Dollargevoeligheid meer dan dollar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dollargevoeligheid meer dan dollar"

Transcriptie

1 Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk v ivle p e uitve v Neelse pucte e e ttle kste v e i het puctiepces veuikte eee e ieste. lle secte i Neel is e iustie het meeste lleveli, het te expteel e llevelie veuikskste. Bie e iustie zij e lie- e tsptmieleiustie het meest lleveli. De textiel iustie evit echte het meeste effect hiev ee pijsevelie puct/ mktcmitie. Dllevelihei is iet llee fhkelijk v e mte v expt, impt e pijsevelihei. Ok het st vlutisic speelt hieij ee elijke l mt e éé mkkelijke f te ekke is e e. De steke eu I 2007 kstte éé eu emiel $1,371. Imiels is e kes vee estee $1,58 p 31 mt v it j ls eheel wt ee emiele v $1,565 vspel. Dit impliceet ee eltieve kes stiji v 14%. Fiu 1 Kesvelp v e eu i lls 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 DOLLR DTUM 0, * 2010* B: Ecwi; ING Ecmisch Bueu (* mi) De vtuee ppecitie v e eu te pzichte v e ll heeft ls elijk effect t e ccuetiepsitie v Neelse eijve e hu pucte i llle veslechtet. D stt echte teeve t ievee pucte uit eze le, f llepijse pucte, v Neeles f Neelse eijve juist ekpe zij ewe. I eze pulictie kijke we het wekelijke effect v e steke eu p e Neelse ecmie. Dst wt uiteei stilest ij e evle v e Neelse iustie e e melijkhee m veeie p te ve. eïvlet e ecmie etief Uit eekeie v het ING Ecmisch Bueu is eleke t ee veee ppecitie v e eu met 10% e ecmie i e Euze ukt met 0,25% tt 0,75%-put. ezie e vewchte ppecitie he lit (14%), zulle e effecte p e ecmische ei zelfs te zij. Neel zij e evle wschijlijk eie mt ee eltief klei eel v ze expt echtsteeks i e eeie Stte e ee llle wt fezet. Het Cetl Plueu is i het Cetl Ecmisch Pl v WHOLESLE BNKING

2 2007 k uite v etieve ivle v 0,28%-put. Dit wil zee t ij ee ppecitie v e eu met 10% e ecmie v Neel 0,28% mie h eit wee e eu/llkes elijk lijft. Bij ee keswijzii v 14% eteket t 0,39% mie ecmische ei. e e iustie mee Ok e iustie zl te mke kije met ee teu i e puctie. Deze lit vewchti iets he v e ehele ecmie het itetile kkte v e sect. Z vewcht het CPB 1%-put mie uitve ls evl v ee ppecitie v 10%. Deze li kmt iet llee p het ct v llle e e veslechtei v e ccuetiepsitie v Neelse eijve e pucte lhie. Ok vuit e Euze zl e v Neelse eee feme. Dit kmt eezijs t e mie televei zl pltsvie ee Eupese eijve ie llle exptee. ezijs lt zwel i Neel ls i e est v e Euze e v Neelse eee t eïmpteee eee uit llle ekpe we e melijk v ee eel e Neelse pucte zulle veve. Fiuu 3 lie-iustie meest lleveli lie Tsptmiele Bsismetl Chemie Textiel Mchie Kuststf Ttl iustie eismiele Metlpucte Ppie* Buwmteile * ppie is iclusief fische iustie B: CBS; eweki ING Ecmisch Bueu euik Expt Nst eze etieve effecte p e v Neelse pucte e mee e vevii v hee e ecete kesveeie i e eu/ll k psitieve effecte. Bijveel p het ksteiveu v eijve. Deze lt t e ive uit llle f v llepijse pucte i we lt. Deze lee ivekste vetle zich i eeste isttie v veel eijve i ee veetei v e wistme. Zeke p e ctcte ie ees eslte e iet feekt zij. Hieij met echte wel we pemekt t eze veetee mes k wee we ielpe, wee ieuwe ctcte we feslte. Zl e eu/llkes echte lijft plpe, lijve k eze ustie wistmes est. Fiuu 2 Iustie zee lleveli Iustie Delfstffewii eve, psl e cmmuictie Hel Luw e visseij Zkelijke e ficiele iestvelei Opee vzieiseijve Ovehei, z e veie iestvelei Buwijvehei Hec B: CBS; eweki ING Ecmisch Bueu euik Expt Iustie meest llevelie sect De llevelihei v ee l, ee sect f ee eijf is vl fhkelijk v e mte wi pucte we uiteve e e mv v e ll evelie ivekste. I fiuu 2 is v 10 secte e llevelihei uitewekt. I it fiuu wt ekeke e uitve qut het pecete v e puctie t wt eëxptee e e mte wi veuikskste ee uitelse hekmst hee. Hieuit lijkt t e iustie e meest llevelie sect is. M liefst 60% v lle i Neel epuceee eee vit ee we het uitel. Dit is 20%-put he emiel i het Neelse eijfsleve. Ok e llevelie ive is t i e iustie, l wt ze hiei vesle e elfstffewii. Deze ltste sect stt lie k p e tweee plts v meest llevelie sect i Neel. Tsptmiele Bsismetl I e hec is e llevelihei het kleist. Deze sect zet uwelijks pucte f i Chemie het uitel. Het veuik euik met uitelse hekmst is etee Textiel eltief t. Mchie Gte veschille tusse iustieches Expt Kuststf Ok ie e iustie zij e veschille i llevelihei tusse ches Ttl iustie t. I fiuu 3 zij te illusttie 11 iustieches eismiele e e lep eme. Weem is ekeke Metlpucte e exptqut e het eel llevelie veuikskste. Uit e fiuu vlt f te leze t ls evl v ee eltief te llevelie Exp eu Ppie* Buwmteile ivekste e lie-iustie het stekst eeet p veeie i e eu/llkes. 0,0 D 0,2 ee 0,4 zee 0,6t 0,8 1,0 expteel is e tsptmieleiustie e tweee meest llevelie iustie. De uwmteile-iustie is t veewe het mist. Zwel uitve ls ive zij i eze sect het kleist i e iustie. Kwtleicht Iustie 2

3 Het wekelijke effect v ll evelihei De mte v llevelihei ht stek sme met het uitveeel e e mv v llevelie ivekste. Dit zet echte iets ve het wekelijke effect v veeie i e eu/llkes p e esultte v het eijf. Om t te eple is het elijk m k te kijke e pijsevelihei v e pucte e e mkte wp eze pucte vehel we. Dij elt t mte e pijsevelihei plpt, e effecte v llevelihei steke klike. De pijsevelihei v pucte Nmte pucte ee uieke, hwie f ivtieve kkte kije, eemt e pijsevelihei f mt ee puctkwlificties e pijs ee te l spele. I fiuu 4 wt it weeeeve e veticle lij. Nmte ee sect f eijf pschuift ve, wt e pijsevelihei mie. De pijsevelihei v mkte Nst pucte speelt k e mkt e vmelijk e ccuetievehuie ee elijke l. Op vechtmkte w het te is e v, is e ccuetie e mee e pijsuk e pijsevelihei t. I fiuu 4 wt it weeeeve e hiztle lij, wij ee sect f eijf mie pijseveli wt, mte eze pschuift echts. Bij e mkt speelt tuulijk k e uitve ee te l. Eee is l vstestel t eijve ie teeels pucee v uitelse mkte evelie zij v veeie i e eu/llkes eijve ie uitsluite p e Neelse mkt ctief zij. Effect keswijziie t i textiel De lie e tsptmieleiustie zij eee emekt ls e meest llevelie iustie ches. l e lie-iustie is echte weii pijseveli mt e v ve het lemee te is het. Oks e steke llevelihei zij e effecte v veeie i e eu/llkes i eze che k ei. I e textieliustie is t es, is iet llee e llevelihei t, m k e pijsevelihei. Dit ltste kmt vmelijk t vk i te eehee wt epucee, w e teevee we pe eehei puct ei is. Dst is e ccuetie zeke wee het ee msspuct eteft t, w puctie melijk mkkelijke v e ee e ee fikt k we veezet. Geze spele ij ee eeschikte l. He m met llveeie Nst e mte v expt, impt e e pijsevelihei v e pucte e e mkte, speelt k het st vlutisic ee l i e llevelihei v ee eijf. De ie te escheie vlutisic s e e meest e plssie we hiee pesm. Fiuu 4 Pijsevelihei v pucte e mkte Reelijk pijseveli Zee pijseveli B: ING Ecmisch Bueu Mtwek Msspuctie Niet pijseveli Weii pijseveli 2. Tsltieisic s Tsltieisic s we eefiiee ls vlutisic s ie vtvleie uit e veschillee smestellie v (le) ctiv e (le) pssiv. Ee eijf met ee meikse chteeemi p e ctiv-zije v e ls e ee teeestele schul i eu s p e pssiv-zije v e ls lpt het isic t ij ee epecitie v e ll e chteeemi v ee le e ewee met we p e ls. De lei i eu s, ie e pssief-zije p e ls stt, wt echte iet mie w. Om het vlutisic t hiemee ep t f te ekke k e lei mezet we i lls. ls e ll epecieet zulle eie lspste, zwel e chteeemi p e ctief-zije ls e ll lei p e pssiv-zije, ls twee cmmuiceee vte mie w we. Fiuu 5 Pijsevelihei v 5 meest llevelie iustieches Tsptmiele Mtwek lie 1. Tsctieisic s Oe tsctieisic s we vlutisic s veestel ie iect eïvle we eijfsctiviteite, zls im- e expt v eee wij etli i veeme vlut pltsvit. Het isic lit tusse het mmet t es epltst we e e wekelijke etli met ijehee vluttsctie. Het fekke v it isic k het este e ikmee stme i ezelfe vlut te lte pltsvie ls e uite stme. Lukt t iet kue temij ffies f vlutpties we iezet. Textiel Bsismetl B: ING Ecmisch Bueu Chemie Msspuctie Kwtleicht Iustie 3

4 Wee e p e pssiv-zije ee lei teeve e chteeemi stt m eie veme is het vlutexpsue meilijke i te ekke. Het pleem is t me iet weet wee e ivestei e wt emkt. De este methe m it p te ve is vi temijffies f (cstucties v) vlutpties. Het stees velee v e temijffies f vlutpties k echte tt susttiële kste leie mt eze stees eschve mete we tt het mmet t e ivestei i e chteeemi eëii wt. Dit mmet is echte s iet eke (i cce). 3. Ecmisch isic Het ecmisch isic is het le temij vlutisic v ee eijf t het l wi zij puceet uue wt. D ee stuctueel ppeciëee vlut v het l wi epucee wt, veslechtet e ccuetiepsitie. D e le lptij e e ijehee zekehee is it isic uwelijks f te ekke temijffies f vlutpties. Beste mteele m ecmisch isic f te ekke zij vepltsi v e puctie het l w vmelijk wt fezet e/ f speii v e mzet ve meeee eiee met veschillee vlut. Ovemijelijke lllst Het tsctieisic t elpe wt is us eltief eevui f te ekke. Beijve met ee vste euliee fzet i ijveel e eeie Stte kije ij ee stuctueel vezwkkee ll p le temij echte k te mke met ecmisch isic t hu ccuetiepsitie veslechtet. Het fekke v vlutisic s is pktisch ezie llee melijk v vekpe i e ije tekmst. Deze kue vk e epsticee we f zij l eke t e ctcte v zij feslte. L iekke et llelei isic s e he kste met zich mee wt het wt stees meilijke e vekp i lls te vspelle w ee te h f juist te l e wt feekt. Om k p le temij vlutisic s slechts ee epekte ivle te lte hee p het esultt is i t evl vepltsi v e puctie e eeie Stte ee melijke ptie. Zwel e ikmee ls e uitkmee ksstm vit i lls plts e llee het fme v e eijfswist v eze chte heft mezet te we i eu s w het vlutisic epekt is. epltsi v e puctie leit echte wee tt tsltieisic s. De we v e meikse chte met ewee we p e ls. ls e ll vee epecieet leit it tt fwei i e euppte v e Eupese meeeemi. k is vepltsi v e puctie k iet melijk mt ijveel schlvele wevlle f het pst iet e mketistteie v ee imptpuct. Dllevelie iustieë ls e lie- e tsptmieleiustie zulle us ltij ee zekee mte v llisic lpe. Cclusie De ppecitie v e eu heeft ee etief effect p e Neelse ecmie. Ok e iustie evit hie ee puctieli, m ls evl v lee ivekste pkke kesveeie i e eu/ll v smmie eijve k psitief uit. l met l k we vstestel t e Neelse iustie lleveli is e wel eelijk eeet p veeie i e eu/llkes. Of e Neelse iustie zee lleveli is, is meilijk vst te stelle v e ehele sect e veel mee fhkelijk v iiviuele mstihee. Om echte te kme f kesveeie stek weke is het st e mte v expt e impt elijk m k te kijke e pijsevelihei v zwel e pucte ls e mkte wp pucte vehel we. Dij elt t mte e teevee we teeemt ijveel t stukspuctie pltsvit f e ccuetie ei is e pijsevelihei feemt. Met it ltste lt k e mte wi veeie i e eu/llkes weke i het esultt v ie sect, che f eijf. De veschille tusse llevelihei tusse ches e eijve is k fhkelijk v het st vlutisic. De kte temij tsctieisic s zij eltief eevui f te ekke m me ij eelmtie expt uit i ecmische isic s. Deze zij het le temij kkte wee juist meilijk i te ekke. epltsi v e puctie zu hieij ee melijke plssi kue zij. Dit leit echte tt tsltieisic s wij ij ee lee ll heweisvelieze p e ls eme mete we. De veschillee vlutisic s e e melijke plssie eïvlee e llevelihei v eijve us k flik. Tel 1: Dllevelihei e effecte v uitesplitst iustieche lie Tspt - Bsis - Chemie Textiel Mchie Kust stf eis - Metl- Ppie* Buwmiele metl miele pucte mteile Expt euik Pice/cstti** B: CPB, CBS, Oxf Ecmics; eweki ING Ecmisch Bueu * ppie is iclusief fische iustie ** e pice/cst ti eeft pijs te pzichte v kste wee. Ee we v ++ eteket ee he pice/cst ti e eeft wee t ee che mie pijseveli is Kwtleicht Iustie 4

5 pil 2008 Ctct: ING Ecmisch Bueu ING Bk Bchememet Iustie Ctctpese: uteus: Clij Bijvet ( ) Muice v Ste ( ) Bcheme: Bet Wltheus ( ) Disclime De ifmtie i it ppt eeft e peslijke mei wee v e list(e) e ee ekel eel v e eli v e list(e) ws, is, f zl iect f iiect eeltee zij het peme v specifieke evelie f meie i it ppt. De liste ie eze pulictie hee ijee vle lle e veeiste zls estel hu tile tezichthues e uitefei v hu vk. Deze pulictie is pestel mes ING Bk N.., evesti te mstem e slechts eel te ifmtie v h cliëte. ING Bk N.. is eeel v ING Gep N.. Deze pulictie is ee eleiseveli ch ee iei f uitii tt kp f vekp v ei ficieel istumet. ING Bk N.. etekt h ifmtie v etuw echte e e heeft lle melijk z etcht m e v te ze t te tije v e pulictie e ifmtie wp zij h visie i it ppt heeft esee iet juist f misleie is. ING Bk N.. eeft ee tie t e h euikte ifmtie ccut f cmpleet is. De ifmtie i it ppt k ewijzi we ze eie vm v kii. ING Bk N.. ch éé f mee v h iecteue f wekemes vt eie spkelijkhei v ei iect f iiect velies f sche vtkme uit het euik v (e ihu v) eze pulictie lsmee v uk- e zetfute i eze pulictie. uteusecht e echte te eschemi v eeveseste zij v tepssi p eze pulictie. Oveemi v eeves uit eze pulictie is teest, mits e wt vemel. I Neel is ING Bk N.. eeistee ij e stt e tezicht v De Neelsche Bk e e utiteit Ficiële Mkte. De tekst is feslte p 22 pil Kwtleicht Iustie 5

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten

Meerkeuzevragen voor studenten. Beleggen en financiële markten Meerkeuzevrgen voor stuenten ij Beleggen en finniële mrkten 4 e ruk 2013 Hns Buunk 2013 BIM Mei v, Den Hg Aemi Servie is een imprint vn BIM Mei v. Deze unel toetsvrgen hoort ij: Titel: Beleggen en finniële

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano

PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano 48 M.HARARI PL 3 PL 3. Leida, Rijksmuseum va Oudhede, stams del Fuel Grup: lat B, dipit dal Pittre di Berlier satir c timpa 49 EEN MIDDENNEOLITHISCH NEDERZETTINGSTERREIN EN EEN KUIL VAN DE STEIN-GROEP

Nadere informatie

STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN

STATISTIEK VAN NEDERLAND. Uitkomsten der achtste algemeens tienjaarlijksche Volks$lling. Beroepstelling en Woningstatistiek, j;: li, BIJDRAGEN .. < '. b.. A, d ~ 1 3 1 BJDRAGEN 'TO'll DE STATSTEK VAN NEDERLAND. NEUWE VOLGREEKS j;: li, Uitgegeveli Poor liet Cjeiitiual. Bilretra voo~ (e Sttistiek. No, XXX. NLEDNG *,d 'llot D15 Uitkomste der achtste

Nadere informatie

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen onthullen dat zi j heel mooi was. Het geheugen helpt ons meestal graag om dingen en mensen uit het verleden no g mooier te maken dan zij

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Homoet nu digitaal terug te zoeken

Homoet nu digitaal terug te zoeken Oplge: 5.500 exemplren 6e jrgng nr. 29 16 juli 2014 Bedrijventerre H2O opgewrdeerd het huis-n-huis nieuwsbld voor de Gemeente Httem HATTEM Het bedrijventerre H2O is opgewrdeerd. Hd het voorheen een lokle

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

OCW. voor de keuze van de asfaltverharding bij het ontwerp of onderhoud van wegconstructies. Handleiding. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

OCW. voor de keuze van de asfaltverharding bij het ontwerp of onderhoud van wegconstructies. Handleiding. Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Opzoekinscentum voo de Weenouw OCW Handleidin voo de keuze van de asfaltvehadin ij het ontwep of ondehoud van weconstucties Aanevelinen A 78 / 06 Deze handleidin is opesteld doo wekoep BAC 1 «Handleidin

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie