FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor"

Transcriptie

1 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: Fax : Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon: Fax : Landingstraat 14, Nieuw Nickerie, District Nickerie Telefoon: Fax : Website

2 INHOUDSOPGAVE 1. Missie en Profiel 2. Algemene informatie 3. Vijf jaar kerncijfers Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 6. Jaarrekening - Geconsolideerde balans per 31 december - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over - Geconsolideerd kasstroomoverzicht - Toelichting algemeen - Toelichting op de geconsolideerde balans - Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening - Vennootschappelijke balans per 31 december - Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over - Toelichting op de vennootschappelijke balans - Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening Overige gegevens - Accountantsverklaring 8. English version 40 43

3 Missie en Profiel Missie FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van de alledaagse risico s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten met meer zekerheid ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking, waarbij wij ons rekenschap geven van de maatschappelijke omgeving waarin wij wonen. Profiel FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekeringsproducten voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een vertrouwde partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen we uitblinken door een excellente kwaliteit van dienstverlening. Ons handelen wordt bepaald door drie bedrijfsprincipes: Ondernemend Vroegtijdig kansen of mogelijke problemen signaleren en op grond daarvan adequaat handelen. Integer Hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact. Teamwork Gebruik maken van elkaars kennis en van die van partners om een optimaal resultaat voor de klant te bereiken. FATUM, Al meer dan 125 jaar, uw betrouwbare financiële en verzekeringspartner Wat er ook gebeurt... 3

4 Algemene informatie Raad van Commissarissen Mr. Ch. A. Calor waarnemend voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. Dr. R. Lai A Fat Directie N.W. Lalbiharie Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden Mevrouw Mr. G. Jibodh Mr. M. M. Pitti Mevrouw Mr. R. E. F. Parsan-Lalbiharie M. V. Parsan MBA D. P. Sakiman G. Laigsingh Accountants BDO Abrahams Raijman & Partners Medisch adviseur Drs. F. C. Chan Pin Jin Juridisch adviseur Mr. S. Mangroelal 4

5 Vijf jaar kerncijfers Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Balans Balanstotaal Beleggingen Verzekeringstechnische en overige voorzieningen Eigen vermogen Resultaten Omzet Premie inkomen schade Premie inkomen leven Opbrengst beleggingen Bedrijfslasten Herverzekeringspremies Toevoeging premiereserve Netto geleden schade Provisie en kosten Winst en winstverdeling Resultaat technische rekening Andere baten/lasten Winst vóór belastingen Belastingen Nettowinst te verdelen -In bedrijf gehouden -Dividend (7) (78) (56) (56) (38) Cijfers per aandeel van nominaal SRD 0,025 Nettowinst Dividend Eigen vermogen ,50 302,22 40,55 1,00 257,03 23,70 0,63 144,49 27,10 0,50 107,98 6,02 0,23 92,63 5

6 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 lid 4 van de statuten doet het ons genoegen u terzake van de jaarrekening van FATUM Schadeverzekering N.V. het volgende te berichten. Wij hebben de balans per 31 december en de winst-en verliesrekening over het boekjaar, alsmede de daarbij behorende toelichting, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, zoals deze tezamen met de verklaring van BDO AbrahamsRaijmann & Partners, door de directie ter behandeling is aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en beheer en de Raad voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de directie om van de uit de jaarrekening blijkende winst een bedrag van SRD ,-- te reserveren en het restant ten bedrage van SRD ,-- in de vorm van dividend in contanten uit te keren, hebben wij ons kunnen verenigen. Bij de voorbereiding van dit verslag kwam de Voorzitter van de Raad, de heer Johannes Westerhuis RA, te overlijden. Wij maken van de gelegenheid gebruik om onze waardering uit te spreken voor de bijzondere prettige en constructieve wijze van samenwerking die wij sedert 2000 met hem hebben mogen ervaren. Zijn deskundigheid en inzet zijn van grote betekenis geweest voor onze vennootschap. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakt rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, is aan de beurt om af te treden Mr Ch. A. Calor. Wij stellen u voor de aftredende commissaris, die zich herkiesbaar stelt te herbenoemen. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de directie en medewerkers de vennootschap vorm blijven geven. Paramaribo, Juli 2008 Raad van Commissarissen: Mr. Ch. A. Calor waarnemend voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. Dr. R. Lai A Fat 6

7 Verslag van de Directie Het jaar kan voor het land in veel opzichten als positief worden beschouwd. Zowel het exportinkomen als het natio-naal inkomen zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn door het jaar heen daden gesteld die een verdere verbetering van de economie van het land beloven. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de instelling van het Surinaams Bureau voor Standaarden, het operationeel worden van het Suriname Business Forum, de successen van de grondstofleveranciers bauxiet, goud en aardolie, 40 kleine en middelgrote ondernemingen die hun kwaliteitscertificeringsproces zijn begonnen en de identificatie van Suriname als de zesde opkomende internationale toeristenmarkt. Ook waren er verbeteringen in de gezondheidszorg merkbaar en Suriname noteerde ook het laagste misdaadcijfer van de regio. Zeer positief is ook dat Suriname nu land nummer twee in de wereld is wat de watervoorraden op de bevolking betreft. De wereldmarktprijzen van de traditionele groeimotoren bauxiet, aardolie en goud zijn sterk verbeterd, waardoor deze sectoren zeer goed presteren. De regering drukte in het verslagjaar ook haar voornemens uit over de oprichting van een stabilisatiefonds. Wij zijn voorstaander van de oprichting van een dergelijk fonds, omdat zonder dit fonds, bij een prijsdaling van genoemde groeimotoren, de gevolgen tot een ernstige verstoring in de economie kunnen leiden. De positieve trend van de Surinaamse economie werd eveneens bevestigd door de verhoging van de kredietwaardigheid die Standard & Poor s (S&P) in de maand november van het verslagjaar bekend maakte. Standard & Poor s verhoogde de kredietwaardigheid van single B naar single B plus. Het vooruitzicht van de rating is stabiel. De voornaamste reden voor de upgrade was een verbetering van de macro-economische situatie en de inzet van het Surinaams juridisch en institutioneel kader om deze verbetering van de economie te beschermen. De verbetering in de betalingsbalans van Suriname werd veroorzaakt door stijging van de exportprijzen van aluinaarde, goud en olie. Bovendien noemde S&P de stijging in productiecapaciteit en productiviteit in de mijnbouwsector en de oliesector. Ook werd de toekomstige economische expansie en diversificatie van de economie vermeld. Een andere positieve factor die bijgedragen heeft aan de verbetering van de kredietwaardigheid is de agressieve schuldenvermindering. Het inflatiepercentage bedroeg in het verslagjaar 8,3% hetgeen een stijging inhield ten opzichte van. Deze stijging is deels te wijten aan de stijging van de olieprijzen en deels het gevolg van de stijging van de Euro ten opzichte van de Surinaamse dollar, waardoor import van goederen uit de EU duurder werd. Sectoren Water We behoren tot de Top-10 van waterrijke landen in de wereld, de nummer twee in feite als naar de watervoorraden tegen de achtergrond van de omvang van de bevolking wordt gekeken. Er is een goede marktwerking voor gebotteld water, zowel in binnen- als in het buitenland. Rijst De rijstsector was in veel in het nieuws. De Europese Unie stelde eerder 24 miljoen Euro beschikbaar uit het negende EDF (Europees Ontwikkelingsfonds), te verdelen onder Suriname en Guyana. Daarnaast stelde de Europese Unie nog eens 132 miljoen Euro beschikbaar uit het tiende EDF voor landbouw in de regio, voor Suriname betreft dit ondermeer rijst en bacoven. Uit de eigen begroting werd ook veel geld geïnvesteerd in de sector voor de zogenoemde natte en droge infrastructuur (kanalen, bruggen, pompen MCP), rijstonderzoek, voorlichting en de instelling van zes waterschappen. 7

8 Visserij Sinds de maand september van het verslagjaar is het VMS, het Vessel Monitoring System, operationeel geworden waarmee elke vissersboot gevolgd wordt op zee. De functionaliteit van het systeem is nog niet optimaal te noemen, maar geeft toch aanzienlijk meer inzicht in de visserij. De sector haalde een exportinkomen van 33 miljoen US dollar, en biedt werkgelegenheid aan mensen. Er is hard gewerkt aan het Visverwerkingsinstituut, voor mondiale certificering van de productie. Landbouw Ten aanzien van de sector landbouw is het afgelopen jaar een nieuwe situatie ontstaan die internationaal wordt aangeduid als agflatie, dit is inflatie aangedreven door stijgende kosten van voedingsmiddelen. Maar voor Suriname betekent deze situatie dat er nieuwe groeimogelijkheden vanuit de sector ontstaan. In de maand januari van het verslagjaar werd vastgesteld dat de export van groente zich binnen een jaar verdubbeld had van ton per week naar ton. Tegelijkertijd ondervindt de sector op haar traditionele markten concurrentie van de Dominicaanse republiek. De Stichting Behoud Bacovencultuur Suriname (SBBS) behaalde een productie van ton in. Het herstel van het bakovenbedrijf dat in 2002 ingezet werd, is succesvol te noemen. Met hoge productie, gunstige prijzen, goed management en de tegenvallers vanwege orkanen op Martinique en de Bovenwindse Eilanden, liet de bacovensector een goed jaar zien. Bauxiet De exportwaarde van bauxiet is de afgelopen jaren steeds verder gestegen, van circa USD 447 miljoen in 2005 naar circa USD 620 miljoen in en circa USD 700 miljoen in, dit vanwege gunstige ontwikkelingen op de wereldmarkt. Suralco heeft zijn verwerkingscapaciteit uitgebreid. Voor dezelfde hoeveelheid aluinaarde is uit West-Suriname meer bauxiet nodig dan uit de huidige mijnen. Goud Gunstige ontwikkelingen op de wereldmarkt werkten door in de goudsector van ons land. De productie van goud is in het verslagjaar verder toegenomen. Er is circa 22,2 ton geproduceerd met een totale exportwaarde van ongeveer USD 510 miljoen. De gemiddelde goudprijs bleef stijgen en behaalde tijdens het verslagjaar zelfs USD 800 per troy ounce (31,3 gram). Olie De aardoliereserves voor onze Surinaamse en Guyanese kust zijn door het Amerikaans Geologisch Instituut geschat op 15,2 miljard vaten. Onderzoeken tot nog toe hebben niet meer reserves opgeleverd dan 200 miljoen vaten. Alle aandacht is dan ook gericht op de resultaten van de huidige olieboringen, zowel voor onze kust als op het land. Staatsolie investeerde in het verslagjaar USD 300 miljoen in de productie van gasoline en Euro-4 diesel van wereldformaat. De lokale markt krijgt al asfalt, diesel en industriële brandstof (bestemd voor de Energie Bedrijven Suriname N.V.en de transportsector). Staatsolie neemt een unieke positie in onze economie in. Het bedrijf komt tot steeds hogere productie (medio reeds op vaten per dag), en heeft lange-termijn vooruitzichten voor een goede olieprijs. In volgde er ook een uitspraak van het Internationaal Maritiem Gerechtshof in de grenskwestie van Suriname met Guyana welke deze landen zal dwingen om aan joint exploration-production te doen. Hout De houtproductie bedroeg m3 in het verslagjaar en de exportinkomsten USD 4.5 miljoen. In de maand september van het verslagjaar werden enkele problemen gesignaleerd waaronder speculatie met concessies in de bosgordel en houthandelaren die niet bereid waren om uitbreidingsinvesteringen te plegen. De totstandkoming van de Bos- en Natuurbeheer Autoriteit Suriname (BOSNAS) liep enige vertraging op. In BOSNAS komen verschillende economische functies van het bos in contact met elkaar: houtkap, toerisme en niet-houtproducten van het bos, derhalve vormt dit orgaan dus een belangrijke functie voor de houtsector. Er wordt geschat dat van de 14,8 miljoen hectare bos, er 4,5 miljoen hectare productief aangewend kan worden. Hiervan is nu 2 miljoen hectare in gebruik, de zogenaamde bosgordel, waarvan hectare gemeenschapsbos is. De privatisering van Bruynzeel is in het verslagjaar niet gelukt. In de maand januari van het verslagjaar deed het Londense bedrijf Emerald Capital Group Ltd een bod van 50 miljoen Euro op Bruynzeel, zijnde de koopsom en de schuld plus woningen. Dit was een hoger bod dan van Doorwin BV in. Er volgden meer kandidaten, waaronder ook Staatsolie, tot nu toe echter zonder resultaat. 8

9 Toerisme Internationaal ziet ons land zich in de maand juni van het verslagjaar geplaatst als zesde opkomende toerismemarkt in de wereld. Maar op de Travel & Tourism Competitiveness Index staan we op de 108ste plaats van 124 landen. Echter, met de opening van het hotel Royal Torarica en van het Best Western Hotel Elegance en met de bouw van het zes verdiepingshoge Courtyard Hotel van Marriott lijkt het er wel op alsof ons land zich voorbereidt op een hogere plaats op de Travel & Tourism Competitiveness Index. Suriname doet het ook steeds beter terzake de ontvangst van toeristen op cruises. Een nieuwe toeristische attractie is onze oudejaarsviering met Surifesta. Ook agrotoerisme begint zich te ontwikkelen en de vierlanden fusie van Suriname met Brazilië, Frans-Guyana en Guyana belooft groei. Suriname treedt in 2009 op als coördinator van gezamenlijke toeristen programma s. Woningbouw Er is het afgelopen jaar redelijk gebouwd in ons land. Voor het Ministerie van Defensie in Commewijne, Sekrepatoe te Kwatta en te Tout Lui Faut het LISP, welk programma nu uitgebreid gaat worden met LMISP (lowmiddle income shelter project). Er zullen 200 woningen op Tout Lui Faut worden gebouwd. En met de eerste 170 bereidverklaringen voor bewoners van het Rahimalproject kan ook daar verder gebouwd worden. Het grootste project is Richelieu in het district Commewijne, waar woningen zullen worden gebouwd volgens een totaal ander concept dan de traditionele volkswoningbouw. Richelieu staat model voor het nieuwe concept dat ook elders in het land gehanteerd zal worden. Bevolking Uit verschenen statistisch materiaal blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van onze bevolking sinds 1970 voor vrouwen is gestegen van 65 naar 73,4 jaar, en voor mannen van 61 naar 68,4 jaar. De Verzekeringsbranche Na lange tijd werd in de maand augustus van het verslagjaar door de Nationale Assemblee weer een arbeidsgerelateerde wet(swijziging) aangenomen. De wijziging van de Surinaamse Ongevallenregeling van 1947 houdt in dat naast begrafenis- ook crematiekosten onder de schadeloosstelling kunnen vallen. Deze kosten, die vroeger wettelijk tussen de SRD 0,25 en SRD 0,40 lagen, zijn thans vastgesteld op minimaal SRD 4.000,-. Daarnaast is het minimum dagloon dat in de wet neerkwam op SRD 0,02 verhoogd naar SRD 20,-. Het minimum dagloon wordt gebruikt om vast te stellen welk bedrag aan uitkering van werknemers of nabestaanden zal bedragen indien zij arbeidsongeschikt worden door een bedrijfsongeval. Tijdens de behandeling van het wetsontwerp zijn cijfers aangehaald die een stijgende trend vertonen in het aantal geregistreerde bedrijfsongevallen. Vanwege de stijgende trend is het van belang om adequate voorzieningen en goede uitgangspunten in de wet te hebben om uitkeringen te berekenen, zoals het minimum dagloon. Als positief kan de nieuwe mogelijkheid in de Ongevallenregeling worden aangemerkt om het maximum dagloon en de begrafenis- en crematiekosten voortaan bij staatsbesluit aan te passen. Vermeldenswaard is dat niet de vakbeweging de aanpassing van de tarieven en bedragen in de wet heeft aangedreven, maar de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM), in overleg met de regering. Als platform heeft de SUR- VAM in het verslagjaar goed gefunctioneerd. Helaas is er binnen de SURVAM nog geen eenduidigheid ontstaan met betrekking tot benadering van de aanpak van de verlieslatendheid van de branche Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Ter verhoging van de professionaliteit van het agentenkorps wordt het naar onze mening tijd om in het belang van de maatschappij en de cliënt ook het instituut van intermediairs door de SURVAM tegen het licht te houden, waarbij zij bijbehorende normen vaststelt. De overheid heeft in het verslagjaar een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor invoering van een Algemene Zorgverzekering (AZV), het is de bedoeling dat deze verzekering per 1 januari 2009 zal ingaan. Door de Minister van Volksgezondheid is er een Werkgroep voorbereiding AZV geïnstalleerd, bestaande uit diverse stakeholders uit de samenleving. Het zou naar onze mening zijn aan te bevelen om de particuliere zorgverzekeraars, die verenigd zijn in de SURVAM, te betrekken bij de voorbereidingen tot de implementatie van de AZV. De zorgverzekeraars hebben voldoende deskundigheid en ervaring met het aanbieden van medische verzekeringen en kunnen deze dus delen met de voorbereidingscommissie AZV. 9

10 Het bedrijf Het jaar stond vrijwel geheel in het teken van de viering van ons 125-jarig bestaan op 12 april. De viering begon reeds in januari bij de Bigi Broki Waka die in belangrijke mate door FATUM gesponsord was. Op 12 april werd er een receptie gehouden in Hotel Torarica. Ook in Nickerie werd een receptie gehouden. Bij de viering van ons 125-jarig bestaan zijn alle medewerkers, agenten en relaties van ons bedrijf goed bedacht. Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft FATUM een Sportfonds in het leven geroepen om de sport in Suriname te bevorderen en sporters te ondersteunen. De eerste financiële inleg in het Sportfonds was SRD ,- en jaarlijks zal FATUM een percentage van de winst doneren aan het fonds. Op 7 maart was het ook precies 1 jaar geleden dat het FATUM Suriname Fund werd opgericht. De Presidentsvrouwe, Mevrouw E. Venetiaan-Vanenburg, nam toen ter gelegenheid hiervan het eerste certificaat ter waarde van SRD in ontvangst. Dit certificaat werd door haar gedoneerd aan de Stichting Prasoro voor het Kind in Nood, voorheen SOS Kinderdorpen. Ieder jaar zal het certificaat SRD 2.500,- aan rendement opleveren, aangezien het gegarandeerd rendement op beleggingen in SRD 10% bedraagt. Branche Motorrijtuigen Onze wegen zijn in het jaar niet veiliger geworden, integendeel. In het verslagjaar is een recordaantal van 91 mensen in het verkeer omgekomen. De verkeerssituatie baart de verzekeringsmaatschappijen, verenigd in de SURVAM, nu wel ernstig zorgen. De schaden blijven toenemen, terwijl de premie nog steeds op hetzelfde niveau van enkele jaren terug is gebleven. De verzekeringsmaatschappijen moeten tot eenduidig beleid zien te komen voor een eventuele premie aanpassing en herziening van het kortingenbeleid. In feite zouden wij terug moeten naar de situatie waarbij de no-claim korting verdiend moet worden, op basis van het aantal schadevrij gereden jaren. Er is in door de verzekeringsmaatschappijen in SURVAM verband een database opgezet. Dagelijks wordt door elke verzekeringsmaatschappij elke aangemelde schade in dit systeem ingevoerd. Hierdoor kan verzekeringsfraude worden voorkomen. Inmiddels heeft ook het Ministerie van Justitie en Politie enkele maatregelen genomen en enkele in het vooruitzicht gesteld om het aantal aanrijdingen terug te dringen. 10

11 Grafiek 1: Aantal verkeersdoden afgelopen 7 jaren Aantal verkeersdoden afgelopen 7 jaren Branche Brand In zijn er, ondanks de strenge maatregelen die zijn genomen om de portefeuille op te schonen, toch een aantal relatief grote schaden geweest. Ook landelijk bekeken zijn er in het verslagjaar veel meer branden geweest dan voorgaande jaren. Wat de oorzaak hiervan is, is niet helemaal duidelijk. Duidelijk voor ons is wel dat we de maatregelen van preventie, risico-beoordeling en portefeuille-opschoning moeten voortzetten, om zo te zorgen voor een beheersbare schadelast en een goed presterende branche. Grafiek 2: Aantal branden afgelopen 7 jaren Aantal branden afgelopen 7 jaren Beleggingen en beleggingsopbrengsten Het beleggingsjaar was er één van extremen, met een stijging van de olieprijs met 50 procent tot bijna honderd dollar, veel interesse voor opkomende markten en klimaatverandering, de euro/dollar pariteitskoers bereikte een nieuw record, en natuurlijk de kredietcrisis. De kredietcrisis was de rode draad in het beleggingsjaar. Zakenbanken publiceerden sinds medio miljarden verliezen op zogenoemde sub-prime leningen (verstrekt aan consumenten met een discutabel kredietverleden) en beleggers vreesden daardoor een opdroging van krediet in de Amerikaanse economie. De kredietcrisis is verantwoordelijk voor een aantal belangwekkende ontwikkelingen op financiële markten in. Een indirect gevolg is bijvoorbeeld de verzwakking van de Amerikaanse dollar. De euro/dollarkoers bereikte op 23 november zelfs een nieuw record van 1,4967. Verder leidt de kredietcrisis tot een toenemende beweeglijkheid op de markten. Ondanks de moeilijke internationale situatie heeft het FATUM Suriname Fund goed gepresteerd en kunnen we niet ontevreden zijn over de resultaten. De prestaties van het FATUM Suriname Fund tonen aan dat er vertrouwen is in beleggen in Suriname. Met het aantrekken van circa USD ,-- van zowel kleine als van institutionele beleggers is aangetoond dat er locaal behoefte bestaat aan betrouwbare beleggingsproducten met een aantrekkelijk rendement. Gesteld kan worden dat de garantie van de hoofdsom door de FATUM Groep en de rendementsgarantie van de DSB Bank in hoge mate hebben bijgedragen tot het succes van dit beleggingsproduct. De uitbreiding van de Hermitage Mall is ultimo gestart; met deze uitbreiding van de Mall met circa m2 zal er worden ingespeeld op de toenemende behoefte aan shoppingsmogelijkheden in combinatie met ontspanning en recreatie. Uiteraard zal met deze uitbreiding getracht worden om de beleggingsopbrengsten uit dit beleggingsobject te maximaliseren. 11

12 Grafiek 3: Balanstotaal In bovenstaande grafiek wordt het verloop van het balanstotaal over de periode weergegeven. De significante toename in heeft te maken met de introductie van het eerste beleggingsproduct van FATUM Investments N.V in, het FATUM Suriname Fund en de daarmee gepaard gaande investeringen in de Hermitage Mall en andere investeringsobjecten. Grafiek 4: Premie-inkomen en beleggingsopbrengsten Premie-inkomen Beleggingsopbrengsten In grafiek 4 wordt het verloop van het premie-inkomen en de beleggingsopbrengsten over de periode weergegeven. Het premie-inkomen vertoont met uitzondering van het boekjaar een groei terwijl de beleggingsopbrengsten over de afgelopen twee boekjaren op hetzelfde niveau zitten. Grafiek 5: Verdeling omzet Van de omzet over bestaat 66% (: 63%) uit premie-inkomen en 34% (: 37%) uit beleggingsopbrengsten. Het Levenbedrijf Evenals voorafgaande jaren heeft de positieve ontwikkeling van het Levenbedrijf zich ook in voortgezet. Met de toenemende locale concurrentie in deze branche zal in het komende verslagjaar getracht worden 12

13 onze positie te handhaven c.q. te verbeteren. Getracht zal worden om over te gaan tot het formaliseren van strategische allianties met buitenlandse verzekeraars en het verbeteren van het productaanbod. Gezien de complexiteit van de levenproducten dient er intensief aandacht besteed te worden aan opleiding en training van zowel de medewerkers als van het agentenkorps. Tussenpersonen Onze tussenpersonen zijn een belangrijke schakel in het dienstverlenend proces, en daarom is het van eminent belang dat wij zorgen voor voldoende kennis en knowhow. In het verslagjaar is het agentenkorps kritisch bekeken en heeft er een herindeling van agenten plaatsgevonden. Het is de bedoeling om medio 2008 te starten met voorlichting en training van ons agentenkorps. Door een intensieve samenwerking met de tussenpersonen willen wij cliënten en de markt blijven bedienen en hun loyaliteit stimuleren door een hoge mate van dienstverlening, die gebaseerd is op kennis, ervaring en persoonlijk contact. Corporate Social Responsibility In hebben wij wederom de nodige steun verleend aan liefdadigheidsinstellingen in het land. Als oudste maatschappij in Suriname op het gebied van de financiële dienstverlening, zien wij het als onze plicht om de minder draagkrachtigen en risicogroepen in de gemeenschap te ondersteunen. Behalve de genoemde groepen ondersteunen wij ook studenten, sportverenigingen, kunst en cultuurverenigingen, omdat wij van mening zijn dat wij overal waar we een nuttige bijdrage kunnen leveren dat ook moeten doen. Op die manier kunnen wij ook de investeringen in economische activiteiten van het land ondersteunen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons eigen land. Wij hebben in het verslagjaar gewerkt aan het ontwikkelen van een meerjaren plan, waarbij het doel is om een aantal instanties te identificeren en deze steun te verlenen voor een langere termijn. Bijkantoor Nickerie Na jaren van achteruitgang lijkt de rijstsector door de ontwikkelingen van de prijs van rijst op de wereldmarkt een goede toekomst tegemoet te gaan. De rijstboeren hebben in het verslagjaar een goede prijs voor hun padie gekregen. Er zijn echter, ondanks de gunstige prijzen, nog geen noemenswaardige investeringen gepleegd, de voorkeur van de rijstboeren is uitgegaan naar het minimaliseren van de schulden bij de banken. Ook de Stichting Behoud Bacovencultuur Suriname (SBBS) maakt thans goede tijden door en heeft het verslagjaar goed afgesloten. Dit bedrijf heeft nu vrije toegang tot de bananenmarkt van de EU, dat houdt in dat ze zonder heffing van invoerrechten (licentierechten) of enige andere belemmering hun product mogen exporteren. In elk geval zijn de vooruitzichten voor deze sector zeer goed. Een andere ontwikkeling die ook zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling en opleving van het district is de ontwikkeling van de mijnbouw in het Bakhuysgebergte. In memoriam Tijdens de samenstelling van dit verslag kwam de Voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), de heer J. Westerhuis RA ons te ontvallen. Hij was sedert 2000 tot aan zijn overlijden, op 16 juli 2008, aan de Raad verbonden als Voorzitter. Onze vennootschap verliest in zijn heengaan een zeer kundige en gedreven commissaris. De directie kon te allen tijden met de meest uiteenlopende vraagstellingen bij hem terecht. Hij bezat het vermogen om in een veelheid aan informatie datgene wat belangrijk was voor de besluitvorming eruit te halen, waardoor het nemen van een besluit daardoor enorm vergemakkelijkt werd. Hij wist vaak op tactvolle wijze een impasse te doorbreken. Wij verliezen in hem een kundige, sympathieke en bovenal een zeer toegewijde Voorzitter van de RvC. Organisatie en medewerkers In het jaar is met het aantrekken van een nieuwe Human Resource Manager het traject ingezet voor het reorganiseren van ons Human Resources Department. Het eerste traject waarmee een aanvang is gemaakt, betreft de trainingen voor stafleden en medewerkers. Naast de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringswezen Suriname (SVVS) training, is in ook een Management development training van start gegaan, waarvoor 9 stafleden zijn geselecteerd. Daarnaast zijn medewerkers van de afdeling Brand- en Variaverzekeringen en van de Hermitage Mall, geselecteerd voor de training Middle Management. Het is de bedoeling om door middel van jaarlijkse trainingen het niveau van presteren en de motivatie van staf en medewerkers naar een hoger 13

14 niveau te brengen. In is de nieuwe CAO ondertekend waarbij de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aangepast c.q. verbeterd. Het is de bedoeling dat onze medewerkers, op dusdanige wijze worden opgeleid dat zij een allrounders functie in het bedrijf kunnen uitoefenen. Dit is van belang voor continuïteit van de verschillende functies, wat de serviceverlening aan de klant zeker ten goede komt. Huldiging Het verslagjaar was zeer bijzonder omdat naast de viering van het 125-jarig bestaan van ons bedrijf, wij ook mochten meemaken dat de directeur, de heer N. W. Lalbiharie, en twee van onze seniormedewerkers namelijk mevrouw Y. Brader en de heer B. Gangarampanday, van staatswege een onderscheiding hebben ontvangen. Dit in verband met de verdiensten in de samenleving en hun jarenlang dienstverband bij FATUM. Pensioen De dames S. Elskamp en C. Nai Chung Tong (inmiddels gepensioneerd) hebben in de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij zijn deze medewerkers zeer dankbaar voor hun jarenlang dienstverband en loyaliteit aan ons bedrijf. Jubilarissen In hebben wij de volgende jubilarissen mogen huldigen: De heer E. Karsodikromo vanwege een dienstverband van 12.5 jaar Mevrouw C. Reid vanwege een dienstverband van 25 jaar De heer R. Gaja vanwege een dienstverband van 25 jaar Mevrouw K. Saridjan vanwege een dienstverband van 35 jaar Wij vinden zo een groot aantal jaren van trouw dienstverband een zeer noemenswaardige prestatie. Medewerker van het jaar De heren J. Wagiso en C. Kromoredjo werden uitgeroepen tot medewerkers van het jaar. Wij gaan ervan uit dat dit goede voorbeeld, voor de overige medewerkers een motivatie zal zijn tot extra inzet om ook een keer tot medewerker van het jaar benoemd te kunnen worden. Resultaat Het bruto geconsolideerde premie-inkomen is in het verslagjaar toegenomen van SRD 17,8 miljoen in tot SRD 19,6 miljoen in. De verdiende premies zijn tevens toegenomen van SRD 11,2 miljoen naar SRD 16,4 miljoen. De bijdrage in de totaal verdiende premies van de branches brand, motorrijtuigen en medisch varia zijn enigszins gestegen van ca. 89% in naar ca. 92% in. 14

15 Het netto rendement op de beleggingen is als volgt samengesteld: (in duizenden SRD) SRD % SRD % Bruto rendement beleggingen , ,1 Af: rentelasten financiering beleggingen , ,2 Netto rendement , ,0 In het bruto rendement zijn tevens de beleggingsopbrengsten welke voortvloeien uit de activiteiten van het FATUM Suriname Fund opgenomen, namelijk de huuropbrengsten van de Hermitage Mall en dividend alsmede hypotheekrente. De interestlasten aan de beleggers in het FATUM Suriname Fund zijn opgenomen als rentelasten financiering beleggingen. Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van met ca 81% toegenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van over de gehele linie toegenomen met 4%. De bedrijfswinst vóór belasting is toegenomen van SRD 8,1 miljoen in tot SRD 9,3 miljoen in. Grafiek 6: Nettowinst Over de periode is de nettowinst gestegen van SRD duizend naar SRD duizend per ultimo boekjaar, een stijging van circa 675%. Vooruitzichten Over de toekomst zijn wij gematigd positief gestemd. Naar verwachting zullen de marktomstandigheden de komende periode nog wel moeilijk blijven en het is duidelijk dat wij voor zware uitdagingen staan, echter zijn wij ervan overtuigd dat wij met de steun van onze trouwe medewerkers en tussenpersonen wel optimistisch gestemd kunnen zijn. Het is de bedoeling het komend jaar een aantal nieuwe producten te introduceren, tevens zullen wij veel aandacht blijven besteden aan training en ontwikkeling van onze medewerkers en tussenpersonen. Wij willen klanten producten leveren die zij in hun leven nodig hebben om financiële reserves op te bouwen, tegen de directe invloed van turbulentie op onze markten. Wij hebben een toenemende vraag geconstateerd naar spaar- en beleggingsproducten. Wij zijn derhalve voornemens in die behoefte te blijven voorzien. Het is duidelijk dat wij ons de komende jaren moeten herpositioneren op de markt, en tevens is het van belang om internationaal allianties aan te gaan waarbij wij ervoor zorgen dat wij onze positie kunnen versterken. In ons Businessplan voor het jaar 2008 hebben wij hier ook voldoende aandacht aan besteed. Onze uitgangspunten voor de toekomst zijn een gezonde groei van de portefeuille te bewerkstelligen, uitbreiding van ons productaanbod en versteviging van onze economische positie. Onze dank Onze organisatie blijft volop in beweging. Er worden inspanningen gevraagd die een behoorlijk beroep doen op inzet en motivatie van de betrokken medewerkers. Onze dank gaat uit naar de medewerkers voor de wijze waarop er in het verslagjaar hieraan uitvoering is gegeven. N.W. Lalbiharie Directeur 15

16 16

17 Jaarrekening 17

18 Geconsolideerde balans per 31 december (na winstbestemming) Bedragen in duizenden Surinaamse dollars A c t i v a Beleggingen Onroerende goederen Overige financiële beleggingen Vorderingen Vorderingen uit directe verzekeringen Overige vorderingen Overige activa Bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Lopende rente Totale activa

19 Bedragen in duizenden Surinaamse dollars P a s s i v a Groepsvermogen Aandelenkapitaal Herwaarderingsreserve Egalisatiereserve Voorzieningen Langlopende schulden Schulden Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden Schuld aan pensioenfonds Overige schulden Overlopende passiva Totale passiva

20 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Bedragen in duizenden Surinaamse dollars Baten Verdiende premies eigen rekening Opbrengst beleggingen Omzet Lasten Schadelasten Mutaties technische voorzieningen Bedrijfskosten, inclusief acquisitiekosten Resultaat technische rekening Andere baten en lasten Resultaat vóór belastingen Belastingen Resultaat ná belastingen

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) 471541 Fax (+597) 410067 Bijkantoren / Branches

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Annual Report 2009

Jaarverslag 2009 Annual Report 2009 Jaarverslag Annual Report FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie