Hyper-V Dynamic Memory in R2 SP1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hyper-V Dynamic Memory in R2 SP1"

Transcriptie

1 feature Hyper-V Dynamic Memory in R2 SP1 In het kort: Ballooning Geheugen efficiëntie Nieuwe config-file waarden Beheer belangrijk dennis harders Met de komst van SP1 voor Server 2008 R2 heeft Microsoft een belangrijke stap voorwaarts gemaakt op het gebied van Memory Management binnen Hyper-V. Dynamic Memory is een uitbreiding op de Hyper-V R2 functionaliteit en beheert alle beschikbare geheugen van een Hyper-V host in een Memory Pool en herverdeelt dit over alle Virtuele Machines (VM) wanneer de workload verandert. In plaats van een specifiek geheugenomvang te definiëren, worden een minimum en maximum gedefinieerd waartussen de geheugenomvang mag variëren. Servervirtualisatie Dankzij servervirtualisatie worden fysieke resources vaak beter benut. Dat wil zeggen dat er een hogere utilisatiefactor wordt behaald. Een belangrijk component van de resources op een host is het fysieke geheugen. Voor het maximum voor het aantal VMs op een host is de beschikbaarheid van fysiek geheugen bepalend. Wanneer de Hypervisor alleen een statisch toegewezen geheugenomvang ondersteunt per VM, heeft dat zijn impact op het maximum aantal VMs en dus op het consolidatie ratio van de Hyper-V omgeving. In Hyper-V 1.0 en bij Windows Server 2008 R2, wordt tot nu toe het virtuele geheugen statisch ingesteld per VM. Als een VM wordt gestart, claimt de VM dit geheugen en dit geheugen wordt pas vrijgegeven als de VM wordt weggeschreven of gestopt. Dit resulteerde in beperkingen en leverde de vraag vanuit de markt op om de geheugentoewijzing op een meer dynamische wijze te doen. Deze wens is opgepakt door het Hyper-V team. Nu met de release van SP1 voor Hyper-V Server en Windows Server 2008 R2 introduceert Microsoft de mogelijkheid om geheugen dynamisch toe te wijzen aan VMs waarbij er op een intelligente wijze naar het geheugengebruik wordt gekeken. De wijze waarop dit gebeurt, is gebaseerd op bestaande kennis die Microsoft al jaren in huis heeft. Het gebeurt namelijk met de kennis die is opgedaan met het geheugenbeheer dat in de Windows Kernel zit. Om de Hyper-V uitbreiding Dynamic Memory Management op de juiste wijze te laten functioneren, hebben het Hyper-V team en het Windows Core team nauw samengewerkt. geheugencapaciteit. Het proces helpt om geheugenresources efficiënter te gebruiken en maakt het mogelijk om Hyper-V automatisch geheugenomvang van individuele VMs aan te passen terwijl de VMs draaien. Dynamic Memory (DM) wordt gerealiseerd met een host en guest op het VSP/VSC/VMBus model. Daarvoor is de Integration Services architectuur uitgebreid met een DM Component. Na de update van de Integration Services komt er een Dynamic Memory VSC-kernelcomponent bij die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het dynamisch toewijzen van het geheugen. Op de host zorgt de VSP voor de algehele regie over het toewijzen en herverdelen van het geheugen voor alle Virtuele Machines. In de guest gebruikt de VSC informatie uit 4 performance-counters om het geheugengebruik te inventariseren. Wanneer er geheugen nodig is bij een van de VMs wordt er met ballooning - technologie geheugen geclaimd bij een andere VM waar het geheugengebruik lager is is. Het komt er bij ballooning op neer dat het extra geheugen wordt vrijgemaakt, door het binnen andere VM te claimen. In die VM lijkt het alsof De werking van Dynamic Memory In essentie gaat het bij dynamisch geheugen om een algoritme voor het toevoegen en verwijderen van Figuur 1: Dynamic Memory Integration Services Architecture. TechNet Magazine oktober

2 een reguliere applicatie langs de gewone weg het geheugen opeist. Ballooning vertrouwt daarmee op het reguliere geheugenbeheer binnen het OS van de guest. Langs die weg maakt ballooning bij geheugenkrapte vanzelfsprekend ook aanspraak op voorzieningen binnen een OS als een pagefile. Na het claimen van geheugen binnen een guest, verzorgt de host verder de overdracht van dit geheugen naar de VM die het geheugen nodig heeft. Het afstemmen van geheugengebruik op deze wijze tussen host en guest biedt veel voordelen voor Microsoft Windows besturingssystemen als Guest OS. Een nadeel is dat het op dit moment nog niet werkt met Linux besturingssystemen. Hieronder is de DM architectuur te zien. Totaal fysiek geheugen root-reserve parent partition (omvang host) = speelruimte dynamisch geheugen voor VMs. Hoe wordt het geheugen verdeeld De wijze waarop DM het benodigde geheugen berekent, gaat via een proces dat Memory Pressure heet. De pressure waarde wordt bepaald door naar het totale committed memory van de guest-os in de VM te kijken. De waarde is een ratio tussen hoeveel geheugen de VM nodig heeft en hoeveel het eist. Het geheugen dat wordt toegewezen is het totaal van comitted memory plus het memory buffer percentage maal het committed memory. Vaak gebruikt de VM dit direct voor de filecache van het OS. Is DM nu hetzelfde als memory-overcommit dat wordt gebruikt binnen andere virtualisatieplatformen? Het antwoord is: nee. DM beweegt zich dynamisch binnen de ruimte die het fysiek beschikbare geheugen biedt. Er wordt dus niet meer geheugen toegewezen dan beschikbaar is. Vandaar dat we niet spreken van memory overcommit. De volgende berekening is van toepassing voor de host: In de praktijk betekent dit als een Hyper-V host 64GB geheugenomvang heeft en een root-reserve van 2GB er een speelruimte is van 62GB voor de memory pool. Als er 62 virtuele machines met daarin Windows draaien op deze host met een startup-memory van 1024 MB, is de memory pool volledig gebruikt. De dynamic memory balancer zal het geheugen evenredig verdelen over alle VMs. Wanneer nu de 63-ste- VM wordt opgestart, verschijnt er een melding dat het opstarten niet mogelijk is wegens een tekort aan resources. Dus vandaar geen memory overcommit principe. Mocht er geen DM speelruimte (no free pages) meer zijn, dan laat de host met ballooning de VMs pagen, de host paged zelf niet. Dit wordt ook wel guest-paging genoemd. Dit gebeurt ook al in de niet-gevirtualiseerde wereld met behulp van het swap space of page-file principe. Waarom wordt dit gedaan in de guest? Omdat het guest- OS beter weet wat er gepaged kan worden dan de host. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VMware, vertrouwt Microsoft het juiste inschattingsvermogen van het guest-os en gebruikt de informatie van de guest om Dynamic Memory te optimaliseren. Nu we meer weten over de werking van Dynamic Memory, zal het duidelijk zijn dat de hypervisor wat meer de limieten gaat zoeken in geheugengebruik en dat we in het inrichten van de host meer aandacht moeten besteden aan de omvang van de root reserve voor de parent partition. Met de implementatie van SP1 wordt een aantal nieuwe registry-keys toegevoegd aan de Hyper-V hosts en guests om Dynamic Memory optimaal te kunnen beheren en managen. Er wordt nu nog gewerkt aan de definitieve vorm. Wanneer SP1 wordt uitgebracht, zal duidelijk zijn welke keys het zijn geworden. Voorbereidingen installatie SP1 Om Dynamic Memory te kunnen gebruiken, moeten er wel wat voorbereidingen worden gedaan. Dynamic Memory werkt alleen op Windows Server 2008 R2 met de Hyper-V rol of Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 als host. Guestsupport is op dit moment in de beta beperkt tot Enterprise en Datacenter edities, zowel 32- en 64bits van Windows Server 2003, 2003 R2 en 64-bits voor2008 en 2008 R2.Na een shutdown van de VMs (dus geen save state) merge snapshots zijn VMs klaar voor de update. Save states zijn niet compatibel tussen verschillende versies van Hyper-V. Maak een gewone backup van de VMs om de update in geval van nood terug te kunnen draaien. Belangrijk is dat eerst de host wordt geüpdate en daarna de guest. In alle gevallen treedt er down-time op (neem dit mee in de implementatieplanning). Vergeet niet dat dit betaservicepack niet upgradable is naar de uiteindelijke versie en er dus een deïnstallatie nodig is bij de implementatie van de uiteindelijke versie van SP1. Figuur 2: De-installeren van een niet ondersteund taalpakket Updaten Hyper-V host Normaal gesproken verloopt installatie van een Servicepack vlekkeloos en heeft u geen last van neveneffecten. Bij een beta-servicepack zitten er wat haken en ogen aan. Wanneer U deze servicepack wil installeren op bijvoorbeeld Windows Hyper-V Server 2008 R2, treedt er een melding op over geïnstalleerde talen die niet worden ondersteund. De 36

3 servicepack ondersteunt alleen Engels, Duits, Frans, Spaans en Japans als taal en u zult waarschijnlijk bepaalde talen moeten de-installeren. Wellicht ziet u hier voor het eerst dat er andere talen zijn geïnstalleerd. De meest compacte installatie van Hyper-V Server 2008 R2 is 1.2 GB en heeft al twee talen aan boord: Engels en Chinees. Het Chinese taalpakket zal dan gede-installeerd moeten worden voordat de servicepack geïnstalleerd kan worden. Dit kan eenvoudig met een tool die onderdeel is van elke Windows installatie: File Version 2008 R R2 SP1 VMbus.sys U kunt deze waarden ook terugvinden in de configuratiefile waar we later op terugkomen. De volgende waarden kunnen worden aangepast: Startup RAM Opstartgeheugen dat aan het BIOS wordt doorgegeven Waarde tussen de 8 MB en MB Aanbevolen is om dit niet lager dan 512 MB in te stellen voor Windows 7 en Server 2008 R2 Aanbevolen is ook om dit niet te hoog in te stellen omdat dit voor de VM een minimum waarde is. De geheugenomvang kan bij krapte kan niet onder deze waarde komen. De bufferinstelling is de plek om wat extra geheugen toe te kennen Kan alleen aangepast worden als de VM is gestopt Maximum RAM Is het maximale geheugen dat een VM zich kan toeeigenen Kent een maximale waarde van 65536MB Kan alleen worden aangepast als de VM gestopt is Figuur 3: Virtual Dynamic Memory Device de Language Pack Installer. Het op te starten bestand LPKSETUP.exe is te vinden in de System32 directory en kent zowel een GUI modus als een CLI modus. Wanneer de tool is opgestart, kan er eenvoudig de taal worden geselecteerd voor deïnstallatie. Updaten Hyper-V Guest Voordat u Dynamic Memory kunt gebruiken, moet u uw integration services updaten. Dit kan op meerdere manieren: Er kan een upgrade van het guest-os worden gedaan door SP1 te installeren Er kan een upgrade worden gedaan van alleen de integration services via de Hyper-V console (via de optie Insert Integration Serices Setup Disk ) U kunt een reguliere installatie vanaf een share uitvoeren. De bestanden in de directory: C:\Windows\VMguest\ Support\ worden geüpdate tijdens de installatie van SP1 en de bestanden kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld een package te maken en te distribueren via SCCM. Om te controleren of Integration Services zijn geïnstalleerd, kunt u de versie informatie opvragen van bijvoorbeeld C:\Windows\System32\Drivers\VMbus.sys. Er wordt een nieuw virtueel device toegevoegd in de VM. Dit virtual dynamic memory device geeft het geheugen gebruik van de guestdoor aan de host. Memory Buffer Deze waarde resulteert in een buffer waarvan de omvang wordt berekend als percentage over de omvang van de VM. Deze geheugenomvang geeft samen met omvang van de startup-ram ruimte aan file-cache en kleine pieken Deze geheugenomvang wordt in de VM onder normale omstandigheden standaard toegekend door de dynamic memory balancer Is een waarde tussen de 5 en 95 procent De waarde kan dynamisch worden aangepast GUI Startup RAM (512MB) Maximum Ram (2048MB) Memory Buffer (10%) Memory Priority (75%) ConfigFile <size type= integer >512</size> <limit type= integer >2048</limit> <target_memory_buffer type= integer >10</target_ memory_buffer> <priority type= integer >7500</priority> Figuur 4: GUI-waarden en config-waarden uit de configuratie-file Instellingen Dynamic Memory Om Dynamic Memory goed te laten werken is een aantal instellingen relevant in de Hyper-V Manager op de VM. TechNet Magazine oktober

4 Figuur 4: VMs zonder ballooning Er wordt ook nog een regel toegevoegd die geheugen claimt. Deze waarde van 512MB is gelijk is aan de Startup RAM waarde. <reservation type= integer >512</reservation> Figuur 5: VMs met ballooning Memory Priority Dit is een instelling die de prioriteit in geheugentoekenning bepaalt ten opzichte van andere VMs Is een waarde tussen 0 en en kan via de GUI in 8 stappen van 1250 worden ingesteld. Dit zal nauwkeuriger kunnen worden ingesteld met Powershell is de verwachting Kan dynamisch worden aangepast De Memory Buffer en Memory Priority zijn waarden die kunnen worden aangepast als de VM draait. De reden is dat wijzigingen in deze waarden terechtkomen bij de memory load balancer. Dus bij een substantiële verandering in workload is er niet langer downtime omdat de geheugenbehoefte moet worden aangepast. Er staan nog twee waarden in de config-file die niet zijn terug te vinden in de GUI. Als DM enabled wordt in de Hyper-V Manager, dan vindt u in de config-file de volgende regel: <dynamic_memory_enabled type= bool >True</dynamic_ memory_enabled> Monitoring van Dynamic Memory In de Hyper-V Manager Console zijn nieuwe kolommen te zien genaamd Current Memory en Memory Available. Normaal staan er positieve waarden in de kolom Memory Available. Als hier negatieve waarden zijn, betekent dit dat er ballooning heeft plaatsgevonden in het guest-os en er geheugen is onttrokken aan de VM. Wanneer de VM meer geheugen nodig heeft en er geen geheugen beschikbaar is in de memory pool op de host, dan zal de VM pages gaan wegschrijven naar disk. Wanneer de performance inzakt voor een specifieke VM, dan is er een aantal opties om dit te verhelpen. Het kan helpen waarde van de Memory Priority te verhogen. Als dit niets uithaalt, dan is het wellicht raadzaam om de pagefile in het guest-os aan te passen en hier waarden in te vullen die de workload ondersteunen. Dit betekent wel meer disk-i/o. Dit kan impact hebben op andere VMs. Hieronder is te zien dat er ballooning heeft plaatsgevonden. In Console-1 draaien drie VMs die redelijk uit de voeten kunnen met het beschikbaar gestelde geheugen. Wanneer er een vierde VM wordt opgestart, wordt er geheugen ontrokken uit die drie VMs, op basis van prioriteit en komen er negatieve waarden te staan. U kunt op twee manieren het geheugengedrag monitoren. De eerste mogelijkheid is met Hyper-V Manager. De tweede optie heeft meer details, dankzij twee nieuwe groepen Figuur 6: 2 VMs online met 1024MB Startup Memory Figuur 7: 3 VMs online met 1024MB Startup Memory 38

5 Hyper-Vperformance-counters voor dynamic memory. Hyper-V Dynamic Memory Balancer Hyper-V Dynamic Memory VM De groep Dynamic Memory Balancer kijkt naar het gedrag van de host. De groep Dynamic Memory VM zijn counters die per VM kunnen worden bekeken. Een nuttige counter om te bekijken, is de Current Pressure Counter. Hoe hoger deze waarde hoe minder geheugen de VM beschikbaar heeft. Hoe lager deze waarde in perfmon, hoe meer speling er is. Met behulp van deze counter is ook goed te zien dat Dynamic Memory pas actief wordt als het guest-os volledig is opgestart: de waarde in de Memory Available-kolom verschijnt pas later en de Perfmon-lijn blijft een tijd vlak tijdens het booten en nog enige tijd daarna. Het duurt even voordat de Windows Kernel het DM VSC component aanspreekt. Echter wanneer er een VM is gestart, claimt de host zonodig direct geheugen uit de Memory Pool. Figuur 8: 4e VM kan niet booten met 512MB Startup Memory Rekening houding met Wanneer u de SP1-beta voor Windows 2008 R2 en Windows 7 test, zijn er een paar zaken waarmee u rekening moet houden: De Windows Server edities Standard en Web ondersteunen geen dynamic memory Migraties van VMs met dynamic memory enabled wordt alleen ondersteund tussen host waarop SP1 is geïnstalleerd Servicepack 1 beta moet worden gede-installeerd als de servicepack in zijn definitieve versie uitkomt Hieronder een weergave van twee Perfmon-grafieken met het volgende scenario: De host heeft 4GB geheugen en 1 GB root reserve voor de parent partition 3 VMs met 1024MB Startup Memory 1 VM met 512MB Startup Memory Als er een vierde VM wordt opgestart, zal de dynamic memory balancer aangeven dat er niet genoeg resources zijn om deze te booten. Monitoren Dynamic Memory vanaf externe systemen Microsoft System Center Virtual Machine Manager die normaal gesproken gebruikt wordt om een Hyper-V omgeving te beheren, kent nog geen ondersteuning voor de SP1 beta. De verwachting is dat hiervoor een update wordt uitgebracht in de vorm van een featurepack of servicepack als de uiteindelijke versie van Servicepack 1 wordt uitgebracht. Het is dan ook nu niet zinvol om een SCVMM-agent te draaien op een Hyper-V host met SP1. OpsMgr daarentegen werkt verder gewoon prima en de counters worden netjes uitgelezen. Echter in de rapporten zult u geen Dynamic Memory waarden te zien krijgen. Ook hier is de verwachting dat hiervoor nieuwe managementpacks uitgebracht gaan worden. Omdat we de Essential System Center tijdens deze beta fase tools beperkt kunnen gebruiken,vallen we terug op de Hyper-V Manager. Deze Hyper-V Manager moet wel op een server draaien waar SP1 op is geïnstalleerd, anders krijgt u de nieuwe functionaliteit in de vorm van nieuwe kolommen niet te zien. De SP1-beta kent ook een upgrade voor de RSAT tools die op Windows 7 draaien om Hyper-V op afstand te beheren. Als de RSAT tools al zijn geïnstalleerd op een Windows 7 computer, kunnen deze tools met behulp van de servicepack worden geüpgrade. Wel moet u eerst SP1 installeren en dan pas de RSAT tools, anders werkt het niet. Nuttige resources Dynamic Memory Technical Overview whitepaper E05DF AEE-818B-786ADD9B434E/ Implementing_and_Configuring_Dynamic_Memory.docx Hyper-V Dynamic Memory Evaluation Guide ff817651(ws.10).aspx Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 TechNet Center ff817647(ws.10).aspx Hyper-V: Dynamic Memory Survival Guide articles/hyper-v-dynamic-memory-survival-guide.aspx dennis harders is Senior Consultant en Solution Manager Elastic Datacenter voor Avanade Nederland. Hij houdt zich bezig met Datacenter Optimalisatie en Virtualisatie en is betrokken bij de ontwikkeling van Multi Cloud Management oplossingen binnen Avanade. Dennis heeft met een aantal mensen van zijn team de SVAM Services Ready accreditatie behaald in samenwerking met Microsoft Consultancy Services. Dennis is tevens Virtual Technical Sales Professional Microsoft Nederland. Dennis werkt vier jaar voor Avanade en is tien jaar werkzaam in de IT. TechNet Magazine oktober

6 appendix a: bijlagen ter onderbouwing appendix b: oneliners Hyper-V configuratiefiles voor en met SP1. Voorbeeld configuratiefile zonder SP1: <memory> <bank> <size type= integer >1024</size> </bank> </memory> Voorbeeld configuratiefile met SP1: <memory> <bank> <size type= integer >512</size> <dynamic_memory_enabled type= bool >True</dynamic_memory_enabled> <limit type= integer >2048</limit> <priority type= integer >7500</priority> <reservation type= integer >1024</reservation> <target_memory_buffer type= integer >5</target_memory_buffer> </bank> </memory> 1. SP1 geeft meer controle over de root reserve van de Parent Partition 2. Windows is goed in het managen van geheugen op OS en applicatieniveau. Dynamic Memory gebruikt deze kennis om binnen de virtualisatielaag beter om te gaan met het beschikbare geheugen 3. Dynamic Memory kan per VM worden aangezet waardoor je optimaal controle houdt qua geheugengedrag over de Virtuele Machines 4. Dynamic Memory is geen Memory over commit 5. Je kan VMs met en zonder DM enabled naast elkaar draaien op dezelfde host 6. Ook Dynamic Memory vraagt nog steeds een juiste sizing qua geheugen 7. Consolidatie ratio is het aantal virtuele machines dat geplaatst wordt op een fysieke host uitgedrukt in X:Y. Supported Guest Server OS SP1 Final Editie OS versie Standard Web enterprise datacenter Windows Server 2003 Y Y Y Y Windows Server 2003 R2 Y Y Y Y Windows Server 2008 Y Y Y Y Windows Server 2008 R2 Y Y Y Y Linux OS N Supported Guest Client OS SP1 Final Editie OS versie Home Professional/Business Ultimate Vista N Y Y windows 7 N Y Y Supported Guest Server OS SP1 Beta Editie OS versie Standard Web enterprise datacenter Windows Server 2003 N N Y Y Windows Server 2003 R2 N N Y Y Windows Server 2008 N N Y Y Windows Server 2008 R2 N N Y Y Linux OS N Supported Guest Client OS SP1 Beta Editie OS versie Home Professional/Business Ultimate Vista N Y Y Windows 7 N Y Y 40

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Hyper-V Dynamic Memory in R2 SP1 RTM

Hyper-V Dynamic Memory in R2 SP1 RTM Hyper-V Dynamic Memory in R2 SP1 RTM Veranderingen en verrassingen dennis harders Eerder in dit magazine werd de werking van Dynamic Memory in Hyper-V SP1 Bèta besproken. Dit was gebaseerd op de Bèta Release

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL STAND: JUNI 2016

PRODUCTINFORMATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL STAND: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL STAND: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORTE PRODUCTOMSCHRIJVING... 4 2.0 PRODUCTOMGEVING...

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 2.0 Kluwer Belastingpraktijk

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 STAND: OKTOBER 2014

PRODUCTINFORMATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 STAND: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 STAND: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUCTAFBEELDING... 3 1.2. KORTE PRODUCTOMSCHRIJVING... 4 2.0 PRODUCTOMGEVING... 5 2.1. SYSTEEMVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Licensing & Software Specialist Microsoft Volume Licensing Open License 2 jaar, licenties eeuwig durend Software Assurance optioneel Level-C vanaf 250 werkplekken

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig!

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Hij is er echter wel: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR Voor het eerst in de geschiedenis heeft Microsoft de beslissing genomen om Test Software ter beschikking

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl VMware View 4.5 een overview Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl Eline Klooster Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen

Nadere informatie

RAM optimaliseren: Cacheman

RAM optimaliseren: Cacheman RAM optimaliseren: Cacheman Windows beheert het geheugen op haar eigen manier, zonder dat u daar in principe veel invloed op heeft. Het programma Cacheman van Outertech kan daar verandering in brengen.

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7)

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Download Windows Server 2008 Datacenter Enterprise and Standard (x86) van de MSDNAA-site. Bewaar de licentiecode goed!

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

System Center Update (Products and Licensing)

System Center Update (Products and Licensing) System Center Update (Products and Licensing) Robert Bakker Product Solutions Manager: Management & Virtualization Twitter.com/robakk +31205001137 robakk@microsoft.com Samenvatting Kosten besparen Controle

Nadere informatie

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine 1 Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine How to.. 2 Inhoud: Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine... 1 Backup Exec Livestate to VMware:... 3 Doel stelling:... 3

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

VirtualBox: hoe werkt het?

VirtualBox: hoe werkt het? VirtualBox: hoe werkt het? Handleiding van Auteur: ReD123NaX Oktober 2014 VirtualBox: hoe werkt het? In deze nieuwsbrief ga ik wat vertellen over virtualisatie. Virtualisatie is dé uitkomst wanneer je

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren In dit white paper zullen we uitleggen hoe u met behulp van virtualisatie veilig kunt internetbankieren. We zullen eerst een korte uitleg geven hoe

Nadere informatie

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4 Inhoud Windows 7 imaging.... 3 Voorbereiding; een ingerichte installatie strippen met Sysprep:... 4 Een Image maken met ImageX.... 7 De nieuwe schijf voorbereiden op de installatie van de image.... 9 Uitrollen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 5.0

Systeemeisen Facet 5.0 Systeemeisen Facet 5.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren

Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren Downloaden Kijk voor het downloaden of je aan de systeemvereisten voldoet. Ga daarvoor naar de bijlagen achteraan in deze cursus. Surf naar www.adobe.com Klik

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Windows Server 2008 met Hyper-V

Windows Server 2008 met Hyper-V Windows Server 2008 In het kort: Implementatiefuncties Configuration Manager Maken en aanpassen van server task sequences Serverrollen toevoegen Computerspecifieke variabelen instellen Windows Server 2008

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Hieronder een onderzoeksverslagje bij een klant van ons die een voledige onbeschibare Vmware esx omgeving had.

Hieronder een onderzoeksverslagje bij een klant van ons die een voledige onbeschibare Vmware esx omgeving had. Hieronder een onderzoeksverslagje bij een klant van ons die een voledige onbeschibare Vmware esx omgeving had. 1>Als eerste een analyse van de eventlogs van de Virtueele windows servers. Op bijna alle

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Centric Productbeleid Lokale Overheid 2017 2018 ALGEMEEN BELEID Technologische ontwikkelingen Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

Martin Wagner 1 mail: martinvideo@ziggo.nl

Martin Wagner 1 mail: martinvideo@ziggo.nl Martin Wagner 1 mail: martinvideo@ziggo.nl Waar gaat het over? Martin Wagner 2 mail: martinvideo@ziggo.nl 1. Windows 10 in het kort uitgelegd! 2. Hoe kom je aan Windows 10? 3. Hoe installeer je Windows

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

SurfRight. Veelgestelde vragen. HitmanPro.Kickstart Veelgestelde vragen Page 1

SurfRight. Veelgestelde vragen. HitmanPro.Kickstart Veelgestelde vragen Page 1 Veelgestelde vragen HitmanPro.Kickstart Veelgestelde vragen Page 1 Table of Contents Inleiding tot HitmanPro.Kickstart... 4 V-00: Waarom heb ik HitmanPro.Kickstart nodig?... 5 V-01: Kan ik HitmanPro.Kickstart

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 H1 Installatie... 4 H2 Interface IP adress... 10 H3 Webconfigurator...

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Systeemeisen CA3000 Versie 2.11

Systeemeisen CA3000 Versie 2.11 Systeemeisen CA3000 Versie 2.11 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Systeem eisen... 1 1.1 PC/server/werkstation

Nadere informatie

Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises. Michael Wilmsen

Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises. Michael Wilmsen Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises Michael Wilmsen Even voorstellen Werk met Novell producten sinds 1997 Werk met VMware producten sinds 2000 Certified Novell Instructor 2006 VCP 3 en 4

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Installatie Handleiding

Installatie Handleiding Installatie Handleiding Index Introductie... 3 Systeem en software-vereisten... 4 Ondersteunde softwareapplicaties... 4 Programma architectuur... 5 Registerinstellingen... 5 Snelkoppeling... 6 Benodigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 22-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Virtual PC Downloaden:... 3 Welke moet u kiezen?... 3 Hoe weet u welke versie

Nadere informatie