Getuigenissen. Voordelen van NWM.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getuigenissen. Voordelen van NWM."

Transcriptie

1 Netwerkmarketing Netwerkmarketing (NWM) biedt tegenwoordig meer en meer mensen een definitieve uitweg voor hun financiële beperkingen en voor hun tijdnood. Netwerkmarketing (NWM) biedt tegenwoordig aan heel veel mensen een uitweg voor hun financiële beperkingen en voor hun tijdnood. Het betreft hier mensen komende uit verschillende milieus en met zeer uiteenlopende achtergronden, zoals o.a. : de bediende, de vertegenwoordiger, het kaderlid, de taxichauffeur, de manager, de winkelier, de tandarts, de huisvrouw, de zakenman, enz NWM is een zeer interessante mogelijkheid waardoor men - zonder kapitaalsinvestering of risico, en toch met het komfort je dagelijkse tijdsindeling en je werkritme zelf te kunnen bepalen en daarbij ook nog zonder je bestaande job of zaak te moeten opzeggen - een zeer interessant tweede inkomen kan opbouwen. Men geniet van een uitgebreide, gratis, degelijke en persoonlijke opleiding, begeleiding en daadwerkelijke hulp van ervaren en succesvolle mensen tot men zelf succes bereikt. Voor heel veel mensen groeit dit tweede inkomen na 6 maanden of 1 tot 2 jaar veelal uit tot een maandelijks inkomen dat hoger tot veel hoger blijkt te zijn geworden dan de verdienste met hun voltijdse job die ze al jaren uitoefenden of hun bestaande zaak die ze al jaren hadden. Voor veel van deze mensen valt de beslissing op dat moment dan meestal niet moeilijk te nemen, om te stoppen met hun job en zich voltijds op NWM te concentreren. Een bijkomende motiverende reden om deze beslissing te nemen ligt nogal voor de hand, want de uiteindelijke bedoeling van NWM is om binnen de 2 tot 5 of 10 jaar een passief inkomen op te bouwen, dat jaarlijks groter wordt en waardoor men jaarlijks integendeel minder en minder tijd moet investeren om dat passief inkomen te kunnen bestendigen. Daardoor krijgt men meer en meer vrije tijd voor zichzelf en voor zijn gezin. Ontzettend veel mensen met verschillende achtergronden zoals o.a. bedienden, vertegenwoordigers, kaderleden, taxichauffeurs, managers, winkeliers, tandartsen, huisvrouwen, zakenmensen, enz die een aantal jaren geleden gestart zijn met NWM vertoeven daardoor in de interessante situatie dat ze nu voldoende tijd en financiële draagkracht hebben om de leuke dingen te doen in hun leven die ze altijd al hadden willen doen. Men kan dit eigenlijk een beetje vergelijken met het schrijven van een boek : men moet eerst tijd en energie investeren om het boek te schrijven, maar eenmaal het boek is uitgebracht krijgt men maandelijks, nog gedurende jaren nadien royalty s (een procentuele commissie) uitbetaald op de verkoop van het boek. Nog een andere motiverende reden waarom veel mensen op een bepaald moment beslissen om hun jarenlang uitgeoefende vaste job vaarwel te zeggen en zich volledig te concentreren op NWM is omdat er eigenlijk geen plafond van verdienste is. Het NWM bedrijf betaalt nl. uit naargelang de omvang van de omzet die men maandelijks realiseert met de groep. Hoe groter de maandelijkse groepsomzet, hoe hoger de maandelijkse verdienste kan oplopen en het is daarbij zeer interessant om te weten dat daar absoluut geen limiet op staat. De NWM industrie is ondertussen, sedert haar ontstaan ongeveer een vijftigtal jaren geleden, op wereldvlak uitgegroeid tot een zeer winstgevende miljardenindustrie, waarin zowel mensen met een gewone doordeweekse job als de zakenman een manier gevonden hebben om een tweede inkomen op te bouwen en waardoor zelfs velen multimiljonair zijn geworden.

2 Gezien er tegenwoordig geen zekerheid meer bestaat over het feit óf men binnen een onbepaald aantal jaren nog zal kunnen genieten van een maandelijks pensioeninkomen en er zeker geen zekerheid meer bestaat over het bedrag waarvan men zal kunnen genieten op pensioengerechtigde leeftijd, kan NWM ook vanuit dat oogpunt misschien een interessante oplossing bieden. Getuigenissen. Wereldwijd hebben reeds ontzettend veel mensen met zeer uiteenlopende achtergrond en komende uit zeer uiteenlopende milieus zich met hun NWM zaak, in relatief korte tijd (2 tot 5 of 10 jaar) opgewerkt van zero tot hero. Deze mensen hebben zich met hun, in het begin, zeer kleinschalige NWM bijverdienste van soms slechts 5 tot 10 uren per week naast hun bestaande job of zaak in 2 tot 5 of 10 jaar opgewerkt tot multimiljonair. Dit is Iets waar de meeste mensen, buiten de NWM industrie, veelal alleen maar kunnen van dromen. Velen van hen vertellen ontroerende doch motiverende verhalen : - Ik had een job als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit. Door de invloed van een audio-cassette die ik van iemand gekregen had, startte ik met een eigen NWM zaak in bijberoep. Na jaren veel te hebben geleerd in NWM, kwam ik in contact met een nieuw NWM bedrijf, waar ik heel snel de top heb bereikt en binnen enkele jaren een weeksalaris had dat gelijk was aan het jaarsalaris van mijn job aan de universiteit. - Ik had een opleiding als timmerman-houtbewerker. Ik startte mijn eigen zaak in die branche, maar toen ik vanwege de plaatselijke politiek moest stoppen met mijn zaak en deze tegenslag mijn gezin uit elkaar trok, had ik er geen zin meer in. Toen hoorde ik een gekke jonge kerel praten over NWM en startte ik met mijn eigen NWM zaak, waardoor ik snel een van de meest succesvolle en meest verdienende medewerkers binnen dat bedrijf werd in Europa. - Ik was een schoollerares maar ik had grote dromen. Ik startte mijn NWM zaak in bijberoep, naast mijn voltijdse job als lerares. Na jaren van hard werken werd ik zeer succesvol en werd ik zelfs opgenomen in de top-100 lijst van de meest verdienende dames van het land waarin ik toen woonde. - Aan de leeftijd van 14 jaar begon ik te werken in de bouwsector. Na vele omwegen kwam ik in het management terecht van een auto assembleer fabriek, waar ik gedurende 10 jaren heb gewerkt. Toen ontdekte ik NWM en in mijn tweede jaar als netwerkmarketeer verdiende ik meer geld, dan dat ik 15 jaren in de auto assembleer fabriek zou hebben gewerkt. Voordelen van NWM. De vele mensen die gekozen hebben om een NWM zaak te starten, geven vele verschillende redenen op voor hun keuze. Een samenvatting van de voordelen die hen aanspreken : - Met een NWM zaak moet je geen financiële risico s nemen, je hebt geen kapitaalsinvestering. Je moet het risico niet nemen om een lening aan te gaan bij de bank, waardoor je een financiële put maakt en je eerst een aantal jaren moet werken om je banklening af te betalen vooralleer je winst kan beginnen maken. Als het goed gaat met je zaak dan heb je na een aantal jaren je lening bij de bank kunnen afbetalen en kan je vanaf dan winst beginnen maken. Gaat het echter slecht met je zaak, dan loop je het risico om

3 failliet te gaan en loop je het risico gedurende de komende jaren uitsluitend te moeten werken om je lening bij de bank af te betalen. Ontzettend veel mensen hebben reeds zoiets ervaren. Dit risico heb je niet met een NWM zaak. Om een NWM zaak te starten heb je geen kapitaalsinvestering nodig. - Met een NWM zaak kan je niet failliet gaan aangezien je geen schulden moet maken en je geen kapitaalsinvestering hebt. - Met een NWM zaak moet je je huidige job niet opgeven, je kan gewoon je NWM zaak uitbouwen in bijberoep. De meeste mensen starten trouwens in bijberoep. Op het moment echter dat je veel meer verdient met je NWM zaak in bijberoep dan met de job die je al jaren uitoefent, kan je natuurlijk de beslissing nemen om je NWM zaak voltijds uit te bouwen. - Met een NWM zaak ben je je eigen baas en regel je je werkuren zoals het jou uitkomt. Je bepaalt zelf hoeveel uren per dag per week of per maand, je aan je NWM zaak werkt. Heb je eens een periode echt geen tijd, dan betekent dat niet dat je zaak hierdoor in de problemen moet komen, je kan je tijdsinvestering steeds organiseren naargelang je persoonlijke situatie. - Er is geen verplichte omzet. - Je hebt geen personeel in dienst, je hebt geen stock of magazijn. - Je werkt van thuis uit, je hebt geen winkelruimte of bureelgebouw nodig. - Je moet geen geld spenderen aan publiciteitsbudgetten. - Je moet geen gespecialiseerde studie gevolgd hebben en je hebt ook geen gespecialiseerd diploma nodig. - Ervaring, specifieke kennis of speciaal talent is niet vereist. Iedereen kan het aanleren en het doen. - Je kan zelf kiezen vanuit welk land je wenst te werken. - Je hebt heel veel minder beslomeringen of onkosten dan bij het starten van een klassieke zaak of winkel, de enige echt noodzakelijke werktuigen zijn een telefoontoestel en een auto. - Aangezien het je eigen NWM zaak is, heb je heel veel vrijheid, je bepaalt zelf met wie je samenwerkt, je neemt zelf de beslissingen, je hebt een enorme ruimte voor creativiteit en initiatief. - De samenwerking met de andere mensen is gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en veelal ook echte vriendschap. Er wordt nooit iemand afgebroken met negatieve kritiek en men wordt gewaardeerd op een positieve, opbouwende en stimulerende manier als men succes boekt. - Je krijgt ondersteuning, opleiding, begeleiding, hulp, training en coaching door heel veel verschillende bekwame en ervaren mensen. - Er is geen limiet van verdienste, je kan je verdienste voortdurend verhogen door het realiseren van grotere omzetten. De verhouding tussen prestatie en beloning volgens het vergoedingsplan is eerlijk en onbeperkt.

4 - Het inkomsten potentieel is enorm, je hebt de mogelijkheid om na verloop van tijd een heel groot inkomen op te bouwen en tegelijkertijd toch nog heel veel vrije tijd te hebben voor jezelf en voor je gezin. Legaliteit. Er is nogal wat misverstand en verwarring rond NWM en dat komt meestal door een gebrek aan degelijke informatie. Sommige mensen hebben van ver al eens over NWM gehoord misschien via een kennis of een familielid maar brouwen er jammergenoeg dikwijls hun eigen verhaaltje van, die ze dan graag vertellen aan andere mensen, door zich erbij uit te geven als ervaren expert ter zake. Dat is jammer want dat onthoudt de andere mensen net van de correcte, degelijke informatie die hen een eerlijke kans zou kunnen bieden NWM, op een degelijke manier zelf te leren kennen en te kunnen evalueren en die hen de mogelijkheid zou kunnen bieden om voor zichzelf uit te maken of het misschien iets voor hen is al dan niet. Niettgegenstaande NWM nagenoeg wereldwijd volledig legaal is gereglementeerd en absoluut niets te maken heeft met piramideverkoop of piramidespelletjes, zijn er jammer genoeg toch nog altijd mensen die door gebrek aan degelijke en correcte informatie deze totaal verkeerde vergelijking ten onrechte maken. Piramideverkoop of piramidespelletjes zijn trouwens in de meeste landen van de wereld ten strengste verboden bij wet en er zijn strenge straffen voorzien voor overtreders. Gelukkig maar, want bij piramideverkoop of piramidespelletjes worden meestal alle betrokken partijen gedupeerd, zowel de doorverkopers of tussenpersonen als de eventuele klanten. NWM is in nagenoeg alle landen van de wereld sedert 1979 erkend als een volledig legale industrie. De D.S.A. (Direct Selling Association) is een wereldwijd overkoepelende en controlerende instantie die erop toeziet dat de geldende wetten en regels door de bedrijven die aktief zijn in deze branche, strikt worden nageleefd. Meer informatie en cijfers kan men vinden op : - (Federation of European Direct Selling Associations). Dit is de Europese Direct Selling Association. Klik op facts & figures voor allerlei statistieken. - (World Federation of Direct Selling Associations). Dit is de Internationale Direct Selling Association. Klik op About Direct Selling en dan op international statistics. - (Dit is de Direct Selling Association van het Verenigd Koninkrijk). De marketing methode van de NWM industrie. De marketing methode die in de NWM industrie wordt toepast is niet de klassieke marketing methode, die we allen kennen. De klassieke marketing methode heeft vele verschillende tussenschakels die een product moet doorlopen : fabriek exportateur importateur groothandel detailhandel eindklant. De marketing methode die in NWM wordt toegepast is deze van de direkte verkoop, waardoor alle tussenschakels van de klassieke marketing evenals het publiciteitsbudget worden uitgeschakeld. De enige schakels die overblijven zijn : fabriek consulent met zijn/haar NWM organisatie eindklant, waardoor de procentuele commissies op de omzet (de winst) die in het geval van de klassieke marketing verdeeld worden over de verschillende tussenschakels, nu worden verdeeld onder de fabriek en de consulent met zijn/haar NWM organisatie. De eindklant (de consument) bestelt een product bij de consulent, die de bestelling overmaakt aan de fabrikant (het NWM bedrijf). De fabriek of de consulent (naargelang de

5 situatie) levert het product aan de klant en het NWM bedrijf stort maandelijks een procentuele commissie over de op deze manier omgezette producten aan de consulent. De enorm interessante en krachtige factor hierbij is dat de consulent maandelijks niet alleen een procentuele commissie ontvangt over zijn/haar persoonlijke omzet maar ook over de omzet van zijn/haar NWM organisatie. Deze NWM organisatie is de groep van consulenten die hij/zij persoonlijk heeft aangebracht (geïntroduceerd) aan het NWM bedrijf, evenals alle consulenten die deze consulenten op hun beurt hebben aangebracht en ook alle consulenten die daar nog zullen uit voortkomen. Een consulent bouwt zo n NWM organisatie (groep van consulenten) op, door mensen met uiteenlopende achtergronden te interesseren in de troeven en de voordelen van de NWM industrie en door deze mensen aan het NWM bedrijf aan te brengen (te introduceren) als nieuwe consulent. De miljardair en oliemagnaat J. Paul Getty beschreef, toen hij nog leefde, zonder het zelf te weten infeite de kern-idee van NWM, met zijn bekende uitspraak : ik krijg liever 1% over de inspanningen van 100 mensen dan 100% over mijn eigen inspanningen. Soms wordt NWM ook wel eens een mini-franchising genoemd. Het verschil met een echte franchising (zoals Mc Donalds b.v.) is dat je met een NWM zaak geen kapitaalsinvestering hebt van een paar honderdduizenden Euro s, maar meestal slechts een registratie bedrag van minder dan 100 Euro moet betalen om de licentie te verkrijgen om als consulent voor het bedrijf en van de producten op te treden. Daarbij is het echter ook interessant om op te merken dat het inkomsten potentieel van een NWM consulent veelal nog veel hoger ligt dan van een franchise nemer. In een klassieke marketing zaak heeft een commerciële persoon slechts ongeveer 8 uren per dag om zijn/haar klanten te bezoeken. Zijn/haar aantal uren per dag waarin hij/zij omzet kan realiseren zijn dus gelimiteerd. Een netwerkmarketeer (NWM consulent) heft infeite deze limitering op door het aantal consulenten die hij/zij in zijn/haar NWM organisatie heeft. Het aantal uren per dag waarin door hem/haar omzet kan gerealiseerd worden wordt op deze manier dus enorm uitgebreid. Iemand met een groep van 100 consulenten heeft op deze manier dus per dag de beschikking over (100 x 8 uren =) 800 uren tijd om omzet te realiseren, bij manier van spreken. Heel veel verschillende typen mensen met zeer uiteenlopende achtergronden zijn geïnteresseerd in de vele voordelen van NWM : - Door het steeds jachtiger wordende ritme van de vooruitgang van onze moderne maatschappij is het leven er in vele opzichten voor veel mensen niet gemakkelijker op geworden. Meer en meer mensen hebben geen werk, bijna alles wordt duurder en voor de mensen met een job wordt de stress steeds groter en groter : meer overuren, nog meer en nog beter presteren voor hetzelfde loon, de concurrentiestrijd onder de collega s, de angst voor ontslag, meer verplichtingen, minder positieve waardering, een matig loon, weinig doorgroeimogelijkheden, minder tijd voor zichzelf en voor het gezin, minder voldoening en minder tevredenheid op het werk...enz. Daarom o.a. kiezen tegenwoordig meer en meer mensen met een job in loondienst ervoor om naast hun job een tweede inkomen op te bouwen met hun eigen NWM zaak. - Ook heel veel mensen die een klassieke marketing zaak of een winkel hebben worden zich meer en meer bewust van de grote voordelen om een eigen NWM zaak te starten.

6 - Ook meer en meer mensen die werkloos zijn en die niet bij de pakken willen blijven zitten, maar die toch vooruit willen in het leven, kiezen tegenwoordig voor een eigen NWM zaak. Opgelet, voor werklozen gelden er specifieke wetten en reglementeringen,daarom is het noodzakelijk eerst de nodige informatie in te winnen bij de juiste instanties. - Ook meer en meer oudere maar bekwame mensen die hun ontslag gekregen hebben wegens het feit dat ze te duur waren geworden, worden zich meer en meer bewust van de unieke kans en de vele voordelen van een NWM zaak. - Ook veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging in hun leven - Mensen die uit de middelmatigheid willen stappen en die iets willen gaan doen van betekenis met hun leven - Of mensen die gewoon op zoek zijn naar een tweede inkomen - Zeker ook niet te vergeten zijn de mensen die al heel lang dromen van een eigen zaak (zo zijn er miljoenen mensen in deze situatie), maar die het tot nu toe nooit hebben gekund of gedurfd wegens de grote kapitaalsinvestering of de vele andere beslomeringen en problemen die een klassieke zaak met zich meebrengt. Daarom is een eigen NWM zaak starten voor hen de ideale oplossing. Een consulent kan steeds kiezen tussen 3 mogelijkheden (aktiviteiten) : 1. Nieuwe klanten maken, door de producten aan de man te brengen (dit doet ongeveer 10% van de consulenten) 2. Nieuwe consulenten introduceren aan het bedrijf (dit doet ongeveer 10 % van de consulenten) 3. Zowel nieuwe klanten maken door de producten aan de man te brengen alsook nieuwe consulenten introduceren aan het bedrijf (dit doet ongeveer 80% van de consulenten) Zowel voor het maken van nieuwe klanten, door de producten aan de man te brengen als voor het introduceren van nieuwe consulenten aan het bedrijf, is er een professionele organisatie voorzien van ondersteuning, opleiding, begeleiding, hulp, training en coaching door heel veel verschillende bekwame en ervaren consulenten alsook door mensen van het management van het NWM bedrijf. Infeite wordt het de nieuwe consulenten zodanig comfortabel gemaakt, door al deze hulp en training, dat de mensen die zich echt volledig inzetten, die de zaken die aangeleerd en getraind worden daadwerkelijk in de praktijk toepassen en die er echt ten volle blijven voor gaan, bij manier van spreken, haast niet anders kunnen, dan na verloop van tijd succesvol te worden met hun NWM zaak. Dat is hetgeen de ervaring trouwens ook leert. Boeken. Er zijn heel veel boeken in de handel te verkrijgen die stap voor stap uitleggen hoe je succesvol kan worden met NWM. Enkele van de vele titels : - NWM, de grootste kans in de wereldgeschiedenis door John Kalench. - Hoe bouw ik een grote, succesvolle Netwerk Marketing Organisatie door Don Failla - Network Marketing for dummies door Zig Ziglar. - Secrets of Building a Million-Dollar Network Marketing Organization : From a Guy Who's Been There, Done That And Shows You How You Can Do It, Too door Dr. Joe Rubino. - Make Money in Mlm : Full Time, Part Time, Anytime for a Lifetime door Bob Powers.

7 - MLM Magic Workbook : Companion workbook to the award winning book mlm magic - How an ordinary person can build an extra ordinary networking business from scratch door Venus Andrecht. - MLM Power Pack : Ideas for Multi-Level Marketeers door Dan Lee Dimke. - Your First Year in Network Marketing door Mark Yarnell and Rene Reid Yarnell. - Wave 3 The New Era In Network Marketing door Richard Poe. - Wave 4 Network Marketing in the 21 st Century door Richard Poe. - Finacially Free! : the how to's of buiding a large, successful Direct Sales/Network Marketing Organization door Dennis Windsor. - The Network Marketer's Guide to Success by Jeffrey Babener & David Stewart. - Turning Dreams into Reality door Network Productions. - Your Destiny Your Life And Work Become One door Robert Natiuk. - Network Marketing - Action Guide For Succes door David Stewart. - The Greatest Networker in the World - The story that has changed millions of people's lives. Will it change yours? door John Milton Fogg. - The Future of Multi-Level Marketing in Europe : The Reasons Of MLM's Success door Paul Dewandre & Corinne Mahieu. - Future Choice - Why Network Marketing May Be Your BEST Career Move door Michael S. Clouse & Kathie Jackson Anderson. - Would You Like To Dig In My Gold Mine? door Rod Nichols. - Network Marketing : What You Should Know door Jeffrey Babener. - Network Marketing : Window of Opportunity door Jeffrey Babener. - Are You Walking Past a Fortune? by Tom Schreiter. - Fire Up! Ignite Your Network Into A Roaring Blaze of Success! door Jan Ruhe. - Money Money Money Money Money door John Milton Fogg. - If You Knew What I Know About Network Marketing door John Kalench. - The new professionals The rise of Network Marketing as the next major profession door Charles W. King en James W. Robinson. Enkele cijfers Enkele cijfers komende van de website (World Federation of Direct Selling Associations). Dit is de Internationale Direct Selling Association. Klik op About Direct Selling en dan op international statistics. Op deze website ziet men o.a. de cijfers die door WFDSA zijn gepubliceerd op 26 april 2004, betreffende de jaaromzet van de Direkte Verkoop (hoofdzakelijk NWM) industrie wereldwijd. Zo kan je zien dat de jaaromzet wereldwijd miljard US Dollars bedraagt (= ongeveer miljard Euro) en dat die gerealiseerd wordt door (achtenveertig miljoen vierhonderdzeventien duizend honderdtweënzestig) commerciële personen of consulenten. De jaaromzet in België bedraagt 71,2 miljoen US Dollars (= ongeveer 61,7 miljoen Euro) en wordt gerealiseerd door commerciële personen of consulenten. De jaaromzet in Nederland bedraagt 107,3 miljoen US Dollars (= ongeveer 93 miljoen Euro) en wordt gerealiseerd door commerciële personen of consulenten. De jaaromzet in Frankrijk bedraagt miljard US Dollars (= ongeveer miljard Euro) en wordt gerealiseerd door ongeveer commerciële personen of consulenten. Op pagina 106 van het boek The new professionals the rise of Network Marketing as the next major profession door Charles W. King en James W. Robinson, vindt men de tabel met

8 de evolutie van 1993 tot 1999 van de jaaromzet en het aantal commerciële personen of consulenten, wereldwijd : Jaar Omzet Aantal consulenten ,67 miljard US Dollars 14,9 miljoen ,57 17, ,90 21, ,32 24, ,47 30, ,87 33, ,45 36,9 Hoe een NWM bedrijf evalueren? Als men een NWM bedrijf evalueert doet men er goed aan de volgende punten te bekijken : 1. In welke bedrijfstak is het NWM bedrijf aktief? De soort bedrijfstak (branche) waarin het NWM bedrijf aktief is, is zeer belangrijk. Is het een bedrijfstak met stijgende of dalende conjunctuur? Is de bedrijfstak momenteel in (populair) of out? Zal de bedrijfstak de komende 10 jaren nog in zijn of zal ze out zijn? Is de concurrentie in deze tak niet te groot? Zal de bedrijfstak in de nabije toekomst niet voorbijgestreefd zijn doordat er een nieuwe technologie komt opduiken? Enz 2. Hoe lang is het NWM bedrijf reeds op de markt? De eerste 5 jaren zijn cruciaal voor elk bedrijf, niet alleen voor een NWM bedrijf. Als een bedrijf nog geen 5 jaren op de markt is, dan is het nog te vroeg om te kunnen inschatten of het bedrijf gedurende de komende jaren nog zal blijven bestaan, want een bedrijf kan de eerste 2 tot 4 jaar een enorme groei kennen, maar het 5 e jaar crashen door b.v. de snelle groei niet aan te kunnen. Indien een bedrijf de eerste 5 levensjaren doorsparteld heeft zonder ernstige problemen, dan is dat al een zeer positief punt. 3. Is het een solide en kapitaalkrachtig NWM bedrijf? Hoe lang bestaat het bedrijf reeds? Hoe langer een bedrijf bestaat, hoe meer kans dat het een stabiel bedrijf is. Heeft het bedrijf een bekwaam en gerenomeerd management? Heeft het management reeds iets bewezen in het verleden? Heeft het bedrijf schulden? Is het bedrijf kapitaalkrachtig genoeg om eventuele problemen snel genoeg te kunnen oplossen of om een plotselinge snelle groei aan te kunnen? Hoeveel kapitaal heeft het bedrijf? 4. Heeft het NWM bedrijf goede producten? Heeft het bedrijf producten die gegeerd zijn door de mensen? Zijn het producten die veel of weinig concurrentie hebben? Zijn het exclusieve producten of producten die je in vele winkels of supermarkten kan kopen?

9 Is de winst op de producten interessant? 5. Heeft het NWM bedrijf een goed vergoedingsplan? Is het bedrijf royaal met vergoedingen? Zijn er genoeg promoties, akties en speciale bonussen? Moet men zeer breed structureren om in aanmerking voor hogere commissies te komen? 6. Is er voldoende en degelijke training en ondersteuning voor de consulenten voorzien? Professionele training en ondersteuning onder de vorm van regelmatige en degelijke opleidingen, trainingen en workshops is zeer belangrijk, maar ook professioneel marketing materiaal zoals brochures, video s, audio s, cdroms, dvds enz. Vemma, het meest beloftevolle netwerkmarketing bedrijf ter wereld : Vemma is een nieuw en zeer succesvol project dat begin 2005 ontwikkeld werd door het moederbedrijf New Vision. New Vision is een krachtige Amerikaanse multinational, opgericht in 1995 door de succesvolle ondernemer B.K. Boreyko en zijn familie. New Vision is een revolutionaire leider in de gezondheid - en wellness branche. Met een omzet van meer dan 1 miljard u.s. dollar, hielp dit bedrijf 10 jaar geleden als een van de pioniers, vloeibare voedingssupplementen te introduceren, door het nummer 1, bestverkopende vloeibare mineralen-supplement van Noord Amerika op de markt te brengen. Van het product Essential Minerals zijn er ondertussen reeds meer dan 15 miljoen stuks verkocht. Dokter Yibing Wang (M.D., Ph.D.) werd door B.K. Boreyko gevraagd, het kwalitatief beste, meest krachtige en meest komplete vloeibare voedingsprogramma te ontwikkelen dat er ergens op de aardbol te vinden zou zijn. Vemma was het resultaat. Vemma staat voor : V van Vitamins, e van essential m van minerals, m van mangosteen, a van aloe (vera). Vemma biedt momenteel een van de beste zakelijke mogelijkheden die er te vinden zijn, zowel voor zakenmensen die aan hun zakelijke activiteit een nieuwe wending willen geven of hun zakelijke activiteiten gewoon willen uitbreiden of een nieuw top-product willen toevoegen aan hun gamma, zowel als voor partikulieren die een stevig tweede inkomen op deeltijdse of op voltijdse basis willen opbouwen of die een nieuwe wending willen geven aan hun leven of aan hun carrière. Vemma zoekt dynamische onafhankelijke agenten (distributeurs) die het product via een bewezen en geavanceerd Direkt Marketing systeem willen verdelen. Een Vemma-agent (distributeur) heeft geen kapitaalsinvestering. De Vemma-licentie krijgt hij zelfs gratis. Een Vemma-agent heeft ook geen stock, magazijn, winkel of personeel nodig. Een Vemma-agent kan van thuis uit werken. Hij is zijn eigen baas en regelt zijn werkuren zoals het hem uitkomt. Hij bepaalt zelf hoeveel uren per dag, per week of per maand, hij aan zijn zaak werkt. De agent bouwt zijn Vemma zaak op volgens het netwerkmarketing principe : hij bouwt een netwerkmarketing verkoopsorganisatie op door zijn bestaande contacten aan te spreken of door commercieel ingestelde mensen te recruteren. Als agent ontvangt hij een stevige commissie op de omzet van zijn verkoopsorganisatie, die zich normaal gezien ook snel naar andere landen zal vertakken. Hoe groter deze omzet, hoe groter zijn verdienste. Er is geen plafond aan de verdienstemogelijkheid. De bedoeling van B.K. Boreyko was het Vemma product te koppelen aan het meest geavanceerde en best betalende vergoedingsplan uit de branche en daardoor een

10 laserstraal focus effect te ontwikkelen, die de onafhankelijke agenten in staat stelt het Vemma product met een razende snelheid de markt te laten penetreren van de meeste landen in de wereld die economisch belangrijk zijn. Verdere info : - De website van Vemma wereldwijd : - Vemma wordt als Viema uitgesproken (op z n amerikaans). - Het moederbedrijf New Vision is in 1995 gestart in de USA. Het is het 2 e snelstgroeiende netwerkmarketing bedrijf in de USA. Het snelstgroeiende is Oxyfresh maar die komen nooit naar Europa. - Vemma heeft sedert begin 2005 (+/- in 15 maanden tijd) distributeurs in de USA geregistreerd. - In juni 2006 is er van Vemma zo goed als nog niets in Europa. Enkel sedert het voorjaar 2006 is er een minimale prelaunch en testfase in Oostenrijk, Slovenië, UK, Ierland en Duitsland, waarbij men het product kan bestellen om uit te testen. De prijs in deze testfase is +/- 100 US Dollar voor 1 pakket (taxen en transportkosten inbegrepen). Deze prijs ligt zo hoog omdat het vanuit de USA moet worden opgestuurd. - Fred Stege is de licentiehouder van Vemma Europa. Fred is Nederlander, is gehuwd met een Belgische echtgenote en woont momenteel in Turnhout in België. Hij heeft 1 jaar rechten gestudeerd en was in de jaren 90 gedurende 7 jaar rechercheur bij de politie in Den Haag. Hij is na zijn job als rechercheur naar Amerika getrokken, waar hij multimiljonair geworden is als distributeur van een Amerikaans netwerkmarketing bedrijf. Hij heeft meer dan distributeurs in zijn downline gerecruteerd. Hij behoort tot de 1% topverdieners uit de netwerkmarketingbranche wereldwijd. Ondertussen heeft hij 7 eigen succesvolle bedrijven in de internet- en netwerkmarketing branche opgericht en heeft hij 2 zeer goed verkopende boeken geschreven over netwerkmarketing. Tussen 2004 en 2005 heeft hij alle mogelijke golfterreinen van Europa afgelopen, met de bedoeling vele maanden ontspanning te nemen maar ook om een zeer goede golfspeler te worden, wat hem ook gelukt is. In die periode heeft hij ook een vastgoedbedrijf opgericht in België. In 2006 werd hij gecontacteerd door mensen van Vemma om hem te vragen of hij interesse had om Europa te openen voor Vemma. Aanvankelijk zei hij nee, omdat hij zijn eigen netwerkmarketing bedrijf aan het opzetten was, eveneens met 2 flessen vloeibare voedingssupplementen, maar toen hij een pakketje Vemma ongevraagd werd opgestuurd, was hij zo onder de indruk van de ingrediënten, dat hij onmiddellijk naar Amerika is gevlogen om aan tafel te zitten met de mensen van Vemma. Het Vemma product beantwoordde zodanig aan zijn eigen idee van een ideaal en krachtig vloeibaar voedingssupplement, dat hij toen, overdonderd als hij was door de kwaliteit van het Vemma product en ook door de professionaliteit van het Vemma management, nagenoeg onmiddellijk zijn (reeds vergevorderde) voorbereidingen voor zijn eigen netwerkmarketing bedrijf heeft stilgelegd en met de voorbereidingen is begonnen om Vemma in Europa te lanceren. - Eenmaal de landen in Europa open zijn zal het product in de meeste landen van Europa voor de klant +/- 60 euro kosten voor 1 pakket (BTW inbegrepen) plus +/- 10 euro transportkosten. In totaal dus +/- 70 euro (BTW inbegrepen). - Vemma is een van de meest komplete en krachtigste voedingssupplementen (zoniet : hét meest komplete en krachtigste voedingssupplement) die momenteel beschikbaar is. Deze

11 bewering is geen publiciteitsstunt, maar is gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Deze feiten vindt men terug in talrijke wetenschappelijke onderzoeken en rapporten. De lijst met de Vemma ingrediënten geeft aan dat het een zeer geconcentreerd product is, die van verschillende ingrediënten zelfs tot 250% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid bevat. - Een pakket bestaat uit 2 flessen, 2 folders en 1 maatglaasje. Een pakket van 2 flessen bestaat uit 1 fles met vitamines en 1 fles met mineralen. Men moet dagelijks 1 klein maatglaasje drinken. Het maatglaasje vult men tot aan de helft met het concentraat uit de ene fles (vitamines) en de andere helft met het concentraat uit de andere fles (mineralen). Met deze 2 flessen (1 met vitamines en 1 met mineralen) doet men 1 maand per persoon. - Een van de belangrijkste ingrediënten is Mangosteen (momenteel een echte rage in de USA). Mangosteen heeft zeer krachtige eigenschappen die een zeer positief effect hebben op de gezondheid en dit op vele vlakken. Bezoek de onafhankelijke, door Amerikaanse dokters (MD) opgerichte websites : en Op deze websites wordt soms naar het merk Xango verwezen, omdat dit een lange tijd veruit het enige merk was die een product op de markt had met mangosteen. - Vemma is een biobeschikbare formule en heeft een heerlijke vloeibare vorm, die makkelijk in te nemen is en sneller beschikbaar is voor het lichaam dan pillen of tabletten. - De fles met mineralen - Vemma s Essential Minerals is een uniek vloeibaar mineralensupplement. Het bevat 100% geïoniseerde, leven-ondersteunende mineralen - gereduceerd tot de kleinste, door het lichaam meest gemakkelijk opneembare vorm - en is afkomstig van plantaardige vegetatie die gedurende duizenden jaren ongestoord zijn gebleven. Deze onverwerkte fytonutriënten bevatten 65 hoofd sporenmineralen en ultra-sporenmineralen. - Essential Minerals is heerlijk, gemakkelijk in te nemen en gemakkelijk door het lichaam op te nemen. De wetenschap vertelt ons dat de fysieke gezondheid meer rechtstreeks afhangt van de mineralen die men in het lichaam opneemt, dan van gelijk welke andere factor. Mineralen helpen de gezondheid van organen, beenderengestel en het immuunsysteem te ondersteunen. - De fles met vitamines - Vemma s Mangosteen Plus is een krachtig, om door het lichaam onmiddellijk opgenomen te worden biobeschikbare samenstelling, die 12 volledig-spectrum vitamines bevat, en verder bestaat uit een basis-concentraat van de antioxidantrijke mangosteen vrucht (Garcinia mangostana) en mangosteen vruchtomhulsel extract, van het volledige aloë vera blad en van groene thee. Deze gepatenteerde formule is hoogstwaarschijnlijk het meest krachtige vloeibare antioxidanten product die er ergens te verkrijgen is. Mangosteen en antioxidanten op basis van fytonutriënten zorgen voor bescherming door antioxidanten op basis van planten en een breed spectrum van fytonutriënten waaronder xanthonen die uw lichaam actief beschermen op celniveau. De meest overvloedige bron van xanthonen is de mangosteen vrucht en haar uitwendig vruchtomhulsel. Van alle populaire mangosteen producten die we getest hebben, bevat Vemma de hoogste niveaus van natuurlijke xanthonen doordat een krachtig gestandaardiseerd extract van het vruchtomhulsel wordt gebruikt voor de aanmaak. Kwalitatief kan geen enkel ander mangosteen product hiermee zelfs in de verste verte mee vergeleken worden! Antioxidanten op basis van vitamines : bevat veel vitamine A antioxidanten (zoals betacaroteen), C en E om te beschermen tegen de schade door vrije radicalen en preventief tegen oxidatieve stress van het lichaam. (verouderingsproces). Het volledige aloë vera blad : samengesteld uit verschillende belangrijke bestanddelen,

12 waaronder polysacchariden, bekend vanwege de vele voordelige effecten op het lichaam. Elke 30 ml van dit krachtig product bevat 30% zuivere aloë vera. Groene thee : zeer bestudeerd en bekend voor zijn traditioneel gebruik en helende eigenschappen, is er theïnevrije en cafeïnevrije groene thee toegevoegd voor extra antioxidatieve kracht. - Het compensatieplan is een zeer performant geoptimaliseerd binair systeem. Iedereen kan slechts 2 distributeurs rechtstreeks inschrijven, zijn overige contacten moet hij onder die 2 mensen plaatsen, zo kan het dus heel zeker voorkomen dat er mensen onder u worden geplaatst door de upline (overspill). In het compensatieplan wordt men betaald over het totale volume en wordt men niet gelimiteerd tot enkele niveaus. De details en de nederlandstalige uitleg van het compensatieplan wordt ons binnenkort bezorgd. - Vemma heeft momenteel nog maar enkele landen geopend in de wereld : Usa, Australië, Japan, Indonesië, Maleisië, Nieuw Zeeland, Philippijnen, Signapore, Taiwan. Volgende landen zijn reeds in een prelaunch testfase sedert voorjaar 2006 : Oostenrijk, Duitsland, Ierland, UK, Slovenië. - Niet alleen het product is een echt gat in de markt, maar ook het feit dat nog bijna alle landen moeten opengaan maakt van Vemma - voor de mensen die het geluk hebben er in deze prille beginfase kennis van te nemen -, een ontzettend grote opportuniteit. Vanwege het feit dat Fred Stege zijn Vemma activiteiten voor Europa in Nederland en in België opgestart is, zijn de Nederlanders en de Belgen er heel vroeg bij in Europa en zelfs in de wereld, want er is geen enkel land in de wereld die in juni 2006 al langer dan 15 maanden echt open is. - De Eu-landen in Oost- en West Europa gaan open rond september Turkije en andere niet Eu-landen gaan waarschijnlijk open begin Vanaf september 2006 zullen distributeurs gratis online klanten en nieuwe distributeurs kunnen registreren. Er is geen inschrijvingsgeld te betalen, de registratie is gratis. - Zowel klanten als distributeurs zullen gratis online bestellingen kunnen plaatsen. - Zowel klanten als distributeurs zullen hun bestellingen kunnen betalen met een creditcard of met een bestendige opdracht via de bank. - De bestellingen worden geplaatst via autoship (maandelijks terugkomende bestelling) maar er kunnen ook extra bijkomende bestellingen worden geplaatst zonder autoship. De producten worden vanuit het bedrijf met een transportmaatschappij opgestuurd naar de klant of naar de distributeur. - Elke distributeur zal gratis een persoonlijke website en een gratis backoffice krijgen. - Vanaf het moment dat een distributeur een cheque ontvangt met commissie over zijn downline, zal hij zijn maandelijkse bestelling blijven plaatsen om zich voor de volgende maand te kwalificeren om commissie te ontvangen over zijn downline. Dat is ook een van de krachtige punten van het compensatieplan : elke distributeur die commissie op zijn downline wil ontvangen, herhaalt elke maand zijn bestelling, met als resultaat : elke maand een terugkomend volume, waarover jij als upline wordt over uitbetaald. - De kracht van Autoship bestellingen (door klanten en distributeurs) ligt hem in de steeds terugkomende, zich herhalende bestellingen (omzetten), elke maand opnieuw.

13 - Het is een zeer eenvoudig product en zeer eenvoudig systeem. Iedereen kan dit doen, in tegenstelling tot andere complexe systemen waar slechts een klein aantal mensen succes boeken. Met Vemma kan men zich echt volledig focussen op 1 product, waardoor men zeer gericht kan werken en alle tijd volledig kan gebruiken om nieuwe mensen te recruteren : de belangrijkste activiteit in netwerkmarketing waardoor men echt succesvol wordt. Voor veel mensen zijn complexe systemen met een groot productengamma te moeilijk omdat men zich veelal eerst te lang moet bijschaven in productkennis en achtergrondinformatie en ondertussen verliest men tijd en verliest men ook de focus op het echte en belangerijke werk : nieuwe mensen recruteren. Veel mensen hebben ook het geduld of de tijd niet om zich bezig te houden met de beslommeringen van complexe systemen. Door de eenvoud van Vemma zullen ook meer typen van mensen zoals studenten of oudere mensen eerder geneigd zijn om hier iets mee te doen. Vemma is eenvoudiger dan de meeste systemen, daardoor heeft men minder tijdsinvestering nodig om resultaten te behalen. Een van de belangrijkste voorwaarden om een grote gezonde netwerkmarketingorganisatie te kunnen uitbouwen is de dupliceerbaarheid voor anderen. Vemma is echt dupliceerbaar voor anderen, vanwege de eenvoud van het systeem en het feit dat er slechts 1 product is. Dat is een zeer grote troef waar iedereen uiteindelijk heel veel voordeel zal uit halen. - Het is de bedoeling dat de distributeurs in elk land een 10 tot 20 tal kantoorruimten voor trainingen en one to one presentaties zullen zoeken en zullen openstellen voor alle Vemma distributeurs. Het Vemma management is een draaiboek aan het schrijven à la McDonald s met de eisen waaraan de kantoren zullen moeten voldoen. - De Vemma marketingtools zijn heel knap : de brochures zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar en er zijn ook dvds te koop aan +/- 2 euro per stuk. - De kenners verwachten dat Vemma snel heel groot zal worden, want momenteel is er bijna niemand die geen interesse heeft. Het is echt als een lopend vuurtje. - Na 1 maand testfase in Oostenrijk waren er reeds +/ pakketten verkocht. - De tweede Vemma fles in het pakket bestaat uit mineralen omdat mineralen de eigenschap hebben de vitaminen te transporteren in het lichaam. - Volgens kenners is het Vemma product inzake hoeveelheid aan Xanthones 14 keren krachtiger en inzake ORAC waarde bijna 7 keren krachtiger dan het andere mangosteen drankje op de markt (zie het pdf-bestand met de beschrijving van de ingrediënten op de Vemma website) - Er zijn maar 200 Xanthones wereldwijd en Mangosteen heeft er meer dan Het Vemma product heeft een ORAC waarde van Mangosteendrankjes verkopen als zoete broodjes aan de mensen in de horeca. In plaats van 3 alomgekende energy-boostdrankjes te drinken, wat zeker niet gezond kan genoemd worden, drinken vele mensen in de horeca nu gezonde mangosteen drankjes om het zware late avondwerk in de horeca vol te kunnen houden. De resultaten zijn verbluffend : ze beweren dat ze door mangosteen zoveel energie hebben dat ze het gevoel hebben dat ze gewoon kunnen blijven doorgaan. Wetende dat het Vemma drankje meer dan 10 keren krachtiger is, mogen we ons al verwachten aan een enthousiast onthaal ervan bij de horeca mensen.

14 Aangezien we ons momenteel in de prille opstart-fase van de prelaunch van Vemma Europa bevinden, zullen er waarschijnlijk zaken die in de tekst hierboven beschreven staan, nog worden aangepast, verbeterd en gewijzigd. De zaken die hieronder beschreven staan doen dus enkel dienst als algemene richtlijnen en zijn daarom dus niet noodzakelijk definitief of bindend

Internet Succes Formule

Internet Succes Formule Internet Succes Formule De ultieme formule voor geld verdienen via internet in 19 stappen 2012 Tonny Loorbach InternetMarketingUniversiteit.nl Pagina 2 van 62 Heb je de nieuwste versie van dit boek? Ik

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Haal de kou uit koud bellen

Haal de kou uit koud bellen Haal de kou uit koud bellen Geheimen van webonderzoek Weet meer dan je ooit dacht te kunnen (of moeten) weten over jouw prospecten, klanten en concurrenten Sam Richter Bewerkt door Harmen Stevens 1e druk

Nadere informatie

Creëer financiële vrijheid met opties!

Creëer financiële vrijheid met opties! Dit e-werkboek wordt je gratis aangeboden door US Option Trader. Met behulp van dit werkboek vol opdrachten maak je een vliegende start richten jouw financiële doelen. Inleiding Succes en dus financieel

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One NICK JENNEBOER 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Geschiedenis van het internet en websites.. 4 Het ontstaan van de eerste webwinkel. 4 Wat heb ik aan een Domein naam? 6 Bedrijfs E-mail... 6 Website & Hosting....

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

WELKOM BIJ ACN... UW NIEUWE LEVEN BEGINT VANDAAG!

WELKOM BIJ ACN... UW NIEUWE LEVEN BEGINT VANDAAG! WELKOM BIJ ACN... UW NIEUWE LEVEN BEGINT VANDAAG! 2014 ACN Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie en alle handelsmerken, handelsnamen en logo s die hierin worden gebruikt,

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... xv Over de auteurs... xvii Dankwoord... xviii Inleiding... 1 Deel I: Basisprincipes... 7 Hoofdstuk 1: Ja, ik wil beleggen!... 9 Hoofdstuk 2: Je financiële situatie...

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE!

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! 1 FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 4 2. Serious gaming in financiële educatie... 5 3. Financieel gezond gedrag, wat is dat?... 6 Competenties en vaardigheden...

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Eelco de Boer kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige

Nadere informatie

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam

24/2/2010 CONSUMENTENONDERZOEK MPI HOLLAND. Online consumentengedrag Jos van Zuidam 24/2/2010 MPI HOLLAND CONSUMENTENONDERZOEK Online consumentengedrag Jos van Zuidam Inhoud Woord Vooraf.... 4 1. Management Samenvatting... 5 1.1 Nederland en het Internet... 5 1.2 De Nederlandse E-shopper....

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie