Gebruiksaanwijzing. Schotelantenne HF SCART. Het toestel voor de eerste keer aanzetten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Schotelantenne HF SCART. Het toestel voor de eerste keer aanzetten"

Transcriptie

1

2 DA Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 310 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Dette terminaludstyr er beregnet til tilslutning til det analoge, offentlige telefonnetværk (Public Switched Telephone Networks (PSTNs)), hvor netværksadressering - hvis det udbydes - foregår vha. DTMF-signalering (Dual Tone Multiple Frequency). DE Hiermit erklärt Nokia, daß dieser digitale Receiver, Mediamaster 310 S, den geltenden Anforderungen sowie anderen geltenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Dieses Endgerät ist für den Anschluß an das analoge öffentliche Fernsprechnetz vorgesehen, bei dem die Netzwerkadressierung, sofern erforderlich, über Mehrfrequenzsignale erfolgt. EN Nokia hereby declares that this digital receiver, Mediamaster 310 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal Equipment is intended for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs), in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multiple Frequency (DTMF) signalling. SV Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 310 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät (Public Switched Telephone Networks, PSTN), under förutsättning att uppkoppling sker enligt tonvalsprincipen DTMF (Dual Tone Multiple Frequency). FI Nokia toteaa, että sen Mediamaster 310 S - digitaalivastaanotin täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja laitteeseen sovellettavat määräykset. Tämä päätelaite on tarkoitettu liitettäväksi yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN). Jos käytössä on verkko-osoitteiden käsittely, se perustuu äänitaajuusvalintasignalointiin (DTMF). NO Nokia erklærer herved at denne digitale mottakeren, Mediamaster 310 S, er i overenstemmelse med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC. Dette terminalutstyret er beregnet på tilkobling til Det offentlige tilgjengelige telenettet (PSTN), hvor nettverksadressering, hvis tilgjengelig, utføres ved hjelp av Avanserte funksjoner for toneoppringing (DTMF). NL Hierbij verklaart Nokia dat deze digitale ontvanger, de Mediamaster 310 S, in overeenstemming is met essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EU-richtlijn 1999/5/EC. Dit Terminal-apparaat is bestemd voor verbinding met analoge, openbare, geschakelde telefoonnetwerken (PSTN s of Public Switched Telephone Networks) waarin netwerkadressering (indien deze functionaliteit beschikbaar is) plaatsvindt door middel van DTMF-tonen (Dual Tone Multiple Frequency). ES Nokia declara que el receptor digital Mediamaster 310 S cumple con los requisitos básicos de conformidad y con el resto de provisiones correspondientes de la Directiva 1999/5/EC. Este terminal está diseñado para ser conectado a la red analógica PSTN (red teléfonica pública conmutada), en la cual el direccionamiento de red, si procede, se lleva a cabo a través de marcación multifrecuencia DTMF. FR Par la présente, Nokia déclare que ce récepteur numérique, le Mediamaster 310 S, satisfait aux conditions requises essentielles et est conforme aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Ce terminal est destiné à être connecté aux réseaux téléphoniques publics commutés analogiques (RTPC), dans lesquels l adressage réseau se fait, le cas échéant, via un signal multifréquence. IT Nokia dichiara che questo ricevitore digitale, Mediamaster 310 S, è conforme ai requisisti fondamentali e alle disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. Questo Terminale Multimediale è stato progettato per il collegamento alla rete telefonica analogica pubblica commutata (PSTN), in cui l indirizzamento di rete, se fornito, avviene tramite segnalazione DTMF (Dual Tone Multiple Frequency).

3 Gebruiksaanwijzing Satellietschotel De satellietschotel moet goed zicht op de satellieten hebben. Installeer de satellietschotel volgens de montage-instructies. Wanneer u al een satellietschotel hebt geïnstalleerd, moet deze beschikken over een universele LNB die op de frequenties 10,70-12,75 GHz werkt. Alleen dan kan de satellietschotel digitale signalen verwerken. Een televisie en een videorecorder aansluiten Satellietschotel Schotelantenne HF De afstandsbediening gereedmaken voor gebruik SCART Video SCART TV Zie pagina s 13 en 14 voor meer informatie over aansluiting op een analoge satellietontvanger en over andere aansluitingen Het toestel voor de eerste keer aanzetten Sluit de Mediamaster aan. U ziet het menu Welkom. Druk op de toets OK op de afstandsbediening om de installatieprocedure te starten. Regionale instellingen Selecteer met de toetsen een taal voor het menu. Dit wordt tevens de hoofdtaal die wordt gebruikt voor commentaar en ondertiteling. Selecteer op de tweede regel het land waar het toestel wordt geïnstalleerd. De tijdinstellingen in de verschillende menu s laten de plaatselijke tijd van het geselecteerde land zien. Sommige regionale instellingen beïnvloeden ook de modeminstellingen. Druk op OK om verder te gaan. NL 3

4 Type schotelantenne selecteren LNB-type Gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing wordt alleen de installatie beschreven van 1 schotelantenne met een LNB die op 1 satelliet gericht staat. Als u deze installatie wilt uitvoeren, selecteert u 1 LNB en drukt u op OK om verder te gaan. Zie pagina 17 als u een andere combinatie wilt installeren. Selecteer het type LNB dat voor uw configuratie van toepassing is. Universeel en sommige LNB s met vaste frequenties kunnen met de toetsen worden geselecteerd. LNB offset-spanning Als de kabel van de antenne erg lang is, is de spanning van de LNB mogelijk te laag om de polarisatie te wijzigen. U kunt de spanning van de LNB verhogen met 0,5 V. Satelliet De standaardinstelling is Astra. Selecteer een van de andere voorgeprogrammeerde satellieten als u de zenders van Astra niet wilt bekijken. Voorgeprogrammeerd kanaal Selecteer een van de voorgeprogrammeerde zenders en stel de antenne bij totdat het beeld van de voorgeprogrammeerde zender op de achtergrond zichtbaar is. U moet op de toets opt op de afstandsbediening drukken om het beeld van de voorgeprogrammeerde zender op het scherm te laten verschijnen. De signaalsterkte en signaalkwaliteit moeten zo hoog mogelijk worden ingesteld. Druk op OK om de instellingen te bevestigen en verder te gaan met het zoeken naar zenders. Zenderzoeken Selecteer de optie Automatisch zoeken. Druk op OK om te beginnen met zoeken naar zenders. NL 4 Bezig met zenderzoeken Dit scherm wordt weergegeven zolang er wordt gezocht naar televisie- en radiozenders. Alle gevonden zenders worden weergegeven in een lijst op het scherm. Het zoeken naar zenders kan enige tijd in beslag nemen. U kunt de zoekprocedure op elk gewenst moment onderbreken door op OK te drukken. Wanneer de zoekprocedure is voltooid, verschijnt er een bericht waarin u kunt lezen hoeveel televisie- en radiozenders er zijn gevonden. Druk op OK om de eerste installatie te voltooien.

5 Inhoud Inhoud Gebruiksaanwijzing 3-4 Inhoud 5 Eindgebruikerslicentie voor de Nokia Mediamaster-software 6-7 Algemene informatie over de Mediamaster 310 S 8 Afstandsbediening 9 Voor- en achterpaneel 10 De smartcard en de CA-module 11 Algemeen 11 De rechterkaartsleuf 11 De CA-module met een smartcard plaatsen11 Installatie van de Mediamaster 12 De afstandsbediening gereedmaken voor gebruik 12 De Mediamaster aansluiten op de schotel 12 Algemeen 13 De televisie aansluiten 13 Een televisie en een videorecorder aansluiten 13 Een analoge satellietontvanger en een videorecorder aansluiten 13 Een hifi-installatie aansluiten 14 De ingebouwde telefoonmodem aansluiten 14 Eerste installatie 15 Algemene informatie 15 Regionale instellingen 15 Type schotelantenne selecteren 16 DiSEqC-switch voor 2 satellieten 17 DiSEqC-switch voor 4 satellieten 18 Mini-DiSEqC-switch 18 Draaibaar systeem configureren 19 Zenderzoeken 20 Bezig met zenderzoeken 21 De eerste installatie voltooien 21 Weergavemodus 22 Algemene informatie 22 Programmagegevens 22 Het menu Opties 23 Uitgebreide programmagegevens 23 Guide 24 Teletekst 24 TV vrijgeven (0) 24 Navi Bars 25 Algemene informatie 25 De map Instellingen 25 Menu-weergave 26 Systeeminfo 26 Zenders aanpassen 27 Timer 30 Schotelantenne 31 Zender 32 TV-instellingen 32 Toegang 33 SW-update 34 Opnieuw installeren 34 Modem-instellingen 35 CA-menu 36 Common Interface 36 Taalinstellingen 37 De map Games 37 Verklarende woordenlijst 38 Problemen oplossen 39 Technische gegevens 40 Nokia, Nokia Connecting People en Navi Bars zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van de desbetreffende eigenaars zijn. Nokia hanteert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Wij behouden ons derhalve het recht voor om in de producten die in deze handleiding worden beschreven, wijzigingen en verbeteringen aan te brengen, zonder mededeling vooraf. Copyright Nokia. Alle rechten voorbehouden. NL 5

6 Eindgebruikerslicentie voor de Nokia Mediamaster-software BELANGRIJK! Lees dit zorgvuldig voordat u de software in gebruik neemt! Eindgebruikerslicentie Nokia Corporation, Nokia Home Communications Software Deze softwarelicentieovereenkomst (Overeenkomst) is een overeenkomst tussen u (een natuurlijke persoon of rechtspersoon), de eindgebruiker, en Nokia Corporation, Nokia Home Communications (Nokia). De Overeenkomst verleent u het recht gebruik te maken van de Software die wordt gespecificeerd in de onderstaande bepaling 1 en die is opgenomen in dit digitale televisietoestel van Nokia. Dit is een overeenkomst met betrekking tot eindgebruikersrechten en niet een verkoopovereenkomst. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Software in gebruik neemt. Door gebruik te maken van dit digitale televisietoestel van Nokia stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, retourneert u dit digitale televisietoestel van Nokia en de bijbehorende documentatie naar de plaats van aankoop. U STEMT ERIN TOE DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EEN BEVESTIGING VORMT VAN HET FEIT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. 1. SOFTWARE. De term Software, zoals gebruikt in deze Overeenkomst, is de verzamelnaam voor: (i) het hierboven aangeduide softwareproduct (ii) digitale afbeeldingen, archieffoto s, illustraties of andere kunstwerken (Archiefmateriaal) (iii) hieraan gerelateerd schriftelijk materiaal en andere mogelijke documentatie met betrekking hiertoe (Documentatie); (iv) lettertypen en (v) upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van eventuele Software die door Nokia aan u in licentie is gegeven in het kader van deze Overeenkomst. 2. EINDGEBRUIKERSRECHTEN EN GEBRUIK. Nokia verleent u niet-exclusieve, niet-overdraagbare eindgebruikersrechten voor gebruik van de Software op dit digitale televisietoestel van Nokia. Enig ander gebruik is niet toegestaan. 3. BEPERKING VAN EINDGEBRUIKERSRECHTEN. Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, te verspreiden of er afgeleide producten van te vervaardigen. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen: (a) Het is u toegestaan alle rechten op de software permanent over te dragen samen met dit digitale televisietoestel van Nokia, op voorwaarde dat u dit digitale televisietoestel van Nokia en alle kopieën van de bijbehorende Documentatie overdraagt, geen kopieën voor uzelf houdt en de ontvanger instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. (b) Het is u niet toegestaan het gebruiksrecht voor de Software te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te vermenigvuldigen of over te dragen of de Software te kopiëren, op andere wijze dan uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst. (c) Het is u niet toegestaan de Software door te verkopen, op andere wijze dan aangegeven in bepaling 3 (a), in sublicentie te geven, te verhuren, te leasen of uit te lenen. (d) Het is u niet toegestaan de Software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen de broncode op te sporen (tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze bepaling, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht) of afgeleide producten te vervaardigen op basis van de Software. (e) Tenzij anders aangegeven in de Documentatie, is het u niet toegestaan het Archiefmateriaal dat met de Software is meegeleverd, af te beelden, te wijzigen, te vermenigvuldigen of te verspreiden. In het geval dat de Documentatie u toestaat het Archiefmateriaal weer te geven, is het u niet toegestaan het Archiefmateriaal afzonderlijk van de Software te verspreiden in situaties waarin het Archiefmateriaal de hoofdcomponent vormen van het product dat wordt verspreid. Lees de eventuele Leesmijbestanden bij het Archiefmateriaal dat u gebruikt om te bepalen welke rechten u hebt met betrekking tot dit materiaal. Het is niet toegestaan Archiefmateriaal te gebruiken bij het produceren van lasterlijk, smadelijk, frauduleus, beledigend, onzedelijk of pornografisch materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel bij het verrichten van enigerlei andere illegale handeling. Het is u niet toegestaan enigerlei rechten op het Archiefmateriaal of daarvan afgeleide producten vast te leggen of op te eisen. (f) U stemt erin toe de Software alleen te gebruiken op een manier waarbij alle geldende wetten in het rechtsgebied waarin u de Software gebruikt, worden nageleefd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geldende beperkingen ten aanzien van copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. 4. AUTEURSRECHT. De Software en alle hierin begrepen rechten, zonder beperkingen met inbegrip van eigendomsrechten, zijn het eigendom van Nokia en/of haar licentiegevers en hieraan gelieerde partijen en worden beschermd door internationale verdragen en alle overige geldende nationale wetten in het land waar de Software wordt gebruikt. De structuur, organisatie en code van de Software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Nokia en/of haar licentiegevers en gelieerde partijen. U mag de Software niet kopiëren. 5. BEGIN EN EINDE. Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de eerste dag dat u dit digitale televisietoestel van Nokia gebruikt. U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door, op eigen kosten, dit digitale televisietoestel van Nokia en alle door Nokia verstrekte materialen te retourneren. Uw eindgebruikersrechten worden automatisch en onmiddellijk, zonder kennisgeving van Nokia, beëindigd als u zich niet houdt aan één van de bepalingen van de Overeenkomst. In een dergelijk geval moet u onmiddellijk, op eigen kosten, dit digitale televisietoestel NL 6

7 Eindgebruikerslicentie voor de Nokia Mediamaster-software van Nokia en alle door Nokia verstrekte materialen retourneren naar de plaats van aankoop. 6. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze Overeenkomst legt Nokia geen andere verplichtingen op dan het hier uitdrukkelijk vastgelegde. 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN NOKIA, HAAR MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERLOREN WINSTEN, OMZET, VERKOPEN, GEGEVENS OF KOSTEN VAN VERWERVING VOOR VERVANGINGSPRODUCTEN OF DIENSTEN, BESCHADIGING VAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, DAN WEL VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN CONTRACTUELE ACTIVITEITEN, ONRECHTMATIGE DADEN, NALATIGHEID OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN SOFTWARE OF HET ONTBREKEN VAN DE MOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS NOKIA OF HAAR LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN/STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, MAAR MOGELIJK WEL BEPERKING ERVAN TOELATEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOKIA, HAAR MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE PARTIJEN BEPERKT ZIJN TOT USD 50. Niets in deze Overeenkomst zal afbreuk doen aan de wettelijke rechten van enige partij die optreedt als consument. Nokia treedt op namens haar medewerkers en licentiegevers of gelieerde partijen bij het afwijzen, uitsluiten en/of beperken van verplichtingen en aansprakelijkheden zoals aangegeven in deze bepaling 7, doch in geen enkel ander opzicht en voor geen enkel ander doel. 8. EXPORTBEPERKING. De Software, inclusief technische gegevens, bevat cryptografische software waarop exportbeperkingen van toepassing zijn krachtens de Amerikaans Export Administration Regulations (EAR) en waarvoor mogelijk import- of exportbeperkingen gelden in andere landen. De EAR verbiedt het gebruik van de Software en technische gegevens door een eindgebruiker die in dienst is van de overheid, zoals hieronder gedefinieerd, zonder vergunning van de Amerikaanse regering. Een eindgebruiker in dienst van de overheid wordt in Sectie 772 van de EAR gedefinieerd als enige buitenlandse centrale, regionale of lokale overheidsinstelling, instantie of andere entiteit die overheidsfuncties uitvoert, inclusief onderzoeksinstellingen van de overheid, overheidsbedrijven of hun afzonderlijke business units (zoals gedefinieerd in Sectie 772 van de EAR) die zijn betrokken bij de productie of verspreiding van producten of diensten die zijn opgenomen in de munitielijst van Wassenaar en internationale overheidsinstellingen. Deze term omvat niet: aanbieders van openbare voorzieningen (telecommunicatiebedrijven en Internetaanbieders, banken en financiële instellingen; vervoersbedrijven; radio-/tv-omroepen of amusementsbedrijven, onderwijsorganisaties; instellingen in de gezondheidszorg, bedrijven in de detail- of groothandel en productie en ondernemingen die niet zijn betrokken bij de productie of verspreiding van producten of diensten die zijn opgenomen in de munitielijst van Wassenaar.) U stemt erin toe u strikt te houden aan alle geldende importen exportbepalingen en erkent dat het uw verantwoordelijkheid is licenties aan te vragen voor het exporteren, opnieuw exporteren, overdragen of importeren van de Software. Verder verklaart u dat u geen Eindgebruiker in dienst van de overheid bent, zoals hierboven gedefinieerd, en dat u de Software niet zonder vergunning zult overdragen aan een Eindgebruiker in dienst van de overheid. 9. CONTACTGEGEVENS. Als u contact wilt opnemen met Nokia met betrekking tot deze Overeenkomst, kunt u dit doen op het volgende adres: Nokia Home Communications Itämerenkatu Helsinki FINLAND 10. TOEPASSELIJK RECHT EN ALGEMENE BEPALINGEN. Op deze Overeenkomst is het Finse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst zullen worden beslecht door één enkele bemiddelaar die wordt aangewezen door de Centrale Kamer van Koopkamer van Finland. De arbitrageprocedure zal plaatsvinden in de Engelse taal in de Finse hoofdstad Helsinki. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst nietig en onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit niet van invloed zijn op de rest van de Overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft op basis van de overige bepalingen. Deze Overeenkomst mag alleen schriftelijk worden gewijzigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Nokia. Dit is de volledige overeenkomst tussen Nokia en uzelf met betrekking tot de Software. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere verklaringen, besprekingen, activiteiten, eindgebruikersovereenkomsten, communicatie-uitingen of reclamemateriaal met betrekking tot de Software. NL 7

8 Algemene informatie over de Mediamaster 310 S Bij het lezen van deze handleiding zult u merken dat de dagelijkse bediening van de Mediamaster is gebaseerd op een reeks gebruiksvriendelijke schermen en menu s. Deze menu s helpen u optimaal gebruikmaken van de Mediamaster en begeleiden u bij het installeren, het kiezen van zenders, het bekijken van programma s en vele andere functies. Alle functies kunnen worden geactiveerd via de toetsen van de afstandsbediening. Daarnaast kunnen sommige functies worden geactiveerd via de toetsen op het bedieningspaneel. Houd er rekening mee dat de installatie van nieuwe software de werking van de Mediamaster kan beïnvloeden. Mocht u problemen ondervinden bij het bedienen van de Mediamaster, raadpleeg dan het relevante gedeelte van deze handleiding, met inbegrip van Problemen oplossen, of neem contact op met uw dealer of met de klantenservice. Ontdek digitale televisie met interactieve services Het digitale satelliettelevisietoestel Nokia Mediamaster 310 S wordt geleverd met volledige standaardondersteuning van MHP (Multimedia Home Platform). Met MHP hebt u toegang tot een aantal handige interactieve services. Deze extra services bestrijken een breed gebied, variërend van de betaling van uw vakantie tot uitgebreide teletekst-services of zelfs games. Ook kunt u een digitale free-to-air - of betaaltelevisiezender bekijken, met sterk verbeterd digitaal beeld en geluid. BELANGRIJK! Lees dit voordat u de Mediamaster gebruikt! Zorg voor voldoende ruimte (minimaal 10 cm) rondom de Mediamaster, met het oog op ventilatie. Dek de ventilatieopeningen van de Mediamaster niet af met kranten, kleedjes, gordijnen en dergelijke. Plaats de Mediamaster niet boven op een ander apparaat dat warmte afgeeft. Plaats geen brandende kaarsen en dergelijke op de Mediamaster. Gebruik een zachte doek en een milde oplossing van water en afwasmiddel als u de behuizing wilt reinigen. Houd de Mediamaster uit de buurt van druipende of spattende vloeistoffen. Plaats geen met water gevulde glazen of bloemenvazen op de Mediamaster. Het is raadzaam de Mediamaster aan te sluiten op een externe overspanningsbeveiliging om het apparaat te beschermen tegen spanningspieken, bijvoorbeeld als gevolg van bliksem. Sluit geen kabels aan op en koppel geen kabels los van de Mediamaster wanneer deze is verbonden met het lichtnet. Verwijder de kap niet van de behuizing. Stel het apparaat niet bloot aan hitte, koude of vocht. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd bij een door Nokia goedgekeurd servicepunt. U kunt de Mediamaster alleen loskoppelen van het lichtnet door het netsnoer uit het stopcontact te halen! NL 8

9 Afstandsbediening In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de Mediamaster kunt bedienen via de toetsen op de afstandsbediening. Sommige functies kunnen ook worden geactiveerd met de toetsen van het bedieningspaneel. rood, groen, geel, blauw navi info guide OK Enige seconden ingedrukt houden om de stand-bymodus van de Mediamaster in of uit te schakelen. In de weergavemodus: eenmaal drukken om het geluid aan/uit (mute) te zetten. Te gebruiken in gedownloade programma s; ook in sommige games. Navi Bars weergeven en verbergen. Beknopte of uitgebreide informatie weergeven (indien aanwezig) over programma s die nu of later worden uitgezonden. Een Elektronische Programmagids (EPG) wordt weergegeven. Opties en selecties bevestigen. Omhoog en omlaag in de menu s. Instellingen in menu s wijzigen. P+ P- Eén omhoog of omlaag in de zenderlijst. Andere pagina s selecteren in menu s met subpagina s. back Eén niveau omhoog gaan in menu s zonder dat de instellingen worden opgeslagen. Schakelen tussen de huidige en de vorige televisie-/radiozender in de weergavemodus. Terug naar televisiemodus vanuit een programmamenu + - Volume wijzigen. Het maximumvolume van de Mediamaster wordt bepaald door de huidige volume-instelling van de televisie. 0-9 Zender selecteren of afzonderlijke menuopties selecteren. Opmerking: Als u 0 opgeeft als eerste cijfer, wordt de functie TV vrijgeven geactiveerd (zie 0 hieronder). 0 TV vrijgeven. Bron van het televisiesignaal schakelen tussen Mediamaster en een videorecorder of een satellietontvanger. opt txt Opties selecteren in de weergavemodus. Wanneer in de Navi Bars een televisie- of radiozender is geselecteerd, kunt u met deze toets technische gegevens van de zender opvragen. Teletekst-programma selecteren. Niet gebruikt NL 9

10 Voor-en achterpaneel Voorpaneel hiermee wijzigt u zenders en navigeert u door menu s Deksel open het deksel om de CA-module met de smartcard te plaatsen Sleuf voor een CAmodule met een smartcard Sleuf voor een smartcard van Conax Toets druk op deze toets om de CA-module uit te werpen Indicator 1 Indicator 2 hiermee schakelt u de stand-bymodus van de Mediamaster in en uit Functie LED-indicator 1 LED-indicator 2 AAN Stand-by Kanaalvergrendeling Geen signaal Informatie over afstandsbediening Software downloaden Fout Modem on line Modem maakt of verbreekt verbinding Groen Rood Groen Groen - Knippert onregelmatig groen. Knippert continu rood Knippert langzaam continu groen. Knippert snel continu groen - - Groen Rood Knippert eenmaal Knippert onregelmatig groen. Knippert continu rood - - Achterpaneel DIGITALE AUDIO RCA-aansluiting voor digitaal S/PDIFsignaal naar geluidsinstallatie TV-SCART voor aansluiting op de TV TELEFOON om het apparaat d.m.v. een modemkabel met de telefoonaansluiting te verbinden Netsnoer V AC Hz SCHOTELANTENNE * voor de LNB-ingang van de satellietschotel (F-connector) NL 10 AUDIO LINKS/RECHTS RCA-aansluiting voor een stereosignaal naar een analoge geluidsinstallatie AUX-SCART voor aansluiting op een videorecorder of een satellietontvanger SERIËLE POORT voor aansluiting op een PC * De LNB-kabel levert ook de voeding van de LNB. De voedingsspanning is 13/18 V (V/H-polarisatie) en het signaal 0/22 khz (bandschakelaar). De maximale sterkte van de LNB-voeding is ongeveer 500 ma.

11 De smartcard en de CA-module Algemeen Om gecodeerde digitale zenders channels te kunnen ontvangen, moet u beschikken over een CA-module en een smartcard van een serviceprovider. Er zijn op de Europese markt verscheidene CA-modules verkrijgbaar. Deze CA-modules verschillen met betrekking tot het gebruikte coderingssysteem. De Mediamaster is geschikt voor CA-modules die werken volgens de DVB-standaard. Afhankelijk van de zenders die u wilt kunnen bekijken, kunt u bij uw dealer het juiste type CA-module verkrijgen. Het is mogelijk dat een smartcard alleen voor één bepaalde serviceprovider geldig is en bijgevolg voor een bepaalde reeks zenders. Bepaalde smartcards en CA-modules kunnen menu s te zien geven die niet in deze handleiding worden beschreven. Volg in dat geval de instructies van de serviceprovider. Opmerking: CA-modules en smartcards worden uitsluitend gedistribueerd door serviceproviders en speciale distributeurs, niet door Nokia. Wanneer u een kaart eenmaal hebt geplaatst, doet u er goed aan deze in de sleuf te laten zitten. Haal hem er niet meer uit, tenzij u dit wordt gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de serviceprovider nieuwe gegevens naar de smartcard wil uploaden. CA-module Smartcard De rechterkaartsleuf De Mediamaster heeft een ingebouwde decoder voor het Conax-coderingssysteem. Plaats een smartcard van Conax volledig in de rechtersleuf achter het klepje op het voorpaneel van de Mediamaster. Zorg ervoor dat de gouden chip zich aan de onderkant bevindt en naar binnen is gericht. Alleen een smartcard van Conax mag in de rechtersleuf worden geplaatst. Alleen voor een smartcard van Conax De CA-module met een smartcard plaatsen In de linkersleuf kunt u een CA-module plaatsen met een smartcard van een zelfgekozen serviceprovider. Plaats de CA-module en de smartcard volgens de instructies die bij de module zijn geleverd. Druk op deze toets om de CA-module uit te werpen. CA-module Smartcard NL 11

12 Installatie van de Mediamaster De Mediamaster-doos moet de volgende items bevatten: de Mediamaster afstandsbediening met 2 AAA-batterijen SCART-kabel (volledig bedraad, 1,0 m lang) netsnoer telefoonkabel met connectoren gebruikershandleiding met softwarelicentieovereenkomst Afstandsbediening Telefoonkabel met connectoren Net -snoer SCART -kabel De SCART-aansluitingen Het achterpaneel van de Mediamaster is uitgerust met 2 SCARTaansluitingen (zie afbeelding). Gebruik altijd volledig bedrade SCART-kabels (zoals de meegeleverde kabel) wanneer u andere apparaten op de SCART-aansluitingen aansluit. Er zijn SCARTkabels op de markt waarbij niet alle pins worden aangesloten. Deze kunnen zorgen voor een lagere beeldkwaliteit. SCART-aansluiting De afstandsbediening gereedmaken voor gebruik Verwijder het klepje van het batterijvak aan de onderzijde van de afstandsbediening. Plaats de 2 AAA-batterijen (1,5 V) zoals is aangegeven in de afbeelding. Let hierbij op de markeringen + en - aan de binnenkant. Plaats het klepje weer op het batterijvak. De Mediamaster aansluiten op de schotel De F-connectoren op de kabel monteren Pas de uiteinden van de kabel aan zoals is aangegeven in de afbeelding. U moet de gevlochten mantel terugvouwen (zoals aangegeven). Schuif de F-connector over de kabel en zet deze vast in het gevlochten gedeelte door de connector met de klok mee te draaien. Er moet 3 mm van het binnenste gedeelte van de kabel uitsteken aan het uiteinde van de connector. 15 mm 8 mm F-connector 3 mm De satellietschotel installeren Raadpleeg de bij de satellietschotel geleverde montageinstructies voor informatie over het installeren van de schotel. Sluit de coaxkabel, met daarop F-connectoren, van de LNB op de satellietschotel aan op de aansluiting met de tekst ANTENNA op het achterpaneel van de Mediamaster. NL 12

13 Installatie van de Mediamaster Algemeen U kunt op de Mediamaster vele verschillende soorten televisies, videorecorders en andere apparatuur aansluiten. In deze handleiding worden de meest gangbare aansluitmogelijkheden besproken. Mocht u problemen ondervinden bij het aansluiten van apparatuur en hulp nodig hebben, neem dan contact op met uw dealer. De televisie aansluiten Sluit de SCART-kabel aan op de primaire SCART-aansluiting op de televisie en de aansluiting TV-SCART op de Mediamaster. Sluit de televisie-antenne op de televisie aan. SCART Een televisie en een videorecorder aansluiten Raadpleeg de handleiding van uw videorecorder voor de complete instructies. Sluit een SCART-kabel aan op de primaire SCART-aansluiting op de televisie en de aansluiting TV-SCART op de Mediamaster. Sluit een tweede SCART-kabel aan op de videorecorder en de aansluiting AUX-SCART op de Mediamaster. Sluit de coaxkabel aan op de coaxuitgang op de videorecorder en de antenne-ingang op de televisie. Sluit de antenne van de televisie aan op de coaxingang op de videorecorder. Een analoge satellietontvanger en een videorecorder aansluiten Sluit een SCART-kabel aan op de primaire SCART-aansluiting op de televisie en de aansluiting TV-SCART op de Mediamaster. Sluit een SCART-kabel aan op de videorecorder en de aansluiting AUX-SCART op de Mediamaster. Sluit een coaxkabel aan op de coaxuitgang op de videorecorder en de antenne-ingang op de televisie. Sluit een coaxkabel aan op de coaxuitgang op de analoge ontvanger en de coaxingang op de videorecorder. Sluit de antenne van de televisie aan op de coaxingang op de analoge ontvanger. Als u voor de ontvangst van het schotelsignaal wilt schakelen tussen de analoge en digitale ontvanger, is dit alleen mogelijk als u beschikt over een smartswitch van Nokia (bij A B in de afbeelding) of over een universele dubbele LNB. coax SCART Met de smartswitch van Nokia coax VCR SCART VCR SCART Analoge ontvanger NL 13

14 Installatie van de Mediamaster Smartswitch van Nokia Sluit een coaxkabel aan op uitgang A op de smartswitch (accessoire) en de LNB-aansluiting op de analoge ontvanger. Sluit een coaxkabel aan op uitgang B op de smartswitch en de aansluiting ANTENNA op de Mediamaster. Wanneer u met de Mediamaster digitale kanalen wilt ontvangen, moet u de analoge ontvanger uitschakelen (in de stand-bymodus). Smartswitch van Nokia Een hifi-installatie aansluiten Sluit een stereokabel met tulpstekers aan op de aansluitingen AUDIO LINKS/RECHTS van de Mediamaster en op de aansluitingen LINE, AUX, SPARE of EXTRA van uw hifiinstallatie. Als uw geluidsinstallatie is uitgerust met een digitale audiouitgang kunt u ook een kabel met tulpsteker aansluiten op de aansluiting DIGITAL AUDIO van de Mediamaster. Deze uitgang wordt ook gebruikt voor het aansluiten van een externe digitale Dolby TM -decoder. Opmerking: gebruik een afgeschermde audiokabel ter voorkoming van interferentie. Sluit de digitale uitgang nooit aan op een analoge ingang. Hifi-installatie De ingebouwde telefoonmodem aansluiten Met de ingebouwde telefoonmodem kunt u gebruikmaken van interactieve services. Zie pagina 35 voor meer informatie. Sluit een telefoonkabel aan op de aansluiting met de tekst Telephone aan de achterkant van de Mediamaster en uw normale telefoonaansluiting in de muur. NL 14

15 Eerste installatie Algemene informatie Nadat de Mediamaster op de juiste wijze is aangesloten, moet u een Eerste installatie uitvoeren. Tijdens deze procedure wordt er onder in de menu s nuttige informatie weergegeven. Opmerking: In deze menu s wordt de toets OK gebruikt om een selectie te bevestigen. Wanneer u op deze toets drukt, gaat u naar de volgende stap van de installatieprocedure. Vaak moet u echter meerdere waarden of opties opgeven in een menu. Vul hiertoe alle benodigde instellingen in op de desbetreffende regels en bevestig ze tegelijkertijd met OK. U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar het vorige menu door op back te drukken. Met de toetsen kunt u omhoog en omlaag gaan naar een andere regel. Met de toetsen kunt u instellingen wijzigen. Met de nummertoetsen op de afstandsbediening kunt u nummers en getallen opgeven. Alle instellingen kunnen naderhand worden gewijzigd. Eerste installatie Sluit de Mediamaster aan. U ziet het menu Welkom. Druk op OK om verder te gaan. Regionale instellingen Selecteer met de toetsen een taal voor het menu. Dit wordt tevens de hoofdtaal die wordt gebruikt voor commentaar en ondertiteling. Selecteer op de tweede regel het land waar het toestel wordt geïnstalleerd. De tijdinstellingen in de verschillende menu s laten de plaatselijke tijd van het geselecteerde land zien. Sommige regionale instellingen beïnvloeden ook de modeminstellingen. Druk op OK om verder te gaan. NL 15

16 Eerste installatie Type schotelantenne selecteren 1 LNB Selecteer de eerste regel, 1 LNB, als u 1 schotelantenne hebt met een LNB die op 1 satelliet staat gericht. Druk op OK om verder te gaan. LNB-type Selecteer het type LNB dat voor uw configuratie van toepassing is. Universeel en sommige LNB s met vaste frequenties kunnen met de toetsen worden geselecteerd. LNB offset-spanning Als de kabel van de antenne erg lang is, is de spanning van de LNB mogelijk te laag om de polarisatie te wijzigen. U kunt de spanning van de LNB verhogen met 0,5 V. Satelliet De standaardinstelling is Astra. Selecteer een van de andere voorgeprogrammeerde satellieten als u de zenders van Astra niet wilt bekijken. Voorgeprogrammeerd kanaal Selecteer een van de voorgeprogrammeerde zenders en stel de antenne bij totdat het beeld van de voorgeprogrammeerde zender op de achtergrond zichtbaar is. U moet op de toets opt op de afstandsbediening drukken om het beeld van de voorgeprogrammeerde zender op het scherm te laten verschijnen. De signaalsterkte en de signaalkwaliteit moeten zo hoog mogelijk worden ingesteld. Druk op OK om de instellingen te bevestigen en verder te gaan met het zoeken naar zenders. NL 16

17 Eerste installatie DiSEqC-switch voor 2 satellieten Selecteer deze optie als het antennesysteem met twee (2) LNB s en een DiSEqC-switch met twee standen is uitgerust. In dat geval moet u de LNB s eerst aansluiten op een externe schakelaar. De Mediamaster ontvangt immers signalen van slechts één antenne. Wanneer deze schakelaar is aangesloten, wordt de juiste LNB automatisch geselecteerd voor de geselecteerde zender. Deze externe schakelaar wordt meestal DiSEqC-switch genoemd. Omdat de schakelaar zich dicht bij de LNB s bevindt, hoeft u slechts één kabel aan te sluiten op de Mediamaster. Een DiSEqC-switch met twee standen aansluiten Sluit de LNB-kabel voor kanalen van de satelliet Thor en dergelijke aan op de connector met de aanduiding LNB 1 (A voor mini DiSEqC) op de schakelaar. Sluit de kabel voor kanalen van de satelliet Sirius en dergelijke aan op de connector met de aanduiding LNB 2 (B voor mini DiSEqC). Sluit de antennekabel aan op de connector met de aanduiding OUT op de schakelaar. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de ingang ANTENNA aan de achterkant van de Mediamaster. Voor elke LNB die u aansluit op de DiSEqC-switch moet de volgende configuratie worden uitgevoerd. In een voorbeeld beschrijven we hoe een LNB voor Thor wordt geconfigureerd voor de DiSEqC-ingang 1 (A) op de schakelaar en een LNB voor Sirius voor de DiSEqC-ingang 2 (B). Switch-poort Hier selecteert u de ingang voor elke LNB die moet worden DiSEqC-switch met 2 ingangen aangesloten. In dit voorbeeld wordt eerst de ingang Switch-poort 1 geselecteerd. LNB-type Selecteer het type LNB dat voor uw configuratie van toepassing is. Universeel en sommige LNB s met vaste frequenties kunnen met de toetsen worden geselecteerd. LNB Offset-spanning Als de kabel van een van de LNB s erg lang is, moet u de spanning van deze LNB s mogelijk met 0,5 V verhogen. In de meeste gevallen hoeft hier niets te worden gewijzigd. U kunt de standaardwaarde van 0 V ongewijzigd laten. Als de polarisatie niet van horizontaal naar verticaal wordt gewijzigd, of andersom, kan de spanning voor een LNB later worden verhoogd. Verhoog de spanning alleen als de polarisatie van een LNB niet wordt gewijzigd. Satelliet Selecteer in dit voorbeeld Thor omdat de bijbehorende LNB is aangesloten op de ingang DiSEqC 1 op de schakelaar. NL 17

18 Eerste installatie Voorgeprogrammeerd kanaal Selecteer een van de voorgeprogrammeerde zenders en stel de antenne bij totdat het televisiebeeld van de voorgeprogrammeerde zender op de achtergrond zichtbaar is. Herhaal deze procedure voor de tweede DiSEqC-poort. Selecteer deze keer echterswitch-poort 2 en Sirius als satelliet. Druk op opt als u de zender even wilt bekijken of beluisteren. Wanneer de configuratie van beide switch-poorten klaar is, drukt u op OK om verder te gaan met het zoeken naar zenders. Zie pagina 20 voor meer informatie. DiSEqC-switch voor 4 satellieten Selecteer deze optie als het antennesysteem met vier LNB s is uitgerust. Gebruik een externe schakelaar om de gewenste LNB te selecteren. Zie pagina 17 voor meer informatie. De procedure is hetzelfde als voor twee LNB s; het enige verschil is dat u vier LNB s moet configureren. Aansluiting op een DiSEqC-switch met vier poorten: In het volgende voorbeeld ziet u hoe u 4 LNB s kunt aansluiten als u zenders van Astra, Hotbird, Sirius en Thor wilt kunnen bekijken. Sluit de LNB s op de volgende manier op de schakelaar aan: de LNB voor Thor op ingang 1 Sirius op ingang 2 Hotbird op ingang 3 Astra op ingang 4 De uitgang met de aanduiding OUT op de schakelaar moet worden aangesloten op de ingang ANTENNA van de Mediamaster. DiSEqC-switch met 4 ingangen Mini-DiSEqC-switch Selecteer deze optie als het antennesysteem met twee LNB s en een Mini-DiSEqC-Switch (tone burst) is uitgerust. De procedure is hetzelfde als voor een DiSEqC met twee poorten. NL 18

19 Eerste installatie Draaibaar systeem configureren Wanneer u een satellietantenne met motorbesturing hebt, moet u de instellingen als volgt wijzigen. Selecteer inhet menu Type schotelantenne selecteren de optie Draaibaar systeem en druk op OK. Type antennemotor Selecteer SatScan als u een SatScan-motor van Nokia hebt. Selecteer DiSEqC als de motor via DiSEqC-opdrachten wordt bestuurd. LNB-type Selecteer het type LNB dat voor uw configuratie van toepassing is. Universeel en sommige LNB s met vaste frequenties kunnen met de toetsen worden geselecteerd. LNB offset-spanning Als de kabel van de antenne erg lang is, is de spanning op de LNB mogelijk te laag om de polarisatie te wijzigen. U kunt de spanning van de LNB verhogen met 0,5 V. Voorgeprogrammeerd kanaal Selecteer een van de voorgeprogrammeerde zenders en stel de antenne bij totdat het beeld van de voorprogrammeerde zender op het scherm zichtbaar is. De motor bijstellen voor Astra/Hotbird Om verder te gaan met de installatie moet u nu de hoek opgeven met Astra 1 wanneer u een SatScan-motor gebruikt, of met Hotbird wanneer u een DiSEqC-motor gebruikt. De motor en de schotelantenne moeten worden gericht op de Astra 1-satellieten op 19,2 oost; of op de Hotbird-satellieten op 13 oost. Alle overige voorgeprogrammeerde satellietposities zijn afgeleid van Astra 1 of Hotbird. De antenne moet ook op een geschikte locatie buitenshuis worden gemonteerd. Meer informatie hierover vindt u in de afzonderlijke montageinstructies voor de SatScan- of de DiSEqC-motor. Limieten corrigeren Opmerking: U hoeft de limieten alleen te corrigeren als de schotelantenne de normale oost- of westlimieten niet kan bereiken; bijvoorbeeld wanneer de antenne te dicht bij een muur is geïnstalleerd. Om de limieten in te stellen stelt u de schotelantenne bij met de toetsen. Beweeg de schotelantenne eerst zo ver mogelijk naar het oosten. Beweeg de schotelantenne vervolgens zo ver mogelijk naar het westen. Druk op OK om de instellingen te bevestigen en verder te gaan met het zoeken naar zenders. NL 19

20 Eerste installatie Zenderzoeken Er zijn verschillende manieren om zenders te zoeken: Automatisch zoeken Druk op OK om te beginnen met zoeken naar zenders. Handmatig zoeken De gegevens die u in dit menu moet opgeven, kunt u vinden in bladen over satelliettelevisie en op Internet. Transponderfrequentie: Geef de frequentie met behulp van de numerieke toetsen op in MHz. Als u een verkeerde waarde opgeeft, kunt u deze wissen met de toets. Polarisatie: Selecteer Horizontaal, Verticaal, Links circulair of Rechts circulair. Symbol rate: Geef de symbol rate op met de numerieke toetsen. Als u een verkeerde waarde opgeeft, kunt u deze wissen met de toets. Netwerk doorzoeken Selecteer Ja als u wilt zoeken op alle transponders die bij een bepaald netwerk horen. Druk op OK om te beginnen met zoeken naar zenders. Geavanceerd zenderzoeken De gegevens die u in dit menu moet opgeven, kunt u vinden in bladen over satelliettelevisie en op Internet. Gebruik dit menu als u op zoek bent naar speciale kanalen (bijvoorbeeld kanalen die niet voldoen aan de DVB-standaard). Deze kanalen kunt u namelijk pas vinden als u hier de vereiste instellingen hebt opgegeven. Transponderfrequentie: Geef de frequentie in MHz op. Polarisatie: Selecteer Horizontaal, Verticaal, Links circulair of Rechts circulair. Symbol rate: Voer de waarde in met de numerieke toetsen. Video-PID: Geef de PID (Packet Identifier) op voor het videosignaal. Audio-PID: Geef de PID op voor het audiosignaal. PCR-PID: Geef de PID op voor de PCR (Programme Clock Reference). Druk op opt als u de zender even wilt bekijken of beluisteren. Druk op OK om de zenders af te stemmen met behulp van de opgegeven parameters. Aan alle zenders die met behulp van de geavanceerde handmatige zoekbewerking worden gelokaliseerd, wordt een automatisch gegenereerde naam toegewezen, bijvoorbeeld P0001 voor de eerste zender, P0002 voor de tweede, enzovoort. Druk op OK om de nieuwe zender op te slaan of op back als u de bewerking wilt annuleren. NL 20

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Mazda NB1 Documentatiegids

Mazda NB1 Documentatiegids Mazda NB1 Documentatiegids Inhoud Lees mij eerst 4 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 4 Installatie... 4 GPS-ontvangst... 4 Navigatiesysteem start niet op... 5 Verzorging van je navigatiesysteem...

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

DNX9280BT. Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Kurzanleitung. Snelstartgids GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS

DNX9280BT. Quick Start Guide. Guide de démarrage rapide. Kurzanleitung. Snelstartgids GPS NAVIGATION SYSTEM SYSTÈME DE NAVIGATION GPS DNX9280BT GPS NAVIGATION SYSTEM Quick Start Guide SYSTÈME DE NAVIGATION GPS Guide de démarrage rapide GPS-NAVIGATIONSSYSTEM Kurzanleitung GPS-NAVIGATIESYSTEEM Snelstartgids 2010 Kenwood Corporation All

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RM-133 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 3 3.1. Drivers installeren... 3 3.1.1. Installatie onder Windows Vista / 7... 4 3.1.2. Installatie onder Windows XP...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 2 3.1. Eerste installatie... 2 3.2. DJ Control MP3 en de geluidskaart van uw computer... 4 4. PRESENTATIE... 4 4.1. De

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie