TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE"

Transcriptie

1 Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE KWARTAAL 7,44 MILJOEN EURO EN STIJGT OVER EERSTE 9 MAANDEN VAN 2008 MET 10% TOT 21,3 MILJOEN EURO WDP TREKT WINSTVERWACHTING VOOR FY2008 OP VAN 28 TOT 28,6 MILJOEN EURO, STIJGING VAN 10% IN PLAATS VAN DE VOOROPGESTELDE 8% TEGENOVER 2007 Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP) realiseert over de eerste 9 maanden van 2008 een netto courante winst van 21,3 miljoen euro (exclusief resultaat op de portefeuille en impact van de IAS 39 norm). Met dit resultaat overtreft WDP opnieuw de verwachtingen. WDP trekt dan ook de winstverwachting over 2008 op naar 28,6 miljoen euro, in plaats van de vooropgestelde 28 miljoen euro. De Raad van Bestuur besliste intussen om het eerder vooropgestelde totaaldividend over 2008 te behouden en naar boven af te ronden op 2,50 euro netto per aandeel (2,94 euro bruto), een stijging met 8% tegenover het dividend van De Raad van Bestuur verwacht dan ook aan de Algemene Vergadering een slotdividend te kunnen voorstellen van 1,30 euro netto per aandeel (1,53 euro bruto). De portefeuillewaarde 2 kende een verdere stijging tot 735,49 miljoen euro op 30 september De intrinsieke waarde 3 van het aandeel WDP op 30 september 2008 bedraagt 34,61 euro. De bezettingsgraad 4 handhaaft zich op een zeer sterk niveau en bedraagt 98,5%. 1 Voormalige operationeel resultaat 2 De portefeuillewaarde is samengesteld uit de vastgoedbeleggingen en de projectontwikkelingen 3 De intrinsieke waarde is het eigen vermogen per aandeel waarbij enkel de som van de schattingen van de individuele panden in rekening wordt gebracht en is geen waardering van WDP in zijn totaliteit. 4 De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de huurwaarde van de verhuurde m² ten opzichte van de huurwaarde van de verhuurbare m². Projecten in aanbouw en / of renovatie worden niet in de berekening opgenomen.

2 1. TUSSENTIJDSE VERKLARING Netto courante winst over het derde kwartaal bedraagt 7,44 miljoen euro, over de eerste 9 maanden van 2008 is deze 10% hoger dan over dezelfde periode vorig jaar De netto courante winst van WDP over het derde kwartaal van 2008 bedraagt 7,44 miljoen euro (exclusief resultaat op de portefeuille en impact van de IAS 39 norm). Hierdoor komt het resultaat voor de eerste 9 maanden van 2008 op 21,3 miljoen euro. Dit resultaat betekent een stijging van 10% tegenover het resultaat van 19,39 miljoen euro over de eerste 9 maanden van De courante winst per aandeel over de eerste 9 maanden van 2008 bedraagt 2,48 euro, tegenover 2,26 euro over dezelfde periode vorig jaar. Deze winststijging volgt uit de uitvoering van het strategisch groeiplan van WDP waaronder de verdere uitbouw van de portefeuille in Nederland in de eerste jaarhelft van 2008 met de aankopen van de panden te Veghel en Raamsdonksveer. Een aantal overige kerncijfers van de balans en de resultatenrekening op 30 september 2008 van naderbij bekeken: Netto vastgoedresultaat 5 Het vastgoedresultaat bedraagt over het derde kwartaal van ,0 miljoen euro. Over de eerste 9 maanden van 2008 leidt dit tot een resultaat van 30,77 miljoen euro, een stijging met 23,5% tegenover dezelfde periode vorig jaar (24,90 miljoen euro). Deze stijging komt tot stand door de hogere bezettingsgraad van de portefeuille (per 30 september 2007 bedroeg deze 98,4%), de indexatie van een aantal huurovereenkomsten en uiteraard de verdere groei van de portefeuille met onder meer de groei in Nederland. De vastgoed- en andere algemene kosten bedragen 3,5 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2008 en 1,0 miljoen euro over het derde kwartaal. Deze stijging over de eerste 3 kwartalen in vergelijking met 2007 (over de eerste 9 maanden van 2007 was dit 3 miljoen euro) is een gevolg van de groei van de portefeuille en de daar bijhorende uitbouw van de interne structuur en de uitbreiding van het personeelsbestand met het oog op de realisatie van de toekomstige groei. De bedrijfsmarge verbetert tot 89,8%. Financieel resultaat (exclusief IAS 39) Het financieel resultaat bedraagt -8,87 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2008 en -3,39 miljoen euro in het derde kwartaal. Dit resultaat komt voort uit de uitvoering van het investeringsplan dat gefinancierd wordt met schulden waardoor de absolute schuldpositie van WDP stijgt met een stijging van de financiële lasten tot gevolg. Daarnaast omvat dit resultaat over de eerste 9 maanden een netto positief niet-gerealiseerd wisselkoerseffect van 0,76 miljoen euro op de financiering van de activiteiten in Tsjechië. 5 Voormalige bedrijfsresultaat

3 Resultaat op de portefeuille Het resultaat op de portefeuille over het derde kwartaal bedraagt -7,02 miljoen euro (-0,82 euro per aandeel) en over de eerste 9 maanden van ,46 miljoen euro of -0,87 euro per aandeel. Dit resultaat over het derde kwartaal omvat een waardevermindering op de portefeuille van 6,5 miljoen euro als gevolg van de aanpassing van de yields, die echter beperkt blijft door de meerwaarde die gerealiseerd werd op de oplevering van het pand te Willebroek en de stijging van de markthuurwaarden in een aantal regio s. IAS 39 6 resultaat De impact van IAS 39 bedraagt -1,05 miljoen euro year-to-date In het derde kwartaal was het IAS 39 resultaat negatief met -8,8 miljoen euro. Deze negatieve impact komt voort uit de negatieve marktwaardering van de afgesloten rente-indekkingen als gevolg van de volatiliteit op de rentemarkt. Omdat deze impact een non-cash item betreft wordt deze uit het financieel resultaat gelicht en afzonderlijk weergegeven op de resultatenrekening. Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel WDP (na uitkering interimdividend H1 en voor winstuitkering Q3) bedraagt 34,61 euro per 30 september Schuldgraad De schuldgraad conform de IFRS presentatie (met het niet-uitgekeerd dividend onder eigen vermogen) is gestegen tot 59,77% op 30 september 2008, in vergelijking met 54,17% per 30 juni Bezettingsgraad blijft gehandhaafd op hoog niveau De bezettingsgraad van de WDP portefeuille blijft gehandhaafd op een stabiel hoog niveau en bedraagt op 30 september ,5%. Van de m² panden die in het vierde kwartaal potentieel vrij kwamen werd m² in Neuville-en-Ferrain verhuurd aan Roussel en m² in Ternat aan La Lorraine. De overige m², van het pand in Puurs, zal na afloop van het huurcontract van Distrilog volledig worden gerenoveerd in de loop van 2009 tot een nieuwe polyvalente site. Verder zullen in het laatste kwartaal van 2008 nieuwe projecten worden gefinaliseerd voor een totale investeringswaarde van 34 miljoen euro (inclusief de investeringen voor zonnepanelen). Het 6 De impact van IAS 39 wordt berekend op basis van de market-to-market (M-t-M) waarde van de afgesloten renteindekkingen. Deze latente meer/minderwaarde wordt uit het financieel resultaat gelicht en afzonderlijk weergegeven op de resultatenrekening.

4 gaat om de projecten in Aarschot en Zele in België en Seclin (2/3) in Frankrijk. Het project Genk I zal worden opgeleverd in functie van verhuring. Daarnaast zal WDP ook fase 1 en fase 2 van zijn zonnepanelenproject finaliseren (voor in totaal 6,5 MWP). Op vandaag zijn alle bovenvermelde projecten voorverhuurd met uitzondering van het project Genk I. Portefeuillewaarde stijgt tot 735,49 miljoen euro op 30 september 2008 De marktwaarde van de vastgoedportefeuille van WDP volgens de IAS 40 waardering aan een reële waarde (fair value 7 ) is op 30 september 2008 gestegen tot 735,49 miljoen euro, een stijging met 46,79 miljoen euro tegenover de waarde van 688,70 miljoen euro op 30 juni 2008, volgens onafhankelijk vastgoedexperten Cushman & Wakefield en Stadim. Deze portefeuillegroei is enerzijds voor 39 miljoen euro te danken aan de uitbreiding van de bestaande portefeuille met onder meer de oplevering van de site te Willebroek in België en de aankopen in Nederland. Anderzijds stegen de projecten in uitvoering te Aarschot, Nijvel, Zele, Ridderkerk en Seclin met 8 miljoen euro. Globaal wordt de portefeuille thans gewaardeerd aan een bruto huurrendement (yield) 8 van 7,38%. Het bruto huurrendement tegenover de reële waarde (fair value) bedraagt 7,43%. Vooruitzichten 2008: WDP verhoogt winstverwachting naar 28,6 miljoen euro Op basis van de cijfers over de eerste 9 maanden van 2008 en gekoppeld aan de uitstekende bezettingsgraad verhoogt WDP de winstverwachting voor 2008 van 28 naar 28,6 miljoen euro, een stijging met 10% tegenover de winst van Dit netto courante resultaat zou een winst per aandeel van 3,33 euro betekenen. De Raad van Bestuur besliste intussen om het eerder vooropgestelde totaaldividend over 2008 te behouden en naar boven af te ronden op 2,50 euro netto per aandeel (2,94 euro bruto), een stijging met 8% tegenover het dividend van De Raad van Bestuur verwacht dan ook aan de Algemene Vergadering een slotdividend te kunnen voorstellen van 1,30 euro netto per aandeel (1,53 euro bruto), wat samen met het interimdividend van 1,20 euro netto per aandeel (1,41 euro bruto) dat 7 Voor de precieze waarderingsmethodologie verwijzen we naar het BEAMA persbericht van 6 februari 2006: 8 Yield = bruto huurrendement tegenover de investeringswaarde.

5 werd uitgekeerd op 3 september ll, leidt tot het totaaldividend over 2008 van 2,94 euro bruto, een stijging van 8% tegenover het dividend van Voor meer informatie kan u steeds terecht bij: Joost Uwents, WDP, tel: +32 (0) ; of Nathalie Verbeeck, Citigate, tel: +32 (0) ; Meer info over WDP vindt u op de website: Op de website vindt u tevens ook beeldmateriaal van de verschillende WDP-sites. Vastgoedbevak WDP bouwt, ontwikkelt en verhuurt semi-industrieel en logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft bijna 1 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semiindustriële en logistieke gebouwen is verdeeld over 80 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Frankrijk, Nederland en Tsjechië. Verder beschikt WDP over een grondpotentieel van bijna 2 miljoen m² in Roemenië. WDP is genoteerd op Euronext Brussel en Parijs met een marktkapitalisatie van ongeveer 350 miljoen euro. Meer info over WDP kan u vinden op

6 2. FINANCIËLE OVERZICHTEN Niet-geauditeerde kerncijfers Q Geconsolideerde resultaten (in duizenden EURO) Q3/2008 Q3/2007 Netto courant resultaat Netto huurresultaten , ,44 Andere bedrijfsopbrengsten / kosten 25,14 193,78 Vastgoedresultaat , ,22 Vastgoedkosten -281,75-381,50 Algemene kosten van de vennootschap -729,31-656,76 Netto vastgoedresultaat , ,97 Financieel resultaat excl. IAS 39 resultaat , ,32 Belastingen op netto courant resultaat -216,81 54,39 Netto courant resultaat 7.435, ,03 Resultaat op de portefeuille Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) , ,88 Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) -4,03-4,95 Latente belastingen 250,62-240,45 Resultaat op de portefeuille , ,49 IAS 39 resultaat Herwaardering van de financiële instrumenten (IAS 39 impact) , ,59 Latente belastingen op herwaardering IRSen 145,21 133,99 IAS 39 resultaat , ,59 NETTO RESULTAAT , ,93 Courant resultaat / aandeel 0,87 0,79 Resultaat op de portefeuille / aandeel -0,82 1,43 Voorgestelde uitkering,00,00 Netto dividend Uitkeringspercentage Aantal aandelen per einde periode Brutodividend / aandeel Nettodividend / aandeel Aangroei IW / aandeel (na winstuitkering)

7 Niet-geauditeerde kerncijfers eerste 9 maanden van 2008 Geconsolideerde resultaten (in duizenden EURO) 2008.SEP 2007.DEC 2007.SEP Netto courant resultaat Full Year Netto huurresultaten , , ,41 Andere bedrijfsopbrengsten / kosten 209,71-71,44 240,15 Vastgoedresultaat , , ,57 Vastgoedkosten -918, , ,09 Algemene kosten van de vennootschap , , ,38 Netto vastgoedresultaat , , ,10 Financieel resultaat excl. IAS 39 resultaat , , ,17 Belastingen op netto courant resultaat -579,04-276,21-40,86 Netto courant resultaat , , ,06 Resultaat op de portefeuille Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) , , ,52 Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) -8,59-930,17-163,91 Latente belastingen 2.052,41-238,82-914,45 Resultaat op de portefeuille , , ,17 IAS 39 resultaat Herwaardering van de financiële instrumenten (IAS 39 impact) ,36 689,16 622,23 Latente belastingen op herwaardering IRSen 21,03 131,04,00 IAS 39 resultaat ,33 820,20 622,23 NETTO RESULTAAT , , ,47 Netto courant resultaat / aandeel 2,48 3,05 2,26 Resultaat op de portefeuille / aandeel -0,87 3,04 2,72 Voorgestelde uitkering ,98 Uitkeringspercentage (tov netto courant resultaat) 88,98% Aantal aandelen per einde periode Brutodividend / aandeel 2,72 Nettodividend / aandeel 2,31 Aangroei IW / aandeel (na winstuitkering) -0,07 3,51 3,75

8 Geconsolideerde balans (in duizenden EURO) 2008.SEP 2007.DEC 2007.SEP Full year NAV*/aandeel na winstuitkering van het lopende boekjaar 34,61 34,69 34,92 Koers van het aandeel 39,00 45,50 48,00 AGIO/DISAGIO van de koers tov NAV* voor winstuitkering 12,69% 26,04% 37,46% SCHULDGRAAD** (dividend als schuld) 59,77% 52,32% 49,60% SCHULDGRAAD** (dividend onder EV) 59,77% 50,47% 49,60% Reële waarde van de portefeuille 735,49 614,10 590,91 *: NAV = Net asset value of intrinsieke waarde = Eigen vermogen **: Voor de precieze berekening van de schuldgraad wordt verwezen naar het KB van 21 juni SEP 2007.DEC 2007.SEP Immateriële vaste activa 180,03 105,00 113,28 Vastgoedbeleggingen , , ,42 Projectontwikkelingen , , ,14 Andere materiële vaste activa (incl. Zonnepanelen) , ,00 968,76 Financiële vaste activa ,04,00,00 Vorderingen financiële leasing 297,08 355,00 373,36 Handelsvorderingen en andere vaste activa 319, , ,66 Uitgestelde belastingen - activa 769,07 665,00 756,04 Vaste activa , , ,67 Activa bestemd voor verkoop 750, , ,59 Vorderingen financiële leasing 76,33 73,00 71,68 Handelsvorderingen 4.269, , ,12 Belastingvorderingen en andere vlottende activa 2.120, , ,24 Kas en kasequivalenten 4.535, , ,38 Overlopende rekeningen 5.548, , ,49 Vlottende activa , , ,50 TOTAAL ACTIVA , , ,17 Kapitaal , , ,37 Reserves , , ,73 Resultaat , , ,64 Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische , , ,73 vervreemding van vastgoedbeleggingen (-) Wisselkoersverschillen 595, ,00 839,70 Minderheidsbelangen 441,00 441,00 441,00 Eigen vermogen , , ,71 Langlopende verplichtingen , , ,96 Kortlopende verplichtingen , , ,50 Verplichtingen , , ,46 TOTAAL PASSIVA , , ,17

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010 1 / 13 Persbericht Dinsdag 22 februari 2011, 07u00 JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2010 BEDRAAGT 39 MILJOE EUR OF 14,7% MEER DA OVER 2009 E AA

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

WDP BEOOGT GROEI VAN OPERATIONEEL RESULTAAT MET 8% à 10% PER JAAR IN 2008 EN 2009

WDP BEOOGT GROEI VAN OPERATIONEEL RESULTAAT MET 8% à 10% PER JAAR IN 2008 EN 2009 Persbericht Jaarresultaten Woensdag 20 februari 2008, 7u00 OPERATIONELE WINST VAN 26,1 MILJOEN EURO; DIVIDENDSTIJGING VAN 10% TEGENOVER 2006 BRENGT TOTAAL BRUTO DIVIDEND OVER 2007 OP 2,72 EURO PER AANDEEL

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2013 31.03.2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2013 31.03.2013 Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2013 31.03.2013 Het netto courant resultaat 1 over Q1 2013 bedraagt 13,8 miljoen euro en 0,92 euro per aandeel,

Nadere informatie

UITVOERING STRATEGISCH GROEIPLAN OP VANDAAG INGEVULD TOT PORTEFEUILLEWAARDE VAN 760 MILJOEN EURO

UITVOERING STRATEGISCH GROEIPLAN OP VANDAAG INGEVULD TOT PORTEFEUILLEWAARDE VAN 760 MILJOEN EURO Persbericht Halfjaarresultaten Dinsdag 28 augustus 2007, 7u30 OPERATIONELE WINST EERSTE JAARHELFT 2007 STIJGT CONFORM VERWACHTINGEN MET BIJNA 20% TOT 12,5 MILJOEN EURO; INTERIMDIVIDEND VAN 1,29 EURO BRUTO

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2013 30.09.2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2013 30.09.2013 Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2013 30.09.2013 Het netto courant resultaat 1 over 9M 2013 bedraagt 45,4 miljoen euro, met name een stijging

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1 / 14 Persbericht Gereglementeerde informatie Donderdag 8 november 2012, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2012 30.09.2012 NETTO COURANTE WINST 1 OVER 9M 2012 BEDRAAGT

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Onder embargo tot 27 oktober 2016 om 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Na de eerste 9 maanden van het boekjaar 1 : Toename met 7,6% van de reële waarde van de

Nadere informatie

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Persbericht Gereglementeerde informatie 2 maart 2015 Jaarresultaten 2014 Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 PERSBERICHT 22 november 2007 Onder embargo tot 17.45 uur ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 Verwacht brutodividend per aandeel bevestigd: 2,48 EUR Gerealiseerde investeringen

Nadere informatie

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VOOR DE PERIODE 01.07.2010 30.09.2010) MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39) van

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07

PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07 23/05/07 onder embargo tot 8h00 PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07 Montea bevestigt de verbintenissen die werden aangegaan bij

Nadere informatie

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 7 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 EMBARGO TOT 05/11/2015 08u30 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 5,33 MILJOEN

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012)

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Persbericht Gereglementeerde informatie 21 maart 2014 Jaarresultaten 2013 Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Stijging van de bruto huurinkomsten met 50,2%

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Embargo tot 17/11/2011 8u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2011 TOT 30/09/2011 Netto courant resultaat 1 stijgt met 16,4% tot EUR 2,68 miljoen t.o.v. EUR

Nadere informatie

Jaarresultaten 2009. VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel

Jaarresultaten 2009. VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel Persbericht Gereglementeerde informatie 4 maart 200 Jaarresultaten 2009 VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel Stijging van de totale verhuurbare oppervlakte met 52,4% (+

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Verbeterd operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel: 0,48 (+ 35 %) Lichte waardestijging van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST VAN 4,11 MIO EUR BEANTWOORDT AAN VERWACHTIGEN, STIJGING VAN 41% IN VERGELIJKING MET

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG

RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2006 1 INHOUDSOPGAVE p. 2 Inleiding p. 2 Financieel verslag p. 2 A. Financiële resultaten p. 13 B. Analyse van de resultaten p. 14 C. Vooruitzichten p. 15 D. Verslag van de

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

NETTO COURANT RESULTAAT VAN EUR 3,54 MILJOEN - GROEI MET 6,3% T.O.V. Q1 2013

NETTO COURANT RESULTAAT VAN EUR 3,54 MILJOEN - GROEI MET 6,3% T.O.V. Q1 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING EMBARGO TOT 15/05/2014 08U45 NETTO COURANT RESULTAAT VAN EUR 3,54 MILJOEN - GROEI MET 6,3% T.O.V. Q1 2013 BEZETTINGSGRAAD VAN 95% GEMIDDELDE DUURTIJD

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2015-31.03.2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2015-31.03.2015 Gereglementeerde informatie Gereglementeerde infiormatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.01.2015-31.03.2015 Het netto courant resultaat over Q1 2015 bedraagt 18,2 miljoen

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2009

Jaarlijks financieel verslag 2009 Jaarlijks financieel verslag 2009 Jaarlijks financieel verslag 2009 / strategisch verslag Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 9 Voorstelling van DP 10 Een strategie

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate HALFJAARRESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2012 Sterke groei portefeuille tot 652,43 mio EUR (+ 18,49 %) Succesvolle oplevering winkelparken T-Forum in Tongeren en V-Mart

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 8.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 Focus op premium city high street shopstrategie

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 08.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 8 verhuurtransacties aan nieuwe huurders in het

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE Persbericht eerste kwartaalcijfers 2008 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL BOEKT STABIEL DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EN STIJGING INTRINSIEKE WAARDE DOOR POSITIEVE WAARDEMUTATIES VASTGOEDPORTEFEUILLE (tussen haakjes

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2009 TOT 30/09/2009 Netto courant resultaat 1 van EUR 1,90 miljoen (EUR 0,53 per aandeel) Stijging van het netto huurresultaat

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR TOELATING OM DE NIEUWE AANDELEN TE VERHANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS

AANVRAAG VOOR TOELATING OM DE NIEUWE AANDELEN TE VERHANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS Commanditaire vennootschap op aandelen, vastgoedbeleggingsmaatschappij met vast kapitaal, met statutaire zetel te Blakenberg 15, 1861 Wolvertem (België) Ondernemingsnummer 0417.199.869 ("WDP" of de "Vennootschap")

Nadere informatie

TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2015 30.09.2015

TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2015 30.09.2015 Donderdag 12 november 2015, 7u00 Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 01.07.2015 30.09.2015 Het netto courant resultaat over 9M 2015 bedraagt 65,8 miljoen

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 Persbericht Gereglementeerde informatie Embargo 13 mei 2015 17u40 CREATING VALUE IN REAL ESTATE Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 Acquisitie

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2008

Halfjaarlijks financieel verslag 2008 Halfjaarlijks financieel verslag 2008 Agenda (voor update: zie www.wdp.be) Betaalbaarstelling interimdividend 2008 (coupon nr. 15) vanaf woensdag 3 september 2008 Bekendmaking resultaten 3e kwartaal 2008

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE TRADING UPDATE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 17 FEBRUARI 2009 17.40 U. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER AANGAANDE DE PERIODE VAN 01.10.2008 TOT 31.12.2008 Beperkte daling van de portefeuillewaarde

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE MET BETREKKING TOT HET EERSTE TRIMESTER 2008

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE MET BETREKKING TOT HET EERSTE TRIMESTER 2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE MET BETREKKING TOT HET EERSTE TRIMESTER 2008 Netto courante winst 1 (buiten IAS 39 herwaardering van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

WAREHOUSES WITH BRAINS

WAREHOUSES WITH BRAINS WAREHOUSES WITH BRAINS Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Gereglementeerde informatie HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Het netto courant resultaat over H1 2013 bedraagt 29,4 miljoen euro, wat een

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE ) EMBARGO TOT 16.11.2009 8:00AM TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE 01.07.2009 30.09.2009) VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2009 Netto courant resultaat per

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015 Gereglementeerde informatie embargo tot 05/05/2015, 8.00 uur Antwerpen, 5 mei 2015 Focus op premium city high street shopstrategie blijft rode draad in activiteiten. Verwerving van een premium city high

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur betreffende de resultaten op 30 september 2015

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur betreffende de resultaten op 30 september 2015 Onder embargo tot 29 oktober 2015 om 17u40 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur betreffende de resultaten op 30 september 2015 De Raad van bestuur stelt de positieve

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE ) TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE 01.01.2011 31.03.2011) VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 31.03.2011 Netto courant resultaat per aandeel (zonder de impact van

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting halfjaarcijfers 2016 29.07.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van eerste semester 2016

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN

FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN Persbericht Financiële resultaten 2007 Woensdag 19 maart 2008 FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN STIJGING VAN DE REËLE WAARDE VAN DE

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per 30/06/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per 30/06/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 augustus 2009, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 30/06/2009) Netto

Nadere informatie

Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek

Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek Ondertekening van een aankoopovereenkomst, onder diverse opschortende voorwaardes waaronder het bekomen van een vergunning, voor de herontwikkeling van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie