CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714)"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Arwin de Beer ( )

2 SAMENVATTING Sinds 1 mei 2008 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur/projectleider en heb in die hoedanigheid verschillende projecten uitgevoerd bij verschillende overheidsorganisaties. Na mijn afstuderen aan de Hogeschool van Utrecht ben ik mijn carrière gestart binnen de overheidssector. Mijn eerste projectleiders- en managementfuncties vervulde ik bij het ISMH. Ik deed hier verschillende projecten en kreeg na drie jaar de functie van Hoofd Informatisering, Automatisering & Opleidingen. Vanuit deze functie ben ik bij LogicaCMG gaan werken waar ik veel verschillende projecten bij diverse overheidsinstellingen heb uitgevoerd. Ik ben geïnteresseerd in de Publieke Sector en ben daarom in 2001 een studie Bestuurskunde gestart aan de Universiteit van Leiden. In januari 2004 ben ik afgestudeerd. Mijn specifieke theoretische en praktische kennis met betrekking tot de sector in combinatie met mijn kennis van projectmanagement, organisatiekunde en diverse ICT-aandachtsgebieden maken dat ik een veelzijdige projectmanager en managementadviseur ben die zich nieuwe materie snel eigen maakt en zich flexibel aan de werkomgeving aanpast. WERKERVARING, ROLLEN EN BRANCHES BEER-ICT mei 2008 heden Projectmanager ICT-adviseur Managementadviseur Waterschappen Gemeentelijke overheid Samenwerkingsverband LogicaCMG Consulting mei 2001 mei 2008 Projectmanager Projectmedewerker ICT-adviseur Managementadviseur Waterschappen Gemeentelijke overheid Provinciale overheid Hulpverlening Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland mei 1997 mei 2001 Projectmanager Projectmedewerker Leidinggevende Hulpverlening/gemeenten GGD/Milieudienst MH Samenwerkingsverbanden Pagina 2 van 8

3 OPLEIDINGEN diploma Universiteit Leiden Bestuurskunde 2004 ja Hogeschool Utrecht Management Economie & Recht 1997 ja Grafisch Lyceum Grafisch Technisch 1992 ja RELEVANTE WERKERVARING heden Gemeente Schiedam Ontwikkeling klantcontactkanaal Digitale Dienstverlening De gemeente Schiedam wil haar digitale dienstverlening verder ontwikkelen. Er moeten meer diensten digitaal worden aangeboden en de kwaliteit van de informatiediensten moet sterk worden verbeterd. De verschillende loketten (fysiek en digitaal) gaan gebruik maken van één centrale kennisbank. Verder moet de beheersorganisatie voor de (door-)ontwikkeling van digitale diensten, het beheer van content op de internet en intranet sites en het onderhoud van de centrale database worden opgezet en in de organisatie worden belegd. Verder wordt er een nieuwe website ontwikkeld die gebruik maakt van de modernste technieken. Ontwikkeling klantcontactkanaal Post en Het klantcontactkanaal Post en moet worden verbeterd. De klachtenafhandeling moet centraal worden aangestuurd en alle uitgaande post moet worden voorzien van een koppelbaar registratienummer. Het management wil relevante sturingsinformatie. Verder moet de basis worden gelegd voor aansluiting op een klantendossier en zaakgericht werken. Ontwikkeling KCC (Klant Contact Centre) functie: Managementadviseur De gemeente Schiedam wil een KCC opzetten. Aansluitend op landelijke ontwikkelingen moeten procedures en backoffice activiteiten zo worden aangepast dat de dienstverlening straks vanuit één centraal punt wordt verleend. Geadviseerd wordt over de ontwikkeling naar het KCC en bijbehorende tussenstappen, rekening houdende met wettelijke, personele en financiële factoren Gemeente Lansingerland Migratie Centric applicaties Alle Centric applicaties moeten naar een nieuwe Oracle versie worden gemigreerd. Het betreft 7 applicaties in verschillende omgevingen. De migratie is projectmatig aangepakt Waterschapshuis Waterschapsloket functie: Organisatieadviseur Waterschappen moeten een dienstverleningsloket ontwikkelen. Het bestaande loket wordt niet langer onderhouden en moet worden doorontwikkeld. De doorontwikkeling betreft een volledige integratie van het Waterschapsloket in het bestaande CMS WaterschapsNet tot één volwaardig loket waar in principe alle vragen worden beantwoord of vragen kunnen worden doorverwezen naar de juiste (elektronische) balie. Het advies is uitgewerkt in een Business Case. Pagina 3 van 8

4 Waterschap Hollandse Delta WGI, ICT in de nieuwbouw WSHD verhuist naar een nieuw pand. Het WGI project richtte zich op alle ICTaspecten in de nieuwbouw. Er werden onder aansturing van de projectleider vijf deelprojecten opgestart, te weten: Serverinfra (1), Kantoorautomatisering (2), Printen en kopiëren (3), Telefonie (4) en Audio visuele middelen (5). Het project behelste naast het op ICT-gebied bedenken en organisatorisch voorbereiden van het nieuwe flexibele werkplekconcept ook het voorbereiden en uitvoeren van de Europese Aanbesteding van de verschillende projectonderdelen, de implementatie van alle ICT- hardware, de verplaatsing en herinrichting van de software en bijbehorende gegevens, het verhuizen van hard- en software naar de nieuwe omgeving en het testen van alle ICT-voorzieningen. Beveiligingsplan WSHD is bezig met een verbetering van de ICT beveiliging. Het project omvat een meting op basis van de NEN-norm, een inventarisatie en implementatie van diverse beveiligingsmaatregelen en het opstellen van een beleid- & beheersdocument. Digitale dienstverlening Het project omvatte de ontwikkeling, vastlegging, prioritering, borging en implementatie van een nieuw programma Digitale Dienstverlening. De invoering van de Top-10 digitale diensten voor waterschappen en de ontwikkeling van de internetsite (DigID, BSN, BIN) maakten ook onderdeel uit van het project. Intranet / Sharepoint De uitvoering van de visie "Internet/intranet" en de integratie van het intranet met de nieuwe Sharepointomgeving. Organisatieontwikkeling functie: Managementadviseur De afdeling I&A maakt een ontwikkeling door. Er zijn nieuwe taakgebieden en het wordt tijd om keuzes die de afgelopen jaren ad-hoc zijn genomen in samenhang te bezien. De opdracht houdt in dat er een integraal gedragen ontwikkelplan voor de afdeling moet worden geschreven, waarin de huidige ICT-ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie zijn meegenomen. Overig - Opstellen Automatiseringplan ; - Implementatie Nervecenter (ondersteunende applicatie Calamiteitenorganisatie); - Coachingstrajecten nieuwe projectleiders; - Selectie en implementatie van diverse applicaties. Gemeente Lansingerland Invoering nwro (digitale onderdelen) De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening is geïntroduceerd. De digitale onderdelen verplichten de gemeente om bestemmingsplannen voortaan digitaal vast te stellen en de inspraak, verspreiding en archivering te digitaliseren. Het project was er op gericht, de afdeling organisatorisch en technisch (ICT) voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen. Pagina 4 van 8

5 Fusie 3B gemeenten Projectadviseur De gemeenten Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs werden gefuseerd. Het project was gericht op begeleiding, voorbereiding en implementatie (samenvoeging) van de ICT-systemen van de afdeling Burgerzaken van de drie gemeenten. Daarnaast liepen er deelprojecten voor de samenvoeging van het Personeelsysteem en het Belastingsysteem. Onderdeel van het project was ook advisering rondom de inrichting van de informatievoorziening, waarbij rekening gehouden moest worden met ontwikkelingen rondom basisregistraties en de opzet van een Mid- en Frontoffice-concept (incl. ESB). Een ander onderdeel van het project was de opzet, communicatie en bijwerking van de overall ICT-planning en het geven van algemeen advies ten aanzien van diverse ICT-aspecten. Logica CMG Competence Center DCO/Digitale dienstverlening functie: Voorzitter Voor LogicaCMG (LCMG) gaf ik invulling aan het Competence Center Decentrale Overheden (Binnenlands Bestuur en Waterschappen) en Digitale dienstverlening. Ik bekleedde de functie van voorzitter van een vakgroep specialisten. De vakgroep had tot doel binnen de eigen organisatie kennis te delen en te verspreiden en input/advies te geven aan de aan CC-gerelateerde LCMG-ontwikkelingen, -offertes en -ontwikkeltrajecten. ICT Delta Waterlab Het laboratorium van WSHD werd verzelfstandigd. Het project had tot doel, binnen een korte tijd een eigen ICT-infrastructuur op te zetten (inclusief telefonie en diverse externe verbindingen). Tevens moest de noodzakelijke ondersteunende software naar deze omgeving worden overgezet en het beheer worden ingericht en geborgd ZHEW Begeleiden en uitvoeren van de ICT bij de fusie van vijf waterschappen Gemeente Bleiswijk Verbeteren van de ICT-functie en voorbereiden van de fusie Gemeente Aalsmeer Digitalisering van bestemmingsplannen Waterschap De Dommel Vervanging en aanpassing Vergunningen, Handhavings- en heffingssysteem Advies inzet Message Broker Provincie Zuid Holland Quick Scan van de afdeling ICT en doen van een verbetervoorstel ZHEW Selectie systeem helpdesk en registratie CMDB Officemigratie, project- en uitvoering HHR Delfland Opstellen informatieplan Provincie Noord Holland Selecteren en vervangen van een personeelsinformatiesysteem Gemeente Leiden Euro-implementatie in diverse processen en systemen Gemeente Zaanstad Brandweer Amsterdam Digitaliseren van vigerende bestemmingsplannen Evaluatie en vervangingsadvies roosterplansysteem Pagina 5 van 8

6 TRAININGEN Vakinhoudelijke trainingen CMG Academie Business Proces Management 2007 certificaat CMG Academie ITIL 2007 certificaat CMG Academie Prince certificaat Bestuursacademie Management van IT-projecten 2000 diploma Open Universiteit Financial management 2000 certificaat Algemene trainingen Universiteit Utrecht Bedrijfsfilosofie 2008 n.v.t. Universiteit Utrecht Organisatiepsychologie 1999 n.v.t. Universiteit Utrecht Ontwikkelingspsychologie 1998 n.v.t. Universiteit Utrecht Methoden en technieken 1997 n.v.t. Universiteit Utrecht Algemene psychologie 1997 n.v.t. LCMG, Academie Diverse vakinhoudelijke trainingen heden n.v.t. KERNCOMPETENTIE Door mijn verschillende ervaringen binnen de Publieke Sector en mijn kennis van projectmanagement en ICT, kan ik bij verschillende projecten worden ingezet. Ik ben flexibel, werk met een resultaatgerichte, mensgerichte insteek en maak me nieuwe situaties en kennis snel eigen. ATTITUDETYPERING zelfstandig resultaatgericht klantgericht verantwoordelijk initiatief mensgericht praktisch KENNISGEBIEDEN BRANCHEKENNIS ERVAREN ZEER ERVAREN waterschappen gemeenten samenwerkingsorganen provinciale overheid gezondheidszorg milieuzorg TALENKENNIS SPREKEN SCHRIJVEN Nederlands Goed Goed Engels Goed Redelijk Duits Matig Slecht Pagina 6 van 8

7 ICT-KENNIS ERVAREN ZEER ERVAREN Methoden Quick-scan SWOT ITIL PRINCE2 Technieken Client server Middleware Infrastructuur Webtechnologie Tools Business Objects Macromedia Dreamweaver Microsoft Office Microsoft Projects Microsoft Access Microsoft Frontpage Visio Thema's Business intelligence Business Process Redesign Enterprise application integration E-business Digitale dienstverlening ERP Kantoorautomatisering Geografische processen Projectmanagement Workflow management Total Quality management Beveiliging Nieuwbouw/verhuizingen in relatie tot ICT Gegevensbeheer Contract en licentiebeheer Klantcontact Centra (KCC) Social media Webontwikkeling (internet/intranet) OVERIGE VAKKENNIS ERVAREN ZEER ERVAREN Arbeids en Organisatiepsychologie Bestuurskunde Communicatiewetenschappen Economie Informatie en Communicatietechnologie Kennismanagement en kwaliteitsmanagement Marketing Organisatiekunde Projectmanagement Psychologie/organisatiesociologie Pagina 7 van 8

8 PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN Planning en Organisatie organisatie ontwerpen opdrachtdefiniëring planningstechnieken risicoanalyse rapporteren project- en resourceplanningen evalueren Adviseren facilitation skills organisatieonderzoek interviewtechnieken adviesvaardigheden coachingsvaardigheden Leiding geven coachen groepsgericht leiding geven situationeel leiding geven delegeren projectmanagement Communiceren mondelinge communicatie schriftelijke communicatie luisteren feedback geven onderhandelen conflicthantering vergader-/voorzitterstechnieken presenteren didactische vaardigheden Pagina 8 van 8

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

CV Nick Paulich. Programma en Project Management. Pagina 1. Algemeen

CV Nick Paulich. Programma en Project Management. Pagina 1. Algemeen CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

ICT Interim Management. CV Nick Paulich

ICT Interim Management. CV Nick Paulich CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg 1105 2133 MH Hoofddorp Mobiel : 06-2003 2204 E-mail : nick@nppm.nl Internet : www.nppm.nl Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987)

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987) Personalia Naam Jaap W. Kooij Geboortedatum 28 februari 1963 Adres Meindert Hobbemastraat 17, 2102 BH Heemstede Telefoon +31 (0)6 51 522 588 E-mail jaap@kooij.org Website www.kooij.org Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Boeije Voornamen: Jan Pieter Geboortedatum: 4 mei 1964 (te Axel) Adres: Herman Teirlinckstraat 12 1321 AG, Almere Telefoon: +31 (0)36 5368049 Mobiel:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Profiel. Contactgegevens. Adres: Bernard de waalstraat 50

Curriculum Vitae. Mark Berck. Profiel. Contactgegevens. Adres: Bernard de waalstraat 50 Contactgegevens Adres: Bernard de waalstraat 50 Postcode: 3555 BK Woonplaats: Utrecht Telefoon: 030-878 3450 E-mail: info@markberck.nl Geboortedatum: 1 juli 1979 Profiel Technisch Teamleider / SharePoint

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens Naam Peter-Paul Gras Geboortejaar 1964 Woonplaats Berlicum Opleiding 1984-1987 HEAO Hogeschool s-hertogenbosch (Geen diploma) 1981-1984 MEAO Katholieke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Telefoon (+31) 6-29129390 contact@evsconsulting.nl www.evsconsulting.nl

Curriculum Vitae. Telefoon (+31) 6-29129390 contact@evsconsulting.nl www.evsconsulting.nl Curriculum Vitae Personalia Naam Van Stam Initialen (voornaam) E.R. (Edwin) Titel Ing. Geboortejaar 1972 Woonplaats AMSTERDAM Nationaliteit Nederlandse Telefoon (+31) 6-29129390 E-mail contact@evsconsulting.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002

MBO Systeem Beheer MKB Level 4 Unit ROC Leiden, Leiden Behaald 2002 Nico Harteveld TEL +31 (0) 6 452 422 06 E-MAIL nico.harteveld@nrise.nl WWW www.nrise.nl nl.linkedin.com/in/harteveld PROFIEL Dynamisch, pragmatisch, resultaat gedreven adviseur en manager die toegewijd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.

Curriculum Vitae. Mark Berck. Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero. Curriculum Vitae Mark Berck Versie en datum: 1.0, 12 juni 2013 Contactadres: Cavero B.V. Thorbeckelaan 593 2564 CE Den Haag Tel: +31 6 236 79 220 info@cavero.nl Naam Mark Berck Woonplaats Utrecht Geboortedatum

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS Curriculum Vitae MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : B. van de Beld Adres : Nocturnestraat 12 Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055 360 36 76 GSM-nummer : 06 2289 75 90 E-mailadres

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : Winnie (E.J.) Weintré Geboortedatum : 21 juli 1963 Burgerlijke staat : Gehuwd met P.M.C. (Paula) ten Thij (1965) Kinderen : Katja (1997), Marit (1999) en Thijs (2003) Nationaliteit

Nadere informatie