Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris"

Transcriptie

1 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P. Vanderheyden, A.K. Sodermans, M. Peeters, M. Berthels, raadsleden Dhr. D. Billen, secretaris Dhr. R. Seurs, beleidsmedewerker (wnd. secretaris) Dhr. W. Vrebos, financieel beheerder Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris De voorzitter opent de vergadering om: 20 uur. Volgende agendapunten wordt met algemene stemmen aan de agenda van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn toegevoegd: Openbare vergadering: 10. Ter goedkeuring: aanstelling vertegenwoordiger aan de buitengewoon algemeen vergadering van IGO Leuven d.d. 21 juni te Wezemaal om 17u Ter goedkeuring: aanstelling vertegenwoordiger aan de buitengewoon algemeen vergadering van Interleuven d.d te Leuven om 19u. 12. Ter goedkeuring: vervanging snelkookketel (2012/008) - gunning OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Ter goedkeuring: Onthaal - reglement De Lips gebruik folderrekken 3. Ter goedkeuring: aanstelling vertegenwoordiger aan de buitengewoon algemeen vergadering van Ethias d.d te Seraing om 15u. 4. Ter kennisgeving: Bedrijfsbezoek - Interleuven Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming OCMW Herent 5. Ter kennisgeving: onderzoek Cenergie naar luchtvochtigheid 6. Ter kennisgeving: opvolging personeelsvergadering 1 maart 7. Ter kennisgeving: stand van zaken verbouwing OCMW-site 8. Ter kennisgeving: toekenning subsidies voor vrijwilligersbeurs en voor groepswerking Marant 9. Betaalbaarstellingen BESLOTEN VERGADERING 1. Goedkeuring ontwerpverslag van de besloten vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d Kennisneming beslissingen BCSD d.d en d.d Personeel

2 3.1. PED: Aanstelling administratief medewerker/vormingsverantwoordelijke 3.2. ASD Ter kennisgeving: wijziging uurrooster, gesko administratief werknemer 3.3. POD: Ter kennisgeving: Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde duur in onderling akkoord 3.4. Externe tewerkstelling: Kennisgeving vakantiegeld wegens uitdiensttreding per POD: Kennisgeving vakantiegeld wegens uitdiensttreding per Vorming: BEL(1p) +SOD(3p): Aanvraag tot deelname aan de Provinciale ontmoetingsdag van de Programmatorische Federale Overheidsdienst 3.7. Vorming: SOD(1p): Ter kennisgeving: deelname aan de opleiding Psycho-sociale hulp in noodsituaties 3.8. Vorming: 1p: Ter kennisgeving: deelname aan de basisopleiding voor Veiligheidsconsulent 3.9. Vorming: 1p: Aanvraag tot deelname aan de vorming Beheer van gebouwen en infrastructuur Vorming: 4p: Aanvraag tot deelname aan de vorming Opfrissingscursus 3P OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d De raad keurt het ontwerpverslag van de openbare vergadering d.d goed. 2. Ter goedkeuring: Onthaal - reglement De Lips gebruik folderrekken Alle materiaal wordt aan het onthaal bezorgd, met een document waarin staat (zie model): contactpersoon periode waarin iets moet beschikbaar zijn ( van én tot -> een einddatum is verplicht, op enkele uitzonderingen na) categorie waar de folder bij hoort aantal exemplaren die ter beschikking zijn. plaats waar de folder online te vinden is, op onze site en eventueel op andere sites Er geldt een voorrangsregeling: Voorrang voor gemeentelijke communicatie, Daarna communicatie van andere overheden, Communicatie van organisaties uit de sociale en sociaalculturele sector. We waken over de neutraliteit van de communicatie, wat neerkomt op: In principe geen commerciële activiteiten en geen korte berichten en annonces. Geen reclame voor scholen of privé-initiatieven,

3 Geen zaken die partijpolitiek zijn. Voor lokale verenigingen (erkend door cultuurraad of sportraad) voorzien we een eigen folder rek. Daarin kunnen zij hun werking voorstellen, uiteraard ook altijd via het onthaal. Bij gebrek aan plaats wordt voorrang gegeven aan algemene brochures die een vereniging voorstellen en aan activiteiten die een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Als voor één thema meerdere folders worden aangeboden, moet er een keuze gemaakt worden. Dit gebeurt in samenspraak met de verantwoordelijke. Het onthaal beslist aan de hand van deze regels wat in de rekken komt, bij onenigheid wordt de vraag aan de secretarissen voorgelegd. Medewerkers onthaal leggen een map aan met daarin van elke beschikbare folder een exemplaar, plus het document. Ook een plaatsaanduiding in de rekken. Materiaal waarvan de periode verlopen is, wordt door de medewerkers van het onthaal weggehaald, eventuele overschot wordt terugbezorgd aan de contactpersoon. Is de folder eerder uitgeput, wordt aan de verantwoordelijke gevraagd om materiaal bij te bestellen, indien gewenst. Materiaal dat in de rekken wordt geplaatst, zonder eerst contact op te nemen met de dienst onthaal, wordt in elk geval verwijderd. Het is de bedoeling zoveel mogelijk materiaal digitaal ter beschikking te stellen aan de burgers. Daarom wordt aan de diensten gevraagd hun folders ook aan de site te koppelen. Besluit Art 1. De OCMW- raad beslist de paragraaf aangaande de voorrangsregel aan te passen als volgt: Voorrang voor gemeentelijke en OCMW (Sociaal Huis) communicatie Art 2.De OCMW- raad beslist dat er na één jaar een evaluatie van dit reglement plaats vindt. Art 3. De OCMW raad gaat principieel akkoord met het reglement inzake gebruik en beheer van de folderrekken in zaal De Lips, in De Kouter, het Huis van de Gemeente. 3. Ter goedkeuring: aanstelling vertegenwoordiger aan de buitengewoon algemeen vergadering van Ethias d.d in Seraing om 15u. De OCMW raad beslist een volmacht te geven aan de vertegenwoordiger die aangesteld is door de gemeenteraad. 4. Ter kennisgeving: Bedrijfsbezoek - Interleuven Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming OCMW Herent

4 De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseerde op een bedrijfsbezoek aan De Kouter. De raad wordt ingelicht over de problemen die zich bij de diensten van het OCMW stellen. Natuurlijke lichtinval: o De huidige zonnewering laat nog flink wat zonlicht door. Bijgevolg is er nog steeds last van verblinding en reflectie op het scherm. Vooral een probleem aan achterzijde van het gebouw (SOD). De huidige zonnewering is zeker bij een laagstaande zon onvoldoende om de inval en verblinding te voorkomen. Elektriciteit en verlichting o Problemen met lichtsterkte en keuze van lampen. Verluchting: o Aanbeveling tot controle van de afzuiging: stof in lucht?. o Problemen met openen van de ramen. Tocht aan het onthaal: o Lawaai o o Op het moment van rondgang weken de luchtgordijnen nog niet. Toch zou er ook tocht zijn wanneer de warme luchtgordijnen werken. In verschillende lokalen (o.m. onthaal, SOD) is de akoestiek slecht en de nagalm vrij groot. Klacht van concentratieproblemen en moeilijke verstaanbaarheid. Dit kan leiden tot werkpost- gebonden stress. Dit op zijn beurt kan aanleiding geven tot werkrelatie- gebonden stress, job dissatisfaction en op verloop van tijd tijdelijke arbeidsongeschiktheid die op zijn beurt dan weer werkpost- en werkrelatiegebonden stress van de overige collega s doet toenemen. Bijkomend probleem is dat dagenlang werken in een lokaal met veel nagalm kan leiden tot gezondheidsklachten. Het OCMW heeft voor de maatschappelijke assistenten gekozen voor individuele burelen met de beperkingen die eraan gekoppeld waren als gevolg van de keuze van nachtventilatie. Het huidige gevolg is dat iedereen elkaars besprekingen kan horen. Men stoort zich eraan dat de privacy van zijn cliënt geschonden wordt, alsook aan het continue geroezemoes. Besluit Art 1. De raad bevestigt haar bezorgdheid inzake privacy en akoestiek in de bureau en de gesprekslokalen van de sociale dienst. Art 2. De raad vraagt om te onderzoeken of vloerisolatie een oplossing kan bieden op het gebied van akoestiek. Art 3. De raad is van mening dat de akoestiek in de raadzaal en D Hoogvorst ondermaats blijft. 5. Ter kennisgeving: onderzoek Cenergie naar luchtvochtigheid

5 Afgelopen winter hebben we ondervonden dat de lucht in De Kouter niet helemaal was wat je ervan kon verwachten met lichamelijke klachten als gevolg. Van 1 tot 16 februari 2012 zijn door Cenergie metingen uitgevoerd. De gegevens zijn geanalyseerd en de bevindingen zijn doorgegeven aan de bevoegde diensten. De Kouter is volgens een bepaald concept gebouwd. Zo is in het gebouw op de luchtgroepen geen bevochtiginginstallatie geïnstalleerd omdat het een 'laag energie' kantoorgebouw is. Bevochtiging verbruikt water maar ook zeer veel energie. Het energiepeil van E58 dat we horen te halen, bereiken we niet als we een bevochtigingmechanisme zouden plaatsen. Het systeem draait wel op zogenaamde 'warmtewielen' die vocht recupereren. Relatieve vochtigheid in het gebouw tussen 30 en 70 %. Dit is het percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de gegeven temperatuur en luchtdruk bevat. Bij dalende temperatuur neemt het vermogen van de lucht waterdamp te bevatten af; bij dezelfde hoeveelheid waterdamp neemt de relatieve vochtigheid dan toe. Wordt die groter dan 100%, dan treedt condensatie op. Bij een relatieve vochtigheid tussen 30 en 70 % treden geen comfortklachten op. Conclusies van de meetcampagne van Cenenergie De relatieve vochtigheid was gedurende de meetcampagne lager dan 30 %. Dat kwam door de lage buitentemperaturen en de lage globale bezetting van het gebouw. Onder de drempel van 30 % kunnen we last krijgen van irritatie van de slijmvliezen en prikkelende ogen. Volgende maatregelen kunnen getroffen worden bij aanhoudende comfortklachten: De luchtgroep aftoeren wanneer de buitentemperatuur lager dan 0 C is. De draaiuren van de luchtgroep verminderen. De luchtgroep zeker 's nachts niet laten doordraaien (tenzij daarmee verwarmd wordt). De binnentemperatuur binnen de perken houden. bij dezelfde buitenomstandigheden zal een binnentemperatuur van 20 C een stijging van relatieve vochtigheid van 5 à 7 % teweeg brengen t.o.v. een binnentemperatuur van 23 C. Verdampingsbakjes aan de radiotoren hangen. Kantoorplanten zetten. Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan 0 C is e r geen probleem met de relatieve vochtigheid. Volgende winter Een voor het vochtgehalte beter afgeregeld systeem waarbij de binnengezogen buitenlucht niet meer wordt opgewarmd (dat was afgelopen winter een maatregel tegen de kou) waardoor het vochtgehalte dus niet meer daalt zou beterschap moeten brengen. De lokalen worden dan alleen verwarmd met goed afgestelde radiatoren. Besluit De raad neemt kennis.

6 6. Ter kennisgeving: opvolging personeelsvergadering 1 maart Naar aanleiding van het interactief personeelsmoment van 1 maart waarop alle personeelsleden waren uitgenodigd, vergaderden Herman Artois en Roel Seurs met de dienst organisatiebeheersing in functie van verdere opvolging. Zie hier een weergave van de punten die leven bij het personeel. Verslag vergadering overleg met gemeente- en OCMW- secretaris VERSLAG 2012/4 05/04/2012 Dienst Organisatiebeheersing Tijdstip: donderdag 05/04/2012, 8 u 30, bureau OCMW- secretaris Aanwezig: gemeentesecretaris, wnd. OCMW- secretaris, Danny Van Espen, Patrick Carels Verontschuldigd: Gert Philips Verslag: Patrick Carels, beleidsmedewerker gemeente T 016/ Agenda: Opvolging van de personeelsvergadering van 1 maart in de Kouter Vooraf Op donderdag 1 maart 2012 werd een personeelsmoment georganiseerd voor alle personeelsleden van het lokaal bestuur Herent ( gemeente en OCMW ). De eerste evaluatie gebeurde in nota OB 2012/8 en in een excel document dat de weerslag vormt van de input van het personeel. Het excel document wordt overlopen en het laatste werkblad Pijnpunten en oplossingen wordt gebruikt als basis van de bespreking. De aangebrachte elementen worden besproken. De opvolging ervan gebeurt in eerste instantie met het oog op de terugkomvergadering op donderdag 31 mei. Het is de bedoeling om dit werkblad te laten uitgroeien tot een opvolgdocument inzake de inbreng van het personeel in de werking in de Kouter. Punt 1 Gebouw Wat het gebouw betreft zijn het hoofdzakelijk de grote beschikbare ruimte, de ruime bureaus, de lichtinval en de ruime refter die als positief worden ervaren. Het is belangrijk dat ook de positieve punten belicht worden. Er zijn echter nog een aantal onopgeloste kwesties. 1.1 Luchtvochtigheid. De firma Cenergie heeft de problematiek bestudeerd in de periode 01/02/2012 tot 21/02/2012 en haar bevindingen in een rapport gegoten. Lies zorgt voor een makkelijk leesbare bijdrage die naar het personeel gecommuniceerd kan worden. Deze bijdrage kan deel uitmaken van uitgebreidere toelichting over de klimaatregeling in de

7 Kouter. Hierbij dient ook de temperatuur aan het onthaal bij vriestemperaturen aan bod te komen. Lies krijgt hierover nadere info van de gemeentesecretaris en overlegt met Jos Nys. Uit het verslag van Cenergie bleek o.a. dat naast verdampingsbakjes aan de radiatoren, ook het plaatsen van tropische planten met grote bladeren kan helpen. Aan Jos Beetens zal opdracht gegeven worden een voorstel van aankoop van planten uit te werken. Het personeel dient achteraf zelf in te staan voor het geven van water, de groendienst zorgt voor regelmatige bemesting. 1.2 Akoestiek. De NV NAC heeft de problemen in de vergaderlokalen opgelost. De problemen op de sociale dienst kunnen op verzoek van het bestuur opgelost worden, maar op kosten van het bestuur. 1.3 Toegang Er is uiteindelijk geopteerd voor één centrale ingang vooraan en de inrichting van het onthaal is daarop afgestemd. Er komt geen ingang/uitgang achteraan. 1.4 Parking Er zijn vooraan 2 gehandicaptenplaatsen. Het is niet de bedoeling dat voor het gebouw geparkeerd wordt, ook niet door leveranciers. Grote leveringen gebeuren aan de loods, kleinere langs de ondergrondse parking. Het is belangrijk dat op de bestelbon het juiste leveringsadres wordt weergegeven. Het is niet de bedoeling dat voetgangers vanaf de parking de toegangsweg voor voertuigen gebruiken om naar de ingang te gaan. De voetgangersweg langs de rechterkant van het gebouw (van achteren uit bekeken) is aangewezen. Er is reeds een beperkte signalisatie: deze dient verbeterd te worden. 1.5 Klok voor de refter: gezien er grote vraag naar is, wordt de opdracht tot aankoop doorgegeven aan Kris Wera. Punt 2 - Personeel Het samen zitten van gemeente- en OCMW- personeel in de Kouter wordt over het algemeen als positief ervaren, zowel voor het personeel zelf als voor de werking naar de inwoners. Toch kan dit nog beter. Er is veel vraag naar initiatieven om mekaar en mekaars werking beter te leren kennen. Hiervoor worden op korte termijn initiatieven genomen. 2.1 Dirk Alaerts heeft foto s genomen van de personeelsleden. Deze zullen op het intranet geplaatst worden, met vermelding van de functie en de taken van betrokkene. Het gebruik van het intranet dient aangemoedigd te worden als bron van informatie. De toegang tot applicaties zoals het Kelio- tijdsregistratiesysteem, de ICThelpdesk, zalen reservatiesysteem..., via het intranet stimuleert het gebruik ervan. Het intranet zou als startpagina van de web browser moeten fungeren. Is het mogelijk dat ingesteld wordt dat de pc

8 intranet weergeeft bij het opstarten? Vraag doorgespeeld aan Geert Debie ICT. 2.2 De onthaalbrochure van het OCMW naar aanleiding van de opendeurdag geeft een duidelijke voorstelling van de dienstverlening en het personeel. Alhoewel de brochure bestemd was voor de cliënten en dus niet de ondersteunende diensten bevat, is het toch ook voor het gemeentepersoneel een zeer bruikbaar instrument. 2.3 Er zal met Lies overlegd worden of de info op het intranet op een eenvoudige manier, zonder al te veel manueel werk, in een infobrochure voor het personeel en de collegeleden kan verwerkt worden. 2.4 Op het personeelsmoment van 31 mei zal iedere dienst voorgesteld worden. Er wordt momenteel een groot scherm geïnstalleerd in de Haagbeuk. Iedere dienst zal van zichzelf en zijn werking een korte voorstelling geven van zo n vijf minuten. Hierbij kan de info van intranet gebruikt worden. Daarnaast zal ook een terugkoppeling gebeuren van de personeelsvergadering van 1 maart. Er wordt contact genomen met Hannes en Lies voor de praktische organisatie. 2.5 Alle beschikbare kanalen worden gebruikt om de personeelsinfo te verspreiden. Er wordt voorgesteld om te werken met een wekelijkse dienst in de kijker via affiches op het prikbord. Dit voorstel wordt bekeken met Lies. Punt 3 Werking 3.1 Een onopgeloste kwestie die steeds terugkwam en dat ook hoog scoorde bij de elementen waarop de focus moet liggen in 2012 is de informatie en communicatie in de Kouter. De informatie over mekaar en mekaars werking kwam al in punt 2 aan bod. De informatie- en communicatiestromen dienen geënt te zijn op de structuur van de ganse organisatie. Daarom wordt het geïntegreerd doelorganogram van de Kouter gebruikt als stramien voor de communicatiestromen. De secretarissen zullen dit via het O- MAT verder uitwerken. Informatie over beleidsbeslissingen (beleidsdoelen en strategieën) en informatie over personeels en organisatieaangelegenheden creëren verbondenheid van het personeel met elkaar en met de organisatie. Het is bijgevolg een belangrijk instrument zijn in het integratieproces in de Kouter. 3.2 Een ander gemeld probleem was de privacy van de OCMWcliënten aan het onthaal. Dit item dient echter geobjectiveerd en gedocumenteerd te worden. Via de Marant- werking zijn een aantal opmerkingen van het cliënteel genoteerd waaruit de nood blijkt om iets te doen rond het verlagen van psychologische drempels in De Kouter. Concreet wordt gewacht op de resultaten van een tevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd zal worden door de Katholieke Hogeschool Leuven, departement Sociale School

9 Heverlee, op vraag van het OCMW. De onderzoeksopdracht begint op 30 september 2012 en dient beëindigd te worden ten laatste op 31 december Inmiddels is via een nota van Lien Wauters, diensthoofd onthaal, de werking van het onthaal geëvalueerd. Deze nota stipt een tiental punten aan die met de werking van het onthaal in het algemeen te maken hebben en die nadere aandacht verdienen. De privacy aan het onthaal en de wachtruimtes is er één van. De werking van het onthaal zal op basis van deze nota geoptimaliseerd worden. Wanneer de resultaten van het onderzoek van het OCMW bij hun cliënteel gekend zijn, zal aan de hand hiervan bekeken worden hoe en in welke mate de werking aan het onthaal dient bijgestuurd te worden. 3.3 Herko heeft naar aanleiding van de verhuis naar de Kouter op 4/10 de infobrochure TEN- FOUR voor het personeel opgesteld over de dagdagelijkse werking. Wij kunnen hierin inspiratie opdoen voor een gelijkaardig initiatief. De secretaris stuurt deze brochure elektronisch door naar de dienst OB. 3.4 Gemeente en OCMW werken mee aan een onderzoek van Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar en navorser aan de Universiteit Antwerpen. Het onderzoek betreft de beheersmatige samenwerking van lokale besturen. Het zal, wat Herent betreft, doorgaan op 12 juni en de ondersteunende diensten zullen bevraagd worden. Punt 4 ICT 4.1 Een belangrijke factor in het samenwerkingsverhaal in de Kouter is het ICT- aspect. Regelmatig duikt ook de vraag op naar geïntegreerde ICT- toepassingen. De korte ervaring in de Kouter leert ons dat samenwerking slechts mogelijk is wanneer dit ondersteund worden door een gemeenschappelijk platform, gemeenschappelijke ICT- toepassingen enz. Er is reeds heel wat gerealiseerd: telefooncentrale, gemeenschappelijk gebruik van mail- en agendatoepassing, Keliosysteem, printers, ICT- helpdesk... Aan Pascal wordt gevraagd een overzicht ( zo volledig mogelijk) te bezorgen van: - stand van zake: hardwarematig - koppelingen... - welke software wordt gebruikt is gemeente en OCMW? - wat is er op dit moment reeds mogelijk inzake geïntegreerde toepassingen? - wat is er al mogelijk, maar wordt nog niet gebruikt? - wat zit er in de pipeline? - wat zijn de eventuele problemen en wat kan eraan gedaan worden? De bedoeling is dat deze gegevens in een eenvoudige nota gegoten wordt ( door ICT of door dienst OB met gegevens van ICT).

10 4.2 Inzake toegangscontrole in de Kouter wordt aan ICT gevraagd een matrix opstellen (personeel en lokalen) die op OMAT goedgekeurd wordt. Punt 5 Organisatie Een belangrijke stap in de organisatiebeheersing is het scheppen van duidelijkheid rond de aangeboden producten en de werkprocessen. 5.1 Er is in het OCMW en in de gemeente al gewerkt rond het aanbod van producten: na de integratie van de OCMW- website staan er op en op het intranet reeds heel wat producten beschreven. Tegen de volgende vergadering wordt een stand van zaken opgemaakt. Verder worden ook de werkzaamheden rond de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus voor eerstelijns- en wegwijsinformatie (IPDC ) opgevolgd. 5.2 Onze informaticaleverancier Schaubroeck werkt al geruime tijd aan een aantal toepassingen op het gebied van E- bestuur. Op 19 april geven zij in de Kouter een demo van het nieuwe briefwisselingspakket. Deze bijeenkomst kan best ook aangegrepen worden om een zicht te krijgen hoever zij staan met de koppeling van hun programma s aan de producten en werkprocessen. Dit zal onze aanpak van het E- bestuur in de Kouter bepalen. 5.3 In de schoot van de federatie van gemeentesecretarissen wordt gewerkt in een werktafel gewerkt rond interne controle. De gemeentesecretaris zal de relevante info doorspelen aan de dienst. Besluit Art 1. De OCMW- raad feliciteert OCMW en gemeente voor de grote inspanningen die ze leveren om de samenwerking optimaal te laten renderen. Art 2. De OCMW- raad neemt kennis. 7. Ter kennisgeving: stand van zaken verbouwing OCMW- site Ter opvolging van de raadsbeslissing d.d tot verbouwing van het OCMW- gebouw (Administratief Centrum) tot doorgangs- en LOI woningen, kan aan de raad meegedeeld worden dat: - het bouwaanvraag- dossier ingediend werd op bij de dienst stedenbouw van de gemeente Herent. Deze dienst stuurde het dossier door naar Ruimte en Erfgoed (Vlaams gewest) - de verdere timing er als volgt uitziet: 1. Goedkeuring van het aanbestedingsdossier: raad 4 juni 2. Opening offertes: eerste helft augustus 3. Goedkeuring aanbestedingsverslag + toewijzing aannemer: raad 4 september 4. Mogelijke start der werken: begin oktober 2012 (in samenspraak met de aannemer)

11 Besluit De raad neemt kennis. 8. Ter kennisgeving: toekenning subsidies voor vrijwilligersbeurs en voor groepswerking Marant Ter opvolging van de beslissingen inzake het aanvragen van een werkingssubsidie voor: - OCMW raad d.d groepswerking Marant - Vast Bureau d.d vrijwilligersbeurs Kan aan de raad meegedeeld worden dat de Provincie Vlaams Brabant volgende subsidies toekent aan OCMW Herent: - groepswerking Marant: 5700 euro - vrijwilligersbeurs: 1500 euro Besluit De raad neemt kennis. 9. Betaalbaarstellingen De Raad machtigt de OCMW- ontvanger tot uitvoering van de op de raad bedeelde lijst van betaalbaarstellingen. De betaalbaarstellingen die aan de raad worden voorgelegd omvatten facturen van leveranciers met betrekking tot: - Investeringsuitgaven - exploitatie-uitgaven van meer dan 5500,00 EUR (exclusief BTW) - facturen van rusthuizen voor hun residenten waarvoor het OCMW - een betalingsverbintenis heeft. Punten bij hoogdringendheid 10. Ter goedkeuring: aanstelling vertegenwoordiger voor de algemeen vergadering van IGO Leuven d.d. 21 juni te Wezemaal om 17u30 Art 1. De OCMW- raad laat zich vertegenwoordigen door Mvr. L. Mine. Art 2. In het geval dit raadslid op het ogenblik van de algemeen vergadering belet is, wordt Dhr. Armand Van Laer als plaatsvervanger aangesteld. Art 3. De OCMW- raad geeft haar afgevaardigde de volmacht tot stemmen. 11. Ter goedkeuring: aanstelling vertegenwoordiger aan de algemeen vergadering van Interleuven d.d te Leuven om 19u. Art 1. De OCMW- raad laat zich vertegenwoordigen door Dhr. Armand Van Laer Art 2. De OCMW- raad geeft haar afgevaardigde de volmacht tot stemmen.

12 12. Ter goedkeuring: vervanging snelkookketel (2012/008) - gunning De Raad, Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Vervangen snelkookketel een bijzonder bestek met nr. 2012/008 werd opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.800,00 excl. btw of 7.980,17 incl. btw; Gelet op het besluit van de budgethouder van 18 april 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

13 Gelet op het besluit van het bestuur van 18 april 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Max & Co, Meldersestraat 40c te 3545 Zelem - ELPO-CUISINEX G.H.G, Bedrijfsstraat 18b2 te 3500 Hasselt - Metos nv, Gentsesteenweg 518a te 9300 Aalst - GROOTKEUKENTECHNIEKEN VDM BVBA, Diestesteenweg 67 te 3390 Tielt-Winge; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 4 mei 2012 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 60 kalenderdagen eindigt op 7 juli 2012; Overwegende dat 4 offertes werden ontvangen: - Max & Co, Meldersestraat 40c te 3545 Zelem ( 6.548,12 excl. btw of 7.923,23 incl. 21% btw) - ELPO-CUISINEX G.H.G, Bedrijfsstraat 18b2 te 3500 Hasselt ( 4.990,41 excl. btw of 6.038,40 incl. 21% btw) - GROOTKEUKENTECHNIEKEN VDM BVBA, Diestesteenweg 67 te 3390 Tielt-Winge ( 6.620,00 excl. btw of 8.010,20 incl. 21% btw) - Metos nv, Gentsesteenweg 518a te 9300 Aalst ( 6.928,60 excl. btw of 8.383,61 incl. 21% btw) Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 8 mei 2012 opgesteld door de Technische Dienst; Overwegende dat de firma ELPO-CUISINEX G.H.G, Bedrijfsstraat 18b2 te 3500 Hasselt, een prijsofferte heeft aangeboden met een kookketel; Overwegende dat in de prijsvraag duidelijk vermeld stond waarin diende een prijsofferte aan te bieden voor een snelkookketel, zoals in ons schrijven is weergegeven; Overwegende dat wij hierdoor de aangeboden prijsofferte van de firma ELPO-CUISINEX G.H.G, Bedrijfsstraat 18b2 te 3500 Hasselt niet kunnen weerhouden; Overwegende dat de laagst regelmatige bieder, Max & Co, Meldersestraat 40c te 3545 Zelem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.548,12 excl. btw of 7.923,23 incl. 21% btw; Overwegende dat de laagst regelmatige, Max & Co, Meldersestraat 40c te 3545 Zelem, zich conform de offerte heeft ingeschreven; De technische dienst stelt voor om deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Max & Co, Meldersestraat 40c te 3545 Zelem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.548,12 excl. btw of 7.923,23 incl. 21% btw;

14 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht niet voorzien was in het explotatiebudget 2012 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Besluit: artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 mei 2012 voor de opdracht Vervangen snelkookketel, opgesteld door de Technische Dienst. artikel 2: Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Max & Co, Meldersestraat 40c te 3545 Zelem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.548,12 excl. btw of 7.923,23 incl. 21% btw. artikel 3: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2012/008. artikel 4: De betaling zal met eigen middelen gebeuren en deze opdracht was niet voorzien in het explotatiebudget De voorzitter sluit de vergadering om: uur. In opdracht: De secretaris (wnd.) de voorzitter, R. Seurs C. Gielens

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.11.2012

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.11.2012 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.11.2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhrn. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.03.2012

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.03.2012 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.03.2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Mwn. L. Mine, K. Lercangé, A. K. Sodermans, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, raadsleden Dhrn.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012.

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 maart 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.06.2014

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.06.2014 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.06.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON - 15 juli 2014 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON - 15 juli 2014 om uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN : 24 MEI 2016

ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN : 24 MEI 2016 ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING VAN : 24 MEI 2016 Tegenwoordig de Dames en de Heren: M. Raets, Voorzitter, G. Ignoul, J. Knippenberg, M. Oosterbos,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting.

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 FEBRUARI 2017 Openbare zitting 1. Goedkeuring verslag vorig zitting. 2. Charter verkeersveiligheid: goedkeuring. De gemeente Glabbeek

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 04.02.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 04.02.2013 1 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 04.02.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november 2017 17:30 uur aanwezig Koen T'Sijen, burgemeester Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders, Willy Van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie