Woningen en hypotheken in Rusland, een markt van uitersten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningen en hypotheken in Rusland, een markt van uitersten"

Transcriptie

1 Woningen en hypotheken in Rusland, een markt van uitersten Inleiding Op initiatief van Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, heeft van 19 tot en met 23 oktober 2008 een delegatie uit de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt een bezoek gebracht aan Rusland (Moskou). Doel van het bezoek was om met bij de Russische woning- en hypotheekmarkt betrokken partijen, kennis te vergaren, informatie uit te wisselen en de Nederlandse infrastructuur in de woning- en hypotheekmarkt te presenteren. De woning- en hypotheekmarkt in Rusland De woning- en hypotheekmarkt in Rusland zijn nog jong en kenden een uitermate bijzondere start. Onder het communistisch regime was er geen markt, de staat was eigenaar van de volledige woningvoorraad en verschafte gratis huisvesting aan zijn burgers. In het begin van de jaren negentig, na de grote omwenteling in Rusland, werd een start gemaakt met de privatisering van woningen. In eerste aanleg werden woningen tegen een door de overheid vastgestelde marktvergoeding aangeboden aan de zittende bewoners. Deze manier van privatisering sloeg echter niet aan. Daarom werd besloten de huizen tegen een symbolisch bedrag over te dragen. Dit klinkt als een overheid die voor Sinterklaas speelde. Toch stond ook toen niet iedere Russische burger in de rij om het bezit van de woning van de overheid over te nemen. Argwaan en onbekendheid met eigendom van onroerend goed maakte de burger terughoudend. Zo was er angst dat de overheid in de toekomst belasting zou gaan heffen op eigenwoningbezit of dat diezelfde overheid dit nieuw verworven bezit later weer zou onteigenen. Daarnaast zag de Russische burger op tegen de gevolgen van het huiseigenaarschap zoals de verantwoordelijkheid voor het onderhoud of de verkoop bij verhuizing. De ontwikkeling van het eigenwoningbezit in Rusland vond dan ook in eerste instantie zonder financiering met hypotheken plaats. Momenteel is ruim 70% van de appartementen in Rusland geprivatiseerd. Hiermee is het eigenwoningbezit in Rusland aanzienlijk groter dan in Nederland, waar dit percentage thans op 56% ligt. De kwaliteit van de huizen in Rusland is onvergelijkbaar met die in Nederland. Vooral in de jaren 50 en 60 zijn er veel uiterst kleine appartementen van een belabberde kwaliteit gebouwd. Een appartement van 30 vierkante meter voor een gezin met kinderen was de normale standaard. In de voorsteden van Moskou staan dan ook honderdduizenden van dit type woning. In Moskou wonen momenteel overigens 14 miljoen mensen. 60% van de huishoudens heeft de wens om de woonomstandigheden de verbeteren, terwijl ongeveer 7% van de huishoudens dringend woonruimte nodig heeft. De druk op de woningmarkt is dus enorm. Wetgeving voor hypotheken stamt uit de eindjaren 90. Maar pas na aanvullende wetgeving in 2004 ontstond er een echte hypotheekmarkt. Als we de Russische en de Nederlandse hypotheekmarkt met elkaar vergelijken zien we het volgende beeld:

2 - De Russische hypotheekmarkt is klein. Ze bedraagt momenteel ongeveer 5% van het Russisch BNP. Met een jaarlijkse groei van tientallen procenten per jaar is ze wel heel snel groeiend. Met een totale waarde van meer dan 100% van het BNP, is de Nederlandse hypotheekmarkt aanzienlijk groter. - Kenmerkend voor de Russische hypotheekmarkt is de sterke rol van de overheid. Dit staat in scherp contrast met Nederlandse situatie waar sprake is van een open markt met een gereguleerd toezicht - Vanwege de al jarenlange stagnatie van nieuwbouw heerst in de Russische steden grote woningnood. En hoewel ook Nederland schaarste kent is die toch aanmerkelijk minder groot. - In Rusland is het voor geldgevers lastig om voldoende funding te verkrijgen voor de kredietverlening ten behoeve van de aankoop en verbetering van een eigen woning. Een belangrijk financieringskanaal is de secundaire hypotheekmarkt. Hierbij worden pakketen hypotheken verhandeld en doorverkocht aan institutionele beleggers. Om dit wettelijk mogelijk te maken, heeft de Staats Doema (Russisch parlement) in 2003 een wet uitgevaardigd: federale wet op Mortgage Backed Securities. - Starters op de Nederlandse koopwoningmarkt kunnen uit verschillende typen geldgevers kiezen (banken, verzekeringmaatschappijen, pensioenfondsen). De keuzemogelijkheden ook in typen hypotheekproducten zijn veel groter vergeleken met Rusland. De totale hypotheekmarkt in Rusland was in 2007 slechts 30 miljard euro groot. 80% van de leningen zijn verstrekt in roebels. Ter vergelijking, de totale Nederlandse hypotheekschuld bedraagt momenteel een kleine 600 miljard euro. In Rusland wordt bij de koop van een huis nog steeds maar beperkt gebruik gemaakt van de hypotheek als financieringsvorm, in 2007 slechts in 14% van de transacties. Dit houdt in dat in de overige 86% van de gevallen het appartement cash werd betaald. Net als Belgen, investeren Russen graag in eigen bakstenen, zij het dat de baksteen meestal uit beton bestaat. De rol van de overheid Sinds 1997 bestaat in Rusland het agentschap voor hypothecaire financiering (AHML). De taak van dit door de overheid opgerichte agentschap is het ontwikkelen van een hypotheekmarkt. De AHML heeft deze taakstelling vertaald in de volgende activiteiten: - Introductie van nieuwe hypotheekproducten met als doel het bedienen van een grotere groep consumenten. Een voorbeeld hiervan is een hypotheek speciaal voor militairen en veteranen. In Nederland kunnen wij ons hier misschien weinig bij voorstellen maar vergelijkbare programma s bestaan er ook in de Verenigde Staten. - Het verzorgen van liquiditeit in de markt. De AHML doet dit door hypotheken op te kopen van kleinere banken en andere hypotheekverstrekkers. Het model van de AHML lijkt daarmee sterk op het model van Fannie Mae en Freddie Mac in de Verenigde Staten. - Het garanderen van leningen of delen van leningen. Ook deze activiteit is te vergelijken met die van Fannie Mae en Freddy Mac. Ook laat haar garantie overeenkomsten zien met de Nationale Hypotheek Garantie, zij het dat deze garantie alleen betrekking heeft op de primaire hypotheekmarkt en AHML met haar garantieverstrekking op de secundaire hypotheekmarkt opereert. - Het ontwikkelen van een securitisatiemarkt. De door AHML ingekochte hypotheken kunnen via securitisaties naar de kapitaalmarkt worden gebracht. Ook dit lijkt sterk op het Amerikaanse model. - Het ontwikkelen van een standaard en infrastructuur voor de hypotheekmarkt.

3 Vanaf 2005 heeft de AHML 7% van alle verstrekte leningen in de Russische Federatie opgekocht. De AHML doet daarbij zaken met 151 partijen, variërend van commerciële banken tot niet-bancaire organisaties die onderdeel zijn van lokale overheden. Geografisch gezien, bestrijkt de AHML het gebied van Moskou tot diep in Siberië. Ook anderszins is de verscheidenheid enorm. Kadaster De registratie van eigendom van onroerend goed vraagt in een land als Rusland veel aandacht. Met een centrale registratie van eigendom van onroerend goed in Moskou is in 1649 begonnen. Vanaf dat jaar is er tot 1928 altijd een vorm van een kadaster geweest. In de periode van 1928 tot 1992 is het kadaster opgeheven. Alle bezit was immers van de staat. Particulier eigendom bestond niet en er hoefde dus ook niet te worden geregistreerd. In 1992 kregen boeren als eerste land in eigendom. Omdat hiervoor een vorm van registratie nodig was, is toen weer een kadaster opgezet. Het kadaster voor grond bestaat in zijn huidige vorm sinds 2004 en heeft in de afgelopen jaren (!) stukken land in kaart gebracht en van een economische waarde voorzien (zeg maar de Russische tegenhanger van onze WOZwaarde). Volgend jaar wordt het kadaster voor grond en het kadaster voor gebouwen (nu nog twee afzonderlijke instellingen) geïntegreerd tot één kadaster voor Onroerend Goed. Nieuwsgierigen kunnen een kijkje nemen op waar naast de Russische versie ook een Engelse versie beschikbaar is. Prijsontwikkeling en hypotheekrente Waardestijging van onroerend goed wordt in Rusland, en zeker met name in Moskou, uitgedrukt in dollars per vierkante meter. Rond 2000 lag de vierkante meterprijs voor appartementen in Moskou tussen de 500 en 1000 dollar. Een gemiddeld appartement is tussen de 40 en 60 vierkante meter. Sindsdien zijn de prijzen fors gestegen. Het huidige prijsniveau ligt bijna een factor 10(!) hoger. In het topsegment (hoogste 20% van de markt) wordt tussen de en dollar per vierkante meter betaald en in het luxe segment is dollar geen uitzondering. Het zal dan ook geen nadere uitleg behoeven dat er in de onroerend goed markt de afgelopen jaren veel is gespeculeerd en verdiend. Onroerend goed wordt vooral gezien als een rendabele investering. Schaarste op met name de koopwoningmarkt in Moskou geeft nog steeds veel druk op de prijzen en huurrendementen zijn nog steeds hoog. Niettemin is inmiddels de gemiddelde prijs volgens gepubliceerde statistieken al met zo n 25 per cent gedaald. In de nieuwbouw worden door sommige ontwikkelaars naar verluidt al tot 50 % lagere prijzen gevraagd gezien de moeilijke verkrijgbare herfinanciering van projecten voor ontwikkelaars. Voorts, heeft de kredietcrisis de hypotheekrente echter sterk doen stijgen. Voor een lening in roebels was tot de zomer van % een gangbaar tarief, in korte tijd is dit opgelopen tot 20% voor zover er al krediet verstrekt wordt door de bankensector gezien de groei van betalingsachterstanden welke in februari 2009 bij sommige banken al 11.5 % bedragen. Bij het vergelijken van deze tarieven met de Nederlandse situatie moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de inflatie is Rusland op ongeveer 10% ligt Hypotheekdistributie In de Nederlandse markt vinden wij het de normaalste zaak van de wereld dat intermediairs en geldverstrekkers via HDN met elkaar communiceren, dat offertes binnen 24 uur bij de klant liggen en dat er een groot en gevarieerd aanbod is. We hebben overigens jaren geïnvesteerd om met alle partijen in de keten zover te komen.

4 Hoe anders is dit nog in de Russische hypotheekmarkt. Een beetje hypotheekdossier is al snel vuistdik. Veel papieren met veel stempels dat nog een gevolg is van het bureaucratische verleden. Door de vele controles, zowel lokaal als centraal, kan de doorlooptijd van een aanvraag gemakkelijk tot een maand of drie oplopen. Hypotheken worden door bankkantoren en door consultants/intermediairs verkocht. Het intermediair ontvangt voor de bemiddeling een vergoeding van 0,5% en brengt de klant ook een premie in rekening. Opvallend genoeg lijken de Russen hier zelfs voor te lopen op de ontwikkelingen in Nederland. Kredietcrisis De kredietcrisis heeft ook in Rusland toegeslagen. De twee belangrijkste ontwikkelingen van deze crisis zijn de kapitaalschaarste en de sterk gedaalde olieprijs. Als gevolg hiervan hebben de Russische banken grote moeite om voldoende financiering te krijgen. Het onderling vertrouwen tussen banken is tot een minimum gedaald en de securitisatiemarkt ligt al een aantal maanden stil. In de Nederlandse markt worden de liquiditeitsproblemen deels opgelost door het aantrekken van spaargeld en deposito s. In Rusland is dit veel minder het geval. Voor de Rus is de gemiddelde spaarbank niet vanzelfsprekend een veilige haven voor zijn geld. Daarvoor ligt de roebelcrisis uit 1998 en de voorgaande devaluaties waarbij veel Russen hun geld zijn kwijtgeraakt nog te vers in het geheugen. De kapitaalschaarste heeft er zoals eerder opgemerkt ook toe geleid dat de hypotheekrente is gestegen (hogere risico-opslagen). Gebrek aan financiering raakt ook direct de bouwprojecten in Moskou. Zonder ingrijpen van de overheid dreigen grote appartementengebouwen onafgebouwd te blijven staan. Ook de Russische winters zijn niet bevorderlijk voor de conditie van een gebouw in aanbouw. De stad Moskou en de Russische overheid proberen met kapitaalsinjecties de projecten toch afgebouwd te krijgen. Via een veilingmechanisme wordt een aantal projecten opgekocht tegen bouwkosten plus wat de overheid een acceptabele winstmarge vindt. Uitwinning en veiling Met de crisis wordt de Russische hypotheekmarkt voor het eerst geconfronteerd met substantiële wanbetalingen, opeisingen en veilingen. Dan zal in de praktijk worden getest hoe robuust het Russische hypotheeksysteem eigenlijk is. En daar zitten nog wel een paar haken en ogen aan. Om tot veiling over te gaan, heeft de bank toestemming van de rechter nodig. Dit is niet uniek en komt in meer Europese landen voor. De bank zal voor de rechter moeten aantonen dat zij het hypotheekrecht hebben en zijn gerechtigd dit recht uit te oefenen. Nu zijn veel hypotheken, zeker van buitenlandse geldverstrekkers, gesecuritiseerd en verkocht aan financieringsvehikels, vaak onder Luxemburgs recht en genoteerd op de beurs van Luxemburg. Dit heeft tot gevolg dat voor een rechtszaak documentatie vertaald zal moeten worden van het Frans in het Russisch. En in die vertaling moeten alle namen en feiten kloppen, anders zal een rechter oordelen dat één en ander niet rechtsgeldig is. Kortom, de toekomst zal leren of het hypotheekrecht in Rusland in de praktijk ook voldoende rechtsbescherming biedt voor de hypotheekbank. Conclusie Het vergelijken van de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt met die van Rusland lijkt op het zoeken naar de overeenkomsten tussen een muis en een olifant. Een bezoek aan dit land leert vooral dat zaken die wij in onze hypotheekmarkt gewoon en vanzelfsprekend vinden, hier nog onvolwassen zijn, niet bestaan of rudimentair in ontwikkeling zijn. Vertrouwen in de

5 overheid en vertrouwen in het bancaire systeem en de business partners in de keten zijn een groot goed. En blijkbaar moet iedere jonge markt toch door de verschillende ontwikkelingsfasen heen om tot volwassenheid te komen. Je kunt wellicht sommige stappen sneller zetten, maar je kan geen stappen overslaan. Tegen die achtergrond lieten de bezoeken aan diverse organisaties zien dat de belangstelling voor het Nederlandse garantiesysteem groot is. Tom van der Geest is directeur van Hypsotech Management Consultancy Hans Mersmann, is beleidsmedewerker bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Bouwsparen bij de buren Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014 2014 Beursgang Alibaba Dit rapport verstrekt diverse inzichten over Alibaba. Kom erachter of het verstandig is om Alibaba aandelen te kopen en of het winstgevend kan zijn om mee te doen met de Alibaba

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven Samenvatting De woningmarkt zit op slot. Vooral starters komen momenteel moeilijk aan een passend

Nadere informatie

Waarom hypotheekpaniek VS hier maar niet wil uitbreken

Waarom hypotheekpaniek VS hier maar niet wil uitbreken Kredietcrisis Waarom hypotheekpaniek VS hier maar niet wil uitbreken 32 accountant mei 2011 In de Verenigde Staten zitten hypotheekbanken sinds begin 2011 met de handen in het haar. Het Hoge Gerechtshof

Nadere informatie

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM EUMEDION symposium november 2013 Voorzitter, Dank voor uw uitnodiging om vanmiddag een bijdrage te mogen leveren aan uw symposium. Het onderwerp van vanmiddag

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering Den Haag 11 maart 2013 1 Aan: De Minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok Zeer geachte heer Blok,

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie