VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 300A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor 1 tot maximaal 3 verwarmingscircuits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 300A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor 1 tot maximaal 3 verwarmingscircuits"

Transcriptie

1 Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbediening voor 1 tot maximaal 3 verwarmingscircuits VITOTROL 300A 3/2010 Bewaren a.u.b.!

2 Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming van lichamelijk letsel en materiële schade. Toelichting bij de veiligheidsaanwijzingen Gevaar Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.! Opgelet Dit teken waarschuwt voor materiële schade en schade aan het milieu. Aanwijzing Gegevens met het woord "Aanwijzing" bevatten aanvullende informatie. Doelgroep Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de bedieners van de verwarmingsinstallatie. Dit toestel is niet bedoeld om door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of bij gebrek aan ervaring en/of kennis te worden gebruikt, tenzij deze onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe het toestel te gebruiken. Opgelet! Kinderen moeten onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel spelen. Gevaar Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de verwarmingsinstallatie kunnen leiden tot levensgevaarlijke ongevallen. Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen door installateurs worden uitgevoerd die hiertoe erkend zijn door de bevoegde gasmaatschappij. Elektrische werkzaamheden mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd. Wat te doen bij een gasgeur Gevaar Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken met zeer ernstige verwondingen als gevolg. Niet roken! Vermijd open vuur en vonkvorming. Nooit schakelaars van verlichting en elektrische toestellen bedienen. Gasafsluitkraan sluiten. Ramen en deuren open zetten. Personen verwijderen uit de gevarenzone. Gas- en elektriciteitsbedrijf en installatiebedrijf buiten het gebouw verwittigen. Stroom naar het gebouw vanaf een veilige plaats (buiten het gebouw) laten onderbreken. 2

3 Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid (vervolg) Wat te doen bij een rookgasgeur Gevaar Rookgassen kunnen levensbedreigende vergiftiging veroorzaken. Verwarmingsinstallatie uitschakelen. Plaats van installatie ventileren. Deuren van woonverblijven sluiten. Wat te doen bij brand Gevaar Bij brand bestaat gevaar voor verbranding en explosie. Verwarmingsinstallatie uitschakelen. Afsluitkleppen in de brandstofleidingen sluiten. Gebruik een gekeurde brandblusser (brandklasse ABC). Eisen aan de verwarmingsruimte Opgelet! Ontoelaatbare omgevingsvoorwaarden kunnen schade aan de verwarmingsinstallatie veroorzaken en een veilige werking belemmeren. Zorg voor een omgevingstemperatuur tussen 0 ºC en 35 ºC. Luchtverontreiniging door halogeen-koolwaterstoffen (bijv. uit verf, oplos- en schoonmaakmiddelen) en overdreven stofvorming (bijv. door slijpwerkzaamheden) dient te worden voorkomen. Permanent hoge luchtvochtigheid (bijv. door het permanent laten drogen van de was) voorkomen. Aanwezige luchttoevoeropeningen niet afsluiten. Bijkomende componenten, reserveonderdelen en slijtende onderdelen! Opgelet Componenten die niet met de verwarmingsinstallatie zijn gekeurd, kunnen leiden tot schade aan de verwarmingsinstallatie of de goede werking belemmeren. Montage resp. vervanging uitsluitend door het installatiebedrijf laten uitvoeren. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Eerst informeren Eerste inwerkingstelling... 6 Vakbegrippen... 6 Tips voor het besparen van energie... 7 Over de bediening Bedieningsaanwijzingen... 8 Bedieningselementen... 8 Menu... 9 Hoe te bedienen Kamerverwarming Benodigde instellingen (kamerverwarming) Verwarmingscircuit kiezen Kamertemperatuur instellen Werkingsprogramma voor kamerverwarming instellen Tijdprogramma voor kamerverwarming instellen Kamerverwarming uitschakelen Comfort- en energiespaarfuncties Warmwaterbereiding Benodigde instellingen (kamerverwarming) Warmwatertemperatuur instellen Werkingsprogramma voor de warmwaterbereiding instellen Tijdprogramma voor warmwaterbereiding instellen Verwarmingsinstallatie met omlooppomp Warmwaterbereiding uitschakelen Overige instellingen Tijd en datum instellen Taal instellen Contrast op het display instellen Helderheid van de displayverlichting instellen Hoofdscherm veranderen Fabrieksinstelling terugzetten Opvragingen Informatie opvragen Overname van informatie in het basismenu (hoofdscherm) Opvragen in combinatie met zonnesystemen Gegevens terugzetten Onderhoudsmelding opvragen

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave (vervolg) Storingsmelding opvragen Wat te doen? Ruimten te koud Ruimten te warm Geen warm water Warm water te heet ã knippert en Storing wordt aangegeven ë knippert en Onderhoud wordt aangegeven Estrik drogen verschijnt in het display Externe inschakeling wordt aangegeven Extern programma wordt aangegeven Ext. gew. kamertemp. verschijnt op het display Opslag bijvullen verschijnt op het display Asdeur sluiten verschijnt op het display Vuldeur sluiten verschijnt op het display Bijvullen verschijnt op het display Niet bijvullen verschijnt op het display Reparaties Onderhoud Reiniging Appendix Menuoverzicht (zie pagina) Opvraagmogelijkheden in het uitgebreide menu Verklaring van de begrippen Index

6 Eerst informeren Eerste inwerkingstelling Uw afstandsbediening is aan de Vitotronic-regeling van de verwarmingsketel aangesloten. De eerste inwerkingstelling en het aanpassen van de Vitotronic-regeling aan de plaatselijke en bouwkundige situatie moeten worden uitgevoerd door uw verwarmingsfirma. De instellingen aan de Vitotronic-regeling worden bij de inbedrijfstelling aan de afstandsbediening overgebracht. De Vitotronic-regeling is vanuit de fabriek op Verwarmen en warm water ingesteld. Kamerverwarming Tussen 6.00 en uur worden de vertrekken met 20 C Gew. kamertemp. verwarmd (normale stookwerking). Tussen en 6.00 uur worden de vertrekken met 3 C Gered. gew.kamertemp. verwarmd (gereduceerde stookwerking, vorstbescherming). Uw verwarmingsfirma kan bij de eerste inbedrijfstelling verdere instellingen voor u aanbrengen. U kunt alle instellingen te allen tijde individeel naar uw wensen wijzigen (zie hoofdstuk Kamerverwarming ). Warmwaterbereiding Tussen 5.30 en uur wordt het tapwater op 50 C Gew. warmwatertemp. verwarmd. Een eventueel aanwezige omloopomp is ingeschakeld. Tussen en 5.30 uur wordt de warmwaterboiler niet opgewarmd. Een eventueel aanwezige omloopomp is uitgeschakeld. Uw verwarmingsfirma kan bij de eerste inbedrijfstelling verdere instellingen voor u aanbrengen. U kunt alle instellingen te allen tijde individeel naar uw wensen wijzigen (zie hoofdstuk Warmwaterbereiding ). Winter-/zomertijdomzetting Deze omzetting gebeurt automatisch. Stroomuitval Bij stroomuitval blijven alle gegevens behouden. Vakbegrippen Voor een beter begrip van de functies van uw regeling vindt u in de bijlage het hoofdstuk Begripsverklaringen. 6

7 Eerst informeren Tips voor het besparen van energie Gebruik de instelmogelijkheden van de afstandsbediening: Zorg dat de kamers niet te warm worden, elke graad minder spaart 6% verwarmingskosten. Zet de kamertemperatuur niet hoger dan 20 C (zie pagina 14). Stel de warmwatertemperatuur niet te hoog in (zie pagina 20). Activeer de omlooppomp alleen als warm water wordt getapt. Zie pagina 22 als u het tijdprogramma wilt veranderen Kies het werkingsprogramma dat aan de actuele situatie voldoet: Voor een korte afwezigheid (bijv. winkelen) kiest u de Spaarwerking (zie pagina 17). Zolang de spaarwerking is ingeschakeld, wordt de kamertemperatuur gereduceerd. Als u op reis gaat, stelt u het Vakantieprogramma in (zie pagina 18). Zolang het vakantieprogramma is ingeschakeld, wordt de kamertemperatuur gereduceerd en de warmwaterbereiding is uitgeschakeld. In de zomer, als u geen vertrekken wilt verwarmen, maar wel warm water nodig heeft, stelt u het werkingsprogramma Alleen warm water in (zie pagina 20). Als u langere tijd geen vertrekken wilt verwarmen en geen warm water nodig heeft, stelt u het werkingsprogramma Uitschakelwerking in (zie pagina). Verdere aanbevelingen: Correct ventileren. Ramen kortstondig helemaal openzetten en daarbij de thermostaatkranen sluiten Rolluiken (indien aanwezig) neerlaten zodra het donker wordt. Thermostaatkranen correct instellen. Radiatoren en thermostaatkranen niet afdekken. Gecontroleerd verbruik van warm water: een douche vereist doorgaans minder energie dan een vol bad. 7

8 Over de bediening Bedieningsaanwijzingen Met de afstandsbediening Vitotrol 300A kunt u de volgende instellingen doen vanuit uw woonkamer: normale kamertemperatuur gereduceerde kamertemperatuur warmwatertemperatuur werkings- en vakantieprogramma periodes voor de kamerverwarming periodes voor de warmwaterbereiding periodes voor de circulatiepomp (indien aanwezig) datum en tijd Alle andere instellingen worden doorgestuurd van de Vitotrol 300A naar de regeling Vitotronic en omgekeerd. Voor het betreffende verwarmingscircuit zijn steeds de laatst uitgevoerde instellingen van toepassing. Bedieningselementen 10 C 20,5 C OK Di :10? U gaat 1 stap terug in het menu of u breekt een begonnen instelling af Cursortoetsen U bladert in het menu of stelt een waarde in OK U bevestig uw keuze of u slaat de instelling op U roept bij het geselecteerde menupunt de helptekst op U roept het menu op Menu Help U krijgt in de vorm van een korte aanwijzing verklaringen van de bedieningselementen en de aanwijzing voor de verwarmingscircuitkeuze (zie pagina 13). Zo roept u de korte aanwijzingen op: Op het display wordt het hoofdscherm, getoond (zie volgende hoofdstuk): Druk op de toets. U bevindt zich ergens in het menu: 8

9 Over de bediening Bedieningselementen (vervolg) Zo vaak op drukken tot de basisindicatie verschijnt (zie volgende hoofdstuk). Druk op de toets Menu Er staan u twee bedieningsniveaus ter beschikking, het Basismenu (hhofdscherm) en het Uitgebreide menu. Basismenu (hoofdscherm) A VC1 B C D 10 C 20,5 C Di :10 OK? A Kopregel (aanduiding werkingsprogramma en verwarmingscircuit) B Actuele buitentemperatuur Aanwijzing U kunt wijzigen: De aanduiding in de kopregel, zie pagina 26. De aanduiding in de informatieregel, zie pagina 27. C Actuele kamertemperatuur (werkelijke kamertemperatuur) D Informatieregel In het basismenu kunt u de vaakst gebruikte instellingen aanbrengen en opvragen: Gewenste kamertemperatuur voor het in de kopregel aangegeven verwarmingscircuit 9

10 Over de bediening Menu (vervolg) Druk op de volgende toetsen: / voor de gewenste waarde. OK ter bevestiging. Werkingsprogramma voor het in de kopregel aangegeven verwarmingsciruit Werkingsprogramma's: Uitschakelwerking met bescherming tegen vorst Alleen warm water Verwarmen en warm water Druk op de volgende toetsen: / voor het gewenste werkingsprogramma. OK ter bevestiging. Aanwijzing Voor eventuele verdere aangesloten verwarmingscircuits gaat u als op pagina 15 beschreven te werk. Symbolen op het scherm De symbolen zijn niet continu te zien, maar zijn afhankelijk van de installatieuitvoering en van de werkingstoestand. Werkingsprogramma Uitschakelwerking met bescherming tegen vorst Alleen warm water Verwarmen en warm water Indicators Bescherming tegen vorst Kamerverwarming met normale temperatuur Kamerverwarming met gereduceerde temperatuur Partywerking actief Spaarwerking actief In combinatie met een zonnesysteem: Zonnecircruitpomp loopt Huidig uur Meldingen Onderhoudsmelding Storingsmeldingen 10

11 Over de bediening Menu (vervolg) Menu Ù VC1 Ú E Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Kiezen met Uit Þ ( OK? E Dialoogregel In het Uitgebreide menu kunt u instellingen uit de minder vaak benodigde functies van de afstandsbediening aanbrengen en opvragen, bijv. vakantieprogramma en tijdprogramma's instellen. Het menuoverzicht vindt u op pagina 36. Het uitgebreide menu roept u met de toets onafhankelijk van op welke plaats in het menu u zich bevindt. Hoe te bedienen Als u een aantal minuten lang geen instellingen aan de afstandsbediening doet, wordt de displayverlichting uitgeschakeld indien u die heeft ingesteld (zie pagina 25). Druk op een willekeurige toets. U komt in het basismenu (hoofdscherm) (zie pagina 9). 2. Druk op de toets. U komt in het uitgebreide menu (zie pagina 11). Het geselecteerde menupunt heeft een zwarte achtergrond. Op de dialoogregel E (zie afbeelding op pagina 11) krijgt u de benodigde gebruiksaanwijzingen. In het volgende voorbeeld wordt de procedure voor het instellen van de gewenste kamertemperatuur voor verwarmingsciruit 1 en verwarmingscircuit 2 afgebeeld. 11

12 Over de bediening Hoe te bedienen (vervolg) 10 C 20,5 C OK Di :10? v Ú Menu Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Verder met Verwarm.circuit 1 Gew. kamertemp. Gew. gered.kamertemp. Werkingsprogramma Partywerking Kiezen met Gew. kamertemp. 20 C OK OK ÙVC1Ú è OK ÙVC1Ú ê ( VC1 Keuze verwarmingscircuit Ù VC2 Ú Menu Is gekozen Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Kiezen met V v / Verwarm.circuit 2 OK Ù VC2 VC1 Ú Þ uit ( Wijzigen met Gew. kamertemp. ( V / v VC1 22 C Overnemen met Gew. kamertemp. OK OK VC1 22 C Overgenomen OK Verwarm.circuit 1 Gew. kamertemp. Gew. gered.kamertemp. Werkingsprogramma Partywerking Kiezen met ÙVC1Ú ê ( 12

13 Kamerverwarming Benodigde instellingen (kamerverwarming) Controleer de volgende punten als u kamerverwarming wenst: Heeft u een verwarmingscircuit gekozen? Instelling, zie volgende hoofdstuk. Heeft u de gewenste kamertemperatuur ingesteld? Instelling, zie pagina 9, resp. 14. Heeft u het juiste werkingsprogramma ingesteld? Instelling, zie pagina 10, resp. 14. Heeft u het gewenste tijdprogramma ingesteld? Instelling, zie pagina 15. Verwarmingscircuit kiezen De verwarming van alle vertrekken kan eventueel over meerdere verwarmingscircuits zijn verdeeld. Als u met uw afstandsbediening meerdere verwarmingscircuits bedient, kiest u voor alle instellingen voor de kamerverwarming eerst het verwarmingscircuit waarvoor u de verandering wilt aanbrengen. Als u slechts 1 verwarmingscircuit bedient, is deze keuzemogelijkheid er niet. Voorbeeld: Verwarm.circuit 1 is het verwarmingscircuit voor de door u bewoonde kamers. Verwarm.circuit 2 is het verwarmingscircuit voor de kamers van een ingebouwde zelfstandige wooneenheid. De verwarmingscircuits zijn af fabriek met Verwarm.circuit 1 (VC1), Verwarm.circuit 2 (VC2) en Verwarm.circuit 3 (VC3) aangeduid. Als uw verwarmingsfirma de verwarmingscircuits aan de Vitotronic-regeling een andere naam heeft gegeven (bijv. in Eengezinshuis enz.), wordt deze naam i.p.v. Verwarm.circuit... weergegeven. voor instellingen. 2. / voor het gewenste verwarmingscircuit. Menu Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Ù VC1 Ú Uit Þ Kiezen met ( Ú Keuze verwarm.circuit Ù VC2 Ú Is gekozen Verwarm.circuit 2 13

14 Kamerverwarming Verwarmingscircuit kiezen (vervolg) Aanwijzing Als u met de toets terug naar het basismenu (hoofdscherm) gaat, wordt in de kopregel weer VC1 aangegeven. Wijzigen van de aanduiding van het verwarmingscircuit in de kopregel, zie pagina 26. Kamertemperatuur instellen Kamertemperatuur voor normale stookwerking instellen Fabrieksinstelling: 20 C Voor het verwarmingscircuit dat in de kopregel wordt aangegeven Basismenu voor de gewenste waarde. 2. OK ter bevestiging. Na een korte tijd verschijnt het basismenu (hoofdscherm). Voor de andere verwarmingscircuits 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Gew. kamertemp. 5. Stel de gewenste waarde in. Kamertemperatuur voor gereduceerde stookwerking instellen (nachtdaling) Fabrieksinstelling: 3 C 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Gew. gered.kamertemp. 5. Stel de gewenste waarde in. De vertrekken worden met deze temperatuur verwarmd: tussen de periodes voor de normale stookwerking (zie pagina 15) in het vakantieprogramma (zie pagina 18). Werkingsprogramma voor kamerverwarming instellen Fabrieksinstelling: Verwarmen en warm water 14

15 Kamerverwarming Werkingsprogramma voor kamerverwarming instellen (vervolg) Voor het verwarmingscircuit dat in de kopregel wordt aangegeven Basismenu / voor het gewenste werkingsprogramma. 2. OK ter bevestiging. Na een korte tijd verschijnt het basismenu (hoofdscherm). Voor de andere verwarmingscircuits 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Werkingsprogramma 5. Verwarmen en warm water De vertrekken van het gekozen verwarmingscircuit worden volgens de gegevens voor de kamertemperatuur en het tijdprogramma verwarmd. Het warme water wordt volgens de gegevens voor de gewenste warmwatertemperatuur en het tijdprogramma opgewarmd. Tijdprogramma voor kamerverwarming instellen Het tijdprogramma voor de kamerverwarming bestaat uit 4 periodes. In het uitgebreide menu kunt u onder Informatie het actuele tijdprogramma opvragen (pagina 27). Het tijdprogramma kunt u individueel instellen. U kunt voor de normale stookwerking maximaal 4 periodes per dag kiezen. Voor elke periode stelt u het begintijdstip en het eindtijdstip in. Tussen deze periodes worden de vertrekken met de gereduceerde kamertemperatuur verwarmd (zie pagina 14). Hou bij het instellen rekening met het feit dat uw verwarmingsinstallatie een poosje nodig heeft om de vertrekken op de gewenste temperatuur te verwarmen. : 2. Verwarming 3. Kies eventueel het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 4. Tijdprogr. Verwarmen 5. Kies het weekdeel of de weekdag. 6. Kies de periode!,?, of $. 7. Stel het begin- en het eindtijdstip van de betreffende periode in. 15

16 Kamerverwarming Tijdprogramma voor kamerverwarming instellen (vervolg) Afgebeeld voorbeeld: Tijdprogramma voor maandag tot vrijdag ( Ma-Vr ) Periode!: van 05:00 tot 08:30 Periode?: van 16:30 tot 23:00!? Kies de periode Maandag-zondag en stel het tijdprogramma in. Kies dan Maandag en stel daarvoor het tijdprogramma in. Aanwijzing Als u het instellen voortijdig wilt afbreken, drukt u zo vaak op tot de gewenste indicatie verschijnt. Verwarming Ma-Vr VC1 Periode wissen ! 05:00-08:30 u Normaal? 16:30-23:00 u Normaal Kiezen met ( Stel voor het eindtijdstip dezelfde tijd in als voor het begintijdstip. Op het display verschijnt voor gekozen periode - - : - -. VerwarmingMa-Vr VC1 Voorbeeld: U wilt behalve maandag voor alle weekdagen hetzelfde tijdprogramma instellen: ? - -: :- - u : :- - u Overnemen met OK Kamerverwarming uitschakelen Voor het verwarmingscircuit dat in de kopregel wordt aangegeven Basismenu / voor het werkingsprogramma Alleen warm water (zomerwerking, geen kamerverwarming) of Uitschakelwerking (bescherming tegen vorst) 2. OK ter bevestiging. Na korte tijd verschijnt het basismenu (hoofdscherm). 16 Voor de andere verwarmingscircuits 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Werkingsprogramma 5. Alleen warm water (zomerwerking, geen kamerverwarming) of Uitschakelwerking (bescherming tegen vorst)

17 Comfort- en energiespaarfuncties Comfortfunctie kiezen Comfort- en energiespaarfuncties Met deze functie kunt u de kamertemperatuur voor een paar uren wijzigen, bijv. als gasten 's avonds langer blijven. 2. Kies eventueel het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Partywerking Partywerking Wijzigen met 20 C ( VC1 De vertrekken worden met de gewenste temperatuur verwarmd. Het warme water wordt op de ingestelde gewenste temperatuur verwarmd. Comfortfunctie beëindigen Automatisch na 8 uur of Automatisch bij het omschakelen op normale stookwerking volgens het tijdprogramma of Stel in het uitgebreide menu de Partywerking op Uit. 4. Stel de gewenste kamertemperatuur tijdens de partywerking in. Menu Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Kiezen met ÙVC1Ú Aan Þ ( Energiespaarfunctie Spaarwerking kiezen Om energie te besparen kunt u de kamertemperatuur tijdens de normale stookwerking laten dalen. Bijv. als u de woning voor een paar uur verlaat. 2. Kies eventueel het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Spaarwerking Menu Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Kiezen met ÙVC1Ú Aan â ( 17

18 Comfort- en energiespaarfuncties Comfort- en energiespaarfuncties (vervolg) Spaarwerking beëindigen Automatisch bij het omschakelen op gereduceerde stookwerking volgens het tijdprogramma Stel in het uitgebreide menu de Spaarwerking op Uit. Energiespaarfunctie Vakantieprogramma kiezen Om energie te besparen, bijv. bij langere afwezigheid in de vakantie, kunt u het Vakantieprogramma activeren. Het vakantieprogramma werkt op alle verwarmingscircuits. Als u een wijziging wilt, neemt u contact op met de verwarmingsfirma. Afhankelijk van het ingestelde werkingsprogramma (zie pagina 14) kan het vakantieprogramma verschillende uitwerkingen hebben: Werkingsprogramma Verwarmen en warm water is ingesteld: De kamers worden met de ingestelde gereduceerde temperatuur verwarmd (zie pagina 14). De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Werkingsprogramma Alleen warm water is ingesteld: Bescherming tegen bevriezing van de verwarmingsketel en de warmwaterboiler is actief. : 2. Verwarming 3. Vakantieprogramma Vakantieprogramma Vertrekdag Donderdag Terugkeerdag: Vrijdag Kiezen met Vakantieprogramma Vertrekdag Datum Terugkeerdag: Datum Wijzigen met VC ( VC1 Do Vr ( 4. Stel de gewenste vertrek- en aankomstdag in. Aanwijzing Het vakantieprogramma is pas dan actief als de vertrekdag en terugkeerdag met OK zijn bevestigd. Verwarmingscircuit 1 Partywerking Spaarfunctie Tijdprogr. verwarmen Vakantieprogramma Kiezen met ÙVC1Ú ( ê ê êç 18

19 Comfort- en energiespaarfuncties (vervolg) Comfort- en energiespaarfuncties Vakantieprogramma afbreken of wissen 2. Verwarming 3. Vakantieprogramma 4. Programma wissen 19

20 Warmwaterbereiding Benodigde instellingen (kamerverwarming) Controleer de volgende punten als u warmwaterbereiding wenst: Heeft u de gewenste warmwatertemperatuur ingesteld? Instelling, zie volgende hoofdstuk. Heeft u het gewenste tijdprogramma ingesteld? Instelling, zie pagina 2 Heeft u het juiste werkingsprogramma ingesteld? Instelling, zie pagina 20, resp. 10. Warmwatertemperatuur instellen 2. Warm water 3. Gew. warmwatertemp. Gew. warmwatertemp. æ Menu Spaarwerking Verwarming Warm water Zonne-energie Verder met 50 C æ OK 50 C Wijzigen met ( 4. Stel de gewenste waarde in. Werkingsprogramma voor de warmwaterbereiding instellen Aanwijzing Het warmwaterprogramma werkt op alle verwarmingscircuits. Als u een wijziging wilt, neemt u contact op met de verwarmingsfirma. Voor het verwarmingscircuit dat in de kopregel wordt aangegeven Basismenu / voor het werkingsprogramma Alleen warm water 2. OK ter bevestiging. Na korte tijd verschijnt het basismenu (hoofdscherm). 20

21 Warmwaterbereiding Werkingsprogramma voor de warmwaterbereiding (vervolg) Voor de andere verwarmingscircuits 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Werkingsprogramma 5. Verwarmen en warm water (met kamerverwarming) of Alleen warm water (zomerwerking, geen kamerverwarming) Tijdprogramma voor warmwaterbereiding instellen Het tijdprogramma voor de warmwaterbereiding bestaat uit 4 periodes. In het uitgebreide menu kunt u onder Informatie het actuele tijdprogramma opvragen (pagina 27). Voor de warmwaterbereiding kunt u automatische werking kiezen. D.w.z. tijdens de normale stookwerking (zie pagina 15) wordt het warme water op de gewenste temperatuur verwarmd. Om meteen aan het begin van de normale stookwerking warm water ter beschikking te hebben, begint de periode voor de warmwaterbereiding automatisch een half uur eerder dan de periode voor de normale stookwerking. Als u geen automatische werking wenst, kunt u voor de warmwaterbereiding individueel maximaal 4 periodes per dag kiezen. Voor elke periode stelt u het begintijdstip en het eindtijdstip in. Hou bij het instellen rekening met het feit dat uw verwarmingsinstallatie een poosje nodig heeft om het warme water op de gewenste temperatuur te verwarmen. : 2. Warm water 3. Tijdprog. Warm water 4. Individueel 5. Kies het weekdeel of de weekdag. 6. Kies de periode!,?, of $. 7. Stel het begin- en het eindtijdstip van de betreffende periode in Afgebeeld voorbeeld: Tijdprogramma voor maandag tot vrijdag ( Ma-Vr ) Periode!: van tot uur Periode?: van tot uur Warm water!? VC ! 04:30-06:30 u AAN? 15:30-20:30 u AAN Kiezen met Ma-Vr ( 21

22 Warmwaterbereiding Tijdprogramma voor warmwaterbereiding instellen (vervolg) Voorbeeld: U wilt behalve maandag voor alle weekdagen hetzelfde tijdprogramma instellen: Kies de periode Maandag-zondag en stel het tijdprogramma in. Kies dan Maandag en stel daarvoor het tijdprogramma in. Aanwijzing Als u het instellen voortijdig wilt afbreken, drukt u zo vaak op tot de gewenste indicatie verschijnt. Periode wissen Stel voor het eindtijdstip dezelfde tijd in als voor het begintijdstip. Op het display verschijnt voor gekozen periode - - : - -. Eenmalige warmwaterbereiding buiten het tijdprogramma Aanwijzing Minstens 1 verwarmingscircuit van uw installatie mag niet in het werkingproggramma Uitschakelwerking staan. 2. Verwarming 3. Kies eventueel het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 4. Partywerking 5. Partywerking weer met Uit deactiveren, zodat niet onverhoeds kamerverwarming met normale kamertemperatuur volgt. Warm water Ma-Vr VC ? - -: :- - u : :- - u --- Overnemen met OK Verwarmingsinstallatie met omlooppomp Verdere informatie over de omlooppomp vindt u in hoofdstuk Begripsverklaringen. 22

23 Warmwaterbereiding Tijdprogramma voor warmwaterbereiding instellen (vervolg) Voor het tijdprogramma voor de omlooppomp is Automatische werking ingesteld. D.w.z. de omlooppomp is parallel aan het tijdprogramma voor de warmwaterbereiding ingeschakeld (zie pagina 21). In het uitgebreide menu Informatiemenu het actuele tijdprogramma opvragen (pagina 27). Als u geen automatische werking wenst, kunt u voor de omlooppomp individueel maximaal 4 periodes per dag kiezen. Voor elke periode stelt u het begintijdstip en het eindtijdstip in. Aanwijzing De activering van de omlooppomp heeft alleen zin voor de periode dat warm water wordt gebruikt. : 2. Warm water 3. Tijdprog. Circulatie 4. Individueel 5. Kies het weekdeel of de weekdag. 6. Kies de periode!,?, of $. 7. Stel het begin- en het eindtijdstip van de betreffende periode in. Aanwijzing Als u het instellen voortijdig wilt afbreken, drukt u zo vaak op tot de gewenste indicatie verschijnt. Periode voor omlooppomp wissen Stel voor het eindtijdstip dezelfde tijd in als voor het begintijdstip. Op het display verschijnt voor gekozen periode - - : - -. Circulatie Ma-Vr ? - -: :- - u : :- - u --- Overnemen met OK VC1 Warmwaterbereiding uitschakelen U wilt geen vertrekken verwarmen en geen tapwater opwarmen. Voor het verwarmingscircuit dat in de kopregel wordt aangegeven Basismenu / voor het werkingsprogramma Uitschakelwerking (bescherming tegen vorst) 2. OK ter bevestiging. Na korte tijd verschijnt het basismenu (hoofdscherm). Voor de andere verwarmingscircuits 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Werkingsprogramma 5. Uitschakelwerking (bescherming tegen vorst) 23

24 Warmwaterbereiding Warmwaterbereiding uitschakelen (vervolg) U wilt geen tapwater opwarmen maar wel de vertrekken verwarmen. 2. Kies het verwarmingscircuit (zie pagina 13). 3. Verwarming 4. Werkingsprogramma 5. Verwarmen en warm water 6. tot het menu. 7. Warm water 8. gew. warmwatertemp. 9. Stel 10 C in. 24

25 Overige instellingen Tijd en datum instellen Tijd en datum zijn vanuit de fabriek ingesteld. Als uw afstandsbediening langere tijd buiten gebruik is geweest, kan het nodig zijn de tijd en de datum in te stellen. 2. Instellingen 3. Tijd / Datum 4. Stel tijd en datum in. Taal instellen 2. Instellingen 3. Taal 4. Stel de gewenste taal in. Contrast op het display instellen 2. Instellingen 3. Contrast 4. Stel het gewenste contrast in. Helderheid van de displayverlichting instellen U wilt de teksten in het menu beter kunnen lezen. Verander daarvoor de helderheid. 2. Instellingen 3. Helderheid 4. Bediening 5. Stel de gewenste helderheid in. Bovendien kunt u kiezen of tijdens de stand-by-werking de displayverlichting moet worden in- of uitgeschakeld. 2. Instellingen 3. Helderheid 4. Stand-by Helderheid Bediening Stand-by Kiezen met VC1 ( ê êç 25

26 Overige instellingen Hoofdscherm veranderen U wilt in het basismenu (hoofdscherm) de gegevens voor verwarmingscircuit 2 (VC2) of verwarmingscircuit 3 (VCHK3) in de kopregel (zie pagina 9) tonen. 3. Hoofdscherm 4. Kies het verwarmingscircuit. 2. Instellingen Fabrieksinstelling terugzetten U kunt alle gewijzigde waarden voor elk verwarmingscircuit apart op de fabrieksinstelling terugzetten. 2. Instellingen 3. Basisinstelling 4. Verwarm.circuit 1, Verwarm.circuit 2 of Verwarm.circuit 3 De volgende instellingen en waarden worden teruggezet: Gewenste kamertemperatuur Gewenste temperatuur warm water Tijprogramma voor de kamerverwarming Tijdprogramma voor de warmwaterbereiding Tijdprogramma voor de omlooppomp Partywerking wordt beëindigd Spaarwerking wordt beëindigd Vakantieprogramma wordt beëindigd resp. gewist 26

27 Opvragingen Informatie opvragen Afhankelijk van de aangesloten componenten en aangebrachte instellingen kunt u de actuele temperaturen en bedrijfstoestanden opvragen. In het uitgebreide menu is de informatie in groepen ingedeeld: Algemeen Verwarm.circuit 1 Verwarm.circuit 2 Verwarm.circuit 3 Warm water Zonne-energie Gegevens terugzetten Aanwijzing Als de verwarmingscircuits zijn benoemd, verschijnt de naam van het verwarmingscircuit. Gedetailleerde opvragingsmogelijkheden bij de diverse groepen vindt u op pagina Informatie 3. Kies de groep. 4. Kies de gewenste opvraging. Overname van informatie in het basismenu (hoofdscherm) Als u zich in het menu Informatie bevindt, kunt u een gekozen informatie op de informatieregel (zie pagina 9) overnemen. Dat is de informatie waarbij op de dialoogregel (zie pagina 11) Overnemen met OK verschijnt. Algemeen Buitentemperatuur Keteltemperatuur Gem. aanvoertemp. Brander 1e trap Overnemen met 14 C 60 C 39 C uit OK VC1 VC1 14 C 20,5 C 14 C 20,5 C Maandag :45 Keteltemperatuur 60 C Opvragen in combinatie met zonnesystemen 2. Zonne-energie In een diagram wordt de zonne-energieopbrengst van de laatste 7 dagen aangegeven. 27

28 Opvragingen Informatie opvragen (vervolg) De knipperende lijn in de grafiek geeft aan dat de actuele dag nog niet is afgesloten. Zonne-energie 4.0 Aanwijzing Verdere opvragingsmogelijkheden, bijv. over de bedrijfsuren van de zonnecircuitpomp, vindt u in het uitgebreide menu in de groep Zonne-energie (zie pagina 38). 0 Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo kwh Vr ,3 Kiezen met Ø Gegevens terugzetten De volgende gegevens kunt u apart terugzetten: Bedrijfsuren van de brander Brandstofverbruik, als uw verwarmingsbedrijf dat heeft ingesteld In combinatie met een zonnesysteem: zonne-energieopbrengst en bedrijfsuren van de circulatiepompen U kunt ook Alle gegevens kiezen en tezamen terugzettten. 2. Informatie 3. Gegevens terugzetten Onderhoudsmelding opvragen Als er onderhoud nodig is aan uw verwarmingsinstallatie, knippert op het display het symbool en Onderhoud wordt aangegeven. Met de toets OK kunt u de reden voor het onderhoud oproepen. Onderhoud Brander h Bevestigen met Ø OK 2. Met de toets kunt u informatie over het uit te voeren onderhoud oproepen. 28

29 Opvragingen Onderhoudsmelding opvragen (vervolg) 3. Als u de onderhoudsmelding wilt bevestigen, volgt u de aanwijzingen in het menu. De onderhoudsmelding wordt in het menu Onderhoud overgenomen. Aanwijzing Als het onderhoud pas later kan worden uitgevoerd, verschijnt de onderhoudsmelding de volgende maandag opnieuw. Menu Onderhoud Partywerking Spaarwerking Verwarming Verder met ë OK VC1 Bevestigde onderhoudsmelding oproepen 2. Onderhoud 4. Verwittig uw verwarmingsfirma. Storingsmelding opvragen Als er storingen in uw verwarmingsinstallatie optreden, knippert op het display het symbool en Storing wordt aangegeven. Met de toets OK kunt u de reden voor de storing oproepen. Storing 18 Storing 20 Bevestigen met Ø OK 2. Noteer de storingscode. In het voorbeeld: Storing 18 en Storing 20. Daarmee zorgt u dat de verwarmingstechnieker beter is voorbereid en bespaart u op eventuele extra verplaatsingskosten. 29

30 Opvragingen Storingsmelding opvragen (vervolg) Verdere informatie over de storingsoorzaak zie gebruiksaanwijzing van de Vitotronicregeling. 3. Als u de onderhoudsmelding wilt bevestigen, volgt u de aanwijzingen in het menu. De storingsmelding wordt in het menu Storing overgenomen. Menu Storing Partywerking Spaarwerking Verwarming Verder met ã OK VC1 Aanwijzing Als de storing pas later kan worden verholpen, verschijnt de storingsmelding de volgende dag opnieuw. Bevestigde storingsmeldingen oproepen 2. Storing 30

31 Wat te doen? Ruimten te koud Oorzaak Afstandsbediening is verkeerd ingesteld. Alleen bij werking met warmwaterbereiding: Voorrang van de warmwaterbereiding is actief. Geen brandstof. Storing wordt op het display getoond. Oplossing Controleer en corrigeer evt. de instellingen: Verwarmen en warm water moet ingesteld zijn (zie pagina 14) Kamertemperatuur (zie pagina 14) Tijd (zie pagina 25) Tijdprogramma (zie pagina 15) Wachten tot de warmwaterboiler is opgewarmd. Bij werking met een doorstromer beëindigt u de warmwaterafname. Bij olie/vloeibaar gas: Controleer de brandstofvoorraad en bestel eventueel bij. Bij aardgas: Open de gasafsluitkraan. Informeer eventueel bij uw gasmaatschappij. Vraag de aard van de storing op en bevestig deze (zie pagina 30). Verwittig eventueel de verwarmingsfirma. Ruimten te warm Oorzaak Afstandsbediening verkeerd ingesteld. Storing wordt op het display getoond. Oplossing Controleer en corrigeer evt. de instellingen: Kamertemperatuur (zie pagina 14) Tijd (zie pagina 25) Tijdprogramma (zie pagina 15) Vraag de aard van de storing op en bevestig deze (zie pagina 30). Verwittig eventueel de verwarmingsfirma. 31

32 Wat te doen? Geen warm water Oorzaak Afstandsbediening is verkeerd ingesteld. Geen brandstof. Storing wordt op het display getoond. Oplossing Controleer en corrigeer evt. de instellingen: Warmwaterbereiding moet vrijgegeven zijn (zie pagina 20) Gewenste warmwatertemperatuur (zie pagina 20) Tijdprogramma (zie pagina 21) Tijd (zie pagina 25) Bij olie/vloeibaar gas: Controleer de brandstofvoorraad en bestel eventueel bij. Bij aardgas: Open de gasafsluitkraan. Informeer eventueel bij uw gasmaatschappij. Vraag de aard van de storing op en bevestig deze (zie pagina 30). Verwittig eventueel de verwarmingsfirma. Warm water te heet Oorzaak Afstandsbediening verkeerd ingesteld. Oplossing Controleer en corrigeer evt. de gewenste warmwatertemperatuur (zie pagina 20). ã knippert en Storing wordt aangegeven Oorzaak Storing in de verwarmingsinstallatie Oplossing Ga te werk zoals op pagina 29 is beschreven. ë knippert en Onderhoud wordt aangegeven Oorzaak Een door uw verwarmingsbedrijf ingesteld onderhoudstijdstip is bereikt. Oplossing Ga te werk zoals op pagina 28 is beschreven. 32

33 Wat te doen? Estrik drogen verschijnt in het display Oorzaak De estrikfunctie is actief. Oplossing Wachten tot de functie is beëindigd. Externe inschakeling wordt aangegeven Oorzaak Het werkingsprogramma is door een extern schakelapparaat (bijv. aansluituitbreiding) omgeschakeld. Oplossing Opheffing is niet nodig. De omschakeling van het werkingsprogramma is door handmatige instelling vastgelegd. Extern programma wordt aangegeven Oorzaak Het werkingsprogramma is door de communicatie-interface Vitocom 100 omgeschakeld. Oplossing U kunt het werkingsprogramma wijzigen. Volg de aanwijzingen in het menu. Ext. gew. kamertemp. verschijnt op het display Oorzaak Via communicatie-interface Vitocom 300 is een gewenste kamertemperatuur uitgeschakeld. De normale kamertemperatuur kunt u wijzigen (zie pagina 14). Daarmee wordt de externe omschakeling opgeheven. Oplossing Opslag bijvullen verschijnt op het display Oorzaak De pelletvoorraadtank is leeg. Oplossing Vul de voorraadtank bij. 33

34 Wat te doen? Asdeur sluiten verschijnt op het display Oorzaak De asdeur staat open. Oplossing Sluit de asdeur. Vuldeur sluiten verschijnt op het display Oorzaak De vuldeur staat open. Oplossing Sluit de vuldeur. Bijvullen verschijnt op het display Oorzaak Brandstof ontbreekt. Oplossing Vul brandstof bij. Niet bijvullen verschijnt op het display Oorzaak Er is voldoende brandstof in de verbrandingsruimte aanwezig. Oplossing 34

35 Reparaties Onderhoud Reiniging Het toestel kunt u met een gebruikelijk huishoudelijk reinigingsmiddel (geen schuurmiddel) reinigen. 35

36 Appendix Menuoverzicht (zie pagina 11) Partywerking Spaarwerking Verwarming Warm water Zonne-energie Informatie Instellingen Tijd / Datum Taal NL Contrast Helderheid Hoofdscherm Basisinstelling Algemeen Verwarm.circuit 1 VC1 Verwarm.circuit 2 VC2 Verwarm.circuit 2 VC3 Warm water Zonne-energie Gegevens terugzetten Gew. warmwatertemp. Tijdprog. Warm water Tijdprog. Circulatie Gedetailleerde opvragingsmogelijkheden zie volgende Pag. Gew. kamertemp. Gew. gered.kamertemp. Werkingsprogramma Partywerking Spaarwerking Tijdprog. Verwarmen Vakantieprogramma Verwarmen en warm water Alleen warm water Afschak.werking 36

37 Appendix Menuoverzicht (vervolg) Opvraagmogelijkheden in het uitgebreide menu Aanwijzing Naargelang uitvoering van uw verwarmingsinstallatie zijn niet alle genoemde opvragingen mogelijk. Algemeen Buitentemperatuur Keteltemperatuur Gem. aanvoertemp. (Gemeenschappelijke aanvoertemperatuur) Rookgastemperatuur Brander Uren in bedrijf Brander 1e trap Uren in bedrijf Brander 2e trap Uren in bedrijf Brandstofverbruik (brandstofverbruik, alleen bij ketels met oliewerking) Deelnemersnr. Tijd Datum Alleen in combinatie met vastebrandstofketel: Ruststand Regelwerking Uitbrandfase Warmtebehoud Reiniging Buffer bovenaan Buffer onderaan Verwarmingscircuit 1 (VC 1) Werkingsprogramma Werkingstatus Tijdprogramma Gew. kamertemp. Werk.kamertemp. Gew.gered.kamertemp. Ext. gew.kamertemp. Gew. partytemp. CV-pomp Aanvoertemperatuur Retourtemp. Vakantieprogramma Verwarmingscircuit 2 (VC 2), verwarmingscircuit 3 (VC 3) Werkingsprogramma Werkingstatus Tijdprogramma Gew. kamertemp. Werk.kamertemp. g Gew.gered.kamertemp. Ext. gew.kamertemp. Gew. partytemp. CV-pomp Aanvoertemperatuur Retourtemp. Vakantieprogramma 37

38 Appendix Menuoverzicht (vervolg) Warm water Tijdprogr. Warm water VC 1 Tijdprogr. Warm water VC 2 Tijdprogr. Warm water VC 3 Tijdprogr. Circulatie VC 1 Tijdprogr. Circulatie VC 2 Tijdprogr. Circulatie VC 3 Werk.temp.WW Boilerlaadpomp Omlooppomp Zonne-energie Collectortemp. Warmwater zonnesyst. Toerental zonnepomp Zonne-energie histogr. Zonne-energie Zonnepomp Aan/Uit Toerental zonnepomp Verw.onderdr. WW Uitgang 22 Aan/Uit Uitgang 22 Sensor 7 Sensor 10 Verw.onderdr. verwarm. Verklaring van de begrippen Daalwerking (gereduceerde stookwerking) Zie Gereduceerde stookwerking. Werkingsprogramma Met het werkingsprogramma legt u vast of u de vertrekken verwarmt en tapwater opwarmt of dat u alleen tapwater opwarmt. Of dat u de verwarming met bescherming tegen vorst uitschakelt. U kunt de volgende werkingsprogramma's kiezen: Verwarmen en warm water De vertrekken worden verwarmd, het tapwater wordt opgewarmd (winterwerking). Alleen warm water Het tapwater wordt opgewarmd, geen kamerverwarming (zomerwerking). Uitschakelwerking Bescherming tegen vorst van de ketel en de warmwaterboiler is actief, geen kamerverwarming, geen warmwaterbereiding. 38

39 Appendix Verklaring van de begrippen (vervolg) Aanwijzing Een werkingsprogramma voor de kameropwarming zonder warmwaterbereiding kan niet gekozen worden. Als vertrekken moeten worden verwarmd, is in de regel ook warm water nodig (winterwerking). Als u toch alleen wilt stoken, kiest u het werkingsprogramma Verwarmen en warm water en zet u de warmwatertemperatuur op 10 C (pagina 24). Daardoor verwarmt u niet onnodig tapwater, en de bescherming tegen vorst van de warmwaterboiler is toch gegarandeerd. Werkingsstatus In het werkingsprogramma Verwarmen en warm water verandert de werkingsstatus Normale stookwerking (zie pagina 39) in de werkingsstatus Gereduceerde stookwerking (zie pagina 40) en omgekeerd. De tijdstippen voor het veranderen van de werkingsstatus legt u bij de instelling van het tijdprogramma vast. Verwarmingscircuit Een verwarmingscircuit is een gesloten circuit tussen verwarmingsketel en radiatoren waarin het verwarmingswater stroomt. In een verwarmingsinstallatie kunnen meerdere verwarmingscircuits zijn. Bijv. een verwarmingscircuit voor de door u bewoonde vertrekken en een verwarmingscircuit voor de vertrekken van een zelfstandige wooneenheid. CV-pomp Circulatiepomp voor de circulatie van het verwarmingswater in het verwarmingscircuit. Werkelijke temperatuur Actuele temperatuur op het tijdstip van de opvraging; bijv. werkelijk warmwatertemperatuur. Mengklep Een mengklep mengt het in de verwarmingsketel verwarmde water met het uit het verwarmingscircuit terugstromende afgekoelde water. Het zo op de juiste temperatuur gebrachte water wordt met de CV-pomp in het verwarmingscircuit gepompt. De regeling past via de mengklep de verwarmingscircuitaanvoertemperatuur aan de verschillende omstandigheden aan, bijv. veranderde buitentemperatuur. Nachtdaling Zie Gereduceerde stookwerking. Normale stookwerking Voor de periodes waarin u overdag thuis bent verwarmt u de vertrekken in de normale stookwerking. De periodes legt u met het tijdprogramma voor de kamerverwarming vast. In deze periodes worden uw vertrekken met de normale kamertemperatuur verwarmd. 39

40 Appendix Verklaring van de begrippen (vervolg) Normale kamertemperatuur Voor de periodes waarin u overdag thuis bent stelt u de normale kamertemperatuur in (zie pagina 14). Gereduceerde stookwerking Voor de periodes dat u afwezig bent of slaapt verwarmt u de vertrekken in de gereduceerde stookwerking (daalwerking). De periodes legt u met het tijdprogramma voor de kamerverwarming vast. In deze periodes worden uw vertrekken met de gereduceerde kamertemperatuur verwarmd. Gereduceerde kamertemperatuur Voor de periodes dat u afwezig bent of slaapt stelt u de gereduceerde kamertemperatuur in (zie pagina 14). Zie ook Gereduceerde stookwerking. Zonnecircuitpomp In combinatie met zonnesystemen. De zonnecircuitpomp pompt het afgekoelde warmtedragend medium uit de warmtewisselaar van de warmwaterboiler naar de collectoren. Gewenste temperatuur In het warme jaargetijde, d.w.z. als de vertrekken niet moeten worden verwarmd, kunt u de stookwerking uitschakelen. De verwarmingsketel blijft voor de warmwaterbereiding in werking. Boilerlaadpomp Circulatiepomp voor de opwarming van het tapwater in de warmwaterboiler. Weersafhankelijke werking Bij weersafhankelijke werking wordt de verwarmingsaanvoertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur geregeld. Daardoor wordt niet meer warmte opgewekt dan nodig is om de vertrekken met de door u ingestelde gewenste kamertemperatuur te verwarmen. De buitentemperatuur wordt door een buiten het gebouw aangebrachte sensor vastgelegd en aan de regeling verzonden. Omlooppomp De omlooppomp pompt het warme water in een circuit tussen warmwaterboiler en aftappunten (bijv. waterkraan). Daardoor staat aan het aftappunt zeer snel warm water ter beschikking. Ingestelde temperatuur die moet worden bereikt; bijv. gewenste warmwatertemperatuur. Zomerwerking Werkingsprogramma Alleen warm water. 40

41 Index Index A Alleen stoken...24 B Basisinstelling...26 Bediening 11 afloop...11 bedieningselementen...8 Bedieningsaanwijzingen...8 Bedieningseenheid...8 Bedieningselementen...8 Bedrijfsuren terugzetten...28 Bescherming tegen vorst...6, 10, 16, 23 Boilerlaadpomp...40 Brandstofverbruik terugzetten...28 C Comfortfunctie, partywerking...17 Contrast instellen...25 CV-pomp...39 D Daalwerking...38, 40 Dagtemperatuur (normale kamertemperatuur)...6, 9, 14 Dagwerking...39 Datum...25 Displayverlichting...25 E Energiespaarfunctie spaarwerking...17 vakantieprogramma...18 Energie sparen spaarwerking...17 tips...7 vakantieprogramma...18 Estrik drogen...33 Externe gewenste kamertemperatuur33 Extern programma...33 Extern schakelen...33 F Fabrieksinstelling...6 Fabrieksinstelling weer terugzetten...26 G Gegevens terugzetten...28 Gereduceerde kamertemperatuur...40 Gereduceerde kamertemperatuur (nachtdaling)...6 Gereduceerde stookwerking...6, 14, 40 Gewenste kamertemperatuur...33 Gewenste temperatuur...40 H Helderheid instellen...25 Help...8 Hoe te bedienen...11 Hoofdscherm veranderen...26 I Informatie opvragen...27 zonnesysteem...27 Inschakelen comfortfunctie...17 energiespaarfunctie...17 kamerverwarming...10, 13, 20 partywerking...17 uitschakelwerking...16 zomerwerking...16 Instellingen voor kamerverwarming...10, 13, 20 voor omlooppomp...23 K Kamers te koud...31 Kamers te warm

42 Index Index (vervolg) Kamertemperatuur instellen...14 instellen voor gereduceerde stookwerking...14 instellen voor normale stookwerking...9, 14 Kamerverwarming 10 benodigde instellingen...13, 20 fabrieksinstelling...6 inschakelen...10, 13, 20 kamertemperatuur...9 tijdprogramma...15 uitschakelen...16 werkingsprogramma...10, 14 M Mengklep...39 Menu basismenu...9 help...8 structuur...36 uitgebreid menu...11 Menustructuur...36 N Nachtdaling...39 Nachttemperatuur (gereduceerde kamertemperatuur)...6, 14 Normale kamertemperatuur...40 Normale kamertemperatuur (dagtemperatuur)...6, 9, 14, 40 Normale stookwerking...6, 14, 39 O Omlooppomp...40 Onderhoudsmelding...10 bevestigen...28 oproepen (bevestigde)...29 opvragen...28 Opvraging informatie...27 onderhoudsmelding...28 storingsmelding...29 temperaturen...27 werkingstoestanden...27 zonnesysteem...27 P Partywerking activeren...17 beëindigen...17 Periode instellen voor kamerverwarming...15 voor omlooppomp...22 voor warmwaterbereiding...21 Periode wissen voor kamerverwarming...16 voor omlooppomp...23 voor warmwaterbereiding...22 Pomp boiler...40 omloop...40 verwarmingscircuit...39 zonnecircuit...40 Programma's instellen voor kamerverwarming...15 voor omlooppomp...22 voor warmwaterbereiding...21 R Reiniging...35 Reparaties...35 Reset

43 Index Index (vervolg) S Spaarwerking activeren...17 beëindigen...18 Stoken zonder warmwaterbereiding...24 Stooktijden (periodes)...15 Stookwerking gereduceerde...14, 40 instellen...10, 14 normale...14, 39 Storingsmelding bevestigen...29 oproepen (bevestigde)...30 opvragen...29 Storingsmeldingen...10 Stroomuitval...6 Symbolen...10 Symbolen in het scherm...10 T Taal instellen...25 Temperatuur gereduceerde kamertemperatuur...14 gewenste temperatuur...40 normale kamertemperatuur...9, 14 opvragen...27 warm water...20 werkelijke temperatuur...39 Tijd...25 Tijdprogramma voor kamerverwarming...6 voor omlooppomp...6 voor warmwaterbereiding...6 Tijdprogramma instellen voor omlooppomp...22 voor warmwaterbereiding...21 U...11 Uitschakelen comfortfunctie...17 kamerverwarming...16 spaarwerking...18 vakantieprogramma...19 warmwaterbereiding...23 Uitschakelwerking...16, 23, 38 V Vakantie...18 Vakantieprogramma...18 afbreken...19 beëindigen...19 wissen...19 Verdere instellingen...25 Verklaring van de begrippen...38 Verwarmen en warm water...6 Verwarmingscircuit...13, 39 Verwarmingscircuit kiezen...13 Voorinstelling af fabriek...6 W Waar u het gebruikt...8 Warmwaterbereiding 6 fabrieksinstelling...6 tijdprogramma...21 uitschakelen...23 warmwatertemperatuur...20 werkingsprogramma...20 Warmwaterbereiding buiten het tijdprogramma...22 Warmwatertemperatuur instellen...20 Water te koud...32 Water te warm...32 Weersafhankelijke werking...40 Werkelijke temperatuur...39 Werkelijke temperatuur opvragen...27 Werkingsprogramma 38 alleen warm water...40 kamerverwarming...10, 14 warmwaterbereiding

44 Index Index (vervolg) Werkingsstatus...39 Werkingstoestanden opvragen...27 Winter-/zomertijdomzetting...6 Wintertijdomzetting...6 Winterwerking...38 Woordenlijst...38 Z Zomertijdomzetting...6 Zomerwerking...16, 38, 40 Zonnecircuitpomp...40 Zonnesysteem, informatie opvragen..27 Gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij gebleekt papier Geldigheidsaanwijzing Voor verwarmingsinstallaties met weersafhankelijke ketel- en verwarmingscircuitregeling en Vitotrol 300A, bestelnr Uw contactpersoon Voor vragen over uw installatie of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met uw installateur. Installateurs in uw omgeving kunt u vinden op internet, bijv Viessmann Belgium bvba-sprl Hermesstraat 14 B-1930 ZAVENTEM Tel. : Fax : Technische wijzigingen voorbehouden.

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 200A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 200A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit VITOTROL 200A 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN voor Vitodens 100 ANALOGE SCHAKELKLOK 03/2008 Bewaren a.u.b.! Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming

Nadere informatie

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.!

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Rookgas/water-warmtewisselaar VITOTRANS 300 5588 604 B/fl 1/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS VITOPEND. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS VITOPEND. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling Vitotronic 100, type HC1A voor verhoogde werking VITODENS VITOPEND 12/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 300. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor één verwarmingscircuit

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 300. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor één verwarmingscircuit Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbediening voor één verwarmingscircuit VITOTROL 300 10/2006 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS VITOLADENS VITOPEND. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS VITOLADENS VITOPEND. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling Vitotronic 200, type HO1A voor weersafhankelijke werking VITODENS VITOLADENS VITOPEND 12/2009 Bewaren

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN CV-installatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 111-W 4/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling Vitotronic 100, type HC1B voor constante werking VITODENS 6/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN CV-installatie met regeling Vitotronic 200, type HO1B voor weersafhankelijke werking VITODENS 3/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 1/2014 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOLIGNO 300-H. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOLIGNO 300-H. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met weersafhankelijke, digitale ketel- en verwarmingscircuitregeling Ecotronic VITOLIGNO 300-H 9/2014 Bewaren

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOVOLT 300. voor de gebruiker van de installatie. 5548 520 NL 9/2014 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOVOLT 300. voor de gebruiker van de installatie. 5548 520 NL 9/2014 Bewaren a.u.b.! Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN VITOVOLT 300 9/2014 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W VITODENS 111-W 10/2015 Bewaren a.u.b.!

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Itho bv Business Unit van der Beyl Adm. de Ruyterstraat 5 HB Schiedam Postbus 00 AA Schiedam T (00) 7 85 00 F (00) 7 89 99

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Theta-regelaar... 2 1.2 Ruimtethermostaat...2 1.3 Draai-drukknop-Algemeen... 3 1.4 Basisweergave... 3 1.5 Uitzonderlijke weergaven...3 1.6 Instellen van de gewenste dag-ruimtetemperatuur...

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Afb. 1 Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Voor de bediening a.u.b. zorgvuldig lezen 7 747 006 315 12/2006 NL Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht Legenda bij afbeelding:

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag 310 791 01 TR 612 top TERMINA 2-kanaals weekklok Afhankelijk van type Voorgeprogrammeerd met de actuele kloktijd en de zomer-/wintertijdomschakeling Veiligheidsaanwijzing De aansluiting en de montage van

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline P100011293 C Roth Werke GmbH Roth Belgium Rijmenamseweg 211 te 2820 Bonheiden Telefoon: +32 (0) 15.50.92.91 Fax: +32 (0) 15.50.92.98 E-Mail: support@roth-belgium.be

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6303 6959 09/2003 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke stookolieketel Logano G125 met brander Logatop BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. bedrijfsaanduidingen: + niet zichtbaar bij overschrijden van de "eco-temperatuur"* zichtbaar in "dagprogramma"

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 309 (10/2009) BE/NL Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Digitale afstandbediening DFW

Bedieningshandleiding Digitale afstandbediening DFW Bedieningshandleiding Digitale afstandbediening DFW 09/2000 Art.DE. Nr. 12 003 494 1 Inhoud Inhoud...2 Overzicht...3 Bedrijfsregime instellen...4 Bediening...5 Instelling schakeltijden...5 Bijzondere functies...6

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Klokthermostaat Celcia 20

Klokthermostaat Celcia 20 Klokthermostaat Celcia 20 Programmeerinstructie LET OP! Doel van de instructie! Deze instructie is bedoeld voor het instellen van het persoonlijk klokprogramma P1. De Celcia 20 klokthermostaat heeft zes

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 3869 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Bedieningseenheid RC30 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basiseisen en de betreffende normen en richtlijnen.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 309 (2012/10) BE/NL Bedieningsoverzicht Legenda

Nadere informatie

Pellet brander Pell 25 / 40 / 70

Pellet brander Pell 25 / 40 / 70 1 Pellet brander Pell 25 / 40 / 70 De BURNiT Pell is een pellet brander voor cv ketels. De brandstof is houtpellets met 6-8 mm diameter. Een efficiënte verbranding met een lage uitstoot is gegarandeerd.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 7 00 06/005 BE(NL) Voor de bediener Bedieningshandleiding Condenserende gaswandketel Logamax plus GB4-4/30/45/60 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 0018 03/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM 448 Module voor storingsmeldingen Zorgvuldig lezen vóór de bediening Impressum Het toestel voldoet aan de basiseisen en de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas Condensatieketel voor gas 6 720 646 606-00.1O 6 720 646 356 (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

1. Aan de slag met de KIEK!

1. Aan de slag met de KIEK! 1. Aan de slag met de KIEK! De KIEK! is een belangrijk onderdeel van het project Texel, slim zelfvoorzienend. Daarin onderzoeken we in drie fases hoe u energie kunt besparen en duurzaam opgewekte energie

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7 747 006 214 08/2006 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Kamercontroller RC20 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................... 3 2 De veilige

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL 70 3 303-00.O HR-toestel Condens 3000 W 3 HRC CW 3 I 7 HRC CW 4 NL Gebruiksinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5. Uitleg van de symbolen.......................

Nadere informatie

VIESMANN. Serviceaanwijzing VITODENS 200-W. voor de vakman

VIESMANN. Serviceaanwijzing VITODENS 200-W. voor de vakman Serviceaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2C, 45 en 60 kw Condenserende HR-ketel op gas als wandtoestel Uitvoering op aardgas en vloeibaar gas Auf deutsch erhältlich! Geldigheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA De gaswandketels Vitodens van de reeks 300, type B3XX zijn uitgerust met een debietsensor. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gasketel Specifieke gasketel Logano G144 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 7 747 015 774-05/2007 NL(BE) Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...........................................

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

Vitocal 200-G. 3.1 Overzicht van de toepassingsvoorbeelden

Vitocal 200-G. 3.1 Overzicht van de toepassingsvoorbeelden Vitocal 200-G.1 Overzicht van de toepassingsvoorbeelden Verwarmingscircuit zonder mengklep, met tapwaterverwarming en koelfunctie natural cooling met NC-Box (met mengklep) via het vloerverwarmingscircuit

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.08.02/01.04 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Inleiding...3 Toestelbeschrijving...3 Schematische voorstelling S-HR ZonneGasCombi...4 Het toestel... 4

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 1983 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB302 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

Bedieningseenheid. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Bedieningseenheid. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening. Bedieningseenheid EMS plus 6 720 807 316-00.1O Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Nefit Economy VR(C) 24 Nefit Economy VR(C) 24S Nefit Economy VRC 24/CW4 Geachte klant, De Nefit Economy VR(C) 24(S)-24/CW4 zijn geconstrueerd en vervaardigd conform

Nadere informatie

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding

TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepomp Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TNG-serie warmtepompen Inhoud Inleiding... 3 Veiligheid... 4 Algemeen... 4 Koudemiddel... 5 Bediening... 6 Overzicht van de Siemens thermostaat...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW GEBRUIKSAANWIJZING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WAARSCHUWINGEN Laat de thermostaat nooit nat worden; anders loopt u risico op een elektrische schok of

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

VIESMANN. Serviceaanwijzing VITODENS 200-W. voor de vakman

VIESMANN. Serviceaanwijzing VITODENS 200-W. voor de vakman Serviceaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2C Condenserende HR-ketel op gas als wandtoestel 4,8 35 kw uitvoering op aardgas en vloeibaar gas Auf deutsch erhältlich! Geldigheidsaanwijzingen

Nadere informatie

geotherm hybride systeem Beknopte bedieningshandleiding

geotherm hybride systeem Beknopte bedieningshandleiding geotherm hybride systeem Beknopte bedieningshandleiding Overzicht Het Vaillant geotherm hybride systeem is met een Digitaal Informatie- en Analysesysteem (DIA) uitgerust. Door de intuïtieve bediening kunt

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O. Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top 6 720 611 394 NL (04.

Gaswandketel. Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O. Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top 6 720 611 394 NL (04. Gaswandketel Bosch HRS/HRC Top 6 720 611 394-00.1O Bosch 22 HRS Top Bosch 28 HRS Top Bosch 35 HRC Top Bosch 42 HRS Top OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 4 Verklaring symbolen 5 1 Bedieningsoverzicht

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Regeltoestel Logamatic 4323 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 7 747 017 287-03/2008 BE/NL Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................................

Nadere informatie

VIESMANN VITOCAL 200-G Grond/water-warmtepomp 5,8 tot 17,2 kw

VIESMANN VITOCAL 200-G Grond/water-warmtepomp 5,8 tot 17,2 kw VIESMANN VITOCAL 200-G Grond/water-warmtepomp 5,8 tot 17,2 kw Technisch blad Bestelnummer en prijzen: zie prijslijst VITOCAL 200-G Type BWC 201.A 1-traps grond/water-warmtepomp, 400 V~. Warmtepompen met

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-24 GB172-24K Voor de vakman Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. 6 720 643 617 (2011/02) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie