MAGAZINE fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS"

Transcriptie

1 MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

2 IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN Als ondernemer wilt u bereikbaar en flexibel zijn, nu en in de toekomst. Dat kan met KPN ÉÉN, de zakelijke oplossing die eenvoudig met de behoefte van uw organisatie mee verandert. Met één contract, één factuur en één aanspreekpunt. Dus houdt u het ook nog eens heel eenvoudig en overzichtelijk. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk advies via of kpn.com/kpneen 2

3 Voorwoord COLOFON BTG Magazine is een uitgave van de Nederlands Vereniging voor Bedrijfs- Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). De vereniging behartigt de belangen van leden inzake Telecommunicatie en ICT, biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden en realiseert inkoopvoordeel via dochterorganisatie TGG. Bestuur J. Ch. van Alphen (voorzitter), T. van der Plaat en E.C.W. Reij Contactgegevens Heidestein 7, 3971 ND Driebergen Telefoon Productie ChannelBV, Mijdrecht Paul Teixeira, Vormgeving AccentDesign, Mijdrecht Going graphic, Amsterdam Druk BoomVerweij, Mijdrecht Verspreiding BTG Magazine verschijnt in een oplage van 2000 exemplaren. BTG-leden en bedrijfsvertegenwoordigers van de vereniging ontvangen het tijdschrift als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen het magazine op aanvraag ontvangen. Niets uit deze uitgave mag in zijn geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder bronvermelding én uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze uitgave op zorgvuldige wijze is samengesteld, zijn uitgever en auteurs niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze uitgave. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van generlei aard, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. BASIS VOOR GROEI IS GELEGD Beste BTG-leden, BTG heeft het afgelopen jaar laten zien over veerkracht en energie te beschikken. Althans, dat is hoe ik het heb ervaren als interimbestuurder. De activiteiten die we hebben georganiseerd én dit BTG-magazine nieuwe stijl laten zien dat we als vereniging midden in het speelveld staan van telecommunicatie! En dat de publicatie van dit magazine samenvalt met de aanwezigheid van BTG op Telecom Time, benadrukt des te meer dat we als vereniging er toe doen als het gaat om onze kerncompetenties innoveren, kennis delen en samenwerken. De signalen die u als BTG-lid hebt gegeven, tonen aan dat u dit ook zo ervaart. Dat is uiteraard waar het om gaat; dat u de toegevoegde waarde van BTG, al dan niet in combinatie met de diensten van TGG, erkent en waardeert. Een van de mijlpalen van het afgelopen jaar is de unanieme vaststelling van het nieuwe governance model voor BTG en TGG tijdens de ALV in april jongstleden. Daarnaast heeft u ook een nieuw bestuur gekozen. Hiermee is er een gezonde basis gelegd, van waaruit BTG verder bouwt aan een sterke en actieve vereniging voor zowel eindgebruikers als providers. Hierbij staan het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, het uitbreiden van het aantal leden, het agenderen van actuele issues bij leden, overheid en marktpartijen centraal. Dat zal ik van zeer dichtblij blijven volgen, vanuit mijn nieuwe rol als lid van de Raad van Commissarissen van TGG. Als RvC-lid blijf ik mij inzetten voor het creëren van een optimale dienstverlening aan de leden. Het vernieuwen en uitbreiden van deze dienstverlening kunnen we mijns inziens alleen realiseren door een nauwe samenwerking van BTG en TGG. Het was mij een waar genoegen dit jaar uw (interim) bestuurder te zijn. Ik wens het nieuwe BTG-bestuur veel succes in het verder op de kaart zetten van BTG. En uiteraard wens ik u ook bijzonder veel leesplezier toe! Jan Smeding

4 INHOUD BTG IN BEELD: JAN VAN ALPHEN, VOORZITTER BESTUUR BTG: BTG IS BEZIG MET EVOLUTIE PAUL VAN HAM, IBM: KENNIS EN ERVARING UITWISSELEN TEUS VAN DER PLAAT, SECRETARIS BTG: WIJ INNOVEREN MET EN VOOR ONZE LEDEN 12 GEERT VAN DER LINDEN, RVC TGG BV: WIJ ZIEN MOGELIJKHEDEN VOOR GROEI AKZONOBEL: BIJ BTG SPARREN WIJ MET GELIJKGESTEMDEN BART SCHUTTE, BTG: THEMASESSIES BIEDEN MEER DIEPGANG 22 IRINA GOURBO, UNIVERSITEIT UTRECHT: BTG HELPT MIJ OM DE JUISTE KEUZES TE MAKEN NATIONALE POLITIE: DE BTG LOOPT WEER VOOROP IN TELECOMMUNICATIE 34 GERRIT VAN BRUGGEN, SOCIALE VERZEKERINGSBANK: BTG ZORGT VOOR VERDIEPING 42 BTG-THEMASESSIE TELEKWETSBAARHEID VORMT AANZET TOT PUBLIEKE DISCUSSIE

5 BTG VISIE: BTG VISIE: BTG-LEDEN SPREKEN ZICH UIT OVER 4G BTG: ZAKELIJKE MARKT HEEFT BEHOEFTE AAN DIFFERENTIATIE INTERNETTOEGANG ABN AMRO: TELECOMSECTOR OP SCHERP DOOR CONCURRENTIE VAN BUITENAF 58 BTG HISTORIE: BTG GESCHIEDENIS MARKTVISIE: ERIK FLEDDERUS, TNO: ORGANISATIES WORDEN ICT-BEDRIJVEN 38 MARK DIERIKX, MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN: INTERNET IS DE TOEGANGSPOORT RONALD HORN, DIRECTEUR BTC TELECONSULT: SMARTPHONE WORDT HET HART VAN DE WERKPLEK 48 MARKTVORSER TELECOMPAPER: ZAKELIJKE MARKT IN 2015 MET RATIONALISATIE OP ZOEK NAAR DE BODEM KPN, MARCO VAN GELDER: TECHNOLOGIE IS KATALYSATOR VOOR MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING COLUMN: MENNO LANTING INNOVATIE IS EEN KWESTIE VAN DIFFERENTIËREN EN ONTFOCUSSEN

6 IN BEELD Tekst: Paul Teixeira Fotografie: Marco Mekenkamp JAN VAN ALPHEN VOORZITTER BESTUUR BTG: BTG IS BEZIG MET EVOLUTIE Voor de BTG heeft 2014 in het teken van verandering gestaan. De vereniging heeft in het afgelopen jaar de nodige stappen gezet om zowel de structuur en het governancemodel aan te passen waarmee een toekomstbestendige basis wordt gevormd voor verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd is de communicatie, samenwerking en dialoog met haar leden en externe partijen geïntensiveerd. Tijd om een tussentijdse balans op te maken en vooruit te blikken met Jan van Alphen, de kersverse voorzitter van het BTG-bestuur. Dit jaar is een transitie-periode, het is niet zo dat alle resultaten al in 2014 zichtbaar, zegt BTG-voorzitter Jan van Alphen. Wij hebben, kijkend naar het verleden bewust voor een evolutionaire aanpak gekozen. Dat betekent dat wij het proces in fases hebben gedeeld. Per fase kijken wij zorgvuldig naar wat er al is, of benodigd is om de beoogde structuur te krijgen en op welke wijze dit kan worden bereikt. Wij nemen dus elke keer de positieve DIT JAAR IS EEN TRANSITIE- PERIODE, HET IS NIET ZO DAT ALLE RESULTATEN AL IN 2014 ZICHTBAAR ZIJN elementen uit ons verleden mee. Ik zal een concreet voorbeeld geven. De BTG is onder andere uniek door het feit dat er een nauwe samenwerking is met een commerciële onderneming, de TGG, die diensten zoals inkoop en gebundelde facturering - primair aan de leden van de vereniging levert. Dit vertegenwoordigt een belangrijke meerwaarde voor de BTG-leden. Dat willen wij niet alleen behouden, maar wij willen het producten- en dienstverleningspakket ook verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de verruiming van het diensten- en takenpakket van de TGG. En dan is er ook de vorm van de dienstverlening. In het verleden had de TGG een sterke consultancy-tak, met adviesactiviteiten en ondersteuning bij zaken als aanbestedingstrajecten. Er is veel vraag naar deze zogenoemde gids- en adviesfunctie, mede vanwege de complexiteit van de materie en de markt. Dat kan weer in ere worden hersteld. Waar wij verder aan denken, is bijvoorbeeld het helpen van bij BTG aangesloten organisaties bij het maken van een keuze voor een externe telecomconsultant. Aan al dat soort zaken is bij onze leden een duidelijke behoefte. De benoeming van het nieuwe bestuur van de BTG, onder leiding van Jan van Alphen, is één van de zichtbare stappen die gezet zijn om de vereniging door een evolutie te leiden. Naast Van Alphen, hebben Eric Reij (penningmeester) en Teus van der Plaat (secretaris) zitting in het bestuur. In het dagelijkse leven zijn de drie heren werkzaam bij respectievelijk UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam en het ministerie van Defensie. Dat zijn de formele rollen, zegt Van Alphen. De komende tijd zullen wij onderling extra aandachtsgebieden definiëren voor de portefeuilles van de bestuursleden. Maar je kunt nu al spreken van specifieke verantwoordelijkheden. Teus van der Plaat is bijvoorbeeld zeer actief als het gaat om innovatie en nieuwe dienstverlening, terwijl Eric Reij en ik ons richten op de bedrijfsvoering en organisatievraagstukken. En uiteraard werken wij drieën goed samen, waarbij de sfeer goed is en wij elkaar prima aanvullen. 6

7 7

8 IN BEELD ACTIEVE DIALOOG Waar staat de BTG concreet eind 2014, volgens Jan van Alphen? Je kunt spreken van een stabiele organisatie die de interne en externe dialoog weer heeft opgepakt. Zoals met de Raad van Commissarissen van de TGG: met hen kijken wij naar de strategische thema s die voor de BTG-leden van belang zijn en verkennen wij de mogelijkheden om daar daadwerkelijke dienstverlening van de TGG aan te verbinden. Die RvC is daarbij van grote waarde: niet alleen dragen de Commissarissen, vanuit hun individuele ervaring en expertise, nieuwe ideeën aan, maar ook toetsten zij op realistische wijze voorstellen van het BTG-bestuur. Zoals Van Alphen aangeeft, is de BTG verder volop bezig met de blik mede op de buitenwereld te richten. Wij zoeken actief de samenwerking en dialoog op met andere verenigingen, marktpartijen en overheid. En wij schrikken er ook niet voor terug om een initiërende rol te spelen als daar zich de gelegenheid voor aandient. Zo hebben wij onlangs DE BTG SCHRIKT ER NIET VOOR TERUG OM EEN INITIËRENDE ROL TE SPELEN een bijeenkomst georganiseerd waarbij toezichthouder Agentschap Telecom, de telecomstrateeg van netbeheerder Alliander, het kennisplatform voor CIO s CIONET, de vereniging TMA én 8

9 drie operators (KPN, Tele2 en Vodafone, red.) hebben gediscussieerd over het onderwerp Telekwetsbaarheid. Deze door Agentschap Telecom geïntroduceerde term staat voor de afhankelijkheid die consument, bedrijfsleven en overheid hebben ten opzichte van de telecominfrastructuur. Wij gaan de komende tijd met Agentschap Telecom en de operators aan tafel zitten om te concrete stappen te bespreken om consumenten en bedrijfsleven bewust te maken van hun telekwetsbaarheid. Ook heeft de BTG inmiddels letterlijk de weg naar andere podia weten te vinden. Getuige het feit dat de vereniging een eigen bijeenkomst over de mogelijkheden van LTE/4G heeft geïntegreerd met Telecom Time, het grootste jaarlijkse Nederlandse evenement over telecommunicatie. Wij waren bezig met de voorbereidingen voor onze LTE Dag op de twintigste november 2014 en tegelijkertijd werden wij door uitgeverij ChannelBV en beursorganisator Euroforum uitgenodigd om sprekersrollen te vervullen tijdens hun Telecom Time-evenement. Eveneens op twintig november. Dan is het zinvoller om de twee evenementen onder één dak te voegen. Je bespaart daarmee niet alleen kosten, maar je bent ook efficiënter én zo creëer je voor de bezoekers van beide een duidelijke meerwaarde. Dat is een voorbeeld van de manier waarop je als vereniging een bepaalde statuur opbouwt. De statuur waaraan Van Alphen refereert, komt ook tot stand door zichtbaar te zijn in de publieke discussies die zich op telecommunicatie toespitsen. De BTG is ook daar in volle vaart mee bezig, bijvoorbeeld door op gerichte wijze de mening van de achterban in de pers onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld daarvan is een publicatie in het dagblad De Telegraaf op 19 augustus Daarin vertelt de BTG, bij monde van woordvoeder Teus van der Plaat, hoe de grootzakelijke afnemers van telecommunicatie kijken naar de ontwikkeling van de tarieven die operators in Nederland hanteren voor hun LTE/4Gdiensten en producten. Dat de pers zijn weg steeds meer naar de BTG weet te vinden, onderstreept nog eens het belang van de vereniging als vertegenwoordiger van de belangen van grootzakelijke afnemers van telecommunicatie in Nederland. GROEI EN VERBREDING De BTG is volop in ontwikkeling, zoveel is duidelijk. Dat moet ook, stelt voorzitter Jan van Alphen. Het is dé manier om er voor te zorgen dat de BTG een relevante vereniging blijft. Groei en verbreding zijn elementen die Van Alphen s achterban daarbij nadrukkelijk hebben benoemd om er voor te zorgen dat de vereniging voor zowel de huidige als mogelijk nieuwe leden aantrekkelijk blijft. Wat die groei betreft: daar kun je op diverse manieren naar kijken. Laat ik allereerst stellen dat wij de inhoudelijke verbreding en verdieping zoeken, die aansluit op onze ledenwensen en trends in de markt en politiek. Deze vertalen wij in ons inhoudelijke programma. Daarnaast zoeken wij samenwerking met andere partijen op. Hoe en of dat precies vorm gaat krijgen, onderzoeken wij nu. Het is op dit moment nog te prematuur om daarover veel te zeggen. Overigens is er al een vorm van samenwerking die wij meer inhoud willen geven. Dan heb ik het over de Intug, de internationale versie van de BTG. Het biedt ons de kans om bijvoorbeeld in Brussel als belangrijke stakeholder een positieve rol te kunnen spelen bij de totstandkoming van Europese regelgeving in op het gebied van de telecommunicatie. Verder kun je de huidige criteria voor het lidmaatschap onder de loep nemen (waaronder een minimum bedrijfsomvang en daaraan gekoppeld ICT-budget, red.) en die verruimen zodat het middenbedrijf kan toetreden tot de vereniging. Daarmee zou je een impuls kunnen geven aan de organische groei van de BTG. Maar je kunt ook kijken naar een verbreding van het werkterrein, bijvoorbeeld door er IT-elementen aan toe te voegen. HET BESTUUR BOUWT, MET DE ACTIEVE BETROKKENHEID VAN DE BTG-LEDEN, DE KOMENDE MAANDEN MET VOL VERTROUWEN VERDER AAN DE GEZAMENLIJKE TOEKOMST VAN BTG EN TGG Bij dat laatste moet je met de nodige voorzichtigheid te werk gaan, want de BTG heeft juist door zijn diepgaande kennis van het telecom-veld een duidelijke meerwaarde en onderscheidend vermogen ten opzichte van andere meer IT-gerelateerde verenigingen. En die unieke positie wil je uiteraard niet verliezen. Het bestuur bouwt, met de actieve betrokkenheid van de BTG-leden, de komende maanden met vol vertrouwen verder aan de gezamenlijke toekomst van BTG en TGG. 9

10 IN BEELD Tekst: Paul Teixeira Fotografie: Marco Mekenkamp PAUL VAN HAM, IBM: KENNIS EN ERVARING UITWISSELEN WAT IS UW NAAM EN FUNCTIE? Mijn naam is Paul van Ham en ik ben werkzaam als Associate Project Manager Mobility, binnen de afdeling BT/IT CIO bij IBM. KUNT U EEN KORTE BESCHRIJVING GEVEN VAN UW WERKZAAMHEDEN? Mijn werkzaamheden op het gebied van mobiele telefonie richten zich voornamelijk op onze interne organisatie. Veel initiatieven beginnen met een idee en worden na het uitwerken daarvan als een project opgestart. Van idee tot project en de uitvoering daarvan is o.a. mijn werkveld. Zo heb ik in de 10 jaar die ik op de mobiele telefonie afdeling werkzaam ben, samen met collega s interessante projecten uitgevoerd. Het grootste deel daarvan is Business As Usual geworden. Om een paar voorbeelden te noemen: het One (mobiele) phone concept, het smartphone plan (BYOD,CYOD), de privé split billing constructie voor data op SIM op het zakelijke 06 nummer en het realiseren van GSM/Data indoordekking in diverse bedrijfspanden. Bij de uitvoering van deze projecten is een goede samenwerking met de provider noodzakelijk. Veel zaken zitten niet in de standaard portfolio van de provider, waardoor het een uitdaging is om samen met de provider naar creatieve oplossingen te zoeken. We hebben daarin met Vodafone onze partner gevonden. HOELANG IS UW ORGANISATIE AL LID VAN DE BTG? Onze organisatie is vanaf de oprichting van de BTG in 1986 lid. Van de TGG is onze organisatie in 2001 lid geworden. Sinds 2004 ben ik in contact gekomen met de BTG, destijds nog als deelnemer aan de klankbord. WELKE DIENSTEN NEEMT U AF VAN DE BTG? Van de TGG nemen wij commerciële diensten af zoals: Corporte voice contract en contract voor de vaste lijnverbindingen. IBM maakt ook gebruik van de bulk SMS dienst. Van BTG nemen wij geen commerciële diensten af. KUNT U VERTELLEN WAT HET LIDMAATSCHAP VAN DE BTG VOOR U BETEKENT? Ik ben zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van telefonie, data en netwerken. Mede door het BTG lidmaatschap kan ik hiervan op de hoogte blijven door deel te nemen aan de informatieve bijeenkomsten, combidagen en het lezen van het BTG magazine. Ook is het plezierig om met andere BTG leden kennis en ervaring uit te wisselen. Op financieel gebied betekent het TGG lidmaatschap dat wij kortingen krijgen op de TGG diensten. WAT ZOU U NOG AAN DIENSTVERLENING OF ANDERSZINS VAN DE BTG WILLEN ZIEN? Een uitbreiding van de combidagen, samengevoegd als TGG- en BTG dagen zou ik wenselijk vinden. Verder zou ik graag meer sprekers over mobiele technologische ontwikkelingen willen horen die niet uit de commerciële sector komen, bijvoorbeeld over het mobiele netwerk (Beyond 4G). Ook zou ik het interessant vinden om van meer bedrijven te weten hoe zij hun mobiele telefonie hebben ingericht en wat voor tooling zij bij de dagelijkse operatie gebruiken. WAT HEEFT U TOT DUSVER IN 2014 ALS DE BELANGRIJKSTE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING OP TELECOMGEBIED GEZIEN? De toenemende snelheid van het LTE netwerk. Ik verwacht dat de snelheid van het mobiele netwerk de komende jaren toe zal nemen. NAAR WELKE ONTWIKKELING KIJKT U ALS HET GAAT OM TELECOMMUNICATIE UIT IN 2015? Naar de integratie van smart (Phones, Tablet en wearables) apparaten en naar de ontwikkeling op het gebied van eigen (Smart) cloudomgevingen en -toepassingen. 10

11 11

12 IN BEELD Tekst: Sjoerd van der Helm Fotografie: Marco Mekenkamp TEUS VAN DER PLAAT, SECRETARIS BTG: WIJ INNOVEREN MET EN VOOR ONZE LEDEN De BTG heeft al jaren een gidsende rol als het gaat om het verstrekken van informatie en nieuwe diensten aan haar leden. Een onafhankelijk platform voor leden, door leden, noemt BTG-secretaris, Teus van der Plaat (tevens verantwoordelijk voor innovatie, samen met BTG-lid Bart Schutte) dat. In goed vertrouwen onderling informatie uitwisselen staat daarbij centraal. We spraken Van der Plaat over de BTG, de nieuwe diensten en de innovaties waaraan momenteel hard wordt gewerkt. Met zo n 180 grootzakelijke organisaties als leden is de BTG een belangrijke gesprekspartner voor operators, toezichthouders en de overheid, zowel nationaal als internationaal. De vereniging vormt een platform voor informatie-uitwisseling tussen leveranciers, overheid en leden.. Van der Plaat legt uit: Onze leden kunnen in een relatief beschermde omgeving hun kennis en ervaringen onderling uitwisselen. En het blijkt keer op keer dat voor bedrijven en grootgebruikers zeer waardevol is. Veel mensen vinden het gewoon heel prettig om onderling, zonder teveel commerciële opsmuk, te horen hoe een bepaalde samenwerking in de praktijk bevalt. Om die mogelijkheid te faciliteren organiseert de BTG geregeld netwerkborrels zoals bijvoorbeeld BTG Café, waarbij de leden onderling in klein comité ervaringen kunnen uitwisselen. Dat is zeer waardevolle informatie, en dat vertel je vaak niet graag in een grote zaal met een publiek van honderd mensen. Hoewel dat ook weleens gebeurt, vervolgt Van der Plaat. We worden gestuurd door de vraag van de leden. Als er bijvoorbeeld een aantal van hen aangeeft graag een werkgroep te beginnen over een bepaald onderwerp, dan doen we dat. Mits het in de scope van de vereniging ligt. Overigens is BTG ook een uitstekend platform voor leveranciers om hun aanbiedingen kenbaar te maken aan de grootzakelijke markt. MOBILE NETWORK CODES Op die manier is de BTG de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende ontwikkelingen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een eigen gedeelde Mobile Network Code (MNC) aan de leden aan te bieden. De Nederlandse wetgeving op dit gebied is recent verruimd, zodat het niet langer alleen aan operators (met een eigen netwerk of operators die het netwerk van een andere partij gebruiken) voorbehouden is om een eigen IMSI-reeks (International Mobile Subscriber Identity, een uniek nummer dat aan elke sim-kaart wordt toegekend, red.) te krijgen, maar ook voor bedrijven. Momenteel onderzoekt de vereniging de mogelijkheid om dit aan te bieden aan haar leden. Het grote voordeel hiervan voor grootgebruikers is dat zij dankzij de nieuwe regels in de toekomst mogelijk niet meer te maken hebben met een vendor lock-in omdat er simkaarten van een bepaalde operator in gebruik zijn in m2m-oplossingen of mobiele toestellen. Terughalen en verwisselen van de simkaarten is in veel gevallen een te dure en te complexe operatie, waardoor veel bedrijven dit niet doen. Met de verruiming van de MNC-regelgeving komt hier een einde aan, omdat bedrijven via de zogenaamde gedeelde MNC- constructie veel minder afhankelijk van de publieke netwerkoperators worden. ENEXIS Van der Plaat vertelt wat de stand van zaken momenteel is: De huidige status is 12

13 13

14 IN BEELD dat er één IMSI-reeks door Economische Zaken is toegekend aan energienet beheerder Enexis voor gebruik in slimme meters, waarvoor inmiddels ook de benodigde HLR-Proxyserver is ingericht. Die gaat vanaf 1 januari 2015 live en is goed voor een half miljoen simkaarten. Enexis is de eerste fysieke gebruiker van de gedeelde netwerkcode. Overigens gebruikt Enexis de mogelijkheid nog niet actief, maar houdt de mogelijkheid achter de hand als verzekeringspremie voor de toekomst. Als BTG zijn wij nu in gesprek met Enexis om te kijken of en op welke manier wij die proxy kunnen gaan gebruiken voor andere BTG leden die interesse hebben getoond. Het gaat hierbij vooral om bedrijven die aanbestedingsplichtig zijn, omdat voor deze groep veel voordeel uit de verruimde MNC-regelgeving te halen is. Daarbij gaat het om onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, waterschappen of bijvoorbeeld Schiphol. Zonder uitzondering zijn het organisaties die om de drie of vier jaar opnieuw formeel moeten aanbesteden, waarbij het risico bestaat dat ze met een andere operator moeten gaan werken. Vervolgens moeten ze alle simkaarten gaan omwisselen. Het streven is om halverwege volgend jaar met de eerste launching customers op de proxy van Enexis live te gaan. VEEL INTERESSE De vereniging heeft onder haar leden een enquête gedaan om de vraag naar een gedeelde MNC-dienst in kaart te brengen. Daaruit bleek dat 80 procent van hen in principe geïnteresseerd is in de nieuwe mogelijkheden. Dat vertegenwoordigt een substantieel deel van de grote bedrijven in Nederland, aldus Van der Plaat. Voorwaarde is overigens wel dat de kosten voor de dienstverlening niet omhoog gaan. Naast het niet meer hoeven te wisselen van simkaarten is het grote voordeel van een eigen MNC-subreeks dat het mogelijk wordt om een overeenkomst met meer dan operator te sluiten, zo vervolgt Van der Plaat: Zo kun je met een eigen netwerkcode een contract met de vier grote operators in Nederland afsluiten, en wordt het theoretisch en technisch mogelijk om met één simkaart te bellen op vier verschillende netwerken. Die vrijheid is voor veel van onze leden een heel aantrekkelijk argument om de eigen codes in gebruik te nemen. Bovendien zijn veel van onze leden wel bereid om wat meer te betalen als ze de mogelijkheid krijgen makkelijk over te schakelen op een ander netwerk. Dat biedt soelaas als zij bijvoorbeeld door een grote storing of een andere calamiteit niet meer kunnen bellen op het netwerk van hun vaste aanbieder. Zo n situatie kan de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Om dat te voorkomen zijn onze leden wel bereid een klein bedrag extra te betalen. VEILIGHEID Een ander aspect wat de samenwerking met verschillende operators interessant maakt voor enkele grootgebruikers is de veiligheid van de mobiele netwerken ten opzichte van wifi-netwerken. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van tablets die afhankelijk zijn van een dataverbinding. Omdat de verschillende operators nog geen 100 procent dekking in Nederland bieden, kan het voorkomen dat tabletgebruikers aangewezen worden op een - minder goed beveiligde wifi-verbinding voor het versturen van data. Nu de prijzen van databundels in hoog tempo dalen, wordt de keuze voor een mobiele dataverbinding snel interessanter voor zakelijke gebruikers. VOORLICHTING De rol die de BTG op zich heeft genomen, is er een van faciliteren en voorlichting leveren op dit gebied. De vereniging wordt nadrukkelijk geen aanbieder, maar de BTG wil puur en alleen faciliteren voor haar leden. Wij willen de technische voorzieningen al uitgezocht hebben, wij willen voorlichting geven en wij willen op een not for profit -basis de leden van de BTG helpen om hier hun business mee te doen. Ook wil de BTG raamcontracten sluiten voor haar leden, waarbij we zelf onafhankelijk blijven. NATIONAAL EN INTERNATIONAAL De BTG vertegenwoordigt zowel nationaal als internationaal zijn leden, maar de focus ligt momenteel vooral op de Nederlandse markt. Daar is momenteel weinig kennis op het gebied van gedeelde MNC-dienstverlening, zodat er veel voorlichting gegeven moet worden. Als lid van de INTUG ( International Telecom Users Group, red.) praat de BTG echter ook mee in Europa, omdat de nieuwe Europese roamingregels ook van invloed zijn op de MNC-ontwikkeling. Van der Plaat: We worden echt gestuurd door de vraag van onze leden. 14

15 15

16 IN BEELD Tekst: Paul Teixeira Fotografie: Marco Mekenkamp GEERT VAN DER LINDEN, RVC TGG BV: WIJ ZIEN MOGELIJKHEDEN VOOR GROEI De Telegrootgebruikers BV (kortweg TGG ) mag gerust een uniek bedrijf heten. Zowel door de nauwe samenwerking met de vereniging BTG als door de uitgebreide reeks telecom gerelateerde diensten die het aan de BTG-leden biedt. Een gesprek met Geert van der Linden, lid van de Raad van Commissarissen van de TGG en in het dagelijkse leven werkzaam als CIO voor het mondiaal opererende ICT-concern CapGemini. Het jaar 1995 markeert de oprichting van de Telegrootgebruik BV. Zoals te lezen valt in de geschiedschrijving van de BTG (zie het artikel op pagina 32 en 33 van dit magazine), gaat de rechtspersoon alle geldstromen regelen die voortvloeien uit de PTT kortingsregelingen. Deze kortingen kunnen oplopen tot hoge bedragen vanwege gezamenlijke deelname van de leden. Negentien jaar verder is de TGG een goed geoliede en financieel solide onderneming met een breed scala aan diensten die het exclusief aan de leden van de vereniging BTG levert. De meest in het oog springende diensten van de TGG zijn anno 2014 de gezamenlijke inkoop van telecomdiensten en producten, de telecommunicatie consultancy-activiteiten en het maatwerk op het gebied van de facturatie van telecomkosten voor BTG-leden en telecomproviders. Bij de dienst gezamenlijke inkoop is het voordeel voor de BTG-leden bijna evident te noemen. Een vraagbundeling van de grootste organisaties in Nederland (zowel bedrijven, non-profit als overheid) betekent een niet te onderschatten voordeel in gesprekken over data- en telecommunicatie-tarieven en prijzen van telefonie-hardware. Hetzelfde geldt voor de adviespraktijken: de TGG heeft immers in de afgelopen negentien jaar een schat aan ervaring en kennis opgebouwd als het gaat om telecom gerelateerde zaken. Het voordeel van een eenduidige facturatie is op het eerste oog wat minder voor de hand liggend. Maar het blijkt van grote waarde te zijn voor de BTG-leden. Grote organisaties met meerdere vestigingen die op grootschalige wijze verschillende diensten bij een telecomprovider afnemen, krijgen vaak te maken met een grote hoeveelheid facturen (bijvoorbeeld een of meer nota s per vestiging en per geleverde dienst of product). Domweg omdat het voor de desbetreffende provider te complex (of zelfs in sommige gevallen onmogelijk) is om het een ander samen te voegen in één factuur op concernniveau en vicse versa het splitsen van een factuur naar onderdelen. Het aantal facturen kan zo aardig oplopen. En dat is een nachtmerrie voor de financieel directeur van het concern. Hier zorgt de TGG voor de nodige verlichting met een zelfontwikkeld softwaresysteem, zegt TGG-commissaris Geert van der Linden: De TGG zorgt er bijvoorbeeld voor dat de verschillende nota s van de telecomprovider in één overzichtelijke bundelfactuur, geheel naar de wens van het BTG-lid ingericht, worden verwerkt en aan zijn financiële afdeling wordt doorgegeven. Hiermee wordt zowel het leven van het BTG-lid als de telecomprovider makkelijker gemaakt. GROEI De TGG voorziet in een duidelijke behoefte van de bij de BTG aangesloten grote organisaties. Is Geert van der Linden ook een tevreden TGG- commissaris? Aan de ene kant wel en aan de andere kant zie ik nog verbeterpunten. Als ik naar de financiële prestaties van de onderneming kijk, dan ben ik zeer tevreden: de kosten zijn onder controle en de opbrengsten zijn boven verwachting. Verder is het aantal klanten stabiel, wat eveneens positief is. Waar ik echter nog een mogelijkheid tot verbetering zie, is de aanwas van nieuwe klanten. Die mag groter zijn. En dat is onlosmakelijk met de BTG verbonden: hoe meer leden de vereniging heeft, des te meer de TGG kan groeien. 16

17 Er zijn in de loop van 2014 door de BTG al de nodige stappen gezet om ledengroei te bewerkstellingen, zegt Van der Linden. De vereniging heeft inmiddels rust en stabiliteit gekregen na een wat turbulente periode. Dat is een belangrijk element. Daarnaast moet de BTG door grote organisaties in Nederland worden gezien als dé plek waar je moet zijn als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie én IT. Want de grenzen tussen die twee domeinen zijn allang verdwenen. MEER DIENSTEN Groei is voor de TGG niet alleen een kwestie van een grotere klantenkring. Het komt eveneens door bijvoorbeeld de blik op het buitenland te richten, zegt commissaris Geert van der Linden: Veel van onze leden zijn multinationals die zich niet beperken tot Nederland. Zij praten met een telecomprovider over Europese of mondiale contracten. Neem mijn eigen werkgever CapGemini. Wij hebben wereldwijd simkaarten in gebruik. De contractgesprekken hierover vinden plaats in het Londense hoofdkantoor van onze telecomprovider en niet in Nederland. Daarom vind ik het goed om de Europese mogelijkheden voor de TGG op dit gebied te verkennen. aan te bieden. Het grote voordeel hiervan voor grootgebruikers zou kunnen zijn dat zij in de toekomst mogelijk niet meer te maken hebben met een vendor lock-in omdat er simkaarten van een bepaalde operator in gebruik zijn in machineto-machine-oplossingen of mobiele toestellen. Terughalen en verwisselen van de simkaarten is in veel gevallen namelijk een te dure en te complexe operatie voor organisaties. TGG-commissaris Geert Van der Linden zegt ideeën voor nieuwe diensten, zoals die van de gedeelde MNC, te verwelkomen. Ik sta altijd te juichen als er nieuwe markten worden aangewezen waar de onderneming potentieel winst uit kan behalen. Wel is het van essentieel belang dat er altijd een positieve business case voor wordt gemaakt die goed is voor zowel de BTG als de TGG, hierbij kijken we ook naar de balans tussen onze klanten en toeleveranciers. We blijven wel afhankelijk van de Nederlandse economie. Op zich zie ik op dat gebied ook positieve ontwikkelingen: het lijkt er op dat wij het economische dal hebben verlaten. Verder is het goed als er voor nieuwe diensten launching customers zijn te vinden. Vanuit de TGG wordt actief gekeken naar diverse zaken waarmee eventueel, als er aan de eerder genoemde criteria wordt voldaan, tot nieuwe innovatieve dienstverlening zou kunnen worden gekomen. Het gebied van de telecommunicatie en IT ontwikkelt zich zeer snel. Dat creëert automatisch mogelijkheden die bij de positie van de TGG in de markt passen. Een ander groeipad is eveneens mogelijk door de verruiming van het aanbod met nieuwe, innovatieve, diensten of producten in het telecom- en het IT-domein. Op dit moment wordt er door de vereniging bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een eigen gedeelde Mobile Network Code (MNC) aan de leden 17

18 IN BEELD Tekst: Paul Teixeira Fotografie: Marco Mekenkamp Pieter Schoehuijs Leo Kniest Ronald Gemmink AKZONOBEL: BIJ BTG SPARREN WIJ MET GELIJKGESTEMDEN BTG-lid AkzoNobel mag gerust een pareltje in het Nederlandse bedrijfsleven heten. Niet alleen door de Nederlandse roots als ook door de omvang: Het internationaal opererende concern is met zo n werknemers in 80 landen actief. Voor de multinational is data- en telecommunicatie dan ook van cruciaal belang, zegt Pieter Schoehuijs, Chief Information Officer bij AkzoNobel. In het hoofdkantoor van AkzoNobel aan de Amsterdamse Zuidas spreken wij CIO Pieter Schoehuijs en de twee ICT-medewerkers die het bedrijf bij de BTG vertegenwoordigen: Leo Kniest (Sourcing Manager Managed Global Data Services) en Ronald Gemmink (Telecom Facility Manager AkzoNobel Nederland). Schoehuijs zwaait sinds mei 2009 de scepter over de circa 900 mensen tellende ICT-organisatie van het concern. Gemmink is daarin de verantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de telecommunicatie op het Amsterdamse hoofdkantoor. Hij heeft tevens een coördinerende rol als het gaat om de telecom bij AkzoNobel Nederland. Om je een idee te geven: alleen al in Nederland hebben wij zo n mobiele en vaste aansluitingen. Bij dat laatste moet je ook denken aan audio- en videoconferencing. Zeker voor dergelijke zaken is de kwaliteit en stabiliteit van een vaste verbinding bijna een vereiste, schetst Gemmink. Zijn collega Ronald Gemmink is bij AkzoNobel actief het gebied van de wereldwijde managed data services en security services van het concern: Daaronder vallen ook de snelle dataverbindingen die AkzoNobel heeft liggen tussen zijn diverse vestigingen in binnen- en buitenland. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de security diensten, zoals internet security, die wij bij een aantal leveranciers afnemen. BASISVOORZIENING Hoe belangrijk is telecommunicatie eigenlijk voor AkzoNobel? Telecom is voor ons essentieel, zegt Pieter Schoehuijs. Zonder telecom werkt het niet: het is immers niet meer zo dat iedere vestiging totaal onafhankelijk kan werken. TELECOMMUNICATIE BEHOORT, NET ALS ELEKTRICITEIT, TOT DE BASISVOORZIENINGEN. ZONDER TELECOM WERKT HET NIET. Wij hebben te maken met geconsolideerde data centers, werken met Software as a Service-toepassingen en, ook niet 18

19 19

20 IN BEELD onbelangrijk, onze mensen verwachten een behoorlijk mate van mobiliteit. Zonder telecom kun je dat allemaal niet realiseren. Het behoort, net als elektriciteit, tot de basisvoorzieningen. Telecommunicatie draagt ook bij tot kostenbesparing, vult Ronald Gemmink aan, Bijvoorbeeld door de inzet van audio- en videoconferencing waarmee flink wordt bespaard op reiskosten. Maar ook voor verbindingen met kleinere vestigingen gaan wij steeds meer naar relatief goedkopere internetconnecties in plaats van dedicated lijnen. Waarbij wij het van cruciaal belang vinden dat dergelijke faciliteiten intuïtief, storingsvrij en op een veilige manier zijn te gebruiken. TELECOMMUNICATIE DRAAGT BIJ AKZONOBEL OOK BIJ TOT KOSTENBESPARING En verder draagt telecommunicatie in niet onbelangrijke mate bij tot de veiligheid op de werkvloer, bijvoorbeeld door het gebruik van portofoons binnen onze productiefaciliteiten. MOBIEL AkzoNobel volgt de diverse technologische ontwikkelingen, zoals 4G en 5G, nauwgezet. Maar wel met een kritische blik, voegt Leo Kniest er aan toe. De hogere snelheden die 4G levert, zijn leuk. Maar het begint, wat ons betreft, bij een goede dekking voor mobiele data- en telecommunicatie. Als die dekking er niet in voldoende mate is, dan zakt ook de haalbare snelheid in elkaar. Op dit moment is overigens 3G voor onze toepassingen in Nederland nog toereikend. Schoehuijs signaleert tevens dat de werknemers bij AkzoNobel steeds sneller vertrouwd raken met het feit dat zij de beschikking hebben over een uitgebreid aantal ICT-hulpmiddelen. Wij faciliteren dat uiteraard en zij kunnen dan zelf een keuze maken. Ik zal een voorbeeld geven: als zij op kantoor zijn, dan wordt er een beroep gedaan op reguliere videoconferencingoplossingen. Maar als zij onderweg moeten overleggen met een collega, dan wordt er Microsoft Lync als conferencingtool gebruikt. TOEGEVOEGDE WAARDE BTG AkzoNobel is nagenoeg sinds de start van de BTG al lid. Al zijn wij de afgelopen jaren wat minder actief. Dat heeft allereerst te maken met het feit dat wij in de loop der tijd intern behoorlijk wat expertise op telecomgebied hebben opgebouwd. En als het gaat om zaken als de TGG-diensten: wij sluiten onze ICT-contracten veelal op internationaal niveau af, en niet zozeer op landenniveau. 20

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

BTG. special. www.btg.org. 28 en 29 mei. Eens Anders. jaargang 17 augustus 2008. nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers

BTG. special. www.btg.org. 28 en 29 mei. Eens Anders. jaargang 17 augustus 2008. nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers BTG nederlandse vereniging van bedrijfstelecommunicatie grootgebruikers special jaargang 17 augustus 2008 www.btg.org 28 en 29 mei Eens Anders Inhoud Redactioneel 5 Parallelsessie Vast Plenair 28 mei

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet,

Bekijk onze eerstvolgende Business Eventdagen op BTCTELECONSULT.NL/BUSINESSEVENT. Met vriendelijke groet, TELECOM TABLOID RENDEMENT IN DE LIFT herfst 2013 / winter 2014 >> Thema: Rendement in de lift >> Hosted IP Telefonie op maat... pag. 2 >> Special: bewaar-stappenplan... pag. 3 t/m 6 Slimmer werken, communiceren

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Dans van technologie en business. Architectuur is communicatie. Digitale transformatie kansen en uitdagingen. thema IT & communication

Dans van technologie en business. Architectuur is communicatie. Digitale transformatie kansen en uitdagingen. thema IT & communication thema IT & communication 10e jaargang #2 2014 Pieter Schoehuijs (AkzoNobel) Architectuur is communicatie Joseph Reger (Fujitsu) Digitale transformatie Connected enterprise: kansen en uitdagingen Ton van

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier? NR 06 SEPTEMBER 2010

Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier? NR 06 SEPTEMBER 2010 MICHELE DI FAZIO MANAGER FIELD OPERATION & INFRASTRUCTURE SERVICES, GETRONICS ZWITSERLAND (ZÜRICH) NR 06 SEPTEMBER 2010 Onze internationale kansen Machine-to-Machine communicatie Gewoontedier of avonturier?

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Alles over innovatie in ICT

Alles over innovatie in ICT Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 7-8 / 2015 Performance Inzicht, controle, optimalisatie: zo win je de gele trui EuroCloud Monitor Acceptatie en contemplatie Onderzoek Nederland datacenterland:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie