Economie, een systeem in crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie, een systeem in crisis"

Transcriptie

1 Economie, een systeem in crisis

2 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving erdoor in verval raakt 4. Economie ons ecosysteem beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

3 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving erdoor in verval raakt 4. Economie ons ecosysteem beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

4 Probleem1: Werkloosheid Bron: EU employment situation and social outlook september 2014 Aardewerk 15 Sl. 4v. 64

5 Activiteitsgraad Cijfers 2013 EU gem= 68,3% Doels=75% Bron: Eurostat Aardewerk 15 Sl. 5v. 64

6 Vooral jeugdwerkloosheid Een verloren generatie?! Aardewerk 15 Sl. 6v. 64

7 Besluit probleem 1 Een groep van 10à20% in de samenleving vindt geen plaats in het systeem en wordt systematisch uitgedreven. identiteit en sociale positie streven naar volledige en volwaardige/rechtvaardige tewerkstelling relatieve samenhang met conjunctuur Investeren in Menselijk Kapitaal Aardewerk 15 Sl. 7v. 64

8 Probleem 2: Private schuld adjusted for inflation, March 2011 Dollars Bron: Jean Pierre van Rossem (13 september 2012) Aardewerk 15 Sl. 8v. 64

9 Hoeveelheidprivate schuldper werkendein VS adjusted for inflation, March 2011 Dollars Bron: Ilusion of prosperity Aardewerk 15 Sl. 9v. 64

10 Private schuld als % van BBP Bron: Eurostat Aardewerk 15 Sl. 10v. 64

11 Private schuld OESO landen In rëële termen, aangepast voor inflatie, rekenkundig gemiddelde 16 OESO-landen +VS 1980 = 100 Bron: Stephen G Cecchetti, M S Mohanty and Fabrizio Zampolli September 2011 Aardewerk 15 Sl. 11v. 64

12 Gezinnen met betalingsachterstand Bron: NBB Centrale voor kredieten aan particulieren Aardewerk 15 Sl. 12v. 64

13 Achterstallige contracten Bron: NBB Centrale voor kredieten aan particulieren Aardewerk 15 Sl. 13v. 64

14 Achterstallige Bedragen Bron: NBB Centrale voor kredieten aan particulieren Aardewerk 15 Sl. 14v. 64

15 Besluit probleem 2 We gaan steeds meer schuld aan. We consumeren meer dan we verdienen hypotheek op toekomstige mogelijkheden Gezinnen onder spanning Lock-in Aardewerk 15 Sl. 15v. 64

16 Probleem 3 Overheidsschuld /person / regulier werkende /klassiek tweeverdienersgezin Enkel federale overheidsschuld Zonder Europese, Vlaamse of gemeenteliijke overheidsschuld Aardewerk 15 Sl. 16v. 64

17 Staatsschuld Bron: Jean Pierre van Rossem (13 september 2012) Aardewerk 15 Sl. 17v. 64

18 Overheidsschuld als %-age van BBP Bron: Eurostat, eigen berekeningen Aardewerk 15 Sl. 18v. 64

19 Aardewerk 15 Sl. 19v. 64

20 Impliciete staatschuld als %-agevan BBP Aardewerk 15 Sl. 20v. 64

21 Schuld naar inkomstenbelasting Aardewerk 15 Sl. 21v. 64

22 Besluit probleem3 Schuld maakt hogere economische groei in de toekomst noodzakelijk uitgestelde belasting aan toekomstige generaties kleiner venster van mogelijkheden hogere kans op waardevermindering van geld (=inflatie) Schuld gokt op toekomstige groei Generatie 30-ers betaalt drie keer Hugo de Ridder. jonge bevolking, groeiende economie Investeren in groene economie? Uitbouw onderwijs, zorg, maatschappelijk werk. Aardewerk 15 Sl. 22v. 64

23 Probleem 4: Groei Aardewerk 15 Sl. 23v. 64

24 Aardewerk 15 Sl. 24v. 64

25 Bon: Eurostat Aardewerk 15 Sl. 25v. 64

26 Gemiddelde groeicijfers: Source: European Commision, economic papers N 254 July 2006 Aardewerk 15 Sl. 26v. 64

27 Europa verliest aandeel in wereldeconomie Source: to be checked Aardewerk 15 Sl. 27v. 64

28 Besluit probleem 4 Niet westerse landen groeien sterker Onze economie presteert al decennia heel zwak. Dit zal ook in de toekomst niet veranderen o.w.v. hoge overheidsschuld, delocalisatie en vergrijzing Aardewerk 15 Sl. 28v. 64

29 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving erdoor in verval raakt 4. Economie ons ecosysteem beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

30 Gezondheid Gebruik anti-depressieva Geen cijfers en de vraag is ook of het economisch systeem hier alleen voor verantwoordelijk is. Obesitas Door McDonaldisering, overconsumptie vlees Ongezonde voeding Suikers en vetten in onze voeding Concurreren om smaak is race naar beneden. Aardewerk 15 Sl. 30v. 64

31 Zieke identiteit (Paul Verhaege) normen en waarden en de consequenties van het neoliberalisme. Wie geen succes heeft zal ziek zijn verlies aan zelfbesef desoriëntatie en vertwijfeling De mens is eenzamer dan ooit, de liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden. Aardewerk 15 Sl. 31v. 64

32 Dit economisch systeem economiseert alle domeinen van het leven marktlogica en efficiëntie kolonialiseren rechtspraak, gezondheid, onderwijs, zorg, veiligheid, milieudiensten tast identiteit individu aan bepaald door bezit en consumptie, door werk en productie wordt menselijk kapitaal, een investeringsgoed Global citizenchip en culturele adaptatie wordt de norm disciplineert en flexibiliseert mensen Recht op leefloon, behandeling van burn-out maakt mensen angstig, onzeker en isoleert mensen Xenophobische en kortzichtige reacties na Charlie Hebdo Aardewerk 15 Sl. 32v. 64

33 En: dit economisch systeem ontmantelt de welvaartsstaat door concurrentie tussen staten hakt in op loon en rechten (flexibilisering) van werknemers Havenarbeiders tijdens betogingen veroorzaakt massaal productie-verlies aan lage-loon-landen Ford Genk, maakt de wereld enorm complex Bedrijven versassen gelden en middelen Wie krijgt wat van de koek? Belastingen legaal ontwijken Verlamt het beleid en verlaagt de politieke slagkracht Sterke economieën domineren en verpletteren (vb. prijs van bananen) Doet ongelijkheid toenemen, dit veroorzaakt verval in de samenleving Aardewerk 15 Sl. 33v. 64

34 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving erdoor in verval raakt 4. Economie ons ecosysteem beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

35 Hoeveel 20% rijkste rijker dan 20% armste Bron: Aardewerk 15 Sl. 35v Singapore Income gaps How many times richer are the richest fifth than the poorest fifth? Japan Finland Norway Sweden Denmark Belgium Austria Germany Netherlands Spain France Canada Swizterland Ireland Greece Italy Israel New Zealand Australia UK Portugal USA

36 Aardewerk 15 Sl. 36v. 64

37 Aardewerk 15 Sl. 37v. 64

38 Aardewerk 15 Sl. 38v. 64

39 See : The Spirit Level by Richard Wilkinson&Kate Pickett Source: Aardewerk 15 Sl. 39v. 64

40 gelijke samenlevingen doen het beter More information:the Spirit Level by Richard Wilkinson and Kate Pickett Source: Aardewerk 15 Sl. 40v. 64

41 Wat zien we? Hoe ongelijker welvaart verdeeld is binnen een samenleving, hoe minder welzijn. Meer gelijkheid in inkomen, dus samenlevingen met een grotere herverdeling van welvaart, scoren systematisch beter op welzijnsindicatoren! En wat doet ons economisch systeem? Aardewerk 15 Sl. 41v. 64

42 Groeiende ongelijkheid in USA Gini-coëfficient (maat voor ongelijkheid) Bron: Shigehiro Oishi et Al Aardewerk 15 Sl. 42v. 64

43 Groeiende ongelijkheid in België Gini-coëfficient Aardewerk 15 Sl. 43v. 64

44 Jaar De kloof tussen arm en rijk wordt Vlaams Gewest dieper en dieper Waals Gewest Brussels Gewest België ,359 0,358 0,389 0, ,422 0,423 0,446 0,426! Bron: Lees ook: Aardewerk 15 Sl. 44v. 64

45 Groei, ontwikkeling, armoede? Relation with election of Theacher and Reagan neoliberalism See also: Ian Goldin: Navigating our global future 01.14/07.07 Source: Branco Milanovic, 2007 Word apart measuring international and global inequality Aardewerk 15 Sl. 45v. 64

46 Stijgende ongelijkheid historische trend Jaartal Verhouding Inkomen Source: UNDP Human Development Reports 1999 and 2005, New York Aardewerk 15 Sl. 46v. 64 rijkste 20% t.o.v. armste 20% (op wereldschaal) : : : : : : :1

47 Mondiale apartheid helft wereldbevolkingonder 2$/dag herverdeling en solidariteit in deze globale context Global social floor bron: Source: Sutcliffe, Department of Economic and Social Affairs. WP 2. UNDESA Aardewerk 15 Sl. 47v. 64

48 Ongelijke toegang Jouw positie in de wereld Aardewerk 15 Sl. 48v. 64

49 Bovendien BNP, economische groei, en subjectief welzijn Eens er een zeker inkomensniveau bereikt, leidt groei in welvaart (BNP-groei) nauwelijks tot stijging van subjectief welzijn Andere factoren bepalen welzijn! Bronnen NEF, A well-being manifesto for a flourishing society, 2004 Sustainable Development Commission, A prosperous nation: SDC e-bulletin Angus Deaton: Paper on Happiness Aardewerk 15 Sl. 49v. 64

50 achterliggende dataset: World Database of Happiness Aardewerk 15 Sl. 50v. 64

51 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving erdoor in verval raakt 4. Economie ons ecosysteem beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

52 Groei valt samen met vervuiling Source: Prosperity without growth, Tim Jackson (London, Earthscan 2009) Aardewerk 15 Sl. 52v. 64

53 Koolstofintensiteit Bron: Two degrees of separation: ambition and reality Low Carbon Economy Index 2014 PricewaterhouseCoopers Aardewerk 15 Sl. 53v. 64

54 Groene economie? Totaal onrealistisch! x 130 improvement CO2/$ < zero by 2100? Source: Prosperity without growth, Tim Jackson (London, Earthscan 2009) Aardewerk 15 Sl. 54v. 64

55 2 C opwarming: geen doel Fossiele brandstoffen kennen een sterkere stijging in energievoor-zieningdan hernieuwbare energie Vooral de meeste koolstof intensieve energiebron, steenkool, sinds 2000! bron: trends in global CO 2 emissions, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 2013 Report Aardewerk 15 Sl. 55v. 64

56 Investeren in hernieuwbare energie? $ 1600 miljard geïnvesteerd in 2013 om consumenten in de wereld van energie te voorzien $ 1100 miljard hiervan voor het winnen en transporteren van fossiele brandstoffen, olieraffinage en de bouw van met fossiele brandstoffen gestookte centrales $ 550 miljard aan overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. Dit is vier keer meer dan subsidie naar duurzame energie Signalen van het beleid en de markt zijn niet sterk genoeg voor een omschakeling van investeringen naar koolstofarme bronnen en energieefficiëntie. bron: World Energy Investment Outlook 2014, IEA bron: World Energy Outlook 2014, IEA Aardewerk 15 Sl. 56v. 64

57 Reserves fossiele brandstoffen Gegeven: uitstoot van tot miljard ton om 2 -doel te halen alleen al, 466 miljard ton CO 2 cumulatief uitgestoten Koolstofbudgetbegin 2013 nog zo n GtCO 2 voor de komende 25 jaar reserves olie, gas en steenkool vertegenwoordigen GtCO 2 dus 3/4 de van de reserves moet in de grond blijven zitten een derde van de oliereserves, de helft van de gasreserves en 80 procent steenkoolreserves ongebruikt die voorraden waardeloos aandelen van die bedrijven zullen kelderen 6 van de 7 grootste bedrijven wereldwijd zijn fossiele energiebedrijven in pensioenspaarfondsen en tal van andere financiële producten Banken en overheden zijn mede-eigenaar. aandeelhouders, leveranciers, overheden en werknemers zullen verliezen lijden Aardewerk 15 Sl. 57v. 64

58 Blijven investeren In 2013 investeerden beursgenoteerde oliebedrijven alleen 670 miljard dollar (zo 570 miljard Euro) om nieuwe fossiele energiebronnen te ontdekken Waarom doen ze dat als 3/4 de van hun voorraad in de grond moet blijven zitten? De overheid stuurt gedrag van miljoenen, wereldwijd miljarden, gezinnen, bedrijven en organisaties met een kluwen aan maatregelen om duurzaamheid te promoten Waarom leggen ze een handvol olie-en gasbedrijven, wereldwijd een 200-tal, niet enkele eenvoudige quota s en regels op rond prijszetting? Het VK pleit op internationaal vlak voor het behalen van de 2 doelstelling Waarom werd pas strategie gestemd die opbrengst uit nationale gas-en olievelden maximaliseert? Gas uit Rusland, Iran en Qatar levert per ton CO 2 veel meer nuttige energie Waarom willen we dan gas halen uit gasschalie? Olie uit Midden Oosten en Venezuela levert per ton CO 2 veel meer nuttige energie Waarom willen we dan olie halen uit teergronden? Waarom investeren we zoveel in klimaatonderzoek? Als we niet de maatregelen nemen die nodig zijn Besluit: Grote kloof tussen wat we zeggen en wat we doen Aardewerk 15 Sl. 58v. 64

59 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving in verval raakt 4. ons ecosysteem onherstelbaar beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

60 Ecologische crisis Optimisme is een morele verplichting Aardewerk 15 Sl. 60v. 64 Karl Popper

61 Demagogie en commonssense, mentale infrastructuur Duurzame groei voor Vlaanderen Groei van de limieten vs. limieten aan de groei? Er zijn geen alternatieven, de keuze voor gasschalie is onvermijdelijk Toch wel er zijn meerdere alternatieven buiten het systeem Overbevolking is het probleem Neen, ongelijke verdeling is het probleem Duurzame ontwikkeling is leren navigeren bij slecht weer Neen, wij zijn het weer, het is een sociale handeling, niet iets dat voorafgaat aan ons Framing, hoe kaderen we de dingen Mondiale opwarming of klimaatsverandering Bevolkingsgroei of overbevolking De natuur en de mens, de mens naast de natuur of de mens als deel van natuur De toekomst die voor ons ligt. Aardewerk 15 Sl. 61v. 64

62 Onderdrukking Als aan mensen gezegd wordt niet in staat te zijn om te leren, dat de dingen te complex zijn voor 'gewone' mensen; in het geval dat mensen zich minderwaardig voelen t.o.v. wetenschappers, politici en opiniemakers, omdat zij de enigen zijn die weten 'wat het beste is ; wanneer mensen beginnen te geloven in hun eigen onvermogen wereldbrede uitdagingen te begrijpen, dan worden mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en democratische waarden geschonden Je kan het 'onverstandig-isme' of infantisme noemen op basis van paternalisering (zoals racisme gebaseerd op stereo-typering) BASH-ISM Wanneer ideeën gemarginaliseerd worden in de samenleving en is er sprake van onderdrukking. 'empowerment' is het antwoord. Het middenveld moeten handelen Empowerment van de mensen, respect voor mensenrechten en het bestrijden van onderdrukking is altijd de kerntaak van het bewegingswerk geweest. Aardewerk 15 Sl. 62v. 64

63 Gent, 17 januari 2015 Deze presentatie toont aan dat er een fundamenteel probleem is met ons westers economisch systeem omdat : 1. het economische problemen niet kan oplossen 2. mensen er ziek van worden 3. de samenleving in verval raakt 4. ons ecosysteem onherstelbaar beschadigt 5. het onze mentale structuur koloniseert die mensen onderdrukt

64 Besluit Deze presentatie werd gemaakt door Pieter Lievens voor Aardewerk en mag gebruikt, bewerkt en doorgegeven worden mits bronvermelding. Meer info: Aardewerk 15 Sl. 64v. 64

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson

5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson 103 5 waarom inkomensongelijkheid nadelig uitpakt voor iedereen een gesprek met richard wilkinson Monique Kremer en Erik Schrijvers 5.1 the spirit level Inmiddels is The Spirit Level uit 2009 uitgegroeid

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie

België en zijn ecologische voetafdruk

België en zijn ecologische voetafdruk RAPPORT 2010 België en zijn ecologische voetafdruk Verantwoordelijk uitgever: Damien Vincent, WWF-België, Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel. Redactie: Aurélien Boutaud, Stijn Bruers, Anne-Kirstine de

Nadere informatie

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Dankwoord De Staatssecretaris Armoedebestrijding, Philippe Courard, maakte dit project mogelijk. Ik dank hem hiervoor. Mijn dank gaat ook

Nadere informatie

Hoe welvarend zijn we echt?

Hoe welvarend zijn we echt? Executive Summary How prosperous are we really? Western civilizations are used to think in terms of material welfare. Concepts like economic growth and gdp per capita have become part of our daily vocabulary.

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland? Hoe ongelijk is Nederland? De serie Verkenningen omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie 79 4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie Bas van Bavel 4.1 de vergeten dimensie van ongelijkheid De drie rijkste Nederlanders hebben meer bezit dan ruim de helft van alle Nederlandse

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Marc De Vos Directeur Itinera Institute Docent Arbeidsrecht UGent en VUB Lid Hoge Raad

Nadere informatie

Een veranderend geldsysteem, de economie van de ecologie.

Een veranderend geldsysteem, de economie van de ecologie. Margrit Kennedy, met illustraties van Helmuth Creutz. Vertaling: Michaël de Vos Een veranderend geldsysteem, de economie van de ecologie. Wat is geld? Eerst maar het goede nieuws: Geld is een van de meest

Nadere informatie

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Inhoud Wat is de regering Michel-De Wever van plan met onze pensioenen?... 7 Werken tot 67... 7 Afbouw wettelijke pensioenen...13 Invoering

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Een nieuw paradigma Lessen uit het verleden 4 Groei is heel abnormaal Het

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN Hans Van Nuffel

Nadere informatie

Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf

Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf Over de samenhang tussen economische ontwikkeling en goed bestuur in een duurzame samenleving Philip E. Wagner Economie is belangrijk, maar er zijn belangrijker

Nadere informatie