3 Mondiale economische ontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Mondiale economische ontwikkelingen"

Transcriptie

1 3 Mondiale economische ontwikkelingen Meerkeuzevragen 3.1 Tot de Triade ehoren a Azië, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. West-, Centraal- en Oost-Europa. c de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan. d de industrielanden, de ontwikkelingslanden en de emerging markets. 3.2 Het aandeel van de industrielanden in de wereldevolking en de wereldproductie edroeg in 2010 respectievelijk ongeveer a 15% en 50%. 25% en 50%. c 40% en 60%. d 40% en 80%. 3.3 We zien in de praktijk de volgende verschuiving in de wereldproductie: het aandeel van de a industrielanden neemt toe, waarij het aandeel van de Europese Unie het snelst toeneemt. industrielanden neemt toe, ondanks het groeiende aandeel van Azië in de wereldproductie. c ontwikkelingslanden neemt toe, wat vooral is toe te schrijven aan het groeiende aandeel van Azië. d ontwikkelingslanden neemt toe, wat vooral is toe te schrijven aan het groeiende aandeel van Oost-Europa. 3.4 De wereldhandel is gelijk aan a de som van de productie in de wereld. de som van alle export en import in de wereld. c de som van alle export in de wereld. d het verschil tussen de export en de import in de wereld. 3.5 De exportquote van een land a kan nooit hoger zijn dan 100%. neemt toe door gloalisering. c is hoger naarmate de grootte van het land toeneemt. d neemt af door intraregionale handel. Opgaven hoofdstuk 3 1

2 3.6 We kunnen spreken van gloalisering als de internationale handel a sneller toeneemt dan de productie en het aandeel van de intraregionale handel afneemt. sneller toeneemt dan de productie en het aandeel van de intraregionale handel toeneemt. c minder snel toeneemt dan de productie en het aandeel van de intraregionale handel afneemt. d minder snel toeneemt dan de productie en het aandeel van de intraregionale handel toeneemt. 3.7 De intraregionale handel is het hoogst in de regio a West-Europa. Noord-Amerika. c Latijns-Amerika. d Azië. 3.8 Een directe investering is erop gericht a zeggenschap in een uitenlandse onderneming te verwerven. een joint venture aan te gaan met een uitenlandse onderneming. c een minderheidselang te verwerven in een uitenlandse onderneming. d direct zaken te doen met een uitenlandse afnemer. 3.9 In het afgelopen decennium is de internationale handel a minder snel toegenomen dan de wereldproductie, maar de handel heeft wel steeds meer een wereldwijd karakter gekregen. sneller toegenomen dan de wereldproductie, maar de handel heeft nog geen wereldwijd karakter gekregen. c sneller gestegen dan de wereldproductie en heeft ovendien een wereldwijd karakter gekregen. d sneller gestegen dan de uitenlandse directe investeringen In de afgelopen twee decennia gold op mondiaal niveau dat (> etekent groter dan) a groei van de wereldproductie > groei van de wereldhandel > groei van de directe investeringen. groei van de wereldhandel > groei van de wereldproductie > groei van de directe investeringen. c groei van de directe investeringen > groei van de wereldhandel > groei van de wereldproductie. d groei van de wereldhandel > groei van de directe investeringen > groei van de wereldproductie. Opgaven hoofdstuk 3 2

3 3.11 De omzet op de valutamarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De elangrijkste oorzaak voor deze groei is de sterke toename van a de internationale handel. de internationale reserves van centrale anken. c het internationale kapitaalverkeer. d de interventies door centrale anken Het agio is gelijk aan het positieve verschil tussen a de verkoopkoers en de aankoopkoers van een ank. de termijnkoers en de contante koers van een valuta. c de contante koers en de termijnkoers van een valuta. d de verkoopkoers en de aankoopkoers van een valuta Een identiek pakket goederen kost aan het egin van het jaar in de Verenigde Staten USD en in de eurozone EUR De inflatie in de Verenigde Staten edraagt 4% en de inflatie in de eurozone 1%. Aan het eind van het jaar edraagt de koers van de euro volgens de koopkrachtpariteittheorie: a EUR 1 = USD 0,9521 EUR 1 = USD 1,0098 c EUR 1 = USD 1,0503 d EUR 1 = USD 1, Een identiek pakket goederen kost in de VS $ en in de eurozone 850. De wisselkoers op de Amsterdamse valutamarkt luidt: EUR 1 = USD 1,12. Op asis van de koopkrachtpariteittheorie kan worden geconcludeerd dat a de euro overgewaardeerd is. de export van Europa naar de VS zal afnemen. c de dollar overgewaardeerd is. d de dollar juist gewaardeerd is Volgens de koopkrachtpariteittheorie wordt een daling van de dollarkoers ten opzichte van de euro veroorzaakt door a een rentedaling in de VS en een rentestijging in de eurolanden. een hogere inflatie in de VS dan in de eurolanden. c een hoogconjunctuur in de VS en een laagconjunctuur in de eurolanden. d een hogere inflatie in de eurolanden dan in de VS De vraag naar dollars op de valutamarkt van New York stijgt overige omstandigheden gelijklijvend als a de Amerikaanse import stijgt. de Amerikaanse kapitaalexport toeneemt. c de inflatie in de VS stijgt. d de Amerikaanse kapitaalimport stijgt. Opgaven hoofdstuk 3 3

4 3.17 Als het groeipotentieel van de eurozone veretert ten opzichte van de Verenigde Staten, zal a de kapitaalinstroom in de eurozone toenemen waardoor de vraag naar euro s toeneemt en de koers van de euro stijgt. de kapitaalinstroom in de eurozone afnemen waardoor het aanod van euro s toeneemt en de koers van de euro stijgt. c de kapitaalinstroom in de eurozone toenemen waardoor het aanod van euro s toeneemt en de koers van de euro daalt. d de kapitaalinstroom in de eurozone afnemen waardoor de vraag naar euro s afneemt en de koers van de euro daalt Als de rente in de Verenigde Staten stijgt, zal ij een gelijklijvende rente in het eurogeied a de vraag naar dollars toenemen, waardoor de koers van de dollar stijgt. de vraag naar dollars afnemen, waardoor de koers van de dollar stijgt. c de vraag naar dollars toenemen, waardoor de koers van de dollar daalt. d de vraag naar dollars afnemen, waardoor de koers van de dollar daalt De centraleankpresident van Groot-Brittannië kan de koers van het Britse pond omhoog praten door in een openare toespraak a te suggereren dat er een renteverlaging op komst is. te stellen dat het Britse pond overgewaardeerd is. c te stellen dat hij denkt dat het Britse pond zal appreciëren. d te stellen dat de concurrentiekracht van de Britse economie afneemt Het is misleidend om de concurrentie tussen landen te vergelijken met de concurrentie tussen edrijven, omdat landen a naast concurrenten ook elkaars afzetmarkten zijn. niet dezelfde producten maken. c dezelfde producten maken. d naar marktaandeel en edrijven naar winst streven De stijging van de loonsom per werknemer in een land hoeft niet tot een daling van de concurrentiepositie te leiden als de loonstijging gepaard gaat met een a appreciatie van de valuta van het land. een daling van de productiviteit in het land. c depreciatie van de valuta van het land. d een stijging van de overige kosten Welk argument hanteren de zogenoemde antigloalisten niet tegen gloalisering? Gloalisering leidt tot: a eleidsconcurrentie tussen landen. minder culturele diversiteit. c hogere landouwprijzen voor oeren in de ontwikkelingslanden. d een ongelijkere inkomensverdeling in de wereld. Opgaven hoofdstuk 3 4

5 3.23 Volgens critici profiteren de ontwikkelingslanden te weinig van internationale handel omdat de industrielanden a hoge handelsmuren opwerpen voor landouw en textiel en lage voor hoogwaardige producten. zowel hoge handelsmuren opwerpen voor landouw en textiel als voor hoogwaardige producten. c zowel lage handelsmuren opwerpen voor landouw en textiel als voor hoogwaardige producten. d lage handelsmuren opwerpen voor landouw en textiel en hoge voor hoogwaardige producten Tot de functies van de World Trade Organisation (WTO) ehoort niet a het organiseren van handelsrondes tussen de deelnemers. het eslechten van handelsconflicten tussen landen. c het verlenen van tijdelijke hulp aan lidstaten met etalingsalansprolemen. d het evorderen van een vrijere wereldhandel De World Trade Organisation (WTO) hanteert de meestegunstigingsclausule. Deze clausule houdt in dat een tariefsverlaging die aan één land wordt toegestaan ook moet worden toegekend aan een aantal andere landen. Aan welke landen moet de tariefsverlaging worden toegestaan? a Aan alle WTO-deelnemers. Alleen aan de landen die het meest profiteren van de tariefsverlaging. c Alleen aan de ontwikkelingslanden. d Alleen aan de landen die zelf hun tarieven ook verlagen De World Trade Organisation (WTO) hanteert de meestegunstigingsclausule in de onderhandelingen die moeten leiden tot een vrijere wereldhandel. Op de toepassing van de meestegunstigingsclausule is een aantal uitzonderingen gemaakt. De meestegunstigingsclausule is niet van toepassing op tariefsverlagingen a in de landouw. in de textielindustrie. c die worden toegekend aan ontwikkelingslanden. d die tussen twee industriële landen onderling worden afgesproken Tot de functies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ehoort a het toezicht op het monetair eleid op wereldniveau. het eslechten van handelsconflicten tussen landen. c het verlenen van kredieten aan lidstaten met etalingsalansprolemen. d het verstrekken van ontwikkelingshulp aan ontwikkelingslanden. Opgaven hoofdstuk 3 5

6 3.28 Als een land een tekort op de lopende rekening heeft, kan het een eroep doen op de kredietfaciliteiten van het IMF. Aan deze kredietverlening verindt het IMF vaak de voorwaarde dat de overheid van het ontvangende land a de elastingen verlaagt. haar tekort vermindert. c invoertarieven instelt. d exportsusidies verstrekt Tot de functies van de Wereldank ehoort het a toezicht op het monetair eleid op wereldniveau. eslechten van handelsconflicten tussen landen. c verlenen van tijdelijke hulp aan lidstaten met etalingsalansprolemen. d verstrekken van leningen aan ontwikkelingslanden tegen redelijke rentepercentages Tot de functies van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ehoort het a toezicht op het monetair eleid van de aangesloten landen. eslechten van handelsconflicten tussen de aangesloten landen. c verlenen van tijdelijke hulp aan lidstaten met etalingsalansprolemen. d adviseren van de aangesloten landen ij het economische eleid Welke van de volgende internationale organisaties heeft tot doel een vrij etalingsverkeer in de wereldeconomie te evorderen? a De Wereldank. De World Trade Organisation (WTO). c De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). d Het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Opgaven 3.32 Veerkracht multinationals groeit in tijden van economische krimp De grote Nederlandse multinationals zijn financieel nog niet zo gezond geweest. Toch gaan ook zij door met ezuinigen. Vooruitlopend op de derde recessie in tien jaar, die volgens het Centraal Planureau tot in de tweede helft van dit jaar zal duren, schroefden de meeste AEX-edrijven hun ezuinigingen eind vorig jaar opnieuw op. Van Wolters Kluwer, tot KPN, Philips en Heineken; in ijna alle estuurskamers van de grote multinationals randt men van verlangen om de volgende efficiencyslag te maken, zoals het in jargon heette. Opgaven hoofdstuk 3 6

7 Behalve de grote edrijven zelf en hun aandeelhouders is het de vraag wie er nog meer profiteert van de jaarwinsten. De kapitaalinvesteringen zijn de afgelopen drie jaar licht toegenomen tot 62 mrd, maar nog steeds niet op het niveau van Bovendien wordt het meeste geld gestoken in de opkomende landen. Want de groeimarkten liggen al lang niet meer in het oude Westen. Het gaat erom Chinezen, Indiërs, Brazilianen en Russen aan de vitamines van DSM, de deodorant van Unilever en de scheerapparaten van Philips te krijgen. Nederland is in het vierde kwartaal dan wel in een krimp van 0,7% terechtgekomen en er moet flink worden ezuinigd, de lik van de multinationals is gericht op de groeicijfers in de opkomende markten. Door de verplaatsing van de productie en de kostenesparingen is menig aan in Nederland gesneuveld. Deze trend zal zich waarschijnlijk doorzetten. Bij Philips werkt nog een op de acht mensen in Nederland. Tien jaar geleden was dat er een op de vijf. En het elektronicaconcern wil momenteel zijn tl-uizen verhuizen naar Polen, wat 200 werknemers in Roosendaal hun aan zal kosten. Bron: Het Financieele Daglad, 21 maart a Welke regio s in de wereldeconomie worden tot de ontwikkelingslanden gerekend? In welke regio innen de ontwikkelingslanden zijn de afzetverwachtingen het est? 3.33 a Wat verstaan we onder gloalisering? c In hoeverre is op dit moment sprake van gloalisering? Noem en eschrijf enkele voor- en nadelen van gloalisering voor ondernemingen in de industrielanden In de volgende tael is de ontwikkeling van de marktkoers en de koopkrachtpariteit van de euro uitgedrukt in dollars weergegeven (de koopkrachtpariteit is erekend op asis van de prijzen van het BBP). Opgaven hoofdstuk 3 7

8 Koers en koopkrachtpariteit 1 van de euro in dollars ( ) 1 Berekend op asis van het BBP en de 16 landen die in 2010 deel uitmaakten van het eurogeied Bron: ECB (www.ec.int), OECD (www.oecd.org) a c d e Leg uit wat met de koopkrachtpariteit van de euro wordt edoeld. Wat kunt u op asis van de figuur concluderen over de prijsontwikkeling in de eurozone en de Verenigde Staten in de periode ? Wanneer spreken we van een overwaardering van een munt? Noem en eschrijf een voor- en een nadeel van een overgewaardeerde munt voor een land. Welke oorzaken zijn er voor het verschil tussen de koopkrachtpariteit (op asis van de prijzen van het BBP) en de marktkoers van de euro? Men kan de koopkrachtpariteittheorie geruiken om de koers van de euro ten opzichte van de dollar te voorspellen. f Zou u deze voorspelling geruiken voor de esluitvorming over het afdekken van een exportorder naar de VS? Verandert uw antwoord als het gaat om een directe investering in de VS? Opgaven hoofdstuk 3 8

9 3.35 WTO-topman: Grenzen sluiten niet de oplossing Hoewel het egrijpelijk is dat werknemers in Europa zich juist nu zorgen maken over hun aan, is het uiten de deur houden van concurrentie uit China en andere opkomende landen niet de oplossing. De geschiedenis leert dat het heen van een open economie de este escherming iedt tegen werkloosheid, zegt Pascal Lamy, directeur de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De WTO houdt nauwgezet ij of landen zich niet ezondigen aan allerhande protectionistische maatregelen. Wij monitoren dit een paar keer per jaar. Tot nu toe zie ik wel dat de druk op overheden wordt opgevoerd om dergelijke maatregelen te nemen. Maar de meeste landen gaan nog niet over tot daadwerkelijke actie. Een trend naar protectionisme was de afgelopen jaren een grote vrees, omdat dit ook geeurde in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen er ook een grote ankencrisis plaatsvond. De WTO speelde een grote rol ij het voorkomen daarvan. De handelsakkoorden die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gesloten, zorgen ervoor dat landen minder ruimte heen voor handelselemmerende maatregelen. Daar komt ij dat de wereldhandel tegenwoordig zo in elkaar steekt, dat de meeste landen slechts een klein deel uitmaken innen een hele productieketen. Ze voeren asismaterialen in, voegen er iets aan toe en exporteren het vervolgens naar een ander land. Als een overheid de import de nek omdraait, geeurt hetzelfde met haar export. Bron: De Telegraaf, 4 feruari a c d Welke functies heeft de WTO? Welke principes liggen ten grondslag aan de handelsregels van de WTO? De WTO streeft naar vrijhandel. Toch staat de WTO in epaalde omstandigheden de instelling of verhoging van importelemmeringen toe. In welke omstandigheden mogen landen volgens de WTO importheffingen instellen of verhogen? Waarom is protectionisme in de landouw zo n elangrijk twistpunt tussen de industrielanden en de ontwikkelingslanden? Opgaven hoofdstuk 3 9

10 Vraagstukken V3.1 China en Brazilië vervangen VS en EU Na de eerste wereldcrisis - die van de jaren dertig van de vorige eeuw - is er nu de tweede wereldcrisis, die van het einde van het eerste decennium van de 21ste eeuw. De tweede wereldcrisis zal net als de tweede wereldoorlog - waaruit de VS en de Sovjet-Unie als supermachten voortkwamen - tot een machtsverschuiving in de wereld leiden. De grote winnaars zijn de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) die zich heen ontpopt als de nieuwe economische supermachten. Dit jaar konden ze de kroon op hun werk zetten. De G8 de groep van acht landen - hief zichzelf min of meer op en werd vervangen door de G20. 'China is de VS voorij gestreefd als dynamo van optimisme, experimenteerzucht en groei', schreef Time in novemer. Ondanks de crisis slagen de Chinezen erin een hoge groei te handhaven. In novemer was de industriële productie 19 procent hoger geworden. China klom dit jaar op tot de vierde economie in de wereld en haalde daarmee Groot-Brittannië in. En het zal niet lang meer duren voordat ook Duitsland en Japan worden ingehaald. Het aantal nieuwe ondernemingen in het land explodeerde. In China werden twee keer zoveel aandelen geëmitteerd als in de VS. China is inmiddels niet alleen de grootste staalproducent ter wereld, het is ook de grootste autoproducent. Dit jaar produceerde het land 12 miljoen auto's die vooral in eigen land werden verkocht. De auto-export is nog gering. Maar inmiddels zijn wel ekende westerse merken als Volvo en MG Rover in Chinese handen gekomen. De export van onderdelen naar andere westerse farikanten vervijfvoudigde. Zelfs BMW is nu voor een deel een Chinese auto. De gevolgen van de crisis zijn voor Brazilië met 190 miljoen inwoners eperkt geweest. Loonstijgingen en het uitlijven van massale ontslagen maakten dat de consumptie niet stilviel. In Brazilië ging geen enkele ank over de kop. In 2009 had het land een kapitaaloverschot van 13,1 miljard dollar, terwijl het land in het verleden altijd zijn kapitaal zag wegstromen naar de VS. Bron: de Volkskrant, 31 decemer a c d Welke landen vormen samen de G-8? De G-8 wordt in de media ook wel aangeduid als de groep grootste economieën ter wereld. Is dit inderdaad het geval? Welke redenen zijn er voor de opkomst van vooral Azië in de wereldeconomie? Welke gevolgen heen de eschreven ontwikkelingen voor het eleid van westerse ondernemingen? Opgaven hoofdstuk 3 10

11 V3.2 In de volgende tael zijn enkele macro-economische kerngegevens voor het Verenigd Koninkrijk en het eurogeied weergegeven. Verenigd Koninkrijk Eurogeied BBP (groei in %) 0,7 0,6 1,5 1,5-0,5 1,0 Inflatie (%) 4,5 2,6 1,7 2,7 2,3 1,3 Lopende rekening -2,3-1,8-1,4-0,2 0,2 0,5 (%BBP) Korte rente (%, 0,8 0,8 0,8 1,4 0,9 1,1 jaarultimo) Bron: ABN AMRO, Gloal Macro view, April 2012 Ten slotte is nog ekend dat de wisselkoers van de euro ten opzichte van het pond op 31 decemer 2011 gelijk is aan: 1 = 0,84. De koopkrachtpariteit van de euro ten opzichte van het pond edraagt op 31 decemer 2011: 1 = 0,83 (ron: OECD). a Is de euro op 31 decemer 2011 over- of ondergewaardeerd ten opzichte van het Britse pond? Motiveer je antwoord. Benader de koopkrachtpariteit van de euro ten opzichte van het Britse pond op 31 decemer 2012 en c Welke invloed heeft het saldo op de lopende rekening van eide geieden op de koersontwikkeling in 2012 en 2013? d Welke invloed heeft het verschil in economische groei tussen eide geieden op de koersontwikkeling in 2012 en 2013? e Welke invloed heeft de renteontwikkeling in eide geieden op de koersontwikkeling in 2012 en 2013? V3.3 Gloalisering leidt in grote delen van de wereld tot economische groei, maar iedt niet iedereen evenveel voordelen en vergroot de kloof tussen arm en rijk. Dat stelt de World Commission on the Social Dimension of Gloalisation van de Verenigde Naties in een gisteren gepuliceerd rapport. De commissie estaat uit onder andere de Finse president Tarja Halonen, president Benjamin Mkapa van Tanzania, voormalig chef-econoom van de Wereldank Joseph Stiglitz, politici uit onder meer de Verenigde Staten, India, Rusland, en directieleden van onder andere Microsoft en Toshia. Deze commissie van de VN deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar de mogelijkheden van gloalisering en wat die gloalisering tot dusver in de praktijk heeft ereikt. Er zijn diepgewortelde en hardnekkige ongelijkheden in de huidige werking van de mondiale economie, die ethisch onacceptael en politiek onhoudaar zijn, aldus de commissie. Door de ogen van een grote Opgaven hoofdstuk 3 11

12 meerderheid van mannen en vrouwen, is gloalisering niet tegemoetgekomen aan hun eenvoudige en legitieme streven naar een goede aan en een etere toekomst voor hun kinderen. Gloalisering kan goed doen, stelt de commissie. Het heeft de deur geopend tot kansen, evorderde open maatschappijen en economieën en juichte een vrije handel van goederen, ideeën en kennis toe. Zo heeft gloalisering ervoor gezorgd dat Oost-Azië uit een economisch dal kon kruipen. Maar tegelijkertijd zijn de Afrikaanse landen eneden de Sahara armer geworden. Er is een kloof tussen kansen en toegang tot kansen, zei president Mkapa ij de presentatie van het rapport. Beleidsmakers die menen dat de voordelen van gloalisering moeten worden gedeeld, zullen zich hard moeten maken voor eerlijke en meer transparante regels over internationale handel en rechten van werknemers respecteren. De commissie ziet een mogelijkheid dit doel te ereiken door ijvooreeld de tarieven op landouwproducten te verlagen. Gelijke regels voor ongelijke spelers staat voor een ongelijke uitkomst. De commissie pleit ook voor meer samenwerking tussen landen. Instellingen zoals de Wereldank en het Internationaal Monetair Fonds moeten meer elang geven aan de ehoeftes en meningen van ontwikkelingslanden. Bovendien zijn economische hervormingen nodig, waardoor die landen gemakkelijker kunnen exporteren naar de westerse wereld. Daarnaast pleit de commissie voor een verhoging van ontwikkelingshulp aan de armste landen. Bron: NRC Handelslad, 25 feruari 2004 a Leg uit waarom gloalisering tot een hogere economische groei in de wereld kan leiden. Tegenstanders van gloalisering epleiten dat arme ontwikkelingslanden eerst de armoede moeten estrijden voordat ze zich lootstellen aan de harde concurrentie op de wereldmarkt. Is deze gedachte in overeenstemming met de comparatieve-kostentheorie? De commissie over de sociale dimensie van gloalisering levert in het artikel kritiek op de internationale handelsregels van de WTO: Gelijke regels voor ongelijke spelers staat gelijk aan een ongelijke uitkomst. c Leg uit wat de commissie hiermee kan edoelen. d Volgens de voorstanders van vrijhandel zijn niet gloalisering en de handelsregels van de WTO het proleem voor de ontwikkelingslanden, maar het handelseleid in de industrielanden. Leg dit uit. Antigloalisten verzetten zich tegen wat ze noemen de vernietiging van de mensheid en de planeet door de wereldmarkt. Zij vrezen dat gloalisering gepaard gaat met: de verdwijning van culturele diversiteit; toenemende inkomensongelijkheid in de wereld; vernietiging van het milieu; Opgaven hoofdstuk 3 12

13 ondermijning van de verzorgingsstaten in westerse landen. e f Leg uit waarom gloalisering gepaard zou kunnen gaan met de vier genoemde prolemen. Proeer argumenten te geven die de genoemde prolemen juist tegenspreken. Opgaven hoofdstuk 3 13

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

GLOBALISERING: CHINA, NEDERLAND EN DE REST

GLOBALISERING: CHINA, NEDERLAND EN DE REST GLOBALISERING: CHINA, NEDERLAND EN DE REST Bij sommige opdrachten he je de atlas nodig. Daar staat dan dit plaatje ij 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gloalisering... 3 2. China... 5 3. China, land van (meer dan) 1

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Editie 5: Eerlijke handel

Editie 5: Eerlijke handel Editie 5: Eerlijke handel Per Jaar Beter Na meer dan 25 jaar onderhandelen en redetwisten over het oplossen van de armoede in de wereld heeft de wereld acht doelstellingen opgesteld die door alle leden

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie