6. EMV binnenshuis en onderweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. EMV binnenshuis en onderweg"

Transcriptie

1 6. EMV bnshuis onrweg 6. EMV bnshuis onrweg 6.1. Groei zicht: Waar zit het gevaar? Hoewel het probleem EHS al jar bekd is beschrev is welke apparatuur als stord wordt ervar, is er nog weig bekd over precieze plek waar die storg daan komt, of over fysische aard stor signal. Dit hoofdstuk richt zich juist op die onbekdh. Uitgelegd wordt aan welke criteria veln voldo wanneer ze stord zijn waarom bepaal apparat juist wel anre juist niet vaak als stord worn gerapporteerd. Diverse omstandigh hebb er voor gezorgd dat we nu stap verr kunn kom: beschikbaarheid gevoelige betaalbare apparatuur voor het met analyser veel voorkom typ EMV; toem bewustwordg burgers t aanzi niet all veln zrs, maar ook veln huis leefomgevg; tevs bereidheid mee te nk over verstandige manier om met veln om te gaan; het zicht dat stor veln niet all rechtstreeks apparatuur afkomstig zijn, maar ook uitgestraald kunn worn door aansluitsnoer door het elektriciteitsnet; het zicht dat verstor veldsignal zich als vuile stroom of als vuile spanng het net prester daardoor alom aanwezig zijn; In dit hoofdstuk zull verschill categorieën apparat revue passer, met uitleg over het type storg dat daar uit gaat. Voor goed begrip ze materie is ige knis elektriciteit magnetisme wel handig om ook zelfstandig na te kunn gaan wat leefomgevg kan worn verbeterd om velddichth op het gewste lage niveau te brg. Wie lijdt aan EHS doet er goed aan allereerst te gaan kijk welke bronn EMV er eig huis te vn zijn die vervolgs aan te pakk. De bronn die we bijna alle huiz aantreff zull we hier revue lat passer. Het zijn bijna nooit ourwetse apparat die nog niet voorzi zijn chips of schakel voedg, bijvoorbeeld waterkokers, gloeilamp, elektrische kacheltjes, strijkijzers boilers rgelijke. Deze leaire stroomverbruikers lat stroom tact veroorzak g netvervuilg. De stroom gaat er ev schoon uit als die er gaat. Dus niet alles waar stekker aan zit is verdacht. Morne apparat stallaties zijn echter bij voorbaat wèl verdacht omdat het niet-leaire stroomverbruikers zijn. Dat komt door bijzonre manier waarop ze met elektrische stroom omsprg. De stroom het net wordt vervuild we sprek daarom over vuile stroom, vuile spanng vervuil apparat stallaties. Ze zett storg op het net verziek mooie regelmatige susvorm wisselstroom door er puls op te jecter, zodat er gehav sus achterblijft. Dat is ziekmakd daarover hanlt el dit hoofdstuk. Het is het effect tegwoordige schakel voedg die heel veel toestell wordt gebouwd, als goedkope manier om spanng te regel. De hrfactor : Het verband tuss blootstellg aan EMV hr Wat bepaalt mate hr? Vanzelfsprekd is ervar hr groter naarmate 67 - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

2 veldsterkte waaraan m bloot staat hoger is blootstellgsduur langer. Daarnaast is er factor elektrogevoeligheid: 6. EMV bnshuis meeste ms hebb sowieso nergs last, terwijl anr al beroerd worn zwakke veln die bijna niet te met zijn. Dan is er nog factor hr: fysische eigschapp EMV die mak factor hr: fysische eigschapp EMV die mak dat ze sterker aankom dat ze sterker aankom dan veld met zelf gemet veldsterkte, maar met dan veld met zelf gemet veldsterkte, maar met regelmatig profiel (als regelmatig bijvoorbeeld profiel gave (als susvorm). bijvoorbeeld In formule gave uitgedrukt susvorm). is het In verband formule als uitgedrukt volgt: is het verband als volgt: Effect = veldsterkte x blootstellgsduur x hrfactor. Effect = veldsterkte x blootstellgsduur x hrfactor. We kunn op zichzelf niet zoveel met ze formule. Maar het helpt kele verbann beter We te begrijp. kunn op Zo zichzelf is ervarg niet zoveel vel met dat ze blootstellg formule. Maar aan schone het helpt EMV kele uit verbann het beter stroomnet te begrijp. bijvoorbeeld Zo is ervarg meterkast als vel mr dat schalijk blootstellg wordt aan ervar, schone dan EMV korte uit het blootstellg stroomnet aan bijvoorbeeld veln meterkast Dect telefoon als mr of WiFischalijk stallatie wordt kamer. ervar, Dat dan komt korte erzijds blootstellg door gerge aan gevoeligheid veln voor Dect schone telefoon 50 Hz of veln WiFi stallatie uit het net anrzijds kamer. Dat door komt zwakke erzijds hrfactor door voor gerge die regelmatige gevoeligheid wisselspanng voor schone 50 sterke Hz veln hrfactor uit het net voor anrzijds zwakke gepulste door veln zwakke hrfactor die draadloze voor toestell. die regelmatige Maar pas op: wisselspanng gebi met veel sterke vervuil hrfactor aansluitg voor op zwakke zelf gepulste stroomkabel veln stroomleverancier die draadloze toestell. kan Maar wisselspanng pas op: soms gebi sterk vervuild met veel zijn. vervuil Ga dus niet aansluitg noloos naast op of zelf vlak bov stroomkabel meterkast stroomleverancier slap; je weet maar kan nooit wisselspanng of wanneer er soms vuile sterk stroom vervuild je huis zijn. komt. Ga All dus niet met speciale meetapparatuur is dat te check. noloos naast of vlak bov meterkast slap; je weet maar nooit of wanneer er vuile stroom je huis komt. All met speciale meetapparatuur is dat te check STORENDE BRONNEN VAN EMV ZOALS GERAPPORTEERD 6.2. Stor bronn EMV zoals gerapporteerd HINDER DIE MENSEN RAPPORTEERDEN 6. EMV bnshuis onrweg Hr die ms rapporteern Figuur 6-1. Overzicht meest goem apparat thuis die via quêtegegevs verantwoorlijk wern gehoun voor EHS klacht. Per Per quête quête werd werd ms ms gevraagd gevraagd welke welke apparat, apparat, die die lijst wern lijst wern goemd, goemd, h h stoorn. stoorn. In figuur In figuur 6-1 is 6-1 het is resultaat het resultaat weergegev. weergegev. De horizontale De horizontale balk gev balk aan hoeveel gev aan ms hoeveel het betreff ms het apparaat betreff stordapparaat vonn, ze stord gev niet vonn, aan hoé ze stord gev niet die apparat aan hoé stord war. Bijna die apparat ier heeft war. tegwoordig Bijna ier TV heeft /of tegwoordig PC anre elektronica, TV /of die PC anre categorie elektronica, is dan ook die vaak categorie aangekruist dan op ook het formulier; vaak aangekruist weig op hebb het formulier; natuurlijk weig hebb speelgoedtre, natuurlijk die maar speelgoedtre, drie maal is aangekruist. die maar drie maal is aangekruist. Dit lijstje bevat zo Dit ongeveer lijstje bevat alle zo ongeveer niet-leaire alle niet-leaire stroomverbruik stroomverbruik apparat.het apparat, is leaire op basis gebruikers zijn hier niet goemd. Het is op basis rgelijke gegevs dat we volhoun dat gewone schone wisselstroom, zoals die 68stroomt door convtionele strijkbout of straalkachel, nauwelijks schalijk is voor elektrogevoelig. Het zijn steeds apparat die - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

3 6. EMV bnshuis onrweg rgelijke gegevs dat we volhoun dat gewone schone wisselstroom, zoals die stroomt door convtionele strijkbout of straalkachel, nauwelijks schalijk is voor elektrogevoelig, wanneer het schone stroom betreft. In het bijzonr zijn het dus niet (all) apparat zelf die stor, maar ook stroom aan- afvoer kabels of snoer. Bunlg knis In dit hoofdstuk mak we gebruik vele gegevs die ms ons verstrekt via vrag op het quêteformulier. Daarnaast hebb meetspecialist stichtg helrheid gebracht vraag wat eiglijk stor factor zijn waar ms aan zijn blootgesteld. Deze gebunl knis stelt ons staat aan te gev voor welke apparatuur m het bijzonr beducht moet zijn, welke veldtyp gevaarlijk zijn, wat gevaarlijke compont is die ze veln zo ziekmakd mak wat we er teg kunn do. Let wel, veel zicht die we hebb gekreg zijn nog niet wetschappelijk onrbouwd. Maar uit vele honrn bereer experimt met blootstellg afschermg is geblek dat zicht nauw aansluit bij praktijkervarg behaal success. Verbeterg is altijd mogelijk suggesties lezers voor verbeterg meet- evaluatiemethon zijn meer dan welkom Bronn EMV De verget bron: Het lichtnet als zdantne De oorzaak het EMV-lijn huis is niet goed op te spor, wanneer we niet ook kijk naar vlo het lichtnet. Alle elektrische apparat gev veln af (elektrische /of magnetische wisselveln), maar het uitzett daar helpt niet altijd. Er blijv restveln die soms moeilijk zijn op te spor. Die stor restveln zijn afkomstig het lichtnet. De 230 V wisselspanng wordt soms sterk gemoduleerd door vervuil elektrische puls aangeslot apparatuur. En wanneer er stroom door loopt kan ook regelmatige wisselstroom op gepulste manier worn vervuild, wat magnetische vuile veln geeft. Bei vorm vervuilg kunn onafhankelijk elkaar optr. Zoals al is gezegd zijn het schakel voedg die ze vervuilg veroorzak. Het gevolg is dat leidg gaan functioner als zdantnes voor lage frequties. En omdat die leidg huis gauw vele titall meters lang zijn alle ruimt kom, zijn ze belangrijke bron zorg. De uitgestraal magnetische wisselveln zijn relatief zwak zijn er all wanneer er stroom door leidg loopt. De elektrische veln zijn sterk, zijn altijd aanwezig. Ze kom niet all uit leidg snoer, maar worn ductief overgom door hout gips wann zolrg waar leidg achter lop. Daar is wel wat teg te do, maar je moet het wèl eerst wet. De afstralg vuile elektrische magnetische veln is sterk afhankelijk frequtie. De 50 Hz veln zijn relatief onschalijk. Maar vervuil puls vooral voor frequties ige tot vele khz, hebb extreem korte pulsduur, grote doordrggskracht het weefsel zijn effectief op grote afstand bron. Het ctraal afschakel groep meterkast lost dat probleem op Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

4 6. EMV bnshuis onrweg Klassieke verlichtg 6. EMV bnshuis Losse snoer (snoer spaghetti s). Losligg snoer, stekkerblokk, verelstekkers, adapters zovoort gev sterk 6. elektrisch EMV bnshuis veld af. In het geval figuur 6-2 is het stekkerblok ondolijk is alle snoer geaard te voorzi type is aangeslot afschermg, met is het zaak afgeschermd afstand te houn snoer. Maar ze anre ondolijk rommel. stekkers is alle snoer snoer te voorzi PC randapparatuur afschermg, is ligg het zaak kriskras afstand over te houn grond. ze Als het rommel. ondolijk is alle snoer te voorzi afschermg, is het zaak afstand te houn ze rommel. Figuur 6-2 Snoer spaghetti nabij aansluitg PC randapparatuur. Ook USB Figuur kabels 6-2 mak Snoer el spaghetti uit, wat nabij niet aansluitg bevorrlijk is voor PC randapparatuur. bedrijfszekerheid Ook USB kabels PC mak datatransmissie. er el uit, wat niet bevorrlijk is voor bedrijfszekerheid PC datatransmissie. Waar snoer langs muur- of plafondvlakk lop, of door mur, ontstaan elektrische Waar snoer langs muur- of plafondvlakk lop, of door mur, ontstaan elektrische Waar wisselveln. snoer langs Die zijn muur- sterker of plafondvlakk dan veln uit lop, loshang of door mur, snoer, ontstaan omdat elektrische vlakk als wisselveln. Die zijn sterker dan veln uit loshang snoer, omdat vlakk wisselveln. extra grote reflector Die zijn werk sterker (figuur dan 6-3). veln Ook uit metal loshang object snoer, waar omdat snoer langs vlakk of als als extra doorh extra grote grote lop reflector reflector nem werk werk spanng (figuur (figuur 6-3). capacitief 6-3). Ook metal over Ook metal object gaan dan object waar als zdantne waar snoer langs snoer langs funger. of Dat of doorh lop nem spanng capacitief over gaan dan als zdantne doorh zi we bij lop metal nem buiz spanng staan capacitief of over hang gaan lamp dan als of zdantne bureaulamp funger. (figuur 6-4 Dat funger. zi 6-6). we bij Berucht Dat metal zi zijn we ook buiz bij vrij lop metal staan fase- of buiz hang retourdran lamp staan of waaraan bureaulamp of hang dimbare (figuur lamp 6-4 of bureaulamp haloglampjes 6-6). Berucht (figuur zijn zijn ook opgehang 6-4 vrij 6-6). lop (figuur Berucht fase- 6-5). zijn retourdran ook vrij lop waaraan fase- dimbare retourdran waaraan haloglampjes dimbare zijn haloglampjes opgehang (figuur zijn 6-5). opgehang (figuur 6-5). In oure huiz kunn weesleidg zonr functie nog veln uitstral. Figuur 6-3. Strald muurvlak. De kabels achter Figuur 6-3. Strald het stucwerk veroorzak muurvlak. De kabels achter voor muur sterk het stucwerk veroorzak elektrische veld. voor muur sterk elektrische veld. Figuur 6-4. Staan Figuur 6-5. De uiterst schalijke uitstralg gepulste schemerlamp met dimmerstorg doordat haloglampjes vrij zijn opgehang Figuur 6-4. Staan Figuur 6-5. De uiterst schalijke uitstralg gepulste draad buis. aan gesche aansluitdran. schemerlamp met dimmerstorg doordat haloglampjes vrij zijn opgehang Zolang het metaal niet draad buis. aan gesche aansluitdran. is geaard straalt Zolang het metaal niet buis veel sterker dan Figuur 6-6. Bureaulamp met draad bn metal buis. Aardg is geaard straalt los opgehang het metaal voorkomt dat lampvoet elektrisch veld buis veel sterker dan Figuur 6-6. Bureaulamp met draad bn metal buis. Aardg draad. uitstraalt. los opgehang het metaal voorkomt dat lampvoet elektrisch veld Alle storg die dimmer draad. veroorzaakt uitstraalt. worn dan via dran vrijelijk ruimte Alle gestraald. storg Bij die gewoon dimmer tweelgsnoer veroorzaakt worn 70 dan via magnetische dran veln vrijelijk het ruimte hspoor gestraald. Bij gewoon tweelgsnoer worn magnetische veln het hspoor - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

5 6. EMV bnshuis onrweg Alle storg die dimmer veroorzaakt worn dan via dran vrijelijk ruimte gestraald. Bij gewoon tweelgsnoer 6. EMV bnshuis worn magnetische veln het hspoor geutraliseerd door veln rond het retourspoor. Maar bij vrijhang opstellg met losse aan- afvoerdraad is er g kele mpg signal. geutraliseerd door veln rond het retourspoor. Maar bij vrijhang opstellg met losse aan- afvoerdraad is er g kele mpg signal Wat stoort er eiglijk? Het 6.4. probleem WAT STOORT EHS ER neemt EIGENLIJK? laatste 10 à 15 jaar wat extremere vorm aan, door Het verdrgg probleem EHS neemt convtionele laatste 10 à elektronische 15 jaar wat extremere apparatuur vorm door aan, morne door digitale apparatuur. verdrgg De convtionele leair functioner elektronische ou apparatuur apparat door do morne dat digitale op apparatuur. nette manier De waarbij leair functioner aard ou wisselspanng apparat do dat op strom nette manier het lichtnet waarbij niet aard of nauwelijks verstoord wisselspanng worn. strom Figuur 6-7 het toont lichtnet niet schoon of nauwelijks susprofiel verstoord worn. wisselstroom. Figuur 6-7 De nieuwe toont apparat schoon susprofiel do dat op ruwe wisselstroom. manier, doordat De nieuwe voedg apparat do dat die op apparat pulsgewijs ruwe manier, vermog doordat uit voedg het net opnem, die apparat meestal pulsgewijs honrd vermog keer per secon. uit het net Dat laat opnem, sus wat meestal verkreukeld honrd keer achter per secon. (figuur 6-8). Dat laat Ook alle sus morne wat verkreukeld lamp achter die op 230 V (figuur 6-8). Ook alle morne lamp die op 230 V werk mak zich daar schuldig aan. werk mak zich daar schuldig aan. Figuur 6-7. Schone sus wisselstroom door gewone gloeilamp. Tijdas 4 msec. Figuur 6-8. Vervorm sus stroomdraad spaarlamp. Tijdas 4 msec. De leaire meeste vuile stroomverbruikers apparat trekk trekk meeste meeste stroom uit stroom het net uit op het net punt op dat het punt spanng dat spanng ongeveer op ongeveer zijn top zit, op zijn positief top of zit, negatief. positief Bij of negatief. massale De aansluitg sterkste vervuil rgelijke effect kan apparat m ontstaan verwacht daardoor bij die afgeknotte apparat suss. met De veel sterkste vermog effect die kan veel m stroom verwacht trekk. bij Daaronr die apparat vall met veel bijvoorbeeld vermog die veel acculars, stroom trekk. zwaar Daaronr handgereedschap, vall bijvoorbeeld stofzuigers, regelbare acculars, keukapparat zwaar handgereedschap, rgelijke. stofzuigers, regelbare keukapparat rgelijke. ANALYSE VAN VUILE STROOMCOMPONENTEN Analyse vuile stroomcompont De oscilloscoop is krachtig strumt om kortdur spanngsveranrg De laagfrequte oscilloscoop veln is te krachtig onrzoek strumt afwijkg om kortdur beeld te krijg. spanngsveranrg Omdat gewone 50 Hz veln laagfrequte altijd sterk veln overheers, te onrzoek moet die voor afwijkg analyses eerst beeld door te filterg krijg. worn Omdat gewone verwijrd. 50 Dan Hz veln pas worn altijd sterk vervuil overheers, compont moet voldo die voor naar analyses vor gehaald eerst om door filterg gemet worn gekarakteriseerd verwijrd. te Dan worn. pas Sommige worn meetapparat vervuil hebb compont voor die filterg voldo naar gebouw vor gehaald voorzig. om gemet Na ze voorbewerkg gekarakteriseerd kan te bekek worn. worn Sommige wat meetapparat fysische hebb fgerprt voor die filterg overblijv gebouw veln is voorzig. kan bron Na die ze veln voorbewerkg worn kan bekek opgespoord. worn Figuur wat 6-9 geeft fysische daar fgerprt voorbeeld. overblijv veln is kan bron Het blijkt die dat veln er grote worn variatie opgespoord. veldprofiel Figuur is. 6-9 Het geeft meest daar opvalld voorbeeld zijn geïsoleer. Het scherpe blijkt dat hoge er 100 Hz grote puls, variatie zoals die door veldprofiel o.a. 230 V LED is. Het lamp meest worn opvalld geproduceerd zijn (figuur 6-9). Variaties op die orng zijn puls die groepjes verschijn, of die na geïsoleer scherpe hoge 100 Hz puls, zoals die door o.a. 230 V LED lamp tervall als tretjes passer, of die als dubbelpuls verschijn. Ook bestaan er worn geproduceerd (figuur 6-9). Variaties op die orng zijn puls die groepjes groep hoogfrequte signal die amplitu toem afnem, ongeveer zoals verschijn, strg worstjes. of die Deze na tervall worn o.a. als gevonn tretjes stuursignal passer, voor of die frequtiegestuur als dubbelpuls vtilator rgelijke. Variaties op ze fgerprts zijn talrijk met ige oefg kan meetspecialist aangev welk type apparaat 71 ze puls afkomstig zijn. - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

6 6. EMV bnshuis onrweg verschijn. Ook bestaan er groep hoogfrequte signal die amplitu toem afnem, ongeveer zoals strg worstjes. Deze worn o.a. gevonn stuursignal voor frequtiegestuur vtilator rgelijke. Variaties op ze fgerprts zijn talrijk met ige oefg kan meetspecialist aangev welk type apparaat ze puls afkomstig zijn. EMV EMV bnshuis bnshuis Figuur Figuur Oscilloscoopregistratie Oscilloscoopregistratie die die toont toont hoe hoe LED LED lamp lamp (230V) (230V) omgaan omgaan met met stroom. stroom. Honrd Honrd keer keer per per secon secon loopt loopt er er korte korte stroomstoot stroomstoot door door draad. draad. Stroomstot Stroomstot zijn zijn korte korte duur, duur, hoogsts hoogsts fractie fractie millisecon. Verticale as as geeft stroomsterkte arbitraire arbitraire h. Horizontale as as geeft geeft verlop tijd: tijd: 10 milisecon millisecon per per vakje. vakje. Frequtie Interval stroomstootjes is is 100 milliseconn Hz (=50 Hz). Er is is nog anre analysetechniek, frequtieanalyse. Met behulp algoritme Er is nog anre analysetechniek, frequtieanalyse. Met behulp algoritme dat dat bekd staat als Fast Fouriertransformatie (FFT) kan grafische weergave bekd staat als Fast Fourieranalyse (FFA) kan grafische weergave overzicht gemaakt overzicht worn gemaakt frequties worn veln frequties ruimte. veln In het navolg ruimte. worn In het navolg daar kele worn toepassg daar getoond. kele toepassg getoond. In In wat complexere situatie TV TV aansluitg aansluitg (figuur (figuur 6-10) 6-10) zi we zi 100 we maal 100 per maal per secon secon samgesteld samgesteld groepje groepje puls, gekoppeld puls, gekoppeld aan het 50 Hz aan signaal. het 50 Bij Hz het signaal. uitrekk Bij het uitrekk pulsgroep kunn pulsgroep we pulsduur kunn bepal. we In pulsduur dit geval is bepal. dat ongeveer In dit 0,2 geval msec. is De dat ongeveer pulshoogte 0,2 varieert msec. met De het pulshoogte opgom varieert vermog met kan het honrn opgom millivolts vermog bedrag. kan honrn millivolts bedrag. Figuur Puls afgeleid TV aansluitsnoer. Normale afleidg serie pulsclusters, na uitfilterg signal,<2khz. Tijdas: 5 msec. Figuur E 5x uitgerekte pulscluster. Let op korte duur puls, nl. ca 0,5 millisecon (notatie: msec.). Tijdas 1 msec. Hoe complexer het apparaat, s te complexer het pulspatroon. E PC of laptop, Hoe complexer het apparaat, s te complexer het pulspatroon. E PC of laptop, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, bevat bevat meerre meerre onrl onrl die stroom die gebruik, stroom zoals gebruik, hoofdvoedgsunit, zoals hoofdvoedgsunit, aandrijvg har schijv, aandrijvg verlichtg har het schijv, scherm, verlichtg vtilator rgelijke. het scherm, Elk vtilator daar heeft weer rgelijke. zijn eig karakteristiek Elk daar voor heeft stroomopname. weer zijn eig Sommige karakteristiek typ producer voor stroomopname. zeer sterk ziekmak Sommige veln, typ anre producer typ zijn zeer mr sterk schalijk. ziekmak E kwestie veln, anre typ uitzoek zijn mr met, schalijk. voor wie E prettig kwestie werk uitzoek computer wil met, hebb. voor Figuur wie toont prettig werk veln bij computer het snoer wil hebb. laptop, Figuur opgom 6-11 toont op dubbelkanaals veln bij oscilloscoop. het snoer laptop, Daarop opgom is is het normale op 50 Hz signaal dubbelkanaals wisselspanng oscilloscoop. te Daarop zi naast is het vuile normale 50 Hz stroompuls die door complexe elektronica worn geproduceerd. Hier is is te te zi dat breed samgestel groep puls gerelateerd zijn 72 aan het 50 Hz patroon. Zowel bij bij positieve als bij negatieve uitslag vn we die groepjes, met herhalgsfrequtie 100 Hz. - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

7 6. EMV bnshuis onrweg signaal wisselspanng te zi naast vuile stroompuls die door complexe elektronica worn geproduceerd. Hier is te zi dat breed samgestel groep puls gerelateerd zijn aan het 6. EMV 50 Hz bnshuis patroon. Zowel bij positieve als bij negatieve uitslag vn we die groepjes, met herhalgsfrequtie 100 Hz. Figuur Oscilloscoopregistratie vuile spanngspuls, veroorzaakt door schakel voedgsunit laptop (schakelfrequtie 18 khz). De grote suss ( rood) gev het spanngsverloop op het net (schaal 100 V/vakje.). De groepjes dichtgepakte pulsjes (schaal 100 mv/vakje.) zijn zichtbaar gemaakt na wegfilter 50 Hz signal corresponr met het spanngsverloop. Let op piek suss die zijn afgeknot als gevolg het spanngsverlies door vuile puls. De vuile stroomclusters passer 100 maal/secon. (Afbeeldg beschikbaar gesteld door M. Honsbeek (www.electrosse.nl). Alle LCD, TFT LED scherm PC, laptop, tablet smartphone zelfs Alle LCD, TFT LED scherm PC, laptop, tablet smartphone zelfs routavigator gebruik ook stroom. Die wordt hier door accu geleverd. De veln routavigator gebruik ook stroom. Die wordt hier door accu geleverd. De veln die die door het scherm door elektronica die apparat wordt uitgestraald zijn door het scherm door elektronica die apparat wordt uitgestraald zijn weliswaar weliswaar zwak, maar zwak, zijn alle maar zijn het hier alle beschrev het hier type. beschrev Niet ier type. kan Niet daar ier op duur kan goed daar op mee duur overweg goed mee ontwikkelt overweg soms sommig EHS klacht. ontwikkel EHS klacht. Het met vuile spanng HET METEN VAN VUILE SPANNING De mate vervuilg is op is verschill op verschill manier manier zichtelijk zichtelijk mak. Het te gemakkelijkst mak. Het gemakkelijkst gaat dat met meters gaat die dat met maat meters voor die verstorg maat voor gev. De verstorg storg gev. zitt veelal De storg zitt hogere veelal frequtiegebi, hogere frequtiegebi, tuss 4 khz 100 tuss khz. Vuile 4 khz stroomspanng 100 khz. De zijn netvervuilg te met kan met voor metertype wat betreft waarbij elektrische schattg compont gemaakt wordt worn bepaald gezamlijke met frequties: metertype waarbij Graham-Stetzer schattg microsurge gemaakt meter. wordt De af te lez gezamlijke h worn frequties: arbitraire Graham-Stetzer maat microsurge weergegev, meter. GS De heid. af te lez Aanbevol h wordt worn netvervuilg arbitraire door gerichte maat weergegev, maatregel als het plaats Stetzerfilters b 50 GS h te houn. GS heid. Aanbevol wordt netvervuilg door gerichte maatregel als het plaats Stetzerfilters b 50 GS h te houn. Dat kan door het bijplaats Stetzerizer filters (zie hoofdstuk 15) STORENDE ELEKTRONISCHE APPARATEN 6.5. Stor elektronische apparat HET PROBLEEM VAN DE SCHAKELENDE VOEDING Het regel vermog voor verlichtg of elektromotor gg vroeger nogal voudig: Het met transformator. probleem Met schakel voudige uitvoerg voedg kon uitgaan spanng stapp Het geregeld regel worn; mooiere vermog hadn voor traploze verlichtg stelmogelijkheid. of elektromotor Ze war gg echter vroeger zwaar nogal duur voudig: zijn tegwoordig met transformator. verg door goedkopere Met voudige lichtere elektronische uitvoerg kon uitgaan schakelg. spanng Het zijn schakel stapp geregeld voedg. worn; Ze worn op mooiere orme hadn schaal gebruikt traploze elektronica, waaronr computers, ergiebespar verlichtg, elektrische ks, autoelektronica, kerstboomkaarsjes vele regelfuncties 73 als bij dimmers. Variabele spanngsregelaars vdt m bij dimmers, toertalregelg elektrisch handgereedschap, stofzuigers, - Uit: Hugo Schooneveld dashboardverlichtg, (2014) - Elektrostress Handboek aansturg - Ler omgaan vtilator, met ziekmak tre elektromagnetische rgelijke. veln. Ze

8 6. EMV bnshuis onrweg stelmogelijkheid. Ze war echter zwaar duur zijn tegwoordig verg door goedkopere lichtere elektronische schakelg. Het zijn schakel voedg. Ze worn op orme schaal gebruikt elektronica, waaronr computers, ergiebespar verlichtg, elektrische ks, auto-elektronica, kerstboomkaarsjes vele regelfuncties 6. EMV als bnshuis bij dimmers. Variabele spanngsregelaars vdt m bij dimmers, toertalregelg elektrisch handgereedschap, stofzuigers, dashboardverlichtg, aansturg vtilator, tre rgelijke. Ze hebb hebb belangrijk nael: ze gebruik stroom op onnette manier verspre belangrijk nael: ze gebruik stroom op onnette manier verspre sterk sterke elektrische magnetische wisselveln. vervuil elektrische magnetische wisselveln. De werkg schakel voedg berust op het feit dat ze slechts el gebruik De werkg spanng zoals schakel die door het voedg net geleverd berust wordt. op De schakelg het feit dat snijdt ze slechts als het ware el gebruik segmt uit susstructuur spanng zoals voert die dat door toe aan het net stroomverbruiker. geleverd wordt. Hoe De schakelg brer hoger snijdt als dat het segmt, ware hoe segmt meer vermog uit er susstructuur wordt toegeleverd. voert Dat dat heeft toe twee aan consequties: stroomverbruiker. (1). Hoe verlichtg brer als spaarlamp hoger dat segmt, LED lamp hoe meer verton vermog 100 er Hz wordt flikkerg; toegeleverd. dat is voor Dat het heeft twee oog niet consequties: erg, maar gaat (1). gepaard verlichtg met als 100 spaarlamp Hz elektrisch veld LED rond lamp die lamp, verton waar het 100 Hz lichaam flikkerg; wel op dat reageert. is voor (2). het Het oog elektriciteitsnet niet erg, maar wordt gaat vervuild, gepaard omdat met die 100 hapjes Hz elektrisch stroom, veld die rond voedg die lamp, uit netspanng waar het neemt, lichaam niet wel volledig op reageert. het net (2). worn Het elektriciteitsnet gecompseerd: wordt er vervuild, ontstaan spanngs- omdat die hapjes stroompulsjes stroom, die bedradg. voedg Deze uit verspre netspanng hrlijke neemt, niet volledig elektrische het magnetische net worn wisselveln gecompseerd: langs het er hele ontstaan traject spanngshet snoer stroompulsjes elektrische leidg. bedradg. Deze verspre hrlijke elektrische magnetische wisselveln langs Over het het algem hele traject geldt hoe het groter snoer het geschakel elektrische vermog, leidg. hoe groter storg. E kele LED lamp zal m nauwelijks opmerk, maar als er twtig tegelijk brann, die Over allemaal het algem hetzelf geldt type hoe zijn, groter wordt het storg geschakel vermigvuldigd. vermog, Hetzelf hoe groter geldt voor storg. E computers: kele LED kele lamp PC zal uitrustg m nauwelijks kan opmerk, beperkt effect maar hebb, als er maar twtig tegelijk hele tafel brann, met die leerlg allemaal die allemaal hetzelf werk type met zijn, zelf wordt type storg computertermal, vermigvuldigd. kan wel Hetzelf gelijk erg geldt voor stor computers: omdat alle gelijktijdig kele gegereer PC uitrustg puls kan optell beperkt (zie figuur effect 6-13). hebb, maar hele tafel met leerlg die allemaal werk met zelf type computertermal, kan wel gelijk erg stor omdat alle gelijktijdig gegereer puls optell (zie figuur 6-13). Figuur E grote tafel met veel PC termal gebruikers onrwijsstellg, die all zelf monitoropstellg gebruik. Langs kabelgoot onr tafel ontstaat sterk laagfrequt gepulst veld strom uit schakel voedg. Met moet verstandig omgaan met knopp voor snelheidsregelg bijvoorbeeld Met moet verstandig omgaan met knopp voor snelheidsregelg bijvoorbeeld vtilator, dimmer of stofzuiger. Het is niet zo dat er mr storg is wanneer het vtilator, dimmer of stofzuiger. Het is niet zo dat er mr storg is wanneer het apparaat apparaat lager gesteld lager wordt. gesteld Integel: wordt. Integel: storg is juist mimaal storg is wanneer juist mimaal stellg wanneer op stellg maximaal op staat. maximaal Dan is er staat. g regelg Dan is werkzaam g regelg stroomt werkzaam stroom ongehrd vloeit door stroom ongehrd snoer het door apparaat. snoer Zeker het midn- apparaat. of laagste Zeker stand is midn- storg of het laagste hevigst, stand is zoals storg volg het hevigst, situatie toont zoals (figuur volg 6-14). De situatie zuigkracht toont (figuur stofzuiger 6-14). De is zuigkracht dit geval niet gesteld op maximum waar. Dat is te zi ergiemonitor die het circuit is aangeslot (figuur 6-15). 74 De susveranrg wordt uitgedrukt het begrip cosus phi (cos φ) (figuur 6-15, onrste schaal). Bij leaire stroomverbruiker als gewone gloeilamp of straalkachel is - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln. waar cos φ gelijk aan 1; netspanng stroomopname zijn dit geval precies

9 6. EMV bnshuis spanng stroom 6. onbalans EMV bnshuis is cos φ-waar lager, onrweg dit geval 0,39. Dat wijst dus op sterke stroomvervuilg. Alle apparat met schakel voedg hebb vergelijkbaar effect. Met zo n ergiemonitor kunn lamp apparat voudig getest stofzuiger is dit geval niet gesteld op maximum waar. Dat is te met worn op mate susverschuivg mogelijke hr die dat veroorzaakt. met bijvoorbeeld ergiemonitor die het circuit is aangeslot (figuur 6-15). Figuur Stofzuiger, vele huishoulijke apparat met regelbaar vermog, hier gesteld op ca. ¾ vermog. Figuur Met Energiemonitor 3000 (Voltcraft) wordt - behalve netto bruto opgom vermogs - ook cos φ stroom weergegev. In dit geval heeft cos φ waar 0,39. Energiezuige verlichtg Het ENERGIEZUINIGE parlemt VERLICHTING Europese Unie (2009) heeft beslot dat stroomslurp gloeilamp Het Europese moet parlemt verdwijn heeft beslot dat plaats stroomslurp moet mak gloeilamp voor ergiezuige moet verdwijn vorm plaats verlichtg. moet mak Dat was voor ergiezuige ongelukkige vorm beslissg verlichtg. omdat Dat veel was elektrogevoelige person ongelukkige last beslissg hebb omdat veel nieuwe elektrogevoelige lamptyp. person Nog last los hebb UV nieuwe uitstral spaarlamp lamptyp. Nog waar los sommig UV uitstral verbran spaarlamp huid waar oplop sommig zn verbran ze typ alle huid elektrische oplop magnetische zn ze typ wisselveln alle elektrische uit magnetische schalijke wisselveln soort. uit schalijke soort. De convtionele gloeilamp is leaire stroomverbruiker die stroom niet De convtionele gloeilamp is leaire stroomverbruiker die stroom niet vervormt; vervormt; stroom loopt gelijkmatig stroom loopt door gelijkmatig gloeidran door daaromh gloeidran spel daaromh g vervel spel EMV. g vervel Morne lamp EMV. werk Morne anrs. lamp Ze zijn werk voorzi anrs. elektronische Ze zijn voorzi schakelg elektronische die er voor schakelg zorg dat het lichtgev die er voor geelte zorg wordt dat het voorzi lichtgev juiste geelte spanng wordt dat voorzi gaat gepaard juiste met spanng gepulste dat stroomdoorvoer. gaat gepaard Metg met hebb gepulste aangetoond stroomdoorvoer. dat het niet Metg all hebb lamp zelf aangetoond zijn die EMV dat het verspre, niet all maar ook lamp snoer zelf zijn er naar die toe EMV dat verspre, over hele maar ook lgte snoer snoer: naar het toe betreft dat zowel over elektrische hele lgte als magnetische snoer: veln. Wie het betreft alle lamp zowel elektrische huis heeft als verg magnetische door spaarlamp veln. Wie bevdt alle zich lamp 3-dimsionaal huis heeft verg netwerk door spaarlamp gepulste veln. bevdt zich 3-dimsionaal netwerk gepulste veln. Ecoclassic Philips Ecoclassic lamp (figuur lamp (figuur 6-16). 6-16). De lamp is feite haloglamp maar ziet er bij oppervlakkige beschouwg uit als De lamp is feite haloglamp maar ziet er bij oppervlakkige beschouwg uit als gewone helre gloeilamp. Ook dit type zal helaas bnkort uit wkelschapp gewone helre gloeilamp. Ook dit type zal helaas bnkort uit wkelschapp verdwijn. Hij is elektrisch schoon. verdwijn. Deze lamp is elektrisch schoon. Spaarlamp (figuur 6-17) Spaarlamp Lamptyp verschill (figuur 6-17) opgom vermog fabrikaat. Ook stor verour lamp Spaarlamp veel sterker dan zijni nieuwe, feite vooral klee als opgevouw ze bijna geest TL gev buiz; gaan bei flikker. typ Het onrvn licht wordt elektrogevoelig uitgestraald met grote primaire hr. frequtie E opstart 50Hz met spaarlamp secundaire produceert frequtie meer die veel vuile stroom hoger ligt, dan over het stbiel algem branr bij kele lamp. tiduizn Ook vervuil Hertz. ou lamp het stroomnet meer dan nieuwe lamp. Het licht wordt uitgestraald met primaire frequtie 50Hz met secundaire frequtie die veel hoger ligt, over het algem bij kele tiduizn Hertz. De verschill fabrikat kunn sterk verschill hoeveel 75 - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Ler omgaan met ziekmak elektromagnetische veln.

elektromagnetische velden

elektromagnetische velden Memo Omgaan met elektromagnetische velden Datum 20-02-2014 Opsteller Kennisplatform bureau Aantal bladen 10 Referentie 20140220 Inleiding Iedereen in Nederland staat dagelijks bloot aan de elektromagnetische

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden

Wonen in nabijheid van hoogspanning. Elektrische en magnetische velden Wonen in nabijheid van hoogspanning Elektrische en magnetische velden Inleiding TenneT heeft als elektriciteitstransporteur vanuit de overheid de taak gekregen om in Nederland iedereen van elektriciteit

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97 Telecommunicatie De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE 1 Telecommunicatie...78 1.1 Een stukje geschiedenis... 79 1.2 Radiogolven... 81 1.3 Overbrengen van informatie... 85 1.4 Digitalisering... 88 Opgaven...

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Hartkloppingen. Nixiethermometer. Muziek in je oren. Energiebesparingstips. 33 pagina s met nieuwe projecten

Hartkloppingen. Nixiethermometer. Muziek in je oren. Energiebesparingstips. 33 pagina s met nieuwe projecten [Embedded & microcontrollers Analoog Digitaal Audio Testen & meten ] 33 pagina s met nieuwe projecten Januari 2011 Nr. 567 8,50 Energiebesparingstips www.elektor.nl Hartkloppingen draadloos versturen Nixiethermometer

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Een overzicht van GreenFox over de kansen, mogelijkheden en beperkingen van LED-TL Auteur: Martijn Hünteler Datum: Juni 2013 Versie: 1.2 GreenFox B.V. www.green-fox.nl

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Auteur: ir M. van der Starre, ISSO Gevaar van nieuwe lichtbronnen wordt onderschat Een hoger energiegebruik, sterke warmteontwikkeling

Nadere informatie

Digitale navigatie. Voor motorjachten op binnenwater

Digitale navigatie. Voor motorjachten op binnenwater Een zoektocht naar het juiste digitale navigatiesysteem aan boord van een motorjacht o.b.v. tablet of laptop. Een keuzehulp voor iedereen die zich nog wil gaan verdiepen in de mooie mogelijkheden van digitale

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones

Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Het ontwikkelen van Gebruiksvriendelijke Apps voor Smartphones Ferry de Bruin Masterscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Begeleider RU prof. dr. Frits W. Vaandrager Begeleider IT&T ing.

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie