Getuigenissen. Voordelen van NWM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getuigenissen. Voordelen van NWM."

Transcriptie

1 Netwerkmarketing Netwerkmarketing (NWM) biedt tegenwoordig meer en meer mensen een definitieve uitweg voor hun financiële beperkingen en voor hun tijdnood. Netwerkmarketing (NWM) biedt tegenwoordig aan heel veel mensen een uitweg voor hun financiële beperkingen en voor hun tijdnood. Het betreft hier mensen komende uit verschillende milieus en met zeer uiteenlopende achtergronden, zoals o.a. : de bediende, de vertegenwoordiger, het kaderlid, de taxichauffeur, de manager, de winkelier, de tandarts, de huisvrouw, de zakenman, enz NWM is een zeer interessante mogelijkheid waardoor men - zonder kapitaalsinvestering of risico, en toch met het komfort je dagelijkse tijdsindeling en je werkritme zelf te kunnen bepalen en daarbij ook nog zonder je bestaande job of zaak te moeten opzeggen - een zeer interessant tweede inkomen kan opbouwen. Men geniet van een uitgebreide, gratis, degelijke en persoonlijke opleiding, begeleiding en daadwerkelijke hulp van ervaren en succesvolle mensen tot men zelf succes bereikt. Voor heel veel mensen groeit dit tweede inkomen na 6 maanden of 1 tot 2 jaar veelal uit tot een maandelijks inkomen dat hoger tot veel hoger blijkt te zijn geworden dan de verdienste met hun voltijdse job die ze al jaren uitoefenden of hun bestaande zaak die ze al jaren hadden. Voor veel van deze mensen valt de beslissing op dat moment dan meestal niet moeilijk te nemen, om te stoppen met hun job en zich voltijds op NWM te concentreren. Een bijkomende motiverende reden om deze beslissing te nemen ligt nogal voor de hand, want de uiteindelijke bedoeling van NWM is om binnen de 2 tot 5 of 10 jaar een passief inkomen op te bouwen, dat jaarlijks groter wordt en waardoor men jaarlijks integendeel minder en minder tijd moet investeren om dat passief inkomen te kunnen bestendigen. Daardoor krijgt men meer en meer vrije tijd voor zichzelf en voor zijn gezin. Ontzettend veel mensen met verschillende achtergronden zoals o.a. bedienden, vertegenwoordigers, kaderleden, taxichauffeurs, managers, winkeliers, tandartsen, huisvrouwen, zakenmensen, enz die een aantal jaren geleden gestart zijn met NWM vertoeven daardoor in de interessante situatie dat ze nu voldoende tijd en financiële draagkracht hebben om de leuke dingen te doen in hun leven die ze altijd al hadden willen doen. Men kan dit eigenlijk een beetje vergelijken met het schrijven van een boek : men moet eerst tijd en energie investeren om het boek te schrijven, maar eenmaal het boek is uitgebracht krijgt men maandelijks, nog gedurende jaren nadien royalty s (een procentuele commissie) uitbetaald op de verkoop van het boek. Nog een andere motiverende reden waarom veel mensen op een bepaald moment beslissen om hun jarenlang uitgeoefende vaste job vaarwel te zeggen en zich volledig te concentreren op NWM is omdat er eigenlijk geen plafond van verdienste is. Het NWM bedrijf betaalt nl. uit naargelang de omvang van de omzet die men maandelijks realiseert met de groep. Hoe groter de maandelijkse groepsomzet, hoe hoger de maandelijkse verdienste kan oplopen en het is daarbij zeer interessant om te weten dat daar absoluut geen limiet op staat. De NWM industrie is ondertussen, sedert haar ontstaan ongeveer een vijftigtal jaren geleden, op wereldvlak uitgegroeid tot een zeer winstgevende miljardenindustrie, waarin zowel mensen met een gewone doordeweekse job als de zakenman een manier gevonden hebben om een tweede inkomen op te bouwen en waardoor zelfs velen multimiljonair zijn geworden.

2 Gezien er tegenwoordig geen zekerheid meer bestaat over het feit óf men binnen een onbepaald aantal jaren nog zal kunnen genieten van een maandelijks pensioeninkomen en er zeker geen zekerheid meer bestaat over het bedrag waarvan men zal kunnen genieten op pensioengerechtigde leeftijd, kan NWM ook vanuit dat oogpunt misschien een interessante oplossing bieden. Getuigenissen. Wereldwijd hebben reeds ontzettend veel mensen met zeer uiteenlopende achtergrond en komende uit zeer uiteenlopende milieus zich met hun NWM zaak, in relatief korte tijd (2 tot 5 of 10 jaar) opgewerkt van zero tot hero. Deze mensen hebben zich met hun, in het begin, zeer kleinschalige NWM bijverdienste van soms slechts 5 tot 10 uren per week naast hun bestaande job of zaak in 2 tot 5 of 10 jaar opgewerkt tot multimiljonair. Dit is Iets waar de meeste mensen, buiten de NWM industrie, veelal alleen maar kunnen van dromen. Velen van hen vertellen ontroerende doch motiverende verhalen : - Ik had een job als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit. Door de invloed van een audio-cassette die ik van iemand gekregen had, startte ik met een eigen NWM zaak in bijberoep. Na jaren veel te hebben geleerd in NWM, kwam ik in contact met een nieuw NWM bedrijf, waar ik heel snel de top heb bereikt en binnen enkele jaren een weeksalaris had dat gelijk was aan het jaarsalaris van mijn job aan de universiteit. - Ik had een opleiding als timmerman-houtbewerker. Ik startte mijn eigen zaak in die branche, maar toen ik vanwege de plaatselijke politiek moest stoppen met mijn zaak en deze tegenslag mijn gezin uit elkaar trok, had ik er geen zin meer in. Toen hoorde ik een gekke jonge kerel praten over NWM en startte ik met mijn eigen NWM zaak, waardoor ik snel een van de meest succesvolle en meest verdienende medewerkers binnen dat bedrijf werd in Europa. - Ik was een schoollerares maar ik had grote dromen. Ik startte mijn NWM zaak in bijberoep, naast mijn voltijdse job als lerares. Na jaren van hard werken werd ik zeer succesvol en werd ik zelfs opgenomen in de top-100 lijst van de meest verdienende dames van het land waarin ik toen woonde. - Aan de leeftijd van 14 jaar begon ik te werken in de bouwsector. Na vele omwegen kwam ik in het management terecht van een auto assembleer fabriek, waar ik gedurende 10 jaren heb gewerkt. Toen ontdekte ik NWM en in mijn tweede jaar als netwerkmarketeer verdiende ik meer geld, dan dat ik 15 jaren in de auto assembleer fabriek zou hebben gewerkt. Voordelen van NWM. De vele mensen die gekozen hebben om een NWM zaak te starten, geven vele verschillende redenen op voor hun keuze. Een samenvatting van de voordelen die hen aanspreken : - Met een NWM zaak moet je geen financiële risico s nemen, je hebt geen kapitaalsinvestering. Je moet het risico niet nemen om een lening aan te gaan bij de bank, waardoor je een financiële put maakt en je eerst een aantal jaren moet werken om je banklening af te betalen vooralleer je winst kan beginnen maken. Als het goed gaat met je zaak dan heb je na een aantal jaren je lening bij de bank kunnen afbetalen en kan je vanaf dan winst beginnen maken. Gaat het echter slecht met je zaak, dan loop je het risico om

3 failliet te gaan en loop je het risico gedurende de komende jaren uitsluitend te moeten werken om je lening bij de bank af te betalen. Ontzettend veel mensen hebben reeds zoiets ervaren. Dit risico heb je niet met een NWM zaak. Om een NWM zaak te starten heb je geen kapitaalsinvestering nodig. - Met een NWM zaak kan je niet failliet gaan aangezien je geen schulden moet maken en je geen kapitaalsinvestering hebt. - Met een NWM zaak moet je je huidige job niet opgeven, je kan gewoon je NWM zaak uitbouwen in bijberoep. De meeste mensen starten trouwens in bijberoep. Op het moment echter dat je veel meer verdient met je NWM zaak in bijberoep dan met de job die je al jaren uitoefent, kan je natuurlijk de beslissing nemen om je NWM zaak voltijds uit te bouwen. - Met een NWM zaak ben je je eigen baas en regel je je werkuren zoals het jou uitkomt. Je bepaalt zelf hoeveel uren per dag per week of per maand, je aan je NWM zaak werkt. Heb je eens een periode echt geen tijd, dan betekent dat niet dat je zaak hierdoor in de problemen moet komen, je kan je tijdsinvestering steeds organiseren naargelang je persoonlijke situatie. - Er is geen verplichte omzet. - Je hebt geen personeel in dienst, je hebt geen stock of magazijn. - Je werkt van thuis uit, je hebt geen winkelruimte of bureelgebouw nodig. - Je moet geen geld spenderen aan publiciteitsbudgetten. - Je moet geen gespecialiseerde studie gevolgd hebben en je hebt ook geen gespecialiseerd diploma nodig. - Ervaring, specifieke kennis of speciaal talent is niet vereist. Iedereen kan het aanleren en het doen. - Je kan zelf kiezen vanuit welk land je wenst te werken. - Je hebt heel veel minder beslomeringen of onkosten dan bij het starten van een klassieke zaak of winkel, de enige echt noodzakelijke werktuigen zijn een telefoontoestel en een auto. - Aangezien het je eigen NWM zaak is, heb je heel veel vrijheid, je bepaalt zelf met wie je samenwerkt, je neemt zelf de beslissingen, je hebt een enorme ruimte voor creativiteit en initiatief. - De samenwerking met de andere mensen is gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en veelal ook echte vriendschap. Er wordt nooit iemand afgebroken met negatieve kritiek en men wordt gewaardeerd op een positieve, opbouwende en stimulerende manier als men succes boekt. - Je krijgt ondersteuning, opleiding, begeleiding, hulp, training en coaching door heel veel verschillende bekwame en ervaren mensen. - Er is geen limiet van verdienste, je kan je verdienste voortdurend verhogen door het realiseren van grotere omzetten. De verhouding tussen prestatie en beloning volgens het vergoedingsplan is eerlijk en onbeperkt.

4 - Het inkomsten potentieel is enorm, je hebt de mogelijkheid om na verloop van tijd een heel groot inkomen op te bouwen en tegelijkertijd toch nog heel veel vrije tijd te hebben voor jezelf en voor je gezin. Legaliteit. Er is nogal wat misverstand en verwarring rond NWM en dat komt meestal door een gebrek aan degelijke informatie. Sommige mensen hebben van ver al eens over NWM gehoord misschien via een kennis of een familielid maar brouwen er jammergenoeg dikwijls hun eigen verhaaltje van, die ze dan graag vertellen aan andere mensen, door zich erbij uit te geven als ervaren expert ter zake. Dat is jammer want dat onthoudt de andere mensen net van de correcte, degelijke informatie die hen een eerlijke kans zou kunnen bieden NWM, op een degelijke manier zelf te leren kennen en te kunnen evalueren en die hen de mogelijkheid zou kunnen bieden om voor zichzelf uit te maken of het misschien iets voor hen is al dan niet. Niettgegenstaande NWM nagenoeg wereldwijd volledig legaal is gereglementeerd en absoluut niets te maken heeft met piramideverkoop of piramidespelletjes, zijn er jammer genoeg toch nog altijd mensen die door gebrek aan degelijke en correcte informatie deze totaal verkeerde vergelijking ten onrechte maken. Piramideverkoop of piramidespelletjes zijn trouwens in de meeste landen van de wereld ten strengste verboden bij wet en er zijn strenge straffen voorzien voor overtreders. Gelukkig maar, want bij piramideverkoop of piramidespelletjes worden meestal alle betrokken partijen gedupeerd, zowel de doorverkopers of tussenpersonen als de eventuele klanten. NWM is in nagenoeg alle landen van de wereld sedert 1979 erkend als een volledig legale industrie. De D.S.A. (Direct Selling Association) is een wereldwijd overkoepelende en controlerende instantie die erop toeziet dat de geldende wetten en regels door de bedrijven die aktief zijn in deze branche, strikt worden nageleefd. Meer informatie en cijfers kan men vinden op : - (Federation of European Direct Selling Associations). Dit is de Europese Direct Selling Association. Klik op facts & figures voor allerlei statistieken. - (World Federation of Direct Selling Associations). Dit is de Internationale Direct Selling Association. Klik op About Direct Selling en dan op international statistics. - (Dit is de Direct Selling Association van het Verenigd Koninkrijk). De marketing methode van de NWM industrie. De marketing methode die in de NWM industrie wordt toepast is niet de klassieke marketing methode, die we allen kennen. De klassieke marketing methode heeft vele verschillende tussenschakels die een product moet doorlopen : fabriek exportateur importateur groothandel detailhandel eindklant. De marketing methode die in NWM wordt toegepast is deze van de direkte verkoop, waardoor alle tussenschakels van de klassieke marketing evenals het publiciteitsbudget worden uitgeschakeld. De enige schakels die overblijven zijn : fabriek consulent met zijn/haar NWM organisatie eindklant, waardoor de procentuele commissies op de omzet (de winst) die in het geval van de klassieke marketing verdeeld worden over de verschillende tussenschakels, nu worden verdeeld onder de fabriek en de consulent met zijn/haar NWM organisatie. De eindklant (de consument) bestelt een product bij de consulent, die de bestelling overmaakt aan de fabrikant (het NWM bedrijf). De fabriek of de consulent (naargelang de

5 situatie) levert het product aan de klant en het NWM bedrijf stort maandelijks een procentuele commissie over de op deze manier omgezette producten aan de consulent. De enorm interessante en krachtige factor hierbij is dat de consulent maandelijks niet alleen een procentuele commissie ontvangt over zijn/haar persoonlijke omzet maar ook over de omzet van zijn/haar NWM organisatie. Deze NWM organisatie is de groep van consulenten die hij/zij persoonlijk heeft aangebracht (geïntroduceerd) aan het NWM bedrijf, evenals alle consulenten die deze consulenten op hun beurt hebben aangebracht en ook alle consulenten die daar nog zullen uit voortkomen. Een consulent bouwt zo n NWM organisatie (groep van consulenten) op, door mensen met uiteenlopende achtergronden te interesseren in de troeven en de voordelen van de NWM industrie en door deze mensen aan het NWM bedrijf aan te brengen (te introduceren) als nieuwe consulent. De miljardair en oliemagnaat J. Paul Getty beschreef, toen hij nog leefde, zonder het zelf te weten infeite de kern-idee van NWM, met zijn bekende uitspraak : ik krijg liever 1% over de inspanningen van 100 mensen dan 100% over mijn eigen inspanningen. Soms wordt NWM ook wel eens een mini-franchising genoemd. Het verschil met een echte franchising (zoals Mc Donalds b.v.) is dat je met een NWM zaak geen kapitaalsinvestering hebt van een paar honderdduizenden Euro s, maar meestal slechts een registratie bedrag van minder dan 100 Euro moet betalen om de licentie te verkrijgen om als consulent voor het bedrijf en van de producten op te treden. Daarbij is het echter ook interessant om op te merken dat het inkomsten potentieel van een NWM consulent veelal nog veel hoger ligt dan van een franchise nemer. In een klassieke marketing zaak heeft een commerciële persoon slechts ongeveer 8 uren per dag om zijn/haar klanten te bezoeken. Zijn/haar aantal uren per dag waarin hij/zij omzet kan realiseren zijn dus gelimiteerd. Een netwerkmarketeer (NWM consulent) heft infeite deze limitering op door het aantal consulenten die hij/zij in zijn/haar NWM organisatie heeft. Het aantal uren per dag waarin door hem/haar omzet kan gerealiseerd worden wordt op deze manier dus enorm uitgebreid. Iemand met een groep van 100 consulenten heeft op deze manier dus per dag de beschikking over (100 x 8 uren =) 800 uren tijd om omzet te realiseren, bij manier van spreken. Heel veel verschillende typen mensen met zeer uiteenlopende achtergronden zijn geïnteresseerd in de vele voordelen van NWM : - Door het steeds jachtiger wordende ritme van de vooruitgang van onze moderne maatschappij is het leven er in vele opzichten voor veel mensen niet gemakkelijker op geworden. Meer en meer mensen hebben geen werk, bijna alles wordt duurder en voor de mensen met een job wordt de stress steeds groter en groter : meer overuren, nog meer en nog beter presteren voor hetzelfde loon, de concurrentiestrijd onder de collega s, de angst voor ontslag, meer verplichtingen, minder positieve waardering, een matig loon, weinig doorgroeimogelijkheden, minder tijd voor zichzelf en voor het gezin, minder voldoening en minder tevredenheid op het werk...enz. Daarom o.a. kiezen tegenwoordig meer en meer mensen met een job in loondienst ervoor om naast hun job een tweede inkomen op te bouwen met hun eigen NWM zaak. - Ook heel veel mensen die een klassieke marketing zaak of een winkel hebben worden zich meer en meer bewust van de grote voordelen om een eigen NWM zaak te starten.

6 - Ook meer en meer mensen die werkloos zijn en die niet bij de pakken willen blijven zitten, maar die toch vooruit willen in het leven, kiezen tegenwoordig voor een eigen NWM zaak. Opgelet, voor werklozen gelden er specifieke wetten en reglementeringen,daarom is het noodzakelijk eerst de nodige informatie in te winnen bij de juiste instanties. - Ook meer en meer oudere maar bekwame mensen die hun ontslag gekregen hebben wegens het feit dat ze te duur waren geworden, worden zich meer en meer bewust van de unieke kans en de vele voordelen van een NWM zaak. - Ook veel mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging in hun leven - Mensen die uit de middelmatigheid willen stappen en die iets willen gaan doen van betekenis met hun leven - Of mensen die gewoon op zoek zijn naar een tweede inkomen - Zeker ook niet te vergeten zijn de mensen die al heel lang dromen van een eigen zaak (zo zijn er miljoenen mensen in deze situatie), maar die het tot nu toe nooit hebben gekund of gedurfd wegens de grote kapitaalsinvestering of de vele andere beslomeringen en problemen die een klassieke zaak met zich meebrengt. Daarom is een eigen NWM zaak starten voor hen de ideale oplossing. Een consulent kan steeds kiezen tussen 3 mogelijkheden (aktiviteiten) : 1. Nieuwe klanten maken, door de producten aan de man te brengen (dit doet ongeveer 10% van de consulenten) 2. Nieuwe consulenten introduceren aan het bedrijf (dit doet ongeveer 10 % van de consulenten) 3. Zowel nieuwe klanten maken door de producten aan de man te brengen alsook nieuwe consulenten introduceren aan het bedrijf (dit doet ongeveer 80% van de consulenten) Zowel voor het maken van nieuwe klanten, door de producten aan de man te brengen als voor het introduceren van nieuwe consulenten aan het bedrijf, is er een professionele organisatie voorzien van ondersteuning, opleiding, begeleiding, hulp, training en coaching door heel veel verschillende bekwame en ervaren consulenten alsook door mensen van het management van het NWM bedrijf. Infeite wordt het de nieuwe consulenten zodanig comfortabel gemaakt, door al deze hulp en training, dat de mensen die zich echt volledig inzetten, die de zaken die aangeleerd en getraind worden daadwerkelijk in de praktijk toepassen en die er echt ten volle blijven voor gaan, bij manier van spreken, haast niet anders kunnen, dan na verloop van tijd succesvol te worden met hun NWM zaak. Dat is hetgeen de ervaring trouwens ook leert. Boeken. Er zijn heel veel boeken in de handel te verkrijgen die stap voor stap uitleggen hoe je succesvol kan worden met NWM. Enkele van de vele titels : - NWM, de grootste kans in de wereldgeschiedenis door John Kalench. - Hoe bouw ik een grote, succesvolle Netwerk Marketing Organisatie door Don Failla - Network Marketing for dummies door Zig Ziglar. - Secrets of Building a Million-Dollar Network Marketing Organization : From a Guy Who's Been There, Done That And Shows You How You Can Do It, Too door Dr. Joe Rubino. - Make Money in Mlm : Full Time, Part Time, Anytime for a Lifetime door Bob Powers.

7 - MLM Magic Workbook : Companion workbook to the award winning book mlm magic - How an ordinary person can build an extra ordinary networking business from scratch door Venus Andrecht. - MLM Power Pack : Ideas for Multi-Level Marketeers door Dan Lee Dimke. - Your First Year in Network Marketing door Mark Yarnell and Rene Reid Yarnell. - Wave 3 The New Era In Network Marketing door Richard Poe. - Wave 4 Network Marketing in the 21 st Century door Richard Poe. - Finacially Free! : the how to's of buiding a large, successful Direct Sales/Network Marketing Organization door Dennis Windsor. - The Network Marketer's Guide to Success by Jeffrey Babener & David Stewart. - Turning Dreams into Reality door Network Productions. - Your Destiny Your Life And Work Become One door Robert Natiuk. - Network Marketing - Action Guide For Succes door David Stewart. - The Greatest Networker in the World - The story that has changed millions of people's lives. Will it change yours? door John Milton Fogg. - The Future of Multi-Level Marketing in Europe : The Reasons Of MLM's Success door Paul Dewandre & Corinne Mahieu. - Future Choice - Why Network Marketing May Be Your BEST Career Move door Michael S. Clouse & Kathie Jackson Anderson. - Would You Like To Dig In My Gold Mine? door Rod Nichols. - Network Marketing : What You Should Know door Jeffrey Babener. - Network Marketing : Window of Opportunity door Jeffrey Babener. - Are You Walking Past a Fortune? by Tom Schreiter. - Fire Up! Ignite Your Network Into A Roaring Blaze of Success! door Jan Ruhe. - Money Money Money Money Money door John Milton Fogg. - If You Knew What I Know About Network Marketing door John Kalench. - The new professionals The rise of Network Marketing as the next major profession door Charles W. King en James W. Robinson. Enkele cijfers Enkele cijfers komende van de website (World Federation of Direct Selling Associations). Dit is de Internationale Direct Selling Association. Klik op About Direct Selling en dan op international statistics. Op deze website ziet men o.a. de cijfers die door WFDSA zijn gepubliceerd op 26 april 2004, betreffende de jaaromzet van de Direkte Verkoop (hoofdzakelijk NWM) industrie wereldwijd. Zo kan je zien dat de jaaromzet wereldwijd miljard US Dollars bedraagt (= ongeveer miljard Euro) en dat die gerealiseerd wordt door (achtenveertig miljoen vierhonderdzeventien duizend honderdtweënzestig) commerciële personen of consulenten. De jaaromzet in België bedraagt 71,2 miljoen US Dollars (= ongeveer 61,7 miljoen Euro) en wordt gerealiseerd door commerciële personen of consulenten. De jaaromzet in Nederland bedraagt 107,3 miljoen US Dollars (= ongeveer 93 miljoen Euro) en wordt gerealiseerd door commerciële personen of consulenten. De jaaromzet in Frankrijk bedraagt miljard US Dollars (= ongeveer miljard Euro) en wordt gerealiseerd door ongeveer commerciële personen of consulenten. Op pagina 106 van het boek The new professionals the rise of Network Marketing as the next major profession door Charles W. King en James W. Robinson, vindt men de tabel met

8 de evolutie van 1993 tot 1999 van de jaaromzet en het aantal commerciële personen of consulenten, wereldwijd : Jaar Omzet Aantal consulenten ,67 miljard US Dollars 14,9 miljoen ,57 17, ,90 21, ,32 24, ,47 30, ,87 33, ,45 36,9 Hoe een NWM bedrijf evalueren? Als men een NWM bedrijf evalueert doet men er goed aan de volgende punten te bekijken : 1. In welke bedrijfstak is het NWM bedrijf aktief? De soort bedrijfstak (branche) waarin het NWM bedrijf aktief is, is zeer belangrijk. Is het een bedrijfstak met stijgende of dalende conjunctuur? Is de bedrijfstak momenteel in (populair) of out? Zal de bedrijfstak de komende 10 jaren nog in zijn of zal ze out zijn? Is de concurrentie in deze tak niet te groot? Zal de bedrijfstak in de nabije toekomst niet voorbijgestreefd zijn doordat er een nieuwe technologie komt opduiken? Enz 2. Hoe lang is het NWM bedrijf reeds op de markt? De eerste 5 jaren zijn cruciaal voor elk bedrijf, niet alleen voor een NWM bedrijf. Als een bedrijf nog geen 5 jaren op de markt is, dan is het nog te vroeg om te kunnen inschatten of het bedrijf gedurende de komende jaren nog zal blijven bestaan, want een bedrijf kan de eerste 2 tot 4 jaar een enorme groei kennen, maar het 5 e jaar crashen door b.v. de snelle groei niet aan te kunnen. Indien een bedrijf de eerste 5 levensjaren doorsparteld heeft zonder ernstige problemen, dan is dat al een zeer positief punt. 3. Is het een solide en kapitaalkrachtig NWM bedrijf? Hoe lang bestaat het bedrijf reeds? Hoe langer een bedrijf bestaat, hoe meer kans dat het een stabiel bedrijf is. Heeft het bedrijf een bekwaam en gerenomeerd management? Heeft het management reeds iets bewezen in het verleden? Heeft het bedrijf schulden? Is het bedrijf kapitaalkrachtig genoeg om eventuele problemen snel genoeg te kunnen oplossen of om een plotselinge snelle groei aan te kunnen? Hoeveel kapitaal heeft het bedrijf? 4. Heeft het NWM bedrijf goede producten? Heeft het bedrijf producten die gegeerd zijn door de mensen? Zijn het producten die veel of weinig concurrentie hebben? Zijn het exclusieve producten of producten die je in vele winkels of supermarkten kan kopen?

9 Is de winst op de producten interessant? 5. Heeft het NWM bedrijf een goed vergoedingsplan? Is het bedrijf royaal met vergoedingen? Zijn er genoeg promoties, akties en speciale bonussen? Moet men zeer breed structureren om in aanmerking voor hogere commissies te komen? 6. Is er voldoende en degelijke training en ondersteuning voor de consulenten voorzien? Professionele training en ondersteuning onder de vorm van regelmatige en degelijke opleidingen, trainingen en workshops is zeer belangrijk, maar ook professioneel marketing materiaal zoals brochures, video s, audio s, cdroms, dvds enz. Vemma, het meest beloftevolle netwerkmarketing bedrijf ter wereld : Vemma is een nieuw en zeer succesvol project dat begin 2005 ontwikkeld werd door het moederbedrijf New Vision. New Vision is een krachtige Amerikaanse multinational, opgericht in 1995 door de succesvolle ondernemer B.K. Boreyko en zijn familie. New Vision is een revolutionaire leider in de gezondheid - en wellness branche. Met een omzet van meer dan 1 miljard u.s. dollar, hielp dit bedrijf 10 jaar geleden als een van de pioniers, vloeibare voedingssupplementen te introduceren, door het nummer 1, bestverkopende vloeibare mineralen-supplement van Noord Amerika op de markt te brengen. Van het product Essential Minerals zijn er ondertussen reeds meer dan 15 miljoen stuks verkocht. Dokter Yibing Wang (M.D., Ph.D.) werd door B.K. Boreyko gevraagd, het kwalitatief beste, meest krachtige en meest komplete vloeibare voedingsprogramma te ontwikkelen dat er ergens op de aardbol te vinden zou zijn. Vemma was het resultaat. Vemma staat voor : V van Vitamins, e van essential m van minerals, m van mangosteen, a van aloe (vera). Vemma biedt momenteel een van de beste zakelijke mogelijkheden die er te vinden zijn, zowel voor zakenmensen die aan hun zakelijke activiteit een nieuwe wending willen geven of hun zakelijke activiteiten gewoon willen uitbreiden of een nieuw top-product willen toevoegen aan hun gamma, zowel als voor partikulieren die een stevig tweede inkomen op deeltijdse of op voltijdse basis willen opbouwen of die een nieuwe wending willen geven aan hun leven of aan hun carrière. Vemma zoekt dynamische onafhankelijke agenten (distributeurs) die het product via een bewezen en geavanceerd Direkt Marketing systeem willen verdelen. Een Vemma-agent (distributeur) heeft geen kapitaalsinvestering. De Vemma-licentie krijgt hij zelfs gratis. Een Vemma-agent heeft ook geen stock, magazijn, winkel of personeel nodig. Een Vemma-agent kan van thuis uit werken. Hij is zijn eigen baas en regelt zijn werkuren zoals het hem uitkomt. Hij bepaalt zelf hoeveel uren per dag, per week of per maand, hij aan zijn zaak werkt. De agent bouwt zijn Vemma zaak op volgens het netwerkmarketing principe : hij bouwt een netwerkmarketing verkoopsorganisatie op door zijn bestaande contacten aan te spreken of door commercieel ingestelde mensen te recruteren. Als agent ontvangt hij een stevige commissie op de omzet van zijn verkoopsorganisatie, die zich normaal gezien ook snel naar andere landen zal vertakken. Hoe groter deze omzet, hoe groter zijn verdienste. Er is geen plafond aan de verdienstemogelijkheid. De bedoeling van B.K. Boreyko was het Vemma product te koppelen aan het meest geavanceerde en best betalende vergoedingsplan uit de branche en daardoor een

10 laserstraal focus effect te ontwikkelen, die de onafhankelijke agenten in staat stelt het Vemma product met een razende snelheid de markt te laten penetreren van de meeste landen in de wereld die economisch belangrijk zijn. Verdere info : - De website van Vemma wereldwijd : - Vemma wordt als Viema uitgesproken (op z n amerikaans). - Het moederbedrijf New Vision is in 1995 gestart in de USA. Het is het 2 e snelstgroeiende netwerkmarketing bedrijf in de USA. Het snelstgroeiende is Oxyfresh maar die komen nooit naar Europa. - Vemma heeft sedert begin 2005 (+/- in 15 maanden tijd) distributeurs in de USA geregistreerd. - In juni 2006 is er van Vemma zo goed als nog niets in Europa. Enkel sedert het voorjaar 2006 is er een minimale prelaunch en testfase in Oostenrijk, Slovenië, UK, Ierland en Duitsland, waarbij men het product kan bestellen om uit te testen. De prijs in deze testfase is +/- 100 US Dollar voor 1 pakket (taxen en transportkosten inbegrepen). Deze prijs ligt zo hoog omdat het vanuit de USA moet worden opgestuurd. - Fred Stege is de licentiehouder van Vemma Europa. Fred is Nederlander, is gehuwd met een Belgische echtgenote en woont momenteel in Turnhout in België. Hij heeft 1 jaar rechten gestudeerd en was in de jaren 90 gedurende 7 jaar rechercheur bij de politie in Den Haag. Hij is na zijn job als rechercheur naar Amerika getrokken, waar hij multimiljonair geworden is als distributeur van een Amerikaans netwerkmarketing bedrijf. Hij heeft meer dan distributeurs in zijn downline gerecruteerd. Hij behoort tot de 1% topverdieners uit de netwerkmarketingbranche wereldwijd. Ondertussen heeft hij 7 eigen succesvolle bedrijven in de internet- en netwerkmarketing branche opgericht en heeft hij 2 zeer goed verkopende boeken geschreven over netwerkmarketing. Tussen 2004 en 2005 heeft hij alle mogelijke golfterreinen van Europa afgelopen, met de bedoeling vele maanden ontspanning te nemen maar ook om een zeer goede golfspeler te worden, wat hem ook gelukt is. In die periode heeft hij ook een vastgoedbedrijf opgericht in België. In 2006 werd hij gecontacteerd door mensen van Vemma om hem te vragen of hij interesse had om Europa te openen voor Vemma. Aanvankelijk zei hij nee, omdat hij zijn eigen netwerkmarketing bedrijf aan het opzetten was, eveneens met 2 flessen vloeibare voedingssupplementen, maar toen hij een pakketje Vemma ongevraagd werd opgestuurd, was hij zo onder de indruk van de ingrediënten, dat hij onmiddellijk naar Amerika is gevlogen om aan tafel te zitten met de mensen van Vemma. Het Vemma product beantwoordde zodanig aan zijn eigen idee van een ideaal en krachtig vloeibaar voedingssupplement, dat hij toen, overdonderd als hij was door de kwaliteit van het Vemma product en ook door de professionaliteit van het Vemma management, nagenoeg onmiddellijk zijn (reeds vergevorderde) voorbereidingen voor zijn eigen netwerkmarketing bedrijf heeft stilgelegd en met de voorbereidingen is begonnen om Vemma in Europa te lanceren. - Eenmaal de landen in Europa open zijn zal het product in de meeste landen van Europa voor de klant +/- 60 euro kosten voor 1 pakket (BTW inbegrepen) plus +/- 10 euro transportkosten. In totaal dus +/- 70 euro (BTW inbegrepen). - Vemma is een van de meest komplete en krachtigste voedingssupplementen (zoniet : hét meest komplete en krachtigste voedingssupplement) die momenteel beschikbaar is. Deze

11 bewering is geen publiciteitsstunt, maar is gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Deze feiten vindt men terug in talrijke wetenschappelijke onderzoeken en rapporten. De lijst met de Vemma ingrediënten geeft aan dat het een zeer geconcentreerd product is, die van verschillende ingrediënten zelfs tot 250% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid bevat. - Een pakket bestaat uit 2 flessen, 2 folders en 1 maatglaasje. Een pakket van 2 flessen bestaat uit 1 fles met vitamines en 1 fles met mineralen. Men moet dagelijks 1 klein maatglaasje drinken. Het maatglaasje vult men tot aan de helft met het concentraat uit de ene fles (vitamines) en de andere helft met het concentraat uit de andere fles (mineralen). Met deze 2 flessen (1 met vitamines en 1 met mineralen) doet men 1 maand per persoon. - Een van de belangrijkste ingrediënten is Mangosteen (momenteel een echte rage in de USA). Mangosteen heeft zeer krachtige eigenschappen die een zeer positief effect hebben op de gezondheid en dit op vele vlakken. Bezoek de onafhankelijke, door Amerikaanse dokters (MD) opgerichte websites : en Op deze websites wordt soms naar het merk Xango verwezen, omdat dit een lange tijd veruit het enige merk was die een product op de markt had met mangosteen. - Vemma is een biobeschikbare formule en heeft een heerlijke vloeibare vorm, die makkelijk in te nemen is en sneller beschikbaar is voor het lichaam dan pillen of tabletten. - De fles met mineralen - Vemma s Essential Minerals is een uniek vloeibaar mineralensupplement. Het bevat 100% geïoniseerde, leven-ondersteunende mineralen - gereduceerd tot de kleinste, door het lichaam meest gemakkelijk opneembare vorm - en is afkomstig van plantaardige vegetatie die gedurende duizenden jaren ongestoord zijn gebleven. Deze onverwerkte fytonutriënten bevatten 65 hoofd sporenmineralen en ultra-sporenmineralen. - Essential Minerals is heerlijk, gemakkelijk in te nemen en gemakkelijk door het lichaam op te nemen. De wetenschap vertelt ons dat de fysieke gezondheid meer rechtstreeks afhangt van de mineralen die men in het lichaam opneemt, dan van gelijk welke andere factor. Mineralen helpen de gezondheid van organen, beenderengestel en het immuunsysteem te ondersteunen. - De fles met vitamines - Vemma s Mangosteen Plus is een krachtig, om door het lichaam onmiddellijk opgenomen te worden biobeschikbare samenstelling, die 12 volledig-spectrum vitamines bevat, en verder bestaat uit een basis-concentraat van de antioxidantrijke mangosteen vrucht (Garcinia mangostana) en mangosteen vruchtomhulsel extract, van het volledige aloë vera blad en van groene thee. Deze gepatenteerde formule is hoogstwaarschijnlijk het meest krachtige vloeibare antioxidanten product die er ergens te verkrijgen is. Mangosteen en antioxidanten op basis van fytonutriënten zorgen voor bescherming door antioxidanten op basis van planten en een breed spectrum van fytonutriënten waaronder xanthonen die uw lichaam actief beschermen op celniveau. De meest overvloedige bron van xanthonen is de mangosteen vrucht en haar uitwendig vruchtomhulsel. Van alle populaire mangosteen producten die we getest hebben, bevat Vemma de hoogste niveaus van natuurlijke xanthonen doordat een krachtig gestandaardiseerd extract van het vruchtomhulsel wordt gebruikt voor de aanmaak. Kwalitatief kan geen enkel ander mangosteen product hiermee zelfs in de verste verte mee vergeleken worden! Antioxidanten op basis van vitamines : bevat veel vitamine A antioxidanten (zoals betacaroteen), C en E om te beschermen tegen de schade door vrije radicalen en preventief tegen oxidatieve stress van het lichaam. (verouderingsproces). Het volledige aloë vera blad : samengesteld uit verschillende belangrijke bestanddelen,

12 waaronder polysacchariden, bekend vanwege de vele voordelige effecten op het lichaam. Elke 30 ml van dit krachtig product bevat 30% zuivere aloë vera. Groene thee : zeer bestudeerd en bekend voor zijn traditioneel gebruik en helende eigenschappen, is er theïnevrije en cafeïnevrije groene thee toegevoegd voor extra antioxidatieve kracht. - Het compensatieplan is een zeer performant geoptimaliseerd binair systeem. Iedereen kan slechts 2 distributeurs rechtstreeks inschrijven, zijn overige contacten moet hij onder die 2 mensen plaatsen, zo kan het dus heel zeker voorkomen dat er mensen onder u worden geplaatst door de upline (overspill). In het compensatieplan wordt men betaald over het totale volume en wordt men niet gelimiteerd tot enkele niveaus. De details en de nederlandstalige uitleg van het compensatieplan wordt ons binnenkort bezorgd. - Vemma heeft momenteel nog maar enkele landen geopend in de wereld : Usa, Australië, Japan, Indonesië, Maleisië, Nieuw Zeeland, Philippijnen, Signapore, Taiwan. Volgende landen zijn reeds in een prelaunch testfase sedert voorjaar 2006 : Oostenrijk, Duitsland, Ierland, UK, Slovenië. - Niet alleen het product is een echt gat in de markt, maar ook het feit dat nog bijna alle landen moeten opengaan maakt van Vemma - voor de mensen die het geluk hebben er in deze prille beginfase kennis van te nemen -, een ontzettend grote opportuniteit. Vanwege het feit dat Fred Stege zijn Vemma activiteiten voor Europa in Nederland en in België opgestart is, zijn de Nederlanders en de Belgen er heel vroeg bij in Europa en zelfs in de wereld, want er is geen enkel land in de wereld die in juni 2006 al langer dan 15 maanden echt open is. - De Eu-landen in Oost- en West Europa gaan open rond september Turkije en andere niet Eu-landen gaan waarschijnlijk open begin Vanaf september 2006 zullen distributeurs gratis online klanten en nieuwe distributeurs kunnen registreren. Er is geen inschrijvingsgeld te betalen, de registratie is gratis. - Zowel klanten als distributeurs zullen gratis online bestellingen kunnen plaatsen. - Zowel klanten als distributeurs zullen hun bestellingen kunnen betalen met een creditcard of met een bestendige opdracht via de bank. - De bestellingen worden geplaatst via autoship (maandelijks terugkomende bestelling) maar er kunnen ook extra bijkomende bestellingen worden geplaatst zonder autoship. De producten worden vanuit het bedrijf met een transportmaatschappij opgestuurd naar de klant of naar de distributeur. - Elke distributeur zal gratis een persoonlijke website en een gratis backoffice krijgen. - Vanaf het moment dat een distributeur een cheque ontvangt met commissie over zijn downline, zal hij zijn maandelijkse bestelling blijven plaatsen om zich voor de volgende maand te kwalificeren om commissie te ontvangen over zijn downline. Dat is ook een van de krachtige punten van het compensatieplan : elke distributeur die commissie op zijn downline wil ontvangen, herhaalt elke maand zijn bestelling, met als resultaat : elke maand een terugkomend volume, waarover jij als upline wordt over uitbetaald. - De kracht van Autoship bestellingen (door klanten en distributeurs) ligt hem in de steeds terugkomende, zich herhalende bestellingen (omzetten), elke maand opnieuw.

13 - Het is een zeer eenvoudig product en zeer eenvoudig systeem. Iedereen kan dit doen, in tegenstelling tot andere complexe systemen waar slechts een klein aantal mensen succes boeken. Met Vemma kan men zich echt volledig focussen op 1 product, waardoor men zeer gericht kan werken en alle tijd volledig kan gebruiken om nieuwe mensen te recruteren : de belangrijkste activiteit in netwerkmarketing waardoor men echt succesvol wordt. Voor veel mensen zijn complexe systemen met een groot productengamma te moeilijk omdat men zich veelal eerst te lang moet bijschaven in productkennis en achtergrondinformatie en ondertussen verliest men tijd en verliest men ook de focus op het echte en belangerijke werk : nieuwe mensen recruteren. Veel mensen hebben ook het geduld of de tijd niet om zich bezig te houden met de beslommeringen van complexe systemen. Door de eenvoud van Vemma zullen ook meer typen van mensen zoals studenten of oudere mensen eerder geneigd zijn om hier iets mee te doen. Vemma is eenvoudiger dan de meeste systemen, daardoor heeft men minder tijdsinvestering nodig om resultaten te behalen. Een van de belangrijkste voorwaarden om een grote gezonde netwerkmarketingorganisatie te kunnen uitbouwen is de dupliceerbaarheid voor anderen. Vemma is echt dupliceerbaar voor anderen, vanwege de eenvoud van het systeem en het feit dat er slechts 1 product is. Dat is een zeer grote troef waar iedereen uiteindelijk heel veel voordeel zal uit halen. - Het is de bedoeling dat de distributeurs in elk land een 10 tot 20 tal kantoorruimten voor trainingen en one to one presentaties zullen zoeken en zullen openstellen voor alle Vemma distributeurs. Het Vemma management is een draaiboek aan het schrijven à la McDonald s met de eisen waaraan de kantoren zullen moeten voldoen. - De Vemma marketingtools zijn heel knap : de brochures zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar en er zijn ook dvds te koop aan +/- 2 euro per stuk. - De kenners verwachten dat Vemma snel heel groot zal worden, want momenteel is er bijna niemand die geen interesse heeft. Het is echt als een lopend vuurtje. - Na 1 maand testfase in Oostenrijk waren er reeds +/ pakketten verkocht. - De tweede Vemma fles in het pakket bestaat uit mineralen omdat mineralen de eigenschap hebben de vitaminen te transporteren in het lichaam. - Volgens kenners is het Vemma product inzake hoeveelheid aan Xanthones 14 keren krachtiger en inzake ORAC waarde bijna 7 keren krachtiger dan het andere mangosteen drankje op de markt (zie het pdf-bestand met de beschrijving van de ingrediënten op de Vemma website) - Er zijn maar 200 Xanthones wereldwijd en Mangosteen heeft er meer dan Het Vemma product heeft een ORAC waarde van Mangosteendrankjes verkopen als zoete broodjes aan de mensen in de horeca. In plaats van 3 alomgekende energy-boostdrankjes te drinken, wat zeker niet gezond kan genoemd worden, drinken vele mensen in de horeca nu gezonde mangosteen drankjes om het zware late avondwerk in de horeca vol te kunnen houden. De resultaten zijn verbluffend : ze beweren dat ze door mangosteen zoveel energie hebben dat ze het gevoel hebben dat ze gewoon kunnen blijven doorgaan. Wetende dat het Vemma drankje meer dan 10 keren krachtiger is, mogen we ons al verwachten aan een enthousiast onthaal ervan bij de horeca mensen.

14 Aangezien we ons momenteel in de prille opstart-fase van de prelaunch van Vemma Europa bevinden, zullen er waarschijnlijk zaken die in de tekst hierboven beschreven staan, nog worden aangepast, verbeterd en gewijzigd. De zaken die hieronder beschreven staan doen dus enkel dienst als algemene richtlijnen en zijn daarom dus niet noodzakelijk definitief of bindend

COMMITMENT BRIEF MAAK EEN COMMITMENT EN WORD BELOOND

COMMITMENT BRIEF MAAK EEN COMMITMENT EN WORD BELOOND COMMITMENT BRIEF MAAK EEN COMMITMENT EN WORD BELOOND { VUL DEZE BLAUWDRUK IN EN JE BENT OP WEG MAKE IT RAIN Gefeliciteerd met je beslissing om mee te doen met RAIN. Je zult de komende dagen en weken veel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over de auteurs 117 Over de uitgever 119 Nog meer boeken 121

Inhoudsopgave. Over de auteurs 117 Over de uitgever 119 Nog meer boeken 121 Inhoudsopgave Introductie 1 Hoofdstuk 1. Water uit stenen persen 3 2. Succesgeheimen 9 3. De nieuwe paradigmaverschuiving 15 4. Principes van internet marketing voor netwerk marketers 19 5. Informatie

Nadere informatie

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK 12 REDENEN OM VANDAAG NOG TE STARTEN MET NETWERK MARKETING LETSPLAYBUSINESS.BE Enkele jaren geleden maakte mijn vrouw kennis met netwerk marketing. Ze leerde de Aloé Vera producten van Forever Living Products

Nadere informatie

Wat zou je willen? Extra inkomen. Part-time of full-time werken. Meer tijd met vrienden en familie. Werken met producten van topkwaliteit

Wat zou je willen? Extra inkomen. Part-time of full-time werken. Meer tijd met vrienden en familie. Werken met producten van topkwaliteit Business Overview Wat zou je willen? Extra inkomen Part-time of full-time werken Meer tijd met vrienden en familie Werken met producten van topkwaliteit Werken in teams met enthousiaste, positieve mensen

Nadere informatie

Wat zou je willen? Extra inkomen. Part-time of full-time werken. Meer tijd met vrienden en familie. Werken met producten van topkwaliteit

Wat zou je willen? Extra inkomen. Part-time of full-time werken. Meer tijd met vrienden en familie. Werken met producten van topkwaliteit FIRST LOOK Wat zou je willen? Extra inkomen Part-time of full-time werken Meer tijd met vrienden en familie Werken met producten van topkwaliteit Werken in teams met enthousiaste, positieve mensen Reizen

Nadere informatie

Gratis Rapport. Print dit rapport uit om het goed en grondig door te lezen.

Gratis Rapport. Print dit rapport uit om het goed en grondig door te lezen. Gratis Rapport Hoe Je Zonder Ervaring Je Networkmarketing Business Gigantisch Kan Laten Groeien..Online!Hoe Je Zonder Ervaring Je Business Gigantisch Kan Laten Groeien...Online! Hoe je een eindeloze stroom

Nadere informatie

Real Estate Crowdfunding Profit Plan

Real Estate Crowdfunding Profit Plan Crowd1 Network Ltd Gevestigd in De Verenigde Arabische Emiraten, Ras Al Khaimah, RAS International Corporate Center, Reg.nr. ICC20160342 Crowd1 Network Europe Ltd Gevestigd in Cyprus, Reg. Nr. HE360087

Nadere informatie

Omarmen. Delen. Inspireren.

Omarmen. Delen. Inspireren. Omarmen. Delen. Inspireren. Wat is Juice PLUS+? De deskundigen 26 verschillende soorten groenten,fruit en bessen 20 gepubliceerde onafhankelijke klinische studies Duizenden gezondheidsdeskundigen gebruiken

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Welkom bij NO GUTS NO GLORY. www.juubeo.com. 2015, Juubeo, All Rights Reserved

Welkom bij NO GUTS NO GLORY. www.juubeo.com. 2015, Juubeo, All Rights Reserved Welkom bij NO GUTS NO GLORY Wat is JUUBEO? Het eerste netwerk in de vorm van een COOP Maandelijks dividend uitkering Een Europees bedrijf Award & Reward programma (Badges) Affiliate programma (Persoonlijke

Nadere informatie

WORKSHOP. Introduction Internet Marketing 14 SEPTEMBER U 18.00U

WORKSHOP. Introduction Internet Marketing 14 SEPTEMBER U 18.00U WORKSHOP Introduction Internet Marketing 14 SEPTEMBER 2017 10.00U 18.00U GEBOUW OVVICE MARTEN MEESWEG 8 3068 AV ROTTERDAM ALEXANDER WWW.BRIGHTIDEAS.INFO/EVENEMENTEN Het internet is uitgegroeid tot de nummer

Nadere informatie

8 Stappen naar Succes

8 Stappen naar Succes 8 Stappen naar Succes Ik ga je een geheim vertellen; Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en ik heb geworsteld en gezocht naar; Focus Mijn missie Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik een stabiel

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

INSCHRIJVING ALS IT WORKS DISTRIBUTEUR

INSCHRIJVING ALS IT WORKS DISTRIBUTEUR INSCHRIJVING ALS IT WORKS DISTRIBUTEUR It Works is een netwerkmarketing onderneming en biedt niet alleen de mogelijkheid om met directe verkoop van producten inkomen te genereren, maar vooral in het opbouwen

Nadere informatie

United Wealth International Inc. Gevestigd in Belize, midden Amerika Opgericht in 2015 Wereldwijde expansie Een bedrijf van u en voor u

United Wealth International Inc. Gevestigd in Belize, midden Amerika Opgericht in 2015 Wereldwijde expansie Een bedrijf van u en voor u Welkom United Wealth International Inc. Gevestigd in Belize, midden Amerika Opgericht in 2015 Wereldwijde expansie Een bedrijf van u en voor u Visie en Missie Visie United Wealth gelooft dat er genoeg

Nadere informatie

NUTRILITE Phyto2GO: je weerstandsboost altijd binnen handbereik

NUTRILITE Phyto2GO: je weerstandsboost altijd binnen handbereik NUTRILITE Phyto2GO: je weerstandsboost altijd binnen handbereik Geef jezelf een boost van vitamine C en zink: ongeacht waar je bent, draai aan de dop en versterk je immuniteit met dit drankje van de toekomst.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Verander de toekomst ingrijpend door voor jezelf te kiezen

Verander de toekomst ingrijpend door voor jezelf te kiezen Home Verander de toekomst ingrijpend door voor jezelf te kiezen We doen het allemaal een goede film aanbevelen bij vrienden en kennissen. Vertellen over dat gezellige restaurant waar je zo heerlijk kan

Nadere informatie

NOVAVIE COMPENSATIEPLAN

NOVAVIE COMPENSATIEPLAN NOVAVIE COMPENSATIEPLAN I. Algemene principes 1. Consulenten krijgen enkel commissie op verkochte goederen. 2. Consulenten krijgen géén commissie op het aanwerven van consulenten. 3. Alle verkoopsprijzen

Nadere informatie

Welkom bij het affiliatie marketing systeem van Handelen in Voetbal. U heeft een unieke kans om inkomsten te genereren door deze unieke service aan

Welkom bij het affiliatie marketing systeem van Handelen in Voetbal. U heeft een unieke kans om inkomsten te genereren door deze unieke service aan Welkom bij het affiliatie marketing systeem van Handelen in Voetbal. U heeft een unieke kans om inkomsten te genereren door deze unieke service aan te bieden op uw website of elders. U kunt zelfs maandelijkse

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Om onze dankbaarheid extra te benadrukken nodigen wij jou graag uit voor de jaarlijkse ICF Thank You Party. Meer info hierover krijg je binnenkort.

Om onze dankbaarheid extra te benadrukken nodigen wij jou graag uit voor de jaarlijkse ICF Thank You Party. Meer info hierover krijg je binnenkort. PRAISE REPORT 2014 2015 ICF LEIDEN Wat een fantastisch jaar hebben we achter de rug als kerk! Heerlijke celebrations, bijzondere evenementen, fantastische smallgroups en sterke teams. En al deze celebrations,

Nadere informatie

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten.

Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. Wow! 17.597,14 euro in drie dagen... Dat had ik nooit gedacht en nog steeds kan ik het niet zo goed bevatten. 17.597,14 euro in drie dagen tijd... de meeste mensen zouden hier een heel jaar voor moeten

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Effectief te werk gaan in NETWERKMARKETING. Netwerkmarketing.nl

Effectief te werk gaan in NETWERKMARKETING. Netwerkmarketing.nl Effectief te werk gaan in NETWERKMARKETING Netwerkmarketing.nl Monitorblocnote Deze Monitorblocnote is een simpel hulpmiddel wat er voor zorgt dat u effectief te werk gaat in netwerkmarketing door het

Nadere informatie

ASEA. Compensatie Plan. Nederland

ASEA. Compensatie Plan. Nederland ASEA Compensatie Plan Nederland Om commissies te kunnen verdienen (Detailhandel, Voorkeursklant, Fast Start, Teamcommissies & Director bonus) moet u actief zijn door het genereren van 100 PV (persoonlijk

Nadere informatie

Aflevering 6: Eigen bedrijf

Aflevering 6: Eigen bedrijf Aflevering 6: Eigen bedrijf Vragen vooraf: Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad? Als je een eigen bedrijf zou beginnen, wat voor soort bedrijf zou dat dan zijn? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Khalid

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

9,8% van Nederlandse jongeren heeft geen werk (nietautochtoon zelfs: 29% (bron: forum, zomer 2012)

9,8% van Nederlandse jongeren heeft geen werk (nietautochtoon zelfs: 29% (bron: forum, zomer 2012) Foto: Rick Nederstigt Wat is er aan de hand in Rotterdam? 9,8% van Nederlandse jongeren heeft geen werk (nietautochtoon zelfs: 29% (bron: forum, zomer 2012) Stages en banen zijn belangrijk, maar er is

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Uitgangspunten van het Life Rewards Plan D E K A N S E N D I E 4 L I F E B I E D T O P T I M A A L B E N U T T E N

Uitgangspunten van het Life Rewards Plan D E K A N S E N D I E 4 L I F E B I E D T O P T I M A A L B E N U T T E N Uitgangspunten van het Life Rewards Plan D E K A N S E N D I E 4 L I F E B I E D T O P T I M A A L B E N U T T E N Het Life Rewards Plan Heeft u gekozen voor een partnerschap met 4Life, dan heeft u gekozen

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

GEEN LEF, GEEN GLORIE! Copyright 2015 - juubeo.com. Allrights reserved

GEEN LEF, GEEN GLORIE! Copyright 2015 - juubeo.com. Allrights reserved GEEN LEF, GEEN GLORIE! Copyright 2015 - juubeo.com. Allrights reserved Gelijke toegang tot snel financieel succes Deze opportuniteit is een strategisch VEILINGPLATFORM in een spel van vaardigheden. Juubeo

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

United Wealth International Inc. & United Wealth Association

United Wealth International Inc. & United Wealth Association Welkom United Wealth International Inc. & United Wealth Association United Wealth Int. United Wealth Association United Wealth International Inc. Gevestigd in Belize, midden Amerika Opgericht in 2015 Wereldwijde

Nadere informatie

TIPS, SCRIPTS EN MUST DO S Zodat Jij Kunt Vragen Wat Je Waard Bent & Cliënten Je Dit Graag Betalen!

TIPS, SCRIPTS EN MUST DO S Zodat Jij Kunt Vragen Wat Je Waard Bent & Cliënten Je Dit Graag Betalen! 15 TIPS, SCRIPTS EN MUST DO S Zodat Jij Kunt Vragen Wat Je Waard Bent & Cliënten Je Dit Graag Betalen! Sandra Derksen www.bloeiendepraktijk.nl Wie ben ik en waarom help ik jou graag? Hi! Ik ben Sandra

Nadere informatie

Het Rain Prospect Systeem. Het Rain Prospect Systeem. Updated 3/14/2016 1

Het Rain Prospect Systeem. Het Rain Prospect Systeem. Updated 3/14/2016 1 Het Rain Prospect Systeem Updated 3/14/2016 1 Het Rain Prospect Systeem Het Rain Prospect Systeem bestaat uit vijf (5) onderdelen. De volgorde waarin je deze in het Rain Prospect Systeem toepast hangt

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

WAAROM ONDERNEMERSCHAP?

WAAROM ONDERNEMERSCHAP? STRATEGIE OVERZICHT WAAROM ONDERNEMERSCHAP? 3 OPTIONS 1. Controle over je tijd 2. Eigen baas zijn 3. Geen glazen plafond 4. Maximaliseer je vaardigheden 5. Persoonlijke vrijheid 6. Volg je passie Start

Nadere informatie

Met enthousiasme op weg naar succes! Uw eerste stappen bij JAFRA

Met enthousiasme op weg naar succes! Uw eerste stappen bij JAFRA Met enthousiasme op weg naar succes! Uw eerste stappen bij JAFRA JAFRA STARTPROGRAMMA voor nieuwe Consulenten JAFRA STARTPROGRAMM 1 JAFRA wij maken u graag enthousiast! Het kopen van cosmetica is een zaak

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

WAAROM ONDERNEMERSCHAP?

WAAROM ONDERNEMERSCHAP? STRATEGIE OVERZICHT WAAROM ONDERNEMERSCHAP? 3 OPTIONS 1. Controle over je tijd 2. Eigen baas zijn 3. Geen glazen plafond 4. Maximaliseer je vaardigheden 5. Persoonlijke vrijheid 6. Volg je passie Start

Nadere informatie

Welkom bij de LikesXL Presentatie

Welkom bij de LikesXL Presentatie Welkom bij de LikesXL Presentatie Mike Deese - CEO Een presentatie van één van de grootste business modellen op internet / in de wereld in dit decennium... Inhoud Online adverteren Advertentie potentieel

Nadere informatie

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid.

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. WHITEPAPER 2015 Payroll voor zzp ers Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. Zzp ers: vrijbuiters die kiezen voor risico s Misschien heb je de knoop al doorgehakt,

Nadere informatie

Volgens het woordenboek

Volgens het woordenboek De sleutel tot financiële vrijheid Volgens het woordenboek Met financiële vrijheid wordt bedoeld een goed geplande manier van leven waarbij men niet langer behoeft te werken voor inkomen om de eigen uitgaven

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Business Opportunity GLOCAL INCOME

Business Opportunity GLOCAL INCOME Business Opportunity GLOCAL INCOME Wat is een glocal markt? Creëer een nieuwe levensstrategie een 2-5 jarenplan versus een 40-50 jarenplan Introductie Bedrijfsinformatie Online Clubshop Mall Offline ClubShop

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Businesscoaching

Persoonlijke ontwikkeling. Businesscoaching Persoonlijke ontwikkeling Caroline Verdonk Sense2sense Lichaamswerk (wandel)coaching Opstellingen Drukke vrouwen Ik help je om mild voor jezelf te zijn, de lat lager te leggen en tijd voor jezelf te creëren.

Nadere informatie

BOUW OP MET. zakelijke kansen met natuurlijke oplossingen

BOUW OP MET. zakelijke kansen met natuurlijke oplossingen BOUW OP MET zakelijke kansen met natuurlijke oplossingen WAT BIEDT dōterra u? U heeft een keuze: Traditionele loondienst U ruilt tijd voor geld Pomotiekansen en loon zijn beperkt Afhankelijk van de visie

Nadere informatie

NETWERKEN een manier van leven. Door Marty Tuk

NETWERKEN een manier van leven. Door Marty Tuk NETWERKEN een manier van leven Door Marty Tuk Netwerken Know How + Know Who = succes Die kennis nam ik mee naar huis Wat is BESTE! In de landen waar we het meest succesvol waren hadden we het beste netwerk

Nadere informatie

Feiten en Fabels over Netwerkmarketing

Feiten en Fabels over Netwerkmarketing Antwoorden op de meestgestelde vragen. Feiten en Fabels over Netwerkmarketing Netwerkmarketing is een distributiemethode zonder traditionele reclame en vaste verkooppunten zoals winkels. De voordelen daarvan

Nadere informatie

Partnerprogramma

Partnerprogramma Partnerprogramma 1 Ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen boven de 40 te helpen fit, jong en slank te blijven op een natuurlijke manier EN Ik help je ook graag om een extra inkomen op

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Lanceer naar Elite. Het is tijd om jouw doterra business te lanceren

Lanceer naar Elite. Het is tijd om jouw doterra business te lanceren Lanceer naar Elite Het is tijd om jouw doterra business te lanceren 1 / 19 Jouw doterra succes wordt gebouwd vanuit het principe van duplicatie. Vandaag behandelen we dit principe en de acties die hier

Nadere informatie

Aflevering 6: Eigen bedrijf

Aflevering 6: Eigen bedrijf Aflevering 6: Eigen bedrijf Vragen vooraf: Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad? Ken je mensen met een eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is dat? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Khalid wil een

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN

MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN MOBICROSS NETWERK MEMBER VOORWAARDEN HOOFDSTUK III - COMMISSIE OVERZICHT NETWERK MEMBER Dit hoofdstuk III Commissie overzicht Netwerk Member maakt onderdeel uit van de MOBICROSS Netwerk Member Voorwaarden.

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Get 2 It s Paid For You Een snelle handleiding voor distributeurs

Get 2 It s Paid For You Een snelle handleiding voor distributeurs Get 2 It s Paid For You Een snelle handleiding voor distributeurs Get 2 It s Paid For You stelt reguliere klanten in staat om lid te worden als Preferred Customer. Stuur ze naar uw website en laat ze op

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Verkoopvaardigheden test.

Verkoopvaardigheden test. Verkoopvaardigheden test. Waarom zijn sommige verkopers meer succesvol dan andere? Waarom verkopen en verdienen sommige verkopers twee, drie, vijf of soms zelfs tien keer meer dan anderen? Het gaat uiteindelijk

Nadere informatie

Copyright 2012- Franka Peels & Winning Marketing Solutions 1

Copyright 2012- Franka Peels & Winning Marketing Solutions 1 1 Welkom WMS student. Deze snel start gids is bedoelt om jou te helpen bij het goed opstarten van de trainingen. En om je een stap voor stap plan te geven om binnen de korts mogelijke tijd de door jouw

Nadere informatie

SHOP OWNER & SHOPRENEUR

SHOP OWNER & SHOPRENEUR SHOP OWNER & SHOPRENEUR MARKETING & BELONINGSPROGRAMMA RPS 3.0 NL 2017 BUEZEE Over BUEZEE Opgericht in Delaware, USA in Juni 2014. Geregistreerd trademark voor alle Eurozone landen in Juni 2015. 100% schuldenvrij

Nadere informatie

Franchise informatie Quickmediator

Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie van Quickmediator Mediator Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen. 1 Velen

Nadere informatie

Rijk (en gelukkig) worden met Network marketing/ MLM? Hoe dan?

Rijk (en gelukkig) worden met Network marketing/ MLM? Hoe dan? Rijk (en gelukkig) worden met Network marketing/ MLM? Hoe dan? E-book 1 deel 1 Geschreven speciaal voor jou door Ciselle Elgers International Marketing directeur Energetix Magneet Bingen sinds 2002 Ciselle

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie