees p het d e e de spee e de pst est. Spuit e wt hees dtjes spees hee

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Diagonaalvlakken. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Diagonaalvlakken. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Wiskune eerste fse HAVO/VWO Meten en tekenen Ruimtelijke figuren Digonlvlkken Verkennen Opgve 1 Hier zie je pkjes Choomel. Neem n t elk vn ie pkjes e vorm heeft vn een lk vn 5,5 m ij 4,0 m ij 9,5 m. Er

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

Formulekaart VWO. Kansrekening. σ σ X )

Formulekaart VWO. Kansrekening. σ σ X ) Formulert VWO Ksreei Telle! (... 0!! (!(! Biomium v Newto : ( + ( Ksreei 0 Voor toevlsvriele X ey eldt E ( X + Y E( X + E( Y Voor ofhelije toevlsvriele X ey eldt σ ( X + Y σ ( X + σ ( Y -wet: ij ee serie

Nadere informatie

Formulekaart vwo. Kansrekening. Tellen. ! n. k n k. Binomium van Newton : Kansrekening

Formulekaart vwo. Kansrekening. Tellen. ! n. k n k. Binomium van Newton : Kansrekening Formulekrt vwo Telle! ( )...!! k k!( k)! Biomium v Newto : Ksrekei ( ) Ksrekei k k k k Voor toevlsvriele X e Y el: E( X Y ) E( X ) E( Y ) Voor ofhkelijke toevlsvriele X e Y el: ( X Y ) ( X ) ( Y ) -wet

Nadere informatie