A. KLIMAAT en ENERGIE met verwijzing naar EBS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. KLIMAAT en ENERGIE met verwijzing naar EBS"

Transcriptie

1 TOESPRAAK Van Dhr. Rudi Thomaes, Gedelegeerd bestuurder van het VBO Onderwerp 9 de Ontmoeting - VBO - Belgische leden van het EP 9ème rencontre - FEB - Eurodéputés belges Europees Parlement Parlement européen Datum 3 oktober 2007 Mesdames, Messieurs les Eurodéputés, Dames en heren Europarlementsleden, Chers collègues, Beste collega s, Het verheugt mij ten zeerste u ter gelegenheid van deze 9 de ontmoeting tussen het VBO en de Belgische Europarlementsleden te mogen verwelkomen. Ik dank U voor uw talrijke opkomst. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d avoir répondu aussi nombreux à notre appel. Dankzij de heer Peter Thomas, Directeur van het Belgisch informatiebureau bij het Europees Parlement, mogen we dit jaar deze prestigieuze protocollaire zaal gebruiken. Dit is wat men noemt eindigen in stijl. Immers, eind dit jaar geeft hij de fakkel door aan een opvolger. Ik maak dan ook graag gebruik van deze gelegenheid om Dhr. Thomas van ganser harte te danken voor de jarenlange goede samenwerking. Je tiens également à remercier très sincèrement Monsieur Gérard Deprez, Doyen de la Délégation belge des Eurodéputés, pour son intervention qui, comme d habitude, est teintée de l humour qu on lui connaît. Verleden jaar stelden we U de toekomstvisie van het VBO op Europa voor. Eén jaar later zien we dat men er onder het bezielend Duits Voorzitterschap in geslaagd is om een akkoord te bereiken over het mandaat voor een gewijzigd EU-Verdrag. In blijde verwachting van een goede afloop van de Europese Top over een tweetal weken, zou ik vandaag uw aandacht willen vestigen op een aantal actuele Europese dossiers die van cruciaal belang zijn voor het Belgische bedrijfsleven. VBO vzw Ravensteinstraat 4 B Brussel T F Lid Unice

2 A. KLIMAAT en ENERGIE met verwijzing naar EBS De discussie inzake klimaat en energie is dit jaar heel intens geweest. De Staatshoofden en Regeringsleiders legden op de laatste Lentetop drie kwantitatieve doelstellingen inzake milieu en energie vast die tegen 2020 moeten ingevuld zijn: - een reductie van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, - een besparing van 20% van het energieverbruik - en een dwingend aandeel van 20% in hernieuwbare energie. Het is goed dat Europa de toon zet want uit wetenschappelijke rapporten blijkt dat de mens mede verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Tijdens de klimaattop te Bali begin december moet er duidelijkheid komen over de te volgen procedure om binnen de Verenigde Naties tot een globaal klimaatakkoord te komen tegen eind Een globaal klimaatakkoord kan echter slechts tot het verhoopte succes leiden, indien alle geïndustrialiseerde landen absolute reductiedoelstellingen aanvaarden. Ook is het uiterst belangrijk dat een grootmacht zoals de VS haar verantwoordelijkheid op het internationale toneel opneemt en dat nieuwe groeilanden zoals China, India en Brazilië hun toekomstige inspanningen aanpassen aan hun toenemend economisch gewicht. Zonder engagementen van deze landen kunnen geen ambitieuze globale klimaatdoelstellingen verwezenlijkt worden. Het aandeel van Europa in de uitstoot van broeikasgassen is immers relatief beperkt. Op dit ogenblik staat Europa voor 14% van de CO2- werelduitstoot tegenover 18% in China en 22% in de VS. In 2030 zal het percentage van de EU tot amper 10% dalen, de uitstoot in de VS vermindert ook tot 17%, maar in China zal hij oplopen tot 26%. Een Europees klimaatbeleid heeft zowel kansen als gevaren. Enerzijds, zijn er opportuniteiten op het vlak van innovatie en nieuwe markten, zoals inzake hernieuwbare energie, nucleaire energie, carbon capture and storage. Tijdens de laatste handelsmissie in China is het mij opgevallen hoe dynamisch de Spaanse fabrikanten van windmolens hun offensief op de Chinese markt georganiseerd hebben. Door te investeren in energie-efficiëntie is Europa bovendien minder kwetsbaar ten aanzien van de evolutie van de aardolieprijzen. Anderzijds, situeren de gevaren zich op het vlak van een verlies aan concurrentiekracht voor de Europese energie-intensieve industrie, mocht zij geconfronteerd worden met regels en kosten die hun internationale concurrenten niet hoeven te dragen. Met alle gevolgen vandien voor Belgische jobs aangezien ons land heel wat energie-intensieve ondernemingen huisvest. We hebben dus nood aan

3 een voldoende flexibel en gedifferentieerd klimaatbeleid dat in staat is de kansen ten volle te benutten en de gevaren tot een minimum te herleiden. Wat de lastenverdeling binnen de EU betreft, moeten de Europeanen hun gezond verstand gebruiken. De doelstellingen die vastgelegd werden op de Europese Lentetop van maart 2007 moeten tegen de laagste kost gerealiseerd worden. Alleen op die manier blijven er voldoende middelen over om te investeren in andere uitdagingen zoals de vergrijzing en de competitiviteit. Dit zijn voor ons de richtsnoeren voor de besprekingen in de tijdelijke commissie klimaat van het Europees Parlement waar net morgen een belangrijke resolutie over de klimaattop in Bali ter stemming voorligt. De strijd tegen de CO2-uitstoot, die de autoconstructeurs de laatste jaren zijn aangegaan, verdient de steun van de wetgever. Immers, een vergroening van de Belasting op de Inverkeersstelling en van de jaarlijkse verkeersbelasting kan het koopgedrag van de consument sturen naar schone en zuinige voertuigen. Dat is op dit ogenblik veel meer kostenefficiënt dan louter te focussen op verdere technische verbeteringen die auto's veel duurder dreigen te maken en de marktrotatie zullen vertragen. We mogen bovendien niet blind zijn voor een aantal andere heikele thema s inzake energie. De leveringszekerheid en de concurrentie in de energiesector zijn cruciaal voor een competitieve economie. Onze boodschap is dezelfde als die van vorig jaar, met name méér Europa. Ernstige onderhandelingen met energieleveranciers buiten de EU kunnen pas slagen indien alle Lidstaten aan hetzelfde zeel trekken. Energiebevoorrading is een Europese zaak. De voorstellen van de Commissie om de regulatoren te versterken en hen te laten samenwerken via een agentschap gaan alvast in de goede richting. Maar men moet nog verder gaan: in die gedachtegang pleit ons Verbond voor de harmonisering van de exploitatievergunningen, Europese groenestroomcertificaten en een Europese energiebeurs. Energie is een zeer complexe materie. Enkel een geïntegreerde aanpak zal op lange termijn vruchten afwerpen. Het VBO wil dit moeilijke debat niet uit de weg gaan en plaatst daarom de European Business Summit van 21 en 22 februari 2008, die het samen met BUSINESSEUROPE organiseert, in het teken van energie en klimaatverandering. Vanzelfsprekend bent U hier allen van harte op uitgenodigd.

4 B. CLASS ACTIONS Le spectre de la class action américaine hante nos entreprises. En effet, on ne peut ignorer les montants faramineux auxquels les entreprises américaines sont condamnées dans le cadre des class actions. Que dire du coût annuel du seul contentieux de la responsabilité civile aux Etats-Unis qui est estimé à plus de 200 milliards de Dollars, lorsqu on sait qu il est recouru de manière quasi systématique à la class action dans ce domaine 1? Ceci d autant que l expérience américaine démontre qu il y a une disproportion énorme entre les compensations que les consommateurs se voient octroyer d une part, et les honoraires perçus par les avocats, d autre part. Je ne puis m empêcher d illustrer cette triste réalité à la lumière d une décision rendue par un juge californien dans un litige où plus de 50 fabricants et distributeurs furent accusés de présentation mensongère de la dimension des écrans de leurs ordinateurs. En l espèce, les 40 millions de consommateurs concernés ont dû se contenter soit d une réduction de 13 Dollars à l achat d un nouvel ordinateur soit d une indemnité de 6 Dollars en cash2. Les avocats, en revanche, ont encaissé pas moins de 6 millions de Dollars d honoraires. De plus, en raison de la pression médiatique, les entreprises craignant des retombées négatives sur leur image sont contraintes d accepter des transactions, et, partant, de payer des indemnités exorbitantes et ce, avant même de connaître le jugement quant au fond. Pourquoi vouloir, dès lors, introduire en Europe un système dont on connaît les dérives? Certes, la Commissaire Kuneva s est fixé un délai de réflexion avant de formuler des propositions concrètes en la matière. Ainsi, elle a lancé une nouvelle étude pour évaluer les mécanismes de recours collectifs existants dans un certain nombre d Etats membres tels que le Portugal, la Suède, le Danemark ou encore la Finlande. 1 Tillinghast-Towers Perrin, U.S. Tort Costs : 2002 Update, Trends and Findings on the Costs of the U.S. Tort System, février RE Computer Monitor (San Francisco, 1997).

5 La FEB émet de sérieux doutes quant à la pertinence de pareil exercice dans la mesure où il s agit à l exception du Portugal de législations très récentes dont il est impossible, à ce stade, de mesurer les effets. Pour la FEB, il est urgent d adopter une autre méthode de travail. Ainsi, il faut d abord s atteler au respect de l application de la législation existante en matière de protection des consommateurs. Par ailleurs, avant de se lancer dans une nouvelle aventure, l Europe doit focaliser, en priorité, ses études sur l évaluation - et là où nécessaire, sur l adaptation - des instruments existants, en ce compris les systèmes de règlement alternatif des litiges. Notre Fédération considère que ces derniers doivent être privilégiés car ils permettent de trouver plus rapidement une solution acceptable pour les deux parties, et ce, à moindre coût et dans un climat plus serein. En outre, les procédures extrajudiciaires sont mieux adaptées aux circonstances particulières de chaque cas, comme le confirme d ailleurs une recommandation récente de l OCDE. Enfin, toute initiative en matière d action collective doit être précédée d une évaluation d impact basée sur un test de compétitivité. C est cela la Better Regulation! Dans sa résolution du 6 septembre sur la révision de l acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, le Parlement européen plaide pour un examen approfondi de la question des recours collectifs. Je ne peux que m en réjouir. En revanche, il n a pas fait preuve de la même sagesse dans sa résolution du 27 septembre dernier sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers. Ce revirement dans un laps de temps aussi court est très inquiétant. Mesdames, Messieurs les Eurodéputés, j ose espérer qu il ne s agit là que d un cas isolé et compte plus que jamais sur votre soutien dans ce dossier. C. BETTER REGULATION Talrijke initiatieven tonen aan dat de Europese Commissie vastberaden is om de effectiviteit, efficiëntie, coherentie en transparantie van de Europese regelgeving te verbeteren. Voor onze bedrijven is better regulation een heel belangrijk thema: degelijke wetgeving is de basis van de rechtsstaat. Kwalitatief slechte wetgeving en nutteloze

6 overregulering zadelen het bedrijfsleven op met onnodige kosten, leiden tot rechtsonzekerheid en tasten ons concurrentievermogen aan. Ook durf ik te hopen dat het Europees Parlement de vereenvoudigingsvoorstellen van de Commissie positief benadert. Voor het VBO moeten de acties op Europees vlak een inspiratiebron zijn voor de nationale wetgever. D. VERZEKERINGSSECTOR De Commissie heeft onlangs in het kader van het mededelingsbeleid onderzoek gevoerd naar bepaalde marktsegmenten in de sector van de financiële diensten. In de verzekeringen heeft de Commissie bezwaar geuit omtrent de groepsvrijstelling die de verzekeraars toelaat positief samen te werken in het voordeel van de verzekerbaarheid en van de klant. Via gezamenlijke statistieken en via medeverzekering van extreme risico's hebben met name kleinere verzekeraars meer kansen om zich op de markt te begeven. Deze groepsvrijstelling bevordert bovendien de rechtszekerheid nu het mededingingsbeleid meer naar het nationaal niveau gedelegeerd is. Het VBO pleit dan ook voor de hernieuwing ervan. E. TRANSPORT Il ressort d un récent rapport d évaluation de la Commission européenne que le marché du fret ferroviaire connaît un nouveau dynamisme depuis la libéralisation du secteur. Afin de poursuivre dans cette voie, la FEB considère qu un renforcement de la coopération entre les régulateurs ferroviaires nationaux s impose. En effet, la réalisation d un véritable marché intérieur exige l application uniforme des règles harmonisées. Le transport routier représente 75% du transport de marchandises. Il est à cet égard positif que la Commission européenne veuille focaliser son attention sur l application effective des règles communes en matière de temps de conduite et de repos des chauffeurs, d accès au marché du transport international de marchandises, d accès à la profession, ou encore, de sécurité des chargements. Cela nécessite, d une part, la transparence complète du marché du transport et, d autre part, le renforcement de la sécurité sur les routes. Ce n est qu à ces conditions qu une concurrence loyale pourra être garantie.

7 F. FLEXICURITY De Europese Commissie heeft een debat gelanceerd over flexicurity. Het VBO juicht dit initiatief toe, omdat het de Lidstaten sensibiliseert omtrent de noodzaak om op korte termijn de arbeidsmarkt aan te passen aan de nieuwe economische uitdagingen. Flexicurity moet er inderdaad toe bijdragen dat het concurrentievermogen van Europa in de globale economie veilig gesteld wordt. In zijn rapport over het groenboek inzake het arbeidsrecht gaf het Europees Parlement reeds zijn visie over flexicurity; het zal zich binnenkort uitspreken over een recente mededeling terzake. Zoals U weet, ligt de bevoegdheid inzake arbeidswetgeving bij de Lidstaten en spelen de sociale partners een belangrijke rol in sommige landen. Zij hebben hun verantwoordelijkheid reeds genomen. Immers, de Joint analysis of the labour market, waarin de Europese sociale partners gezamenlijk hun visie op flexicurity weergeven, zal op de Tripartite Social Summit van 18 oktober goedgekeurd worden. Graag nodig ik U uit om dit document als leidraad te gebruiken bij uw toekomstige adviezen over flexicurity. Geachte Europarlementsleden, geachte aanwezigen, dit zijn een aantal van onze bekommernissen op Europees vlak. Wij rekenen op uw steun in het belang van ons land. Je vous remercie de votre attention, Ik dank u voor uw aandacht. Bon appetit! Eet smakelijk!

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag

van DINSDAG 16 JULI 2013 MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi Namiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 16 JUILLET 2013 Après-midi

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 1 er JUILLET 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 1 JULI 2008 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant l ordonnance

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 803 CRIV 51 COM 803 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/014 DOC 53 3096/014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 27 JANUARI 2010 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van DINSDAG 9 JUNI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE du

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 29 april 2010 29 avril 2010 VERSLAG RAPPORT NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 2 mei 2013 Namiddagvergadering 5-101 5-101 Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Annales Belgische

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 DECEMBER 2014 15 DECEMBRE 2014 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 52 COM 367 CRABV 52 COM 367 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSION

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP) DOC 54 0899/001 DOC 54 0899/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2015 13 février 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over het Trans-Atlantisch Handels-

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1226/005 DOC 54 1226/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 15 juli 2015 15 juillet 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over conflictmineralen Voorstel van

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie