TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015"

Transcriptie

1 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

2 INVENTARIS TOELICHTING BIJ HET BUDGET 215 TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein TB2 Evolutie van het exploitatiebudget TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

3 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

4 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 9-dec :21 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3

5 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 9-dec :21 Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3

6 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

7 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget 9-dec :21 Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2

8 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

9 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9-dec :22 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.3 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 5

10 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9-dec :22 DEEL 1 : UITGAVEN Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.3 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 5

11 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9-dec :22 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 4 van 5

12 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9-dec :22 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 5 van 5

13 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

14 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 9-dec :22 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3

15 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 9-dec :22 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3

16 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van het liquiditeitenbudget 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

17 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Budget jaar Budget jaar I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/ Overige transacties a. Terugbetalingen van borgtochten ontvangen in speciën 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 293/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 1 van 2

18 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening Budget jaar Budget jaar I. Exploitatie II. Investeringen ICT HeLics Buffer planschade Volstorting kapitaal M Fonds kunstwerken Parkabdij waarborg Ovam Schadevergoeding Formanova III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2

19 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

20 9-dec :3 FOD Financiën Ingehouden administratiekosten op de aanvullende personenbelasting (1%) , Totaal : ,3 Reglement Onkosten GR-leden - Toelagen fracties incl. beslissing om deze onkostenvergoedingen en toelages te koppelen aan de spilindex. Totaal : 17.85, 17.85, Vereniging oud-gemeenteraadsleden. Toelage vereniging oud-gemeenteraadsleden. Teneinde de oudgemeenteraadsleden nog toe te laten om, na het einde van hun mandaat, verder contact met elkaar te houden, wordt hiervoor al jarenlang een toelage ingeschreven in de begroting. Totaal : 6, 6, Reglement Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de hospitalisatieverzekering Totaal : 61.2, 61.2, VZW SALSA Werkingstoelage Salsa. Salsa! staat voor de Vrienden van dat archief, gebruikers die vinden dat hun archief en zijn dynamische medewerkers meer uitstraling en ondersteuning verdienen. Ze organiseren daartoe uiteenlopende, vaak verrassende activiteiten. Totaal : 1.25, 1.25, HeLics Werkingstoelage Helics , Online jaartoegang tot het Van Dale woordenboek. 4, Toelage op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de KU Leuven voor het opstarten van een gezamenlijke sensibiliseringscampagne voor studenten en Leuvenaars in het begin van het academiejaar voor het bevorderen van de verstandhouding en het samenleven tussen studenten en Leuvenaars., KU Leuven. Toelage aan KU Leuven via samenwerkingsovereenkomst. 7., ROB-TV Toelage ROB. Het college besliste in zitting van 19 januari 1995 een jaarlijkse financiële steun toe te kennen aan ROB-TV. De regionale televisiezender wil een audiovisueel platform zijn voor datgene wat de plaatselijke gemeenschap aangaat. Om dit te verwezenlijken zocht het televisiestation financiële steun bij de 3 gemeenten van het arrondissement. Er wordt een bijdrage gevraagd van,25 euro per inwoner. Totaal : , 26., Provincie Vlaams-Brabant Fonds voor de verkiezingen 35., Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 45

21 9-dec :3 Diverse gemeenten Reglement Bijdragen werkingskosten andere gemeenten (voor erelonen crematie-artsen van inwoners) Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 22) Totaal : 4., 3., , Reglement Reglement Reglement Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst VZW Wonen en werken Reglement De Lijn Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense ontwikkelingshelpers in het buitenland (GR 24/5/24) Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense ontwikkelingshelpers in het buitenland (GR 24/5/24) Projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties op basis van het reglement Kom op voor je wijk (GR 26/5/28) Projecttoelagen vernieuwende initiatieven leefbaarheid en duurzaamheid op wijkniveau Projecttoelagen vernieuwende initiatieven leefbaarheid en duurzaamheid op wijkniveau Projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties op basis van het reglement Kom op voor je wijk (GR 26/5/28) Toelage aan de VZW Wonen en werken voor hun medewerking aan het onderhoud van de voetpaden. Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen. Deze actie gebeurt in samenwerking met het duurzaamheidsteam. De raming van de uitgave is gebaseerd op het aantal ontwaardingen dat in 212 werd gedaan en in de veronderstelling dat door het invoeren van het remgeld een beperkt aantal ontwaardingen door studenten minder zullen gebeuren. In dit bedrag is er eveneens 25. euro voorzien om de Lijn te ondersteunen bij het voeren van een communicatiecampagne. Totaal : 2., Totaal : 9.811,9 Totaal : 87.5, Totaal : 55.,, , , , , , , , , NV Parking Parkpoort Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking 75.48, Totaal : 75.48, Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 45

22 9-dec :3 Vosos Wilsele Subsidie Vosos Wilsele (papierophaling) 1., Scouts Vlierbeek Subsidie Scouts Vlierbeek (papierophaling). 2.5, Chiro Wijgmaal Nominatieve subsidie chiro Wijgmaal (papierophaling). 3., Chiro Wijgmaal Toelage aan Chiro Wijgmaal voor papierophaling., Kringloop winkel SPIT Toelage kringloop winkel SPIT (papierophaling). 44.5, SPIT Toelage aan SPIT voor papierophaling., Reglement Subsidies voor de verkopers van huisvuilzakken , Kringloopwinkel SPIT (Reglement) Reglement Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. Verlenen van subsidies aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Totaal : , , , Reglement Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van de wateroverlast en voor het uitvoeren van afkoppelingswerken. Totaal : 4., 4., Reglement. Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten. Gemeenteraadsbeslissing 23/9/22. Totaal : 7.7, 7.7, AGSL Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. 55., VZW Leuven Klimaatneutraal Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 1., Mobiel 21 Leuvens Energiefonds Pendule. Reglement. Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/1/213. Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/1/213, en waarna de stad de letter of intent heeft ondertekend. De precieze samenwerkignsovereenkomst is nog in onderhandeling en moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGEproject ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/1/21. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/3/ , , , , Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 4 van 45

23 9-dec :3 VZW Mobiel 21 Reglement. Reglement. vzw Oude Markt Leuven Reglement. Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Verlenen van subsidies voor de installatie van opvang van regenwater, aanleg van groendaken en infiltratiesystemen. Gemeenteraadsbesluit 28/3/211. Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuin (reglement GR 25/9/26). Toelage voor de nieuwe sensibiliseringscampagne voor het voorkomen van hinder, overlast en gehoorschade. Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). Totaal : , 15., , , , , Milieuadviesraad Leuven Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad). 1., Totaal : 35.5, PZ Leuven Bijdrage tekort Politiezone jaar N , Totaal : , Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Dotatie Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant , VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Politiezone Leuven Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog personeel bij de politie Totaal : , 24., , Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Toelage aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 5., Reglement Premie inbraakbeveiliging voor particulieren 4., Totaal : 435., VZW Centrummanagement Rechtstreekse subsidie aan vzw. Centrummanagement. 2., Reglement Veehandelaren (volgens CBS beslissing) Subsidiereglement gevelrenovatie. Dit project wordt enkel uitgevoerd indien er een Vlaamse subsidie wordt toegekend. Deze subsidie bedraagt 5%. Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt behouden , , VZW Handelen. Toelage aan de VZW Handelen voor het organiseren van activiteiten. 11.3, Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 5 van 45

24 9-dec :3 VZW Leuven Handelt Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs worden verloot. 4., Handelaarsverbond Wilsele. Toelage aan Wilsele Davert en de organisatie van een braderie. 6., Handelswijken. Handelaarsverbond Heverlee. Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de herwaardering en de promotie van de wijken. Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee goes classic". 8., , Unizo. Organisatie van o.a. de dag van de klant. 1., SYNTRA. Toelage aan SYNTRA. 1., VZW HORECA Leuven VZW Marktbond Vlaams Brabant. Toelage aan VZW HORECA Leuven voor de organisatie van het "Oesterevenement". Toelage aan de VZW marktbond "Vlaams Brabant" voor het organiseren van acties op de verschillende markten. 9., , VZW Hapje Tapje. Toelage aan de VZW Hapje Tapje. 3.3, Handelscentrum Diestsestraat. Toelage aan het handelscentrum "Diestsestraat" voor het organiseren van de intrede van de Sint en acties gedurende de loop van het jaar. 5., VZW Oude Markt. Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok'. 5., Handelaarsverbond Boven Tiensestraat. Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie. 4., Landelijke Gilde. Toelage aan de Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw". 5, VZW Kerstmarkt. Toelage aan de VZW Kerstmarkt. 15., VZW Leuven Handelt Handelaarsverbond Kessel-Lo. Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de organisatie van de Langste Dag braderie. Toelage aan het handelaarsverbond van Kessel-lo voor de organisatie van een braderie en optredens. Tussenkomst bij de oprichting en uitbouw van het gezondheidshuis van de toekomst in het project "gezondheidsmetropool Leuven". Totaal : , 25., , , Raadsbesluit Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC. 2.5, KU Leuven, LRD. Samenwerkingsverband, tussen KU Leuven LRD, de steden Genk en Leuven en de beheerscomités van de wetenschapsparken (Leuven & genk). Totaal : 12.5, 5., Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 2., Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme., Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 6 van 45

25 9-dec :3 Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 14.5, Totaal : 34.5, VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage Meeting Leuven. 5., KU Leuven. Toelage exploitatie toren., Toerisme Vlaams-Brabant Toelage Meeting Leuven., Vzw Vlaamse Kunststeden. Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking met de Vlaamse Kunststeden. 65., Externe organisaties toeristische act. - reglement Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement. 5., Totaal : 12., KU Leuven, Fablab. Kansen aan doelgroepen bieden binnen het Leuvense Fablab. 1., VZW VELO. VZW Wonen en Werken Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. Opleidingstrajecten VZW Wonen en werken. Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van de burgers. VZW SPIT tewerkstelling. Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 5 jaar. Reglement. VZW VELO. Subsidies aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. Deze uitgave werd tijdens de opmaak van de BBC voorzien op de budgetsleutel:"tussenkomst in andere exploitatiekosten". Nu blijkt dat dit uitgavebudget beter op budgetsleutel "Andere toegestane werkingssubsidies" staat. De subsisies worden uitgekeerd op basis van een subsidiereglement. Totaal : ,92, , , , , , HeLics Exploitatietoelage aan Helics., VZW Stad en Architectuur Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997). 68., Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 7 van 45

26 9-dec :3 VZW Stad en Architectuur Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs (niet in 214 en 215). Totaal : 81., 13., Reglement Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies. 2., Totaal : 2., SVK Spit Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT., CAW Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal CAW Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen., , , SVK Spit Ondersteining van project van het sociaal verhuurkantoor Spit , CAW CAW Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen , , , CAW Toelage aan CAW., Totaal : ,85 Bestuur : Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 8 van 45

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 INHOUD I Omgevingsanalyse en participatie Omgevingsanalyse Participatieproces Nazareth aan zet Adviesraden Reactie inwoners op ontwerp meerjarenplanning,

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie