Blue. Dolphin. Met minimale inspanning maximaal inzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blue. Dolphin. Met minimale inspanning maximaal inzicht"

Transcriptie

1 Blue Dolphin Met minimale inspanning maximaal inzicht 12

2 BlueDolphin ValueBlue heeft met BlueDolphin een systeem ontwikkeld, waarmee u in korte tijd een gedetailleerd beeld heeft van de inrichting en samenhang van uw ICT- en applicatielandschap en hoe doelmatig de bedrijfsvoering hierdoor wordt ondersteund. Met dit inzicht kunt u mogelijkheden voor verbeteringen en besparingen identificeren en kunt u wijzigingen voortaan snel en voorspelbaar doorvoeren. ICT maakt een verbeterde bedrijfsvoering mogelijk Meer doelmatigheid, een betere slagvaardigheid en sneller verbeteringen en vernieuwingen doorvoeren. Dat zijn de grote uitdagingen waar veel organisaties voor staan. En meer dan ooit verwachten deze organisaties dat ICT hieraan een cruciale bijdrage levert. Op elk niveau in de organisatie ligt er verbeterpotentieel: van de dagelijkse operaties tot aan de kwaliteit van strategische beslissingen. De organisatie die dit verbeterpotentieel weet te benutten en veranderingen snel kan doorvoeren, vergroot zijn slagvaardigheid en verbetert het bedrijfsresultaat. Doordat de business steeds meer gedreven wordt door informatie en bedrijfsmodellen in hoog tempo moeten veranderen, is een optimaal functionerend ICT landschap cruciaal. Maar hoe laat u de ICT optimaal functioneren? Dat lukt alleen als u diepgaand inzicht heeft in uw huidige ICT-landschap. Een inzicht dat heel wat verder moet gaan dan welke applicaties en hoeveel computers uw organisatie in gebruik heeft. Belangrijker is om te weten wat deze applicaties precies bijdragen aan uw bedrijfsprocessen en met welke functies zij dat doen. Daarnaast moet u inzicht hebben in de datastromen binnen uw organisatie: welke applicatie gebruikt welke gegevens uit welke database en voor welke bedrijfsprocessen? Zeker voor grotere organisaties - waar, zo leert de praktijk, altijd veel meer applicaties in gebruik zijn dan gedacht - is dit een grote uitdaging. BlueDolphin is in gebruik bij diverse organisaties, zoals ziekenhuizen (Canicius-Wilhelmina en Groene Hart Ziekenhuis), overheden (Ministerie van Buitenlandse Zaken, de gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ronde Venen, Leeuwarden, Ouderkerk aan de Amstel en de A2 Gemeenten) en bedrijven en instellingen (Albert Heijn, Kentalis, Rijksmuseum, MN). 2

3 Belang voor het proces en bedrijf Microsoft Lync 2013 MS Office Professional Plus 2013 TimeTell Irfanview Nero Burning Rom PDFForge Creator Adobe Flash Player WebDoc Topdesk WBGECO - Wachtboek Bioconversie Wijster Klic melding IRS (Incidenten RegistratieSysteem) Meridian Autocad Civil 3D Permitcliq BlackRock Liquidity Online LearningGuide Manager Exact Globe Next PB- balance Afval7 (Vagron - Groningen) Nominatietool Moerdijk VIS (Vergunning InformatieSysteem) AfvalRegistratie Montfort ADB (Archief Deponiebeheer Buggenum) Afbeelding Mate van Specificiteit Afbeelding 1 Visualisatie van een applicatielandschap als basis voor besluitvorming. De bolletjes zijn applicaties, de omvang toont de relatieve kosten en ook de positie ten opzichte van de X- en Y-as vertegenwoordigen waarden. Op deze manier kunnen allerlei kenmerken van applicaties gecombineerd worden afgebeeld. 3

4 Stapsgewijs inzicht Inzicht in deze aspecten is nodig om de doelmatigheid van het huidige ICT-landschap te verbeteren en om uw ICT-landschap voor de toekomst vorm te geven. Het verdient aanbeveling om dit inzicht stapsgewijs te verwerven. Door in korte tijd een beeld te creëren van het ICT landschap en waar verbetermogelijkheden liggen. En die dan gericht verder uit te diepen en te vertalen naar concrete verbeterplannen. Zo wordt met minimale inspanning maximale toegevoegde waarde bereikt. De oplossing is eenvoudig! BlueDolphin is software die op een visuele manier transparant maakt welke applicaties en systemen een organisatie geïnstalleerd heeft, welke functies deze applicaties precies vervullen en voor welke bedrijfsprocessen. Bovendien geeft BlueDolphin inzicht in de gegevensstromen binnen de organisatie: welke gegevens uit welke database worden gebruikt door welke applicatie en voor welke bedrijfsprocessen. En zo worden de mogelijkheden zichtbaar om het applicatielandschap te vereenvoudigen, zodat het de bedrijfsvoering effectiever ondersteunt en er kosten efficiënter beheerd kunnen worden. Op basis van de inzichten die BlueDolphin geeft, kunt u duurzaam kosten besparen. Niet-gebruikte applicaties, dezelfde gegevens op verschillende locaties, u krijgt het in het vizier. Licenties van niet gebruikte applicaties kunt u stoppen en ook de bijbehorende dure onderhouds contracten kunnen worden opgezegd. Doublures in functies - gebruik van verschillende applicaties voor dezelfde functies - komen boven water. Ook de gegevensstromen kunnen hoogstwaarschijnlijk efficiënter. Het wordt eenvoudiger om systemen te integreren en te consolideren, dankzij een betere kennis van de applicaties en de bijbehorende datastromen. Met het inzicht dat BlueDolphin geeft, kunt u de juiste maatregelen treffen. Grip op de toekomst Met BlueDolphin kunt u niet alleen kosten besparen, maar ook beter sturen. De business staat nooit stil en stelt voortdurend nieuwe eisen aan de informatiesystemen. ICT moet de huidige business optimaal ondersteunen en tegelijk nieuwe business mogelijk maken. Veel bedrijven vinden dat de ICT-afdeling te traag reageert op wensen en noodzakelijke aanpassingen vanuit de business. Met BlueDolphin kunt u uw IT-omgeving snel en effectief aanpassen en vernieuwen. BlueDolphin is een applicatie die als Software-as-a-Service wordt aangeboden. Dat betekent dat de kosten voorspelbaar zijn en dat er nauwelijks extra belasting is voor beheerders. 4

5 3GB Statistische gegevens en onderzoek 5445 Informatie SG3 Integriteitschending; melding 5444 HRM SGB Vacatures Interne Services Team Informatie en Automatisering Leveren informatie diensten Leveren HRM diensten Team HRM Personeel, Organisatie en Communicatie document beheer service salarisberekening service 1570 Maandelijks journalisering Groupware service Personeelsservice salaris informatie service 1600 Medewerkers gegevens Workflow Itil ondersteunings service rapportage service analyse statistiek service Personeels informatie service 1640 Betalingen en afdrachten database service SAP HRM 8650 salaris gegevens design service Spss SBA Persofoongids 8700 Ziekteverzuim gegevens management informatie service 8710 Verzuim en kengetallen informatie service SBC service Unstructured data service Structured data service: Oracle Server Based Computing [6] SBC-server Windows server HP x64 Blade Netware cluster [4] HP x64 Novell Netware Blade Oracle DB-server HP-UX Server HP Itanium HP-UX Blade Citrix Xenapp Oracle Afbeelding 2 Visualisatie van de samenhang, afhankelijkheden en informatiestromen tussen systemen, applicaties, applicatiefuncties en bedrijfsprocessen. Het gehele plaatje geeft de keten weer rond de applicatie SAP HRM. 5

6 Gebruiksgemak is essentieel om te kunnen borgen BlueDolphin bouwt een centrale repository waarin geautomatiseerd de informatie uit verschillende gefragmenteerde bronnen (CMDB, monitoring, scanning, Active Directory, Service Management tool en de financiële systemen) op periodieke basis wordt verzameld en samengevoegd tot één samenhangend beeld van de werkelijkheid. Met BlueDolphin kan iedere applicatiebeheerder zelf eenvoudig de kenmerken, relaties en afhankelijkheden van de applicatie(s) waarvoor hij verantwoordelijk is, invoeren en bijwerken. En in ruil daarvoor krijgt hij mooie visualisaties en overzichten over de context van zijn applicaties en allerlei vormen van standaard en ad hoc rapportages die verbetermogelijkheden tonen. Om het gebruik van BlueDolphin zo breed mogelijk in de organisatie mogelijk te maken, kunt u er voor het maandelijkse abonnementsbedrag zoveel medewerkers mee laten werken als u zelf wilt. BlueDolphin: inzicht in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheden van IT-omgeving Snel inzicht in de mogelijkheden om op kosten te besparen door te rationaliseren en te consolideren. Consolidatie van het applicatielandschap zorgt ervoor dat het ICT-landschap aanmerkelijk wordt vereenvoudigd. Inzicht in welke applicaties en systemen welke bedrijfsprocessen ondersteunen. Inzicht in waar de data uit bronnen en basisregistraties heen gaan en door welke applicaties, en externe partijen deze data worden gebruikt. Bij aanvragen voor nieuwe functionaliteit kunt u direct zien of de huidige applicaties daarin kunnen voorzien. Inzicht in kosten van systemen en applicaties. Dat betekent ook inzicht in de kosten van complete ketens binnen de organisatie en in relatie tot de bedrijfsprocessen die deze ketens ondersteunen. Tijdig inzicht in voor welke bedrijfsprocessen platforms en technieken worden gebruikt die niet meer up-to-date zijn BlueDolphin is een combinatie van Configuratie Management, Applicatie Portfolio Management en Informatie Management. Kortom, inzicht in de architectuur van een organisatie. 6

7 03 - Basis Informatiearchitectuur - Alle gemeentes gezamenlijk Front Office Mid Off Vraaggeleiding Primaire functies Gemeentelijke website Kennisbank Vraaggeleiding Producten catalogus (publicaties) Abecon Dynamics NAV Client Klantcontacten Beheer Klant contacten beheer Business Connect Abecon Dynamics NAV Client WBU Zaken Beheer Uitvoeren intake Uitvoeren Klantcontacten Informeren en communiceren Zaken managen Workflow Management Persoonsgebonden informeren GEO Informatie managen GeoVisia BRIS Warenhu Mijn Gemeente.nl e-formulieren GeoVisia Autocad DG Dialog Putty Balie MBBeheer MB beheer G-Bos Vindbalie G-Bos ALS Aanvraagstations Balies/Receptie Aanvraagstations Balies\Receptie Aanvraagstations Balies/Receptie GWWBesteksad ministratie GWWbestek / GWWCalc SQL Plus SQL Plus Arcgis Arcreader Bentley View GISVG Qmatic Stroomlijn BAG Beheer Obsurve Data Sources (ODBC) Data Sources (ODBC) TeamViewer TeamViewer Abecon Dynamics NAV Client Medewerker portaal Abecon Dynamics NAV Client Civision Gebouwen en Adressen Nedbrowser Nedbrowser Cognos Cognos Nobra Tercera DHV wegbeheer Readspeaker Readspeake Leveren Leveren Beheer Documentaire informatie Archief functie Content beheer Product beheer Kanaal integratie Formulieren beheer Document beheer Dossier vorming Afbeelding 3 Kanaal Integratie Documentaire Informatie managen Verseon I-Navigator MDU Key2Financien kredietbewaking Key2Financien Key2Financie Kredietbewaki Key2Financie Innen van betalingen BNG Tokenbeheer e-betalen MIT-Office MIT-Office MIT-Office BNG Online BNG Tokenbeheer Tokenbeheer Visualisatie van de applicaties van drie samenwerkende gemeenten (elke gemeente in zijn eigen I-controller E-Docs kleur) gepositioneerd op de bedrijfsfuncties van de GEMMA referentiearchitectuur. BNG Online BNG Online BNG online IB47 IB47 Identificatie, authenticatie en autorisatie 7 MDU Scansoftware Verseon Scansoftware Data Sources (ODBC) Scansoftware BPM One Design Organisatie Organisatie CtrlWork lijk Identificatie, logon en toegangs

8 Implementatie en werkwijze BlueDolphin BlueDolphin levert al snel informatie en inzichten op waarmee het ICT landschap kan worden vereenvoudigd en verbeterd. We starten met het bepalen van de belangrijkste doelstellingen die u heeft en knelpunten die u wilt oplossen. Bij een fusie of samenvoeging van organisaties zal de focus op het identificeren van overlappende functionaliteit liggen, terwijl voor een kostenbesparing de focus op de kosten van applicaties en het belang daarvan ligt. ValueBlue heeft een grote set van standaard rapportages ontwikkeld voor het ondersteunen van verschillende doelstellingen. In een workshop kiezen we een set die uw doelstellingen optimaal ondersteunt. Hieruit resulteert dan de lijst met vragen die in BlueDolphin moeten worden ingevuld (geautomatiseerd of handmatig). Desgewenst vullen we de standaard rapportages aan met specifieke rapportages die u nog extra wenst. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke bronnen binnen uw organisatie beschikbaar zijn, en worden deze met BlueDolphin gekoppeld. De inrichting van BlueDolphin en het koppelen en tunen van de bronnen aan BlueDolphin kan in enkele dagen worden afgerond. Voor de belangrijke applicaties wordt aan de applicatiebeheerders gevraagd de vragen in te vullen, eventueel ondersteund door een invoerbegeleider. De ervaring leert dat het de voorkeur verdient om te starten met een beperkt aantal vragen over applicaties. Het doel van deze eerste ronde is om verbeter- en besparingsmogelijkheden te identificeren. En waar die mogelijkheden liggen wordt dan dieper gegraven. Voorbeelden van standaard rapportages In de volgende bladzijden worden enkele voorbeelden van standaard rapportages getoond, die u met BlueDolphin kunt genereren. Alle rapportages kunnen worden ontwikkeld als drilldown rapportages. Vanuit een overzichtsbeeld kunt u dan doordrillen en zo steeds specifiekere informatie opvragen over bevindingen. 8

9 Unknow Insufficient (<6) Sufficient (6-8) Excellent (>8) Afbeelding 4: Functional quality 90 FQ TQ Applicatie 1 Applicatie 10 Applicatie 11 Applicatie 12 Applicatie 13 Applicatie 14 Applicatie 15 Applicatie 2 Applicatie 3 Applicatie 4 Applicatie 5 Applicatie 6 Applicatie 7 Applicatie 8 Applicatie 9 Centric Key2Begraven Centric Key2Betalen KJA-APPCMP-1 KJA-APPCMP-2 Microsoft Office 2013 Test ApplicatieComponent Afbeelding 5: Grafiek functionele versus technische kwaliteit van applicaties. 9

10 Volwassen, 7 Applicaties Verouderd, 6 Applicaties Begin leven, 5 Applicaties Einde leven, 3 Applicaties Verouderd, 6 Applicaties Einde leven, 3 Applicaties Begin leven, 5 Applicaties Volwassen 7 Applicaties Afbeelding 6: Levenscyclus 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Bedrijfsproces 3 Bedrijfsproces 1 Bedrijfsproces 2 Applicatie 7 Applicatie 1 Applicatie 12 Applicatie 5 Applicatie 8 Applicatie 2 Applicatie 3 Applicatie 10 Applicatie 15 Applicatie 14 Applicatie 13 Applicatie 6 Applicatie 4 Applicatie 11 Applicatie 9 Afbeelding 7: Applicaties en hun operationele kosten per Businessproces 10

11 niet van toepassing project gedefinieerd 2009 en later 2008 end of life niet voorzien gemarkeerd als end of life maar jaar onbekend 2007 niet van toepassing, project gedefinieerd end of life niet voorzien gemarkeerd als end of life, maar jaar onbekend en later 2006 Afbeelding 8: Expected End Of Life _id.titel installatie_jaar verwacht_eol gepland_eol KJA-APPCMP KJA-APPCMP Centric Key2Begraven Applicatie 14 Test ApllicatieCompone Applicatie 10 Centric Key2Betalen Microsoft Office Niet van toepassing project gedefinieerd Niet van toepassing project gedefinieerd Applicatie en later 2009 en later Afbeelding 9: Ranglijst oudste applicaties 11

12 Applicatie functie proces bibliotheek BPM HRM F&A Application Information Manager Business Softwarecatalogus 2.0 Visualisatie ket Tic Service desk Smart Configuration Analyzer Configuration Management System AD ArchiMate Model Generation Change management Rapportage Impact analyse Operational management CMDB ESD Monitoring Inventory Info Stromen Afbeelding 10 Schematische weergave van BlueDolphin BlueDolphin is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf ValueBlue. ValueBlue levert ICT-diensten en oplossingen die inzicht geven in de opbouw en samenhang van het ICT-landschap. Met dit inzicht kunnen organisaties kosten besparen en de kwaliteit van hun ICT aanzienlijk verbeteren. Blue Dolphin Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Postbus 85183, 3508 AD Utrecht The Netherlands 12 T +31 (0) E I

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

IBM SMARTER BUILDINGS

IBM SMARTER BUILDINGS IBM SMARTER BUILDINGS IBM Tririga Integrated Workplace Management System MACS BVBA Museumstraat 8 2000 Antwerpen 0032 (0)3 237 1755 www.macs.be Smarter Buildings Vandaag de dag wordt steeds meer waarde

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

ICT Architectuuroverzicht

ICT Architectuuroverzicht ICT Architectuuroverzicht Invulling van een gezamenlijke ICT infrastructuur voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Juli 2014. 1 Management samenvatting Het belang van goede ICT voorzieningen is voor

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt CGI en de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt De concurrentie in de verzekeringwereld is groot,

Nadere informatie